Links antisemitisme

Bestaat God? Wat is de waarde van religie? Mag je een dogma in twijfel trekken?
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Links antisemitisme

Bericht door Pilgrim »

Een goed artikel op Hoeiboei dat weer eens duidelijk aantoont dat het echte antisemitisme tegenwoordig vooral ook links zit.
”Israël is een soort wondermaatschappij”

donderdag 13 mei 2010

Fiamma Nirenstein (foto) ging in 1967 als jonge Italiaanse communiste naar Israël: toen ze naar Italië terugkeerde, was ze bij haar kameraden persona non grata geworden, een ”imperialiste”en ”onbewuste fasciste”. Waarom dat zo was, waar het antisemitisme van links vandaan komt en in hoeverre het ”Palestijnisme” het verstand van de Europeanen corrumpeert, daarover vertelt de schrijfster en politica, die behoort tot het kabinet van de Italiaanse minister-president Silvio Berlusconi, in een gesprek, dat Stefan Frank van Lizas Welt met haar heeft gehad.
Jeruzalem staat op dit moment in het middelpunt van de media-interesse. Veel mensen beweren, dat Israëlische bouwplannen in het oostelijke deel van de stad het ”vredesproces”in gevaar zouden brengen en Amerika zouden irriteren. De betrekkingen tussen de beide landen zouden daardoor erg verslechterd zijn of zelfs in een crisis verkeren, zegt men.


Afbeelding

Fiamma Nirenstein: De tien maanden durende bouwstop, die door Netanyahu in december 2009 eenzijdig werd afgekondigd – en door Obama enthousiast werd begroet – had slechts betrekking op nederzettingen op de Westbank. Oost-Jeruzalem was hier nooit bij inbegrepen. Jeruzalem is een aangelegenheid, waarover Israël en de Palestijnen alleen over kunnen spreken aan de onderhandelingstafel. De meeste mensen gaan voorbij aan het feit, dat datgene, dat algemeen bekend staat als ”Oost-Jeruzalem”, dat deel van de stad is dat tussen 1948 en 1967 door Jordanië was bezet. In de eeuwen daarvoor bezat de stad altijd een joodse bevolkingsmeerderheid. In eerdere onderhandelingen, zoals die tussen Arafat en Barak in het jaar 2000 of die tussen Olmert en Abu Mazen in 2007, hebben zelfs de Palestijnen overwogen dat veel van de stadswijken, die door de kranten ”nederzettingen” worden genoemd – zoals Ramat Shlomo – mogelijk in een definitieve overeenkomst zouden kunnen worden toegewezen aan het joodse deel van de stad. En wel daarom, omdat de meeste van deze wijken of op onbewoond land werden gebouwd of in gebieden, die voor de Jordaanse invasie door Joden werden bewoond. De beslissing om 1600 wooneenheden te bouwen, werd al lange tijd geleden genomen. Van de slechte timing van de aankondiging werd nu door de Amerikanen gebruik gemaakt om het vredesproces in de door Obama gewenste richting te sturen.

U houdt zich al lange tijd intensief bezig met het antisemitisme van links. Wanneer trok dit fenomeen voor het eerst uw aandacht?

In 1967. Ik was destijds een jong meisje, en net zoals al mijn leeftijdgenoten was ik communiste. Mijn ouders stuurden me dat jaar naar de kibboets Neot Mordechai in het noorden van Israël. Het was een linkse kibboets, iedere week werd de opbrengst van een werkdag geschonken aan de Vietcong. Tijdens mijn verblijf brak de Zesdaagse Oorlog uit. Ik zorgde voor de kinderen, bracht ze naar de schuilkelders. Toen ik na de oorlog naar Italië terugkeerde, dacht ik dat mijn linkse vrienden trots op me zouden zijn. Maar de gevoelens, die me tegemoet kwamen, waren veelmeer vreselijk anti-Israëlisch. Waarom dat zo was, begreep ik in het begin niet. Maar plotseling begreep ik het: het was de stereotype van de Joden, die zich met het kapitalisme en imperialisme hadden verbonden tegen de arme volkeren van de wereld, waartoe men ook dictaturen zoals Egypte en Syrië rekende, bondgenoten van de Sovjet-Unie. Langzamerhand begreep ik de machtige gevoelens die in het spel waren: de Joden werden als iets kwaads beschouwt – en Israël als de collectieve Jood, die naar de macht greep.

Is er iets specifiek links aan dit antisemitisme?

De situatie van de Koude Oorlog maakte het noodzakelijk, dan een kant die van de ”goede” landen moest zijn. Ook al zouden het dictaturen zijn, de mensenrechten overtreden, vrouwen onderdrukken of homoseksuelen vermoorden – zij waren de goeden, de arme landen, de Derde Wereld. Aan de andere kant stond het imperialisme, aangevoerd door de VS.

Het huidige linkse antisemitisme is dus ontstaan vanuit het zwart-wit denken van de Koude Oorlog?

Ja. Het zit diep geworteld in het Third-Worldism, dat gemuteerd is tot het Palestinisme. Het Palestinisme is een van de ergste kwalen van onze tijd, het corrumpeert het verstand van de Europeanen. Wanneer terroristen overal ter wereld aanslagen plegen of wanneer Hamas in zijn Charta schrijft dat hij alle Joden wil vermoorden – niet alleen de Israëlische – dan interesseert niemand dat, omdat het immers gaat om Palestijnen.

Was het jaar 1967 een psychologisch keerpunt, omdat destijds veel mensen schrokken toen ze ontdekten dat Joden niet van nature uit slachtoffers zijn?

Ja. De mensen zagen, dat de Joden ermee opgehouden waren om die Joden te zijn, die zij zich graag voorstelden: een arme, door de maatschappij verachte minderheid, die zich in haar huizen of haar synagogen verstopt, om te bidden, en die voor alles toestemming van de niet-Joden nodig heeft. Plotseling waren de Joden sterk genoeg om zich tegen Egypte, Syrië en Jordanië te verdedigen en zelfs gebieden te veroveren – in een oorlog, die eigenlijk hun lot zou moeten hebben bezegeld. Deze ommekeer van de dingen maakte veel mensen ziedend van woede. De wereld leek op de kop te staan. Helaas zijn er echter ook nu nog veel Joden, die zichzelf willen presenteren als schapen op weg naar de slachtbank, die bereid zijn het beeld van het sterke Israël op te geven en die zich zo klein mogelijk willen maken.

Een Bondsdagafgevaardigde van Die Linke verklaarde in 2006 aan dezelfde kant te staan als Hezbollah. Is het gewoon toeval, dat een deel van politiek links de haat op Amerika en het antisemitisme deelt met de jihadistische terroristen?

Ze zijn verbonden door hun vijandigheid tegenover de moderne democratie. Er bestaat in de democratische wereld veel antidemocratische ideologie, en dat zij tot uitdrukking kan komen, is deel van de democratie. Ik geloof niet, dat deze afgevaardigde de islamitische kledingvoorschriften gehoorzamen en veel van haar rechten zou willen opgeven; dat ze de sharia wil invoeren – inclusief lichamelijke straffen zoals stenigingen of het afhakken van ledematen – en homoseksuelen vanwege hun seksuele voorkeur wil vermoorden. Dat is het, wat ik Palestinisme noem: mensen bedriegen hun wens naar vrede, naar vriendschap en wederzijds begrip ten gunste van iets, dat zich uiteindelijk tegen henzelf zal keren.

In januari hebt u samen met minister-president Berlusconi Israël bezocht. Wat was de opbrengst van deze reis?

De Israëlische bevolking voelde, dat Berlusconi haar land niet alleen om diplomatieke redenen bezocht, maar op basis van zijn diepe sympathie voor de Joden. Israël smacht naar liefde en sympathie, omdat het daarvan zo weinig krijgt. Bovendien bezat het bezoek een politiek aspect. In zijn toespraak tot de Knesset heeft Berlusconi vijfmaal van de joodse staat gesproken. Er is eigenlijk niets ongebruikelijks aan deze uitdrukking, maar de meeste politici schrikken voor haar terug, omdat ze bang zijn dat zij de Arabieren zou kunnen irriteren. De vijanden van Israël zien de Joden normaalgesproken niet als natie. Om van de joodse staat te spreken, betekent het joodse volk erkennen.

Na de parlementsverkiezingen in Groot-Brittannië zou de Israël vriendelijke politicus David Cameron minister-president kunnen worden. Kan hij samen met Berlusconi iets veranderen in de Europese buitenlandse politiek, die traditioneel pro-Arabisch is?

Er bestaat een kleine kans. Maar in het verleden heeft de vreselijke propaganda van de Palestijnen en hun vrienden uitstekend gefunctioneerd. Met behulp van veel geld en een enorme mediamachinerie heeft hij de pers, de televisie en de intellectuelen veroverd en talrijke sjablonen in omloop gebracht, die de staat Israël onwettig moeten maken. Ze hebben het over Israël als een ”apartheidsstaat” of als een staat, die bewust misdaden zou begaan en bijvoorbeeld de organen van Palestijnen zou stelen. Geen mens, die bij zijn verstand is en een beetje over Israël weet, zou zulke beweringen geloven – helaas worden ze echter door veel mensen geloofd. Antisemitisme wordt in verbinding met ophitsing en nog een andere factor, namelijk de islamitische immigratie, een machtige mengeling.

Betekent dat, dat regeringen vanwege deze druk helemaal niet in staat zijn om ten gunste van Israël te handelen?

De Europese politici leven in een grote leugen. Iedere keer, wanneer er een beslissing zou kunnen worden genomen die Israël daadwerkelijk zou helpen om zich te verdedigen, is grote moed noodzakelijk. Denkt u bijvoorbeeld aan de gebeurtenissen rondom de dood van de Hamas-functionaris in Dubai. Europese regeringen hebben de desbetreffende Israëlische ambassadeurs opgeroepen, omdat Israël Europese paspoorten zou hebben vervalst. Zulke beschuldigingen zijn zo schijnheilig, wanneer men bedenkt, wie dit Hamas-type was en wat hij heeft gedaan: Iraanse raketten de Gazastrook binnengesmokkeld, die Tel Aviv kunnen raken. Tijdens de Gaza-oorlog werd Israël aangeklaagd burgers te doden, omdat het de militaire doelen niet nauwkeurig genoeg getroffen zou hebben. Welnu, als een doel heel nauwkeurig werd getroffen, wordt er ook geprotesteerd. Hoe moet Israël zich verdedigen, wanneer het geen toestemming heeft oorlog te voeren of doelbewust op te treden tegen zijn ergste en gevaarlijkste vijanden?

Zijn politici, die het hebben over een ”gematigde” Fatah en over de ”noodzaak” van een Palestijnse staat, het contact met de realiteit kwijtgeraakt?

Voordat men het over een Palestijnse staat heeft, zou men de Palestijnen moeten zoeken, die een democratische samenleving willen opbouwen en deze ondersteunen. Het zou geen goed idee zijn een Palestijnse staat op te richten, die het terrorisme bevordert en aanstuurt op een nieuwe oorlog. Sinds 1948 hebben de Palestijnen alle delingsplannen afgewezen, omdat hun ware doel de vernietiging van Israël is. Bezoekt u eens de website van Palestinian Media Watch en kijkt u eens wat de Palestijnse televisie zegt over het martelarendom, de vernietiging van Israël en het doden van Joden. De Palestijnse Autoriteit noemt voetbalvelden en vrijetijdskampen naar zogenaamde Shahids, dat zijn mensen, die Joden hebben vermoord. De hulporganisatie voor de Palestijnen UNRWA in Ramallah heeft de terrorist Abu Jihad, die honderden mensen heeft vermoord, in het kader van een onderwijsprogramma vereerd met een naar hem genoemd voetbaltoernooi. Zo worden de Palestijnse kinderen opgevoed. We moeten een nieuwe weg zoeken wanneer we vrede in het Midden-Oosten willen vestigen. Men moet de antisemitische ophitsing beëindigen, door ermee op te houden geld te geven aan de antisemieten.

De Israëlische economie bezit een van de hoogste groeicijfers ter wereld en is leidend wat betreft kennis en innovatie. Aan de andere kant verliest een groeiend deel van de samenleving de aansluiting: de Haredim (ultraorthodoxe Joden) en de Israëlische Arabieren. Beide lijden onder ontoereikende onderwijsontwikkeling en worden als gevolg daarvan buitenproportioneel getroffen door werkloosheid en armoede. Omdat deze beide groepen de hoogste geboortecijfers bezitten, zal hun aandeel in de bevolking de komende 30 jaar waarschijnlijk van 30 naar 50 % toenemen. Hoe groot beschouwt u dit probleem?

Zulke statistieken zijn altijd misleidend geweest. Tegenwoordig hebben seculiere gezinnen veel meer kinderen dan men vroeger gedacht had. In Tel Aviv schijnt ieder paar drie kinderen te hebben. Er bestaan objectieve problemen, die men niet kan ontkennen. Maar Israël is een bloeiend land met een sterke economie en een zeer creatieve hightech sector. Ik ben ervan overtuigd, dat we de minder gelukkige Israëli’s zullen kunnen helpen om de kloof te overbruggen. Er worden grote inspanningen gedaan en er bestaat een zin voor de noodzaak hindernissen te overwinnen. Israël doet dat constant – het is een soort wondermaatschappij.

Bron: http://www.lizaswelt.net/2010/05/israel ... chaft.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Interviewer: Stefan Frank

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

http://hoeiboei.blogspot.com/2010/05/is ... appij.html
Laatst gewijzigd door Pilgrim op za jul 19, 2014 3:44 am, 5 keer totaal gewijzigd.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Links antisemitisme

Bericht door Pilgrim »

Antisemitisme vanuit links

Tijdens de WO2 werd de moefti van Jeruzalem een vertrouweling van Hitler, hij riep vanuit Berlijn alle moslims op mee te helpen aan de Jodenvernietiging. Groot Moefti Hoesseini is geen ariër maar heeft wel hetzelfde doel als Hitler, namelijk de vernietiging van Joden. Als het aan hem gelegen had dan waren alle joden uitgeroeid. De dolende, verwarde en vernederde moslims grijpen net als de nazi’s naar ideologie en mythologie,de nazi’s hun Arische ras, de moslims hun Heilige Oorlog.

Oud-minister Stemerdink (PvdA) van Defensie ontmoette Arafat in 1987 tijdens een conferentie in Moskou.
Arafat zei: "Wat de Romeinen met de joden deden, dat kunnen wij ook. Dat moet u goed begrijpen."

Steeds openlijker worden Joden gehaat; ze worden zelfs met nazi's vergeleken. Op Arabische satellietzenders wordt openlijk aangezet tot jodenhaat en terreurdaden. De moslimjeugd in de grote steden en de linkse pro-Palestijnse beweging zijn nieuwe bronnen van antisemitisme.
Op de Lina-Morgenstern-Schule in Berlijn, een niet-joodse school, werd een 14-jarig joods meisje uitgescholden en geïntimideerd, zodat zij uiteindelijk onder politiebegeleiding naar school moest gaan.
Het begon toen een meisjes met een Arabische achtergrond twee dagen werd geschorst toen zij het joodse meisje had geslagen.

Een vijftienjarig NL meisje werd het slachtoffer van antisemitisch geweld toen een groep Marokkanen de Davidster aan haar ketting zagen. Ze scholden haar uit en staken hun middelvinger op. Toen ze wegrende zette het tuig de achtervolging in en begonnen haar in elkaar te trappen.

Tijdens een pro-Palestina demonstratie werden in Rotterdam zes jongeren aangehouden wegens het schreeuwen van antisemitische uitlatingen.

In Amsterdam Slotervaart moesten recent de lessen worden stilgelegd toen leerlingen anti-joodse leuzen scandeerden.

In Veenendaal draaien islamitische leerlingen, tijdens de les 'godsdienst' de docent provocerend de rug toe wanneer hij over het Joodse volk heeft. De docent in kwestie keek niet eens vreemd op van dit incident. "Ach, als ik me om zulke kleine onbenulligheden druk om moet maken kan ik beter stoppen met dit werk," was de reactie van de docent, die onderwijl een hakenkruis van de tafel stond te poetsen.

In de Deense stad Odense in een winkelcentrum twee Israëliërs neergeschoten. De politie arresteerde in verband met de schietpartij een 27-jarige islamitische Deen.

Joden krijgen weer Jodensterren opgeplakt in Malmö. Bij wijze van pesterij en intimidatie plakken islamitische jeugdigen Joodse kinderen in het voorbijgaan gele stickers in de vorm van Jodensterren op de rug onder vermelding dat alle Joden doodgeschoten moeten worden.

De docenten van de scholen waar deze praktijken voorvallen grijpen niet in. Deze intimidaties, maar ook fysieke aanvallen waren reden voor 30 Joodse gezinnen uit Malmö om 65 jaar nadat de Jodenvervolging in Europa haar hoogtepunt bereikten Europa weer te vluchten. Nergens konden de Joden rustig wonen in Europa.

In 2006 liepen er demonstrerende idioten uit de middenklasse door de straten van Londen met borden waarop te lezen stond: Nu zijn wij allemaal Hezbollah.

Tijdens een pro-PLO demonstratie in Amsterdam riep een politicus "intifada, intifada, Palestina vrij" anderen scandeerden "Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas". Linkse Europeanen steunen de PLO op een weinig kritische manier, ongeacht wat zij doen. "Hamas roept openlijk op de ander te vernietigen. De ideologie is gebaseerd op een doodscultus, op antisemitisme en op de superioriteit van moslims over niet-moslims en van mannen over vrouwen.
Hoe kunnen mensen in Europa bij demonstraties zeggen: 'Wij zijn nu allemaal Hamas?' Waarom willen hoogopgeleide linkse gelovigen niet inzien wat de ware aard van Hamas is? Islamisten beschouwden en beschouwen Palestina gebied [?] als islamitisch territorium, Dar al-Islam, waar Joden geen enkel dorp mochten besturen, laat staan een staat.

Moslims in het Midden-Oosten willen nu hetzelfde bereiken als Europese christenen in de afgelopen eeuwen: joden beroven van hun recht om te bestaan. De openlijke Nazi-saluten van veel Islamitische groeperingen in het Midden Oosten zeggen meer dan genoeg over de doelstellingen van veel volgelingen van een religie, waarin dit verderfelijke gedachtegoed wérkelijk nog springlevend wordt gehouden en zelfs aangewakkerd wordt. "Heil Fatah!"

