Witwassen van islam.

Deze afdeling dient niet voor discussies. Het is een databasis van documenten, websites, boeken en andere bronnen teneinde sceptici te voorzien in materiaal om hun artikels op te stellen, zodat ze islam kunnen weerleggen. Plaats uw links in de juiste topic. Indien u een nieuwe topic wil inleiden, gelieve mij dat dan eerst te laten weten, we willen gelijklopende topics vermijden. Geen copy paste. Geef volledige referenties en ga na of uw bron betrouwbaar is. Indien u één van de aangehaalde bronnen wil weerleggen, vragen wij u dat te doen in de andere afdelingen van dit forum.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8886
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Witwassen van islam.

Bericht door sjun »

Witwassen van islam

Zo onderhand begint het op te vallen dat er ronduit misleidende informatie over islam via de mainstream media en op de scholen verspreid wordt. Bij die informatie worden delen van de geschiedenis en overgeleverde teksten van islam weggelaten, versluierd, omgekeerd en soms zelfs verromantiseerd. Doel hiervan is zaken mooier voor te stellen dan ze zijn. Zo ontstond bijvoorbeeld de mythe van het gemulticultiveerde El Andalus, is momenteel Channel 4 bezig met islampromotie en is er al tijden vanuit de PvdA Amsterdam initiatief tot gesubsidieerde iftarfeestjes. Kennelijk levert het extra carrierekansen aan welbewuste of soms gewoon niet al te nozele misleiders op.

Je zou bijna denken dat er een eigentijdse vooral roodverpolitiekte variant van taqiyya door multiculturele helpertjes in het leven geroepen is. Daarvan en hiervan mag wat mij betreft wel iets meer bewustwording optreden. Je vindt het immers ook al terug op diverse fora.

In deze draad meer licht op witwassen van islam:

Whitewashing Islam: 20 Errors on 20/20 (ABC News)
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8886
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Witwassen van islam.

Bericht door sjun »

Witwassen van islam vindt niet enkel plaats in gelijkgeschakelde media. Op de scholen en in de instituties vinden we er ook al staaltjes van terug. Een voorbeeld van wat er al aan de overkant van de grote plas plaatsvindt:

Stakelbeck on Terror: Whitewashing Islam in Public Schools


Ook zo benieuwd wat we er in ons land van zien? We hebben bijvoorbeeld in Amsterdam al ervaring met een door de PvdA geëntameerde lesbrief op de Amsterdamse scholen waarvoor toen het uitkwam en lastige vragen bleven komen de Amsterdamse wethouder Buyne geofferd werd terwijl burgemeester Job Cohen aangesloten bij de Worldconnectors de drijvende kracht achter dit verhaal was.
Afbeelding
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8886
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Witwassen van islam.

Bericht door sjun »

Afbeelding
Opmerkelijk vind ik bijvoorbeeld het onderstaande verhaal tegen het licht van de moslimse overleveringen: Gelukkig zijn er meer mensen die hetgeen plaatsvindt ontleden. Gebrek aan breed gedeelde kennis van het bedrog van de dieper liggende oorzaak kan worden opgelost door dosering en het delen van die data via het wereldwijde web. Afbeelding
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8886
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Witwassen van islam.

Bericht door sjun »

Islamitische terreur beperkt zich niet tot bommen. Het begint bij huiselijk geweld tegen voornamelijk vrouwen gewoon gelegitimeerd door islam. Het gaat verder op straat bij het lastig vallen van homo's, Joden, ongelovigen en het aanranden van vrouwen zonder hoofddoek. Terreur om stukje bij beetje islamitisch grondgebied te claimen. Om een of andere reden wensen sommigen daarvan te blijven wegkijken en sluiten zij een bondje ter bevordering van het witwassen van islam. Battling the Islamist/Leftist Alliance


Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8886
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Witwassen van islam.

Bericht door sjun »

Voorts is er de case van de overval op de Amerikaanse ambassade te Ghazi. Het zal wel een arabisch lente-offensiefje geweest zijn. Afbeelding
Triomftocht door de straten met ambassadeur Stevens
Laten we er eens mee stoppen te doen of de bovenstaande behandeling van de Amerikaanse ambassadeur te Benghazi helemaal niets met islam, ook wel gepresenteerd als de religie van de vrede, te maken heeft.
Afbeelding
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8886
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Witwassen van islam.

