Klimaathysterie

"Opinies" is een collectie van korte teksten (van 500 tot 750 woorden) waarin de auteur zijn opinie over courante islam-gelinkte gebeurtenissen uiteen zet. Indien je jouw opinie gepubliceerd wil zien kan je ze hier kwijt. Geef ons ook je naam en email adres. De tekst moet wel van jouw hand zijn.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8645
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Klimaathysterie

Bericht door sjun »

Mahalingam schreef:
do apr 22, 2021 9:59 am
Nachtelijk akkoord: Europa gaat CO2-uitstoot met minstens 55 procent verminderen

Europa heeft afgelopen nacht een nieuwe stap gezet naar klimaatneutraliteit in 2050. Onderhandelaars van de drie instellingen – Commissie, Raad en Parlement – kwamen overeen de klimaatneutraliteit, en een tussentijdse vermindering van de CO2-uitstoot met minstens 55 procent in 2030, vast te leggen in een Klimaatwet.
Spoiler! :

Het moment is cruciaal omdat VS-president Joe Biden later deze week een belangrijke klimaattop belegt en Europa daar nu een inspirerend voorbeeld kan zijn. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen reageerde dan ook verheugd op de overeenstemming over ‘dit kernelement van de Europese Green Deal’: ,,Onze politieke verbintenis om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden, is nu ook een wettelijke verbintenis. De klimaatwet zet de EU voor een generatie op het groene pad. Het is onze bindende belofte aan onze kinderen en kleinkinderen.”

Vice-Commissievoorzitter Frans Timmermans, in Brussel verantwoordelijk voor de Green Deal, sprak van ‘een mijlpaal voor de EU’: ,,Het akkoord van vandaag versterkt onze mondiale positie als leider in het aanpakken van de klimaatcrisis (…) Dit is een goede dag voor mens en planeet.”

Het Parlement, dat inzette op een iets hogere tussentijdse CO2-reductie (60 in plaats van ‘tenminste 55 procent’) reageert pas later vanmorgen inhoudelijk. Dan wordt ook meer duidelijk over andere elementen van het akkoord. Zo is er een verbintenis om na 2050 te komen tot een ‘negatieve CO2-uitstoot’ (om de enorme hoeveelheid nu al in de atmosfeer aanwezige CO2 af te breken), is er sprake van een nieuw tussentijds klimaatdoel in 2040 en wordt het beleid voor CO2-opslag en klimaatadaptatie (aanpassing aan de opwarming) versterkt.

‘Te mager’

Het Wereldnatuurfonds en GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout reageren aanzienlijk gematigder op de uitkomsten van vannacht dan de Commissie: de CO2-reductie voor 2030 (55 procent), zeggen zij, blijft ver achter bij wat het Parlement wilde (60) en nog meer bij wat de wetenschap nodig acht (65 procent). Bovendien, aldus Eickhout en het WNF, zijn de 55 procent uit het akkoord niet hard. Omdat miljoenen tonnen CO2-opslag in Europese bossen en moerasgebieden ook zijn meegerekend blijft er van die 55 procent netto maar 52,8 procent over, aldus hun verwijt. Eickhout: ,,Dit is echt nog te mager.” Imke Lübbeke van het WNF: ,,Europa kan zichzelf nu wel op de borst slaan, maar de realiteit is dat het geen antwoord geeft op wat de wetenschap vindt dat we de komende tien jaar moeten doen.”

Mét Mohammed Chamim (PvdA) vinden WNF en Eickhout dat het er nu op aankomt de woordjes ‘ten minste’ in de CO2-reductie voor 2030 (‘ten minste 55 procent’) een zo ruim mogelijke invulling te geven. Chahim: ,,Het echte werk ligt nog vóór ons.” Esther de Lange (CDA) is wél tevreden. Zij noemt het akkoord ‘ambitieus én realistisch’: ,,Je wilt voorkomen dat bedrijven door onhaalbare eisen met hun banen, innovatie en duurzame investeringen uit Europa vertrekken. Daar schiet ook het klimaat niets mee op.”
https://www.ad.nl/buitenland/nachtelijk ... ~ab918145/[/spoiler]
Wat vinden de kiezers daar eigenlijk allemaal van. Zij krulgen immers de rekeningen van de klimaatreligie met daaraan gekoppelde hobbyisme van politici en ambtenaren doorgeschoven. Is het niet eens tijd voor een breed maatschappelijk debat in alle Europese natiestaten over de politiek van de niet ter verantwoording te roepen lobbycratie in Brussel die effectief de democratie ondergraaft?
:thinking:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Mahalingam
Berichten: 43719
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Mahalingam »

Het wachten is op een nieuwe Duitse Wet die een rechter kan doen besluiten dat het getal pi simpelweg 3 is in plaats van dat lastige 3,1415..
Rechtbank: Duitse regering moet klimaatwet aanscherpen

BERLIJN - De Duitse regering moet de klimaatwet uit 2019 aanscherpen, zo heeft de hoogste rechtbank in het land bepaald. De aanpassingen moeten uiterlijk eind volgend jaar zijn doorgevoerd.

In deze wet is onder meer vastgelegd dat voor 2030 de uitstoot van broeikasgassen met zeker 55 procent moet zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. Volgens de federale rechtbank in Karlsruhe schendt de wet niet de rechten van toekomstige generaties, maar is wel duidelijk dat deze niet voldoende voorziet in een verdere vermindering van de uitstoot vanaf 2031.

Geen broeikasgas in 2050

Duitsland streeft ernaar in 2050 vrijwel geen broeikasgassen meer uit te stoten. Om dit doel te behalen, moet de uitstoot van broeikasgassen na 2030 met „grote snelheid en urgentie” worden verminderd. De lasten moeten beter worden verspreid, omdat de huidige wet „de hoge last van emissiereductie onherroepelijk uitstelt tot na 2030.”

Door de tekortkomingen van de wet worden de vrijheden geschonden van de veelal jonge mensen die de zaak voor de rechtbank hebben gebracht, aldus de rechtbank. Dat zijn onder meer milieuorganisatie BUND en de klimaatbeweging Fridays for Future. Zij vinden dat de federale regering niet genoeg doet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de opwarming van de aarde te beperken.

De klimaatwet moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn aangepast. Van de rechtbank moet worden gespecificeerd hoe het land de klimaatdoelstellingen gaat halen terwijl het ook rekening houdt met de periode na 2030.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1816568 ... anscherpen
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 43719
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Mahalingam »

Klimaatvonnis met vèrreikende gevolgen

Klimaatdoeleinden niet bereikt? Oplossing: de vrijheid nog meer beperken!

Het Duitse Grondwettelijk Hof (BVerfG) heeft een vonnis uitgesproken dat de deuren wijd open zet voor zng. “lockdowns” met een onbepaalde duur, noodtoestanden die omwille van een klimaatalarm ons kunnen doen opsluiten in onze woning, straat, gemeente, land…, ons dagelijks leven aan banden legt, tot het klimaat-fata-morgana bereikt wordt.

