Nieuwe Wereldorde & Agenda 21

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Nieuwe Wereldorde & Agenda 21

Bericht door Pilgrim »

TTIP, TTP en TISA bouwstenen voor een nieuwe wereldorde

Geplaatst op 29 mei 2016

Afbeelding

Recentelijk heeft WikiLeaks documenten gelekt van TISA. TISA is een nieuwe gigantische handelsovereenkomst die IN HET GEHEIM word onderhandeld tussen de VS, de EU en 22 andere landen. https://wikileaks.org/tisa Deze gelekte documenten geven aan dat de globale elites mega handelsovereenkomsten gebruiken om een nieuwe globale constitutie te schrijven.

Deze nieuwe opgelegde structuur is het “corporatisme”. Eerst hadden we het feudalimse, met heren en horigen, daarna kwam het systeem met absolute vorsten en onderdanen, en daarna democratie. Nu gaan we dus naar een nieuw stelsel waarbij mega corporaties de wereld gaan besturen.

Een van de belangrijke punten in het TISA verdrag behandeld de deregulering van grote corporaties in overzeese markten.

Dit betekent dat in TISA geregeld gaat worden dat grote corporaties boven de wetgeving van landen (EU en de 22 andere landen) waar ze handelen/zich vestigen komen te staan en zich dus niets hoeven aan te trekken van de wetgeving in die landen, ze komen dus als het ware “boven de wet” te staan. Dus als TISA in de EU wordt aangenomen dan worden bedrijven machtiger dan de overheden.

Middels TISA en TTIP en TISA gaan we dus naar een globale structuur waarbij de wereld wordt geregeerd middels het corporatisme. Waarom wil de machtselite dit?

Dit heeft te maken met het Internet. Dankzij het Internet komen steeds meer mensen erachter dat DEMOCRATIE EEN DODE LETTER IS, EEN DOOD SYSTEEM. Mensen komen erachter dat Democratie niet is wat het lijkt, dat het achter de schermen wordt gecontroleerd en beheerst door een schimmige onbekende en onzichtbare elite.

Ontmaskering betekent dat het moet veranderen, dus op weg naar een technocratie, een systeem dat veel meer en makkelijker dan democratie DE BELANGEN VAN DE MACHTSELITE DIENT!!!!

Corporatisme heeft twee belangrijke voordelen voor de elites, het dient twee belangrijke doelen:

1) Corporaties zijn transnationaal (ze opereren globaal) en zijn dus een platform voor pan-regionale transacties.
2) Goed gepositioneerde en machtige multinationals zijn immuun voor het democratische proces

Multinationals en de technocraten die ze beheren (niet te vergeten de eigenaren die allen behoren tot de machtselite) kunnen als bouwstenen dienen voor het nieuw op te zetten corporatistische systeem. Je ziet dit al aan de EU waar in feite achter de schermen de grote multinationals de dienst uitmaken, en in het beslissingsproces en wetgevingsproces een cruciale rol innemen. Ze staan als het ware al boven de democratie (of wat daar voor doorgaat in de EU). Het zijn de multinationals die de dienst uitmaken in de EU en niet de EU commissie of het EU bestuur. En dit dient precies de belangen van de machtselite want deze zijn immers de eigenaren van de multinationals, net als van de Centrale banken die ook een belangrijk instrument zijn in het machts- en beslissingsproces en waarmee ze de wereldeconomie en het financiële systeem volledig in hun macht hebben.

Het gaat bij deze zaken niet om handelsovereenkomsten, maar een nieuw systeem, een nieuwe machtsstructuur daarom zijn ook zoveel landen betrokken bij deze overeenkomsten. Dit is ook wederom één van de redenen dat de EU is opgericht, een overeenkomst tussen de EU en de VS is niet een overeenkomst tussen twee landen maar tussen twee grote blokken.

Multinationals kunnen middels deze nieuwe “handelsverdragen” onmetelijke macht gaan uitoefenen over natiestaten, en gaan bepalen wat er wanneer, hoe en waarmee gaat gebeuren.

Het doel? Steeds verdergaande CENTRALISATIE VAN MACHT IN DE HANDEN VAN ENKELEN.

Dat WikiLeaks dit nu lekt is ook niet toevallig. De machtselite heeft besloten dat dit niet in het geheim kan plaatsvinden, mensen moeten het weten want dan zullen ze minder weerstand hebben tegen het proces, althans dit is de gedachte. WikiLeaks is namelijk een “false flag” beweging van de machtselite, bedoeld om informatie te verstrekken die niet middels de geeigende kanalen kan worden verstrekt.

Verdrag op verdrag zijn we op weg naar een nieuwe griezelige wereldorde waarbij het individue een slaaf wordt van kleine machtselite die alle macht, alle geld en alle bezit naar zich toe trekt.

Joepie

http://www.geennieuws.com/2016/05/ttip- ... ereldorde/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuwe Wereldorde

Bericht door Pilgrim »

Kosmopolitisch relativisme dient als heilsleer van een nieuwe wereldorde

By Sid Lukkassen · 26 november 2016

Afbeelding

Sid Lukkassen beschouwt de relatie tussen wereldbeeld en wereldorde en ziet een zich afsluitende elite. Geen onbekend historisch patroon.

Pieter van Eijsden, neurochirurg en columnist, bekritiseerde de “kosmopolitische en relativistische elite”, die volgens hem “alle veilige bodem heeft weggeslagen onder de Nederlandse burger” en nu aan “soulsearching” doet. Volgens hem gaven Trump, het Oekraïne-referendum en Brexit daar aanleiding toe, terwijl ondergetekende er al eerder op wees dat sinds Fortuyn feitelijk niets veranderde. Onze elite is inderdaad verbijsterd, zo kon u zelf zien bij talkshows op tv, wat doet denken aan een uitspraak die wel aan New York Times journaliste Pauline Kael wordt toegedicht: “Ik kan niet geloven dat Nixon heeft gewonnen – niemand die ik ken heeft op hem gestemd.” De uitlating is aanleiding voor een les over sociale mobiliteit en de zelfbevestiging van wereldbeelden.

Utopistisch gedoe
Van Eijsden maakt het punt dat in een roerige tijd mensen behoefte hebben aan houvast, aan erfgoed, levensbeschouwing en rituelen – kortom aan identiteit. En dat deze identiteit in het Westen nu juist is weggespoeld door een cultuurmarxistische culture war die vanuit de bovenbouw tegen de lagere klassen wordt gevoerd. Terwijl ik hierover filosofeerde hoorde ik dat het woord ‘begrafenisondernemer’ niet meer mag worden gebruikt: het zou suggereren dat iemand een slaatje wenst te slaan uit een ander zijn dood. Het woord ‘rouwbegeleider’ komt hiervoor in de plaats. En zo wordt ons stukje bij beetje een cultuur van lange tenen aangemeten. Het vervangen van de soms harde realiteit door een utopische wereld die alleen bestaat in gevoelens en woorden: intenties verdringen consequenties, emoties komen boven feiten. Precies het omkeren van de Verlichting dus – een regressie.

Sociale mobiliteit
Hoewel Van Eijsden qua culture wars een goed punt maakt, wat direct aansluit bij Avondland en Identiteit, is een belangrijk bijbehorend thema de sociale mobiliteit, wat onderbelicht blijft in het betoog van de neurochirurg. Immers de kosmopolitische superklasse kan arbeiders, het MKB en bewoners van plattelandsgemeenten straffeloos negeren, precies omdat zij de multinationals, de media en cultuursector al in handen hebben. Hun posities zijn verzekerd en daarom kunnen zij de onderbouw nu afschrijven: wat resteert aan sociale mobiliteit wordt verder afgebroken, precies om de ophaalbrug nog hoger op te halen nu men zelf in het kasteel zit.

Klassenvraagstukken komen terug
De Cito-toets is bijvoorbeeld nu minder belangrijk dan vroeger. Dit betekent dat het oordeel van de leraar meer bepalend wordt dan de objectieve toetsscore van de student. De score van Ali is misschien goed genoeg voor Havo-Vwo, maar omdat hij “in een onrustige thuissituatie” moet studeren krijgt hij toch advies voor het vmbo. De moeder van Hendrik-Jan en Hèlouise struint ondertussen dezelfde tupperware parties af als de schooldirectrice: zij hebben dit probleem dus niet. Om je CV te verbeteren moet je allerlei onbetaalde stages doen waarvoor je vroeger een loon kreeg – zijn je geldelijke middelen daarvoor toereikend? Klassenvraagstukken keren terug. Om bij multinationals binnen te komen is buitenlandervaring dikwijls vereist, maar een buitenlands verblijf is doorgaans prijzig.

Hierbij zijn NGO’s geen haar beter dan bedrijven. Neem nu een socialistische jongedame die in Brussel jarenlang onbetaald vrijwilligerswerk deed. Ondanks dat ze dit naast een betaalde baan deed wilde haar carrière niet vlotten en daar ergerde ze zich aan. Op een zeker moment zag ze het licht en startte ze haar eigen NGO (iets met vrouwenrechten en ondernemerschap). Sindsdien heeft zij meerdere onbetaalde stagiaires in dienst.

Als bewijs dat de kosmopolitische cultuurpolitiek een wapen is tegen de onder- en middenklasse, is daar Apple-CEO Tim Cook. Hij legde zijn zonden af door een oproep voor LGBT-rechten te ondertekenen. Zo verlegde hij succesvol de aandacht van de Foxconn-arbeiders die Westerse banen wegconcurreren in China.

Debat gesmoord door de politie
Naast multinationals en NGO’s werkt ook de politie mee aan het optrekken van de eerder genoemde ophaalbrug en het censureren van taalgebruik. Toen Ivar Mol de vraag stelde: “Wat nu als je docent bent, en leerlingen juichen voor de aanslagen?” kreeg hij agenten aan de deur – idem dito toen Mark Jongeneel kritisch twitterde over de komst van een AZC. Even later werd een man opgepakt omdat hij tijdens een demonstratie in Ede een varkensmutsje droeg.

En zo zijn er wel meer voorbeelden te noemen, zoals dat in Den Haag de politie volgens de burgemeester zou samenwerken met sharia-patrouilletroepen. Want in de multiculturele utopie is de islamitische wetgeving perfect verenigbaar met de Westerse rechtstaat.

Tegelijk zijn de autoriteiten blijkbaar erg bang dat de vlam in de pan slaat, want zelfs pluche varkensmutsjes worden geweerd. De politie werkt mee aan het smoren van politieke onvrede rond islamiseringenclaves en dus aan het onmogelijk maken van hun eigen baan. Mede doordat verschillende interpretaties van recht en gezag elkaar zullen beconcurreren, wat in een stroomversnelling raakt door de demografische ontwikkeling. Maar dit dringt bij de politie niet door want men heeft geleerd om intenties boven gevolgen te stellen. En dus om cognitief dissonant te denken.

Seculiere heilsleer
De kosmopolitisch-postmoderne elite gaat in feite uit van een seculiere heilsleer, betoogt Van Eijsden, waarin alle mensen broeders worden ongeacht culturele verschillen.

“Zij leven in de illusie dat alle mensen diep van binnen broeders zijn, wat uitmondt in de veronderstelling dat de wereld een vlak speelveld is – de markt – en dat morele en spirituele geschillen tussen beschavingen hooguit zorgen voor wat kleine accenten in smaak en kleur. Pro-gressieve denkbeelden zijn gemakkelijk vol te houden voor mensen die ondanks hun fysieke afstand zeer gelijkvormige levens leiden – levens vol luxe en technologie.”

schreef ik in Avondland en Identiteit (p285). Echter, de vaste overtuiging van een lineaire historische ontwikkeling naar een globaal wereldburgerschap, one-worldism, lijkt haaks te staan op het relativeren van Westerse Verlichtingsidealen, zoals rechtsgelijkheid en individuele ontplooiing, als constructies van de Westerse cultuur.

“We are on the right side of history!”, brullen de progressieven: ondertussen stelden zij Saudi-Arabië aan als voorzitter van de commissie mensenrechten bij de VN. De L’Organisation de Coopération Islamique volgt sharia-wetgeving waarbij vrouwen bijvoorbeeld andere rechten en plichten hebben dan in het Westen. Dit moet allemaal passen in de multiculti-utopie als heilsgeschiedenis en uit deze ongerijmdheden ontstaat regressief links. Het probleem van links is dat ze alle kikkers in de electorale wagen moeten houden – van moslims tot vrouwenrechtenactivisten – en dat deze tegenstrijdigheden daarom niet kunnen worden benoemd. Dit gebrek aan logica compenseren zij door zich te richten op uw gevoel, door u moreel te chanteren en door verbindende liedjes als ‘Imagine’ te spelen na iedere terreuraanslag. Hun ‘heilsgeschiedenis’ leidt zo niet alleen tot regressief links maar ook tot cognitieve dissonantie.

