Misdadiger Naser Oric als 'held' binnen gehaald in Bosnië

Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: wo feb 01, 2006 10:14 am

Bericht door Linda Danvers »

De Marokkaanse mythe
Kees van Oosten, HP/De Tijd, 6 mei 2005


In de Tweede Wereldoorlog hebben Marokkanen meegevochten in Zeeland, zo luidt het verhaal, en ze zijn daar begraven. Dat laatste klopt. Het eerste niet.

Jaarlijks worden ze herdacht op de Franse militaire begraafplaats in het Zeeuwse Kapelle: honderden soldaten die het in mei 1940 opnamen bij geveachten in Zuid-Beveland en Walcheren tegen de Duitsers. Steun van Nederlandse soldaten hadden ze niet want die wareen ervandoor. Behalve de namen van gesneuvelde Fransen kom je er Marokkaanse namen tegen. Ook zij, zo gaat het verhaal, vochten in Zeeland mee tegen de Duitsers.

"Sprookje," zegt onderzoeker Jan Hey uit Hengelo. Hey is de deskundige bij uitstek als het gaat om geallieerde militairen die in de Tweede Wereldoorlog op Nederlandse bodem zijn gesneuveld. In het begin van de jaren tachtig kwam hij in het bezit van het archief van het Rode Kruis. Alle toenmalige duizend Nederlandse gemeenten gaven plichtsgetrouw de buitenlandse slachtofers door aan het Rode Kruis. Later verfijnde hij het systeem, zegt hij, en vergissingen zijn nagenoeg uitgesloten.

Zeker, op het Franse militaire kerkhof in Kapelle zijn Marokkaanse militairen begraven, zegt Hey. Maar niet omdat ze daar hebben gevochten. "Ze zijn verdronken bij de evacuatie van de geallieerden bij Duinkerken. Ik vermoed dat het schip waarop ze zaten, is getorpedeerd.

Waar de mythe van die Marokkaanse soldaten in Franse dienst precies vandaan komt, is moeilijk te achterhalen. Duidelijk is wel dat een belangrijke rol is weggelegd voor de 54-jarige Marokkaanse opbouwwerker Mohamed Achahboun. Hij woont sinds 1970 in ons land en is vanaf 1989 als adviseur bewonersaangelegenheden in dienst van Stichting BOOG in Den Haag.

Achahboun is gebiologeerd door de krijgsverrichtingen van zijn landgenoten in de Tweede Wereldoorlog. Twee jaar geleden - op zaterdag 3 mei 2003 - hield hij een lezing in de Leurenskerk in Rotterdam in het kader van het thema 'Marokkanen in de Tweede Wereldoorlog', georganiseerd door het Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie. Achahboun beweerde bij die gelegenheid bewijzen in handen te hebben dat de in Kapelle begraven Marokkaanse soldaten in de meidagen van 1940 in Kapelle en omgeving tegen Duitse SS-eenheden hadden gestreden. Tientallen Marokkaanse soldaten zouden bij de felle gevechten zijn gesneuveld. Een aantal zou op de Franse militaire begraafplaats liggen; daarnaast zouden 63 Marokkanen in massagraven zijn ondergebracht. De mythe, die in Marokkaanse kringen al de ronde deed, kreeg nu het predikaat 'echt gebeurd'.

Het verhaal verspreidde zich razendsnel. Vorig jaar greep het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes de vermeende heldenrol van de Marokkanen aan om hun jonge landgenoten op het goede pad te brengen, na de beschamende taferelen tijdens de dodenherdenking in 2003 in Amsterdam. Toen ging na afloop een groepje jongens voetballen met kransen en bloemstukken. Enrico Bartens, die zichzelf een ras-Amsterdammer noemt, schreef in het boekje Mo '40-'45 dat de voorvaderen 'een felle strijd hebben geleverd tegen de Duitsers'. In het kader van hun opvoeding zou vorig jaar een bus met Marokkaanse jongeren naar Kapelle afreizen om de jaarlijkse herdenking bij te wonen. In Kapelle zijn die echter niet gesignaleerd. Wel woonde het PvdA-Kamerlid Khadija Arib de herdenking bij, samen met enkele landgenoten.

De Rijksvoorlichtingsdienst vergrootte de spraakverwarring door een persbericht de wereld in te sturen waarin de rol van de Marokkanen in de schijnwerpers werd gezet. Dat was weer tegen het zere been van de Franse ambassade, die vond dat alle media-aandacht ten onrechte uitging naar de Marokkanen in plaats van naar de Franse soldaten van wie wel onomstotelijk vaststaat dat ze zijn omgekomen bij de gevechten in Zeeland.

Voor verwarring zorgde een jaar geleden ook een interview in Elsevier met de inmiddels 84-jarige Moughit ben Daoud, die drie jaar geleden de dodenherdenking in Kapelle bijwoonde. In Elsevier zei de gewezen veteraan dat hij als sergeant deel uitmaakte van het Franse leger dat naar Zeeland was gestuurd om de Duitse opmars te stuiten. Bij gevechten in Zuid-Beveland zouden meer dan honderd Marokkaanse soldaten in Franse dienst om het leven zijn gekomen. Daoud ontsnapte door in de Westerschelde te springen. Ze zouden urenlang hebben gezwommen tot ze door een Nederlander werden opgevangen. Na een paar dagen te zijn ondergedoken, zouden ze lopend naar Frankrijk zijn teruggekeerd.

Mohamed Achahboun, nu: "Die man zuigt dat toch niet uit zijn duim?! Ik vind het heel kwalijk dat hij voor fantast wordt uitgemaakt. Elsevier is een alom gerespecteerd weekblad, dat zich niet kan permitteren om verzinsels af te drukken."