Inderdaad, het gevaar loert om de hoek. Als de EU dit als richtlijn copieert en de EU-lidstaten dwingt dit in de eigen wetgeving op te nemen, dan is het klimaathek helemaal van de dam.

Het vonnis van de hoogste Duitse rechtbank werd uitgesproken n.a.v. de klacht van enkele klimaatapocalypsvoorspellers die nu hun doemdenken bevestigd zien. De Duitse klimaatwetgeving (dd. 2019) is veel te beperkt, zo oordeelt het BVerfG, omdat de Duitse federale regering vanaf 2031 te weinig maatregelen voor de vermindering van de CO2-uitstoot voorzien heeft.

Om de vrijheidsrechten van de jongere generatie vanaf 2031 te beschermen, zou de Duitse federale regering voor eind 2022 een concreter uitstootverminderingsdoel moeten voorschrijven. We citeren: „Künftig können selbst gravierende Freiheitseinbußen zum Schutz des Klimas verhältnismäßig und verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein; gerade deshalb droht dann die Gefahr, erhebliche Freiheitseinbußen hinnehmen zu müssen.“ (Ned. vert.: In de toekomst kunnen zelfs zwaar ingrijpende vrijheidsbeperkingen om het klimaat te beschermen, redelijk en grondwettelijk gerechtvaardigd zijn; juist daarom dreigt dan het gevaar dat aanzienlijke vrijheidsbeperkingen zullen moeten aanvaard worden.”) Zie persmededeling: Verfassungsbeschwerden gegen das Klimaschutzgesetz teilweise erfolgreich

Ingrijpende vrijheidsbeperkingen voor de nu levende bevolking worden dus met een mogelijk toekomstig scenario gemotiveerd. Of simpel uitgedrukt: beter nu de mensen opsluiten opdat de volgende generatie(s) niet van alles moeten afstand doen. Great Reset-bevolkingstemmers, zoals Klaus Schwab, worden hiermee een handje geholpen.

“Voor de bescherming van het klimaat” is in elk geval een formulering die zeer veel speelruimte voor de wetgever open laat: tegen wat moet men een steeds veranderend klimaat beschermen? En hiermee ontbreekt elke redelijkheid bij het vonnis: „Die Möglichkeiten, von dieser Freiheit in einer Weise Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand weitestgehend irreversibel zur Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos hinnehmen darf.“ (Ned. vert.: De mogelijkheden van deze vrijheid op een wijze gebruik te maken, die direct of indirect met CO2-uitstoot te maken heeft, botsen tegen grondwettelijke grenzen, omdat CO2-uitstoten momenteel uiterst onomkeerbaar tot de opwarming van de aarde bijdragen; de wetgever mag volgens de grondwet een oneindig-ontwikkelende klimaatverandering niet zomaar, zonder tegenactie, laten gebeuren.”)

Zouden de grondwetrechters weten dat ook mensen CO2 uitademen? Dit zou men immers ook als een “directe of indirecte” bijdrage tot de klimaatverandering kunnen interpreteren. Komt er ooit een adembelasting? De klimaatsekte zal het vonnis toejuichen; zij denken er niet aan dat het ook om hun vrijheidsrechten gaat, vrijheidsrechten op wiens graf ze dansen…
https://www.golfbrekers.be/klimaatvonni ... -gevolgen/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 43719
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Mahalingam »

De TH Delft Campus wenst in 2030 CO2-neutraal te zijn.
Hiertoe is het nodig dat alle voedselvoorziening op de Campus vegetarisch wordt.
Wil je de daarbij behorende logica volgen dan lees je dit:
TU Delft krijgt eerste compleet vegetarische universiteitskantine

DELFT - De kantine van faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft krijgt een volledig vegetarisch aanbod. Daarmee is de kantine van de architecten de eerste universiteitskantine in Nederland die geen vlees meer verkoopt, laat de TU Delft weten. Veel andere universiteiten zijn met plannen voor een vegetarische keuken bezig.

De TU Delft Campus wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Om dit te bereiken heeft de universiteit haar eigen CO2-uitstoot gedetailleerd in kaart gebracht. Het blijkt dat de voedselconsumptie van studenten en medewerkers op de campus het een na grootste aandeel in de uitstoot heeft. Op de eerste plek staat het gebruik van gas en elektriciteit.

'Als we serieus iets aan klimaatactie willen doen, moet dus ook ons voedselpatroon veranderen', zegt Andy van den Dobbelsteen, coördinator duurzaamheid van de TU Delft. 'De universiteit had altijd een sterk vlees-georiënteerde catering. Als we overschakelen naar een vegetarisch en veganistisch aanbod dan scheelt dat meer dan de helft van de uitstoot ten gevolge van voedsel.'

Geen vlees eten wordt populairder

Uit onderzoek van Blauw Research blijkt dat 44 procent van alle volwassen Nederlanders minder vlees wil eten. Dat vegetarisch eten steeds populairder wordt, blijkt ook uit de deelname aan de meest recente editie van de actie Nationale Week Zonder Vlees. Tijdens die week aten 1,7 miljoen Nederlanders begin maart geen vlees.

Wanneer iemand een jaar lang een dag per week geen vlees eet, wordt er bijna 6 kilo vlees en 750 liter water bespaard.
https://www.omroepwest.nl/nieuws/438777 ... itskantine
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 43719
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Mahalingam »

De woke mentaliteit ontmoet de klimaathysterie.
De energietransitie moet inclusiever

De meeste laadpalen staan in de duurste buurten, de subsidies voor zonnepanelen en groene stroom gaan vooral naar witte woonwijken. En daar wordt ook vaker biologisch gegeten, gekookt op inductieplaten en de verwarming minder hoog opgestookt. Maar wie heeft er aandacht voor duurzaam leven als ‘overleven’ de hoogste prioriteit heeft? Wie denkt er aan zonnepanelen op het dak als je maar ternauwernood de huur of hypotheek kunt betalen? Bewoners van kwetsbare wijken, die het sociaal-economisch lastig hebben en lager zijn opgeleid, zijn moeilijk te betrekken bij de energietransitie. Vooral onder bewoners met een migratieachtergrond in die wijken is de betrokkenheid bij de energietransitie laag, blijkt uit verkennend onderzoek van KIS en Klimaatverbond Nederland.


Dat de participatie van bewoners met een migratieachtergrond bij de energietransitie moeizaam verloopt, komt volgens het rapport doordat er specifieke drempels zijn, zoals culturele accenten. En door huis-tuin-en-keuken gewoonten. Zo zei één van de geïnterviewden: ‘Als je op elektriciteit kookt, smaakt het eten niet zo lekker. Je hebt toch echt vuur nodig.’ Anderen maakten zich zorgen over de kwaliteit van gebakken brood, tajines die niet op de kookplaat mogen en nieuwe theepotten die moeten worden aangeschaft bij een overgang naar inductie.

