De Grote Europese Burgeroorlog

Gebruikersavatar
Spinoza
Berichten: 9
Lid geworden op: Vr Mei 09, 2003 9:35 am

De Grote Europese Burgeroorlog

Berichtdoor Spinoza » Vr Mei 09, 2003 9:57 am

Is hij nog afwendbaar, de 'Grote Europese Burgeroorlog'?

Of worden we daarentegen allemaal islamiet?


Een discussie over islam en het westen (of de islam in het westen) gaat meestal nog steeds voorbij aan het meest essentiële van dit fenomeen.

De meeste mensen die over deze problematiek spreken, gaan er meestal impliciet van uit dat "de islamieten" een bepaalde hoeveelheid personen betreft, die altijd hetzelfde blijft. Voor hen hebben we hier dus met een 'statisch gegeven te maken' en moeten we het als dusdanig behandelen.

Zo denken er velen en zo houden ze het voor zichzelf ook leefbaar, zo hoeven ze immers de consequenties van de realiteit niet onder ogen te zien en bewaren ze hun gemoedsrust.

Moest dit inderdaad zo zijn dat de islambevolking stabiel was, dan zou men zich 'passief' kunnen opstellen of lange termijn strategieën uitdenken.


Hier wil ik echter stellen dat dit niet zo is. We hebben niet de tijd om over lange termijn strategieën (lees over 3 of meer generaties) na te denken. Doordat de islam een dynamisch en organisch gegeven is moet ook het meest essentiële in deze discussies betrokken worden. En dat is de ontzettend snelle verspreiding van de islam door de grotere voortplanting van de moslims.


Daarom deze tekst die ik hieronder citeer ter stimulering van het betrekken van dit aspect in de discussies over de islam (in het westen en elders in de wereld).

Ik wil al onmiddellijk meegeven dat volgens mijn eigen berekeningen ondergenoemde getallen ietwat overdreven zijn, bvb verdubbelingssnelheid van "allochtonen". Zelf vind ik het een juistere vuistregel te hanteren, 'een verdubbeling bij elke generatie' (bij voleindigde gezinnen met 4 à 5 kinferen/gezin - zonder immigratie en zonder inhuwelijking).

De gevolgde wiskundige redenering klopt echter wel.


XERXES, MAMMOETS EN MOSLIMS

Perzische proloog

Xerxes, de Perzische Koning der Koningen, stond in 480 voor Christus aan het hoofd van een gigantisch leger dat zich voorbereidde op een oorlog tegen de Griekse steden. Volgens Herodotus telde zijn leger één miljoen manschappen en zijn vloot twaalfhonderd schepen. Die cijfers worden door moderne historici overdreven geacht, maar het was zeker de grootste strijdmacht die sinds mensenheugenis ooit in dat deel van de wereld was verzameld. Nabij de stad Abydis liet Xerxes zijn troepen een grote parade houden. En terwijl die honderdduizenden soldaten voorbij marcheerden, barstte de Koning der Koning plots in tranen uit. Aan zijn toegesnelde raadgevers en satrapen vertelde hij dat hij huilde "omdat van al die dappere mannen binnen honderd jaar niemand meer in leven zou zijn." De koning had de dood ontdekt. Natuurlijk had hij al vele mensen zien sterven, in oorlogen, ziekten en paleisintriges. Maar de volle omvang van de dood en de allesverslindende tijd drongen toen pas ten volle tot hem door. Voor vele van die soldaten lag de ontmoeting met de dood trouwens geen honderd jaar meer in de toekomst. Zij zouden nog triomfantelijk en vol overmoed over hun beroemde schipbrug over de Hellespont trekken. Maar bij Thermopylae wachtten de Spartaanse hoplieten hen op, met hun koning Leonidas…

Mammoets op Wrangel

Op het Siberische eiland Wrangel hebben nog tot in historische tijden mammoets geleefd. Waarschijnlijk waren de mammoets overal elders al lang uitgestorven, maar op dat barre, afgelegen eiland was nog een populatie in stand gebleven. Nu nog is de bodem van het eiland bezaaid met botten, kiezen, schedels en slagtanden van die reusachtige beesten. Onlangs hebben wetenschappers computersimulaties gemaakt van het uitsterven van de mammoets op Wrangel, en daaruit bleek dat het een dubbeltje op zijn kant was. De kudden hadden nog honderden jaren kunnen overleven als er niet één kleine verandering hun leefpatroon had verstoord. Waarschijnlijk was die verandering de komst van menselijke jagers vanuit het Siberische vasteland. Niet dat zij zoveel dieren doodden. Zij joegen tenslotte nog met heel primitieve wapens, niet met mitrailleurs, zelfs nog niet met kruisbogen of ijzeren speerpunten. Maar dat kleine aantal gedode mammoets was al fataal: door de jacht steeg het sterftecijfer voor de mammoets tot boven het geboortecijfer. Een klein beetje maar. Maar toen was het nog slechtst een kwestie van tijd… Uit de computersimulaties bleek nog iets eigenaardigs: welke schatting men ook invoerde voor het oorspronkelijke aantal mammoets dat nog op Wrangel leefde toen de menselijke jagers daar verschenen, het eindresultaat bleef precies hetzelfde. Of er op dat ogenblik nu 8 000 of 18 000 of 80 000 mammoets waren, het beïnvloedde het eindresultaat nauwelijks: hoe groot die populatie ook was, zij was gedoemd in enkele generaties uit te sterven.

"Wacht maar…"

Iedere Vlaming die in een stad of een wijk met veel immigranten woont, heeft die strijdkreet al eens gehoord: "Wacht maar tot wij hier de baas zijn." Bij ieder conflict tussen Vlamingen en moslims komt dat wel eventjes aan de oppervlakte, zelfs bij een banale ruzie over een parkeerplaats. Het kan een Marokkaanse kind zijn dat die leuze roept, of een groepje allochtone pubers, of een fundamentalist met een woeste baard, of een islamleraar in een westers pak. Maar het dreigement is onveranderlijk hetzelfde. "Wacht maar…" In één van zijn interviews vertelde Pim Fortuyn hoe in een ziekenhuis hetzelfde sinistere dreigement te horen kreeg toen hij een opmerking maakte over een groepje luidruchtige moslims dat ook na het einde van het bezoekuur in het hospitaal bleef rondhangen en kabaal maken. "Wacht maar, kale, tot wij het hier overnemen." De laatste variant daarvan hebben we gehoord uit de mond van de Libanese Hezbollahstrijder Dyab Abu Djadja.

De meeste mensen zullen zo'n dreigement afdoen als typisch Arabische bluf. Ze hebben ongelijk. Als de huidige maatschappelijke trends zich verder zetten dan zullen de moslims nog deze eeuw de macht overnemen in verschillende Europese landen. Ik kan bijna zien hoe de lezer bij deze paragraaf afkeurend achteroverleunt in zijn stoel. Is dat geen schromelijke overdrijving? Laat ik mij niet meeslepen door mijn eigen retoriek? Dat de moslims rellen veroorzaken, dat zij een onevenredig grote bijdrage leveren tot het aantal geweldmisdrijven, dat zij oververtegenwoordigd zijn in de drughandel, dat zij hun dochters uithuwelijken, dat zij fundamentalistische terreurgroepen steunen, dat zij extremistische, middeleeuwse en soms ronduit hatelijke standpunten verkondigen over westerlingen, vrouwen, joden en andere ongelovigen… dat is allemaal vanzelfsprekend. Maar dat zij hier ooit de baas kunnen worden? Dat zij hier de macht zouden grijpen? Dat is toch even dwaas als beweren dat Luxemburg de oorlog gaat verklaren aan de Verenigde Staten? Tenslotte leven er in België slechts vierhonderdduizend moslims. Op een bevolking van meer dan negen miljoen "gewone Belgen" is dat toch een heel kleine minderheid? Diè zullen toch ooit de macht kunnen grijpen? Dat kan toch niet? Nee toch?

