Cultuur onder Vuur

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8056
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Cultuur onder Vuur

Bericht door xplosive »

Ariel schreef:
zo aug 09, 2020 12:39 pm
Dit is wijsheid waar we van kunnen leren.. icon_thumbup.gif

Een bekende fabel uit de oudheid van de Griekse verteller Aesopus verhaalt van een boer die medelijden krijgt met een verkleumde slang en deze onder zijn jas bergt om hem te laten opwarmen. Eenmaal warm bijt de slang de boer, waarop deze sterft met het besef dat hij schuldig is aan zijn eigen dood.
Oftewel : koester niet een adder aan uw borst !
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48932
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Cultuur onder Vuur

Bericht door Pilgrim »

De grootste maakbaarheidsoperatie en ideologische omkering van de geschiedenis – terugblik en de stand van zaken in september

4 sep 2020

Afbeelding

We zitten nog midden in de coronacrisis. Niet als je afgaat op het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen; wel als je het beleid van onze overheid bekijkt. Onlangs kondigde het kabinet nieuwe maatregelen af, waaronder het absurde ‘niet meer dan zes personen in huis’. De corona spoedwet die verregaande maatregelen beoogd kreeg flinke kritiek van de Raad van State, maar is nog volop in behandeling. En vorige week diende gezondheidsminister Hugo de Jonge een wetsvoorstel in voor het gebruik van de omstreden corona-app. Het contrast met de officiële cijfers van het RIVM is groot.

Brochure

Eind april publiceerde Cultuur onder Vuur een brochure over de mondiale coronacrisis, getiteld: ‘De grootste maakbaarheidsoperatie en ideologische omkering van de geschiedenis – versterkt door massahysterie en steun van het Vaticaan’. In deze brochure analyseerde Cultuur onder Vuur kritisch de voorspelde doemscenario’s, de gevolgen van de wereldwijde maatregelen (met name de lockdowns) voor de economieën, en de profiteurs van de crisis, waarbij extra aandacht werd gericht op de rol van het Vaticaan. We zijn nu vijf maanden verder en zeven maanden sinds het virus officieel voor het eerst in Nederland opdook. Tijd om opnieuw de balans op te maken.

Afbeelding

Openbare analyse
Een van de meest opvallende aspecten van de crisis is het grote contrast tussen enerzijds het officiële verhaal, van bijvoorbeeld de WHO en de overheid dat in de mainstream media wordt gepubliceerd, en anderzijds het officieuze verhaal dat in alternatieve media door kritische journalisten en medische experts wordt verspreid. Deze tegenstelling bestaat bijvoorbeeld rond de herkomst van het virus, de precieze gezondheidsrisico’s ervan en rond alternatieve medicijnen. Om maar een voorbeeld te noemen: een Bulgaarse top-medicus, president van de Bulgaarse Pathology Association, stelde dat COVID-19 op zichzelf geen enkel sterfgeval veroorzaakt heeft. Het bestaan van twee zó uiteenlopende ‘narratives’ alleen al maakt een publiekelijk debat over deze kwesties noodzakelijk, maar dat is er niet of nauwelijks. Het overheidsbeleid is geheel gebaseerd op het officiële verhaal vanuit de WHO terwijl er geen ruimte is voor alternatieve, kritische geluiden die op de achtergrond massaal klinken. Dit wekt sterk de indruk dat er meer speelt dan alleen volksgezondheid.

Angstpropaganda
In de brochure van april noemde Cultuur onder Vuur vier profiteurs die garen spinnen bij de coronacrisis en het ingrijpende overheidsbeleid. Het betreft de Communistische partij van China, de ecologen, de globalisten en de radicaal links. Het opportunisme van de groenen, de globalisten en de ultra-linksen is gebaseerd op het idee dat revolutionaire plannen die in een vreedzame wereld niet of pas heel langzaam doorgang kunnen vinden, in een crisissituatie als deze versneld en zonder veel tegenstand doorgevoerd kunnen worden. Daartoe is het cruciaal dat de wereldbevolking in paniek en bang is, want dan zijn burgers eerder bereid zich vrijwillig te onderwerpen aan vrijheidsbeperkende maatregelen. Vandaar dat er door de wereldwijd gecoördineerde media een massieve golf van angstpropaganda over de landen werd uitgestort, hetgeen goed bleek te werken want er waren in het begin haast nergens grootschalige protesten tegen de beperkende maatregelen.

