Beschouwingen over de islamisering

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Beschouwingen over de islamisering

Bericht door Pilgrim »

Wat is islamisering? Een onvolledige lijst

Geplaatst op 1 februari 2015

Het begrip “islamisering” werd oorspronkelijk door de moslims gebruikt om de verandering te omschrijven van een samenleving van de “Kafirs” (ongelovigen) in een “Verlichte” (islamitische) samenleving. Islamisering is een fenomeen dat bestaat sinds de islamitische profeet Mohammed bestaat, die 1400 jaar geleden leefde. De islamisering is effectief geweest, want op dit moment is de islam de belangrijkste religie in 57 landen van de wereld. De vereniging van de islamitische landen, de OIC, is de grootste supranationale organisatie, die alleen maar overtroffen wordt door de VN.

Drie manieren tot islamisering
Een manier om te zorgen voor islamisering is de verwijdering van niet-islamitische tradities en symbolen. Dit vindt plaats om een belediging van moslims te vermijden of om te verhinderen dat moslims worden blootgesteld aan missionering door andere religies. Ze is er ook op gericht om de competitie met de oorspronkelijke religie en cultuur van een land te verminderen, om de mogelijkheden van een verdergaande islamisering te verbeteren. Een voorbeeld daarvan is de weigering van het Rode Kruis kerstversiering aan te brengen in zijn kantoren of wanneer banken geen spaarvarkentjes meer aan de kinderen van hun klanten geven (omdat varkens in de islam als onrein gelden) – in beide situaties dienen de moslims niet gekwetst te worden en men wil geen islamitische klanten kwijtraken.

Islamisering wordt ook nog op een andere manier bereikt, namelijk door islamitische tradities en regels als deel van een niet-islamitische samenleving te creëren. Voorbeelden daarvan zijn openbare sportaanbiedingen die zich bezighouden met islamitische opvattingen over bijvoorbeeld naaktheid en het contact tussen de sekses, of de eis om op islamitische feestdagen thuis te mogen blijven.

Een derde manier hoe islamisering bereikt wordt, vindt plaats wanneer bepaalde streken of in de buurt zo´n groot aantal moslims bereikt wordt dat de autochtone cultuur van het land en diens bevolking worden verdrongen. Een voorbeeld daarvan is wanneer niet-islamitische autoriteiten zoals de politie en de brandweer zonder respect behandeld en vaak zelfs bedreigd worden en er geweld tegen hen wordt toegepast, terwijl de imams op de manier van de politie patrouilleren, islamitische groepen vaders, zelfgemaakte shariarechtbanken en islamitische meditatiegroepen de vrijheid hebben om hun macht onbelemmerd uit te oefenen. Een ander voorbeeld is wanneer in islamitisch gedomineerde gebieden Joden hun traditionele kleding en meisjes geen minirokken meer kunnen dragen, omdat ze anders aanvallen tegen zichzelf riskeren.

Zo ontstaat een islamisering door eliminatie van autochtone cultuur, de invoering van islamitische tradities en door immigratie en de opbouw van islamitische parallelsamenlevingen.

Nadelen van de islamisering
Een islamisering heeft veel nadelen. De belangrijkste reden is natuurlijk gelegen in het feit dat zij op kosten van onze eigen cultuur plaatsvindt, die de basis van onze levenswijze is, onze zin voor gemeenschap en onze goed functionerende samenleving. Ook is onze westerse cultuur gewoon beter dan de islamitische, omdat ze vrijer is, de mensenrechten respecteert en omdat ze productiever is. Daarbij komt dat de westerse cultuur de mensen zelfbewuster, gelukkiger en liefdevoller maakt, want, anders dan de islamitische cultuur, cultiveert zij geen agressie, broze eergevoelens en intolerantie tegenover andere religies. Verder staan we de vrijheid van meningsuiting toe en laten we het toe dat vrouwen en vrouwelijke kwaliteiten in vrijheid kunnen gedijen voor het welzijn van ieder individu, de mensheid en de samenleving.

Iedere keer als we meer islamisering in onze samenleving invoeren, bewegen we ons een stap verder weg van onze eigen cultuur en een stap dichter naar de islamitische cultuur toe, naar een samenleving die gebaseerd is op de sharia.

* Islamisering vindt altijd plaats op kosten van de autochtone culturen en hun normen. Dit gebeurt door de oorspronkelijke cultuur schade toe te brengen, belangrijke waarden van het leven van de mensen af te pakken en de waarden en normen, die onze samenleving bijeenhouden, te ondermijnen. De gemeenschapszin is fundamenteel voor onze levenskwaliteit, “roedel”dieren, en gemeenschappelijke fundamentele waarden zijn de basis van wederzijds vertrouwen, hulpvaardigheid, openheid, wederzijds begrip en respect binnen een bevolking.

* Islamisering verwatert de nationale identiteit onder de autochtone bevolking, want zij verwatert onze gemeenschappelijke cultuur. Tegelijkertijd versterkt ze de islamitische identiteit ten koste van de nationale identiteit. Nationale identiteit en gemeenschapszin zijn belangrijk voor de arbeidsmoraal, de moraal met betrekking tot uitkeringsbedrog en respect tegenover de wetten en autoriteiten van het land. Mensen, die zichzelf een deel van de samenleving voelen, vinden dat zij zichzelf schade toebrengen als ze de samenleving schaden.

* Islamisering staat toe dat inhumane tradities vaste voet krijgen in onze samenleving. De voorschriften van de koran en de islamitische zienswijze op vrouwen, vrijheid van meningsuiting en andere geloofsrichtingen zijn middeleeuws. Ze gedragen zich subversief met betrekking tot de democratie en de mensenrechten van een land – en of het nu veel of weinig is, of het nu tot een bepaald geografisch gebied beperkt blijft, zoiets mag in ons land geen vaste voet krijgen.

* Islamisering verdringt de autochtone bevolking uit de gebieden waarin moslims en de islamitische cultuur domineren. Dit gebeurt, omdat de islamitische cultuur zo anders is dan de westerse, zodat we het moeilijk vinden om ons daarbij thuis en lekker te voelen en omdat de islam en de islamitische cultuur zich racistisch gedragen tegenover niet-moslims.

* Islamisering zorgt ervoor dat islamitische traditionalisten of islamitische extremisten zich terugtrekken in onze landen, omdat zij hier hun islamitische tradities kunnen handhaven. Dit is contraproductief voor iedere integratie en een bron voor zelfgemaakt islamitisch extremisme.

* Want iedere nieuwe islamisering van een samenleving verkort de weg naar de volgende islamisering. Het is gemakkelijk voor moslims om eisen te stellen als zij kunnen verwijzen naar het feit dat wij al lang aan een groot aantal gelijksoortige eisen hebben voldaan. Islamisering biedt speelruimte voor een politieke ideologie, die zowel de onderdrukking als de vernietiging van alle niet-moslims met alle middelen tot doel heeft.

Afbeelding

Voorbeelden van islamisering
De volgende voorbeelden van islamisering leiden tot de hierboven genoemde nadelen:

Er is sprake van een islamisering van onze steden wanneer de hele buurt zo sterk door de islamitische cultuur wordt gedomineerd, door islamitische waarden en door islamitisch racisme, dat de cultuur van het land en de autochtone bevolking zich niet meer thuis en veilig voelt in deze buurt. We zouden ons overal in ons eigen land thuis en welkom moeten voelen.

Er is sprake van een islamisering van onze voeding wanneer halal-producten niet als zodanig worden gekenmerkt. Door de klanten in het ongewisse te laten over wat islamitische voeding is, worden we gedwongen halal te eten. Als we het kopen, dragen we bij aan de islamitische “liefdadigheid”, met behulp waarvan terroristen gefinancierd worden en ondersteunen we islamitische arbeidsplaatsen ten koste van niet-islamitische en ten koste van de levensmiddelenprijzen – halal-slachting heeft een moslim nodig die helpt bij het slachten en de islamitische organisaties worden ervoor betaald dit optreden te ondersteunen. Levensmiddelen worden tegenwoordig al gedetailleerd gekenmerkt als het om inhoudsstoffen gaat, om de gezondheid en om de productiemethodes, om de vaardigheden van de consumenten te vergroten om een bewuste keuze te maken met betrekking tot hun voeding. Uiteraard moeten halal-producten dan ook herkenbaar zijn.

Er is sprake van een islamisering van de scholen van onze kinderen wanneer de staat islamitische scholen en koranscholen (madrassa´s) toestaat en ondersteunt. Basisscholen zijn de belangrijkste doorgeefluiken van onze cultuur in de samenleving en het is de bedoeling dat de kinderen geïnformeerd worden over de binnenlandse culturen en waarden van het land.

Er is sprake van een islamisering van ons stadsbeeld en van onze architectonische cultuur wanneer stadsbesturen en de staat de bouw van grote moskeeën en minaretten toestaan. De Arabische cultuur hoort niet in westerse steden – en zeker niet in het centrum of op historisch belangrijke plaatsen.

Er is sprake van een islamisering van onze landen wanneer men moskeeën toestaat. Moskeeën versterken en vermeerderen islamitische waarden onder de moslims binnen een islamitisch gebied en fungeren vaak als springplank voor politieke activiteiten die de islamisering van een land dienen.

Er is sprake van een islamisering van onze soort van samenleven evenals de rol van de vrouw wanneer we het toestaan dat er boerka´s en nikabs in openbare ruimten gedragen mogen worden. In een democratische samenleving zouden we elkaar in het gezicht moeten kunnen kijken en zouden mannen en vrouwen gelijk moeten zijn en de vrijheid moeten bezitten zich zo te kleden zoals zij willen.

Er is sprake van een islamisering van ons openbare sportaanbod wanneer men zwembaden en kleedcabines afsluit of zo construeert dat moslims ze kunnen gebruiken. Het zou de keuze van ieder individueel mens moeten zijn welke religie en welke opvatting hij over naaktheid toestaat. De individuele keuze zou niet de toegang van de burger tot instellingen moeten belemmeren die door de belastingbetalers gefinancierd worden.

Er is sprake van een islamisering van onze scholen, instellingen, arbeidsplaatsen en een aanpassing van het seizoensritme wanneer we islamitische vakanties creëren en wanneer besturen en verenigingen islamitische feestdagen op onze kalender zetten. Wij hebben een gepast aantal feestdagen in ons land en nog meer feestdagen zou de academische ontwikkeling van onze kinderen beïnvloeden evenals een achteruitgang van de productiviteit van onze bedrijven. Het jaarlijkse ritme is nauw verbonden met de geschiedenis, de tradities en de cultuur van ons land en speelt een belangrijke rol bij onze ervaringen hoe wij vakantiedagen en seizoenen voelen. Dit fundamentele levensritme zou ervaren moeten worden met betrekking tot onze eigen geschiedenis en cultuur en zou niet geïslamiseerd moeten worden.

Er is sprake van een islamisering van onze scholen moslims om religieuze redenen vrijgesteld worden van christelijke godsdienstlessen en sportlessen.

Er is sprake van een islamisering van winkels wanneer deze ertoe besluiten om maar niet meer onze christelijke en nationale symbolen te gebruiken om moslims niet te beledigen of islamitische klanten kwijt te raken. Decoraties in winkels maken deel uit van onze cultuur en van de straatscene in onze steden en ze helpen mee de seizoenen aan te geven door christelijke versiering. Paaseieren, carnavalsversiering enz. klanten zouden winkels moeten uitzoeken die een sociale verantwoordelijkheid op zich nemen voor onze samenleving en onze cultuur.

Er is sprake van een islamisering van onze openbare instellingen en arbeidsplaatsen als er halal-spijzen op de menukaart staan. Speciale diëten, die enkel gebaseerd zijn op de persoonlijke keuze van de religie, zouden niet door de staat gesubsidieerd moeten worden.

Er is sprake van een islamisering van hoe wij voor onze kinderen zorgen als we negeren dat zij om religieuze redenen honger moeten lijden. Ramadan schaadt het concentratievermogen van de kinderen op school. Bovendien beschadigt hij de sociale ontwikkeling van de kinderen, want honger en een schommelende bloedsuikerspiegel maken hen emotioneel instabiel en agressief. Kinderen die honger hebben kun je terecht beschouwen als verwaarloosd en bestraft.

Er is sprake van een islamisering als we het feit negeren dat specifieke groepen etnische vrouwen in ons eigen land op grond van religieuze eisen beroofd worden van hun fundamentele mensenrechten. Vrouwen uit niet-westerse landen zouden een afspraak moeten maken met het stadsbestuur. De ambtenaren zouden de vrouwen moeten onderwijzen hoe om te gaan met familieplanning en voorbehoedsmiddelen. Bovendien zou men moeten garanderen dat de vrouwen vrij en veilig kunnen leven. Tenslotte is het belangrijk dat migrantenvrouwen hun rechten kennen met betrekking tot vrouwenhuizen, scheiding en repatriëring naar hun landen van herkomst.

Er is sprake van een islamisering van de regering als arbeidsplaatsen in de openbare sector gebedsruimtes bezitten. Openbare werknemers zijn ambtenaren en daarom zou het geld van de belastingbetalers niet uitgegeven moeten worden aan religieuze praktijken.

Er is sprake van een islamisering van ons rechtssysteem wanneer het ons niet lukt om op effectieve wijze een einde te maken aan de zelfbenoemde shariarechtbanken en islamitische meditatiebijeenkomsten. Zulke dingen zijn georganiseerde zelfjustitie en een directe aanslag op de fundamenten van onze sociale structuur en onze zin voor gerechtigheid. Zij zouden met de noodzakelijke middelen verwijderd moeten worden.

Er is sprake van een islamisering van ons rechtssysteem als de politie islamitische bespotting, bedreigingen en geweld negeert en als de politie islamitische groepen vaders gebruikt om mee te helpen een einde te maken aan islamitische opstanden en bendes. Het schaadt ons rechtsbegrip in dit land en ondermijnt de autoriteit van de politie.

Er is sprake van een islamisering van ons rechtssysteem wanneer we shariarechtbanken toestaan of daders, die een misdaad uit religieuze of culturele redenen hebben gepleegd (eermoorden) een geringe straf te geven.

Er is sprake van een islamisering van onze bevolking, van de kiezers en van het land als we de immigratie uit islamitische landen toestaan en als Europa ons niet effectief beschermt tegen illegale immigratie.

Afbeelding

Bron: http://europenews.dk/de

Auteur: Nicolai Sennels

Vertaling: Liz

Bron oorspronkelijk artikel: http://gatesofvienna.blogspot.nl

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2015/02/01 ... more-81707
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de islamisering

Bericht door Pilgrim »

Islamisering: Het gevaar onder ogen zien

Geplaatst op 18 juni 2017

Afbeelding

In Duitsland heeft er nooit een discussie over plaatsgevonden dat wij van mensen, die om vele verschillende redenen naar Duitsland komen, moeten verwachten dat zij zich aan Duitse wetten, normen en waarden houden, die berusten op de Verlichting en constructief zijn voor ons vreedzame samenleven. Toen Friedrich Merz 17 jaar geleden van de noodzaak van de dominante cultuur sprak, regende het kritiek uit de wereld van de “Political Correctness”.

Terwijl andere landen duidelijk definiëren wat zij van immigranten verlangen – taalbeheersing, trouw zijn aan de wet, bereidheid om te integreren (wie daar problemen mee heeft, staat het op ieder moment vrij om weer te vertrekken) –, hebben wij in Duitsland vanuit verkeerd begrepen tolerantie nooit deze noodzakelijke moed bezeten, maar evenzo de weg geëffend voor intolerantie als voor de ontwikkeling van parallelsamenlevingen, No-Go-Areas, en de bevordering van de segregatie.

Signalen van gelukte integratie?
Is het integratie, wanneer in Neuss in een zwembad alleen nog maar kip en geen gekookte worst meer wordt aangeboden, wanneer in Kassel op een kleuterschool geen kerstliedjes meer gezongen worden, wanneer in Hannover twee en een half jaar lang wordt geaccepteerd dat een leerling volledig versluierd in de les verschijnt, wanneer in Berlijn een lerares geen christelijk kruiskettinkje mag dragen, wanneer in Freiburg islamitische vrouwen in een zwembad voor vrouwen geen mannelijke badmeester accepteren, wanneer in Mannheim een islamitische verpleegster weigert om mannelijke patiënten te wassen, wanneer in Berlijn islamitische ouders demonstreren tegen een homoseksuele opvoeder, wanneer in Hessen een moslima als aankomend hoge juridische ambtenaar weigert om haar hoofddoek voor de rechtbank af te doen?

Hoort het ook bij de integratie om te weigeren deel te nemen aan klassenexcursies, te strijden tegen gezamenlijk sport- en zwemonderwijs, te proberen islamitische kleuterscholen en scholen op te richten, een islamitische liefdadigheidsvereniging op te bouwen, op bekentenis georiënteerd islamitisch godsdienstonderwijs met een kritiekloze verheerlijking van Mohammed in te voeren? Horen eerste islamitische kandidatenlijsten bij gemeenteraadsverkiezingen daar bij, het Suikerfeest in plaats van Kerstmis?

Islamisering vast bestanddeel van de islam
Op zichzelf staande gevallen? Nee! Slechts een kleine opsomming uit de levensrealiteit. Ongeveer 60% van de Duitsers maakt zich zorgen over een toenemende islamisering. Terecht: in 1970 woonden er ongeveer 300.000 moslims in Duitsland, in het jaar 2000 ca. 3 miljoen, nu ongeveer 6 tot 7 miljoen. En in het jaar 2025 en 2040?

De islamwetenschapper Bassam Tibi wijst erop dat de islamisering van de wereld een vast bestanddeel van de islamitische wereldbeschouwing is. Wat doen onze christelijke volkskerken? Bisschop Reinhard Marx en de Evangelische Kerk Duitsland Bedford-Strohm zien tijdens een bezoek aan de Tempelberg met een islamitische sjeik af van het dragen van hun ambtskruis. Een fataal signaal.

Doel is de wereldheerschappij
Wat doet partijoverstijgend de politiek in Duitsland? Ze denkt van verkiezing tot verkiezing en houdt zich niet verdiepend bezig met het probleem van een religie die als doel de wereldheerschappij heeft. De Islamraad voor Europa heeft in 1980 in Londen besloten: “De islam is een geloof, een levenswijze en een beweging ter oprichting van de islamitische orde in de wereld.”

In de Caïro Verklaring van de Mensenrechten uit 1990 hebben 45 islamitische landen ernaar verwezen dat de mensenrechten altijd onder voorbehoud van de islamitische rechtsorde van de sharia staan, want deze zou het gebod van Allah zijn en zodoende bindend – en niet het door mensenhanden geformuleerde principe van de VN-mensenrechtenconventie.

Koran onverenigbaar met de grondwet
Wanneer eist het Westen van de islamitische landen om zich van deze besluiten te distantiëren? Waarom eist de Europese statengemeenschap niet dagelijks om eindelijk een einde te maken aan de vervolging van christenen in praktisch alle islamitische landen? Wanneer demonstreren de moslims hier luidkeels tegen radicaalislamitische terreuraanslagen, zoals dit wel gebeurt wanneer het om protesten tegen onschuldige Mohammed-cartoons gaat? Wanneer eindelijk vindt de Verlichting in de islam plaats, die duidelijk moet maken dat de ongeveer 200 passages in de koran die tot strijd tegen de “ongelovigen” en hun vernietiging oproepen, alleen in de context moet worden gezien van de toenmalige tijd en nu geen betekenis meer hebben?

Zolang dit niet gebeurt, moet men de koran onverenigbaar met de grondwet noemen. De waarschijnlijkheid van een verlichte hervormingsislam is echter gering, wanneer men weet wat de Turkse president Erdoğan hierover heeft gezegd: “Er bestaat geen gematigde en niet-gematigde islam. Islam is islam en dat is het.” Of de voormalige chef van de Turkse religieautoriteit “Diyanet”, Ali Bardakoğlu: “Het staat niet ter discussie dat hetgeen in de koran staat, geldig is.”

Minderheid mag geen meerderheid worden
Iets meer nadenken in Duitsland zou daarom nodig zijn, temeer wanneer men weet dat “Taqiyya”, dus de bewuste misleiding van de “ongelovige”, een vast bestanddeel van de islamitische politiek is. Wat antwoordde de voormalige voorzitter van de Centrale Raad van de Moslims, Nadeem Elyas, ook maar weer op de vraag of de seculiere rechtsstaat de onomstotelijke basis zou zijn? “Ja, zolang moslims in de minderheid zijn”.

Opdat de minderheid geen meerderheid wordt, mogen we onze eigen identiteit net zomin opgeven als onze waarden en onze dominante cultuur op basis van de grondwet. Wanneer moslims nu bewust islam vertalen met vredelievendheid in plaats van onderwerping, dan willen we dat maar al te graag geloven op het moment dat in alle 57 islamitische landen religie en politiek gescheiden zijn, de Jihad en de sharia net zo worden opgegeven als de aanspraak op hegemonie en religieuze superioriteit, wanneer er sprake is van seksegelijkheid en geloofsvrijheid, van een rechtsstaat, scheiding van de machten en vrije verkiezingen. Maar geen moment eerder.

(Hans-Jürgen Irmer is CDU-parlementariër in het parlement van de Duitse deelstaat Hessen)

Bron: https://jungefreiheit.de

Auteur: Hans-Jürgen Irmer

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/06/18 ... ogen-zien/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de islamisering

Bericht door Pilgrim »

Nu draconisch ingrijpen, want na de onvermijdelijke aanslag is het te laat

Annabel Nanninga, 23-06-2017

Afbeelding

Nederlandse burgers, ook de welwillende moslims, zijn gebaat bij eerlijkheid en hardheid

Het nieuws over de Ramadan Bomb-a-Thon is niet meer bij te benen, en ook na deze maand van bezinning, verbinding en vrede zal er geen wapenstilstand zijn in de oorlog die de islam tegen het Westen voert. Maakt u zich geen illusies, hoe zeer onze diensten ook hun best doen om ons veilig te houden, zij komen ogen, oren, geld en preventieve maatregelen te kort.

Zo lang wij nog onbekommerd de grenzen de facto open laten voor wie ook maar het Europese vasteland weet te bereiken, is het werk voor de terreurbestrijders niets meer dan vechten tegen de takbir-kaai. En bespaar me de schrale leugens over ons asielsysteem en onze verblijfsvergunningen: wie eenmaal in Europa is, blijft in Europa, zo simpel is het. Illegaal, desnoods, maar wie niet weg wil, die gaat niet weg.

Boten vol kansloze migranten
De berichten over illegaal hier verblijvende figuren die misdaden of zelfs aanslagen plegen zijn legio en ondermijnen het draagvlak voor échte vluchtelingen, voor mensen die écht onze hulp nodig hebben en verdienen. Niemand die illegalen opspoort en uitzet. Niemand die boten vol kansloze immigranten omkeert en terugsleept.