Conclusie
We concluderen dat bij verdere afbraak van sociale mobiliteit het kosmopolitische wereldbeeld nog lang zal regeren. Mensen met afwijkende bevindingen worden simpelweg niet toegelaten tot de podia en instituties die nodig zijn voor een koerswijziging. Dit verklaart ook hoe het komt dat de elite na Fortuyn nog steeds verbaasd is over Trump en Brexit. Bij afbraak van sociale mobiliteit is de enige optie die overblijft een Europese lente, wat een eufemistisch begrip is voor full blown revolution. Opnieuw moeten we u dus doorverwijzen naar het revolutionaire proefschrift van dr. Geerten Waling.

http://verenoflood.nu/kosmopolitische-r ... ereldorde/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuwe Wereldorde

Bericht door Pilgrim »

Hier een uitgebreide verhandeling over de complottheorie van de Nieuwe Wereldorde, m.b.t de zogenaamde illuminati. Ik heb er zelf nog al wat twijfels over omdat veel deskundigen niet geloven dat die illuminati nog bestaan. Niettemin geef ik dit verhaal het voordeel van de twijfel en zal het hier plaatsen, al was het alleen maar omdat zoveel mensen in dit verhaal geloven, mythe of geen mythe...
Op weg naar een Nieuwe Wereldorde (deel 1)

Geplaatst op 6 juni 2018

Afbeelding

(Onderstaand artikel is het eerste deel in een serie van vier, genaamd “Op weg naar een Nieuwe Wereldorde)

De term Nieuwe Wereldorde (NWO) krijgt in de media weinig aandacht. Een enkele keer wordt deze gebruikt door een politicus of een journalist, maar dat zijn uitzonderingen. Niettemin wordt de politiek grotendeels bepaald door het streven de NWO tot stand te brengen. De bevolking wordt echter zoveel mogelijk in onwetendheid gelaten. Maar al in de Late Middeleeuwen werd gesproken over een wereld die zou staan onder één gemeenschappelijke leiding. In dit artikel zal de tot nu toe bewandelde weg, die moet leiden naar een Nieuwe Wereldorde, in vogelvlucht worden besproken.

Voorgeschiedenis

Illuminati/Vrijmetselaars

Onzichtbaar voor buitenstaanders werkt de Orde der Illuminati. Deze werd opgericht in 1530 in Spanje (organisatie van alumbrados = verlichten) en baseerde zich op de Constantinopel Brief uit 1489, waarin al gesproken wordt over de verovering van het leiderschap over de hele wereld (RR41). In de jaren-70 van de achttiende eeuw leefde dat idee weer op en werd het uitgewerkt door Adam Weishaupt.

Adam Weishaupt
De Duitser Adam Weishaupt (1748-1830) was de zoon van een rabbijn, maar hij bekeerde zich tot het katholicisme en werd jezuïet. In 1775 besloot hij met de jezuïeten te breken. Vanaf 1770 werkte hij in Frankfurt am Main voor Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) en zijn kompanen, die hem opdracht gaven een organisatie van wereldleiders in het leven te roepen om in het geheim een één-wereldstaat te ontwerpen die aan Rothschild onderhorig zou zijn. Dat resulteerde in de (her)oprichting van de Orde der Illuminati op 1 mei 1776, toen Weishaupt een communistisch 6‑punten­programma presenteerde:
 1. Afschaffing van de monarchie en alle benoemde regeringen
 2. Afschaffing van privé-eigendom
 3. Afschaffing van erfrecht
 4. Afschaffing van het patriottisme
 5. Afschaffing van het traditionele gezin door afschaffing van het huwelijk, uitbanning van de moraal en inrichting van communale instellingen voor kinderen
 6. Afschaffing van iedere religie
Het is niet toevallig dat 1 mei, de dag van de oprichting van de Orde der Illuminati, de internationale dag van de arbeid is geworden.

Weishaupt bedacht een systeem van macht vanachter de schermen, een macht waarvan het volk niet weet dat die bestaat. De werkwijze van de opgerichte organisatie was geheim, dictatoriaal en despotisch. Haar leden moesten zich achter Weishaupt´s denktrant stellen en onderwerping, spionage, dwang en verklikkerij niet schuwen. In 1777 werd Weishaupt lid van de Vrijmetselaarsloge “Theodor zum guten Rath” in München, waar hij zijn gedachtegoed in de doctrines van de Vrijmetselarij trachtte te introduceren. Ook was hij lid van de Grote Loge in Parijs. Veel Illuminati infiltreerden in de Vrijmetselarij, die ze gebruikten als dekmantel voor het doel om de samenleving te ondermijnen. Ze hadden antikerkelijke en antiroyalistische sentimenten; hun bedoelingen lekten echter uit, waarna de Orde der Illuminati in 1785 werd verboden, maar Weishaupt en zijn volgelingen gingen ondergronds verder. In 1790 schreef Weishaupt: “Met dit plan willen wij de hele mensheid besturen… De posities moeten toegedeeld en geconstrueerd worden, waarmee wij in het geheim alle politieke processen beïnvloeden”. Dat hield in dat zoveel mogelijk macht en rijkdom verworven moesten worden, wat uiteindelijk moest leiden tot de wereldheerschappij en de constructie van een Nieuwe Wereldorde. Weishaupt verdeelde de leden in verschillende klassen of graden: a. nieuwelingen; b. vrijmetselaars; c. mysterieklassen. Alleen deze laatsten werden op de hoogte gesteld van de criminele doelstellingen van de Orde der Illuminati (RR41).

Van Mayer Amschel Bauer naar Rothschild
De eerder genoemde Mayer Amschel Rothschild alias Mayer Amschel Bauer (1744-1812) was de zoon van Mosel Amschel Bauer, geldwisselaar in Frankfurt. Mayer trad in zijn vaders voetsporen en ging werken in het bedrijf van Oppenheimer, waar hij de kneepjes van het vak leerde en belangrijke mensen leerde kennen. Later werkte hij als zelfstandig goudsmid en geldwisselaar in zijn winkel met het rode uithangbord (Rotes Schild). Daardoor geïnspireerd besloot hij zijn naam te veranderen in “Rothschild”. De zaken gingen goed en hij onderhield nauwe contacten met zakenrelaties waaronder Warburg, Goldschmidt en Oppenheimer. In een geheime bijeenkomst in 1773 met 25 agendapunten besloten zij zich Illuminati, die het licht zien, te noemen. (BIzar1 p.137) Zij bundelden hun financiële krachten en hoopten de controle te krijgen over het vermogen van de “gojim” (niet-Joden) en daarmee alle rijkdom van de wereld. De maatschappelijke orde moest worden verstoord en de daaruit ontstane chaos zou uiteindelijk moeten leiden naar een Nieuwe Wereldorde. De vijf zonen van Mayer Amschel werden elders geldwisselaar en zijn vijf dochters trouwden allen met een geldwisselaar. Omstreeks 1800 domineerden de broers het Europese financiële systeem, dat bestond uit fractioneel bankieren: meer geld tegen rente uitlenen dan je in kas hebt, waardoor er dus geld uit het niets wordt gecreëerd. Het is een systeem dat ook nu nog wordt gehanteerd. (BIzar1 p.47-52). Maar al in 1694 stemde Koning-Stadhouder Willem III van Engeland bij het verlenen van het Royal Charter voor de stichting van de Bank of England met dit systeem in. De private bankiers kregen daarmee het recht om geld uit het niets te scheppen.

Vrijmetselaars ingedeeld in graden
Niet alleen de Illuminati, ook de Vrijmetselarij was ingedeeld in graden: de drie bekendste zijn leerling, gezel en meester – zij zijn in geen enkel geheim van belang ingewijd – en vormen de blauwe vrijmetselarij; de rode omvat de vierde tot achttiende graad, de zwarte de negentiende tot dertigste graad en de witte de eenendertigste tot drieëndertigste graad (RR36). De graden daarboven zijn zo geheim, dat daarover niets bekend is (RR33). Veel staatslieden en monarchen waren of zijn vrijmetselaar van de hogere graden (RR38). Slechts ingewijden drongen door tot de allerhoogste graden, de 34ste tot en met de 38ste. (BIzar 2 138, 142, 146) Twee personen behoren tot de 37ste graad, een Amerikaan en een Europeaan en de 38ste graad is toebedeeld aan de machtigste man van de vrijmetselaars, wiens naam niet bekend gemaakt wordt. (BIzar 2, 140)

Wie een carrière in de politiek ambieert en de top wil bereiken, dient lid te worden van een van de 36 achter de schermen opererende ultra-geheime transnationale superloges: Ur-Loges, die onder supervisie van de Rothschilds staan. Ze zijn verdeeld in twee rivaliserende groepen. De een noemt zich democratisch progressief, de ander antidemocratisch conservatief, maar hun einddoel is hetzelfde: een Nieuwe Wereldorde. (RR4, 27) Niet alleen hooggeplaatste politici behoren tot die loges, ook vooraanstaande personen uit de media, de financiële en de industriële wereld zijn daarin vertegenwoordigd.

Orde der jezuïeten
De orde der jezuïeten werd in 1534 opgericht door Ignatius van Loyola (1491-1556) (BIzar2 134) Na opheffing in 1773 door paus Clemens XIV wist de orde zich te ontwikkelen tot een machtig en geheim genootschap waarvan vooraanstaande leden zich nestelden in de vrijmetselarij (BIzar 2 134-138). Sommigen van hen traden toe tot de Illuminati. Paus Franciscus S.J. behoort, evenals de generaal-overste van de jezuïeten alias de zwarte paus van wie hij zijn orders krijgt, tot de groep van ingewijde jezuïeten. Illuminati heersen in het Vaticaan, maken gebruik van de Kerk door infiltratie en sturen aan op een Nieuwe Wereldorde, (RR 37). (BIzar2 147)

Orde uit chaos
De wereldgeschiedenis is sinds 1776 grotendeels door vrijmetselaars bepaald. Zo was de Franse Revolutie in 1789 het werk van de Illuminati, nadat Mirabeau (1749-1791), een van de leiders ervan, de Franse vrijmetselarij verregaand illuministisch had weten te maken. De aanvoer van graan werd verhinderd, waardoor de graan- en daarmee de voedselprijzen door rijke speculanten werden opgedreven; er braken rellen uit onder de bevolking, het koningshuis moest verdwijnen en Frankrijk werd een republiek. Door de Illuminati bedachte kreten als vrijheid, gelijkheid en broederschap vierden hoogtij. Volgens Churchill zaten zij niet alleen achter de Franse Revolutie, maar achter iedere revolutie en oorlog die volgde. Hun tactiek is “Orde uit chaos”: er wordt door de heersende elite een probleem gecreëerd, bijvoorbeeld vluchtelingenstromen; er volgt een te verwachten reactie: chaos, burgeroorlogen; tenslotte wordt de agenda van de heersende elite als de gewenste oplossing gepresenteerd. Dit is het principe van de dialectiek, zoals Wilhelm Hegel (1770-1831) dit in 1821 lanceerde. De chaos wordt gecreëerd zonder dat de burgers in de gaten hebben dat die wordt georkestreerd. De veroorzaakte crisis moet uiteindelijk leiden tot een consensus voor verandering in de richting van de nagestreefde Nieuwe Wereldorde. (BIzar2 110) De politieke leiders hebben een dubbele agenda, enerzijds die waarvoor zij gekozen zijn door het volk, anderzijds de agenda van de onzichtbare macht die hen stuurt. Die laatste wordt uitgevoerd en wie niet meewerkt, moet worden opgeruimd. (BIzar2 147) De doorsneeburgers, “the sheeples”, worden in slaap gesust met leugens en bedrog, worden uitgebuit als belastingslaven. Zij die niet werken en geen belasting betalen zijn “useless eaters” en moeten worden uitgeroeid. (BIzar2 162) Het ene deel van de bevolking (belastingbetalers) wordt onder het mom van “solidariteit” onder dwang uitgezogen uit naam van het andere deel (belastingconsumenten).

Karl Marx, Carl Ritter/Friedrich Nietzsche, Albert Pike
In 1829 startten de Illuminati een nieuw project. Later kregen Karl Marx (1818-1883), afkomstig uit een oorspronkelijk Joods gezin in Trier, en zijn vriend Friedrich Engels opdracht om een communistische beweging tot stand te brengen, die revoluties en oorlogen zou kunnen uitlokken. In dat verband schreven zij onder toezicht van hooggeplaatste vrijmetselaars/illuministen het “Manifesto of the Communist Party” (1848) en later (1867) schreef Marx “Das Kapital”. Karl Marx was lid van de Illuminati en werd financieel gesteund door Nathan Rothschild (PS, 30-31). Marx had dus van Weishaupt´s ideeën kennis kunnen nemen, maar ook andere auteurs inspireerden hem tot zijn ideeën, die in Rusland werkelijkheid zouden worden.

Met het doel om mensen tegen elkaar te kunnen opzetten, werd door de Illuminati aan Carl Ritter (1779-1859), hoogleraar geografie in Berlijn, gevraagd om een manuscript te leveren dat een andere ideologie voorstond. Er wordt wel gesuggereerd dat zijn ideeën vooruitliepen op die van het nationaalsocialisme. Het werk van Ritter werd afgemaakt door de filosoof Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), die de basis legde voor het nazisme. Mogelijk werd Nietzsche ook beïnvloed door ideeën van Max Stirner (1806-1856), verwoord in “Der Einzige und sein Eigentum” uit 1845. Deze drukte zijn stempel op de ontwikkeling van het fascisme (PS 30-32).

De beide ideologieën (communisme en nazisme) moesten worden gebruikt om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. (BIzar1p.60) Hitler won in 1933 de verkiezingen met zijn NSDAP, de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij. Een linkse, socialistische partij. De wortels van het nationaalsocialisme en van het fascisme liggen in het marxisme. In een vergadering van de Komintern, een wereldwijd samenwerkingsverband van communistische partijen onder leiding van de Sovjet-Unie, werd in 1933 in Moskou aan het nationaalsocialisme de kwalificatie extreemrechts gegeven en werden de nazi´s fascisten genoemd. De strijd tussen de communisten en de nazi´s was in werkelijkheid dus niet een strijd tussen links en rechts, maar een strijd tussen twee rivaliserende socialistische ideologieën.

