Boycot apartheid Israël. De DOCP-Jodenhaters.

Bestaat God? Wat is de waarde van religie? Mag je een dogma in twijfel trekken?
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85150
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Boycot apartheid Israël. De DOCP-Jodenhaters.

Bericht door Ariel »

Grappig. :razz:

Door de importeur bevestigd: de scootmobiel waarin Israël-hater Robert-Willem van Norren 3x per week haat zaait tegen en oproept tot boycot van Israel wordt vervaardigd in kibboets Afikim in Israël.

De foto toont Norren in zijn Afikim scootmobiel (model Breeze)

Afbeelding
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Boycot apartheid Israël. De DOCP-Jodenhaters.

Bericht door Pilgrim »

OVEREENKOMST...

Afbeelding

In 1935 werden ze nazi´s genoemd... Nu noemen ze zichzelf BDS.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 23987
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Boycot apartheid Israël. De DOCP-Jodenhaters.

Bericht door King George »

Het Westen laat zich ringeloren door Arabische propaganda tegen Israël

Frits Bolkestein

18 januari 2014

Leestijd 7 minutenDrie zaken omtrent Israël staan vast. Ten eerste is het de enige functionerende democratie in het Midden-Oosten. Arabieren zijn vertegenwoordigd in de Knesset. Het Hooggerechtshof heeft Arabische leden. Arabisch is een officiële taal. Hebben Joden spiegelbeeldige rechten in de Arabische wereld? Ten tweede voelt het zich een onderdeel van het Westen. Ten derde wordt het voortdurend door de buurlanden bedreigd. Hun verrassingsaanval van 1973 (Jom Kipoer) maakte bijna een einde aan de staat Israël. Dat geldt eigenlijk voor alle oorlogen die Israël sinds zijn ontstaan heeft moeten voeren. Het kan het zich niet veroorloven één enkele oorlog te verliezen.

Dit zo zijnde, zou men mogen verwachten dat Israël in ieder geval het voordeel van de twijfel zou krijgen. Maar dat is niet het geval.

Veel Nederlanders voelen zich hierbij betrokken, hetzij door familiebanden, hetzij door schuldgevoelens vanwege het verhoudingsgewijze zeer grote aantal Nederlandse joden dat in de Tweede Wereldoorlog is vermoord.

Wat zijn de achtergrond en redenen van de lawine van kritiek die Israël van alle kanten over zich heen krijgt? Waarom groeit de weerzin van Nederlandse ondernemingen om te investeren in Israël? De afgelopen maanden trok Royal HaskoningDHV zich terug uit een waterzuiveringsproject in Oost-Jeruzalem, staakte Vitens de samenwerking met de Israëlische waterleverancier Mekorot en besloot PGGM niet meer te zullen investeren in Israëlische banken die meewerken aan financiering van Joodse nederzettingen in de bezette gebieden.

Dit heeft algemene en bijzondere oorzaken. Een eerste algemene oorzaak is de macht van het getal. Er zijn op deze wereld honderd moslims voor iedere Israëli. Er gaat invloed uit van dat grote aantal. Het is als met het aantal Chinezen, nog voordat China zich op de wereldmarkt manifesteerde. Een miljard Chinezen maakt indruk. Daar gaat men niet zo maar aan voorbij. Wat betekenen nu zes miljoen tegenover zeshonderd miljoen?

Een tweede punt is de dekolonisatie. Zeker, de Balfour-verklaring uit 1917, die een joods nationaal tehuis in het vooruitzicht stelde, kan niet worden weggepoetst. Noch de verzekering uit 1922 dat joden in geheel Palestina – toen: Israël en de Westoever – het recht van close settlement zouden hebben. Dat was een onderdeel van het Engelse mandaatsverdrag. Churchill zei daarover: „De Joden moeten weten dat zij rechtens en niet uit lankmoedigheid in Palestina zijn.” Maar het stichten van de staat Israël en de dekolonisatie verliepen in parallel. Daardoor werden Israëliërs toch als kolonisten gezien, de twee verklaringen en hun drieduizend jaar lange aanwezigheid in Jeruzalem ten spijt. Bovendien werden westerse koloniale mogendheden door een schuldgevoel bevangen, wat hen belemmerde onbevooroordeeld de situatie te bezien.

Ten derde olie en gas. Europa is daarvoor van het Midden-Oosten afhankelijk. Israël ontdekte onlangs gas in de Middellandse Zee, maar dat zinkt in het niet vergeleken bij de productie van de Arabische staten.

Ten vierde het antiamerikanisme. Ook dit is een ingewikkeld verschijnsel. Het bestaat uit na-ijver, vooral aan Franse kant, geheel onterechte culturele hoogmoed en de onwil dankbaarheid voor de bevrijding van 1945 te moeten tonen. Dit doet denken aan een anekdote die Confucius vertelt. De ene man zegt tegen de andere: ‘Waarom ben je boos op mij? Ik heb toch nooit iets voor je gedaan?’

Dit antiamerikanisme slaat terug op Israël, vooral gezien de tot nu toe onvoorwaardelijke steun van Amerika. Israël wordt gezien als een Amerikaans protectoraat. Onlangs is een debat in de Verenigde Staten gevoerd over de Joodse lobby. De stelling van Mearsheimer, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Chicago, die hierover is begonnen, is dat de Joodse lobby er de oorzaak van is dat de VS inzake het Midden-Oosten tegen het eigen belang in handelt. Ook de helaas veel te jong overleden Joodse historicus Tony Judt was deze mening toegedaan. Daartegenover staat de mening van Stanley Fisher, tot voor kort gouverneur van Israëls centrale bank. Hij zei dat de VS een groot aantal lobbies herbergde: van boeren, van scheepsbouwers en inderdaad van joden. Wat was daar mis mee?

Nu de bijzondere oorzaken. De belangrijkste daarvan is Israëls spectaculaire overwinning van 1967. Deze markeerde een omslagpunt in de manier waarop naar Israël werd gekeken, vooral door zich progressief noemende kringen.