Archivaris Frank de Klerk van de gemeente Kapelle viel echter bijna van verbazing van zijn stoel toen hij het verhaal onder ogen kreeg. "Het komt me erg ongeloofwaardig over. In mei is het zeewater nog erg koud. Hou kun je in die omstandigheden dan uren in de Westerschelde zwemmen? Na een paar minuten ben je al onderkoeld. Maar ik denk niet dat er sprake was van opzet. Naar ik heb begrepen, heeft Daoud in heel Europa gevochten. Zoveel jaar na dato is het moeilijk om precies te weten waar je overal bent geweest."

Ook onderzoeker Jan Hey kan het artikel niet plaatsen. Tijdens zijn navorsingen ontdekte hij dat het Zevende Leger vrijwel uitsluitend uit Fransen bestond. "Ze waren ook wat ouder dan gemiddeld. Velen hadden nog in de Eerste Wereldoorlog gevochten." Hij is geen Marokkaanse namen tegengekomen. "Ik vind het onbegrijpelijk dat het relaas van die Marokkaanse sergeant voor zoete koek is aangenomen. Het verhaal klopt voor geen meter."

Ook militair-historicus dr. Jan Schulten gelooft niet dat in Zeeland Marokkanen hebben gevochten. Op verzoek van de burgemeester van Kapelle, oud-militair Siebe Kramer, verdiepte hij zich in de vraag wat zich in de meidagen van 1940 precies op Zeeuwse bodem heeft afgespeeld. Schulten heeft slechts één Marokkaan kunnen traceren die bij oorlogshandelingen op Nederlandse bodem het leven heeft gelaten: een parachutist, die in 1945 bij Franse luchtlandingen in Drenthe is gesneuveld. De andere achttien in Kapelle begraven Marokkanen zijn, denkt Schulten, verdronken bij de evacuatie van de Brits/Franse troepenmacht bij Duinkerken, van 26 mei tot 4 juni 1940; de Marokkanen zijn pas in juni en juli aan de Hollandse kust en bij Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog aangespoeld.

Jan Schulten: "Theoretisch is het denkbaar dat die aangespoelde Marokkaanse soldaten in Zeeland hebben gevochten. Van degenen die zich uit Zeeland hebben teruggetrokken, is waarschijnlijk een aantal in Duinkerken aangekomen. Bij de verscheping zouden ze dan kunnen zijn verdronken. Maar dat is heel onwaarschijnlijk. Het ligt meer voor de hand dat de verdronken Marokkanen tot de ingesloten Franse eenheden behoorden die naar Engeland zouden worden overgebracht. En dat geeft weer voedsel aan het verwijt van Franse kant dat de Britten in de eerste boten mochten vertrekken en dat de Franse soldaten pas aan het eind van de evacuatie aan de beurt waren, en dat ze waren aangewezen op gammele bootjes."

Achahboun blijft volhouden dat het verhaal over zijn landgenoten uit betrouwbare bronnen komt. Inmiddels overleden Kapellenaren zouden hem hebben bezworen dat ze Marokkaanse soldaten naar hun laatste rustplaats hebben gebracht en hen hebben begraven volgens islamitisch gebruik.

Intussen kan men er bij de gemeente Kapelle geen touw meer aan vastknopen. Samen met de Franse ambassade tekent de gemeente voor de jaarlijkse herdenking van de Franse slachtoffers. Bij die gelegenheid staan nabestaanden stil bij de dood van hun geliefden. Ook worden er kransen gelegd. Decennialang was dat een strikt Franse aangelegenheid. Zes jaar geleden stonden er ineens drie bussen met Marokkanen op de stoep. Een student van Marokkaanse afkomst aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda zou zijn landgenoten op het spoor hebben gezet. Twee jaar geleden was de inbreng van de Marokkanen opnieuw voorpaginanieuws toen Achahboun de zaak aankaartte. Alle media stortten zich vervolgens op de Marokkaanse inbreng bij de verdediging van ons land en rukten uit om de jaarlijkse dodenherdenking in Kapelle te verslaan.

Dit jaar zal de herdenking plaatsvinden op dinsdag 17 mei. Op die dag is het precies 65 jaar geleden dat de Franse brigadegeneraal Marcel Deslaurens op de kade van Vlissingen werd doodgeschoten. Met een aantal soldaten dekte hij de aftocht van Franse eenheden die zich lieten verschepen naar Zeeuws-Vlaanderen. Vlak voordat hij als laatste aan boord zou gaan, werd hij dodelijk getrofen door een Duitse kogel.

Wie dit jaar de herdenking zullen bijwonen, is nog onduidelijk. Burgemeester Kramer: "Het is niet eenvoudig om met de Marokkaanse gemeenschap afspraken te maken. Soms komen ze onaangekondigd met bussen vol naar Kapelle, een andere keer zeggen ze de herdenking bij te willen wonen maar laten ze het vervolgens afweten. Je kunt er geen peil op trekken."

http://www.geocities.com/mediacontrole/artikel4216.html

--------------------------------------------

Voilá
Sabine
Berichten: 1
Lid geworden op: do aug 17, 2006 3:19 pm
Locatie: Rotterdam

Begrijpen mensen het nou echt niet???

Bericht door Sabine »

Begrijpen mensen het nou echt niet?

Er zijn zoveel mensen op deze aarde, er zijn zoveel verschillende naties, geloven, mensen, culturen en tradities. Waarom haat een bepaalde groep de ander groep mensen, was dat nou uit geloof, uit cultuur of traditie, beide kanten zullen verliezen!!

Zo kunnen we ook de oorlog in Bosnië en Hercegovina zien. Onschuldige mensen hebben hun leven moeten opofferen voor een politieke macht die niets maar dan ook niets om de burgers gaf maar om hun eigen kapitaal te verhogen!!!