In Turkije, volgens nogal wat mensen een "modern" islamitisch land, behoorde Mein Kampf enkele jaren geleden tot de best verkochte boeken. Zodra de Joden op proberen te komen voor hun rechten wordt er direct verwezen naar de macht van de Joodse Lobby.
Wanneer iemand het openlijk op durft te nemen voor Israël word hij via de media gedemoniseerd en fascist genoemd.
Vraag ik me altijd af of de ‘solidariteit’ van veel Nederlanders met de arme Palestijnen net zo groot en oprecht zou zijn als die Palestijnen in ‘het’ conflict tegenover een niet-joodse tegenstander stonden.
Blijkbaar moeten de Joden eeuwig slachtoffer blijven.

http://www.amsterdampost.nl/antisemitisme-vanuit-links/" onclick="window.open(this.href);return false;
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Links antisemitisme

Bericht door Pilgrim »

Hier nog een goed artikel over de socialistische wortels van het anti-semitisme. Die vroegere socialisten waren niet vies van nationalisme en waren meestal antisemitisch! Antisemitisme vond je natuurlijk ook bij conservatieven maar het waren socialisten die het in de praktijk brachten.
The Socialist Roots of Anti-Semitism

By: Tyler Cowen

FrontPageMagazine.com | Thursday, October 09, 2003

The following article is an updated and expanded version of an article that first appeared in the January 1997 edition of The Freeman (now known as Ideas on Liberty), a publication of the Foundation for Economic Education. - The Editors.

“Auschwitz meant that six million Jews were killed, and thrown on the waste--heap of Europe, for what they were considered: money-Jews. Finance capital and the banks, the hard core of the system of imperialism and capitalism, had turned the hatred of men against money and exploitation, and against the Jews.... Anti-Semitism is really a hatred of capitalism.“- Ulrike Meinhof, left-wing German terrorist of the 1970s. 1

Capitalism and the market economy encourage racial, ethnic, and religious tolerance, while supporting a plurality of diverse lifestyles and customs. Heavily regulated or socialist economies, in contrast, tend to breed intolerance and ethnic persecution. Socialism leads to low or negative rates of economic growth, disputes over resource use, and concentrated political power-all conditions which encourage conflict rather than cooperation. Ethnic and religious minorities usually do poorly when political coercion is prevalent. Economic collapses - usually associated with interventionism-worsen the problem by unleashing the destructive psychological forces of envy and resentment, which feed prejudice and persecution.

While discrimination is present in societies of all kinds, discriminators must pay pecuniary costs for indulging their prejudices in a market setting. Even the prejudiced usually will trade with minorities; bigots attempt to oppress minorities by socializing the costs through government action, but bigots usually are less willing to bear these costs themselves. Repeated commercial interactions also increase the social familiarity of customs or lifestyles that otherwise might be found unusual or alien. Sustained economic growth alleviates political and social tensions by creating more for everybody.

The history of the Jewish people illustrates the relatively favorable position of minorities in a market setting. Hostility toward trade and commerce has often fueled hostility toward Jews, and vice versa. The societies most congenial to commercial life for their time - Renaissance Italy, the growing capitalist economies of England and the Netherlands in the seventeenth century, and the United States - typically have shown the most toleration for Jews. Ellis Rivkin, in his neglected masterpiece, The Shaping of Jewish History.- A Radical New Interpretation, wrote:

Since World War II Jews and Judaism have been liberated in every country and territory where capitalism has been restored to vigorous growth-and this includes Germany. By contrast, wherever anti-capitalism or pre-capitalism has prevailed the status of Jews and Judaism has either undergone deterioration or is highly precarious. Thus at this very moment the country where developing global capitalism is most advanced, the United States, accords Jews and Judaism a freedom that is known nowhere else in the world and that was never known in the past. It is a freedom that is not matched even in Israel... By contrast, in the Soviet Union, the citadel of anti-capitalism, the Jews are cowed by anti-Semitism, threatened by extinction, and barred from access to their God.2

Terrorism and anti-Semitism

The links between anti-Semitism and anti-capitalism could not be more relevant today. Islamic terrorists nearly always express a hatred of both Jews and capitalism. It is no accident that the al-Qaeda group, radically anti-Semitic in stance, attacked the World Trade Center, a symbolic icon of America’s economic might and global reach.

The Islamic terrorists dislike the notion of a free, commercial society most of all. They seek the build societies on the contrasting ideas of subordination and domination. Jews could hardly hope to fare well under such principles; the murders of Leon Klinghoffer and Daniel Pearl make clear the relevant agenda.

The Iraqi Baathists illustrate this same link between anti-commercialism and anti-Semitism. The Baath party tried to bring all Iraqi institutions under the centralized control of a tyrannical government. It also was virulently anti-Semitic, committed to the complete destruction of the state of Israel.

The link between anti-Semitism and anti-capitalism runs throughout Islamic history. In medieval times, the Arab countries were relatively free in economic terms, and they often were wealthier than Europe. They also were relatively tolerant of Jews, at least compared to medieval Europe. Jews were subject to special taxes, and periodic persecution, but they could live, pursue their religion, and act as entrepreneurs. The Arabic world after the Second World War has illustrated a sadder story. The countries are now far poorer than Europe, and also significantly less free. Anti-Semitism is part of the daily political discourse, even among many so-called “moderates.” Not surprisingly, there has been a massive exodus of Jews from the Arabic countries, to Israel, the United States, and Europe.

To better understand this modern pairing of anti-Semitism and anti-capitalism, let us go back in history and look at the origins of modern anti-Semitism.

Anti-Semitism in Nineteenth- Century Germany and Austria

Anti-Semitism as a formal, intellectual movement arose in the middle of the nineteenth century, when Jewish conspiracy theories grew in popularity. German writers picked up on earlier anti-Enlightenment theories of a Judeo-Masonic conspiracy to rule the world. During the French Revolution, the Jews, along with the Masons, were identified as forces for liberalism, secularism, and capitalism. German writers quickly found the Jews to be a more popular target than the Masons, perhaps because they were more visible or more different. The originally Judeo-Masonic theories eventually discarded the other conspirators, such as the Templars and the Illuminati, and focused on the Jews.

The anti-Jewish creed was formalized by Wilhelm Marr, the German writer who coined the term "anti-Semitic." In 1879 Marr published his book The Victory of Judaism over Germandom, which went through twelve editions in six years. He also founded the "Anti-Semitic Journal," and started an "Anti-Semitic League." Marr idolized Tsarist Russia, and earlier in his career he had been a radical socialist. The new anti-Semites who followed Marr expanded the medieval attacks on Jewish traders and usurers and developed them into a full-scale economic critique. The Jews who provoked the most anger were those who embraced cosmopolitan, Enlightenment values, and who achieved economic success.

In the second half of the nineteenth century, Germany became the first country to develop systematic anti-Semitic political and intellectual movements. In Germany, Adolf Stöcker's Christian Social Party (1878-1885) combined anti-Semitism with left-wing, reformist legislation. The party attacked laissez-faire economics and the Jews as part of the same liberal plague. Stöcker's movement synthesized medieval anti-Semitism, based in religion, and modern anti-Semitism, based in racism and socialist economics. He once wrote: "I see in unrestrained capitalism the evil of our epoch and am naturally also an opponent of modern Judaism on account of my socio-political views." Stöcker had revered the Prussian aristocracy since his youth.

Georg Ritter von Schönerer led the leftwing' anti--Semitic movement in Austria. Schönerer's German Liberal Party, developed a lower-middle-class, anti-Semitic, anti-capitalistic platform in the 1880s. Schönerer directed his anti-Semitism at the economic activity of the Rothschilds; he advocated nationalization of their railroad assets. Later, he broadened his charges to attack Jewish merchants more generally. Hitler was an avid admirer of Schönerer, and as a young man even hung Schönerer's slogans over his bed.

The growing nineteenth-century socialist movements did little to stem the anti-Semitic tide and often explicitly promoted anti-Semitism. The initial link between socialism and anti-Semitism arose through intellectual affinity. Throughout the nineteenth century, the socialist critique of capitalism and the anti-Semitic critique used the same arguments. Many socialists considered anti-Semitism to be a way station on the path toward a more consistent socialist viewpoint. The very first systematic socialist philosophers, the French Utopians of the early nineteenth century, had implicated the Jews in their critique of capitalism. French Jewry was highly commercial, financial, and capitalistic. Proudhon and Fourier, who stressed the abolition of usury, saved their most vitriolic anti-Semitic tirades for Jewish moneylenders.

Karl Marx continued the anti-Jewish polemics of the socialists. The historical association between Jews, private property, and commerce led to his well-known anti-Semitic diatribes. Marx, who sought to reconstruct society according to his master plan, detested the particularistic nature of Jewish religion and custom. Some of Marx's followers, such as Dühring and Lassalle, used anti-Semitism as a means of introducing anti-capitalist doctrine. They believed that if the public could be convinced to hate Jewish capitalists, the public would eventually come to hate non-Jewish capitalists as well.

A widely circulated nineteenth-century witticism described anti-Semitism as "the socialism of fools" [der Sozialismus des blöden Mannes]. It was widely recognized that the anti-Semites shared the same gripes as the socialists; the anti-Semites simply chose too narrow a target. The socialists happily accepted the spirit of anti-Semitism, provided the target was widened to the entire capitalist class. More recently, the historian Paul Johnson has noted with irony that socialism has served as the "anti-Semitism of the intellectuals."3

Even when socialists opposed anti-Semitism, as later came to pass for tactical reasons, European socialist parties failed to provide effective opposition to anti-Semitic trends. Most socialists, with their dislike of capitalism, were unwilling to defend the economic activities of Jews. Socialism pretended to be a revolutionary, liberal movement but in fact embraced the conservative doctrine of concentrated state power. Most socialists supported World War I, which provided a tremendous boost to anti-Semitism, without hesitation. Later, the Nazi party, the most dedicated enemy of the Jews, was a national socialist party from the beginning.4

Soviet Anti-Semitism

The actual practice of socialism has not been kind to its religious and ethnic minorities, including Jews. The Soviet government adopted consistently anti-Semitic policies. Lenin was strongly opposed to anti-Semitism, but Soviet policy reversed shortly after his death. Totalitarian states, with their inevitable economic failures, eventually need scapegoats. Economic performance rarely matches the official promises, and the subsequent privations feed social resentment; one person gains only at the expense of another. The necessities of totalitarian government, in time, override whatever non-racist feelings might be held by the leaders, and create strong pressures for political support of racism. Control over the press and rights of speech makes racist feeling relatively easy to whip up.

Soviet anti-Semitism flourished after the Second World War, as the Communist leaders were unable to resist the target that had proven so successful for Hitler. In 1953 Stalin alleged the existence of a "Doctors' Plot," masterminded by Jews, to poison the top Soviet leadership. Stalin died before a trial was called, but he had been planning to forcibly deport two million Jews to Siberia. The "economic crimes" executions of the early 1960s were directed largely against Jews.

Textbooks were rewritten either to remove the Jewish role in history, or to provide negative stereotypes of Jews. Government texts dealing with Germany and World War II mentioned neither the Jews nor the Holocaust. The Russian pogroms were reinterpreted as justified retribution for the capitalistic excesses of the Jews. The Soviet government attacked all forms of religion, but Judaism most of all.

Eastern Germany continued the earlier Nazi polemics against Jews, substituting the words "Zionist" or "Israel" for Jew, and referring to the salutary effects of "progressive socialist forces," a scant difference from the earlier Nazi terminology of "national socialism." Many former Nazi journalists were hired to write these "anti-Zionist" polemics. Similar trends came to pass throughout eastern Europe. In the early 1950s, thirteen leaders in the Czech Communist party (ten were Jewish), were accused of being "Zionists," and were hanged. In 1968 the Polish media spent months debating the "unmasking of Zionists in Poland," although Jews comprised less than one-fifteenth of one percent of the population. The anti-Zionist campaign was accompanied by demonstrations, arrests, surveillance, police persecution, and other typical methods of totalitarian oppression.

The contrast with the more capitalistic United States is striking. The United States started off with few Jews but attracted many Jewish immigrants with its relatively free economy and atmosphere of relative tolerance. By the 1920s, three of the four cities with the most Jews were located in the United States. New York had the largest number of Jews, and Chicago and Philadelphia were third and fourth (Budapest was second). Today Jews account for only two percent of the American population, but they account for about half of the billionaires.

Concluding remarks

We cannot know for sure how much radical Islam picked up anti-Semitism from other statist movements, and how much it rediscovered anti-Semitism on its own. It is, however, now widely recognized that radical Islam looked to European socialism and totalitarianism for its critiques of capitalism and democracy. It is no accident that Islamic terrorists picked up the anti-Semitic part of the bundle as well.
The history of the Jews provides a stark illustration of the differences between capitalism and socialism. It is a history that we should never forget.

ENDNOTES:
1. My translation draws upon that of Paul Lawrence Rose, Revolutionary Antisemitism in Germany: From Kant to Wagner (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1990), p. 304.

2. Ellis Rivkin, The Shaping of Jewish History: A Radical New Interpretation (New York: Charles Scribner's Sons, 1971), pp. 239-240.

3. Paul Johnson, A History of the Jews (New York: Harper-Collins, 1987), p. 353.

4. European socialist attitudes toward anti-Semitism shifted in the last decade of the nineteenth century. At this time the socialists realized several truths. First, anti-Semitism was a way station to state control, but the right-wing and fascist parties were likely to capture the benefits. Second, the socialists realized that the anti-Semites (like Judaism itself, in socialist eyes) had become precisely the kind of particularist sympathy that held back the more universalist socialist ideal. These points became clearest in Germany, where most leftists had abandoned anti-Semitism by the early twentieth century. The French left, in contrast, was much slower to repudiate the ideology of racism, perhaps because French politics never polarized the way German politics did.

http://97.74.65.51/readArticle.aspx?ARTID=15996
Laatst gewijzigd door Pilgrim op do jul 24, 2014 7:53 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Links antisemitisme

Bericht door Pilgrim »

Kritiek op Israël is vaak antisemitisch cq. anti-Joods

Veel critici van Israël zeggen dat hun kritiek niets te maken heeft met antisemitisme. Ze beweren niets tegen Joden te hebben, het gaat hen alleen om het Israëlische beleid. Maar als we dat nader analyseren dan is kritiek op het Israëlische beleid óók vaak antisemitisch. De Palestijnse weerstand tegen Joodse vestiging in (delen) van Palestina is dezelfde weerstand die Europese landen hadden tegen de komst van Joden in hun landen. Keer op keer werden Joden verdreven en waren ze nergens welkom.

Kritiek op Israël maakt je niet meteen een antisemiet, beweert men
Kritiek op Israël maakt je niet meteen een antisemiet, zeggen vele mensen. Maar wanneer we naar de demonstraties tegen Israël van deze mensen kijken, dan zien we dat lang niet altijd tegen het Israëlische beleid an sich wordt gedemonstreerd. De Israëlische vlag wordt verbrand als teken dat men tegen de hele staat Israël is. Er wordt regelmatig gepleit voor een Palestijnse staat van rivier tot zee. Vaak wordt Israël met de Nazi's vergeleken. Mensen beschuldigen Israël van Gaza een getto te maken. Sommigen gaan nog verder en stellen dat Gaza gelijk is aan een concentratiekamp. Anderen maken het nog bonter door de Joden de ovens in te wensen of te scanderen: "Hamas, Hamas, Joden aan het gas."

Maar zelfs mensen die dit niet roepen en slechts Hamas steunen, zijn antisemitisch c.q. anti-Joods. In het handvest van Hamas staat dat strijd gevoerd moet worden tegen alle Joden waar ook ter wereld. Mensen die Hamas steunen staan dus kennelijk achter dit handvest.

Het anti-Zionisme waarbij men tegen de Joodse staat is, is niets anders dan oude wijn (antisemitisme) in nieuwe flessen. Vroeger ging het vooral tegen de Joodse religie (Joden waren de moordenaars van Jezus) en wilde men dat de Joden werden uitgemoord; tegenwoordig richt men de pijlers op de Joodse staat en wil men dat deze verdwijnt. Sommige mensen beweren dat ze slechts tegen de Joodse bezetting zijn van gebieden die Israël in 1967 heeft veroverd. Maar is dat wel zo? De Palestijnen willen niet alleen deze gebieden terug, maar eisen tevens de terugkeer van miljoenen Palestijnen in het gebied van vóór 1967. Daarmee streven ze dus in feite naar de opheffing van de Joodse Staat.

Martin Luther King zei in 1968: "Wanneer mensen Zionisten bekritiseren, bedoelen ze Joden. Jullie praten antisemitisch."

De oproep dat Joden mogen niet op de Westbank wonen is antisemitisch
De eis van de Palestijnen en hun medestanders dat Joden uit de Westbank dienen te vertrekken is in feite antisemitisch. Net zoals ze destijds (vóór de oprichting van de staat Israël) tegen de komst van de Joden c.q. Zionisten naar Palestina waren.

Wanneer we kijken naar het Europees antisemitisme dan zien we dat Joden van land naar land werden verjaagd. Toen de Joden een tijd in Spanje woonden, werden ze naar verloop van tijd vervolgd en moesten ze uitwijken naar landen zoals Nederland en Polen. Hoewel ze aanvankelijk welkom waren in Polen, werden ze daar op den duur ook vervolgd. Het Europees antisemitisme kenmerkte zich door het feit dat Joden nergens welkom waren en overal vervolgd werden.

Hetzelfde geldt voor het Palestijns c.q. Arabisch antisemitisme. Ook de Arabieren zijn tegen de komst van Joden naar Palestina. Joden waren (en zijn) niet welkom. Dit is in feite niets anders als het Europese beleid dat tegen de Joden werd gevoerd. Het enige verschil tussen Palestina en Europa is dat de Joden in Palestina in staat zijn zichzelf goed georganiseerd te verdedigen. Joden laten zich nu niet meer afslachten zoals dat het geval was in Europa. Kennelijk heeft de wereld het daar nu bijzonder moeilijk mee.

http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-s ... joods.html" onclick="window.open(this.href);return false;
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Links antisemitisme

Bericht door Pilgrim »

Word wakker, Joods links!

YA'AKOV SIEPMAN - 10 MEI 2010

Joden aan zowel de linker- als rechterkant van het politieke spectrum moeten wakker geschud worden! Zij zouden niet langer hun ogen moeten sluiten voor het in een moorddadig tempo opkomende Europese antisemitisme en zich hier overduidelijk over moeten uitspreken. Zodra het ergens zijn lelijke kop opsteekt, moet men gelijk publiekelijk ageren. Denk eraan, doodzwijgen is gelijk aan medeplichtigheid.

Het Europese Parlement heeft met meerderheid van stemmen, het Goldstonerapport erkend, terwijl Amerika nog in discussie is vanwege omstreden geloofwaardigheden en eindconclusies van het rapport.

De Joodse Democraten steunden Barrak Obama toen hij voor het Presidentschap ging. Als argument werd aangevoerd dat Obama als president in het belang van de staat Israël zou zijn. Het zou goed zijn voor Israël, ondanks dat toen al bekend was dat Obama vriendschappelijke relaties onderhield met antisemitische groeperingen en extreme Israël-bashers. Ze bleven deze mantra maar herhalen en blijven er in geloven.

