Geen gematigde Islam

BFA
Berichten: 11583
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Geen gematigde Islam

Bericht door BFA »

GEMATIGDE ISLAM BESTAAT NIET

Saoedische Fatwa: “er komen en zijn geen liberale moslims”

De Saoedische sjeik Saleh al-Fozan is één der prominentste
islam geleerden. Deze sjeik laat regelmatig van zich horen
door wereldwijde Fatwa’s te lanceren. Nu heeft deze sjeik
laten weten dat, indien er moslims zouden zijn die op een
liberale islam hopen, zij dit kunnen vergeten. In een Fatwa
voor de gehele islam heeft Daleh al-Fozan de islamieten
gewaarschuwd, dat een liberale islam ingaat tegen Allah’s wil.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Sebastiaan
Berichten: 437
Lid geworden op: ma jul 02, 2007 10:24 am

Bericht door Sebastiaan »

Bernadette de Wit schreef: ik bekijk het niet van de optimistische kant.
Elke moslim is een potentieel gevaar zo lang ze als gemeenschappen en individueel die twee met NL onverenigbare geloofsartiekeln verwerpen.
Een moslims die dat niet wil doen, maar toch een matigende invloed uitoefent op medemoslims, is alleen maar bezig met struisvogelpolitiek. En ik denk niet dat we daar iets mee opschieten.

Als het je interesseert: het probleem bekeken vanuit de moslims is dat 'de poorten naar de itjihad' zijn gesloten een eeuw na de dood van Mohammed, door de islamitishe godsdienstige/wereldlijke machthebbers. Itjihad betekent kritisch nadenken, je eigen geloofsinterpretatie huldigen en je eigen morele verantwoordelijkheid nemen.

Doordat die poorten zijn gesloten, is de islam intellectueel achterop geraakt. Moslims mogen de koran alleen uit het hoofd leren en vrije discussie over het geloof, zoals de joden en de christenen doen, is verboden.

Je zou dus ook tegen de NL moslims kunnen zeggen: als je hier wilt blijven wonen en alle rechten en ruimte wilt, dan moet je samen met je geloofsgenoten die poort weer opengooien. En wel in het openbaar, zodat wij niet meer op de hoede hoeven zijn.

Maar ja, dat zal wel nooit gebeuren. Moslims ontwijken die vraag voortdurend of reageren erop met jij-bakken.
Do not think that I came to bring peace on the earth; I did not come to bring peace, but a sword. - Jesus
Mahalingam
Berichten: 44679
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Bericht door Mahalingam »

"Elke moslim is een potentieel gevaar "
Dat heeft een kleuterleidster in Duitsland ook ervaren toen een gematigde vader zijn zoontje kwam ophalen, zag dat die met andere kinderen op de grond zat, dacht dat hem christelijk bidden werd geleerd , ging vervolgens door het lint en sloeg de kleuterleidster voor straf een hersenschudding. Het was allemaal een betreurenswaardig cultureel misverstand.
http://www.ksta.de/html/artikel/1195816953227.shtml
In der Kindertagesstätte St. Remigius in Bergheim flogen am Dienstagnachmittag die Fäuste. Der Vater eines fünfjährigen Jungen schlug nach einer anfänglich verbalen Auseinandersetzung mit der Faust die Leiterin Monika Haas nieder. Um 15 Uhr saßen die Kinder in der Turnhalle auf dem Boden. Eine ältere Frau las ihnen eine Geschichte vor. Ein Vater wollte wenige Minuten später seinen Sohn abholen und ging in die Turnhalle. „Ich hörte plötzlich laute Stimmen aus dem Raum und wollte wissen, was los war“, berichtet die Leiterin. Der Vater, ein Moslem, dachte offenbar, dass die Kinder beten würden. Er diskutierte lautstark mit einer Erzieherin und der älteren Frau, die die Geschichte vortrug. [...]
Sie habe den Mann aus dem Raum gebeten. Draußen ging die Diskussion weiter. Schließlich eskalierte der Streit. Plötzlich habe der Mann zugeschlagen. „Ich prallte mit dem Kopf gegen den Türrahmen. Dann hat er mich zur Seite gestoßen.“ [...]
Dem Vater, der nach Aussage der Leiterin schon mehrfach in der Vergangenheit durch sein Verhalten aufgefallen war, wurde Hausverbot in der Kindertagesstätte erteilt.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80807
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

De gematigde islam bestaat niet

Bericht door Ariel »

De gematigde islam bestaat niet

door Anne-Marie Delcambre

Zijn er twee islams, de een oorlogszuchtig en de ander tolerant en vredelievend? Volgens de Franse juriste en arabiste Anne-Marie Delcambre is dit een westers verzinsel om de onaangename waarheid niet onder ogen te hoeven zien: ,,Tussen islam en islamisme bestaat alleen een gradueel verschil. Het islamisme zit in de islam als het kuiken in het ei."
,,Er is geen goede en slechte islam, zoals er ook geen gematigde islam bestaat. Gematigde moslims bestaan wel:, dat zijn degenen die een deel van hun geloof links laten liggen’’

Om de islam niet te hoeven betichten van geweld en terreur, hebben niet-islamitische westerlingen en sommige verwesterde moslims de term ’islamisme’ bedacht. Hiermee bedoelen zij een politieke, oorlogszuchtige ideologie die niets te maken zou hebben met de ware islam. Voor hen zijn er twee islams. De ene is verlicht, open, vredelievend, een godsdienst van liefde, tolerantie en vrede – en dit zou de godsdienst zijn zoals die door een overgrote meerderheid in alle rust wordt beleden.
De tweede islam, het islamisme, is obscuur en in zichzelf gekeerd, sektarisch, fanatiek en oorlogszuchtig; een politieke, ontspoorde en zieke islam dus die niet te vergelijken is met de eerste, de ware, goede, gematigde, mystieke islam die de broeder is van het christendom en het jodendom, en die door zijn hoge graad van spiritualiteit vele niet-moslims aanzet tot bekering.

De uitvinding van ’de twee islams’ is heel praktisch omdat het de niet-islamitische westerling geruststelt over het karakter van de islam. Maar het is ook een grote leugen omdat er maar één islam is. Eén islam die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten. Het mystieke aspect en de terreur zijn twee extremen. Hiertussen bevinden zich vele facetten die altijd naast elkaar hebben bestaan en die alle uit dezelfde bron komen: de Koran, opgevat als het Woord van God dat zich openbaarde in Mohammed, die voor alle moslims, niemand uitgezonderd, het grote voorbeeld is. Wie de Koran leest, moet wel erkennen dat de geboden van God alleen dan tot vrede oproepen wanneer er geen andere mogelijkheid bestaat.
In soera 47, vers 35 staat: ‘Zo versaagt niet / en roept niet op tot de vrede / daar gij toch de overhand hebt / en God met u is.’
Wie zich hier niet aan houdt, maakt zich schuldig aan heiligschennis. De goddelijke boodschap houdt de gelovige gevangen, en deze denkt er geen moment aan te ontsnappen. Zoals de islamoloog en Turkoloog Jean-Paul Roux schrijft in zijn boek Les ordres d’Allah ’(De geboden van Allah’): ,,In de loop der eeuwen zijn er commentaren geschreven over deze teksten, ze zijn uitgelegd, men heeft geprobeerd ze te ontdoen van onduidelijkheden, maar ze zijn nooit in twijfel getrokken. Alle pogingen tot een liberale interpretatie waren gedoemd te mislukken, of het nou gaat om de Moetazilieten in de 9de eeuw, die betoogden dat de Koran niet van boven maar van beneden kwam, of die van de Ismaëlische sjiieten, die de Koran opvatten als een esoterisch geschrift. Iedereen die zijn intelligentie, zijn eigen vermogen tot oordelen gebruikte, moest wel falen, ook al waren zijn conclusies juist, want het is niet mogelijk het beter te weten dan Allah.

Dit betekent dat elke historische en epistemologische studie, zoals die in het Westen is gedaan naar de Bijbel en de Evangeliën, ondenkbaar is en inderdaad ook nooit heeft plaatsgevonden.’ Dit is een ernstige kwestie, omdat ze gaat om de vraag of moslims tot in de eeuwigheid opgesloten zitten in hun heilige teksten. Jean-Paul Roux brengt Allahs geboden in kaart: ,,Moet de moslim in sommige gevallen zijn vrouw slaan, van haar scheiden en haar verstoten, vrouwen verbieden ongelovigen te huwen, het drinken van alcohol en kansspelen veroordelen, joden haten, zich inspannen om op alle mogelijk manieren zijn godsdienst op te leggen, ongelovigen doden? Zoals hij ook bescheiden moet zijn, geduldig en nederig, eerlijk, liefdadig, toegewijd aan zijn ouders?
Je zou zeggen van wel, omdat elke innovatie laakbaar is en neerkomt op ketterij.’’ Als Jean-Paul Roux, die streeft naar wederzijds begrip en beslist niet wil provoceren, er al zo over denkt, dan hebben we alle reden ons zorgen te maken. Omdat Roux heeft geschreven over het Mongoolse rijk, Iran en Turkije, weet hij dat wat hij zegt van toepassing is op de gehele islamitische wereld. Het gevaar van de islam zit in het totale karakter ervan: het slokt het hele leven van de gelovige op, van de wieg tot het graf, en beheerst alle aspecten van het leven. Daarom is er geen scheiding tussen publiek en privé of politiek en religie. In de islam is er voor alles een regel, of het nou gaat om juridische, politieke of intieme kwesties. We worden voorgelogen als wordt beweerd dat de islam een geloof is dat wordt gepraktiseerd in de privé-sfeer, zoals het christendom.

De islam is tegelijk geloof, wet en recht. De sjaria schrijft voor de ongelovigen te bestrijden of klein te houden, en kent voor moslims vaste straffen voor precies omschreven misdaden (overspel, geloofsafval, blasfemie, diefstal, struikroverij, moord en natuurlijk het drinken van alcohol). Mohammed is in alles een voorbeeld voor de gelovigen, maar zou dat dan niet gelden voor de passages uit zijn biografie waarin hij bloed laat vergieten, krijgsgevangenen maakt en de buit verdeelt? Martine Gozlan schrijft in haar boek Pour comprendre l’intégrisme islamiste (’Het begrijpen van de radicale islam’) over de twee gezichten van Mohammed; de een gefascineerd door het voorbeeld van Jezus, aangetrokken tot tederheid en gebed, en de Mohammed van Medina, de veroveraar die zich zo nu en dan van zijn wrede, rancuneuze kant laat zien. ,,Deze dualiteit van de islam kan niemand verdonkeremanen’’, schrijft zij.

Maar juist op dit punt is haar analyse misleidend: de profeet met twee gezichten, de twee Korans, de islam en het islamisme. We moeten kennelijk concluderen dat de islam dubbel is, omdat we een verontrustend deel van deze religie niet willen zien. Daarom is ervoor gekozen het slechte deel ’fundamentalisme’, ’islamisme’, ’salafisme’, ’wahabisme’ te noemen. Eigenlijk weten we niet wat deze termen betekenen, maar we zijn tot alles in staat om woorden te vinden die kunnen dienen als zondebok om deze mooie godsdienst te ontlasten, de godsdienst die ten onrechte wordt aangevallen, besmeurd en geminacht. Het islamisme verantwoordelijk houden voor het geweld van de islam, is praktisch en erg makkelijk. Maar wat nu te doen met de Koran en de Profeet?
Gaan we alle geboden die niet in overeenstemming zijn met de Rechten van de Mens schrappen? En de Profeet met zijn twee gezichten, moet dat een nieuwe Januskop worden met twee gezichten, die elk een andere kant opkijken? Om aanslagen te verklaren, is een blik op het leven van de Profeet voldoende. Hij rechtvaardigde de politieke moord voor het heil van de islam. En mensen bang maken, terreur uitoefenen, werd voorgeschreven als een nobele methode om paniek te zaaien onder de vijanden van het geloof. Het klopt dus eenvoudig niet om te zeggen dat het islamisme niets te maken heeft met de islam. Voor de moslim van gisteren en die van vandaag, is er maar één Koran zoals er ook maar één Profeet is. De islamist is net zo goed moslim als de mysticus, omdat beiden zich beroepen op deze twee fundamenten. En beide fundamenten, Koran en Profeet, roepen op tot strijd. Hier op aarde moet de strijd voor de overwinning van de islam doorgaan zolang het pleit nog niet beslecht is. Vrede is alleen een optie wanneer de overwinning onmogelijk of twijfelachtig lijkt. Maar veel meer nog is vrede de beloning van het paradijs, wanneer de hele wereld gepacificeerd is.

Natuurlijk is er een onmiskenbaar ideaal van vrede, maar dat is in feite een pacificatie-ideaal. Vandaar dat er geschreven staat, over vijanden: ’En indien zij neigen naar de vrede/ neigt gij dan ook daartoe’ (soera 8, 61-63). Maar lees ook het vers dat hieraan voorafgaat (verzen 60-62): ’En maakt voorbereiding tegen hen/ met wat gij kunt aan weerstandskracht/ En uitrusting van paardenvolk/ om daarmede te verschrikken/ Gods vijand en uw vijand.’ Tussen islam en islamisme bestaat geen wezenlijk, maar slechts een gradueel verschil. Het islamisme is aanwezig in de islam als het kuiken in het ei. Er is geen goede of slechte islam, net zoals er ook geen gematigde islam is. Daarentegen zijn er wel gematigde moslims: dat zijn degenen die een deel van hun geloof links laten liggen. En daar zit nu het probleem. Wat is een goede moslim? Degene die de ongelovigen, de godslasteraars en de atheïsten stigmatiseert en doodt? Of degene die ervoor kiest de Koran op een westerse, verchristelijkte manier te lezen en die wordt beschouwd als een ketter omdat hij afwijkt van de traditionele islamitische interpretatie?