De Europese inlichtingen- en opsporingsdiensten versus de instroom aan potentiële terroristen is te vergelijken met 1 motoragent voor alcoholcontroles inzetten nadat tegelijk een WK-finale voetbal, een Toppersconcert en de oktoberfeesten zijn afgelopen. Op Koningsdag. (Dat is chronologisch een onmogelijk scenario maar u begrijpt waar ik heen wil.)

NCTV-rapport
En dan laten we nog de huisgekweekte terroristen buiten beschouwing. Of dat nou straatterroristen zijn die politiewagens in brand steken, of digitale brigades die iedereen met kritiek op islam, Palestina, Erdogan en wat er allemaal meer uit het hell hole der wereld komt, helemaal de kk-moeder bedreigen, of glibberige islamisten die hun met subsidie bol gevreten buikjes laten kriebelen door domme, dwaze Nederlandse media, politiek en gezagsdragers.

De NCTV heeft zijn rapport vervroegd uitgebracht vanwege de hausse aan terreur. We kunnen nog veel lol verwachten van terugkerende jihadisten, zo staat er te lezen. De thuisblijf-ploflims zijn bereid tot geweld maar gaan tot nu toe net het randje niet over, misschien dat een vonkje van het heilige vuur uit de Levant, overgebracht door een ‘strijder’ die werk, wijf en woning krijgt in plaats van water en brood, de lont kan ontsteken.

Dat eeuwige keukentrapje
Maar of u zich alstublieft niets wil aantrekken van de terreur en de dreiging, dan geven we terroristen hun zin, namelijk. De pedante plaatjes vliegen over twitter, de ‘Keep calm and carry on’-memes, de grafiekjes met IRA-aanslagen (veul erger!) de aantallen dode moslims vs. Westerlingen (veul meer!) de keukentrapjes (veul gevaarlijker!).

Ik denk dat de Nederlanders prima koelbloedig kunnen en willen omgaan met dreiging en terreur. Ik denk dat bijna niemand van ons erover peinst om bepaalde dingen te doen of te laten vanwege de gruwelijke agressie van islamitische zeloten. Ik denk dat er onder dit volk – dwars door politieke, economische en religieuze achtergronden heen – prima tot een eensgezind afwijzen van terreur en kalm blijven in het aanschijn van jihad kan worden opgeroepen. En ja, bij dat ‘ons’ horen ook moslims die echt, écht in staat zijn andersdenkenden als gelijkwaardig te beschouwen.

Bescherm ons en lieg niet
Helaas laten onderzoeken zoals die van Ruud Koopmans steeds weer zien dat een zorgwekkend groot deel van de ‘vredelievende’ moslims het gebruik van geweld maar al te gauw wel gerechtvaardigd vindt.

Maar goed, terug naar het punt: onze overheid kan ons prima volksmennen tot een staat van vastberaden kalmte. Maar dan moet de burger, wij dus, wel het gevoel hebben dat onze diensten en overheden weten waar zij mee bezig zijn, ons niet voorliegen, en alle logische, simpele maatregelen nemen om ons te beschermen.

Bierhallen tegen alcoholisme
Weten de diensten waar zij mee bezig zijn? Geen idee. Helaas maken onze politici, media en bestuurders steeds vaker de dure fout om te denken dat iedere moslim of moslim-voorman die niet salafist of ISIS-aanhanger is, tot de ‘goeden’ behoort. Politie-iftars houden en organisaties subsidiëren die weliswaar geen salafistische leer preken, maar wel aantoonbaar tot nare clubs als de moslimbroeders behoren, “is als bierhallen inzetten tegen alcoholisme”, zo mailde mij een dierbare, afvallige vrind. Bier is geen jenever nee, ze schenken er niet het harde spul, maar het houdt de drinker wel net zo afhankelijk en beneveld.

En burgers voorliegen is moordend voor het behouden van de rust en het vertrouwen. De beruchte tweet van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini bijvoorbeeld, waarin zij stelde dat de aanwezigheid van terroristen onder de vluchtelingen beslist onwaar was, ‘hysterie’, is zo bitter gelogenstraft. Speel open kaart: zelfs een GroenLinkser kan prima zeggen “we sluiten niet uit dat er op de bootjes kwaadaardige elementen meedobberen, maar toch vind ik dat we de morele plicht hebben om mensen te helpen.” Mensen accepteren dat. Het geeft mensen vertrouwen als je ook ongemakkelijke waarheden wel benoemt, als je geen loze beloftes maakt, als je ze niet als zwakzinnige kinderen behandelt.

Simpele, effectieve maatregelen
En, het allerbelangrijkste, mensen die zich veilig(er) voelen, worden rustiger, barmhartiger en genuanceerder. Alsmaar ‘polarisatie’ gillen en de schuld voor terreur in de schoenen van Wilders/Geenstijl/islamofobie etcetera schuiven, alsmaar simpele maar effectieve maatregelen afdoen als ‘populisme’ en ‘discriminatie’, terwijl een kind van 6 kan bedenken dat sommige simpele maatregelen gewoon wérken, het maakt een volk juist banger en bozer en de sfeer instabieler. Hier een paar voorstellen, met respect voor recht en religie, die zo snel mogelijk moeten worden ingevoerd:

– Sluit de grenzen en asielprocedures voor iedereen behalve een vastgesteld aantal mensen uit bepaalde groepen.

Christenen uit Syrië, Yeziden, vrouwen, kinderen, homoseksuelen, politieke vluchtelingen kunnen nog aanvragen doen. Mensen uit veilige landen als Marokko, Libië en andere delen van Afrika: meteen terugsturen. Bij twijfel, bijvoorbeeld bij mensen die hun paspoort niet kunnen of willen tonen, geen toegang.

– Stuur illegalen onmiddellijk terug.

Geen eindeloze beroepsprocedures, geen lang verblijf in een AZC. Wie een misdrijf pleegt, wordt onmiddellijk uitgezet.

– Moskeeën in Nederland preken uitsluitend in het Nederlands en er mag altijd worden getapt of meegeluisterd. Als er een haatprediker spreekt, gaat de tent onherroepelijk dicht.

Ja, er is vrijheid van godsdienst in Nederland. Die eerbiedigen we. Maar religie is en blijft een keuze, anders dan geslacht of huidskleur of geaardheid. Je kan er voor kiezen een abonnement op Donald Duck te nemen, om lid te worden van een politieke partij, en ook om bij een bepaalde religie te horen. Wie willens en wetens kiest voor een geloof dat onlosmakelijk verbonden is met terreur, moet accepteren dat de diensten hun oor wellicht eens te luisteren leggen in je clubhuis. Dit gebeurt ook bij mensen die veel posten op extreemrechtse websites, bijvoorbeeld. Religie is een vrijheid, maar geen vrijbrief. Desnoods stel je de maatregel in voor alle religies, veel plezier met het aftappen van Franciscanen en Vrijgemaakt Gereformeerden.

– Islamitisch onderwijs geschiedt in het Nederlands en het curriculum inzake staatsburgerschap mag niet vervreemden van onze samenleving.

We gaan goed opletten wat kinderen te horen krijgen. En de school die kinderen losweekt of afkeert van Westerse normen en waarden, gaat dicht.

– Wie gesignaleerd staat voor terrorisme, zal dat merken.

“De dader was in beeld bij de inlichtingendiensten”, dat zinnetje hebben we te vaak gelezen. Lieden die op AIVD-lijstjes voorkomen, worden getapt. Allemaal, 24/7. Zoeken zij op een aantal vast te stellen steekwoorden op internet (‘vrachtwagen huren’, ‘snelkookpan’, ‘ticket Turkije/Syrie’, ‘martelaar’, ik noem er eens een paar) dan staat er meteen een agent aan de deur om te vragen wat mijnheer of mevrouw precies wilde weten. (Als ze niet te druk zijn met het huisbezoeken van facebookers die tegen een AZC zijn, natuurlijk.) Monitoren, monitoren, monitoren en hinderlijk volgen. Als iemand die op een terreurlijst staat een vrachtwagen wil huren, moet er op het scherm van de verhuurder een rood uitroepteken gaan knipperen en er automatisch een melding naar de NCTV gaan, dát werk.

– islamitische organisaties krijgen geen subsidies meer.

‘Jeugdwerk’, ‘taalles’, ‘huiswerkbegeleiding’, het zijn de gouden tickets naar de subsidiepot en altijd is het bij islamitische organisaties een dekmantel voor islamisering. Wat een geluk dat jeugdwerk, taalles en huiswerkbegeleiding ook prima zonder enig islamitisch tintje kunnen geschieden! Uiteraard wordt ook bij deze clubs de inhoud van hun werkzaamheden gemonitord en gaat alle communicatie in het Nederlands.

Doe het nú, nu het nog zin heeft
De fluwelen handschoenen moeten uit. Het vertrouwen moet terug. En de waarlijk ‘gematigde’ moslim zal begrijpen dat een draconisch optreden tegen extremisten juist in het belang van het welwillende deel van de islamitische gemeenschap is.

Mensen die bang zijn en hun overheid wantrouwen, mensen die zien dat alles wat er wordt gezegd en gedaan in de politiek en media indruist tegen elk gezond verstand, die alsmaar horen dat zij gek zijn, dát werkt polariserend. Bescherm mensen. Kies voor effectieve, simpele maatregelen nu het nog kan. Daar hou je ook de welwillende moslims mee binnenboord, en daarmee voorkom je escalatie na de aanslag die hoe dan ook gaat komen in Nederland. Nu zitten we nog in het tijdperk vóór die aanslag. Daarna is het te laat.

http://nieuws.tpo.nl/column/nu-draconis ... ampaign=91
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de islamisering

Bericht door Pilgrim »

GAAT U MAAR RUSTIG SLAPEN...

Geplaatst op 23 juli 2017

Afbeelding

Inmiddels heeft de islam zijn duister gedachtegoed over Nederland uitgespreid en vele Nederlandsche burgers zijn geïntimideerd door zijn ongelooflijk brutaal optreden. Maar, lezer, we zijn er nog lang niet, dit is nog maar het begin. De machtsuitbreiding der islamieten gaat ongestoord verder. Tegenstand door lieden die ‘populist’ worden genoemd, wordt in den kiem gesmoord door onontwikkelde lieden die zelden of nooit een boek inkijken. Ik vind het beangstigend. Soms, in den middernachtelijke uren, wanneer mijn slaapvertrek in diepe duisternis verzonken is, word ik door angstdromen gekweld, pas het eerste morgenlicht schenkt mij enige verlichting. Want, let wel, spitse lezer van “E.J. Bron”, het is niet ondenkbaar dat al dien negroïde sujetten uit Afrika straks onzer straten veroveren. In mijn overspannen gemoedstoestand klinkt dan van verre alreeds het oorlogsgeluid van versplinterd houtwerk en het glasgerinkel der ingegooide etalageruiten.

Lezer, we gaan naar het jaar 624. Mekka was veroverd en de aldaar verblijvende Joden en christenen werden verdreven uit de stad. Hun bezittingen, werkplaatsen en vruchtbare dadelplantages werden mohammedaans bezit en de Joden werden van de Arabische handel met verre landen uitgesloten. De oude traditie van stammenstrijd en rooftochten werd onder het motto van ‘Heilige Oorlog’ door Mohammed voortgezet. De nog her en der verspreide Joodse en christelijke stammen werden tot onderwerping gedwongen, doch wanneer zij de schatting tijdig betaalden, werd hun de vrijheid om hun eigen geloof uit te oefenen gegarandeerd.

De vele oorlogen en strafexpedities tegen Joden en christenen lieten hun sporen na in de koran. Lasteringen, mislukkingen en misdrijven kwamen op rekening van de ongelovigen. Voortaan verkondigde Mohammed maar één beginsel: “Er is maar één God en Mohammed is zijn profeet.” Hij legde de strenge richtlijn neer in de koran: “Bestrijd degenen die niet in Allah geloven”.

Na zijn dood in 632 ontbrandde een strijd om de opvolging. Valse, concurrerende profeten stichtten onrust en verwarring. Vele van de nog maar pas overwonnen Joodse en christelijke stammen verbraken de verdragen en keerden tot het ‘geloof der vaderen’ terug. Doch de eenheid werd hersteld en versterkt volgens het voorbeeld van Mohammed in Medina. De Joodse en christelijke minderheden werden verdreven en Medina werd gereinigd van ongelovigen. Binnen korte tijd vernietigde de ‘Heilige oorlog’ de maatschappijen van het Middellandse Zeegebied, Egypte, Noord-Afrika, Spanje, Palestina, Syrië, Mesopotamië en Perzië werden onder de voet gelopen en er ontstond een groot islamitisch-Arabisch rijk. De koran werd tot politiek-religieuze grondwet en de islam tot de heersende godsdienst verheven.

Afbeelding
Een stadsbeeld in Amsterdam.

Het bekeren van Joden en christenen onder dwang kwam niet in aanmerking, de islam vond de oplossing in onvoorwaardelijke onderwerping en het betalen van schatting Het was de kalief Omar I (634 – 644) die het beginsel der mohammedaanse wetgeving vastlegde. Hij eiste van de ‘bezitters van het Woord’ de onderwerping en de loyale erkenning der Arabische heerschappij. Als tegenprestatie beloofde hij Joden en christenen wettelijke bescherming voor leven en eigendom en bracht hen onder de islamitische beschermheerschappij (dhimma). Hij verplichtte de ‘dhimmi´s’ tot de betaling van een bijzondere belasting en garandeerde daarvoor de vrijheid van geloof.

Latere overleveringen schreven aan kalief Omar I het invoeren van discriminerende maatregelen toe: het verbod om nieuwe kerken en synagogen te bouwen, de godsdienst in het openbaar te belijden, op edele paarden te rijden of wapens te dragen. Joden en christenen golden als belastingplichtige minderheden, maar nu als ‘beschermde en getolereerde minderheden’.

Lezer, om een lang verhaal kort te houden, anders wordt dit artikel te langdradig: Joden en christenen werden op alle mogelijke manieren gediscrimineerd. Zij werden verplicht speciale kleding te dragen zodat zij herkenbaar waren. De kleur ‘geel’ kreeg hierin een dominerende functie. Men verbood Joden hardop te bidden en alle kerken en synagogen werden met de grond gelijk gemaakt. Ziehier wat ons allemaal nog staat te wachten.

Want, let wel, lezer, ook dien vriendelijke islamitische buurman zal op den duur partij kiezen en U verachtelijk tegemoet treden omdat U een ‘dhimmi’ bent. Denkt U maar aan die sympathieke kapper in Herzberg, Mohammad Hussain Rashwani, die plotsklaps zijn bazin aanviel met een mes, waarmee hij haar zwaar aan de hals verwondde. Neen, lezer, zij zullen nimmer fijne medeburgers van ons worden. Beter zoude zijn wanneer zij allemaal teruggaan naar hun landen van herkomst. Dan is hier de rust wedergekeerd.

Ik wens U allen nog een gezegende dag.

Door: “Driek”

https://ejbron.wordpress.com/2017/07/23 ... -slapen-2/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de islamisering

Bericht door Pilgrim »

Welkom in onze democratie

Geplaatst op 24 augustus 2017

Afbeelding

De afgelopen dagen is er door regerings‘leiders’ weer massaal ‘geschokt’ gereageerd op zowel de aanslagen in Spanje en Frankrijk als de extremistische moslim-kleutertjes in België. Maar waarom is men steeds weer zo geschokt? Ik kan u namelijk uit decennia lange eigen waarneming melden dat moslim-kleutertjes NIET alleen in België zo worden opgevoed en ik ben klaarblijkelijk de enige niet.

Cijfermatig bewijs uit onderzoek

Dr. Peter Hammond zet in zijn boek “Slavery, Terrorism and Islam” met onderbouwde percentages (voorwaarden voor statistieken) de strategie van de islam uiteen waarop moslims hun aanwezigheid in andere dan reeds islamitische landen geleidelijk aan opbouwen om vervolgens steeds actiever maar vooral ágressiever te worden met de uiteindelijke eis om de Sharia-wetgeving in te voeren. Het omschrijft exáct wat er hier in Europa inmiddels gaande is, maar dit wordt eenvoudig weg gelogen en weg gelachen. Sterker nog, ú bent extreemrechts, een racist of lijdt zelfs aan islamofobie als u dat durft te zeggen! Het betreft hier een overduidelijke, vanuit het Midden-Oosten aangestuurde én gefinancierde (inmiddels ruim beproefde) strategie en ‘onze’ regerings‘leiders’ halen ze nog altijd met duizenden tegelijk binnen. Het paard van Troje staat er bleek verschoten bij en kan er in de verste verte nog niet bij in de schaduw staan...

Teken aan de wand
De Islamitische PvdE (wat staat voor Partij van de Eenheid...) en het islamitische DENK zijn toonaangevende voorbeelden van hoe gluiperige, achterbakse moslims inmiddels voet aan de grond hebben weten te krijgen en daarmee binnen het stads- en landsbestuur en dus politiek actief zijn. Het laat niets te raden over wat zij nastreven met de provocerende boerka-parade op de bankjes in de Tweede Kamer en hen bekritiseren op hun eigen antisemitische gedrag haalt direct hun ware, ronduit asociale en dictatoriale aard naar boven. Het is slechts een voorbode van wat er staat te gebeuren als we Dr. Hammond´s beschrijvingen volgen. En de eerste tekenen staan reeds diep in de wand gekerfd. Met bloed! Maar door een roze bril valt fel gekleurd rood blijkbaar weg tegen een bloemetjesachtergrond.

Van vreedzaam naar terreur
In zijn onderzoek omschrijft Dr. Hammond o.a. dat bij een populatie van 2% moslims op een samenleving de moslimgemeenschap vreedzaam is. Niemand heeft last van ze, o.a. ook omdat ze zich afzijdig houden van de samenleving. Dat verandert echter als een kwaadaardig kankergezwel als die populatie groeit. Bij 5- tot 8% word halal-voedsel geëist en bij 10% wordt vanuit de Salafistische/nazistische kant van de islam al zware druk uitgeoefend op de bevolking om de Sharia-wetgeving na te leven. (ziet u zelf de bijlage onderaan). Vrijheid van godsdienst heet dat. Op hoeveel procent zitten we hier inmiddels en wat gebeurt er momenteel?

Zelfs moslims zijn geschokt?
U zou het bijna écht gaan geloven, maar de afgelopen dagen is er (o.a. ook vanuit de moslimgemeenschap) wederom geschokt gereageerd op de aanslagen en het feit dat salafistische kleutertjes al extremistische trekjes vertonen. Verbaast u dat werkelijk? Dan heeft u blijkbaar decennia lang zitten slapen, want direct na 11 september 2001 kwamen er diverse aangiftes op gemeentehuizen om islamitisch nieuw geborenen van het mannelijke geslacht onder de naam Osama Bin Laden te laten registreren. Dat werd toentertijd op ethische gronden afgewezen en daarmee was het bij de overheid blijkbaar afgedaan… Er zijn blijkbaar geen alarmbellen gaan rinkelen? Hoe kortzichtig! Denkt u werkelijk dat hun gedachtegoed en daarmee hun opvoeding thuis en in de moskee zou veranderen naar die van Jurre, Benten of Maarten? Dat vér daarvoor al tekenen zichtbaar waren van islamitische terreur en een openbare verheerlijking van moslimgeweld werd (toen al!) met de kop in het zand hardnekkig ontkend en afgedaan als een (zoveelste !) incident. En dat is ondanks alle bewijzen en cijfers nog altijd zo, getuige de verbazingwekkende boosheid van Justitie over het lekken van de échte naam van de Marokkaanse veroorzaker van een vermeend ongeluk. We wisten het natuurlijk al heel lang, maar dit onderschrijft nog maar eens dat we onze overheden, maar met name Justitie, absoluut NIET kunnen vertrouwen. U zou er een spontane lage bloedsuikerspiegel van krijgen! Overigens, hoe oud de betreffende Osamaatjes nu zijn en wat u dus binnenkort van deze, naar hun islamitische ‘held’ vernoemde, indoctrinatieslachtoffertjes mag verwachten, mag evident zijn, want alleen zij kennen ‘de waarheid’...

Gevangen in een spastische wetgeving
Eerder al schreef ik over de westerse wet- en regelgeving die uitsluitend door autisten lijkt te worden beheerd en uitgevoerd. Zij kúnnen door hun tekortkoming/handicap nu eenmaal niet zien wat zij aanrichten door uitermate halsstarrig vast te blijven houden aan dit inmiddels sterk verouderde, maar nu verworden tot utopisch rechtssysteem. Voor westerlingen werkt deze systematiek mogelijk prima, maar met de komst van zoveel gehersenspoelde moslims met een ‘heilige missie’ is het een in de praktijk onwerkbaar stelsel geworden. Wat die missie is, laat zich niet langer raden. De in steeds kortere tijd opvolgende, en in aantal sterk toenemende, serie aanslagen en geweldsdelicten die zich bijna dagelijks in Europa openbaren, spreken boekdelen. Aanrandingen en verkrachtingen zijn een uiterst effectief middel om vrouwen van de straat te houden en straks alleen nog onder begeleiding van een man, van top tot teen bekleed, in het openbaar te vertonen zoals ‘bij hen thuis’ (in het Midden-Oosten) te doen gebruikelijk is. Demonstraties met IS-vlaggen, openlijke verheerlijking van moslimgeweld op o.a. scholen en varkensstallen die vanuit het niets volledig afbranden... Is dat allemaal toe te schrijven aan incidenten? Persoonlijk denk ik het niet! Met een moslimgemeenschap die (gedwongen?) steeds salafistischer wordt, rijzen de haatkwekerijen en geweldlaboratoria in Afrika en Europa de pan uit met slechts één doel voor Europa: islam, islam, islam.

Het opvoeren van het dagelijkse (o.a. ook seksuele) geweld is erop gebaseerd om een gebied te demoniseren, te isoleren en uiteindelijk te claimen (bezetten) als moslimgebied (zie de inmiddels geclaimde Haagse Schilderswijk, maar nog extremer; de filmpjes over hele wijken in o.a. Groot-Brittannië en Frankrijk). Moge de recente aanslagen in Spanje en Frankrijk daar de zoveelste(!) eyeopener voor zijn! Maar helaas zevert men in Den Haag en Brussel liever over besmette eieren en het vermogen van een stofzuiger.