Zoals gezegd, er is geen ethno-religieuze groepering in de Verenigde Staten die zo overtuigend Democraat is als de Joodse gemeenschap. 75 % van de Joodse gemeenschap stemde op Barack Obama.
De neoconservatief-Joodse publicist Norman Podhoretz snapte daar niks van en sprak in The Wall Street Journal de hoop uit dat de Amerikaanse Joden een ruk naar rechts zouden maken.
Daar hadden ze volgens Podhoretz alle reden toe. De grote steun van Amerikaanse Joden voor Obama heeft de intellectueel verbaasd, want zijn steun voor de staat Israël is minder hartelijk dan die van John McCain was.

Maar zelfs Obama’s trouwste Joodse verdedigers waren met stomheid geslagen, toen Obama zijn speech in Cairo hield over het Palestijns-Israëlische conflict. Waarin hij de Joodse geschiedenis vervormde met de mythe dat de staat Israël een Europese vinding is die de Arabieren is aangesmeerd en waar ze nu mee opgezadeld zitten. Hij gaf Israël en zijn nederzettingenpolitiek de schuld van het oponthoud van het vredesproces. En vergoelijkte de lange geschiedenis van islam-kolonisatie, afwijzing, intolerantie van andersdenkenden en zijn antisemitisme. Zijn gedrag en uitspraken jegens Israël, heeft sindsdien de basis van het vertrouwen in hem ernstig geschaad.
Het Joods ongemak kwam duidelijk naar voren tijdens opiniepeilingen, waar werd gevraagd wat zij van Obama’s uitlatingen tegenover Israël vonden? De meerderheid van de Amerikaanse Joden was zeer teleurgesteld en diep beledigd.
- Ongelooflijk maar waar! Toch blijven ze zijn presidentschap steunen.

Deze tegenstelling versterkt de gedachte dat de Joden die links zijn, wereldwijd, meer verbonden zijn aan politieke ideologieën, dan aan Israël en hun eigen Joodse waarden. Dat weerspiegelt zich ook in hun ontkenning van de haat jegens Israël vanuit links-politieke hoek. Het beïnvloedt het denken zodanig, dat men denkt dat het huidige antisemitisme alleen maar exclusief gericht is tegen het huidige politieke stelsel van Israël.

Antisemitisme was inderdaad vaak de kracht vanuit de ultrarechtse politiek. In het bijzonder wanneer reactionaire overheden en kerken gezamenlijk met zwaard ten strijde trokken tegen de Joden. Maar ook de islam, radicale groeperingen aangestuurd door demagogen, kon en kan er wat van. Historisch gezien was het niet minder in de linkse politieke ideologieën. Aangezien er gettomuren gebouwd en pogroms gehouden werden in de 19e eeuw in Europa. Desondanks steunden de Joden de opkomende socialistische bewegingen in de overtuiging dat antisemitisme niet in linkse politiek aanwezig was. Zij waren tegen de eeuwenlange onderdrukking (van ongelijkheid), door de toenmalige gevestigde orde. De gedachtegang dat het socialisme een nieuwe wereldorde van vrijheid en gelijkheid zou scheppen bracht de Joden in euforie. Ze veridealiseerden de geboorte en het groeien van een oprukkend Europees socialisme. Ze waren meer dan verheugd, dat ze eindelijk als een volwaardig burger konden deelnemen aan de Europese maatschappij. Zij zagen liever voorbij aan het giftige en open antisemitisme vanuit de socialistische doctrine, zoals nog velen onder hen tot op de dag van vandaag.

Zij zijn zich er niet bewust van dat sommige van de meest geliefde filosofische helden net zulke Jodenhaters waren als de monarchen en dispoten in die tijd. Voltaire’s haat tegen de Joden is bekend. Net zoals de minachting van Diderot, Holbach, Franse utopisten, met inbegrip van Proudhon en Fourier. Een voorbeeld van meer recente Europese socialistische intellectuelen zijn Georg Ritter von Schonerer, leider van de antisemitische, linkse Duitse Socialistische Partij in Oostenrijk. En Wilhelm Marr, een Duitse socialist die eigenlijk de term “antisemitisme” in 1873 en 1880 in twee pamfletten publiceerde, waarin hij de Joden op politieke, economische en rassengronden scandeerde.

Wellicht het meest bekend is de Jodenhaat van Karl Marx (zijn grootvader was een Rabbijn) die met Friederich Engels het Communistische Manifest schreef. De meeste socialisten zijn onbekend met de vroege socialistische geschiedenis en weten niet dat een groot deel van de kennis van Marx en Engels op het gebied van Hegeliaanse filosofie en dialectisch-materialisme hen is bijgebracht door de schrijver Mozes Hess, een traditioneel opgeleide Jood, die radicaliseerde tijdens zijn jeugd.

Hess stond in hoog aanzien en werd beschouwd als één van de vroege grondleggers van het Europees socialisme. Totdat Marx in zijn boek ( A World without Jews) verkondigde dat elke vorm van nationalisme slecht was en het Joodse volk het meest schadelijk was voor de geest van het socialisme. Na deze uitspraak concludeerde Hess, dat de Joodse politieke redding niet in Europees politiek collectivisme lag, maar eerder bij Joods Nationalisme en zelfbeschikking.
Deze bevindingen zetten Hess aan tot het schrijven van zijn boek, Rome en Jeruzalem. Hiermee voorspelde hij Herzi’s “Der Judenstaat” meer dan een kwart eeuw daarvoor.
Helaas slaagde Hess er niet in zijn politieke broeders op gelijke wijze te motiveren.
Acceptatie door de linkse orde, betekende afstand nemen van je religie, Joodse identiteit en intellectualiteit.

De wreedheid waarmee radicaal links van vandaag Israël veroordeelt, doet je herinneren aan het lot van de middeleeuwse Joden. Gehaat, vervolgd, verjaagd, vermoord. Joden die zich bekeerd hadden moesten van de Dominicanen de Talmud en heilige geschriften verbranden.
De maatschappij vereiste dat een Jood openlijk een afwijzing en verwerping van gemeenschappelijk traditionele waarden moest doen, hetgeen de Joden juist aan elkaar bindt.
Joden die in het socialisme politiek bekend werden, moesten van Marx dezelfde afwijzing aangaan. Ook de linkse Joden van vandaag, die lid zijn van linkse partijen, moeten de partij-ideologieën ondersteunen en bevestigen. Als lid van de partij stem je in met het partijbeleid waaronder ook het steunen van de vijanden van Israël.

Dan hebben we nog de linkse actiegroepen, die zogenaamd pro-Israël en/of pro-vrede zijn.
De prominentste hiervan zijn wel, in Amerika “J Street” en in Nederland o.a. “Nederland bekent Kleur” “ het groepje van Dries van Agt en “Een Ander Joods Geluid” die het een schande vond van de Nederlandse Regering, dat ze toestemming gaven aan het CIDI om een Internationaal Symposium in het Vredespaleis te houden, onder de noemer: “Een veilig Israël in een vreedzaam Midden Oosten” aangezien er Israëlische en Nederlandse vertegenwoordigers van beide regeringen, als gastsprekers aanwezig waren.
Deze bovengenoemde groeperingen en andere gelijksoortige, hebben één prioriteit bovenaan hun gezamenlijke agenda staan: Israël mag zich niet verdedigen en zowel Europa als Amerika worden afgeraden om sancties op te leggen tegen Iran. Ze veroordelen Joodse aanwezigheid in Jeruzalem en ondersteunen het zogenaamde Saoedi-Arabische ‘vredesplan’, een initiatief dat zal leiden tot de ondergang van Israël.
Natuurlijk, niet alle linkse Joden zijn extremisten. Zij beschouwen zichzelf waarschijnlijk als een deel van de gematigde stroming. Ze laten het echter na om hun medepartijgenoten aan te spreken en te bekritiseren als er sprake is van uitlatingen met een duidelijke antisemitische tendens.
Protestants Kerkgenootschap Nederland PKN kan er ook wat van, naar aanleiding van de Kairos aanbevelingen.

‘Het Centraal Joods Overleg CJO waarin de Joodse kerkgenootschappen en ook het CIDI vertegenwoordigd is, heeft op 23 februari 2010 in scherpe bewoording afstand genomen van de open brief die “Het Moderanen” van de PKN-kerken op eigen titel zonder overleg met andere landelijke kerkgenootschappen, op 18 februari aan de Israëlische ambassadeur in Nederland overhandigde. U kunt deze brief lezen op: http://www.pkn.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;

In de brief van kerken, waarin de Israëlische regering wordt opgeroepen haar “verantwoordelijkheid na te streven” en allerlei maatregelen te treffen om het leven van de Palestijnen te vergemakkelijken en vrede en gerechtigheid te bevorderen, wordt aansluiting gezocht op een fel anti-Israëlische verklaring “A moment of thruth”welk eind vorig jaar werd uitgegeven door een aantal Palestijns-Christelijke leiders.’

De integrale tekst van de open brief van het CJO, die werd ondertekend door Ronny Naftaniel (CIDI) en Ruben Vis (Nederlands Israëlietisch Kerkgenootschap) kunt u lezen op cidi.nl
Ook de Stichting Christenen voor Israël stuurde de PKN naar aanleiding van hun open brief een verontwaardigde reactie. (Met het schrijven van dit artikel was er nog geen antwoord van de PKN.)

Als er in Israël een hek geplaatst wordt bij Eilat of een tunnel tussen Egypte en Gaza wordt opgeblazen door Israël, de controles worden aangescherpt of als de toevoer naar Gaza tijdelijk wordt geblokkeerd, dan schreeuwt Links moord en brand. Je hoort ze niet wanneer Hammas wapens invoert. Ik heb niets gehoord of gelezen in de Nederlandse kranten over dat de Egyptische politie Hammas-terroristen heeft aangehouden in een tunnel tussen Egypte en Gaza met 3.5 ton explosieven. En dat Egypte zelf voor de veiligheid een ijzeren muur bouwt.
Ik heb ook niets gehoord of gelezen over het feit dat de inwoners van Gaza zonder gas zitten, aangezien de Hammasregering de gasrekening niet betaald heeft. Mede door invloed van links krijgen de Palestijnen 3 miljoen euro per dag van de EU. Er is nog nooit door links en ook niet door rechts gevraagd waar deze gelden aan uitgegeven worden. Waarschijnlijk werden daarvan wapens gekocht in Dubai door de daar vermoorde Mahmoud al-Mabhouh, een Hammas-terrorist. Links heeft het altijd over antiracisme en over het belang van goede educatie. Ik heb ze nog nooit iets kritisch horen zeggen over het Palestijnse lesmateriaal voor jonge kinderen.

Ondertussen zijn de eerste hedendaagse pogroms in Europa, in de stad Malmö, Zweden aangevangen. Door het toelaten van een socialistisch stads(lands)bestuur, kunnen moslimimmigranten hun door de Koran opgelegde Jodenhaat botvieren op de 700 tellende Joodse gezinnen. De Joodse families worden gedwongen, uit vrees voor hun leven, zowel de stad als het land te ontvluchten. Ik heb nog niemand op straat zien protesteren tegen deze onwaarschijnlijke hedendaagse wreedheid tegen een volk, in naam van de Koran.

Maar het meest verachtelijk wat ik vind van links in Europa, is het zonder enig kritiek aanvaarden van het Goldstone Rapport.

Richard Goldstone, (een Joodse rechter uit Zuid-Afrika) van Human Right Watch, die Israël beschuldigt van het onterecht aanvallen van Gaza, nadat Hammas in de loop van de voorafgaande jaren al duizenden rakketen heeft afgeschoten op Sedrot. Hij beschuldigt Israël van oorlogsmisdaden en slachtingen die nooit hebben plaatsvonden. Hij schrijft niets over Hammas-misstanden in dit rapport. Ik heb nog geen enkel Joods links protest gehoord. Überhaupt algemeen, geen enkel protest vanaf de tijd dat het rapport gepubliceerd werd vanuit de linkse partijen. Ondertussen is een tegenrapport door Israël gepubliceerd.
Stilzwijgend meegaan met en het toestaan van Israël-bashing in een partij, is instemmen van met antisemitisme.

De linksliberale Joden vergissen zich dan ook, in hun overtuiging en bereidheid, om afstand te nemen van het godsdienstige en culturele erfgoed, wat Joodse mensen honderden jaren in ballingschap intact hield en deze te vervangen met seculiere idealen die vaak tegengesteld zijn aan Joodse religieuze waarden. Er zijn natuurlijk ook Joden die niet Joods zijn opgevoed en in hun onwetendheid weinig van de geschiedenis van hun erfgoed afweten. Door hun onwetendheid, kunnen zij geen eerlijk onderscheid maken tussen voorbijgaande politieke aangelegenheden en authentieke Joodse prioriteiten. Degenen die de wetenschap hebben, maar het verwerpen, zijn als de zoon over wie gesproken wordt aan de Sedertafel, die ondanks zijn kennis rebelleert. De onwetenden, als de zoon die niet weet, hoe hij moet vragen en daarmee de morele duisternis en geestelijke dwaling riskeert.
Het risico is echter wel, met het kind dat niet weet hoe het moet vragen, dat het zichzelf vatbaar maakt voor de verwerpers. Die ter wille van een politieke agenda, de geschiedenis verdraaien en aan onwetenden, een verkeerde voorstelling van zaken geven. Joden, bij wie het Joods zelfbewustzijn ontbreekt, kunnen zo worden gemanipuleerd, dat de steun aan Israël en zijn bevolking voor hen niet absoluut is, eerder tegenovergesteld is aan humanistische waarden. Steun aan Israël als een volk moet geen zaak zijn van links versus rechts. Eerder zou de objectieve kennis van de wereldgeschiedenis een logisch gevolg moeten zijn voor steun aan Israël, ongeacht politieke voorkeur.

Onwetendheid, verkeerd geïnformeerd? Gemakkelijk om verkeerde conclusies te trekken. Oud president Ronald Reagan is een goed voorbeeld hiervan. Tijdens zijn eerste ambtsperiode werd zijn verhouding met Israël beïnvloed door James Baker, George Schultz en Casper Weinberger, geen van hen was een vriend van Israël. Toen Israël de Golanhoogte annexeerde in 1981 en Ronald Reagan daar niet mee akkoord ging, besliste hij naar verluid Israël te straffen door een onlangs gesloten strategische samenwerkingsovereenkomst op te schorten. De Amerikaanse regering stond ook zeer kritisch tegenover Israël, toen Israël de kernreactor en wapeninstallaties van Irak bombardeerden. De Amerikaanse regering veroordeelde formeel de acties van Israël.

Toen premier Menachem Begin kennis nam, dat Amerika van plan was om de overeenkomst op te schorten, berispte hij het beleid van Ronald Reagan en zond zijn ambassadeur naar het Witte Huis. Begin weigerde in te geven, op de aangekondigde dreiging van Reagan’s regering. Ook maakte hij Reagan’s bedreigingen wereldwijd bekend. Amerika trok zich terug en de dreigende crisis eindigde er uiteindelijk in, dat Israel de Golanhoogte kon behouden. Na deze gebeurtenis werd Ronald Reagan een stuk vriendelijker tegen Israel. Al werden Reagan en Begin nooit elkaars beste maatjes. Het punt is, dat Reagan niet voor of tegen Israel was op grond van enige politieke overtuiging. Zijn relatie met Israël lijkt gevormd door Begin’s krachtige betoog over het historische bestaansrecht en de veiligheid van Israël.

Als de joden zowel in Amerika als in Europa, erkennen dat Mr. Obama’s regeringsbeleid ongunstig is voor de veiligheid van Israel, dan zouden zij het nu openlijk moeten erkennen dat zijn beleid een groot gevaar voor de overleving van de staat Israel is. Ze zouden hun stemmen moeten heffen en moeten protesteren tegen zijn giftige buitenlandse politiek.. Onder meer tegen de niet werkbare en historisch gezien onterechte “Twee Staten” oplossing.

Hun protest zal gerechtvaardigd zijn, dit met de wetenschap dat de geschiedenis vanuit linkse linies bij herhaling antisemitisme werd aangewakkerd en uitgedragen, dit alles onder een politiek correcte vlag. Het was al bekend dat een aantal van Obama’s ex-vertrouwelingen (die hij onder druk van publieke opinie en verkiezingen moest opgeven) zoals o.a. dominee Jeremiah Wright en de historicus Rashid Khalidi die uitgesproken anti Joods zijn.

In Norman Podhoretz boek “Why are Jews Liberals?” betoogt hij ook meer in de algemene zin dat het vreemd is dat Amerikaanse Joden in veel gevallen “liberals” , ofwel linkse Democraten zijn.Uit zijn onderzoek blijkt dat veel joden in de VS voor meer staatsbemoeienis en marktregulering zijn en op het gebied van medisch-etnische kwesties zijn zij voor Amerikaanse begrippen ultra-liberaal.

Podhoretz is daarvan geschrokken en is van mening dat de Amerikaanse joden van het juiste pad zijn geraakt. Hij stelt dat juist de natuur van de Amerikaanse staat, die hij gebaseerd vindt op individuele vrijheid, mogelijkheden voor iedereen en in hoge moraal, de joden in staat heeft gesteld het in de VS te maken en maximaal tot ontplooiing kon komen. En het zijn uitgerekend de zojuist genoemde principes van het Amerikaanse staatsbeleid die de conservatieven volgens Podhoretz al decennialang proberen te beschermen. Hij spreekt de hoop uit dat zijn Amerikaanse medejoden de conclusie eindelijk ook trekken en zich aansluiten bij rechts Amerika.

Voor Podhoretz boek “Why are Jews Liberals?”, te schrijven heeft hij o.a. in zijn voor onderzoek een schriftelijk Symposium gehouden met diverse joodse denkers, David Wolpe, Jonathan D. Sarna, Michiel Medved, William Kristol en Jef Jacoby om antwoorden te verkrijgen. “Jewish Current Issues “ een website in Amerika, heeft een gelijksoortig Symposium gehouden met Ruth Wisse, Morris Dickstein, Jona Goldberg, Todd Gitlin en Ron Radosh in 2009 naar aanleiding van het uitkomen van Podhoretz boek.

Het heeft namelijk geen zin momenteel dieper er op in te gaan gezien, beiden op de Amerikaanse Joden en op de Amerikaanse politiek zijn gebaseerd. Alhoewel de wereldopinie er wel indirect ermee te maken heeft. Ondanks het West Europees politiek stelsel totaal anders is. Al zijn de conclusies met de achtergronden en overwegingen van het Joods denken praktisch gelijk denk ik. Een te houden gelijksoortig Symposium in Nederland zou zinnig zijn. Juist om te kijken hoe groot, in de Nederlandse politieke spectrum, de onderlinge politieke verdeeldheid onder de Joodse gemeenschap is. Het waardoor en waarom!

