Klimaathysterie

"Opinies" is een collectie van korte teksten (van 500 tot 750 woorden) waarin de auteur zijn opinie over courante islam-gelinkte gebeurtenissen uiteen zet. Indien je jouw opinie gepubliceerd wil zien kan je ze hier kwijt. Geef ons ook je naam en email adres. De tekst moet wel van jouw hand zijn.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 79959
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Ariel »

: nono3: : nono3: : nono3: Laat onze randstadboeren met rust. Ga weg stikstofprofessor Jan Willem Erisman en landschapsarchitect Berno Strootman. Wij willen jullie advies niet. Ga fietsen dreggen in de Leidse grachten of zo...Wij zijn hier in het groene hart blij als we door de velden kunnen wandelen, fietsen of met de auto kunnen rijden.
Eerste stap om stikstofprobleem aan te pakken: ’Huizen of bos in plaats van vee’

Het mes moet flink in de veehouderij in het Groene Hart en de Gelderse Vallei. Dit is een eerste stap om de stikstofproblematiek aan te pakken, en helpt bovendien het klimaat en de waterkwaliteit. Verder creëert het in de Gelderse Vallei de ruimte voor andere opgaven als natuur, bos of woningbouw.

Die aanbevelingen maken deel uit van het advies Naar een ontspannen Nederland dat volgende week wordt uitgereikt aan het ministerie van LNV. Stikstofprofessor Jan Willem Erisman en landschapsarchitect Berno Strootman zijn door demissionair minister Schouten (Landbouw) gevraagd om het stuk te schrijven dat ook bedoeld is als advies bij de formatie.

„Ons advies kijkt niet alleen naar stikstof, maar ook naar andere milieuverplichtingen waar Nederland de komende jaren aan moet voldoen”, verklaart Erisman. „Zoals bijvoorbeeld het klimaat en de Europese kaderrichtlijn Water. Tot nu toe bekijkt men deze uitdagingen te veel per dossier. Het is voor het eerst dat we alles samenpakken.”

Woningen
Naast een krimp van de veehouderij in het Groene Hart en de Gelderse Vallei vraagt een belangrijk stikstofadvies voor de formatie om overal in Nederland de piekbelasters op zandgronden op te kopen of te verplaatsen. Dat zijn de bedrijven die zeer veel stikstof uitstoten. Alleen als het technisch mogelijk is om de uitstoot flink te verlagen, mogen de bedrijven blijven waar ze zijn.

Met de stikstofwinst die wordt behaald dankzij maatregelen uit het advies ’Naar een ontspannen Nederland’ ontstaat er ruimte voor nieuwe economische ontwikkeling. De emissies zouden met 50 tot 66% worden verlaagd. „De stapeling van milieuverplichtingen zorgt voor stress in het landelijk gebied. Als we dat geïntegreerd aanpakken, ontstaat een meer ontspannen situatie”, zegt Jan Willem Erisman, hoogleraar Milieu en Duurzaamheid van de Universiteit Leiden.

Crisis
De opkoop van boerderijen biedt eveneens ruimte voor een ander probleem: de grote woningcrisis. Zo zou de bouw van nieuwe woningen in de Gelderse Vallei enerzijds helpen tegen het woningtekort en anderzijds (deels) de opkoop van boerenbedrijven kunnen financieren. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) opperde recent ook al om weilanden vrij te maken voor bouwgrond.

Het stikstofadvies betekent geen volledig einde aan veehouderij in Groene Hart en Gelderse Vallei. Maar een flinke krimp zou niet zijn te voorkomen. Zo is in het veenweidegebied een verhoging van het waterpeil nodig om verzakking en CO2-uitstoot tegen te gaan. Cees Veerman, voormalig CDA-minister van LNV, bevestigt het nut van de aanpak in beide regio’s. „Je snijdt dan waar het spek zit.”

Lagere productie
Vooral de Gelderse Vallei kent nog veel verschillende vormen van veehouderij; van schapen, kippen, varkens, eenden tot runderen. Erisman: „Overblijvende bedrijven kunnen natuurinclusief boeren. Dat geeft een lagere productie. Daarom moeten we voor overblijvers andere inkomsten organiseren zoals betaling voor landschapsonderhoud of koolstofvastlegging.”