Demonstraties
Het lijkt er echter de laatste maanden op dat veel mensen over hun initiële angst heen zijn en zich niet meer laten weerhouden hun gewone leven op te pakken. Jongeren trekken zich weinig aan van de verordeningen. In diverse landen, ook in Nederland, vinden demonstraties plaats tegen beperkende maatregelen zoals mondmaskers, en tegen de vaccinatie-push van big pharma. Een brandbrief aan alle Tweede Kamerleden is ondertekend door duizenden mensen uit de medische wereld. Ook worden alternatieve mediakanalen steeds populairder en er worden op social media massaal video’s gedeeld van medici met ervaringen uit het veld die niet stroken met het officiële verhaal. Het zal hierom zijn dat de angsten nu weer volop aangewakkerd worden in de media, met onheilspellende waarschuwingen voor ‘oplaaiende besmettingshaarden’ en een ‘tweede golf’.

Totale controle
Het doordrukken van een revolutionaire agenda in deze tijd van gefabriceerde crisis wordt in de brochure de ‘grootste maakbaarheidsoperatie in de geschiedenis’ genoemd. De revolutionairen zijn niet tevreden met de mens zoals die is, in het bijzonder de christelijke, westerse mens. Die is te gehecht aan vrijheid en autonomie, wars van overheidsbemoeienis en staat niet open voor revolutie. Deze mens moet dus ‘herschapen’ worden zodat hij in een mal van onderwerping en slaafsheid past en geen obstakel meer vormt voor de revolutie. Voor het scheppen van deze nieuwe mens is het noodzakelijk dat ieder aspect van zijn leven gecontroleerd wordt zodat hij nergens een vrijplaats heeft waar hij de waarde van vrijheid beseft. Onder de schijn van bestrijding van de pandemie wordt deze totale controle op de samenleving, het grote doel van de revolutie, opgetuigd.

Ideologische omkering
Het andere deel van de hoofdtitel van de brochure, de uitdrukking ‘ideologische omkering’, komt uit een essay van de katholieke denker prof. Plinio Corrêa de Oliveira met als subtitel: ‘De laatste communistische kunstgreep om de wereldopinie te veroveren’. Daarmee doelde hij op de truc waarmee marxisten en globalisten de weerzin van veel mensen tegen het totalitaire communisme omzeilen, door hen eerst door middel van angst ontvankelijk te maken voor het idee van verandering en ze vervolgens te verleiden met zogenaamde ‘talismanwoorden’, geraffineerde termen die bedoeld zijn om sympathie op te wekken. Voorbeelden hiervan zijn: “wereldwijde solidariteit”, “inclusiviteit”, “dialoog”, enzovoort – woorden die gewone mensen een goed gevoel geven maar ondertussen ideologisch omgekeerd zijn, d.w.z. een radicaal andere betekenis hebben die zij niet doorzien. Het angstaanjagende verhaal over de gevolgen van klimaatverandering en de bijbehorende talismanwoorden “ecologische transitie”, “schone energie”, etc. is een goed voorbeeld van deze misleidende truc.

Talismanwoorden
Deze truc is ook toegepast met de coronacrisis. Enerzijds de aangewakkerde angst voor de gevaren van het coronavirus en de onzekerheid van de economische crisis als gevolg daarvan; anderzijds de verlokkende talismanwoorden als “intelligente lockdown” en “het nieuwe normaal”. Dit alles bedoeld om de wereldburger ontvankelijk te maken voor een mondiale regering met totale controle over zijn leven. Het gebruik van de truc is een bewijs voor de onmiskenbaar communistische agenda achter de gebeurtenissen van dit jaar.