De struisvogels in het Westen hebben ervoor gekozen deze vraag niet te beantwoorden, en iedereen die durft te beweren dat de islam geen geloof van liefde, vrede en tolerantie is, wegens haatzaaien te veroordelen. Zij voelen zich gesteund door de islamitische struisvogels die het goed uitkomt de islam voor te stellen als een geïdealiseerde godsdienst, terwijl de echte moslims toch wel beter weten. En wat de anderen betreft: een snelle herislamisering zal hen spoedig weer op het rechte pad brengen. Bovendien moeten we niet vergeten dat de taqiyah, het veinzen, een integraal onderdeel van de sjiitische islam is (’Wie niet de taqiyah betracht is geen gelovige.’) De taqiyah is opmerkelijk genoeg ook door de soennieten overgenomen, wat hen in staat stelt ons een islam-light voor te schotelen, om de ware aard van hun religie beter te verbergen. Zij liegen niet werkelijk - zij verhelen en versluieren om de islam terreinwinst te laten boeken.
Het aanzienlijke voordeel hiervan is dat niet-moslims zo nog worden aangetrokken tot deze Abrahamitische religie, die wordt voorgesteld als verwant aan het jodendom en het christendom. Nu begrijpen we dus beter de consensus rond het handhaven of versterken van het onderscheid tussen islam en islamisme. Het ongelukkige is dat deze onwetende of oneerlijke struisvogels geen onbetekenende mensen zijn. Sommigen bekleden hoge posten in de religieuze hiërarchie. Rabbijnen, dominees, pastoors, Witte Paters en jezuïeten zijn het erover eens geworden dat er een dialoog moet komen tussen de religies. Dus wordt alles wat tot verdeeldheid kan leiden, wordt zorgvuldig weggewerkt.

Laten we die geïdealiseerde islam eens goed bekijken. Dat zou een islam zijn van filosofen en mystici. Maar het is gewoon niet waar dat dit niet óók een ’islam van verboden’ is. Geen enkele filosoof of mysticus heeft ooit de Profeet of de Koran ter discussie gesteld. Wie praat over een islam van de Verlichting als tegenpool van de juridische islam, heeft het over een islam die nog geboren moet worden. Om de islam te accepteren, heeft Europa de mythe van Andalusië geschapen, een gouden tijdperk van de drie religies. Alle gevechten, de vernederende status van de niet-moslims – dat alles is zorgvuldig weggelaten; zozeer zelfs dat we gerust kunnen spreken van geschiedvervalsing. Hoe moeten we anders het commentaar van de joodse filosoof Maimonides uit 1204 verklaren over de Almohaden die Spanje veroverden: ,,Nooit eerder heeft iemand ons zo vernederd, getreiterd, naar beneden gehaald en gehaat zoals zij.’’
Je kunt je afvragen waarom de filosoof Avicenna in de 10de eeuw vanwege zijn ideeën gedwongen werd te vluchten voor Turkse soennieten. En waarom de grote mysticus Mansoer Al-Hallaj, geboren in 858, die alleen de liefde voor God tot in extase aanprees, ter dood werd veroordeeld in 922. De beulen hakten zijn voeten en handen af, en gaven hem 500 zweepslagen. Vervolgens werd hij gekruisigd. Zijn onthoofde lichaam werd verbrand, zijn as uitgestrooid. Het hoofd werd, gespietst op een lans, twee dagen aan de oevers van de Tigris tentoongesteld.
In 1131 werd Ayn Al-Quzat Hamadani, Perzisch mysticus, van ketterij beschuldigd en levend gevild, opgehangen en in het vuur gegooid. Het is hoog tijd dat we ons niet langer laten behandelen als idioten die niets weten over de bijdragen van de islam aan de Verlichting. Men vertelt ons nooit dat de Griekse teksten vertaald zijn door christenen in het Westen, vanuit het Oudsyrisch of direct uit het Grieks, en dat noch Averroës, noch Avicenna Grieks kende.
Men moet ophouden ons te vertellen dat er een filosofische, mystieke islam is, die werd geaccepteerd door de meerderheid van de moslims. Het is precies andersom. De moslims zullen nooit accepteren dat men zich verwijdert van de letterlijke schriftlezing. Ik wil de leugens die bedoeld zijn om ons in slaap te sussen niet meer horen. Moslims willen een verklede islam aanvaard krijgen, ontdaan van schokkende elementen. Zoals de islamologe Marie-Thérèse Urvoy opmerkt, ’weten zij aan te sluiten bij de thema’s die de Europeanen bezighouden en het bijpassende vocabulaire te gebruiken: de vrijheid van de vrouw, haar vrije keuze, haar rechten. De westerlingen doen er tegenover al dat moois en al die spirituele waardigheid beleefd het zwijgen toe.
Waarom? Omdat we het slachtoffer zijn van onze schuldcultuur, zegt Urvoy. Wij geven onszelf van alles de schuld en koesteren een pathologische zelfhaat. Daardoor minachten we onszelf en prefereren we de ander boven onszelf. En de islam in Europa heeft snel begrepen dat hij de perfecte incarnatie is van die ander. Maar ook de handigste islamitische strategen kijken wel uit om te spreken over afschaffende verzen en afgeschafte verzen.

De afschaffende verzen, de meest harde en chronologisch gesproken de laatst geopenbaarde, stellen de zachtere buiten werking. Bovendien hebben de verzen die het meest zachtmoedig en barmhartig zijn, alleen betrekking op de gelovigen, dat wil zeggen de moslims. De moslim is de broeder van de gelovige moslim. Hij voelt zich absoluut niet de broeder van de jood of de christen. En nog minder van de atheïst of de goddeloze. Als het verboden is om te doden (soera 5, vers 32) gaat het over gelovige moslims. Het volgende vers (33) bevestigt dit duidelijk: ‘Doch de vergelding van hen / die God en Zijn boodschapper bestrijden / en zich beijveren / verderf te brengen in het land / is dat zij ter dood gebracht worden / of gekruisigd / of dat hun handen en voeten / worden afgekapt van weerszijden / of dat zij uit het land verbannen worden.’ En de liefde voor de joden komt naar voren in dezelfde soera 5, vers 64: ‘En de joden zeggen: / Gods hand is dichtgeknepen. / Mogen hun de handen / dichtgeknepen worden / en mogen zij vervloekt worden / om wat zij zeggen. / Neen / Zijn beide handen zijn wijd geopend / Hij schenkt gaven zoals Hij wil. / En wat tot u is nedergezonden / vanwege uw Heer / zal velen hunner nog doen toenemen / in overmoed en ongeloof / maar Wij hebben tussen hen / vijandschap en haat geworpen / tot de Dag der Opstanding. / Telkens wanneer zij een vuur / ontsteken tot de oorlog / dooft God het uit / terwijl zij pogen / in het land verderf te stichten. /

Maar God bemint niet de verdervers.’ Verre van afgeschaft, is dit vers onlangs nog geciteerd, ter ondersteuning van een fatwa van de UOIF (een grote moslimorganisatie in Frankrijk), die relschoppende jongeren in de voorsteden eind vorig jaar tot kalmte moest manen. De regels over de joden waren geschrapt. Soera 5 is trouwens de laatst geopenbaarde. Net zoals soera 9 is deze soera niet af te schaffen. Dit is precies tegengesteld aan wat men ons wil doen geloven, in een totale minachting van de traditionele islamitische literatuur (vanaf het commentaar van Tabani in de 9de eeuw tot het werk van Said Qutb, het grote voorbeeld voor de Moslim Broederschap, die werd opgehangen door Nasser in 1966. De commentaren herhalen zich eindeloos en gaan nooit in een milde richting.) Maar wij luisteren liever naar de kalmerende woorden van onze struisvogels omdat we bang zijn voor wat we voorvoelen: als de islam gewelddadig is, moeten wij hem bestrijden, en daar hebben wij geen zin in. Maar geheel gerust gesteld worden is moeilijk als we weten, zegt Marie-Thérèse Urvoy, dat in de laatste versie van het handvest van de Musulmans de France (een islamitische organisatie), het recht om van religie te veranderen is geschrapt, zonder dat dit tot grote protesten heeft geleid. Jean-Paul Roux schrijft: ,,Door het prijzenswaardige streven van het humanisme of eenvoudig door de angst voor racist te worden uitgemaakt, worden netelige kwestie uit de weg gegaan. Of de waarheid wordt verdraaid, alsof het mogelijk is iets op te bouwen op grond van leugens, ook al zijn ze goed bedoeld.’ De waarheid is dat er maar één islam is, en dat in die islam het beeld van de jood, de atheïst en de christen verbroedering tussen hen en moslims onmogelijk maakt. Het probleem is niet het islamisme, maar de Profeet en de Koran.

Anne-Marie Delcambre

Anne-Marie Delcambre studeerde rechten en islamologie en publiceerde diverse boeken over de islam, waaronder La schizophrenie de l’islam (’De schizofrenie van de islam’)’ en L’islam des interdits (’De islam van de verboden’). Beide studies verschenen bij uitgeverij Desclée de Brouwer. Delcambre geeft Arabisch op het lycée Louis le Grand in Parijs, een van de meest elitaire scholen in de hoofdstad. Volgens Delcambre heeft niet zozeer het islamisme, als wel de Koran een probleem met de moderniteit: ,,De Koran is tegen gelijkheid tussen mannen en vrouwen, tegen gelijkheid tussen moslims en niet-moslims. De Koran is tegen de vrijheid van religie, tegen de vrijheid de islam te verlaten. De Koran is tegen de broederschap tussen moslims en niet-moslims.’’

http://www.uitkijk.net/islam.php?do=matig
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
wahlers
Berichten: 368
Lid geworden op: vr nov 17, 2006 8:27 pm

Bericht door wahlers »

Een roepende in de woestijn!

De meeste Nederlanders hebben de fut niet om deze tekst begrijpend te lezen.
Ze kunnen nu eenmaal niet bevatten dat er niet alleen kleine gevaarlijke sektes bestaan maar ook één hele grote, genaamd: Islam.
Dit komt natuurlijk ook omdat hun Moslim buurman zo'n aardige man is.
En dat is hij ook! Maar uiteindelijk zijn alle aanhangers van een sekte als collectief gevaarlijk.

Het bovenstaande is natuurlijk slechts mijn mening...maar wel gebaseerd op aantoonbare bewijzen!


MvG, Wim Ahlers.
Only two things are infinite: the universe and human stupidity;
and I'm not certain about the universe. (Albert Einstein, 1879-1955)
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7474
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

De combinatie van vredelievende mensen tezamen binnen één islam met criminelen, kindermoordenaars en ander tuig dat onder aanvoering van de nodige imams, moefti’s, ayatolla’s en andere hoogwaardigheidsbekleders binnen de islam vrolijk met fatwa’s strooit, schijnt voor vele moslims de normaalste zaak van de wereld te zijn.

Wie wil er nou in één huis wonen met gekken en moordenaars? Ik niet in ieder geval. Wanneer je de maffiose praktijken binnen de organisatie van je religie afkeurt, moet je je niet langer associëren met die organisatie. Dat is ook de reden waarom ik ben uitgetreden uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Niet dat ik niet in een Almacht zou geloven, maar omdat de organisatie van Jehovah’s Getuigen net zo’n criminele organisatie is als de islam. Verschil? Bij de Jehovah’s zijn ze vredelievend crimineel. Een bloedtransfusie is verboden. Maar neem je die toch, dan word je niet met de dood bedreigd, maar eenvoudigweg uitgesloten. Je bestaat dan niet meer voor de rest van de Getuigen. Ik ken geen gewelddadige Jehovah’s Getuigen. Ook nog nooit iets over gelezen of gezien op de TV.

Bij de islam zijn de kenmerken echter op en top moorddadig crimineel. Nou ja, dat hoef ik verder niet meer toe te lichten, denk ik.

Ik zou zeggen, pak de koran en gruwel pagina na pagina. Dat moslims u vervolgens beschuldigen van debiliteit omdat u de context niet begrijpt hoort nu eenmaal bij het verhaal van deze vijfde colonne die nog steeds in de heilzame werking van ’keurslager’ Mohammed en zijn knecht allah gelooft.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De gematigde islam bestaat niet

Bericht door Pilgrim »

Wat is de “ware islam”? Het zwijgen van de “gematigde moslims” en het zelfbedrog van het Westen

Posted on 16 november 2013

De vraag werd al gesteld en toch kan deze steeds opnieuw gesteld worden: Wat is de “ware islam”? Waarom moet de vraag opnieuw worden gesteld? Omdat men er in Europa geen antwoord op wil geven. Van de Filippijnen via Syrië tot aan Centraal-Afrika doden radicale moslims christenen en dringen ze de sharia op. Dat is “niet de ware islam”, herhalen de opinieleiders in Europa van de media via regeringen tot aan partijen, verenigingen en staatsinstellingen toe. Daarmee wordt zonder bewijs en motivering beweerd dat de “ware islam” een gematigde islam zou zijn. Als de gewelddadige, christenen vermoordende islam echter “niet de ware islam” is, waarom protesteren de gematigde moslims dan niet tegen dit geweld?

Dagelijks steeds nieuwe berichten van islamitisch geweld uit een reusachtig gebied
Er komen dagelijks steeds nieuwe berichten uit de meest verschillende delen van de islamitische wereld en hun inhoud lijkt steeds dezelfde: radicale moslims, islamisten, Salafisten, Jihadisten vallen de christenen aan. Een ooggetuige, die een dezer dagen is teruggekeerd uit de door een orkaan getroffen Filippijnen, vertelde dat honderden gewapende radicale islamieten op het eiland Mindanao aankwamen en de stadsrand van Zamboanga aanvielen. Ze trokken moordend, brandschattend en plunderend door de straten. Wat achterbleef waren in brand gestoken huizen, doden en gewonden. Tientallen christenen werden meegenomen als gijzelaars. Zij dienen niet allemaal als ruilartikelen b ij onderhandelingen met de regering. Veel van hen eindigen ook als slaven. De moord op en ontvoering van christenen komt weliswaar vaak voor, maar zo´n massale en rechtstreekse aanval op christenen was nieuw. De hele regio staat onder shock. De bevolking wordt geterroriseerd. Niets zal meer zijn zoals het was, vertellen ooggetuigen. De regering zal het leger sturen. Het zal tot nieuwe gevechten, wraakacties en verwoestingen komen. Wie kan, probeert de streek te verlaten. Het leven van de mensen en de economie lijken lamgelegd.