‘De Arabische vrouw is heel precies in haar baksels’, vertelde een bewoonster. ‘Bij bewoners met een migratieachtergrond is echt behoefte aan meer voorlichting, aan informatie met aandacht voor culturele aspecten. Geef goede praktische tips om te laten zien hoe het anders kan. Zo kun je onbekendheid wegnemen, maar toon je wel respect voor de gebruiken’, aldus onderzoeker Marjolein Odekerken.
Spoiler! :

Wij-zij-denken


Een ander punt dat de onderzoekers noemen is het gevoel van uitsluiting dat sommige groepen ervaren, in een samenleving waarin het ‘wij-zij-denken’ toeneemt. Migranten ervaren de energietransitie als iets dat niet bij ‘wij’ maar bij ‘zij’ hoort. Odekerken: ‘Nog altijd wordt er volgens de respondenten teveel gedacht vanuit wit beleidsmakers perspectief.’

Dit herkent Nirupa Shantiprekash, adviseur diversiteit en inclusie van de gemeente Arnhem: ‘Als je je niet welkom, gezien en gehoord voelt, is het lastiger volwaardig mee te doen. En als je het idee hebt dat duurzaamheid vooral een bezigheid is van hoogopgeleide witte mensen, zul je het sneller aan deze groep overlaten’, aldus Shantiprekash die in het oosten van het land betrokken is bij ‘Kleurrijk Groen’, dat gemeenten helpt bij het vormgeven van een inclusieve energietransitie en daarmee een eervolle 20ste plaats in de jaarlijkse Top 100 Duurzame Initiatieven van dagblad Trouw verdiende.

Rolmodellen

Een ander cultureel aspect dat ervoor zorgt dat de participatie van bewoners met een migratieachtergrond achterblijft, is het gebrek aan goede, herkenbare voorbeelden. ’Als mensen een voorbeeld te zien krijgen dat dichter bij hun werkelijkheid ligt, beseffen ze sneller dat het óók iets van en voor hen is. Dan staan ze eerder open om het gesprek te voeren en zullen ze sneller gemotiveerd raken’, stelt Odekerken.

Maak de energietransitie inclusiever door de boodschap te laten overbrengen door verschillende rolmodellen. Door ambassadeurs met een migratieachtergrond die bijvoorbeeld moskeeën en buurthuizen bezoeken, zo luidt het advies. ‘Zo iemand kan het naar de groep toe communiceren, in de eigen taal’, zegt een van de gesprekspartners in het onderzoek. ‘Dan gaat het van hart tot hart.’ Zo’n rolmodel spreekt volgens de respondent veel meer aan dan iemand ‘die gestudeerd heeft en helemaal pro-duurzaam is’, maar niets van de problematiek in de wijk of de leefwereld van de betrokkene begrijpt. De onderzoekers spreken over een netwerkbenadering waarmee je vertrouwen opbouwt.

Ook Nirupa Shantiprekash ziet een rol voor rolmodellen, maar zij wijst daarnaast op verbeterpunten in de schriftelijke communicatie. ‘Bedrijven en gemeenten vinden vaak niet de juiste ingang om mensen met een migratieachtergrond te bereiken, ze staan inderdaad te ver van die leefwereld. Dat zie je terug in brieven die te lastig zijn, in plaatjes die niet aanspreken of simpelweg in een taal die niet aansluit.’

Herhaling

Leendert Odijk is projectleider ‘Aardgasvrij’ in Utrecht. In 2030 moet Overvecht Noord aardgasvrij zijn, twintig jaar later heel Utrecht. Hij ziet voldoende mogelijkheden voor het betrekken van bewoners met een migratieachtergrond bij de ‘duurzame missie’. Volgens Odijk is in het multiculturele Overvecht veel overlegd met bewoners: ‘Ze hebben meebeslist over de opzet van de communicatiemiddelen. Een deel van de bewoners krijgt een brief, we verspreiden berichten via sociale media en we benaderen anderen 1-op-1.’

Het is een ingewikkeld onderwerp dat eenvoudig moet worden uitgelegd, zo omschrijft Odijk de opdracht voor de gemeenten en bedrijven die betrokken zijn bij de energietransitie. ‘Wij geloven in de kracht van de herhaling, zodat uiteindelijk iedereen op de hoogte is. Pas als mensen er iets van weten, komen ze in beweging en gaan ze participeren.’

Ondanks de goede bedoelingen en de extra aandacht oogstte een brief van twee kantjes van wethouder Lot van Hooijdonk (energie, mobiliteit en groen) aan de bewoners van Overvecht kritiek. Te lang, te ingewikkeld, te ambitieus, zo stond op Twitter. ‘De brief was, heel basaal, één van de communicatiemiddelen. Er was dus veel meer’, zo reageert Odijk.

Maar het kan altijd beter, stellen de onderzoekers. In het onderzoek beschrijven ze de praktische tips die de bewoners met een migratieachtergrond zelf hebben gegeven, zoals het betrekken van moeders die een belangrijke spilfunctie vervullen in de gemeenschappen.

Bewustzijn


Het ‘witte perspectief’ van gemeenten, energieleveranciers en woningcorporaties spreekt vooralsnog dus vooral de witte, hoogopgeleide voorhoede aan. De energietransitie moet inclusiever, stellen de onderzoekers. Duurzaamheid is niet alleen een zaak van de overheid, van moeilijke brieven over ingewikkelde subsidies. Er moet werk gemaakt worden van het vergroten van het draagvlak, het bijbrengen van bewustzijn: dat de energietransitie goed is voor gezondheid en klimaat. Odekerken: ‘Voor bewoners met een migratieachtergrond zijn dit waarden die als basis kunnen dienen om mensen te motiveren’.
Spoiler! :
Het gaat over grote zaken, zoals de luchtvaart en luchtverontreiniging van multinationals. Maar ook over kleine dingen die een ieder kan bijdragen, zoals afval scheiden, de verwarming wat minder ‘oppoken’ en wat vaker de fiets of het openbaar vervoer nemen. Hier ligt volgens de onderzoekers ook een belangrijke taak voor scholen, voor opleiding en voorlichting in de wijken over klimaatverandering. Odekerken: ‘Maak het iets van ons allemaal. Het kost tijd maar het is de investering waard.’

Geloof


Duurzamer leven? ‘Dat is winst voor jezelf, je portemonnee en voor je medemens. Het heeft ook betrekking op je geloof. Moet je je planeet verpesten voor dieren en planten en kinderen, dan bevind je je helemaal niet op het goede pad’, zo reageerde een van de geïnterviewden in het verkennende onderzoek van KIS. Dat moet toch iedereen aanspreken? Zo wordt het van ons allemaal!
https://www.kis.nl/artikel/energietransitie-inclusief
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 79362
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Ariel »

Het ‘witte perspectief’ van gemeenten, energieleveranciers en woningcorporaties spreekt vooralsnog dus vooral de witte, hoogopgeleide voorhoede aan.
Ik vraag me af als de "witte" Nederlandse mens binnenkort als superieur gezien wordt, wat voor aanduiding het blanke ras straks krijgt.

