Islamofobie

"Opinies" is een collectie van korte teksten (van 500 tot 750 woorden) waarin de auteur zijn opinie over courante islam-gelinkte gebeurtenissen uiteen zet. Indien je jouw opinie gepubliceerd wil zien kan je ze hier kwijt. Geef ons ook je naam en email adres. De tekst moet wel van jouw hand zijn.
Gebruikersavatar
Graslelie
Berichten: 329
Lid geworden op: di feb 01, 2005 1:47 pm

Islamofobie

Bericht door Graslelie »

‘Islamofobie’ is moslimretoriek

Robert Spencer, Jihad Watch, 14 december 2004
Vertaling/bewerking: Bernadette de WitNa de logica van Ali Sina de visie van Hugh Fitzgerald op ‘islamofobie’. Met zijn 25 kritiekpunten op de islam daagde hij moslims uit: bewijs maar dat dit irrationeel en bevooroordeeld is.

‘Het is een droevige en verontrustende ontwikkeling als de wereld zich genoodzaakt ziet een nieuwe term te smeden om wijdverbreide onverdraagzaamheid aan te duiden’, zei Kofi Annan eind 2004 op een bijeenkomst van de Verenigde Naties, doelend op islamofobie.

Nee, niet ‘de wereld’ was ‘genoodzaakt’ een nieuw woord te bedenken – het woord islamofobie is gefabriceerd door moslims zelf. En wel opzettelijk, als retorisch wapen. De vage betekenis is vooral bedoeld om de aandacht af te leiden van kritiek op de islam en om critici een negatief etiket op te plakken, ook al is die kritiek gebaseerd op eigen observatie en studie en heeft deze niets te maken met blind vooroordeel. Het lijkt wel of de hele westerse wereld – politieke leiders, media, universiteiten – druk doende is de aandacht af te leiden van islamkritiek of de critici onschadelijk te maken.

Toch zijn er overal steeds meer ‘ongelovigen’ die daar niet in trappen en tot ongeveer dezelfde conclusies komen over de islam. Hoe meer ze lezen en observeren en hoe meer ‘interreligieuze’ dialogen ze meemaken – zeg maar deprimerende oefeningen in Taqiyya en Tu Quoque-argumentatie – hoe achterdochtiger, kritischer en verontwaardigder ze worden. Het spelletje is afgelopen.
Van een school in Beslan tot een nachtclub in Bali, van Istanbul tot India, van de Madrileense treinen tot de Moskouse theaters en van de New Yorkse wolkenkrabbers tot de moskeeën in Najaf, de bewijzen stapelen zich op. Ook de bewijzen in de koran, de hadith en de sira, boeken waarvan de meeste westerlingen een paar jaar gelezen geen flauwe notie hadden, staan nu op internet, evenals de leerzame getuigenissen van ex-moslims als Ibn Warraq. Mensen zijn niet meer vatbaar voor smoezen en onzin. Ze laten zich niet langer intimideren.

Kofi Annan ziet er aristocratisch, fatsoenlijk en intelligent uit, maar het citaat hierboven is een verzameling platitudes. In hetzelfde seminar had hij er nog meer: hij zei ook dat moslims de last van de ‘kolonisatie’ door het imperialistische Westen droegen, dat islamofobie moslims bang maakte voor hun veiligheid, dat moslims uitholling van hun rechten vreesden na 9/11 en dat de terroristen slechts een klein groepje waren dat het geloof een slechte naam bezorgde. Het seminar over ‘Islamofobie’ werd voor een zeer gewillig gehoor van VN-medewerkers gehouden, in een reeks over het ‘afleren van intolerantie’. De bedoeling was om alle moslimse vooroordelen te bevestigen: het Westen als de veroorzaker van het eigen islamitische falen.

Zou Annan werkelijk geloven dat is-la-mo-fo-bie echt bestaat en een onrechtvaardige situatie beschrijft? Dan zegt hij in feite dat iedereen die de islam niet beschouwt als een geloof dat evenveel respect verdient als andere geloven (misschien met wat vervelende randverschijnselen zoals extremisten die het hebben gekaapt) en die ook niet gelooft dat de islam in de kern een vredelievende, verdraagzame religie is, in feite lijdt aan een ongegronde, onredelijke en irrationele angst of afkeer jegens de islam.

Het is eerder omgekeerd. Als je de koran leest en het wereldnieuws de afgelopen jaren hebt gevolgd, de geschiedenis van de islam bestudeert, zoals het gedrag tegenover dhimmi’s (joden, christenen, zoroastrianen, hindoes, boeddhisten), en je voelt nog steeds geen afkeer van deze ideologie, dán ben je pas irrationeel en moet je nodig je hoofd laten nakijken.

Laten we eens kijken welke vormen van islamkritiek ‘islamofoob’ zijn en daadwerkelijk getuigen van een irrationele angst en afkeer:

1. Mohammed als rolmodel
Mohammed is volgens moslims een toonbeeld van goed gedrag voor alle mensen in alle tijden. Maar hij ontmaagdde zijn 9-jarige bruidje Aïcha. Naar onze huidige maatstaven is dit pervers. Een van de eerste wandaden van ayatollah Khomeiny was het verlagen van de huwelijksleeftijd voor meisjes in Iran tot 9 jaar. Inderdaad, in navolging van de profeet.
Vergeet ook zijn politieke wandaden niet: de massamoord in opdracht van Mohammed op de joodse stam Banu Qurayza. Zelfs oude mannen, vrouwen of mensen die volgens hem de spot met hem dreven, moesten worden gedood.