Nederland
We zijn dus getuige van de grootste maakbaarheidsoperatie in de mondiale geschiedenis, welke met behulp van de ideologische omkering wordt uitgevoerd. In Nederland is de situatie tweezijdig. Enerzijds dringt de overheid, in lijn met het wereldwijde beleid, verregaande beperkende (doch soms tamelijk willekeurige en onmogelijk te handhaven) maatregelen op. Anderzijds lijkt de Nederlandse bevolking, naar de volksaard eigenwijs, het hoofd koeler te houden dan in sommige andere landen. Ook het RIVM wekt nog enigszins de indruk een onafhankelijk instituut te zijn; op hun website staat bijvoorbeeld nog een video met uitleg waarom mondkapjes niet werken – in scherp contrast met de mondkapjesplicht in bijvoorbeeld gemeente Amsterdam en het openbaar vervoer.

Revolutionaire agenda
Toch is er reden tot grote zorg. Zonder twijfel zijn ook in ons land krachten actief die pushen voor nog meer overheidscontrole en inperking van de burgerlijke vrijheid, en voor wetten die de eigen revolutionaire agenda bevorderen. Gezondheidsminister Hugo de Jonge maakt er bijvoorbeeld geen geheim van dat hij voorstander is van een ‘dwingende en sturende rol van de centrale overheid’, ten koste van de vrijheid van de burger. Het nieuwe EU-herstelfonds – een definitieve stap richting de transfer- en schuldenunie die dankzij de coronacrisis doorgedrukt werd – brengt de zekerheid van onze pensioengelden in gevaar. En volgens de klimaatdrammers van links is de coronacrisis geen excuus om klimaatplannen in de ijskast te zetten, integendeel, die kunnen juist versneld doorgevoerd worden.

Revolutie in volle gang
Het feit dat de cijfers laten zien dat het virus in Nederland allang op zijn retour is maar er desondanks zojuist weer nieuwe maatregelen zijn aangekondigd, geeft aan dat het beleid niet gericht is op slechts indamming van het virus, maar dat er achter de schermen dubbele agenda’s worden uitgevoerd. De revolutie van maakbaarheid en socialisme is in volle gang. Het kan niet anders dan dat de Nederlandse burger daar de prijs voor betaald, of dat nu met zijn vrijheid, zijn boerenbedrijf of zijn gespaarde pensioen is. Massaal, krachtig protest tegen deze maatregelen is daarom noodzakelijk.

Vaticaan
Cultuur onder Vuur richtte in de brochure van april speciaal aandacht op de rol van het Vaticaan. Vooral sinds de tijd van de Oostpolitiek in de vorige eeuw zijn meerdere belangrijke autoriteiten binnen de katholieke Kerk ook slachtoffers geworden van de ideologische omkering, waardoor veel katholieke leiders zijn gaan sympathiseren met socialisme en communisme en daar zelfs actief aan meewerken. Ook nu hebben sommige figuren van het Vaticaan een gevaarlijke rol gespeeld in het aanwakkeren van de paniek, in het sluiten van kerken, en het ontzeggen van toegang van gelovigen tot de Missen en Sacramenten. Erger nog, verschillende geestelijken zochten vanaf het begin van de coronacrisis nadrukkelijk aansluiting bij de profiteurs, door in allerlei verklaringen gebruik te maken van talismanwoorden als ‘ecologische bekering’, ‘wereldwijde samenwerking’, en een ‘nieuw globaliseringsmodel’: neomarxistische termen met betekenissen die direct tegen de traditie van de Kerk ingaan.

Het huidige discours in het Vaticaan, bijvoorbeeld dit onlangs gepubliceerd document, sluit aan bij de United Nations Decade of Action, een tienjarig plan om de wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelen van 2030 te halen. Wat zijn die doelen? Uitbannen van armoede, universele gezondheidszorg, gelijke rechten, inclusiviteit, en aanpak klimaatverandering. Oftewel, een mondiaal socialistisch plan. Het is voor de geloofwaardigheid van de Kerk van groot belang dat kerkleiders inzien waar hun beleid afwijkt van de katholieke traditie en daar op hun schreden terugkeren. En het is te hopen dat de gelovigen zich niet laten misleiden door prelaten die hun autoriteit en geloofwaardigheid gebruiken om in deze tijd van crisis anti-christelijke, ideologische agenda’s door te drukken.

https://cultuurondervuur.nu/de-grootste ... newsletter
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48932
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Cultuur onder Vuur

Bericht door Pilgrim »

Officier van justitie blijkt verstrengeld met anti-Zwarte Pietactivisme

14 sep 2020

Afbeelding

Onderzoek van Cultuur onder Vuur heeft een spectaculair vervolg gekregen: wegens mogelijke belangenverstrengeling heeft het Openbaar Ministerie zich genoodzaakt gezien mr. Jacobien Vreekamp, officier van justitie, af te halen van de racismezaak tegen de 25 Nederlanders die op sociale media bedreigingen tegen Kick Out Zwarte Piet zouden hebben geuit.

