Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Bestaat God? Wat is de waarde van religie? Mag je een dogma in twijfel trekken?
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Bericht door Pilgrim »

Britse aartsbisschop wil banden met islam versterken

Matthijs van Schie, 5 mrt 2018

Afbeelding

Het rooms-katholicisme en de islam hebben meer gemeen dan mensen denken, vindt de Britse aartsbisschop Vincent Nichols. Daarom wil de katholieke kerk in Londen de banden tussen de twee religies versterken.

Vorige week bezocht aartsbisschop van Westminster Vincent Nichols het Centrum voor Islamitische Studies in Oxford, meldt de Britse krant The Times. Daar zei hij dat ‘de dialoog tussen geloof en maatschappij significant zou verarmen’ als het gesprek tussen de twee religies ontbreekt of vijandig verloopt. Het islamitische centrum in Oxford, waarmee naar schatting een bedrag van 100 miljoen pond (zo’n 112 miljoen euro) was gemoeid, werd in mei vorig jaar geopend door de Britse prins Charles.

Universele naastenliefde hoort niet thuis in politiek, schreef Afshin Ellian

‘Bijeenkomst na 9/11 leidde tot solidariteit’
Nichols zei weinig ervaring te hebben met gesprekken met moslimleiders, maar put naar eigen zeggen hoop uit een bijeenkomst van religieuze leiders in de centrale moskee van Birmingham na de aanslagen van 11 september 2001. Destijds was Nichols aartsbisschop in de op één na grootste stad van Engeland. Volgens hem leidde de ontmoeting tot ‘blijvende persoonlijke relaties’ en ‘gemeenschappelijke solidariteit’. Anderhalf jaar geleden zei Nichols ook al dat Britten kunnen leren van het ‘levende’ geloof van islamitische immigranten.

De aartsbisschop noemt samenwerking tussen katholicisme en islam noodzakelijk om de groeiende secularisatie in het Verenigd Koninkrijk tegen te gaan. Hij uitte kritiek op mondialisering en de ‘on demand-cultuur’, die ervoor zouden zorgen dat mensen steeds minder diepgaand nadenken, onder meer over geloof. Dat verzwakt de positie van religie in het Verenigd Koninkrijk, waarschuwt Nichols.

Steeds minder katholieken, steeds meer moslims in Verenigd Koninkrijk
Het aantal praktiserende moslims in het Verenigd Koninkrijk neemt de laatste jaren toe, terwijl het aantal katholieke kerkgangers er de laatste decennia juist snel daalt. De komende dertig jaar zal het aantal Britse moslims verdriedubbelen, voorspelde het Amerikaanse onderzoekscentrum Pew Research in november.

Lees het stuk van Syp Wynia: Meebuigen met de moslims, hoe de islam Nederland verandert

Ook in Nederland zijn moslims bezig aan een opmars: in grote steden als Amsterdam en Den Haag zijn meer moslims dan christenen, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek enkele jaren terug al. In 2006 voorspelde het Sociaal en Cultureel Planbureau al dat Nederland kort na 2020 meer moslims dan katholieken zal tellen.

In januari sprak paus Franciscus, de wereldwijde leider van de rooms-katholieke kerk, zich in zijn jaarlijkse State of the World-speech uit over zijn grootste zorgen: Noord-Korea, nucleaire wapens en het Israëlisch-Palestijnse conflict.

bron
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Bericht door Pilgrim »

Beatrix von Storch (AfD): “Kardinaal Marx maakt de weg vrij voor de islamisering”

Geplaatst op 30 april 2018

Afbeelding

Kardinaal Reinhard Marx (foto) is sinds 2014 voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie en zodoende quasi de hoogste katholiek van het land. Maar in plaats van het christelijke geloof te verdedigen, buigt hij steeds opnieuw voor de toenemende islamisering in het land.

Op dit moment mobiliseert hij de mensen tegen het kruis, HET symbool voor het christelijk geloof. Hij valt het initiatief van de deelstaat Beieren aan om in ruimtes van de overheid het kruis op te hangen. Daardoor zouden splijting, onrust en een tegen elkaar zijn ontstaan, mekkert Marx. Deze verbale aanval van Marx werd al door talrijke media gepubliceerd. Zo wordt Marx in de “Süddeutsche Zeitung” geciteerd met de woorden: “Het kruis is niet van bovenaf op te leggen”. En bij “n-tv” zegt men: “Kardinaal Marx beschuldigt Söder van splijting”.

Wat betreft de vice-fractievoorzitster van de AfD in het Duitse parlement, Beatrix von Storch, staat deze handelwijze van Marx er eens temeer plaatsvervangend voor dat het christendom het veld ruimt en zodoende de islamisering de mogelijkheid geeft zich hier in het land uit te breiden. In een tweet schrijft ze: “Waarom de islamisering de ruimte heeft? Omdat het christendom capituleert en het veld ruimt. Met aan het hoofd: kardinaal Marx. Op de Tempelberg doet hij zijn kruis af. En hij wil het kruis ook niet in openbare gebouwen. #De vis begint vanaf de kop te stinken. #En wel enorm.”

Terwijl de gelovige katholieken juist van de voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie kardinaal Reinhard Marx verwachten dat hij zich inzet voor de christelijke waarden van het Avondland en deze in woord en daad verdedigt respectievelijk voor leeft. Maar met niet zo fraaie regelmaat verraadt deze voorzitter het christendom en buigt hij voor de toenemende islamisering van het land. Inmiddels wekt hij zelfs de indruk samen met zijn “collega” kardinaal Rainer Maria Woelki maatgevend de islamisering te bevorderen. Ze wijzen en doen christelijke symbolen af – zoals tijdens het bezoek aan de Tempelberg, toen Marx samen met Bedford-Strohm, de voorzitter van de Evangelische Kerk Duitsland, beschaamd hun christelijke kruisen afdeden.

Bron: www.freiewelt.net

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/04/30 ... amisering/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Bericht door Pilgrim »

Dit Nieuwe Wij

2 mei 2018

Afbeelding

Niet zo lang geleden schreef de Haagse Gemeenschap van Kerken in een brief zijn ongenoegen over de opzienbarende videoboodschap van de PVV waarin islam gelijkgesteld werd aan het absolute kwaad.

Uit deze brief blijkt duidelijk hoe het moderne christendom een samenwerking zoekt met de islam voor een betere wereld. Zo staat er geschreven hoe plezierig er met elkaar wordt gewerkt en hoe het christelijke geloof daar zijn voordeel mee kan doen.

Maar de vraag is hoe een 1400 jaar gestagneerd gedachtegoed verrijkend kan zijn. Ja, dat er vreselijke dingen gebeuren dat is dan bijzonder vervelend maar die komen in allerlei levensbeschouwingen wel voor, zo luidt de redenatie. Nochtans vernemen wij niets over Boeddhisten die in onze steden argeloze burgers lastigvallen. Zo ook worden terroristische aanslagen op burgerdoelen wereldwijd niet gepleegd door zwaarbewapende katholieken, met uitzondering van de bloedige strijd (1969-1998) in Noord Ierland.

Religies kunnen kracht bundelen voor de vrede. Barmhartigheid en naastenliefde. Het filmpje van PVV is zelf een uitdrukking van haat.
De Haagse Gemeenschap van Kerken

De video van de PVV toont aan dat vele misdrijven tegen de mensheid op rekening van de Islam moeten worden geschreven. We weten niet in welk ‘La La Land’ de moderne Christenen vertoeven die daar niets van willen weten. Een onverdraaglijke en daardoor snel weg te wuiven waarheid is dat zodra moslims een meerderheid vormen er van naastenliefde, tolerantie, respect en samenwerking met andere geloofsbroeders geen sprake zal zijn. De Christenen in het Midden-Oosten kunnen daarover meepraten. Vraag aan een Kopt in Caïro in hoeverre het ‘samen op weg naar vrede’ in zijn of haar land heeft gewerkt en men zal wijzen naar een in brand gestoken of door bommen verwoeste kerkgebouw. Men zal je vertellen over intimidatie, bedreigingen, over gewonden en doden.

Het is duidelijk dat een groot deel van de katholieke en protestantse kerken een linkspolitieke koers heeft ingeslagen. Zie het stuk van Elsevier columnist Syp Wynia van 18 mei 2017. Deze stelt dat de hang naar vrijzinnigheid en relativisme niet los gezien kan worden van de ontkerkelijking en het geloofsafval. Hoe de gelovigen aan te spreken, hoe het woord nog te verkondigen? Dat was de vraag.

