De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

"Opinies" is een collectie van korte teksten (van 500 tot 750 woorden) waarin de auteur zijn opinie over courante islam-gelinkte gebeurtenissen uiteen zet. Indien je jouw opinie gepubliceerd wil zien kan je ze hier kwijt. Geef ons ook je naam en email adres. De tekst moet wel van jouw hand zijn.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Bericht door Pilgrim »

LONGREAD: Beleven wij nu het voorspel van de laatste slag om het behoud van onze beschaving?

Geplaatst op 25 oktober 2018

Afbeelding

De tweede man in de PVV hiërarchie, Martin Bosma, hanteert als leidraad voor zijn beoordeling van de gebeurtenissen die zich in deze tijd op verschillende plaatsen in de wereld voltrekken, een hoogst interessante eeuwenoude uitspraak van de Oudtestamentische, Joodse profeet Jesaja: “Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad”. De tekst gaat nog iets verder: “Die duisternis voorstellen als licht en het licht als duisternis, die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.” (Jesaja 5:20)

In zijn tijd was er onder de inwoners van het oude Israël langzamerhand een verregaande omslag in het denken ontstaan, die kwalijke gevolgen zou hebben: Godsdienstige begrippen, die eeuwenlang hun waarheid hadden bewezen in de praktijk, werden aan de kant geschoven en de interpretatie ervan had men naar eigen inzichten bijgesteld. Waarheden die bedoeld waren als eeuwig geldend, werden totaal op hun kop gezet. Op die verandering volgde Gods ontboezeming in het desbetreffende hoofdstuk (Jesaja 5). Hij kondigde een periode van grote neergang aan.

De opvatting die Jesaja eeuwen geleden verkondigde als een reactie op de dingen die hij waarnam, is nu weer zeer actueel geworden, want ook in onze tijd heeft zich iets dergelijks in de naoorlogs periode voorgedaan, onder invloed van de destructieve ultralinkse linkse denktank, de zogenaamde Frankfurter Schule, die zich tot doel had gesteld onze Joods-christelijke (en humanistische) samenleving volledig te ontwrichten en te gronde te richten. [N.B.: Sta even stil bij deze vragen: “Welke godsdienstige inspiratiebronnen willen deze linkse krachten in de maatschappij definitief neutraliseren?” En: “Weten jullie dat de EU voor het Joods-christelijke denken ALS INSPIRATIEBRON geen enkele plaats in de nieuwe samenleving heeft ingeruimd?”]

De simpele methode die de “FRANKURTERS” hadden bedacht, bleek perfect te werken, want de ontwikkeling die “links” op gang heeft gebracht gaat door tot op de dag van vandaag! Alleen zij die begrijpen wat er op het spel staat EN doorhebben hoe de Frankfurter methode werkt, zullen in staat zijn het noodzakelijke tegengas te geven!

Het is waar gebleken: Men kan succesvol een maatschappij veranderen wanneer men maar van binnenuit werkt, door middel van steeds voortgaande linkse hersenspoeling in alle situaties waarin sprake is van informatie of kennisoverdracht. Te denken valt daarbij aan alle bestaande vormen van onderwijs en aan de informatieverstrekking die dagelijks wordt opgenomen via het beeldscherm en via de geschreven teksten in kranten en tijdschriften, maar ik wil er toch ook eens op wijzen dat de Frankfurter opvattingen ook een sector kunnen bereiken die wij nooit krijgen te zien: de zogenaamde “Deep State”, het onzichtbare raderwerk dat wordt gevormd door het ambtenarenapparaat dat elke overheid er op na houdt! Zo verwijt momenteel de bekende euro-kritische Britse politicus, Nigel Farage, de Britse ambtenaren, die betrokken zijn bij de totstandkoming van Brexit, ervan dat zij in stilte het Britse besluit om de EU te verlaten saboteren!

Dit breekijzer voor de ontwrichting van het menselijke denken bleek onthutsend simpel en misschien is het juist daardoor zo verschrikkelijk effectief. Er is niets ingewikkeld of spectaculair aan. Gewoon telkens op hetzelfde aambeeld slaan, net zo lang tot wat men beoogt vanzelfsprekendheid wordt. Je moet dus een gewenste perceptie van waarheid net zo lang aan het publiek voorhouden dat uiteindelijk niemand er aan gaat twijfelen. Deze aanpak zal worden losgelaten op elke sector van ons leven. De linkse manipulators hebben een bepaald doel voor ogen waar wij in ons denken, doen en laten moeten belanden en zij stellen de informatie die wij moeten verwerken stapje voor stapje bij: waar en onwaar worden uiteindelijk omgedraaid en daarmee wordt ook het logische denken in termen van oorzaak en gevolg – waarmee wij zijn groot gebracht – bemoeilijkt. En kijken wij om ons heen, dan lijkt het wel alsof onze maatschappij inmiddels is verlost van het besef van goed en fout door de introductie van het idee dat elke opvatting daarover relatief is...

Dit proces van omkering van het denken is op deze site de nodige keren uiteengezet.

Het gevolg van zulke manipulaties van de menselijke geest is het verlies van morele ijkpunten, die als kompas moeten dienen voor ons denken en handelen. Het gevolg van de afschaffing van kernwaarden is dat de meerderheid van de mensen zich niet meer afdoende verweert tegen de aangedragen linkse opvattingen. Zij is over het geheel genomen mentaal nogal apathisch en stuurloos geworden. Manipulators zien graag stuurloze mensen, omdat zij die gemakkelijk naar hun hand kunnen zetten.

De westerse samenleving was eeuwenlang sterk en stabiel vanwege het Joods-christelijke denken dat de maatschappij steeds had gecorrigeerd, de westerse creativiteit had geïnspireerd en bovendien het niveau van de wetenschap steeds op peil had gehouden. Dit was door het “progressieve, linkse denken” aangetast. In de aldus geschapen chaos traden de linkse bewerkstellers ervan op als stuurlieden die de richting van het vernieuwde denken graag bepaalden. Dat daarbij een van hun hoofddoelen nog steeds de totale uitschakeling van het Joods-christelijke denken blijft, kan men begrijpen, want juist in dat denken lag de kracht van de westerse cultuur. Men kan een auto het beste definitief onklaar maken door de motor eruit te verwijderen... Zonder deze Joods-christelijke inspiratiebron stort de westerse samenleving beslist in. Zo’n situatie is levensgevaarlijk, want wat stelt een maatschappij voor die haar kernwaarden heeft verloren?

Eigenlijk helemaal NIETS!! Is het niet veelzeggend dat er mensen zijn, in een ooit zo succesvol land als Zweden, die van hun land beweren dat die geen eigen cultuur heeft? En wat te denken van een president van een land met een sterk ontwikkeld besef van eigen identiteit, eigen cultuur? Ook Macron bestaat het zijn eigen volk voor te houden dat het geen eigen cultuur bezit. De afgelopen dagen beweerde deze man (hopelijk niet in ernst) dat de wortels van de Franse taal in de Kongo lagen. Op zijn twee uitspraken zal ik maar niet ingaan. Alleen dit: Deze vorm van verlies van nationaal, cultureel bewustzijn wordt duidelijk versterkt door de aanwezigheid van een sterk groeiende bevolkingsgroep die van oorsprong uit de islamitische wereld afkomstig is. Overdrijf ik wanneer ik zeg dat de moslims niet bepaald lijden aan het typisch westerse manco dat men zijn eigen identiteit voor onbeduidend houdt? En wie zal in zo’n geval in een conflict met de islam logischerwijs aan het kortste eind trekken?

Het dubieuze “succes” van deze allesvernietigende aanval op de kern van onze westerse identiteit kunnen wij onder meer aflezen uit het trieste gegeven dat zelfs de kerken (en ook Joodse gemeenschappen) zich daar nagenoeg niet van bewust zijn en zich nauwelijks lijken te bekommeren om de teloorgang van hun eigen geestelijk erfgoed! Zij hebben duidelijk niet in de gaten dat het stuur van hun geloofsrichtingen zich niet meer in Joodse of christelijke handen bevindt, maar dat linkse opvattingen allang de richting van het kerkelijke doen en laten bepalen. Ik krijg sterk de indruk dat hedendaagse geestelijke leidslieden hun blik op een alles verrijkende toekomst hebben gericht, zonder ook maar één moment te beseffen dat de “verrijkte” toekomst, die men zo gretig najaagt, wel eens de VOLLEDIGE vernietiging van het Jodendom en de christenheid zou kunnen inhouden.

Na de beschamende uitschakeling van de kern van onze westerse identiteit hebben er in de aldus ontstane leemte een aantal spelers hun plaats ingenomen. Deze richtingbepalende krachten beïnvloeden elkaar en zij bewegen zich in de richting van de nieuwe HEILSTAAT, de EU. Deze staat volledig centraal in alles waar de politiek mee bezig is en zij bepaalt meer en meer ons doen en laten. Het misleidende van de naam EU is dat die suggereert dat alles om Europa draait. De EU slaagt er wonderwel in om de man en de vrouw in de straat vooral onkundig te laten van wat er op de agenda van dit enorme bestuursorgaan staat. Die gecultiveerde domheid van het volk wordt opzettelijk in stand gehouden, want de vele miljoenen burgers in de diverse lidstaten van de EU zouden de plannen van het bestuur in Brussel MASSAAL van de hand wijzen, indien zij doorkregen wat hen te wachten stond.

Wij moeten ons maar eens gaan afvragen wie er feitelijk de touwtjes in handen hebben in de EU. Ik stel jullie drie kandidaten voor:

– De politiek (links-liberaal);

– De wereld van de islam;

– De wereld van het grote geld.

Alle drie hebben mondiale aspiraties, maar welke kandidaat beschikt over de middelen en de mondiale contacten om de voornemens te realiseren?

Uit zichzelf beschikt de politiek niet over rijke bronnen die voortdurend geld kunnen genereren. De “rijkdom” van de politiek is van ideële aard. In theorie wil de politiek iets aan de bestaande wereld verbeteren...

De islam streeft een ideologisch doel na: De vestiging van een wereldwijd islamitisch rijk. Deze globale speler beschikt wel degelijk over veel (olie)geld en zijn vertegenwoordigers houden contacten met elkaar, maar de inhoud van hun boodschap is voor velen – ook in ons werelddeel – onacceptabel. Daarin ligt de zwakte van de islam.

De “wereld van HET ZEER GROTE GELD” is NIET in de eerste plaats geïnteresseerd in godsdienst of politiek gekrakeel, maar die is altijd wel bereid inbreng vanuit de wereld van de ideologie en de politiek te gebruiken, mits het eindresultaat van de samenwerking maar vermeerdering van invloed, onbeperkte bedrijfsmatige beweeglijkheid en toename van bezit is!

Uit deze hoek komt de roep om een wereld zonder grenzen. Daar profiteert “het kapitaal” van, NIET de gewone burger. Geldstromen moeten zich vrij over de hele wereld kunnen verplaatsen, net als bedrijven en banken. Het maakt niet uit waar. Daartoe beschikt de kleine, maar o zo machtige groep over uitstekende netwerken wereldwijd, waarin hun vertegenwoordigers uit de rijen van de multinationals, de banken, de beleggers, de speculanten en een zeer kleine toplaag van ultra-rijken die de vorstenhuizen bevolken, met elkaar overleggen.

Bedenk dat ook de EU niet regionaal, maar mondiaal gericht is! En ook de EU is voor een wereld zonder grenzen. Zij wil steeds meer gebieden omvatten en steeds meer volkeren uit die gebieden onder haar bestuur brengen. (Vandaar de migratiegolven, die de oorspronkelijke inwoners van Europa raciaal zullen “verdunnen”).