De oorlog die in april 1992 in Bosnie begon, was voor de rest van de werld onopgemerkt gebleven. Het was maar een kleine burgeroorlog, ze waren evensterk, het waren maar een paar incidenten die over een paar dagen over zouden gaan. Maar die paar dagen werden weken, toen maanden en uiteindelijk jaren. De Bosnische regering was verrast met de enorme aanval van Servische leger en zijn anonieme brigades zoals "Arkans tijgers" en de beruchte "Skorpioni". De Federatie van Bosnië en hercegovina kon niets anders doen dan zicht verdedigen!! Wat moesten zij doen? Zich overgeven net als de onschuldige slachtoffers van Srebrenica en eindigen in een massagraf?
Moesten alle mannen in Bosnië en Hergevovina zich erbij neerleggen dat hun in de handen van Serven of Kroaten zouden komen? Neen, ieder natie iedere republiek ieder land zou vechten voor datgene wat hem behoort!!
Bosnie heeft met al haar mankracht die zij had, met leiding van Alija Izetbegovic zich verzet tegen de Servische aanvallers en heeft haar eigen vaderland beschermd tegen de indringers, verkrachters, moordenaars en noem maar op!!!

Ik zag net een bericht over Naser Oric, en over de Servische slachtoffers van het oorlog. Er is niemand die zegt dat de Serviers die in Bosnie woonden geen slachtoffers waren!! Maar het is een feit dat hun de oorlog hebben uitgelokt, hun wouden niet dat er Bosnie was, met de Moslimse inwoners. Neen, ze wouden een grote Servie die niet kon functioneren onder leiding van Slobodan Milosevic!!

In de oorlog hebben ook Servische mensen geleden, maar dat is alleen een kruimeltje van de Bosnische moslims!! Hoeveel vrouwen werden er verkracht, hoeveel vrouwen werden er vermoord, hoeveel huizen werden er geplunderd? Hoeveel mannen werden er in concentratiekampen gemarteld, Vraag je je dat wel eens af?Hoe is het met de moeders, vrouwen en zusters van Sebrenica... Die mensen hebben niet gekozen voor een oorlog, zij zijn niet degene die het allemaal hebben uitgelokt, ze waren tevreden met wat er voor de oorlog was. Tevens de aanvoerders van de Bosnische Milirairen zoals Rasim Delic, Atif Dudakovic, Naser Oric en nog veel meer hebben de oorlog niet uitgelokt, maar ze zijn gedwongen om te gaan vechten!! Wie gaat er nou zitten afwachten tot dat ze vermoord worden ... NIEMAND!!!
Iedereen heeft het recht om zicht te beschermen en dat hebben ook de Bosnische inwoners gedaan. Er worden verschillende mensen genoemd in artikel die ik net las, maar als we alle mensen die de oorlog in Bosnie en Hercegovina hebben overleeft eens vragen wat hun ervaring is, dan zouden jullie allemaal met tranen in jullie ogen, met de mond open en bewondering naar die mensen kijken!!
Wat denken jullie hoe het in Sarajevo was toen de Serven de stad omsingelden? Een drama, kinderen werden neergeschoten op weg naar school, als ze door de raam keken en noem maar op!! Mensen verhongerden, mensen werden overvallen!! Waar zijn de kapitalen die de mensen voor de oorlog op de banken hadden staan, waar zijn de mooie spullen uit hun verbrande huizen??
Hoe komt het dat de weduwe van Arkan de rijkste vrouw in Servie is?

Het is een feit!! Bosnie is niet de veroorzaker eveneens niet de uitlokker van de oorlog en de genocide die er is gepleegd. De feit is ook dat er Servische burgers hebben gesneuveld, maar daar is hun eigen politieke leider de schuld van!!

Denk toch eens na mensen!! Voordat jullie zware wonden bij mensen gaan opentrekken!! Jullie hebben er niet gezeten, jullie hebben de oorlog niet meegemaakt, jullie hebben je naasten niet verloren...Maar de mensen die jullie met onnagedachte teksten kwetsen, hebben hun hele leven, hun hele geschiedenis verloren en toch blijven ze overeind!!!
Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: wo feb 01, 2006 10:14 am

Bericht door Linda Danvers »

Beste Sabine,

Dat Moslims in Bosnië hebben geleden, maakt de misdaden tegen de menselijkheid die Moslimstrijders daar hebben begaan nog niet goed. Dat Servische strijders meer mensen hebben vermoord, maakt het niet okee dat Moslim strijders ook burgers hebben afgeslacht.

Als meneer A 1 iemand dood schiet
en meneer B 5 personen vermoord
Is meneer A nog altijd een moordenaar

De misdaden van meneer B brengen het slachtoffer van meneer A niet tot leven.

Naser Oric wordt als een held beschouwd in Bosnië, terwijl hij weerloze burgers heeft laten afslachten. Dat is een slechte zaak.
Het is een feit!! Bosnie is niet de veroorzaker eveneens niet de uitlokker van de oorlog en de genocide die er is gepleegd. De feit is ook dat er Servische burgers hebben gesneuveld, maar daar is hun eigen politieke leider de schuld van!!
Dat klinkt als goedpraterij.
Wie heeft die Servische burgers vermoord?
Moslim strijders en Kroatische strijders hebben dat gedaan. Die zijn dus verantwoordelijk. Zij hebben de trekker overgehaald. Hetzelfde geldt voor Serviërs die weerloze Moslims en Koraten hebben vermoord. Zij hebben die mensen gedood dus zijn zijn verantwoordelijk. Heel simpel.