De “mars door de instituten” heeft natuurlijk de faculteiten van godgeleerdheid niet onberoerd gelaten. Het leverde ons progressieve dominees op. Aldus werd de bijbelse boodschap vermengd met het maatschappijkritische gedachtegoed van neo-marxistische snit. Wat eerst bij een uitgesproken elite leefde aan nieuwe ideeën om het kapitalisme en het systeem te ondermijnen, zo sijpelde met elke nieuwe generatie studenten ‘modernere ideeën’ top down naar andere lagen in de samenleving. De kerk kon dus niet achterblijven. Zo hadden wij een theologie van de dood van god, een theologie van de bevrijding en nu ook een “theologie van machtsmisbruik en uitsluiting op basis van lichamelijke en seksuele eigenschappen”. De godgeleerdheid houdt zich opnieuw met seksualiteit bezig maar in plaats het een en ander weer te kuisen, ligt het doel iets anders: het stoppen van discriminatie over iemands individueelste expressie op seksueel gebied. U vermoedt wel hoe de vork in de steel zit met deze nieuwe verrijkende inzichten: tegen macht, misbruik en opgelegde identiteit, kortom het bekende jargon van links waarmee we dag na dag worden doodgegooid.

In de kerk van toen sudderde het geloof op een laag vuurtje. Hoe nieuw publiek te trekken nu de bestaande clientèle van vergrijsde gelovigen die de kerkbanken elke zondag voor nog geen derde wisten te vullen steeds kleiner werd? Er moest dus gemoderniseerd worden. Eerst de beatmis en daarna de Jip en Janneke preken: “Hee..weet jij dat Jezus ook voor jou gestorven is? Ja echt!”. De gemeenschap werd bijgebracht dat ze schuld hadden aan al die kolonisatie en slavernij en dat ze voor de minderheden die zich rap gingen vestigen in de Westerse landen boete moesten doen. God’s eniggeboren Zoon werd een proto-revolutionair die in de klassenstrijd van de armen tegen de rijken de opstanden leidde tegen “het systeem”. En God werd milder. Voortaan geen toornige Jahwe meer die hel en verdoemenis op de mensen los liet maar een feminieme bron van licht en liefde. Dit inspireerde al gauw tot solidariteit met alle armen en verdrukten in de wereld. Ja, die strijd werd die van de gediscrimineerde minderheden tegen de supremacisten van het verderfelijke Babylon, lees het Westen. Voor het zieleheil van de verworpenen der aarde diende men garant te staan. Het was immers de boodschap van Christus zelf: het hoeden van uw broeders, uw medemensen.

Progressieve predikanten zien in de Islam een geloofsbroederschap waar je u tegen kunt zeggen. Een bondgenoot tegen alle ongelovigheid en plat materialisme. De godsdienst van de vrede bezit een krachtige, mannelijke en hechte gemeenschap, wat een aanwinst toch! Die verhevenheid van gedachten en van wonderschoon taalgebruik die de onze verre overstijgt. Ach, de devotie van de islamiet is het benijdenswaardige bewijs van het bestaan van Allah, de Ene, de Barmhartige: het summum van alle religies:

Afbeelding
Voorwaar, de (enige) Godsdienst bij Allah is de Islam
(Soerat Aali ‘imraan: 19)

Vergist u zich niet! De beweging van Christenen die in de Islam een bondgenoot zien om samen de politieke en sociale macht van de religie te vergroten zal slechts één ding bewerkstelligen: in plaats van de eeuwige vrede en naastenliefde die, zo hopen zij, overal als klaprozen gaan opbloeien, zullen zij het seculiere stelsel afbreken en vervangen door een systeem waarin gedwongen huwelijken, eerwraak, ongelijkheid en mutilaties een normaal gegeven zijn.

Een pastiche van de belevingswereld van moderne kerkelijke voorgangers laten de volgende tweetberichten zien naar aanleiding van een ander stuk van eerder genoemde Wynia dat specifiek over Pasen ging. (Helaas is dat artikel achter een betaalmuur geplaatst).

Afbeelding

Uit deze verzameling van commentaren spreekt de utopie van de onvoorwaardelijke steun om de zwakken in de samenleving op te vangen en voor een ‘soepeler’ asielbeleid te zorgen. Het heet dat liefde blind maakt. De Christelijke naastenliefde is daar een treffend voorbeeld van. Zie Paus Franciscus die de voeten pleegt te wassen van Europa’s nieuwe burgers.

De onthutsende conversatie op de twitterlijn toont aan dat Islam critici knorrige witte mannen zijn die het cultuurgoed van het Christendom misbruiken. Het Christendom is voor hen slechts een middel om hun afkeer van de Ander in de persoon van de eeuwige vluchteling te camoufleren. Gelovig zijn ze al helemaal niet want daarvoor zijn ze, zo meent men, te rationeel. Van de mystiek van Kerst en Pasen begrijpen witte mannen immers niets. Al gauw komt de aap uit de mouw: de hypocriete Christelijke sympathie van rechtse rakkers is slechts een alibi voor anti-immigratie. Want wie kan daar nou tegen zijn? Juist, zíj dus die de tempel van de politieke correctheid en deugd bezoedelen: al die xenofoben, islamofoben, racisten, fascisten: knorrige witte mannen van middelbare leeftijd!

Zeer verhelderend ook dat het “out of the box”-denken van Angela Merkel zo inspirerend kan zijn voor de moderne Christenen die het liefst ook iets met de tralies van de gevangenissen willen doen, want geen mens is geboren voor een leven in de bajes. Barrières moeten worden doorbroken zoals ook die grenzen die pensionado’s willen sluiten gewoon open moeten blijven.

Wat de 2.5 miljoen nieuwe burgers in Duitsland zo al doen omdat mamma Merkel het gewild heeft kunnen we dagelijks vernemen: elke dag worden de inheemsen beschimpt, bespuugd, uitgescholden, in elkaar geslagen of verkracht door de vertegenwoordigers van de vredelievende religie met wie de broeders van Christus barmhartig op zoek willen gaan naar liefde en gerechtigheid.

Omdat het Christendom dan maar op collaborerende wijze moet worden gered pleit men derhalve voor een “shake hands be buddies”-ideologie. Hun vastgeroeste vertrouwen in de “humaniteit van elk mens”, wat dat ook moge inhouden, zegt dat we allemaal hetzelfde zijn en dat we best onze plaats eens mogen afstaan aan mensen die dat harder nodig hebben.
Opkomen voor de zwakken in de samenleving, de verstotenen, illegalen, de weduwen, de armen, daklozen en heel heel errug veel vluchtelingen is een morele plicht. Verdomme laten we onze rijkdom nou eens gaan delen met mekaar! We hebben al veel te veel voor onszelf. Geen mens is illegaal of wordt als crimineel geboren en niemand kan het helpen als je vlucht voor oorlog en hongersnood. Ze willen alleen even schuilen, misschien wel voor altoos.

Vroeger hadden we een dominee Hans Visser die zijn inmiddels gesloopte Pauluskerk in Rotterdam openhield voor drugsverslaafden, daklozen en pedofielen. Toegegeven, het getuigde van moed om tegen de samenleving zo te handelen en het goddelijke ook in de verkrachter te zien of om door de schuld als het ware diens onschuld te ontdekken (Pater van Kilsdonk). Consequent was Visser dus wel. Als het uitgangspunt moet zijn om alle stumperds van de wereld te redden en de ‘machten’ van de wereld die de ellende hebben veroorzaakt te bestrijden, maak dan van het geloof een methode van opstand. Was Jezus trouwens ook niet een vreemdeling?

Het nieuwe Christendom bestrijdt ook het ingekakte supremacistische neo-kolonialistische gedrag van witte mensen. De theologe des vaderlands, Janneke Stegeman, heeft er zelfs een handboek voor geschreven: ‘Alles Moet Anders. Bevrijdingstheologie voor Witte Nederlanders’. Is het trouwens de godgeleerde zelf niet opgevallen hoe aanmatigend die titel van dat boek wel niet is? De uitgever heeft kennelijk geen bezwaar gehad met die titel en de doelgroep aan deugende lezers is het al helemaal niet opgevallen. Een vreemde zaak want was het niet zo dat men tegen racisme aan het strijden is?

Je vraagt je af wanneer het mis gegaan is, niet zozeer met het Christendom want het licht van Christus, voor wat onze cultuur betreft, is al lang uitgedoofd. Nee, wanneer is het misgegaan dat we dingen door elkaar zijn gaan halen, wanneer zijn we gaan husselen om een nieuwe wereldmix te krijgen van het beste van alle mogelijke religies en filosofietjes, zolang het maar een fijn gevoel oplevert en je er geen winden van moeten laten? Waarom zou religie niet een hutspot kunnen zijn van al het mystiek mooie wat de aarde te bieden heeft: van voodoo poppen tot mala kralen, aaneengeregen met stenen vol wijsheid —of op je kop gaan staan tussen bomen waarmee je tegelijk in gesprek kunt zijn? Een aanzoek doen aan een kind van tien behoort wellicht ook nog tot de mogelijkheden want dat doen ze in de Islam toch ook? Wie zijn wij om daar wat van te vinden, ja wie zijn wij nog eigenlijk?

Mag ik het eens zeggen wie die moderne Christelijke geloofsbroeders zijn? Verraders! Ze vernachelen hun eigen wortels. Ze geven de laatste doodsteek aan de eeuwenoude geloofscultuur van het Christendom. Ze zijn de nieuwe aanbidders van het Gouden Kalf. Alleen hun kalf staat voor ‘verbinden’. Gooi alle geloven door elkaar heen en denk de illusie te hebben dat je met dit mengsel dezelfde doelstellingen hebt, dezelfde god vereert en dat alles vervangen, verbogen, omgedraaid, aangepast of verwijderd kan worden. Buigen, rekken, wat water bij de wijn doen en een veer in de Islamitische reet steken. En dan durven zeggen dat dit alles verrijkend is! Bij deze hoerenpraktijken waarin je je als Christenhond nog verder prostitueert kun je je zo ontzettend deug voelen dat het lijkt alsof je het koninkrijk der hemelen al bent ingegaan.