Het beleid in “Brussel” wordt uiteindelijk niet bepaald door de vertegenwoordigers uit de politieke sector in ons werelddeel, maar door de mondiale financiële grootmachten. Door “het grote geld”. Deze groep invloedrijke lieden ontmoeten graag “veelbelovende politici” (die van dienst kunnen zijn voor “Het Grote Geld”) in de Bilderberg-vergaderingen. Nederlandse politici zeggen geen NEE wanneer zij worden uitgenodigd. Op die manier kon ook de Belgische politicus Herman Van Rompuy daar een lezing houden over de eenwording van de wereld. Zijn verhaal maakte indruk. Kort daarop werd hij – “komende uit het niets” – voorzitter van de Europese Commissie.

De kandidaat die flexibel is en over onmetelijke veel geld- en productiemiddelen beschikt blijkt de sterkste partij. Dat laat de beruchte “weldoener” Soros zien. In de tweede video over deze man wordt duidelijk gemaakt dat Angela Merkel geheel onder invloed van de opvattingen van Soros staat. Haar plannen voor de desastreuze import van vele miljoenen economische migranten uit Afrika komen uit de koker van deze manipulator. Dat verklaart ook dat zij voort davert als een op hol geslagen paard en zich het lot van haar eigen volk niet meer aantrekt.

Het verwarrende bij het praten over politiek-correct is dat te voor en te na de woorden links en rechts op tafel komen, terwijl de betekenis van die twee begrippen al jaren geleden zijn gaan schuiven. De EU gedraagt zich op een wijze die aan de manier van regeren uit de USSR doet denken. Russische dissidenten die hun land waren ontvlucht, hadden dat al in de gaten en introduceerden voor de regeringsstijl van Brussel de uitdrukking EUSSR. De EU mag zich wel links gedragen, maar gelijktijdig trekken de rijken der aarde aan de touwtjes in “Brussel”! Dit alles levert een verwarrend schouwspel op: Communisme en kapitalisme vermengen zich! En voor de burger wordt het nog verwarrender wanneer hij of zij gaat beseffen hoezeer de EU ook de islam bevoordeelt!

DE EU begint op een veelkoppig monster te lijken. Wie zich van dit monster wil ontdoen, mag wel over een scherp zwaard beschikken om alle koppen te verwijderen. Ikzelf heb het met de EU allang gehad.

En tot slot nog: Antifa’s in de VS:

Van alle “RODE” organisaties die in de Verenigde Staten voor een nieuwe maatschappij opkomen, vallen de Antifa’s het meeste op. Ik zou de methode van deze rode primitieve geweldplegers naast de bijna onzichtbare en doortrapte methode van beïnvloeding door de Frankfurter Schule willen leggen. Zijn invloed strekt zich uit over tientallen jaren. Zo’n reikwijdte zullen de Antifa’s zeker niet krijgen, omdat de intimidatie en de schrik die hun handelwijze oproept onder de mensen op een gegeven moment zullen worden vervangen door gevoelens van ergernis en woede, en omdat de Amerikanen in veel gevallen over een vuurwapen beschikken, zal het Antifa-gevaar worden teruggedrongen.

Wat mij verontrust, zijn niet de diverse linkse organisaties, maar de door Hillary Clinton c.s. aangewakkerde volkshysterie, die tot doel heeft de reglementair gekozen president Trump met geweld ten val te brengen. Clinton, net als Angela Merkel een groot bewonderaar van de plannen van Soros, wil eveneens grote groepen mensen richting de Verenigde Staten dirigeren om de Amerikaanse maatschappij volstrekt te ontregelen.

De haatcampagne tegen president Trump begon in 2016, in het jaar waarin Trump aantrad. Zijn voorganger Obama had bij zijn afscheidstournee door de Verenigde Staten zijn aanhangers opgeroepen zich luid te laten horen in de straten. (Enig idee wie deze massabetogingen financierde??) Hij bestond het om bij zijn afscheid de Amerikaanse troepen te adviseren om bevelen waar zij het niet mee eens zijn NIET op te volgen. Sinds 2016 is het inderdaad zeer onrustig in de steeds linkser wordende Democratische Partij. De bewegingen “Me Too” en “Black Lives Matter” traden op de voorgrond. Ook in dit geval voorzag een zeer rijk iemand hen van veel GELD...

Trump zwijgt, en de man enigszins begrijpend, vermoed ik dat hij bepaalde plannen uitwerkt voor een grondige afrekening met uitermate kwaadwillige lieden. Mijn zegen heeft hij.

Door: “Henk V.”

https://ejbron.wordpress.com/2018/10/25 ... eschaving/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10416
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Bericht door sjun »

Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Stanley
Berichten: 360
Lid geworden op: do jun 12, 2014 6:41 pm

Bericht door Stanley »

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10416
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Bericht door sjun »

Het eindspel om Europa zal een strijd zijn tussen nationaal-conservatisme en de politieke islam
Inzake de politieke islam en de toekomst van Europa

Door: Sid Lukkassen , 20:23, 24 maart 2019

Dit is de voordracht van Sid Lukkassen op het Europees Parlement van 19 maart 2019 bij het event ‘Political Islam – between radicalism and reform.’ Dit werd georganiseerd door de Europese Volkspartij (EPP) en Manel Mselmi (MR), die tevens aan het woord komt in Kerkgangers en Zuilenbouwers.

We zijn hier bijeen om te spreken over een zeer controversieel onderwerp van ons tijdsgewricht. Over de politieke islam, en over of het überhaupt mogelijk is de islam op een wijze te hervormen die de islam compatibel maakt met een seculiere Europese rechtstaat.
Het makkelijke korte antwoord is ‘ja’ – de islam verdraagt zich met een Europese rechtstaat, omdat een fatwa dit beveelt. Volgens Sahīh al-Bukhārī, nr. 2796 & Sunan al-Tirmidhī moeten moslims de leiding van een land gehoorzamen, zolang de leiding de moslim niet dwingt om een zonde te begaan.
Een uitgebreider en complexer antwoord maakt echter duidelijk dat verhoudingen tussen de islam en een Europese seculiere rechtstaat problematisch zijn. Als het erop aankomt is de vraag niet of specifieke Westerse wetten zich wel of niet verdragen met de islam – de vraag is of Westerse democratieën interne beveiligingsmechanismen bevatten die in werking treden tegen de subtiele demografische aantasting van de seculiere kern. Hierover publiceerde ik een these op TPO en ben er recent ook op ingegaan in mijn werk over Bassam Tibi. Een weerbare Europese Leitkulturis nodig om deze seculiere identiteit te sterken tegen demografische subversie.

Nu er meer feiten over de demografische samenstelling van grote Europese steden boven tafel komen, wordt het duidelijk dat dit niet alleen een strijd van ideeën is – tussen rationalisme en geloof – maar ook een strijd van vruchtbaarheid: tussen steriele geëmancipeerde bevolkingsgroepen en vruchtbare conservatieve groepen. Waar het aankomt op de bestaanscontinuïteit van het Westen naar aard en wezen, is zelfs de jihad irrelevant. De waarheid is dat het eindspel over de Westerse democratie zal worden beslist in de baarmoeders van onze moeders en echtgenotes.
Ik zie het niet als taboe om hierover te spreken: dit is een hard levensfeit dat ons allen aanstaart, en in België heeft liberaallinks het zélf tot talking point gemaakt. Herman de Croo stelde in een interview dat “binnen twee generaties, islamitische migranten de meerderheid zullen zijn in Antwerpen”. Dan zou het “bye bye Bart de Wever” zijn – hij bedoelt een vaarwel aan de Nationaal-Vlaamse Alliantie. Maar het is vreemd hoe De Croo dit zo triomfantelijk kan beweren: het is onwaarschijnlijk dat liberalen zullen profiteren van deze demografische ontwikkeling. De Nederlandse senator Kees de Lange drukte dit nog scherper uit, toen hij verklaarde dat ontwikkelingshulp slechts stimulerend werkt voor Afrika als “grootste moslimfokkerij ter wereld”.
Het subsidieren van de grootste moslimfokkerij ter wereld dient geen enkel rationeel doel. https://t.co/C3GgJpy7IU
— Kees de Lange (@Infocadl2015) 18 februari 2019

Niets hiervan zou als verrassing moeten komen – familiewaarden zijn altijd belangrijk geweest voor conservatieve partijen. In Nederland moedigden de katholieken van oudsher grote families aan, als een breekijzer om een groter politiek taartdeel op te eisen. Nadat de protestanten opstonden tegen de Spaanse koning werden de katholieken eeuwenlang gemarginaliseerd. Hun meest effectieve manier om invloed terug te krijgen, was via hogere geboortecijfers.
Iedereen wist dit en het was absoluut geen taboe. Dit is een les die mainstream conservatieven zijn vergeten, maar de islam – en zeker de politieke islam – absoluut niet. Kijk naar Londen – zie wat daar gebeurt. Lingeriereclames verdwijnen en Sharia-rechtbanken worden opgericht samen met zogeheten ‘modesty beaches’. En dit alles wordt verdedigd door degenen die hierbij het meest te verliezen hebben – ik bedoel progressieve feministen en seculier links. Het ultieme gevolg is bekend in naties zoals Egypte en Algerije: de seculiere staat moet de democratie opschorten om zichzelf te verdedigen tegen islamitische theocratische overnames.

Als er hoop is voor een pro-democratische hervorming, dan zal dit niet worden gevonden in de demografische ontwikkeling maar in geleerde tradities: recente demografische cijfers tonen immers dat Europese moslims slechts conservatiever worden. Zeventig procent van hen is strenggelovig en seculieren zijn slechts vijf procent (volgens Paul Nielsenzijn de verhoudingen echter nog straffer). Een andere Belgische liberaal, Koert Debeuf, zei dit:
“Hoewel Romeinse boeken inderdaad herontdekt zijn, geldt dit niet voor Griekse teksten. De belangrijkste Griekse filosofen en wetenschappers zijn naar Europa gekomen omdat ze vertaald werden vanuit het Arabisch, een vertalingproces dat in gang is gesteld door de kaliefen van Bagdad in de achtste eeuw.”
Dit is een bekende claim, die op zich niets zegt over hoe moslimgeleerden op deze Griekse teksten hebben voortgebouwd om verder te komen dan het origineel. De claim wordt afgezwakt in het werk Aristote au Mont Saint-Michel: Les racines grecques de l’Europe Chrétienne, van Sylvain Gouguenheim. In dit boek brengt de twaalfde eeuwse Venetiaanse klerk Jacques de Venise de werken van Aristoteles naar Mont Saint-Michel. Met zijn Herculeaanse inspanningen als vertaler vertegenwoordigt Jacques de verbindende schakel, de brug tussen Aristoteles’ filosofie en het middeleeuwse Europa. Hij was daarmee zelfs vijftig jaar eerder dan de manuscripten die de Moren lieten circuleren.

Gouguenheim publiceerde zijn onderzoek om tegengewicht te bieden aan het streven dat de Europese Unie definieerde in 2002, namelijk om schoolboeken een meer positief licht op de islam te laten werpen. Dit maakt het relevant om te kijken naar een ander statement van Debeuf:
“Er bestaat geen twijfel dat moslimgeleerden een stichtende rol vervulden voor het Europese denken – het is tijd om deze geschiedenis een nieuwe plek te geven binnen ons onderwijssysteem.”
Wetende dat deze onderwijsinmenging zou komen, maakte Gouguenheim er een punt van om de bijdragen van Aramezen en christelijke Syriërs te benadrukken: hij betoogt dat deze groepen de kennisoverdracht verzorgden. De moslims achtten hun Arabische taal en Koran superieur aan de werken en boeken uit andere culturen – daarom zouden zij weinig zin hebben gehad om kennis uit te wisselen met andere culturen. Nu volgt waarom dit een existentieel belangrijk punt is om het spanningsveld tussen Europa en de islamitische wereld te begrijpen.