Had men daar voordien vooral sympathie en bewondering voor het egalitaire land van de kibboetsim, door 1967 ruilden David en Goliath van plaats. Het bracht De Gaulle ertoe, te spreken over ce peuple sûr de lui et dominateur: dit volk, dat zeker is van zichzelf en wil overheersen. De zaak van de Palestijnen kreeg daarna meer aandacht, evenals de rol van Arafat en zijn Fatah.

Kon Israël hier iets aan doen? Men kan niet van Israël verlangen dat het een oorlog verliest alleen om zich verzekerd te weten van de voortdurende welwillendheid van vooral linkse Europese kringen. Wel vormt het bezit van de Westoever nu het hart van het probleem dat Israël en de Palestijnen gescheiden houdt.

Het is essentieel in te zien wat de internationaal-rechtelijke status van de Westoever is. Het gebied werd in 1948 door Jordanië veroverd, dat het in 1950 annexeerde. Die annexatie is internationaal nooit erkend. Vervolgens werd het in 1967 door Israël in beslag genomen. Het kan dus niet Palestijns worden genoemd. Dat kan pas als een tweestatenoplossing is bereikt. Tot dan is het betwist gebied.

Hiermee hangt de verandering samen die de Verenigde Naties hebben ondergaan. De VN zijn door het Westen na de Tweede Wereldoorlog opgericht om een herhaling te vermijden en de vrede te verzekeren. Door de dekolonisatie en andere wijzen van staatsvorming zijn er steeds meer leden bijgekomen en vormde zich een automatische meerderheid die zich vooral richtte tegen het Westen en tegen Israël, dat met het Westen werd geassocieerd. De VN werd a dangerous place, in de woorden van de Amerikaanse vertegenwoordiger daar, Daniel Patrick Moynihan. Het afgelopen jaar nam de Algemene Vergadering 21 resoluties met een veroordeling van Israël aan, tegen slechts vier die tot andere landen waren gericht.

Het is een voorbeeld hoe het westerse idealisme wordt geëxporteerd en door andere culturen tegen datzelfde Westen wordt gebruikt. De non-aligned movement, de beweging der ongebonden landen, speelde een soortgelijke rol. Zij werd op touw gezet door Nasser, Nehru en Tito, die alle drie hun redenen hadden om kritiek op het Westen – en dus op Israël – te hebben. Bijgevolg was deze Beweging der Ongebonden Landen niet ongebonden. Er was ook geen beweging. Het was een platform voor ongenuanceerde kritiek op Israël.

De terreuracties verdienen ook aandacht. Het is niet onmogelijk dat de aanslagen in Madrid de houding van de Spaanse regering hebben beïnvloed. Of de aanslag in Londen datzelfde heeft gedaan ten aanzien van het Britse standpunt, is onduidelijk. Wel is waar dat sinds het Britse mandaat dat standpunt naar Arabische zijde is overgeheld. Het Britse bewind zag de Joodse immigranten naar Israël toch vooral als kolonisten. Vandaar de Britse belemmeringen voor de Joodse immigratie (denk aan de Exodus). Dat de Stern-gang het King David Hotel heeft opgeblazen, heeft de betrekkingen natuurlijk niet verbeterd. Dit alles is misschien reden waarom het Verenigd Koninkrijk zich bij de beslissende VN-stemming in 1947 over de erkenning van de staat Israël heeft onthouden.

Vele jaren geleden bezocht ik een vluchtelingenkamp van Palestijnen in de Libanon. Midden tussen die vluchtelingen stond een luchtafweergeschut. Op mijn vraag of men niet bevreesd was voor veel burgerslachtoffers in geval van een Israëlische aanval op dat geschut, antwoordde mijn begeleider ontkennend. „Burgerslachtoffers vormen een aanklacht tegen Israël die het Westen zal beïnvloeden.”

De manier waarop Palestijnen door de andere Arabieren, hun broeders, worden bejegend, is ten hemel schreiend. Denk aan Duitsland. Na de Tweede Wereldoorlog zijn twaalf miljoen Duitsers van het Oosten naar het Westen gevlucht. Die zijn opgevangen, gehuisvest, geïntegreerd en na enige tijd van banen voorzien. In het Midden-Oosten hebben wij het niet over twaalf miljoen Palestijnen maar over een tiende van dat aantal. Waarom zijn zij niet in de Arabische landen opgevangen en geïntegreerd? Het is niet alsof die landen ruimte tekortkomen.

Om twee redenen: omdat zij dan geen politiek wapen meer vormen dat tegen Israël kan worden ingezet en omdat de Arabische landen de Palestijnen niet zien staan. Vandaar ook dat de grens tussen Gaza en Egypte gesloten is, zodat inwoners van Gaza door tunnels moeten gaan om bij hun Egyptische broeders te komen.

Directeur Galloway van de VN-organisatie voor vluchtelingen UNWRA zei in 2010: „De Arabische staten willen het vluchtelingenprobleem niet oplossen. Zij willen het houden als een open zweer, als een belediging voor de VN en een wapen tegen Israël.”

Nogmaals, de Israëlische aanwezigheid op de Westoever vormt nu het hart van het probleem. Mij dunkt dat iedere uitbreiding van de nederzettingen daar het probleem verergert. Daar zal een redelijke oplossing voor moeten worden gevonden. De regering van Bibi Netanyahu maakt niet de indruk daar haast mee te maken. Dat is de buitenwereld niet ontgaan. Ook gedragen Israëlische soldaten op de Westoever zich soms grof en onbetamelijk.

Wat zijn de mogelijkheden voor het gebied tussen de Jordaan en de zee? Sommige Palestijnen willen geen tweestaten-, maar een één-staatoplossing. Dat is een rampzalig plan. Gezien de hoge Palestijnse vruchtbaarheid zou dit het einde van de Joodse staat betekenen, tenminste indien het beginsel one man one vote in een eenheidsstaat zou gelden.