Ook Albert Pike (1809-1891) kan in het rijtje worden genoemd. Als generaal in het Amerikaanse leger werd hij ontslagen, omdat hij zich schuldig had gemaakt aan wreedheden tegen indianen. Hij behoorde tot de Illuminati, was oprichter van de Ku Klux Klan en voorstander van een Nieuwe Wereldorde, waarvoor hij een militair plan schreef om die via drie wereldoorlogen tot stand te brengen. Eerst moest het regime van de Russische tsaren omver worden geworpen, vervolgens moest in Palestina de staat Israël worden gesticht en tenslotte moesten de Arabische islamitische staten en de zionistische staat Israël elkaar vernietigen. Die oorlogen zouden nodig zijn om de Nieuwe Wereldorde tot stand te kunnen brengen. (BIzar, p 59-62; RR p.168] In 1947 schijnt een briefwisseling uit 1871 gevonden te zijn tussen Pike en Giuseppe Mazzini, waarin Pike de oorlogsplannen beschrijft. Aan de authenticiteit van de brief kan door het woordgebruik echter worden getwijfeld. (PS p.33-34) De Italiaan Mazzini was de auteur van de statuten voor de Eerste Socialistische Internationale, gaf jarenlang (1834-1872) leiding aan het programma van de Illuminati en richtte de MAFIA (Mazzini Autorizza Furti Incendi Avvelenamenti) op. (BIzar2 69)

(Einde van deel 1)

Door: Catherine A. Boon-Langedijk

https://ejbron.wordpress.com/2018/06/06 ... de-deel-1/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuwe Wereldorde

Bericht door Pilgrim »

Op weg naar een Nieuwe Wereldorde (deel 2)

Geplaatst op 7 juni 2018

Afbeelding

(Onderstaand artikel is het 2e deel in een serie van vier, genaamd “Op weg naar een Nieuwe Wereldorde – lees hier deel 1)

De term Nieuwe Wereldorde (NWO) krijgt in de media weinig aandacht. Een enkele keer wordt deze gebruikt door een politicus of een journalist, maar dat zijn uitzonderingen. Niettemin wordt de politiek grotendeels bepaald door het streven de NWO tot stand te brengen. De bevolking wordt echter zoveel mogelijk in onwetendheid gelaten. Maar al in de Late Middeleeuwen werd gesproken over een wereld die zou staan onder één gemeenschappelijke leiding. In dit artikel zal de tot nu toe bewandelde weg, die moet leiden naar een Nieuwe Wereldorde, in vogelvlucht worden besproken.

Centrale Banken in handen van de onzichtbare macht

Centrale banken hebben het recht om geld te drukken en uit te geven en zijn in staat om oorlogen te financieren. Engeland was het eerste land dat geldwisselaars toestond om een bank op te richten. Ze mochten leningen aan het rijk financieren tegen betaling van rente. Zoals gezegd stemde Willem III bij het verlenen van het Royal Charter voor de stichting van de Bank of Engeland in 1694 al met dit systeem in. De bank was daarmee volledig privébezit en dus niet in handen van de staat. Private bankiers kregen het recht om geld uit het niets te scheppen. De speciale privileges van de City van Londen werden door Willem bevestigd en die heeft nog steeds een aparte status binnen het koninkrijk.

Rothschild en zijn vrienden slaagden erin om de illuminati ook in Noord-Amerika hun invloed te doen gelden. Na aanneming van de grondwet van de Verenigde Staten kreeg Nathan Rothschild in 1791 als privébankier voor twintig jaar de zeggenschap over het Amerikaanse papiergeld; de First Bank of the United States, een Centrale Bank was een feit. Toen de vergunning afliep weigerde het Congres om deze te verlengen, waarna in 1812 Engeland, waar Nathan het financieel voor het zeggen had, de VS de oorlog verklaarde. Enkele jaren later mocht Rothschild opnieuw voor twintig jaar de Centrale Bank leiden, maar daarna hebben verschillende presidenten verlenging weten te verhinderen. Toen de VS in de jaren 1861 tot 1865 onder de Burgeroorlog leden en tegen woekerrentes geld moesten lenen van de bankiers, die door Rothschild werden gecontroleerd, besloot president Abraham Lincoln eigen geld te drukken: United States Notes of Greenbacks. Hiermee zouden de schulden worden betaald. Zijn verzet heeft Lincoln, zoals anderen na hem, met de dood moeten bekopen. Van een Amerikaanse president wordt verwacht dat hij in de pas loopt van de bankiers.

Na jarenlange manipulaties en geheim gehouden acties kwam de Federal Reserve Act tot stand, die was opgesteld door Paul Warburg op instigatie van de in Londen zetelende Alfred Rothschild. Met de verkiezing van de democraat Woodrow Wilson tot president was de tijd rijp voor ondertekening van die wet. Dit geschiedde op 23 december 1913, waarmee de oprichting van het Federal Reserve System (FED) een feit was. De FED-banken zijn geen overheidsinstellingen, maar privébezit van een aantal bankiers in de VS en in Europa. Zij kunnen met het Amerikaanse papiergeld doen wat ze willen: uitlenen, bijdrukken, belastingen innen, inflatie regelen, regeringsobligaties uitgeven e.d. Ze kunnen de koers van de dollar bepalen en de economie opbouwen of laten instorten, zei Louis Mc Fadden, die twaalf jaar voorzitter was van het Comité van Privé Bankiers, in 1934 tot het Congres en klapte daarmee uit de school. Zijn uitspraken kostten hem zijn leven. Later heeft president John Kennedy (1917-1963) als verzet tegen de illuminati-bankiers, via een Executive Order (4 juni 1963) de overheid gemachtigd om geld te drukken, waarbij hij de FED de machtiging ontnam. Evenals Lincoln met zijn Greenbacks werd ook Kennedy omgebracht. (BIzar 2 p 97)

In 1944 lieten 45 landen in Bretton Woods hun munt koppelen aan de dollar en zij kregen daarbij de verzekering, dat de dollar inwisselbaar zou zijn tegen een vastgestelde goudkoers. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kreeg de taak om dat systeem te bewaken. Tijdens de Vietnam-oorlog (1955-1975) ontstond echter een grote uitstroom van dollars uit de VS. Omdat er voor die oorlog meer geld nodig was dan er aan goud aanwezig was, werd in 1971 de belofte van inwisselbaarheid voor goud ingetrokken, terwijl wel de koppeling aan de dollar in stand bleef. (PS 36-45)

In 1975 stemden de Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)-landen ermee in om hun olie in dollars via de FED te verkopen, vervolgens werd ook de verkoop van andere belangrijke grondstoffen aan de dollar gekoppeld. Saddam Hoessein trok zich in 2002 terug uit de petrodollar en moest dat met de dood bekopen. (BIzar2 113)

De Nederlandsche Bank (DNB) werd in 1814 opgericht door Koning Willem I en was tot 1948 in particuliere handen. Daarna kwam de bank in handen van de overheid, maar de vroegere eigenaren behielden hun functie en bleven de zeggenschap over het beleid behouden. Slechts één van de tien commissarissen wordt nog door de overheid voorgedragen. In feite is de bank in handen van particulieren die hun eigen belangen voorop stellen, de staat heeft geen inbreng in het beleid.

De kapitaalkrachtige illuminati wilden hun kapitaal veiligstellen en richtten in 1930 daartoe een privébank op in Bazel (BIzar 1 p.59), de Bank for International Settlements (BIS), gevestigd op soevereine grond. De BIS, waarbij tientallen centrale banken, waaronder de FED, zijn aangesloten, is de machtigste bank van de wereld. De bank is aan niemand verantwoording schuldig en de Rothschilds hebben de controle erover. De centrale banken van Noord Korea, Iran en Libië hebben daarentegen hun zelfstandigheid weten te behouden. (BIzar2 44-46 en 68)

Veel van de oorspronkelijke taken van DNB, waaronder het toezicht op de grote banken in ons land, zijn overgedragen aan de Europese Centrale Bank (ECB) die in 1998 in Frankfurt, de geboortestad van Mayer Amschel Rothschild, door belanghebbenden werd opgericht. Deze bank mag als enige in Europa euro´s uit het niets creëren en functionarissen hoeven aan niemand verantwoording af te leggen. (BIzar 2 47-50)

De bankiers vormen een bastion van macht, ze waren verantwoordelijk voor depressies en beurscrashes, ze creëerden en beïnvloedden de oorlogen in de afgelopen 250 jaar en speelden ideologieën tegen elkaar uit. Tijdens oorlogen voorzagen ze beide partijen van geld, zodat het niet uitmaakte wie de overwinning boekte. Zo financierde James Rothschild, de jongste zoon van Mayer Amschel, Napoleon in zijn strijd tegen de Britse, Nederlandse en Pruisische legers onder leiding van Wellington. Die werden gesteund door broer Nathan Rothschild. Deze laatste werd een etmaal eerder dan de Britse overheid geïnformeerd, dat het leger van Wellington in Waterloo de overwinning had behaald. Nathan verkocht daarop zijn aandelen en de andere handelaren deden hetzelfde denkend dat Wellington had verloren. De beurs stortte volledig in en met zijn voorkennis kocht Nathan voor dumpprijzen alle overheidsobligaties en aandelen weer op. Hij kreeg hiermee de algehele controle over de Bank of England. (BIzar 2 74-76)

Bankiers verdienen veel geld met oorlogvoering en later met de wederopbouw, omdat ze grote belangen hebben in de wapen- en andere industrieën. Ze streven, behalve naar vergroting van hun macht, naar absolute controle over alles en iedereen. De eigenaars van het systeem verschuilen zich achter de gekozen en ongekozen politici. De goedgelovige burgers hebben oogkleppen op en weten niet of willen niet zien wat er gaande is. Er had dus een machtsovername van de grote internationale banken in Europa plaats onder de onzichtbare leiding van de Rothschilds (RR 4, 117).

Ontwikkelingen in Europa
De EU ontwikkelt zich tot een nieuwe Sovjet-Unie volgens haar voormalige president Michail Gorbatsjov. Bij beide is een schijnparlement zonder betekenis; de “Europese commissie” heeft haar tegenhanger in het “Politbureau”. De leden worden naar goeddunken en volgzaamheid benoemd en hoeven aan niemand rekening en verantwoording af te leggen. De Sovjet-Unie werd geleid door ambtenaren, leden van de communistische partij, die overladen werden met voorrechten. Dat laatst geldt ook voor het ambtenarenapparaat van de EU.

Het eenpartijstelsel van de Sovjet-Unie is binnen de EU vervangen door dat van een bevoorrechte politieke klasse, waarvan de leden worden geworven door coöptatie en geselecteerd op loyaliteit aan het eurocratische project. Niet toevallig heeft een aanzienlijk deel van de EU-elite een communistisch verleden (onder meer de maoïst Manuel Barroso en Federica Mogherini). De EU is dan ook een socialistisch/communistisch project.

Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972)
Plannen voor de Europese eenwording in haar huidige vorm dateren al uit de jaren-20 van de vorige eeuw. Daarbij blijken de ideeën van de Oostenrijkse diplomaat Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972) toonaangevend. Hij richtte in 1922 in Wenen de Pan-Europese beweging op en legde contacten met wetenschappers, politici en mensen uit de financiële wereld, met name Louis de Rothschild.

Coudenhove-Kalergi was sinds 1922 lid van de Weense vrijmetselaarsloge Humanitas. Hij vroeg in 1926 om beëindiging van zijn lidmaatschap en trad uit de loge om in plaats daarvan toe te treden tot het hoge graadsysteem van de vrijmetselaars. Hierdoor kwam hij in contact met Winston Churchill en later met president Harry Truman van de VS. Zijn eerste doel was te komen tot een “Verenigde Staten van Europa”. Ook op andere continenten zouden zulke samenwerkingsverbanden moeten komen met als einddoel een wereld met slechts vijf samenwerkende staten, een “Nieuwe Wereld Orde”. In zijn boek Praktischer Idealismus (1925) schreef hij dat een toekomstig Europa niet meer bewoond zal worden door de oorspronkelijke bewoners, maar door een mengras van Europese, Aziatische en Afrikaanse volkeren. Coudenhove-Kalergi meende dat bij het mengen van rassen hun karaktereigenschappen zullen verzwakken. (p. 22,37) De plutocraten zouden de nieuwe mens wegens zijn karakterzwakte gemakkelijker kunnen onderwerpen en tot slaaf maken dan iemand die deel uitmaakt van een volk dat zich een eenheid voelt. Hij zag de democratie als een façade van de plutocratie, want de mensen zouden een openlijke plutocratie niet accepteren; de politici zijn marionetten van de plutocraten, die de touwtjes in handen hebben. Coudenhove-Kalergi was dus geen democraat. Ook de politieke elite van de EU trekt zich weinig van de burgers aan; ze staat in dienst van de mondiale plutocratie om de Nieuwe Wereldorde te realiseren.