Als de cijfers niet liegen dan zal over een halve eeuw de autochtone Nederlander een minderheid in eigen land zijn. Het is heel goed mogelijk, en misschien moeten we hier gewoon zeggen dat het onvermijdelijk is, dat de dan ontstane meerderheid Islamitisch zal zijn dankzij die lieve goedhartige onnozelen en totale idioten die overal barmhartigheid zien. En nee, die toekomstige Islam zal geen geseculariseerde versie, maar een echte, pure, salafistische soort zijn die zich als gematigdheid goed heeft verkocht. En zij, deze idealistische kabouters die zich Christen noemen, zij hebben daar aan meegewerkt! Ook in dit geval, juist in dit geval, zijn de goede bedoelingen weer het plaveisel van de weg geweest die naar de hel in plaats van de oecumenische hemel hebben geleid.

https://www.opwegnaarmorgen.nl/2018/05/ ... ieuwe-wij/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Bericht door Pilgrim »

Evangelisch Kerk wil samen met Vaticaan nog meer migranten naar Europa halen

Xander, 19-07-2018

Afbeelding
Afbeelding: Getty Images (5).

Linksdictatuur in Duitsland: Recht totaal omgedraaid, vier Syriërs zouden één Duitser ‘uit noodweer’ hebben vermoord – Prominente historicus: Algemeen mensenrecht waarmee je naar ieder land van je keuze zou mogen emigreren, bestaat niet

De Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) wil gaan samenwerken met het Vaticaan om de ‘noodreddingen’ op de Middellandse Zee te ‘reactiveren’, om zo nog meer migranten uit Afrika naar Europa te halen. Ondertussen worden in Duitsland vier Syriërs die een Duitser aanvielen en doodsloegen door een officier van Justitie niet vervolgd voor moord, omdat ze beweren ‘uit noodweer’ te hebben gehandeld.

‘Wij zullen verder overleggen met onze oecumenische partners hoe wij de druk kunnen verhogen, of creatieve oplossingen kunnen vinden,’ verklaarde Manfred Rekowski, de voorzitter van de EKD afdeling voor migratie en integratie. Rekowski was afgelopen week op Malta, waar de autoriteiten het illegale mensensmokkelschip Sea Watch aan de ketting hadding gelegd.

Ook heeft het mede door de EKD gefinancierde smokkelvliegtuig Moonbird op Malta een vliegverbod gekregen. Rekowski hoopt met behulp van het Vaticaan dit verbod van tafel te krijgen, zodat er ook per vliegtuig migranten naar Europa kunnen worden gehaald. (1)

Prominente historicus: Emigratie naar land van keuze is geen mensenrecht
De gerenommeerde historicus Heinrich August Winkler roept de EU op om onderscheid te maken tussen immigratie en asiel. ‘We moeten namelijk niet de indruk wekken dat er een algemeen mensenrecht bestaat waarmee mensen naar ieder land van hun keuze mogen emigreren,’ aldus Winkler, die erop wijst dat het redden van mensen in nood op zee ons er niet toe verplicht om ze dan ook maar gelijk een verblijfsvergunning te geven. In plaats daarvan moet Europa helpen om de problemen in de thuislanden van de asielzoekers op te lossen. (4)

Vier Syriërs vermoordden ‘uit noodweer’ een Duitse man?
Eén van de beroemdste auteurs en historici die ooit heeft geleefd, de Rus Aleksandr Solzhenitsyn, destijds uitgesproken criticus van de Sovjet Unie, schreef dat een klassiek kenmerk van een linkse dictatuur het buigen van het recht is, waardoor daders tot slachtoffers worden gemaakt. Dat is anno 2018 exact de situatie in Merkels Duitsland.

Vier Syrische migranten die in september vorig jaar een Duitse man aanvielen en vermoordden, worden hiervoor door een officier van Justitie niet voor vervolgd, omdat ze ‘uit noodweer’ zouden hebben gehandeld, ondanks het feit dat op beveiligingscamera’s duidelijk is te zien dat de agressie van de vier Syriërs –wier tijdelijke verblijfsvergunning al op 5 januari was verlopen- uitging.

Het slachtoffer, Markus Hempel, had nota bene een integratieproject voor migranten opgezet. Hij wilde hen aan het werk helpen, maar de langste tijd dat één van de nieuwkomers wilde werken was welgeteld drie dagen. Immers, waarom werken als je ook alles gratis van de overheid en kerken kunt krijgen? (2)

Weer een vrouw verkracht door migrant, bevolking raakt afgestompt
Ondertussen gaan het geweld, de aanrandingen en verkrachtingen door migranten in Duitsland dagelijks door. Zo werd afgelopen zaterdag een 31 jarige vrouw in Landshut, die van het station naar huis liep, aangevallen en verkracht door een ‘atletische man met een zuidelijk uiterlijk’. De bevolking lijkt inmiddels te afgestompt te zijn om zich er nog druk over te maken, precies wat de gevestigde orde wil bereiken. (3)

De Duitse regering heeft besloten dat –net als in Nederland- ook in de toekomst de herkomst van daders niet in de criminaliteitsstatistieken mogen worden opgenomen, omdat dit maar ‘stigmatiserend’ zou werken. Migranten die inmiddels een Duitse pas hebben gekregen, staan in deze statistieken sowieso als ‘Duitser’ te boek (4). Als de migrantenafkomst van daders wel zou worden vermeld, dan wordt duidelijk dat zij al jaren verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van vrijwel alle criminaliteit in heel West Europa.

Xander

(1) Journalistenwatch
(2) Michael-Mannheimer
(3) PI-News
(4) Journalistenwatch
(5) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... ropa-halen
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Bericht door Pilgrim »

Katholieke heksenjacht nagelt pater aan de schandpaal!

Geplaatst op 20 juli 2018

Afbeelding

Centrale Raad van de Katholieken (ZdK) vindt medewerking aan en ondersteuning van aan de AfD gelieerde stichting “schandaleus”.

De vanwege zijn “ontspannen” omgang met radicale islamieten bekende president van de Centrale Raad van de Katholieken (ZdK), Thomas Sternberg, Erdogan´s beste man in het leger van de vijfde colonnes en constante gast in DITIB-moskeeën, vervolgt anderzijds met genadeloze op de Inquisitie gelijkende hardheid al diegenen die een islamisering van Duitsland bekritiseren of christelijke waarden eisen. Het nieuwste slachtoffer is de pater en sociaal ethicus prof. Wolfgang Ockenfels, die het gewaagd heeft om als medewerker in het curatorium de aan de AfD gelieerde Erasmus-stichting te ondersteunen. Zoals het katholieke nieuwsagentschap via “Domradio” bericht, twittert de katholieke grootinquisiteur boos en verontwaardigd:

“Hoe kan een Dominicanenpater en voormalig adviseur van de CDU zich ervoor lenen om in de context van een rechts-radicale partij actief te zijn?”

Veel toepasselijker zou de vraag zijn hoe een hoge vertegenwoordiger van de katholieke kerk zich voor fundamentalistische moslims kan inzetten, die voor de volle honderd procent achter het neerslaan van elke vorm van oppositie en vervolging van andersdenkenden in Turkije staan en tot op de dag van vandaag deelnemen aan de onderdrukking van christelijke minderheden.

Zelfs het katholieke nieuwsagentschap schrijft alleen maar positief over Wolfgang Ockenfels:

Ockenfels (71) was van 1985 tot 2015 professor voor christelijke sociale wetenschap in Trier. Hij leidt het Instituut voor Maatschappijwetenschappen Walberberg, dat zich er voor inzet gelding te verlenen aan principes van de katholieke sociale leer in het politieke bedrijf. Bovendien is hij hoofdredacteur van het tijdschrift “De Nieuwe Orde”.

Een rots in de rood-groene branding van de intolerantie
De waarden-conservatieve Keulse Dominicanenpater heeft inmiddels in de door islamverenigingen beïnvloede en linkse elites geregeerde kerk de status van een ongemakkelijke man en eenzaam roeper in de geërodeerde politiek gelijkgeschakelde staatskerk. Ook heeft Ockenfels als schrijver naam gemaakt als Merkel-criticus:

“Meermaals beschuldigde hij bondskanselier Angela Merkel (CDU) ervan het christelijke profiel van de partij te verwateren. Hij had ook kritiek op kerkvertegenwoordigers, die de AfD onverkiesbaar voor christenen noemen.”

Met het oog op talrijke vijandigheden en vooral op grond van zijn burgermoed en zijn opkomen voor echter christelijke waarden, die onverenigbaar zijn met de totalitaire wereldbeschouwingen van fundamentalistische moslims, zou men Ockenfels bijna de “nieuwe Bonhoeffer” of “Leeuw van Keulen” kunnen noemen.