Bericht door sjun »

Op het weblog ANTIVENIN trof ik de onderstaande rake observering, een stuk uit April 2009. Antivenin staat voor tegengif voor alle taqiyya die wat betreft de "religie van de vrede" dagelijks over ons wordt uitgestort door islamisten, islamieten, de massa-media, de overheid, en "useful idiots". Bekijk de bewustmakende informatie ook eens:
Pesten en treiteren voor Allah
ANTIVENIN OP WOENSDAG, APRIL 15, 2009

Bij het lezen van The Legacy of Jihad, Islamic Holy War and the Fate of Non-Muslims van Andrew G. Bostom werd ik getroffen door een citaat van Mary Boyce die een beschrijving geeft van het systematisch wegpesten van een religieuze minderheid door moslims in Iran, het vroegere Perzië. De overeenkomst tussen het lot van de Zoroasters destijds en dat van de autochtone bewoners van veel grote steden in Europa nu is bijzonder treffend. Vooral het vetgedrukte gedeelte deed mij meteen denken aan activiteiten van onze 'lichtgetinte medelanders'.

"Halverwege de negentiende eeuw werd Turkabad getroffen door een ramp, in de vorm van wat misschien de laatste massale gedwongen bekering in Iran was. Het lijkt niet langer mogelijk te zijn nog iets over de achtergrond van deze gebeurtenis te achterhalen; maar naar verluidt vond ze plaats op een herfstdag tijdens het oogsten van meekrap, een plant waaruit een verfstof werd bereid, – destijds een van de belangrijkste plaatselijke gewassen. Alle gezonde mannen waren in groepjes op het land aan het werk toen een troep moslims het dorp overviel en hen overmeesterde. Ze dreigden niet alleen de mannen zelf te doden maar ook hun vrouwen en kinderen, die op hetzelfde moment in hun huizen werden geterroriseerd, gruwelijke dingen aan te doen; en tegen het einde van die dag vol geweld had het grootste deel van het dorp de islam aangenomen. Je geloof verzaken na de erkenning van Allah en zijn profeet te hebben uitgesproken betekende in die tijd de dood, dus was Turkabad voor de oude religie verloren gegaan. De vuurtempel werd met de grond gelijkgemaakt, en waar hij eens had gestaan bleef slechts een hobbelig en kaal omheind stuk land over.

Eenzelfde lot moest in het verleden veel Iraanse dorpen hebben getroffen die niet goedschiks de islam omarmden; en het is niet zozeer de vraag waarom het Turkabad overkwam, als waarom niet alle Zoroastrische nederzettingen overweldigd werden. Uit de aanwijzingen, al zijn die nog zo schaars, blijkt echter dat de Zoroasters in Yazd op onregelmatige en onvoorspelbare wijze werden bestookt, soms waren de aanvallen minder wreed, soms werden ze beteugeld door krachtige bestuurders; en over het algemeen lijkt de opmars van de islam over de vlakte, hoewel gestaag, meer door langzame erosie dan door woest geweld te zijn veroorzaakt. Het proces was nog steeds gaande in de jaren zestig van de 19e eeuw, en daardoor was te zien hoe het zich voltrok.

De ene keer vestigden zich enkele moslims aan de rand van een Zoroastrisch dorpje, de andere keer bekeerden een of twee Zoroastrische families zich tot de islam. Wanneer de dominante religie eenmaal een bres had geslagen, drukte ze meedogenloos door, als een opkomend tij. Er kwamen meer moslims, en al spoedig werd er een kleine moskee gebouwd, die weer anderen aantrok. Zolang de Zoroasters in de meerderheid bleven was hun leven draaglijk, maar wanneer de moslims eenmaal talrijker waren ontstonden al gauw kleine maar alomtegenwoordige pesterijen.
Die waren deels verbaal, met schimpscheuten over het aanbidden van vuur, en opmerkingen over hoe weinig Zoroasters er in de wereld waren, en hoe veel moslims, die daarom wel over de waarheid moesten beschikken; en ook over hoeveel materiële voordelen de islam wel niet bracht.

Vaak ging het ook om fysiek geweld; jongens maakten ruzie, en groepen jongeren belaagden en bedreigden individuele Zoroasters. Ze amuseerden zich ook door in de plaatselijke stiltetoren te klimmen en deze te ontwijden, en misschien zelfs in de vuurtempel in te breken om de heilige vlam te vervuilen of te doven. Degenen met criminele neigingen vonden ook dat een religieuze minderheid aanlokkelijke kansen bood voor diefstal, om iets van het land mee te pikken, en soms voor verkrachting en brandstichting.