Europa, dat oorspronkelijk heidens was en christelijk werd, moest buiten zichzelf kijken – moest een religie begrijpen die ontstond in Jeruzalem. Europeanen moesten Hebreeuwse en Griekse teksten doorgronden om de kern van hun geloof begrijpelijk te maken. Er waren debatten over interpretatie en er was een hoopvolle speurtocht die voorbij de Europese grenzen voerde. Terwijl voor de islam geldt dat het heilige boek binnen het eigen hartland verankerd ligt, geschreven in de eigen Arabische taal als een serie bindende bevelen, met Mohammed als de meest perfecte mens en het zegel der profeten, wiens voorbeeld waar mogelijk moet worden gevolgd.
Dit wil zeggen dat de islamitische wereld als cultuur nooit buiten zichzelf hoefde te kijken. Een ongeschapen Koran betekent dat het woord van Allah een onfeilbare leidraad is die voorschrijft hoe men moet leven. Het concept van een ongeschapen Koran is intrinsiek tegengesteld aan democratieën, die van nature feilbaar zijn en een product van compromissen.

Nu is er nog zoveel dat ik niet heb aangeraakt – Al-Ghazali, zijn occasionalisme en de fatalistische interpretatie van al-Qadr. Het contrast tussen Kalam en Salsafa en wat dit alles betekent voor de mogelijkheid van een Koran die historisch kan worden begrepen. Want dat is het hele eieren eten: als de Koran historisch kan worden geïnterpreteerd, dan is een hervorming van de islam mogelijk. Als de Koran het letterlijke woord van Allah is die buiten de mensheid bestaat – als een pure code verheven boven tijd en ruimte – dan heeft de gelovige het bevel om het onfeilbare woord van Allah te volgen boven een feilbare democratie. In dat geval is hervorming onmogelijk: dan is er slechts de helse strijd tussen de Dar al-Harb en de Dar al-Islam.

In Nederland, nabij een Haagse moskee, hebben activisten onlangs een babypop opgehangen met een bericht dat het huwelijk bekritiseert tussen Mohammed en Aïsha, een meisje dat zes jaar oud was toen ze trouwde en – volgens de islamitische overlevering – negen jaar toen het huwelijk werd geconsumeerd. Moslims en hun politiek-correcte medestanders waren geschokt. In werkelijkheid zijn er maar twee zinnige reacties mogelijk op deze provocatie.
Ofwel men zegt: “In de tijd van Mohammed was de omgang tussen kinderen en volwassenen totaal verschillend – het was een andere tijd en een andere cultuur. Wij als moslims hebben geleerd om onze heilige boeken als historische documenten te zien – die dragen de stempel van hun tijd en we zijn verder dan toen. Zo’n huwelijk zouden we vandaag niet goedkeuren en daarom is deze provocatie onnodig en zinloos.”
Ofwel men zegt: “Mohammed is de onfeilbare hoeksteen van de islam – wat hij deed en niet deed zet de standaard voor alles, en is vandaag nog steeds ons lichtend voorbeeld. Dit omvat ook het huwelijk met Aïsha.” In dat geval, nodigt dit laatste standpunt uit tot debat. Hoewel we duizenden gesubsidieerde centra’s hebben voor religieus onderzoek, zal dit controversiële debat daar nooit plaatsvinden, vanwege cultuurmarxisme en de politieke correctheid die daarmee samenkomt. Zodoende zijn activistische provocaties de enige methode om hierover een debat te ontketenen: die zijn in dat geval absoluut gelegitimeerd.

De woorden van Snouck Hurgronje moet men serieus nemen – hij was een Nederlands geleerde die in Nederlands-Indië woonde om de islam te bestudeerde en zich zelfs bekeerde. Dit is zijn conclusie:
“De meeste moslims zijn absoluut onwetend wat betreft de details van de leer van de jihad. Maar zolang geen enkele respecteerde moslimleraar er maar van droomt deze middeleeuwse wetten als ingetrokken te beschouwen, terwijl een groot deel van de mensen de sterkste neiging vertoont om de omstandigheden die enkele eeuwen geleden prevaleerden te herstellen, tot die tijd zal het onmogelijk blijven, ondanks het feit dat we het misschien eng vinden, om de jihad weg te laten uit onze berekeningen bij de vorming van een oordeel over de relatie van de islam tot andere religies.” (Bron: Moord op Spinoza, Aspekt 2018, p. 42-43)

Recente gebeurtenissen stellen Hurgronje in het gelijk. Het Cornelius Haga Lyceum is een school in Nederland die diepe, langdurige banden met jihadisten heeft. Neem nu dit verhaal uit de samenleving dat mij is toevertrouwd. Het komt van een dame die vluchtte uit Irak. Zij gaf les onder Saddam Hoessein en belandde in Nederland in het islamitisch onderwijs. De doctrines en omgangsvormen die ze daar aantrof stonden zó ver van haar af dat ze een andere baan zocht. Dit kan allemaal worden teruggevoerd op de afwezigheid van een Leitkultur – een welbepaalde leidende cultuur van Europese oorsprong en karakter, die dient als beschermwal tegen de oprukkende fundamentalistische cultuurcreep.

Mijn bedenkingen rond de politieke islam werden dieper naarmate meer tijd verstreek: alles zojuist gezegd werd bevestigd door een noodlottige ontmoeting. Tijdens een wetenschappelijke conferentie trof ik een knappe jongedame met een migratieachtergrond. Ze kwam me zeer Westers voor. Niet alleen was ze als een veelbelovend wetenschapper uitgekozen voor de bijeenkomst: ook accentueerde de dunne stof van haar kleding haar zandloperfiguur. De rok die ze droeg benadrukte de delicate en musculatuur van haar strakke onderbuik. Haar ontblote schouders boden uitzicht op de verfijnde pezen en zelfs de amberkleurige huid van haar bescheiden borsten was bij de juiste invalshoek te zien.
Plots zei ze dat ze de relatie met haar Nederlandse vriend had verbroken vanwege de islam. Hij was naar haar zeggen goed op weg: drie jaar geleden had hij zich bekeerd en sindsdien hadden ze een relatie. Totdat hij suggereerde dat hij voor haar alcohol en varkensvlees liet staan. Met een verzoekende ondertoon vroeg hij haar of er dan ook een punt was waarop zij concessies kon doen. “Hij moet zich aan Allah geven ter wille van Allah,” zei ze resoluut. “niet ter wille van mij.” Precies, zo vulde ik aan, “want zijn overgave moet absoluut zijn.” Haar donkere ogen begonnen te fonkelen: “Absoluut en totaal. De kern van ons geloof is onderwerping. Onderwerping aan Allah vanwege Allah en niet vanwege je vriendin.”

Niettemin wil ik toch besluiten met een positief punt. Jongedames vertelden me letterlijk dat ze met Marokkaanse mannen willen gaan, omdat Nederlandse mannen inmiddels te gefeminiseerd zijn. Maar diezelfde meiden swipen iedere man weg op Tinder die zich niet conformeert aan hun politiek-correcte bubbel. Echter nu betekent de uitlevingsdrang van de islam dat er limieten zijn aan hoever Europa kan worden gefeminiseerd. En dat is een prachtig stuk Hegeliaanse dialectiek in actie. Wie gaat alleen al deze dames op straat beschermen wanneer de goede mannen voor hen niet meer goed genoeg zijn? De ultieme conclusie daarvan zagen we met de massa-aanrandingen in Keulen.
Zo ziet u – en dit is tot slot mijn hoop – masculiniteit, eer en vitale mannelijkheid zijn zó belangrijk in de islam, dat de linkse therapiecultuur van het regressieve feminisme niet kan doordringen waar de islam zijn voet in de deuropening zet. Dit betekent dat Europese jongens en meisjes nu zullen opgroeien in buurten en scholen waar de harde masculiniteit van de islam voelbaar is – ze zullen verharden via alle confrontaties die dit met zich meebrengt. De opmars van de islam vormt zo een schild tegen de totale feminisering van de heersende cultuur op schoolpleinen en speelveldjes. De deugen van masculiniteit, eergevoel en dominantie zijn essentieel waar het aankomt op het verdedigen van de eigen cultuur: en omdat ‘links’ de islam niet kan feminiseren, kunnen deze deugen nu ook een comeback maken voor inheemse Europeanen.
En zo blijkt ‘links’ verdoemd: zowel demografisch als spiritueel – geef het een of twee generaties. Het eindspel om Europa zal een strijd zijn tussen nationaal-conservatisme en de politieke islam.

U kunt de auteur van dit artikel steunen op duurzame wijze via BackMe(inclusief video), wat de productie van deze realistische content langdurig mogelijk maakt.

De eigenlijke tekst:

Political Islam and the Future of Europe
This is the speech by Sid Lukkassen on March 19, 2019 at the event ‘Political Islam – between radicalism and reform.’ This was organized at the European Parliament by the European People’s Party (EPP) and by Manel Mselmi (MR), who also voices her concerns in Kerkgangers en Zuilenbouwers.
We are here to discuss a most controversial topic of our time – political Islam, and whether it is even possible to reform Islam in a way that makes it compatible with a secular European state.
The easy and short answer is ‘yes’ – Islam is compatible with a European state, because a fatwa commands it so. Sahīh al-Bukhārī, no. 2796 & Sunan al-Tirmidhī state that Muslims have to obey the ruler of a country, as long as the ruler does not force the Muslim to commit a sin.
A long and complicated answer makes clear, however, that relationships between Islam and a European secular state of law are problematic. Ultimately, the question is not if specific Western laws are compatible with Islam or not – the question is if Western democracies possess intrinsic safeguards that would kick in against the subtle demographic subversion of their secular core. I wrote a thesis about this on ThePostOnline and recently touched upon it in my writing on Bassam Tibi. We need a strong European Leitkultur to defend our secular identity against demographic subversions.
As more facts about the demographic makeup of major European cities become available, it is clear that this is not just a battle of ideas – between rationalism and faith – but that it is also a battle of fertility: between sterile emancipated populations and prolific conservative groups. When it comes to the continued existence of the West as we know it, even jihad is irrelevant. The truth is that the endgame of Western democracy will be decided in the wombs of our mothers and wives.
I don’t consider it a taboo to talk about this: it is a hard fact of life that stares everyone in the eye, and the liberal left has made it a talking point in Belgium. Herman de Croo stated in an interview that “within two generations, Islamic immigrants will make up the majority in Antwerp”. Then it would be “bye bye Bart de Wever” – meaning goodbye to the Flemish Nationalist Alliance. Yet it is strange how De Croo could say this so triumphantly: it is unlikely that liberals will benefit from this demographic evolution. The Dutch senator Kees de Lange said things even sharper, when he stated that “development aid only stimulates Africa as the biggest breeding ground for Muslims.”
None of this should be surprising – family values have always been important for conservative parties. In the Netherlands, Catholics traditionally encouraged big families, as a wedge for a bigger share of the political pie. After the Protestants rose up against the Spanish king, Catholics were marginalized for centuries. Their only way to win back power, was through higher birth rates.
Everyone knew this – it was absolutely not a taboo. This is a lesson that mainstream conservatives have forgotten, but Islam – and certainly political Islam – has not. Look at London – see what’s happening there. Lingerie commercials disappear and Sharia-courts are established along with so-called ‘modesty beaches’. And all of this is defended by those who have the most to lose from it – I mean progressive feminists and the secular left. The ultimate consequence is known in nations as Egypt and Algeria: the secular state has to postpone democracy to defend itself against Islamic theocratic takeovers.
If there is hope for a pro-democratic reform, it has to be found not in demographic developments but in the scholarly traditions, as recent demographic figures show that European Muslims are only getting more conservative. Seventy percent of them are zealous and seculars are only five percent. Another Belgian liberal, Koert Debeuf, said this:
“Even though Roman books were indeed rediscovered, this is not true for the Greek texts. The most important Greek philosophers and scientists came to Europe because they were translated from Arabic, a translation movement that was initiated by the Caliphs of Baghdad in the 8th century.”
This is a well-known claim, which by itself says nothing about whether Muslim scholars have built on the Greek texts to go beyond the original. The claim is weakened in the book Aristote au Mont Saint-Michel: Les racines grecques de l’Europe Chrétienne, by Sylvain Gouguenheim. In this book, the twelfth century Venetian clerk Jacques de Venise brings the works of Aristotle to Mont Saint Michel. With Herculean efforts as a translator he represents the bridge between Aristotle’s philosophy and medieval Europe. This places Venise fifty years before manuscripts were brought into circulation by the Moors.
This is relevant because Gouguenheim published his research to counterbalance the aim that the European Union defined in 2002: to make textbooks shed a more positive light on Islam. This makes it relevant to look at Debeuf’s other statement: “There is no doubt that Muslim scientists and philosophers had a constituent role in the formation of European thinking […] It is time to give the historical truth a new place in our own history education.”
Knowing that this educational interference would come, Gouguenheim makes it a point to emphasize the contributions of Aramaic and Christian Syrians: he argues that these groups carried the transfer of knowledge from the Middle East to Europe. Muslims were raised to consider their Arabic language and Quran as superior to works and books from other cultures. I will now explain why this is an existentially important point for understanding the dynamic between Europe and the Islamic world.
Europe, being originally heathen and becoming Christian, had to look outside itself, had to understand a religion that came from Jerusalem. Europeans had to interpret Hebrew and Greek texts to make sense of their core beliefs. There were debates on interpretation and there was a hopeful quest to seek outside of Europe’s boundaries. Whereas for the Islam – its holy book is planted in its own heartland, written in its own Arabic language as a series of binding commands, with Muhammad as the most perfect man and seal of prophets, whose example has to be followed whenever possible.
This means that as a culture, the Islamic world never had to look beyond itself. An uncreated Quran means the word of Allah is an infallible guideline on how to live. The concept of an uncreated Quran is intrinsically opposed to democracies, which are by nature fallible and a product of compromise.
At this point there is so much I have not touched upon – Al-Ghazali, his occasionalism and the fatalistic interpretation of al-Qadr. The contrast between Kalam and Salsafa, and what this all means for the possibility of a Quran that can be historically interpreted. Because that is the whole deal: if the Quran can be interpreted historically, then a reform of Islam is possible. If the Quran is the literal world of Allah that exists beyond humanity – as a pure code outside of time and space – then the believer is commanded to follow the infallible word of Allah above a fallible democracy. In that case reform is impossible: then there is only the infernal battle between the Dar al-Harb and Dar al-Islam.
In the Netherlands, near a mosque in the Hague, activists recently set up a baby doll with a note criticizing the marriage between prophet Muhammad and Aïsha, a girl who was six years old when married and – according to Islamic lore – nine years when the marriage was consumed. Muslims and their politically-correct supporters were shocked. In truth, there are only two sensible responses to this provocation.
Either one says: “In the time of Muhammad, interaction between children and adults was totally different – it was a different time and a different culture. We as Muslims have learned to see our holy books as historical documents, bearing the signs of their time, and we have since moved on. No longer would we approve such a marriage. This provocation is therefore pointless and nonsensical.”
Or one will say: “Mohammed is the infallible cornerstone of Islam – what he did and did not do sets the standards for everything, and is still our guiding example today. It includes even the marriage with Aïsha.” In that case, this position merits being challenged and debated. Yet we have thousands of subsidized centers for religious studies – but of course this controversial debate will never take place there, because of Cultural Marxism and concurring political correctness. And so the only way to have this debate is through such activist provocations, which are then absolutely legitimate.
The words of Snouck Hurgronje should be heeded – he was a Dutch scholar who lived in Indonesia to study Islam and even converted. He had this to say:
“Most Muslims are absolutely ignorant about the details of the teachings on jihad. But as long as no respected Muslim-teacher would ever dream of declaring these medieval laws as revoked – while simultaneously a great deal of the believers show themselves eager to restore the circumstances that prevailed centuries ago – so long it will be impossible, despite the fact that we may find this scary, to not involve jihad in our considerations when judging Islam and comparing it to other religions.” (Source: Moord op Spinoza, Aspekt 2018, p. 42-43)
Recent events prove Hurgronje right. The Cornelius Haga Lyceum is a school in the Netherlands that has deep, longstanding ties with jihadists. Take one of the ‘stories from society’ that have been entrusted to me. There is the experience of a lady who fled from Iraq. She taught under Saddam Hussein and ended up in Islamic education in the Netherlands. The doctrines and manners that she encountered here were so far removed from her that she quickly found another job. This can all be traced back to the absence of a strong Leitkultur – a defined leading culture of European origin and character, that serves as a barrier to fundamentalist cultural creep.
My reservations about political Islam grow deeper as time passes. One fateful meeting confirmed the foregoing. I met a beautiful young lady with a migration background during a scientific conference. She appeared as very Western. Not only was she chosen as a promising scholar for the conference: the thin fabric of her clothing also accentuated her fine hourglass figure. Her skirt emphasized the delicate and taut musculature of her abdomen. Her bare shoulders offered a view of the sophisticated tendons. At the right angle, even the amber skin of her modest breasts could be seen.
Then suddenly she declared that she had broken up with her Dutch boyfriend for religious reasons. She said he was well on his way: he had converted three years ago and since then they had been in a relationship. Until he suggested that he abandoned alcohol and pork for her. With a requesting undertone, he asked her if there was also one point where she could make concessions. “He must give himself to Allah for the sake of Allah,” she stated resolutely. “Not for my sake.” Exactly, I added, “because his surrender must be absolute.” Her dark eyes began to sparkle: “Absolutely and totally. The core of our faith is submission. Submission to Allah for the sake of Allah and not for the sake of your girlfriend.”
But nonetheless I want to close on a positive note. I’ve literally had girls tell me that they wanted to date Moroccan men, because Dutch men had become too effeminate. But these same girls swipe every European man away on Tinder who does not conform to their politically correct bubble. But now, the manifestation of Islam means that there will be limits to the extent that Europe can be feminized. And that is a beautiful piece of Hegelian dialectics in action. For starters, who will protect these girls in the streets when the good men are no longer good enough for them? We have observed that ultimate conclusion with the mass-harassment in Cologne.
You see – and this is my final note of hope – masculinity, honor and manliness are so important in Islam, that the leftwing therapy-culture of regressive feminism cannot penetrate wherever the Islam sets its foot in the door. This means that European boys and girls will now grow up in neighborhoods and schools were the harsh masculinity of Islam is felt, and they will toughen up through all the confrontations that this entails. The rise of Islam forms a shield against the total feminization of the culture of playgrounds and courtyards. The virtues of masculinity, honor and dominance are essential when it comes to defending ones culture: and because the left cannot feminize Islam, these virtues can make a comeback for native Europeans, too.
And so, the left is doomed: both demographically and spiritually – give it one or two generations. The endgame for Europe will be a struggle between nationalist-conservatism and political Islam.
You can support the author of this article in a sustainable way through BackMe, which makes the production of this realistic content possible in a long-lasting way.
Bron

Het verval van links zal niet enkel pas later blijken. Nu al zien we dat links de methoden van haar overheersers overneemt. Wie kent er niet het verschijnsel rode fatwa dat onder andere Pim Fortuyn, Ayaan Hirsi Ali, Geert Wilders en Hans Jansen trof en nu ook Thierry Baudet lijkt te treffen. En ook de redeloze woede en uitgesteken lange tenen die islam kemerken zien we al in de linkse kerk geiïncorpereerd.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Bericht door Pilgrim »

Pools historicus rekent af met de westelijke waarden: “In werkelijkheid is het Westen grotendeels verrot”

Geplaatst op 4 april 2019

Afbeelding

De Poolse historicus prof. Wojciech Roszkowski (foto) heeft naar aanleiding van de publicatie van zijn nieuwste boek, “Roztrzaskane lustro” (“Gebroken spiegel – de teloorgang van de westelijke civilisatie”) heftig met het Westen en zijn “waarden” afgerekend en in dit verband een “waarschuwing aan Polen” uitgesproken.

“Men vraagt vaak aan mij of Polen als land er iets tegen kan doen, maar ik denk dat we bij onszelf zouden moeten beginnen onze zaakjes op orde te brengen en weer op te krabbelen. Ook bij ons in Polen gaan veel dingen verkeerd, ook in de ethiek”, verklaarde Roszkowski.

De drie wezenlijke pijlers van de westelijke civilisatie – de Griekse filosofie, het Romeinse recht en het christendom – zouden nu onder vuur liggen. Het zou het Westen gelukt zijn meerdere aanvallen door progressieve ideologieën af te weren, inmiddels zouden de verzetskrachten echter zwakker worden. Roszkowski:

“Beginnend met de Franse revolutie door de 19e eeuw heen zijn het atheïsme en de meest verschillende progressieve utopieën opgekomen, wat bittere consequenties tot gevolg had, of op klasse en ras gebaseerde ideologieën, die in de 20e eeuw monsters in de vorm van communisme en nazisme hadden gebaard. Tot op dit moment heeft de westelijke civilisatie zichzelf verdedigd; ze werd geconsolideerd en verbreid in de wereld, voordat de jaren-60 als periode van de breuk kwamen, toen destructieve factoren sterker werden en niet alleen de elites, maar ook de massa´s in hun greep kregen.”

Nu zou de westelijke civilisatie dichtbij haar einde zijn: “De seksualisering van kinderen, de ondermijning van de geslachtsidentiteit van mensen, de vernietiging van het gezin zijn het begin van het einde van de civilisatie”, is Roszkowski van overtuigd.

Al in oude tijden zou de Romeinse civilisatie op deze manier geëindigd zijn. We zouden nu, benadrukt Roszkowski, in een wereld van het valse bewustzijn leven, omdat men het Westen nog steeds als iets goeds en moois zou voorstellen, waarop men zich zou moeten oriënteren. Echter: “In werkelijkheid is het Westen grotendeels al verrot. Als we het Westen willen verdedigen, dan moeten we onze blik 180 graden draaien en mogen we niet naar LGTB, de seksualisering van onze kinderen op scholen of de meest verschillende parades kijken, die praten over tolerantie, maar in werkelijkheid agressief zijn en extra privileges voor zichzelf eisen. Dat zet alles op de kop. Daarom zouden we het Westen, dat we willen verdedigen, ergens anders moeten zoeken.”

De in 1947 in Warschau geboren Wojciech Roszkowski is economiewetenschapper en historicus. Van 2004 tot 2009 zat hij voor de PiS in het Europees Parlement. Van 1980 tot 1983 was hij lid van de vakbond Solidarność. Na de val van het IJzeren Gordijn was hij o.a. docent voor Poolse studies aan de Universiteit van Virginia.

Bron: http://zuerst.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/04/04 ... ls-verrot/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Bericht door Pilgrim »

33 jaar na Chernobyl hebben Nederland en het Westen dringend behoefte aan Glasnost

Posted on 12/06/2019

Afbeelding
Michael Gorbachev bij de Berlijnse Muur. 30 jaar na de Val van die Muur lijken we in een aantal opzichten in een omgekeerde situatie te zijn beland. (Afbeelding: Getty Images (3)).