Bron: www.journalistenwatch.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/07/20 ... chandpaal/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Bericht door Pilgrim »

Kardinaal Marx en bisschop Bedford-Strohm verdrijven de gelovigen uit de kerk: enorm ledenverlies

Geplaatst op 21 juli 2018

Afbeelding
Kardinaal Reinhard Marx en bisschop Bedford-Strohm.

Complete scharen gelovigen verlaten de christelijke kerken. Dat blijkt uit de actuele statistieken van de beide kerken in Duitsland. Dat de dramatische ontwikkeling door de immigratievriendelijke en linkse koers van de kerkvorsten kardinaal Reinhard Marx en bisschop Heinrich Bedford-Strohm wordt veroorzaakt, ligt voor de hand, zoals de cijfers aantonen.

In de twee afgelopen jaren verloren beide kerken in Duitsland (de Rooms-Katholieke kerk en de Evangelische Kerk) 1,2 miljoen leden. In 2017 waren het 660.000, een jaar daarvoor 530.000. De sowieso dramatische trend zet zodoende door.

De kerkleiders hadden hun leden met omstreden optredens en uitspraken geërgerd. Meermaals distantieerden zij zich zelfs van het hoogste christelijk symbool, het kruis:
  • Voor het bezoek aan de Tempelberg in Jeruzalem, een belangrijke plek van alle drie de wereldreligies, deden ze eind 2016 uit respect voor de islam hun kruiskettingen af.
  • Onlangs verzette Marx zich zelfs tegen het besluit van de Beierse regering om staatsinstanties van kruisen te voorzien.
  • En in de vluchtelingenzomer 2015 hadden Marx en Bedford-Strohm op het centraal station van München de overwegend islamitische vluchtelingen zonder kruis begroet – zoals je kunt zien op de site van “Domradio”.
De kruisallergie van de kardinalen stuit op een door islamitische dominantie onzekere gemeente, die naar een bekentenis verlangt. Maar die willen de beide niet geven. Velen trekken daaruit hun consequenties en leven hun geloof zonder kerk: “Ik heb elk schandaal van de kerk in de afgelopen jaren verdragen”, zegt Sandra Klinder tegen “Jouwatch”. “Maar kardinaal Marx en zijn asielpolitiek evenals de verachtelijke veroordeling van andersdenkenden” zouden de druppel geweest zijn die de emmer deed overlopen: “Ik heb lange tijd met mezelf in de clinch gelegen en toen verleden jaar besloten uit te treden.” In haar hart zou ze zich altijd met “mijn kerk, zijn geschiedenis en zijn geweldige prestaties verbonden voelen.”

Ook voor veel andere gelovigen is de kerk verworden tot een rood-groene voorterrein-organisatie. Men hoort de bisschop en de kardinaal meer spreken over politiek dan over het geloof. De wereldwijde christenvervolging is voor hen geen thema. In plaats daarvan maken ze zich permanent bezorgd over de vermeende discriminatie van islamitische immigranten.

Hun kerken proberen hun dalende ledentallen te verklaren met de demografische verandering. Steeds meer leden zouden sterven. Maar dat is slechts een deel van de waarheid: alleen al in 2017 traden ongeveer 200.000 mensen uit de Evangelische Kerk uit – en dat in het Luther-jaar. Dat waren er nog eens 10.000 meer dan in 2017. Ook de katholieke kerk toonde in 2017 een golf van uittredingen – ongeveer 168.000 leden keerden de kerk de rug toe. In 2016 waren dat er 162.000.

Het ledental van de katholieke kerk van kardinaal Marx daalde volgens de Duitse Bisschoppenconferentie (DBK) verleden jaar in totaal met 270.000 naar 23,3 miljoen. Het ledenverlies door uittredingen bedroeg dus 62,2%.

De Evangelische Kerk heeft in 2017 in totaal ongeveer 390.000 schaapjes verloren. Ook hier ging meer dan de helft (51,3%) van de leden door uittredingen verloren. De Evangelische Kerk van Duitsland (EKD) heeft nu 21,5 miljoen leden. Het sprookje van de demografische ontwikkeling zou zodoende onder het thema uitvlucht geboekt kunnen worden.

Zodoende behoren nog maar 44,8 miljoen van alle 82,7 miljoen inwoners van Duitsland tot een christelijke kerk: 54,2%. Als Bedford-Strohm en Marx zo doorgaan, zou dit percentage weldra onder de 50% kunnen dalen. Duitsland zou dan geen christelijk land meer zijn.

De daling van het aantal leden raakt de kerken echter niet op het meest gevoelige punt, het geld. Door de hoge stand van de werkgelegenheid groeiden de inkomsten aan kerkbelasting in de Evangelische Kerk volgens zijn eigen informatie naar € 5,76 miljard. De katholieke kerk gaf hierover in zijn mededeling geen informatie.

Bron: www.journalistenwatch.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/07/21 ... enverlies/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16509
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Moslims lachen zich rot.

Afbeelding
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Bericht door Pilgrim »

Italiaanse bisschop: “Ik zou alle kerken ombouwen tot moskeeën als dat levens redt”

Geplaatst op 2 augustus 2018

Afbeelding

Een Italiaanse bisschop is bereid een einde van het christendom en de heerschappij van de islam op de koop toe te nemen als dit het leven van “migranten” zou redden, berichten Italiaanse media.

De voormalige bisschop van Caserta, Raffaele Nogaro (foto), zei begin vorige maand: “Moreel en als een man van het geloof zou ik bereid zijn om alle kerken tot moskeeën om te bouwen als dit nuttig is voor de zaak en helpt om het leven van arme en ongelukkige mensen te redden. Christus kwam niet op aarde om gesloten gemeenschappen op te richten, maar om mensen onafhankelijk van ras, religie of nationaliteit te helpen.”

De bisschop maakt deel uit van een klerikale beweging tegen de “populistische” regering van Italië en haar inspanningen om de illegale immigratie in te dammen. De groep prelaten en priesters beschouwt Matteo Salvini, hoewel hij katholiek is, als personificatie voor alle kwaad van de nieuwe regering. Een priester noemde Matteo zelfs “de antichrist”.

Tijdens de zegetocht van Salvini zwoer de 45-jarige leider van de LEGA op de christelijke evangeliën en de Italiaanse grondwet, terwijl hij met een rozenkrans zwaaide tijdens een grote manifestatie voor de Dom van Milaan: “Ik zweer mijn volk trouw te zijn, 60 miljoen Italianen, ik zweer met eerlijkheid en moed de Italiaanse grondwet toe te passen, de leren van deze heilige evangeliën respecterend.”

De beweging van de bisschop omvat ondersteuning die tot paus Franciscus reikt. Er is een splijting begonnen tussen katholieken aan de basis en de hiërarchie. Begin vorige maand bleek uit een peiling dat Salvini de politicus is die het meest wordt vertrouwd, en dat in het overwegend katholieke Italië.

Bron: http://unser-mitteleuropa.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/08/02 ... vens-redt/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16509
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Om over na te denken!

Vraag je in alle gemoedsrust af hoe het mogelijk was dat de alleraardigste niets op aan te merken - behalve het volgende - professor arabist Hans Jansen ooit naar de rooms-katholieke kerk kon overlopen.
Pilgrim schreef:
Italiaanse bisschop: “Ik zou alle kerken ombouwen tot moskeeën als dat levens redt”
Zou deze uit de rails van de christenheid ontspoorde aan het Vaticaan gelieerde beroepsmafkees Raffaele Nogaro hetzelfde beweren als hij daarmee het leven van Jezus kon redden aan het kruis?

Een oprecht gelovige katholiek zou zich moeten afvragen hoe het mogelijk is dat deze spaghetti bisschop zo onsmakelijk ziek in de geest is geworden. Waar was de Heilige Geest om hem om zeep te helpen? Met bijvoorbeeld een acute hartstoornis. Deze door en door ongelovige christenhond die een seminarie studie van minstens zes jaren heeft gevolgd als weggegooide tijd, snapt helemaal niets van de betekenis van het offer van Jezus. Deze bisschoppelijke katholieke lul-de-behanger wil zich bezig houden met het redden van levens op deze aardbol in plaats van zieltjes te winnen voor het latere eeuwige leven in de hemel.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Bericht door Pilgrim »

Evangelische Kerk Duitsland: Psychotherapie of exorcisme voor rechts-populisten?

Geplaatst op 7 augustus 2018

Afbeelding

Onze foto van de week werd gisteren gemaakt, en wel in Berlin-Kreuzberg. De banner met het opschrift “Rechts-populisme schaadt de ziel” hangt aan de protestantse Heilige-Kruis-kerk op de Blücherplatz.

Terwijl ik nog voor de kerk stond, dacht ik al of ik als oude rechts-populist nu psychisch ziek ben (en daarom eerder een psychiater nodig heb) of dat rechts-populisme een soort demonische bezetenheid is dat exorcisme nodig maakt.