Het Westen rolt voor de Golfstaten de rode loper uit, hoewel zij de radicale islam financieren die het Westen bestrijdt
Vanuit de Golfstaten stroomt er heel veel geld tot aan de radicaalislamitische groeperingen op de Filippijnen. En het zijn de meest radicale groeperingen die het meest gestimuleerd worden. De geldschieters zijn dezelfde rijke heersers, bij wie het Westen in het gevlei probeert te komen, voor wie regeringen, banken, investeringsmaatschappijen en ondernemingen in Londen en Parijs, net zo goed als in Berlijn, Bern en Wenen de rode loper uitrollen. Het politieke en economische establishment van het Westen buigt voor de financiers van de islamitische terreur, terwijl de regeringen van diezelfde landen tegelijkertijd steeds meer kosten moeten dragen voor de controle, de bewaking en be3strijding van dit terrorisme. Het directe verband wordt echter zoveel mogelijk verzwegen. Het Westen heeft de aardolie nodig en invloedrijke economische kringen willen geen lucratieve zakenpartners kwijtraken. De ongewenste bijverschijnselen worden gesocialiseerd en overgedragen op het algemeen belang. Ze betekenen in Europa meer kosten, de interne bedreiging door een veelal ongecontroleerde immigratie en vooral een steeds verder gaande beperking van de burgerrechten, die plaatsvindt in naam van het antiterrorisme. Ze betekenen echter vooral, dat tussen de Filippijnen en Nigeria, tussen Bosnië-Herzegovina en Kenia de christenen zonder bescherming aan hun lot worden overgelaten.

Oliedollars voor het kweken van “martelaars voor de islam”
Het geld uit de golfstaten gaat naar de oelema, de moskeeën en de Koranscholen om de jonge mensen op te voeden tot de strijd voor de Jihad en hen klaar te maken “martelaars van de islam” te worden. op de Filippijnen worden deze strijders opgeleid om tegen een christelijke staat te vechten. De Filippijnse Salafisten eisen een eigen islamitische staat voor de islamitische minderheid. Dit gebied op Mindanao en de naburige kleinere eilanden moet, volgens de plannen van de radicale islamieten, met Indonesië, Maleisië en Brunei samengevoegd worden tot een gezamenlijke islamitische staat. Zulk nieuws komt echter meestal niet in de internationale media terecht.

En niet alleen dit nieuws niet: Bangladesh gold vanwege het volkskarakter van de Bengalen ondanks zijn islam als gematigd land. Christelijke missionarissen en katholieke ordezusters mogen nog steeds het land binnenreizen. In de afgelopen jaren ontstonden er echter talrijke radicale groeperingen, die zorgen voor onrust in het land. Ze eisen van de staat de invoering van de sharia en leggen het land vaak lam d.m.v. dagenlange massastakingen. De manifestaties die zij organiseren, eindigen meestal in willekeurig geweld. Wie niet zo denkt als de radicale islamieten of gewoon wil werken, terwijl zij staken, wordt geslagen, neergestoken of zelfs gedood. De kleine christelijke, hindoeïstische en boeddhistische minderheden staan zwaar onder druk. Iedere dag worden ze belasterd, aangeklaagd, veroordeeld en met geweld geconfronteerd. Bij de komende parlementsverkiezingen verwacht men enorme onlusten.

Islamitische strijd van Seleka tot Boko Haram in zwart Afrika
De Republiek Centraal-Afrika behoort tot de “meest gedestabiliseerde staten van het continent”. Reden zijn de radicaalislamitische milities van de Seleka-alliantie, die in het voorjaar de macht in het land hebben overgenomen. De moslims vormen weliswaar slechts een minderheid van 15%, maar dankzij de radicaalislamitische milities, die gerekruteerd worden in Nigeria, Tsjaad, Niger en Soedan, oefenen zij de controle uit. De Seleka-milities plunderen de ziekenhuizen en EHBO-posten. Veel artsen zijn gevlucht. De gezondheidszorg is in veel delen van het land bijna volledig ingestort. Een protestantse predikant vertelt: “De christenen zijn het eerste doelwist van de radicale islamieten: ze worden geboeid, geslagen en gedwongen al hun bezittingen te overhandigen om hun leven te redden. De Seleka-rebellen verwoesten en plunderen de kerken, ze dwingen honderdduizenden mensen om te vluchten en vermoorden steeds opnieuw bewust niet-moslims.” Er werden vier katholieke bisdommen in Centraal-Afrika geplunderd. Bisschop Juan Jose Aguirre van Bangassou vertelt: “De mensen zijn overal op de vlucht, de burgers worden gedood, de jonge meisjes en vrouwen verkracht. In mijn bisdom werd alles geroofd wat er te roven was: geld, heilige bekers, medicijnen, medische apparatuur, auto´s, motoren, zelfs koelkasten, televisies en dekens. Alles wat ze niet konden meenemen, hebben ze vernietigd. Scholen, weeshuizen, ziekenhuizen en kinderinstellingen.” In een rapport van het bisdom Bohong staat: “In Bohong bleef door de Seleka-milities geen huis en geen hut verschoond van niet-moslims. In de hele stad, behalve in de islamitische wijk, is hetzelfde beeld te zien: vernietigde huizen, geblakerde muren en allemaal verlaten gebouwen.”

Het is in het gunstigste geval een aanvulling om te noemen dat andere landen in de overgangszone tussen het Arabisch-Berberse noorden en zwart Afrika in feite door radicaalislamitische bendes en milities gecontroleerd worden, zoals het noorden van Mali. In Nigeria zorgt Boko Haram met zijn aanvallen op kerken, christelijke instellingen en christelijke wijken voor angst verschrikking. In de meeste noordelijke deelstaten van Nigeria, die islamitisch zijn, is de sharia al ingevoerd. De niet-moslims worden systematisch verdrongen. Alleen al in september 2013 wordt het aantal door de radicale islamieten vermoorde christenen op 500 geschat.

Waarom zwijgt de vreedzame meerderheid van de moslims over het geweld in naam van de islam?
Maar in het Westen sluit men de ogen hiervoor en herhaalt: “Dat is niet de ware islam.” Daarom opnieuw de vraag: Wat is dan de “ware islam”? De islamitische terroristen, de Salafisten, de Jihadisten, zij beroepen zich allemaal op de islam en handelen in naam van de islam. De gewelddadige islam bepaalt het beeld. Het klopt zeker ook, dat het grootste deel van de moslims vredelievende mensen zijn, die het liefst in vrede willen leven. Dat wordt ook bevestigd door christelijke missionarissen, katholieke priesters en ordezusters in veel landen van de islamitische wereld. Vertegenwoordigen zij echter daarom ook al de “ware islam”? Of is de “ware islam” niet veelmeer die islam, die steeds tot nieuw geweld in staat is?

De vraag is terecht en houdt verband met andere vragen. Waarom exploderen protesten, ook massale protesten, in de islamitische wereld altijd alleen maar in de context van een radicale en tot geweld bereide islam? Waarom protesteren die miljoenen en miljoenen gematigde moslims niet voor een “gematigde islam”? Waarom veroordelen zij niet het geweld van de Salafisten, van de “martelaars van de islam” en van de islamitische zelfmoordterroristen? Wij weten dat zij dit niet doen. Ze doen het niet in de islamitische landen en ze doen het ook niet hier bij ons in Europa, waar ze hiertoe alle mogelijkheden zouden hebben. Waar ze door de democratische, niet-islamitische staat beschermd worden en niet bang hoeven zijn voor de sharia en maatschappelijke druk van radicale moslims. Er bevinden zich miljoenen moslims in Europa. Miljoenen zijn het in Frankrijk, Duitsland en Engeland. Een half miljoen in Oostenrijk. En toch geven ze geen stem aan de “gematigde” islam. En waarom is dat zo? Deze vragen zijn geen belediging en nog minder een onredelijke eis.

Quirico: Westen “wil niet begrijpen dat er geen gematigde islam bestaat”
Als het echt klopt wat de journalist Domenico Quirico in september zei, nadat hij was vrijgelaten uit een meerder maanden durende islamitische gevangenschap? Volgens Quirico is het Europa “dat niet wil begrijpen dat er geen gematigde islam bestaat, dat de Arabische Lente voorbij is en dat deze nieuwe fase in het radicaalislamitische en jihadistische project de oprichting van het grote islamitische kalifaat is.” Daarbij gaat het “om een nauwkeurig politiek project, dat over wapens, strijders en geld beschikt”, aldus de journalist. De katholieke kerk onderhoudt het gebed, de dialoog en de solidariteit met de hulpbehoevenden, ook met moslims. En dat is goed. Desondanks moeten er bepaalde vragen gesteld en niet verdrongen worden. Er moet naar oorzaken gezocht worden en de vraag moet gesteld worden waarom bepaalde krachten binnen de islam nu en in deze radicaliteit opnieuw werden opgewekt. Vooral echter de vraag waarom de gematigde moslims niet de straat opgaan als ze een “gematigde” islam vertegenwoordigen en dat deze de “ware islam” moet zijn. Misschien is het antwoord, dat deze gematigde moslims om die reden niet hun stem verheffen tegen de gewelddadige islam, omdat ze weten dat de radicale islamieten, de Jihadisten en de Salafisten in werkelijkheid de “ware islam” vertegenwoordigen of dat hun islam minstens net zo goed de “ware islam” is.

Bron: http://www.katholisches.info/2013/11/15 ... es-westen/

Auteur: Andrew Taylor

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

http://ejbron.wordpress.com/2013/11/16/ ... et-westen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16300
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Gematigde Islam is een tsunami in spe

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Gematigde islam. Ach wat? Haha! Iedereen is gematigd in groepsverband wanneer hij in de minderheid is. Hoe lang zijn negers in Amerika als minderwaardige burgers beschouwd? Stel nu eens dat negers niet christelijk maar moslim waren. Zij waren in de minderheid en dat zijn zij nog altijd. Maar . . . politiek is smerig en de neger populatie groeit. Die stem is belangrijk voor wie de verkiezingen wil winnen. Even nadenken. De Republikeinen zijn kapitalistisch. Dus dan moet je niet met negers lopen leuren. De democraten dan?

Elke stem telt
Ik dwaal af. Maar het dient gezegd dat de links socialistisch fascistische politieke ratten uit zijn op de stem van de islamitische godsdienstdwaas. Islam is een religie van achterbaksheid en angstbeleving. In onze kennisbeschavingseconomie heeft de angstbeleving door mohammedanen, ondanks hun beduidende minderheid in getalsverhouding, nooit plaatsgevonden. De achterbaksheid is gebleven. Dit nu heet Gematigde Islam. De islam namelijk die NIETS in te brengen heeft ter verbetering van onze cultuur en kenniseconomische beschaving.

Ondermijnen
Wanneer er vanaf het begin een verbod op hoofdlappen was geweest, hadden al die aan de profeet hangende huichelaars dat zonder ook maar een enkel protest aanvaard. Maar helaas. De mensen van het meest weerzinwekkende afschrikwekkende en meest fanatieke afschuwelijke sadistische geloof worden door de socialistisch fascistisch opererende linkse Goedmensch politici aangemoedigd en geholpen zich vooral negatief en destructief ondermijnend op te stellen tegenover ons met wijsheid en verstand verworven rustgevende cultuurpatroon.

Popie jopie islam
De islam is de religie van de godsdienstwaanzin zoals die uitsluitend in de islamitische landen met behulp van de godsdienstpolitie bedreven wordt en in stand gehouden. En niet de soort islam die in de westerse beschaving aan allerlei individuele smakeloze koran contexten onderhevig is, door moslims die popie jopie willen overkomen, maar ondertussen vasthouden aan het gelijk van de koran en de islam. Levensgevaarlijke lui dus! Zeg maar gerust een onwenselijke verachtende onbetrouwbare verraderlijke vijfde colonne in onze door cultuur gevormde democratische beschaving.

Bijna alle christenen zijn NIET PRAKTISERENDE geloofsbeoefenaars.
Nu de zogenaamde gematigde mensen van de islam nog.


Want met blijvende angst en respect tussen de oren voor de sadistische roddelpraatjes van de sadist profeet en oorlogscrimineel Mohammed tussen de oren is geen moslim gematigd te noemen!
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam.

Bericht door Pilgrim »

Wafa Sultan in debat met een ECHTE moslim.

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam.

Bericht door Pilgrim »

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam.

Bericht door Pilgrim »

Uit deze analyse blijkt héél duidelijk dat het gedrag van de jihadisten inderdaad correct de ECHTE Islam weerspiegelt!
Ongelovigen onthoofden: Hoe Allah “de harten van de gelovigen geneest”

Geplaatst op 16 september 2014

Afbeelding

Om te begrijpen waarom de Islamitische Staat zijn ‘ongelovige’ gevangenen niet alleen onthoofdt, maar hun lijken ook verminkt en er de spot mee drijft – en dit alles onder sadistisch gelach – hoeft men alleen maar de koran te raadplegen en zich richten op de daden van de islamitische profeet Mohammed. De Koran spoort de gelovigen aan om “Hen te bestrijden [degenen die zich verzetten tegen de islam], Allah zal hen door uw handen straffen, hen vernederen, u tot een overwinning over hen stellen, en de harten van de gelovigen genezen, de woede uit hun hart wegnemen” (koran, soera 9, vers 14-15).

Zoals gebruikelijk moet men, om de betekenis van een koranvers te begrijpen – voor de context – respectievelijk de Sira en de Hadith – de biografie en de anekdotes van Mohammed – raadplegen. Op die manier komen we tot het volgende verslag met betrekking tot de slachtpartij van ‘Amr bin Hisham, een heidense Arabische hoofdman die oorspronkelijk bekend stond als ‘Abu Hakim’ (vader van de Wijsheid), totdat Mohammed hem ‘Abu Djahl’ (Vader van de Domheid) noemde, vanwege zijn onwankelbaar verzet tegen de islam.

Nadat ‘Amr tijdens de Slag van Badr dodelijk werd verwond door een nieuwe bekeerling van de islam, Abdullah ibn Mas’oed, een nauwe metgezel van Mohammed, zag hij dat het ‘ongelovige’ stamhoofd op de grond stortte. Dus ging hij naar hem toe en begon hem te mishandelen. Abdullah greep onder andere ‘Amr’s baard en trok er aan en stond triomfantelijk op de borstkas van de stervende.

Volgens Al-Bidaya wa Al-Nihaya [‘Het begin en het einde’], de gezaghebbende/betrouwbare geschiedenis van de Islam van Ibn Kathir, “Sneed hij [Abdullah] daarna zijn ['Amr's] hoofd af en droeg het naar de profeet en plaatste het tussen zijn handen. Op die manier heeft Allah de harten van de gelovigen daarmee genezen”.

Dit is om die reden de werkelijke betekenis van koran 9, vers 14-15: “Bestrijd hen, Allah zal hen door uw handen straffen [door 'Amr dodelijk te verwonden en hem uiteindelijk te onthoofden], hen vernederen [aan zijn baard trekken], u tot een overwinning over hen stellen [op hem gaan staan], en de harten van de gelovigen genezen, de woede uit hun hart wegnemen [bij het zien van zijn afgehakte hoofd] ”.