Coudenhove-Kalergi beoogde dus de verdwijning van het recht op zelfbeschikking, de eliminatie van naties en de vervanging van de oorspronkelijke bevolking van Europa door middel van massa-immigratie. Zijn racistische filosofie behelst uitwissing van het blanke ras door menging met Afrikanen en Aziaten en blijkt een blauwdruk voor de omvolking en daarmee de destabilisering van Europa, die thans in volle gang is. Als eerste ontving hij in 1950 de Karel de Groteprijs. Bovendien wordt er iedere twee jaar een naar hem genoemde prijs uitgereikt aan leidende persoonlijkheden die met toewijding werken aan de eenwording van Europa. De vier laatste winnaars van de Coudenhove-Kalergiprijs waren Angela Merkel (2010), Herman van Rompuy (2012), Jean Claude Juncker (2014) en Kenneth Clarke, de Britse conservatieve parlementariër, die tegen de Brexit stemde (2016).

Alleen al het bestaan van deze prijs bewijst dat de ideeën van Coudenhove-Kalergi onverminderd voortleven bij de leiders van de EU en dat de Europese naties en culturen onder deze bewindhebbers moeten vrezen voor hun voortbestaan.

Een belangrijke navolger van Coudenhove-Kalergi is Nicolas Sarkozy, die als president van Frankrijk poneerde dat vermenging van rassen een plicht is voor de Fransen. Ook Duitsland´s voormalige minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, liet zich niet onbetuigd. In een openhartig interview in Die Zeit (9 juni 2016) zei hij, dat de grenzen met Afrika en het Midden-Oosten open moeten en het oude Duitsland en het oude Europa moeten verdwijnen: “Het zijn schotten die ons kapot maken en ons door inteelt zullen degenereren. Voor ons zijn de moslims een verrijking van onze openheid en diversiteit”. Het maakt duidelijk, dat hij verdwijning van het Duitse volk op het oog heeft en wil, dat Duitsers zich niet meer onder elkaar voortplanten!

(Einde van deel 2)

Door: Catherine A. Boon-Langedijk

https://ejbron.wordpress.com/2018/06/07 ... de-deel-2/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8884
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Nieuwe Wereldorde

Bericht door xplosive »

Wat ik wel als ernstige tegenstrijdigheid (onder mogelijk nog veel méér tegenstijdigheden) in het hele verhaal ervaar is :

"6. Afschaffing van iedere religie" en "Voor ons zijn de moslims een verrijking van onze openheid en diversiteit".

Logischer zou dan toch zijn dat met "6. Afschaffing van iedere religie" de afschaffing van de islam zou worden nagestreefd.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuwe Wereldorde

Bericht door Pilgrim »

Op weg naar een Nieuwe Wereldorde (deel 3)

Geplaatst op 8 juni 2018

Afbeelding

De term Nieuwe Wereldorde (NWO) krijgt in de media weinig aandacht. Een enkele keer wordt deze gebruikt door een politicus of een journalist, maar dat zijn uitzonderingen. Niettemin wordt de politiek grotendeels bepaald door het streven de NWO tot stand te brengen. De bevolking wordt echter zoveel mogelijk in onwetendheid gelaten. Maar al in de Late Middeleeuwen werd gesproken over een wereld die zou staan onder één gemeenschappelijke leiding. In dit artikel zal de tot nu toe bewandelde weg, die moet leiden naar een Nieuwe Wereldorde, in vogelvlucht worden besproken.

Tijdens het World Economic Forum in Davos liet onlangs ook de directeur-generaal van de IOM (The International Organization for Migration), migratie-tak van de Verenigde Naties (VN), geen twijfel over de bedoelingen bestaan: de EU moet versneld worden omgevolkt. Ook de huidige secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres pleitte voor meer immigratie en zag de multi-etnische, multiculturele, multireligieuze samenlevingen, die zullen ontstaan, als een verrijking. Guterres legde onlangs de schuld van terrorisme niet bij regimes die worden aangestuurd door islamisten, maar bij “islamofoben”, hij verwisselt dus oorzaak en gevolg. De westerse cultuur staat op het spel en zal bij ongewijzigd beleid worden vernietigd.

Coudenhove-Kalergi heeft in 1947 de antidemocratische Ur-Loge Pan-Europa opgericht. (De Ruiter 4 115) Er is een nauwe verstrengeling van de vrijmetselarij met de Europese politieke leiders die verborgen blijft voor de ogen van de buitenwereld (RR p.117). Jean-Claude Juncker, Mark Rutte, Henk Kamp en Klaas Knot zijn lid van de loge Pan-Europa. Bekende Nederlanders die tot andere Ur-Loges zijn toegetreden zijn Jan Peter Balkenende, Jeroen Dijsselbloem en Ben van Beurden. (RR 4, p.24-27, 39, 118, 134 is mede gebaseerd op Gioele Magaldi, Massoni: Società a responsibilità illimitata-La Scoperta della Ur-Lodges, Milaan 2016)

Wortels van de EU
Uit het bovenstaande blijkt dat de EU vooral gebaseerd is op de communistische ideeën van Weishaupt en Marx en de racistische van Coudenhove-Kalergi, welke laatste via massa-immigratie het multiculturalisme in de hand hebben gewerkt. De EU is mede gebaseerd op plannen van de nazi´s; een aantal, waaronder Walter Hallstein, heeft meegewerkt aan de totstandkoming ervan. Uit vrijgegeven CIA-documenten blijkt dat de EU op aandringen van de Amerikanen werd opgezet en niet de belangen van de Europese volkeren maar van de globalisten in Washington en hun marionetten in Brussel behartigt. Achter de schermen doet de macht van het kapitaal haar werk. Op mondiaal niveau opereert vooral de multimiljardair George Soros -Peter Sutherland is intussen overleden- die ervoor zorgt dat onze politici de immigratie laten doorgaan. (RR 4, p.118-120) De plannen van Coudenhove-Kalergi zijn het handboek voor de in Europa zo machtige Rothschilds en hun volgelingen.

Bondgenootschap EEG/EU met de islam
Intussen heeft de EEG/EU een bondgenootschap gesloten met de islam, een ideologie, die in verschillende opzichten vergelijkbaar is met het nazisme: Joden- en homohaat, expansieve oorlogszucht, verheerlijking van geweld, het volgen van een leider de een Hitler de ander Mohammed geloof in eigen superioriteit en het Blut- und Bodenprincipe, in de islam: grond die eenmaal verworven is, moet altijd islamitisch blijven of worden heroverd. Beide zijn antidemocratisch en willen de oppositie de mond snoeren door een einde te maken aan de vrijheid van meningsuiting. Bovendien is de islam fascistisch: fascisme laat geen kritiek toe op de leider en op de ideologie en in de islam staat zowel de doodstraf op het uiten van kritiek op Mohammed als op de islam zelf.

Het streven van de EU, nu vooral gepersonifieerd door Angela Merkel, Emanuel Macron en paus Franciscus, is gericht op het realiseren van één Europese superstaat. Die is veel gemakkelijker te controleren en te manipuleren dan kleinere onafhankelijke landen afzonderlijk. De tegenstellingen binnen Europa zijn echter niet te onderschatten: die tussen Noord en Zuid-Europese landen op economisch gebied en die tussen Oost en West op ideologisch terrein. Ook de kloof tussen de politieke elite en de burgers wordt steeds groter, evenals de kloof tussen rijk en arm. De EU probeert haar macht te vergroten en stevent af op een totalitaire dictatuur. De politieke elite van de EU staat in dienst van de mondiale plutocratie om de Nieuwe Wereldorde tot stand te doen komen.

Er worden vluchtelingenstromen gecreëerd en met behulp van massa-immigratie wordt in Europa culturele en economische chaos gecreëerd. ‘Orde uit chaos’ is niet voor niets het motto van de vrijmetselarij in de hoge graden. Massa-immigratie moet bovendien leiden tot het afschaffen of verzwakken van homogene volkeren en het voorzien in goedkopere werknemers. De oplossing wordt dan gezocht in een nieuwe communistische werelddictatuur met herverdeling van de welvaart: de Nieuwe Wereldorde.

Hoe denkt de onzichtbare macht de Nieuwe Wereldorde tot stand te brengen?

De Protocollen van de Wijzen van Sion
De gedachtegang van degenen die een Nieuwe Wereldorde nastreven, wordt verwoord in De Protocollen van de Wijzen van Sion, een geschrift dat tegen het einde van de 19e eeuw is opgedoken. Het geeft een blauwdruk voor het plan om bestaande regeringen te vervangen door een dictatoriale “Nieuwe Wereldorde” en lijkt opgesteld door de vrijmetselaars/illuminati en niet te komen uit de Joods-zionistische hoek zoals vaak is beweerd. (Marquis 18-2-2012 en RR p. 360 ev) Daarin krijgt de zichtbare vrijmetselarij de taak om de onzichtbare macht te verbergen (Protocol 4, sub 2). In werkelijkheid worden we dus geregeerd door de onzichtbaren.

N.B. Deze bronnen uit 2010 kreeg ik in 2012 onder ogen en voorzag ze van de opmerking “niet als bron gebruiken”, nu denk ik daar anders over.

Bevordering van duurzaamheid
In 1991 richtte Edmund de Rothschild een bank op met het doel om milieuvriendelijke ontwikkeling en duurzaamheid te bevorderen: The Global Environment Facility (GEF). Een jaar later tijdens de top in Rio de Janeiro werd de GEF een onafhankelijke organisatie en werd hij opgenomen in het VN-systeem. De rijke VN-landen moeten via Rothschilds GEF per jaar 100 miljard dollar betalen aan de minst ontwikkelde 165 landen (LDC) als klimaathulp om het CO2-gehalte van de lucht terug te dringen. De arme landen krijgen leningen, maar moeten grondgebied, “wildernis”gebieden die rijk zijn aan mineralen, daarvoor in onderpand geven. 30% van het aardoppervlak werd als “wildernis” bestempeld. De meeste landen kunnen hun leningen niet terugbetalen, waarna land wordt verbeurd verklaard en in handen van de Rothschilds valt. Dat is al gebeurd in Brazilië en Argentinië. (RR 4, p. 122-124)

Behalve zorgen over klimaatverandering zijn er ook zorgen over verlies van biodiversiteit en het opraken van grondstoffen. Met de hulpbronnen moet daarom zuiniger worden omgesprongen, het verlies van biodiversiteit moet worden tegengegaan en de CO2-uitstoot moet worden verminderd, waarbij ervan uit wordt gegaan dat de mens de oorzaak is van de verhoging van die uitstoot en daarmee van de klimaatverandering. Deze laatste opvatting is op zijn minst omstreden.

Organisaties
Tot de invloedrijkste organisaties achter de plannen voor de NWO behoren instellingen als het Britse Royal Institute for International Affairs (1920), het tegenwoordige “Chatham House”. In de VS werd de Council of Foreign Relations opgericht (CFR, 1921), waaruit de Trilaterale Commissie (TLC) is voortgekomen. De TLC werd in 1973 opgericht door David Rockefeller en Zbigniew Brzezinski. Trilateraal slaat op Noord-Amerika, Europa en Japan. Ook de illuminati/vrijmetselaars en het Vaticaan zijn betrokken bij de plannen.

De Verenigde Naties dateren uit 1945, evenals het daaraan gekoppelde Internationaal Monetair Fonds (IMF). Bilderberg conferenties, een denktank met deelnemers uit de zakenwereld, media en politiek (sinds 1953), en de Club van Rome (1968), waarin vooral de wetenschappelijke wereld vertegenwoordigd is, focussen zich eveneens op de NWO, die in hun optiek stapsgewijs tot stand moet komen.

Globalisering
De weg naar de NWO gaat gepaard met globalisering: het proces van wereldwijde economische, culturele en politieke integratie ten gevolge van een toeneming van stromen mensen, goederen, geld en informatie.

Hoekstenen van de samenleving als vrijheid, democratie, vaderlandsliefde, de gezinsstructuur, joods-christelijke waarden worden ingeruild voor islamisering, genderpolitiek, mogelijk maken van abortus en euthanasie, ondermijning van het huwelijk als instituut en uitsluiting van andersdenkende, zogenaamde politiek incorrecte burgers. Door het drogeren van de jeugd wordt die apathisch gemaakt. De CIA beschermt de drugshandel, die lucratief is voor de VS en de westerse banken. Controlesystemen worden geavanceerder, het contante geld zal worden beperkt of afgeschaft en chips zullen bij mensen worden ingeplant. (RR p. 179). De vrijheid van meningsuiting wordt verder beperkt. Veel burgers zijn ontevreden en zij die zich verzetten, zullen steeds harder worden aangepakt. De partijen waarop de meerderheid stemde, komen niet meer voor hen op; anderzijds is er demofobie, angst voor het volk, onder de politici, die dan ook tegen het wetsvoorstel voor een correctief referendum stemden.

(Einde van deel 3)

Door: Catherine A. Boon-Langedijk

https://ejbron.wordpress.com/2018/06/08 ... de-deel-3/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuwe Wereldorde

Bericht door Pilgrim »

Op weg naar een Nieuwe Wereldorde (deel 4)

Geplaatst op 9 juni 2018

Afbeelding

De term Nieuwe Wereldorde (NWO) krijgt in de media weinig aandacht. Een enkele keer wordt deze gebruikt door een politicus of een journalist, maar dat zijn uitzonderingen. Niettemin wordt de politiek grotendeels bepaald door het streven de NWO tot stand te brengen. De bevolking wordt echter zoveel mogelijk in onwetendheid gelaten. Maar al in de Late Middeleeuwen werd gesproken over een wereld die zou staan onder één gemeenschappelijke leiding. In dit artikel zal de tot nu toe bewandelde weg, die moet leiden naar een Nieuwe Wereldorde, in vogelvlucht worden besproken.