180 graden
De meeste ‘terroristen’ zijn in Spanje door oplettende, reeds bewapende agenten doodgeschoten. Daar blijft het in Spanje bij, want de beweegredenen van de ‘terroristen’ zijn overduidelijk. Hier zou men echter een onderzoek instellen naar de ‘motivatie’ van de ‘terroristen’ en zouden de betreffende agenten per direct juridisch vervolgd worden wegens discriminatie. Dat is vergelijkbaar met de demonstraties in o.a. diezelfde Haagse Schilderswijk (met IS-vlaggen) die gewoon door mochten gaan, terwijl een demonstratie met Nazi-vlaggen (even abject overigens!) op voorhand verboden wordt wegens rechts-extremisme en racisme. Persoonlijk zie ík tussen beide betogingen geen enkel verschil, maar juist sterke overeenkomsten. Maar blijkbaar is alleen de blanke westerling ‘fout’ als hij/zij voor zichzelf en zijn/haar eigen veiligheid opkomt. Hoe verklaart u het anders dat Trump héél duidelijk BEIDE kampen heeft veroordeeld op hun gewelddadige gedrag, maar dat dit volgens de media (ook hier!) dat blijkbaar alleen, èn met nadruk, voor de ‘blanke’ kant moet gelden. Filmbeelden genoeg die aantonen dat juist ook de zwarte/extreemlinkse kant zichzelf niet in de hand heeft gehad en zelf is overgegaan tot gewelddadigheden, maar daar mag u hen niet op wijzen, want dan sympathiseert u met extreemrechts.

Steeds luidere roep om verandering in Europa
Het wordt hoog tijd dat het rechtsstelsel grondig wordt aangepast en de vrijheid van geloof en meningsuiting voor de islam drastisch worden ingeperkt. Want als onze ‘vrijheden’ leiden en blijkbaar zelfs mogen aanzetten tot haat en geweld, wordt het hoog tijd voor een keiharde reorganisatie van die wetgeving. Kortom; als er binnen afzienbare tijd niets gebeurt, valt u straks, en vallen uw kinderen straks, zelf onder de onherroepelijke vrijheidsbeperkende Sharia-wetgeving en gaat Europa als ‘beschaving’ in de 21e eeuw stenigend en koppensnellend door het leven en daar heeft u dan zelf voor gekozen. Welkom in de democratie, waar niets is wat het lijkt.

Op herhaling
In Spanje verhevigen de aanvallen op moslims en moskeeën zich momenteel, zegt men. Iets wat overigens binnen afzienbare tijd in heel Europa gaat gebeuren. Ik sta er niet van te kijken, want zijn we serieus beland in een heuse burgeroorlog? ‘Ik hoop het niet, maar ik denk het wel’. Een gevleugelde uitspraak inmiddels. Uiteraard worden deze aanvallen op moslims zeer streng veroordeeld. Gek genoeg vele malen harder en scherper dan andersom en dat is opmerkelijk, want door de inmiddels talloze, overigens uiterst laffe, moslimaanvallen op onschuldige mensen zijn er steevast vele doden en gewonden te betreuren. Het ‘platform tegen islamofobie’ maakt zich zelfs ernstig zorgen over de veiligheid van de moslimgemeenschap binnen Europa. Een uiterst herkenbaar staaltje van ‘de oorzaken en feiten omdraaien en vervolgens zelf in de slachtofferrol gaan zitten’. Andersom heeft u ze namelijk nooit gehoord of hand in hand om de basilica zien staan.

Tja, er is al vaker voor gewaarschuwd (en helaas altijd tegen dovemansoren), maar nu gebeurt het écht; als een volk wordt bedreigd en aangevallen, zich niet langer veilig voelt én zich daarnaast óók door de overheid niet gehoord en in de steek gelaten voelt, slaat het zelf terug. Tegenwoordig heet dat dus islamfobie, maar aan het feit dat dit K(oran)-volk dit over zichzelf heeft afgeroepen, gaat men met zevenmijlslaarzen voorbij. De basis ligt namelijk in hun ‘geloof’ en hun opvoeding. Als er uit naam van de Allah geen aanslagen en bloedbaden waren aangericht, moslims niet steeds hogere (islamitische!) eisen waren gaan stellen en zij de lafhartige terreur niet openlijk zouden verheerlijken, was dit nooit gebeurd. Er zou geen enkele aanleiding voor zijn geweest. Misschien een interessante wetenswaardigheid; de Spanjaarden hebben al eerder met dit bijltje gehakt. Een tijdje geleden al, maar in 1492 hebben zij het moslimgebroed ook al tot de laatste man zeer hardhandig uit hun land verdreven en om exact dezelfde redenen.

P.S. De Vikingen bereidden zich toentertijd voor op ‘Ragnarok’ (het einde der tijden), want zij wisten zeker dat die zou komen. Zou het toeval zijn dat als je de laatste 5 letters van Ragnarok omdraait… Dat is maar gekheid natuurlijk, maar het neemt de oorzaak van het islamprobleem niet weg. Overal waar de islam zich vestigt, breekt namelijk binnen enkele jaren, volgens een inmiddels bekende strategie, steevast de pleuris uit.

https://pauwnieuws.nl

Door: Drs. E.N. Schilder

https://ejbron.wordpress.com/2017/08/24 ... emocratie/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de islamisering

Bericht door Pilgrim »

Maleisië: Dit gebeurt er met een vrij land zodra moslims de meerderheid worden

Xander, 23-10-2017

Afbeelding
Moskee in Maleisië (afbeelding: Getty Images (2)).

Een Duitser die al geruime tijd in Maleisië woont beschrijft wat er gebeurt met een vrij en pluralistisch land als wordt toegestaan dat de islamitische religie zich onbeperkt kan verspreiden, en moslims de meerderheid worden. Het is een scherpe en niet te negeren waarschuwing aan het adres van Europa en de Europeanen dat de islamisering van onze samenleving zo snel mogelijk moet worden gestopt en teruggedraaid, voordat het te laat is en onze (klein)kinderen in een islamistische dictatuur zullen moeten opgroeien.

Het begint altijd klein, zoals de eis om ‘gelijk behandeld’ te worden en bijvoorbeeld ook op het werk, zelfs bij de overheid, hoofddoekjes te mogen dragen. Die fase, waar Nederland nu in verkeert, is Maleisië al gepasseerd. Daar waarschuwen imams nu om op te letten welke kwasten u bij het verven gebruikt, want daar zouden varkensharen in kunnen zitten. Daar krijgen moslims te horen dat ze hun was niet in niet-islamitische wasserettes moeten laten doen, want daar kunnen hun kleren ‘besmet’ worden door aanraking met kleding van ongelovigen en hondenharen. Nieuw is dat moslims ook niet meer naar een niet-islamitische kapper mogen, want ook daar kunnen ze ‘besmet’ worden, en zo uit de gunst van Allah vallen.

‘Domheid en trots zijn uit hetzelfde hout gesneden’
Wereldwijd is al eeuwen dezelfde trend te zien: overal waar moslims een grote bevolkingsgroep worden, beginnen ze zich met hun honderden taboes en regeltjes van de samenleving af te scheiden. Via warrige denkconstructies worden niet-moslims en hun gewoonten als een steeds groter gevaar afgeschilderd, vooral omdat Allah hen dan wel eens zou kunnen verwerpen. Tegelijkertijd worden moslims op een almaar onaantastbaarder voetstuk geplaatst. Alleen zij volgen ‘de enige ware religie’, de rest is ongelovig. Oftewel: ‘Domheid en trots zijn uit hetzelfde hout gesneden’ (Oostenrijks spreekwoord).

Deze segregatie, de opdeling van de wereld in ‘halal’ en ‘haram’, waarbij ‘haram’ iedere dag steeds erger en slechter wordt, herbergt grote gevaren voor de mensheid. Als mensen die nooit een eigen mening hebben ontwikkeld –omdat ze dat niet mogen- geleerd wordt dat andere mensen en hun levensgewoonten een bedreiging voor hun zielenheil vormen, dat draagt dat namelijk niet bepaald bij aan de wereldvrede. Het is tevens de reden waarom verreweg de meeste moslimmigranten die nu naar Europa worden gehaald niet willen en kunnen integreren.

Gutmenschen verdedigen ‘het recht van de grote boze wolf’
‘Onze gutmenschen-meningsdictators zijn wereldvreemde ‘wishful thinking’ theoretici, die al het gezonde verstand hebben losgelaten,’ schrijft de Duitser. Zij verdedigen de ‘rechten van de grote boze wolf’ die Roodkapje wil opeten, en hebben veel sympathie voor de kwaadaardige stiefmoeder van Sneeuwwitje, omdat die wellicht een moeilijke jeugd heeft gehad. ‘Of niet, maar ze willen de arme stiefmoeder hoe dan ook helpen.’

Als in het moderne Maleisië, een nog gematigde islamitische staat, nu al wordt geleerd dat moslims alleen nog in moslimwasserijen mogen komen, met welke instelling en racistische ideeën komen dan al die miljoenen moslimmigranten uit Syrië, Irak, Iran, Jemen, Afghanistan, Pakistan, Soedan, Somalië, Ethiopië, Algerije, Nigeria, enzovoorts, naar Europa toe?

Alles is de wil van Allah
Deze denkwijze wordt perfect omschreven met een voorbeeld uit het dagelijkse leven:

‘In Maleisië spreek ik morgen om 10.00 af. Antwoord van mijn moslim vrienden: ‘als Allah het wil’. De meesten komen wanneer ze willen (of pas de volgende dag, of helemaal niet). Dan heeft ‘god’ dat zo gewild. Zo simpel kan het leven zijn. Nog een kind, waar ze eigenlijk geen geld voor hebben? Door god gewild. Geen zin naar het werk te gaan? Door god gewild. Kind uit het raam gevallen terwijl moeder de hele dag TV zit te kijken? Door god gewild. Had het kind niet moeten vallen, dan had Allah wel een manier gevonden om de moeder van de TV weg te lokken. Kind gestorven? Met gods wil maken we gewoon een nieuwe. Individualiteit en uniciteit staan bij Allah en zijn aanhangers niet hoog aangeschreven.’

Wat bezielt de Europese elite door Allah een handje te helpen?
De schrijver vraagt zich daarom vertwijfeld af wat er met de Europese elite aan de hand is. Allah wordt ‘een handje geholpen’ door miljoenen moslims hierheen te halen, naar landen die op ongeveer ieder terrein op zeer gespannen voet staan met wat de Koran gebiedt.

Maar ze komen hier, mogen met meerdere vrouwen getrouwd blijven, krijgen voor al die kinderen –bij wie dezelfde verachting en haat wordt ingestampt- torenhoge uitkeringen en toeslagen, en mogen ook nog eens op oneindig veel begrip rekenen als ze desondanks toch overgaan tot misdaad, geweld en terreur, omdat hun ‘profeet’ heeft bevolen dat dit het lot moet zijn van al die minderwaardige en slechte ongelovigen die weigeren zich te onderwerpen aan Allahs religie, en die door een andere levenswijze een grote bedreiging vormen voor de islam.

Gewone mensen wier individualiteit en eigen mening werd afgebroken
‘Overigens heb ik het hier niet (alleen) over terroristen, maar over mensen wier individualiteit werd afgebroken, die een eigen mening werd verboden, en die door islamitische Korangelovigen of Koranstudenten werden geïndoctrineerd. Er is menselijk verstand nodig om onze huidige politiek te analyseren en gepast te reageren om ons binnen- en buitenlands beleid nieuw vorm te geven... Over een paar weken is het Sinterklaas. Ik wens dat hij alle gutmenschen duidelijk maakt dat ze niet de nieuwe messias zijn, en dat hij alle teleurgestelde mensen een beetje gezond verstand schenkt.’

Xander

(1) Journalistenwatch
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel en niet-commercieel gebruik)

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... eid-worden
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de islamisering

Bericht door Pilgrim »

Einde van de vrijheid?

Geplaatst op 11 november 2017

Afbeelding

Na de kernramp in Japan in 2011 besloot de ‘grote leider’ Merkel in blinde paniek alle kerncentrales in Duitsland vrijwel van de ene op de andere dag te gaan sluiten en heeft dus op de een of andere manier extra brandstof nodig. In 2022 wenst Merkel dat alle kerncentrales zijn gesloten en heeft dus extra olie nodig? Die had zij natuurlijk kunnen kopen in Rusland van Poetin, maar dat mocht zij van baas Obama niet, die in 2013 opnieuw de Koude Oorlog begon omdat Poetin, als kwelgeest die hij nu eenmaal is, niet zoals de rest van de ‘leiders’ klakkeloos voor Obama wenste te zwichten en Obama, die er nu eenmaal niet van houdt om te worden tegengesproken, de klokkenluider Snowden uitleverde, en wel onmiddellijk. Zo kreeg de olieboer Saoedi-Arabië nog meer vat op Europa dan deze via de Resolutie van Straatsburg al had en moest Merkel Duitsland omtoveren tot het eerste kalifaat in Europa?

Deze grote Duitse ‘leider’ wilde niet in haar eentje de rekening betalen, dus dwong ze de rest van Europa samen met haar tot betalen en zo begon de grootste volksverhuizing in de geschiedenis van de mensheid die zonder twijfel ooit bekend zal staan als de grootste strategische blunder die ooit door wie dan ook gemaakt is. Via deze blunder is een demografische ramp gestart die op zijn beurt weer voor een andere ramp zorgt via de arrogantie van onze grote ‘leiders’. Onze intelligentsia zijn nu eenmaal dol op discussiëren en alles is bij hen een discussieonderwerp. Zit daar het probleem? Heeft men al lang geleden de discussie verloren en wil men dat niet erkennen? Bij de discussie of de boerkini wel of niet moet worden verboden, doet men al zo vreemd. In principe heeft men volkomen gelijk als men stelt dat de boerkini moet kunnen. Natuurlijk heeft iedereen het recht om dat te dragen wat die zelf dragen wil. Maar dan moet iemand het wel echt zelf willen. Maar hoe weet je dat? Los van dat feit lijkt de boerkini misbruikt om juist een discussie dood te slaan door die de hoek van godsdienstvrijheid in te duwen.

Wat veel elitaire westerlingen niet willen of kunnen inzien, is dat een totalitaire ideologie, waar geen millimeter ruimte voor anders denken in zit, heel snel via ons principe dat “alles moet mogen” aan de touwtjes van iedere discussie trekt. Wij zijn dus niet langer leidend maar lijdend. De discussie lijkt doelbewust een richting opgejaagd waarin de vrijheid altijd het onderspit zal delven als degenen die de vrijheid verdedigen niet inzien dat zij dermate gemanipuleerd worden dat zij in een discussie, waarin de andere partij geen duimbreed toegeeft, slachtoffer van hun eigen gedogen worden. Om vrijheid en democratie voor erger te behoeden, zal men iets moeten verbieden waardoor het lijkt dat de verdediger van de vrijheid de onmogelijke partij is. Na de discussie over de boerkini komt straks ook de sharia aan bod, dat moet ook kunnen onder bepaalde omstandigheden vanwege het motto dat alles moet mogen, omdat het anders discriminatie is, zullen bepaalde islamieten stellen. Weer gaan dan op die manier de verdedigers van vrijheid de mist in door weer iets dat niet ter discussie dient te staan tot discussie te verheffen om ook die discussie uiteindelijk te verliezen, ‘omdat het anders geen vrijheid is’.

Het zo ondergraven van vrijheden leidt uiteindelijk tot het verheffen van terreur tot maat. En dat, terwijl onze vrijheden boven alle discussie dienen te staan. Zolang wij dat niet begrijpen, zullen figuren die niets ophebben met de westerse manier van leven ons langzaam aan, stapje voor stapje, meevoeren naar het op termijn totaal verliezen van alle vrijheden. De elite laat zich op een dermate manier manipuleren dat zij niet inziet dat zij gemanipuleerd wordt. Dat laatste wordt altijd door elite ontkend. En om te vermijden dat men moet toegeven de discussie te hebben verloren, is meegaan met de andere partij een betere en veel minder pijnlijke oplossing, dus: “Ja, de sharia moet dus kunnen, maar enkel onder bepaalde omstandigheden”. Natuurlijk, antwoordt de partij die heeft gewonnen groothartig. Gelukkig, denkt de elite, en gaat als sportief verliezer haar achterban van die veranderingen op de hoogte brengen.

En zo worden we verder en verder dieper de put ingetrokken. Wij laten ons in de val lokken door over alles een discussie te voeren en dat is pure domheid. Onze vrijheden dienen boven iedere discussie te staan. Iedereen die het daar niet mee eens is, heeft de vrijheid om hier te vertrekken. Conclusies die worden getrokken dat dit de vrijheid onderdrukt en dat degenen die dat doen de “Kristallnacht” willen herhalen, komen geheel en al voor rekening van diegenen die ons op een minne manier wensen te manipuleren om te heersen en op termijn onze vrijheden af te schaffen en ons tot slaaf te maken. Om dit niet te laten gebeuren, moeten we ophouden met de gewoonte om over alles een discussie te starten. Er moet een duidelijke lijst komen van vrijheden die onbetwistbaar zijn. Anders blijf je situaties houden dat hoofddoekjes lovers ieder verbod op basis van vrijheid via de rechter weer ongedaan proberen te laten maken, om zo via eindeloze procedures de andere partij te frustreren dat die dan maar weer toegeeft.

Precies dat is wat momenteel gebeurt. Onze kracht is ook tevens dus onze zwakte. Alles mag en alles kan betekent dat een ander die daar op tegen is ook het recht heeft om alles te laten omdraaien, want dat is dus ook vrijheid. We zitten in onze eigen val. Om daar uit te komen, moeten hoofdvrijheden beschreven worden die nimmer ter discussie kunnen noch mogen staan, zodat aanvallen daarop vanaf dan niet meer mogelijk zijn of minder zinvol. Dat is op zich een inperking van vrijheden, maar dit kan niet anders om vrijheden te beschermen tegen een toenemende groep nieuwkomers die vrijheden en onze manier van leven wensen te vernietigen. Dit als er geen andere mogelijkheid bestaat om ons los te maken van een radicale olieboer die de wereld meer en meer lijkt te terroriseren.

Door: “bozeoudeman”

https://ejbron.wordpress.com/2017/11/11 ... -vrijheid/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de islamisering

Bericht door Pilgrim »

INTEGRATIE OF ANNEXATIE

Geplaatst op 25 november 2017

Afbeelding

De multiculturele samenleving? Mislukte integratie? Welke integratie? De integratie is niet mislukt, we hebben geen integratieprobleem. Want het merendeel van de moslims wil helemaal niet integreren. Dus hoezo is er dan een integratieprobleem? Er is eerder een annexatieprobleem.

Jihad is just another brush on the palet. De Jihad van het geweld kennen we inmiddels maar al te goed. Aanslagen, vliegtuigen, trucks, bomgordels en anders zijn er altijd nog messen en bijlen. Naast de Jihad met geweld is er de Jihad van het woord. Deze manifesteert zich door middel van het klagen, het eisen, met demonstraties, rechtszaken en meldpunten, maar ook door middel van vertekenende informatie, Koranvertalingen, waarbij bijvoorbeeld “je moet zijn keel doorsnijden” wordt vertaald met “je moet hem tegenwerken”, en er zijn de regelrechte misleiding en leugens, Taqiyya en Kitman.

Een vast onderdeel van dit repertoire is het eeuwige beledigd zijn. Ik ben ooit begonnen om studie te doen naar het cliché van de beledigde moslim. Maar ik kwam erachter dat alles als belediging kan dienen en dat men in feite beledigd is, omdat je geen moslim bent. Ieder toegeven aan verdere eisen is een stap verder in een doodlopende straat.

In het verlengde van de Jihad van het woord is er de symbolische strijd. Die wordt dagelijks gevoerd door meisjes die hoofddoekjes willen dragen, bij de politie bijvoorbeeld. Door boerkini’s, door het weg retoucheren van kruisen op reclame en in logo’s, de Aldi doet het, zelfs Real Madrid doet het. Halal voedsel, gescheiden ingangen, een vrouwelijke arts, het uitbannen van varkensvlees, kruisen, het degraderen van Sinterklaas, Kerstmis en Pasen tot Eindejaarsman, Winterfeest en Voorjaarsfeest.

Daarnaast is er de Jihad van het geld. Deze uit zich door het ondersteunen of financieren van vormen van Jihad, maar ook door een uitkering te trekken of door te stelen. Alles mag, zolang het de islam sterker maakt en het gastland zwakker. En we hebben inmiddels ook kennis gemaakt met de seksuele Jihad, de Taharrush. Daarnaast is er de focus op Dawa. Het creëren en profiteren van verwarring in het gastland.

Er zijn loverboys, vaak moslims, maar die exploiteren enkel niet-islamitische meisjes. Er zijn misdaden waarbij soms oude vrouwen worden beroofd en dood geslagen, maar het zijn altijd moslims die niet-moslims doden.

Maar hoezo een misdaad? – in de Koran geldt dat je zonden je vergeven worden als je een christen doodt. Je komt in de hemel, de maagden liggen al klaar. Iedereen weet dat bepaalde groepen van de religie van de vrede oververtegenwoordigd zijn in de gevangenissen. Er naar refereren is al voldoende om het predicaat racist te verwerven. Het is duidelijk dat er sterk uiteenlopende definities zijn van wat een misdaad is en hoe die gestraft moet worden. Het wordt hoog tijd voor een aanpassing van onze wetten aan het misdadige tribale gedrag van deze nieuwkomers. Voor hen zou gedeeltelijk de sharia een uitkomst kunnen bieden: heb je wat gestolen? Zeg dan maar dag met je handje. Uiteindelijk is geweld het enige dat wordt begrepen. Ook dat staat in de Koran – in geval van overmacht mag je een tijdelijke vrede met de ongelovigen accepteren. Als er geen sprake is van overmacht word je verondersteld voor de islam te vechten.

Met deze verschillende typen van Jihad maakt de islam op een efficiënte wijze gebruik van de krachten van Mohammed´s onderdanen. De één is nu eenmaal beter in geweld en de ander heeft een voorkeur voor liegen en bedriegen. Het is allemaal goed. Alles in naam van een profeet die roofde, moordde en verkrachtte, die een slavenhandelaar was, en die pedofilie, bestialiteit en necrofilie bedreef. Dat is de soenna, het leven van de Profeet als voorbeeld. Je moet de aanslagplegers, hun helpers, de haat-imams, de demonstranten, de Taqiyya plegers, degenen die zich altijd beledigd voelen, de criminelen, de hoofddoekdraagsters, de vriendelijke man die altijd zegt dat islam vrede is en de hulpeloos kijkende bedelaars zien als een collectief, als de honderden gezichten van de islam. Vergis je niet, hun doelen zijn identiek: de wereld behoort toe aan de islam, we nemen het gastland over, we zullen het eerst verzwakken en onszelf versterken.

In Maleisië, dat onlangs zijn dubieuze mijlpaal van een moslimmeerderheid ervoer, ging de discussie er over dat je je kleren liever niet naar een wasserette kon brengen, want er zou bij de niet gelovigen wel eens een hondenhaar tussen kunnen zitten. En met schilderen worden kwasten gebruikt, daar zou een varkenshaar tussen kunnen zitten, dus vermijd die ook liever. Men is uitermate creatief in het scheiden van de gelovigen en de ongelovigen. Ik moet er nog bij zeggen dat de eerste bestuursdaad van de islamitische regering was om lekker veel islamitische vluchtelingen binnen te laten om in elk geval hun meerderheid zeker te stellen.