Dat witte, hoogopgeleide gedoe kan nooit goed blijven gaan. Binnenkort komen er weer klachten van de zwarte en getinte gemeenschap over dat "wit" .
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 43719
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Mahalingam »

Het milieu elders in de wereld is het kind van de rekening bij de energietransitie in de Westerse landen.
De wereld heeft veel meer grondstoffen nodig om de klimaatdoelen te halen

De vraag naar metalen voor elektrische auto’s, windmolens en zonnepanelen zal explosief toenemen als landen zich aan het klimaatakkoord van Parijs willen houden. Het aanbod daarvan schiet ernstig tekort.

De overgang naar schone energie loopt gevaar door gebrek aan cruciale grondstoffen. Metalen als nikkel, lithium en kobalt zijn nodig voor zowel elektrische auto’s als zonnepanelen en windturbines. De productie van zulke grondstoffen moet de komende twintig jaar minstens met een factor vier omhoog om de in Parijs afgesproken klimaatdoelen te halen.

De waarschuwing komt van het Internationaal Energie Agentschap (IEA), dat voor het eerst de vraag naar metalen en mineralen voor de energietransitie in kaart heeft gebracht. Het probleem is volgens het IEA niet dat er onvoldoende in de grond zit, maar dat het huidige aanbod van die belangrijke grondstoffen en de plannen die er zijn om meer uit de grond te halen, schromelijk tekortschieten.

“De bedreigingen zijn reëel, maar niet onoverkomelijk”, stelt IEA-directeur Fatih Birol in een toelichting bij het net verschenen rapport. Of de benodigde metalen daadwerkelijk een bottleneck gaan vormen, hangt af van wat overheden en bedrijven hieraan gaan doen, volgens Birol.

Minstens dertig keer zoveel lithium en nikkel

Vooral elektrische auto’s en batterijen zullen de vraag naar bepaalde grondstoffen explosief doen toenemen. Zo is er in 2040 minstens dertig keer zoveel lithium, nikkel en andere metalen nodig om in de pas te blijven met het Parijse klimaatakkoord, rekent het IEA voor. Ook magneten in windmolens en motoren van stroomauto’s doen een groeiend beroep op mineralen en zeldzame aardmetalen. En de vraag naar koper en aluminium voor stroomnetwerken zal hard groeien, naarmate samenlevingen meer overschakelen van fossiele brandstoffen op elektriciteit.

Hard maken van ambities

De voorspellingen zijn wel met flinke onzekerheden omgeven, zegt het IEA. De technologie is volop in ontwikkeling. Zo wordt er gewerkt aan een autobatterij die veel minder kobalt nodig heeft. Afhankelijk van hoe snel die vondst zijn weg vindt, zijn de marges groot: de vraag naar kobalt kan de komende decennia met zes tot dertig keer toenemen.

Ook het klimaatbeleid van regeringen speelt daarin een rol. Blijft dat op de huidige koers, dan zijn er minder extra grondstoffen nodig, maar worden ook de doelen niet gehaald. Daarom is het volgens IEA van groot belang dat landen hun ambities om uitstoot te verminderen ook waarmaken en in actie komen. Dat geeft de aanbieders van grondstoffen het signaal dat er veel meer nodig is en zal investeringen in mijnen en verwerking uitlokken, verwacht het IEA.

Vertraging dreigt

Ook als dat gebeurt, is de kans nog groot dat de overgang naar schone energie vertraging oploopt. Het duurt lang voordat nieuwe mijnen operationeel zijn, constateert het agentschap. De kwaliteit van de grondstoffen neemt af en rond mijnen spelen vele kwesties op het gebied van milieuvervuiling en sociale rechten van bewoners en werknemers.

Daar komt nog bij dat veel mijnen in gebieden liggen die zelf bedreigd worden door klimaatverandering. Zo is de helft van de wereldwijde productie van lithium en koper gelegen in gebieden waar hoogwater een probleem is.

Het advies van de IEA is om, behalve meer uit de grond te halen, onderzoek naar alternatieve grondstoffen te stimuleren, meer werk te maken van recycling en niet af te dingen op het milieu en mensenrechten.
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuu ... ~b562f350/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 22242
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door King George »

Mahalingam schreef:
di mei 11, 2021 9:26 am
Het milieu elders in de wereld is het kind van de rekening bij de energietransitie in de Westerse landen.
De wereld heeft veel meer grondstoffen nodig om de klimaatdoelen te halen
Spoiler! :
De vraag naar metalen voor elektrische auto’s, windmolens en zonnepanelen zal explosief toenemen als landen zich aan het klimaatakkoord van Parijs willen houden. Het aanbod daarvan schiet ernstig tekort.

De overgang naar schone energie loopt gevaar door gebrek aan cruciale grondstoffen. Metalen als nikkel, lithium en kobalt zijn nodig voor zowel elektrische auto’s als zonnepanelen en windturbines. De productie van zulke grondstoffen moet de komende twintig jaar minstens met een factor vier omhoog om de in Parijs afgesproken klimaatdoelen te halen.

De waarschuwing komt van het Internationaal Energie Agentschap (IEA), dat voor het eerst de vraag naar metalen en mineralen voor de energietransitie in kaart heeft gebracht. Het probleem is volgens het IEA niet dat er onvoldoende in de grond zit, maar dat het huidige aanbod van die belangrijke grondstoffen en de plannen die er zijn om meer uit de grond te halen, schromelijk tekortschieten.

“De bedreigingen zijn reëel, maar niet onoverkomelijk”, stelt IEA-directeur Fatih Birol in een toelichting bij het net verschenen rapport. Of de benodigde metalen daadwerkelijk een bottleneck gaan vormen, hangt af van wat overheden en bedrijven hieraan gaan doen, volgens Birol.

Minstens dertig keer zoveel lithium en nikkel

Vooral elektrische auto’s en batterijen zullen de vraag naar bepaalde grondstoffen explosief doen toenemen. Zo is er in 2040 minstens dertig keer zoveel lithium, nikkel en andere metalen nodig om in de pas te blijven met het Parijse klimaatakkoord, rekent het IEA voor. Ook magneten in windmolens en motoren van stroomauto’s doen een groeiend beroep op mineralen en zeldzame aardmetalen. En de vraag naar koper en aluminium voor stroomnetwerken zal hard groeien, naarmate samenlevingen meer overschakelen van fossiele brandstoffen op elektriciteit.

Hard maken van ambities

De voorspellingen zijn wel met flinke onzekerheden omgeven, zegt het IEA. De technologie is volop in ontwikkeling. Zo wordt er gewerkt aan een autobatterij die veel minder kobalt nodig heeft. Afhankelijk van hoe snel die vondst zijn weg vindt, zijn de marges groot: de vraag naar kobalt kan de komende decennia met zes tot dertig keer toenemen.

Ook het klimaatbeleid van regeringen speelt daarin een rol. Blijft dat op de huidige koers, dan zijn er minder extra grondstoffen nodig, maar worden ook de doelen niet gehaald. Daarom is het volgens IEA van groot belang dat landen hun ambities om uitstoot te verminderen ook waarmaken en in actie komen. Dat geeft de aanbieders van grondstoffen het signaal dat er veel meer nodig is en zal investeringen in mijnen en verwerking uitlokken, verwacht het IEA.