Zaak Julian Assange bewijst dat het Westen de nieuwe Sovjet Unie geworden

De zeer hoog gewaardeerde nieuwe miniserie ‘Chernobyl’ gaat over de kernramp in 1986 in de Sovjet Unie, en de pogingen van de autoriteiten om de omvang van deze ramp te bagatelliseren en voor het publiek verborgen te houden. 33 jaar later zijn het juist de leiders van het Westen die opnieuw moeten leren om eerlijk en transparant te zijn – ook in Nederland, gezien het zoveelste politieke schandaal -de geheime opdracht die toenmalige minister Opstelten zou hebben gegeven om PVV leider Geert Wilders te vervolgen-, en natuurlijk Ruttes achtergehouden klimaatcijfers en het recente aftreden van staatssecretaris Halbers wegens het wegmoffelen van migrantenmisdaden uit de statistieken. Glasnost dus voor Nederland en Europa! Helaas gaan we als samenleving in almaar sneller tempo de omgekeerde weg op. De EU lijkt qua structuur niet voor niets als twee druppels water op de voormalige Sovjet Unie.

Michael ‘glasnost’ Gorbachev wees specifiek op Chernobyl als keerpunt in de Sovjet Unie, als symbool van alles wat er mis was met de socialistische heilstaat. Slechts 3,5 jaar na de ramp viel de Muur, en in 1991 hield de Sovjet Unie op te bestaan.

Het Westen pochte dat een dergelijk systeem dat zijn onderdanen onderdrukt, misleid en voortdurend leugens vertelt altijd gedoemd is om te falen. Wat eerlijkheid, openheid en het vertellen van de waarheid betreft lijken we anno 2019 echter nauwelijks meer te verschillen van de Sovjet Unie in de jaren ’80.

Illegale oorlogen
In internationaal opzicht vallen de vele illegale Westerse oorlogen op, eerst die tegen Servië –dat juist het primaire slachtoffer was in plaats van de aanstichter van de Balkanoorlog-, daarna tegen Irak, dat achteraf toch geen massavernietigingswapens bleek te bezitten (13 jaar later erkend in het Chilcot Report), en waar een grotendeels verwoest land met massale ellende de perfecte broedplaats bleek voor de opkomst van IS (daarin geholpen door de Amerikaanse, Turkse en Saudische inlichtingendiensten).

In 2011 volgde weer een illegale NAVO oorlog, deze keer tegen Libië, zogenaamd omdat Muammar Gadaffi van plan zou zijn om de inwoners van Benghazi af te slachten. Daar bleek niets van waar, zoals in 2016 in een officieel Amerikaans parlementair rapport werd toegegeven. Ondertussen was wel het meest welvarende en stabiele land van Afrika, wiens leider al enige jaren volledig meewerkte met het Westen, in puin geschoten, wat ook daar de opkomst van islamitische terreurgroepen in de hand werkte (en ook dat pijnlijke feit is inmiddels officieel erkend).

Syrië was het volgende slachtoffer om ‘bevrijd’ te worden, maar dankzij ingrijpen van Rusland kon voorkomen worden dat dit voor Midden Oosterse begrippen zeer stabiele land hetzelfde lot onderging. Wel zorgden grootschalige moordpartijen en verwoestingen samen met de genoemde eerdere oorlogen voor het op gang komen van een enorme migrantenstroom naar Europa, wat de samenleving hier polariseert, destabiliseert en steeds onveiliger maakt.

Oekraïne
Laten we ook Oekraïne niet vergeten, waar de CIA met steun van de EU een fascistische staatsgreep tegen een democratisch gekozen president en regering steunde, enkel om Rusland dwars te zitten. Het illegale, deels uit neonazi’s bestaande regime begon vervolgens een burgeroorlog tegen de Russisch sprekende bevolking. De MH17 ramp –waar we, zoals onze lezers weten, ook enorm over zijn misleid- is hier direct het gevolg van.

Naast deze illegale oorlogen zijn er nog veel meer misleidingen en doofpotaffaires, zoals de Hillsborough voetbalramp waarbij 96 Liverpool supporters de dood vonden. Pas een kleine 30 jaar later werd erkend dat niet de fans, maar de politie deze ramp had veroorzaakt.

Pedo schandalen
Journalist Neil Clark wijst tevens op de vele pedo schandalen die het Westerse establishment teisteren. De Britse premier Thatchers beschermde een gezaghebbend Conservatief parlementslid dat een voorkeur had voor kleine jongetjes.

Recenter bleek dat lokale en regionale bestuurders in steden in heel Groot Brittannië jarenlang het massale, vaak gruwelijke misbruik van grote aantallen jonge Britse meisjes door moslim verkrachtingsbendes hebben toegedekt, onder meer uit vrees om als ‘islamofoob’ te worden weggezet. Een conservatieve journalist die hier verslag van wilde doen, Tommy Robbinson, werd zonder vorm van proces enige tijd in het gevang gegooid.

‘Hij loopt ons teveel voor de voeten’
In Nederland hadden we de zich jarenlang aanslepende beruchte kwestie rond de toenmalige secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, Joris Demmink, die –mogelijk niet geheel toevallig- ook betrokken blijkt bij de geheime opdracht van VVD minister Opstelten om PVV leider Geert Wilders te vervolgen, omdat ‘hij ons teveel voor de voeten loopt’. (2)

Wilders sprak terecht van ‘bananenrepubliek’ achtige toestanden, maar de Tweede Kamer vindt het vooralsnog geen parlementaire enquête waardig. Het gaat immers ‘maar’ om Wilders, de ‘foute’ politicus met de ‘verkeerde’ ideeën, tot de komst van Thierry Baudet de enige die weigerde mee te lopen met de linksgroenliberale koers van de gevestigde orde.

Russiagate
We kunnen zo nog wel even doorgaan, bijvoorbeeld met ‘Russiagate’ –de extreme leugens rond het verzinsel dat Donald Trump samenspande met de Russen- om aan te tonen dat het ‘open’ Westen niet meer zo open is als ons wordt voorgehouden. Die broodnodige ‘openheid’ betreft in ieder geval zeker niet het taboe dat Westerse regeringen en politici direct of indirect dezelfde islamitische terroristen steunden en bewapenden die verantwoordelijk zijn voor terroristische aanslagen zoals in Manchester.

Julian Assange bewijst dat het Westen de nieuwe Sovjet Unie geworden
Clark: ‘Het is de grootst mogelijke ironie dat, terwijl in de ministerie ‘Chernobyl’ de corruptie van het ‘gesloten’ Sovjet systeem wordt belicht, een man die in openheid, transparantie, een vrije pers en een ter verantwoording te roepen overheid gelooft, Julian Assange, wegkwijnt in een maximum security gevangenis in ‘open’ Londen, en mogelijk uitgeleverd wordt aan de VS, waar hij een straf van 175 jaar kan krijgen. Assange, wiens enige misdaad het is om het publiek te willen laten zien wat er zich achter de schermen afspeelt, wordt op dezelfde wijze vervolgd als de Sovjet dissidenten waar we in de jaren ’80 zo ontzettend veel over hoorden.’

Een oude volkswijsheid zegt dat als je maar lang genoeg met iemand in vijandschap leeft, je net zo wordt als hem, of in ieder geval zoals je hem afschildert. ‘Als we aan de Koude Oorlog denken en zien wat er vandaag gaande is, dan lijkt dit bewaarheid geworden,’ vervolgt de journalist. ‘Met het gebrek aan transparantie en openheid, en de manier waarop liegen het nieuwe normaal is geworden, gedraagt het Westen zich nu zoals de Sovjet Unie dat zou hebben gedaan ten tijde van Chernobyl.’

‘Ik vraag me af wie het equivalent van Michael Gorbachev zal worden om wat broodnodige Westerse Glasnost in te voeren?’

In Nederland wellicht Thierry Baudet, nu Geert Wilders –ogenschijnlijk met succes- gesloopt lijkt te zijn na de jarenlange onophoudelijke propaganda- en lasteroorlog van de Nederlandse politieke en media elite?

Xander

(1) Zero Hedge
(2) PVV.nl
(3) Afbeelding: Embed from Getty Images > Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

https://www.xandernieuws.net/algemeen/3 ... -glasnost/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10416
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Bericht door sjun »

Dalai Lama: Europe Is For Europeans, Refugees Go Home and Rebuild your own homeland
Dalai Lama Drops Another MASSIVE Red Pill


Dalai Lama telling the truth to European people about immigration
Laatst gewijzigd door sjun op ma okt 26, 2020 3:08 pm, 3 keer totaal gewijzigd.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10416
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Bericht door sjun »

Islam scholar Bassam Tibi on the plague of 'academic policing' (in English!)
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Bericht door Pilgrim »

Een samenleving die haar vrouwen en kinderen niet kan verdedigen, heeft geen toekomst

Geplaatst op 2 augustus 2019

Afbeelding

De Duitsers leven een droom, hun eigen Alice in Wonderland. Daarvan zijn ze zich echter niet bewust. Maar enkelen schijnen nog dusdanig de zaken op een rijtje te hebben om te zien dat dit land voor hun ogen negatief verandert. Het is een beschavingsluxe om ´s morgens op te staan, de deur zonder dubbel of driedubbel veiligheidsslot te openen en naar buiten te gaan, waar dan niet nog drie doden liggen van het vorige nachtelijke vuurgevecht.

Het is een prestatie van de tot nu toe superieure civilisatie van Europa geweest dat het voor ons niet normaal is wanneer kinderen en vrouwen gewoon zomaar door vreemdelingen uit pure moordlust voor een binnenrijdende trein gestoten worden. Tot nu toe was het hier niet normaal dat donkergekleurde mannen plotseling uit de Babelsberger struiken springen en jonge meisjes bij de geslachtsdelen willen grijpen. Ook de kop: “Afrikaanse man verkracht met machete vrouw bij de camping, vriend moet toekijken” heeft een zekere, bijna komische dubbelzinnigheid ontwikkeld.

De Duitse man (niet allemaal) is een gecastreerde haan. Hij mag toekijken, terwijl niet alleen zijn vrouw voor zijn ogen door een vreemdeling geschonden wordt, maar hij mag of kan zich er niet eens goed tegen verweren, noch uiting geven aan zijn woede en terechte toorn, zonder dat zijn innerlijke moralistische stemmetje hem waarschuwt dat geweld en impulsief, mannelijk gedrag niet gewenst zijn. Oud & Nieuw in Keulen 2015/2016 is een voor de hand liggend voorbeeld om dit punt nogmaals duidelijk te maken. Volgens mij waren daar geen gewonden aan de kant van de massa verkrachters.

In onze Duitse samenleving zijn niet Hagen von Tronje, soldaten, brandweermannen, politieagenten en andere manmoedige figuren de voorbeelden voor jonge mannen. Nee, zij oriënteren zich liever op Rezo, Joko & Klaas en andere Duitse burgers, die weliswaar geld, invloed en roem bezitten, echter allemaal niet begrijpen dat zij het civilisatieakkoord al lang opgezegd hebben.

Het is eigenlijk heel simpel. Vrouwen en kinderen zijn de toekomst van een volk. Als zij vallen, valt ook het volk. De mannen van de samenleving hebben alleen maar de plicht om hun gezin, dus hun vrouw en kinderen, te verdedigen. Als ze zelf geen kinderen hebben, moeten ze in ieder geval de stam, de eigen buren, de uitgebreidere familie in de vorm van vaderland of staat beschermen of minimaal bereid zijn hem te beschermen. De Russische president Poetin vatte het kort en eigenlijk ook voor de domsten goed begrijpelijk samen. Voor hem is het een heel simpel feit van het leven, waaraan niet te tornen valt. Des te meer irriteren hem de West-Europeanen, die zelfs de verkrachters en moordenaars van hun vrouwen en kinderen willen vergeven.