Een tweede mogelijkheid voor een éénstaatoplossing is een groter Israël van de rivier tot aan de zee. Er is een partij in Israël die dit voorstaat. Maar ook hier zou de hogere Palestijnse vruchtbaarheid roet in het eten gooien.

Een derde mogelijkheid is de zogenaamde Jordaanse optie. Die zou betekenen dat de gehele Westoever een deel van Jordanië zou worden. Maar er zijn twee obstakels. Ten eerste wil Koning Hussein de Palestijnen er niet bij hebben. Hij heeft de PLO in september 1970 eruit gegooid en wil hen niet terug. Het tweede obstakel zijn de Palestijnen op de Westoever zelf. Zij hebben geen animo te behoren tot wat zij zien als een achterlijk, arm, dictatoriaal geregeerd land. Resteert een tweestatenoplossing.

Op 16 september 2008 deed Ehud Olmert, minister-president van Israël, het volgende voorstel aan Mahmoud Abbas, minister-president van de Palestijnse Autoriteit. Ten eerste een oplossing voor het probleem van de Westoever op basis van de grenzen van 1967 met een uitruil van gebieden: Israël zou 6,4 procent van de Westoever verkrijgen, de Palestijnen compenserende delen van het huidige Israël plus een veilige weg op palen om de Westoever met Gaza te verbinden. Ten tweede wederzijdse erkenning als staat. Ten derde Jeruzalem als hoofdstad van beide staten. De heilige plekken in Jeruzalem zouden worden beheerd door vijf staten: Saoedi-Arabië, Jordanië, Palestina, Israël en de Verenigde Staten. Wat betreft de terugkeer van Palestijnen naar Israël bood Olmert de immigratie van vijfduizend Palestijnen over vijf jaar aan plus financiële compensatie voor de rest.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken Rice kon haar ogen en oren niet geloven. Was de Israëlische leider werkelijk bereid bijna de gehele Westoever op te geven, Jeruzalem met de Palestijnen te delen en de heilige plaatsen onder internationaal toezicht te plaatsen?

Over aard en reikwijdte van Olmerts voorstel wordt getwist. Maar het is onmiskenbaar dat Israël toen bewoog. Dat kan niet van de PLO worden gezegd. Die blijft onveranderlijk een territorium eisen gelijk aan de Westoever en Gaza.

‘Tussen woord en daad’ heet het advies van de AIV (Adviesraad Internationale Vraagstukken) aan de regering over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Het is gedateerd 21 maart 2013. Het rapport kiest onverholen partij voor de Palestijnen en tegen Israël. Het past dan ook naadloos in het syndroom dat ik in het begin van dit artikel heb genoemd. Het is niet doenlijk alle vooringenomenheden van de AIV aan de kaak te stellen. Dat is al gedaan door Midden-Oosten-deskundige en voormalig PVV-Kamerlid Kortenoeven, die zijn commentaar in september 2013 naar de Tweede Kamer stuurde, met als gevolg 125 schriftelijke vragen aan de regering. Maar sommige beweringen zijn te kras om achteloos aan voorbij te gaan.

De AIV endosseert de slagzin dat de Palestijnen de slachtoffers van de slachtoffers zouden zijn. Die slagzin vergelijkt de Palestijnen met de overlevenden van de Holocaust, wat absurd is. Het stelt dat Israël elk territoriaal compromis heeft geweigerd, hoewel alleen al de namen van het Camp David-akkoord en het Oslo-akkoord op compromissen wijzen. Acht Arabische landen hebben daarentegen in Khartoum in september 1967 drie keer neen geroepen: neen tegen vrede met Israël, neen tegen onderhandelingen met Israël, neen tegen erkenning van Israël. Verder heeft Israël zich eenzijdig uit Gaza teruggetrokken, wat Hamas met veelvuldige beschietingen heeft beantwoord.

De AIV wil dat de regering contact met Hamas opneemt. Door de EU wordt Hamas, dat een tak van de moslimbroederschap is, als een terroristische organisatie gekenmerkt. Binnen Gaza oefent Hamas een terreurbewind uit. Sinds 2007 heeft de Europese Commissie 1,4 miljard euro aan subsidie aan ambtenaren van de Palestijnse Autoriteit in Gaza verstrekt. Het Europese Rekenhof meldt dat veel van deze ambtenaren thuis zitten. De AIV heeft het over de kolonisering van Oost-Jeruzalem, waar in 1860 meer Joden dan Arabieren woonden. Tenslotte miskent de AIV de religieuze dimensie van het conflict, daar de islam de vernietiging van de Joden verlangt. Waarom zou Iran zich anders onverzoenlijk jegens Israël en de Joden uiten? Het heeft immers geen territoriaal conflict.

Libië, Egypte, Syrië en Irak staan in brand. Wat wil de AIV? Dat Israël de correcte etiketten plakt op sinaasappelen die op de Westoever zijn gegroeid.

Een groep van 26 voormalige Europese leiders, waaronder Dries van Agt en Hans van den Broek, heeft een brief op poten aan de Europese Unie en de leiders van de Europese lidstaten gestuurd waarin zij op hardere sancties tegen Israël aandringen. Zij hadden er beter aan gedaan bij de Arabische staten aan te dringen op het stoppen van de eindeloze stroom antisemitische, tegen Israël gerichte propaganda.


https://www.nrc.nl/nieuws/2014/01/18/he ... 66-a517681
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85150
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Boycot apartheid Israël. De DOCP-Jodenhaters.

Bericht door Ariel »

Goed artikel van Frits Bolkestein.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Mahalingam
Berichten: 48492
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Boycot apartheid Israël. De DOCP-Jodenhaters.

Bericht door Mahalingam »

Afbeelding
Hema: Hadar koosjere rood - 0,75 L 6.50
https://www.hema.nl/eten-drinken/wijn/r ... 60045.html
Wat bedoeld had moeten zijn om Israelische wijnen uit de schappen bij de Hema te krijgen, is uitgelopen op een run op de drank uit Israel. Met de door CIDI gedeelde hashtag #tipvanMieke delen liefhebbers van de wijn uit de heuvels van Judea trots hun aankoop op sociale media, in reactie op een vraag over de plaats van herkomst door een BDS-activiste.