Vertraging dreigt

Ook als dat gebeurt, is de kans nog groot dat de overgang naar schone energie vertraging oploopt. Het duurt lang voordat nieuwe mijnen operationeel zijn, constateert het agentschap. De kwaliteit van de grondstoffen neemt af en rond mijnen spelen vele kwesties op het gebied van milieuvervuiling en sociale rechten van bewoners en werknemers.

Daar komt nog bij dat veel mijnen in gebieden liggen die zelf bedreigd worden door klimaatverandering. Zo is de helft van de wereldwijde productie van lithium en koper gelegen in gebieden waar hoogwater een probleem is.

Het advies van de IEA is om, behalve meer uit de grond te halen, onderzoek naar alternatieve grondstoffen te stimuleren, meer werk te maken van recycling en niet af te dingen op het milieu en mensenrechten.
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuu ... ~b562f350/
Het milieu elders is het kind van de rekening en niet zo'n beetje ook. Wel eens de complete erosie van heel een landschap gezien waar deze zeldzame metalen worden gewonnen? En de watervervuiling en andere milieuvervuiling? De chronische ziekten en aandoeningen zijn ernaar. En dan zijn er ook nog andere kinderen van de rekening, namelijk de o.a. de mijnwerkers. Schrijnende uitbuiting. En kinderarbeid uiteraard ook geen bezwaar. Maar dan zijn we tenminste wel klimaatneutraal bezig, goed bezig met het milieu en ook nog sociaal, nietwaar Groen Links?
Bekijk even dit filmpje:


De kracht van selectieve verontwaardiging: Kobalt en kinderarbeid


Andere interessante artikelen:

Afbeelding
Opmars elektrische auto pakt slecht uit voor mens en milieu

Congo betaalt de prijs van onze accu

Het klinkt duurzaam: elektrisch rijden. Maar juist de grote vraag ernaar bedreigt mens én milieu

Mijnbouw: hier ‘schone’ energie, elders de schade

Het klinkt duurzaam: elektrisch rijden. Maar juist de grote vraag ernaar bedreigt mens én milieu


Electriciteit straks alleen nog voor de rijken?

Kobaltprijs rijst de pan uit

En bedenk dan dat de winning, de handel, de voorraden en de verwerking tot (half)fabrikaten vooral in Chinese handen is. Lekker als je daar van afhankelijk bent voor de import. De Chinezen zijn niet achterlijk. Die hebben een lange termijn visie gehad. En zullen daar hun munt uit willen gaan slaan.
Laatst gewijzigd door King George op do mei 13, 2021 7:23 am, 5 keer totaal gewijzigd.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 22242
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door King George »

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8645
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Klimaathysterie

Bericht door sjun »

Mahalingam schreef:
di mei 04, 2021 4:12 pm
De TH Delft Campus wenst in 2030 CO2-neutraal te zijn.
Hiertoe is het nodig dat alle voedselvoorziening op de Campus vegetarisch wordt.
Wil je de daarbij behorende logica volgen dan lees je dit:
TU Delft krijgt eerste compleet vegetarische universiteitskantine

DELFT - De kantine van faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft krijgt een volledig vegetarisch aanbod. Daarmee is de kantine van de architecten de eerste universiteitskantine in Nederland die geen vlees meer verkoopt, laat de TU Delft weten. Veel andere universiteiten zijn met plannen voor een vegetarische keuken bezig.

De TU Delft Campus wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Om dit te bereiken heeft de universiteit haar eigen CO2-uitstoot gedetailleerd in kaart gebracht. Het blijkt dat de voedselconsumptie van studenten en medewerkers op de campus het een na grootste aandeel in de uitstoot heeft. Op de eerste plek staat het gebruik van gas en elektriciteit.

'Als we serieus iets aan klimaatactie willen doen, moet dus ook ons voedselpatroon veranderen', zegt Andy van den Dobbelsteen, coördinator duurzaamheid van de TU Delft. 'De universiteit had altijd een sterk vlees-georiënteerde catering. Als we overschakelen naar een vegetarisch en veganistisch aanbod dan scheelt dat meer dan de helft van de uitstoot ten gevolge van voedsel.'

Geen vlees eten wordt populairder

Uit onderzoek van Blauw Research blijkt dat 44 procent van alle volwassen Nederlanders minder vlees wil eten. Dat vegetarisch eten steeds populairder wordt, blijkt ook uit de deelname aan de meest recente editie van de actie Nationale Week Zonder Vlees. Tijdens die week aten 1,7 miljoen Nederlanders begin maart geen vlees.

Wanneer iemand een jaar lang een dag per week geen vlees eet, wordt er bijna 6 kilo vlees en 750 liter water bespaard.
https://www.omroepwest.nl/nieuws/438777 ... itskantine
Ik denk dat het gaat werken maar volgens een andere logica. Het begint met de meest verstandige studenten die hun voedsel van buiten de Campus zullen gaan betrekken. Alras volgen er meer totdat het niet langer lonend is om nog zulke initiatieven op de Campus te ontplooien. Als er dan geen enkel voedselvoorzieningsinitiatief meer is dan is het zeker klimaatneutraal geworden.
:rolleyes:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6996
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Klimaathysterie

Bericht door Ali Yas »

sjun schreef:
za mei 15, 2021 10:35 am
Ik denk dat het gaat werken maar volgens een andere logica. Het begint met de meest verstandige studenten die hun voedsel van buiten de Campus zullen gaan betrekken.
En jij denkt dat die totalitaire kliek het daarbij laat zitten? Ik denk dat het nuttigen van zelf meegenomen eten verboden wordt.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8645
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Klimaathysterie

Bericht door sjun »

Dat was in mijn tijd al zo. Dus vertrok je gewoon naar de binnenstad voor een meer vitamine B1, B6, B12, D en ijzer en zink rijk dieet. Binnen enkele maanden was het verschil tussen degenen die zich niet maar alles in de maag lieten splitsen en degenen die naar binnen schoven wat hen werd voorgezet al duidelijk zichtbaar. Niet enkel oogden de eersten meer vitaal, op de absentielijst bleken zij ook minder te scoren.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 79362
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Ariel »

Eten op de campus van TU Delft.

Gelukkig hoeven de studenten niet ver te lopen of te fietsen als ze trek krijgen in een broodje ham. Er zijn plenty eettentjes op de campus.