2. Wurgende gedragsregels
De islam is een Totale Regulering van het Universum en zijn aanhangers moeten onophoudelijk om raad vragen over elk detail: kan ik mijn haar zus of zo dragen, hoe lang moet mijn baard zijn, mag ik mijn collega’s ‘Gelukkig kerstfeest’ wensen (antwoord: absoluut niet!).

3. Taqiyya
Het religieus goedgekeurde recht op taqiyya, het verdoezelen of verhullen van de religieuze overtuiging of strategie, betekent feitelijk huichelarij, spreken met dubbele tong: gematigd tegen de overheid, binnenskamers fanatiek. De interreligieuze dialoog is een voorbeeld.

4. Haatstrofen
De vele soera’s in de koran, de hadiths en de sira waarin haat tegenover ongelovigen wordt gepredikt.

5. Djiziya

Ongelovigen (dat wil zeggen andersgelovigen) in islamitische landen moeten een speciale belasting betalen en bepaalde kleding dragen, ze hebben geen godsdienstvrijheid en ook verder geen gelijke rechten – dit alles om hun permanente ‘vernedering’ (volgens de canonieke teksten) in stand te houden.

6. Massamoord op hindoes
De massamoord op 60 tot 70 miljoen hindoes onder het Mogulrijk (1526-1707) en de vernietiging van tienduizenden kunstvoorwerpen en tempels van de hindoes en boeddhisten.

7. Vervolging van zoroastristen
Volgens de in 2006 overleden iranologe Mary Boyce zijn de aanhangers van Zoroaster 1300 jaar lang vervolgd en dit gaat nog steeds door (er zijn nog maar 150.000 gelovigen over). Een detail uit haar boeken: moslimkinderen martelen en doden honden, dieren die door de zoroastristen worden vereerd.

8. Gebrekkige intellectuele prestaties

Het achterblijven van moslims in de wetenschap heeft te maken met het taboe op vrijheid en scepsis.

9. Verbod op vrije kunst
Het verbod op het afbeelden van levende wezens is een rem op de kunstzinnige ontwikkeling.

10. Onbetrouwbare rechtspraak
Verdragen tussen moslims en ongelovigen hebben alleen juridische waarde voor de eersten. Moslims tekenen geen vredesverdragen, alleen wapenstilstandverdragen (hudna), en die duren zolang de jihadpauze tegen de ongelovigen duurt.

11. Islamitisch politiek leiderschap
Oud-premier Mahathir van Maleisië is lang niet de enige. In 2003 riep hij op tot de ‘ontwikkeling’ van wapentechnologie en islamitische ‘intelligentie’ teneinde de ongelovigen te verslaan.

12. Loyaliteit aan de oemma
Moslims leren om alleen loyaal te zijn aan de eigen gemeenschap, de oemma, en nooit aan ongelovigen of westerse staten.

13. Vreugde na terreurdaden
Elke keer na een terroristische actie zie je uitzinnig blije menigten in Cairo, Ramallah, Khartoem, Beiroet, Damascus, Baghdad en overal in Saoedi-Arabië.

14. Dar-al-Harb en Dar-al-Islam
De krankzinnige opdeling van de wereld in een ‘ongelovig’ en een islamitisch deel en de eis dat er vijandschap moet zijn tussen beide, totdat de islam triomfeert en de ongelovigen zullen worden onderworpen.

15. Gebrek aan vrouwenrechten
De sekseongelijkheid en de slechte behandeling van vrouwen is gebaseerd op de canonieke teksten en niet zonder meer een ‘cultureel’ probleem.

16. Dubbele moraal
‘Ongelovigen’ zijn niet veilig en niet vrij in de meeste islamitische landen, maar moslims in westerse landen gedragen zich vol minachting en arrogant; ze stellen steeds meer eisen aan de wet en de samenleving. Dat varieert van het verwijderen van kruisbeelden tot de wet tegen ‘haatzaaien’ in Engeland, die vooral cartoonisten en cabaretiers treft.

17. Collectivisme en haat tegen het individu
De islam is een collectivistische ideologie met haat tegen individuele autonomie. Moslims hebben niet het recht de islam te verlaten, ze worden bedreigd met vreselijke straffen en sociale uitstoting.

18. Politiek despotisme
Op een paar landen na, zoals Turkije, waar maatregelen zijn genomen om de islam enigszins in te perken, is het politiek despotisme in de islamitische wereld vrijwel allesomvattend.

19. Arabisch imperialisme
Moslims beweren dat hun geloof ‘universeel’ is, maar in feite is de islam een vehikel voor Arabisch imperialisme. Veroverde volken werden geïslamiseerd en vergaten in veel gevallen hun verleden of zwoeren dit af. De eis dat de koran in het Arabisch moet worden gelezen (een van de eerste dingen die Atatürk deed, was een Turkse vertaling en dito commentaar uitgeven) en de opvatting van vele moslims dat de ideale samenleving moet worden afgeleid van het 7de-eeuwse Arabië, is een van de ergste vormen van imperialisme.

20. Geweld tegen ex-moslims en critici
Vele ex-moslims leven in angst, Theo van Gogh werd vermoord en tot op heden weigeren moslims een serieus debat aan te gaan over hun godsdienst en hervormingen daarvan.