“Een samenleving die haar kinderen niet kan verdedigen, heeft geen morgen en geen toekomst.”

De resterende Europeanen zouden er dus langzamerhand eens mee moeten beginnen om iets voor de bescherming van hun familie te doen, voordat er niets meer is wat men beschermen kan.

Bron: https://younggerman.com

Door: “Young German”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/08/02 ... -toekomst/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16501
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Bericht door Hans v d Mortel sr »

sjun schreef:Dalai Lama: Europe Is For Europeans, Refugees Go Home and Rebuild your own homeland
En neem als moslim een voorbeeld aan de voortvarende intelligente joden in Israël waar jullie niet langer omheen kunnen en afhankelijk van zijn.
Ga terug naar het ware geloof en lees de eerder geopenbaarde boeken van God die hij aan de joden en christenen heeft laten afdalen.

Wie kennis heeft van de eerdere ware boeken van God geeft geen cent voor het armetierige tweedehands plagiaat- en nepboek dat Koran heet. Een Arabische analfabeet met gestoord gedrag is de oorzaak van dit Arabische broddelwerk waar geen misdadiger zijn hand voor zou omdraaien.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Bericht door Pilgrim »

Islamisering: Franse traditionele katholieke processie moet worden beschermd door het leger

Posted on 16/08/2019

Afbeelding
Door moslimmigranten geplunderde winkels en in brand gestoken auto’s zijn in veel Franse steden inmiddels een ‘normaal’ fenomeen geworden. (Afbeelding: Getty Images (3)).

‘In Frankrijk lijkt een revolutie in de maak’ – Overal in West Europa begint de islam de maatschappij en volksveiligheid te ontwrichten

Frankrijk, in absolute aantallen het meest geïslamiseerde land van Europa, stevent met zevenmijlslaarzen op totale chaos en anarchie af, die dit jaar met de regelmaat van de klok zichtbaar werd in massale rellen, brandstichtingen en geweldplegingen als moslimmigranten weer eens boos waren, of juist iets te vieren hadden, zoals onlangs het Afrikaanse voetbalkampioenschap van Algerije. De Europese media, die voor het leeuwendeel achter de massa immigratie agenda van de EU staan, zwegen gisteren dan ook als het graf toen de traditionele processie op de katholieke feestdag ‘Maria Tenhemel-opneming’ moest worden beschermd door het leger. Hoe diep is het ooit vrije Frankrijk gezonken nu christenen moeten worden omringd door militairen, omdat hun geloof door volgelingen van islam wordt gehaat en desnoods met geweld en terreur moet worden onderworpen of vernietigd.

De onafhankelijke Amerikaanse topeconoom Martin Armstrong plaatste door een Franse lezer gemaakte smartphone opname van een Maria Hemelvaart Processie, die niet door politieagenten, maar militairen moest worden beschermd:

Afbeelding

‘Velen hebben het gevoel gekregen dat het ooit katholieke land afgezakt is tot het punt waarop katholieken nu militaire bescherming nodig hebben om hun geloof te kunnen beleven.’ In slechts enkele jaren werden honderden kerken door vrijwel uitsluitend moslims in brand gestoken, waarvan die in de Notre Dame het meest in het oog sprong, ook al werd dat officieel een ‘ongeluk’ genoemd.

‘Dit is inderdaad zeer verontrustend,’ aldus Armstrong. ‘Het sentiment in Frankrijk stijgt, en we kunnen wel eens getuige zijn van een revolutie in de maak.’ (1)

Keihard tegen volksprotest, soft voor extreemlinks en moslims
Op 14 juli, de Franse nationale feestdag, wordt de immens impopulaire liberale president Emmanuel Macron in zijn auto door duizenden boze Fransen uitgescholden toegeschreeuwd met leuzen zoals ‘Treed af!’. De politie drijft met harde hand Gele Hesjes uit elkaar. Extreemlinkse Antifa anarchisten mogen daarentegen een poosje hun gang gaan, branden stichten en etalages vernielen, voordat de politie ingrijpt. Weer een paar uur later ‘vieren’ duizenden jonge Arabieren de overwinning van hun voetbalteam door nog meer winkels te vernielen en te plunderen, en auto’s in brand te steken. Tegen hen doet de politie enkel het hoognodige, hopende dat de relschoppers na een paar uur weer zijn uitgeraasd.

Vijf dagen later wint het Algerijnse team opnieuw, gaan nóg meer jonge moslims de straat op, en zijn de vernielingen nog massaler. Deze keer blijft de politie enkel toekijken, want tegen zoveel agressie en geweld zijn ze niet opgewassen.

‘Frankrijk stuurloos, vol onrust, wetteloosheid en chaos’
‘Frankrijk is tegenwoordig een stuurloos land. Onrust en wetteloosheid nemen voortdurend toe,’ constateert journalist Guy Millière voor The Gatestone Institute. ‘Wanorde is onderdeel van het dagelijkse leven worden.’ De autoritaire president Macron wordt door een groot deel van de Fransen gehaat, omdat hij zijn minachting voor het gewone volk niet onder stoelen of banken steekt. Hij liet de Gele Hesjes demonstraties met keiharde hand neerslaan, maar geeft de extreemlinkse internationale terreurbeweging Antifa veel meer vrijheid. Vooral de jonge Arabieren en moslims mogen van hem steeds vaker ongestraft hun gang kunnen gaan.

Voormalig president Francois Hollande voorspelde na zijn aftreden al een opdeling van Frankrijk. Macrons minister van BiZa, Gérard Collomb, nam eind vorig jaar ontslag omdat hij het niet meer kon verdragen hoe Macron Frankrijk in de vernieling helpt door geweldplegers van met name islamistische komaf vrij spel te geven, en de grenzen open te houden voor de komst van nog meer migranten uit Afrika en het Midden Oosten.

Frankrijk is feitelijk nu al niet langer één land, vervolgt Millière. Overal zijn er kleine eilandjes van door moslimmigranten beheerste wijken en stadsdelen, waar autochtone Fransen en andere blanken nauwelijks of helemaal niet meer worden geaccepteerd, of zelfs maar durven komen. Hulpdiensten durven er alleen onder bewapende politiebescherming te komen, een verschijnsel dat ook in ons eigen land steeds vaker optreedt.

Macron werkt samen met verkapte terreurgroep bij islamiseren van Frankrijk
Macron heeft zich ondertussen openlijk aan de kant van de moslims geschaard, en is begonnen met het institutionaliseren van de islam in Frankrijk. Speciaal hiervoor werd de vereniging AMIF opgericht, die zal toezien op de ‘culturele expansie’ van (dus overname door) de islam, en de strijd tegen ‘islamofobie’, oftewel tegen iedere Fransman die het openlijk niet met de islamisering van zijn land eens is.

De belangrijkste leiders van de AMIF zijn (of waren tot voor kort) lid van de extremistische Moslim Broederschap, die in Egypte, Bahrein, Syrië, Rusland, Saudi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten officieel tot terreurorganisatie is bestempeld. Maar in Frankrijk werkt de president dus gewoon met hen samen.

Meer islam = meer antisemitisme: Joden moeten wéér wegvluchten
Met het opgeven van de vrijheid door het overdragen van steeds meer macht aan de islam en dus aan moslims komt onvermijdelijk een ander fenomeen omhoog: antisemitisme. Joden worden in de Koran immers ‘apen en zwijnen’ genoemd die tot op de laatste man, vrouw en kind moeten worden uitgeroeid. Een moslim die in 2017 de Jodin Sarah Halimi vermoorde en daarbij antisemitische passages uit de Koran citeerde, werd vrijgesproken van moord. Kort daarna werd een Joods gezin thuis door moslims overvallen, gemarteld en gegijzeld omdat het Joden waren, maar de rechter vond hun acties desondanks ‘niet antisemitisch’.

Bij een voetbalwedstrijd op 25 juli tegen het Israëlische team van Maccabi Haifa werden Israëlische vlaggen in het stadion en in de stad Straatsburg verboden, en mochten maar een beperkt aantal Israëlische supporters aanwezig zijn. Wat wel mocht? Moslims die bij het stadion met Palestijnse vlaggen demonstreerden en spandoeken met zich meedroegen met de tekst ‘Dood aan Israël.’

Het zal geen verbazing wekken dat steeds meer vliegtuigen vol met wegvluchtende Joden in Israël aankomen. Het linksliberale establishment in Parijs lijkt dit overigens wel prima te vinden, en doet -behalve de gebruikelijke lippendienst- geen enkel moeite om de Franse Joden weer een veilig bestaan te bieden.

Afrikaanse kardinaal constateert ineenstorting van Westen
‘De trieste situatie die Frankrijk overheerst verschilt niet zoveel van die in veel andere Europese landen,’ besluit Millière. Hij wijst in dit verband op het nieuwe boek van de Afrikaanse kardinaal Robert Sarah, getiteld ‘De avond komt, en het schemert al’. Sarah heeft het daarin over de ‘basis van de ineenstorting van het Westen’ dat in een ‘culturele- en identiteitscrisis’ verkeert. ‘Het Westen weet niet meer wat het is, omdat het niet weet en ook niet wil weten waardoor het gevormd werd, waaruit het opgebouwd werd... Deze zelfverstikking leidt van nature tot een decadentie die de weg vrijmaakt naar nieuwe barbaarse beschavingen.’ (2)

Millière: ‘Dat is precies wat er aan de hand is in Frankrijk – en Europa.’

Enige hoop die de Fransen nog hebben is de sterke opkomst van het Rassemblement National van Marine Le Pen. Maar ook tegen deze rechtse vrijheidspartij, die als enige de immigratie en islam een halt toe wil roepen, hebben alle andere partijen een antidemocratisch cordon sanitaire gesloten.

Onlangs bleek uit een onderzoek dat een grote meerderheid van de Fransen bij de politie, veiligheidsdiensten en het leger nu op het RN zou stemmen. Frankrijk lijkt dan ook inderdaad onverbiddelijk op een nieuwe revolutie annex burgeroorlog af te stevenen. Krijgen de Fransen –en met hen de andere West Europeanen- dan hun inmiddels door het linksgroene/liberale/islamitische pact begraven ‘liberté, égalité en fraternité’ terug, of wordt het definitief een onderworpen provincie in het Islamitische Sharia Kalifaat?

Xander

(1) Armstrong Economics
(2) Gatestone Institute
(3) Afbeelding: Embed from Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

https://www.xandernieuws.net/algemeen/i ... het-leger/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Bericht door Pilgrim »

De moderne “fijngevoeligheid”

Geplaatst op 25 oktober 2019

Afbeelding

De moed zinkt de columnist Jan Roos soms in de schoenen, zegt deze moedige strijder voor het behoud van het gezonde verstand in een maatschappij, waarin dat verstand nog richting aan ons handelen geeft. De voortgang van de waanzin die ons door links wordt opgedrongen, is echter niet werkelijk onbegrijpelijk. Dat gezonde verstand in de maatschappij begon namelijk al te verdampen in eind jaren zestig, toen het opvoedkundige werk van ultralinkse aanhangers van de “Frankfurter Schule” succes opleverde, overal waar sprake was van kennisoverdracht. De radicale processen die zich in die tijd voltrokken, lieten geen sector in de samenleving onberoerd en dat was ook de achterliggende gedachte van de “Frankfurters”.