Anti-Israelactivist Mieke Zagt zag gisteren tot haar schrik wijnen uit Israel in de schappen van de HEMA. Hierop snelde ze zich naar Twitter om bij de Nederlandse winkelketen het volgende neer te leggen: “Zowel Efrat als de Judean Hills liggen in bezet Palestijns gebied. Efrat is een illegale Israelische kolonie. Kunt u de bestemming controleren?”

De heuvels van Judea liggen echter niet geheel in betwist gebied. Zo valt het gebied ten westen van Jeruzalem ook onder Judea. Deze nuance was aan Zagt echter niet besteed. Haar vraag aan HEMA had dan ook niet het gehoopte effect: in plaats van dat de wijn in de verdomhoek werd gezet, ontstonden er oproepen om deze drank uit Israel juist wel te kopen, veelal onder de hashtag #tipvanMieke. Na onderzoek kwam ook de HEMA tot de conclusie dat de wijn niet uit betwist gebied maar uit een kibboets ten westen van Jeruzalem komt.

Het CIDI riep op tot het plaatsen van foto’s van aankopen van de wijn uit de Judean Hills met de hashtag, waar veel respons op kwam. De hashtag is zelfs trending op Twitter geworden.
https://www.cidi.nl/actie-tegen-israeli ... pvanmieke/
Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Boycot apartheid Israël. De DOCP-Jodenhaters.

Bericht door Pilgrim »

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 48492
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Boycot apartheid Israël. De DOCP-Jodenhaters.

Bericht door Mahalingam »

Ophef geeft omzet, zo zal de Hema filiaalhouder van Gelderlandplein gedacht hebben en dus:

Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 23987
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Boycot apartheid Israël. De DOCP-Jodenhaters.

Bericht door King George »

Komisch toch? En om in termen van Frits Bolkestein te spreken: Goede wijn behoeft geen krans. :smartass:
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10406
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Boycot apartheid Israël. De DOCP-Jodenhaters.

Bericht door sjun »

Zouden de SJW-ers al ontdekt hebben dat de witte wijn bovenaan staat? :rolleyes:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Boycot apartheid Israël. De DOCP-Jodenhaters.

Bericht door Pilgrim »

Ik denk dat ik er ook maar eentje koop... of twee. :cool:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85150
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Boycot apartheid Israël. De DOCP-Jodenhaters.

Bericht door Ariel »

Er is weer een nieuwe tip van Mieke. We kunnen aardappelen uit Israel kopen. Bij Albert Hein.
Opnieuw onvrede om oproep tot boycot Israël

Pro-Palestijnse activisten hebben winkeliers in Enschede zaterdag opgeroepen om aardappelen uit Israël in de Albert Heijn te boycotten. Voor- en tegenstanders van de actie buitelen op sociale media over elkaar heen om producten uit Israël al dan niet aan te bevelen.

De Palestina Werkgroep Enschede roept op tot een ’aardappelboycot’ van de Joodse staat. Ze deelden zaterdag in verschillende winkelcentra flyers uit en gingen de straat op met borden als ’Prik geen Palestijn aan je vork’.

De actie schoot in het verkeerde keelgat van de joodse gemeenschap in Enschede, meldt opperrabbijn Binyomin Jacobs. Hij vindt het ’gevoelloos’ omdat de demonstranten niet ver van de synagoge en een oorlogsmonument in Enschede te werk gingen.

De actiegroep weerspreekt dat en zegt dat de actie zich enkel richt tegen de Israëlische regering „en haar bezettings- en apartheidspolitiek.” Sinds 1967 heeft Israël - na een oorlog met omliggende Arabische landen - de zogeheten Westelijke Jordaanoever in handen. Voorstanders van een tweestatenoplossing zien dat gebied als de toekomstige Palestijnse staat. Uit protest tegen de militaire controle die Israël uitvoert, is al jarenlang een internationale campagne voor ’boycot, desinvestering en sancties’ (BDS) tegen Israël gaande.

Tip van Mieke
Pro-Israëlische twitteraars grijpen de boycot aan om juist wél producten uit het land te kopen. Zo vraagt een SGP-raadslid aan de Albert Heijn of hij de bewuste aardappelen ook via internet kan aanschaffen.

Andere twitteraars, zoals voormalig CIDI-directeur Ronny Naftaniel, prijzen de aardappelen aan onder de noemer #tipvanMieke. Die hashtag werd recent trending toen de pro-Palestijnse Mieke Zagt eenzelfde soort boycotoproep deed voor Israëlische wijn uit de Hema. Haar bericht sloeg als een boemerang terug: de wijn werd massaal aangeschaft en raakte in veel Hema-filialen uitverkocht.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Maarten
Berichten: 975
Lid geworden op: di mar 21, 2017 3:00 pm
Locatie: Twente

Re: Boycot apartheid Israël. De DOCP-Jodenhaters.

Bericht door Maarten »

Ik kom zelf uit Eenske 8-)

Er zijn wel vaker van die onzinnige acties. Vorig jaar herfst stonden ze bij mij in de buurt bij de Albert Heijn te drammen omdat de supermarkt Israelische Aardappelen verkocht...Ze stonden daar te flyeren, te schreeuwen met spandoeken. 4 a 5 man sterk. Heb maar meteen toen 2 zakken van die bewuste aardappelen gekocht. [icon_lol.gif] Ben in principe niet echt pro of anti-Israël, vindt de geschiedenis van '48 bv wel interessant en ook bepaalde historische locaties in Israek, maar thats it. Heb liever Israel dan een Hamas Jihadstaat dat wel weer. Mijn motto: De wil van de sterktste overwint. punt.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Boycot apartheid Israël. De DOCP-Jodenhaters.