Opzettelijk gericht burgers doden die ongewapend zijn en niet deel nemen aan de strijd is gewoon moord. Het maakt niet uit wat een politieke leider heeft gezegd. Als je zo redeneert kun je elke slachting wel goed praten.
Tevens de aanvoerders van de Bosnische Milirairen zoals Rasim Delic, Atif Dudakovic, Naser Oric en nog veel meer hebben de oorlog niet uitgelokt, maar ze zijn gedwongen om te gaan vechten!!
Niemand dwong ze om vrouwen, kinderen en ongewapende mannen af te slachten. Dat deden ze zelf. Dat ze niet met vechten zouden zijn begonnen is geen excuus.
Iedereen heeft het recht om zicht te beschermen en dat hebben ook de Bosnische inwoners gedaan.
Op het moment dat ze weerloze burgers afslachtten waren ze niet met zelfverdediging bezig.

Waarom verdedig je mensen die weerloze burgers hebben afgeslacht?

Met vriendelijke groet,

Linda
Laatst gewijzigd door Linda Danvers op za aug 19, 2006 12:23 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
jandeboer
Berichten: 112
Lid geworden op: wo aug 16, 2006 11:13 pm

Bericht door jandeboer »

linda jij snap de hele verhaal niet wat sabine schrijft

zij zegt bosniers zijn afgemaakt en jij en aantal mensen lopen islam slecht te maken terwijl de bosniers vermoord zijn door christenen en de wereld deed niets net zoals in sebrenica hielpen de hollandse soldaten mee de vrachtwagen in te laten met bosniers waarna ze werden afgeslacht.

hiermee is het zoveelste keer weer eens bewezen dat islam veel betere geloof is dan christelijke geloof die gebaseert is op afslachten stelen en onderdrukken.
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

jandeboer schreef:linda jij snap de hele verhaal niet wat sabine schrijft

zij zegt bosniers zijn afgemaakt en jij en aantal mensen lopen islam slecht te maken terwijl de bosniers vermoord zijn door christenen en de wereld deed niets net zoals in sebrenica hielpen de hollandse soldaten mee de vrachtwagen in te laten met bosniers waarna ze werden afgeslacht.

hiermee is het zoveelste keer weer eens bewezen dat islam veel betere geloof is dan christelijke geloof die gebaseert is op afslachten stelen en onderdrukken.
Trolalarm!!!!
Gebruikersavatar
pd7835
Berichten: 1637
Lid geworden op: di mar 01, 2005 10:35 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door pd7835 »

jandeboer schreef:linda jij snap de hele verhaal niet wat sabine schrijft

zij zegt bosniers zijn afgemaakt en jij en aantal mensen lopen islam slecht te maken terwijl de bosniers vermoord zijn door christenen en de wereld deed niets net zoals in sebrenica hielpen de hollandse soldaten mee de vrachtwagen in te laten met bosniers waarna ze werden afgeslacht.

hiermee is het zoveelste keer weer eens bewezen dat islam veel betere geloof is dan christelijke geloof die gebaseert is op afslachten stelen en onderdrukken.
Het is net omgekeerd. Wat die Serviers deden is helemaal niet christelijk, helemaal niet naar het voorbeeld van Jezus Christus. Waarschijnlijk waren die Serviers de oorlogsmisdaden van de Bonische moslims die onder de nazis dienden tijdens WW2 ook nog niet vergeten. Het verschrikkelijke oog om oog tand om tand zeg maar waar Jezus Christus duidelijk tegen was doch wat later volgens 'profeet' Mohammed dan weer wel 'rechtvaardigheid' betekende.

Moslims in de Waffen SS

http://www.multikulkrant.net/pivot/entry.php?id=1329
http://www.eretzyisroel.org/~jkatz/recruited.html

Oric daarentegen. die roofde, plunderde, moordde en verkrachtte helemaal naar het voorbeeld van 'profeet' Mohammed. Overal waar de islam het voor het zeggen heeft of krijgt worden niet-moslims in het beste geval onderdrukt of klein gehouden en in het slechtste geval vermoord.
Laatst gewijzigd door pd7835 op vr aug 18, 2006 9:40 am, 2 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar
pd7835
Berichten: 1637
Lid geworden op: di mar 01, 2005 10:35 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door pd7835 »

Thomas schreef:[
Inderdaad. Volgens mij heet 'jandeboer' eigenlijk Ali of Mohammed en is hij een moslim die hier het christendom zo slecht mogelijk tracht voor te stellen en dit allemaal in het voordeel van de islam. Ook de schrijffouten die hij maakt in zijn teksten zijn duidelijk niet die die een autochtone Nederlander of Vlaming zou maken. Duidelijk een trol in ons midden. :wink:
Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: wo feb 01, 2006 10:14 am

Bericht door Linda Danvers »

Als het Westen zich niet had bemoeid met de burgeroorlogen in Joegoslavië waren de Moslimmilities in Bosnië en Kosovo weggevaagd door de Servische strijders.

Bosnië heeft diens onafhankelijkheid aan de VS en de EU te danken.

Sabine negeert dit gemakshalve als ze Oric als beschermer van zijn vaderland [sic] omschrijft.
Laatst gewijzigd door Linda Danvers op za aug 19, 2006 11:25 am, 1 keer totaal gewijzigd.
jandeboer
Berichten: 112
Lid geworden op: wo aug 16, 2006 11:13 pm

Bericht door jandeboer »

Thomas schreef:
jandeboer schreef:linda jij snap de hele verhaal niet wat sabine schrijft

zij zegt bosniers zijn afgemaakt en jij en aantal mensen lopen islam slecht te maken terwijl de bosniers vermoord zijn door christenen en de wereld deed niets net zoals in sebrenica hielpen de hollandse soldaten mee de vrachtwagen in te laten met bosniers waarna ze werden afgeslacht.

hiermee is het zoveelste keer weer eens bewezen dat islam veel betere geloof is dan christelijke geloof die gebaseert is op afslachten stelen en onderdrukken.
Trolalarm!!!!
heb jij niets anders te doen??
haal die stront uit je ogen want ik zie geen trol.
jandeboer
Berichten: 112
Lid geworden op: wo aug 16, 2006 11:13 pm

Bericht door jandeboer »

Linda Danvers schreef:Als het Westen zich niet had bemoeid met de burgeroorlogen in Joegoslavië waren de Moslimmilities in Bosnié en Kosovo weggevaagd door de Servische strijders.