Helaas, dat kan wel. Om te beginnen moet men geen meerderheid hebben om de macht te grijpen. De geschiedenis staat vol voorbeelden van agressieve of sluwe minderheden die de plak zwaaien over meerderheden die dikwijls veel en veel groter zijn: de Tutsi's over de Hutu's, de Walen over de Vlamingen, de bolsjewieken van 1918 over de rest van Rusland, Moghulheersers over Indië… Wie de huidige machtsverhoudingen in Europa nuchter onder ogen ziet, ontdekt al gauw dat zelfs nu de reële macht van de moslims al veel en veel groter is dan die van gelijk welke andere religieuze groep. Zelfs de ooit zo machtige katholieke kerk kan of durft de confrontatie niet meer aan. Alle censuurprocessen tegen schrijvers zijn de voorbije jaren aangespannen door moslims of hun collaborateurs. Denk maar aan het verbod op de vertoning van Mohammed ou le fanatisme, of aan de rechtszaken tegen Oriana Fallaci en Houellebecq wegens belediging van de islam. Kan men zich voorstellen dat een bisschop zo'n proces zou durven aanspannen tegen een auteur of regisseur wegens belediging van het christendom? Wegens smaad aan de paus? Zelfs regeringsleiders als George Bush en Tony Blair, die zeer moedig stelling hebben genomen in strijd tegen Al Qaeda, durven in het openbaar niets negatiefs zeggen over de islam. Berlusconi durfde dat wel, maar hij moest daarna zijn woorden inslikken. Als bewijs van reële macht kan dat tellen…

De nieuwe heersers

Maar laat ons daar allemaal nog abstractie van maken. Laat ons het probleem beperken tot een vraag waarop een rekenkundig antwoord mogelijk is: kunnen moslims hier ooit een democratische meerderheid verwerven? Het antwoord is heel simpel: ja. Als we geen drastisch terugkeerbeleid voeren, zal dat zelfs nog deze eeuw gebeuren. Brussel is de grootste stad van het land. Maar binnen één of twee generaties zal de politieke macht er volledig in handen zijn van vreemdelingen. Zowel de Vlamingen als de franstaligen zullen dan een minderheid zijn in hun eigen hoofdstad, en zij zullen gedomineerd worden door groepen met andere talen en andere culturen, zoals Hugo Schiltz in een zeldzame vlaag van eerlijkheid zegde in De Zevende Dag van 8 november 1998. Brussel is weliswaar het meest extreme voorbeeld, maar het is zeker geen uniek geval. In het Franse Roubaix zijn de moslims waarschijnlijk nu al in de meerderheid, en zij dromen openlijk van de oprichting van een semi-onafhankelijke islamitische stadsstaat waarin de wetgeving op de sjaria gebaseerd zal zijn (Philippe Aziz, Le paradoxe de Roubaix, uitg. Plon 1996)

Volgens cijfers van De Standaard van 7 maart 2000 zal de bevolking van Amsterdam, den Haag, Rotterdam en Utrecht in 2015 voor de helft uit allochtonen bestaan. In Amsterdam zijn nu al 115 van de 199 basisscholen "zwart", wat in het Nederlandse onderwijsjargon betekent dat ze meer dan driekwart allochtonen tellen.

Als deze trends zich doorzetten, zullen de Europese staten in minder dan een eeuw tijd volledig gebalkaniseerd worden, net zoals Bosnië, Kosovo, Libanon en Macedonië. Naties als Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië en Spanje, die nu nog vrij stabiel zijn, zullen dan een even explosief cocktail van volkeren, religies en etnische groepen vormen als Libanon, het vroegere Joegoslavië of de meeste Balkanstaten. De Europese steden zullen bestaan uit een conglomeraat van diverse etnische enclaves: Turkse, Marokkaanse, Afrikaanse, Chinese, Russische, Albanese… die allemaal op gespannen voet leven met elkaar en met de verzwakte en verouderde oorspronkelijke bevolking.

Demografische atoombom

Lijkt dat allemaal fel overdreven? Is dat een mengeling van irrationele angst en demagogie? Absoluut niet. Het is elementaire wiskunde. De cijfers spreken voor zichzelf. Ik baseer mij hier op Nederlandse statistieken, omdat die er tenminste zijn. In België worden zo'n cijfers nooit gepubliceerd. De aangroei van het aantal vreemdelingen wordt in de statistieken verdonkeremaand doordat men de genaturaliseerden gewoon als "Belgen" registreert, zelfs als zij fanatieke Turkse nationalisten zijn, of Marokkaanse fundamentalisten. De Nederlanders tellen logischer, en hun resultaten zijn dan ook realistischer. In de twee decennia tussen 1975 en 1995 is het percentage allochtonen in Amsterdam gestegen van 6 tot 32, in Rotterdam van 6 tot 29, in Utrecht van 5 tot 21. In twintig jaar tijd is hun aandeel in dus verviervoudigd, en soms zelfs vervijfvoudigd. Natuurlijk, de meeste allochtonen zitten in de steden. De bevolkingsevolutie daar is niet helemaal representatief voor de bevolking van heel het land. Maar cijfers voor heel het land zijn nauwelijks geruststellender. Het Centraal Bureau voor Statistiek geeft volgende cijfers voor de aantallen allochtonen in Nederland. Daarbij worden inwijkelingen uit Oost of Zuid-Europa uitdrukkelijk niet meegerekend.

In 1975 waren er nog maar 2,3% allochtonen.
In 1985 was dat al bijna verdubbeld tot 4,5%
In 1997 steeg het tot 9,4%.
Voor 2015 zal men naar schatting uitkomen op 12 tot 14%.

Dat zijn angstaanjagende cijfers. In gewone mensentaal gezegd: ongeveer om de elf of twaalf jaar verdubbelt het aantal allochtonen.

Hebben die moslims dan allemaal zoveel kinderen? Nee, niet echt. Ze hebben natuurlijk gemiddeld wel meer kinderen dan westerlingen, maar toch is dat slechts een gedeeltelijke verklaring. Bovenop dat grotere aantal geboorten zijn er nog andere factoren die deze explosieve aangroei veroorzaken. De officiële immigratiestop wordt massaal omzeild door illegale immigratie en door misbruik van de asielwet. Ook zonder die twee externe factoren zou het aantal immigranten in Nederland echter explosief gestegen zijn. Dertig jaar geleden waren er ongeveer 75 000 allochtonen, maar die groep is intussen tot ongeveer 500 000 aangegroeid door geboorten en zogenaamde volgmigratie: familieleden die overkomen en gearrangeerde huwelijken met partners uit het thuisland. Anders gezegd: deze stijging zou zich ook hebben voorgedaan als men de asielwetgeving had afgeschaft, en als men elke illegaal aan de grens had gearresteerd en teruggestuurd. Alleen al door volgmigratie wordt een willekeurige groep moslimmigranten in dertig jaar tijd dus zeven keer groter. Echt verbazend is dat niet: ongeveer vier op vijf islamitische immigranten in België trouwt met een partner uit het thuisland, en dat zal in Nederland wel niet anders zijn. Dat veroorzaakt natuurlijk een kettingreactie, want die kersverse bruid of bruidegom kan weer familieleden laten overkomen. En die kunnen elk weer een partner importeren… Het beroemdste voorbeeld van zo'n kettingreactie vinden we in de natuurwetenschappen. Net zo'n kettingreactie van gesplitste atomen kan in verrijkt uranium tot een nucleaire explosie leiden…

De les van Wrangel

Een volk dat een gezonde demografische groei kent, kan eventueel nog immigranten opnemen en assimileren, maar een uitstervend volk - en dat geldt helaas voor àlle Europese volkeren - kan dat niet. Als er binnen enkele generaties nog maar drie miljoen Vlamingen over zijn, dan zal dat tijdelijk vervelende gevolgen hebben, onder andere voor de pensioenkassen. Maar dat hoeft geen ramp te zijn. Er zijn nog volkeren met slechts drie miljoen inwoners die gelukkige en welvarende naties hebben opgebouwd. Maar dat wordt wel een ramp als die drie miljoen Vlamingen in hun eigen land moeten opboksen tegen groepen immigranten en hun talrijke afstammelingen, die een veel hoger geboortecijfer hebben. Dan zullen wij onvermijdelijk door hen overvleugeld worden. Dan zullen wij eindigen als een onderdrukte minderheid in ons eigen vaderland, net zoals met de Indianen in de negentiende eeuw is gebeurd. Dat "Indiaanse scenario" lijkt misschien absurd als men alleen naar absolute getallen kijkt. Er zijn ongeveer zes miljoen Vlamingen en slechts enkele honderdduizenden niet-Europese immigranten, en dat geeft een vals gevoel van stabiliteit en veiligheid. Maar hoe vreemd dat ook klinkt: die getallen hebben geen enkele waarde. Alle mensen die nu leven zijn binnen honderd jaar dood. Voor Xerxes kwam dat besef met een schok, met een gedachte die hem overviel als een plots openbarstende etterbuil. Maar wij moderne mensen, met ons historische tijdsbesef, zouden daar niet van mogen schrikken. Binnen honderd jaar zijn wij allemaal dood. Alle zes miljoen Vlamingen. Hoe groot een bevolkingsgroep is zegt niets over zijn overlevingskansen op langere termijn. Dat geldt voor alle levende wezens, of dat nu dinosauriërs, mammoets, walvissen, Mohicanen of Europeanen zijn. Daar zijn alleen de onwrikbare geboorte- en sterftecijfers van belang. Een kleine groep met een sterke demografische groei zal op lange termijn onvermijdelijk een grote groep met een demografisch deficit overheersen.

De les van Wrangel is akelig duidelijk, en ze is ook op onszelf van toepassing. Aantallen zeggen niets over onze overlevingskansen. Alleen de genadeloze cijfers van geboorte, sterfte en immigratie bepalen wie ons land zal beërven: onze kleinkinderen, of die van de moslims.

Pas de regel van de twaalfjaarlijkse verdubbeling zelf maar eens toe op het aantal moslims in België. Ik ga dat niet voor U uitrekenen. U kan dat best zelf. U zult verbaasd zijn hoe snel de Abu Djadja's hier een absolute meerderheid kunnen veroveren.


Marc Joris
[email protected]

Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4147
Lid geworden op: Ma Jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contact:

Berichtdoor sprot » Vr Mei 09, 2003 6:16 pm

Ne vlaams blokker is niet zo'n goede referentie
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste
Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)
Sapere aude!
In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.