21. Jij-bakken
De ‘tu quoque’-drogreden is het enige dat moslims te berde brengen tegen joden en christenen. Ze zoeken net zo lang tot ze bijbelpassages met gewelddadige inslag vinden, bijvoorbeeld Leviticus, maar ze laten buiten beschouwing dat die passages al 2000 jaar niet meer leven. Ook maken ze zich schuldig aan geschiedvervalsing, zoals de moslimse hoogleraar die doceerde dat de Ku Klux Klan ‘Afro-Amerikanen kruisigden terwijl iedereen eromheen christelijke psalmen zong’.

22. De Abrahamitische neptheologie
Het gezwets dat ‘we allemaal één Abrahamitisch geloof delen’ slaat nergens op. Een jood of christen heeft minder te vrezen van een polytheïstische hindoe, en er meer mee gemeen.

23. Misbruik van pluriformiteit
De islam is gebaseerd op het idee van wereldoverheersing, niet van aanpassing aan westerse maatschappijen, en zijn aanhangers geloven niet in westerse pluriformiteit, behalve dan als instrument om de positie van de islam te beschermen tot die sterk genoeg is.

24. Dawa voor het islamitisch leger
Anders dan de christelijke bekering gaat het bij dawa niet om het redden van een individuele ziel, maar om de aanmelding bij het mohammedaanse wereldleger. Je hoeft de islamitische basisprincipes niet te kennen of de bronteksten te lezen, je hoeft alleen één enkele zin op te zeggen.

25. Slavernij
Slavernij is toegestaan in de islam (zie de koran) en het werd in het 19de-eeuwse Arabië alleen onderdrukt dankzij de invloed van de Britse marine in de Golf. Formeel is het in Saoedi-Arabië pas in 1962 verboden. In Mali, Soedan, Mauretanië komt het nog steeds voor. De behandeling van de Thaise, Filippijnse en Indiase dienstmeisjes in Saoedi-Arabië komt dicht bij slavernij. Het is geen toeval dat er nooit een islamitische abolitionisme-beweging is geweest.

En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Als dit ‘islamofobie’ is, bewijs dan maar waarom deze punten irrationeel zijn (dat wil zeggen niet gebaseerd op feiten, observeerbaar gedrag of een historische studie). Bewijs maar dat deze punten voortkomen uit een ‘onredelijke’ haat tegen de islam. Als je dat niet kunt bewijzen, zoals Annan en menige westerse leider, bereid je dan maar voor op burgers die zelf een oordeel willen vellen, zonder apologeten, moslim of niet-moslim, die hen voorkauwen hoe ze moeten denken.

Gepubliceerd op 06.06.06 @ 09:30 PM
Als 1 persoon het gelooft is ie gek.
Als 2 personen het geloven is het een folie-a-deux.
Als een groepje mensen het geloven noemen we het een cult of sekte.
Als de meerderheid het gelooft noemen we het een godsdienst.
stropke
Berichten: 3409
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Bericht door stropke »

Jip mercikes Graslelie een mooie stukje uitleg erbij gezet. :wink:
En ge zult nu wel goe in bloei zijn met da schoon weer zekrs :lol: :lol:
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !
stropke
Berichten: 3409
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Bericht door stropke »

Dit mijn re op de topic www.islamofobie.be ffkes overgezet omdat aansluit bij dees topic.


Angst of zorg en bestrijding van islam heeft nix met rascisme te doen. Zie onder een definitie, uitleg van een site "democrates"over betekenis rascisme

""Een veel gemaakte fout is het vergelijken van anti-islamisme met racisme. Dat is echter een vergelijking die de plank volledig mis slaat. Racisten beoordelen mensen namelijk op grond van hun ras/huidskleur, anti-islamisten doen dat daarentegen niet.
Een anti-islamist beoordeelt de (politiek-religieuze) opvattingen van islamieten als onjuist, verwerpelijk of zelfs misdadig. Of islamieten nou een zwarte, bruine, gele of blanke huidskleur hebben is niet van belang. Relevant zijn alleen hun opvattingen en de eventuele toepassing daarvan.
De opvattingen van mensen - dus ook die van islamieten - kunnen veranderen. Agnostische en atheïstische mensen met islamitische achtergrond zijn daar een uitstekend voorbeeld van. Ook zijn er ex-moslims die weliswaar religieus zijn gebleven, maar de islam voor een beschaafdere religie hebben ingeruild.
Nogmaals: een anti-islamist maakt geen onderscheid op grond van ras/huidskleur, maar op grond van opvattingen. Anti-islamisme heeft dan ook helemaal niets met racisme te maken. Het is veel beter te vergelijken met anti-nazisme en anti-communisme
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !
Gebruikersavatar
Graslelie
Berichten: 329
Lid geworden op: di feb 01, 2005 1:47 pm

Bericht door Graslelie »

stropke schreef:Jip mercikes Graslelie een mooie stukje uitleg erbij gezet. :wink:
En ge zult nu wel goe in bloei zijn met da schoon weer zekrs :lol: :lol:

Nee, ik voel me meer verlept bij dit hete weer pffff.....
Als 1 persoon het gelooft is ie gek.
Als 2 personen het geloven is het een folie-a-deux.
Als een groepje mensen het geloven noemen we het een cult of sekte.
Als de meerderheid het gelooft noemen we het een godsdienst.
stropke
Berichten: 3409
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Bericht door stropke »