De logica hiervan is dat vrome moslims zo vol van ijver voor de zaak van Allah zijn, dat de enige manier om hun harten, die in woede zijn ontstoken, tot rust te laten komen, is dat zij zien dat degenen die zich verzetten tegen Allah en zijn profeet volkomen verpletterd – vernederd, verminkt en onthoofd worden. Dan kunnen de harten van de gelovigen tot rust komen en ‘genezen’.

Dit is zeker een van de redenen waarom de Islamitische Staat bloederige video’s en foto’s van de slachtoffers verspreidt: het nieuwe ‘kalifaat’ probeert de harten van iedere gelovige, die in woede is ontstoken voor de zaak van Allah, te genezen.

Als dit te vergezocht klinkt, overweeg dan de volgende beschrijving van een onthoofde ‘ongelovige’ op de websites van de Islamitische Staat. Het Arabische bijschrift [links] zegt ‘genezing voor de harten’, een duidelijke verwijzing naar het hiervoor genoemde vers uit de koran:

Koran, soera 96, vers 15-16 verwijst ook naar het lot van ´Amr en biedt meer samenhang die van toepassing is op de Islamitische Staat: “Nee, als hij niet ophoudt, dan zullen Wij hem bij zijn lok op zijn voorhoofd grijpen. Een leugenachtige, zondige voorhoofdslok”.

Volgens al-Alusi’s tafsir of exegese opende ‘Amr, nadat Abdullah zijn voet op de stervende vijand van de islam had gelegd, zijn ogen en herkende hem. Het eens zo trotse stamhoofd klaagde dat hij werd gedood door een ordinaire ‘geitenhoeder’, waarop Abdullah antwoordde: “De islam is hoger geplaatst en niets is er boven verheven”. Vervolgens sneed hij zijn hoofd af. “Maar hij kon het niet dragen, dus maakte hij gaatjes in de oren en deed er draad doorheen en sleepte het hoofd naar de profeet. Toen kwam Gabriel, vrede zij met hem, er lachend aan en zei: “O profeet, u hebt twee oren – en het hoofd ertussen als een bonus!”

Alle sadistische handelingen die worden uitgevoerd door de Islamitische Staat zijn in feite al begaan door de vroegste moslims en die hebben allemaal de volledige goedkeuring van Mohammed [en blijkbaar ook van de ‘engel’ Gabriël] en die handelingen, zoals zij zijn opgenomen in de kernteksten van de islam – Koran, hadith, Sira, en tafsirs – dienden vervolgens als basis voor de behandeling van ‘Amr bin Hisham (AKA “Aboe Djahl”), Die handelingen bevatten:

- Onthoofdingen en verminkingen (bijvoorbeeld gaten in de oren van ‘Amr)
– Vernedering en gebaren van triomf (een voet op de borst van het slachtoffer, het slepen van zijn lichaam, of het hoofd dat over de grond wordt gesleept)
– Gelach, spotten en feest vieren [want de harten van de gelovigen zijn nu "genezen"]

Sterker nog, denk, samen met de ‘genezing voor de harten’ in bovenstaande beschrijving, maar eens na over een aantal andere situaties die overgenomen zijn van de websites van de Islamitische Staat en hoe goed ze voldoen aan de bovenstaande verslagen, die het afslachten van ‘Amr beschrijven:

Merk op hoe op de volgende vier beelden, om te laten zien dat de vijanden van de islam zijn vernederd, zoals koran, soera 9, vers 14-15 beloofde, leden van de Islamitische Staat er een punt van maken om hun voeten te plaatsen boven op hun gevallen lijken, waarvan de meeste eerst waren onthoofd. Let ook op hoe de alomtegenwoordige zwarte vlag van de islam altijd boven de gevallen ‘ongelovigen’ uitsteekt, wat eraan herinnert dat “de islam hoger is geplaatst en dat niets er boven is verheven” zoals Abdullah tegen ‘Amr zei, met zijn voet op zijn borst geplaatst, voor hij hem onthoofdde.

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Let op de scherts in het volgende beeld – die doet denken aan de ‘engel’ Gabriël die lacht en grappen maakt over het verminkte hoofd van ‘Amr. (Als de engel van Allah zo’n menselijke slachtpartij amusant vindt, zouden dan de jihadistische dienaren van Allah dat ook niet vinden?)

Afbeelding

Het volgende tafereel doet denken aan hoe het hoofd van ‘Amr werd behandeld: verminkt en over de grond gesleept. In dit geval is het een onthoofd lichaam dat wordt onteerd:

Afbeelding

De volgende twee beelden zijn van bijzonder belang omdat daarin daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van het relatief esoterische [alleen voor ingewijden te begrijpen] Arabische woord ‘haz’ [in de hoek links onder], wat betekent ‘[langzaam] afsnijden’, om de onthoofding van de vijanden van de islam te beschrijven. Het standaard Arabische woord voor ‘cut’, dat over het algemeen gebruikt wordt om een onthoofding te beschrijven is ‘qata’. Dat het woord dat gebruikt is (haz) hetzelfde woord is dat wordt gevonden in de vroege jihadistische literatuur is geen toeval en een verwijzing naar de bron van inspiratie: De geschriften van de islam. (Bekijk ook deze video met Engelse ondertiteling van een islamitische geestelijke die zijn volgelingen uitlegt hoe men hoofden moet ‘afsnijden’ (haz) – en doe het langzaam om er meer van te genieten – in tegenstelling tot het alleen maar afhakken).

Afbeelding

Afbeelding

Kortom, niet alleen nemen de leden van de Islamitische Staat Mohammed strikt tot voorbeeld – van wie koran 33:21 gelovigen aanspoort om hem op alle mogelijke manieren trachten te evenaren, maar zelfs in de meest sadistische details vinden ze steun bij wat hun profeet doet.

En het kan ook niet als een verrassing komen dat moslims zich bewust zijn van deze verslagen van de vroege islamitische geschiedenis. Immers, de bijna als een heiligenlegende geschreven Slag van Badr, waarin het verhaal van de slachting van ‘Amr voorkomt, wordt stelselmatig wereldwijd verheerlijkt in preken in de moskee, op islamitische satelliet stations, en in de islamitische teksten. De legende is een bron van grote trots.

Dus wanneer jonge moslims hun woede en frustratie over de stand van zaken in de islamitische wereld uiten, dan adviseren hun geestelijken hen om naar de jihad in Irak en Syrië te gaan, om zelf een ongelovige te onthoofden – wat, volgens de koran, ‘hun hart moet genezen’.

(Misschien is dat de reden waarom een voormalige Britse rockster en bekeerde tot de islam zo staat te popelen om de christenen te onthoofden? Misschien is dat de reden waarom een jihadi op een woeste manier het hart uit het lichaam van een gevallen Syrische soldaat rukte en er in beet – om zijn eigen hart te genezen door zijn woede tegen de ‘vijanden’ van Allah te bevredigen?)

Dergelijke moslims treden toe tot de jihad, en niet alleen onthoofden zij, maar ze verminken, vernederen, en lachen om de in ongenade gevallen vijanden van Allah – in perfecte navolging van de islamitische glorierijke/bloederige verhalen waarmee ze zijn opgegroeid.

Dit is de ware cultus van de jihad, die weinig niet-moslims ook maar kunnen beginnen te begrijpen – en geen wonder, gezien het feit dat hun politieke leiders, professoren, en media dom/dwaas blijven brabbelen over hoe de islam de ‘religie van de vrede’ is.

Bron: http://www.raymondibrahim.com

Auteur: Raymond Ibrahim

Vertaald uit het Engels door: Wachteres & Henk V.

http://ejbron.wordpress.com/2014/09/16/ ... more-70860
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam.

Bericht door Pilgrim »

Midden in de godsdienstoorlog

Geplaatst op 18 september 2014

Afbeelding
Bovenstaand plaatje komt van een islamitische website en verheerlijkt de eeuwige oorlog van de islam tegen alle niet-moslims.

De islam is diep in de Europese samenleving en cultuur gedrongen. De islamisering van het dagelijks leven is niet alleen op straat, maar ook in de zwembaden, op de kleuterscholen en scholen te zien en dat niet alleen na het vrijdagsgebed, maar ook op zon- en feestdagen. Maar nu zitten de islamverenigingen, wier enige reden van bestaan en taak het is om de islam in Europa te verbreiden en met de mars door de instellingen salonfähig te maken, in het nauw.

Want hoewel de terreur naast de ondermijning en vermeerdering altijd al een belangrijk deel van de veroveringsstrategie van de islamleiders was en nog steeds is, moeten de buitenposten van deze zogenaamde wereldreligie de horror, die de IS-milities in naam van Allah in full HD verspreiden, officieel veroordelen, zich ervan distantiëren. Dat verlangt de opgeschrikte publieke opinie van hen, die langzaam begint na te denken of zulke perversiteiten misschien toch niet iets met de Islam te maken hebben…?

En ze hebben heel snel hun standaardantwoord paraat: datgene, dat de islamterroristen in het Nabije Oosten en in Noord-Afrika doen, heeft niets met de koran te maken en al helemaal niet met Mohammed, de krijgsheer en veroveraar, het grote voorbeeld van de islamitische wereld.

Dat is ongeveer net zoiets als wanneer de paus zou beweren dat de katholieke kerk niets te maken heeft met de christelijke leer.

Belachelijk.

Maar ook Europa´s politici zitten in het nauw, want ze moeten, om de eigenlijke vraag en het antwoord uit de weg te gaan, snel één lijn trekken. En zo gaat er geen dag voorbij, waarop niet eentje van hen probeert te verklaren dat overeenkomsten tussen Mohammeds oorlogszuchtige opvolgers en de profeet eveneens als de koran, waarop de IS-terroristen zich beroepen, puur toeval zijn. Met voorop de staatshoofden Obama en Cameron, die als in een reflex op de wrede onthoofdingen van hun landgenoten verkondigen dat de islam een religie van de vrede zou zijn enz…

In plaats van de gelegenheid te gebruiken en zich meedogenloos met de religieus ingekleurde ideologie bezig te houden, worden de islamvertegenwoordigers naar de mond gepraat en worden er steeds grotere concessies gedaan. In plaats van eindelijk, uit noodzaak om te overleven, paal en perk te stellen aan de islamisering, worden islamcritici en alarmisten van het eerste uur zoals Michael Stürzenberger en Michael Mannheimer in het verderf gestort – gewoon als misdadigers behandeld.

Menig politicus vermoedt wat hij aanricht door deze ontkenningsstrategie te volgen, maar je krijgt de indruk dat ze niet anders kunnen, niet anders mogen. Want als ze het zouden wagen het onvermijdelijke uit te spreken, de islamverenigingen er consequent toe zouden oproepen om afstand te nemen van de gewelddadige passages in de koran en dit boek te herschrijven in het vreedzame boek waarover zij het altijd hebben, dan zou hier hoogstwaarschijnlijk in de letterlijke zin van het woord de hel losbarsten.

De islamvertegenwoordigers zouden uitleggen aan de publieke opinie in de wereld dat in Europa de moslims de Joden van nu zouden zijn (wat ze nu al doen, hoewel ze nog niet met een joodse terreuraanslag kunnen “pronken”), Europa zou aan de schandpaal genageld worden, de gematigde en echt geïntegreerde moslims zouden door hun leiders opgehitst worden en zich in gesloten gelederen achter hen scharen en de godsdienstoorlog zou op onze deur kloppen. Met een open resultaat en de terreurmilities zouden hun doel bereikt hebben.

Dus zullen onze politici gewoon blijven zwijgen en ingaan op de eeuwige en steeds driester wordende eisen van de islamverenigingen in de hoop dat de goedgelovige burger mee blijft doen en braaf het gelag betaalt.

Terwijl het de hoogste tijd is om de alles beslissende vraag te stellen, ook in het belang van al die moslims die onze vrije samenleving weten te waarderen en niet zouden willen missen: Aan welke kant zullen zij uiteindelijk staan?

Heel verhelderend is in dit verband de uitspraak van de aartsbisschop van de Irakese miljoenenstad Mosul, die verbijsterd berichtte dat het de islamitische buren waren, met wie men tientallen jaren vreedzaam en in goede verstandhouding had geleefd, die de eersten waren die de christenen plunderden toen de IS-terroristen de stad binnenkwamen.

Hoezeer enkele moslims zich in werkelijkheid van hun oorlogszuchtige geloofsbroeders distantiëren, kon ik op 11 september 2001 meemaken. Toen ik kort na de terreuraanslagen als verslaggever een stemmingsbeeld in de islamitische gemeenschap van Berlijn wilde vastleggen, waren de straten in Berlin-Kreuzberg gevuld met applaus en gejuich.

Deze indrukken, die me altijd zijn bij gebleven, kwamen destijds niet in de krant…

Bron: http://journalistenwatch.com

Auteur: Thomas Böhmer

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

http://ejbron.wordpress.com/2014/09/18/ ... more-70982
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16300
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Islam groei, met name in Afrika, blijft groot probleem

Bericht door Hans v d Mortel sr »

De groei van de wereldbevolking komt voorlopig niet tot stilstand.

Aan het eind van deze eeuw zal de aard waarschijnlijk elf miljard mensen tellen, twee miljard meer dan het maximum waar eerdere schattingen op uitkwamen. De groei komt vrijwel geheel op het conto van zuidelijk Afrika.

Islam zal de grootste groei doormaken, vooral ten zuiden van de Sahara. Met name Nigeria, nu al het Afrikaanse land met de meeste inwoners, dreigt overbevolkt te raken: van 160 miljoen nu naar vrijwel zeker 500 miljoen, en het is niet ondenkbaar dat er in 2100 een miljard Nigerianen zijn. Dat komt volgens de onderzoekers door een hoge vruchtbaarheid. - Bron: dagblad Trouw
Volgens Hans van de Mortel komt dit echter door het onstuitbare neukgedrag dat apen eigen is. Ik ben geen bioloog, maar die negers daar vinden het gebruik van condooms maar niks, net zoals je dit van apen mag verwachten, die het nut van verantwoorde seks niet begrijpen.

In plaats van ISIS te bestrijden in Irak en Syrië, zou de Nederlandse staat er moreel beter aan doen voor zeewaardige boten te zorgen die voor de kust van noord Afrika worden gestationeerd, zodat onze multiculturele samenleving op een verantwoorde manier verzekerd kan zijn van een veilige overtocht door nieuwkomers.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam.