Gebruikersavatar
Spinoza
Berichten: 9
Lid geworden op: Vr Mei 09, 2003 9:35 am

Berichtdoor Spinoza » Vr Mei 09, 2003 10:03 pm

sprot schreef:Ne vlaams blokker is niet zo'n goede referentie


Helaas zijn het tot op heden bijna uitsluitend mensen uit deze strekking in de samenleving die zulke teksten durven schrijven en met hun naam ondertekenen.


Toevallig was deze tekst nu van iemand van het Vlaams Blok. Maar was deze tekst van iemands anders hand geweest had ik hem even graag gepost. Wat vooral telt is de inhoud die erin naarvoor gebracht wordt.

Te weinig nog wordt met de "demografische bom" van de moslims in Europa rekening gehouden als men het heeft over 'de islam in het westen'. Terwijl dit nu net hét wapen bij uitstek is van degenen die de islam willen verbreiden.

Door het fenomeen van deze bom is het voor moslims in Europa zeer moeilijk om de stap naar niet-moslims te zetten. De invloed van de 'huiscultuur' wordt er immers steeds groter door. De moslims in Europa worden erdoor verhinderd om Europeanen te worden en in plaats hiervan wordt Europa gearabiseerd - want er wordt een steeds groeiend stuk Arabië naar Europa getransplanteerd.

Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12349
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 3:12 pm

Berichtdoor Zwartmeer » Za Mei 10, 2003 3:48 am

Iedereen zou dit moeten lezen! Laat de kritiek maar komen!

Gebruikersavatar
Hamsa
Berichten: 525
Lid geworden op: Za Jan 25, 2003 7:45 am

Berichtdoor Hamsa » Za Mei 10, 2003 6:10 pm

Zie hier een link:
http://islamicweb.com/begin/results.htm

Nederland, België, Europa en de rest van de wereld; word wakker voor het te laat is !

mujahidin
Berichten: 5
Lid geworden op: Zo Nov 09, 2003 1:42 pm

Berichtdoor mujahidin » Zo Nov 09, 2003 2:22 pm

:lol: ja jullie hebben het begrepen en daar kunnen jullie kaffers nix aan doen moslims zullen altijd blijven zolang allah dat wil en als jullie de moslims oorlog verklaren dan krijg je dat dus houd het aub op vrede want dat is beter voor jullie maar wij moslims weten al wat in de toekomst te wachten staat voor ons jullie kafers zullen nooit vrede met ons willen julle willen ons van de aardbodem vegen maar het zal jullie niet helpen en ja dames en heren de aantal moslims groeien ok in nl dat is een goed teken .allah akbar

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Berichtdoor Manon » Zo Nov 09, 2003 3:08 pm

jullie kafers zullen nooit vrede met ons willen julle willen ons van de aardbodem vegen


Kan je dat eens een beetje beter uitleggen?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8855
Lid geworden op: Ma Apr 14, 2003 2:14 pm
Contact:

Berichtdoor Monique » Zo Nov 09, 2003 5:52 pm

Manon schreef:
jullie kafers zullen nooit vrede met ons willen julle willen ons van de aardbodem vegen


Kan je dat eens een beetje beter uitleggen?

Optimist... :roll: :lol:

Dutch
Berichten: 3288
Lid geworden op: Ma Jan 20, 2003 7:10 pm
Locatie: Darul Hourria

Berichtdoor Dutch » Ma Nov 10, 2003 11:26 pm

Mujahidin,
Welkom op dit forum.
Volgens wat ik in de koran lees, wordt de moslims juist voorgeschreven om "geen vriendschap of bondgenootschap met ongelovigen" te sluiten...
Wie wenst er dus de andere niets goeds toe?
Wie verdeelt de wereld in Dar el Harb en Dar el Islam ? Juist ja, de islam omdat het zo in de koran staat...
Wie moet er desnoods met het zwaard (sic) de Dar el Islam over heel de wereld uitbreiden? Juist ja, de moslims, omdat het zo in de koran staat...
Als dit volgens jou onjuist is, graag enig duidelijk gestaafd bewijs daarvoor.

Dutch

nina
Berichten: 1885
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 10:53 pm

Berichtdoor nina » Di Nov 11, 2003 5:32 pm

Uhh.. is die Mujahidin wel een moslim? Hij komt op mij meer over als een malloot die in de puberteit verstrikt is geraakt. Kent iemand hem misschien van een ander forum of zo? Anders weet ik niet of ik wel zin heb om mijn tijd te verspillen.

Mocht je wel een moslim zijn, dan excuus. :roll:

Gebruikersavatar
Patrick
Berichten: 383
Lid geworden op: Di Jan 21, 2003 10:23 pm

Berichtdoor Patrick » Di Nov 11, 2003 7:14 pm

Hij is inderdaad zeer stereotyp en zegt constant hetzelfde in al zijn postings. Tenzij hij het tegendeel kan bewijzen, zou het evengoed een agent provocateur kunnen zijn.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45846
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Grote Europese Burgeroorlog

Berichtdoor Pilgrim » Zo Okt 04, 2015 11:01 pm

Europa 2029: Burgeroorlog

Geüpload op 28 aug. 2010

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

mercator
Berichten: 19019
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: De Grote Europese Burgeroorlog

Berichtdoor mercator » Di Okt 06, 2015 2:51 pm

Pilgrim schreef:Europa 2029: Burgeroorlog

Geüpload op 28 aug. 2010


Een grappig filmpje-vol taalfouten weliswaar-maar zo gaat het natuurlijk niet gebeuren. De blanke Europese bevolking is tegen 2029 zo oud geworden dat er van vechten helemaal geen sprake meer kan zijn. De Islamisering zal sluipend en geruisloos gaan en ons worden opgelegd van BOVEN uit, door onze eigen bestuurders, met de EU aan het hoofd. Ongeveer zoals het door Michel Houllebecq wordt geschetst in Soumission. Onze bestuurders zullen ons ervan overtuigen dat er helemaal niks mis is met de Islam en dat we veel te winnen hebben met goede maatjes te zijn met de moslims. Met die redenering worden we nu toch al elke dag gehersenspoeld ?
In Soumission vertelt Houellebecq een goed voorbeeld daarvan: doordat de vrouwen niet meer buitenshuis mogen gaan werken is het werkloosheidsprobleem ineens opgelost. En dat willen we toch allemaal ?
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6486
Lid geworden op: Zo Apr 15, 2012 3:24 pm
Contact:

Re: De Grote Europese Burgeroorlog

Berichtdoor Ali Yas » Di Okt 06, 2015 6:17 pm

mercator schreef:doordat de vrouwen niet meer buitenshuis mogen gaan werken is het werkloosheidsprobleem ineens opgelost. En dat willen we toch allemaal ?

Dat "probleem" wordt ook al opgelost door de verlaagde productiviteit: omdat het opleidingsniveau gemiddeld omlaag gaat en daarmee het vermogen efficiënt te werken, zal er meer mankracht nodig zijn om hetzelfde werk te doen. Omdat die mannen samen meer geld nodig hebben, gaat echter ook de welvaart omlaag: goederen en diensten worden duurder. Als gevolg daarvan zullen Nederlanders minder consumeren (in termen van goederen en diensten, niet in termen van geld) wat de prijzen zal drukken en daarmee de lonen. Een neerwaartse spiraal.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

mercator
Berichten: 19019
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: De Grote Europese Burgeroorlog

Berichtdoor mercator » Wo Okt 07, 2015 9:21 am

Ali Yas schreef:Dat "probleem" wordt ook al opgelost door de verlaagde productiviteit: omdat het opleidingsniveau gemiddeld omlaag gaat en daarmee het vermogen efficiënt te werken, zal er meer mankracht nodig zijn om hetzelfde werk te doen.

Zo zal de industriële productie op het niveau van de moslimlanden komen. Wat landbouwproducten, wat primitieve bouwmaterialen en grondstoffen. Verder niets. In geen enkel moslimland wordt-buiten olie-iets anders geproduceerd dat gewild is voor de export. Een ontwikkelingsland-economie. Al die asieleisers ontvluchten dat soort leven, alleen maar om het uiteindelijk hier ook te moeten gaan leiden. Niet direct, maar zeker binnen een generatie.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45846
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Grote Europese Burgeroorlog

Berichtdoor Pilgrim » Vr Okt 09, 2015 9:35 pm

Agent van de vreemdelingenpolitie: Instorting dreigt, burgeroorlog zal komen!

Geplaatst op 9 oktober 2015

Afbeelding

“Info-DIREKT” sprak met een agent van de vreemdelingenpolitie in het oosten van Oostenrijk, die dagelijks te maken heeft met de aankomende “vluchtelingen”. Zijn dagelijkse ervaring brengt hem tot de vernietigende prognose dat er binnenkort op burgeroorlog gelijkende toestanden en onlusten zullen uitbreken.

Info-DIREKT: U bent als agent van de vreemdelingenpolitie werkzaam in het oosten van Oostenrijk. Hoe is de dagelijkse dient bij de “vluchtelingen”?
Antwoord: Die is ondraaglijk en niet meer te doen! Eerst wil ik alle vrijwilligers bedanken, die weliswaar met de beste bedoelingen handelen en eigenlijk overheidstaken vervullen, maar uiteindelijk ook de instorting van het systeem alleen maar kunnen vertragen. Eigenlijk is het systeem al volledig overbelast en de ondergang gewijd.