Medebestuurslid

In augustus onthulde Cultuur onder Vuur al de schaamteloze dubbele pet van mr. Jacobien Vreekamp. Die kwam tot uiting in haar (inmiddels in allerijl opgegeven) voorzitterschap van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) met Mitchell Esajas als medebestuurslid. Esajas is activist van Kick Out Zwarte Piet, een groepering die – vaak op agressieve wijze – de afschaffing van de zwarte kindervriend nastreeft.

Geweldsoproep
Vreekamp heeft zelf de vonk in het kruitvat van haar linkse belangenverstrengeling geworpen door via een overeenkomst de activist Akwasi weg te laten komen met diens geweldsoproep, gedaan op 1 juni tijdens de Black Lives Matter demonstratie op de Dam. Akwasi bedreigde toen openlijk Nederlanders die overwegen in Sinterklaastijd weer voor Zwarte Piet te spelen: “Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht”. Op dat moment stond Mitchell Esajas, Vreekamps medebestuurder bij MDRA, pal naast Akwasi. Ook deze geweldsoproep heeft Cultuur onder Vuur overigens direct en als eerste aangeklaagd.

Deal
Op hierop volgt nu dus geen vervolging, ondanks het feit dat de oproep door het OM als “opruiend” en “daarmee strafbaar” is aangemerkt. Volgens het eigen persbericht van OM heeft “de officier van justitie” (mr. Jacobien Vreekamp dus) in plaats daarvan Akwasi een deal aangeboden: voorwaardelijk sepot in ruil voor het publiek intrekken van zijn uitspraak. Dit ondanks het feit dat Akwasi door de jaren heen via Twitter nog veel meer en veel grovere geweldsoproepen op zijn naam heeft gebracht, iets waarvan het OM zelf zegt “op de hoogte” te zijn. Geweldsoproepen van Nederlanders tegen KOZP echter vond mevrouw Vreekamp eerder wel reden tot vervolging door het OM. Zij hebben van haar geen overeenkomst aangeboden gekregen.

‘100.000 procent’
Akwasi zelf heeft – als onderdeel van de overeenkomst met Justitie – een huichelachtige verklaring gepubliceerd waarin hij het betreurt dat “sommige mensen” zijn aankondiging Zwarte Piet op zijn gezicht te zullen trappen “helaas ten onrechte geïnterpreteerd” hebben als “aankondiging dat ik geweld zou willen toepassen op als zwarte piet verklede mensen, of dat ik anderen zou willen aansporen of inspireren dat te doen.” Maar hoe kunnen zijn woorden anders uitgelegd worden dan als ondubbelzinnig geweldsoproep? Vervolgens stelt Akwasi van die bewoordingen “afstand te nemen”, hoewel hij eerder had laten weten er voor “100 procent, sterker nog 100.000 procent” achter te staan.

Zware schade
Kun je “afstand nemen” van je eigen woorden? Wat betekent dat? Akwasi’s ´berouw´ is niet overtuigend. De Zwarte Piet-hater vermijdt elke ondubbelzinnige intrekking van zijn geweldsoproepen. Overal ademt zijn verklaring de tegenzin dat te doen. Het opportunisme domineert om met wat gladde formuleringen zoveel mogelijk over zijn geweldsoproepen heen te schaatsen om maar uit de justitiële problemen te komen. Alleen al het feit dat dit voor het OM voldoende was, bewijst dat aan het ontslag van rechtsvervolging heel andere dan juridische argumenten ten grondslag hebben gelegen. Het was inderdaad een ‘deal’ voor beide partijen. Daarmee staat niet zozeer Akwasi, die alleen maar gebruik gemaakt heeft van een aantrekkelijke uitweg, als mr. Jacobien Vreekamp en het OM staan te kijk. De onpartijdigheid van het OM is hiermee immers zware schade toegebracht.