Rookwolken stijgen op rondom de kerktoren
Toen er net op dat moment naast de kerk rookwolken, die niet naar wierook roken, opstegen en door de wind mijn kant op werden geblazen, kwam ik tot het besef dat het bij mijn kritiek op het systeem Merkel om demonische bezetenheid moet gaan.

Ook daarom, omdat ik nieuwsgierig ben naar de reacties van de predikanten van deze kerk, Alexander Brodt-Zabka en Barbara von Bremen, wanneer ik hen vandaag per E-mail vraag om een exorcisme.

De duivel, waarvan afscheid werd genomen, keert in een nieuwe gedaante terug
Want de eigenlijke duivel heeft men immers in de liberale protestantse theologie al lang afgeschaft – zodat hij nu via de achterdeur weer in de protestantse pastorie, die de wereld zulke grote persoonlijkheden als Angela Merkel heeft geschonken, met de noodzakelijkheid van Carl Gustav Jung terugkeert.

En wat voor de protestanten in de cultuurstrijd de katholieken, tussen 1933 en 1945 de Joden als seculiere plaatsvervangende duivel, waren, zijn dat voor hen nu de “rechts-populisten”.

Oh ja, de rook kwam overigens uit het tegenover de kerk gelegen Blücherpark, dat ooit een pronkstuk van Berlin-Kreuzberg was... In zoverre neem ik ieder verband met iets kwaads terug, omdat de rook veroorzaakt werd door het grootste geschenk dat God ooit aan de wereld heeft geschonken...

Afbeelding

Bron: https://philosophia-perennis.com

Door: David Berger

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/08/07 ... opulisten/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Bericht door Pilgrim »

Kerkgemeente protesteert: ze moet de kosten voor haar vluchtelingen dragen

Geplaatst op 10 augustus 2018

Afbeelding

Nordrhein-Westfalen/Minden – De Evangelische Kerk Lübbecke is in 2014 borg gaan staan voor een Syrische vluchtelinge. Nu verzoekt de stad de kerkgemeente om te betalen. Maar die verzet zich tegen de eis om de kosten voor levensonderhoud voor de migrante terug te betalen.

Om een goedmensch te zijn kan zo fantastisch fijn voelen – vooral wanneer je dat op kosten van anderen kunt doen. Zo ook de vluchtelingen bejubelaars van de Evangelische Kerkgemeente in Minden-Lübbecke. Minden houdt – zoals bericht – ondanks een eclatante woningnood en in afwachting van nog meer immigranten 93 leegstaande woningen vrij.

Ervan overtuigd dat de kosten voor levensonderhoud voor een gevluchte Syrische gedragen worden door de gemeenschap, stond de Evangelische Kerkgemeente borg voor de vrouw. In 2016 besloot de staat dat burgers minstens drie jaar voor de immigranten – nog steeds hardnekkig “vluchtelingen” genoemd – moeten betalen.

Nu moet de kerkgemeente € 10.000,- voor de migrante betalen. In totaal was de kerkgemeente volgens de WDR in het kader van het opnameprogramma voor twaalf Syrische immigranten borg gaan staan. Bij de betalingsbeschikkingen gaat het om bedragen van tot € 60.000,- bij in totaal 7000 gevallen.

Bron: www.journalistenwatch.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.files.wordpress.com/2018 ... =768&h=123
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10435
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Bericht door sjun »

Opmerkelijk, de Barmhartige Samaritaan uit Lucas 10: 25 - 37 betaalde zèlf en parkeerde de kosten van zijn (of door hem uitgevente) goedmenselijkheid niet bij anderen.
:scratch:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Bericht door Pilgrim »

Münster: Waarom hangt er een Arabische spreuk boven de ingang van de Dom?

Geplaatst op 19 augustus 2018

Afbeelding

Al maandenlang hangt er boven de ingang van de Sint-Paulusdom in Münster een Arabisch opschrift in witte letters op een blauwe achtergrond tussen twee glasplaten (foto): “As-salamu-´alaikum” – dus de bekende islamitische groet: Vrede zij met u.

Deze actie wordt als origineel idee met betrekking tot het thema vrede gepresenteerd; ze staat in de context van een tentoonstelling onder het motto “Bied vrede”, waaraan 14 kunstenaars hebben deelgenomen. De tentoonstelling zal tot 2 september dit jaar duren.

Terwijl men over menig idee dat bij dit “creatieve” project werd uitgevoerd misschien nog kan redetwisten, komt op veel gelovige katholieken het opschrift boven de ingang van de Dom in Münster uiterst vreemd over.

Waarom wordt het kerkvolk uitgerekend met een islamitische groet op een eerbiedwaardige bisschopskathedraal “ontvangen”?

Wat zullen de vervolge christenen onder islamitische heerschappij hiervan denken? Zullen zij de spreuk met het oog op hun onderdrukking en discriminatie zelfs niet als cynisch beschouwen?

Moet de islam zodoende opnieuw weer eens als geweldige “religie van de vrede” mooi gepraat worden? Moet een welluidend welkomstwoord bijvoorbeeld de realiteit vervangen, die er onder de halvemaan helemaal niet vredig uitziet?

Veel verdedigers van dit initiatief wijzen erop dat in het kader van deze kunstenaarstentoonstelling ook op de synagoge de christelijke groet “Vrede zij met u” te lezen is. Nou en? Dat is toch helemaal geen probleem, het rechtvaardigt echter geenszins deze pro-islamitische spreuk op de Dom.

Overigens weigerde de centrale moskee bij het station van Münster de joodse groet “Shalom aleichem” aan te brengen. Via omwegen werd toen bereikt dat een lokale “at-Tawba-moskee” aan de Lütkenbecker Weg daartoe bereid was.

Het komt er voor de katholieken echter niet op aan wat andere religievertegenwoordiger doen of niet doen, maar wat zijzelf vanuit hun christelijke begrip als juist beschouwen – en daartoe behoort niet het aanbrengen van islamitische spreuken boven de ingangen van Godshuizen!

Bron: https://charismatismus.wordpress.com

Door: Felizitas Küble

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/08/19 ... an-de-dom/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 48647
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Bericht door Mahalingam »

De PKN had de deur naar een gesprek over Israël niet onmiddellijk dicht moeten gooien
René de Reuver, voorman van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), was wel heel erg resoluut in zijn reactie: hij voelt er helemaal niets voor om het standpunt van zijn kerk over de relatie met Israël te veranderen.

Een groep liberale theologen pleitte daar vorige week voor. Zij schreven een manifest waarin ze uitleggen waarom er volgens hen een streep moet door de bijzondere positie van Israël en het jodendom in de regels en de theologie van de PKN. In die regels – vervat in de kerkorde – staat dat de PKN een ‘onopgeefbare verbondenheid heeft met het volk Israël’.
[./..]
Maar aan die twee opdrachten kan de kerk zich heel goed wijden zónder dat er een streep gaat door de bijzondere positie die het volk Israël in de kerk inneemt. Die plek is er niet voor niets: het christendom is uit het jodendom ontstaan. De twee godsdiensten hebben veel met elkaar gemeen. Dat maakt die verbondenheid tot een gegeven. Daar komt bij dat de bewuste passage in de kerkorde is ontstaan uit schuld en schaamte over de Holocaust en de rol die de kerk in het verleden heeft gespeeld in de haat tegen Joden. Daarmee geeft de kerk te kennen kritisch te kunnen blijven reflecteren op haar eigen rol in het verleden. Dat is veel waard.
https://www.trouw.nl/opinie/de-pkn-had- ... ~a58da174/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Bericht door Pilgrim »

Christendom en islam worden samengevoegd in godsdienstlessen Duitse scholen

Xander, 30-09-2018

Afbeelding
De islamisering van het christendom als basis voor het samenvoegen van de grote wereldreligies is volgens sommigen de sleutel tot wereldvrede. (Afbeelding: Getty Images (4)).

Islamisering Nederland: Na voorkomen grote terreuraanslag Rotterdam arresteert politie in Hattem enkele Syrische ‘baardmannen’ die een boswachter met een vuurwapen verwondden – Islamofascistische partij DENK stijgt in peilingen van 3 naar 7 zetels

De islamisering van Europa heeft bij onze Oosterburen nu ook de godsdienstlessen op scholen bereikt. Op het stadgymnasium in Dortmund is hiervoor een pilotproject gestart dat bedoeld is om straks in heel Duitsland in te voeren. Protestantse, katholieke en moslimleerlingen gaan gezamenlijke godsdienstlessen volgen. Hoe dat er in de praktijk uit gaat zien is ‘anyone’s guess’, aangezien het kerngeloof van christendom de grootst mogelijke godslastering in de islam is, en omgekeerd. Vermoedelijk zal het christelijke geloof flink verwaterd worden om tegemoet te komen aan de islamitische overtuigingen.

Christelijke en islamitische onderzoekers gaan het pilot project nauwgezet volgen, en naar aanleiding van de ervaringen serieus kijken of in heel Duitsland het godsdienstonderwijs op dezelfde wijze kan worden samengevoegd (1). Oftewel: geïslamiseerd, want de Duitse katholieke en protestantse leerlingen zullen hoogstwaarschijnlijk te horen gaan krijgen dat de God van de Bijbel feitelijk dezelfde is als Allah in de Koran, en Jezus net als Mohammed een grote ‘profeet’ was – en niet meer dan dat.