Bosnië heeft diens onafhankelijkheid aan de VS en de EU te danken.

Sabine negeert dit gemakshalve als ze Oric als beschermer van zijn vaderland [sic] omschrijft.
dat denk jij , je zag niet dat er bijna 3 wereld oorlog uitbrak
door nato is dat snel opgelost,
en door falen van bange nederlanders is er genocide gepleegd

ik zeg altijd mensen die achter hun pc andere geloof of mensen slecht maken zijn blaffende honden.
een hond die blaft bijt niet.
Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: wo feb 01, 2006 10:14 am

Bericht door Linda Danvers »

Een paar feiten:

1) Met Bosnië heeft de VN zich bemoeid. Het ingrijpen in Kosovo was een Navo-actie. De Navo bestaat uit de VS, Europese landen en Turkije. Het was het idee van de VS om in Kosovo in te grijpen. Alle bombardementen zijn tijdens de Kosovo crisis door de VS en EU-landen uitgevoerd. Als de VN en de Navo de problemen in Joegoslavië als een interne aangelegenheid hadden gezien en niet in hadden gegrepen dan hadden de Serviërs gewonnen omdat zij nou eenmaal over een goed georganiseerd leger beschikten met superieure bewapening en de andere partijen niet.

2) Het vermoorden van alle mannen in een enclave is massamoord. Het is geen genocide want dat betekent dat je een heel volk uitmoord. De slachtingen die de Servische militairen in Sebrenica hebben aangericht maakten mogelijk wel deel uit van een poging tot genocide op Moslims. Alle fracties in de regio, Serviërs, Kroaten en Moslims, hebben massaslachtingen onder weerloze burgers aangericht.

3) Dutchbat was lichte infanterie die kunnen zonder steun niet tegen een normaal legeronderdeel op. Dutchbat zou worden afgelost door andere VN soldaten. Dat gebeurde niet. Nederland zou luchtsteun krijgen van de VN als de Serviërs of een andere fractie de enclave zo bedreigen. De Franse VN-Commandant liet Dutchbat in de steek. Hij deed dit waarschijnlijk omdat de Serviërs Franse gijzelaars hadden die anders vermoord zouden worden.

De Nederlandse militairen hadden de volgende keuze: of ze gingen onderhandelen om te proberen om te redden wat er te redden viel of ze gingen vechten tegen een overmacht. Als ze het laatste hadden gekozen waren ze waarschijnlijk uitgeroeid en de mensen onder hun bescherming eveneens. Misschien zou de VN daarna hard hebben ingegrepen, maar gezien de slappe houding van de VN in het algemeen had dit ook heel goed een algehele terugtrekking uit Joegoslavië tot gevolg kunnen hebben. Jezelf opofferen is eervol maar niet aantrekkelijk als dat hoogstwaarschijnlijk desastreuse korte- en lange termijngevolgen heeft.

De Nederlanderse officieren zijn dus met de Servische commandant en zijn officieren gaan praten. Ze werden toen vernederd en kregen een pijnlijke keus. De Serviërs waren bereid om de vrouwen en kinderen te sparen als de mannen in Sebrenica werden uitgeleverd. De Nederlanders moesten meewerken door te helpen en mannen van de vrouwen en kinderen te scheiden. Daarmee werden ze voor de ogen van de wereld medeplichtig, maar het alternatief was dat iedereen zou worden gedood. Als de Nederlanders versterkingen en luchtsteun hadden gehad, hadden ze een andere keus gemaakt.

De Serviërs hadden overigens wel een aanleiding om Sebrenica aan te vallen. Moslimstrijders hebben zich tijdens de burgeroorlogen in Bosnië zich herhaaldelijk in VN-enclaves verstopt. Ze vluchten dan weg voor Servische milities en verschuilden zich onder burgers onder VN bescherming. De Serviërs beweerden gezien te hebben dat Sebrenica als uitvalsbasis door Moslimstrijders werd gebruikt. Dit rechtvaardigd geenszins dat je alle weerbare mannen in een gebied vermoord. De Servische aanval was alleen geen moordpartij die uit het niets kwam. De VN-soldaten die verscheidene landen in Joegoslavië hadden gepost, zijn ook herhaaldelijk door diverse partijen verweten dat ze zo stom waren om zich als dekking voor strijders te laten gebruiken. Als je dat doet kies je namelijk de facto partij.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85238
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Linda lieverd.
Jouw uitleg is altijd zo duidelijk. Er is geen speld tussen te krijgen.

Mijn complimenten.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

jandeboer schreef:
Thomas schreef:
jandeboer schreef:linda jij snap de hele verhaal niet wat sabine schrijft

zij zegt bosniers zijn afgemaakt en jij en aantal mensen lopen islam slecht te maken terwijl de bosniers vermoord zijn door christenen en de wereld deed niets net zoals in sebrenica hielpen de hollandse soldaten mee de vrachtwagen in te laten met bosniers waarna ze werden afgeslacht.

hiermee is het zoveelste keer weer eens bewezen dat islam veel betere geloof is dan christelijke geloof die gebaseert is op afslachten stelen en onderdrukken.
Trolalarm!!!!
heb jij niets anders te doen??
haal die stront uit je ogen want ik zie geen trol.
Gebruik eens een spiegel......
(voor enige geestelijke schade is niemand op dit fortum verantwoordlijk!!!!!)
jandeboer
Berichten: 112
Lid geworden op: wo aug 16, 2006 11:13 pm

Bericht door jandeboer »

ik krijg wel een speld tussen ho
softbat heeft mee geholpen om de bosniers in de vrachtwagen te laden hiermee zijn ze ook schuldig een genocide.
kabinet kok is gevallen hierdoor en nederland weigert sorry te zeggen ivm de claimen .
bosnie heeft servie aangeklaagt ivm genocide nederland is ook een onderdeel hiervan.

ariel was middel unban silverr want hij heeft je gemist
ik moest nog knuffels geven aan jou :)

thomas get a life
en verhoog je IQ
Naser-Oric
Berichten: 4
Lid geworden op: vr okt 20, 2006 11:07 pm

Moslims.