De Zoroasters die deze druk weerstonden, gaven er uiteindelijk vaak de voorkeur aan om hun bezittingen te verkopen en weg te trekken naar een plek waar hun geloofsgenoten nog relatief talrijk waren, en waar ze in vrede konden leven, en op die manier was weer een dorp voor het oude geloof verloren gegaan. Verscheidene van de vooraanstaande families in Sharifabad hadden voorouders die door intense druk van de moslims waren verdreven uit Abshahi, eens een zeer vroom en orthodox dorp aan de zuidelijke rand van Yazd; en een kortere migratie was gemaakt door de familie van de honderdjarige ‘Hajji’ Khodabakhsh, die zelf rond 1850 was geboren en in 1964 nog kwiek en robuust was. Zijn familie, die heel godvruchtig was, had haar thuis in Ahmedabad (iets ten noorden van Turkabad) verlaten toen hij een kleine jongen was, en had zich in Sharifabad gevestigd om te ontsnappen aan de vervolging en de bedreiging van hun orthodoxe manier van leven. Andere Zoroasters hielden nog een paar decennia langer stand, maar tegen het einde van de eeuw was Ahmedabad volledig moslim, net zoals Abshahi dat werd in 1961.
[Boyce’s voetnoot: De laatste Zoroasterse familie verliet Abshahi in 1961, na de verkrachting en daaropvolgende zelfmoord van een van hun dochters.] Het was opmerkenswaardig dat de dorpen die aan de Zoroasters werden overgelaten overwegend zulke waren die over weinig water beschikten en waar de omstandigheden voor de boeren zwaar waren."
Boyce, Persian Stronghold of Zoroastrianism, pag. 7-8


Zowat elke dag verschijnen er in de media berichten over soortgelijke "incidenten" in de steden in ons eigen land.
 • Geen schimpscheuten over het aanbidden van vuur, maar gesis van 'hoer'.
 • Groepen jongeren die hulpverleners belagen en bedreigen
 • Autochtonen die op alle mogelijke manieren het leven zuur wordt gemaakt.
 • Criminele neigingen die op autochtonen worden botgevierd door tasjesdieven en straatrovers.
 • En natuurlijk de epidemie aan verkrachtingen.
Ook de autochtonen geven er uiteindelijk vaak de voorkeur aan om hun huis te verkopen en weg te trekken naar een plek waar ze in vrede kunnen leven, en op die manier gaan onze steden huis voor huis, straat voor straat, wijk voor wijk verloren voor de autochtone bewoners en hun cultuur. Tot weer een stukje van de wereld is veroverd voor Allah.

The Legacy of Jihad, Islamic Holy War and the Fate of Non-Muslims
Andrew G. Bostom, MD, ISBN 9781591026020


Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices
Mary Boyce, ISBN 9780415239035
Bron. Er staat daar veel meer dat de moeite van het doornemen waard is.
Afbeelding
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8886
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Witwassen van islam.

Bericht door sjun »

Muslimapologetes read better


Ook zo benieuwd wat hij van Anja's daw'a vindt?
Afbeelding
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8886
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Witwassen van islam.

Bericht door sjun »

Het blijft natuurlijk spijtig dat we niet gewoon via de massamedia als kranten en tv kunnen vernemen wat er van de doctrine van Mohammed en zijn volgelingen te verwachten is. Maar gelukkig is er internet en zijn er nog altijd boeken te koop waarin een behoorlijke tip van de moedwillige versluiering wordt opgelicht.

Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8886
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Witwassen van islam.

Bericht door sjun »

Afbeelding

Hier komt helemaal een staaltje van geschiedvervalsing ten bate van islam in beeld
http://www.1001inventions.nl/nl/home/
Nieuwspraak kon niet beter in beeld komen en de uitstekende ontleding van die quatsch door David Wood verbeter ik niet.

Science and Islam - A Reply to 1001 Inventions and the Library of Secrets by David Wood


De vraag is nog slechts van wiens centen dit betaald wordt en waarom je je kinderen hiermee zou laten indoctrineren. Het wordt tijd voor een publiek verspreid factcheckend tegenoffensief.
Afbeelding
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8886
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Witwassen van islam.

Bericht door sjun »

Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8886
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Witwassen van islam.

Bericht door sjun »

Telegraaf negeert inhoudelijk antwoord op islamleugens

Geplaatst door Chris Develing op 20 september, 2014

In haar rubriek ‘Wat u zegt’ staat De Telegraaf normaliter slechts een minuscuul stukje tekst van haar lezers toe. Op 12 september jongstleden stond daar echter een twee kolommen tellend relaas van zomaar een moslim die de Islam/IS vergelijking zat is. De beste man schreef hierin, waarschijnlijk vanuit oprechte onwetendheid, een feitelijke onwaarheid over de Koran om de vredelievendheid van de Islam te benadrukken.

Voor mij is dit een exemplarisch voorbeeld van het probleem dat de gematigde moslim in het Westen belichaamt: het in stand houden van de fabel dat de Islam vredig is, zodat het Islamdebat blijft struikelen over vredige moslims die wij niet durven te confronteren met hun theologische claims. Ik besef terdege dat veel moslims vredelievend zijn, maar zoals deze meneer bewijst, is dit veelal gebaseerd op mythische onwaarheden aangaande hun eigen religie. Dat mag (neen: dat moet) gezegd worden, want daar zit nou juist de bottleneck die het Islamdebat al jaren op zijn onwrikbare plaats houdt: het ontwijken van de inhoud.