Info-DIREKT: Wat bedoelt u daarmee?
Antwoord: Het systeem van de geordende vluchtelingenaanpak, het asielsysteem, functioneert niet meer. De registratie is onmogelijk. Wanneer er iedere dag meerdere duizenden “vluchtelingen” in Oostenrijk respectievelijk Europa aankomen en daarvan maar enkele honderden geregistreerd kunnen worden, wordt de wachtlijst iedere dag langer . . . Er zouden immers minstens zoveel personen per dag geregistreerd moeten worden als er aankomen om deze opstuwing te verhinderen. En dat is niet mogelijk. Het ontbreekt aan personeel en financiën! Dat is echter slechts de eerste stap in het proces. De mensen moeten immers daarna ook nog ondervraagd worden betreffende hun situatie . . . Geen land in de wereld lukt deze enorme arbeidsinspanning. Ook kan niet iedere politieagent in Oostenrijk of Europa ingezet worden ten behoeve van de enorme aantallen asielaanvragen, want er moeten immers ook nog normale diensten gedraaid worden. Men kan het de burger namelijk niet aandoen dat er geen politieagent op een plaats delict kan komen, omdat er geen personeel ter beschikking staat. . . Of als iemand aangifte zou willen doen van diefstal: “Komt u over 14 dagen maar eens terug . . .?!?!”

Info-DIREKT: Precies zulke scenario´s zijn op veel plaatsen al ingetreden, politieposten zijn onbezet en de mensen beginnen zichzelf te beschermen. Ook uit politiekringen is steeds opnieuw te horen dat agenten privé voorzorgsmaatregelen hebben genomen om hun gezin en woning te beschermen, omdat de staat faalt in zijn beschermende taak. Hoe ziet u dat?
Antwoord: De vrijwilligers resigneren volgens mij langzamerhand ook al. Ik persoonlijk praat met veel mensen . . . vrijwilligers, tolken, “vluchtelingen”. . . Onlangs zei een Syriër dat hij medelijden zou hebben met Oostenrijk, omdat de problemen waarvoor hij gevlucht is hier al aangekomen zouden zijn. In het noodonderkomen was sprake van spanningen tussen sjiieten en soennieten. Bij ons agenten is de stemming inmiddels omgeslagen in een “het zal mij wordt wezen” gevoel. Volgens het motto: Wij kunnen sowieso niets doen en we kunnen ook niet meer dan alleen maar werken, werken, werken. In werkelijkheid nemen veel collega´s, ook officieren, voorzorgsmaatregelen op privégebied: water, levensmiddelen, munitie. En we praten met elkaar en vrezen de dag waarop we tegen ons eigen volk moeten optreden. En we discussiëren er vaak over wat we dan zouden doen . . .

Info-DIREKT: Steeds opnieuw doen geruchten de ronde over besmettelijke ziektes. Hebt u hier ervaring mee?
Antwoord: Op 17 september was de eerste met dysenterie besmette persoon bij ons. Daarna waren er gevallen van polio (kinderverlamming), lepra en tbc (tuberculose).

Info-DIREKT: Wie is schuld aan deze onhoudbare toestanden?
Antwoord: De VS! Heel duidelijk kan hier de VS bedankt worden, die de chaos in het Midden-Oosten en overal elders veroorzaakt hebben. Hun duivelse plan werkt. De massa-immigratie belast alle landen van Europa. Europa gaat op de knieën (in het belang van de VS), alle medewerkers van de autoriteiten zijn aan het einde van hun krachten. Daar is namelijk de oorzaak van deze situatie te vinden en niet aan de EU-buitengrens of in het overvolle Traiskirchen of elders . . .

Info-DIREKT: Hoe gaat het verder? Hoe lang houdt het hele plaatselijke bestuur in Neder-Oostenrijk en Wenen het nog vol?
Antwoord: Dat hangt er vanaf hoe de situatie zich verder ontwikkelt. In ieder geval wordt het zeer bitter. Als slechts 1% van een miljoen “vluchtelingen” potentiële criminelen zijn, kan het al erg aflopen. Als men zelfs, volgens bepaalde politierapporten, uitgaar van 2-3% terroristen, dan tot zien Europa. Op zoiets zijn we op geen enkele manier voorbereid. Ook de (nog) vrijwilligers zullen weldra aan het eind van hun lichamelijke en geestelijke belasting zijn! De “vluchtende” mensen worden in hun situatie, begrijpelijkerwijs, steeds ongeduldiger. Ik voorspel op burgeroorlog gelijkende toestanden en onlusten! Waarschijnlijk zullen deze gelijktijdig in de grote Europese steden losbarsten. . . Zorg thuis voor een voorraad water en levensmiddelen! Zorg dat de auto of de motor altijd een volle tank heeft . . . inclusief volle jerrycans! Europa moet namelijk branden. En ik ben bang dat het dit ook zal doen!

Bron: www.info-direkt.eu

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2015/10/09 ... more-98641
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45846
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Grote Europese Burgeroorlog

Berichtdoor Pilgrim » Zo Okt 18, 2015 3:12 pm

Stevent Europa af op een burgeroorlog?

16 oktober 2015, Bart Bohemen

Afbeelding
“Wie naar vrede verlangt, bereidt zich voor op oorlog.” – Vegetius, 390 n. Chr.

In het Europa van de 21e eeuw wordt vrede als vanzelfsprekend beschouwd. Relatieve economische voorspoed, humanitarisme evenals onverschilligheid zijn onze waakzaamheid niet ten goede gekomen. De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over de deplorabele veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk.


Op de website van de CIA werd tien jaar geleden het 119 pagina’s tellende document Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project gepubliceerd. Het is een uitgebreid verslag dat is samengesteld door een groot aantal experts werkzaam voor inlichtingendiensten alsook non-gouvernementele organisaties (NGO’s).

Het document voorspelt dat in het jaar 2020 de politieke islam zich zal vestigen als een “krachtige mogendheid” in Europa. De toename van deze macht wordt verwezenlijkt door een combinatie van factoren, waaronder: de demografische groei in islamitische landen, massa-immigratie en religieuze educatie. Dit gaat gepaard – al dan niet onbewust – met islamisering van de instituties, zoals vakbonden, NGO’s en politieke partijen. Tien jaar later maakt Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (EU), het volgende bekend:

“Ik durf te zeggen dat de politieke islam deel moet uitmaken van het groter geheel. Religie speelt een rol in de politiek. Soms speelt het een goede rol, soms een slechte. Religie kan deelnemen aan het proces. Wat het verschil maakt is of het proces democratisch is of niet. Het idee van een conflict tussen de islam en “het Westen” – een woord dat alles samenvat en verward – heeft ons beleid en narratief misleid. De islam heeft een plek in onze westerse samenleving. De islam hoort bij Europa. Het heeft een plek in de Europese geschiedenis, onze cultuur, ons voedsel en – wat het belangrijkste is – in onze hedendaagse maatschappij en toekomst.”

Afbeelding
Federica Mogherini

Het rapport opgesteld in 2005 bleek angstvallig accuraat. Er is nog steeds sprake van substantiële demografische groei in de islamitische wereld en de legale massa-immigratie gaat ongebreideld verder. Daarnaast is de illegale migratie richting Europa enorm toegenomen door de uitbraak van de vluchtelingencrisis; een noodsituatie die het rapport niet kon voorspellen. Daarbij komt nog eens dat een EU-toppoliticus beweert dat men zich hier niet tegen moet verzetten, maar dat wij ons hier juist aan moeten overgeven.

Desalniettemin zijn het de landen met de grootste immigrantenpopulaties die zich het meeste zorgen maken over de veiligheidssituatie. Een van deze landen is Frankrijk. Na de aanslag op Charlie Hebdo en een Joodse supermarkt mobiliseerde het land 10.000 soldaten om potentiële doelwitten te beschermen. Kortgeleden kon een bloedbad in een Thalys op het nippertje voorkomen worden, waarop de Franse overheid besloot nog zwaardere maatregelen aan te kondigen.

Decennia aan ruimhartig immigratiebeleid hebben hele wijken van het land getransformeerd tot bolwerken van criminaliteit en radicalisme. Denk hierbij aan de banlieus, de buitenwijken rondom steden als Parijs, Lyon en Marseille. Aldaar waant men zich eerder in een exotisch land dan in Frankrijk. Recent onderzoek toont aan dat de politie deze wijken niet kan betreden zonder te worden blootgesteld aan confrontaties, projectielen of zelfs beschietingen. De balkanisering van Frankrijk is een feit.

Eind augustus verklaarde het Franse leger dat er een rampenplan klaar ligt in het geval van een escalatie. Met dure woorden spreekt men over de “her-toe-eigening van nationaal territorium.” In de volksmond betekent dit dat het Franse leger klaar staat om bepaalde buurten te heroveren. De bevolking van deze buurten zouden de autoriteiten niet accepteren en vuurwapens zijn er makkelijk verkrijgbaar.