Vrijhandel

De globalisten bepleiten vrijhandel en zijn bezig allerlei vrijhandelsverdragen tot stand te brengen als NAFTA, CETA, TTP, TTIP. Het gaat er daarbij niet om waar in de wereld de producten het goedkoopst en meest efficiënt gemaakt kunnen worden, maar verhuizingen van fabrieken worden ingegeven door motieven als belastingvoordelen en lage lonen en zijn daarmee gebaseerd op hebzucht met als gevolg dat de rijken rijker worden en de middenstand het steeds moeilijker krijgt. De politici en de globalistische multinationals zijn daarbij de uitbuiters. De handelsovereenkomsten worden gebruikt om megacorporaties te doen ontstaan, die via lobbyisten de politiek kunnen beïnvloeden ten koste van gewone burgers. Ze komen boven de wetten van de landen te staan, zodat bedrijven machtiger zullen worden dan overheden. Ook binnen de EU doen de multinationals hun grote invloed gelden. Zij dienen de belangen van de machtselite en de centrale banken. Vrijhandel vergroot doorgaans de ongelijkheid.

Afbraak van het onderwijs
Door de kwaliteit van het onderwijs te ondermijnen, wordt de mens dommer. De kinderen moeten worden klaargestoomd voor de beoogde NWO. Het gemiddelde IQ zal uitkomen op ongeveer 90, het volk wordt te dom gemaakt om wat te begrijpen, maar intelligent genoeg om te werken. Het onderwijsniveau gaat al jaren achteruit in de westerse wereld. Voor de NWO is het nodig dat kinderen leren denken en handelen als een robot. Zelfstandig nadenken en het stellen van vragen is niet langer een doel. De politiek, het onderwijs en de media beïnvloeden de kinderen in de gewenste richting.

Sinds de invoering van de Mammoetwet in 1968 is het ook in Nederland bergafwaarts gegaan met het onderwijs. Het lager onderwijs dient om basisvaardigheden bij te brengen, maar de normen zijn naar beneden bijgesteld, opdat ook de leerlingen met minder capaciteiten aan de “eisen” kunnen voldoen en om zo het socialistische gelijkheidsideaal te kunnen bereiken. Het gemiddelde IQ van de leerlingen zal ongetwijfeld verder dalen door de migratiestromen uit Afrika en het Midden-Oosten.

Het onderwijs moet vooral leuk zijn. Handschriften zijn bijna onleesbaar geworden, en foutloos Nederlands schrijven is geen regel, maar uitzondering; met de rekenvaardigheid is het slecht gesteld. Aardrijkskunde en geschiedenis zijn uit de gratie en hersenspoeling door voornamelijk links georiënteerde onderwijskrachten is aan de orde van de dag. Het bijbrengen van trouw en liefde voor eigen land moet worden uitgebannen. De meer getalenteerden gaan zich vervelen, worden niet uitgedaagd, en zitten hun tijd te verdoen. Om de filantropische instelling van kinderen te bevorderen, worden er allerlei inzamelingsacties gehouden voor goede doelen. Kinderen doen moeite zoveel mogelijk kinderpostzegels te verkopen, terwijl de organisatie van de Stichting Kinderpostzegels niet eens wil zeggen waar het geld precies naar toe gaat. Ze schroomde zelfs niet om terreurorganisaties te steunen.

Tegen het einde van de jaren -90 werd op vele scholen in het voortgezet onderwijs het “Studiehuis” ingevoerd, gebaseerd op de gedachte dat de kinderen minder klassikaal geïnstrueerd hoefden te worden; vooral voor jongens bleek het zelfstandige werken vaak verkeerd uit te pakken.

Ook op de universiteiten is de neerwaartse trend zichtbaar, zeker als het om de gammavakken gaat. Het hebben van een eigen mening wordt doorgaans niet in dank afgenomen, het socialistische gelijkheidsdenken viert hoogtij. Onlangs bleek dat sociale wetenschappers aan de Universiteit van Amsterdam in hun onderzoek vooral hun eigen politieke en religieuze voorkeuren laten prevaleren. Financiering op basis van het aantal uitgereikte diploma´s werkt evenmin de verhoging van het niveau in de hand, om over de gevolgen van de multiculturele samenleving en het werken in groepjes met studenten van ongelijk niveau maar te zwijgen. Daarbij komt dat het onderwijs niet wordt afgerekend op de kwaliteit van de prestaties van de afgeleverden.

De seksuele revolutie
Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw staan huwelijk en gezin onder druk. Eén van de doelstellingen van de machtselite is de uitroeiing van het heteroseksuele huwelijk als instituut en het daarbij behorende traditionele gezin. Het feminisme kreeg daarin een belangrijke rol, doordat de relatie tussen mannen en vrouwen door andere taakverdelingen fundamenteel veranderde.

In 1967 richtten Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger en David Rockefeller de Ur-Loge Three Eyes op met het doel de seksuele revolutie te coördineren, wat heeft geleid tot de hedendaagse gender-theorieën. Het onderwijs kreeg door allerlei lesprogramma´s een belangrijke taak in het ondermijnen van de traditionele moraal. De seksuele revolutie is dus gepland door de machtselite, die huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht stimuleert. Ook de pornografische industrie kreeg zij in handen. Behalve van Pan Europa is Rutte lid van Three Eyes. (RR 4, p. 133-141)

Rol van de media
Berichtgeving komt samen in slechts enkele persbureaus, die in handen zijn van de globalistische elite, de plutocratie, die de mensen dom houden. Zo is het persbureau Reuters in handen van de familie Rothschild, die bepaalt wat er wel en niet geschreven mag worden. 90% van de westerse media wordt door slechts zes Angelsaksische mediagiganten gecontroleerd, die alle hetzelfde zeggen. Daarvan staat Associated Press op zijn beurt onder controle van de 200 grootste multinationals. Wie de media beheerst, kan bepalen wat de mensen denken en hun gedachten sturen. Zeker in de VS is geen vrije pers. Journalisten staan in dienst van financiële machthebbers achter de schermen. De berichtgeving in Europese landen wordt bepaald door de CIA en journalisten schrijven doorgaans wat de NWO-elite wil dat ze schrijven. Er is een CIA-programma Operation Mockingbird, dat zich toelegt op het verspreiden van nepnieuws en valse berichten. (BIzar2, p. 161) Facebook en Twitter worden hier en daar al afgesloten voor politiek incorrecte boodschappen.

Bevolkingsreductie
Een onethische politiek moet leiden tot vermindering van niet-productieve groepen door middel van geboortebeperking door sterilisatieprogramma´s, strenge gezinsplanning met behulp van anticonceptie, het legaliseren van abortus en nieuwe wetten die burgers zelf laten beslissen over het levenseinde. David Rockfeller is de bekendste voorvechter hiervan.

Er wordt gewaarschuwd voor de risico´s bij langdurig gebruik van mobiele telefoons en andere apparatuur die straling uitzendt, voor nieuwe ziektes en voor sommige vaccinaties, die meer kwaad dan goed doen en daardoor bevolkingsreductie in de hand werken (RR p. 76-80). Ook het vergiftigen van voedsel en water wordt in dit verband genoemd. Er bestaat bezorgdheid over Chemtrails (geen gewone vliegtuigsporen, maar sporen met chemische ladingen, waarmee de aarde zou worden besproeid), het High Active Auroral Research Project (HAARP) in Alaska, dat onderzoek doet in de ionosfeer, waarbij natuurverschijnselen zouden worden beïnvloed, en het inzetten van genetisch gemanipuleerde (GMO) zaden. (BIzar2, p. 152) Vooralsnog lijkt de bewijsvoering niet sluitend.

Ook oorlogen leiden tot bevolkingsreductie. Ze dienen tevens de lucratieve wapenhandel en brengen vluchtelingenstromen op gang, die het ontstaan van de gewenste multiculturele samenlevingen in de hand werken.

Controle over voedingsmiddelen en grondstoffen
Boerenbedrijven worden steeds meer vervangen door de internationale voedingsmiddelenindustrie (Monsanto, Unilever, Du Pont); ook de handel in voedingsmiddelen zal meer in handen komen van bedrijven, die door fusies en overnames steeds groter zijn geworden. (RR p. 64) De grondstoffen zijn in handen van een kleine elitaire groep. Vooral over de olievoorraden willen de illuminati controle, wat Kissinger de uitspraak ontlokte: “Wie de olie controleert, controleert de naties”; het is geen toeval dat oorlogen uitbreken juist in gebieden die rijk aan olie zijn of van belang bij het vervoer ervan.

Volledige controle over de mensen
De controle over het doen en laten van mensen wordt steeds meer geïntensiveerd. Om banken en overheid zicht te geven op de financiële handel en wandel van de bevolking zal contant geld worden afgeschaft. Bij iedereen zal een chip worden ingeplant om te kunnen betalen en biometrische data zullen worden gekoppeld aan andere gegevens. In zijn boek “1984”, gepubliceerd in 1949, beschrijft George Orwell een maatschappij die volledig wordt beheerst door een almachtige dictator – Big Brother – die iedereen in de gaten houdt via camera´s. De bevolking wordt zo volledig gecontroleerd. Als lid van de Ur-Loge Thomas Paine was hij op de hoogte van de plannen daarvoor. In Frankrijk is het krachtens de anti-terrorismewet verboden om regelmatig websites te bezoeken die daden van terrorisme in de jihadsfeer rechtvaardigen: er staat twee jaar gevangenisstraf op. In Europa zijn intussen veel pro-EU-politici die alle EU- en eurocritici gelijkstellen met terroristen...! In Duitsland is het op basis van een EU-wet, die niet in de openbaarheid werd gebracht, met ingang van 25 mei 2018 al verboden om groepen mensen of individuen zonder toestemming te fotograferen. Documentatie van de massa immigratie wordt hierdoor praktisch onmogelijk gemaakt.

Alles gebeurt zonder dat de mensen het in de gaten hebben, zoals kikkers in een kookpot met koud water, die langzaam tot het kookpunt wordt opgewarmd: ze komen niet in actie.

Eén wereldreligie
De gangbare religies moeten worden afgeschaft en vervangen door één wereldreligie met christenen, Joden en moslims onder één dak. Daarvoor moeten de nationale staten en het restje christendom dat er nog is, vernietigd worden. De islam wordt binnengehaald en beschermd in de verwachting dat die samen met andere godsdiensten tot een nieuwe wereldreligie zal versmelten. De aard van de islam sluit dat echter uit: hij vernietigt andere godsdiensten, totdat alleen de islam nog over is.

Het einddoel
De mondiale elite streeft naar een Nieuwe Wereldorde onder leiding van een dictatoriale communistische wereldregering, die moet zorgen voor een andere verdeling van de welvaart, waarbij de massa van de bevolking arm zal zijn en de elite zich verder zal verrijken. Daarvoor moeten de afzonderlijke naties verdwijnen. Mensen in één grote superstaat zonder een eigen culturele of nationale identiteit zijn gemakkelijker te controleren en te manipuleren. Het streven is gericht op volledige controle over alle grondstoffen en voedingsmiddelen en alle facetten van het leven moeten met elkaar worden verbonden door middel van computers. Het onderwijs moet worden afgebroken. Het mensdom moet volledig onder controle worden gebracht, waarbij chips bij mensen worden ingeplant. Er moet één monetair systeem komen, één centrale bank met één digitale munt, waarbij contant geld wordt afgeschaft; een wereldleger moet dienen om de muitende bevolking te bestrijden en alle religies moeten samensmelten tot één kerk, een wereldreligie, gebaseerd op Luciferiaans, satanisch gedachtegoed.

De politieke leiders zijn de vertegenwoordigers van de werkelijke machthebbers achter de schermen die willen dat wij allemaal slaven worden onder één wereldregering. Het ene deel van de bevolking (belastingbetalers) wordt onder het mom van “solidariteit” onder dwang uitgezogen uit naam van het andere deel (belastingconsumenten).

Nawoord
Socialisme/communisme is gedoemd om te eindigen in zelfvernietiging of totale dictatuur. Vooral de VS en de EU focussen op de NWO, Obama was voorvechter van de NWO en in Europa manifesteren bij uitstek Angela Merkel, Emmanuel Macron en paus Franciscus zich als zodanig. Ze ontkennen het bestaan van moslimterrorisme en willen dat de EU meer moslimmigranten opneemt, daarmee de omvolking stimulerend.

Tegenwoordig wordt Poetin gezien als beer op de weg naar de NWO. Hij is een stoorzender, omdat hij niet het kosmopolitisme, maar het patriottisme verdedigt en het probeert te verbinden met de orthodoxe religie. Dat zou de vermaledijde en geminachte “populistische” partijen binnen de EU in de kaart spelen. Ons wordt wijs gemaakt dat Rusland een gevaar voor de vrede is en zich agressief tegen de buurlanden opstelt. Zeker de afgelopen decennia leken de VS uit op een conflict tussen Europa en Rusland, omdat Europa met kennis, techniek en kapitaal in combinatie met Russische grondstoffen een van de grootste bedreigingen voor de positie van de VS in de wereld vormde. De VS dwongen Europa tot sancties tegen Rusland, wat door tegenmaatregelen ongunstig is voor veel bedrijven in Europa.