Bericht door Naser-Oric »

ten eerste. veel respect voor Maroc_21. ik ben het met je eens we jaage al die raciste hier de noordzee op en als het kan zo ver mogelijk richting de ijspool waar ze lekker relaxt kunnen afkoelen met hun chirstelijke gedachten. En even een reactie voor die kakkerlak: Linda Danvers. Je hebt het over de serven die vermoord zijn tijdens de oorlog, bosnische moslims zijn daar de schuldigge van, even de situatie bekijken hoor, een moslimse land wordt ingesloten door 2 christelijke landen, onvoorbereid wordt het aangevallen, gelijk worden dorpen/steden geplundert gebombadeerd enz enz massamoorden vinden plaats geen hulp van de VN of welk land dan maar, maar als de rollen omdraaien wanneer bosnie jugoslaven begonnen af te slachten, en de vieze kroaten die daarna gelijk stopten en konte begonne te likken en ook bommen gingen gooien op servie dan opeens komt de nato in beeld en die miezerige landje als NL, met hun leger op fietsen, tot hun in bosnie aankwamen was al meer dan ¾ van de oorlog voorbij. maar ja daar hebben we de nederlandse leger voor he, altijd naar gebieden waar het veilig is, altijd naar gebieden waar de oorlog al voorbij is, en als ze is een keer in een gebied zijn worden ze keertje flink bedreigd en ze doen alles wat de tegenpartij ze vraagt zoals wat in srebrenica gebeurt is, en na afloop vieren ze lekker dat hun niks is gebeurt en drinken gezellig in heiniken zoals je op die videobeelden zag, leuke muziek derbij trompet, maar boontje komt om zijn loontje ;) in de kuran staat dat de wereld hoe dan ook ongeacht wat op een dag iedereen moslim is, het is alleen kwestie van tijd. Amerika kun je al als uitgeschakeld beschouwen die zijn kapot door de oorlog in iraq en die land gaat faiet, de supermacht in de wereld gaat tenonder door een islamitische land. moet je is voorstellen he. laat staan als alle islamitische landen samen gaan werken nou is zien hoe jullie racisten dan praten, ik denk dat jullie binnen 1 week volledige opleiding: HOE WORD IK MOSLIM hebben afgerond.
Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5870
Lid geworden op: ma aug 14, 2006 1:58 am
Contacteer:

Re: Moslims.

Bericht door Lodewijk Nasser »

Naser-Oric schreef:ten eerste. veel respect voor Maroc_21. ik ben het met je eens we jaage al die raciste hier de noordzee op en als het kan zo ver mogelijk richting de ijspool waar ze lekker relaxt kunnen afkoelen met hun chirstelijke gedachten. En even een reactie voor die kakkerlak: Linda Danvers. Je hebt het over de serven die vermoord zijn tijdens de oorlog, bosnische moslims zijn daar de schuldigge van, even de situatie bekijken hoor, een moslimse land wordt ingesloten door 2 christelijke landen, onvoorbereid wordt het aangevallen, gelijk worden dorpen/steden geplundert gebombadeerd enz enz massamoorden vinden plaats geen hulp van de VN of welk land dan maar, maar als de rollen omdraaien wanneer bosnie jugoslaven begonnen af te slachten, en de vieze kroaten die daarna gelijk stopten en konte begonne te likken en ook bommen gingen gooien op servie dan opeens komt de nato in beeld en die miezerige landje als NL, met hun leger op fietsen, tot hun in bosnie aankwamen was al meer dan ¾ van de oorlog voorbij. maar ja daar hebben we de nederlandse leger voor he, altijd naar gebieden waar het veilig is, altijd naar gebieden waar de oorlog al voorbij is, en als ze is een keer in een gebied zijn worden ze keertje flink bedreigd en ze doen alles wat de tegenpartij ze vraagt zoals wat in srebrenica gebeurt is, en na afloop vieren ze lekker dat hun niks is gebeurt en drinken gezellig in heiniken zoals je op die videobeelden zag, leuke muziek derbij trompet, maar boontje komt om zijn loontje ;) in de kuran staat dat de wereld hoe dan ook ongeacht wat op een dag iedereen moslim is, het is alleen kwestie van tijd. Amerika kun je al als uitgeschakeld beschouwen die zijn kapot door de oorlog in iraq en die land gaat faiet, de supermacht in de wereld gaat tenonder door een islamitische land. moet je is voorstellen he. laat staan als alle islamitische landen samen gaan werken nou is zien hoe jullie racisten dan praten, ik denk dat jullie binnen 1 week volledige opleiding: HOE WORD IK MOSLIM hebben afgerond.

Zou je voortaan de komma en alinea's willen gebruiken, dat leest een stuk makkelijker.
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)
Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5870
Lid geworden op: ma aug 14, 2006 1:58 am
Contacteer:

Re: Moslims.