De juridische stikstofcrisis is één van de zwaarste onderwerpen op de formatietafel. Het demissionaire kabinet hakt naar verwachting voor de zomer een knoop door over de vraag óf de operatie versneld moet worden om infrastructuur en woningbouw van het slot te krijgen. Ook is de vraag of dat gebeurt aan de formatietafel of toch door de huidige demissionaire ploeg van Rutte III.

Zowel linkse als rechtse partijen die afgelopen weken bij informateur Hamer aanschoven, constateren dat er met de huidige stikstofaanpak te weinig ruimte is om te ontwikkelen. Versnelling gaat echter niet pijnloos. De kans is groot dat Den Haag opnieuw kijkt naar de landbouw. Daar hangt wel een flink prijskaartje aan. „Er is geen laaghangend fruit meer”, weet een ingewijde.

Gezamenlijk plan
Al eerder legden onder andere LTO Nederland, VNO-NCW en natuurorganisaties een gezamenlijk plan tegen de stikstofellende op tafel. Aan dit verhaal hangt een kostenplaatje van jaarlijks 1,7 miljard euro.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 79959
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Ariel »

Laura Bromet, *Activistisch* Kamerlid GroenLinks gaat vandaag met een stel kamerleden een stikstofwandeling door het groene hart maken.

:unsure: Als ze dat maar overleven. Een stikstofwandeling. Veilige thuiskomst Laura. Stik niet onderweg.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 79959
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Ariel »

Ook op Veluwe zijn ze niet blij met de Leidse stikstofprofessor Jan-Willen Erisman en planoloog Berno Strootman.

Boeren in de streek zijn getergd en beraden zich op nieuwe acties
Nieuw advies betekent einde voor ‘vrijwel alle’ boeren in Gelderse Vallei, boerenactiegroep furieus

ARNHEM - Vrijwel alle boeren in de Gelderse Vallei, van Apeldoorn tot aan Wageningen, moeten weg. Alleen ondernemers die op kleinere schaal met oog voor de natuur actief zijn, kunnen blijven. Dat is de strekking van een nieuw advies aan het ministerie. Boeren in de streek zijn getergd en beraden zich op nieuwe acties.

Boeren in deze regio moeten 60 tot 80 procent minder stikstof uitstoten, zo staat in het advies dat officieel nog niet is gepresenteerd, maar al wel wordt gedeeld door boeren én in De Telegraaf staat. En dat betekent onherroepelijk dat veel bedrijven moeten verdwijnen.

Het advies van stikstofprofessor Jan-Willen Erisman en planoloog Berno Strootman wordt volgende week aan de minister Carola Schouten aangeboden en is dan ook voor iedereen in te zien.

In het plan stellen ze voor ferme maatregelen te nemen in bepaalde gebieden, zodat boeren elders weer volop perspectief hebben. Die ingrepen moeten plaatsvinden in het Groene Hart én de Gelderse Vallei, waar veel grote veehouderijen dicht bij elkaar zitten.

,,De Veluwe heeft de hoogste emissiedichtheid van het land”, zegt Erisman in een eerste toelichting. Omdat het centraal ligt, komt de stikstofuitstoot van de boeren terecht door heel Nederland. Dus is hier veel winst te behalen om snel de natuur te verbeteren. ,,In Friesland heb je ook piekbelasters, maar dan alleen op één natuurgebied.”

En dus zeggen Erisman en Strootman dat Nederland moet kiezen. ,,Ik snap dat een boer op de Veluwe daar niet gelukkig van wordt. Maar een boer wordt nu ook niet gelukkig met alle regelgeving die verandert. Wij zeggen ook: we willen boeren juist perspectief bieden.” Op de precieze inhoud van het rapport wil Erisman nu nog niet ingaan.

Gedwongen uitkoop
Voorman Bart Kemp van Agractie, boer midden op de Gelderse Vallei, is geschrokken van het aangekondigde rapport. Hij noemt het desastreus voor de boeren. ,,Het gaat hier over duizenden boerengezinnen die echt wel iets willen doen, maar die ook een bestaansrecht willen hebben. Ze kiezen en het makkelijke slachtoffer en strak stapt iedereen weer in het vliegtuig. De maat is vol.”

Kemp maakt zich vooral zorgen over het feit dat het in het advies gaat over gedwongen uitkoop van boeren. Volgens Erisman wordt dat inderdaad genoemd. ,,Wil je op korte termijn ruimte creëren, dan moet je dat doen. Maar dat is vooral ook een keuze aan de politiek straks.’’