https://cultuurondervuur.nu/officier-va ... activisme/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48932
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Cultuur onder Vuur

Bericht door Pilgrim »

Uw pensioen blijft onder vuur, ondanks Europese rechter

30 sep. 2020

Afbeelding

Wie aan de Nederlandse pensioengelden komt, ondermijnt het recht op privé-eigendom. Dat volgt uit een uitspraak vorige week door het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. De uitspraak bevestigt bovendien het standpunt van Cultuur onder Vuur, dat al sinds 2017 de dreigende onteigening van de Nederlandse pensioengelden aan de orde stelt.

Dát die dreiging reëel is, bevestigde eerder dit jaar al de voorzitster van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfond, Corien Wortmann-Cool. “Ik weet dat buitenlandse partijen de Nederlandse pensioenmarkt als een strooppot zien waarvan ze grote delen willen inpikken”, zei ze in gesprek met de Vlaamse krant De Tijd. “Dat mogen we niet laten gebeuren.”

Privébezit
Cultuur onder Vuur heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat een pensioen de gegarandeerde uitkering moet blijven voor onze oudedagsvoorziening, Het pensioen is gebaseerd op “uitgesteld loon” en komt daarom alleen en uitsluitend toe aan de Nederlander die het heeft opgebouwd. “Uitgesteld loon” is “uitgesteld privébezit”. Een pensioenaanspraak is een eigendomsrecht. Iedere andere bestemming voor pensioengelden is dus diefstal.

Geldnood
De Nederlandse pensioenpot is een astronomisch bedrag van 1600 miljard. Dat vormt voor armlastige overheden een grote verleiding. Niet alleen voor Nederlandse, maar ook voor Europese overheden, om maar te zwijgen van bepaalde andere landen in geldnood, die via de EU een oplossing van hun financiële problemen hopen te bereiken (wat ze vaak ook lukt, zie het corona-herstelfonds).

Afbeelding

Infuus
De belangrijkste strategie van Brussel (en van de landen die dat via Brussel proberen voor elkaar te krijgen) is het voorstellen en doordrukken van overkoepelende constructies in het kader van een ‘steeds hechtere unie’ (de ‘ever closer union’ zoals de EU-mantra luidt), waarin de Nederlandse pensioengelden stilzwijgend worden meegenomen en die dan weglekken in een financieel noord-zuid infuus, dat zich aan democratische controle onttrekt.

Korting
De uitspraak van de Europese rechter van 25 september week heeft hier niet rechtstreeks betrekking op, maar is toch relevant. Een Oostenrijkse ambtenaar had namelijk een procedure aangespannen vanwege een korting op zijn pensioen. De ambtenaar verloor, want de rechter oordeelde dat korten van een pensioen – bijvoorbeeld vanwege economische tegenwind – geoorloofd is, maar stelde ook vast dat het wezenlijke karakter van de uitkering niet mag worden aangetast.

Pensioenhervorming
De uitspraak van de Europese rechter is een indirecte, maar daarom niet minder welkome versterking van de pensioenaanspraak als eigendomsrecht. De primaire dreiging van het pensioen komt nu echter even niet uit Brussel, maar uit Den Haag. Het pensioenakkoord dat Rutte III deze zomer bereikte, houdt nu juist namelijk precies die ‘aantasting van het wezenlijke karakter’ van het pensioen in. De hervorming ontneemt de Nederlander structureel zijn pensioenzekerheid. Er is sprake van een contractverandering, die zijn eigendomsrecht ondermijnt. Het eigendomsrecht dat gegarandeerd is in artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de EU.

Afbeelding

‘Casinopensioen’
Als de pensioenhervorming van Rutte III doorgaat, moet de Nederlander voortaan maar afwachten hoe zijn pensioen er op zijn oude dag uit komt te zien. Het wordt een ‘casinopensioen’, dat afhankelijk is van de economische omstandigheden. “We moeten niet langer spreken van een pensioenbelofte”, zei Wortmann-Cool al begin dit jaar, “ maar van een pensioenverwachting.” Verwachtingen kunnen echter bedrogen uitkomen. En het Nederlandse pensioenstelsel was nu juist ontworpen om dat te voorkomen.