De beste man schreef in zijn betoog dat er in de Koran staat dat de innerlijke Jihad (de strijd met jezelf) de grotere Jihad betreft, verkiesbaar boven eventuele gewapende Jihad. Hij deed dit zonder Koranreferentie, simpelweg omdat deze niet bestaat. Hieronder deel ik mijn, door de Telegraaf geweigerde, inzending, omdat u daar als maatschappelijk betrokken burger recht op heeft. Wanneer u feitelijk onjuist wordt geïnformeerd over een zaak waarvan het de hoogste tijd is dat wij daar zuivere kennis over gaan opdoen, dient de mogelijkheid er te zijn om hierop gewezen te worden. Die mogelijkheid heeft de Telegraaf om onduidelijke redenen geblokkeerd.

Het is overigens niet zo dat de krant geen enkel weerwoord op het stuk van deze man publiceerde. Na het weekend stond er, zoals vanouds, een minuscuul stukje van een meneer die, wars van enige bron, wat borrelpraatjes tegen de Islam murmelde. Hoe kan het zijn dat een moslim inhoud en theologie mag gebruiken in zijn betoog, terwijl het geselecteerde weerwoord hierop voor iedere objectieve lezer substantieloze nonsens is? Het is spijtig wederom te moeten constateren dat de Telegraaf de inhoud offert voor het steunen van misleidende Kalifaatpropaganda die gemakkelijk weerlegbaar is. Daarom geef ik u datgene wat de krant niet haalde; dat waar u recht op heeft:

Reactie op opiniestuk ‘Noem ons gewoon moslims’ door Nabeel Siddiqie uit Rotterdam.

Ik las een betoog van ene Nabeel Siddiqie waarin hij de Islam verdedigde tegen de associatie met jihadisten. Ik vond het jammer te moeten constateren dat deze moslim zijn religie slecht kent en openlijk onwaarheden verkondigt over zijn eigen Koran. Om die reden wil ik graag een inhoudelijke reactie plaatsen.

Het is altijd opvallend als iemand de Koran citeert zonder de Soera (hoofdstuk) en de Aya (vers) erbij te vermelden, wat toch een kleine moeite is. Siddiqie liet dit achterwege omdat zijn bewering er simpelweg niet in staat. Hij claimde dat de Koran hem leert dat de “grote Jihad” de strijd met jezelf is. Het is voor mij onbegrijpelijk dat Siddiqie dit niet eerst even checkte met de Koran voordat hij iets zou opschrijven dat feitelijk onjuist is.

Het hele concept van de grote en kleine jihad is zelfs gebaseerd op één zwakke overlevering (buiten de Koran om) waar de mainstream Islamitische geleerden hun handen al eeuwen geleden van af hebben getrokken.

Misschien doet meneer Siddiqie er goed aan zich te concentreren op authentieke bronnen met overleveringen van Muhammad, zoals Sahih al Bukhari en Sahih Muslim. Hierin treffen we geen enkele keer aan dat Jihad wordt gebruikt in de context van strijd met jezelf (al-Nafs). Sterker nog: vrijwel alle keren dat het woord Jihad in beide collecties genoemd wordt, betreft het de gewapende strijd tegen de ongelovigen, oftewel: Jihad al Kuffar. Hoewel ik erken dat Jihad tegen jezelf een gegeven is binnen de Islamitische theologie, is het niet zo dat deze groter kan worden geacht dan de gewapende Jihad tegen de ongelovigen, zoals meneer Siddiqie ons wil doen geloven.

Ik zal een paar uitspraken van Muhammad over de gewapende Jihad op een rij zetten die bevestigen dat dit een groot goed dient te zijn voor alle moslims. Dit keer mét bronvermelding, zodat de lezer kan controleren of ik de waarheid spreek:

“Ik heb het bevel gekregen om tegen de mensen te vechten totdat zij zeggen: ‘Geen ander heeft het recht aanbeden te worden dan Allah.” (Sahih Bukhari, Volume 4, boek 52, overlevering 196)

“Het voorbeeld van een Mujahid (strijder op de weg van Allah) is als een persoon die continu vast en bidt. Allah garandeert dat Hij de Mujahid naar het Paradijs brengt wanneer hij wordt gedood, en anders zal Hij hem veilig thuis brengen met beloningen en oorlogsbuit.” (Sahih Bukhari, Volume 4, book 52, overlevering 46)

“Wie bij Allah komt zonder een teken op hem (als resultaat van het vechten) voor Zijn doel, zal Hem onder ogen komen met een tekortkoming.” (Sunan Ibn Majah, boek 24, overlevering 2868)

Tot slot een Koranvers dat meneer Siddiqie wellicht de ogen opent:

“Doodt hen dan die niet in Allah en het Hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard; en zij die de godsdienst van de Waarheid niet als godsdienst nemen, van hen aan wie het Schrift is gegeven (joden en christenen), totdat zij het beschermgeld (Jizyah) betalen, naar vermogen, terwijl zij onderdanig zijn.” (Koran, Soera Taubah, Ayah 29. Vertaling: S. Siregar.)