Bericht door Lodewijk Nasser »

Naser-Oric schreef:ten eerste. veel respect voor Maroc_21. ik ben het met je eens we jaage al die raciste hier de noordzee op en als het kan zo ver mogelijk richting de ijspool waar ze lekker relaxt kunnen afkoelen met hun chirstelijke gedachten. En even een reactie voor die kakkerlak: Linda Danvers. Je hebt het over de serven die vermoord zijn tijdens de oorlog, bosnische moslims zijn daar de schuldigge van, even de situatie bekijken hoor, een moslimse land wordt ingesloten door 2 christelijke landen, onvoorbereid wordt het aangevallen, gelijk worden dorpen/steden geplundert gebombadeerd enz enz massamoorden vinden plaats geen hulp van de VN of welk land dan maar, maar als de rollen omdraaien wanneer bosnie jugoslaven begonnen af te slachten, en de vieze kroaten die daarna gelijk stopten en konte begonne te likken en ook bommen gingen gooien op servie dan opeens komt de nato in beeld en die miezerige landje als NL, met hun leger op fietsen, tot hun in bosnie aankwamen was al meer dan ¾ van de oorlog voorbij. maar ja daar hebben we de nederlandse leger voor he, altijd naar gebieden waar het veilig is, altijd naar gebieden waar de oorlog al voorbij is, en als ze is een keer in een gebied zijn worden ze keertje flink bedreigd en ze doen alles wat de tegenpartij ze vraagt zoals wat in srebrenica gebeurt is, en na afloop vieren ze lekker dat hun niks is gebeurt en drinken gezellig in heiniken zoals je op die videobeelden zag, leuke muziek derbij trompet, maar boontje komt om zijn loontje ;) in de kuran staat dat de wereld hoe dan ook ongeacht wat op een dag iedereen moslim is, het is alleen kwestie van tijd. Amerika kun je al als uitgeschakeld beschouwen die zijn kapot door de oorlog in iraq en die land gaat faiet, de supermacht in de wereld gaat tenonder door een islamitische land. moet je is voorstellen he. laat staan als alle islamitische landen samen gaan werken nou is zien hoe jullie racisten dan praten, ik denk dat jullie binnen 1 week volledige opleiding: HOE WORD IK MOSLIM hebben afgerond.

Oja, voor ik het vergeet. Welkom op deze site. Leuk dat je het gevonden hebt.
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)
Naser-Oric
Berichten: 4
Lid geworden op: vr okt 20, 2006 11:07 pm

Bericht door Naser-Oric »

genoeg comma's hoor idioot.
als je niet kan lezen doe inburgerings test ofzo schaap.
Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5870
Lid geworden op: ma aug 14, 2006 1:58 am
Contacteer:

Bericht door Lodewijk Nasser »

Naser-Oric schreef:genoeg comma's hoor idioot.
als je niet kan lezen doe inburgerings test ofzo schaap.

Eerst was ik nog bang dat je een licht vorm van dyslexie had, maar kennelijk beginnen ook de symptomen van gilles de la tourette op te komen.
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85238
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Naser-Oric schreef:genoeg comma's hoor idioot.
als je niet kan lezen doe inburgerings test ofzo schaap.

Ben jij onze nieuwe FFI trol Naser-Oric ? :D Welkom.

Ik wil je graag wel even wijze op de forum regels.

http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... php?t=4156

Vriendelijke groet.
Ariel.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: wo feb 01, 2006 10:14 am

Re: Moslims.

Bericht door Linda Danvers »

Naser-Oric schreef:Je hebt het over de serven die vermoord zijn tijdens de oorlog, bosnische moslims zijn daar de schuldige van
Ik had het over weerloze burgers. Mannen vrouwen en kinderen. Keur jij het vermoorden van weerloze non-combatanten goed? Ik niet. Het maakt het me niet uit of het Serviërs, Kroaten of Bosnische moslims zijn. Het is hoe dan ook verkeerd.

Heel simpel.

Wie is hier de racist?
Naser-Oric schreef: maar als de rollen omdraaien wanneer bosnie jugoslaven begonnen af te slachten, en de vieze kroaten die daarna gelijk stopten en konte begonne te likken en ook bommen gingen gooien op servie dan opeens komt de nato in beeld
Jij hebt het hier over vieze Kroaten.

Wat zei je ook weer over de Noordzee en racisten?

--------------------------------------------------------------------------------------

De echte Nasir Oric gebruikte Srebrenica als uitvalsbasis terwijl dit een save haven was waar geen gewapende strijders mochten komen. Zijn aanvallen op Servische gebieden waren aanleiding voor de Serviërs om Srebrenica aan te vallen met alle gevolgen van dien.
In 1993 werd door Servische eenheden een dermate heftig offensief uitgevoerd op Srebrenica dat de stad door de Verenigde Naties werd uitgeroepen tot de eerste "safe area" in het Bosnische conflict. Moslims uit de regio zochten hier een veilig heenkomen, hetgeen leidde tot overbevolking en een tekort aan voedsel en medische zorg. In 1995 herbergde Srebrenica tien keer zo veel inwoners als aan het begin van het conflict, en het stadje was hier niet op berekend. Hoewel alle bewoners hun wapens hadden moeten inleveren, hadden enkelen onder leiding van Naser Oriiić hun wapens behouden. Zij deden gewelddadige uitvallen naar het omringende Servische gebied. Deze uitvallen werden door de hongerige bevolking toegejuicht vanwege het voedsel dat daardoor het stadje in werd gesleept. Maar de uitvallen gingen gepaard met een zodanig geweld dat ze door de internationale gemeenschap worden beschouwd als oorlogsmisdaden. Naser Oriiić staat bijgevolg terecht voor het Joegoslavië tribunaal in Den Haag.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Srebrenica
Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: di feb 01, 2005 10:30 am

Re: Moslims.

Bericht door Maroc_21 »

Naser-Oric schreef:ten eerste. veel respect voor Maroc_21. ik ben het met je eens we jaage al die raciste hier de noordzee op en als het kan zo ver mogelijk richting de ijspool waar ze lekker relaxt kunnen afkoelen met hun chirstelijke gedachten.
:)

Met hun heethoofden misleiden ze alleen maaar zichzelf en doen ze zichzelf veel kwaad. Maar dat beseffen ze niet!