Christenen zullen hun geloof aanpassen aan moslims
Daarbij zal men op een levensgroot probleem stuiten, namelijk dat het kerngeloof van het traditionele christendom dat Jezus Christus de Zoon van God is, in de islam ‘shirk’ is, de grootst mogelijke godslastering die je onmiddellijk voor eeuwig tot de hel verdoemt. In het Nieuwe Testament van de Bijbel staat nu juist klip en klaar dat mensen die ‘de Vader en de Zoon’ ontkennen reeds in dit leven zijn veroordeeld, en iedereen die Jezus als Zoon van God afwijst zelf door God zal worden afgewezen.

Aangezien de ervaring leert dat maar heel weinig moslims bereid zijn water bij de wijn te doen zal dat hoogstwaarschijnlijk enkel door de christenen worden gedaan. Ze kunnen beginnen met het op één lijn stellen van Jezus en Mohammed als ‘profeten’, want ook moslims geloven dat er een ‘Isa’ (Jezus) heeft bestaan. Alleen was hun versie niet de Zoon van God, en stierf hij ook niet voor de zonden van de hele mensheid. Bovendien moet Isa –zelf ook een moslim- in de islam zijn meerdere erkennen in Mohammed.

In commentaren wordt cynisch gesteld dat het te hopen is dat moslimleerlingen voor het begin van de les worden ontwapend, want het uiten van de grootst mogelijke godslastering voor moslims – het geloof in Jezus Christus als de Zoon van God- mag in de islam onmiddellijk worden bestraft met de dood. Christelijke scholieren kunnen dit echter eenvoudig vermijden door er gewoon permanent hun mond over te houden.... (en dat is dan ook exact de bedoeling, schrijven wij er –hopelijk overbodig- bij).

Katholieken die nog altijd achter hun paus staan zullen mogelijk minder moeite hebben met het aanpassen van hun geloof aan de islam, aangezien Franciscus een van de grootste voorstanders is van het halen van miljoenen moslims naar Europa, de bouw van talloze moskeeën voor hen, en het stapsgewijs samenvoegen van beide religies.

Grote terreuraanslag Rotterdam voorkomen; politie arresteert ‘baardmannen’ in Hattem
De gevolgen van de islamisering van ons eigen land beginnen hoe langer hoe concreter te worden. Na het eerder deze week voorkomen van een grote terreuraanslag in Rotterdam is een zwaar bewapend arrestatieteam in Hattem een huis binnengevallen, waarna twee Syrische ‘baardmannen’ werden afgevoerd. Eerder hadden ze een boswachter beschoten, die door een kogel was geraakt. Volgens omwonenden gedroegen de moslims zich al langere tijd verdacht (2).

DENK stijgt van 3 naar 7 zetels
De islamofascistische partij die heel Nederland gedwongen aan de islam wil onderwerpen, DENK –en wier leider enige tijd geleden openlijk verklaarde dat Nederlanders die dit niet willen maar moeten ‘oprotten’-, stijgt in recente peilingen van 3 naar 7 zetels. (3)

Ze kunnen nu nog genegeerd worden, maar over 10 jaar, als het aandeel moslims in ons land dankzij het massa immigratie beleid van de EU nog veel harder is gegroeid, dan zouden ze wel eens een grote vinger in de pap kunnen krijgen, waarna de islamisering van ons land in een nog veel hogere versnelling zal worden gezet.

Het is sowieso absurd dat de partij aan de verkiezingen mag meedoen – alsof de Tweede Kamer 80 jaar geleden zonder enige weerstand een Nederlandse afdeling van Hitlers Nazi partij in ons parlement zou hebben geaccepteerd.

Xander

(1) Journalistenwatch
(2) Telegraaf
(3) Telegraaf
(4) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... se-scholen
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Bericht door Pilgrim »

Het is genoeg, meneer de EKD-voorzitter Heinrich Bedford-Strohm!

Geplaatst op 7 oktober 2018

Afbeelding
Heinrich Bedford-Strohm (links) en Josef Schuster.

Bedford-Strohm en zijn met het systeem compatibele vijandbeeld: de AfD en haar 12 miljoen Duitse sympathisanten. Op dit moment versterkt de Evangelische kerkvorst – overigens synchroon met de mediale klasse, wat immers op zich eigenlijk al verbazing zou moeten wekken – zijn ophitsing tegen de AfD en haar sympathisanten.

In een artikel van de “Welt am Sonntag” bezondigt de tot grootste AfD-hater gemuteerde Bedford-Strohm (samen met Josef Schuster van de Centrale Raad van de Joden in Duitsland) aan de meest typische, de meest kwaadaardige, de meest leugenachtige en de goedkoopste leuzen en frases tegen de AfD en zodoende tegen op dit moment 12 miljoen Duitsers.

Het onderaardse niveau van zijn ophits-campagne heeft een nieuwe dimensie aangenomen.

Waar komt deze radicalisering van Bedford-Strohm vandaan. Waar komt zijn AfD-fobie vandaan?

In de actuele mediacampagne krijgen we voorgeschoteld dat de AfD en haar kiezers overwegend neonazi´s zijn of met hen sympathiseren. Ik zeg het nu een keer gechargeerd:

Is hij werkelijk bang dat de geest van Hitler uit de hel naar boven komt en met hulp van de AfD een nieuw Derde Rijk wil creëren, zoals hij dit aan zijn naïeve schaapjes geraffineerd en schijnheilig in dit interview in de “Welt am Sonntag” – uiteraard niet direct, maar zeker indirect – wil suggereren?

Ziet hij opnieuw opmarsen van de bruine socialisten? Marcheren de Duitsers alweer? Gelooft hij serieus dat er weldra weer een nieuwe nationaalsocialistische beweging van socialisten zal zijn?

De AfD heeft ca. 12 miljoen sympathisanten. Denkt de chef van de Evangelische Kerk van Duitsland (EKD) werkelijk dat deze 12 miljoen Duitsers tot 2013, toen de AfD werd opgericht, hun bestaan als nazi geheim hebben gehouden, bijvoorbeeld als CDU/CSU-kiezer of als SPD- en FDP-kiezer, om nu uit de schaduw tevoorschijn te komen en te hopen op een terugkeer van de bruine socialistische heerschappij? 12 miljoen rechts-extremisten, antisemieten en racisten zouden dus alleen maar op zo´n kans gewacht hebben om hun haat nu eindelijk de vrije loop te kunnen laten.

Maakt hij zich geen zorgen dat deze 12 miljoen mensen, die zich plotseling door zijn goedkope brandmerken door hem als nazi´s beledigd en uitgesloten zien, hem nu daarom als de vermoedelijk grootste tegenstander van de waarheid van de Evangelische Kerk van de nieuwe tijd zouden kunnen beschouwen?

Wat moeten deze duidelijke leugens op dit moment in het kerkelijk-politiek-mediale complex? Deze gemakkelijk te doorgronden en door te prikken leugens zijn nu in de politiek schijnbaar programma.

Want ook de cheffin van Bedford-Strohm in de bondskanselarij heeft onlangs keihard tegen de burgers gelogen, toen ze zei dat in het Duitsland van vandaag “meningsverschillen openlijk en zonder negatieve gevolgen voor de spelers uitgedragen worden (...)”. Deze uitspraak is een bespotting voor alle slachtoffers van de nieuwe grondwettelijke meningsonderdrukking, in Duitsland geïmplementeerd door het Merkel-systeem.

En dat zei ze, hoewel ze natuurlijk wist dat de mensen die actief zijn in de sociale netwerken, vanzelfsprekend haar leugens zouden doorzien, omdat zij het tegengestelde kennen, het vaak gezien of aan den lijve ondervonden hebben. Deze burgers weten heel goed wat er met diegenen kan gebeuren die nog openlijk hun mening over Merkel durven geven.

Wat moet dat met deze duidelijke en gemakkelijk door te prikken leugens van de politici en hun handlangers, zoals de chef van de EKD, Bedford-Strohm?

Wat moet dat met die duivelachtige demonisering van alle AfD-leden en –aanhangers?

Waarom zegt Bedford-Strohm weer eens niet de waarheid, maar draait hij steeds maar weer dezelfde, onware en overtrokken frasen en belasteringen af?

Gaat het hem om de verkiezingen in Beieren?

Is hij als product van het systeem bang voor zijn baan?

Of is het zelfs gewoon alleen maar zijn werk om luidkeels mee te doen aan, als deel van de machtselite, de systeempropaganda?

Ik heb Bedford-Strohm, als toespeling op het begrip “bevrijdingstheoloog”, al vaak “islamiseringstheoloog” genoemd, want het is alom bekend dat hij heel dichtbij de islam staat en hem zeer positief gezind is. Is hij bang dat de AfD de islamisering van Duitsland in de weg zou staan?

Doet hij misschien daarom zo opportunistisch aan de AfD-hetze mee?

Het is bekend dat de AfD in het voorste gelid staat in de strijd tegen de islamisering!