Chris Develing, Den Haag.


De Telegraaf
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80762
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Witwassen van islam.

Bericht door Ariel »

Interessant topic. icon_thumbup.gif . Ik krijg steeds meer de indruk dat er een duistere geldstroom bestaat die ons Islam.... wat de kosten ook zijn....ons door de strot wil duwen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8535
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Witwassen van islam.

Bericht door xplosive »

En dit is alweer van enige tijd geleden. Het moge duidelijk zijn dat De Telegraaf feitelijk al heel lang een linkse krant is. Wat is er eigenlijk tegenwoordig überhaupt nog rechts?
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8886
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Witwassen van islam.

Bericht door sjun »

Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16300
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Witwassen van islam.

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Ariel schreef:Interessant topic. icon_thumbup.gif . Ik krijg steeds meer de indruk dat er een duistere geldstroom bestaat die ons Islam.... wat de kosten ook zijn....ons door de strot wil duwen.
Ik houd het erbij dat de wereld gek geworden is. Louter gebaseerd op mijn overtuiging - die zo simpel te begrijpen is - dat de mens . . . die meent dat hij een vrije wil heeft, toch lekker hardstikke dood gaat. Het schijnt . . . de WIL van een ander te zijn.

Klootzakken die denken dat de mens een vrije wil heeft.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8886
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Witwassen van islam.

Bericht door sjun »

Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16300
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Witwassen van islam.

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Boven het IQ gemiddelde in Europa verblijvende moslims die islam proberen wit te wassen, lijden aan inwendige geestelijke stress.

Ga er maar aan staan . . .

Dag in dag uit wordt er op jouw 'glorieuze' religie afgegeven. Staat er negatieve berichtgeving in de krant over de islam. Zelfs de grootste baas van de wereld zegt er wat over op een manier die islam in een kwaad daglicht stelt. De berichtgeving over islam en moslims houdt niet op. De cartoons over Mohammed. De vele islamitische terreurorganisaties in de wereld die in de naam van hun profeet opereren en die het krijgsgeweld niet schuwen en van geen ophouden weten als het op het verspreiden van geweld aankomt namens islam. De vele TV journaals en praatprogramma's waarin weer eens over islam en moslims wordt gediscussieerd. En het moet gezegd, bijna iedere Marokkaan ontkent NOOIT dat hij geen moslim is. Zelfs het alleraardigste jongetje in de klas van nederland: Ahmed Aboutaleb is en blijft moslim. Probeer er maar eens onderuit te komen.

Iedere psycholoog en gedragswetenschapper kan hier meer over vertellen.

King noemde islam ooit passend een baggerreligie. En zo is het en niet anders. Een baggerreligie die parasieten voortbrengt. Het is de eigen bagger die moslims elke dag weer over zich heen krijgen gestort. En waar komt die stinkende shit vandaan?
Niet van een vredelievende islam, want die moet nog uitgevonden worden. Een gematigde moslim is net zo ongeloofwaardig als Hans van de Mortel die tijdens zijn glorieuze carrière bij de Jehovah's Getuigen gezegd zou hebben dat hij atheïst is en desalniettemin in Jezus gelooft.

Dus. Een gematigde moslim zou nooit zijn geloof kunnen belijden in de historische Arabische profeet van alle mohammedanen omdat hij daarmee tegen de wil van Allah de knecht van Mohammed ingaat.

Op zoek gaan naar een gematigde moslim is als bij een ijskar vragen
om een warm ijsje.
Laatst gewijzigd door Hans v d Mortel sr op wo apr 26, 2017 10:38 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16300
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Witwassen van islam.