De zestiger jaren waren dynamisch. In de maatschappij volgde de ene na de andere verandering op allerlei gebied. Dat leidde tot gevoelens van opwinding, euforie en hoop op betere tijden. Inzicht in de krachten die aan het werk waren, hadden de burgers onvoldoende. De dingen die wij heden ten dage meemaken, zijn als het ware de planten die opgroeien uit het zaad dat in de zestiger jaren werd gezaaid. Om de aard van de voedingsbron van alle vernieuwingen goed te begrijpen, moet je een bekende uitspraak in gedachte houden: AAN DE VRUCHTEN HERKENT MEN DE BOOM. Wij zien meer en meer vormen van vernieuwde inzichten – vruchten van de zaden die in de zestiger jaren werden gezaaid- die ons welzijn als individuen en als staat naar de knoppen zullen helpen.

De nieuwe uitingen van progressief denken die wij nu zien, laten een manier van leven en denken zien die niets meer gemeen heeft met de jaren waarin de zogenaamde studentenopstanden uitbraken, waarin de ballast van de oude tijden overboord werd gegooid.

De Judeo-christelijke inspiratiebronnen, die de westerse wereld eeuwenlang hadden gevormd en zeer hadden geïnspireerd en in veel opzichten hadden verrijkt, werden belachelijk gemaakt en alle opvattingen die daaraan waren ontleend werden ter discussie gesteld en afgeschilderd als niet meer behorende bij de nieuwe wereld die ontstond. De bedoeling van deze opvatting was duidelijk: de linkse wereldverbeteraars wilden het Westen ontdoen van een KERNWAARDE die tot de westerse identiteit behoorde.

De voormalige D’66-leider Alexander Pechtold heeft meerdere malen benadrukt dat wij nooit weer behoorden terug te keren “naar de jaren vijftig”. De breuklijn in onze culturele ontwikkeling ligt inderdaad ergens in de jaren zestig. Godsdienst was niet meer van deze tijd, en met het verwerpen van de godsdienst belandden ook vele maatschappelijke vormen van ordening op de schoothoop.

Wanneer men een kernelement van een maatschappij wegneemt ontstaat er een leemte in de manier van denken en handelen. Een leemte zal altijd opgevuld worden, zodat de richting die de maatschappij verder in zal slaan wordt gewijzigd.

Wij leven nu in een maatschappij die naar regelloosheid, zwak bestuur neigt en naar hedonisme dat tot verslapping in de weerbaarheid leidt. Deze verslapping blijkt hieruit dat men in het moderne denken meent volstrekt tegenstrijdige opvattingen moeiteloos samen te voegen.

In religieus opzicht wordt de leemte die het verzande christendom achterlaat razendsnel opgevuld door de geïmporteerde mensenmassa’s uit merendeels islamitische landen en door aanhangers van de islam die hier al langer wonen. De islam past daarbij een demografische tactiek toe: per gezin worden veel meer moslims verwekt dan in de gezinnen van de gezeten burgerij. Getalsmatig zullen de inwoners van Europa worden overtroefd indien men de instroom niet afstopt. Aan de leiband van de pro-islam gezinde EU onderneemt men NIETS tegen deze ontwikkeling. Wij moeten dus stellen dat Brussel onze ondergang beoogt. Dat hier duidelijk verzet tegen moet ontstaan, kan ieder begrijpen. De confrontatie met de “nieuwe Europeanen” loopt al te vaak heel slecht af voor vrouwen en meisjes en ouden van dagen. Ook dat weet de EU, maar daar onderneemt men NIETS tegen.

De verwarring wordt nog groter wanneer wij zien welke immense druk er uit de liberaal linkse hoek wordt uitgeoefend op de zittende bevolking: fake nieuws, gedram over racisme, genderneutraliteit en het “klimaatprobleem” en de aanpassingen die worden geëist om al deze “VRESELIJKE” problemen het hoofd te bieden, zouden ons hele bestaan wel eens economische en sociaal dramatisch de das om kunnen doen en ons volledig van onze vrijheid kunnen beroven. En andermaal blijkt ook hier dat onze ruggengraatloze slaven van Brussel niet met oplossingen komen die werkelijk tot wezenlijke oplossingen leiden en het welzijn van ons volk intact laten. De twee beïnvloedingsstromen – islam en liberaal-links met groene accenten erin – bevatten bovendien elementen die tot grote botsingen onderling gaan leiden.

CONCLUSIE: onze maatschappij heeft in de zestiger jaren ingestemd met een linkse koers die onze eeuwenoude cultuur en identiteit de nek heeft omgedraaid. Ons land is dus stuurloos en onderwerpt zich aan een Brusselse dictatuur die dezelfde fouten maakt, maar meent dat de Europese bevolkingen door middel van een dictatuur koest kunnen worden gehouden.

Wel, cynische Brusselse warhoofden hoeven er niet noodzakelijkerwijs in te slagen ons blijvend onder de knoet te houden, maar zij kunnen het ons nog moeilijk genoeg maken. HOE moeilijk hangt af van de vraag of onze natie weer ontwaakt en weer zelfbewust kan worden. Dat ligt aan de burgers zelf. Wie nu nog niet beseft wat ons wacht, moet maar verder dutten.

Door: “Henk V.”

https://ejbron.wordpress.com/2019/10/25 ... oeligheid/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Bericht door Pilgrim »

Europa wordt het nieuwe Midden-Oosten en Rusland zal zegevieren

Door: Juliaan van Acker, 14:18, 15 november 2019

Afbeelding

‘Wat Macron voorstelt biedt geen oplossing’

De toekomst van de westerse beschaving hangt niet in de eerste plaats af van de NAVO die ons moet verdedigen tegen vijandelijke mogendheden, maar eerder van wat zich in onze geesten voordoet. In een geruchtmakend interview (The Economist, 9 november) zegt de Franse president Macron dat Europa uitermate fragiel is en zich bevindt aan de rand van de afgrond. Europa wordt te zeer gezien als een markt en niet als een gemeenschap. Volgens Macron moet Europa meer een politiek project worden, als een gemeenschap die wordt gekenmerkt door solidariteit en gelijkgestemdheid in het politieke denken. Het lijkt mij dat de oplossingen die Macron voorstelt, het omgekeerde effect kunnen hebben. In deze bijdrage bespreek ik de kernthema’s van dit interview en trek daaruit een aantal conclusies.

Waarom is Europa zo fragiel geworden? Dat heeft volgens Macron meerdere oorzaken. Ten eerste speelt Europa geen rol van betekenis in de polarisatie tussen Amerika en China. Naast het autoritaire Chinese regime zijn er ook in de buurlanden van Europa – Rusland en Turkije – autoritaire leiders aan de macht. De onrust in het Midden-Oosten is onheilspellend en binnen Europa is er de dreiging van een religieuze ideologie. Er is tenslotte ook een interne crisis in Europa door het opkomend nationalisme en populisme, de verarming van de middenklasse, door de tegenstellingen tussen de landen van Noord-Europa en die van het zuiden of tussen West-Europa en de landen die behoorden tot het Oostblok. Europa wordt steeds moeilijker om te regeren. Dat zien we ook in de binnenlandse politiek van meerdere Europese landen, waar coalitieregeringen vrij machteloos zijn of waar opstanden, zoals die van de Gele Hesjes of van de boeren, nauwelijks in de hand kunnen worden gehouden.

Hoe komt het, vraagt de Franse president zich af, dat wij in de jaren 90 zo zelfzeker waren – het einde van de geschiedenis leek gerealiseerd met de overwinning van de westerse, democratische waarden – en we nu zitten in een puinhoop? De democratie zit in een diepe crisis. De enen zoeken de oplossing in meer isolationisme en protectionisme, anderen verlangen naar een meer autoritair regime.

De oplossingen die Macron voorstelt zijn voorspelbaar, maar weinig vertrouwenwekkend. Volgens hem moet Europa soeverein worden. Dat kan door een sterk Europees leger op te bouwen want de NAVO is hersendood, door de nadruk op technologische ontwikkeling en door zelf te investeren in plaats van al ons spaargeld te beleggen in Amerikaanse staatsobligaties. Europa moet niet dezelfde politiek voeren als Rusland, waar immigratie wordt verhinderd door een orthodox conservatief beleid, maar de realpolitiek vereist dat Europa een partnership aangaat met Rusland.

Het venijn ligt in Macron’s visie over de Russische politiek. De vergrijzing zal Rusland fataal worden doordat immigratie wordt verhinderd. Dit lijkt logisch, maar mijn persoonlijke overtuiging is dat massa-immigratie uiteindelijk de westerse beschaving de das zal omdoen. Ieder weldenkend mens weet dat de economische groei niet is vol te houden, maar niemand trekt daaruit de politieke consequenties. Het nieuwe economisch model dat er ooit zal moeten komen, zal in landen die de massa-immigratie hebben toegestaan leiden tot vreselijke armoede en werkloosheid. Europa is nu al op weg het nieuwe Midden-Oosten te worden en dan zal er niets meer te redden zijn. Rusland en landen zoals Japan en China zullen hieraan ontsnappen en uiteindelijk zegevieren.

Macron heeft gelijk als hij zegt dat Europa meer een gemeenschap moet worden, gebaseerd op solidariteit. Wat hij voorstelt zal die solidariteit echter ondermijnen. Europa heeft behoefte aan een nieuwe geest of liever: de waarden waarop de Europese beschaving op gefundeerd is, moeten opnieuw met alle kracht worden verdedigd. Eerst moeten we ons goed realiseren wat onze waarden de afgelopen decennia zo diepgaand heeft beschadigd.

Ik neem als voorbeelden de allerbelangrijkste waarden van vrije meningsuiting, kritisch denken en zich voor anderen verantwoordelijk voelen. De eerste twee waarden die aan de basis liggen van de democratie, hebben we aan Rome te danken en de laatste waarde aan Jeruzalem. Het christendom is ontstaan in een imperium waar het Romeins recht gold, met als gevolg dat de christenen hebben geleerd ‘aan de keizer te geven wat aan de keizer toekomt en aan God wat God toekomt’. De scheiding van Kerk en Staat werd hier geboren. In de islamitische wereld is dat absoluut niet het geval. Alleen de goddelijk wet is legitiem en door mensen gemaakte wetten zijn haram. Zolang de islamitische landen geen macht hadden, had Europa daar geen last van. Nu bijna honderd miljoen moslims zich in Europa hebben gevestigd, hebben we het paard van Troje binnengehaald. De goddeloze westerlingen die hun eigen wetten aan de moslims willen opleggen moeten worden gestraft en dat zullen ze weten!

Een andere oorzaak van de ondermijning van westerse waarden ligt vreemd genoeg in de zogenaamde Rechten van de Mens. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie en gelijke rechten voor alle mensen leggen de staat de verplichting op die rechten te bewaken. Ten koste waarvan? Er mag bijvoorbeeld niet gediscrimineerd worden, want dat zou ten koste gaan van de gelijkheid van alle mensen. Discriminatie is een misdrijf geworden en de lijst van mogelijke vormen van discriminatie wordt steeds langer: discriminatie op grond van sekse, ras, identiteit, religie, seksuele geaardheid, en de rest zal volgen. Er wordt hier een sociale orde opgedrongen die de soevereiniteit van het individu aantast. Wie zich niet gedraagt conform die sociale orde is een homofoob, een islamofoob of wordt een andere vorm van haat en afkeer toegedicht. Niemand is nog veilig in deze krankzinnig geworden wereld. De enigen die wel gediscrimineerd mogen worden zijn blanke conservatieven met rechtse denkbeelden.