Graslelie schreef:
stropke schreef:Jip mercikes Graslelie een mooie stukje uitleg erbij gezet. :wink:
En ge zult nu wel goe in bloei zijn met da schoon weer zekrs :lol: :lol:

Nee, ik voel me meer verlept bij dit hete weer pffff.....
Ocharme, zulle ffkes komen sproeien :lol:
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !
Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5870
Lid geworden op: ma aug 14, 2006 1:58 am
Contacteer:

Islamofobie

Bericht door Lodewijk Nasser »

IslamofobieR. Hartman 6 maart 2007Islamofobie is dezer dagen een veel gebezigde term waarmee iedereen wordt veroordeeld die het waagt de waarheid te benoemen betreffende de bron van het hedendaagse wereldomvattende terrorisme. Is dat terecht?

Hoe men ook zijn best doet, Islamitische propaganda kan nooit verhullen dat Moslims zowel andere Moslims, met wie zij van mening verschillen, als de zo verachte "ongelovigen" vermoorden. Meer gematigde Moslimleiders, die er meer verlichte opvattingen op na houden en kritiek zouden willen hebben op de extremisten houden hun mond, omdat ze vrezen voor hun leven. Overal waar de Islam aan de macht is worden andersdenkenden gevangen gezet of ter dood gebracht. Vrouwen worden als slaven behandeld en de Islam wordt gebruikt om de aanslagen van zelfmoordterroristen te rechtvaardigen.

'Fobie' wordt door Van Dale uitgelegd als "irreële, ziekelijke angst voor iets". Er is niets ziekelijks of irreëel aan angst voor het Islamitische extremisme. Het is een rationele reactie op gevaarlijke, irreële mensen die niet schromen om massavernietigingswapens te gebruiken om hun apocaliptische denkbeelden uit te dragen. Strategiën die gericht zijn op instandhouding en dreiging van wederzijdse vernietiging, zoals gebruikt in de koude oorlog, werken niet in een situatie waar de tegenpartij de dood verheerlijkt boven het leven.

De standaard door links gehanteerde propaganda behelst dat de agressie van de Moslims te herleiden is tot de westerse buitenland politiek, waarbij Israël en (het Amerikaanse optreden in) Irak steevast worden aangehaald. Uiteraard wordt hiermee niet verklaard waarom in Indonesië, India en de Filippijnen ook brute aanvallen plaatsvinden op "ongelovigen" en Moslims, die als "afvallig" gezien worden, stelselmatig afgeslacht worden.

Het is altijd gemakkelijker om het slachtoffer te spelen dan op zoek te gaan naar de waarheid. Zo berichtte Iran's oficiële nieuwsdienst afgelopen maand over een pact tussen de extreem-linkse anti-oorlogsbeweging in Engeland en een nieuw Moslim netwerk, dat ten doel heeft "de anti-oorlog sentimenten in het land te versterken in een tijd van verhevigde Islamofobische aanvallen op de 1,8 miljoen mensen tellende Moslimgemeenschap". In werkelijkheid lopen Joden vier keer meer risico om aangevallen te worden vanwege hun geloof dan Moslims in Engeland, afgaand op politie-statistieken. Eén op 400 Joden wordt per jaar slachtoffer van een "geloofshaat" aanval, tegen één op 1.700 Moslims. Maar volgens links moeten we ons vooral zorgen maken over Islamofobie, niet over anti-semitisme.

Zouden de linkse politici en hun aanhang, die hun vrijheden zo vanzelfsprekend vinden, nog zo zelfvoldaan zijn als ze zich er rekenschap van zouden geven dat een derde van de Moslimjeugd de wetgeving vervangen wil zien door de Sharia? Dit zijn cijfers uit Engeland, maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat het beeld in Nederland gunstiger zou zijn. En ze zijn niet van plan hun droom op vreedzame wijze te verwezenlijken. Wat dat betreft passen ze goed bij de "activistische" mentaliteit van links. Toch aanvaardt links het Islamitische beeld van een 'vredige godsdienst' als de ultieme waarheid, en als de basis voor al haar handelen ten aanzien van deze doctrine. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat het Islamitische "verzet tegen imperialisme en onderdrukking" goed past in de dogmatische overtuiging van links dat de economische en politieke vrijheden van het westen de oorzaak zijn van alle kwaad in de wereld, en dus met wortel en tak dienen te worden uitgeroeid.

Israël wordt aangevallen door types als Gretta Duisenberg en Anja Meulenbelt, en in hun kielzog veel SP sympathisanten, die Israël als de agressor menen te moeten zien, niet gehinderd door enig historisch besef, of zelfs maar realiteitszin aangaande de dagelijkse gebeurtenissen in de regio. Waarschijnlijk zijn zij pas tevreden als de Arabische Moslims de laatste Jood de Middellandse zee in gedreven hebben, zoals ze in 1948 als gezworen hebben te zullen doen. Deze opvattingen sluiten naadloos aan bij de Islamitische propaganda, die er volledig aan voorbijgaat dat er al meer dan 50 jaar twee staten vredig naast elkaar hadden kunnen leven als de Arabische buurlanden dit niet hadden geblokkeerd.