Bericht door Hans v d Mortel sr »

sjun schreef: Ik zal een paar uitspraken van Muhammad over de gewapende Jihad op een rij zetten die bevestigen dat dit een groot goed dient te zijn voor alle moslims. Dit keer mét bronvermelding, zodat de lezer kan controleren of ik de waarheid spreek:
Het had handig geweest wanneer Sjun, voor hemzelf, hier een quote van had gemaakt. Want nu lijkt het net of de tekst van hem is. Want meneer Develing spoort niet helemaal. Het is dat ik thuis ben in de Koran, hoe anders had iemand hem kunnen controleren op zijn beweringen? Ik herhaal nog even:
Dit keer mét bronvermelding, zodat de lezer kan controleren of ik de waarheid spreek:
Ik laat mij slechts leiden door de laatst door hem genoemde tekst waarbij een juiste bronvermelding ontbreekt. Immers, het nummer van de soera laat hij onvermeld. Hij noemt alleen het vers. Het betreft soera nummer 9.
“Doodt hen dan die niet in Allah en het Hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard; . . .
(Koran, Soera Taubah, Ayah 29. Vertaling: S. Siregar.)

Chris Develing, Den Haag.
Bestrijden is niet hetzelfde als doden. Chris moet nog een boel leren. En Sjun ook? Grapje! Sjun is een kanjer met de beste kennis van de Koran. icon_thumbup.gif
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Boudewijn Abma
Berichten: 597
Lid geworden op: do jan 19, 2017 5:01 pm

Re: Witwassen van islam.

Bericht door Boudewijn Abma »

'Hans van de Mortel' schreef:
“Doodt hen dan die niet in Allah en het Hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard; . . .
(Koran, Soera Taubah, Ayah 29. Vertaling: S. Siregar.)
Ik vond de volgende vertalingen:

Strijdt tegen hen die niet in God geloven en niet in de laatste dag en die niet verbieden wat God en Zijn gezant verboden hebben en die niet de godsdienst van de waarheid aanvaarden uit het midden van hen aan wie het boek gegeven is, totdat zij naar vermogen onderdanig de schatting betalen.

Bestrijdt hen die niet geloven in Allah, noch in de Laatste Dag, en die niet verboden stellen wat Allah en Zijn Boodschapper verboden hebben gesteld, en die zich niet voegen naar de wezenlijke godsdienst onder degenen aan wie de Schrift gegeven is, totdat zij uit de hand de schatting opbrengen, in onderdanigheid.

Fight those who do not believe in Allah or in the Last Day and who do not consider unlawful what Allah and His Messenger have made unlawful and who do not adopt the religion of truth from those who were given the Scripture - [fight] until they give the jizyah willingly while they are humbled.


De behoefte om moslims moorddadiger voor te stellen dan ze zijn viel hier al eerder op. Als u, waar ik u in steun, de Islam wenst te bekritiseren doet er niet verstandig aan u te baseren op troebele en verzonnen teksten.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 22576
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Witwassen van islam.

Bericht door King George »

Boudewijn Abbas schreef:Ik vond
Wat je vindt moet je bij gevonden/verloren aangeven in plaats van er een forum mee vol te schijten.

In wat jij vindt hebben wij namelijk
Spoiler! :
GEEN INTERESSE
Laatst gewijzigd door King George op wo apr 26, 2017 11:26 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Boudewijn Abma
Berichten: 597
Lid geworden op: do jan 19, 2017 5:01 pm

Re: Witwassen van islam.

Bericht door Boudewijn Abma »

King George schreef:
Boudewijn Abbas schreef:Ik vond
Wat je vindt moet je bij gevonden/verloren aangeven in plaats van er een forum mee vol te schijten.

Van wat jij vindt hebben wij namelijk
Spoiler! :
GEEN INTERESSE

Qua inhoudelijkheid steekt u Sjun naar de kroon. Mijn complimenten.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 22576
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Witwassen van islam.

Bericht door King George »

'Hans van de Mortel' schreef:King noemde islam ooit passend een baggerreligie. En zo is het en niet anders. Een baggerreligie die parasieten voortbrengt. Het is de eigen bagger die moslims elke dag weer over zich heen krijgen gestort. En waar komt die stinkende shit vandaan?
Niet van een vredelievende islam, want die moet nog uitgevonden worden. Een gematigde moslim is net zo ongeloofwaardig als Hans van de Mortel die tijdens zijn glorieuze carrière bij de Jehovah's Getuigen gezegd zou hebben dat hij atheïst is en desalniettemin in Jezus gelooft.

Dus. Een gematigde moslim zou nooit zijn geloof kunnen belijden in de historische Arabische profeet van alle mohammedanen omdat hij daarmee tegen de wil van Allah de knecht van Mohammed ingaat.

Op zoek gaan naar een gematigde moslim is als bij een ijskar vragen
om een warm ijsje.
Een vegetarische krokodil bestaat ook niet. Laat alle appeasers dit tot hen doordringen!
Laatst gewijzigd door King George op wo apr 26, 2017 12:29 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8886
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Witwassen van islam.