Groetjes,
Zeg: “Als jullie Allah liefhebben, volgt mij dan en Allah zal jullie liefhebben en jullie zonden vergeven" (Koran3:31)
Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: wo feb 01, 2006 10:14 am

Re: Moslims.

Bericht door Linda Danvers »

Maroc_21 schreef:
Naser-Oric schreef:ten eerste. veel respect voor Maroc_21. ik ben het met je eens we jaage al die raciste hier de noordzee op en als het kan zo ver mogelijk richting de ijspool waar ze lekker relaxt kunnen afkoelen met hun chirstelijke gedachten.
Met hun heethoofden misleiden ze alleen maaar zichzelf en doen ze zichzelf veel kwaad. Maar dat beseffen ze niet!
Maroc_21 en Naser-Oric zijn degenen die oproepen tot geweld. Mensen de zee injagen doe je namelijk door middel van geweld of dreiging daarmee. Zij bedienen zich ook van ander emotief taalgebruik. Zij hebben allebei racistisch uitspraken gedaan om dit forum. Zij zijn ook degenen vinden dat racisten naar de Ijszee moeten. Hoog tijd dat de heren het goede voorbeeld gaan geven aan andere opvliegende racisten op deze wereld en een stukje gaan zwemmen.
Laatst gewijzigd door Linda Danvers op za okt 21, 2006 12:06 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: wo feb 01, 2006 10:14 am

Bericht door Linda Danvers »

De echte Nasir Oric gaf eerst de Servische milities aanleiding om Sebrenica aan te vallen maar vluchtte zelf een paar dagen voor de Serviërs arriveerden. Echte strijders kunnen wat terug doen in tegenstelling tot weerloze burgers. Nasir Oric was gewoon een egoïstische moordadige lafaard. Anders had hij die mensen in de safe haven niet in gevaar gebracht door deze als uitvalsbasis te gebruiken voor zijn plundertochten. Toen de Serviërs naar Sebrenica toe kwamen om zijn plunderbende uit te schakelen zorgde hij dat hij gevlogen was. De burgers in Sebrenica werden de dupe van zijn acties. Opvallend dat de Naser-Oric op dit forum kritiek heeft op de Nederlanders die niet gevochten hebben tegen een overmacht maar dat hij geen kritiek heeft op de echte Naser Oric die gewoon is gevlucht toen hij wist dat de Serviërs er aan kwamen.
Een paar dagen voordat de enclave in juli 1995 door het Bosnisch-Servische leger werd ingenomen was Oriić samen met een aantal andere Moslimleiders per helikopter uit Srebrenica vertrokken. Nadat de vrede in Bosnië was getekend opende hij een fitnessclub in Tuzla. Op 28 maart 2003 werd hij door het Joegoslavië Tribunaal in aanklacht nummer IT-03-68 beschuldigd van moord, mishandeling en het brandschatten van vijftien dorpen in de omgeving van Srebrenica. Op 10 april 2003 werd hij door SFOR gearresteerd. Momenteel verblijft hij in de gevangenis van Scheveningen.

De persoon Oriić maakt bij betrokkenen bij de belegering en later de inname van Srebrenica verschillende gevoelens los.

Op hun plundertochten vanuit de belegerde enclave maakten de troepen van Oriić voedsel buit op de Serviërs die in de omgeving woonden. De bewoners van de enclave wisten mede daardoor te overleven in de overbevolkte stad. Voor hen was Oriić destijds een beschermer, en om die reden weigeren velen van hen hem nu te zien als een oorlogscrimineel. De naam "Naser" wordt nog steeds vaak aan pasgeboren zoontjes gegeven. De weduwen van Srebrenica wierpen tijdens de arrestatie van Oriić spontaan een wegblokkade op in Tuzla, en voormalige soldaten van de brigade van Oriić meldden zich bij het tribunaal onder de leus: “wij zijn net zo schuldig als hij."

Toch verloor Oriić na de val van Srebrenica voor een aantal andere bewoners een groot deel van zijn helden-status, doordat hij enkele dagen eerder met zijn strijders de enclave had verlaten. Zijn naoorlogse levensstijl als sportschoolhouder rondrijdend in een cherokee-jeep droeg ook niet bij aan zijn populariteit. De Servische bevolking van de getroffen gemeenten en de VN-soldaten die de vrede in de enclave moesten bewaken beschouwen hem over het algemeen als een gangster en oorlogsmisdadiger.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Naser_Oric
Naser-Oric
Berichten: 4
Lid geworden op: vr okt 20, 2006 11:07 pm

Bericht door Naser-Oric »

daarom dat is juist jullie probleem jullie willen geloven dat alles wat gebeurt is in srebrenica aanleiding is van wat naser oric heeft gedaan in servie, nou mooi niet het is juist andersom. servier's zijn begonnen met slachtpartijen, wat naser oric deed is gewoon een goeie actie terug om die serven ook af te slachten en daarna kwamen die slachtingen in srebrenica, maar die serven hebben geluk gehad. maar zoals we nu zien, die serven weten niet meer wat ze moeten die mensen zijn gewoon geboren militairen, ook al ben je zijn beste buurman op de dag schiet die je toch dood als het moet het zijn varkens, maar binnenkort zal bosnie schoon zijn van serven let maar op wat in montenegro is gebeurt zal ook in bosnie gebeuren, SERV LOZE moslim land ;). Je ziet al wat er in hun eigen land gebeurt als hun nergens meer oorlog kunnen voeren , dan voeren ze oorlog tussen zichzelf ze slachten elkaar dan af, goed ook ik steun ze daarin.
Plaats reactie