Het steeds maar weer "Islamofobie" roepen is een gemakkelijke maar gevaarlijke manier om de ontelbare gevallen van geweld, wreedheid en onderdrukking, gepleegd uit naam van de Islam, onder het tapijt te vegen. Het wordt hoog tijd dat de gematigde moslims, aan wiens bestaan door steeds meer mensen wordt getwijfeld, zich luid en duidelijk uitspreken tegen de kaping van hun religie. Zij zouden zich moeten organiseren om tegenwicht te bieden aan deze Islamitische propaganda, en eventueel het juk van de Islam moeten afwerpen om deel te nemen aan onze vrije maatschappij, zoals onlangs een groep (nu dus ex-)Moslims in Duitsland heeft gedaan.

Met dank aan FrontPageMagazine
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)
Gebruikersavatar
nimda
Berichten: 336
Lid geworden op: za mar 03, 2007 6:42 am

Bericht door nimda »

Volledig akkoord met je zienswijze, maar je had er kunnen aan toevoegen dat de linksen er ook op uit zijn om stemmetjes van de immigranten te winnen.
Alhoewel het blijkt dat deze trend aan het ombuigen is, nl. nu er verkiezingen in aantocht zijn laat Willox van St. Niklaas een marokkaanse vzw opdoeken wegens handel in drugs.
Scientia vincere tenebras
Iznogoodh
Berichten: 1716
Lid geworden op: ma jun 14, 2004 6:14 pm

Re: Islamofobie

Bericht door Iznogoodh »

Lodewijk Nasser schreef:IslamofobieR. Hartman 6 maart 2007Islamofobie is dezer dagen een veel gebezigde term waarmee iedereen wordt veroordeeld die het waagt de waarheid te benoemen betreffende de bron van het hedendaagse wereldomvattende terrorisme. Is dat terecht?

Hoe men ook zijn best doet, Islamitische propaganda kan nooit verhullen dat Moslims zowel andere Moslims, met wie zij van mening verschillen, als de zo verachte "ongelovigen" vermoorden. Meer gematigde Moslimleiders, die er meer verlichte opvattingen op na houden en kritiek zouden willen hebben op de extremisten houden hun mond, omdat ze vrezen voor hun leven. Overal waar de Islam aan de macht is worden andersdenkenden gevangen gezet of ter dood gebracht. Vrouwen worden als slaven behandeld en de Islam wordt gebruikt om de aanslagen van zelfmoordterroristen te rechtvaardigen.

'Fobie' wordt door Van Dale uitgelegd als "irreële, ziekelijke angst voor iets". Er is niets ziekelijks of irreëel aan angst voor het Islamitische extremisme. Het is een rationele reactie op gevaarlijke, irreële mensen die niet schromen om massavernietigingswapens te gebruiken om hun apocaliptische denkbeelden uit te dragen. Strategiën die gericht zijn op instandhouding en dreiging van wederzijdse vernietiging, zoals gebruikt in de koude oorlog, werken niet in een situatie waar de tegenpartij de dood verheerlijkt boven het leven.

De standaard door links gehanteerde propaganda behelst dat de agressie van de Moslims te herleiden is tot de westerse buitenland politiek, waarbij Israël en (het Amerikaanse optreden in) Irak steevast worden aangehaald. Uiteraard wordt hiermee niet verklaard waarom in Indonesië, India en de Filippijnen ook brute aanvallen plaatsvinden op "ongelovigen" en Moslims, die als "afvallig" gezien worden, stelselmatig afgeslacht worden.

Het is altijd gemakkelijker om het slachtoffer te spelen dan op zoek te gaan naar de waarheid. Zo berichtte Iran's oficiële nieuwsdienst afgelopen maand over een pact tussen de extreem-linkse anti-oorlogsbeweging in Engeland en een nieuw Moslim netwerk, dat ten doel heeft "de anti-oorlog sentimenten in het land te versterken in een tijd van verhevigde Islamofobische aanvallen op de 1,8 miljoen mensen tellende Moslimgemeenschap". In werkelijkheid lopen Joden vier keer meer risico om aangevallen te worden vanwege hun geloof dan Moslims in Engeland, afgaand op politie-statistieken. Eén op 400 Joden wordt per jaar slachtoffer van een "geloofshaat" aanval, tegen één op 1.700 Moslims. Maar volgens links moeten we ons vooral zorgen maken over Islamofobie, niet over anti-semitisme.

Zouden de linkse politici en hun aanhang, die hun vrijheden zo vanzelfsprekend vinden, nog zo zelfvoldaan zijn als ze zich er rekenschap van zouden geven dat een derde van de Moslimjeugd de wetgeving vervangen wil zien door de Sharia? Dit zijn cijfers uit Engeland, maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat het beeld in Nederland gunstiger zou zijn. En ze zijn niet van plan hun droom op vreedzame wijze te verwezenlijken. Wat dat betreft passen ze goed bij de "activistische" mentaliteit van links. Toch aanvaardt links het Islamitische beeld van een 'vredige godsdienst' als de ultieme waarheid, en als de basis voor al haar handelen ten aanzien van deze doctrine. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat het Islamitische "verzet tegen imperialisme en onderdrukking" goed past in de dogmatische overtuiging van links dat de economische en politieke vrijheden van het westen de oorzaak zijn van alle kwaad in de wereld, en dus met wortel en tak dienen te worden uitgeroeid.