Op het artikel “Wordt wakker Joods links” welk van Matthew Hausman journalist van Arutz Sheva (Wake up Jewish Left) is geschreven, door mij vertaald en verder bewerkt is, wil ik er toch dieper op ingaan. Er staan nog te veel vragen open. O.a. waar komt deze verdeeldheid vandaan en wanneer is deze losgebarsten en in hoeverre strekt dit en waar mond dit uiteindelijk in uit.

Zijn sommige linkse joden antisemitisch of anti-zionistisch, of zijn ze joods, maar dan met grote mate van zelfhaat. Joden die zover willen gaan in hun haat, dat zij doorgaan tot de algemene vernietiging van Israel. Of willen ze ook de vernietiging van het Joodse volk in het algemeen? Of zijn zij de zwijgende meerderheid die het gelaten over zich heen laat komen?

Ik denk dat we ze in drie groepen verdeeld moeten worden of zoals Salomon Bouman Collomist NIW het benoemd tussen “Dromers en Realisten”. Ido Abraham een voormalig hoogleraar “Educatie van en na de Shoa” aan de Universiteit van Amsterdam” beschreef de Joodse Identiteit zelfs in een schematisch model met een schijf van 5. Je hebt joden die zo tegen het Israëlische politieke conservatief systeem en/of tegen orthodoxie zijn. Dat ze niet beseffen, dat ze in hun anti orthodoxie en of het anti conservatieve regeringsbeleid, meewerken aan de ondergang van Israël. Het heeft dus niets te maken met haat tegen, of uitroeiing van joden algemeen. Daarnaast heb je joden en/of joden uit een gemixt huwelijk met een joodse achtergrond, die het Jodendom de rug hebben toegekeerd en/of bekeerd zijn. Die daardoor een diepe zelfhaat hebben opgebouwd, omdat ze van joodse afkomst zijn en dat niet willen weten. Daardoor ook, alles haten, wat ook maar enigszins joods is of er mee te maken heeft. Bv Otto Weininger, Frans Kafka, Norman Finkelstein, Hajo Meyer van Joods ander geluid enz. zijn hier een duidelijk voorbeeld van.

Wat is haat? Herman M van Praag omschreef het perfect in zijn artikel “ Haat behoeft een motief” Haat is het gevoel van diepe afkeer en vijandigheid dat een individu koestert tegen een bepaald individu, een bepaalde groep van individuen of een bepaalde instantie. Het woord “bepaald” is hier essentieel. Haat heeft een behoefte een doel nodig en als deze er niet voorhanden is, dan moet je er naar zoeken of één creëren.

Haat kan normaal zijn tussen haakjes, als daar ook een gegronde reden voor is en bestaat en haat daar ook de aanleiding voor is. Haatgevoelens zijn ongezond wanneer er geen motief voor is. Althans al er geen rationeel motief voor bestaat. Abnormale haat volhard zich een leven lang. De intensiteit van het haten gaat op en neer naar omstandigheden maar het verdwijnt nooit omdat de abnormale haat nooit bevredigd kan worden. Vernederen, vervolging of het vermoorden van het gehate object of individu wanneer de mogelijkheden daarvoor zijn. Maar abnormale haatgevoelens verdwijnen nooit. Het is net seks. De daad bevredigd je op dat moment, maar daarna wil je het weer voelen en beleven. Haat kan een machtig vernietigingswapen zijn. In de westerse wereld is Jodenhaat een prototypisch voorbeeld. We spreken van Jodenhaat niet van antisemitisme. Het verschijnsel heeft niets te doen met Semieten, maar alles met joden.

Maar één van de bekendste van hedendaagse zelfhaters is momenteel Mahmoud Ahmadinejad de President van Iran. Hij wil niet alleen de vernietiging van de staat Israel, maar ook de dood aan alle joden. De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad is een tot de Islam bekeerde Jood volgens de Daily Telegraph in 2009. Dat moet blijken uit een foto in de krant van het paspoort van de Iraanse leider waarop te zien is dat zijn oorspronkelijke naam Sabourjian luidt, wat een vaak voorkomende joodse naam is in Iran. De Sabourjians stammen zijn traditioneel uit Aradan, en dat blijkt nu ook de geboorteplaats van Ahmadinejad te zijn. Hun achternaam letterlijk vertaald is ‘wever van de Sabour’ Sabour vertaald in het Hebreeuws is “Talliet” het gebedsjaal dat door Joden o.a. gedragen wordt in de Synagoge. De naam Sabourjan staat op een lijst, welke Iran heeft gereserveerd voor Iraanse inwoners met joodse namen.

Toen Ahmadinejad 4 jaar oud was, heeft zijn familie meer dan waarschijnlijk een naamsverandering aangevraagd toen ze zich tot de islam bekeerden (of deze afgedwongen was is niet zeker. Maar waarschijnlijk wel want ze waren praktiserende Joden). Volgens deskundigen is de antisemitische attitude van Ahmadinejad -een ontkenner van de Holocaust- ingegeven door een vorm van overcompensatie om zijn origine te verdoezelen, een gedrag dat vaker wordt opgemerkt bij mensen die een andere naam aannemen wanneer ze zicht tot een andere godsdienst bekeren. Op 3 juli 2009 berichtte The Jerusalem Post over een Iraanse blogger die gearresteerd was omdat hij in zijn blog had geschreven dat Ahmadinejad Joodse roots had.

We kunnen constateren dat in de laatste 20 jaar, een tweedeling is ontstaan tussen het Joodse volk. Eigenlijk na de Oslo-akkoorden van 1993, welk werd geaccepteerd door de toenmalige linkse regering van Israel is deze tweedeling verscherpt. Door velen werden deze akkoorden dan ook gezien als een monumentale fout alsmede, het daaruit voortkomende “vredesproces” men zag het als een aanzet, van een weg naar een ramp dat uiteindelijk zal leiden tot een ontbinding van de staat Israel.

Hoe was het in G’dsnaam mogelijk dat de toenmalige linkse Israëlische premier Jitschak Rabin bereid was om Arafat, een massamoordenaar van Joden sinds Hitler te vertrouwen. De regisseur van talrijke bloedige aanslagen en talloze daden en van terreur? Een PLO die in haar handvest heeft staan de vernietiging van Israel en alle Joden. Een terrorist die notabene de vredesprijs heeft ontvangen. Waarvoor? Voor het aanzetten van het moorden van onschuldige vrouwen en kinderen met o.a. bomgordels? Wie herinnert zich niet de levensgrote foto op de voorpagina van de krant waar Rabin Arafat de hand schud met toenmalige President Clinton breed lachend in het midden.

Enkele uren naar de ondertekening zond de Jordaanse TV een boodschap uit in het Arabisch waarin Arafat de zojuist ondertekende overeenkomst, de eerste stap noemde op weg naar de vernietiging van de staat Israel. “ Ik heb met het ondertekenen van de Oslo-akkoorden de eerste spijker aan de Zionistische doodskist getimmerd “ Hij herinnerde de kijkers aan het besluit van de PLO in 1974 dat de gebieden die Israel bereid zal zijn te ontruimen, gebruikt zal worden als springplank voor de verdere bevrijding van Palestina. Enkele weken daarna in Johannesburg Zuid Afrika, hield Arafat een rede in de moskee, waarin hij zij dat de Oslo-akkoorden niets anders waren als een list. “Denken jullie dat ik iets met de Joden ondertekende dat in tegenspraak is met de wetten van de Islam? Deze overeenkomst is niets anders dan de overeenkomst tussen onze profeet Mohammed en Quraihs.” Arafat refereerde aan de bedrieglijke, gebroken overeenkomst van de oprichter van de Islam.

In 626 na Chr. Tekende Mohammed het “Hudaibiya verdrag” met de Quaraish leider van Mekka. Mohammed verbrak het verdrag twee jaar later toen zijn leger sterk genoeg was om Quraisch te verslaan en te vermoorden. Voor een uitgebreide analyse en gebeurtenissen voor en na de ondertekening van de Oslo-akkoorden kunt u lezen o.a op de website van Franklin ter Horst, op Israel Palestina Info en Israel-Palestijnen Blogspot en Vecip.com en op Brabosh.com wordt ook veelvuldig geschreven door Hugo van Minnebruggen over de negatieve gevolgen en naweeën van de Oslo-akkoorden.

De aanvaarding van de Oslo-akkoorden door Rabin en het zogenaamde “vredesproces” zijn ipso facto, zelfverloochening, zij erkennen, geven/ingeven om af te zien aan de basis voor de terugkeer naar Zion. Het is een impliciete erkenning dat het Zionisme een verkeerd gedachtegoed en een onrechtvaardig ideaal is. Je kan je wel voorstellen dat dit ernstige pathologische processen weerspiegelt op het Joodse volk zowel in Israel als buiten Israel. Hoe is het mogelijk dat men bezweken is aan de retoriek van Arafat, Clinton en de VN, om stukken land weg te geven die de positie, de veiligheid van Israël juist waarborgde. Delen van Judea, Samaria en de Gaza, honderden PLO terroristen vrijgelaten enz. Wat hebben we ervoor teruggekregen? Meer doden aan terreurdaden sinds de Oslo-akkoorden zijn getekend.

Wat bezielde Rabin en zijn achterban om akkoord te gaan met de opgelegde Oslo-akkoorden? Wat wilde en hoopte hij er mee te bereiken? In vrede, een samenleven met de Palestijnen in een tweestaten oplossing of een samenleving in één staat? Wou hij het land uiteindelijk zo onder druk opdelen, dat we moeten leven (als we nog kunnen leven) in wat niet meer zou zijn dan het wonen in verdeelde getto’s, in een ontaard, ontvreemd en een verdeeld Vaderland zonder enige identiteit.

Sindsdien is er al heel wat water door de Jordaan gevloeid. Een tweede fase is er aangebroken, met mogelijk een verdere verdeling (Twee staten oplossing) ten nadele van Israel. Wordt het een herhaling van de Oslo-akkoorden, een verlengstuk voor Gaza en Hezbollah, maar dan met een fatale afloop. Fataal, voor Israel en de Joden wereldwijd onder druk van de administratie van Obama, Linkse regeringen, de zogenaamde Joodse Pro-Israel demonstranten en het Moslim fundamentalisme?

We naderen 9 juni in Nederland en 13 juni in België. de verkiezingen staan voor de deur. Een Islamitische conferentie over Europa wordt gehouden in Amsterdam. De AIVD onder leiding van Hirsh Ballin heeft een brief gestuurd naar Geert Wilders waar hij Gidi Markuszower als een risico voor integriteit van Nederland bestempeld. Een Nederland die altijd Pro-Israel is geweest. Zelfs het verlies van Nederlandse steun aan Israel, wordt vermeld in de Israelische dagbladen. Ik voorzie voor ons Joden zware tijden tegemoet.Wordt wakker Joods links, besef waar je partij voor staat, met name ten aanzien van Israel en realiseer waar je voor kiest. Het is jouw toekomst alsmede dat van Israel.

Bronnen: Arutz Sheva: Wake Up, Jewish Left! door Matthew M. Hausman van 21 februari 2010: UCI: Reclaiming Language from the Left door Caroline Glick – Frontpagemag.com – van 25 mei 2010; Het Vrije Volk: Word wakker, Joods links! door Ya’akov Siepman [deel 1] van 10 mei 2010 en [deel 2] van 24 mei 2010; Moonbattery: Lenora Fulani and Left-Wing Anti-Semitism van 17 april 2005;

http://www.israelnationalnews.com/Artic ... .aspx/9320" onclick="window.open(this.href);return false;

http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=11262" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatst gewijzigd door Anonymous op za jul 24, 2010 9:49 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Links antisemitisme

Bericht door Pilgrim »

Antisemitisme vanuit links (2)

De media waarschuwd regelmatig voor de toename van extreemrechts en hun invloed. De media doet ons geloven dat antisemitisme en anti-islam uitsluitend voor komt bij extreem rechts. Het lijkt haast een 'hele goede reden te hebben' om extreem links buiten schot te houden. De reden daarvan is niet helemaal duidelijk. Vragen die bij mij op komen is: Komt dat omdat extreem links dwepen met de islam en de moslim lobby de media meer in zijn macht heeft dan dat wij weten óf is de media er zelf ook op uit om 'het 'Joodse probleem' op te lossen?

Afbeelding

Sinds Israël op 27 december 2008 de Gazastrook binnen viel lijkt links antisemitisch te zijn geworden. Israël mocht in hun ogen niets ondernemen om de raket beschietingen door islamitische terreurgroeperingen van de PLO, waaronder de grootste Hamas en de Islamitische Jihad, te stoppen. Onder de noemer 'vredesbeweging' organiseerde linkse- en islamitische groeperingen demonstraties. Tijdens deze demonstraties werden de PLO sjaaltjes braaf door beide groeperingen gedragen, beide groeperingen riepen in het Arabisch op tot de vernietiging van Israël en alle Joden.
Het lijkt totaal nieuw dat leden van de antifa (Anti Fascistische Alliantie) zich gedragen als hun antisemitische collega's van het fascistische extreem rechts. Wie de geschiedenis in duikt ontdekt dat extreem links al langer dweept met de islam en met hen samenwerkt aan de vernietiging van Israël en de Joden.
1972 Voor de Olympische Zomerspelen 1972 in Duitsland sloten de Rote Armee Fraction (RAF cq Bader-Meinhof group) en de Palestinian Liberation Organisation (PLO) een pact om de atleten en officials van de Israëlische ploeg te geizelen. De RAF droeg er zorg voor dat er een plattegrond van het Olympich dorp in München kwam en aangekruist was waar de Israëlisch zouden verblijven. De PLO maakte gebruik van de gelegenheids naam munazzamat aylul al-aswad (Black September). Zij zette mannan in de 'de klus moesten klaren'. De gijzelnemers eisten de vrijlating en vrije aftocht naar Egypte van 234 Palestijnen en niet-Arabieren uit de Israëlische gevangenis alsmede de vrijlating van Andreas Baader en Ulrike Meinhof (de leiders van de Rote Armee Fraktion) uit de Duitse gevangenis. De gijzeling eiste op 5 september 1972 het leven van alle elf Israëliërs en een Duitse politieman. De Duitse politie arresteerde drie gijzelnemers vijf gijzelnemers kwamen om in het vuurgevecht. De drie gijzelnemers werden in 1977 vrijgelaten, na de kaping van een vliegtuig van Lufthansa.
1976 De links radicale Revolutionäre Zellen (RZ) kaapt samen met een bewapend PLO commando van een vliegtuig dat zo kuist was opgestegen in Tel Aviv. De eis is de vrijlating van meer dan 50 kameraden die opgesloten zitten in West-Duitse en Israëlische gevangenissen, de terroristen dwingt de bemanning naar het Oegandese Entebbe te vliegen. Iedereen met een Joods klinkende naam word gescheiden van de andere passagiers. Eenmaal op het vliegveld van Entebe aangekomen worden de 'niet Joden' vrij gelaten. De Libische terreurleider Kadhafi is bereid om de groep terroristen bescherming te bieden. Israël moet snel ingrijpen en ziet kans een bevrijdingsactie in Libië uit te voeren.
1977 Vier Arabieren, die sympathiseren met de kopstukken van de RAF, kapen op 18 oktober 1977 een passagiersvliegtuig van Lufthansa met 86 inzittenden. De piloot wordt onderweg geëxecuteerd en de gijzelnemers lijken in staat ook de passagiers dit lot toe te kennen. De eis van de kapers is de vrijlating van de drie munazzamat aylul al-aswad leden (de gijzelnemers van de Israëlische atleten).

Kapitalisten en socialisten
Afgelopen eeuwen verschoof het antisemitisme van de joodse religie naar de economische rol van de Joden. Als gevolg van hun specifieke, door antisemitisme gekenmerkte geschiedenis bleven de Joden een aparte, relatief afgezonderde groep. In West-Europa werden de Joden steevast buitengesloten van Gilden en vervolgd. Door uitsluiting en vervolging ontwikkelden Joden een eigen, grotendeels door de repressieve buitenwereld gedefinieerde identiteit en nationalisme. Het antisemitisme droeg bij aan de ontwikkeling en de instandhouding van het Joodse nationalisme omdat het de Joden van buitenaf als eenheid definieerde. Joden konden daarbij eenvoudigweg nooit door een bepaalde "natie" geïncorporeerd worden omdat ze voortdurend op de vlucht waren voor pogroms. Met de heroprichting van de eigen staat, in het gebied van voormalig Erez Yisraeel (het huidige Israël) hoopten sommigen tevergeefs een einde te maken aan de vervolging.
Kenmerkend aan antisemitisme is dat het de Joden verantwoordelijk houdt voor 'al het kwaad' in de wereld. Het maakt daarbij niet uit of men zich daarbij tegen spreekt:
- Joden zijn bolsjewieken, die de wereldrevolutie organiseren
- Joden beheersen het grootkapitaal
- Joden hebben geen recht op een eigen staat
- Joden horen niet thuis in 'ons land'
- Joden moeten niet altijd terug vallen op de periode van de nazi's
- Joden doen het zelfde als de nazi's toen deden
- ect.