Frankrijk dient als de kanarie in de kolenmijn voor West-Europa; het is hoogstwaarschijnlijk het eerste land waar massale sociale onrust zal uitbreken. Het land telt miljoenen migranten uit Noord-Afrika, Sub-Saharisch Afrika en het Midden-Oosten, waarvan een aanzienlijk percentage islamitisch is. Daarnaast zijn er zeker 900 Franse moslims naar Syrië en Irak gereisd om deel te nemen aan de jihad. Het feit dat men het leger nodig heeft om de orde te kunnen handhaven toont ons de ernst van de situatie.In januari wist de terreureenheid van de Belgische politie twee terroristen te doden en één zwaar te verwonden in de stad Verviers. Het drietal was van plan aanslagen te plegen in België en waren kort daarvoor teruggekeerd uit Syrië. In de nasleep van de aanslag besloot ook de Belgische overheid het leger in te zetten; een beslissing die al 30 jaar niet meer genomen was. Zwaarbewapende soldaten bewaken momenteel ambassades, instituties van de NAVO en de EU evenals gebouwen die toebehoren aan Joodse organisaties.

In Groot-Brittannië ontvouwt zich een soortgelijk scenario. Vorig jaar verklaarde de Britse minister van Binnenlandse Zaken Theresa May dat de veiligheidsdiensten maar liefst 40 terroristische aanslagen hebben weten te voorkomen sinds de aanslagen van 7 juli 2005 in Londen. De inlichtingendienst MI5 houdt momenteel 3000 (!) potentiële terroristen nauwlettend in de gaten. Ondertussen zijn er ruim 700 Britse paspoorthouders afgereisd naar Syrië en Irak.

Rainer Wendt, voorzitter van de politievakbond in Duitsland, haalde kortgeleden hard uit naar het immigratiebeleid van zijn land. Wendt verklaart dat de “hel is losgebroken” in vele asielzoekerscentra (AZC’s). De politie is dag en nacht bezig de situatie onder controle te houden. Volgens hem zijn de huidige ontwikkelingen de schuld van politici. Zij zagen de migratiecrisis wel aankomen, maar deden vervolgens niets om in te grijpen.

Wendt licht toe dat er binnen de AZC’s sprake is van massale vechtpartijen, verkrachting van vrouwen en kinderen (!), uitbuiting en zelfs slavernij. Dit heeft niet zo zeer te maken met het tekort aan faciliteiten of ruimte, maar met fanatieke religieuze groepen die met elkaar strijden om de macht binnen de AZC’s.

Het belangrijkste punt dat Wendt maakt betreft de Duitse wet. Volgens hem weten de migranten dat de wet zwak is en dat ze over het algemeen niet gestraft zullen worden. Dit is exact de reden waarom de asielzoekers geen respect hebben voor de politie noch het land dat hen ontvangt.

Hans-Georg Maassen, het hoofd van de Duitse inlichtingendienst BfV, ziet het geweld in Duitsland toenemen. Het land wordt geconfronteerd met een groeiend aantal islamisten en er zijn al zeker 700 Duitse moslims afgereisd naar Irak en Syrë. Ook werken de gigantische migratiestromen sympathie voor extreemrechts in de hand. Verder zouden extreemlinkse activisten sneller geweld gebruiken om de opkomst van extreemrechts tegen te gaan.

Afbeelding

De Oostenrijker Alfred Ellinger is een strafrechter en tevens de president van de Vereniging van Oostenrijkse Criminalisten. Gedurende zijn leven heeft hij zich bezig gehouden met zware criminele zaken. In tegenstelling tot veel andere rechters heeft Ellinger geen politiek correcte oogkleppen op en ziet wel degelijk het verband tussen massa-immigratie en (zware) criminaliteit. Volgens de rechter zal Europa in de toekomst transformeren tot een slagveld. Veel minderheden zijn nauwelijks geïntegreerd of geassimileerd, maar doen tegelijkertijd wel een beroep op politiek asiel en sociale voorzieningen. Ellinger is er van overtuigd dat het slechts een kwestie van tijd is voordat het fout gaat.

De Nederlandse historicus en jurist Thierry Baudet ziet de huidige situatie in Europa met argusogen aan. In een interview met de Franse krant Le Figaro stelt Baudet dat de “kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel is”. De combinatie van supranationalisme, multiculturalisme, massa-immigratie en het opheffen van de landsgrenzen heeft ons machteloos gemaakt.

De West-Europese samenlevingen komen in toenemende mate onder druk te staan. De politie en de veiligheidsdiensten draaien overuren. Daarnaast besluit men steeds vaker het leger in te zetten om potentiële doelwitten te beschermen. Uiteindelijk zullen zelfs deze maatregelen niet langer voldoende zijn. Zolang onze zwakke leiders weigeren de demografische metamorfose van Europa een halt toe te roepen, zal een burgeroorlog onvermijdelijk zijn.

http://curiales.nl/2015/10/16/burgeroor ... pa-oorlog/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45846
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Grote Europese Burgeroorlog

Berichtdoor Pilgrim » Wo Dec 02, 2015 5:18 pm

Een Europees Tet-offensief

Geplaatst op 2 december 2015

Afbeelding

(Wat me helemaal niet bevalt, is dat er de laatste maand allerlei doemscenario’s opduiken en dat regelmatig het woord “burgeroorlog” valt. Het jaar 2016 is dan een beslissend jaar in deze scenario’s. Wat de toekomstvoorspellingen gemeen hebben, is dat de instroom van migranten een belangrijke factor in dit komende conflict zou zijn. Ik kan me er niet veel bij voorstellen, maar dat de wereld er dan anders gaat uitzien, is ook mij duidelijk. Het zal, zo beweert men, heel veel bloedvergieten opleveren – hieronder staat een deel van het artikel op “Gates of Vienna” – “Vederso”.)

Meer dan tien jaren geleden schreef ik mijn eerste roman: “Buiten- en binnenlandse vijanden”. Een deel van mijn motivatie was om de aandacht te vestigen op het inschatten van sociale, politieke en militaire ontwikkelingen. Ik hield niet van de richting waar Amerika op weg naar toe was en ik wilde zoveel mogelijk lezers waarschuwen voor een aantal van de gevaren die ik zag aankomen. Aan het eind van 2015 hoop ik dat mijn successen in het verleden in het voorspellen van toekomstige ontwikkelingen mensen zal aanmoedigen om aandacht te besteden aan dit essay.

Als we nu voor het nieuwe jaar staan, zijn we getuige van de opmaat naar het hoogtepunt van een titanenstrijd tussen drie grote acteurs. Drie grote sociale krachten zijn nu in gang gezet voor de ontknoping en botsing die, historisch gezien, op gelijke voet staat met de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Afbeelding

Twee van deze grote maatschappelijke krachten zijn momenteel verbonden in een feitelijke coalitie tegen een derde. Ze hebben een ongeschreven overeenkomst gesloten om gezamenlijk de zwakste van de drie krachten te elimineren. Eén van deze twee maatschappelijke krachten zou totalitaire controle over grote delen van de wereld met de andere resterende maatschappelijke kracht willen delen. Eén van deze maatschappelijke krachten zal nooit tevreden zijn, totdat hij volledige overheersing van de hele planeet bereikt. Dus wat zijn deze drie grote sociale krachten? Het zijn de islam, het internationale socialisme en het nationalisme.

(Bracken bespreekt eerst de drie grote sociale krachten, vervolgens Wereldoorlog III en waarom nu een dergelijk conflict. Hij ziet een overeenkomst met Vietnam en voorspelt de gruwelijkheden waar de mensen in Europa voor komen te staan – “Vederso”).

Het Tet-offensief van 1968
Ik moet denken aan het Tet-offensief in Vietnam. In januari 1968 vóór de Tet Nieuwjaarsvieringen waren duizenden Vietcong-strijders in Saigon en andere Zuid-Vietnamese steden geïnfiltreerd. Hun massaal gecoördineerde aanval op 30 januari kwam bijna als een complete verrassing, die Amerika’s ergste falen van de inlichtingendiensten vormde tussen 1950 in Korea en 2001 in New York. De deskundigen waren het er allemaal over eens dat de VC te verzwakt en verdeeld was om massa-aanvallen op nationale schaal uit te voeren, maar toch vielen meer dan 80.000 illegale communistische infiltranten gelijktijdig in meer dan honderd steden aan. De communisten gebruikten een wapenstilstand om hun aanvallen te lanceren, terwijl de Amerikaanse en Zuid-Vietnamese troepen op verlof waren. De bittere stedelijke gevechten in Hue, de derde grootste stad van Vietnam, duurden een maand. Voordat ze in Hue werden verslagen, executeerden de communisten duizenden burgergevangenen, dumpten ze in massagraven met hun handen achter hun rug gebonden.