Bericht door Pilgrim »

Not In My Name: waarom Islamitische Staat moet worden losgekoppeld van islam

BY REDACTIE, SEPTEMBER 23, 2014 | Blondemevrouw

Wereldleiders zoals Obama en Cameron willen u doen geloven dat islam een religie van vrede en tolerantie is. Ook dichter bij huis zien we premier Rutte krampachtig verklaren dat hij oneindig veel respect heeft voor de moslim in Nederland die zich via de moskee of als buurtvader inzet voor de Ummah. Niets dan goeds over islam. Islamitische Staat draagt negatief bij aan de beeldvorming inzake islam. Een onrealistische beeldvorming die zo zorgvuldig is gecreëerd door wereldleiders, politici, mainstream media en moslimorganisaties in het westen. Door Islamitische Staat geheel teniet gedaan, het ware gezicht van islam tonend. En nu zien we dat ook ‘gewone’ moslims zich uitspreken tegen Islamitische Staat door de actie Not In My Name. De islam zou gekaapt zijn door koppensnellers. Echter, niets is minder waar.

Wie enige kennis heeft van islam, met de koran en vooral ook de ahadith, weet dat hetgeen Islamitische Staat doet, exact is wat Mohammed deed en waartoe hij opdracht geeft. Toch willen moslimorganisaties dat wij in het westen de naam van Islamitische Staat niet gebruiken. IS zou een relatief kleine groep extremisten betreffen, die niets met islam te maken hebben. Daarom zouden wij hen niet moeten bevestigen in hun associatie met islam. Weg met die naam.

Ook zien en horen we regelmatig dat bij berichtgeving gerelateerd aan islamitisch geweld, het woord ‘islam’ angstvallig wordt vermeden. Er wordt gesproken van ‘terroristen’ en ‘extremisten’, waarbij de lezer en luisteraar kennelijk geen associatie met islam mag hebben.

Het belang van politici om Islamitische Staat niet met islam te associëren, is het tegengaan van onrust in de samenleving, het tegengaan van toename van islamkritiek. En het voorkomen van electoraal gewin van islamkritische politieke partijen. Het politiek beleid is nu eenmaal gericht op het importeren en faciliteren van islam en de weerstand onder de niet-islamitische bevolking groeit doordat Islamitische Staat het ware gezicht van islam toont. Politici wringen zich nu in onmogelijke bochten om islam te verdedigen en los te koppelen van islamitisch geweld.

Teveel moslims in het westen weten te weinig van de koran en de ahadith. Not In My Name is distantiëren van Islamitische Staat, wat vervolgens betekent dat zij zich distantiëren van Mohammed. Veel moslims zijn in paniek en in de war door het ware gezicht van islam dat zich openbaart middels IS. Moslims die meewerken aan de actie Not In My Name, werken (meestens onbewust) mee aan de strategie van Mohammed inzake expansie islam;

Het belang van moslimorganisaties en moslimleiders in de wereld om Islamitische Staat niet met islam te associëren, gaat veel verder dan het tegengaan van onrust in de samenleving. Weerstand tegen islam en kritiek op islam moet maximaal worden tegengegaan vanwege de lange termijn strategie van Mohammed met betrekking tot de expansiedrift van islam.

De wereld zal op een dag geheel islamitisch zijn, als Mohammed namens Allah zijn zin krijgt. Eén groot islamitisch kalifaat is het uiteindelijke doel. De strategie om dit te bereiken, heeft geen basis van duidelijke oorlogsvoering zoals we dat gewend zijn, met tanks en herkenbare legers. Islam wordt verspreid volgens de lange termijn strategie van Mohammed; middels de baarmoeder, immigratie en het bekeren van ongelovigen. Deze strategie wordt duidelijk opgelegd aan moslims via de ahadith. Het bereiken van het ultieme doel mag eeuwen duren.

Islamitische Staat ondermijnt deze lange termijn strategie door het ware gezicht van islam veel te vroeg te tonen. Pas als het percentage moslims in het westen (en in de dar al-harb overal ter wereld; Huis van de oorlog) op 30% is uitgekomen, kan een islamitische omslag worden bewerkstelligd. Zover is de Ummah nog niet. De aantallen zijn nog niet toereikend voor succes.

Daarom zijn moslimorganisaties en moslimleiders in de wereld genoodzaakt taqiyya te plegen en Islamitische Staat los te koppelen van islam.

Met de actie Not In My Name dragen moslims (sommigen bewust, velen onbewust) bij aan het herstellen van de strategie op de lange termijn om een kalifaat over de gehele wereld te stichten. Het is hiervoor van belang dat de ongelovigen niet inzien met welke strategie het doel van één groot kalifaat bereikt zal worden. Een kalifaat dat overigens geenszins een staat of een rechtsstaat betreft, maar een maatschappij waarin alle moslims en onderdrukten dienen te leven volgens de strikte regels van de koran en de ahadith.

75% van de moslims in Nederland meent dat er maar 1 interpretatie van islam is, waar iedere moslim zich aan moet houden. (Dit zijn dus 750.000 moslims in NL)
70% van de moslims in Nederland vindt de regels van de koran belangrijker dan de Nederlandse wetten, democratie en rechtsstaat. (700.000 moslims in NL)
60% van de moslims in Nederland vindt dat moslims terug naar de kern van islam moeten gaan. De kern die historisch altijd politiek en radicaal is geweest.
Jong en oud geen verschil; 44% van de moslims in Nederland heeft een fundamentalistisch wereldbeeld. Geenszins gematigd te noemen. Er is dus geen sprake van een overgroot deel ‘gematigden’, slechts een kleine meerderheid tegenover een grote minderheid.
Uit onderzoek van het ministerie bleek in 2010 dat 11% van de moslims in Nederland het acceptabel vindt om vanuit religie geweld te gebruiken. Dat zijn dus 100.000 moslims in Nederland.

Dat het slechts om een kleine groep fundamentalisten gaat, een kleine marginale groep die het verpest voor de rest en dat VERUIT de meeste moslims in Nederland geen vijandbeeld hebben ten opzichte van niet-moslims, is dus een leugen. Er is een grote voedingsbodem voor islamitisch fundamentalisme. Een klein aantal radicalen dat verder geen steun krijgt van de moslimgemeenschap kun je relatief gemakkelijk oprollen. Maar als daar een groot netwerk van potentiële ondersteuners en sympathisanten omheen zit, wordt het veel moeilijker.

Slechts enkele honderden in Nederland zijn overgegaan tot geweld en hebben hierdoor te vroeg het ware gezicht van islam getoond. Maar dat veruit de meesten zich houden aan de strategie op de lange termijn, stemt Allah tevreden. Toch zien inmiddels steeds meer ongelovigen in waar islam voor staat, wat het uiteindelijke doel is en wat zich voor eigen ogen voltrekt. Zijn zij echter in aantallen die toereikend zijn om de opmars van islam te stoppen?

Not In My Name? Dan is het tijd om islam de rug toe te keren.

http://www.dutchfreepress.nl/name-waaro ... van-islam/
Laatst gewijzigd door Pilgrim op zo okt 05, 2014 12:10 am, 1 keer totaal gewijzigd.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
mercator
Berichten: 19485
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Geen gematigde Islam.

Bericht door mercator »

Ik heb ook altijd geweten dat moslimterroristen in feite geen echte moslims zijn. Maar dan op de omgekeerde manier als Obama en Rutte beweren. Echte moslims doen zoals de grote massa "vreedzame" Turken en Marokkanen die onze streken bevolken en onze uitkeringen opstrijken . Door hun onbeperkt neukgedrag zal Europa vanzelf Islamitisch worden . Terroristen brengen die lange termijn strategie in gevaar en wijken dus af van de leer van Mohammed.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam.

Bericht door Pilgrim »

Denemarken: Moskeeën ondersteunen ISIS

Geplaatst op 25 september 2014

Afbeelding

Onlangs hebben we de huichelachtige acties van de moskeeverenigingen in Duitsland meegemaakt, die ISIS als niet tot de islam behorend en de ISIS-Jihadisten kidnappers van de “religie” islam genoemd hebben (eigenlijk helemaal niet zo fout, want ze handelen immers korangetrouw). Deze Taqiyya-uitspraken waren ingebed in het verwijt van islamvijandigheid aan de “ongelovigen” en er werden enkele bedachte of in ieder geval niet bewezen aanslagen op moskeeën ten tonele gevoerd. Deprimerend daarbij was echter, zoals zo vaak, dat onze politieke volksvertegenwoordigers, kerkleider en media naïef, islam onwetend of bewust kwaadaardig tegenover de eigen bevolking optreden met de islamitische huichelaars of, beter gezegd, zich devoot onderwerpen.

Steeds opnieuw horen we dat jongeren uit het milieu van bepaalde moskeeën en islamitische verenigingen komen als ze, zoals op 11-09-2001 en vele andere aanslagen op “ongelovigen” ageren, of, zoals nu, naar Syrië vertrekken naar de “Islamitische Staat”. Slechts sporadisch worden zulke moskeeën gesloten of worden zonder gevolgen door geobserveerd door de binnenlandse veiligheidsdienst. Af en toe was er sprake van undercover berichten uit moskeeën, waarin de imams de koran letterlijk hebben toegepast – net zoals ISIS. Gevolgen? – Geen!

Op 1 september 2014 heeft de kleine incorrecte Deense krant “Den Korte Avis” bericht over een vertegenwoordiger van een moskeevereniging, die zich tegenover haar openlijk tot ISIS bekende. Fadi Abdallah (foto boven), woordvoerder van de “moskee bij de Grimhøjvej” in Århus (de op één na grootste stad van Denemarken), modern en nonchalant gekleed, zei vriendelijk glimlachend dat hij ISIS ondersteunt. Dat zou niet betekenen dat alles wat zij doet zijn goedkeuring zou hebben. Maar hij wil een islamitische staat en hij kan en wil geen afstand nemen van de organisatie ISIS. “Moslims zullen altijd verlangen naar een islamitische staat en daarom moeten we ISIS ondersteunen, zelfs wanneer zij fouten maakt, we moeten afwachten”, zei Fadi Abdallah met serieuze stem. Daarom zou de vereniging de opmars en de methodes van ISIS heel goed kunnen begrijpen. Dat zou echter niet betekenen dat de moskee of de vereniging oproept tot geweld.

Tijdens het gesprek werd hem herhaaldelijk gevraagd of dit klopt. En iedere keer werd het door hem bevestigd. De moskee zou proberen de jongens onder toezicht en controle te houden en men zou er ook voor worden bekritiseerd hen er niet uit te gooien. De media zouden dit alleen maar opkloppen, zodat het de islamitische gemeenschap zou schaden.

Dit bericht baarde opzien en er werd door journalisten van de radio- en tv-zender DR evenals diens TV2-zender contact opgenomen met “Den korte Avis” om te proberen vraagtekens bij het bericht te plaatsen. Uiteraard heeft “Den Korte Avis” de woordvoerder van de moskeevereniging correct weergegeven. En het beeld, dat het gesprek opleverde, werd volledig door een opzienbarende peiling van TV2 Østjylland-Sender bevestigd: de tv-zender nam contact op met een serie moskeeën in Østjylland en stelde de eenvoudige vraag of zij zich van de “Islamitische |Staat” zouden distantiëren. Twee moskeeën in Randers en Silkeborg reageerden niet.

In Århus nam slechts één van de zes gevraagde moskeeën afstand van de “Islamitische Staat”. Drie moskeeën kon men überhaupt niet bereiken, hoewel de journalisten een week lang hun best deden om uit te leggen waar het over ging en hoe men hen kon bereiken. Twee moskeeën weigerden informatie te geven – waaronder de moskee van Fadi Abdallah bij de Grimhøjvej. Dat kan men in de tv-uitzending zien. Slechts één moskee in Horsens nam helder en duidelijk afstand van ISIS en noemde haar een terreurorganisatie.

Deze situatie dient dringend onderzocht te worden. Duidelijk is, dat de radicalisering van jonge moslims grotendeels door contacten met het islamitische milieu in moskeeën en islamitische verenigingen plaatsvindt.

Bron: www.pi-news.net

Auteur: Alster

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

http://ejbron.wordpress.com/2014/09/25/ ... more-71526
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam.

Bericht door Pilgrim »

De gematigde islam – de nieuwe religie van het Westen, die niet bestaat

Geplaatst op 11 oktober 2014

Afbeelding

Er gaat geen dag voorbij waarop de mainstream elite zichzelf en ons niet wil wijsmaken dat de islam niets met de islam te maken zou hebben, en al helemaal niet met de “Islamitische Staat”, IS. Deze terroristische, radicaalislamitische, salafistische moordenaarsbende zou niets te maken hebben met de religie van Mohammed, de koran, de Hadith, het kalifaat of de praktiserende aanhangers van deze “religie” in landen zoals Saoedi-Arabië, Pakistan, Irak, Iran of Indonesië. Deze iets uit het spoor geraakte kereltjes zouden geborgenheid en eigenwaarde zoeken, werden buitengesloten, zouden niet genoeg zakgeld krijgen... nou ja, enz. En wij, die hier protest tegen kunnen en willen aantekenen, worden niet alleen terechtgewezen door Barack Hussein Obama: “De toekomst mag niet aan diegenen toebehoren die de profeet van de islam belasteren”, maar moeten in toenemende mate vrezen voor onze vrijheid. We zijn echter minimaal “islamofoben” of “racisten”.

Daniel Greenfield is columnist en blogger. Hij werd geboren in Israël, woont in New York en is sinds 11 september 2001 op zoek naar de gematigde islam:

De gematigde islam is onze nieuwe religie


Ik ben sinds 11 september 2001 op zoek naar de gematigde islam, en net zoals een zoekgeraakte sok in de wasdroger vond ik iets op een plek waar ik dit het minst verwachtte.

Er bestaat geen gematigde islam in de moskeeën of in Mekka. U vindt hem ook niet in de koran of de Hadith. Als u de gematigde islam wilt vinden, zoek dan naar berichten over terroristische aanslagen in kranten of neemt u deel aan een cursus over de islamitische religie, die gegeven wordt door de gebruikelijke socioloog met vervalste autochtonen versiering…

U zult het legendarische land van de gematigde moslims niet vinden in het Oosten. U zult het zelfs niet eens in het Westen vinden. Net zoals alle mythes bestaat dit land in de voorstelling van diegenen, die de verhalen vertellen. U zult geen gematigde islam in de koran vinden, maar u zult hem wel in ontelbare westerse boeken over de islam vinden.

