Pagina 1 van 1

Geen partij kiezen

Geplaatst: zo feb 21, 2021 9:16 pm
door xplosive
Geen partij kiezen. Dat wil in dit geval zeggen dat je bereid bent om zonder oordeel vooraf allerlei denkrichtingen en ideeën in overweging te nemen. Natuurlijk kies je als individu wel steeds partij. Maar het is het voortdurend ruimte toelaten voor allerlei gezichtspunten waar het hier om gaat.

Een aardige poging daartoe is mijns inziens : Kennis is onmacht

Daaruit :
Ik hoop dat deze samenvatting een beeld geeft van de denkrichtingen die er momenteel zijn, maar ik realiseer me dat dit overzicht geenszins compleet is en dat de werkelijkheid complexer is dan ik in een paar categorieën kan vangen. Ik verontschuldig mij op voorhand voor deze versimpelde weergave van zaken, waarbij ik mogelijk onbedoeld ook nog bijdraag aan hokjesdenken, wat ik juist wil voorkomen, en ik wellicht ook nog andere belangrijke denkrichtingen onvermeld heb gelaten.
Hoewel ik binnen de genoemde scenario's natuurlijk mijn voorkeuren heb, heb ik ervoor gekozen om me niet vast te klampen aan één waarheid en stel ik mezelf vooral vragen: 'Kan het zijn dat van de bovengenoemde scenario's er slechts één waar is? Kunnen meerdere scenario's tegelijkertijd waar zijn? Kunnen alle scenario's tegelijkertijd waar zijn? Kunnen alle scenario's onwaar zijn en kan het nog weer helemaal anders zitten?’ Ik hoorde laatst de spreuk: 'De waarheid ligt waar die ligt…. en dat is niet altijd in het midden'. Dat zou heel goed waar kunnen zijn. Maar waar ligt die waarheid dan wel? En wat kan ik doen, als ik niet weet wat waar is en ervan uitga dat mijn eigen 'waarheid' wordt gevormd door mijn beperkte visie en dus ook niet dé waarheid kan zijn? Wanneer doe ik dan het 'goede'?