De links-liberale-progressieve elite in Washington en Brussel verzet zich tegen anti-globalistische krachten. Donald Trump echter lijkt het op te nemen tegen de Deep State, de veiligheidsdiensten en de media, die Barack Obama en Hillary Clinton steunden. Deep State, bestaande uit de geheime diensten, het militair-industriële complex en de financiële wereld, is de geheime macht achter regeringen, trekt onzichtbaar aan de touwtjes, vormt het werkelijke centrum van de macht over de wereld, is in dienst van de plutocratie en voert het programma van de vrijmetselaars/illuminati uit.

Literatuur:
B.Izar, De onzichtbare macht van de vrijmetselaars/bankiers, 2016 (BIzar 1)

B.Izar, De macht van de onzichtbare bankiers, 2017 (BIzar 2)

Robin de Ruiter, De 13 Satanische Bloedlijnen, Trilogie, 2015 (RR)

Robin de Ruiter, De 13 Satanische Bloedlijnen, deel 4, Hoge politici in de greep van ultrageheime vrijmetselaarsloges, Ecuador 2017 (RR 4)

Peter Stuivenberg, De Boogeyman, de geschiedenis als complot, Delft 2012 (PS)

(Einde van het 4e, eveneens laatste deel)

Door: Catherine A. Boon-Langedijk

https://ejbron.wordpress.com/2018/06/09/189922/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuwe Wereldorde

Bericht door Pilgrim »

Lord Rothschild waarschuwt dat de Nieuwe Wereld Orde in gevaar is

Xander, 10-08-2018

Afbeelding

Hier leest u in de media vrijwel niets over: ‘Schuldenniveau eurozone tot potentieel verwoestende hoogte gestegen’ – Turkse dictator Erdogan over lira crisis: ‘Jullie hebben dollars, maar wij hebben Allah’

Lord Jacob Rothschild, van de roemruchte –of moeten we zeggen gehate?- bankiersfamilie, waarschuwt dat het wereldwijde economische en geopolitieke systeem dat na de Tweede Wereldoorlog werd opgebouwd in gevaar is. Daar waar de wereldmachten in 2008 nog samenwerkten om in de financiële crisis aan te pakken, verloopt die samenwerking 10 jaar later veel moeizamer. Rothschild ziet de handelsoorlog tussen de VS en China, en de crisis in de eurozone –die overal in de wereld als een crisis wordt gezien, behalve in de EU- als de meest acute problemen die de stabiliteit van de economische orde bedreigen.

In 2014 noemde Lord Rothschild de ‘geopolitieke situatie het gevaarlijkst sinds de Tweede Wereldoorlog’, en een jaar later waarschuwde hij tegen de gevolgen van ‘wat ongetwijfeld het grootste experiment in monetair beleid in de wereldgeschiedenis is’. Een jaar geleden uitte hij zijn grote zorgen over de naar onvoorstelbare hoogte gestegen aandelenkoersen, terwijl de economische groei bijna overal afgezwakt of nihil is.

Later zei Rothschild dat deze periode van monetair beleid (‘quantitative easing’ = het uit het niets creëren van honderden miljarden dollars en euro’s) op zijn einde loopt, mede omdat de geopolitieke spanningen op de wereld blijven oplopen, en steeds moeilijker op te lossen zijn. En ‘natuurlijk’ noemde de NWO-sleutelfiguur ook het zich verspreidende ‘populisme’ een van de oorzaken – wat niets anders is dan dat volken in opstand beginnen te komen tegen deze elite, en tegen hun open grenzen, welvaart- en cultuurafbraak, en superstaten met geforceerde ‘diversiteit’ en islamisering.

‘Schuldenniveau eurozone verwoestend hoog’
Die spanningen worden voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door de EU en eurozone, waar ‘het schuldenniveau tot potentieel verwoestende hoogten’ is gestegen. Denk echter maar niet dat u daar ook maar één serieuze waarschuwing in de reguliere Nederlandse en Europese media over leest. Iedereen, ook journalisten en zelfs politici, lijken te geloven dat je onbeperkt geld kan blijven ‘bijdrukken’, wat ook nog eens vrijwel uitsluitend ten goede komt van een klein eliteclubje.

Het commentaar op Rothschilds jongste waarschuwing is niet mals, want ‘als een van de mensen die overvloedig geprofiteerd heeft van de ‘wereldorde na de oorlog’ waarschuwt dat die orde op zijn laatste benen loopt, wordt het wellicht tijd om je zorgen te maken’, aldus Tyler Durden (Zero Hedge). En inderdaad, de Rothschilds hebben hun risicovolle posities fors afgebouwd, een teken dat ze verwachten dat de markten over hun top heen zijn.

De wereldwijd snelle groei van het ‘populisme’ laat zien dat veel mensen vinden dat er niet snel genoeg een einde kan komen aan de ‘Nieuwe Wereld Orde’ van de Rothschilds, Rockefellers, Bushes, Clintons, Obama’s, het Amerikaanse MIC (militair industriële complex), de EU en het Vaticaan.

Turkije steekt wereld aan
Signalen van een wankelende NWO en nieuwe financiële crisis zijn er genoeg, zoals de scherpe daling van de Turkse lira (35% in een jaar, nog sneller dan de val van de Argentijnse peso), die ondanks ‘geruststellingen’ van dictator Recep Tayyip Erdogan dat ‘zij dan dollars mogen hebben, maar wij Allah’, inmiddels wereldwijde consequenties begint te hebben. Financiële markten zijn bang dat Europa, dat grote belangen in Turkije heeft, wordt aangestoken. ‘Het lijkt op een complete crash (van de lira), dus ze moeten nu iets doen. De lira zal blijven dalen als ze de rente niet vandaag laten stijgen,’ verklaarde een analist. (2)(3)

En anders kan Erdogan altijd nog één van zijn al zo vaak aangekondigde imperialistische islamitische oorlogen beginnen tegen Griekenland, Cyprus, Israël en/of Egypte, of een begin maken met het herstel van het Ottomaanse Rijk door een militaire aanval op de Balkan. Ook in dit opzicht lijkt zijn opkomst, retoriek en totalitaire machtsgreep als twee druppels water op die van een andere dictator in de jaren ’30 van de vorige eeuw. We weten allemaal hoe dat is afgelopen, en dat dreigt nu opnieuw te gebeuren.

Xander

(1) Zero Hedge
(2) Zero Hedge
(3) Zero Hedge
(4) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... -gevaar-is
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuwe Wereldorde

Bericht door Pilgrim »

De agenda van de globalisten

Geplaatst op 28 augustus 2018

Afbeelding

Gebaseerd op de principes van de sociale staat door Saul Alinsky:

Er zijn 8 niveaus van controle die je moet verkrijgen voordat je in staat bent om een sociale staat te creëren:

 • Gezondheidszorg – controleer de gezondheidszorg en je controleert de mensen.
 • Armoede – maakt het armoedeniveau zo groot mogelijk, arme mensen zijn gemakkelijker te controleren en zullen niet terugvechten als je ze alles geeft wat ze nodig hebben om te leven.
 • Schulden – verhoog de schulden naar een onhoudbaar niveau. Op die manier ben je in staat om de belastingen te verhogen, en dat zal meer armoede creëren.
 • Wapencontrole – verwijder de mogelijkheid dat men zichzelf kan verdedigen tegen de overheid. Op die manier ben je in staat een politiestaat te creëren.
 • Welzijn – neem de controle over van ieder aspect van hun leven (eten, wonen en inkomen).
 • Onderwijs – neem de controle over van wat mensen lezen en waar ze naar luisteren – neem de controle over van wat kinderen leren op school.
 • Religie – verwijder het geloof in God bij de overheid en op scholen.
 • Klassenstrijd – verdeel de mensen in rijken en armen. Dit zal meer onvrede veroorzaken en zal het gemakkelijker maken (belasting) om met de hulp van de armen de rijkdom af te pakken.
Vertaald uit het Engels door: E.J. Bron (via Twitter; Fred Van Vliet)

https://ejbron.wordpress.com/2018/08/28 ... obalisten/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuwe Wereldorde

Bericht door Pilgrim »

Bigger than TRUMP: US LED World Order is COLLAPSING
Black Pigeon Speaks - Gepubliceerd op 16 okt. 2018

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuwe Wereldorde

Bericht door Pilgrim »

Zo ziet de Nieuwe Wereld Orde eruit – de mooie nieuwe wereld
Neel Kolhatkar - Gepubliceerd op 9 nov. 2015

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85716
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nieuwe Wereldorde

Bericht door Ariel »

George Orwell was nog optimistisch

Wie beschermt de burger tegen de Gevaarlijke Staat?
Gert Reedijk

George Orwell schreef in 1948 zijn beroemde boek 1984. Hij voorzag daarin een totalitaire staat, die al onze bewegingen controleert, ons hersenspoelt en de omgeving om ons heen opzet om ons te bespioneren en te corrigeren. Een wereld waarin alle individualiteit wordt uitgeschakeld. Velen die het boek lazen zagen het aanvankelijk als bizarre fictie, maar zijn inmiddels verbaasd hoeveel ideeën van de visionaire auteur er gaandeweg waarheid zijn geworden.

Traceerbaar
Want er staan inmiddels camera’s die ons bespieden op elke straathoek. En op alle autowegen zijn er installaties voor nummerbordherkenning en er wordt door de voorruit van onze voertuigen heen gezichtsherkenning uitgevoerd. En elke beweging in het openbaar vervoer wordt door onze OV-chipkaart vastgelegd. En elke geldtransactie is traceerbaar. Alleen contant geld verschaft ons in het betalingsverkeer anonimiteit, maar de stemmen om dat contante geld helemaal af te schaffen keren terug in een steeds hogere frequentie.

Nu lachen wij nog wanneer wij een documentaire zien over het publieke leven in China. Daar wordt geregistreerd wanneer een voetganger een zebra over loopt terwijl het licht op rood staat. Deze registratie is gekoppeld aan zijn of haar burgerschapstatus en bij zes overtredingen is het verkrijgen van een hypotheek levenslang onmogelijk geworden.

Tja, China, denken we dan. Daar heerst kadaverdiscipline. Zover zal het bij ons nooit komen.

Wake-up Call
Mijn eerste wake-up call vond plaats een paar jaar terug. Op Schiphol was ik op weg naar de terminal voor vertrek en liep ik langs een winkel met attributen die mijn aandacht trokken. Dat wil zeggen, ik keek er naar in het voorbijgaan. Ik was niet in de winkel en ik nam al helemaal geen enkel artikel van de schappen in mijn handen. Mogelijk hield ik wel even bij het voorbijgaan mijn pas in, om te kijken. Om iets langer te focussen op iets. Drie uur later bij aankomst in het buitenland kreeg ik op mijn smartphone het artikel aangeboden met korting. Precies dat ene artikel in precies die kleur.

Stemherkenning
Kunstmatige intelligentie maakt een razendsnelle ontwikkeling door. Gezichtsherkenning is momenteel zonder feilen. Prima toch, roepen sommigen. Ik heb niets te verbergen! Het is een veelgehoorde reactie.

Maar nu is ook de stemherkenning bezig aan een opmars. Het algoritme kan niet alleen ontdekken of iemand een man is of een vrouw. En of er Nederlands gesproken wordt of Engels. Maar ook hoe oud hij of zij is. En zelfs met welk accent gesproken wordt. Dus of u Brabants spreekt of Goois. En als u een Gooise man bent en veertig plus, dan krijgt u precies op tijd een aanbieding van het nieuwste model van uw favoriete SUV. En spreekt u Rotterdams met een Turks accent, dan is de kans groot dat u een aanbieding krijgt voor een abonnement op tachtig kanalen schotel-TV uit Ankara.

Consumentisme
Ooit konden we reclames ontlopen door op de brievenbus van de voordeur een plakkertje te doen met NEE NEE. Nee tegen huis-aan-huisbladen en nee tegen ongeadresseerd reclamedrukwerk. En wie er nu nog tv kijkt en een hekel heeft aan de Sterreclames die om de haverklap de film onderbreken, kan op zulke momenten naar de keuken lopen om een kop koffie te maken. Maar de marketeers die beschikken over algoritmen en die u benaderen via email of social media zijn niet meer te ontvluchten. In het post-kapitalistische tijdperk geldt: Gij zult van kopen uw verslaving maken. Het Systeem is erop ingericht en weet alles van u. En de marketeers zijn de dealers van het Consumentisme.

Ministerie van Waarheid
Niet alleen de marketeers belagen ons.

Mijn tweede wake-up call kwam toen Facebook een gepost bericht van mij had verwijderd. Dit was de censuur waarom de overheid uit angst voor fake news kort daarvoor aan FB had gevraagd en die mij nu voor de eerste keer trof. Toegegeven, het was een politiek gekleurd bericht dat ik had gepost. Maar zonder enig gescheld of enige belediging. Kritische, maar nette taal. Columnistentaal. Ik maakte een screenshot van het bericht van verwijdering, plaatste dat op mijn tijdlijn en protesteerde tegen de gang van zaken.

‘s Avonds had Facebook het oorspronkelijke bericht weer teruggeplaatst. Een jaar geleden had ik zulke overheidscensuur absoluut voor onmogelijk gehouden. George Orwell schrijft in zijn roman over het “Ministerie van Waarheid”, dat alle onderdanen van zijn fictieve staat controleert. Als morgen de staatsomroep NPO en Facebook zouden fuseren, hoe ver zijn we dan nog af van Orwell’s Ministerie van Waarheid?