Maar ik krijg wel de indruk van Bas..( student TU en vriend van kleindochter) Mijn zoon, ( werkzaam op bouwkunde) en van Manuel ( zoon van vriendin en Supervisor Cafe X bij TU Delft ) dat er steeds meer studenten en personeel vegetarisch zijn of worden. Dus er blijkt wel behoefte aan te zijn. Maar ja, voor de biefstukliefhebber is het wel even slikken al dat vega gedoe.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 43719
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Mahalingam »

Ali Yas schreef:
za mei 15, 2021 10:41 am
sjun schreef:
za mei 15, 2021 10:35 am
Ik denk dat het gaat werken maar volgens een andere logica. Het begint met de meest verstandige studenten die hun voedsel van buiten de Campus zullen gaan betrekken.
En jij denkt dat die totalitaire kliek het daarbij laat zitten? Ik denk dat het nuttigen van zelf meegenomen eten verboden wordt.
Afbeelding

Dat verbod tegen de luchbox met inhoud is niet te handhaven. En wel om religieuze reden. Zoals je weet, religie bemoeit zich altijd met wat er gegeten mag/moet worden.
Er kan beweerd worden dat de enige die religieus rein voedsel voor je kan produceren je eigen vrouw is en niemand anders.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 79362
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Ariel »

Is Ronald Plasterk nog lid van de PvdA ?
Klimaatakkoord: zoveel gekkigheid is haast niet te geloven

Door RONALD PLASTERK

Klimaat en natuur zijn er in Nederland de laatste jaren op achteruit gegaan door toedoen van het zogenaamde ’Klimaatakkoord’. De CO₂-uitstoot is daardoor toegenomen, en de natuur extra belast. Je zou zoveel gekkigheid haast niet geloven, maar het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de zaken netjes uitgerekend.

Voordat we naar de cijfers kijken nog even de ’afspraken’ uit het Klimaatakkoord. Dat akkoord is gesloten tussen dezelfde maatschappelijke organisaties die nu rondlopen bij de informateur. Bij de informateur is een vertegenwoordiger van kernenergie, de enige haalbare oplossing, niet uitgenodigd, terwijl toch de meerderheid van de kiezers gestemd heeft op partijen die kernenergie willen toepassen of niet uitsluiten. In dat Klimaatakkoord is afgesproken welke energievormen als duurzaam zouden worden aangemerkt. Kernenergie dus niet.

De opstellers moeten gezien hebben dat je met zon en wind niet ver komt, en ze hebben biomassa erin gesmokkeld. In de publiciteit hebben ze die biomassa zo klein mogelijk gehouden, daar zie je vooral zonnepanelen en windmolens, maar wat blijkt: die duurzame energie is voor het grootste deel het verbranden van biomassa.

CO2-uitstoot
De chemische reactie voor het verbranden van oude bossen (steenkool) en nieuwe bossen is niet precies dezelfde. Steenkool bestaat uit bijna zuivere koolstof met iets verontreiniging. Hout bevat cellulose en lignine en vooral ook veel vocht, en daardoor is de warmteopbrengst geringer dan bij steenkool, of anders gezegd bij biomassa komt om dezelfde warmteopbrengst te halen meer CO₂ vrij.

Er wordt nog wel eens geprobeerd een verschil te maken tussen restbiomassa en gekapte bomen, maar je ziet in de praktijk dat als er een markt op gang is gekomen voor het verbranden van biomassa de vraag naar brandstof aanbod creëert. En voor het wereldklimaat maakt het niet uit of er wat geschoven wordt met de herkomst van de bomen. Ieder kind begrijpt dat, als het je doel is om CO₂-uitstoot te verminderen, je niet op industriële schaal massaal hout in brand moet steken. Als je huisvuil composteert komt overigens dezelfde CO₂ vrij. Dan de nieuwste cijfers van het CBS. In 2004 was van het energieverbruik 1,8% biomassa, nu is dat percentage meer dan verdrievoudigd naar 6%. Dus met dank aan alle GL-wethouders wordt er nu drie keer zoveel biomassa verbrand!

Biomassa
Opmerkelijk is dat de totale stijging van wat het Klimaatakkoord definieert als duurzame energie grotendeels verklaard is met die biomassa. De getallen voor wind en zon zijn namelijk pover: in 2020 2% wind en 1,7% zon. Vergeleken met de 6% van biomassa maar een fractie. Daarvoor staat nu het hele land vol met molens, en het laatste beetje vrije natuur dat Nederland kent, de Noordzee, wordt in een rap tempo omgebouwd tot een industrieterrein.

Het zet allemaal geen zoden aan de dijk. 60% van de ’duurzame’ energie bestaat nu uit biomassa. De stijging van duurzame energie is dus een compleet papieren werkelijkheid, want de stijging zit voor het grootste deel in een energievorm die meer CO₂ uitstoot dan fossiele brandstof, plus dat we de natuur en de leefomgeving aan het verwoesten zijn. Dan hebben we het nog niet eens over wat het aan materialen kost om die zonnecellen te bouwen, en die windmolens, en waar die rommel te zijner tijd weer naartoe moet en op wiens kosten.

Aardgas
Terwijl GL-wethouders koppig doorbouwen aan biomassacentrales en windmolens, speelt er zich ook een tragikomedie af rond aardgas. In het Klimaatakkoord wordt dat gezien als niet duurzaam, en worden gascentrales op den duur gesloten. We zouden gedwongen van ons gas af moeten. Maar in de rest van de wereld zijn ze jaloers op ons fijnmazige gasnet. Zo is de Belgische minister van energie, ook GL, bezig met wat daar heet de kernuitstap, dus het sluiten van moderne, goed werkende kerncentrales, met als bedoeling om die te gaan vervangen door gascentrales!

"Het is compleet irrationeel"
De CO₂-uitstoot, die door de Nederlandse Groenen wordt verhoogd met biomassaprojecten, wordt door de Belgische Groenen verhoogd door kerncentrales die geen CO₂ uitstoten, te vervangen door gascentrales die dat wel doen. Dezelfde gascentrales die wij van de ’klimaatakkoorders’ zouden moeten sluiten, net over de grens, ter wille van hetzelfde wereldklimaat. Het is werkelijk compleet irrationeel.

Kerncentrales
Bij discussies over het aanleggen van kerncentrales in Nederland zeggen de klimaattafelgenoten altijd: de bouw duurt te lang, dan halen we 2030 niet. Ook dat is papieren werkelijkheid, want er gebeurt niets magisch in 2030, en als je vanaf 2032 constant CO₂-vrije energie kan produceren is dat natuurlijk beter dan land en zee vol molens zetten voor die uren dat het waait. Maar zelfs dat afgesleten argument, ’de bouw duurt te lang’, geldt natuurlijk niet voor bestaande centrales. Die doen het nu al. Borssele werkt prima, maar ook al die keurige Belgische centrales die bij de kernuitstap vervangen gaan worden door gascentrales die wij in Nederland gedwongen sluiten, voor het wereldklimaat. Kan Milieudefensie daar geen proces over beginnen?
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 22242
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door King George »

Ariel schreef:
vr jun 04, 2021 1:56 pm
Is Ronald Plasterk nog lid van de PvdA ?
Klimaatakkoord: zoveel gekkigheid is haast niet te geloven
Spoiler! :
Door RONALD PLASTERK

Klimaat en natuur zijn er in Nederland de laatste jaren op achteruit gegaan door toedoen van het zogenaamde ’Klimaatakkoord’. De CO₂-uitstoot is daardoor toegenomen, en de natuur extra belast. Je zou zoveel gekkigheid haast niet geloven, maar het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de zaken netjes uitgerekend.