Bericht door Pilgrim »

Bekritiseer Israël zoveel je wilt, maar dit is wat ze echt doen

Geplaatst op 21 april 2019Israël is op weg om enkele van de bekendste ziekten zoals Alzheimer en de ziekte van Crohn te genezen. Voor een dergelijk klein land zijn de constante medische doorbraken verbazingwekkend. En dit recente voorbeeld verdient een groot applaus. Als de wereld Israël wil boycotten, dan verdient ze het eigenlijk niet om te profiteren van die medische vooruitgang, inclusief dit laatste voorbeeld.

Multiple sclerose (MS), Alzheimer, Crohn en colitis ulcerosa zijn geen ziekten waarvan je wilt horen dat iemand uit je omgeving daaraan lijdt. Hoewel niet alle chronische ziekten dodelijk zijn, is het moeilijk om ze onder controle te krijgen. Israël werkt eraan om daar verandering in te brengen. Het kleine joodse land leidt de weg naar genezing voor deze ziekten – met slechts één geneesmiddel. Eentje maar! Een van deze ziekten waar in Israël behandeling voor ontwikkeld is, MS, is misschien wel de meest voorkomende van deze degeneratieve ziekten. Ze treft miljoenen mensen over de hele wereld en men heeft reikhalzend uitgekeken naar een remedie. Hoewel het nog een jaar of twee kan duren en aardig wat geld zal kosten voordat er menselijke proeven worden uitgevoerd, geeft het medicijn potentiële resultaten die andere behandelingen niet hebben. En dat is iets om te vieren.

BDS
Israël is een land dat niet alleen om zijn eigen volk geeft. De medische doorbraken, uitvindingen, technologie en het bestaan van Israël op zich, hebben mensen over de hele wereld hoop en leven gegeven, ook Israëls vijanden. Nu dat het geval is, waarom bestaat de BDS-beweging dan? BDS-voorstanders bekritiseren Israël valselijk, terwijl zij profiteren van de uitvindingen en de ontwikkelingen van Israël. Waarom wordt Israël voortdurend bekritiseerd voor absoluut niets – of beter nog – voor volledige misvattingen, vraag je je af? De enige antwoorden zijn volledige onwetendheid of volledig antisemitisme. Dus ga je gang, bekritiseer Israël. Maar uiteindelijk zullen zij degenen zijn die verliezen. Ondanks de constante druk, de beschuldigingen en de dubbele standaards zal Israël blijven doen waar het goed in is: het verbeteren van de hele wereld.

Bron: https://israelunwired.com

Door: Phil Schneider

Vertaald uit het Engels door: Peter Rissing

https://ejbron.wordpress.com/2019/04/21 ... echt-doen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 7595
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Boycot apartheid Israël. De DOCP-Jodenhaters.

Bericht door Ali Yas »

Dat BDS is gewoon hypocriet, dat is het probleem.

Willen ze werkelijk wat doen tegen onderdrukking, laten die jongens en meisjes dan protesteren tegen China en Saoedi-Arabië, om maar eens een paar hemeltergende dictaturen te noemen. Maar het zal wel zo zijn dat men bij gebrek aan een antwoord op werkelijke kwesties de pijlen richt op een klein dingetje, om zichzelf het gevoel te kunnen geven goed bezig te zijn.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 23987
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Boycot apartheid Israël. De DOCP-Jodenhaters.

Bericht door King George »

Ditmaal een keertje geen slecht nieuws uit Duitsland. icon_thumbup.gif


 • Bondsdag: BDS is een antisemitische beweging

  VRIJDAG, 22:59 BUITENLAND

  Het Duitse parlement heeft voor een motie gestemd die de BDS-beweging als antisemitisch bestempelt. De beweging pleit voor economische druk op Israël om de bezetting van Palestijns gebied te beëindigen.

  BDS staat voor boycot, desinvestering en sancties. Hun argumentatie en methoden zijn antisemitisch, staat in de motie die werd gesteund door de CDU, SPD, Liberalen en Groenen. De motie heeft tot gevolg dat de beweging geen subsidie meer krijgt.

  Israël juicht de stellingname van de Bondsdag toe en zegt dat andere landen daar een voorbeeld aan kunnen nemen.


  https://nos.nl/artikel/2285183-bondsdag ... eging.html
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Mahalingam
Berichten: 48492
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Boycot apartheid Israël. De DOCP-Jodenhaters.

Bericht door Mahalingam »

En de Verzamelde Arabieren zijn er heel boos over.
Arab League urges German parliament to reverse anti-BDS motion
The Arab League's assistant secretary-general for Palestinian affairs Saeed Abu Ali said in a statement the Bundestag's motion against BDS is "regrettable... unjustified... (and) biased" in favour of Israel.

He urged Germany's parliament to "reverse this erroneous step and support the Palestinian people's right for liberation."

The non-binding resolution said the BDS movement's "Don't Buy" stickers on Israeli products revive memories of the Nazis' slogan 'Don't buy from Jews', and other graffiti on shop facades and windows.

The Bundestag also pledged to reject any financial support for the boycott movement, and to prevent BDS and its partners holding events on its premises.

The multi-party motion was backed by Chancellor Angela Merkel's centre-right CDU-CSU bloc, the Social Democratic Party, the liberal FDP and the Greens.
https://www.thelocal.de/20190519/arab-l ... bds-motion
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Boycot apartheid Israël. De DOCP-Jodenhaters.

Bericht door Pilgrim »

Duitsland verklaart BDS tot antisemitisch

Geplaatst op 20 mei 2019

Afbeelding

Een meerderheid van de Duitse parlementariërs heeft ingestemd met een voorstel, volgens welk de BDS-beweging beschouwd moet worden als een lichaam dat antisemitische tactieken tegen Israël inzet.

De beslissing werd genomen na de jongste mislukte poging van de BDS om kunstenaars te koeioneren en hen er aan te hinderen deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival, dat de afgelopen week in Tel Aviv plaatsvond. In het besluit, waarover op de dag van de finaleronde van het songfestival werd gestemd, heeft de Duitse Bondsdag een verklaring aangenomen, waarin werd vastgesteld dat de strategieën van de BDS tegen Israël lijken op de “vreesaanjagende nazi-campagne” tegen het joodse volk onder Adolf Hitler.