Over Iran en Indonesië wordt gezegd dat zij op vreedzame wijze tot de islam kwamen – er zou geen geweld aan te pas zijn gekomen. De elites werden islamitisch en daarna het volk. De infectie liep dus via de elite, zoiets als wat je nu in West-Europa ziet. De linkse elite ziet zichzelf als moreel hoogstaand. Zij staat zich voor op universele verworvenheden zoals democratie, vrouwenrechten, mensenrechten en vindt dat zij het universele gelijk aan haar kant heeft. Intussen ruilt zij deze verworvenheden heel snel in om aan de tafel van de oliesjeiks mee te mogen doen. Links is islam, diversiteit is islamisering en politieke correctheid haar wapenstok.

Voor de oorlog zei de regering: Ga maar rustig slapen. Tijdens de oorlog, toen de Joden werden afgevoerd, deed men ook alsof alles normaal was – niets aan de hand, gaat U maar verder slapen. En dat probeert men nu weer. Alleen ditmaal staat U op het menu.

De islam is niet één ding, ondanks de samenwerking van op het eerste gezicht volstrekt verschillende rollen. Het is heel goed mogelijk dat het merendeel van de eerste immigranten helemaal niet politiek was en ook niet met islamisering bezig was. Maar er zijn machtsgroepen binnen de islam die deze groepen manipuleren en gebruiken voor hun eigen doelen, ook met geweld. Wellicht wordt er te weinig aandacht gegeven aan de agressieve rivaliteit binnen islamitische groeperingen. Zo is momenteel Hezbollah machtiger dan het Libanese leger. Hezbollah is een pion in het sjiitische schaakspel om de macht.

Hoe dan ook, de verovering van het gastland is het doel, de verovering van Nederland, van West-Europa. Integratie speelt daarin natuurlijk geen rol. Het gaat om het opbouwen van een parallelle samenleving en het creëren van verwarring en haat. Dat is het recept voor annexatie. Misschien wil men wel proberen om, zoals Iran en Indonesië, onze West-Europese landen op een vreedzame manier te verkrijgen, maar als dat niet lukt, staat de gewelddadige annexatie voor de deur.

Vergeet niet dat de islam wel vaart bij annexatie; er zijn de concepten war booty en Jizya. Met war booty wordt bedoeld dat alles wat van de ongelovigen is kan worden afgepakt: bezit, vrouwen, kinderen. Jizya is de extra belasting die in een moslimland aan niet-moslims wordt opgelegd. Het annexeren van één van de West-Europese landen zal leiden tot een enorme kapitaalinstroom voor moslims, die voor een verdere islamisering gebruikt kan worden.

Dus ... gaat u maar rustig slapen.

Door: Petra de Geus (november 2017)

https://ejbron.wordpress.com/2017/11/25 ... annexatie/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de islamisering

Bericht door Pilgrim »

Een glimp opvangen van het “nieuwe Europa” in Praag

Geplaatst op 28 februari 2018

Afbeelding

Wat had kunnen zijn.

Dinsdag 20 februari. We zijn voor het eerst in Praag en – met uitzondering van een paar bezoeken aan Berlijn – is K. voor het eerst op het grondgebied dat ooit deel uitmaakte van het Warschau Pact. Vandaag hebben we, zoals onze gewoonte is bij aankomst in een nieuwe stad, musea en andere culturele attracties overgeslagen. In plaats daarvan hebben we er de voorkeur aan gegeven om heel veel te lopen – om een idee te krijgen van de plaats en de mensen en om ons te oriënteren.


Nadat we enkele uren hebben gedwaald door de kronkelende straatjes en over de met kinderkopjes geplaveide pleinen, die gedomineerd worden door kerken, kwamen we terug bij ons hotel en namen we aan de bar een drankje. Na twee gin en tonics zag ik dat K. tranen in zijn ogen had. Ik keek hem vragend aan. Hij kon nauwelijks een woord uitbrengen.

“Ik ben zo boos op de regering van mijn land!” barstte hij eindelijk in woede uit. Het betreffende land is Noorwegen. K. zette uiteen wat hem woedend maakte. We hadden net een groot deel van Praag gezien en de hemel weet hoeveel duizenden mensen ons voorbij waren gekomen. Niet één keer hadden we een hijab gezien. Laat staan een niqaab of een boerka. “In deze hele grote stad, niet één!”, riep hij. “En toch kun je, in dat kleine stadje waar wij wonen – ver van de bewoonde wereld! – niet één minuut uit het raam kijken of je ziet er wel één”.

Voor ons was de islamisering van West-Europa al bijna twintig jaar een constant gespreksonderwerp. We hadden uiting gegeven aan onze woede, frustratie, neerslachtigheid, en aan cynisme. Maar ik had hem nog nooit met tranen in de ogen gezien.

We hebben twaalf jaar in Oslo gewoond. In die tijd groeide de moslimbevolking gestaag. En dat gold ook voor het percentage moslimvrouwen met een hoofdbedekking. Tijdens onze eerste jaren in Oslo hadden we nog nooit een niqaab gezien, die alles bedekt, behalve de ogen, of een boerka, die zelfs de ogen bedekt. Geleidelijk aan werden beide echter bekende bezienswaardigheden.

Zeven jaar geleden zijn we verhuisd naar het kleine stadje waar we nu wonen. Het is ook oververzadigd geraakt met de hijab – en af en toe ziet men zelfs een niqaab.

In 2002 werd ik een onruststoker genoemd. Maar als je mij toen had gevraagd of het zestien jaar later onmogelijk zou zijn om een paar blokken verderop in de hoofdstraat van een afgelegen Noorse stad als die van ons te lopen zonder een hijab te zien, dan zou ik nee hebben gezegd: de transformatie zou niet zo snel plaats vinden.

Wat heb ik mij vergist!

In de loop der jaren zijn we veel naar andere plaatsen in West-Europa gereisd, waar hetzelfde proces van islamisering aan de gang is. Na een tijdje lijkt het allemaal bijna natuurlijk – de mannen met baard in een djellaba, de vrouwen in een hijab, de alomtegenwoordige wandelwagentjes en kinderwagens en een massa kinderen, waarvan sommige kleine meisjes ook een hijab dragen.

Maar nu zijn we in Praag en voor K. is het totaal ontbreken van enige islamitische aanwezigheid hier bijna een openbaring. Hij is zich allang intens bewust van wat er met zijn land gebeurt, maar nu, in Praag, heeft de gruwel ervan hem als een stomp in zijn maag geraakt.

Zaterdag 24 februari. Nog steeds geen hijab te zien.

’s Morgens maak ik nog een lange wandeling en ik kom gezinnen tegen waarvan ik me realiseer dat die vanuit de Sjoel [synagoge] naar huis gaan. Er zijn verschillende synagogen in de buurt. Een Joodse peuter rent vrolijk over het trottoir en zijn vader rent achter hem aan en tilt hem snel zo hoog mogelijk op. Hij betrapt me erop dat ik glimlach en hij lacht terug. Er is geen teken van de angst die er in toenemende mate voor zorgt dat Joden in West-Europese steden zich gedeisd houden, afzien van hun keppeltjes, verhuizen naar de Verenigde Staten of naar Israël. Joden zijn hier veilig.

Als ik hier in onze hotelkamer zit, kijk ik op mijn laptop naar een paar Noorse nieuwssites. Op ‘document.no’ lees ik dat de politiechef van Oslo, Janne Stømner, elke relatie ontkent tussen de torenhoge criminaliteit in Oost-Oslo en de toename van de immigrantenbevolking. (Ik heb naar deze crisis onlangs in City Journal een onderzoek gedaan). De plegers van misdaden zijn, volgens haar, ‘onze eigen tieners’.

Bij ‘resett.no’ is er een nieuwsbericht over de prijs voor de belangrijkste sociale commentator van het jaar. De winnaar is de 20-jarige Sumaya Jirde Ali, een hijab dragende Somalische immigrante. Het is haar tweede belangrijke onderscheiding dit jaar. (Vorige maand won ze een prijs voor ‘burgerlijke moed’.) Toen Ali haar prijs in ontvangst nam, noemde zij Sylvi Listhaug, de enige in het Noorse parlement die een verstandig geluid over immigratie laat horen. Dit is wat Ali zei: “F ** k Sylvi Listhaug.”

Volgens Resett barstte het publiek, dat uit de culturele elite van Oslo bestond, in luid gejuich uit. (Deze bewering was niet vreemd voor Ali. Recentelijk tweette ze: “F ** k het diplomatiek debat. F ** k de politie”).

Ten slotte bevat ‘rights.no’ een artikel van Hege Storhaug over Somaliërs die zich in Noorwegen hebben mogen vestigen onder het voorwendsel dat ze uit een mislukte staat komen – maar die hun kinderen naar scholen sturen in die ‘mislukte staat’ om hen te beschermen tegen de westerse waarden. Dit wijdverspreide fenomeen werd onlangs op tv besproken door onder andere Jon Helgheim, de politicus van de Vooruitgangspartij, die volgens Storhaug niets kritisch te zeggen had.

“Ons werd verteld dat als we op de FrP [Fremskrittspartiet] stemden”, zei K. eerder in de hotelbar, terwijl hij het Noorse letterwoord [FrP] voor de Vooruitgangspartij gebruikte, “dat er veranderingen zouden optreden. Maar er is niets veranderd!” Hij heeft gelijk. Jarenlang beloofde de Vooruitgangspartij dat, als zij aan de macht zou komen, zij Noorwegen zou redden van een beleid van krankzinnige immigratie. Welnu, ze maakt nu deel uit van de regering. FrP-leider Siv Jensen is minister van Financiën. Listhaug is een FrP-lid en zij slaat stoere taal uit. Maar welke substantiële stappen heeft haar partij ondernomen om de Noorse race naar de ondergang terug te draaien? Geen enkele stap.

Noorwegen heeft een hefboomfunctie in de EU. Het giet miljarden in die bodemloze put. Maar de Tsjechische Republiek profiteert maximaal van de EU-vrijgevigheid. Niettemin verzet het zich samen met Hongarije en Polen dapper tegen de druk van de EU om mee te doen aan de zelfvernietiging van West-Europa. In dit land van 10,5 miljoen mensen zijn er slechts 3500 moslims. In Praag kunnen K. en ik daarom een aangrijpende/schrijnende geheugensteun meemaken van wat steden als Oslo – nog niet zo lang geleden – waren en wat ze nu nog zouden kunnen zijn, ware het niet dat lamlendige idioten over hen regeren.

Maandag 26 februari. We gaan terug naar huis. Het totaal aantal vrouwen dat ik in een hijab heb waargenomen gedurende een week in Praag: nul. Het aantal minuten voordat ik er één zag bij aankomst in Noorwegen: nul.

Ze stond bij de bagageband op de luchthaven van Oslo.

Bron: www.frontpagemag.com

Auteur: Bruce Bawer

Vertaald uit het Engels door: “Wachteres” en “Henk V.”

https://ejbron.wordpress.com/2018/02/28 ... -in-praag/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de islamisering

Bericht door Pilgrim »

Islamisering? Hoezo dan?

10 maart 2018

Afbeelding

Een straat in Clichy-la-Garenne, een voorstad van Parijs. Op het moment dat je die straat in wilt lopen wordt de toegang bemoeilijkt. Een paar meter voor je uit zit een grote groep mannen geknield op uitgerolde tapijten. De groep blokkeert de gehele breedte van de straat. Er zijn gebaren. De palmen van hun handen gaan langs hun gezicht. Ze buigen in eenzelfde richting voorover tot ze met hun hoofd de grond aanraken. Er wordt gebeden. Waarom hier? Waarom nu? Je probeert de volgende straat even verderop want je eindbestemming bereik je toch wel maar de indruk van dit tafereel heeft iets buitengewoon vreemds.

Je denkt nog: die mannen hebben geen gebedsruimte dus doen ze dat op straat. Maar daarna denk je ook dat het daarmee niets heeft te maken. Het is een provocatie. Met deze demonstratie maken zij een scheiding tussen de gelovige en de ongelovige wereld waarbij de laatste overwonnen zal worden. Zo denk je dan. Is het angst waarom je zo denkt? Is de islamisering dan toch een feit? Want daar heb je zo vaak over gelezen.

In de weinige momenten die een mens in deze hectische tijden gegeven is om eens goed na te denken wat er allemaal gebeurt, komt men tot de bevinding dat we getuigen zijn van een schijnbaar onvermijdelijke ontwikkeling die door niemand gestopt kan worden. Het lijkt er steeds meer op dat over de gevolgen van in het verleden genomen beslissingen onvoldoende is nagedacht. Zijn we dom geweest of hebben we het gewoon niet willen zien dat open grenzen en instroom van andere culturen de nodige problemen gaan opleveren? Minderheden waren onschendbaar. Kritiek moest je er niet op leveren want dat was zoiets als het hebben van bepaalde denkbeelden uit een niet zo ver verleden.

Zijn er momenten geweest waarin we onderweg naar morgen soms verkeerde afslagen hebben genomen? Of is het een ‘logische’ ontwikkeling van toevalligheden, ontkenning en naïviteit waardoor het niet anders kon gaan? Is het soms bedoeld? Bestaat er een complot? Of is het een onbeheersbare dynamiek die door de gemaakte keuzes slechts zo moest gaan en niet anders? Zoals een trein op volle snelheid doordendert terwijl deze onbestuurbaar is en de noodremmen niet meer werken?

Afbeelding

Hoe het ook zij: noodlot, domme keuzes of incompetentie…één ding staat vast: de gevolgen zijn niet meer terug te draaien. We zitten er middenin en de vraag is hoe we verder moeten. Wat houdt dus ‘islamiseren’ in?

Want laten we het hebben over de islam. De islam is voor velen een probleem en voor sommigen zelfs een vijand. Het had er hier niet moeten zijn, zo zegt men, en nu het er is moet het zo snel mogelijk worden verwijderd, tenminste als de islam niet zelf aan haar gedachtegoed gaat werken en zich hervormt en schikt in de seculiere samenleving. Van een gepriviligeerde godsdienst waarvoor we extreem tolerant zijn geweest zal het een bescheidener rol moeten krijgen zoals alle andere geloven die in het privéleven thuishoren.

Islam is meer dan alleen moskee bezoek, koran lezen en ramadan houden. Islam is een totaal concept, een totalitaire visie op god, mens en samenleving. Het is niet alleen het geloof in Allah en in zijn profeet Mohammed, het is een leef- en denkkader dat alle aspecten van het bestaan omvat en beïnvloedt. De islam heeft de bijzonderheid dat het een eigen wets- en rechtssysteem heeft dat boven dat van de westerse wereld wordt gesteld. Daarnaast hebben we het niet gehad over het jihadisme, d.w.z. de strijd tegen de ongelovigen en de rechtvaardiging van terrorisme die aan de islam is blijven kleven en zelfs gezien wordt als de essentie ervan.

Met het huidige aantal moslims in Nederland kun je de klok niet meer veertig jaar terugzetten. Het is onmogelijk om ze te dwingen tot remigratie. Gedwongen deportatie zal niet zonder slag of stoot gaan en moet als uitgesloten worden beschouwd. Zoals de zaken er nu voor staan blijven ze hier. De moskeeën sluiten en de koran verbieden zal niet gaan werken. Daarvoor is het te laat.

Het enige wat rest valt onder damage control. Daar is beleid voor nodig, partijen en regeringsleiders die de problemen bevestigen en die willen aanpakken, zoals in het programma van de PVV beschreven staat. Dat betekent o.a. de souvereiniteit van het land terugkrijgen door als zelfstandige natie uit de EU te treden. Tenzij die organisatie zich hervormt of in elkaar stort. De hoop dat zoiets gebeurt is ijdel. Zoals ook de hoop op een hervorming van de islam zelf voorlopig een illusie blijft.

We moeten duidelijk de voldongen feiten onder ogen zien en de vraag stellen wat er dan nog wel gedaan kan worden.

Afbeelding

Voor al die verdwaasden, onwetenden of wegkijkers zul je moeten bepalen wat je eigenlijk onder islamisering verstaat. Dat is nodig omdat op een dergelijke vraag vele voorbeelden gegeven kunnen worden die echter niet goed worden gebruikt vanwege het intimiderende ongelijk die men door de vragenden voor de voeten krijgt geworpen. Ooit is dat de arabist Hans Janssen overkomen in een tv-uitzending van Pauw en Witteman.

Dagelijks kunnen we met eigen ogen ervaren of uit de (alternatieve) media vernemen wat islamisering zoal inhoudt. Het beste voorbeeld laat Zweden zien, het land dat voorop loopt in alles wat verder in dit artikel wordt besproken. De consequente voortzetting van een correcte en humane deugdcultuur heeft het land veranderd in een repressieve totaalstaat. Zeldzaam is het om te zien hoe door stupide initiatieven en een krankzinnig geworden beleid een deplorabele derde wereldland is gecreëerd waar niemand zich meer veilig voelt. De zweedse burger die in winkelstraten de teksten op de borden niet kan lezen en in het openbaar door boerka’s en hoofddoeken omringd wordt alsof er een invasie heeft plaatsgevonden van een andere planeet; de gewone burger dus die in een wereld leeft waarin de Babylonische spraakverwarring geen enkele communicatie met de nieuwkomers meer oplevert; diezelfde burger die zijn bek moet houden als er dingen gebeuren die de leefomgeving zienderogen vernachelt terwijl de verantwoordelijke huichelaars niet meer worden aangesproken; dat is dezelfde burger die wordt gewekt door het gegalm van de muezzin dat de luidende kerkklokken overstemt en zoiets maar dient te accepteren dat dit het nieuwe Zweden is. De luide oproepen tot Allah is een gegeven waar niemand om heeft gevraagd en waar de meerderheid geen goedkeuring aan zou hebben gegeven.

Zweden is het droevige voorbeeld waarvan zelfs een ezel kan zien dat verrijking een ander woord is voor nieuwe geïmporteerde armoede, achterlijkheid en stammenstrijd. Een land waarin de zweedse politieagent gevangen zit in de correcte dwangbuis van regels, hopeloos ontmand en voortdurend in de gaten gehouden door patjepeëers van het verdienmodel dat discriminatie en racisme heet. We hebben het maar niet over het geweld dat 24/7 wordt gepleegd dankzij de import van verkrachtingsculturen en voilá, deze eens zo welvarende natie staat aan de vooravond van etnische burgeroorlogen waarvan de eerste bommen en granaten al om je oren vliegen. Voor de lezer zal het niet moeilijk meer zijn om te begrijpen wat islamisering inhoudt.

Aldus hebben we hieronder een overzicht dat zeker niet uitputtend genoemd kan worden en dat de lezer zelf nog met eigen voorbeelden kan uitbreiden:
 • verplichte bezoeken aan moskeeën (scholen, wijkcentra, kennismaking bewoners)
 • ramadan journaals op televisie
 • iftarmaaltijden bijgewoond door politie ivm verbinding
 • gebedsruimten op werkplekken, in scholen e.a. instellingen
 • toekenning hoge bestuurlijke ambten aan salafistische moslims
 • grotere politieke invloed
 • verandering van straatbeeld
 • verpaupering buurten
 • moeizame omgang met allochtonen ivm taalbarrière en verschillen in cultuur
 • biddende moslims in openbare ruimten
 • bouw moskeeën
 • luide gebedsoproepen
 • normalisering hoofddoekdracht, boerka’s etc.
 • positieve beeldvorming door media
 • ontkenning ongelijke positie van vrouwen
 • shariawetgeving
 • anti homosexualiteit
 • antisemitisme
 • rooskleurige perceptie islam als religie van vrede
 • scheiding van mannen en vrouwen in theater, zwembaden, universiteiten, loketten
 • weigering medische zorg door artsen/verpleegkundigen van ander geslacht
 • aanpassing lesmateriaal scholen (holocaust)
 • prestatiecriteria verlaging op scholen
 • aanpassing les- werkroosters ivm ramadan
 • het niet ingrijppen van politie tijdens ongeregeldheden verzoorzaakt door allochtonen
 • het niet benoemen van criminaliteit
 • versoepeling van straffen voor allochtonen
 • een nieuwe kuisheid
 • taalkundige aanpassingen
 • inperking en verbod op islam beledigende of kritische uitingen
 • positieve discriminatie op arbeidsmarkt
 • criminaliteit
Over censuur valt nog het volgende te zeggen. Als geen ander voorbeeld laat deze ontwikkeling in het kader van de strijd tegen islamofobie zien hoe een fundamentele verworvenheid als vrijheid van meningsuiting wordt afgeschaft. De omzichtigheid om niet te beledigen is angsthazerij. Als censuur niet wordt opgelegd dan wordt ze in de vorm van zelfcensuur als gewenste houding van bijvoorbeeld kunstenaars geëist. De onbegrensde uitingen van satire en ironie worden beperkt omdat de andersoortige humor moslims onwelgevallig is. Bedreigingen zijn dan het antwoord en als het even kan stuurt men aan op verbod van wat wordt gezegd en geschreven. Men zal dus voortdurend omwille van het ‘verbinden’ op eieren moeten lopen. Ten behoeve van de normalisering verschijnen er ‘feel good’ verhalen of wordt ‘de ander’ al snel tot rolmodel gemaakt. De balans is hierbij volkomen zoek. Een samenleving die de vrijheid om te denken, uit te beelden en te schrijven filtert op wat potentieel hatelijk of beledigend is, is een gemankeerde, ongezonde deugddictatuur.

Van de opgesomde voorbeelden behooort veel tot de strategie van het vereffenen van de paden naar diversiteit. Het gaat er van uit dat cultuur inwisselbaar is zonder rekening te houden dat zij organisch is gegroeid na eeuwen van moeizame strijd om zelfbehoud. De rijkdommen moeten worden gedeeld, zo dwingt men ons, om onvermijdelijk alles in een nachtmerrie te dompelen waarin er geen rijkdom meer over zal zijn om nog te delen. Of dit alles nu gepland is of niet zal weinig meer uitmaken.

De paradox van de Westerse cultuur is dat haar verworvenheden zoals kritische rede, tolerantie en het vermogen om aan alles te twijfelen in feite het einde oplevert van wat haar zo succesvol maakte. Zij zal op een harde wijze ervaren dat niet alle culturen gelijk zijn en dat vooral de islam haar ingrijpend zal veranderen. Er is nog een mogelijkheid om de schade met een nieuw beleid en door toenemende druk van de bevolking te beperken al zal het, zo moet men vrezen, nooit meer worden zoals vroeger.

https://www.opwegnaarmorgen.nl/2018/03/ ... oe-zo-dan/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 44630
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Beschouwingen over de islamisering

Bericht door Mahalingam »

Ik weet, het is niet gebruikelijk maar toch dump ik hier Franse tekst.
Séparatisme islamiste : l'appel des 100 intellectuels divise la classe politique
LE SCAN POLITIQUE - Plusieurs personnalités politiques ont réagi à la tribune signée par 100 intellectuels, qui dénoncent la montée en puissance du «totalitarisme islamiste» dans les banlieues françaises.
http://www.lefigaro.fr/politique/le-sca ... itique.php
Spoiler! :
Depuis sa publication dans les colonnes du Figaro, l'appel de 100 intellectuels contre le «séparatisme islamiste» observé dans certaines banlieues françaises a suscité des réactions éparses au sein de la classe politique. La plus officielle est venue du gouvernement. Son porte-parole, Benjamin Griveaux, a jugé «stigmatisante» la tribune, notamment son usage du terme d'«apartheid» pour qualifier la «ségrégation à l'envers» qui opposerait des «dominés» à des «dominants» supposés.