Voordat we naar de cijfers kijken nog even de ’afspraken’ uit het Klimaatakkoord. Dat akkoord is gesloten tussen dezelfde maatschappelijke organisaties die nu rondlopen bij de informateur. Bij de informateur is een vertegenwoordiger van kernenergie, de enige haalbare oplossing, niet uitgenodigd, terwijl toch de meerderheid van de kiezers gestemd heeft op partijen die kernenergie willen toepassen of niet uitsluiten. In dat Klimaatakkoord is afgesproken welke energievormen als duurzaam zouden worden aangemerkt. Kernenergie dus niet.

De opstellers moeten gezien hebben dat je met zon en wind niet ver komt, en ze hebben biomassa erin gesmokkeld. In de publiciteit hebben ze die biomassa zo klein mogelijk gehouden, daar zie je vooral zonnepanelen en windmolens, maar wat blijkt: die duurzame energie is voor het grootste deel het verbranden van biomassa.

CO2-uitstoot
De chemische reactie voor het verbranden van oude bossen (steenkool) en nieuwe bossen is niet precies dezelfde. Steenkool bestaat uit bijna zuivere koolstof met iets verontreiniging. Hout bevat cellulose en lignine en vooral ook veel vocht, en daardoor is de warmteopbrengst geringer dan bij steenkool, of anders gezegd bij biomassa komt om dezelfde warmteopbrengst te halen meer CO₂ vrij.

Er wordt nog wel eens geprobeerd een verschil te maken tussen restbiomassa en gekapte bomen, maar je ziet in de praktijk dat als er een markt op gang is gekomen voor het verbranden van biomassa de vraag naar brandstof aanbod creëert. En voor het wereldklimaat maakt het niet uit of er wat geschoven wordt met de herkomst van de bomen. Ieder kind begrijpt dat, als het je doel is om CO₂-uitstoot te verminderen, je niet op industriële schaal massaal hout in brand moet steken. Als je huisvuil composteert komt overigens dezelfde CO₂ vrij. Dan de nieuwste cijfers van het CBS. In 2004 was van het energieverbruik 1,8% biomassa, nu is dat percentage meer dan verdrievoudigd naar 6%. Dus met dank aan alle GL-wethouders wordt er nu drie keer zoveel biomassa verbrand!

Biomassa
Opmerkelijk is dat de totale stijging van wat het Klimaatakkoord definieert als duurzame energie grotendeels verklaard is met die biomassa. De getallen voor wind en zon zijn namelijk pover: in 2020 2% wind en 1,7% zon. Vergeleken met de 6% van biomassa maar een fractie. Daarvoor staat nu het hele land vol met molens, en het laatste beetje vrije natuur dat Nederland kent, de Noordzee, wordt in een rap tempo omgebouwd tot een industrieterrein.

Het zet allemaal geen zoden aan de dijk. 60% van de ’duurzame’ energie bestaat nu uit biomassa. De stijging van duurzame energie is dus een compleet papieren werkelijkheid, want de stijging zit voor het grootste deel in een energievorm die meer CO₂ uitstoot dan fossiele brandstof, plus dat we de natuur en de leefomgeving aan het verwoesten zijn. Dan hebben we het nog niet eens over wat het aan materialen kost om die zonnecellen te bouwen, en die windmolens, en waar die rommel te zijner tijd weer naartoe moet en op wiens kosten.

Aardgas
Terwijl GL-wethouders koppig doorbouwen aan biomassacentrales en windmolens, speelt er zich ook een tragikomedie af rond aardgas. In het Klimaatakkoord wordt dat gezien als niet duurzaam, en worden gascentrales op den duur gesloten. We zouden gedwongen van ons gas af moeten. Maar in de rest van de wereld zijn ze jaloers op ons fijnmazige gasnet. Zo is de Belgische minister van energie, ook GL, bezig met wat daar heet de kernuitstap, dus het sluiten van moderne, goed werkende kerncentrales, met als bedoeling om die te gaan vervangen door gascentrales!

"Het is compleet irrationeel"
De CO₂-uitstoot, die door de Nederlandse Groenen wordt verhoogd met biomassaprojecten, wordt door de Belgische Groenen verhoogd door kerncentrales die geen CO₂ uitstoten, te vervangen door gascentrales die dat wel doen. Dezelfde gascentrales die wij van de ’klimaatakkoorders’ zouden moeten sluiten, net over de grens, ter wille van hetzelfde wereldklimaat. Het is werkelijk compleet irrationeel.

Kerncentrales
Bij discussies over het aanleggen van kerncentrales in Nederland zeggen de klimaattafelgenoten altijd: de bouw duurt te lang, dan halen we 2030 niet. Ook dat is papieren werkelijkheid, want er gebeurt niets magisch in 2030, en als je vanaf 2032 constant CO₂-vrije energie kan produceren is dat natuurlijk beter dan land en zee vol molens zetten voor die uren dat het waait. Maar zelfs dat afgesleten argument, ’de bouw duurt te lang’, geldt natuurlijk niet voor bestaande centrales. Die doen het nu al. Borssele werkt prima, maar ook al die keurige Belgische centrales die bij de kernuitstap vervangen gaan worden door gascentrales die wij in Nederland gedwongen sluiten, voor het wereldklimaat. Kan Milieudefensie daar geen proces over beginnen?
Het zou wenselijk zijn als hij consequenties verbindt aan de klimaathysterie waaraan de PvdA vast blijft houden en niet meer vast blijft houden aan de PvdA, maar zijn handen van de PvdA af gaat houden.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Mahalingam
Berichten: 43719
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Mahalingam »

Even somberen over de klimaat energietransitie.
https://www.iea.org/reports/world-energ ... e=overview
GeldBlog - Groen stort middenklasse in de armoede

Dus dat wordt dan EUR 5,50 per liter aan de pomp!

De denktank IEA heeft een routekaart om inzichtelijk te maken wat er nodig zou zijn voor de doelstelling carbon neutral in 2050. Om dit doel te bereiken moeten er grote offers worden gebracht. Zo groot zelfs dat het verbazingwekkend genoemd kan worden dat deze plannen enige steun hebben. Nog frappanter is de steun van partijen die kiezers uit de lage- en middenklasse bedienen, want juist deze kiezers zullen relatief het hards geraakt worden.

Het IEA schetst verschillende scenario’s waaronder het scenario waar onze overijverige Frans Timmermans flink voor lobbyt. In 2050 CO2 neutraliteit betekent volgens de organisatie dat investeringen in olievelden nu al de prullenbak in moeten. Enkele leden van OPEC reageerden hierop met hoon, door te stellen dat prijs van een vat olie dan naar USD 200 zou gaan. Dus dat wordt dan EUR 5,50 per liter aan de pomp! De auto kan dus direct naar de sloop en alle vervuiling die de productie van deze auto teweeg heeft gebracht zal voor niks zijn geweest.

Alleen minder olie verbruiken is niet het enige wat in dat scenario zou moeten gebeuren; alles en iedereen moet op elektrisch. De infrastructuur is daar bij lange na niet geschikt voor dus moeten er enorme investeringen gedaan worden. Gezien de financiële positie van de energieleveranciers niet dermate goed is en het feit dat ook zij winst moeten maken, betekent dit ook hogere prijzen voor het netwerk wat dus doorberekend zal worden aan de consument.