Tijd voor actie
Agractie heeft inmiddels in een persbericht laten weten in actie te willen komen. Dat geldt overigens niet voor alle boeren. ,,We zien dit als het zoveelste plannetje”, stelt voorman Mark van den Oever uit Sint Hubert van Farmers Defence Force. ,,We moeten dit echt niet te veel aandacht komen.’’

Tegelijkertijd sluit hij nieuwe acties van de boeren om de stikstofproblematiek niet uit. ,,We gaan binnenkort zeker weer in actie komen vanwege stikstof.”
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 44069
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Mahalingam »

Bij de Albert Heijn hebben ze duurzame melk. Dat staat er op. Let wel: dit slaat niet op de houdbaarheid. Dit staat erop om de mensen een extra goed gevoel te geven als ze melk drinken.
Sinds kort is die melk ook nog eens klimaatneutraal. Dubbel bonus !!

Maar is klimaatneutraal?
De koeien staan in een groot bord eten: de wei. Daar poepen ze ook in.
Het gras groeit en neemt dus CO2 op. En met wat kunstig rekenwerk kan een koe bijna CO2 neutraal zijn.

Maar helaas: koeien laten ook veel scheten en dat methaangas van ze is veel erger als CO2.
En dus is een koe toch niet klimaatneutral te maken. (Trouwens een vegetarisch mens ook niet)
Zodoende ophef bij de klimaatfanaten.
Albert Heijn op de vingers getikt: 'klimaatneutrale' melk misleidend

Albert Heijn misleidt consumenten met de bewering dat de Beter voor Koe, Natuur & Boer-melk klimaatneutraal is. Dat oordeelt de Reclame Code Commissie na een klacht van Stichting Even Geen Vlees.

In een paginagrote advertentie in de Volkskrant stelde Albert Heijn dat 300 melkveehouders die melk leveren aan de supermarkt, sinds dit jaar klimaatneutrale melk produceren.

"Dat betekent dat de CO2 die wordt uitgestoten bij het produceren gelijk is aan de CO2 die in de grond wordt vastgehouden. Daarvoor brengen we het aantal koeien op de deelnemende bedrijven in balans met het aantal hectaren grasland."

De Stichting Even Geen Vlees vond dat discutabel: volgens het klimaatpanel van de Verenigde Naties zorgt een koe voor het meest klimaat belastende voedsel, mede vanwege het methaan (een sterk broeikasgas) dat vrijkomt bij hun spijsvertering.

En of die broeikasgasuitstoot kan worden gecompenseerd, is nog maar de vraag, concludeerden onderzoekers van de Wageningen Universiteit recentelijk. Volgens hen is dat niet van tevoren te zeggen, omdat de opname van CO2 door de bodem afhangt van verschillende omstandigheden zoals de toestand van de bodem, neerslag en temperatuur.

De Reclame Code Commissie stelt daarom dat de bewering van Albert Heijn niet hard te maken is, en dat die aangepast moet worden.

De Commissie houdt wel een slag om de arm. Albert Heijn kan in 2022 rapporteren hoeveel CO2 er in 2021 is opgenomen en kan dan wel uitspraken doen over de klimaatimpact van de melk.

Albert Heijn is niet de eerste die op de vingers wordt getikt. Eerder dit jaar noemde vleesmerk Grutto rundvlees 'een deel van de oplossing voor de klimaatproblematiek'. Grutto gebruikte dezelfde redenatie als Albert Heijn: dat de weiden waar koeien op grazen CO2 opnemen.

De Reclame Code Commissie oordeelde toen dat die boodschap onjuist en misleidend is, omdat het grasland in Nederland minder dan 0,5 procent van de totale Nederlandse broeikasgasuitstoot compenseert, terwijl de veestapel 12 procent van de uitstoot veroorzaakt.
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederla ... lk-klimaat
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 7107
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Klimaathysterie

Bericht door Ali Yas »

Mahalingam schreef:
do jul 01, 2021 10:03 pm
De Reclame Code Commissie oordeelde toen dat die boodschap onjuist en misleidend is, omdat het grasland in Nederland minder dan 0,5 procent van de totale Nederlandse broeikasgasuitstoot compenseert, terwijl de veestapel 12 procent van de uitstoot veroorzaakt.
Ja, die commissie is dus nutteloos, in dit geval vanwege het vergelijken van appels met peren, of beter gezegd van koeien met kippen en varkens. "De veestapel" is niet alleen koeien.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 79959
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Ariel »

Binnenhof ruziet over eerder sluiten twee kolencentrales, maar ’in Azië 600 erbij’

Zeshonderd nieuwe kolencentrales staan op de planning om te verrijzen in vijf Aziatische landen. Dat meldt de Britse denktank Carbon Tracker in een nieuw rapport.