S'il a reconnu mardi sur France Inter qu'il y a «des quartiers de la République où le salafisme a pris le pouvoir», l'élu de Paris a tenu à souligner que «la reconquête» ne se faisait pas «dans les tribunes». «Elle se fait avec la police de sécurité du quotidien, elle se fait en dédoublant les classes et en ayant deux fois moins d'élèves dans les quartiers difficiles», a-t-il égrené.

Dans le giron de La République en marche, le député apparenté Manuel Valls a pris le contre-pied de la parole gouvernementale officielle en relayant le texte sur Twitter. D'après l'ancien premier ministre socialiste, «ouvrir les yeux» et «dire les choses» sont «le meilleur service à rendre à la République et aux musulmans de France pour les aider à combattre l'islam politique et l'islamisme». Une position qui ne surprend pas, Manuel Valls étant régulièrement en première ligne sur les questions de laïcité et d'islam, parfois au regret de ses collègues de la majorité.

À droite, deux personnalités notoires ont apporté leur soutien aux signataires de la tribune, qui inclut divers historiens, écrivains, journalistes, philosophes et essayistes. Présidente du conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse a appelé à «avoir la lucidité de mesurer le danger et la volonté de [s'opposer]» au phénomène décrit dans le texte. Un autre président de région, Xavier Bertrand, a exprimé son approbation, relayant la tribune sur Twitter en y adossant un sobre: «Moi aussi, je signe». En décembre, le patron des Hauts-de-France avait claqué la porte des Républicains à la suite de l'élection de Laurent Wauquiez à sa tête sur une ligne droitière.

Certains soutiens du texte sont à trouver à l'extrême droite, à l'instar de Jean Messiha, membre du bureau politique du Front national, d'après qui la tribune devrait être diffusée «en masse».
Franse intelligentsia luidt noodklok over islamisme
Honderd intellectuelen vormen in Frankrijk een front tegen de toenemende invloed van de politieke islam in het maatschappelijk debat. De oproep verbindt zowel denkers aan de linkerkant van het politieke spectrum als aan de rechterkant. ‘De politieke islam is uit op zoveel mogelijk terreinwinst.’

‘Nee tegen islamistisch separatisme,’ luidt de kreet in het ingezonden stuk, dat dinsdag werd gepubliceerd in de Franse krant Le Figaro. De brief is ondertekend door honderd prominenten, onder wie oud-minister Bernard Kouchner van de sociaal-democraten, filosoof Alain Finkielkraut en historicus Pierre Nora.

‘Republiek krijgt stokslagen’

Ze waarschuwen voor het islamisme, dat ‘terreinwinst probeert te boeken’. Stéphane Breton, een van de opstellers van de tekst, zegt tegen Le Figaro dat de republiek ‘stokslagen ondergaat’ en wil ageren tegen de politieke islam.

Opmerkelijk is dat een groot aantal intellectuelen in Frankrijk de handen ineen heeft geslagen voor een boodschap tegen de politieke islam. ‘We zijn burgers met zeer uiteenlopende meningen die vaak tegenover elkaar staan,’ zo begint de oproep. ‘We worden niet verenigd door onze standpunten, maar door het gevoel voor bedreiging van onze algemene vrijheid, en in het bijzonder de vrijheid van gedachten.’

‘Islamisme is het nieuwe totalitarisme’
Het islamisme wordt het ‘nieuwe totalitarisme’ genoemd. Maar ook actiegroepen tegen ‘islamofobie in Frankrijk’ moeten het ontgelden. ‘Er werd een bijeenkomst gehouden over het “staatsracisme”, dat verboden was “voor witten”. Dit komt de laatste tijd vaker voor, constateren de schrijvers, ‘zo hebben we nu vernomen dat de beste manier om racisme te bestrijden is om de ‘rassen’ gescheiden te houden.’ Volgens de schrijvers van het ingezonden stuk wordt er gestreefd naar een nieuw soort ‘apartheid’ in Frankrijk.

Er worden in het stuk een aantal harde noten gekraakt: ‘Maar waarom moet het beschermen van minderheden betekenen dan een vrouw die zonder hoofddoek over straat wil, verandert in een prooi? Of dat een ‘ras’ dat zich inlaat met andere rassen vernederd zou worden? Waarom moet dat betekenen dat een religie, die er een uit vele is, gezichtsverlies lijdt als dat wordt erkend?’

‘Is die beoogde segregatie niet een uiting van minachting tegen democratie en tegen ons land?’ luidt een retorische vraag in het artikel. ‘Lange tijd is de eenheid van het land gebaseerd op onverschilligheid ten opzichte van verschillen, die tot conflict kunnen leiden.’

De afschaffing van privileges is het fundament van de republiek
Volgens de opstellers van het ingezonden stuk, moet Frankrijk vasthouden aan de kernwaarden van de republiek. ‘Het standpunt dat iedereen volgens zijn eigen wet kan leven, of in zijn eigen kaste, en die van de anderen kan minachten, is in strijd met de geest van de republiek. De republiek is gebouwd op de afwijzing van rechten die gelden voor specifieke of exclusieve groepen. Op de afschaffing van privileges. Dezelfde wetten gelden voor iedereen, dat is de garantie voor de republiek.’

‘Het nieuwe separatisme is gemaskerd,’ luidt de conclusie van het stuk. ‘Het wil goedwillend overkomen, maar in werkelijkheid is dit het wapen van de politieke islam. Het islamisme wil een uitzonderingspositie, want het verwerpt andere geloven, en ook moslims die niet dezelfde waarden delen. De politieke islam voelt zich vernederd als hij niet dominant is. Dat kunnen we niet accepteren. We willen in een wereld leven waarin geen enkele religie ons de wet voorschrijft.’
https://www.elsevierweekblad.nl/buitenl ... me-597764/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de islamisering

Bericht door Pilgrim »

LONGREAD: Wat ons te wachten staat als we de islam niet stoppen

Geplaatst op 21 maart 2018

Afbeelding

Iedereen praat over islamisering en of de islam bij Duitsland zou horen. Er gaat geen dagelijks nieuws voorbij, waarbij niet uiterlijk op de tweede plaats de islam opduikt. U denkt dat dit het hoogtepunt zou zijn? Helemaal mis. Lees hier wat er allemaal nog komt, zo concreet als u nog nooit hebt gelezen: van uw hond via uw wijnvoorraad tot aan uw homofiele buurman. Barbara Köster toont het in alle duidelijkheid aan en verbuigt tot in het detail wat ons te wachten staat als we de islam niet stoppen.

Woord vooraf


Een woord aan u, geëerde lezers, voor het geval u in de islam geen probleem voor uzelf ziet. Ik wil proberen aan te tonen welke mogelijkheden zich voordoen en wat u stimuleert wanneer u diegenen ondersteunt die islamisering accepteren of er zelfs opzettelijk voor zorgen. U moet beslissen of u zo wilt leven.

Aan alle huis- en woningbezitters en huurders

U bezit uw onroerend goed onrechtmatig. Rechtmatig behoort het toe aan de moslims. Dit geldt ook voor roerend goed, dat u tot nu toe als uw eigendom beschouwde. Alleen is de tijd nog niet rijp voor de praktische overhandiging van uw vermeende eigendom aan de ware eigenaren.

Aan alle vrouwelijke vrijgezellen

U zou zo snel mogelijk moeten trouwen, of u zult bij uw ouders, ooms of broers en zusters moeten gaan wonen. Een alleenstaande vrouw is een prostitué. Verhuurders mogen niet aan zulke vrouwen verhuren. Woongemeenschappen van vrouwen en mannen, die geen familie van elkaar zijn, zijn in de islamitische cultuur eveneens niet mogelijk. Ook hier geldt het vermoeden van ontucht.

Aan alle mannelijke vrijgezellen

U zult eveneens zo snel mogelijk trouwen. Ongetrouwde mannen worden in de islamitische samenleving niet graag gezien. Het huwelijk is quasi religieuze plicht.

Aan alle homoseksuelen

Zij zouden het moeten weten. Voor hen geldt de doodstraf.

Aan alle getrouwde mensen

Volgens islamitisch recht is alleen een huwelijk tussen man en vrouw mogelijk, waarbij de man tot vier vrouwen mag hebben. Het islamitisch huwelijk is een vruchtgebruiker-verdrag. De man verwerft het recht op het gebruik van de geslachtsorganen van zijn vrouw(en). Het strafbaar feit van verkrachting binnen het huwelijk bestaat daarom vanzelfsprekend niet. Voor de echtgenoten geldt het voorbeeld van de profeet Mohammed; zij zijn in de verbinding met hun vrouw de profeet. Hier gaat het om gezag.

Voor echtgenotes is niet het voorbeeld van Mohammed maatgevend, maar dat van diens vrouwen. Hier gaat het om gehoorzaamheid. De man-vrouw-relatie is er eentje van macht en ondergeschiktheid. Familiebinding gaat voor huwelijksbinding. Met familie wordt in de islam niet het geïsoleerde kleine gezin bedoeld, dat als westers decadent verschijnsel geldt, maar de uitgebreidere grote familie. Terwijl de familie als sociale eenheid in de islam onaantastbaar is, is de paarrelatie altijd kwetsbaar door het gemak waarmee de mannen de scheiding kunnen doordrukken, door gemaskeerde prostitutie zoals het tijdelijke huwelijk en door het toestaan van het concubinaat.

Aan alle vaders

De kinderjaren worden in de islamitische cultuur niet gewaardeerd. Kinderen hebben geen rechten, zij behoren tot het bezit. Als u zich verantwoordelijk voelt voor een kind, uw eigen welzijn ten gunste van hem opzij zet, wellicht zelfs regelmatig een spelletje met hem doet, bent u net zomin serieus te nemen als het kind. Alleen aan u, de vader, is respect verschuldigd en u moet dit afdwingen. U kunt naar eigen goeddunken over het kind beschikken, het moet u blind gehoorzamen, zoals Allah blind gehoorzaamd moet worden. Kinderen moeten alle ouderen en sterkeren gehoorzamen. Ook een volwassen man blijft altijd de zoon van zijn vader en kan alleen maar eigen autoriteit verwerven door de heerschappij over vrouwen en kinderen.

Aan alle moeders

Kinderopvoeding is een taak van de familie en dus die van u als vrouw en moeder. U hebt echter desondanks slechts een beperkt recht op uw kinderen. In geval van een scheiding kan uw ex-man een zoon tot de leeftijd van zeven jaar, een dochter tot de puberteit, onder uw hoede laten, daarna komen ze bij hem. De wettelijke vertegenwoordiger is altijd alleen maar de vader. Organisaties om families te ontlasten, zoals crèches en kleuterscholen, zijn niet noodzakelijk. Ze zijn zelfs schadelijk, want ze vernietigen het familiaire relatienetwerk. Familie is een norm die vervuld moet worden en niet alleen maar een begrip dat familielidmaatschap omschrijft.

Aan alle zorg behoevende familieleden

De verzorging komt eveneens aan de familie toe. Een islamitische gemeenschap beschouwt zichzelf in principe niet verplicht om taken uit handen te nemen van de familie. Het zou voorstelbaar zijn de vermogens van liefdadigheidsinstellingen, die tot nu toe bejaarden- en verzorgingshuizen exploiteren, over te hevelen naar islamitische stichtingen, die daarna armenzorg in hun zin uitoefenen.

Aan alle meisjes en vrouwen die graag fietsen

Kijk eens naar dit filmpje van het meisje Wajda!

Aan alle hondenbezitters en diegenen die graag een hond willen

Honden zijn onrein en mogen niet in huis gehouden worden. Zwarte honden moeten gedood worden.

Aan alle wijnboeren, bierbrouwers, jeneverstokers en iedereen die een lekker glaasje weet te waarderen

Alcohol is verboden. Dit omvat het verbod hem te produceren, te verkopen en te consumeren. Wijnkelders, bierbrouwerijen, stokerijen, slijterijen zouden bezoek van de Kalasjnikov kunnen krijgen, die de bestanden vernietigt en de eigenaar ruïneert. Zo gaat dat in islamitische landen. De consumptie van wijn wordt met stokslagen bestraft. In Iran kan bij de derde veroordeling wegens het drinken van alcohol de doodstraf opgelegd worden. De verwoesting van complete cultuurlandschappen aan de Rijn en de Moezel, in de Pfalz, in Baden en Franken, om alleen maar de grotere in Duitsland te noemen, zou slechts een kwestie van tijd zijn. Steile hellingen kunnen verwilderen, terrassen en de vlakte zouden geschikte bouwgrond zijn voor nieuwe nederzettingen.

Aan alle varkensmesters en ham-makers

Er bestaat in de islamitische eetcultuur geen Parma- of San-Daniele-ham, geen Serrano, Aragon en Pata Negra, geen Westfaalse, Schwarzwälder, Tiroler ham, geen Lardo, bacon of gewoon spek, geen reuzel, geen spare-ribs of varkens-schenkel, geen schnitzel, geen salami of andere varkensworst. Deze spijzen zijn onrein. Aan deze opvatting zal nauwelijks iets veranderen. Uw bedrijf heeft weinig toekomst.

Aan alle vegetariërs en veganisten

Uw manier van leven wordt niet graag gezien in de islamitische cultuur. De profeet heeft gezegd: “Wie veertig dagen lang geen vlees eet, diens karakter wordt slecht.” Het cijfer “veertig” moet niet letterlijk genomen worden, het staat voor een langere periode, mar niet voor een heel lange tijd, anders zou er “veertig jaar” staan.

Aan alle lottospelers en andere gokkers en hun organisaties

Kansspelen zijn verboden.

Aan alle werknemers van verzekeringsmaatschappijen

Verzekeringen gelden als kansspel en zijn zodoende verboden.

Aan alle werknemers van banken

U zult zich moeten verdiepen in islamitische bankzaken.

Aan alle vrouwelijke artsen en verpleegsters

U mag alleen nog meisjes en vrouwen behandelen en verzorgen. Vrouwen zijn mensen die er als vrouw uitzien en niet die zich als vrouw voelen.

Aan alle mannelijke artsen en verplegers

U mag zich alleen nog maar bezighouden met jongens en mannen. Beslissend is ook hier het uiterlijk.

Aan alle kappers en kapsters, masseurs en masseuses, fysiotherapeuten en fysiotherapeutes

U mag alleen nog mensen van uw eigen geslacht behandelen.

Aan alle psychotherapeuten

Uw beroep is in de islamitische cultuur tamelijk exotisch. De psychoanalyse werd niet door een moslim uitgevonden. De islam spoort niet aan tot introspectie, maar laat uitkijken naar de uiterlijke vijand. Een zien of het hen lukt stand te houden.

Aan al diegenen die bij de kerken werken

Er wordt van u verwacht dat u zich nog veel onopvallender gedraagt dan nu al het geval is.

Aan alle monniken en nonnen

Uw stand is verboden in de islam. Kloosters zijn niet de moeite waard om beschermd te worden. Het vermogen, inclusief het goed onderhouden onroerend goed, zou vast en zeker ook welkom zijn in een islamitische stichting.

Aan alle vrouwelijke rechters

In de islam is het niet toegestaan dat vrouwen rechtspreken. U wordt ontslagen.

Aan alle rechters

De huidige rechterlijke organisatie zal verder onder druk komen te staan. Recht en Justitie zijn wezenlijke terreinen van de islam, die hij ook wil bezetten. Het doel, de sharia en een islamitisch rechtswezen, eerst voor moslims, daarna voor iedereen, invoeren raakt nooit uit het gezicht.

Aan alle leraren/leraressen mannelijke en vrouwelijke leerlingen en studerenden

Bij de onderwijsmanifestaties is sprake van seksescheiding. De leerplannen worden geïslamiseerd. Het leerplan van ISIS ziet er bijvoorbeeld zo uit: van buiten leren van de koran, lezen, schrijven en de basisvaardigheden rekenen. Voor jongens komt daar militaire opvoeding bij. Om tot het hoger onderwijs te worden toegelaten, is het noodzakelijk de koran uit het hoofd te kennen.

Aan alle curatoren en bezoekers van kunstmusea

Er zal niet meer zoveel ten toon te stellen en te zien zijn. Standbeelden zijn verboden, afbeeldingen van mensen eveneens.

Aan alle galeriehouders en kunsthandelaren

Wellicht helpt een overstap naar islamitische kunst.

Aan alle musici, zangers concertbezoekers en muziekhandelaren

Componisten zoals Bach, Händel, Haydn, Beethoven, Mozart, Mahler, Schönberg zijn in de islamitische cultuur onbekend. Opera´s en symfonieorkesten, instrumenten zoals orgel en piano behoren eveneens niet tot het cultuurgoed. Het vernietigen van muziekinstrumenten is gerechtvaardigd. De vrouwelijke zangstem bedreigt de moraal. Muziek en zang worden slechts in zoverre geduld als ze de zintuigen niet prikkelen. Als hoogste kunstvorm in de islam geldt het reciteren van de koran. Zij is in zekere zin de “muziek” van de islam.

Aan alle dansers en mensen die van dansen houden

Ballet is onislamitisch. Dans is verboden. Dat blijkt alleen al uit de seksevermenging in het openbaar en bovendien uit het verbod op opwindende prikkels, die uitgaan van muziek en beweging. Er zal dus geen gedoe meer zijn rondom welk opera-bal dan ook, dat behoort tot het verleden.

Aan alle sporters en sportfans

Sport is heidens. Olympische Spelen zijn afgoderij. (dat vond bijvoorbeeld ook de kerkvader Tertullianus, opnieuw een voorbeeld voor het voortleven van het vroege christendom in de islam. De Olympische Spelen waren inderdaad een feest ter ere van de Antieke goden).

Aan alle dichters, schrijvers, dramaturgen en lezers

Lyriek wordt zeer gewaardeerd in de islamitische cultuur, echter alleen in gebonden taal. Het drama heeft in de islamitische traditie geen plaats. De roman is ondanks de Egyptische winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur, Nagîb Mahfûz, altijd nog vreemd en wordt door veel religieuze autoriteiten afgewezen, omdat hij kunstmatige werelden creëert, die afleiden van Allah. Vooral Science Fiction is een aanmatiging en godslastering, omdat alleen Allah de toekomst kent. In plaats van romans te schrijven en te lezen, wordt aangeraden dat men zich bezighoudt met de koran.

Aan alle modemakers

Mode voor vrouwen op de voormalige westerse manier zal alleen nog maar gedragen kunnen worden in het familiaire kader of in puur vrouwelijk gezelschap. Zijn ontwerp en zijn aanbod zou u daar op moeten afstemmen. Ook de mannenkleding zal veranderen. Stropdassen zullen verdwijnen (alleen al vanwege de kruisvorm), en vooral die van zijde, omdat zijde voor mannen verboden is.

Aan alle parfummakers

Alcohol wordt als grondstof voor parfums afgewezen. U zou moeten leren om parfums op oliebasis te produceren.

En tot slot aan alle mannen...

De decadentie van de ontbrekende wil om macht over vrouwen uit te oefenen, is afgelopen.

...en aan alle vrouwen

Omdat een geëmancipeerde vrouw in de hel komt, is het de plicht van de gemeenschap haar voor emancipatie te behoeden. De ware emancipatie is kuisheid. Kuisheid is bevrijding. Ook verboden en betutteling zijn echte emancipatie. Gevangenschap is verlening van bescherming. Ongehoorzame vrouwen zijn geen vrouwen.

Ik dank u voor uw aandacht!

Bron: https://juergenfritz.com

Door: Barbara Köster

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/03/21 ... t-stoppen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de islamisering

Bericht door Pilgrim »

De oude complotdenker

Geplaatst op 23 maart 2018

Afbeelding

In tegenstelling tot wat velen denken, moet ik weer het feestje verpesten als irritante betweter die ik vaak ben. Sorry, maar de cijfers liegen nu eenmaal niet. Zeker niet als deze cijfers van het toch betrouwbare CBS afkomstig zijn. Sommige, helaas vele, dromers in Nederland leven in de verkeerde droom dat het overnemen van ons land door de islam niet mogelijk zou zijn. De cijfers wijzen iets anders uit.

Verder brullen sommige moslimactivisten dat zij de nieuwe Joden gaan worden, dat de Europeanen de islam wensen uit te roeien. Om dit terecht naar het rijk der fabelen te verwijzen, eerst wat cijfers: in 1940 waren er in Nederland nog geen 150.000 Joden op een bevolking van 9 miljoen, terwijl er nu, anno 2018, volgens officiële cijfers rond een miljoen moslims in Nederland wonen op een bevolking van 17 miljoen. Officieus, met de vele illegalen erbij, zal dit aantal wel eens in de richting van de 1.200.000 of meer kunnen gaan. In 70 jaar tijd is de moslimbevolking van 300 gestegen naar rond minimaal 1 miljoen.

In 1947, vlak na de oorlog, waren er pakweg 300 moslims in Nederland, in 1960 was dit aantal gegroeid naar 1400. Niet echt alarmerend dus. Ook niet toen iets meer dan 10 jaar later, in 1971, er inmiddels al bijna 55.000 moslims in Nederland waren neergestreken. Maar in 2000, iets meer dus dan 50 jaar na die eerste 300, waren er 800.000 moslims in Nederland, en anno 2017 stelde het CBS dat er officieel rond 1.000.000 moslims in Nederland zijn. Wie nu nog niet begrijpt waar de schoen wringt, is niet meer te helpen.

Mensen die nu nog in ontkenning blijven vastzitten en stellen dat er niets aan de hand is, raad ik aan eens naar een psychiater te gaan. Maar wellicht hoeft dat straks niet meer. Met het eindelijk politiek uit de ‘kast komen’ van moslimactivisten zal de echte show kunnen beginnen. Het dreinen om gebedsruimten zal toenemen, net als de wens, de eis, om de hoofddoek overal te accepteren. De eis tot het instellen van sharia wetgeving zal dan volgen. Dit, terwijl ook de islamitische ‘intocht’ onverminderd doorgaat. Door die aanwas en via geboorte zal de groep moslims snel groter worden.

Ondertussen zal de druk op Europeanen verder worden opgevoerd. Iets dat tot nu toe enkel door wat losse types gebeurde, types die met de meest curieuze stellingen kwamen, zoals de door de Europeanen geplande massamoord op onder andere alle Europese moslims, op precies dezelfde wijze als in 1940-1945 zes miljoen Joden is overkomen. De islamieten worden de nieuwe Joden, krijsen deze activisten al jarenlang.