Gematigde islam is niet datgene waarin de meeste moslims geloven. Hij is wat de meeste linksen denken waarin de moslims geloven. De nieuwe multiculturele theologie van het Westen is de gematigde islam. De gematigde islam is de perfecte religie voor een seculier tijdperk, omdat hij immers helemaal geen religie is.

Afbeelding

Neem de islam, keer hem binnenstebuiten, dan hebt u de gematigde islam. Neem een moslim, die het hele jaar geen bezoek gebracht heeft aan de moskee, die de hele startopstelling van de San Diego Chargers kan opnoemen, maar de namen van de metgezellen van Mohammed niet kent, dan hebben we een gematigde moslim. Of nauwkeuriger gezegd een seculiere moslim.

Een eerdere generatie westerse leiders zocht de bevestiging van haar nationale lotgevallen in het goddelijke. De huidige generatie westerse leiders zoekt de bevestiging van haar seculiere liberalisme in een gematigde islam.

Zonder de gematigde islam zullen de sociaistische projecten van Europa, die afhankelijk zijn van de massa-immigratie, in elkaar storten. Amerika´s oorlog tegen de terreur wordt onvermijdelijk een eindeloos geploeter, zoals de opkomst van IS opnieuw heeft laten zien. Multiculturalisme, postnationalisme en Derde Wereld schuldcomplexen imploderen.

Zonder gematigde moslims keert het nationalisme terug, worden de grenzen gesloten en wint rechts. Dat is het waarvoor ze bang zijn. Als er geen gematigde islam bestaat, geen gematigde Mohammed, geen gematigde Allah, dan zal het socialistische koninkrijk van de hemel op aarde in de vuilnisbak belanden. De grote coalities, waarin LGBT-activisten en radicale islamieten vanwege Gaza de Joden brullend uitschelden, zijn niet de toekomst; zij zijn de Republiek van Weimar op wielen…

De gematigde islam is een moeilijk geloof. Om hierin te kunnen geloven, moet men meer dan duizend jaar opgeschreven historie, theologie en demografie negeren, men moet de bebaarde mannen die hoofden afhakken negeren, omdat zij niet de meerderheid van de moslims vertegenwoordigen. Zo ook Mohammed, die zijn eigen faire aandeel in het hoofd afsnijden had. De echte islam is een onderwerp, waarover niet-moslims zonder enig geloof ijverig voordrachten houden zonder er iets over te weten.

Haar (de westerse elite) islam is niet de religie van Mohammed, van de koran, van de Hadith, van de kalief of van de praktiserende moslims in landen zoals Saoedi-Arabië, Pakistan, Irak, Iran of Indonesië. Haar islam is een religie die niet bestaat, in wier bestaan ze echter hartstochtelijk moet geloven, want zonder haar is haar manier om te leven tot mislukken gedoemd, morsdood.

Zij zijn geen moslims. Zij hebben geen vertrouwen in Allah of de koran. In plaats daarvan geloven ze in het goede in een islam, die in geschriften, theologie of godheid niet bestaat.

Dat mag raar overkomen op echt gelovige mensen, maar uiteindelijk lonen hun eigen armzalige haveloze flarden van christendom of Jodendom niet de moeite om teveel aandacht te schenken aan de godheden of geschriften, behalve als het gaat om het krenten uit de pap halen bij tolerantiequota…

Afbeelding

De ware gematigde moslims zijn seculiere linksen met een los en luchtig christelijk en joods geloof, die geloven in een bedachte gematigde islam die alleen maar bestaat in hun eigen hoofd. Deze seculiere islam, die het volle leven waardeert, wordt opgedragen aan de sociale rechtvaardigheid en de universele tolerantie en is het tegendeel van hun eigen verbasterde religies. En ze zijn te bang om wakker te worden en te zien dat hij niet bestaat.

Wanneer Amerikaanse en Europese politici erop staan dat de islam niets met de actuele islamitische gruweldaden te maken heeft, dan verwijzen ze niet naar een religie die door moslims wordt gepraktiseerd, maar naar een denkbeeldige religie, waarvan ze zich voorstellen dat moslims deze moeten uitoefenen, want het alternatief zou het einde betekenen van alles waarin ze geloven.

Hun gematigde islam belicht de details, want daarachter staan zij voor sociale rechtvaardigheid, strijd tegen de opwarming van de aarde en de ondersteuning van rechten voor homoseksuelen, want het echte multiculturalisme draagt een valse baard. Wanneer een westerse leider beweert dat de jongste aanslagen van radicaalislamitische terroristen niet voor de islam spreken, verdedigt hij niet de moslims, maar hij verdedigt het multiculturalisme. Hij gaat ervan uit dat moslims in het multiculturalisme geloven, omdat hij dit doet.

Gematigde islam is alleen maar fout gespeld multiculturalisme. Zijn bestaan is een vast geloofsartikel voor diegenen die geloven in het multiculturalisme. Om iemand van zijn bedachte geloof in de gematigde moslims (islam) af te willen brengen met de aanwijzing naar het lange spoor van lijken of de haatvolle Hadith, die tot moord oproepen, is zinloos, omdat dit niet de wortels van zijn (bedachte) religie zijn. Hij weet noch wat een Hadith is noch interesseert hij zich hiervoor. Als man voor sociale rechtvaardigheid met veel aanzien voert hij het gewelddadige succes van de islam terug op het Europese kolonialisme en onderdrukking.

Hij heeft nog nooit de koran gelezen. Hij heeft er duizend artikelen over gelezen hoe moslims op de luchthavens, in Gaza, in Myanmar en in Bugs Bunny cartoons getiranniseerd worden… Zij zijn z´n nieuwe edele wilden en hij wil geen verkeerd woord over hen horen…

Als iemand zegt dat er geen gematigde islam bestaat, wordt hij een slecht mens genoemd. Wie vragen zet bij de islam, valt het multiculturalisme aan en wordt racist genoemd, onafhankelijk van het feit dat de islam net zomin een ras is als het communisme, het nationaalsocialisme of de Mickey-Mouse-fanclub een ras was.

De gematigde moslim is een uitvinding van de linkse wetenschap, van wereldlijke theologen, van slappe politici en hun idiote neven, de politieke activisten… net zoals de wetenschappelijke bewijzen voor de opwarming van de aarde bestaat hij niet. En het is niet noodzakelijk dat hij voorhanden is. Het is alleen noodzakelijk dat we in zijn bestaan geloven.

De aan lager wal geraakte nakomelingen van christenen en Joden wachten op een gematigde islamitische Messias, die hun multiculturele samenleving middels de onmogelijke conflictoplossing tussen de islam en het Westen zal genezen. Totdat wij hem vinden, moet u niet in een Godheid, maar in de gematigde moslim geloven.

Afbeelding

Bron: www.pi-news.net

Vertaling: alster

Bron oorspronkelijk artikel: http://sultanknish.blogspot.co.uk

Auteur: Daniel Greenfield

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

http://ejbron.wordpress.com/2014/10/11/ ... more-72640
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 22611
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Geen gematigde Islam.

Bericht door King George »

Bestaat er ook zoiets als een vegetarische krokodil? Dacht van niet. Wel, dan bestaat er ook geen gematigde Islam.

Barmhartigheid voor de wolven is onrecht aan de schapen.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam.

Bericht door Pilgrim »

Het dagelijkse onthoofden van de “vredesreligie” in naam van haar naar het bloed van ongelovigen smachtende Allah

Geplaatst op 13 oktober 2014

Afbeelding
Een Koerdische strijdster na haar onthoofding door een IS-krijger. Deze is nu verzekerd van het islamitische paradijs. Want dat is het loon voor diegenen die voor de islam in de Jihad trekken en ongelovigen doden – of gedood worden. Zijn stralende gezicht verraadt dat hij zich daar volledig van bewust is.

Moslims hebben in het Midden-Oosten de poorten naar de islamitische hel opengegooid. Zo beveelt het de koran. Terwijl wij in onze familie- en vriendenkring bij elkaar komen om een kop koffie te drinken, terwijl wij op een zonnige dag in oktober een herfstwandeling maken, terwijl bij ons de kinderen nog op straat kunnen spelen en zingen en lachen, werden op slechts een steenworp afstand van de grenzen van Europa de poorten naar de hel van de islam opengegooid. Bijna ononderbroken worden daar, waar de krijgers van Allah, genaamd IS, woeden en werken aan de opbouw van hun “Islamitische Staat” (IS), mannen, vrouwen, kinderen, bejaarden en gehandicapten, die hen niet jubelend begroeten of de pech hadden geen leden te zijn van de ware islam – namelijk de soennitische – verkracht, geïntimideerd en uiteindelijk met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid onthoofd.

De islam onderwijst en beveelt op meer dan 2000 plaatsen in zijn heilige geschriften het doden van niet-moslims. Tot nu toe werden er 300 miljoen van hen door moslims vermoord.


Nee, niet de relatief humane en effectieve methode van de onthoofding met een zwaard. Wie in handen valt van islamitische Allah-krijgers, kan erop rekenen dat hem de meest vernederende dood wacht die Mohammed en de koran voor “ongelovigen” hebben uitverkoren: het langzame, bloedige, extreem pijnlijke afsnijden van het hoofd met een vaak kort mes van de keel tot de wervelkolom. Precies dit deed de moslim op bovenstaande foto, die zo vrolijk staat te grijnzen, met de jonge Koerdische strijdster, die deed wat wij allang gedaan zouden moeten hebben: ons met lijf en leden verzetten tegen de islam.

Nee, schuldgevoelens hoeft hij niet te hebben, de brave strijder van zijn bloeddorstige god Allah. Want deze schreef hem deze handeling nauwkeurig voor. Op 217 plaatsen in de koran en nog eens 1.800 plaatsen in de Hadith eisen Allah en Mohammed (“De beste van alle mensen”) van hun gelovigen om “ongelovigen” te doden, waar je ze ook maar tegenkomt.

En voor al die krijgers van Allah met een zacht gemoed en onnodige gewetenswroeging als ze iemand moeten doden, heeft de god van de islam uit voorzorg de volgende woorden geschreven:

“Gij dooddet hen niet, doch Allah was het, Die hen doodde. En gij wierpt niet toen gij wierpt, maar Allah was het die wierp, opdat Hij de gelovigen een grote gunst van Zich mocht bewijzen. Voorzeker, Allah is Alhorend, Alwetend.”

staat er in soera 8, vers 17. Maar in het vers direct daarvoor, in soera 8, vers 16, dreigt Allah lafaards, die zich aan de strijd onttrekken of deserteren, met de hel:

“En wie op die dag zijn rug toekeert, tenzij hij voor het gevecht manoeuvreert of om plaats te nemen bij een andere groep, doet inderdaad de toorn van Allah over zich komen en de hel zal zijn tehuis zijn en dat is een slechte verblijfplaats.”

Suikerbrood en de zweep – paradijsbeloftes of het eeuwige branden in de hel: beide houden Allah en Mohammed (die vermoedelijk identiek zijn) altijd bereid om hun aanhangers op koers, op doodskoers te houden en hen te waarschuwen van deze koers af te wijken.

De islam is een georganiseerde misdaad tegen de menselijkheid
Geen enkele andere religie kent zo´n systematische scholing tot het doden van anders gelovigen. Geen enkele andere religie belooft voor het doden in naam van haar god de intocht in het paradijs, geen enkele andere religie beloont moord en massamoord met eeuwige seksuele geneugten zoals de islam. Dat deze bloedige moordcultus nog steeds door onze politici en media en in de diverse praatprogramma´s wordt mooi gepraat en mooi geschreven, is waanzin en een van de grootste intellectuele en humanitaire fouten van de Europese cultuurgeschiedenis.

Wat de motieven van islam-appeasers ook mogen zijn, is niet ban belang. Want ze hebben allemaal tijd genoeg gehad om zich bezig te houden met de islam. Dan zouden zij gedwongen tot dezelfde conclusie zijn gekomen als een beroemde Pakistaanse geleerde, die de islam als volgt samenvat:

“De islam is een georganiseerde misdaad tegen de menselijkheid!”
(Yanous Sheikh)

Bron: http://michael-mannheimer.info

Auteur: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

http://ejbron.wordpress.com/2014/10/13/ ... more-72811
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16300
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Islam is geen gematigd virus, erger nog dan het Ebola

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Een gematigde islam lijkt mij schielijk onmogelijk omdat Allah zelf uitgesproken aanmatigend tekeer gaat tegen andersdenkenden in de Koran.

Dus? Dus kan van een vrije wil voor moslims geen sprake zijn. En al helemaal niet omdat Allah er een boze grap van maakt door telkenmale de Arabische zandbak moslim in de zeik te nemen. Want Allah maakt ziek en Allah maakt beter. Allah is zelfs zo 'vriendelijk' om een ieder op het verkeerde woestijnpad te leiden of in het ongeluk te storten wanneer hij daar toevallig zin in heeft. Hij maakt je wel dood, maar niet levend. Nou ja, na je dood dan weliswaar. Dus het maakt beslist wat uit wanneer je strijdt voor Allah. Wanneer je sterft op Allah's slagveld slachtveld, ben je zo goed als levend in spe verklaard door de knecht van warhoofd Mohammed. Ik kan zo uren doorgaan met de flauwekul uit de Koran die moslims aanspreekt en hun parasiterend onhebbelijk gedrag veroorzaakt in onze tolerante samenleving en nooit of te nimmer zal leiden tot enige assimilatie met de vooruitgang.

Het potsierlijke en ongeëvenaarde prutswerk van de schrijvers van de Koran kenmerkt zich vooral door de stereotype herhalingen die ontstaan zijn uit pure armoede vanwege gebrek aan leesbare kopij. Vandaar ook de overnames uit de bijbel, die nog het meest lezenswaardig zijn. Voor de rest is het bijna alleen angstaanjagende herhalingstekst voor gelovige klootzakken die niet in staat zijn hun gezonde verstand te gebruiken en nooit geleerd hebben om logisch vrijwillig zelfstandig kritisch te denken.

De moslim is een slaaf van zijn eigen onbehouwen achterlijkheidsopvoeding

Een geestelijk gestoord mens kun je eigenlijk niets kwalijk nemen. Wat wel dient te gebeuren is hem een bezoekje bij een erkende psychiater aan te bevelen. De overheid is daar te huichelachtig incompetent en te stiekem voor. Maar ik niet.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam.