Israël wordt aangevallen door types als Gretta Duisenberg en Anja Meulenbelt, en in hun kielzog veel SP sympathisanten, die Israël als de agressor menen te moeten zien, niet gehinderd door enig historisch besef, of zelfs maar realiteitszin aangaande de dagelijkse gebeurtenissen in de regio. Waarschijnlijk zijn zij pas tevreden als de Arabische Moslims de laatste Jood de Middellandse zee in gedreven hebben, zoals ze in 1948 als gezworen hebben te zullen doen. Deze opvattingen sluiten naadloos aan bij de Islamitische propaganda, die er volledig aan voorbijgaat dat er al meer dan 50 jaar twee staten vredig naast elkaar hadden kunnen leven als de Arabische buurlanden dit niet hadden geblokkeerd.

Het steeds maar weer "Islamofobie" roepen is een gemakkelijke maar gevaarlijke manier om de ontelbare gevallen van geweld, wreedheid en onderdrukking, gepleegd uit naam van de Islam, onder het tapijt te vegen. Het wordt hoog tijd dat de gematigde moslims, aan wiens bestaan door steeds meer mensen wordt getwijfeld, zich luid en duidelijk uitspreken tegen de kaping van hun religie. Zij zouden zich moeten organiseren om tegenwicht te bieden aan deze Islamitische propaganda, en eventueel het juk van de Islam moeten afwerpen om deel te nemen aan onze vrije maatschappij, zoals onlangs een groep (nu dus ex-)Moslims in Duitsland heeft gedaan.

Met dank aan FrontPageMagazine
Beste Lodewijk,
Welke doelgroep tracht je sinds kort te bereiken middels het tentoonstellen van je onwerkelijke avatar? The Children of Hannibal? De vrouw van Rouvoet?
Zelfs Onze Heiland zou van het Kruis vallen als hij dit zag, ware het niet dat de spijkers van een goede fabriek zijn.
Onze Vader...
Die in de Hemel zijt...
Blijf daar...
Teva Teff

Islamofobie

Bericht door Teva Teff »

Wat is islamofobie?
Peter Louter
Berichten: 934
Lid geworden op: zo feb 26, 2006 2:21 pm

Bericht door Peter Louter »

Dat je bang bent voor iets dat er niet is.
Uit naam van de Verlichting: Red moslims van de orthodoxe islam!
"Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful" - Seneca (5 BC - 65 AD)
Teva Teff

Bericht door Teva Teff »

Peter Louter schreef:Dat je bang bent voor iets dat er niet is.
Dat is een 1/2 antwoord.
De vraag is of de koppeling van 2 woorden, 2 begrippen een zinnig combinatie oplevert.

Gewoon voorbeeld uit de praktijk: Is de groeiende afkeer voor het groeiende aantal hoofddoekjes in de samenleving een symptoom van islamofobie?
Laatst gewijzigd door Teva Teff op di feb 12, 2008 1:53 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

Islamofobie is een onzinwoord. Een fobie is immers een onredelijke angst voor o.a. bepaalde dieren en situaties zoals spinnen en open ruimten. Er bestaat geen fobie voor godsdiensten en ideologieën. Bovendien is angst voor de Islam niet onredelijk!!

De term is bedacht om critici van de Islam monddood te maken. :x Ik zelf zal het woord nooit gebruiken. Je kan beter geen woorden overnemen die je tegenstanders bedacht hebben. Gebruik liever termen als islamkritisch of anti-islamitisch. Ik zelf gebruik bijvoorbeeld ook nooit het woord 'kapitalisme', maar in plaats daar van gewoon vrije ondernemersschap of vrije handel. Woorden zijn niet onschuldig!
Gebruikersavatar
migrantenjong
Berichten: 1064
Lid geworden op: za nov 24, 2007 4:58 pm
Locatie: Antwerpen/Gent Ideologie: Stokslagen en waterkanonnen

Bericht door migrantenjong »

Islamofobie is het tegenovergestelde van een minarettenfetisj.
Now watch what you say, or they'll be calling you a radical, a liberal, oh fanatical, criminal.
Teva Teff

Bericht door Teva Teff »

migrantenjong schreef:Islamofobie is het tegenovergestelde van een minarettenfetisj.
Dat is best wel een pittige!
Hoeveel sterren?
Mahalingam
Berichten: 49115
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Bericht door Mahalingam »

Whatever it is...
Het is aan het toenemen volgens onze toezichthouders:
'Groeiende islamofobie in Nederland'
STRAATSBURG (ANP)- Een Europese waakhond voor de mensenrechten waarschuwt voor groeiende discriminatie van moslims in Nederland. Volgens de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) wint islamofobie in ons land snel aan terrein.

De afkeer jegens moslims zou sinds 2000 dramatisch zijn gestegen, stelt de ECRI in een dinsdag gepubliceerd rapport. Spanningen zouden zijn gevoed door nationale en internationale gebeurtenissen zoals de radicaalislamitische aanslagen van 11 september 2001 op de Verenigde Staten en de aanslag op Theo van Gogh door een extremistische moslim in 2004.
Volgens de ECRI heeft de moslimminderheid steeds vaker te maken met racistisch geweld en discriminatie. Ook zou de groep ,,buitenproportioneel'' het doelwit zijn van veiligheidsmaatregelen. De commissie spreekt van een verontrustende polarisatie tussen de meerderheid en minderheden. De Marokkaanse en Turkse bevolkingsgroepen zouden bijzonder zwaar te lijden hebben onder stigmatisering en vooroordelen.
Antisemitisme
Maar de ECRI ziet ook een stijging van het antisemitisme, vooral bij de jongere generaties. Het woord Jood wordt steeds meer als een belediging gebruikt. Het antisemitisme gaat ook gepaard met het ontkennen van de Holocaust, aldus de opstellers van het rapport.
De ECRI onderzoekt racisme en intolerantie en doet aanbevelingen in de 47 lidstaten van de Raad van Europa.
En voor de lezers die het moeilijk snappen is er een foto bij geplaatst:

Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Teva Teff

Bericht door Teva Teff »

Mahalingam schreef:'Groeiende islamofobie in Nederland'
Afbeelding
Een advies aan iedereen:

Denk aan je bloeddruk!