Het Joodse vraagstuk
Ook links heeft zich ook laten beïnvloed door de geschiedenis van het antisemitisme. Het gedachtengoed van het Nationaal-socialisme rond "Het Joodse vraagstuk" was en is ook in de Sosialistische kring het gesprek van de dag.
Velen gaven regelmatig in woord en geschrift blijk van fel antisemitische opvattingen. Zo schreef de anarchist Michael Bakoenin over de Joden: "Met één voet staan ze in het bankwezen, met de andere in de socialistische beweging, met hun achterwerk zitten ze in de Duitse pers." Karl Marx geeft middels talloze kleine opmerkingen en speldenprikjes in briefwisselingen uiting van antisemitisme. In een brief aan zijn vriend Friedrich Engels schreef Marx bijvoorbeeld over de Duits-Joodse socialist Lasalle dat de uiterlijke kenmerken van deze "Joodse neger" zouden laten zien dat Lassalle "van de negers afstamt die zich bij de stoet van Mozes uit Egypte aansloten". Een andere mogelijkheid was dat "zijn moeder, of grootmoeder van vaders kant, zich met een neger kruiste". "Welnu", schreef Marx verder, "deze verbinding van Jodendom en Germanendom, met de negroïde basissubstantie moet wel een zonderling product voortbrengen. De opdringerigheid van deze knaap is ook nikkerig".
Minder platvloers was Marx' later gebundelde briefwisseling die in het Nederlands verscheen onder de titel "Over godsdienst, staat en het Joodse vraagstuk". Marx constateert daarin dat niet zozeer de religie afgeschaft moet worden, als wel het aardse onrecht dat eraan ten grondslag ligt. Zonder die basis van ellende en honger zou de godsdienst een snelle dood sterven. Maar dat gold volgens hem alleen voor het christelijke geloof en blijkbaar niet voor het Jodendom. Want waar hij als wereldlijke grondslag voor het christendom onrechtvaardigheid en sociale ellende noemt, is dat voor het Jodendom "de praktische behoefte, het eigenbelang". Marx gaat verder: "Wat is de wereldlijke eredienst van de Jood? De sjacher. Wat is zijn wereldlijke goed? Het geld". De sleutel tot "het Joodse vraagstuk" ligt voor Marx zodoende in de opheffing van deze wereldlijke grondslagen van het Jodendom, het kapitalisme dus.
Proudhon is een van de eerste anarchistische theoretici, gebruikte het antisemitisme in diens economische theorieën. Proudhon maakte een onderscheid tussen de "productiesfeer" en de "circulatiesfeer", waarmee hij doelde op de handel en het bankwezen. Proudhons anti-kapitalisme bleef steken in kritiek op de "circulatiesfeer" die hij openlijk met joden in verband bracht. Bij het hele Franse socialisme kwamen degelijke redeneringen voor. De linkse Duitse onderzoeker Mario Kessler zei dat: "Plattelandsromantiek en vijandigheid jegens de grote stad; de gelijkstelling van vrijwel alle Joden met kapitalisten en profiteurs van de industrialisatie; evenals, daaraan ontleend, voornamelijk economisch beargumenteerde aanvallen tegen het 'Joodse' kapitaal en bankwezen. Dit alles groeide uit tot een specifiek Franse vorm van links antisemitisme."
Marx, Proudhon en Bakoenin waren en zijn invloedrijke theoretici van de linkse beweging. Hun opvattingen hadden veel invloed op latere linkse discussies over "het Joodse vraagstuk". Hetgeen waar links zich nu kwaad om weet te maken wanneer er gesteld word dat moslims zich moeten assimileren, werd toen aangedragen als 'de oplossing'.
'De Joden moesten zich onvoorwaardelijk aanpassen aan de staat waarin zij leefden'.
Sommige anderen zagen "de Joodse kwestie" als iets van de burgerij waar links zich geen zorgen om hoefde te maken. 'Na de revolutie zou het antisemitisme vanzelf verdwijnen'.
Bepaalde Joodse marxisten wilden proberen om elders een 'gewone' Joodse samenleving op te bouwen zonder antisemitisme
Het meest gevaarlijke idee kwam van een groep Duitse en Oostenrijkse socialisten. Zij meenden dat het antisemitische aangewakkerd moest worden om de bevolking te dwingen tot een antikapitalistische bewustwording.
Tijdens de Dreyfus-affaire in Frankrijk, rond 1900, leek er een breuk te ontstaan tussen socialisme en antisemitisme. De socialisten kozen toen openlijk de kant van de aangeklaagde Joodse officier. Ze spraken zich uit tegen het antisemitisme, en brachten het in verband met antisocialisme en antiparlementarisme. Daarna werden socialisten zich langzaam maar zeker bewust van de kleinburgerlijke economische en psychologische achtergronden van racisme en antisemitisme.
Helaas was daarmee de antisemitische geschiedenis van links niet ten einde. In de reacties van socialisten en anarchisten op de nazi's tijdens de shoa zien we diepe groeven van antisemitisme. Het linkse antisemitisme bloeit daarna weer gestaagd op.

Moefti
Tijdens de tweede wereldoorlog werd de moefti van Jeruzalem een vertrouweling van Hitler, hij riep vanuit Berlijn alle moslims op mee te helpen aan de Jodenvernietiging. Na de oorlog vestigde de Moefti zich opnieuw in Jeruzalem. In Jeruzalem gaf hij zijn neef, Jasser Arafat, een guerrilla training. Gezamenlijk coördineerden zij de Muhadjeen in de slachtingen en bloedbaden op de Joden in Jeruzalem.
In 1964 richtte Arafat de Munazzamat al-Tahrir al-Filastiniyyah op. De PLO verzorgde voor verschillende linkse terreurgroeperingen een 'combatt training': De Italiaanse Brigate Rosse, de Duitse RAF, Belgische Cellules Communistes Combattantes, de Nederlandse Rode Jeugd en de Franse Action Directe. Maar ook niet Europese linkse groeperingen wisten en weten de weg naar de PLO om trainingen te krijgen. De PLO maakte daarvoor voornamelijk gebruik van trainingskampen Jemen. Overigens werden neonazistische groepen in dezelfde trainingskampen geschoold.

http://bekijkhetmaar.punt.nl/index.php? ... _archief=0" onclick="window.open(this.href);return false;
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Links antisemitisme

Bericht door Pilgrim »

Gisteren verscheen er een heel groot en interessant artikel in de Telegraaf over het huidige antisemitisme in Nederland. Daarin blijkt dat dit antisemitisme niet alleen bij moslims zit, maar ook bij links. Ik heb het artikel alleen bij de volgende site op internet aangetroffen:

http://eurabie.punt.nl/?r=1&id=453414" onclick="window.open(this.href);return false;
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Links antisemitisme

Bericht door Pilgrim »

Hoe herken je antisemitisme? De zaak Gretta Duisenberg
woensdag 24 november 2010 09:41

Op 3 maart 2010 schreef Elsevier: "De weduwe van Wim Duisenberg, eerste president van de Europese Centrale Bank vindt het niet erg als mensen haar antisemiet noemen: 'Ik vind antisemiet bijna een eretitel worden'."

Trots
Ze heeft die uitspraak 'ik vind antisemiet bijna een eretitel' nog steeds prominent op haar site staan, blijkbaar is ze er nog steeds trots op.

Hoe herken je antisemitische uitspraken? De Europese Unie heeft daarvoor in 2005 een instrument ontwikkeld: 'Werkdefinitie voor antisemitisme'. Deze is te vinden op de website van Likoed Nederland.

Daarmee kunnen uitingen van antisemitisme vastgesteld worden.

Op basis van deze definitie hebben wij vijf recente teksten van Gretta Duisenberg geanalyseerd, afkomstig van haar website 'Stop de bezetting':

Antisemitisch criterium 1: Het ontkennen van het recht op zelfbeschikking van het Joodse volk, bijvoorbeeld door te stellen dat het bestaan van Israël op racisme is gebaseerd. Van toepassing zijnde uitspraken van Gretta Duisenberg met betrekking tot dit criterium:

• 'Het zijn niet de joden die niet deugen, maar de zionistische ideologie die niet deugt.'
• 'We zijn zo stom geweest om een bewoond stuk land te geven aan de joodse mensen.'
• 'Er is een apartheidssysteem.'
• 'Het gehele voormalige mandaatgebied Palestina is (....) in mijn ogen bezet gebied.'
• 'De rassenwaan van die staatsideologie en de overeenkomstige aard van deze natie.'
• 'Het politiek zionisme is een ernstige misdaad tegen de menselijkheid.'

Antisemitisch criterium 2: Joden beschuldigen van gefantaseerde wandaden. Van toepassing zijnde uitspraken van Gretta Duisenberg met betrekking tot dit criterium:

• '[Niet-Joden] worden achtergesteld, verdreven, bestolen, gevangengezet, gemarteld, vermoord en hun politieke, economische en sociale leven vernietigd.'
• 'Effecten van Israël's agressie in het Midden-Oosten op 1,4 miljard moslims wereldwijd.'

Antisemitisch criterium 3: Stereotypische beweringen over de macht van de Joden en over Joodse samenzweringen om de media, economie, overheid en sociale instituties te domineren. Van toepassing zijnde uitspraken van Gretta Duisenberg met betrekking tot dit criterium:

• 'Als ik zeg dat Joodse mensen in Amsterdam-Zuid restaurants annexeren, krijg ik weer een golf kritiek over me heen, maar het is wel waar.'
• 'De joodse lobby is ongelooflijk sterk in Amerika en hier.'
• 'De machtige joodse lobby is geïntegreerd in de Nederlandse regering.'

Antisemitisch criterium 4: De hedendaagse Israëlische politiek vergelijken met die van de Nazi's. Van toepassing zijnde uitspraken van Gretta Duisenberg met betrekking tot dit criterium:

• 'De Holocaust mag nooit meer gebeuren, maar in wezen gebeurt het daar [in Gaza] nu ook.'
• '[Palestijnen] worden geconfronteerd met de sluipende genocide van hun medeburgers.'
• 'Hoe dit ook zij, vroeg of laat zullen wij onder ogen moeten zien dat Israël een fascistisch geregeerd land is.'
• 'Het [Israëlische] regiem vernietigt de Palestijnse gemeenschap.'
• 'Het is al lang aangetoond dat de dominante Israëlische staatsleer, het zionisme, ontwikkeld werd in samenhang met het fascisme van tussen de twee wereldoorlogen.'
• 'Het gerealiseerde Dalet-plan van de vereerde Ben Goerion zouden wij nu zonder aarzeling genocide noemen.'
• 'Israel heeft zich ontwikkeld tot een schurkenstaat die genocide pleegt op een volk dat zich nauwelijks kan verweren.'
• 'De Holocaust-in-uitvoering, de Palestijnse Nakba.'
• 'Zij zijn zogenaamd het uitverkoren volk. Dat zeiden de nazi's ook over de Ariërs. De niet-Ariërs moesten maar weg.'

De concentratie van antisemitische uitspraken - op basis van de definitie van de Europese Unie - in de uitspraken van Gretta Duisenberg is dus zeer hoog.

De conclusie kan dan ook niet anders zijn dat Afshin Ellian en Elsevier de aanklacht wegens smaad van Gretta Duisenberg moeiteloos zullen kunnen weerleggen.

Tom Struick van Bemmelen,
voorzitter Likoed Nederland,
oud lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.


http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Neder ... 22%3A14%7D" onclick="window.open(this.href);return false;
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Links antisemitisme

Bericht door Pilgrim »

In Scandinavische landen heb je veel socialistische regeringen en het is opvallend dat hier het antisemitisme het sterkst is.
Europa laat zich misleiden door Jodenhaters

E.J. BRON - 29 DECEMBER 2010

De militante Jodenhaat in Europa heeft alleen zijn kleur veranderd, niet de moorddadige inhoud. De geweldplegers doen zich voor als slachtoffers van het »zionisme«.

Europa in de crisis – als hiervan gesproken wordt, worden problemen als EU-landen met enorme schulden en de bedreigde toekomst van de euro bedoeld. Maar niet alleen het financiële en economische systeem van het continent kraakt. Sluipend erodeert ook het morele fundament van de Europese democratieën. En dat niet alleen maar, omdat de EU niet in staat blijkt te zijn om lidstaten zoals Hongarije ertoe te bewegen zich te houden aan essentiële gemeenschappelijke principes.

De berichten uit Nederland, waar Joden – omdat ze een keppeltje dragen – als zodanig herkenbaar zijn, in de hoofdstad Amsterdam nauwelijks nog de straat op durven en joodse erediensten deels niet meer in de synagoge, maar in onopvallende privéwoningen worden gehouden om aanvallen van Marokkaanse en Turkse jongeren te ontlopen, hebben op geen enkele voorpagina van een Duitse krant gestaan en hebben niet de topmeldingen van het televisienieuws gehaald.

Antisemitisme niet alleen beperkt tot Nederland

En dat, hoewel de voormalige EU-commissaris Frits Bolkestein provoceerde met de uitspraak, dat »orthodoxe Joden« geen toekomst meer zouden hebben in Nederland en er beter aan zouden doen om »naar Amerika of naar Israël« te emigreren. De uitspraak van de politicus was echter vermoedelijk eerder een uitbraak van berustend sarcasme vermengd met een sprankje hoop om in de democratische publieke opinie van Europa nog een schreeuw van verontwaardiging te kunnen veroorzaken.

Want dat Joden zich in het hart van West-Europa niet meer veilig kunnen voelen, zou voor de Europese democratieën, die van de belofte »Nooit meer!« en de leuze »Weert het begin!« reden van staatsbelang hebben gemaakt, toch een laatste, existentieel alarmsignaal moeten zijn. Temeer daar de realiteit, dat Joden op straat, in winkels en op school uitgescholden, beledigd, bedreigd en met geweld aangevallen worden – alleen omdat ze Joden zijn – geenszins tot Nederland is beperkt.

Jodenhaat wordt vanuit de islamitische landen van herkomst geïmporteerd

In het Zweedse Malmö bijvoorbeeld hadden de dagelijkse pesterijen het afgelopen voorjaar al dusdanige vormen aangenomen, dat het grootste deel van de joodse inwoners uit de stad gevlucht was of serieus overwoog om te vertrekken of te emigreren. Datzelfde is bekend uit Denemarken en Noorwegen, waar een opzienbarende televisiereportage berichtte over een »notoire hekeling van Joden« vooral op scholen, die »reiken van grappen tot openlijke doodsbedreigingen.«

Zulke aanvallen worden overwegend uitgevoerd door jonge migranten uit islamitische landen, die hun Jodenhaat importeren uit hun landen van herkomst. Deze haat wordt aangewakkerd door de eliminerende haatpropaganda tegen Israël, wiens vermeende misdaden in diezelfde haatpropaganda zonder aarzelen met »de Joden« geïdentificeerd worden.

Rechts-extreem antisemitisme is toegenomen

De jonge moslims reageren hun geweldsfantasieën tegen het gehate »zionisme« af op de joodse burgers van Europese landen, geweldsfantasieën, die door Arabische, Turkse en Iraanse propaganda of satellietzenders of door islamistische propagandisten ter plaatse worden versterkt. Het »traditionele« rechts-extreme antisemitisme, dat als drab in heel Europa aanwezig, echter door zijn rechtstreekse nabijheid tot het nationaalsocialisme maatschappelijk verboden is, heeft een onverwachte groei doorgemaakt.

Daarbij zijn de hordes opgehitste islamitische jongeren, die op de voorgrond treden bij het terroriseren van joodse burgers, niet eens het eigenlijke probleem. Onder de in Europa levende moslims vormen zij slechts een kleine minderheid. En de overweldigende meerderheid van de Nederlanders, de Zweden, de Noren en andere Europeanen zou nog wel eens net als voorheen kunnen walgen van militant antisemitisme.

Agressoren doen zich voor als slachtoffers van het »zionisme«

Des te meer schokt de onverschilligheid waarmee deze overvallen voor lief genomen, als uitdrukking van »sociale conflicten« gebagatelliseerd of zelfs met een zeker begrip ontvangen worden. Malmö’s sociaaldemocratische burgemeester in ieder geval dacht de Zweedse joodse gemeenten het advies te moeten geven om zich te distantiëren van de Israëlische politiek ten opzichte van de Palestijnen – dat zou de woede van de antisemitische geweldplegers afzwakken.

Anti-joodse agressies komen tegenwoordig onder het voorwendsel voor aan de kant van de zogenaamd hulpeloze slachtoffers van het »zionisme« te staan, een stukje camouflage waardoor grote delen van de Europese publieke opinie zich blijkbaar maar al te graag door laten misleiden. Dat »antizionistische« Jodenhaters zich juist in Scandinavische landen zoals Zweden en Noorwegen aangemoedigd voelen, is geen toeval.

De demonisering van Israël vindt plaats tot op het hoogste niveau

De demonisering van Israël tot enige schuldige aan het Midden-Oostenconflict is al jarenlang juist in Scandinavië tot op de hoogste niveaus van de politiek aan de orde van de dag. Maar zelfs nog, toen bekend werd, dat leraren op Noorse scholen uit angst voor agressie van islamitische scholieren er al vanaf zagen om in de lessen de Holocaust aan te spreken, betwistte de minister van onderwijs van Noorwegen categorisch iedere samenhang tussen »Israëlkritiek« en antisemitisme.

Daarbij zou het intussen iedere verantwoordelijke Europese politicus opgevallen moeten zijn, dat het rituele aan de kaak stellen van Israël het begin van de gewenning aan op vernietiging doelende Jodenhaat is geworden.
Al eerder, in het verloop van de 19e en 20e eeuw, verdichtte zich in het antisemitisme zoals in een brandglas al dat antimoderne, antidemocratische en anti-emancipatorische ressentiment, dat Europa uiteindelijk naar de zelfvernietiging leidde.

Niet »islamofobie« is het antisemitisme van nu

Nu de Jodenvijandigheid maar een beetje van kleur, echter niet van moorddadige inhoud is veranderd, blijkt het veronderstelde alom geprezen Europa schrikbarend weinig bereidheid te tonen zich hiertegen te verzetten. In plaats daarvan putten academische geesten zich uit in vergelijkingen tussen antisemitisme en »islamofobie« en suggereren, dat het bij de laatste zou gaan om het antisemitisme van nu. Zeker bestaan er in Europa, behalve terechte angst voor radicaalislamitische agressie, ook bedenkelijke, buitenlandervijandige en racistisch bepaalde gevoelens tegen moslims, net zoals die bestaan tegen Sinti en Roma of tegen zwarte Afrikanen.

Het antisemitisme echter stijgt ver boven dit soort aversie tegen »de ander« uit. Het is een projectieve samenzweringstheorie over geheimzinnige mannen achter de schermen, die voor alle ongeluk op deze wereld verantwoordelijk worden gemaakt – en zij neemt niet af door het feit dat er op de hele planeet maar 14 miljoen Joden zijn overgebleven. Want als antithese voor het vertrek naar de wereldlijke moderne tijd, die ooit van Europa uitging, knaagt zij verder aan de kern van de Europese Verlichte identiteit. Niet »islamofobie« is het antisemitisme van de 21e eeuw, maar – het antisemitisme.

Bron: http://tinyurl.com/2u7fbpt

Auteur: Richard Herzinger

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=12645
Laatst gewijzigd door Pilgrim op di aug 26, 2014 2:31 am, 1 keer totaal gewijzigd.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 48542
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Links antisemitisme

Bericht door Mahalingam »

Het was wereldwijde Joden-haat dag of wel naqba of nakba dag. Dan gaan ze in Allahstan lekker los. Gezellig met zijn allen hossen en polenaise met de kreet “Khybar, Khybar, ya Yahood, jaish Mohammed sa ya’ud.” Zo houden ze verder optochten, ook voor de kleintjes. Dat ziet er zo uit:

Afbeelding

Overal aan de grenzen van Israël doken meutes op die stennis wilden trappen.
Zo ook op de Golan. Daar heeft de IDF geschoten op indringers.
De regering van Syrië is ziedend en pikt het niet dat haar burgers beschoten worden.
Misschien stappen ze wel naar de Veiligheidsraad voor een anti-Israël motie.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
silkyboxershortXL
Berichten: 2541
Lid geworden op: za apr 24, 2010 3:20 pm

Re: Links antisemitisme

Bericht door silkyboxershortXL »

Mahalingam schreef:Overal aan de grenzen van Israël doken meutes op die stennis wilden trappen. [/quote
De incidenten die gisteren plaatsvonden aan de grenzen van Israel werden ook door de Nederlandse mediahttp://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenla ... gers.dhtml uitgebreid verslagen.

Daarbij was in een aantal gevallen het gebruikelijke patroon waarneembaar van de onzorgvuldigheid, onvolledigheid en vooringenomenheid tegen Israel.