Bericht door Pilgrim »

Toepasselijk liedje voor ons. icon_thumbup.gif

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam.

Bericht door Pilgrim »

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam.

Bericht door Pilgrim »

Gematigde moslims laten masker vallen

Geplaatst door Manfred Gerstenfeld op 28 oktober, 2014

Vijf miljoen Nederlandse neo-NSB'ers, tiende vervolg.

De zomer van 2014 brengt een aantal gedeeltelijk verhulde aspecten van de Nederlandse moslimgemeenschap duidelijk in de openbaarheid, althans voor wie dat zien wil. Een daarvan is het publieke optreden van Nederlandse islamo-nazi's, zowel aanhangers van ISIS als van Hamas.(1) Een tweede is de steun voor de islamo-nazibeweging Hamas in pro-Gaza demonstraties. Deze worden grotendeels gemaskeerd als pro-Gaza- of anti-Israël-acties. Het zijn niet alleen moslims die aan deze manifestaties deelnemen. Mede-organisatoren zijn soms ook GroenLinks(2) of de SP(3).

Minder op de voorgrond treedt een derde verschijnsel: het vallende masker van een aantal moslims uit de zogenaamd gematigde hoek. Door de steun die deze personen krijgen vooral uit delen van de Nederlandse moslimgemeenschap is dit probleem groter dan het op het eerste gezicht lijkt.

De meeste publiciteit krijgt een tweet van Yasmina Haifi. Dit lid van de Haagse PvdA stond op een onverkiesbare plaats op de lijst voor de parlementaire verkiezingen in 2012. Haifi twittert op 13 augustus haar complottekst: ISIS heeft niets met Islam te maken… is vooropgezet plan van zionisten die bewust de islam willen zwart maken.”(4) Daarmee probeert ze niet alleen het moslimkarakter van ‘s werelds meest extreme islamo-nazi-beweging wit te wassen, maar verbreidt ook een complottheorie over Joden, hier zionisten genoemd. Nu is Nederland in het algemeen niet wars van conspiratie theorieën. Het getal van de 5 miljoen neo-NSB’ers komt voort uit de waanvoorstelling van deze Nederlanders dat Israël de Palestijnen aan het uitmoorden is.(5) De Nederlandse neo-NSB’ers zijn echter grotendeels passief. Desgevraagd zeggen ze dat ze het met deze stelling in een opinieonderzoek eens zijn. Haifi verspreidt haar complottheorie actief.

De Haifi-tweet krijgt veel belangstelling doordat ze een ambtenaar is bij het ministerie van Justitie. Ze werkt er als projectleider van het Nationaal Cyber Security Centrum. Als ze daar geschorst wordt(6) krijgt de affaire Haifi een nieuwe wending: een website wordt opgezet om steun aan haar te betuigen.(7) Er kan geen misverstand over de ideeën van de adhesie-betuigers bestaan. Onder de gefingeerde naam Nizhar Mourabit schrijft iemand op de site dat hij het eens is met Haifi dat ISIS niet de islam of moderne moslims vertegenwoordigt. Hij voegt er echter aan toe: “Maar dat het een zionistisch complot is [is] nu eenmaal niet waar.”

De beheerder en/of initiatiefnemer van de site verwijdert de tekst en schrijft ‘Deze pagina is bedoeld voor mensen die Haifi steunen, dus ook dat het zionisme en ISIS verband hebben’. Daarop verwijdert hij de oproep direct.(8)

De NRC vindt het nodig om Ismail Selvi – die in het verleden van de Koninklijke Militaire Academie is verwijderd – een extra tribune te geven waarin hij de steun voor Haifi en haar uit de duim gezogen complottheorie mag uitleggen. Op dat moment heeft de site ruim 6.800 adhesiebetuigingen.(9) Tenslotte verlaat Haifi de PvdA, wellicht omdat ze bang is dat ze geroyeerd wordt.(10)

Een andere zogenaamde gematigde moslim is Fatima Elatik. Zij neemt deel aan een van de als anti-Israël benoemde manifestaties ten gunste van de islamo-nazi’s van Hamas in Den Haag. Daar omhelst ze ook een vriendin die een T-shirt draagt met daarop de tekst “Free Palestina, Stop Genocide”. Esther Voet, directeur van het CIDI, zegt over het tonen van de nazisymbolen daar: “Schandalig dat dit in Nederland anno 2014 voor kan komen en nog schandaliger is het dat er politici mee hebben gelopen.”(11)

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) steunt Elatik. Daaruit blijkt opnieuw dat het probleem met de ontmaskerde gematigde Moslims veel groter is dan wat individuele gevallen. ‘PvdA-politica Fatima Elatik, die bekend staat als voorvechtster van begrip en dialoog tussen Joden en moslims in Amsterdam, nu het mikpunt is geworden van verdachtmakingen, omdat zij zaterdag meeliep in de demonstratie. Ook Esther Voet, directeur van het CIDI, maakt zich hieraan schuldig. Zij moet zich schamen om een bondgenoot in de strijd tegen antisemitisme zo persoonlijk aan te vallen en verdacht te maken.’ Volgens het SMN ‘verdient Fatima Elatik alle steun vanwege haar intensieve inzet voor een constructieve dialoog tussen Joden en Marokkaanse Nederlanders.’(12) Alsof dat opweegt tegen het meelopen in een demonstratie die in feite de massamoordpropagandisten van Hamas steunt.

Een interview van Parool-journalist Addie Schulte met Tofik Dibi, oud-Kamerlid van Groen Links krijgt minder attentie maar is van groot belang Dibi had al gezegd dat hij zich voelde radicaliseren.(13) Dibi verdraait de oorzaak van de afsluiting van Gaza die immers het gevolg is van Hamas aanvallen op Israël. Bovendien verzwijgt Dibi zoals zovele anderen dat Hamas een Islamo-Nazistische beweging is die het massaal vermoorden van Joden in haar programma heeft geschreven en dat tijdens de Gaza oorlog opnieuw heeft geproclameerd. Dibi zegt ook dat Israël Nederlandse waarden schendt en vergeet voor het gemak de waarden impliciet in het weglopen van de Nederlandse soldaten uit Srebrenica waardoor 8.000 moslims vermoord konden worden. Later schrijft Dibi dat het optreden van de Israëlische regering op dezelfde manier gekwalificeerd moet worden als het optreden van IS.(14) Hij kan zich een dergelijke uitspraak alleen permitteren omdat de Nederlandse media de grote overeenkomsten in crimineel gedachtengoed tussen de Islamitische Staat en Hamas verzwijgen.

In 2009 had Dibi al het karakter van de Holocaust vervalst. Uit een kamervraag aan de toenmalige ministers Eberhard van der Laan en Ernst Hirsch Ballin bleek dat hij wilde dat Nederlandse moslims over de Holocaust zouden leren en de Nederlandse Joden over de Naqba. Er is echter een groot verschil. De Holocaust betreft de Nederlandse Joodse gemeenschap direct, en vond ook in Nederland plaats. Dat is niet het geval met de Naqba.

Dibi kon ook weten dat het verdriet van de Nederlandse Joden voortkwam uit de genocide van hun families door massamoordenaars. Dat van de Palestijnen door de Naqba had als oorzaak dat ze de consequenties moesten dragen van een oorlog die zij en hun Arabische bondgenoten waren begonnen om massamoord op Joden te plegen. Die oorlog hebben zij verloren.

Een meer marginale figuur is Abdullah Haselhoef, een geestelijk verzorger, die zich vroeger als imam uitgaf.(15) Hij schreef: ‘Als zoon van een Surinaamse joodse vader ben ik het er volledig mee eens dat wij joden niet mogen aanspreken op de oorlogsmisdaden die Israël op dit moment begaat.’ Daarna laat hij zijn fantasie gaan. ‘Zelfs niet als de plannen voor het maken van concentratiekampen, vernietiging en deportatie van Palestijnen op ondersteuning kan rekenen, zoals nu voorgesteld wordt door een lid van de Israëlische regering.’(16) Het wachten is nu op gedetailleerde artikelen van Haselhoef over de enorme moordzucht en andere extreme criminaliteit in grote delen van de Arabische wereld, gedeeltelijk in de naam van het geloof dat hij heeft verkozen. Daarvoor hoeft hij zijn fantasie niet te laten gaan. Een opsomming van makkelijk toegankelijke feiten is voldoende al leest de Nederlander daar naar verhouding veel te weinig over.

Een andere marginale figuur is Chahid Soliman. Hij was in het verleden steunlid van de lokale fractie van Groen Links in Oosterhout. Op zijn Facebook verschenen onder anderen de volgende tweets in augustus 2014. Op 7 augustus ‘Mensen, voor de duidelijkheid. ISIS, Boko-Haram en Netanyahu zijn voor mij hetzelfde!’ Op 9 augustus ‘Stop Israëlische wapensmokkel via luchthaven Schiphol. Nederland, maak je niet schuldig aan Gazacaust.’ Op 13 augustus: ‘Solidair met Yasmina Haifi. ISIS heeft niets met Islam te maken. Is vooropgezet plan van zionisten om islam zwart te maken.’

En als uitsmijters: “Auschwitz zat vol miljonairs,’ ‘Jammer dat Hitler zijn karweitje niet heeft afgemaakt’ en ‘Wij wachten op de wederkerigheid van Hitler’. Die teksten heeft hij er na een dag of zo weer weggehaald.(17)
Spoiler! :
1 Manfred Gerstenfeld, ‘Vijf miljoen Nederlandse neo-NSB’ers, negende vervolg. De voorgeschiedenis van het Nederlandse islamonazisme vanaf de moord op Van Gogh,’ Dagelijkse Standaard, 8 oktober 2014.

2 '27 juli Rotterdam: Sta op voor Gaza demonstratie’, Groen Links Midden Oosten Werkgroep, 25 juli 2014.

3 ‘Zondag 10 augustus [2014]: Vredesmars Voor Gaza’, Utrecht for Palestine, http://www.u4p.nl/zondag-10-augustus-vr ... voor-gaza/

4 ‘PvdA-ambtenaar: ISIS is complot van zionisten’, Telegraaf, 13 augustus 2014.

5 Manfred Gerstenfeld, ‘Nederlands Duivelse Visie op Israel,’ Dagelijkse Standaard, 6 maart 2013.

6 ‘Ministerie schorst Haifi,’ Telegraaf, 13 augustis 2014.

7 https://www.facebook.com/pages/Wij-steu ... 92?fref=nf

8 Alexander Bakker, ‘Omstreden ambtenaar krijgt bijval.’ Telegraaf 17 augustus 2014.

9 Arjen Schreuder, interview met Ismail Selvi, ‘Zo gek is dat niet, om te denken aan zionistische betrokkeneheid bij IS,’ NRC, 28 augustus 2014.

10 ‘Haifi uit PvdA na ophef om tweet,’ Elsevier, 19 september 2014.

11 Alex Ringeling, ‘‘Tonen nazivlaggen bij pro-Palestina demo schandalig’ thepostonline 14 juli 2014.

12 Bert Brussen, ‘Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders vierkant achter Fatima Elatik,’ thepostonline, 14 juli 2014.

13 Addie Schulte, interview met Tofik Dibi,’Tofik Dibi: “Israël schendt Nederlandse waarden,”’ Het Parool, 2 augustus 2014.

14 Tofik Dibi, Khalil Aitblal, ‘Waarom moslims zich niet uitspreken. Mogen we individu zijn, Margalith?’, De Groene Amsterdammer, 10 september 2014.

15 ‘Imam Haselhoef heeft spijt van homo-uitspraken,’ Trouw, 2 November 2001.

16 Abdullah Frank Haselhoef, ‘Jodenliefde is geen excuus voor moslimhaat,’ Kerknieuws.nl, 11 augustus 2014.

17 Ratna Pelle, ‘Het zionistische complot tegen de islam,’, Israel Palestina Info, 20 augustus 2014.
http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/ ... ker-vallen
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam.

Bericht door Pilgrim »

Islam is een groot gevaar, die ‘gewone’ moslims vormen een groot gevaar

Door Blondemevrouw

Een groot gevaar voor de democratie, voor de rechtsstaat, maar vooral voor de niet-islamitische burgers.

Regering, wanneer gaat u het islamitische gevaar erkennen? Wanneer begint u met het beschermen van uw burgers tegen islam? Hoe lang blijft u islam nog faciliteren? Politici en media, beantwoorden jullie de vraag aan het einde van het eerste filmpje eens?


◾ 75% van de moslims in Nederland meent, dat er maar één interpretatie van islam is, waar iedere moslim zich aan moet houden.
◾ 70% van de moslims in Nederland vindt de regels van de koran en soenna belangrijker dan de Nederlandse wetten.
◾ 60% van de moslims in Nederland vindt dat moslims terug naar het fundament van islam moeten gaan. (Fundamentalisme is het zoeken van de waarheid in de manier waarop bij de bron en de oorsprong daarmee werd omgegaan en het afwijzen van iedere verandering. Niets moderniseren, niets aanpassen aan de tegenwoordige tijd, de letterlijke kern volgen.)

Hieruit blijkt dat er geen sprake is van een grote ‘gematigde’ meerderheid. Hieruit blijkt dat het een leugen is, dat ‘veruit de meeste moslims de Nederlandse democratie en rechtsstaat erkennen’. Hieruit blijkt opnieuw dat islam onverenigbaar is. En uit de beelden blijkt tevens dat het argument van ‘de aardige buurman en de gewone moslim’ niet steekhoudend is.

De meest belangrijke kern uit deze video-column is: islam is een groot gevaar en de regering dient daar naar te handelen. Nú.

http://www.dutchfreepress.nl/islam-een- ... ot-gevaar/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam.

Bericht door Pilgrim »

Wat er voor nodig is om een progressieve gegijzelde zijn illusies over de islam te laten verliezen

Geplaatst op 13 november 2014

Afbeelding

Het verslag van Theo Padnos van zijn tijd als gegijzelde is eerlijk verteld. Dit is een man die studeerde in een “religieuze academie”, die verzen uit de koran kon citeren, die in een nachtmerrie terechtkwam, waarin hij ontdekte wat de islam werkelijk was.

“Ik begon mijn studie in een buurtmoskee, vervolgens schreef ik me op een religieuze school in die populair was onder degenen die dromen van een “terug naar de dagen van de profeet” versie van de islam. Later verhuisde ik naar Syrië om te studeren aan een religieuze academie in Damascus”.