“De campagne ´Koop geen Israëlische producten´ van de BDS-beweging herinnert aan de oproep van de nazi´s ´Koop niet bij Joden´ en andere desbetreffende graffiti´s die op muren en winkelramen werden aangebracht”, staat er in de resolutie.

“Het argumentatiepatroon en de argumentatiemethodes van de BDS-beweging zijn antisemitisch”, staat er in het voorstel van zowel bondskanselier Angela Merkel, de SPD, de Groenen en de FDP. Het voorstel roept de Duitse regering ertoe op “de BDS-beweging vastberaden verzet te bieden – antisemitisme te bestrijden, geen ruimtes en instellingen onder het bestuur van het parlement meer aan organisaties ter beschikking te stellen die antisemitische begrippen gebruiken of het bestaansrecht van Israël betwijfelen.”

Dit is voor het eerst dat een groot Europees parlement de BDS-beweging definieert als antisemitisch.

De Israëlische minister-president Benjamin Netanyahu zei dat de BDS-beweging het bestaan van zijn natie zou afwijzen en begroette de beslissing in een verklaring die op Twitter werd gepubliceerd. “Ik hoop dat er op deze beslissing concrete stappen volgen, en roep andere landen op om gelijksoortige rechtsvoorschriften uit te vaardigen”, zei Netanyahu.

De Duitse regering heeft er in de afgelopen jaren op gewezen hoe belangrijk het is om je te verzetten tegen antisemitisme, omdat volgens berichten haatmisdaden tegen Joden in het land zijn toegenomen. Volgens informatie van de Duitse politie is het aantal antisemitische voorvallen verleden jaar met 19,6% gestegen. Bondskanselier Merkel benadrukte onlangs de noodzaak om over datgene te spreken wat zij een “zorgwekkende herleving van het antisemitisme” in Duitsland noemt.

Van de kant van de BDS-beweging reageerde men met karakteristieke vervalste propaganda: “Duitsland accentueert zodoende zelfs nog zijn medeschuld aan Israël´s misdaad van de militaire bezetting, etnische zuivering, belegering en Apartheid en probeert wanhopig het voor de verantwoordelijkheidsplicht tegenover het volkerenrecht te beschermen”, stond er op Twitter.

Bron: www.israelheute.com

Door: David Lazarus

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/05/20 ... semitisch/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10406
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Boycot apartheid Israël. De DOCP-Jodenhaters.

Bericht door sjun »

Houd BDS eens tegen dit licht om hun acties te verklaren. :greeting2:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 23987
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Boycot apartheid Israël. De DOCP-Jodenhaters.

Bericht door King George »

Links en de Islam: Bloedbroeders hand in hand.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Boycot apartheid Israël. De DOCP-Jodenhaters.

Bericht door Pilgrim »

’Herkomst product uit nederzetting op etiket’

Geplaatst op 14 juni 2019

Afbeelding

LUXEMBURG – Op een product uit door Israël bezet gebied moet vermeld staan dat het uit de Westelijke Jordaanoever of de Gazastrook komt als het in de EU wordt verkocht. Als het afkomstig is van een Israëlische nederzetting moet dat ook op het etiket staan, anders zouden consumenten kunnen worden misleid.

Het Europese recht verplicht die vermelding, stelt een advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie. De rechters volgen dergelijke conclusies veelal.

Frankrijk verplichtte de ’nederzettingsvermelding’ in 2016, waarna een Israëlisch bedrijf dat wijngaarden bestiert in de bezette gebieden en een joods-Europese organisatie bezwaar aantekenden. De Franse Raad van State legde de kwestie vervolgens voor aan het EU-hof.

De wet „vereist dat de consument over juiste, neutrale en objectieve informatie beschikt die hem niet misleidt”, aldus de advocaat-generaal. De Israëlische bezetting en nederzettingen zijn volgens hem een duidelijke schending van het internationaal recht. Consumenten zouden bezwaar kunnen maken tegen goederen die daar zijn gemaakt, stelt hij. De herkomst is daarom relevant om te vermelden, zodat consumenten geïnformeerd kunnen kiezen wat voor producten ze kopen.

bron
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Boycot apartheid Israël. De DOCP-Jodenhaters.

Bericht door Pilgrim »

Labelen...

Afbeelding

De EU wil joodse producten uit Jeruzalem, de “Westbank” en de Golan labelen. Hier een van de voorbeelden van zo´n product uit een joodse nederzetting in de Beit Lehem regio in Judea. Het is al op de juiste wijze gelabeld, dus kunnen de Europeanen ermee beginnen het te boycotten.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85150
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Boycot apartheid Israël. De DOCP-Jodenhaters.

Bericht door Ariel »

:hypocrite: Wat een hypocriet.

Boycott, Divestment and Sanctions-oprichter Omar Barghouti says..."if you use medical equipment from Israel – it’s not a problem. Cooperating with Israel against the virus – to begin with, we didn’t consider it normalization. (...) If Israel finds a cure for cancer, for example, or any other virus, then there is no problem in cooperating with Israel to save millions of lives."
BDS founder: If Israel develops coronavirus vaccine you can take it

“If Israel finds a cure for cancer, for example, or any other virus, then there is no problem in cooperating with Israel to save millions of lives.”

If Israel finds a vaccine for coronavirus, boycotters can still take it, Omar Barghouti, founder of the anti-Israel Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) movement said on Sunday.

Barghouti made the remarks in a live video on the BDS Arabic Facebook page as part of a webinar on “BDS and Anti-normalization: The most important strategies to fight against the deal of the century, even in the time of COVID-19.”

The BDS founder warned that coronavirus cannot be a “honeymoon” for Israel and questioned why the Palestinian Authority hasn’t stopped security cooperation with Israel.

At the same time, he said “if you use medical equipment from Israel – it’s not a problem. Cooperating with Israel against the virus – to begin with, we didn’t consider it normalization.