Gevoelsherkenning
Maar dat is nog niet alles. Naast gezichtsherkenning en spraakherkenning en algoritmen waarmee ons koopgedrag gemanipuleerd kan worden en naast censuur voor onwelgevallige onderwerpen in de ogen van de Staat, is er sinds kort ook kunstmatige intelligentie te koop waarmee onze gevoelens worden herkend. Affect recognition. Niets minder.

De makers van deze softwarebedrijven claimen dat ze onze persoonlijkheid kunnen doorgronden, evenals onze gevoelens, onze mentale gezondheid en ook onze werkattitude. Zo is er voor de baas die wil weten hoe het zit met het arbeidsethos van zijn toekomstige werknemers nu het programma HireVue. Sollicitatiegesprekken uitbesteden aan de computer zou zomaar de toekomst kunnen worden. Helaas meneer. Computer says no. You’re lazy.

En dan is er het programma Faception dat claimt dat het uit iemands gelaatstrekken kan afleiden of hij of zij een terrorist is. Een gat in de markt zou je zeggen. Wie is er niet tegen terroristen?

Pseudowetenschap
Als je een computer kunt leren schaken, zelfs nog beter dan mensen, waarom zou hij dan geen gevoelens kunnen leren herkennen, vraagt u wellicht? Mijn antwoord is: dit is pseudowetenschap. Psychologen deden al in de zestiger jaren experimenten met herkenning van gevoelens. Proefpersonen kregen twee foto’s te zien. Eerst een van een willekeurig tafereel. Dan een van iemand met een min of meer neutrale gezichtsuitdrukking die zogenaamd naar dit tafereel had gekeken.

De proefpersonen moesten inschatten of de persoon op de foto boos of blij of droevig et cetera was. Het antwoord dat ze gaven was volledig afhankelijk van de foto die als eerste was getoond. De proefpersonen werden gemanipuleerd door de volgorde van de foto’s. Conclusie: zelfs mensen zijn niet in staat om gevoelens van anderen altijd adequaat in te schatten. Maar de software ervoor is op de markt en verkoopt.

Gevaarlijke Staat
Stephen Hawking waarschuwde vlak voor zijn overlijden voor de razendsnelle opkomst van artificiële intelligentie. En voor de afwezigheid van wet- en regelgeving op dit gebied. En voor de enorme impact die dit alles zal hebben op ons maatschappelijk leven. De vraag is dus hoe verweren we ons tegen de dealers van het Consumentisme die ons het afkicken beletten?

En zo mogelijk nog erger: hoe kunnen we ons verweren tegen de Gevaarlijke Staat die zich vermomt als democratie. Die ons méér dan wij beseffen nu al in het gareel houdt. Stephen Hawking kan ons niet nogmaals waarschuwen. En George Orwell is al jaren dood.

Wij, vrije burgers, zijn helemaal op ons zelf aangewezen.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16553
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Nieuwe Wereldorde

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Ariel schreef:
George Orwell was nog optimistisch

George Orwell schreef in 1948 zijn beroemde boek 1984. Hij voorzag daarin een totalitaire staat, die al onze bewegingen controleert, ons hersenspoelt en de omgeving om ons heen opzet om ons te bespioneren en te corrigeren. Een wereld waarin alle individualiteit wordt uitgeschakeld. Velen die het boek lazen zagen het aanvankelijk als bizarre fictie, maar zijn inmiddels verbaasd hoeveel ideeën van de visionaire auteur er gaandeweg waarheid zijn geworden.
Het Europa zoals dit er nu voorstaat is vergelijkbaar met het verwerpelijke ondemocratische communisme en fascisme van de 20e eeuw.

De Islam in al haar verdorvenheid kenmerkt de Godsdienstpolitie. Onze beschaving heeft het in deze tijd zover gebracht tot aan de Gedachtepolitie. Meest recente voorbeeld: De vraag hardop stellen voor meer of minder Marokkanen, werd door de Gedachtepolitie gelezen als het aanzetten tot anarchie tegen de bestaande rechtsorde. Dat Wilders destijds niet van zijn bed werd gelicht, heeft slechts te maken met een kwestie van tijd.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben ontoerekeningsvatbaar gelovig atheïst en verkondig eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuwe Wereldorde

Bericht door Pilgrim »

Wat als ik je zou vertellen?

Afbeelding

Dat niets in de wereld gaat zoals jij denkt dat het gaat. Jouw regering er niet meer voor jou is. Ze banken dient, die geen geld meer lenen, maar schulden creëren van gebakken lucht. Die wordt afgedwongen door de politie. Die niet meer voor jou werkt, maar die jou leert om gehoorzaam te zijn op school. Die geen leerinstelling meer is, maar een indoctrinatiecentrum. Ontworpen om jou passief een cultuur te laten accepteren die niet meer wordt gecreëerd door individuele mensen, maar door datzelfde systeem dat afhankelijk is van jouw gehoorzaamheid.

Geplaatst/vertaald via: E.J. Bron (via Twitter; “Sven Groter2”)
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuwe Wereldorde

Bericht door Pilgrim »

NWO en de massa

Geplaatst op 27 juni 2019

Afbeelding

Al schijnbaar minstens vijf jaar wordt de wereld verwoest door miljardairs als Zuckerberg en Soros en hun lakeien als Obama, Merkel en Rutte, terwijl de meute erbij staat en toekijkt. Men doet niets. Nou ja, niets? Men gaat naar festivals, men gaat naar dance festijnen, men gaat naar China, naar Bali, naar Thailand, naar Japan of wat meer gewoontjes naar Turkije met vakantie. Men gaat voor een weekend naar the big apple of gewoon wat dichterbij, shoppen in Londen.

Te verwend, te decadent, te stupide, te leeghoofdig, te verblind door de alsmaar stijgende prijzen van de eigen stulpjes houdt bijna 60% van de bevolking wellicht de mond stevig dicht, zolang de tendens laat zien dat volgen van politieke leeghoofden zeer goed uitbetaalt.

De andere pakweg 40%, zeg maar rest die niet profiteert van de ‘Kok lang leve de overwaarde maatschappij’ is veelal te mat, te afgestompt, te murw, te bang, te manipuleerbaar, te armlastig en wordt door de gezamenlijke politieke maffia iedere dag weer armer gemaakt om dus niet langer de puf te hebben zich te verzetten tegen de politieke roofriddermentaliteit die vooral heerst bij PvdA, VVD, CDA, D66, GroenLinks, CU en niet te vergeten de ‘socialisten’ van de SP.

De SP, de partij die zich via de Attac-beweging, die eind jaren negentig werd opgericht, afzette tegen het in de jaren negentig, na het wegvallen van de Sovjet Unie, oprukkende multinationale globalisme van hebzuchtige bankiers, nietsontziende speculanten, geld harkende politici en ceo’s bij multinationale bedrijven en bonussencultuur, heeft onder ‘roerganger’ Roemer een gezichtsverandering ondergaan en zingt vanaf die tijd uit volle borst mee in het VVD/D66 geldhark koor van ‘sociale’ liberalen.

Dus verwonderlijk is het niet dat veel mensen zich afkeren van de werkelijkheid, omdat ze weten dat ze er toch nergens invloed op kunnen uitoefenen. De partij van oplichters kunstenaars, de PvdA, die eens min of meer via het manneke Asscher flexwerken heeft geïntroduceerd, is nu de partij die eveneens via dat manneke ‘de scherpe kantjes van flexwerken gaat afhalen’. Oplichterij pur sang lijkt dit toch echt.

Iedereen met een beetje geheugen zal schrikken bij deze woorden en denken aan hoe deze partij via manneke Bos ‘de scherpe kantjes’ van het vreselijke en inmiddels bijna onbetaalbare nieuwe ziektekostenstelsel van de mannekens Balkenende en Hoogervorst af wenste te gaan halen, door het systeem in de praktijk voor verzekerden nog duurder en dus nog onaantrekkelijker te maken.

Al dertig jaar of meer wordt de wereld geterroriseerd door allerlei VN-organisaties, te beginnen in de jaren tachtig door de Wereldbank en het IMF. Alle gewone mensen konden toen door hun dagelijks sappelen niet zien waar deze neonazi’s uit New York heen wensten te gaan met de wereld. De enige verdienste van het wicht Merkel is in mijn ogen dat zij met haar krankzinnigheid deels de sluier weghaalde en liet zien, voor wie wil kijken, waar de getikte New World Order naartoe wil.

Eén religie, die alle andere religies vervangt, de zogenaamde “chrislam”, moet gaan voorkomen dat strijd tussen godsdiensten wereldwijd miljoenen doden zal brengen. En dat doet men op een wijze waardoor, nu al zichtbaar, straks miljoenen doden zullen vallen. Dit omdat hetgeen architecten op hun tekentafels ontwerpen in de praktijk altijd heel anders en vaak tegengesteld uitpakt. Zoiets noemt men dan maar ‘kinderziektes’, alsof die dan niet zeer dodelijk kunnen zijn.

Verder moet er één mensenras worden gerecreëerd: een mengras waar alle rassen in samensmelten om zo racisme via dit multiculturele gebeuren voor eens en altijd de wereld uit te helpen. Ook hier geldt hetzelfde; de architecten gaan helemaal los in hun prachtige waanideeën en vergeten gemakshalve dat de natuur toch echt deels rassen bepaalt, via veel of juist weinig zonlicht en iets als pigment. Maar dat is iets dat niet past in de mooie theorie om alle rassen tot één te laten samensmelten van ‘hooggeleerde’ personen die bij biologieles blijkbaar nooit erg hebben opgelet. De locatie waar een mens zich bevindt, veroorzaakt grotendeels de huidskleur om maar iets te noemen en daar heeft de wens van ‘hooggeleerde’ dwazen niet veel invloed op.

Deze tijd zal ooit in de boeken staan als een tijd waarin krankzinnigen in combinatie met de grootste druiloren met de grootste bekken de wereld bijna volledig konden verwoesten, omdat ze nergens, en dan ook echt nergens verstand van bleken te hebben, maar wel zeker wisten dat alles zo moest gebeuren zoals zij, met name D66 en GroenLinks aanhangers, het voorstonden. Dat is één deel van de dwazen die ons naar de afgrond leiden: de politieke en bestuurlijke narren en hun hielen likkende aanhang, die hoopt ooit ook nog premier of burgemeester of iets in die geest te worden.

Het andere deel bestaat uit in wezen nog dommer volk als Zuckerberg, die droomt dat hij en de zijnen zich straks veilig op Mars kunnen vestigen terwijl ook zijn bedrijf de aarde tot een onleefbare planeet maakt voor dan, naar ook zijn wens, enkel de armoelijders die gedwongen worden tot leven in een hen opgedrongen slavernij waar hij, grootheid Zuckerberg, nog meer miljarden aan overhoudt als ‘filantroop’ die hij en zijn vrienden als Soros beweren te zijn. Met andere woorden; alles draait ordinair om poen! Maar dat wist u al. Nu de rest nog, de toekomstige slaven, misschien hebben we dan nog een kans.

Door: “bozeoudeman”

https://ejbron.wordpress.com/2019/06/27 ... -de-massa/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuwe Wereldorde

Bericht door Pilgrim »

VN-agenda 21 en VN-agenda 2030

Geplaatst op 24 september 2019Wat veel mensen niet weten, is dat plannen die van de Verenigde Naties afkomen effect hebben op de gehele wereldbevolking. De EU voert die plannen van de VN uit in Europa en de regeringen van de individuele lidstaten volgen zonder morren deze plannen op, omdat ze het mondiale gedachtegoed belangrijker vinden dan de nationale belangen en de behoeftes van de nationale bevolking. In bovenstaand filmpje hoort/ziet u Ann Bressington uit Zuid-Australië, die heel goed doorheeft wat er aan de hand is en dat Agenda 21 van de Verenigde Naties een dictatoriaal plan is. Ik zal mijn best doen om te vertalen wat deze moedige dame zegt.

De Verenigde Naties en de club van Rome worden uitgebreid besproken en ook de “religie” van de opwarming van de aarde! Ze begint over het feit dat boeren en mensen die voedsel produceren onder erg hoge druk staan, net zoals hier, want anders gingen de boeren niet de straat op.

Ze kwam in 2008 achter Agenda 21 en wilde er eerst niets van weten zoals de meeste mensen, omdat we ons niet voor kunnen stellen dat “onze” regering en regeringen over de hele wereld zouden instemmen met deze krankzinnige plannen voor de bevolking.

Eigenlijk had Agenda 21 verborgen moeten blijven voor de wereldbevolking, maar het begon met de oprichting van Club van Rome in 1968, een denktank die chaos creëert, zodat de wereld verenigt, en die wereldoplossingen aandraagt voor lokale problemen.

De Lima-declaratie was een blauwdruk voor wat er nu gebeurt, een aanloop naar Agenda 21, en laat landen als Australië achter zonder technologie, zonder basis van fabrieken en dus zonder banen en met handelsverdragen die beperkend werken. Het resultaat is dat 90% van de fabrieken en de agricultuur weg is.

In 1992 zei Moris Strong, lid van de VN en de Club van Rome: het is duidelijk dat de actuele levensstijl van de middenklasse met het bijbehorende consumptiegedrag, het consumeren van grote hoeveelheden eten, het gebruik van fossiele grondstoffen, het bezitten van een motorvoertuig, kleine elektrische apparaten en wonen in de buitenwijken van de stad niet langer mogelijk zullen zijn.