Bericht door sjun »

Boudewijn Abma schreef:
'Hans van de Mortel' schreef:
“Doodt hen dan die niet in Allah en het Hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard; . . .
(Koran, Soera Taubah, Ayah 29. Vertaling: S. Siregar.)
Ik vond de volgende vertalingen:

Strijdt tegen hen die niet in God geloven en niet in de laatste dag en die niet verbieden wat God en Zijn gezant verboden hebben en die niet de godsdienst van de waarheid aanvaarden uit het midden van hen aan wie het boek gegeven is, totdat zij naar vermogen onderdanig de schatting betalen.

Bestrijdt hen die niet geloven in Allah, noch in de Laatste Dag, en die niet verboden stellen wat Allah en Zijn Boodschapper verboden hebben gesteld, en die zich niet voegen naar de wezenlijke godsdienst onder degenen aan wie de Schrift gegeven is, totdat zij uit de hand de schatting opbrengen, in onderdanigheid.

Fight those who do not believe in Allah or in the Last Day and who do not consider unlawful what Allah and His Messenger have made unlawful and who do not adopt the religion of truth from those who were given the Scripture - [fight] until they give the jizyah willingly while they are humbled.


De behoefte om moslims moorddadiger voor te stellen dan ze zijn viel hier al eerder op. Als u, waar ik u in steun, de Islam wenst te bekritiseren doet er niet verstandig aan u te baseren op troebele en verzonnen teksten.
Zou het niet veeleer kunnen duiden op het omgekeerde: versuikerde, al te politiekcorrecte vertalingen? Eens wat andere vertalingen bekijken:
 • Sahih International: Fight those who do not believe in Allah or in the Last Day and who do not consider unlawful what Allah and His Messenger have made unlawful and who do not adopt the religion of truth from those who were given the Scripture - [fight] until they give the jizyah willingly while they are humbled.
 • Pickthall: Fight against such of those who have been given the Scripture as believe not in Allah nor the Last Day, and forbid not that which Allah hath forbidden by His messenger, and follow not the Religion of Truth, until they pay the tribute readily, being brought low.
 • Yusuf Ali: Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Book, until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued.
 • Shakir: Fight those who do not believe in Allah, nor in the latter day, nor do they prohibit what Allah and His Messenger have prohibited, nor follow the religion of truth, out of those who have been given the Book, until they pay the tax in acknowledgment of superiority and they are in a state of subjection.
 • Muhammad Sarwar: Fight against those People of the Book who have no faith in God or the Day of Judgment, who do not consider unlawful what God and His Messenger have made unlawful, and who do not believe in the true religion, until they humbly pay tax with their own hands.
 • Mohsin Khan: Fight against those who (1) believe not in Allah, (2) nor in the Last Day, (3) nor forbid that which has been forbidden by Allah and His Messenger (4) and those who acknowledge not the religion of truth (i.e. Islam) among the people of the Scripture (Jews and Christians), until they pay the Jizyah with willing submission, and feel themselves subdued.
 • Arberry: Fight those who believe not in God and the Last Day and do not forbid what God and His Messenger have forbidden -- such men as practise not the religion of truth, being of those who have been given the Book -- until they pay the tribute out of hand and have been humbled.
Qur'an in Context 1: "Fight Those Who Do Not Believe" (9:29)


Nog maar wat bewustmaking over moslimapologetie, zolang het nog kan.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 22576
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Witwassen van islam.

Bericht door King George »

Vertalen is dus ook al een verpolitiekte bezigheid als het om de Islam gaat. Dan moeten wij dus de suikervertaling in plaats van de werkelijke vertaling te lezen krijgen.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16300
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Witwassen van islam.

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Boudewijn Abma schreef:
'Hans van de Mortel' schreef:
“Doodt hen dan die niet in Allah en het Hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard; . . .
(Koran, Soera Taubah, Ayah 29. Vertaling: S. Siregar.)
Ik vond de volgende vertalingen:

Strijdt tegen hen die niet in God geloven en niet in de laatste dag en die niet verbieden wat God en Zijn gezant verboden hebben en die niet de godsdienst van de waarheid aanvaarden uit het midden van hen aan wie het boek gegeven is, totdat zij naar vermogen onderdanig de schatting betalen.

Ik had mij misschien wat duidelijker kunnen uitdrukken. Maar desalniettemin heb ik soera 9 genoemd waarin wordt gerept van 'bestrijden' en niet van 'doden'. Ik schreef: bestrijden is niet hetzelfde als doden (soera 9:29). Ik schreef NIET: Doden is niet hetzelfde als bestrijden.