Wat gemakkelijke gezegd dan gedaan is, de mijne heeft het kookpunt bereikt.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

En hier nog een bericht uit de NRC. De foto die ze er bij hebben geplaatst is van de tegendemonstratie tegen het SIOE op de Dam.
Raad van Europa kritisch over integratiedebat

Gepubliceerd: 12 februari 2008 07:19 | Gewijzigd: 12 februari 2008 07:50
Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 12 febr. De toon in het Nederlandse integratiedebat is dramatisch verslechterd. Die harde toon heeft geleid tot een zorgwekkende polarisatie van de samenleving.

Dat schrijft de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) in een rapport dat vandaag verschijnt. ECRI, onderdeel van de Raad van Europa, constateert ook een substantiële toename van islamofobie in Nederland. De commissie waarschuwt voor de gevolgen van omstreden voorstellen van politici. Ook al leiden die voorstellen, die soms in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel, vaak niet tot concrete maatregelen, ze werken stigmatiserend voor bepaalde minderheidsgroeperingen in Nederland. ECRI noemt onder andere de eis van de Partij voor de Vrijheid (PVV) dat bewindslieden met een dubbele nationaliteit hun niet-Nederlandse nationaliteit moeten opgeven.

De aanslagen op 11 september 2001, de opkomst van de politicus Pim Fortuyn en de moord op filmer Theo van Gogh hebben volgens ECRI „dramatische” gevolgen gehad. Was de discussie over integratie voorheen technisch van aard, nadien ontstond een algemeen debat over religieuze en culturele waarden dat leidde tot stigmatisering van groepen.

ECRI beveelt de overheid aan een leidende rol te spelen in het publieke debat en daarbij „xenofobe termen” te vermijden. Ook moet nog eens bekeken worden of bepaalde maatregelen niet discriminerend van aard zijn. Zo zet de ECRI vraagtekens bij de examens Nederlands die importpartners van migranten voor vertrek naar Nederland moeten afleggen.

http://www.nrc.nl/europa/article931448. ... ratiedebat
Afbeelding
Laatst gewijzigd door Anonymous op di feb 12, 2008 2:31 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17353
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Bericht door Manon »

Tiens.. waren ze dat fotootje met die neo-nazi's dat ergens tijdens de zomer was getrokken, ineens kwijtgeraakt?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Bericht door naar boven »

Islamofobie is het immuniserend vermogen van een individu of groep individuen tegen een specifieke hersenziekte.
Tevens wordt de term gebruikt voor het diagnosticeren van die ziekte.
RTFM
BFA
Berichten: 11583
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Op Islamofobie mag je fier zijn.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

Op de site van SIOE staat er ook een goed artikel over.
Islamofobie, de grap van de eeuw

Men ziet groeiende islamofobie (wie heeft die naam in vredesnaam verzonnen) in Nederland. Dit is weer typisch zo’n onderzoek waarvan de uitkomst van te voren al is vastgesteld.

“Een fobie (Grieks: φοβος, fobos = angst, vrees) is een psychische aandoening waarbij iemand, om doorgaans onduidelijke redenen, een ziekelijke angst ontwikkelt voor specifieke zaken of situaties. Deze angst staat niet in verhouding tot de reële bedreiging die van de situatie of het object uitgaat en de lijder is zich hiervan goed bewust. Niet alle angststoornissen worden fobieën genoemd. Als angst niet voor bepaalde zaken of situaties is, spreken we niet van een fobie, maar van een paniekstoornis of van gegeneraliseerde angst.”

In het kader van de komende “antihaat-wetten” moet er eerst een “goed en betrouwbaar” fundament worden gelegd wat de invoer van deze wetten moet rechtvaardigen. Dit is de enige reden dat de uitkomsten van dit soort onderzoeken worden gepubliceerd. Wat er bijvoorbeeld niet wordt vermeld hoe het onderzoek is uitgevoerd. Welke mensen zijn er ondervraagd, waar wonen deze mensen, tot welke etniciteit behoren zij, welke vragen zijn er gesteld, etc. Er wordt gesteld dat de islamofobie in Nederland toe zou nemen. De werkelijkheid is dat Nederlanders hun identiteit verloren zien gaan. Vrije meningsuiting en -expressie staan zwaar onder druk. De islam krijgt een steeds grotere invloed in alle lagen van de maatschappij en politiek. De islam roept op tot haat jegens het Westen. Elders in Europa zien we sharia rechtbanken verschijnen. Halal bankieren doet haar intrede. Aparte tijden voor moslima’s zodat ook zij een duik in het zwembad kunnen nemen. Zelf polygamie is voor moslims niet langer een strafbaar feit, als het aan de aartsbisschop van Canterbury ligt.