De communistische bazen in Noord-Vietnam rekenden erop dat de Viet Cong-aanslagen in de steden tot een spontane nationale opstand zou leiden tegen de Amerikaanse imperialisten en hun stromannen van de Vietnamese republiek. Deze algemene opstand vond niet plaats en de VC werd grotendeels weggevaagd door hard vechtende Amerikaanse en Zuid-Vietnamese troepen. Het stadsleven ging terug naar wat normaal in Zuid-Vietnam genoemd kon worden. Na Tet herwon de Viet Cong nooit zijn vroegere sterkte. (De uiteindelijke overname van Zuid-Vietnam in 1975 werd door conventionele NVA-troepen bereikt die vanuit het noorden in tanks en vrachtwagens arriveerden, nadat de Democraten in het Amerikaanse Congres de bevoorrading van munitie en brandstof voor onze Zuid-Vietnamese bondgenoten hadden afgesneden, waardoor ze niet in staat waren om hun republiek te verdedigen.)(…)

Afbeelding

Een Europees Tet-offensief
Dat brengt mij op de hoofdlijnen van dit essay. Ik geloof dat Europa wordt voorbereid voor een moslim-jihad-versie van het Tet-offensief in Vietnam in 1968. In Europa heeft een grote en onderling afgestemde feitelijke daad van verraad sinds de oprichting van de Europese Unie plaatsgevonden. In het kader van het Akkoord van Schengen beloofde Brussel om de buitenste grenzen van de EU te bewaken, terwijl de interne grenscontroles werden afgeschaft. De eurocratische elites braken de eerste belofte, maar hielden zich aan de tweede om aldus een breed pad te openen voor de aanstormende hijra-invasie.

Op dit moment zijn er ongeveer een miljoen nieuwe islamitische migranten verwikkeld in een strijd om een warme plek om te slapen in een continent dat bij benadering geen capaciteit heeft om hen naar behoren te huisvesten. Ten minste 75% van de migranten zijn moslimmannen van weerbare leeftijd. Autochtone etnische Duitsers, Zweden en anderen worden op straat gezet om noodhuisvesting voor “vluchtelingen” te bieden. Tienduizenden migranten wonen momenteel in tenten en in tijdelijke onderkomens zoals sportzalen en niet benutte magazijnen.

Er zal geen onderdak gevonden worden en er zullen geen permanente kwartieren voor hen worden gecreëerd voordat de Centraal-Europese sneeuwstormen komen. Als het in Duitsland en in heel Europa flink heeft gesneeuwd, zullen deze mannen de lokale huizen binnengaan en eisen te worden opgenomen als “pensiongasten” – of anders. Waar het goed uitkomt, zullen kleine kinderen van migranten als menselijk schild vanwege hun waarde voor emotionele chantage omhoog worden gehouden, anders zullen ze worden achtergelaten. Op de één of andere manier zullen islamitische migranten proberen de Duitse huizen en appartementen binnen te komen op zoek naar warmte en voedsel en de jonge moslimmannen zullen trachten onverdedigde ongelovige of kafir-vrouwen te benaderen om hun lusten bot te vieren (dat is onder de islamitische sharia hun recht).

Afbeelding

In ontwapend Europa zal een groep van een dozijn of meer koude, hongerige en boze moslimmannen, gewapend met knuppels en messen, in staat zijn om elk Duitse huis of bedrijf binnen te gaan als ze dat willen. Erger nog, er zijn nu meldingen van enorme hoeveelheden vuurwapens die door de Moedjahedien naar Europa gesmokkeld worden, waar geïntimideerde Europese autoriteiten bang zijn om de migranten of hun bagage te doorzoeken opdat zij geen rellen provoceren. En er zijn niet alleen wapens gesmokkeld in bagage van “vluchtelingen”: achthonderd geweren werden op weg van Turkije naar België in een enkele vrachtwagen in Noord-Italië in beslag genomen. Hoeveel vrachtwagenladingen wapens en explosieven zijn niet gestopt? (...)

Een paar dagen na de aanslagen van Parijs vuurde de Franse politie zo’n 5.000 schoten af in een drukke straat met appartementen. Een jaar vanaf nu voorspel ik dat als de politie in die straat arriveert zij ontvangen zal worden door vuur van sluipschutters, geïmproviseerde barricades, zelfgemaakte bommen en eventueel RPG’s (raketgranaten). Kortom, Parijs, Brussel en vele andere Europese steden zullen na verloop van tijd lijken op Beiroet in de jaren 1980.

Afbeelding

Om de toekomst van Europa te begrijpen, vraag gewoon aan een Libanees wat er volgt als een natie tienduizenden moslim”vluchtelingen” opneemt. Burgeroorlog is wat er gebeurt, zelfs als het begint tussen de verschillende concurrerende groepen “vluchtelingen”. Het is vergeefse hoop dat een gewenste, vreedzame zwijgende meerderheid van moslims in staat is om invloed op de radicale gewelddadige “islamisten” uit te oefenen en de komende Europese Burgeroorlog zou kunnen voorkomen, zoals de veronderstelde vreedzame zwijgende meerderheden de burgeroorlogen in Libanon, Bosnië, Syrië of een dozijn andere plaatsen niet hebben kunnen voorkomen. Werkelijk vredelievende moslims zijn even onbelangrijk voor de uitkomst van het komende conflict als Quaker-pacifisten verstopt in 1944 in Berlijn. Het enige belang van de vermoede zwijgende meerderheid van vreedzame moslims is dat zij zullen dienen als levende camouflage voor de Jihadisten om zich onder hen te verbergen. (...)

Duizenden van de recente islamitische Moedjahedien die momenteel in Europa aankomen, werden in langdurige en primitieve religieuze en etnische burgeroorlogen geschoold. Vandaag zijn de Europeanen bewust gehersenspoeld met politiek correcte sprookjes over de voordelen van multiculturalisme, hebben ze absoluut geen idee welke verschrikkingen op hen wachten. Toenemend Europees ongemak zal de uitkomst helemaal niet veranderen. Juist omdat de Europeanen de irritante aanwezigheid van moslims (zowel nieuwe immigranten en autochtone geboren) zat zijn, zullen de moslims nooit vrijwillig uit Europa vertrekken. Noch zullen de islamitische allochtone indringers zich gewonnen geven en vreedzaam en volgzaam worden.

(Na de gijzeling in Beslan besproken te hebben en de manier waarop Hafez Al-Assad na terrorisme vanuit Hama (Syrië) de stad in 1982 verpulverde, komt Backer bij de onderwerpen Eindspel en Alternatieve uitkomsten. Eén zin wil ik nog noemen: “Als de Europeanen niet de moed voor dat niveau en de omvang van de totale burgeroorlog kunnen opbrengen, zullen ze na verloop van tijd worden verslagen en hetzij gedwongen worden zich te bekeren tot de islam, onderworpen in dhimmi-status of ze zullen worden geëxecuteerd”. Het gehele essay en de reacties zijn te lezen (Engels) via de bron).

Afbeelding

Bron: http://gatesofvienna.net

Auteur: Matthew Bracken

Vertaald uit het Engels door: “Vederso”

https://ejbron.wordpress.com/2015/12/02 ... offensief/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45846
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Grote Europese Burgeroorlog

Berichtdoor Pilgrim » Za Jan 09, 2016 2:50 am

"In Europa is explosieve cocktail aanwezig voor een volksopstand"

Door: Karen Van Eyken, 8/01/16 - Bron: NRC.nl

De gerenommeerde Nederlandse oorlogsverslaggever Arnold Karskens waarschuwt dat in onze contreien wel eens een Europese Lente zou kunnen plaatsvinden. "Alle elementen voor een volksopstand zijn aanwezig", schrijft hij in het NRC.

Karskens voorspelt dat hier in mei de revolutie uitbreekt naar analogie met de Arabische Lente die plaatsvond in 2010. Toen kwamen de mensen in opstand tegen hun regeringen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika omwille van de werkloosheid, corruptie, onderdrukking en bevolkingsexplosie. Volgens de Nederlander zijn ook in Europa voldoende ingrediënten aanwezig voor een revolutie.

Islamisering
Eerst en vooral is er de opkomst van partijen die zich opwerpen als de hoeders van de westerse waarden. Vele Europese burgers huiveren immers bij de mogelijkheid van een oprukkende islamisering door de massale komst van asielzoekers en een verhoogde dreiging van terreuraanslagen. Die angst wordt bijkomend gevoed door bepaalde migranten die vrouwen lastigvallen zoals in Keulen tijdens oudejaarsnacht of geen respect tonen voor homo's of andersgelovigen.

Werkloosheid
Een tweede belangrijke drijfveer is volgens Karskens de economische onvrede. De jeugdwerkloosheid scheert hoge toppen in Zuid-Europa. Bovendien moeten laaggeschoolden de concurrentie aangaan met migranten voor een job en sociale huisvesting.

Gebrek aan leiderschap
Een gebrek aan sterke Europese leiders zorgt voor een groot gevoel van onzekerheid. De EU blijkt niet in staat om de vluchtelingcrisis kordaat aan te pakken. Ook het veronachtzamen van de eigen bevolking is niet echt bevorderlijk voor de lieve vrede.

Groot incident
Ieder conflict start met een groot incident en ook de weersomstandigheden moeten gunstig zijn om tot een succesvolle revolutie te komen. Daarom acht de Nederlandse journalist de kans groot dat in mei een volksopstand losbarst want dan zal ook de toestroom van vluchtelingen naar Europa weer op een hoogtepunt zijn.

http://www.hln.be/hln/nl/34662/Vluchtel ... tand.dhtml
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

mercator
Berichten: 19019
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: De Grote Europese Burgeroorlog

Berichtdoor mercator » Za Jan 09, 2016 10:17 am

Karskens bazelt maar wat. Er zal helemaal geen "blanke volksopstand" komen, nu in de lente niet en later ook niet. Daarvoor gaat de Islamisering te geleidelijk. Na elk incident weten politiek en de media de gemoederen te bedaren.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Re: De Grote Europese Burgeroorlog

Berichtdoor Manon » Za Jan 09, 2016 10:52 am

Ik hoorde ooit het verhaal van die druppel die een ijzeren plaat liet breken. Blijkbaar een gekend verhaal uit de oudheid of zo.