De algemene trend in de berichtgeving was dat Israel ongewapende betogers neerschoot. De zogenaamde ‘Naqba’ werd meestal omschreven als de gedwongen vlucht of verdrijving (door Israel) van Palestijnse Arabieren voor en tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 1948.

Zoals zo vaak valt er echter een ander verhaal te vertellen over de incidenten en de Naqba.
Spoiler! :
Voorafgaand aan de Naqba herdenking waren de staten om Israel heen gewaarschuwd voor het toelaten van grensprovocaties.

Zowel Jordanië en Egypte gaven gehoor aan de Israëlische oproep en voorkwamen infiltraties aan de grens met Israel.

Magdal Shams
De gebeurtenissen bij Magdal Shams op de Golan hoogvlakte verdienen speciale aandacht. Ten eerste staat het vast dat zonder toestemming van de Syrische autoriteiten het niet mogelijk is dat betogers de grens daar bereiken.

De rol van de VN in dit incident is bijna nergens gerapporteerd. De VN heeft in het gebied waar de infiltraties plaatsvonden troepen die de grens rustig zouden hebben moeten houden.

UNDOF is de enige militaire macht die zich in bufferzone tussen Syrië en Israel mag ophouden.

Het mandaat van UNDOF schrijft uitdrukkelijk interventie voor bij infiltraties door een van de twee partijen.

Ten derde is uit video beelden komen vast te staan dat het Israëlische leger met uiterste terughoudendheid heeft gereageerd op de infiltratie van minimaal honderd Syriërs. De IDF is namelijk afwezig in de tien minuten die de video duurt en waarin te zien is hoe een grote menigte de grenshekken doorbreekt en voet zet op Israëlisch grondgebied.

Een van de Syrische indringers werd zelfs op weg naar Jeruzalem aangehouden.

Libanon
De doden vielen voornamelijk bij een incident nabij het Libanese dorp Maroun a-Ras. Daar waren zowel aan de Israëlische kant als aan de Libanese kant eenheden van het leger aanwezig.

De conclusie in de Nederlandse media dat de IDF op die betogers schoot lijkt zeer voorbarig.

Brig. Generaal Yoav Mordechai vertelde gisteren op de Israëlische televisie dat het Libanese leger de controle verloor over de massa demonstranten toen men wilde voorkomen dat deze de grens zou bereiken.

Daarop zou de LAF het vuur hebben geopend op de demonstranten. Vorig jaar bleek al dat de LAF schietgraag is tijdens incidentenaan de grens met Israel.

Op beelden die de IDF maakte is goed te zien hoe het Libanese leger in de problemen komt aan de grens.

De Libanese nieuwssite Now Lebanon zag net als vele Israëlische commentatoren een verborgen bedoeling in de incidenten aan de noordgrens; namelijk een Iraans Syrische poging om de aandacht af te leiden van de interne spanningen in Syrië en Libanon.

Rare are there coincidences the Middle East, and it would not be beyond the realm of science fiction to posit that Sunday’s border incidents are a deliberate attempt by the Syrian regime and its Lebanese allies to muddy the waters, diverting attention away from Syria’s domestic problems and creating a regional crisis that would highlight Damascus’ tired credentials as a regional stabilizer. With Lebanon in an apparent state of permanent transition, this job would be made easier. As Lebanon First bloc MP Ahmad Fatfat told Al-Mustaqbal on Monday, “It is not in Hezbollah’s interest that any state institution be effective.”

The violence took place in South Lebanon, Gaza and the Golan, all places within the reach Syria and Iran. When today Syria lashed out at Israel for opening fire on the protesters, warning that the Jewish State would bear full responsibility for its “criminal” actions, they were the words of a regime trying to make itself relevant at a time when its relevance in a changing Arab world is declining.

De conclusie van de Libanese nieuwssite lijkt logisch gezien het feit dat het Syrische leger de betogers geen strobreed in de weg legde en gezien de rol van Hizbollah in Zuid Libanon. Hizbollah personeel werd gisteren aan de grens met Libanon gezien tijdens de betogingen.

Ommissies in de media
Ook opvallend in de berichtgeving van de Nederlandse media was het ontbreken van een ander ernstig incident dat gisteren in verband met de Naqba herdenking plaatsvond in Tel Aviv (nota bene de thuisbasis van het korps Nederlandse verslaggevers). Een Arabische vrachtwagen chauffeur reed in op andere auto’s en voetgangers en viel nadat hij tegen een bus aan was gereden, voetgangers aan. Getuigen vertelden voor de camera dat het duidelijk om een terroristische aanslag ging.

Ook werd een incident in Cairo waarbij het Egyptische leger met scherp schoot op betogers bij de Israëlische ambassade genegeerd. Hierbij werden 353 Egyptische demonstranten gewond. Een ander niet onbelangrijk feit dat nergens werd gerapporteerd was dat Hamas premier Ishmael Haniyeh gisteren tijdens een Naqba betoging in Gaza zei dat er een einde moet komen aan het Zionistische project in Palestina.

Het liet eens te meer zien dat Hamas uit is op de vernietiging van Israel. De incidenten aan de grenzen met Israel stonden ook in het teken daarvan.

Geschiedvervalsing
De Naqba levert ieder jaar weer nieuwe mythes op. Daarbij wordt openlijk aan geschiedvervalsing gedaan. De meest belangrijke daarvan is dat Israel etnische zuivering zou hebben uitgevoerd in 1948. Wij beperken ons hier tot uitlatingen van Arabische leiders over wat er gebeurde met de Palestijnse Arabieren voor en tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog in 1948

Onder deze leiders is Mahmoud Abbas die in 2009 toegaf dat Arabische leiders verantwoordelijk waren voor de vlucht van de Arabieren uit Palestina. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/132257" onclick="window.open(this.href);return false;

De premier van Syrie, Khaled al-Azm erkende na de oorlog in 1948 de Arabische verantwoordelijkheid voor het vluchtelingenprobleem.

Hij zei: “ Sinds 1948 zijn wij het geweest die er voor zorgden dat zij het land verlieten.

Wij hebben een ramp over de vluchtelingen gebracht door hen uit te nodigen en hen te pressen om weg te gaan… wij hebben ervoor gezorgd dat zij niets meer hebben”. (memoires al-Azm)

In 2008 schreef Mahmoed al-Habbash in de officiële PA krant al-Hayat al-Jadida ongeveer het zelfde. Hij schreef dat in 1948 de Palestijnse Arabieren hun huizen vrijwillig verlieten op instructie van hun eigen Arabische leiders en met de valse belofte van een spoedige terugkeer.

(Al Hayat al-Jadida 13 december 2008).

De vluchtelingenkwestie wordt wereldwijd gebruikt in de cognitieve oorlog tegen Israel.

Bewust kozen de Arabieren het woord “Naqba” ( ramp) om een mythe te creëren rond de oorzaken van de vluchtelingenstroom voor en tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 1948. De Joden hadden immers de Shoah, hetgeen ook ‘ramp’ betekent.

De Naqba wordt in een adem genoemd met het zogenaamde ‘recht op terugkeer’.

Dit wordt voorgesteld als een internationaal erkend, bijna heilig recht.

Een nadere bestudering van het internationaal recht brengt echter aan het licht dat er geen sprake is van een ‘recht op terugkeer’ zoals dat de Arabieren voorstaat.

De VN resoluties over dit onderwerp spreken van een juiste oplossing van het vluchtelingen probleem en niet van een recht op terugkeer. De terugkeer van de vluchtelingen werd slechts genoemd in de VN resolutie (algemene vergadering) 194 uit december1948. De tekst spreekt van terugkeer op de eerst mogelijk uitvoerbare datum en koppelt dat aan de voorwaarde dat zij in vrede met de Joodse buren zouden moeten leven.

De Arabieren zijn echter openlijk in hun voornemen om via de terugkeer van de vluchtelingen en hun miljoenen nazaten een einde te maken aan de staat Israel.

Direct daarna draagt de resolutie op om de repatriatie rehabilitatie en herhuisvesting van de vluchtelingen te faciliteren.

http://www.haaretz.com/print-edition/op ... h-1.260133" onclick="window.open(this.href);return false;

Het ‘recht op terugkeer’ kent ook geen internationaal precedent.

Integendeel in de meeste gevallen keren vluchtelingen niet terug naar het land van herkomst. In een aantal gevallen was sprake van overeengekomen transfer van bevolkingsgroepen in conflictgebieden. Voorbeelden hiervan zijn de vredesovereenkomsten tussen Griekenland en Bulgarije in 1919 en tussen Griekenland en Turkije in 1923. De creatie van India en Pakistan als onafhankelijke staten ging eveneens gepaard met transfer van aanzienlijke delen van de bevolking.

Juist in maart 2010 besloot het Europese hof voor de mensenrechten dat de Griekse Cyprioten die hadden geleefd in Noord Cyprus tot aan de Turkse bezetting en daardoor vluchtten, geen aanspraken meer konden maken op terugkeer naar hun huizen.

http://www.metzilah.org/English/inf_por ... ummary.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Gerelateerd: ITIC rapport over verklaringen van Hamas leiders sinds het tekenen van de eenheidsovereenkomst met de PA

http://www.terrorism-info.org.il/malam_ ... s_e144.htm" onclick="window.open(this.href);return false;

Tawfik Hamid voormalig compagnon van Al Kaida baas Ayman al Zawahiri met een boodschap aan Westerse bemiddelaars in het Midden-Oosten conflict.

http://www.jpost.com/Opinion/Op-EdContr ... ?id=220694" onclick="window.open(this.href);return false;
http://missingpeace.eu/nl/2011/05/438/
Hoop is geen strategie.
WWG1WGA
BFA
Berichten: 11583
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Re: Links antisemitisme

Bericht door BFA »

silkyboxershortXL schreef:Zo ook op de Golan. Daar heeft de IDF geschoten op indringers.
De regering van Syrië is ziedend en pikt het niet dat haar burgers beschoten worden.
Misschien stappen ze wel naar de Veiligheidsraad voor een anti-Israël motie.
Syrië heeft nooit vrede willen maken met Israël. Dit wil zeggen dat Syrië nog altijd in staat van oorlog is met Israël. Deze staat van oorlog ontslaat Israël van de veronderstelling dat iemand die de Syrisch/Israëlische grens overschrijdt vreedzame bedoelingen heeft.
Met andere woorden, de staat van oorlog met Israël die Syrië aangehouden heeft geeft Israël het recht van iedere grensoverschrijder uit Syrië zonder boe of ba dood te schieten.
Men kan stellen dat het Israëlische leger heel terughoudend gereageerd heeft door pas tot interventienadat de grensoverschrijders tot het gebruik van geweld tegen de plaatselijke bevolking waren overgegaan. Het is vooral die plaatselijke bevolking, oorspronkelijk Syrische Druzen, die de grnesoverschrijders terug gedreven heeft naar waar ze horen: op grondgebied Syrië.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Vrijdenker
Berichten: 1747
Lid geworden op: do jul 15, 2004 10:07 pm
Contacteer:

Re: Links antisemitisme

Bericht door Vrijdenker »

Een artikel over de foute Duitse kameraden van de SP:

Warum die Linkspartei ein Problem mit Israel hat
http://www.welt.de/politik/deutschland/ ... l-hat.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Maar de Nederlandse media zwijgen hierover.
http://www.luxetlibertas.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Links antisemitisme

Bericht door Pilgrim »

Hoewel dit artikel ook elders staat vind ik dat het ook beslist in deze topic thuis hoort.
'Antisemitisme groeit onder de aanhang van Duitse partij Die Linke'

Het antisemitisme in Duitsland is bezig aan een opmars. Niet onder aanhangers van partijen als de neonazistische NDP, maar onder de maatschappijkritische leden van het linkse Die Linke. Dat is de conclusie van een onderzoek dat nog niet is gepubliceerd, maar al wel de nodige beroering wekte. De beschuldigingen van antisemitisme binnen Die Linke leidde deze week zelfs tot een debat in de Duitse Bondsdag.
De conclusies van het rapport komen bovenop het nieuws van de laatste weken, waarin de linkse partij opriep tot een boycot van Israëlische producten, waarin individuele leden zich bezondigden aan antisemitische uitspraken en een lokale partijafdeling op een pamflet de Holocaust in twijfel trok.

Antizionisme en antisemitisme zijn de laatste jaren gemeengoed geworden onder links en wint nog altijd aan kracht, concluderen de Duitse sociale wetenschappers Samuel Salzborn en Sebastian Voigt. Nonsens, reageerde de leider van Die Linke, Gregor Gysi. Volgens hem maken de onderzoekers de klassieke fout om kritiek op Israël te verwarren met antisemitisme. De partij aanvaart en accepteert geen antisemitisme, zei Gysi.

Toch was het Gysi zelf die in 2008 het probleem aan de orde stelde. Tijdens een toespraak voor de Rosa Luxemburg Stichting riep hij op tot solidariteit met Israël en vroeg zijn partijleden hun opvattingen over Israël te herzien.

Salzborn en Voigt constateren dat antisemitisme vooral in het westen van Duitsland leeft. In de voormalige Bondsrepubliek ontstond in de jaren zeventig een anti-imperialistische traditie. Volgens de onderzoekers is dit anti-imperialisme de voedingsbodem voor het huidige antisemitisme.

Het antisemitisme binnen Die Linke kreeg vorig jaar een forse duw in de rug nadat Israëlische troepen de flottielje naar Gaza enterden. Negen actievoerders vonden daarbij de dood. Onder de opvarenden bevonden zich ook twee politici en een ex-politicus van Die Linke. Salzborn en Voigt ondervonden dat het incident tijdens enkele partijbijeenkomsten werd gebruikt voor anti-Israëlische propaganda.

De Duitse auteur en journalist Henryk M. Broder wakkerde in Die Welt de discussie verder aan met de stelling dat links hardnekkig naar rechts blijft wijzen als het om antisemitisme gaat. Broder schrijft al jaren over de link tussen antisemitisme en anti-Israëlische uitlatingen. "Antisemitisme is dat wat de nazi's de Joden hebben aangedaan", schrijft hij. "... Als een nazi in de jaren dertig op een NSDAP-bijeenkomst 'Juden raus aus Deutschland' heeft gebruld, is hij een antisemiet. Als een linkse sympathisant vandaag op een Palestina-bijeenkomst brult: 'Zionisten raus aus Palästina', dan is hij geen antisemiet maar een antizionist die wil bijdragen aan een rechtvaardige oplossing van het conflict."

http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenla" onclick="window.open(this.href);return false; ... inke.dhtml
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85203
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Links antisemitisme

Bericht door Ariel »

Pilgrim schreef:Hoewel dit artikel ook elders staat vind ik dat het ook beslist in deze topic thuis hoort.
Ben ik met je eens Pilgrim. Ik kon dit topic niet vinden. :redface: Vandaar...
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Links antisemitisme

Bericht door Pilgrim »

Die Linke worstelt met verwijt van antisemitisme

Centrale Raad voor de Joden hekelt gedrag linkse parlementariërs

23-jun-2011Redactie Duitslandweb

Die Linke leidt aan een bijna ziekelijke en blinde haat tegen Israël. Dat vindt de voorzitter van de Centrale Raad voor de Joden in Duitsland, Dieter Graumann. Zijn verwijt leidt tot grote verdeeldheid in de partij. Voor veel partijleden is Israël een heet hangijzer.

Die Linke
Die Linke ziet zichzelf graag als bestrijder van rechts-extremisme, maar als het om Israël gaat is vooral bij West-Duitse partijleden anti-joods sentiment te bespeuren, aldus Dieter Graumann. In een artikel in de Süddeutsche Zeitung deze week schrijft hij dat “de oude anti-zionistische geest van de DDR nog steeds rondspookt in de partij”. Volgens Graumann denkt Die Linke immuun te zijn voor antisemitisme omdat ze zich als antifascistisch profileren. “Toch mag dat geen vrijbrief zijn voor uitspraken en daden die antisemitische trekjes vertonen.”

Graumann noemt als voorbeeld van wangedrag onder meer het feit dat enkele linkse Bondsdagleden demonstratief bleven zitten tijdens een begroeting in het parlement van de Israëlische president Peres in januari 2010. Of de parlementariër die bij een andere gelegenheid een shawl droeg waarop een kaart van het Midden-Oosten zonder Israël te zien was. De partijafdeling in Duisburg riep zelfs op tot een boycot van Israëlische producten. Daarvan zegt Graumann: “U moet het de joden niet kwalijk nemen dat zo’n oproep bij ons een pijnlijke, 70 jaar oude herinnering oproept.”

Gebrekkige verwerking
Het verwijt van Graumann is niet uit de lucht gegrepen. Antisemitische uitlatingen binnen Die Linke worden steeds meer getolereerd, blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Leipzig uit maart 2011, waaruit de Frankfurter Rundschau in mei publiceerde. De onderzoekers betwijfelen of de partij in staat is deze uitlatingen terug te dringen en schrijven de problemen toe aan een gebrekkige verwerking van het nazi-verleden in de DDR. Daar werd het nationaal-socialisme als samenzwering van een kleine groep van kapitalisten gezien, waardoor een groot deel van de bevolking zich niet schuldig hoefde te voelen, aldus de onderzoekers. Die Linke is een fusie van de West-Duitse socialistische WASG en de Oost-Duitse PDS, de opvolgerpartij van de communisten in de DDR.

Die Linke reageerde op het onderzoek met een besluit waarin de partij zich verplicht tegen elke vorm van antisemitisme in de samenleving op te treden. Parlementariërs mogen voortaan noch aan pro-Israëlische noch aan pro-Palestijnse initiatieven, zoals konvooien met hulpgoederen voor Gaza, deelnemen. Een unaniem ‘ja’ tegen het besluit werd echter pas mogelijk nadat kritische parlementariërs zich onthielden van stemming, meldt Spiegel Online. Volgens de nieuwssite dreigt een fundamentalistische vleugel zich van de partij af te splitsen als dit besluit niet snel wordt herzien.