De vergelijking die deze islamactivisten maken met hun bewering dat zij als nieuwe Joden slachtoffer van genocide gaan worden, loopt aan alle kanten mank. Om te beginnen is de vergelijking qua aantallen al absurd: er zijn pakweg 1,6 miljard islamieten op de wereld. Het lijkt mij toch echt te onzinnig voor woorden om de mogelijkheid enkel te opperen dat pakweg 5,4 miljard mensen, die veelal onderling geen contact hebben, voornemens zouden zijn om dus 1,6 miljard anderen te vermoorden.

Verder is het toch bij iedereen bekend dat de Joden tot 1945 geen eigen land hadden en als minderheden in andere landen woonden. Moslims daarentegen hebben diverse landen om naar toe te gaan. En terwijl zij dus zeer makkelijk naar meerdere islamitische landen kunnen, komen zij juist massaal naar Europa om zich hier dan te laten discrimineren en om ook nog eens slachtoffer van genocide te worden. Onzin dus.

De werkelijke agenda lijkt toch echt het koloniseren van nu ook Europa, uit naam van Saoedi-Arabië, om wereldwijd de mensheid hun religie op te dwingen, iets dat zij door de eeuwen heen eerder probeerden. Om hierbij zo weinig mogelijk tegenstand te ondervinden en zelfs nog meer dan dat hierbij openlijke steun van diverse politieke partijen, groeperingen en bovenal vele honderdduizenden zich schuldig voelende burgers te verkrijgen, drukt men keihard op de open zenuw bij de meeste Europeanen, de Holocaust. Maar natuurlijk ben ik weer een te boze oude man die graag in complotten denkt. We zullen zien.

Door: “bozeoudeman”

https://ejbron.wordpress.com/2018/03/23 ... lotdenker/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de islamisering

Bericht door Pilgrim »

De politieke islam is springlevend

Sam van Rooy, 10-4-2018

Volgens Majd Khalifeh is de ‘politieke islam’ aan het uitsterven (volgens de Algerijnse journalist Hamid Zanaz is ‘politieke islam’ een “flagrant pleonasme omdat de islam in de eerste plaats politiek is”). Khalifeh probeert dat te onderbouwen door te verwijzen naar de Arabische wereld. Maar als de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten evenals opinie-onderzoeken in de islamitische wereld iets aantonen, dan is het juist dat de zogenaamde ‘politieke islam’ springlevend is.

Ook voor Belgische moslims klinken de woorden van de politieke dwergen uit Brussel [Partij Islam] wereldvreemd,” schrijft Majd Khalifeh. Hoe weet hij dat? Heeft hij een opiniepeiling gehouden? Wat we wél weten is dat het onderzoek van Dr. Ruud Koopmans aangeeft dat: 66,1% van de moslims in België vindt dat moslims terug moeten naar de wortels van de islam; 82,2% vindt dat er maar één interpretatie van de Koran is en dat elke moslim zich daaraan moet houden; en 69,6% vindt de regels van de Koran belangrijker dan de Belgische wetgeving (bron: Berlijnse Centrum voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek of WZB, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung). Met andere woorden: er is wel degelijk een voedingsbodem en kiespotentieel voor islamitische partijen zoals Partij Islam.

Sharia
Vervolgens geeft Khalifeh twee voorbeelden uit de Arabische wereld. Het eerste is een taxichauffeur in Tunesië die zei dat hij voor de ‘islamisten’ van Al-Nahda had gestemd omdat hij de andere partijen niet kent en, zo concludeert Khalifeh, “dus niet omdat de sharia moet heersen”. Het tweede voorbeeld is Egypte, waar de ‘islamisten’ louter succes zouden hebben wegens het uitdelen van voedselpaketten.

Maar uit opinie-onderzoeken in islamitische landen blijkt dat meerderheden van moslims willen dat de sharia de officiële wet wordt in hun land. Bijvoorbeeld dit onderzoek van Pew Research Center: in Afghanistan (99%), Irak (91%), de Palestijnse gebieden (89%), Pakistan (84%), Marokko (83%), Egypte (74%), Indonesië (72%), Jordanië (71%) en Tunesië (56%) wil de meerderheid van de moslims dat de sharia de officiële wet wordt van hun land.

Dat heeft helaas tot gevolg dat er in de islamitische wereld in wezen slechts de keuze is tussen pest en cholera, namelijk een min of meer seculiere dictatuur enerzijds of een islamitische theocratie (kalifaat) anderzijds (of, wat doorgaans het geval is: iets dat daartussenin ligt, een mengvorm). Elk moslimland kan als dusdanig worden gekarakteriseerd. De Duits-Turkse islamhervormster Seyran Ates stelt: “Er zijn te veel mensen in onze religie die akkoord gaan met geweld. Anders zouden we van Marokko tot Indonesië geen gemeenschappen hebben zonder enige vorm van democratie.”

Macht en invloed
Dat Khalifeh vervolgens geruststellend zegt dat “Partij Islam weet dat ze in België niet zullen meeregeren, of zelf het beleid in één straat niet mee zullen kunnen bepalen”, is bizar, gezien in Nederland islamitische partijen als DENK (Erdogan) en NIDA (Moslimbroederschap) aan kracht en invloed winnen.

In Rotterdam is er zelf wekenlang sprake geweest van een monsterverbond tussen linkse partijen (GroenLinks, SP en PvdA) en NIDA. Het was een alliantie tegen de rechterzijde, zoals Michel Houellebecq in zijn boek Soumission beschrijft. Dat Partij Islam geen campagne zou mogen voeren in moskeeën omdat die “loyaal willen blijven aan andere politieke partijen”, is niet onlogisch aangezien de aan de macht zijnde politieke partijen moskeeën faciliteren en indien erkend ook subsidiëren. Dat kan dus snel veranderen mocht Partij Islam aan macht en invloed winnen.

Volgens Khalifeh zullen we “uitspraken over handen afhakken of zweepslagen niet vinden in de pamfletten” (van islamistische partijen zoals Partij Islam in Brussel en Al-Nahda in Tunesië), want “het gaat hier niet over sharia, kalifaat of ideologie”, maar om “macht en positie”. Alsof dit geen en-en-verhaal is: eerst via de nodige misleiding de macht grijpen en sleutelposities innemen, tegelijkertijd de islamitische geesten laten rijpen en vervolgens geleidelijk sharia-principes introduceren.

Het is een beproefde methode, het is de strategie van de Moslimbroeder­schap en soortgelijke islamisten: enerzijds voedselbedelingen en een sociale agenda waarbij wordt gemikt op de armen en de zwakkeren en termen als ‘gelijkheid’ en ‘rechtvaardigheid’ worden gepropageerd; anderzijds het bespelen van diepgewortelde islamitische denkbeelden en sentimenten bij de moslimpopulatie, in combinatie met het vaak aanwezige ressentiment als gevolg van bestaande of vermeende onderdrukking en corruptie. Ook Hamas in de Gazastrook en de ayatollahs in Iran pasten die strategie toe om aan de macht te komen.

De Nederlandse publicist Leon de Winter schrijft dat “niemand de volgende akelige optie wil aanvaarden: het zou weleens kunnen zijn dat de islam het ontstaan van een burgerlijke samenleving uitsluit. Het gevolg: mislukte staten barstend van corruptie, machtsmisbruik, repressie. De oplossing van de gelovigen: de terugkeer van het kalifaat.” Het is in deze vicieuze cirkel dat de islamitische wereld gevangenzit, en we moeten koste wat het kost vermijden dat die dynamiek ook bij ons begint te spelen.

Sam van Rooy werkt voor de studiedienst van Vlaams Belang en is perswoordvoerder van Vlaams Belang Antwerpen.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/04/10 ... iek-islam/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de islamisering

Bericht door Pilgrim »

Sam van Rooy: “Islamisering verplicht een vrije samenleving om steeds dictatorialer te werk te gaan”

Interview - 14 oktober 2017 Sander Carollo

Afbeelding

‘In principe zou ik vanwege de vrije meningsuiting vinden dat een imam bijvoorbeeld mag zeggen dat hij vrouwen minderwaardig vindt’, zei Vlaams Belang-medewerker Sam van Rooy (foto) in een debat met De Morgen-journalist Joël De Ceulaer over de vrijheid van meningsuiting. ‘Tegelijk is dat een gigantisch probleem, want jonge moslims zouden daar misschien wel een voorbeeld aan kunnen nemen en vrouwen op straat kunnen lastigvallen’, vulde van Rooy aan. ‘Maar als we de vrijheid van meningsuiting voor haatimams beperken, zouden we die voor anderen ook moeten beperken. En dat willen we niet.’

Volgens van Rooy is de islam een onoplosbaar probleem geworden (‘Je kan niet alle moslims buitenzetten’) en daarom pleit hij zoals zijn partij voor een immigratiestop. ‘Zonder massa-immigratie zouden hier geen moslims, moskeeën en salafistische organisaties zijn. Vlaams Belang wil niet alle moslims het land uit, maar als het aan ons lag, waren ze er nooit gekomen en waren al die problemen er nu niet geweest.’

Lees verder>>>
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de islamisering

Bericht door Pilgrim »

“Een reiniging voor de samenleving”

Geplaatst op 28 april 2018

Afbeelding

Bovenstaande is slechts een van de letterlijke teksten uit bijgevoegd artikel over de moskee van een imam die zegt iedereen te haten die is afgedwaald. Afgedwaald waarvan? Van de meest agressieve, meest haatdragende, meest gewelddadige, meest vrijheid berovende en daarmee van het meest achterlijke ‘religie’/indoctrinatie instrument ter wereld?

Geweld en angst als basis

Dit artikel gaat er vooral over dat moslims gewoonweg nooit te vertrouwen zijn. Hoe zij naar buiten glimlachend en buigend de schijn ophouden ‘verbindend’ te willen zijn. Dat klinkt (vreemd?) echter exact zo als de zogenaamd ‘politieke’ en eveneens absoluut NOOIT te vertrouwen islamitische DENK en NIDA bewegingen. Eenmaal binnen de moskee echter hoort men bijna uitsluitend oproepen tot haat, lijfstraffen en geweld tegen ongelovigen, andersdenkenden en afvalligen.

Ze “schamen zich er ook niet voor” dat alles gebaseerd is op lijf- en doodstraffen en derhalve een puur ANGST-regime. Van eerdere omschrijvingen als ’geloof’, ‘religie’ of zelfs ideologie is hier dan ook geen enkele sprake. Het betreft hier een eenduidige én eenzijdige dictatuur (!) die het geweld bij overheersing niet schuwt en uitsluitend opgesteld is voor en door de/een man. De islamitische man wel te verstaan! “Vrouwen dienen thuis te blijven en mogen alleen het huis uit als de man dat bepaalt/toestaat”. Gevangenschap derhalve van de vrouw. Het grappige daarin is dat ‘de beste leerlingen’ op het hoogste opleidingsniveau moslima’s zouden zijn die, eenmaal uitgehuwelijkt, gedegradeerd worden tot gehoorzame baarmoeders en echtgenotes van de domste straattaal brabbelende figuren/‘mannen’ en op straffe van lichamelijke mishandeling en/of de doodstraf, naar hén moeten luisteren en doen wat zij zeggen, omdat zij nu eenmaal geboren zijn met een uitwendig hersenstammetje/lees penis. En dit betreft niet slechts één moskee! Ze zijn allen op dezelfde leest geschoeid. Islam is tenslotte islam!

Europese islamisering als doel
Hoe heeft het zover kunnen komen, denkt u, dat ‘we’ in het vrije Westen deze steeds agressievere en opdringerige dictatoriale doctrine hebben binnengelaten en steeds meer gedwongen worden haar zin te geven. De islam is een (z)ware klap in het gezicht en de zwaarste (!) belediging voor het vrije Westen ooit. De islam in België heeft zelfs openlijk als streefdatum 2030 genoemd waarin de totale islamisering van België gerealiseerd zou moeten zijn, inclusief sharia en alles erop en eraan. Een volledig islamitisch land in het vrije Europa dus. Politiek Nederland kennende moeten ‘we’ echter altijd overal in voorop lopen…

Loonsverhoging Tweede Kamerleden?
In de Tweede Kamer wil men loonsverhoging voor zichzelf. Ofwel, zij vinden dat zij in aanmerking komen voor een extra beloning voor wat zij de laatste decennia met liegen, bedriegen en qua samenleving (en veiligheid!) volledig om zeep hebben geholpen? Zij, die alle sociale systemen hebben verkwanseld en verkocht en die de islam hier hebben verwelkomd, volledig de ruimte hebben gegeven én hebben gesponsord, willen daar nóg meer – van úw belastinggeld- voor ontvangen? Zij, die met de huidige islamisering bewust hebben aangestuurd op een mogelijk aanstaande burgeroorlog moeten extra beloond worden? Wilders en Baudet hebben zij openlijk voor gestoord en racistisch uitgemaakt. Toch wordt keer op keer duidelijk -en steeds duidelijker (!) – dat juist Wilders en Baudet al die tijd gelijk hebben gehad en het moslimprobleem kristalhelder hebben waargenomen en omschreven. De hedendaagse linkse en politiek-‘correcte’ Haagse ‘elite’ kan dan ook het best worden omschreven als uitermate naïeve, blind voor gevaar zijnde, toekomstvisieloze, volledig contactgestoorde en narcistische, eenzelvige graaistruisvogels. Mogen zij de eerste slachtoffers zijn die vallen als er daadwerkelijk een burgeroorlog mocht uitbreken! Misschien is het de overeenkomst van de huidige politiek en de islam die het moeilijk maakt drastisch in te grijpen; door en van anderen gefinancierd liegen, bedriegen, draaien, verdraaien en middels het roepen en verwijzen naar racisme en discriminatie willen bepalen hoe u moet leven en wat u daarmee maar te accepteren heeft.

Reiniging?
Er bestaat slecht één reiniging voor de Europese/westerse samenleving en dat is de islam in Europa met wortel en tak verwijderen. Wat hij in zijn eigen regio uitspookt moet hij zelf weten, maar NIET hier! Maak Europa ‘religie/geloof’neutraal!

Door: Drs. E.N. Schilder

https://ejbron.wordpress.com/2018/04/28 ... menleving/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de islamisering

Bericht door Pilgrim »

WILLEN WIJ LEVEN ONDER PERMANENTE DWANG???

Geplaatst op 9 mei 2018

Afbeelding

Laf politiek-correct weigert in te zien dat het onmogelijk is om onder dwang harmonie te bewerkstelligen tussen bevolkingsgroepen die er in het leven volstrekt tegenstrijdige uitgangspunten op nahouden. De westerse samenleving is van nature democratisch, individualistisch, tolerant, vrijheidslievend en neigt naar neutraliteit als het om religieuze zaken gaat. De beleving van religiositeit laat men over aan de keuzes die de mens op persoonlijke gronden maakt. De openbare leefsfeer blijft daardoor religieus neutraal. Deze benadering garandeert optimale vrijheid voor ieder individu. De westerse samenleving is van nature vrij van dwang!

De islam is naar zijn aard een theocratie, waarin eeuwigdurende waarheden zijn vastgelegd in de religieuze bronnen. Deze waarheden worden geacht alle menselijke opvattingen in waarde te overstijgen. De islamitische opvatting over waarheid berust in handen van de geestelijkheid, die de opvattingen van Allah en zijn profeet interpreteren en omzetten in onaanvechtbare leefregels van de islamitische samenleving. Zo zien de moslims het ideaalbeeld voor de goed functionerende maatschappij. Op grond hiervan verwerpt de islam de westerse constructie van de samenleving categorisch.

Dat bleek al van meet af aan uit het Verdrag van Straatsburg uit 1975. Dat was zeer eenzijdig in godsdienstig opzicht. De islam dwong deze eenzijdigheid af: er werd van Arabische zijde geen enkele concessie gedaan. De bewegingsvrijheid die met betrekking tot de islam werd geëist, kreeg geen tegen gebaar van de Arabieren. In de moslimwereld zou geen sprake zijn van een vrije intocht van het christelijke gedachtegoed en een westerse manier van denken! De islam wil de vrijheid die men in het Westen kent, NIET terugzien in de islamitische wereld, want die vrijheid zou de gezagspositie van de islam fundamenteel ondermijnen. Deze ideologie wil niet ”verwesteren”, maar wil dat het Westen islamitisch wordt.

Vandaar dus de ingrijpende bepaling in het Verdrag van Straatsburg dat de islam vrije, onbeperkte toegang tot het Westen moest krijgen en zelfs met betrekking tot de manier waarop de intocht van de islam zou moeten worden begroet, was er geen enkele onduidelijkheid. De islam zou van harte moeten worden welkom geheten en die zou geen belemmering bij de verspreiding ervan mogen ondervinden. In ruil voor olie- en geldstromen accepteerde Europa de invasie van de islam en zij mocht geen enkele tegenstand bieden. De capitulatie van de EU was dus volkomen. In 1975 verkocht het Avondland zich op een beschamende wijze. Aan deze overeenkomst wordt nog steeds – naar letter en geest – consequent de hand gehouden door onze overheden.

Nu wij meer en meer allerlei vormen van (zelf) islamisering in actie zien, is het overduidelijk geworden dat het besef bij de bevolkingen moet doorbreken dat het Verdrag van Straatsburg aan een grondige herziening toe is. Daarbij is het eigenlijk niet relevant wat de politiek-correcte overheid denkt. Van doorslaggevend belang zal moeten zijn of het volk in MEERDERHEID vindt dat men af moet van een suïcidale overeenkomst met de Arabische wereld.

De burgers moeten dus haarscherp gaan onderkennen wat de islam beoogt en hoe die zijn doel wil bereiken. Want onze overheden, die zogenaamd voorstanders zijn van vrijheid (!), hebben zich verbonden met een leefwereld die zich kenmerkt door intolerantie, door vormen van ongelijke behandeling op meerdere gebieden en door onderdrukking, wat altijd duidt op een zeer dwingende manier van leven.

Afbeelding

De beroemde bioloog Charles Darwin stelde na lang onderzoek van de bestaande diersoorten vast dat de mens en de primaten een gezamenlijke voorouder moeten hebben gehad. De precieze invulling van die gedachte is nog (!) niet compleet, want telkens vindt men nieuwe mensenresten die de theorie minder nauwkeurig doen lijken dan de aanhangers ervan vaak stellen.

Kijk ik echter naar de pogingen tot intelligent gepraat vanuit de politiek-correcte hoek, dan bekruipt mij soms het gevoel dat er ook sprake lijkt te zijn van struisvogelgedrag en een neiging tot elkaar klakkeloos napraten, zoals je bij papegaaien ziet. Typerend is dat politiek-correct – bij ieder incident dat zich in onze samenleving voordoet waarbij aanhangers van de islam zijn betrokken – steevast dezelfde reflex vertoont! Telkens hoor je een soort bezweringsformule, die ieder mens die zichzelf als moreel zeer hoogstaand ziet, graag herhaalt! “De islam is vrede!”, of: “Deze aanslag heeft NIETS met de islam te maken!”. Het lijkt erop dat de goedmenschen zichzelf willen geruststellen en Hitler’ s minister van Propaganda, Joseph Goebbels, zei het al: “Wanneer je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, dan gaan de mensen er vanzelf in geloven”. De grens tussen leugen en waarheid kan dus kennelijk worden uitgewist.

Van onze huidige overheden hebben wij helaas niet veel hulp te verwachten: Die hebben zich al bij voorbaat bij een nederlaag tegen de islam neergelegd en hebben inmiddels een overlevingsstrategie in werking gesteld om hun gezagspositie min of meer veilig te stellen en de grote schade, die de westerse maatschappij ongetwijfeld zal oplopen, te beperken. Cru gezegd: De overheid probeert de algehele vernietiging van onze verworvenheden af te wenden! Zij houdt zich bezig met proactieve politiek: Zij is de islam buitengewoon ter wille op allerlei gebied. Zij legt de aanhangers van deze ideologie graag in de watten, daarbij vergetend dat elke vorm van overdreven paaien eigenlijk een belediging van de moslims inhoudt, maar dit terzijde. Opvallend is dat de overheid haar beleid afstemt op de opvattingen die in de zeer orthodoxe sector van de islam heersen!

Als een paal boven water staat dat de islam zijn gezagspositie verovert door vormen van onderwerping op te leggen. Het woord islam betekent immers ONDERWERPING! Er is sprake van een zachte, overredende methode, om een mens onder het gezag van de islam te brengen, door prediking (Dawa). Maar met de botte bijl kan ook veel worden bereikt; door middel van extreme geweldpleging (jihadisme). Onderwerpen is de opdracht die de islam van zijn stichter heeft meegekregen. Is de heerschappij van de islam eenmaal optimaal geworden in een gebied, dan wordt die bestendigd door niet ophoudende controle en dwang, waarbij de gelovigen en ongelovigen geen keuzemogelijkheid meer wordt gelaten.

De Arabieren stond – in het overleg met “Europa” in Straatsburg – dit veroveringsscenario voor ogen. Door hun voorwaarden voor de levering van olie- en geldstromen te accepteren, hebben de Europese onderhandelaars in Straatsburg ons opgezadeld met een proces waarbij al onze vrijheden er één voor één zullen aangaan. Opgeven van je vrijheid in ruil voor olie en geld... Wat een transactie!

En wij zien dan ook dat er – door de komst van de islam in de maatschappij – toenemende symptomen van dwang op de zittende burgerij optreden. Ik herhaal het nog maar eens: Deze ideologie erkent het persoonlijk recht op vrije keuzes NIET! Zeker als het om vrijheid van religie gaat. Overal waar de islam heerst, sterft de invloed van andere godsdiensten geleidelijk uit. Turkije en Egypte waren bijvoorbeeld ooit christelijke landen...

In een islamitisch geworden wereld ligt, vanaf het allereerste levensbegin, de pasgeboren burger onder de claim van de islam. Hij of zij wordt automatisch als moslim/moslima geregistreerd en bij de opgroeiende jonge mensen wordt dit besef er dan ook steeds in gehamerd. Dat gebeurt ook bij ons in moslimgemeenschappen in het Westen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het gedrag van schoolkinderen in scholen waar de meerderheid van de kinderen uit islamitische gezinnen komt. Gewoonlijk interesseert het schoolkinderen niet welke geloofsopvattingen hun klasgenootjes hebben. Je gaat gewoon met elkaar om. Maar wij zien meer en meer gevallen waarin niet-islamitische kinderen het heel moeilijk krijgen wanneer zij op school in de minderheid zijn. Dit verschijnsel zou iedere burger eens goed in zich moeten opnemen! Nog steeds vallen de moslimgemeenschappen in het Westen onder de noemer minderheden. Maar wat zal er gebeuren wanneer zij de dienst uitmaken, zoals wij zien op zwarte scholen met “ongelovige” leerlingetjes in hun midden? Dat is hoe de toekomstige maatschappij eruit zal zien.