De AfD en de meeste van haar 12 miljoen sympathisanten willen hun land en Europa niet geruild zien worden tegen massale hervestiging. Ze staan samen in de strijd tegen de grote bonte uitwisseling, die met behulp van de massa-immigratie en de islamisering in de komende decennia moet plaatsvinden.

De machtselite wil deze bonte uitwisseling tot iedere prijs! Zij wil exact deze sharia-“verscheidenheid” en –Diversity, zij wil deze tolerante en open islamitische multiculti-mono-cultuur. Ik vermoed dat precies daarom Bedford-Strohm haar ook wil.

De AfD is onderdeel van de beweging tegen het afpakken van ons vaderland, onze fantastische civilisatie en cultuur, onze vrijheid en ons leven. Daarom, en alleen daarom wordt zij door de machtselite zo emotioneel benaderd – leugenachtig en bijna altijd zonder zakelijke argumenten bestreden.

Zodoende maakt Heinrich Bedford-Strohm zich schuldig aan het verraad tegenover de Duitsers, Duitsland, Europa en het christendom! Het is genoeg, meneer Bedford-Strohm! Hou er mee op!

Bron: https://conservo.wordpress.com

Door: Michael Stein

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/10/07 ... rd-strohm/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16509
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Pilgrim schreef:
De islamisering van het christendom als basis voor het samenvoegen van de grote wereldreligies is volgens sommigen de sleutel tot wereldvrede.
Ik begrijp best deze positieve gedachte. Afschaffen religies is onmogelijk. Dus denkt men ook hier:

'If you can't beat them, join them!'


Met brainstorming is niks mis mee. Een ware manager zal zijn personeel aanmoedigen om elk idee dat de werknemer te binnen schiet ter tafel te brengen. Ook al klinkt het nog zo dom. Slechts de bruikbare ideeën die de toets van de praktijk kunnen doorstaan zullen verder uitgewerkt worden.
Ik zou overigens niet weten hoe je communisme en kapitalisme kunt samenvoegen tot een goed functionerende rechtvaardige sociale staatsvorm. Je hoeft niet gestudeerd te hebben om te kunnen begrijpen dat dictatuur niet samengaat met democratie; dat goed, niet samen kan gaan met slecht. Dat wie zich superieur voelt aan de ander, dit zal vertalen in alle facetten van zijn gedrag. Moslims zijn mensen die zich superieur voelen aan ieder die geen moslim is.

GROEP-1 eet al duizend jaar met zijn handen. GROEP-2 eet al duizend jaar met mes en vork. Dat vormt een twistpunt om samen één groep met dezelfde tafelmanieren te vormen. Er wordt overleg gepleegd hoe tot consensus te komen. GROEP-2 heeft al snel de oplossing: eten met de lepel. GROEP-1 weigert. GROEP-2 stelt voor: eten met de lepel en een hand. GROEP-1 weigert alweer en houdt vast aan het eten met de handen omdat dit altijd al een vaste gewoonte is geweest en dus superieur is aan al het andere. Kortom, GROEP-1 is tot geen enkele concessie bereid.

Beleidsmakers geven een positief beeld en verklaren dat er een belangrijke overeenkomst aan het licht is gebracht: beide groepen hebben honger en houden van eten. GROEP-1 verklaart vast te houden aan de eigen voorkeur van eten, zowel wat de wijze van eten betreft als wat de smaak aangaat. GROEP-2 gaat verder met het verbeteren van zijn eetgewoontes. GROEP-1 blijft bij het oude.

Meer weten over GROEP-1 dat u misschien ontgaan is?

GROEP-1 parasiteert al duizend jaar op GROEP-2 en dat zal niet veranderen.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Bericht door Pilgrim »

Kathedraal van Brussel: Morgen zal voor het eerst de muezzin tot het islamitisch gebed oproepen

Geplaatst op 10 november 2018

Afbeelding

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde traditionalistische internetmagazine “Katholisches.info” zal in de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele (foto) van de katholieke primaat van België morgen (11-11-2018) voor het eerst de oproep van de muezzin tot het islamitisch gebed klinken.

De première zou goed verborgen zijn ondergebracht in een onschuldig klinkend “concert voor de vrede”, een “groot herdenkingsconcert voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog van de componist Jenkins”. Verantwoordelijk voor deze volgende stap in de islamisering van België is de in 2015 door paus Franciscus benoemde kardinaal van Mechelen-Brussel, Jozef De Kesel.

Plannen van de “Danneels-maffia”?
Hierover “Katholisches.info”: “De Kesel was al in 2010 de wenskandidaat van de voormalige aartsbisschop Godfried Danneels. Paus Benedictus XVI. gaf echter de voorkeur aan de toenmalige bisschop van Namen, André-Joseph Léonard, om de progressieve koers van de kerk in België te corrigeren.

Danneels was lid van de interne kerkelijke geheime kring van Sankt Gallen, die de verkiezing van paus Franciscus plande en organiseerde. De leden van de door kardinaal Carlo Mario Martini S.J. in de jaren-90 opgerichte geheime kring noemden zichzelf “de maffia”.

Dan somt het internetmagazine een hele lijst wandaden van de nieuwe kardinaal-primaat op, die aantonen dat hij helemaal een man van de nieuwe kerk onder paus Franciscus is, die niet al teveel gemeen meer heeft met het katholicisme.

Een desbetreffend plan werd in het aartsbisdom Keulen in 2017 gestopt
Daarom is er weinig hoop dat men de première nog kan stoppen. Zo´n stopzetting is echter niet onmogelijk: Jenkins´ “Mis voor de vrede” werd in 2017 al eens eerder opgevoerd in de Sint Laurentius in Wuppertal:

“Ook daar zou de oproep van de muezzin moeten klinken. Daar verzette zich echter het generaal-vicariaat van het aartsbisdom Keulen. Na overleg met Jenkins werd de oproep van de muezzin weggelaten en in de daarvoor geplande tijd een stilte ingelast. Misschien kan op deze wijze ook in Brussel de roep op deze manier nog verhinderd worden”, aldus “Katholisches.info”.

Bron: https://philosophia-perennis.com

Door: David Berger

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/11/10 ... -oproepen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85272
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Islamitische scholen

Bericht door Ariel »

Afbeelding

Bericht uit 2015. Zoetermeerse kerken zijn ook dol gek op moslims.
Beraad van Kerken Zoetermeer belooft Zoetermeerse moslims om bij bedreiging tijdens het vrijdagmiddagmiddaggebed te komen waken.

Het Zoetermeerse Beraad van Kerken heeft haar steun betuigd aan de moslimgemeenschap in Zoetermeer. In een verklaring stellen zij bezorgd te zijn over de toenemende intolerantie jegens moslim-medeburgers: 'Wij zijn van mening dat de vrijheid van godsdienst voor een ieder die een vredige samenleving nastreeft op geen enkele wijze ter discussie mag staan.'

Bescherming bij bedreiging
Daarom bieden zij de Zoetermeerse moskeeën aan om - als dat nodig is – te waken tijdens het vrijdagmiddaggebed. Ze willen zo het voorbeeld volgen van moslims die in onrustige tijden de wacht betrekken bij christelijke kerken in moslimgebieden.
Beraad van Kerken Zoetermeer: 'Gelovigen moeten in alle rust en veiligheid samen kunnen komen. Als dat voor sommigen niet langer mogelijk is, dan is het belangrijk om voor hen in de bres te springen.'

Verklaring Beraad van Kerken Zoetermeer
'Wij, deelnemers aan het Beraad van Kerken, spreken onze zorg uit over de toenemende intolerantie jegens moslim-medeburgers. Wij zijn van mening dat de vrijheid van godsdienst voor een ieder die een vredige samenleving nastreeft op geen enkele wijze ter discussie mag staan. Gelovigen moeten in alle rust en veiligheid samen kunnen komen. Als dat voor sommigen niet langer mogelijk is dan is het belangrijk om voor hen in de bres te springen. Daarom bieden wij de Zoetermeerse moskeeën aan om - indien nodig – te waken tijdens het vrijdagmiddaggebed.

Wij volgen daarin het Rotterdamse CU-gemeenteraadslid Setkin Sies. Die motiveerde zijn aanbod met een verwijzing naar vergelijkbare acties van moslims die in onrustige tijden de wacht betrekken bij christelijke kerken in moslimgebieden.

De dreiging lijkt in de afgelopen weken in Zoetermeer niet gegroeid te zijn en er is ook geen directe aanleiding om moskeeën extra te gaan bewaken. Wel zorgen de dreigingen voor onzekerheid en angst. Mocht het uit de hand lopen, dan zullen wij er staan en we hopen met ons velen.

Het is vanzelfsprekend dat ook andere geloofsovertuigingen op onze steun en solidariteit mogen rekenen, wanneer zij bedreigd worden. En wij onderkennen dat de bescherming van geloofsvrijheid in eerste instantie een taak van de overheid is.'
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Bericht door Pilgrim »

Migratievrienden: De kerken kweken hun eigen onderdrukkers

Geplaatst op 5 december 2018

Afbeelding

De katholieke en de evangelische kerken pleiten voor een liberale migratiepolitiek. Maar daarmee kweken ze hun eigen onderdrukkers, die uiteindelijk christelijke minderheden zullen pijnigen.