Communisten-Agenda 21 zal zijn uitwerking hebben op elk deel van ons leven; hoe we eten, wat we eten, hoeveel we eten, hoe we ons van de ene plaats naar de andere begeven, op de voedselproductie, op de hoeveelheid aan voedsel en waar we leven.

Een ex-gouverneur zei: Agenda 21 wil een mechanisme opstellen voor het transformeren van de wereld van mensen naar de Derde Wereld. Angst voor milieucrises zullen gebruikt worden om de mensen angst aan te jagen en om een wereldregering te creëren onder leiding van de VN, die uiteindelijk zal resulteren in een reductie van meer dan de helft van de wereldbevolking

Uit een rapport uit 1967 van de VN; land kan niet gezien worden als een gewoon bezit, gecontroleerd door particulieren en onderhevig aan depressies en afhankelijk van de financiële markten. Privé landbezit is ook een groeiend bezit van geconcentreerde rijkdom en contribueert daarom aan sociale onrechtvaardigheid. Individuele rechten zullen geparkeerd worden voor het mondiale plan.

Het is terug te zien, zo zegt Ann, in het feit dat alle hulpprogramma’s voor ouderen en hulpbehoevenden drastisch zijn gekort, datzelfde geldt voor de zieken, de jongeren en de nieuwe groep die het moeilijk heeft, “de arme hardwerkende”. Alle lasten zijn, net zoals hier in Nederland, drastisch verhoogd met desastreuze gevolgen.

Het is tijd dat u wakker wordt, begrijpt wat Agenda 21 inhoudt voor de toekomst en uw naasten, vrienden en familie ook wakker maakt, want, zo zegt Ann heel terecht, dit moet gestopt worden.

Uit de EU en de VN zou de eerste stap zijn voor een beter en veiliger Nederland! Eigenlijk voor elk land!

Deel dit zoveel u kunt, aangezien het een negatief effect heeft op uw toekomst en die van uw kinderen.

Door: “Elise Nijmegen”

https://ejbron.wordpress.com/2019/09/24 ... enda-2030/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuwe Wereldorde

Bericht door Pilgrim »

De VN bepaalt het wereldbeleid voor een groot aantal zaken, o.a. het globaliserende beleid, geen grenzen, open immigratie, geen soevereine landen meer, en de EU dicteert dit beleid naar de EU-lidstaten. Ook daar komt het anti-nationalistische, gelijke demoniserende beleid voor nationalisten, patriotten en klokkenluiders vandaan, omdat er nu eenmaal is besloten dat iedereen mee moet doen. Onderstaand artikel heeft wat voorbeelden over hoe de VN de wereldbevolking minder gezond maakt via vele door hen bedachte plannen en onze Nederlandse regering, die toch ook kan lezen, gaat er al dan niet bewust gewoon in mee. Het is een grote schande en diep triest.
https://jdreport.com

https://ejbron.wordpress.com/2019/09/27 ... de-wereld/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuwe Wereldorde

Bericht door Pilgrim »

Afbeelding
AGENDA 21: enkele van de belangrijkste punten

Plaats de natuur boven de mens: preventief principe
Vervang naties door een wereldregering
Vernietig het gezin & ontvolk de planeet
Indoctrineer kinderen met eco-socialisme
Reguleer, nationaliseer of schaf bezit af
Rantsoeneer fossiele brandstof, energie & mobiliteit
Verban landbouw, irrigatie, begrazing, pesticiden
Beperk mensen tot “vestigingszones”
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuwe Wereldorde

Bericht door Pilgrim »

Agenda 2030 van de VN

Geplaatst op 18 oktober 2019

Afbeelding

De Verenigde Naties maakt plannen voor de wereldbevolking, die in Europa door de EU en het slaafse laffe politieke kartel, aangezien lidmaatschappen met verplichtingen komen, worden ondersteund en uitgevoerd. Plannen zoals de verplichtte vaccinaties, de uitrol van 5G, het promoten van het globalisme, de verduurzaamheidsmaatregelen, de stikstof-CO2-opwarming van de aarde-hysterie. Al die plannen komen voort uit Agenda 2030, ook wel Agenda 21 genoemd.

In onderstaand artikel van 2015, maar niet minder actueel, staat dat Agenda 2030 van de Verenigde Naties een blauwdruk is van wereldwijde slavernij van de mensheid onder de hoede van de “bedrijfsmeesters”. Duurzame ontwikkeling voor over de hele wereld.

Het document beschrijft niets minder dan een wereldwijde regeringsovername van elk land op de planeet. De “doelen” van dit document zijn niets minder dan een fascistische agenda van de bedrijfsregering die de mensheid gevangen zal zetten in een verwoestende cyclus van armoede en tegelijkertijd de machtigste globalistische bedrijven ter wereld zoals Monsanto en DuPont zal verrijken.

In onderstaand artikel zijn 17 punten van deze agenda gedetailleerd omschreven en doel 3 is bijvoorbeeld; Een mandaat 100+ vaccins voor alle kinderen en volwassenen, waarbij ouders met arrestatie en gevangenschap worden bedreigd als zij weigeren mee te werken. Noem massamedicatie “preventie”.

Doel 6: Sta krachtige bedrijven toe de controle te nemen over de watervoorraden van de wereld en monopolieprijzen aan te rekenen om “nieuwe infrastructuur voor waterlevering ” op te bouwen die de beschikbaarheid verzekert.

Doel 8: Vernietig de vrijemarkteconomie en weiger vergunningen en licenties aan bedrijven die de overheid niet gehoorzamen.

Doel 13: Stel quota voor energieverbruik en begin met het bestraffen en zelfs criminaliseren van “levensstijlbeslissingen”, straf het bezit van privévoertuigen en dwing de massa naar het openbaar vervoer, daar waar TSA-camera’s en gezichtsherkenningscamera’s de bewegingen van elk persoon in de samenleving kunnen volgen.

Doel 14: verbied de meeste oceaanvisserij (pulsvisserij), stort de voedselvoorziening in een extreem tekort (boeren moeten weg) en veroorzaak een op hol geslagen inflatie van de voedselprijzen, waardoor mensen nog meer in economische wanhoop geraken (onnodige verhoging belasting op boodschappen…)

Doel 15: Dwing mensen van het land naar de gecontroleerde steden, criminaliseer privaat grondbezit, inclusief boerderijen en landbouwtrajecten. Houd alle landbouw strak in de hand via een overheidsbureau waarvan het beleid bijna volledig wordt bepaald door Monsanto, verbied houtkachels, stel zelfredzaamheid strafbaar om totale afhankelijkheid van de overheid af te dwingen.
www.naturalnews.com

Mijns inziens zouden we per direct de lidmaatschappen van de VN en de EU op moeten zeggen en alle plannen die gerelateerd zijn aan deze Agenda, de koolstof-CO2-fijnstof hysterie, de 5G uitrol, de verplichtte vaccinaties, van tafel moeten vegen. De globalistische ideologie die het politieke kartel volgt en die de VN als zijn autoriteit wenst te zien, is pure waanzin! U ziet dit beleid terugkomen in de plannen van het politieke kartel, speciaal D66 en GroenLinks.

Laten we ervoor zorgen samen dat het gezonde (boeren) verstand weer gaat zegevieren in Nederland. Dat we onze soevereiniteit weer terugkrijgen en weer zelf beslissingen kunnen gaan nemen die goed zijn voor ons land en de Nederlandse bevolking!

Door: “Elise Nijmegen”

https://ejbron.wordpress.com/2019/10/18 ... van-de-vn/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuwe Wereldorde

Bericht door Pilgrim »

Rosa Koire Agenda 21/30 Exposed
7 mrt. 2018

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuwe Wereldorde

Bericht door Pilgrim »

De VN, die nu de eerste door de EU betaalde vliegtuigen vol met mensen naar Europa haalt tegen de zin in van de Europese bevolking. Uw belastinggeld wordt gebruikt om uw land af te breken en vol te stoppen met buitenlanders van voornamelijk islamitische afkomst.
www.breitbart.com

Dezelfde VN die ook achter de 5G plannen, de klimaat/stikstof/CO2-waanzin en de verplichte vaccinaties zit. Onderstaand artikel laat ons weten dat vaccinaties nu gebruikt worden om biometrische identiteiten van iedereen te “oogsten”. Big Pharma werkt nu officieel samen met de technische industrie om “immunisering” te koppelen aan digitale biometrie., wat betekent dat mensen binnenkort worden gechipt, gevolgd en uiteindelijk gecontroleerd worden door een wereldwijde identificatiematrix.

De ID2020 Alliantie is een digitaal identiteitsprogramma dat bedoeld is om “immunisering te benutten” als middel om kleine microchips in mensen te plaatsen en wil in samenwerking met GAVI dat alle mensen, net zoals met vee gebeurt met oormerken, dat alle mensen worden gevaccineerd met digitale trackingchips die een naadloos monitoringsysteem voor de NWO creëren om de wereldbevolking met “gemak” te beheren.
www.naturalnews.com

https://ejbron.wordpress.com/2019/10/27 ... xplodeerd/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuwe Wereldorde

Bericht door Pilgrim »

Agenda 21 – Ze proberen het zelfs niet meer te verbergen

By Redactie World Unity on nov 7, 2019

Afbeelding

Eens probeerde de elite op zijn minst hun grenzeloze enthousiasme voor bevolkingscontrole voor het grote publiek te verbergen, maar nu proberen ze het zelfs niet meer te verbergen. Op dinsdag werd in het tijdschrift BioScience een alarmerende nieuwe studie gepubliceerd die pleit voor wereldwijde bevolkingscontrole als een van de oplossingen voor de “klimaatnoodsituatie” waarmee we worden geconfronteerd.

Dit document is al ondertekend door 11.258 wetenschappers uit 153 verschillende landen, en het roept openlijk op tot een vermindering van de menselijke bevolking van onze planeet.

Dit is altijd het eindspel geweest voor de cultus van de klimaatverandering, maar nu wordt er hard op aangedrongen om het publiek te laten geloven dat er een “wetenschappelijke consensus” bestaat dat dit noodzakelijk is.

Je kunt hier een samenvatting van het rapport vinden, en ik zou je van harte willen aanmoedigen het te lezen, omdat het in wezen een blauwdruk is voor waar de elite van plan is de mensheid in de komende jaren te nemen.

Maar om hun doelen te bereiken, moeten ze ons eerst overtuigen dat een planetaire ramp op handen is, en in deze studie vertellen de auteurs ons moedig “dat planeet Aarde wordt geconfronteerd met een klimaatsituatie” ...

http://www.worldunity.me/agenda-21-ze-p ... verbergen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuwe Wereldorde

Bericht door Pilgrim »

Onderstaand bericht laat ons weten dat Bill Gates, Mark Zuckerberg, George Soros en Jeff Bezos één hoofddoel hebben. En dat is het vernietigen van de Amerikaanse Republiek en een communistische/socialistische “New World Order” installeren.

De massamedia hebben miljoenen Amerikanen, inclusief top-regeringsfunctionarissen, gehersenspoeld om te geloven dat Amerika geleid wordt door een blanke suprematistische freak, terwijl het in feite de “verzetsbeweging” van de rijke blanken, hierboven beschreven, is die genocide, ontvolking, communisme wil en het hele Amerikaanse midden wil vernietigen. Iets dat we in ons land ook zien gebeuren.

George Soros en Bill Gates zijn ook ontmaskerd als de force achter Facebook´s nieuwe “Fake News-detector”. Allemaal rijke blanken, die niet alleen de controle hebben over alle sociale media, Google, Twitter en YouTube, maar ook over de belangrijkste media, CNN, Washington Post en de falende New York Times.
http://humansarefree.com

https://ejbron.wordpress.com/2019/11/15 ... ommunisme/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuwe Wereldorde

Bericht door Pilgrim »

Agenda 21
22 feb. 2019


Een bisschop, Mgr. Athanasius Schneider onthult dat lang geleden achter de schermen is besloten om de Europeanen uit te roeien. Het is een plan om de etnische en religieuze identiteit van Europa te ondermijnen en Europa radicaal te veranderen. Het komt voort uit het Kalergi-plan en de kerk is bewust of onbewust een instrument geworden van het grote plan van etnische substitutie. Agenda 21 van de VN bevestigd dat verhaal van de bisschop, het is een de-populatie Agenda uit naam van de zogenaamde duurzaamheid.

https://ejbron.wordpress.com/2019/11/23 ... and-bezit/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuwe Wereldorde

Bericht door Pilgrim »

Vanuit de dictatoriale Verenigde Naties wordt wereldwijd de klimaatagenda/ verduurzaamheidsagenda uitgerold die vele mensen financieel zal uitkleden. Agenda 21/2030 zal onze manier van leven veranderen. Uit naam van de verduurzaamheid gaat de VN bepalen wat we eten en wie dat maken, hoe we leven, of we wel of geen auto mogen, hoeveel water we mogen verbruiken en wat we moeten denken en geloven. Het is geen vraag meer, maar een bevel.

Onderstaand artikel laat ons weten dat de VN, volgens Ole Waever, een prominente professor uit Kopenhagen, hun toevlucht zouden kunnen nemen tot militaire actie tegen lidstaten die hun mandaten tarten of niet willen halen, zelfs als dat zou leiden tot een internationaal conflict. Een ondemocratisch instituut, net zoals de EU, dat wij als Nederland niet nodig hebben en waar we mijns inziens per direct uit zouden moeten stappen.
www.breitbart.com

https://ejbron.wordpress.com/2019/12/04 ... et-plicht/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Plaats reactie