Afbeelding

Natuurlijk zijn er ook in de islamitische wereld mensen die zich heel erg van deze dwang bewust worden en die niet meer kunnen verdragen. Volgens de statistieken die men heeft opgesteld na diverse onderzoeken naar het religieuze besef onder de moslims, heet het dat zo’n 20% van de “gelovigen” de islam als een dwangbuis ervaart, waaraan men graag zou willen ontsnappen. Het vermoeden bestaat dat het toenemende internetverkeer een van de oorzaken is waardoor moslims van de islam vervreemden.

Deze groep potentiële “afvalligen” beseft heel goed dat het wel bijzonder riskant is om de twijfels over het nut van een verblijf onder een islamitisch juk openlijk uit te spreken. Op geloofsafval staat volgens de islamitische sharia de doodstraf. Dus houden velen hun mening voor zich, hopend op betere tijden. Wie zo “onverstandig” is toch zijn of haar reserves met betrekking tot de ware godsdienst voorzichtig te laten doorschemeren, die moet hopen dat die gedachten gehoord worden in een ruimdenkend klimaat van familieleden of vrienden. Valt de mededeling toch verkeerd, dan is uitsluiting uit die gemeenschap wel het minst kwade dat kan gebeuren. Ziedaar het diepste wezen van een religie/ideologie die absoluut het Westen wil onderwerpen en die in 1975 door ‘’Europa’’ is GEMACHTIGD om dat plan uit te voeren.

Is dit verraad aan de eigen burgers of niet?

Wat wij nu in Europa te zien krijgen, is een botsing van twee werelden die van nature elkaar volkomen zouden moeten uitsluiten. De ene partij staat een gezond makende vrijheid voor, de andere wil die drang tot vrijheid vernietigen. Niet samen kunnen optrekken, is een verdedigbare conclusie. Men kan water en olie toch ook niet echt goed mengen, wel? Zo kan men evenmin grote vrijheidsliefde en totale neiging tot dwang vermengen. Maar niettemin willen de voorstanders van die onmogelijke vermenging, de politiek-correcte elites, hoe dan ook de komst van de EU-heilstaat willen bewerkstelligen. Zij willen dat wij, vrije mensen, ons aan die destructieve afspraken uit 1975 houden en in één maatschappij moeten samenleven met de vertegenwoordigers van een uitermate dwangmatige ideologie!

De politiek-correcte beleidsmakers lijkt het aan de wil te ontbreken om de consequenties van zo’n opgelegde samenleving in volle scherpte te zien. En nog ernstiger wordt het wanneer zij de gevolgen van de voorgestane politiek wel degelijk heel goed zien en volledig begrijpen wat er op ons afkomt. Dat zou betekenen dat de overheid – die de mensen hebben gekozen – ons willens en wetens uitlevert aan een groot conflict, waarin de inwoners van het land in onmetelijke ellende zullen belanden.

Helaas is het, psychologisch bezien, voorspelbaar wie in zo’n “idealistische samenleving” het onderspit delven: zij die hun drang tot dominantie nooit willen loslaten, zullen zegevieren over de mensen die relaxed hun vrijheid willen beleven, die hun fysiek en psychisch vermogen tot verweer hebben verwaarloosd en daardoor zwak zijn geworden. Nog steeds zijn de moslims verre in de minderheid. Maar de slappe, vervrouwelijkte uitingen van mentale en fysieke zwakte die wij nu geplaatst zien tegenover uitingen van agressie, zouden ons het ergste moeten doen vrezen!

Midden in die ideologische strijd om de macht zitten wij nu. En ik heb dit ondertussen geleerd in het leven: Wie vrijheid en dwang onder één noemer wil brengen, kweekt gegarandeerd waanzin, stompzinnigheid en een misselijkmakende vorm van wegkijkerij van de problemen die het gevolg zijn van de “verrijking van onze maatschappij”. In alle politieke partijen die voorstander zijn van de nieuwe orde en die van harte islamitische elementen in hun denken opnemen, gaat niet alleen het besef van waar of niet waar, van goed of fout verloren, maar ook de perceptie van vrijheid! Men kan in vrijheid namelijk geen dwangmatigheid incorporeren, want dan gaat die vrijheid er aan! Alle vormen van zichtbaar toegenomen inbreuk op onze vrijheidsbeleving hebben te maken met de toegenomen invloed van de islam. ALLEMAAL!

Alle wartaal die de overheden uitslaan als het gaat om oplossingen van problemen of om manieren om de orde te handhaven en om voorstellen om de samenleving harmonischer te maken, vinden hun voedingsbodem in het vasthouden aan onverenigbare uitgangspunten. Wie er onverenigbare opvattingen op nahoudt, kan zich nooit focussen op de kern van de problemen.

Een triest voorbeeld zag ik onlangs op de televisie in het praatprogramma van Jeroen Pauw, vlak na de 4 en 5 mei vieringen, waar het thema antisemitisme ter sprake kwam. Daar werd de conclusie getrokken dat het antisemitisme in ons land weer toenam. Hoe dat wel kwam, bleef in het politiek-correcte gezelschap onduidelijk. Zij hadden allen de aanwezigheid van de islam in ons land als vanzelfsprekend geaccepteerd. Dus niemand kwam op de gedachte dat de islam de Jodenhaat zeer bevordert. De blinde vlek in het denken bleek onthutsend groot.

Uit de linkse Doos van Pandora komt nu de suggestie om alle schoolkinderen een moskee te laten bezoeken. Dat is een voorbeeld van mallotig denken, want de voorstanders ervan geloven dat de kinderen op deze manier van hun vooroordelen af zullen komen. Welnu, gezond denkende schoolkindertjes lopen niet met veel specifieke vooroordelen rond! Welke kinderen heeft men op het oog? Wie moeten van vooroordelen verlost worden?? ACH, NATUURLIJK! De kinderen uit niet-islamitische gezinnen. ALLICHT. Alle autochtone, Nederlandse kindertjes zijn UITERAARD bevooroordeeld. Daar worden de moslimkindertjes allemaal de dupe van en dat is heel zielig. Zelf zijn de kleine moslims in het geheel niet vooringenomen. Dat zie je vooral in die scholen waar zij de meerderheid uitmaken. Je ziet dan dat ze liefdevol met de ongelovige kinderen omgaan (toch?). Het lijkt mij toe dat dit “idealistische voorstel” nogal discriminerend is.

Is er ooit voorgesteld dat ALLE schoolkinderen (ook de islamitische, dus!) best wel eens een keertje een synagoge zouden kunnen bezoeken, een kerk of bijvoorbeeld een Hindoeïstische tempel om daar uitleg over de inhoud van de godsdienst te ontvangen? En zal dat ooit gebeuren? Ik denk het niet, want veel moslims zullen daar nooit mee instemmen, maar zoals ALTIJD zijn alle besluiten tot aanpassing aan of kennismaking met er alleen maar op gericht om de islam “salonfähig” te maken.

En nog zoiets:

Wie heeft men ECHT op het oog wanneer er wordt gesproken over het niet mogen kwetsen van iemands religieuze gevoelens? Religieuze gevoelens van iedereen die een religie belijdt? NEE, we hebben maar één ideologie op het oog, een ideologie die kan doen en laten wat die wil. Die ONAANTASTBAAR is volgens het Verdrag van Straatsburg. En dan maar doen of men het belang van IEDEREEN op het oog heeft. Ik ga over mijn nek bij de huichelarij die de goedmenschen ten toon spreiden.

Afbeelding

Wijs op bepaalde aspecten van de islam die je afwijst en je krijgt al gauw te horen dat je aan vreemdelingenhaat lijdt, een racist bent, of een islamofoob en een haatzaaier, uitingen om de kritische mensen tot zwijgen te brengen. Deze termen zijn geïntroduceerd met het oog op de bescherming van één religie, of – om heel precies te zijn – de bescherming van de orthodoxe onderlaag van de moslims, zij die hun geloofsgenoten opjutten, onze maatschappij afwijzen en die willen veranderen. Het is heel opmerkelijk dat er van overheidswege, of vanuit de kringen van bijvoorbeeld de kerken, nauwelijks initiatieven worden ontplooid om moslims die werkelijk afstand willen nemen van hun geloof bij te staan, te beschermen en te begeleiden! Onze elites wekken inderdaad de indruk dat zij zich in eerste instantie richten op de wensen vanuit de fundamentalistische hoek. Dat is de hoek waarin de neiging om onze maatschappij onder het gezag van de islam te plaatsen het grootst is.

Het is de wereld op zijn kop. Dus moet iedere lezer zich maar afvragen of hij of zij genegen is om onder een soort dwang te belanden waaraan geen einde zal komen. Al degenen die begrijpen wat er op het spel staat, hebben de plicht om op te komen voor een maatschappij die de overheid in Straatsburg heeft verkwanseld. De strijd voor de vrijheid begint altijd met de intentie om ons met alle middelen te ontdoen van een juk waar wij niet om hebben gevraagd.

Door: “Henk V.”

https://ejbron.wordpress.com/2018/05/09 ... nte-dwang/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de islamisering

Bericht door Pilgrim »

DE DHIMMICRATIE

Geplaatst op 30 juni 2018

Afbeelding

De islamiseringsmachine draait op volle toeren. Tommie zit nog steeds vast. Erdoğan won de verkiezingen. En terwijl de Telegraaf gewelddadig werd bestookt, waarschijnlijk omdat zij nieuws bracht over Redouan T., wordt dit weggelachen met flauwe grapjes van Tommie W., een andere Tommie en zeker geen held. Amsterdam krijgt Twoface Halsema om de islamisering te versnellen. En als de Gazanen Israël met brandende vliegers in de hens proberen te zetten, wordt de bezoekende Prins William met stenen bekogeld. Houellebecq had het, nog maar drie jaar geleden, over een softe islamisering met een gouden randje.

De Franse filosoof Bruckner stelde vast dat je fanatisme niet alleen met kogels kunt doden, want dat het ook gaat om een gevecht tussen ideeën. En dat gevecht begint met de zaken bij de naam te noemen. “Wie zich meester maakt van de woorden, heerst over onze geest en kan de leugen in het hart van de taal onderbrengen”. In de artikelen Scheefpraat en Scheefpraat 2 heb ik laten zien hoe gecorrumpeerd de begrippen No Go Zone, parallelle samenleving en vluchteling eigenlijk zijn. Het zijn herauten van een anti-westerse apartheid, waarbij de lokale bevolking door haar elites en media rijp gemaakt wordt voor de overheersing door het geïmporteerde islamitische Herrenvolk. Maar de Newspeak zit niet enkel in dit soort relatief nieuwe woorden, ook de oude woorden raken geïnfecteerd. Wat te denken van een begrip als democratie?

In zijn roman “Onderworpen” beschrijft Houellebecq de overgang van Frankrijk naar een islamitische staat. De nieuwe president Abbes komt democratisch aan de macht en de overgang lijkt mee te vallen. Houellebecq schetst een zachte islamisering. Dankzij Saoedisch geld worden de arbeidsvoorwaarden voor mannen enorm verbeterd. Naast een uitstekend salaris en een prima huisvesting is er de polygamie. Omdat vrouwen niet mogen werken, is de werkloosheid opgelost en de vervelende hangjongeren zijn weg wegens de islamitische straffen. De overgang naar de islam heeft een gouden randje. Wel verschijnen er islamitische symbolen in de stad en verdwijnen vrouwen en zeker rokjes uit het straatbeeld. Maar zolang er nog gerookt en gedronken kan worden en er seks beschikbaar is, verzachten de nieuwe arbeidsomstandigheden deze ontwikkelingen. Later staan er andere, veel minder gunstige islamitische maatregelen te wachten, maar die worden niet beschreven. Er wordt vanuit gegaan dat de Moslimbroederschap wat geduld op kan brengen, onder het motto: eerst islamiseren dan het fundamentalisme.

“Onderworpen” speelt zich af in 2022, dus binnen een korte termijn. Maar zelfs dit goudgerande, maar gitzwarte scenario is veel te zonnig. Toen ik het las, leek het me nog wat ver gezocht, maar inmiddels heb ik wederom mijn verwachtingen neerwaarts moeten bijstellen. Want zoals in de zaak van Tommie Robinson blijkt, zijn we al gevallen. Nog zijn onze regeringen (merendeels) blank, maar zij gedragen zich al als Dhimmicraten. Men buigt gewillig voor de immer quasi-beledigde, betweterige, liegende, chanterende of gewelddadige islamitische stem.

Waar in het scenario van Houellebecq de haast onvermijdelijke islamisering vanwege het Saoedische kapitaal een gouden randje heeft, is de treurige Britse praktijk heel anders. De Britse immigratie- en integratie-industrie heeft consequent weggekeken bij grootschalige, decennia lange islamitische verkrachtingspraktijken in meerdere steden. Sterker nog, sommigen hebben actief mee gedaan, anderen hebben gedoogd, weer anderen gezwegen – alles voor de islamitische stem en het vermijden van gewelddadige onlusten.

Want wat leert de praktijk? Gangs van soms tientallen voornamelijk Pakistaanse daders, grooming gangs genaamd, verkrachten, bedreigen en prostitueren vrouwen en meisjes, soms niet ouder dan 11 jaar. Als het wegkijken niet meer helpt en er alsnog een rechtszaak komt, worden de daders veelal vrijgesproken of komen ze weg met voorwaardelijke of minimale straffen. Maar ook daar blijft het niet bij. Als de daders terechtstaan, komt hun familie naar de rechtbank om daar de slachtoffers en hun familie te beledigen en te intimideren. En als er dan eens een moslim wordt opgepakt, staat er ‘s avonds een twintigtal (agressieve) “jongeren” voor het bureau om hun man op te eisen. Als ze niet snel hun zin krijgen, komen ze met tientallen of een paar honderd man om hele wijken in de hens te steken. Dat is al meermalen gebeurd. En daarom krijgen ze hun zin. De politiek durft hen niet aan.

Het Verenigd Koninkrijk levert een armzalige vergelijking met de goudgerande softe islamisering van Houellebecq. Geen extra salaris, maar misdaad en medeplichtigheid, geen luxe huisvesting, maar bedreiging en intimidatie, geen lui hedonisme, maar een wegkijkende overheid die de slachtoffers en degenen die over deze problemen praten als probleem en bedreiging ziet. Geen overvloedige afvloeiingsregeling, maar een onterechte, vooraf geplande arrestatie, met een supersnelle veroordeling met veel extra straf en dat alles zonder advocaat.

Tommie is in de gevangenis gegooid en vroeg of laat zullen ze hem bij moslims zetten en deze tegen hem ophitsen. De Britse gevangenis als opvolger van het Colosseum voor christenvervolgingen.

Hier blijkt juridische apartheid, want bij een Moslim zou men een dergelijke gang van zaken niet aan durven: de steden zouden branden, dezelfde avond nog.

Houellebecq heeft geprobeerd de islamisering als toekomstscenario voor te stellen. Ik neem aan dat hij het als schrikbeeld ziet en dat hij zijn roman provocatief bedoeld heeft. Ik neem ook aan dat hij een zachte islamisering heeft beschreven om het proces meer voorstelbaar te maken. Het boek is uit 2015, we zijn 3 jaar verder en inmiddels is de islamisering met rasse schreden voort gesneld. En wat de zaak van Tommie Robinson laat zien, is dat er geen zachte islamisering zal zijn. Nee, er is alleen een stinkende islamisering van criminaliteit, verkrachting, geweld, bedreiging, chantage, Taqiyya, medeplichtigheid, wegkijken, lafheid en corruptie.

De democratie loopt ten einde, we zullen dhimmi’s worden in eigen land. Onze politici, die ons eerst verkochten voor olie, daarna belogen dat dit niet waar was, en ons nu actief onderdrukken, staan een dhimmicratie voor. Ze zijn nog merendeels blank, maar werken al volgens een islamitische agenda. Dat is hoe de islamisering werkt. En het zal ons verkocht worden als democratie, zoals hoofddoekjes ons voorgeschoteld worden als een bewijs van emancipatie.

De Dhimmicratie in de praktijk betekent:
 1. doen wat Moslims willen
 2. apartheid tegenover de oorspronkelijke bewoners van Engeland
 3. een totalitair systeem, kritiek op moslims of de regering wordt niet meer gedoogd
 4. het herschrijven van de Britse geschiedenis, het was altijd al islamitisch...
 5. het verwijderen van christelijke en Engelse (nationale) symbolen
 6. invoeren van sharia en djizya
 7. uitroepen van de Islamitische Britse staat
 8. de moslims zullen feest vieren van alle tegoeden die de Britten en de Britse staat hebben opgebouwd. Deze zullen verkwanseld worden en wanneer het geld op is, zullen ze nieuwe wegen vinden om autochtone Britten spullen af te pakken.
 9. zodra ze het voor elkaar kunnen krijgen, zal er een invasie van nog veel meer moslims plaats vinden, zodat men volgens de democratische regels altijd zeker is van de macht
 10. er zullen steeds nieuwe bepalingen komen om de afstand tussen moslims en autochtone Engelsen te vergroten
 11. uiteindelijk zal er onderdrukking komen en misschien oorlog, met een ander land, of gewoon een burgeroorlog. Kijk naar Algerije, Libië, Syrië, Soedan, Iran... Misschien sluit men zich aan bij Pakistan.
 12. op een avond wordt er aangebeld. De geheime politie staat voor de deur om je “te verhoren”. Zij zal djellaba’s dragen.
Ik weet niet of het Britse volk dit wel zonder slag over stoot over zich heen zal laten komen. Ik vraag me ook af of de NOW-planners eventueel geweld niet juist verwelkomen en als alibi zullen gebruiken om enerzijds de meningsvrijheid verder terug te schroeven en anderzijds met geweld te kunnen interveniëren om uit de ontstane chaos een door hen gewenste orde te vestigen.

Tot hier toe gaat het over Engeland, maar dit scenario gaat op voor alle West-Europese landen.

Leve een Vrij Nederland!

Door: Petra de Geus (juni 2018)

https://ejbron.wordpress.com/2018/06/30/191273/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80762
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Beschouwingen over de islamisering

Bericht door Ariel »

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de islamisering

Bericht door Pilgrim »

De route van de islam...

Afbeelding

De route van de ISLAM is altijd dezelfde

1. Richt een moskee op. 2. Creëer een enclave. 3. Zorg voor bevolkingsgroei. 4. Claim slachtofferschap. 5. Verzet je tegen de autoriteiten en de gebruiken van het gastland. 6. Maak gebruik van het rechtssysteem. 7. Installeer de sharia. 8. Scheid je af. 9. Neem de controle over.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16300
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Beschouwingen over de islamisering

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Pilgrim schreef:De route van de islam...
De best te nemen route is die volgens aanwijzingen van verschillende soorten Koran geleerden: Ayatolla’s, Moefties, Imams, Kaliefen, Mahdies, Mollah’s, of de beste van allemaal: Mohammed (VZMH). De mislukte mensensoort moslims is makkelijk te leiden. Door het te laten lijden tijdens het leiden.

Afbeelding

Het spoor van parasieten leidt altijd naar de hel.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de islamisering

Bericht door Pilgrim »

Een realistisch wereldbeeld!

4 augustus 2018, Ann Moella

Afbeelding

Ingaan tegen de toenemende islamisering is een universele plicht

“Het is een probleem. Het gebrek aan realiteitszin bij de academische elite heeft endemische vormen aangenomen. Het is de manifestatie van de gedachte: ‘Niemand mag oordelen’. Ooit las ik de frase ‘multicultural non-judgmentalism’. Dat dekt wel zo’n beetje de lading.” (politicologe en juriste Machteld Zee in De Morgen: hier!)


Zwijgen en verzwijgen is contraproductief. Ik denk niet dat het een goed idee is om islam te vrijwaren van kritiek, onder het voorwendsel ‘wij staan open voor andere culturen, laat ons vooral geen kritiek geven‘.

Evenmin willen we zwijgen omdat we pretenderen voorstander te zijn van de vrije keuze in een conservatieve rechtsstaat, waarin we islameisen inwilligen omwille van de ‘liberale democratie’. Niet dus.

Culturele gevoeligheid
Immigratie en globalisering hebben geleid tot een uitbreiding van het islamitisch fundamentalisme. Al in 1999 had hoogleraar sociologie en vrouwenstudies, Haideh Moghissihet over de verlammende angst om te ‘worden beschuldigd van culturele ongevoeligheid’, wanneer het ging over het benoemen van de problemen rond migratie, globalisering en toenemend islamitisch fundamentalisme. Mainstream media doen daar nog altijd aan mee. (Lees: De Schande van Mainstream Media)

Het wordt hoog tijd ons niet langer te laten verblinden door dat soort ‘culturele gevoeligheid’, zucht Machteld Zee. Het is duidelijk een reeds voldongen feit dat islamitische en seculiere wetten in West-Europa met elkaar concurreren.

Praten
‘De oplossing komt als we een ideeënstrijd durven aangaan’, zoals journaliste en ex-moslima Zineb El-Rhazoui zegt. (De Volkskrant)

Dat ‘praten’ is niet altijd evident: haar scherpe kritiek op de islamitische onverdraagzaamheid, leverde haar een ‘fatwa’ op en nog steeds wordt ze met de dood bedreigd. Onverdraagzaamheid dus, – Quod erat demonstrandum!

‘Het islamisme gaat over het instellen van een politieke orde, een religieus-politieke eenheid van staat en religie onder een systeem van staatsrechtelijk verplicht islamitisch recht. De eis van islamisten is de invoering van de sharia als statelijk recht.’ (1)

RIP liberale rechtsstaat.

De christelijke missionaris Peter Hammond betoogt dat moslims de godsdienstvrijheid gebruiken/misbruiken om een samenleving te kunnen islamiseren. ‘Wanneer politiek correcte, tolerante, cultureel diverse samenlevingen instemmen met eisen van moslims met betrekking tot hun religieuze vrijheden, zullen ook andere onderdelen van de islam geneigd zijn om sluipenderwijs mee ingang vinden.’ (2)

In het collectief ‘Wij Zijn conservatief’ doet mede-auteur El Hammouchi precies dat wat Hammond betoogt.

Hoogleraar sociologie Ruud Koopmans concludeerde in zijn onderzoek dat ruim de helft van alle Europese moslims een terugkeer wil naar de strikte wortels van islam (in België is dat 66,1%), er is maar één interpretatie van de islam mogelijk waaraan alle gelovigen zich moeten houden (82,2%), ruim de helft (69,6%) vindt religieus recht (sharia) belangrijker dan onze burgerlijke wetgeving.