Wanneer het leidinggevend personeel van de christelijke kerken de toenemende migratie van moslims naar Europa ondersteunt en stimuleert, dan moet men zich afvragen wat er niet niet meer zo goed gaat in hun hoofden. Per slot van rekening volstaat een blik rondom de wereld evenals in de historie om te zien dat islamitisch gedomineerde samenlevingen de vrijheid van religie strikt beperken en de bekeringsdwang enorm toeneemt.

Dat betekent: de kerkvertegenwoordigers verwelkomen nu die mensen, die er dan later voor zullen zorgen dat zij zelf hun geloof nog maar beperkt mogen uitoefenen, de christelijke missionering met de dood bestraft wordt en er tegelijkertijd steeds meer christenen tot de islam overgaan, omdat dit hun leven eenvoudiger maakt. Net zoals dat vroeger al gebeurde en ook nu nog steeds het geval is. Religievrijheid? Vergeet het maar. In islamitisch gedomineerde samenlevingen bestaat deze nauwelijks meer.

Worden de grote christelijke kerken al zo met zelfmoord bedreigd dat zij hun eigen ondergang wensen? Wereldwijd, aldus een onderzoek van het gerenommeerde Amerikaanse opinieonderzoeksinstituut Pew Research Center, zal de islam tot het einde van de eeuw al wereldwijd de grootste religie zijn en de christenen naar de tweede plaats verdrongen hebben. En waarom? Enerzijds door het hogere geboortecijfer, anderzijds echter ook door al die (gedwongen) bekeringen in de islamitisch gedomineerde regio´s van deze wereld.

Blijkbaar willen de kerkvertegenwoordigers graag een islamitisch Europa, anders kun je hun houding niet verklaren. Maar willen de nog resterende christenen in het sowieso al toenemende atheïstische/agnostische Europa ook?

Bron: www.contra-magazin.com

Door: Michael Steiner

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/12/05 ... rdrukkers/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Bericht door Pilgrim »

Vaticaan biedt de katholieke Asia Bibi geen asiel aan

Geplaatst op 20 december 2018

Afbeelding

Staatssecretaris Parolin: “het zou gaan om een interne Pakistaanse aangelegenheid, waarvan ik hoop dat deze zo goed mogelijk opgelost kan worden”.

Het Vaticaan biedt de vervolgde Pakistaanse katholieke Asia Bibi en haar familie geen asiel aan. Dat zei kardinaal Pietro Parolin, staatssecretaris van het Vaticaan, tijdens een conferentie over migratiethema´s in Rome. Dat berichtte het Italiaanse katholieke persbureau SIR. Het zou gaan om een “interne Pakistaanse aangelegenheid, waarvan ik hoop dat deze zo goed mogelijk opgelost kan worden”, verklaarde Parolin op vragen van journalisten. Volgens hem zou het Vaticaan zich ook niet diplomatiek voor Asia Bibi inzetten.

Bibi werd er jarenlang door bedreigd om wegens een doodvonnis na zogenaamde “blasfemie” daadwerkelijk geëxecuteerd te worden. Nadat het hoogste gerechtshof van Pakistan het vonnis wegens slechte bewijsvoering had opgeheven, kwam het in het land tot aanzienlijke onlusten. Asia Bibi (die zich op dit moment op een onbekende plaats bevindt), haar familie, haar islamitische advocaat (die om veiligheidsredenen naar Europa is gevlucht), maar ook de rechters die het vonnis ophieven, zijn niet zeker van hun leven.

Bron: www.kath.net

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/12/20 ... asiel-aan/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 24027
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Bericht door King George »

Van je verraders moet je het hebben, nietwaar?
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Bericht door Pilgrim »

Kardinaal Marx: “We dragen ook verantwoordelijkheid voor diegenen die geen aanspraak hebben op asiel”

Geplaatst op 23 december 2018

Afbeelding

De Duitse kardinaal Marx (foto) is van mening dat Duitsland ook een zorgplicht heeft voor diegenen die geen aanspraak hebben op asiel en uitgezet worden. Dus de Duitse belastingbetaler moet nog extra verantwoordelijkheid dragen voor diegenen die illegaal naar Duitsland gekomen zijn, onrechtmatig een asielaanvraag indienden en daarom uitgezet worden. Echter ook voor diegenen die per watertaxi over de Middellandse Zee illegaal naar Europa verscheept worden en op een bepaald moment illegaal in Duitsland terechtkomen, waarbij de kerkvorst Marx de helpers van de smokkelaars ondersteunt en royaal een bedrag van € 50.000,- aan de NGO “Lifeline” schonk, en zodoende de samenleving opzadelt met nog meer problemen en kosten.

“Welt” 23-12-2018:

Kardinaal Reinhard Marx heeft opgeroepen tot de verantwoordelijke omgang met afgewezen asielzoekers. “We kunnen niet alle mensen bij ons opnemen”, zei Marx tegen de “Bild am Sonntag”. “Maar we dragen ook verantwoording tegenover diegenen die bijvoorbeeld geen aanspraak hebben op asiel en daarom moeten terugkeren”.

De christelijke verantwoording zou niet eindigen zodra iemand het land uitgezet zou zijn, zei Marx. “Wie op de lange termijn denkt, zou echter ook politiek moeten overwegen hoe de mensen in hun landen een faire kans krijgen.” Het zou om investeringen en opleidingskansen gaan. De kardinaal gaf te denken dat de vluchtelingen vaak jarenlang onderweg zouden zijn geweest en meestal ook enkele jaren in Duitsland zouden hebben verbleven. “Voor hen betekent een terugkeer naar hun thuisland in de regel een schande”, zei hij.

Bron: https://politikstube.com

Door: “Victoria”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/12/23 ... -op-asiel/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 24027
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Bericht door King George »

Familie van?
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Hoererij van de kerk met de Islam (en andere foute zaken)

Bericht door Pilgrim »

Bloedbad op christenen laat Merkel-kerken koud met Kerstmis

Geplaatst op 25 december 2018

Afbeelding
Kardinaal Reinhard Marx en bisschop Heinrich Bedford-Strohm.

In de buurt van de Libische stad Sirte werd een massagraf met de lijken van 34 door ISIS vermoorde Ethiopische christenen ontdekt. Dit is de “Deutschlandfunk” een korte melding waard met kerst. “Domradio” zwijgt hierover tot nu toe volledig. In plaats daarvan verkondigde het islamofiele mediaplatform van het aartsbisdom Keulen dat Kerstmis op veel moslims “komisch” zou overkomen.

In april had de terreurmilitie, nauwelijks waargenomen door de westelijke media, een video gepubliceerd, waarin de moord op minstens 28 mannen was te zien. Volgens informatie van de autoriteiten leidden bekentenissen van gearresteerde IS-strijders de rechercheurs naar het massagraf. Volgens de “Deutschlandfunk” zullen de lijken op een later tijdstip naar Ethiopië gebracht worden.

Eveneens weinig aandacht van de media kreeg de brute terechtstelling van twee Koptische christenen voor een kerk in Manya in Egypte door een islamitische bewaker. Volgens “Kopten ohne Grenzen” vond het incident plaats in de week van de tweede Advent. De website van christenen in asiel schrijft:

“De zoon, David Emad, sprak met de bewaker, die de tegenoverliggende kerk zou moeten bewaken, en toen kwam de vader van David! Opeens trok de bewaker zijn dienstwapen en schoot hen allebei dood. David kreeg een kogel in zijn hoofd en was waarschijnlijk op slag dood. Zijn vader kreeg een kogel in zijn linkeroog. Emad en zijn zoon David werkten in een huis dat voor de protestantse kerk in Minya staat.”

Het was niet de eerste keer dat islamitische bewakers, die Koptische kerken zouden moeten bewaken, christelijke gemeenteleden vermoordden. Vooral met Kerstmis komt het vaak tot overvallen op de benadeelde en deels vervolgde Koptische minderheid, waarvan de oorsprong teruggaat tot in de eerste eeuw na Christus.

Kerstmis voor moslims geen reden om te vieren?
Dat veel in Europa wonende moslims Kerstmis absoluut haten, probeert een artikel van “Domradio” met enkele onschuldige anekdotes onder het thema “Met Allah met de kerst” te ontkrachten en te verbloemen. “Als het met kerst rustig wordt bij de christenen, voelt dat voor een moslim vaak heel komisch”, aldus het begin van de dhimmitude.

“Voor moslims is de 24e december een hele gewone dag en zij hebben geen reden tot vieren. Ramadan en het Suikerfeest vallen per slot van rekening in een ander seizoen.” En verder vragen de kerkjournalisten met het oog op kerstbomen, geschenken, kerstmissen en kerstmaaltijden: “Kan de kersttijd hen helemaal koud laten?” Nee, moet het antwoord luiden. Enkelen geven de ongelovigen er in de letterlijke zin van het woord ervan langs.

Bron: www.journalistenwatch.com

Door: Klaus Lelek

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/12/25 ... -kerstmis/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Plaats reactie