“The BDS announced normalization criteria long ago,” Barghouti said. “If Israel finds a cure for cancer, for example, or any other virus, then there is no problem in cooperating with Israel to save millions of lives.”

However, Barghouti added, “up until now, we have not been in a situation where we need Israel urgently and no one else can save us but Israel. If that will happen, saving lives is more important than anything else.”

The Facebook post inviting BDS supporters to take part in the webinar anticipated a "humanitarian disaster" in Gaza or among Palestinians in Israeli prisons due to hte spread of the coronavirus. The BDS Movement also accused Israel of "continuing to exploit Palestinian workers...without the simplest protection against the virus" and of "looting of land, arrests, oppression and killing" during the pandemic, while condemning continued normalization in "the Arab official system."

The UN, however, has repeatedly commended Israel and the Palestinian Authority for working together in combatting coronavirus, with its Office for the Coordination of Humanitarian Affairs saying there has been "unprecedented cooperation on efforts aimed at containing the epidemic."
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85150
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Boycot apartheid Israël. De DOCP-Jodenhaters.

Bericht door Ariel »

Het is opinie. Maar wel een heel bedenkelijk soort opinie. En dan besluiten met: “Palestijnen die snakken naar vrede”. Echt waar?
Opinie: Nederland moet stoppen met aankopen bij de Israëlische wapenindustrie

De producten die het Nederlandse leger kocht bij fabrikant Elbit, zijn uitgetest in de bezette Palestijnse gebieden. Dat zou aanleiding moeten zijn voor politici om aan die import een eind te maken, vinden Jan Pronk, Laurens Jan Brinkhorst en Koos van Dam.

Vanwege de onderdrukking van de Palestijnen staat Nederland al twintig jaar vrijwel geen wapenexport naar Israël toe. Dan is het weinig consequent om wel op grote schaal Israëlisch defensiemateriaal te kopen voor de Nederlandse krijgsmacht – vooral wanneer deze wordt aangeprezen als ‘fully battle-proven’. Hoog tijd dat Defensie stopt met het steunen van een industrie die groot is geworden ten koste van de Palestijnse bevolking die al decennialang leeft onder Israëlische bezetting.

De afgelopen maanden heeft het Nederlandse leger een serie contracten afgesloten met Elbit, een van ­Israëls grootste wapenfabrikanten. Half december ging het om een 3-jarig contract ter waarde van 45 miljoen euro voor militaire radio’s in het kader van het Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS), waarin Elbit een sleutelrol speelt. Diezelfde dag werd ook een order van 12 miljoen euro voor 4.300 nachtzichtbrillen voor gevechtshelmen van de ­Nederlandse landmacht en marine geplaatst.

In januari kwam daar nog een order van 20 miljoen euro bij voor computers aan boord van landmachtvoertuigen. Het kwartet werd deze maand volgemaakt met een contract voor Elbits Iron Fist systemen voor gevechtsvoertuigen van de landmacht: 68 miljoen euro.

Elbit liet in een persbericht weten dat het Nederland als afzetmarkt bij uitstek ziet. Dat is niet voor niets, want Nederland heeft de afgelopen twintig jaar geregeld grote orders bij de Israëlische wapenindustrie geplaatst. De politie heeft twee jaar terug een cyber intelligence-systeem van Elbit gekocht. Naast de militaire hardware is de ‘veiligheidsindustrie’ de laatste jaren sterk in opkomst, ­eveneens met een achtergrond van Palestijnse repressie. Voor het onderhoud van F-16 gevechtsvliegtuigen opende Elbit in 2011 een vestiging op de vliegbasis Woensdrecht.

Begin deze eeuw zorgde de aankoop van Spike antitankwapens van fabrikant Rafael nog voor bezwaren van D66, GroenLinks en de SP, die het ongepast vonden de Israëlische militaire economie te spekken met een miljoenenorder.

Voor een klein land als Israël is wapenexport essentieel; ondanks een torenhoog defensiebudget kan de industrie van alleen Israëlische orders niet bestaan. De afgelopen decennia is dan ook alles op alles gezet om internationale orders te verwerven. Berucht zijn leveranties aan het Zuid-Afrikaanse apartheidsbewind en aan Rwanda tijdens de genocide in 1994 tot verkopen aan de militaire dictatuur van Myanmar en het door oorlog verscheurde Zuid-Soedan. Vorig jaar bleek de slagkracht van Azerbeidzjan in de oorlog met Armenië om Nagorno-Karabach in belangrijke mate bepaald door Israëlische drones en andere wapens.

Dergelijke orders, net als die van ‘fatsoenlijke’ landen als Nederland, hebben Israël gemaakt tot een van

’s werelds grootste exporteurs. Afgezet tegen de omvang van de bevolking is er waarschijnlijk geen land dat per inwoner meer aan de wapenhandel verdient.

Het is opmerkelijk dat dergelijke aankopen zelden tot ophef leiden in het publieke debat. Kennelijk voelt het niet ongemakkelijk dat we ons leger uitrusten met materiaal dat pas de internationale markt op komt nadat het eerst in de door Israël bezette Palestijnse gebieden op de bevolking daar is getest. Zo prijst Elbit de vorige maand bestelde boordcomputers in een verkoopbrochure aan als ‘fully battle-proven’. Miljoenen Palestijnen wonen in de proeftuin van Elbit en andere Israëlische wapenbedrijven. In 2013 pijnlijk vastgelegd in de Israëlische documentaire The Lab. Het materiaal dat als ‘fully battle-proven’ wordt aangeprezen wordt overigens even gemakkelijk aan dictaturen en oorlogshitsers verkocht.

Met de verkiezingen in aantocht zou het goed zijn als partijen zich uitspreken over de rol van Nederland in het ondersteunen van een wapen­bedrijf wiens bedrijfsmodel is gebaseerd op de bezetting en repressie van een gehele bevolking. Waar ­Nederland misschien maar een beperkte rol heeft in het helpen beëindigen van het conflict, kan het heel eenvoudig een sterk signaal afgeven door niet langer militair materieel te kopen dat is ontwikkeld ten koste van Palestijnen die snakken naar vrede en vrijheid.