Vijftig miljoen moslims wereldwijd vinden geweld tegen ongelovigen legitiem en aanvaardbaar wanneer het gaat om het verspreiden en verdedigen van hun geloof. ‘Die “eenzame wolven” zijn helemaal niet zo eenzaam!’, voegt Koopmans er aan toe. In België blijkt ruim de helft van de moslims fundamentalistisch. (De Morgen)

Meer dan de helft van alle Europese moslims wijst onze samenleving af...

Dat maakt ‘praten’ al wat moeilijker.

Man en vrouw zijn in de islam niet gelijk in rechten
Man en vrouw zijn in de islam niet gelijk in rechten. Punt. Dat zou dan ook meteen einde van de discussie moeten zijn. We praten er verder niet over: islam zet zichzelf daarmee buitenspel, heeft daardoor geen enkele bestaansreden in onze samenleving. Maar neen!

Het blijft me ontzettend verontrusten dat niet alleen moslimmannen maar ook niet-moslims de gelijkwaardigheid van vrouwen niet belangrijk genoeg vinden om ervoor op te komen, om discriminatie onvoorwaardelijk af te wijzen.

Nochtans werd in de zo geroemde, moderne ‘liberale democratie’ het recht van mannen om over vrouwen te heersen al lang afgeschaft. Niets daarvan in de islam!

Koranvers 4:34 luidt: “mannen zijn opzichters over vrouwen omdat god de een boven de ander heeft bevoorrecht (...) de deugdzame vrouwen zijn dus onderdanig”.

Er zijn talloze verzen, Hadith en jurisprudentieteksten die de onderdanigheid en afhankelijkheid van de vrouw onderstrepen. Een vrouw dient een man te gehoorzamen: zij is primair beschikbaar om zijn behoeften te dienen. Als ze weigert mag ze geslagen worden. Ze mag niet zelfstandig beschikken over haar lichaam, dat ze dient te bedekken. Eigenlijk is het het beste wanneer ze volledig onzichtbaar zou zijn. (3)

Het is niet verwonderlijk dat vrouwen én vele mannen deze religie ongepast, onbetamelijk en verwerpelijk vinden. Zitten die vrouwen en mannen dan in een “tunnelvisie”? Leven ze in een apocalyptisch wereldbeeld?

Een politiek statement
De Keulse imam Sami Abu-Yusuf reageerde op de massale aanrandingen tijdens de beruchte nieuwjaarsnacht: ‘De manier waarop deze vrouwen gekleed waren, was een van de redenen waarom moslimmannen de vrouwen verkracht of aangerand hebben. Als je halfnaakt en geparfumeerd rondloopt, dan kunnen zulke zaken gebeuren. Zo rondlopen is olie op het vuur gooien.’ (4) Dat zegt dus een imam, een religieus leider, voor alle duidelijkheid.

‘Zo worden aanrandingen en verkrachtingen een politiek statement: de fundamentalisten bepalen de regels voor het gedrag en het uiterlijk van vrouwen in de publieke ruimte en zullen deze wetten doen gelden.’

Sharia als einddoel
In onze samenleving moeten vrouwen het hoofd niet bedekken, moeten ze hun vrouwelijke vormen niet wegstoppen in een boerkini, worden kindhuwelijken niet aanvaard, wekt genitale verminking afschuw. Wie dat soort praktijken toestaat omdat het religieuze voorschriften zijn (en dus toelaatbaar omwille van ‘godsdienstvrijheid’) noem ik naïef.

Als de boerkini (of hoofddoek) daadwerkelijk een religieus symbool is, lijkt het meer op dwang dan ‘vrijheid’, dan leidt dat niet tot meer zelfstandigheid of emancipatie maar tot meer afhankelijkheid en discriminatie. (Marc De Vos, Itinera in Knack).

Wie zich in dit verband beroept op mensenrechten, dwaalt: mensenrechten zijn de expressie van maatschappelijke waarden. Zij dienen een onderliggende cultuur van menselijke waardigheid en gelijkheid, zegt De Vos. Ze bestaan niet om ongelijkheid en discriminatie te verwezenlijken. Ze geven ons anno 2018 niet de vrijheid om voor onvrijheid te kiezen.

Ook de sharia – uiteindelijk het beoogde einddoel – is onverenigbaar met de burgerrechten (EVRM), is niet compatibel met een democratische samenleving en leidt tot schendingen van de rechten van de mens, zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde (arrest van 13 februari 2003).

Een universele plicht
Het ingaan tegen alle vormen van islamisering, ten gunste van gelijke rechten en een veilige samenleving, heeft voor mij niets te maken met links of rechts, conservatief of progressief. Het is veel meer een universele plicht, al was het maar om onze kinderen een hoopvolle toekomst te kunnen bieden.

Hoe sommige conservatieven en ‘so-called’ progressieven islam en de eisen die ze stelt aan een Westerse samenleving, toch nog kunnen minimaliseren, vergoelijken, inwilligen... blijft een raadsel. Het zijn deze ‘nuttige ongelovigen’ die de hoofddoek een vrije keuze noemen, die anticiperen op ‘multiculturele gevoeligheden’ ‘zodat er op schoolfeesten alleen nog halal maaltijden aangeboden wordt, zodat een kerstmarkt plots een wintermarkt wordt...’ (5)

Het zijn dezelfde nuttige ongelovigen die verzet aantekenen telkens er tegen islamisering geprotesteerd wordt en zo meewerken aan diezelfde islamisering en de bijhorende inherente onderdrukking, discriminatie en sekse-segregatie.

Steeds ten nadele van de vrouw...
Die vaststelling blijft triest.

(1) Machteld Zee schreef er haar proefschrift over: Heilige Identiteiten – blz 29
(2) Peter Hammond: Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat
(3) Machteld Zee: Heilige Identiteiten – blz 65)
(4) ibid.– blz 66-67
(5) ibid. – blz 178

https://doorbraak.be/een-realistisch-wereldbeeld/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de islamisering

Bericht door Pilgrim »

HET LAND VAN OOIT...

Geplaatst op 14 augustus 2018

Afbeelding
Nederland (1950).

Onervaren lieden met een beperkt verstand hebben ons eens zo schone Vaderland verkwanseld aan een helse religie die dood en verderf zaait. Doch altoos nog zijn er halfzachte schertsfiguren die de islam als een weldaad beschouwen en er maar niet genoeg van krijgen. Eén van dien gestoorde lieden is Liesbeth van der Heiden, een bijfiguur die zich terrorisme-expert noemt en de ineenstorting van ons eens zo vredige polderland niet snel genoeg gaat. Liever vandaag dan morgen wil dit geestelijk ongezonde vrouwspersoon van Nederland een Kalifaat, bevolkt met djellaba’s en hoofddoeken en op iedere straathoek een moskee. Den lezer heeft op deze site al kennis genomen van malle Liesje, dus ik hoef hier niet verder over uit te weiden.

Edoch, spitse lezer van “E.J. Bron”, het is mij een volkomen raadsel dat onze wankelmoedige bewindslieden, proletarische individuen met macht en bloed aan hun handen, met onbegrijpelijke luchthartigheid dien verschrikkelijke catastrofe, die onvermijdelijk naderbij komt, met mooie woorden trachten te verdoezelen, doch de ernst der toestand waarin ons arme polderland verkeert nog altoos niet willen inzien. Ik word er niet goed van. Hele karavanen uit Afrikaanse landen strijken hier maar neer alsof het niks kost. Alsof we geld ten over hebben. Bejaarden en zieken die niet diep in den beurs kunnen tasten voor den hoognodige verzorging leggen het loodje. Het is ronduit beschamend.

Vroeger, in de vlak naoorlogse jaren, toen Nederland nog werd geregeerd door intelligent bevlogen lieden, den burger nog frank en vrij zich buitengaats kon begeven zonder beroofd en bedreigd te worden door negroïde gelukszoekers en ander gespuis – was Nederland een prettig land om te vertoeven. Kom daar nu eens om. We zijn verworden tot een armoeland met honderdduizenden donker getinte armoezaaiers die ons als een sprinkhanenplaag kaalvreten.

De ridders van pen en tekenstift, de karikatuurtekenaars, schrijvers en journalisten, durven hun mening niet meer te verkondigen, die angsthazen hebben hun schone beroep beduimeld door mee te heulen met het gedachtegoed der vijand. De opkomst der islam opent geen nieuwe vergezichten meer, onze horizon verkleint, ons hart is niet langer vervuld van een blijmoedige vaderlandsliefde. Wat een achterlijkheid hebben we toch binnengehaald, het is gewoon niet te bevatten. En die mohammedaanse heilsoldaten hebben een onfeilbaar instinct ontwikkeld om ons, ongelovigen, om de tuin te leiden. Dank zij die schertsfiguren als ‘malle Liesje’ en haar medeplichtigen begint Nederland zo langzamerhand de hel op aarde te worden.

Afbeelding
Nederland (1960)

En waarom in hemelsnaam laten wij dat toe? Ik maak mij grote zorgen, lezer, soms zijn er dagen dat ik als bejaard persoon, die den verschrikkelijke ellende der Tweede Wereldoorlog heeft mede gemaakt, met angst en vreze den toekomst tegemoet zie. Zijn we daarom in 1945 bevrijd? Om nu wederom gekneveld te worden? Waarom brengt het merendeel der stemgerechtigde burgers zijn stem uit op dat idiote lachebekje Mark Rutte, die zich als een dwaas gedraagt, het volk besodemietert en zijn beloften nooit en te nimmer nakomt? Dat is toch imbeciel stemgedrag?

Waarom wordt die verderfelijke ideologie, vermomd als religie en waarmee wij ons nooit zullen kunnen verbroederen, nog langer door den Nederlandsche burger getolereerd? Al die mohammedanen met hun eisenpakket, die ons het leven zo vreselijk vergallen, zouden we direct moeten deporteren naar hun landen van herkomst. De verantwoordelijken voor al dezen ellende verdienen den zwaarste straf achter dikke gevangenismuren. Doch dat is voorlopig nog een niet te vervullen wensdroom. Het moet blijkbaar eerst nog veel en veel erger worden.

Ik wens U allen nog een gezegende dag.

Door: “Driek”

https://ejbron.wordpress.com/2018/08/14 ... -van-ooit/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de islamisering

Bericht door Pilgrim »

Multiculturalisme-ideologen willen West-Europa in chaos en verwoesting storten

Geplaatst op 25 oktober 2018Linkse neo-marxisten willen zo snel mogelijk een islamstaat van Europa maken. Multiculturalisten streven naar de multiculturele maatschappij. Dat wil zeggen: de maatschappij waarin immigranten hun identiteit, woonwagen, moskee, enzovoort, mogen behouden, en Nederlanders hun identiteit, dorpje, kerk, enzovoort, moeten opgeven: op het plein van het dorp moet een moskee komen. Daaraan geven ze vaak mooie namen, zoals internationalisme, kosmopolitisme, en Europeanisme, die staan voor nog veel mooiere begrippen: “Vrede op Aarde en iedereen rijk”...

Het multiculturalisme was het idee dat alle culturen in een gehuichelde gelijkwaardigheid, zonder problemen naast elkaar konden bestaan. Immigranten hoefden zich niet aan te passen aan de westerse cultuur, want die was heus niet beter dan die van henzelf... Zij legden met succes anderen het zwijgen op. En je mag geen enkele eis stellen aan immigranten... die zijn een groep die zielig is, en ze moeten allemaal worden toegelaten. En ben je tegen de komst van immigranten en moskeeën, dan ben je “bekrompen”, “provinciaals”, “achter de dijken”, “xenofoob”, “discriminerend” en “racist”...

De ‘sluipende islamisering’ is in volle gang… ‘Europa is Europa niet meer, maar Eurabië, een kolonie van de Islam’, schreef Oriana Fallaci. De droom van een harmonieuze multiculturele ‘samen’-leving is in de praktijk uitgedraaid op multiculturele apartheid. Nu al barst het in Nederland van Sharia wijken/getto’s/, waar niet-westerse allochtonen veruit in de meerderheid zijn. Laat ik een paar voorbeelden noemen: Den Haag, de Schilderswijk: 85%. Transvaal: 78%. Rotterdam, de wijk Feyenoord: 58%. Delfshaven: 58%. Amsterdam, Nieuw-West: 51%. Zaandam, Poelenburg: 61%. De wijk Nieuwland in Schiedam: 55%. Oosterwei in Gouda: 55%. Kanaleneiland, Utrecht: 68%... enz., enz.... De islamitische getto’s rondom de grote Europese steden worden groter en groter, de hoofddoek is er gemeengoed geworden, de niqaab wint er dag na dag terrein en moskeeën trekken er meer gelovigen dan kerken. In onze niet-islamitische, westerse samenleving gebeuren elke dag opnieuw dingen die erop wijzen dat we geïslamiseerd worden en aan het islamiseren zijn. Onze relatief vrije, vredige, stabiele en geavanceerde samenleving wordt zienderogen islamitischer en dus onvrijer, gewelddadiger, instabieler en achterlijker. Onze open, vrije en tolerante cultuur, uniek in de wereld en in de geschiedenis, blijkt een vogel voor de islamitische kat...

Alle islamitische landen, en zeker de Golfstaten, geloven dat Europa klaar is om zich aan Allah te onderwerpen en ze besparen niet op de middelen die ze gebruiken om dat te bespoedigen. Gedurende de laatste paar jaar hebben zich verschillende partijen door heel Europa heen gevormd die Erdoğan’s steun hebben en zijn beleid ondersteunen. Hoewel er geen gevestigde politieke moslimpartij is in Duitsland, zijn er verschillende vakbonden en organisaties. De Turks-islamitische vakbond Ditib, die toezicht houdt over meer dan 900 moskeeën in Duitsland, en de Turkse democraten, die als de verlengde arm van Erdoğan’s AKP wordt beschouwd, dienen bijvoorbeeld als spreekbuizen voor Erdoğan’s propaganda. De Nederlandse partij Denk, die dit jaar voor het eerst drie zetels in het Nederlandse parlement kreeg, wordt ervan beschuldigd een spreekbuis voor Erdoğan te zijn. De Parti Egalité Justice (partij voor vrijheid en rechtvaardigheid), die in de recente Franse verkiezingen de krantenkoppen haalde, ondersteunt Erdoğan in Frankrijk. De partij Nieuwe Beweging voor de Toekomst (NBZ) steunt de Turkse president vanuit Oostenrijk. En er zijn er meer. Deze partijen beweren de stem te zijn van miljoenen immigranten; hun beleid laat echter zien dat zij de stem zijn van slechts één persoon: president Erdoğan...

Deze reeds gevestigde partijen, die miljoenen aanhangers achter Erdoğan verzamelen, zijn het begin van zijn plan om Europa islamiseren. En deze partijen en de supportersgroep van Erdoğan, die momenteel in Europa wonen, moeten niet onderschat worden. Volgens het Pew Research Center bleek dat het aantal moslims in Europa steeg van 29,6 miljoen in 1990 tot 44,1 miljoen in 2010, wat 6% van de Europese bevolking uitmaakt. Voorspellingen voor het jaar 2050 noemen ongeveer 10,2%. Deze cijfers kunnen echter ruim overschreden worden als de laatste “vluchtelingen”crisis niet onder controle komt... In een gastcolumn van de oudste Oostenrijkse krant Wiener Zeitung waarschuwde de Oostenrijkse politicus Robert Lugar voor de islamisering van Europa. Hij beschreef het doel van de politieke islam als het verwerven van wereldoverheersing en hij riep de democratie op om dit te bestrijden. Historisch, schreef hij, hebben we de gevolgen gezien van zo’n brute poging om de macht te krijgen...

De Islam kan niet worden hervormd. Omdat Mohammed en de Koran niet kunnen worden hervormd! En als de autochtone Europese bevolking dit niet snel onderkent en daar actie tegen onderneemt, dan is er over hooguit enkele decennia helemaal niets meer over van onze oorspronkelijke cultuur en levenswijze en zullen onze welvaart, democratie, vrede en stabiliteit voorgoed zijn ingewisseld voor de discriminatie, de onderdrukking, de chaos, de armoede en het bloedvergieten dat zo kenmerkend is voor veel landen waar de volgelingen van Allah en Mohammed het voor het zeggen krijgen... Stop de islamisering van Nederland en Europa!

Door: “Balkanske priče”

https://ejbron.wordpress.com/2018/10/25 ... g-storten/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Beschouwingen over de islamisering

Bericht door Pilgrim »

Hoe multiculturalisme-ideologen West-Europa in chaos en verwoesting storten

Geplaatst op 24 november 2018Na 14 eeuwen durende vergeefse aanvalsoorlogen tegen Europa, wil de islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei, via bekering en missionering en via immigratie. In de jaren ’60 waren er enkele honderdduizenden moslims in West-Europa. Ondertussen zijn ze in West-Europa al met zo’n 30 miljoen, die zullen West-Europa binnen een paar decennia in een islamitisch kalifaat veranderen. In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke christelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen. In Maleisië was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen. In Nederland en België is bijna 10% allochtoon maar er zitten 25 tot 30% in bestuursfuncties. Als ze de 51 % bereikt hebben kunnen met behulp van onze democratische wetten beginnen met hun wil op te leggen.

Hijra vormt een belangrijk onderdeel van de jihad en gaat terug naar de profeet Mohammed, die islamitische verovering door middel van migratie met zich meebrengt. Het doel is om niet-islamitische gebieden te overweldigen met moslimpopulaties totdat ze door enorme aantallen overheersen. In verschillende hadiths benadrukte Mohammed dat zijn strijders ‘vrouwen die vruchtbaar zijn moeten trouwen zodat moslims hun vijanden zullen overtreffen’. In hun boek Al-Hijra: De Islamitische Doctrine van Immigratie, geven islamitische geleerden Sam Solomon en E Al Maqdisi een insider beeld van hoe immigratie een bonafide doctrine van de islam is en de recente vloedgolven van migratie zijn niet zomaar een willekeurig fenomeen maar zijn methodisch gepland, zoals Muhammad’s Hijra – zijn migratie van Mekka naar Medina...

In landen waar de islam een minderheid vormt, staat de islam tijdelijk toe dat haar aanhangers een schijnvriendschap onderhouden met hun niet-islamitische buren. Zo stelt Ibn Katheer, een prominente islamitische geleerde: “We lachen in de gezichten van de ongelovige terwijl ons hart hen vervloekt.” Deze geleerde baseert zich hierbij (mede) op het koranvers dat moslims oproept pas de ongelovigen aan te vallen en openlijk te haten wanneer de islam groot genoeg is om de ongelovigen te verslaan (47:35). Deze sluipmoordenaarstactiek, waarbij er vriendschap wordt geveinsd tot de islam sterk genoeg is om aan te vallen, valt onder de islamitische jihad (Arabisch: jihad fisabilillah – jihad op de weg van Allah) waarbij er mag worden gelogen (Arabisch: Taqiyyah) tegen niet-moslims om zodoende de islam in de toekomst op te kunnen leggen...

Decennia van miljarden pompen in de integratie van de moslims is een fiasco geworden. Een aanzienlijk deel van de Turken heeft in de afgelopen manden laten zien waar hun hart en ziel daadwerkelijk ligt: in Turkije. Hier gebruik ik het begrip Nederturken niet, omdat ze zich vooral als Turk, en niet als Nederlander hebben gedragen. Regelmatig werd de Turkse gemeenschap juist als een goed voorbeeld van integratie genoemd. Maar als puntje bij paaltje komt, blijkt dat een flinke groep Turken bereid is om voor zijn echte vaderland, namelijk Turkije, achter een tiran te staan...

Integratie op scholen is een drama. Onderwerpen als homoseksualiteit, seksuele voorlichting, religie, zwarte piet, IS en Turkije worden in een van de zeven basis en middelbare scholen in de steden al niet eens meer besproken uit angst voor minderheden. Veel islamitische leerlingen doen niet mee aan kerstvieringen, vaders geven geen hand aan juffen en allochtone en autochtone leerlingen spelen niet meer met elkaar. In het basisonderwijs in de grote steden zegt meer dan 50% dat culturen steeds verder van elkaar afzonderen. In het voortgezet onderwijs is dat al 70%. Dit dramatische beeld komt uit het DUO Onderwijsonderzoek waarvoor 2200 schoolleiders en leraren in het basis en voortgezet onderwijs zijn ondervraagd. Integratie moslims is in geen enkel land in West-Europa gelukt...

De geschiedenis vermeldt geen gevallen waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is! En wij, de inwoners van West-Europa, kijken lijdzaam toe, hoe inwoners van andere continenten onze straten en steden tot de hunne maken. Elk jaar wordt Nederland een beetje minder Nederland. Nu al barst het in Nederland van Sharia wijken/getto’s, waar niet-westerse allochtonen veruit in de meerderheid zijn... We stevenen af op het einde van de Europese en Nederlandse samenleving zoals we die nu nog kennen. Onze open, vrije en tolerante cultuur, uniek in de wereld en in de geschiedenis, blijkt een vogel voor de islamitische kat. ‘Europa is Europa niet meer, maar Eurabië, een kolonie van de islam’, schreef Oriana Fallaci...

De moslimimmigratie moet worden gestopt, zo niet komen wij in een compleet onvrije samenleving terecht waar elke vooruitgang stopt, net zoals in de islamitische wereld.Wie de islamitische wereld binnenhaalt, wordt zelf de islamitische wereld... Laten we duidelijk zijn: sommigen van hen vluchten misschien voor oorlog en vervolging, maar de meesten zijn dat niet. In feite komt slechts ongeveer 10 procent van de nieuwkomers uit Syrië; de overige 90 procent is afkomstig uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika en landen zoals Pakistan en Indonesië, die het open-deurenbeleid van de Europese Unie gebruiken om het Westen te bereiken voor sociale welvaart en de langere-termijndoelstelling om de islam te verspreiden. En die stromen “vluchtelingen” zijn niet onze schuld. Het probleem is dat mensen in de islamitische wereld nog steeds niet op een normale manier met elkaar kunnen omgaan. Soennieten, Sjiieten en anderen slachten elkaar af op een barbaarse manier. Landen als Iran, Qatar en Saoedi-Arabië kijken toe en doen niks. Olierijke landen financieren liever islamitische zendingsorganisaties om de islam te verspreiden onder niet-moslims, in plaats van de bestrijding van armoede in eigen land...

Diep respect heb ik voor bv. Victor Orbán (“Wij nemen geen vluchtelingen/ moslims op”), diep respect heb ik voor de Polen die duidelijk en hardop zeggen wij zijn een Katholiek land en er is bij ons geen plaats voor de islam. Vorig jaar (als ik het goed heb) vond er een mars plaats van ruim één miljoen Polen die riepen dat Polen een christelijk land is en nooit een islamitisch land zal worden, klasse. Slovenië verzet zich tegen het opnemen van islamitische zogenaamde vluchtelingen, ga zo door Slovenen, nogmaals respect. Servië verzet zich, Bulgarije verzet zich, Macedonië verzet zich. Zij volgen niet slaafs het dictaat van Brussel...

https://zlj13051967.wordpress.com/2018/ ... g-storten/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Plaats reactie