Laat men een druppel (of een rij druppels) opnieuw en opnieuw en opnieuw etc... op een ijzeren plaat vallen, dan zal na verloop van tijd die plaat breken. Daar zijn we nu mee bezig. Telkens en dagelijks een druppeltje islamisatie. Soms een hele emmer zoals in Keulen, soms gewoon het dagelijkse druppeltje. Maar breken zullen we.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45846
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Grote Europese Burgeroorlog

Berichtdoor Pilgrim » Zo Jan 10, 2016 1:43 am

Bij deze schokkende berichten rijst automatisch de volgende vraag:

Posted on januari 9, 2016 by rommel

Afbeelding

Door: Horatius

Hoe lang zal het nog gaan duren voordat de autochtone bevolking van de landen die nu worden getroffen door deze barbaarse vormen van terreur daadwerkelijk zelf terug gaan slaan? Want de politie is blijkbaar volkomen onmachtig om hier effectief een einde aan te maken. En met welke middelen? Want wapenbezit is hier verboden m.u.v. personen die lid zijn van een schietvereniging.

Toch komt de vraag aan de orde, is dit nu precies waar die z.g. asielzoekers op uit zijn?

Door deze uitermate provocerende acties hier BEWUST een burgeroorlog uitlokken en zodoende een totale ontwrichting van onze samenleving te veroorzaken?

Het is voorts alarmerend dat juist die moslims die hier maar net zijn gearriveerd al over geavanceerde wapens kunnen beschikken, die blijkbaar worden geleverd door de hier al aanwezige moslims. Slapende cellen dus en niet of nauwelijks in beeld bij de diverse Veiligheidsdiensten.

Dat de IS hier een belangrijke rol in speelt moge duidelijk zijn.
Ze hebben deze tactiek zelf al meerde malen via de sociale media bekend gemaakt en uiteraard weten onze politici dit ook.

Het is te veel gevraagd dat wij hier lijdzaam gaan zitten afwachten op de volgende massale verkrachtingen en terreuraanslagen, maar welke middelen kunnen wij als burgers zelf in stelling brengen? In Duitsland worden nu Burgerwachten geformeerd, die al of niet in samenwerking met de politie de orde moet zien te handhaven, want die politie klaagt over een structureel tekort aan mankracht.

Ik denk eerlijk gezegd dat wij (de autochtone bevolking van West-Europa) pas in actie komen als we nog veel meer van dergelijke barbaarse praktijken voor de kiezen hebben gekregen.

In Nederland broeit het ook al, gezien de talloze incidenten die dagelijks plaatsvinden in de asielzoekerscentra. Als de huidige instroom van asielzoekers niet wordt ingeperkt wordt de hele zaak onbeheersbaar. De Linkse remedie van voorlichting, cursussen etc. kunnen alleen maar de lachlust opwekken bij vriend en vijand.

Misschien is het een geluk bij een ongeluk dat nu voornamelijk de Duitse bevolking wordt geconfronteerd met de rampzalige gevolgen van de ongelimiteerde aantallen z.g. vluchtelingen. Gezien de geschiedenis van Duitsland is het juist dit volk wat in staat is gebleken om bijna letterlijk tot de laatste man en vrouw te vechten voor haar bestaansrecht. Dat deze mentaliteit op misdadige wijze werd misbruikt door Hitler en zijn trawanten is in dit verband verder niet van belang.

Mocht het echter in Europa tot een gewapend conflict komen tussen de radicale islam en de vrije westerse wereld dan kunnen wij die oorlog alleen maar winnen door de inzet van het Duitse potentieel aan mankracht en hun vermogen voor het voeren van een totale oorlog.

Want met het voeren van een z.g. schone oorlog met de Mensenrechten hoog in het vaandel geheven zijn we al bij voorbaat verslagen bij een confrontatie met de radicale islam in het hier totaal verweekte West-Europa.

Horatius

http://fenixx.org/2016/01/09/bij-deze-s ... nde-vraag/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45846
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Grote Europese Burgeroorlog

Berichtdoor Pilgrim » Wo Feb 03, 2016 6:12 pm

Noorse generaalinspecteur van het leger: Europa zal moeten “vechten” om haar waarden te verdedigen

Geplaatst op 3 februari 2016

Afbeelding

Generaal-majoor Odon Johannessen, de generaalinspecteur van het Noorse leger, waarschuwt: Europa zou erop voorbereid en bereid moeten zijn om tegen de radicale islam te vechten om de waarden te beschermen die het continent zouden verenigen.

“Ik ben van mening dat we bereid moeten zijn om in woord en daad – en indien noodzakelijk ook met wapengeweld – ons land en onze gemeenschappelijke waarden te verdedigen”, verklaarde Johannessen in een toespraak voor de traditionele Oslo Militaere Samfund, de in 1825 door officieren opgerichte Militaire Vereniging Oslo, in de Noorse hoofdstad.

Onder verwijzing naar de radicaalislamitische aanslagen in Parijs zei Johannessen: “Europa kan er niet langer op rekenen in vrede en veiligheid te leven zonder haar belangen en waarden te moeten verdedigen.” Hij wees op de absolute noodzaak om te beschikken over goed opgeleide en uitgeruste soldaten. “Men kan geen oorlogen winnen zonder grondtroepen ter plaatse”, bevestigde hij.

Ook andere vooraanstaande militairen in Europa vertegenwoordigen deze zienswijze.

In een intern document, dat vorige week bekend werd, gaf de Zweedse legerchef generaal Brännström zijn soldaten opdracht om zich voor te bereiden op een oorlog tegen ervaren en geschoolde vijanden op Europees grondgebied. Op zo´n strijd zou men binnen “enkele jaren” moeten rekenen.

“De wereldwijde situatie waarin we ons bevinden, die ook door strategische beslissingen (van de kant van de politiek) bevestigd wordt, dwingt ons tot de conclusie dat we ons over enkele jaren in oorlog zouden kunnen bevinden”, schreef Brännström.

Al in december had de Zwitserse legerchef André Blattmann ervoor gewaarschuwd dat het gevaar van sociale onlusten in Europa zou toenemen en dat de burgers zich zouden moeten bewapenen.

“Het terreurgevaar neemt toe, in veel delen van de wereld worden al asymmetrische oorlogen uitgevochten; de economische vooruitzichten zijn somber en de daaruit voortkomende migratiestromen van verdreven mensen en vluchtelingen hebben unieke dimensies aangenomen”, zei Blattmann.

In oktober maakten vooraanstaande veiligheidsdeskundigen tegenover bondskanselier Merkel duidelijk dat op grond van de vluchtelingenpolitiek van de open grenzen van de bondskanselier de middenklasse zou “radicaliseren”. Binnenlandse onlusten zouden dan het gevolg kunnen zijn.

De verkoopcijfers van handvuurwapens en andere wapens zijn in landen zoals Duitsland en Oostenrijk na berichten over gewelddadige overvallen, die in toenemend aantal door migranten begaan worden, drastisch gestegen.

In Frankrijk zijn de veiligheidstroepen ermee begonnen zich voor te bereiden op grote binnenlandse onlusten.

Men houdt er bijvoorbeeld rekening mee dat geradicaliseerde immigranten en “vluchtelingen” complete stadswijken zouden kunnen overnemen. Het Franse leger stelt op dit moment plannen op “staatsgebied te heroveren”.

Zulke plannen hebben bijvoorbeeld betrekking op wijken, waarin “vluchtelingen” en immigranten zichzelf voorzien hebben van wapens en waarin het tot openlijke vijandigheden tegenover vertegenwoordigers van de staatsorde is gekomen.

Bron: http://info.kopp-verlag.de

Auteur: Paul Joseph Watson

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2016/02/03 ... -behouden/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45846
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Grote Europese Burgeroorlog

Berichtdoor Pilgrim » Za Feb 06, 2016 7:11 pm

Europa – overal oorlogsvoorbereidingen

Geplaatst op 6 februari 2016

Afbeelding

Waar je op dit moment in Europa ook kijkt, overal bereiden de legers zich op de grote verwachte oorlog voor. In Duitsland valt er niets voor te bereiden. Want de Duitsers hebben hun leger naar het buitenland gestuurd en in het land zijn nauwelijks nog operatieve politievoertuigen beschikbaar.

De politie in Essen heeft te weinig patrouillewagens. Geen geld, geen politieagenten – geen veiligheid. Bij de politie in Berlijn gebruikt men de wagens alleen maar als het lekker warm is, omdat de politieauto´s daar niet van de kou houden. En in veel Duitse steden lijkt het wagenpark van de politie eerder op een verzameling oldtimers – bijvoorbeeld in Bremen. Daar staat op veel voertuigen al meer dan 300.000 km op de teller. Duidelijk is: nergens in Duitsland is nog geld beschikbaar voor binnenlandse veiligheid.