Op de één of andere manier alarmeerde hem niets om het verschil te zien tussen wat moslims geloven en wat progressievelingen (“liberals”) denken dat ze geloven.


Padnos geloofde dat het Vrije Syrische Leger (FSA) een soort verzetsgroep was in plaats van een andere naam voor een aantal islamistische milities met banden met Al Qaida. Hij leerde zijn fout op de slechtst mogelijke manier.

“Op een middag in ontmoette ik drie jonge Syriërs in Antakya. Ze leken een beetje onbetrouwbaar, maar niet, voor zover ik kon beoordelen, meer militant islamitisch dan anderen.” “Het is onze taak het om spullen van hier naar het Vrije Syrische Leger te brengen”, vertelden ze me. Ze boden aan om me mee te nemen. Denkend in een paar dagen terug te zijn, vertelde ik niemand, zelfs niet mijn Tunesische kamergenoot, waar ik heen ging.

... Toen we klaar waren, glimlachte de cameraman, liep door de kamer en schopte me in het gezicht. Zijn vrienden hielden me neer. Abu Osama stampte op mijn borst, riep toen om handboeien. Iemand anders bond mijn voeten vast. De cameraman hield een pistool op mijn hoofd gericht.

“We zijn van Al Tanzeem Al Qaida,” zei Abu Osama grijnzend. “Wist je dat niet?” Hij vertelde me dat ik binnen een week zou worden gedood als mijn familie niet het equivalent van een kwart kilo goud betaalde – de ontvoerders dachten dat het ongeveer 400.000 dollar was, maar het was eigenlijk dichter bij $ 10.000 – het bedrag waarop hij recht had, zei hij, in de wetten van de islam”.


... Let op dat de “wetten van de islam” er deel van uitmaken.

Op dit punt had hij misschien hebben kunnen ontsnappen en zou hij veilig zijn geweest, maar hij geloofde nog steeds de onzin over de islam en het Vrije Syrische Leger.
Spoiler! :
“Die nacht gleed ik uit de handboeien die me verbonden aan een van de slapende mannen. In het zachte zonlicht van de Syrische dageraad sprintte ik langs muren bedekt met graffiti, door een begraafplaats en over een middenberm en hield toen een passerende minibus aan. “Breng me meteen naar het Vrije Syrische Leger”, zei ik. “Dit is een noodgeval”.

“Toen ik aankwam bij het hoofdkwartier van de FSA sprak ik tot de officieren in de meest wanhopige termen. Zij overlegden een beetje onder elkaar en namen me daarna mee naar een islamitische rechtbank waar een rechter mij ondervroeg en me terugstuurde naar een cel die was omgebouwd van een Turks toilet. Er waren gevangenen in de cellen aan weerszijden van me. Ik stak mijn hoofd door een doorgeefluik. Een 10-jarige jongen deed hetzelfde. “Wat heb je gedaan?” zei ik. Hij trok zich terug en een man van middelbare leeftijd, zijn vader vermoed ik, stak zijn hoofd naar buiten. “Wat heb je gedaan?”, herhaalde ik.

Een hulpeloze grijns verscheen op zijn gezicht. “We zijn Sjiieten”, zei hij.

“Ik begrijp het”, zei ik.

“Tien minuten later keerden de FSA-officieren terug, vergezeld door mijn ontvoerders en ik werd ik in een auto gestopt en meegenomen naar een safehouse van de FSA. Daar werd ik in een gat in de grond gestopt. Ik was een meter onder de oppervlakte of slechts de helft?Ik wist het niet. De officieren gooiden grond op mij, lachten en schreeuwden beledigingen. Iemand sprong naar beneden en kwam terecht op mijn borst. Iemand anders sloeg me met de kolf van zijn Kalasjnikov. Een officier stond erop dat ik op zijn vragen antwoordde door te schreeuwen, “Ik ben een stuk vuil, Sir!”


Dit zijn McCain’s gematigde, vriendelijke, seculiere rebellen die we financieel zouden moeten steunen. Maar dacht Padnos echt na al zijn studies van de islam dat een islamitische bemiddeling een islamitische macht een gevangene vrij zou laten? Dat zou zeer onislamitisch zijn en de FSA volgde de islamitische wet.

De FSA, zo bleek, had me aan het Nusra Front of Jebhat al Nusra gegeven, die het kinderziekenhuis in Aleppo als hoofdkwartier en als gevangenis gebruikte.

Al-Nusra is ook Al Qaida en momenteel ISIS.

Het leek mij dat ik rustig met Syrische vrienden tussen olijfbomen had gelopen en een scheur in de aarde zich had geopend, dat ik in de duisternis was gevallen en wakker was geworden in een onderwereld, het soort dat men tegenkomt in mythen of nachtmerries.

Het drong niet tot hem door dat hij nooit enige Syrische vrienden had gehad. De koran draagt moslims op geen niet-moslims als vrienden te nemen. Wat er met hem gebeurde werd veroorzaakt door de islam, door islamitische xenofobie, haat en suprematie. Dit waren goede moslims. Het probleem is dat goede moslims, net als goede nazi’s of goede communisten, verschrikkelijke mensen zijn.

... De leider – ik ben niet zeker wie het was, kon ik niet zien – droeg een zware stok en een prikstok voor vee. Terwijl ik daar lag, sloeg hij me achter op het hoofd, liep daarna de kamer rond, gebeden reciterend.

... Tijdens een verhoorsessie knikte de Koerd, die graag Sheik Kawa genoemd wilde worden, naar een gevangene wiens polsen aan een pijp net onder het plafond waren geboeid. Zijn voeten fietsten door de lucht. “Je moet me neerlaten, omwille van Allah! Omwille van Mohammed en Allah!” schreeuwde hij.


“Dit is onze muziek”, schreeuwde Kawa tegen me. “Hoor je het?”

... Wanneer religieuze autoriteiten of hogere leden van het Nusra Front – iedereen met bodyguards – bij mijn cel kwamen, reciteerde ik soms verzen uit de koran. Dit waren verzen waar ik van hield en de bezoekers leken tevreden. Maar het nettoresultaat van deze recitaties was... niets. Uiteindelijk legde een van de meer opgeleide bewakers me uit dat als een christen en Amerikaan ik zijn vijand was. Islam dwong hem me te haten.

“Doet hij dat werkelijk?”, vroeg ik.


Hoe dan ook, de koran verbiedt vriendschappelijke relaties: “O jullie die geloven!”, zou deze bewaker reciteren, “neem de Joden en de christenen niet tot vrienden. Zij zijn vrienden van elkaar. En wie onder u hen tot vriend neemt, is inderdaad een van hen”.

Daar ga je. Je hebt geen moslimvrienden. Je hebt moslimkennissen die je zullen ontvoeren of je keel doorsnijden op het moment dat het in hun belang is om dit te doen, omdat hun religie hen vertelt dat je niet echt een mens, een persoon bent.

Het bekeren tot de islam helpt niet, omdat de religie deels raciaal is. Moslims kijken neer op dhimmi-bekeerlingen.

Afbeelding
Padnos in 2005 in Jemen, waar hij Arabisch en islam studeerde

“Het was januari 2013 toen de gevangenisadministratie begon met het aanbieden van de kans om me te bekeren tot de islam. Elke dag preekten de bewakers tot mij en reciteerden de koran. In het Arabisch hoef je je niet te bekeren tot de islam, je onderwerpt je. “Ya, Bitar” (“O, Peter”), zouden de strijders zeggen: “waarom heb je je nog niet bekeerd?” Voor een tijdje dacht ik dat als ik me bekeerde mijn leven zou verbeteren, maar ik leerde al snel dat zelfs een bekering me niet zou helpen ...

Matt vroeg om een Engelstalige koran. Een bewaker gaf deze aan hem. Een paar dagen later zei Matt de magische woorden – “Ik getuig dat er geen god is dan Allah en Mohammed is zijn profeet” – in het bijzijn van getuigen. Toen rondom bekend werd dat Matt was bekeerd, zouden de jongere strijders naar hem wijzen en zeggen: “Jij, goed!” Dan zouden ze naar mij wijzen en zeggen: “Jij, slecht!”

Maar door te bekeren kreeg Matt geen beter voedsel en het bracht hem zeker niet naar huis. Eens sloeg een van de meer wispelturige bewakers hem toen we werden meegenomen naar de badruimte. “Jij, slecht!” zei hij tegen Matt. “Je liegt over religie.” De bewaker knikte naar mij. “Jij, jij christen”, zei hij. “Jij, goed”.


Maar hij had niets geleerd, want hij probeerde met het Vrije Syrische Leger contact te maken … ook al was hij door het FSA hier terecht gekomen.

Ik keerde terug naar de FSA. Men vertelde me dat zijn eenheid onlangs naar Jordanië was gereisd om training van Amerikaanse troepen te krijgen in de strijd tegen groepen als het Nusra Front.

“Echt waar?” zei ik. “De Amerikanen? Ik hoop dat het een goede training was.” “Zeker, zeer,” antwoordde hij. De strijders staarden me aan. Ik staarde naar hen. Na enkele momenten, vroeg ik, “Over die zaak van vechten tegen Jebhat al Nusra?” “O, dat”, zei er een. “We hebben daar tegenover de Amerikanen gelogen”.


En doen ze nog steeds. We bewapenen en trainen Al Qaida.

Ik luisterde naar de strijders hoe ze mijmeren over hun toekomst. “Hey, Abu Petra,” vroegen ze me, “Hoe is het in Zweden?” Als ze er waren en zich aan de autoriteiten zouden presenteren als Syrische dissidenten, wat zou er dan vervolgens gebeuren? Of ik bekend was met de procedures in Zweden voor politiek asiel? En wat te denken van Berlijn, in de veronderstelling dat ze Duitsland zouden bereiken? Hoe lang zou het voor ze duren om Duits te leren?

Yep. Sommige van deze kerels komen naar een plek in uw buurt.

Op dit punt aangekomen, wist ik beter dan toevlucht te zoeken bij de “gematigden” van het Vrije Syrische Leger.

Dat was een vooruitgang ... maar hij dacht nog steeds dat hij zijn toevlucht bij moslims kon vinden. Moslims, welke dan ook.

In het ziekenhuis werd ik begroet door een streng uitziende man. “Ik ben een journalist,” zei ik. “Uit Ierland. Alsjeblieft, u moet me helpen. Ik houd van het Syrische volk”.

“Maak je geen zorgen,” zei hij. “Ik ben de FSA.” Hij bracht me naar een binnenruimte. “Niemand komt hier zonder mijn toestemming”, zei hij. “Je kunt ontspannen. Je bent veilig.” Ik vroeg of ik contact met mijn familie kon maken. “Natuurlijk,” zei hij. De makkelijkste manier, zei hij, was voor mij om een email te sturen. Maar de man met het wachtwoord van de computer was weg. Het zou voor hem slechts een paar minuten duren om hem naar het ziekenhuis te krijgen. Wilde ik thee? Medische hulp?

De FSA-soldaat ging naar buiten. Tien minuten later kwam hij terug, wenkte me met de wijsvinger van zijn rechterhand. Hij leek dat in slow motion te doen, zoals een cipier een onschuldige gevangene naar zijn executie zou kunnen roepen.

In de voorste hal van het ziekenhuis stond een groep van ongeveer 15 strijders van het Nusra Front, Kalasjnikovs bungelend aan hun rechterhand. Niemand sprak. Een paar seconden gingen voorbij en toen zei iemand met een nauwelijks hoorbare stem: “Kom, Amerikaan”.


Op dit moment zouden we de FSA moeten bombarderen.

Eerder in maart zetten de commandanten van het Nusra Front in Deir al-Zour een paar commandanten van de Islamitische Staat in de cellen aan weerszijden van mij ... “Maar zeker”, zei ik, “is dit geweld niet goed voor de islam”. Ze namen de tijd ... Assad moest wel verliezen, die is niet belangrijk. De strijd tegen zijn leger was gewoon een schermutseling in het grote wereldwijde gevecht dat zou komen, waarin de gelovigen tegen de ongelovigen zouden zegevieren. ”Nadat we Jeruzalem hebben veroverd, zullen we Rome veroveren”, vertelde Abu Amran. “Niemand probeert te veroveren,” zei ik. “Waarom wil je iedereen veroveren?”
...
In de afgelopen 22 maanden ben ik opgehouden verrast te zijn als commandanten van het Nusra Front hun 8-jarige zoon aan mij introduceerden door te zeggen: “Op een dag zal hij een martelaar zijn, als Allah het wil”. De kinderen namen deel aan deze martelsessies. Rond de gevangenissen droegen ze grote zakken waar rode draden uit staken – blijkbaar zelfmoordgordels – en zongen hun “vernietig de Joden, dood aan Amerika” liederen in de gangen.

...
De hogeren in rang van het Nusra Front nodigen westerlingen niet zozeer uit aan de jihad in Syrië deel te nemen, niet omdat ze meer voetvolk nodig zouden hebben – dat deden ze niet – maar omdat ze de westerlingen willen leren om de strijd thuis in elke buurt en metrostation te brengen. Ze willen dat deze westerlingen hun 8-jarigen trainen om hetzelfde te doen. Na verloop van tijd, zeiden ze, zouden de Jihadisten mini-islamitische emiraten in de westerse landen instellen, zoals de Islamitische Staat in Syrië en Irak had gedaan. En zouden westerse moslims eindelijk waardig leven, in een echte opstelling/omgeving op basis van de koran.

En dat brengt ons terug naar de realiteit. Dit gaat over een Botsing van Beschavingen en het kostte hem enige jaren omringd door Jihadisten om dat te begrijpen. Ze willen echt veroveren, doden en ons in onze eigen landen tot slaaf maken.

De Man met Kennis vroeg me om naar de truck die hij reed te komen. “Hey Bitar,” zei hij. “Vertel over ons geen slechte dingen in de pers”. “Ik zal zeggen wat waar is”, zei ik. “Zeer goed,” zei hij. “Dat is prima.”

En eigenlijk deed hij dat. En het is een wonder dat de New York Times dit daadwerkelijk heeft geplaatst. De vraag is hoeveel hij echt heeft geleerd over wat de islam is.

Bron: www.frontpagemag.com

Auteur: Daniel Greenfield

Vertaald uit het Engels door: Vederso
http://ejbron.wordpress.com/2014/11/13/ ... more-75281
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Plaats reactie