Verkiezingen
De uitspraken van Graumann gooien nu nog eens olie op het vuur. Partijvoorzitter Ernst beschuldigt Graumann ervan de partij in een kwaad daglicht te stellen. Volgens co-voorzitter Lötzsch is er van blinde Israël-haat geen sprake bij Die Linke, maar vice-fractievoorzitter Bartsch schaart zich in Die Zeit achter Graumann.
Het gekrakeel komt de partij slecht uit. In september wil Die Linke een goed resultaat boeken bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn maar in de peilingen staat de partij op verlies, aldus Die Zeit. Tijdens de laatste deelstaatverkiezingen in Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en Beieren vielen de resultaten tegen. Het lukt de partij opnieuw niet om in deze West-Duitse deelstaatparlementen boven de kiesdrempel uit te komen.

http://www.duitslandweb.nl/actueel/uitg ... tisme.html" onclick="window.open(this.href);return false;
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 48542
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Links antisemitisme

Bericht door Mahalingam »

Het (linkse) antisemitisme in hedendaags Noorwegen wordt uitgebreid aan de orde gesteld naar aanleiding van de terreurdaad in deze website:
Bare Naked Islam
It isn't Islamophobia when they really ARE trying to kill you.

http://barenakedislam.wordpress.com/201 ... -prophecy/
Part of the motivation for this anti-Semitism is the influx into Norway in recent decades of masses of Muslims from Pakistan, Iraq, Somalia and elsewhere. Multiculturalism has taught Norway’s cultural elite to take an uncritical, even obsequious, posture toward every aspect of Muslim culture and belief. When Muslim leaders rant against Israel and the Jews, the reflexive response of the multiculturalist elite is to join them in their rantings. This is called solidarity.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
silkyboxershortXL
Berichten: 2541
Lid geworden op: za apr 24, 2010 3:20 pm

Re: Links antisemitisme

Bericht door silkyboxershortXL »

Hoop is geen strategie.
WWG1WGA
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85203
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Links antisemitisme

Bericht door Ariel »

Ik wist niet dat het antisemitisme zo erg is in Noorwegen. Daar schrik ik van.
Sinds 2002 is er een sprake van een enorme toename van antisemitisme in Noorwegen. Als we denken dat het met name aan de onderkant van de beschaving zou voorkomen hebben we dit fout. Dr. Manfred Gerstenfeld schreef dat het antisemitisme niet alleen in Noorwegen explosief is toegenomen, maar antisemitisme is ook wijdverspreid onder de Noorse elite. Dit meldt Arutz7 vandaag.

Gemeente Oslo heeft een onderzoek ingesteld naar racisme en antisemitisme onder scholieren en kwam vorige maand met de volgende schokkende feiten naar buiten.

Het onderzoek wees uit dat 33% van de Joodse leerlingen regelmatig gepest worden om hun Joodse indentiteit. Het persten varieert van verbaal - tot fysiek geweld. Dit komt op ten minste twee of drie incidenten per maand neer. Niet alleen jongeren met een Islamitische achtergrond zijn fanatiek in het pesten van Joodse jongeren. Ook de Noorse autotochten zijn hierin nauw betrokken.
5% van de moslimjongeren worden op Noorse scholen ook om hun achtergrond gepest.

51% van de Joodse jongeren ervaren de term 'Jood' als kleinerend en 41% horen dikwijls etnische grappen over Joden. 35% horen beledigende opmerkingen en 5% van de Joodse jongeren hebben Holocaustontkenning ervaren. Slechts 25% van de Joodse jongeren hebben nog nooit iets negatiefs over Joden op school gehoord.

Stian Berger Røsland - die het Oslo stadsbestuur leidt – zei dat hij diep geschokt was door de bevindingen met betrekking tot religieuze racisme op scholen in Oslo.

Al in 2002 heeft Martin Bood, een vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap in Oslo, op een internationale conferentie van de Anti-Defamtion League een officiële melding gemaakt dat de laatste twee jaar sprake was van een grote hoeveelheid intimidatie naar Joden sinds 1945.

"Naar aanleiding van de Israëlische politiek worden Joodse kinderen buitengesloten van kinderfeestjes. Toen waren er al antisemitische incidenten op school. De ouders van de kinderen hebben dit ook met schooldirecteuren besproken, maar deze steunden deze agressie naar de Joodse kinderen. Zo moest een Joods meisje haar 'provocerende' Magen Dawied [Davidsster] verwijderen," zei Irene Levin, Professor Sociaal Werk aan de Universiteit van Oslo een jaar later.

Vorig jaar durfde de tv journalist Tormod Strand het aan om de Noorse overheid te overtuigen om een programma uit te zenden over antisemitisme waar ook antisemitisme op scholen werd belicht. De uitzending legde nadruk op de pesterijen van moslims naar Joden. De leraren wilden alleen anoniem om over antisemitisme op scholen voor de camera te verschijnen.

Dit is een indicatie van de Noorse realiteit.

Noorwegen heeft een populatie van ongeveer 5 miljoen inwoners waarvan 2000 Joods of Israeli zijn en 800 van hen heeft een lidmaatschap binnen de Joodse gemeenschap.

http://www.faq-online.nl/index.php?file=news&id=1506" onclick="window.open(this.href);return false;
En dan is hier nog een gek die denkt dat Israel achter de aanslag zit. :ohmy:

http://www.zonnewind.be/terrorisme/noor ... egen.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16501
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Links antisemitisme. Het duo post nazi communisme

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Dit is een heel sterke topic, Pilgrim. Vooral jouw openingsartikel geeft een perfect inzicht in de materie van de menselijke linkse geest. Ik herhaal het nog maar eens dat de mens geen vrije wil heeft. Hij wordt gekenmerkt door de keuze die hij maakt. Voor of tegen de joden. Wie tegen Israel keert, kan zich moeilijk solidair met de joden verklaren. Voor of tegen moslimwezens. Wie tegen islam is, kan zich moeilijk met moslimwezens solidair verklaren.

Voor alle duidelijkheid: ik vind mij zelf een sociaal anarchist. Ik ben verschrikkelijk gekant TEGEN de linkse kerk, tegen alle vormen van religie, tegen huichelarij, tegen onrechtvaardigheid.

Vrije meningsuiting en anarchisme
Ik ben voor de vrije meningsuiting zonder restrictie. Ik ben voor anarchisme. Dat wil zeggen dat IK bepaal aan wie ik de macht toeken en niet dat mij macht door een ander wordt opgelegd. Een voorbeeld: ik bepaal dat Ariel (bepaalde) macht heeft over mij. Zij kan geen macht over mij uitoefenen zonder mijn goedvinden. Ik heb daarom ook macht toegekend aan Wilders. Door middel van mijn stem, die niet aan de Linkse kerk is toegekend. Ik stemde op Wilders vanwege de rechtvaardige oorlog tegen islam. Helaas predikt Wilders niet het geweld tegen islam. Want islam is een exporterende ideologie en moet dus met geweld een halt worden toegeroepen. Alles geheel conform de logische gedachte van Churchill. Voor alle moslimwezens in Europa bestaat er dan maar één oplossing: de islam afzweren.

De rechtvaardige logica van Churchill
Ik ben geweldloos. Maar wie met geweld begint kan van mij direct een neutronenbom op zijn kop krijgen. Ik onderschrijf, in mijn eigen bewoordingen, de logica van Churchill die stelde dat elke staat zijn eigen afgrond mag creëren, maar dan wel binnen zijn eigen landsgrenzen, op straffe van vernietiging van die staat. Noord-Korea wordt internationaal heel wijselijk met rust gelaten, ondanks de jaarlijks duizenden slachtoffers van terreur en onmenselijkheid. Met andere woorden: communisme in Rusland prima. Maar niet exporteren. Islamisme in islamitische landen? Fantastisch! Maar niet exporteren. Zo waarschuwde Churchill al in een vroeg stadium voor Hitler. Die maakte al in een vroeg stadium duidelijk dat hij zijn ideeën tot ver over de Duitse grenzen wilde uitdragen (Lebensraum). Ook Mormonen zou het op basis van die logica verboden moeten worden vanuit Amerika naar Europa over te vliegen om hier te prediken. Marokkanen en Turken? Liever niet, maar geworden tot uit hetzelfde hout gesneden Nederlanders, geen probleem. Een Nederlands paspoort? Kan. Door de oude (Marokkaanse of Turkse) in te leveren en te onderteken dat Allah hier in onze kennisbeschaving van nul en gener waarde is. De tirannie is vooral begonnen doordat onze achterlijke overheden de intrede van imams in Europa een handje gingen helpen en bevorderen. Het had NOOIT toegestaan mogen worden dat er ook maar één moskee hier in Europa werd gebouwd. Het zou nu een stuk rustiger en veiliger zijn geweest.

Amerika plat bombarderen is toegestaan
Hetzelfde geldt voor Amerika. Afghanistan als represaille voor bedreven terrorisme buiten haar eigen landsgrenzen plat bombarderen? Prima, maar niet je eigen democratische ideeën exporteren naar dat land. Want dat rechtvaardigt nu juist weer voor de Afghanen het plat gooien van Amerika. Geweld moet sowieso ALTIJD met geweld beantwoord worden. Beter is voorkomen. Door middel van de rechtvaardige oorlog. Islam kent dit principe ook wel, want zo fout is islam nu ook weer niet, maar wie weet dit zich dat nog te herinneren en als een grondgedachte aan te houden? Ook steun aan rebellen in een andere staat zou onmiddellijk met geweld afgestraft moeten worden. We mogen daarom nog van geluk spreken dat we hier geen bommen hebben ontvangen vanuit Lybië. Die gek die dat in Nederland bedacht heeft om Khadafi te bombarderen zou direct tegen de muur geplaatst moeten worden met de kogel, vanwege zijn onverantwoordelijke daad tegenover onze samenleving.

Elke staat die fysiek uiting geeft aan zijn ideeën door deze aan een andere staat op te dringen met de bedoeling macht over die ander uit te oefenen, moet met alle machtsmiddelen, inclusief geweld, met onmiddellijke ingang bestreden worden.

Dit is nu wat ik een RECHTVAARDIGE OORLOG noem.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Links antisemitisme

Bericht door Pilgrim »

Alweer een wat ouder artikel, maar nog steeds actueel. Het is ook mijn persoonlijke ervaring met vrijzinnige Christenen.
Linkse christenen financieren Israël-haters

FILANTROOP - 02 DECEMBER 2010

Waarom zou de Nederlandse belastingbetaler gehouden zijn een fiscale bijdrage te leveren ten gerieve van de Arabische pogingen de staat Israël te vernietigen?

De interkerkelijke organisatie ICCO, die zich in het leven geroepen heeft belastingcenten weg te schenken aan de Derde Wereld, blijkt zich niet slechts bezig te houden met de zeven werken van barmhartigheid, te weten: de hongerigen voeden, de dorstigen laven, de vreemdelingen huisvesten, de naakten kleden, omzien naar zieken. gevangenen bezoeken en de doden begraven. De dames en heren van ICCO hebben in hun christelijke wijsheid besloten een achtste werk van barmhartigheid toe te voegen aan de befaamde zeven: namelijk het enige land waar Joden het recht op zelfverdediging bezitten tot de risee van de wereld te laten demoniseren.

Zo financiert ICCO de Palestijnse agitpropinstantie Electronic Intifada, die zich geroepen voelt een tegenstem tegen de vermeende zionistische propaganda te zijn. Alsof er niet al genoeg corrupte en totalitaire regimes, NGO’s en publiciteitsmedia zijn die zich aanmelden als steun en toeverlaat van de naar macht hongerende Arabieren. Vanaf 2006 tot en met 2009 werd maar liefst 150 000 euro via subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan Electronic Intifada geschonken. Deze instelling heeft haar bestaan mede te danken aan het initiatief van het GroenLinks-Tweede Kamerlid Arjan El Fassed, die tot hij het parlement bestormde tot aan de knieën in het moeras van de onwikkelingsgeldindustrie waadde.

Waarom deze charitas uit de zak van de Nederlandse burger een nogal onaangenaam luchtje geeft is dat Arabieren toch in staat geacht moeten worden hun eigen propaganda te financieren, zoals de staat Israël ook de eigen publiciteitsmiddelen financiert. Bovendien schijnt Electronic Intifada niet geheel vrij van antisemitische smetten te zijn. En mocht het christenlinkse volksdeel zo nodig Arabische propaganda willen steunen dan zouden de dames en heren van ICCO er beter aan gedaan hebben zelf met de collectebus de kou in trekken in plaats van de Nederlandse burgers te betrekken in de anti-Israëlische vooringenomenheid.

Wat in deze “menslievendheid” echter het meest opvalt is dat het weer de linkse christenheid is die te hoop loopt tegen de Joodse staat. Er zijn meer conflicten op moeder aarde gaande, waarom dan toch expliciet de vijanden van de enige Joodse natie die onze aardbol rijk met haat souffleren? En als het nou een incident was, maar naast ICCO werken IKV, Pax Christi en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zich uit de naad om Israël te benadelen.

De ICCO-christenen zeggen er zelf over: Het ondersteunen van alternatieve fora en media in conflict situaties behoort tot het werk van ICCO. Juist in conflictsituaties zijn media die berichten over de schendingen van de rechten van burgers van groot belang. Uitingen in de pers in conflictgebieden reflecteren vaak de spanningen die er in het gebied zijn. Ook in andere conflictgebieden zoals in DR Congo en Soedan ondersteunt ICCO alternatieve media. Een vrije pers is een van de voorwaarden voor het opbouwen van een democratie. Ook ICCO gebruikt Electronic Intifada als nieuwsbron en bekijkt de website regelmatig. ICCO steunt de redactionele formule van de website, maar neemt geen verantwoording voor alles wat er op de website staat.

Let vooral op Een vrije pers is een van de voorwaarden voor het opbouwen van een democratie. Laat nu uitgerekend de enige natie in de regio waar de pers pluriform en vrij is, waar de democratie het land leidt, en waar geen standrechtelijke executies plaatsvinden, het land zijn waartegen de geldbuidel voor Electronic Intifada gericht is.

Waarom linkse christenen zich al een halve eeuw associëren met dictaturen van allerlei geaardheid, en daarbij graag de zelfbeschikkende Joden naar het leven staan roept vragen op. Het antwoord ligt echter besloten in het verschijnsel dat in de jaren zestig de kop opstak, toen linkse christenen het extremisme boven de democratie verkozen. Het begon met de steeds verder naar extreemlinks afzwenkende bevrijdingstheologie van KVP- en ARP-dissidenten in de PPR. Het om recht jammerende predikantisme dat niet vies was van het moreel steunen van geweld om de lieve vrede en vrijheid te bevorderen. PPR-voorman Bas de Gaay Fortman was er zo aan verslingerd, dat hij bij tijd en wijle in een Afrikaans dictator-uniform ten tonele verscheen. En in deze begeestering en als hoogleraar aan de Utrechtse universiteit speelde hij in juni 2006 een rol in de affaire rond de hoogleraar Pieter van der Horst.

De Gaay Fortman had zich samen met rector magnificus Willem Hendrik Gispen sterk gemaakt te voorkomen dat Pieter Van der Horst zijn afscheidsrede hield. Daarin werd verwezen naar De mythe van het Joodse kannibalisme die sedert de oudheid doorgegeven werd naar de christelijke middeleeuwen en het nationaal-socialisme, maar thans in de islamitische wereld grote furore maakt. En aan het melden van de antisemitische geaardheid van de islam hebben linkse christenen kennelijk geen boodschap. Rondom Mohamed Rabbae clustert dan ook traditioneel een toom van linkse christenen die het zowel op Wilders als op Israël gemunt heeft. Daarom ook kan in onze eigen contreien het bloedsprookje zich weer op een revival verheugen.

Sedert de linkse christenheid een pact met de islam opportuun vindt om haar idealen te bereiken, werd de strijd tegen de staat Israël verhevigd en wordt in die kringen opgeroepen om toch vooral met Hamas te praten. Wat neerkomt op door het woestijnstof kruipen voor Mahmoud Ahmadinejad.

Het aardige van de linkse christen is dat hij vredelievend is en veelal het pacifisme aanhangt. Waarom dan toch zowel richting Israël als in ons eigen land partij gekozen voor de meest rabiate haatreligie die al jaren de media weet te halen wegens imperialisme, geweld en onderdrukking? En laten we wel zijn, voor 150 000 euro is wel iets beters te doen dan een anti-Israëlische propagandamachine financieren.

Zo staat de deur van de genocide alweer op een kier in Zuid-Soedan, mag uit recente berichtgeving blijken. Daar vielen al eens 2.5 miljoen slachtoffers ten gevolge van de Arabische machtwellust. Misschien dat de linkse christenen eindelijk eens een voorzichtige poging kunnen ondernemen de christenen in het Midden-Oosten een steuntje in de rug te geven tegen de alsmaar extremere christenvervolging door de islam.

http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=12520" onclick="window.open(this.href);return false;
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16501
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Links antisemitisme, linkse kerk en linkse christenen

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Het wordt hoog tijd dat christenen zich weer gaan houden aan de TIEN GEBODEN van God inplaats van aan al hun eigen geboden.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Links antisemitisme

Bericht door Pilgrim »

Socialism and Anti-Semitism

By Sultan Knish

Can you name the country where the government controlled media repeatedly spreads anti-Semitic invective and cites The Protocols of the Elder of Zion? A country where a third of the Jewish population has emigrated and the exodus continues? A country whose governments carries out raids against Synagogues for “subversive activity” and whose advisors accuse Jews of plotting to take over the country?

Finally a country whose government or rather dictatorship is widely supported by liberals in the United States and Europe.

No it’s not located in the Middle East, but in South America. The country of course is Venezuela and like the anti-Semitic agenda of their fellow Marxist Sandinistas, Hugo Chavez’s “Jewish Problem” demonstrates that leftist anti-Semitism has very little to do with the existence of Israel or any so-called oppression of the Palestinian Arabs.

The Marxist and leftist hatred for Jews long predates the modern State of Israel. In fact it goes back to Marx himself, who despite having Jewish ancestry, hated Jews all the more.

When Marx wrote, “Money is the jealous god of Israel, beside which no other god may exist… The Jew has emancipated himself in a Jewish manner, not only because he has acquired financial power, but also because, through him and also apart from him, money has become a world power and the practical Jewish spirit has become the practical spirit of the Christian nations. The Jews have emancipated themselves insofar as the Christians have become Jews”, he was setting forth the anti-Semitic viewpoint of Marxism that continues to this day.

This is the sort of rabid anti-Semitic ravings most people would expect to see in a copy of Mein Kampf, but Marxism and National Socialism are two faces of the same coin and Marx and Hitler were both conceiving a new vision for Germany. One that demonized the Jews as evil bankers and hoarders, obstacles to a true socialist or national socialist state.

When Chavez speaks about Jews, he reflects the same Marxist stereotype and obsession with the Jews as the financial rulers of the world or in particular Venezuela; “The world has enough for everybody, but it happened that some minoritiesthe descendants of those who crucified Christ… took possession of the riches of the world.”

Declaiming against Jewish wealth is of course an old stereotype, but takes on a particular meaning for socialists whose goal is the expropriation of wealth and property into the hands of a socialist state.

To socialists, Jewish success and ability is our original sin. Where liberals claim to be motivated by a desire to bring equality by removing social discrimination, the reality is that this is never meant to actually work. Discrimination is meant to be an endless treadmill, escape from which can only be achieved through socialism and government control. Jews however have been the most notable exception, succeeding widely in the arts, commerce, industry, medicine, law, politics and a hundred other professions, despite social discrimination.

Jews are simply an embarrassment for the prophets of socialism, because Jews disprove its fondest premise, that only government control can insure equality and justice. Is it any wonder then that socialists tend to hate the Jews?