Maar . . . bestrijden kan meestal niet los gezien worden van moord en doodslag. Als u dat niet wilt meenemen in uw contra gedrag op FFI ter verdediging van mensen die zich VOL TROTS moslim blijven noemen, dan is dit een betreurenswaardige zaak. Trouwens – let eens op – bij twee soera’s die pal boven elkaar staan. Dit zijn ze:
Soera 2:191 - En doodt hen overal waar jullie hen vinden en verdrijft hen van waar zij jullie hebben verdreven. En de Fitnah is erger dan het doden. En bestrijdt hen niet bij al-Masdjid ul-Haraam (de gewijde moskee in Mekka), totdat zij jullie daar bestrijden. Maar als zij jullie bestrijden, doodt hen dan. Dit is de vergelding voor de ongelovigen.

Dan volgt soera 2:192 die in één regel rept dat Allah vergevend en barmhartig is. Maar dan brandt Allah weer onmiddellijk los in zijn onbeheerste drift en woede.
Soera 2:193 - En bestrijdt hen totdat er geen beproeving meer is en de godsdienst aan Allah toebehoort. Maar als zij ophouden, dan is er geen vijandschap behalve tegen de onrechtplegers.

Ik ben degene geweest die de plaatsing op FFI, die niet had mogen plaatsvinden, heb aangekaart. Daarmee wordt de islam en hun achterlijke moslims geenszins een handreiking gedaan. U begrijpt wat ik bedoel wanneer ik stel dat je geen goede wijn met water moet verdunnen in de domme verwachting dat je gasten dit toch niet zullen merken.

U bent hardleers en ik weet niet wat de reden daarvan is. Ik wil geen mensen overtuigen die niet overtuigd willen worden. Maar aangezien u graag goede vertalingen opzoekt in de Koran kom ik u in deze graag tegemoet. Ik ben tenslotte de beroerdste niet. Anderen hebben hun geduld met u verloren. Dat is hun goed menselijk recht.
Soera 4:74 - Laten zij die het tegenwoordige leven verkopen voor het hiernamaals dan strijden op Gods weg en wie op Gods weg strijdt en gedood wordt of de overwinning behaalt, hem zullen Wij een geweldig loon geven.

Soera 5:33 - De vergelding van hen die tegen God en Zijn gezant oorlog voeren en erop uit trekken om op de aarde verderf te zaaien zal zijn, dat zij ter dood gebracht zullen worden, of gekruisigd, of dat hun handen en hun voeten aan tegenovergestelde kanten worden afgehouwen, of dat zij uit het land verbannen worden. Dat is voor hen een schande in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals is er voor hen een geweldige bestraffing.

Soera 9:5 - Als de heilige maanden zijn verstreken, doodt dan de veelgodendienaars waar jullie hen vinden, grijpt hen, belegert hen en wacht hen op in elke mogelijke hinderlaag. Maar als zij berouw tonen, de salaat verrichten en de zakaat geven, legt hun dan niets in de weg. God is vergevend en barmhartig.

Aanzetten tot haat tegen andersdenkenden. Aanzetten tot geweld, tot moord en doodslag jegens andersdenkenden. Discriminatie jegens andersdenkenden. Fascistische ideologie. Wetenschappelijke lachwekkende onzin op groot formaat waar ALLE moslims geen enkele moeite mee hebben. Het aanleren, aanprijzen en herhalen van de sadistische structuur van de Koran bij monde van de stinkende uitlaatklep van de vieze smerige pedofiele door ALLE moslims geliefde weerzinwekkende ongeletterde profeet voor alle mohammedanen, genoemd Mohammed. Het communisme maakte reclame voor zichzelf door te stellen dat het communisme de beste vorm van menselijkheid inhoudt. We weten beter. De grootste imperialist zijn de VS, maar daar heerst vrijheid van meningsuiting. Kom daar maar eens om bij dat walgelijke onmenswaardige achterlijke zooitje moslims die vasthouden aan hun perverse smerige fascistische sadistische haatreligie die hoe dan ook – de wil van Mohammed – MOET heersen over alle andere religies. U leest het in dit onsmakelijke fascistische vers dat veel weg heeft van de ideologie van de nazi’s die zich net als mohammedanen als Übermenschen beschouwden en moslims net zo gevaarlijk maakt wanneer zij in de meerderheid zijn. De Duitsers hadden Hitler. Mohammedanen (moslims in de politieke volksmond) hebben Mohammed.
Soera 48:28 - Hij is het die Zijn Boodschapper met de leidraad en de ware godsdienst gezonden heeft om haar de overhand te geven over alle godsdienst. En Allah is voldoende als getuige.

U mag zichzelf misschien een nuchter mens vinden, moslims zien dit beslist anders. Uw probleem is dat u zich volgens mij maar moeilijk kunt inleven in de geest van een ander. Nou ja, u bent tenslotte ook geen psycholoog. Ik ben dat wel.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Plaats reactie