Integendeel
De dreiging uit Den Haag betekent overigens niet dat de dreiging uit Brussel is afgewend, of zelfs maar minder wordt. Integendeel. We houden u op de hoogte

https://cultuurondervuur.nu/uw-pensioen ... qb2b-sVD94
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76648
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Cultuur onder Vuur

Bericht door Ariel »

In Amsterdam wordt een toporkest wegbezuinigen omdat het te blank is.

Afbeelding

Dit is het Amsterdamse Barok Orkest waar geen negers in zitten. Maar misschien is er geen neger uit Afrika beschikbaar die de barokviool kan bespelen. Dat kan zomaar een waarheid als een koe zijn, en misschien is er ook geen Mohammedaan te vinden die bereid is om samen met dit orkest de Matthäus Passion uit te voeren.

Zou zomaar kunnen.

Afbeelding

Maar dan komt er een aap uit de mouw...Want wie is de wethouder van cultuur die hier verantwoordelijk voor is.

En kijk eens aan...Dat is de Marokkaan Touria Meliani (GroenLinks) Zou dat er iets mee te maken hebben?

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 7475
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Cultuur onder Vuur

Bericht door sjun »

Met GroenLinks voor vernietiging van de oorspronkelijke streek en landscultuur om op termijn de bevolking te kunnen vervangen voor stemvee ter bestendiging van de eigen politieke macht. Gelukkig worden steeds meer mensen zich bewust van de Westerse ziekte van het Culturele Marxisme dat de samenleving ondergraaft en ontwortelt, verdomming op de scholen inzet, belasting en verzekeringspremies verhoogt en aanstuurt op structurele solidariteitsovervraging. Door middel van een strikt politiekcorrect keurslijf manipulatie van het nieuws, het narratief en de gebruikte taal gecombineerd met nieuwspraak houdt het de eigen volgelingen onder controle. Ondertussen verrijkt het zich door middel van aan de gemeenschap opgedrongen oplopende milieuheffingen als gevolg van gepraktiseerd milieuzelotisme. Het tij hiervan keert pas als kapitaal en creativiteit de wijk nemen omdat er dan niet langer rekeningen doorgeschoven kunnen worden.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48932
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Cultuur onder Vuur

Bericht door Pilgrim »

Teken de petitie: stop het ‘Allahu akbar’ van de minaretten!

26 okt. 2020

Afbeelding

‘Allahu akbar!’ Dat moeten de laatste woorden geweest zijn die Samuel Paty hoorde, voordat de moslim het hoofd van de leraar van diens lichaam scheidde.

‘Allahu akbar!’ schreeuwde ook de moslim Malek F. bij zijn brute aanval op Bevrijdingsdag 2018 in Den Haag, waarbij hij drie mensen overhoop stak en levensgevaarlijk verwondde. Dezelfde woorden hoorden de 21 Koptische martelaren in 2015 op het Libische strand, uitziend op Europa, voordat zij door moslims werden onthoofd.

Hart onder riem
Deze zelfde kreet ‘Allahu akbar’ klinkt echter ook in gebedsoproepen vanaf de minaretten van moskeeën. En dat steeds luider, ook in Nederland. Tientallen moskeeën voerden onlangs, bij de eerste golf van de coronacrisis, eenzijdig het volume van hun gebedsoproep op. Als rechtvaardiging voerden zij aan dat zij de samenleving daarmee “een hart onder riem” wilden steken vanwege de coronacrisis. Of de samenleving dat op prijs stelde, werd niet gevraagd.

Propagandaoffensief
Hoeveel Nederlanders zouden bemoedigd worden door het horen van het opruiende ‘Allahu akbar’? Ieder ontwikkeld mens weet dat het de typische strijdkreet is van jihadisten en terroristen. Raadsleden in Almere spraken bij het ongevraagd verhogen van het geluidsvolume dan ook terecht van een ‘ongekende provocatie’. Deze kreet versterkt uitzenden duidt dan ook eerder op een propagandaoffensief, vanwege de teruglopende de klandizie van de moskee vanwege corona.