De publicatie komt op het moment dat politieke partijen op het Binnenhof ruzie maken over vervroegde sluiting van twee Nederlandse kolencentrales.

Volgens Carbon Tracker zijn er grootschalige plannen voor het opwekken van kolenstroom in Azië. Het gaat om voornemens voor 368 nieuwe kolencentrales in China, 92 in India, 107 in Indonesië, 14 in Japan en 41 in Vietnam. Nederland heeft vier draaiende kolencentrales die in elk geval voor 2030 worden stilgelegd.

De vervroegde sluiting in Nederland, aangespoord door Urgenda, zou moeten helpen om klimaatverandering tegen te gaan. De kans bestaat dat dit honderden miljoenen aan schadevergoedingen kosten die uit de schatkist moeten worden betaald. Toch willen D66, PvdA, GL en CU dat een nieuwe regering dit bekijkt.

’Gevaar mondiaal klimaatbeleid’
De uitstoot van twee kolencentrales in Nederland valt echter in het niet bij de Aziatische plannen. Het rapport ’Do Not Revive Coal: Planned Asia Coal Plants A Danger To Paris’ van Carbon Tracker noemt de groei van het aantal kolencentrales in Azië een gevaar voor een effectief mondiaal klimaatbeleid. Het Verdrag van Parijs wil de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur onder de twee graden te houden.

„Deze laatste bastions van kolenstroom zwemmen tegen de stroom in”, stelt Catharina Hillenbrand Von Der Neyen, hoofd onderzoek bij Carbon Tracker. Ook financieel keurt ze de keuze voor kolen af. Hernieuwbare energie, met name zon, is of wordt in veel gevallen snel goedkoper dan kolen. Zo bevestigde vorig jaar ook het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

Maar een beleidsadviseur verbonden aan Greenpeace Oost Azië ziet dat er andere argumenten spelen voor China om in te zetten op kolen. Li Shuo zegt tegen Deutsche Welle dat in Peking het algemene idee bestaat dat de bouw van kolencentrales zorgt voor banen en economische groei. „Lokale overheden zien het als tijdelijke herstelmaatregel na corona.”

’Meer centrales dan nodig’
In de ogen van Shuo draaien de 368 nieuwe centrales echter uit op een ’mislukking’. „China heeft al meer kolencentrales dan het kan gebruiken. Het gevolg is dat ze allemaal geld verliezen op de middellange en lange termijn.”

In Nederland hoeft sluiting van extra kolencentrales niet gelijk tot minder CO2-uitstoot te leiden binnen de Europese Unie. De stroom die we niet hier opwekken moet deels worden ingekocht in het buitenland.

VVD-Kamerlid Silvio Erkens spreekt daarom van ’symboolpolitiek’ die alleen gericht is op het rondbreien van onze eigen CO2-boekhouding. „Als we dit doen importeren we vieze Duitse bruinkoolstroom. Het klimaat schiet daar niks mee op.”
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 44069
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Mahalingam »

Een website voor de toestand van de kolen in de wereld is hier:
https://www.carbonbrief.org/mapped-worl ... wer-plants
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 22359
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door King George »

We hebben nu al problemen met de electriciteitscapaciteit. Dat gaat nog wat worden als D'66 een plezier gedaan wordt door een kolencentrale te gaan sluiten.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 22359
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door King George »

Hamer, spijker, kop!