Verder moeten biomassacentrales en wind- en zonneparken flink worden uitgebreid om voldoende groene elektriciteit op te wekken om aan de vraagtoename te voldoen. Deze stroom is verre van volmaakt (intermittant) en mede daardoor ook duur. Dus niet alleen de lammergieren zijn de pineut, maar ook de consument die hogere stroomprijzen kan verwachten. Nu is de hoop dat bedrijven dermate innoverend zullen zijn dat de kosten van groene stroom flink kunnen worden verlaagd, maar of dat nu de beste oplossing is, is nog maar de vraag (daarover later meer)(en over de vervuiling en sociale ellende die gepaard gaan met de productie van kobalt, rare earths en dergelijke zal ik het maar niet hebben).

Maar ook regeringen moeten er alles aan doen om de 2050 target te behalen. Wat neerkomt op het straffen van grijs en het promoten van groen. Als grijze bedrijven worden gestraft, betekent dit dat hun producten en diensten duurder zullen worden voor de consument. Het stimuleren van groene bedrijven, veelal via subsidies, zal worden afgewenteld op de belastingbetaler. Ook zal de regering steeds meer haar groene wil doordrijven en mensen van het gas af jagen. Dit verplicht mensen om uiterst dure investeringen te doen in airco’s, warmtepompen, zonnepanelen en zo verder.

Het beeld lijkt mij duidelijk dat het prijskaartje enorm is en dat de consument hoe dan ook de rekening zal moeten betalen. Veel mensen zullen energiearmoede kennen; een situatie waar de prijs van energie dermate hoog is dat een warm huis met warm water een luxe wordt. Autobezit is dan nog allen weggelegd voor de financieel krachtige medeburgers en de (nog overgebleven) lease-rijders. Reizen binnen het land en al helemaal naar het buitenland wordt weer een luxe die niet voor iedereen is weggelegd. Begrijpelijk dat Kaag deze plannen steunt, want dan hoeft ze eindelijk niet geconfronteerd te worden met het plebs op de vlucht naar haar vakantiebestemming in Ramallah. Het gewone volk komt hiermee in een soort permanente lockdown, handig voor bij de volgende pandemie. Het mag dan ook een wonder heten dat vooral de linkse partijen ideeën steunen die desastreus zijn voor hun achterban.

Als ik er van uit ga dat de opwarming van het klimaat niet een terugkerend verschijnsel is, maar puur door CO2 en ook door menselijk handelen komt, dan zou de vraag moeten zijn of CO2 reductie het meest effectief is. Immers, hoeveel CO2-reductie moet er plaats vinden om de gewenste temperatuurSTIJGING tegen te gaan? Als ik er dan ook nog van uit ga dat onze klimaatmodellen kloppen (wolken kunnen niet worden niet gemodelleerd, voorspelling zaten er tot nog toe flink naast, etc.) dan nog vraag ik mij af wat de beste manier is om met deze crisis om te gaan.

We hebben een gelimiteerde hoeveelheid aan geld, mankracht en innovatiekracht en het is dus zaak deze zo efficiënt mogelijk in te zetten; as much bang for your buck as possible. Is dit het geval met de 2050 CO2-neutraal plannen? Ik heb zo mijn bedenkingen.
https://www.geenstijl.nl/5159494/geldbl ... oede/#more
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 79362
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Ariel »

Mahalingam schreef:
ma jun 07, 2021 11:52 am
Even somberen over de klimaat energietransitie.
GeldBlog - Groen stort middenklasse in de armoede
Ook leuk. We gaan back to nature. Jij en ik zullen dat jammer genoeg waarschijnlijk niet meer meemaken Mahalingam .

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 43719
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Mahalingam »

Mijn voorouders leefden zo:

Afbeelding

Wij leven nu even luxe maar onze nakomelingen zullen weer net zo wonen als de voorouders.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6996
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Klimaathysterie

Bericht door Ali Yas »

Mahalingam schreef:
ma jun 07, 2021 11:52 am
Verder moeten biomassacentrales en wind- en zonneparken flink worden uitgebreid om voldoende groene elektriciteit op te wekken om aan de vraagtoename te voldoen. Deze stroom is verre van volmaakt (intermittant) en mede daardoor ook duur.
Het is nog een graadje erger: biomassa is beperkt door het aanbod - in Nederland groeit niet genoeg, al zouden we alles wat op het land staat daarvoor bestemmen - en met wind en zon is het weinig beter: daarvoor ontbreekt de plek en al zouden we die hebben dan was er nog een opslagsysteem nodig dat schreeuwend duur is. Voordeel van al die ellende: burgers houden geen geld over om energie te kopen dus dan is daarvan ook minder nodig. Energie zal er alleen nog zijn voor de rijken en de rest kan verrekken.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 22242
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door King George »

Sociaal hè van links om alle basisbehoeften zo duur te maken dat alleen nog de rijken dit zich kunnen veroorloven?
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Mahalingam
Berichten: 43719
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Mahalingam »

Parlementslid VS zoekt nieuwe manier om klimaat te redden: ‘Verander baan van aarde rond de zon

Een Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden in de VS, Louis Gohmert, heeft tijdens een hoorzitting een opmerkelijke nieuwe ‘oplossing’ voor de klimaatverandering geopperd. Volgens hem moeten we de baan van de maan om de aarde of de baan van de aarde rond de zon veranderen. ‘Dat zou een ingrijpend effect hebben op het klimaat’, klonk het.

Gohmert stelde zijn idee voor aan een ambtenaar van het US Forest Service, een onderdeel van het departement Landbouw dat onder andere toezicht houdt op de houtvoorziening van het land en de preventie van bosbranden. Zij reageerde verbluft. Kijk mee in bovenstaande video.
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210610_94065390

Klok en klepel:
Ieder jaar beweegt de maan zich bijna 4 centimeter van de aarde af. Dat is echter niet veel op de gemiddelde afstand van 385.000 kilometer. De aantrekkingskracht van de maan op de aarde zorgt ervoor dat de rotatie van de aarde een heel klein beetje afremt. Gevolg daarvan is dat de maan steeds een beetje verder komt te staan. Afstandsmetingen met spiegels die astronauten op de maan hebben gezet, bewijzen dat dit ook echt gebeurt.
https://www.artis.nl/nl/ontdek/verhalen ... r-de-maan/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6996
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Klimaathysterie

Bericht door Ali Yas »

Mahalingam schreef:
do jun 10, 2021 4:18 pm
Klok en klepel:
Ieder jaar beweegt de maan zich bijna 4 centimeter van de aarde af. Dat is echter niet veel op de gemiddelde afstand van 385.000 kilometer. De aantrekkingskracht van de maan op de aarde zorgt ervoor dat de rotatie van de aarde een heel klein beetje afremt. Gevolg daarvan is dat de maan steeds een beetje verder komt te staan. Afstandsmetingen met spiegels die astronauten op de maan hebben gezet, bewijzen dat dit ook echt gebeurt.
https://www.artis.nl/nl/ontdek/verhalen ... r-de-maan/
:cry:
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Plaats reactie