Jan Pronk is oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking en oud-minister van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Laurens Jan Brinkhorst is oud-minister van Economische Zaken en oud-minister van Landbouw.

Koos van Dam is voormalig ambassadeur in Irak, Egypte, Turkije, Duitsland en Indonesië.

De auteurs zijn lid van de Raad van Advies van het Human Rights Forum.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85150
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Boycot apartheid Israël. De DOCP-Jodenhaters.

Bericht door Ariel »

Voor het dier, tegen Israël

De PvdD is een van de meest anti-Israëlische partijen in ons parlement, ondanks het grote aantal vegetariërs en veganisten in de Joodse staat.

Het was een van de meest Israëlvijandige moties van de afgelopen jaren. Niet zo gek als je bedenkt wie erachter zat: Tunahan Kuzu, Tweede Kamerlid namens Denk. Een motie die, als je hem langs de meetlat van de definitie van de International Holocaust Remembrance Alliance legt, tegen antisemitisme aan schuurt. Die definitie werd vorig jaar nog met overweldigende meerderheid door de Kamer omarmd.

De motie van Kuzu, de man die premier Benjamin Netanyahu de hand weigert, maar wel verscheen op de conferentie van zijn Hamasvrienden in Rotterdam in 2017, was een voorbeeld van de soort haat waardoor sommige Nederlandse parlementariërs zich laten verblinden als de Joodse staat in het geding is. “Israël krijgt het zelfs voor elkaar de Palestijnen te discrimineren als het gaat om de volksgezondheid,” schrijft Kuzu in zijn motie, die de Nederlandse regering oproept het Israëlische vaccinatiebeleid te hekelen, en de Joodse staat te dwingen Palestijnen te vaccineren.

Een bizarre tekst. Los van de juridische vraag wie in de Palestijnse gebieden verantwoordelijk is voor de volksgezondheid – volgens de Palestijnse Autoriteit: zijzelf – lijkt de motie vooral bedoeld om het succesvolle vaccinatiebeleid van de regering in Jeruzalem in een kwaad daglicht te stellen. Gaat het daarom? Immers, uit een enquête van Nieuwsuur bleek dinsdagavond dat van de linkse partijen zich onder PvdD-stemmers een onevenredig groot aantal bevindt dat zich niet wil laten vaccineren (ruim een op de vijf, bij de GroenLinksstemmers is dat een op de tien).

Vegetariërs en veganisten
Kuzu’s motie haalde het niet, maar kreeg toch nog 41 stemmen. Dit kwam vooral doordat D66 vóór stemde, een ‘fout’ waarvan buitenlandwoordvoerder Sjoerd Sjoerdsma het NIW inmiddels heeft verzekerd dat deze snel hersteld zal worden. De overige stemmen kwamen van – uiteraard – Denk, van de SP – waar vertrekkend Kamerlid Sadet Karabulut geen gelegenheid onbenut laat haar afkeer van de Joodse staat te ventileren – en van … de Partij voor de Dieren. Ook het van die partij afgesplitste Kamerlid Femke Merel Van Kooten stemde voor de motie.

Zou je niet juist van dierenliefhebbers en vechters voor een beter klimaat een pro-Israëlische opstelling verwachten? Immers, de Joodse staat excelleert in het ontwikkelen van technologie die bijdraagt aan een beter milieu, duurzaamheid en bestrijding van klimaatverandering. Het is niet onlogisch dat de Partij voor de Dieren een afkeer heeft van de sjechita, maar ook dan is overdreven sympathie voor de Palestijnen merkwaardig: moslims kennen immers hun eigen rituele slacht. Bovendien loopt Israël mijlenver voor op zijn buurlanden – inclusief de ‘staat Palestina’ die ook de PvdD zo gretig wil erkennen – als het gaat om de rechten van dieren. En ten slotte: Israël is een van de landen met de meeste vegetariërs en veganisten. Tel Aviv wordt in dat opzicht als een van de mondiale hoofdsteden gezien – iets wat de Partij voor de Dieren toch zou moeten aanspreken.

Bizarre motie
Een nadere analyse van het stemgedrag van de PvdD-fractie in de Tweede Kamer leert dat zij praktisch altijd met Denk en de SP meestemt als Israël in het geding is. Bizarre moties als die van Kuzu krijgen steun, pro-Israëlmoties keurt de fractie af. De PvdD is een van de laatste drie partijen die tegen de IHRA-antisemitismedefinitie blijven ageren.

Daarmee komen we op het snijvlak van antizionisme en Jodenhaat. Welk belang heeft een partij die zich inzet voor dierenrechten bij het saboteren van de strijd tegen antisemitisme? De PvdD-fractie stemde tegen het instellen van speciale eenheden van het Openbaar Ministerie belast met de vervolging van antisemitisme, maar stemde vóór een motie van Denk-voorman Farid Azarkan over het bestrijden van islamofobie. Nog vreemder: de Partij voor de Dieren is ertegen dat leerlingen op scholen meer in contact komen met Joodse cultuur en geschiedenis om zo antisemitisme al op jonge leeftijd de kop in te drukken (een motie van SGP’er Roelof Bisschop in 2019). Rechten van een bepaalde minderheid, Joden, lijkt de PvdD minder hoog in het vaandel te dragen dan die van vriendelijke viervoeters.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 23987
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Boycot apartheid Israël. De DOCP-Jodenhaters.

Bericht door King George »

De agitprop-machine jegens Israël blijft op volle toeren draaien.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achter ... ~b27ea5af/Apartheid? Wat bedoelen ze? Want het lijkt mij een framing richting de apartheid zoals deze in Zuid-Afrika bestond.

Het lijkt mij een volkomen valse vergelijking.

Apartheid? Wat apartheid? Human Right Watch is dus ook een organisatie van debielen. Een Nexit uit de VN is alweer een stukje meer opteerbaar geworden.

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Plaats reactie