Cultuur onder Vuur opent daarom een petitie gericht aan de Nederlandse burgemeesters. Zij moeten direct een einde maken aan alle openbare islamitische gebedsoproepen.

Joodse stam
Al 1400 jaar is ‘Allahu akbar’ de strijdkreet van de jihad, de ‘heilige’ oorlog tegen de ‘ongelovigen’, die de islam verheerlijkt als een plicht voor elke moslim. Volgens islamitische traditie heeft Mohammed, de stichter van de islam, in dat kader zelfs een complete Joodse stam, de Banu Qurayza, in Mekka laten onthoofden.

Terreurkapers
Maar we hoeven dus niet zo ver terug te gaan. Alleen al sinds 11 september 2001 vielen wereldwijd 146.811 doden bij 31.221 islamitische terreuraanslagen. De aanvoerder van de terreurkapers op 11 september 2001, Mohammed Attah, gaf hun als instructie mee: “Als de confrontatie begint, roep dan ‘Allahu akbar’, omdat dit ongelovigen angst inboezemt.” Bijna letterlijk een aanhaling van wat Allah in de Koran heeft laten weten.

Betekenis
De veelgemaakte vergelijking met het traditionele klokken luiden gaat niet op, omdat het daarbij niet om een talige uitdrukking gaat. Het kennisgeven van een godsdienstoefening is maar één van de mogelijke betekenissen: in dat geval roept het de mensen naar de plaats die de bron van onze beschaving is: de kerk. Klokgelui kan echter ook een overlijden beduiden, of zoals in vroeger tijden, brand of een andere noodsituatie. We noemen iemand die daarop attendeert dan ook een ‘klokkenluider’.

Diep bezorgd
Dan is er ook nog het gegeven dat er in Nederland heel wat mensen wonen die het Midden Oosten zijn ontvlucht vanwege de islam, met name christenen. Gelovigen dus van de godsdienst die in Nederland inheems is en het wezen van onze cultuur uitmaakt. Wanneer je met hen praat, blijken zij zich over het opdringen van de islam in de Nederlandse publieke ruimte diep bezorgd te zijn en met angst naar de toekomst te kijken. “Straks is het hier net zo.’

‘Moskeeplein’
Die angst is al lang niet denkbeeldig meer: in het hartje van Utrecht, tegenover het Centraal Station is bijvoorbeeld een reusachtige Turkse moskee verrezen, met verlichte minaretten. Multiculturalisten hebben als straatnaam daar ‘Moskeeplein’ doorgedrukt, het eerste in Nederland. Twee keer per dag zendt de moskee, die onder controle staat van dictator Erdogan, het ‘Allahu akbar’ uit over het Utrechtse stadscentrum. Kleinere moskeeën ‘verzorgen’ intussen de gebedsoproep in andere wijken van de stad. Het ‘Allahu akbar’ weerklinkt zo alom.

Internetpeiling
De islam mag dagelijks steeds vaker zijn ongevraagde sectarische en politieke propaganda over onze hoofden uitstorten, met alle impliciete dreiging voor de ‘ongelovigen’ van dien. Cultuur onder Vuur heeft hierover al talrijke klachten ontvangen. Nederlanders voelen zich toenemend vreemdelingen in eigen land. Een internetpeiling van Cultuur onder Vuur naar de wenselijkheid van een verbod op de islamitische gebedsoproep had een unieke, ‘Noord-Koreaanse’ uitslag: 98,55%! Er is dus volop draagvlak om in Nederland tot een compleet verbod op de islamitische gebedsoproep te komen.

Teken de petitie: Burgemeesters, stop het schetteren van de moskeeën!

https://cultuurondervuur.nu/teken-de-pe ... JkLWKPX5_o
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48932
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Cultuur onder Vuur

Bericht door Pilgrim »

Interview met Arnold Karksens over Zwarte Piet, Cultuur en Linkse Media
Cultuur onder Vuur TV - 13 nov. 2020

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Plaats reactie