Ondertussen roept Erdogan de Duitse moslims op zich vooral niet te integreren in de Westerse maatschappij en verwerpt Hizb ut Tahrir de vrijheid van meningsuiting én de democratie. Islamofobie is niets anders dan een verzonnen term voor een verzonnen toestand waarin onze maatschappij zich zou bevinden. Nederlanders worden zondermeer afgeschilderd als islamofoob terwijl er helemaal géén sprake is van angst, laat staan een ongegronde angst. Er is wél sprake van een verhoogde staat van alertheid en niet onterecht. Niet alleen onze overheden steken de kop in het zand, ook instanties zoals de “Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie” steekt het mes in de rug van de Europeanen en dus ook de Nederlanders. Onze overheden en instanties als de “Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie” zijn een onderdeel van het probleem wat we in Europa hebben en zéker geen onderdeel van de oplossing.

Groenlinks (Tofik Dibi, ja, die Geert Wilders een extremist noemt) heeft uiteraard al een spoeddebat aangevraagd met Vogelaar over het verschenen rapport. Waar blijft het spoeddebat over Joden en homosexuelen die de grote steden ontvluchten? Waar blijft het spoeddebat over vrouwen die niet meer veilig over straat kunnen, die voor hoer uit worden gemaakt? Waar blijft het spoeddebat over de sexe-apartheid die steeds meer en meer zichtbaar wordt in Nederland?

Eén onderdeel van het rapport is wél correct:

Maar de ECRI ziet ook een stijging van het antisemitisme, vooral bij de jongere generaties. Het woord Jood wordt steeds meer als een belediging gebruikt. Het antisemitisme gaat ook gepaard met het ontkennen van de Holocaust, aldus de opstellers van het rapport.

Het grootste bewijs dat de islam antisemitisch is ligt niet alleen opgesloten in de koran maar wordt ook duidelijk door de Holocaust-ontkenning van Ahmedinejad van Iran.

Islamofobie in Europa? Het bestaat niet. Er is slechts sprake van één soort fobie in Europa en dat is de fobie wat moslims hebben tegen de westerse verworvenheden zoals vrijheid, gelijkheid, en democratie: Kuffarfobie

http://sioenederland.nl/
Teva Teff

Bericht door Teva Teff »

naar boven schreef:Islamofobie is het immuniserend vermogen van een individu of groep individuen tegen een specifieke hersenziekte.
Tevens wordt de term gebruikt voor het diagnosticeren van die ziekte.
De vraag blijft: Is wat jou, en zo te lezen ook mij, mankeert te omschrijven met het woord islamofobie?

Waar zit de fout in de vraag?
naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Bericht door naar boven »

Teva Teff schreef:De vraag blijft: Is wat jou, en zo te lezen ook mij, mankeert te omschrijven met het woord islamofobie?

Waar zit de fout in de vraag?
Nee. Ik ben niet bang om verslaafd te raken aan drank, drugs, gokken, religie of een ideologie.
Wel vind ik dat de overlast die verslaafden veroorzaken bestreden moet worden, hetzij door preventie, hetzij door repressie.

En nee. Ik vind niet dat ik iets mankeer omdat ik niet gevoelig ben voor verslavingen.
RTFM
Mahalingam
Berichten: 49115
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Bericht door Mahalingam »

http://www.philipclaeys.be/archief.php?id=163/
EUMC-verslag over 'islamofobie':
onwetenschappelijk, tendentieus, culpabiliserend


Hier wordt verteld wat de definitie is die kennelijk gehanteerd wordt door de 'officieele' organen van de EU.
Voor ECRI is dit: "de opvatting dat een grond als ras, huidskleur, taal, godsdienst, nationale of etnische afkomst minachting rechtvaardigt tegenover een persoon of groep personen, of de notie van superioriteit van een persoon of groep van personen."
Tevens verwijst de ECRI voor een definitie naar de EUMC die weer overgenomen is van een NGO:
Als "belangrijk referentiepunt" inzake islamofobie verwijst het EUMC naar acht kenmerken die door de Britse NGO Runnymede Trust aan islamofobie worden toegeschreven:
1. De islam wordt beschouwd als een statisch, monolithisch blok dat niet onderhevig is aan verandering.
2. De islam wordt beschouwd als apart en 'anders'. Het heeft geen gemeenschappelijke waarden met andere culturen, wordt er niet door beïnvloed en beïnvloedt ze zelf ook niet.
3. De islam wordt beschouwd als minderwaardig tegenover het Westen. Het wordt gezien als barbaars, irrationeel, primitief en seksistisch.
4. De islam wordt aanzien als gewelddadig, agressief, bedreigend. Het steunt het terrorisme en is verwikkeld in een clash tussen beschavingen.
5. De islam wordt beschouwd als een politieke ideologie die voor politieke en militaire doeleinden wordt gebruikt.
6. Kritiek op 'het Westen' door de islam wordt meteen verworpen.
7. Vijandigheid tegen de islam wordt gebruikt om discriminerende praktijken tegen moslims en de uitsluiting van moslims uit de maatschappij te rechtvaardigen.
8. Vijandigheid tegen de islam wordt beschouwd als natuurlijk en normaal.
Mijns inziens zijn een aantal genoemde kenmerken gewoon feitelijkheden.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51243
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

Bovenstaande kenmerken hebben niets te maken met een fobie. Islamofobie bestaat dus niet!
Plaats reactie