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Mahalingam
Berichten: 44069
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Mahalingam »

Afbeelding

Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 44069
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Mahalingam »

Je kan in de media niet meer lezen over een natuurramp of er wordt beweerd dat het komt door het klimaat en dat is onze schuld.
Mensen die voor het water moesten vluchten in Limburg worden al klimaatvluchtelingen genoemd.
Maar krijgen deze vluchtelingen ook nieuwe Miele's?
De mensen in Limburg zijn klimaatslachtoffers en dat schept verplichtingen
[...]
Dat valt niet te rijmen met de oorzaak van de ramp in Limburg: de onverwacht heftige, dagenlange regenval als gevolg van klimaatverandering, zo wordt nu officieel ook bevestigd door het IPCC - het klimaatpanel van de VN. De watersnoodramp voltrok zich bovendien niet ’s winters, maar curieus genoeg, ’s zomers. Het risico van overstroming was daarmee, ook voor de boeren, nauwelijks in te calculeren.

Klimaatslachtoffers in eigen land

Welbeschouwd zijn zij, al klinkt dat ook wat pathetisch, klimaatslachtoffers in eigen land. Dat schept meteen verplichtingen. Het klimaatprobleem is immers een collectief probleem, veroorzaakt door collectief falen. De hele samenleving zal daarvan de gevolgen merken én de hele samenleving moet ook bijdragen aan een oplossing. Daar hoort vanzelfsprekend ook het vergoeden van schade bij.
https://www.trouw.nl/opinie/de-mensen-i ... ~b4b09577/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 44069
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Mahalingam »

Klimaatkerk: natuurrampen als straf, net als in de Middeleeuwen

Natuurrampen golden vroeger als plagen, gezonden door God als sanctie voor onze misdragingen, schrijft Roelof Bouwman. Groene gelovigen kijken in 2021 ook zo aan tegen overvloedige regenval: het is onze eigen schuld.

Helaas voor de betrokkenen genieten niet alle takken van wetenschap bij het grote publiek een even florissante reputatie. Neem sociologie. In de ogen van velen is dat een discipline met vooral beoefenaars die graag in ondoorgrondelijk jargon de ene open deur na de andere intrappen.

Theologen kampen met een heel ander probleem. Hun studieobject brengt mee dat je er geen feitelijk onderzoek naar kunt doen. Volgens critici hoort theologie daarom helemaal niet op universiteiten thuis.

Ook antropologen worden niet door iedereen serieus genomen. Ze hebben de naam een bijna morbide belangstelling aan de dag te leggen voor alles wat exotisch is, bij voorkeur in afgelegen oerwoudgebieden in de binnenlanden van Afrika.

De ‘eigen’ samenleving in het laagveenmoeras

Die reputatie is niet helemaal terecht. Al in de jaren zestig verlegden veel antropologen hun aandacht naar de ‘eigen’ samenleving. In 1977 leverde dat een prachtig proefschrift op over Ottoland, een dorpje in de Alblasserwaard.

De Alblasserwaard is, zoals bekend, een voormalig laagveenmoeras ten noorden en noordoosten van Dordrecht, dat in de Middeleeuwen op initiatief van de graven van Holland is ontgonnen. Zo ontstond een uitgestrekt veenweidegebied, omsloten door rivieren en kanalen.
Overstromingen als plagen, als straf van God

Antropoloog Jojada Verrips zette in zijn proefschrift uiteen hoe dat kordon van water niet alleen zorgde voor een geografisch isolement, maar ook bijdroeg aan het mentale klimaat in de Alblasserwaard. De overstromingen die de waard veelvuldig teisterden, versterkten bij de bevolking van generatie op generatie het idee afhankelijk te zijn van een wrekend en straffend opperwezen.

‘Overstromingen,’ schreef Verrips, ‘golden als plagen, die rechtstreeks door God werden gezonden als reactie op misdragingen. In de ogen van de plattelandsbevolking reageerde de natuurlijke omgeving op haar zonden. Met behulp van dit soort denkbeelden oriënteerde zij zich ten opzichte van de natuur, de samenleving en zichzelf.’

Dat lijkt een achterhaalde manier van denken die in 2021 niet meer bestaat. Maar die schijnt bedriegt.

Een voorbeeld: onlangs zijn delen van Nederland, en vooral van Duitsland en België, zwaar getroffen door overstromingen na overvloedige regen. Was dat iets heel uitzonderlijks?

Nee. Geologen wijzen er graag op dat de aarde al vier en een half miljard jaar bestaat en dat alle rampen in het verleden al eens hebben plaatsgehad. Inclusief een 200 meter hogere en 100 meter lagere zeespiegel en een broeikasaarde met meer dan twintig keer zoveel CO2 in de atmosfeer en een twintig keer zo snelle zeespiegelstijging als nu. Door natuurlijke oorzaken.