In plaats daarvan komen er van de kant van de politiek spreuken, die bij de burgers alleen maar veiligheid moeten suggereren. Alleen zo is het te verklaren dat bij het carnaval in Keulen een Belgische journaliste direct op de eerste dag voor draaiende camera bij haar borsten werd gepakt, hoewel de politiek toch na de Oudejaarsnacht in Keulen had beweerd alles nu echt onder controle te hebben. Ook asielzoekers lieten zich daardoor blijkbaar niet afschrikken – een 17-jarige probeerde meteen aan het begin van het Keulse carnaval een jonge vrouw te verkrachten. De door de politiek beloofde binnenlandse veiligheid schijnt niet meer te bestaan.

Tegen deze achtergrond trekken berichten de aandacht, volgens welke bijna alle Europese landen de bevolking nu ook nog op gewapende militaire operaties in Europa of zelfs op oorlog voorbereiden. Het neutrale Oostenrijk wil soldaten naar de Balkan sturen om asielzoekers desnoods met wapengeweld tegen te houden. En de Zweedse legerchef Anders Brännström zei in een eind januari 2016 gepubliceerd gesprek met het dagblad “Aftonbladet” uit Stockholm dat Europa binnen enkele jaren het slagveld van de Derde Wereldoorlog zou worden.

Het zou de eerste oorlog van Zweden zijn die tegen vijanden in het land zelf gevoerd zou moeten worden, bijvoorbeeld tegen Oriëntalen, die op dit moment in groten getale als aanhangers van de “Islamitische Staat” naar Europa zouden komen. De oorlogen die we nu zouden kennen uit landen zoals Syrië of Irak zouden naar Europa geïmporteerd worden. De Derde Wereldoorlog zou “direct na de volgende kruising” op ons Europeanen wachten.

De Zweedse legerchef Anders Brännström vergelijkt de actuele situatie met die in de jaren-30 in een aan Zweedse beleidsmakers verstuurd intern document. Europese regeringen zouden de veiligheid van de burgers niet meer kunnen garanderen, de “binnenlandse veiligheid zou wegvallen”.

Dit vacuüm zou gebruikt worden door in de strijd ervaren jonge mannen van radicale oorlogszuchtige organisaties zoals de “Islamitische Staat”. Zijn inschatting zou intern niet alleen in veiligheidskringen, maar ook door vooraanstaande politici worden gedeeld, maar blijkbaar niet uitgesproken. Terwijl het duidelijk is dat men de Europese bevolking “op het ergste zoude moeten voorbereiden”.

De afgelopen dagen hadden ook Poolse en Franse militairen dergelijke uitspraken gedaan. De Fransen spraken van “op burgeroorlog lijkende toestanden” in de asielkampen rondom Calais, die een voorproefje zouden zijn van het hetgeen Europa te wachten zou staan. En de Polen bereiden de bevolking erop voor om nog meer migratiestromen in de toekomst ook met wapengeweld te stoppen.

De Zwitserse legerleiding en de Zwitserse minister van Defensie waarschuwen er al meerdere jaren voor dat de migratiestromen in Europa in een nieuwe grote oorlog zullen uitmonden, die de start van de Derde Wereldoorlog zou kunnen betekenen.

De Zwitserse legerchef André Blattmann werd voor zulke uitspraken door veel mediavertegenwoordigers bekritiseerd. Desondanks waarschuwde hij het laatst in december 2015 voor de toenemende “explosieve situatie” en zei: “De mengeling wordt in toenemende mate onappetijtelijk”.

Legerchef André Blattmann is er heilig van overtuigd dat ook Zwitserland op de middellange termijn opnieuw in Europese oorlogsscenario´s zal worden getrokken die veel burgers zich nu nog helemaal niet kunnen voorstellen. Behalve migratiestromen, een snel verzwakkende economie, terreur en veranderde bedreigende situaties ziet hij ook in Zwitserland het gevaar van “sociale onlusten”. Nu al zou het woordgebruik van aan elkaar vijandige politieke groepen “gevaarlijk agressief” zijn.

Ondertussen zorgt de Europese politie Europol voor opzien met de aanwijzing dat de “Islamitische Staat” zich in Bosnië in daar opgerichte terreurkampen heel openlijk voorbereid op grote aanslagen in Europa. En ook Duitse veiligheidsautoriteiten geven langzamerhand toe dat terroristen onze welkomstcultuur ervoor misbruikt hebben om in groten getale ISIS-aanhangers Duitsland binnen te sluizen. In Duitse asielzoekerscentra zouden op dit moment ongeveer 4000 potentiële ISIS-terroristen door asielhelpers verzorgd en gevoed worden.

Uiterlijk in 2018 – aldus voorspelde het Londense dagblad “Daily Mail” al langere tijd geleden – zou Merkel Europa opnieuw een grote oorlog in geleid hebben. Niet alleen de Tsjechische president Miloš Zeman waarschuwt ons om eindelijk wakker te worden. Dat willen we niet horen. We willen niet geloven dat zich onder de “vluchtelingen” ook gewoon veroveraars bevinden die ons oorlog zullen brengen. Op een bepaald moment zullen we wakker worden. en dan pas zal men zeggen: Pas op, burgeroorlog.

Bron: http://info.kopp-verlag.de

Auteur: Markus Mähler

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2016/02/06 ... reidingen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45846
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Grote Europese Burgeroorlog

Berichtdoor Pilgrim » Vr Mar 04, 2016 1:39 am

Directeur Duitse ‘AIVD’ waarschuwt voor burgeroorlog

Geplaatst op 3 maart 2016

Afbeelding

De directeur van de Bundesverfassungsschutz, het Duitse equivalent van onze AIVD, Hans-Georg Maaßen, waarschuwt in een onlangs gepubliceerde redevoering voor een ongecontroleerde toevloed van asieleisers, die zorgen voor onrust bij de burgers, de vergrote kans op aanslagen, rellen, extremisme en daarmee de kans op kleine lokale gevallen van een ‘burgeroorlog’. Wij hebben een aantal ‘highlights’ uit zijn rede voor u op een rij gezet.

Duitsland staat aan de vooravond van een tot nu toe ongekende radicalisering, mede veroorzaakt door de onverantwoordelijke vreemdelingenpolitiek van bondskanselier Merkel en Maaßen ziet de toekomst somber in. Duitsland is als economische motor van de EU een magneet voor ‘vluchtelingen’ of zij die een betere toekomst zoeken en de 1.1 miljoen nieuw in ons land aangekomen mensen vormen een toenemend veiligheidsrisico voor ons land. Deze trend zal zich in 2016 voortzetten!

De plegers van de aanslag in Parijs zijn als vluchteling geregistreerd en komend uit Syrië zijn zij door Griekenland en de Balkan naar Frankrijk gereisd en ontvingen met vervalste reisdocumenten een asielzoekersstatus. Het is ondanks onze beperkte mogelijkheden om te infiltreren in deze stroom van ongewenste nieuwkomers praktisch onmogelijk uiteindelijk een aanslag te voorkomen. Dagelijks ontvangen wij VIER concrete aanwijzingen voor een terreuraanslag, die wij na moeten trekken. Er zijn inmiddels naar schatting 800 jongelui uit Duitsland naar Syrië gereisd om zich aan te sluiten bij de ISIS en daarvan zijn er naar ons weten 260 teruggekomen. Wij denken dat er momenteel in Duitsland 8.300 Salafisten woonachtig zijn en deze alle in de gaten te houden is een onmogelijke taak. Van de tot nu toe binnengekomen ‘vluchtelingen’ zijn er naar schatting 300 Jihadisten, waarbij in 2/3 van deze gevallen er concrete aanwijzingen zijn, dat zij contact onderhouden met de ISIS. 70 procent van de afgelopen jaar in Duitsland aangekomen ‘vluchtelingen’ hadden geen geldige reisdocumenten en weten wij niet precies waar zij vandaan zijn gekomen. Islamitische hulporganisaties, d.w.z. organisaties die zich daarvoor uitgeven, benaderen de opvangplaatsen van vluchtelingen, bieden deze kleding en voedsel aan en trachten op deze wijze een radicalisering op gang te brengen. Ouders van moslim kinderen worden indringend gewaarschuwd hun kinderen niet naar openbare opvang te brengen, maar uitsluitend moslim scholen te gebruiken, daar de kinderen anders niet volgens de richtlijnen van de islam worden opgevoed.

Leest u dit nog eens aandachtig door. Het zijn niet de woorden van een politicus, maar van de man die uiteindelijk met zijn organisatie er voor moet zorgen dat Duitsland veilig blijft, waarbij veilig gerust tussen aanhalingstekens geplaats zou mogen worden. En heb niet de illusie dat het in ons land anders is, alleen mag over dit soort zaken in Nederland niet openlijk gepraat of geschreven worden uit angst van Den Haag dat dit de ook nu opkomende onrust zou aanwakkeren. Echter zoals vergelijkbare cijfers aantonen mag u er gerust vanuit gaan dat de Duitse cijfers teruggerekend naar 10 procent voor ons land een betrouwbare indicatie geven hoe het met de veiligheid in Nederland is gesteld.

Maar openheid en aangeven hoe ‘Den Haag’ met de crisis denkt om te gaan, dat zou teveel van het goede zijn.

http://www.geennieuws.com/2016/03/direc ... geroorlog/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)


Terug naar “Eurabia”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 6 gasten