Modern socialist anti-Semitism justifies itself through Israel, but it has little to do with Israel. Socialists celebrated Israel in 1948 when they thought it would be a socialist beachhead in the Middle East. Instead Israel has embraced free market reforms and become one of the world’s biggest sources of medical, technological and agricultural development. Israel’s GDP ranks with that of Western Europe. Israel’s median household income is just behind Australia and ahead of Ireland and Hong Kong.

Is it any wonder that the socialists which once looked hopefully to Israel now despise it, rant against it, boycott it and repeat the vilest slanders they can find? They are merely following in the footsteps of Karl Marx, who saw Jewish economic vitality as a threat to his socialist vision. Anti-Semitism is not the socialism of fools, as Bebel said, socialism is irrevocably chained to anti-Semitism, whether in Germany or England or beyond.

Socialists traffic in anti-Semitism, not because of Israel, but because they resent Jews and because it is a cheap source of bigoted populism, in Venezuela for Chavez or in the UK for George Galloway or in America for Cynthia McKinney, current Presidential nominee of the Green Party.

Many will retort by pointing out that a great number of socialists were and are Jewish. What of it?

Torquemada, chief instigator of the Spanish Inquisition, was descended from Jews. Even Ferdinand and Isabella had Jewish blood. Many of those who burned Jews at the stake in the Spanish Inquisition, like Marx or Adam Shapiro of ISM, were of Jewish descent. Before they too were burned, more often than not.

The same pattern played itself out in the USSR as the Yevesktsia, the Jewish Section, carried out purges of Jews, eradicating religious and Zionist figures, for their masters in the Kremlin, until it was their turn to go before the firing squad. It has played itself out numerous times over and over again, from Convents to Kapos and will continue playing itself out in the future.

The common denominator is that such people living under a value system that despises Jewishness, choose to side with the enemy and adopting his value system are at their eagerest to persecute and kill other Jews. It matters little whether they convert to Catholicism or Communism, the mental phenomenon is the same. And it is not limited to Jews alone, as can be seen with the rise of Dhimmism in Europe and America.

Such people are of course no more “Jews” in any meaningful sense than the American Taliban Johnny Walker was an American. They are simply people who happened to be born a certain way and under the burden of their own self-hatred went to war against their own people.

Leftist anti-Semitism is not a Jewish burden, it is the socialist burden. It is driven by the socialist distaste for the individual, for individual accomplishment and striving, out of tune with the collective. For that is what Jews ultimately are. The madness of socialism is the madness of crowds, of a great voice howling at a mob and pointing a well manicured finger at a Jew and proclaiming, “There is your enemy.”

That voice has been howling for a long time now. When the Green Party chooses someone like Cynthia McKinney as their standard bearer, they are making a statement. A statement about successful minority groups in America, the Jews and Asian-Indians whom McKinney rabidly hates. When Latin American Marxists scapegoat Jews and Chinese, they took are making a statement. And it is a statement that the left vocally cheers on.

The ugly reality behind socialism is that it is an ideology by slave masters in search of slaves. Those who naturally need socialism are easy recruits. Those who do not will be demonized and made to feel guilty because they work hard for a living and succeed at it. They will be accused of being greedy, privileged, entitled and oppressors. Some in turn will join the socialists’ ranks or pay them off out of guilt. And so anti-Semitism pays for the socialists and will pay again.

In Venezuela, in the UK. In Paris and Seattle. In Bolivia and Nicaragua. In Georgia and Harlem. Socialism continues to be linked to Anti-Semitism. Not because of Israel. But because of their hatred of Jews and hatred of the individual and lust for power over mankind.

http://www.israpundit.com/2008/?p=1591" onclick="window.open(this.href);return false;
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Links antisemitisme

Bericht door Pilgrim »

Dit artikel dateert nog van voor Breiviks terreurdaden.
Norway: Purveyor of Anti-Semitism

05/24/2011, By MANFRED GERSTENFELD

Norway is falsely ranked among the leading countries concerning freedom of the press.

THAT THE OFFER OF FREE LECTURES ON THE MIDDLE East conflict by Harvard Law Professor Alan Dershowitz, one of the most eloquent advocates of the Israeli case, was refused by three universities in Norway should come as no surprise. Besides being a substantial producer of oil and gas, the country is also a major purveyor of Israel hatred and anti-Semitism.

Several ministers of the Labor and Socialist Left governing parties have endorsed hate-inciting acts. The state TV and radio company NRK has an anti-Israel bias officially approved by the Broadcasting Council. There is a dominant anti-Israel attitude in the media and significant anti- Israelism in academia. Trade unions make periodic boycott calls. Some Lutheran bishops are major inciters. There is substantial anti-Semitism in schools.

In 2008, comedian Otto Jespersen urged his nationwide TV audience to remember “all the billions of fleas and lice that lost their lives in the German gas chambers, without having done anything wrong other than settling on persons of Jewish background.” There are also a number of true friends mainly among opposition politicians and parties, as well as pro-Zionist Christians.

But they do not come close to balancing the bias propagated by the cultural elites.

For a long time this Norwegian reality went almost unnoticed abroad. It surfaced with a vengeance in the “Wall Street Journal” in late March when Dershowitz attacked the heads of the universities who refused his offer. “Only once before have I been prevented from lecturing at universities in a country. The other country was apartheid South Africa,” he observed. Then, turning to Foreign Minister Jonas Gahr Støre, who claims that Norway’s philosophy is ‘dialogue,’ Dershowitz wrote that “Hamas and its supporters are invited into the dialogue, but supporters of Israel are excluded by an implicit, yet very real, boycott against pro-Israel views.”

Jay Nordlinger of the “National Review,” the only foreign journalist who occasionally writes about the Nordic country, usually does so sympathetically. Yet a few days after Dershowitz’ article, Nordlinger remarked: “Norway is a splendid country, and its citizens are right to be proud of it. But it has a problem, one common to many countries: anti-Semitism. Not just opposition to Israel [which is problematic enough], but plain, old-fashioned anti-Semitism.”

This rare foreign criticism of Norway was followed by an interview in “The Jerusalem Post” with American author Bruce Bawer, who argued that Norway’s cultural elite has replaced its affinity “to the Soviet Union with sympathy for the great totalitarian ideology of our time: Islamism. Thus they romanticize Palestinians and despise Israel.”

He recommended that Norwegian Jews leave for Israel.

Norway’s authorities, however, need the small organized Jewish community with 800 members in Oslo and Trondheim to help whitewash its anti-Israelism and anti-Semitism.

The community’s leaders believe that to survive as a collective, they should never fully expose what they and their children are confronted with.

The attitude of the ruling cultural elite toward Israel can best be described as a national mutation of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. As Dr.

Jekyll, it presents itself as a great supporter of human rights and major contributor of development aid; as Mr. Hyde it rarely misses an opportunity for Israel-bashing.

Where do the Israel hatred and anti- Semitism originate? The Lutheran creed, which dominated the country in the past explains much. In the 19th century, Norway was the last European country to let Jews in.

During World War II, it also behaved like Jekyll and Hyde. While a significant number of the Jews were helped by the resistance to flee to Sweden, more than 750 others were arrested by the Norwegian authorities, who, after confiscating their possessions, delivered the captive Jews to the German occupiers. Almost all were killed in Auschwitz. Norway is also one of a handful of countries in which kosher slaughter is outlawed.

It preceded Nazi Germany in passing a bill to this effect by a large parliamentary majority in 1929. However, to this day Norway has not seen fit to outlaw whaling and the brutal slaying of large numbers of seals.

Norway is falsely ranked among the leading countries concerning freedom of the press. That is because in this democracy, censorship is executed by the editors of the papers rather than by the state. The end result, though, makes for far less than a free market of ideas, especially when it comes to issues like anti-Semitism and Israel hatred.

A typical example is a letter of complaint last August by then-US senator Sam Brownback to the Norwegian ambassador in Washington about the hatred against Jews and Israel. To back up his claims, Brownback attached a 10-point document from the Simon Wiesenthal Center with serious allegations of hate-supporting acts by the Norwegian king and several ministers, including Prime Minister Jens Stoltenberg and Foreign Minister Støre. Only the small Christian “Norge Idag” newspaper mentioned Brownback’s letter. All other media ignored it, even though it is unlikely that an American senator had ever written anything as critical of Norway and its leaders. But serious public debate, as is often the case there, was stifled.

Dr. Manfred Gerstenfeld has published 19 books, including ‘Behind the Humanitarian Mask: The Nordic Countries, Israel and the Jews.’

http://www.jpost.com/JerusalemReport/Th ... ?id=221553" onclick="window.open(this.href);return false;
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Links antisemitisme

Bericht door Pilgrim »

Pseudologica fantastica op de West Bank

YOCHANAN VISSER - 17 AUGUSTUS 2011

Een schokkend verhaal over VN participatie in de desinformatie campagne tegen Israël

Beweringen over vermeende Israëlische mensenrechten schendingen op de ‘West Bank’ hebben zo langzamerhand de vorm aan genomen van pseudologica fantastica.
De meeste van deze claims, waarover wij regelmatig rapportereerden, zijn afkomstig van Palestijnse bronnen en van de meer dan 170 NGO’s die betrokken zijn bij de Palestijnse zaak.
Maar hieronder zal duidelijk worden dat ook gerespecteerde media en organisaties zoals de Economist en UNWRA niet aarzelen om deel te nemen aan deze campagne. Een campagne die gebaseerd is op desinformatie, vooringenomenheid en zelfs regelrechte leugens.
UNWRA’s anti Israël houding is niet geheel nieuw maar tot nu toe bleef die beperkt tot kwesties die gerelateerd zijn aan vluchtelingen.
Nu heeft UNWRA klaarblijkelijk besloten om zich te mengen in de toch al explosieve situatie op de West Bank. De VN organisatie sloot zich aan bij de algemene desinformatie campagne tegen Israël, zoals zal blijken uit het relaas hieronder.

Gezien het feit dat UNWRA genoeg problemen heeft met de zorg voor Palestijnse vluchtelingen en hun nazaten in Gaza en Syrië, kan de deelname aan de desinformatiecampagne tegen Israël gerust een schokkende ontwikkeling worden genoemd.

Hier zijn enige recente voorbeelden van de werking van die desinformatie campagne:

Nederlands orkest door IDF aangevallen?
Eind juli publiceerde het Palestijnse nieuwsagentschap PNN een artikel over een Nederlands orkest dat tijdens een concert zou zijn aangevallen door de IDF in het Palestijnse dorp Kfar Qadum.
Het bericht vond ook zijn weg naar de internationale media.
Een lid van ‘de Fanfare van de eerste liefdesnacht’ publiceerde echter een gedetailleerd verslag over de gebeurtenis op het internet.
Het bleek dat het orkest deelnam aan wat men noemde een ‘vreedzame’ betoging.
De Palsolidarity website berichtte echter dat een groep Palestijnen de IDF soldaten benaderden, waarop die traangas gebruikten.
De IDF kwam desgevraagd met meer informatie en zei dat er een ‘missing piece’ in het verhaal zat: namelijk dat de groep Palestijnen stenen naar de soldaten gooiden.

Dus geen ‘concert’ en geen ‘vreedzame’ betoging

IDF verwoest olijfbomen van Palestijnse boer?
Een ander bericht dat ook in Nederland voor verontwaardiging zorgde, was afkomstig van de pro Palestijnse website Joint Advocacy Initiative. Volgens het bericht zou de IDF 200, door Nederlanders geplante, olijfbomen van boer Na’el Whalid bij het dorp Al Walajah hebben vernietigd, tijdens de bouw van het veiligheidshek.
JAI rapporteerde ook dat Whalid een deel van zijn land zou gaan verliezen aan Givat Ya’el, een geplande Joodse gemeenschap tussen Walajah en Jeruzalem.

Wij vroegen de IDF om opheldering en ontvingen het volgende antwoord:

In overeenstemming met de uitspraak van het Israëlische Hooggerechtshof betreffende de omlegging van de route van het veiligheidshek, heeft de IDF bomen die toebehoren aan dhr.Na’el Whalid herplant op een nabijgelegen stuk land. Tevens is er voor gezorgd dat Whalid in staat bleef om zijn land te bewerken.

De Israëlische justitiële autoriteiten hebben eerder enige petities verworpen van de Givat Ya’el gemeenschap (een privé bouwproject in Judea), die tot doel hadden om eigenaarrechten te krijgen over land naast het Palestijnse dorp al Walajah.


Een veldonderzoek ter plekke bewees het gelijk van de IDF. De foto bij dit artikel werd op 9 augustus jl. genomen en laat enkele van de verplante olijfbomen zien op een stuk land naast het in aanbouw zijnde veiligheidshek.

The Economist : De IDF ‘verminkt’ niet genoeg Palestijnen
De Economist publiceerde onlangs een artikel waarin de Joodse Israëli Eran Segal uit het dorp Halamish op de West Bank werd geciteerd.
Segal zou volgens de Economist het volgende hebben gezegd in verband met het voortdurende Palestijnse geweld tegen de Joden in Halamish:

“De Israëlische soldaten verminken niet genoeg Palestijnen”.

Toen wij Segal belden bleek hij niet op de hoogte te zijn van de publicatie van zijn ‘uitspraken’. Hij reageeerde boos en ontzet op de wijze waarop The Economist hem had ‘geciteerd’. Hij zei dat het gesprek met de Economist in gebrekkig Hebreeuws en Engels was gehouden en dat hij het volgende had gezegd:

“Wanneer de IDF de incidenten meer serieus zou hebben genomen en op een andere wijze gehandeld zou hebben, zou het stenen gooien al verleden tijd zijn geweest”.

Palestijnen worden van hun land gegooid om plaats te maken voor ‘kolonisten’?
Het meest schokkende voorbeeld van desinformatie over de West Bank was afkomstig van UNWRA woordvoerder Chris Gunnes in een interview met Ma’an, een Palestijns nieuwsagentschap uit Bethlehem.

In dat interview beweerde Gunnes het volgende:
“Vele verplaatsingen vinden plaats waar nederzettingen uitbreiden en daarbij zien wij een toename in de venijnige aanvallen van Joodse kolonisten. Palestijnen worden van hun voorouderlijk land afgegooid om plaats te maken voor kolonisten”.

Dit suggereert twee dingen. Ten eerste dat de nederzettingen nog altijd uitbreiden buiten hun gemeentelijke grenzen, en ten tweede, dat Joden de plaats in nemen van Palestijnse Arabieren.

Gunnes weet echter heel goed dat sinds 2005 de uitbreiding in bestaande nederzettingen slechts plaatsvond in overeenstemming met bestemmingsplannen en binnen bestaande gemeentegrenzen.

Desgevraagd gaf Gunnes toe dat hij bedoeïenen had bedoeld. Een Israëlische functionaris van COGAT reageerde daarop met de mededeling dat de laatste tijd bedoeïenen met opzet op land naast nederzettingen neerstrijken en daarvoor geld krijgen van pro Palestijnse organisaties.

In het zelfde Ma’an interview beweerde Gunnes het volgende in verband met een UNWRA rapport over de sloop van illegaal gebouwde Palestijnse huizen in ‘Area C’, het door Israël bestuurde gebied op de West Bank:

“Er is groeiend bewijs dat dit (het slopen van huizen - red.) het maatschappelijk systeem van deze (Palestijnse) gemeenschappen verwoest. Uiteindelijk draagt dat bij aan een demografische verschuiving die de etnische samenstelling van de West Bank verandert”.

Deze uitspraak suggereert een langzame etnische zuivering van de Palestijnse bevolking op de West Bank.

Natuurlijk weet Gunnes dat slechts 3% van de Palestijnse bevolking in de zogenaamde ‘Area C’ leeft. De meesten van hen zijn bedoeïenen die de gewoonte hebben om van plaats tot plaats te trekken. UNWRA’s eigen volkstelling uit 2007 laat overigens een gemiddelde groei van 2,5% zien van de Palestijnse bevolking op de West Bank.

Toen wij Gunnes om onderbouwing van zijn uitspraken vroegen stuurde hij slechts een recent rapport dat alleen de data en locaties van de sloop van Palestijnse huizen bevatte, en eiste onmiddellijke publicatie van deze gegevens.
Later, nadat we bleven aandringen op betere onderbouwing met harde bewijzen werd Gunnes uitermate geïrriteerd en gebruikte zelfs grove taal en bedreigingen.

Het UNWRA mandaat
Dit was niet de eerste keer dat Gunnes werd betrapt op het verdraaien van feiten en deelname aan de anti Israël campagne.
Tijdens de Gaza oorlog beschuldigde hij Israël valselijk van het beschieten van een UNWRA hulp konvooi.

Het nieuwe schokkende aspect aan deze affaire is, dat UNWRA zich nu overduidelijk bemoeid met politiek en het VN mandaat van de organisatie overtreedt, zoals hieronder zal blijken.

Het huidige UNWRA mandaat is om hulp, humanitaire ontwikkeling en bescherming te bieden aan Palestijnse vluchtelingen en personen die verplaatst werden door de vijandelijkheden in 1967 in de volgende gebieden: Jordanië, Libanon, Syrië, de West Bank en de Gaza strook.

Wat hebben UNWRA onderzoeken naar bouw- en nederzetting kwesties op de West Bank te maken met het mandaat om hulp te bieden aan Palestijnse vluchtelingen uit 1967 en 1948? Gunnes vertelde ons telefonisch dat UNWRA zelfs een team van twaalf inspecteurs heeft dat deze kwesties dagelijks onderzoekt.

In plaats van het besteden van aandacht aan het schokkende gebrek aan mensenrechten in Libanese en Syrische UNWRA kampen, of de acute situatie rond de kampen in Gaza en Syrië, is UNWRA geobsedeerd met het Israëlische bestuur van 3% van de Palestijnse bevolking die in ‘Area C’ op de West Bank leeft. Bovendien neemt de organisatie openlijk deel aan de desinformatie campagne tegen Israël.

Onderzoek
Het lijkt voor Israël te laat om de schade van die campagne nog te herstellen.
Dat is rampzalig, gezien het feit dat andere campagnes zoals BDS en delegitimisering hun oorsprong vinden in deze desinformatiecampagne.
De Israëlische regering lijkt nog altijd niet de ernst van de situatie te doorgronden en reageert niet of onvoldoende op de desinformatie campagne.

Het is echter niet te laat om een onmiddellijk onderzoek te eisen naar de UNWRA deelname aan de cognitieve oorlog tegen Israël.
De Nederlandse regering die onlangs haar bijdrage aan UNWRA opschroefde zou daarbij het voortouw kunnen nemen.

een meer uitgebreide Engelse versie van dit artikel is hier te lezen:

http://missingpeace.eu/en/2011/08/the-w ... -industry/" onclick="window.open(this.href);return false;

http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=13598" onclick="window.open(this.href);return false;
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Plaats reactie