Klimaatverandering is onze eigen schuld

Met die wetenschappelijke kennis in het achterhoofd zou je denken dat politici en opiniemakers een beetje voorzichtig zijn met het aanwijzen van ‘schuldigen’ aan de regenval. Maar nee. Over natuurlijke oorzaken werd al snel niet meer gesproken, het was allemaal ‘klimaatverandering’. En die is, zoals bekend, onze eigen schuld. ‘We’ stoten immers te veel CO2 uit.

Overstromingen als reactie op misdragingen en een natuurlijke omgeving die reageert op onze zonden: het is net als vroeger in de Alblasserwaard.

Laten we er maar niet vreemd van opkijken. ‘Tweeduizend jaar christendom heeft het besef van schuld en boete diep in de psyche van de westerse mens verankerd,’ schreef Frits Bolkestein in 2016 in Elsevier Weekblad. ‘Wij zijn schuldig, dus wij verdienen de rampen die op ons afkomen, tenzij wij boetedoen op aanwijzing van de predikers.’

Die predikers heten tegenwoordig Greta Thunberg, Frans Timmermans en Ed Nijpels. Behalve op onze goedgelovigheid rekenen ze – zie de onlangs gepresenteerde ‘Green Deal’, het vergroeningscontract van de Europese Unie – vooral op ons geld.

Ook dat komt bij religies wel vaker voor.
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie ... en-836305/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 7107
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Klimaathysterie

Bericht door Ali Yas »

Die predikers heten tegenwoordig Greta Thunberg, Frans Timmermans en Ed Nijpels. Behalve op onze goedgelovigheid rekenen ze – zie de onlangs gepresenteerde ‘Green Deal’, het vergroeningscontract van de Europese Unie – vooral op ons geld.
Ja. En het middel bij uitstek: angst zaaien. Werkt bij corona ook heel goed.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Mahalingam
Berichten: 44069
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Mahalingam »

Nog niet alle journalisten schijnen te weten dat natuurrampen altijd in verband gebracht dienen te worden met het klimaat. Daar wordt wat aan gedaan.
Ierse publieke omroep stuurt al zijn journalisten op klimaatcursus

De Ierse publieke omroep kwam deze week onder vuur te liggen omdat verslaggevers de hittegolf in het land niet in verband brachten met klimaatverandering. Omroepbaas Jon Williams trekt het boetekleed aan.

In de wirwar van berichten over extreem weer die deze zomer over nieuwsconsumenten worden uitgestort, viel het niet zo op, maar ook Ierland is deze zomer in de ban van de hitte.
[...]
De berichtgeving hierover leidde tot kritiek, met name op sociale media. Zo zou de publieke omroep in het land - Raidió Teilifís Éireann (RTÉ) - stelselmatig verzuimen bij berichten over hitte de koppeling te maken met het opwarmende klimaat.

Deze maandag reageerde omroepdirecteur Jon Williams op de kritiek. „We zijn terecht tot de orde geroepen”, schrijft hij op het blog van de omroep. „Onze journalisten doen hun werk eerlijk en integer, maar zijn als mensen ook feilbaar.”
[...]Ook moeten alle journalisten van de omroep vanaf september verplicht een workshop over klimaatverandering bijwonen.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/27/ie ... s-a4052550
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 44069
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Mahalingam »

Eerst was er:

Afbeelding

en nu is er:

Afbeelding

wijkagent Bielsma heeft ook nog "taakaccent minderheden", want die hebben ze daar ook, in 9901, wel 330 (op de 4200).
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 7107
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Klimaathysterie

Bericht door Ali Yas »

Zou dat "taakaccent minderheden" betekenen dat hij vooral achter minderheden aan zit?
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Mahalingam
Berichten: 44069
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Mahalingam »

Weet je waar ik buikpijn van krijg?
Van al die berichten die ons indoctrineren over het 'klimaatprobleem'.
Met buikpijn volgde rivierwetenschapper Maarten Kleinhans het nieuws over de overstromingen in Limburg, een ramp die niet geheel onverwacht kwam. ‘En dan te bedenken dat we pas aan het begin staan van de klimaatverandering.’
Mag ik even de link geven naar het grote overzicht van alle beweringen hierover?
http://www.numberwatch.co.uk/warmlist.htm
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Plaats reactie