De Rechten van de Mens tasten ook de vrije meningsuiting aan want zodra iemand zich beledigd of gediscrimineerd voelt, kan hij een klacht indienen. Het gevolg hiervan is dat velen zichzelf censureren. Dat geldt niet alleen voor de MSM, maar helaas ook voor de universiteiten. Volgens de Britse filosoof Roger Scruton zijn het juist de universiteiten die een bastion van de vrije meningsuiting en van het kritisch denken zouden moeten zijn. Wee echter de hoogleraar die over gender, homoseksualiteit of de islam iets durft te zeggen dat niet strookt met de door de respectievelijke lobby’s opgelegde doctrine. De ‘Rechten van de Mens’-doctrine heeft volgens Scruton geleid tot een cultuur van intimidatie en zelfcensuur. Zonder dat we het beseffen leven we meer en meer in een totalitair regime. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft de plaats van de Inquisitie ingenomen.

Met dit laatste kom ik tot de kern van mijn betoog. In Europa moet een nieuwe geest gaan waaien. De fout die Macron, de meeste andere Europese regeringsleiders en de technocraten in Brussel maken is te denken dat de vrije markteconomie de sleutel biedt voor de oplossing van de hedendaagse problemen. De massa-immigratie moet vanuit deze optiek de gevolgen van de vergrijzing oplossen en investeren door de staat in grote infrastructurele werken zal de economische groei stimuleren.

Traditionele economische wetmatigheden gelden echter steeds minder. Onze planeet raakt uitgeput, het klimaat verandert en door nieuwe technologieën worden miljarden mensen economisch gezien nutteloos. We moeten durven te denken buiten de platgetreden paden. Het lijkt paradoxaal, maar dit zal pas lukken als we de traditionele waarden van de Europese beschaving nieuw leven in blazen. We moeten als Europeanen onze soevereiniteit koesteren en dat kan alleen in vrije en onafhankelijke landen, met burgers die zelf in volle vrijheid kunnen bepalen hoe en met wie ze willen leven. In dat Europa is er geen plaats voor de islamitische ideologie.

Onze wetten moeten noch van God, noch van een anonieme autoriteit aan ons worden opgelegd. Net zoals de Common Law in Engeland moet de wetgevende macht bij de burgers zelf liggen, met een wetgeving die bottom-up tot stand komt. Maar het essentiële is dat we de ethiek, die we te danken hebben aan het christendom, respecteren: dit betekent dat elk individu verantwoordelijk is voor zijn medemensen, ook voor de toekomstige generaties. De huidige economie is een afgodendienst voor de Mammon. De nieuwe economie moet een dienst zijn voor de mensheid.

Macron is niet alleen een investeringsbankier geweest, maar heeft ook filosofie gestudeerd. In plaats van een president voor de rijken, kan hij beter de filosoof van het volk worden. Een filosoof die verwoordt wat het volk wil en daarmee de politiek inspireert.

https://tpo.nl/2019/11/15/europa-wordt- ... egevieren/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Bericht door Pilgrim »

Het explosieve mengsel van de Verlichting en islam (1)

Door: Juliaan van Acker, 17:03, 06 januari 2020

Afbeelding

‘Ofwel verliest het Westen de oorlog, ofwel verliest zij haar identiteit’

De Verlichting heeft de scheiding tussen kerk en staat gebracht. Dat was een groot goed omdat hierdoor de godsdienstoorlogen werden stopgezet. Volgens sommige historici werd tijdens die oorlogen de helft van de bevolking van Duitsland uitgeroeid. De Vrede van Westfalen (1648) bracht een einde aan die verschrikkingen. Elk voordeel heeft echter zijn nadeel. De Verlichting creëerde de seculiere staat, het materialisme en het kapitalisme. Niets was er om deze ontwikkeling af te remmen, zodat we nu te maken hebben met een planeet die aan het uitsterven is en onleefbaar dreigt te worden.

Een ander probleem is dat de Verlichting slechts in het Westen heeft plaatsgevonden. In een groot deel van de wereld is er geen sprake van een scheiding tussen kerk en staat. Religie speelt daar nog steeds de hoofdrol. Met de massa-immigratie is in het Westen een bevolkingsgroep ontstaan die zich tot doel stelt Gods wil op aarde te vestigen. Dit gevaar wordt door de gevestigde macht niet gezien, omdat zij zich niet kunnen voorstellen dat nu nog een godsdienstoorlog wordt gevoerd.

Volgens de Amerikaanse miljardair en activist Peter Thiel in zijn essay The Straussian Moment hebben de terroristen en de islam de religie teruggebracht in een continent dat zich geen zorgen meer maakte over godsdienstoorlogen. Om die reden wordt voortdurend ontkent dat het gaat om een strijd tegen de islam. Terroristen en fundamentalistische moslims benadrukken daarentegen dat het gaat om een strijd tegen het decadente Westen. Vanuit het westerse gedachtengoed is een oorlogsverklaring tegen de islam ondenkbaar. Men denkt dat het hier slechts gaat om een handjevol psychopaten. We worden zenuwachtig bij de gedachte dat het zou gaan om een breed gedragen strijd.

Onder moslims heerst een religieuze en politieke opvatting van de realiteit. De strijd tegen het Westen is daarom belangrijker dan de kwestie van leven en dood. Allah zal na de dood oordelen over hoe een moslim zich in deze strijd heeft gedragen. In radicale tegenstelling tot deze opvatting wordt in de westerse samenleving het leven op aarde meer gewaardeerd dan de dood en wat daarna komt. Hieruit volgt de neiging om de confrontatie te vermijden. De vijand wordt genegeerd en volgens Thiel zal de vijand daarom winnen. Voor moslims is het afschuwelijk om ons zo te zien genieten van het leven en alles te doen wat Allah heeft verboden.

Dit fundamenteel verschil in levensopvatting tussen moslims en de westerse verlichte mens leidt tot een onoplosbaar dilemma. Indien we de strijd zouden aangaan met dezelfde wreedheid als waarmee de moslims ons willen bestrijden, dan verliezen we wat het moderne Westen onderscheid van de islam. Ofwel verliest het Westen de oorlog, ofwel verliest zij haar identiteit.

Hoe kunnen we ons bevrijden uit dit dilemma? Een herwaardering van de verlichtingsidealen ligt voor de hand. Het Westen heeft echter het geloof in zichzelf verloren. Onze beschaving wordt gereduceerd tot entertainment. We amuseren ons tot we erbij neervallen. Netflix, citytrips, games, sportevenementen en de soap rondom Bekende Nederlanders vullen elke minuut van de dag. We delen lief en leed tot de dood ons scheidt, maar de liefde is amusement, leed is de treurigheid in Star Wars en de dood wordt weggemoffeld.

Ligt de oplossing in een terugkeer naar de christelijke traditie, omdat daar de wortels van onze beschaving liggen? Dit is onmogelijk. Religie is ook entertainment geworden. Onlangs zag ik een bijeenkomst van Evangelicals for Trump in Miami, waar president Trump een toespraak zou houden. Dat begon met een gebed waarbij enkele voorgangers achtereenvolgens aan het woord kwamen. We weten dat die voorgangers multimiljonair zijn. Het ging er vrij hysterisch aan toe, een paar vrouwen hielden de president stevig vast en streelden zijn arm. Trump zelf stond er beteuterd bij. Het publiek genoot van het spektakel en joelde bij elke kreet van ‘America is great’ en ‘God bless America’.

Gelukkig zijn er in het Westen voldoende bewegingen en actiegroepen die de van oorsprong christelijke waarden, meestal onbewust, verdedigen. De strijd om de mensenrechten, om respect voor het individu, voor gelijkwaardigheid van alle mensen ongeacht hun ras of geloof, tegen elke vorm van onrecht, tegen de doodstraf of voor de bescherming van de schepping en voor een rechtvaardiger verdeling van de welvaart is de ware toepassing van evangelische waarden. Of de actievoerders dat nu al of niet doen in naam van de religie doet er niet toe. Wat echter ontbreekt is politiek staatsmanschap om deze waarden te verdedigen tegen elke ondermijning ervan.

Staatsmanschap is in deze tijd ver te zoeken. Churchill en De Gaulle waarschuwden in de felste bewoordingen voor de islam. Zij waren de laatste staatsmannen die Europa heeft gekend. Er is dringend behoefte aan Europese leiders met een visie en die van daaruit de oplossing niet uitsluitend zoeken in economische en technologische interventies. We kunnen de massa-immigratie bijvoorbeeld niet tegengaan met een geldstroom naar het zuiden en met ontwikkelingshulp. Dat geld komt terug naar Zwitserse bankrekeningen en de ontwikkelingshulp heeft niet geleid tot een economische verbetering.

Een soort Vrede van Westfalen waarbij de politiek wereldwijd wordt afgewezen, biedt evenmin een oplossing. Politiek zou dan vervangen worden door een wereldomvattende economische en technologische organisatie, zoals de handelsverdragen en de informatietechnologie al laten zien. Dit leidt tot een artificiële wereld met een religie van de commercie en de techniek, een geloof in de onbeperkte macht van de mens over de natuur en onbeperkte mogelijkheden tot verandering en voor geluk. Dit is de wereld van de Antichrist. De Antichrist vervalst de wereld tot een herschepping waar de natuur onderworpen is aan de mens om aan al zijn behoeften te voldoen. De Antichrist plant alles, voorziet alles, brengt veiligheid, comfort en zorg. Hierdoor verdwijnt de menselijkheid van de mens. De menselijke mens geeft prioriteit aan het ethisch appel om het goede voor de medemensen te doen, boven het bevredigen van zijn eigen behoeften.

De staatsman die Europa kan redden van de ondergang zal de (op het christendom gefundeerde) ethiek terugbrengen in de politiek en de economie. Dit betekent dat er geen plaats is voor een bevolkingsgroep die de Europese ethiek ondermijnt met daaraan tegengestelde waarden en normen. Dit betekent echter ook dat deze staatsman er alles zal aan doen om die bevolkingsgroep bij te staan bij de opbouw van hun eigen beschaving. Voltaire zou hebben gezegd: “Ik ben het niet eens met wat u zegt, maar ik zal het recht om het te zeggen tot de dood toe verdedigen”, nu zou gezegd kunnen worden tot de moslims: “Ik ben het niet eens met uw religie, maar ik zal het recht om een eigen beschaving op te bouwen tot de dood toe verdedigen”, met als concreet voorbeeld: “U bouwt hier geen moskeeën, maar wij zullen er alles aan doen om u solidair te ondersteunen bij de opbouw van uw landen”.

In een volgende bijdrage wil ik aantonen welke opvallende gelijkenissen er zijn tussen de ondergang van het Romeinse Rijk en de ontwikkelingen die nu in de westerse beschaving aan de orde zijn.

Dit is deel één van een tweeluik.

https://tpo.nl/2020/01/06/het-explosiev ... n-islam-1/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Bericht door Pilgrim »

Het explosieve mengsel van de Verlichting en islam (2)

Door: Juliaan van Acker, 18:47, 07 januari 2020

Afbeelding

‘Het verzwakte Westen staat machteloos tegenover een imperialistische islam’

Velen leggen de oorzaak van de ondergang van het Romeinse Rijk bij de inval van de barbaren. Het is beter de vraag te stellen waarom de barbaren dit rijk konden binnenvallen en Rome veroveren. Waarom was er geen weerstand? Hoe kon het dat één van de imperia dat het langst heeft geduurd, namelijk duizend jaar, zo makkelijk veroverd kon worden? De ondergang van het Romeinse Rijk verliep zeer snel met ongehoorde gevolgen. Op het hoogtepunt, in het jaar 70 voor Christus, had Rome één miljoen inwoners. Niet lang na de plundering door de barbaren was Rome niet veel meer dan een dorp met 17.000 inwoners.

Volgens de Amerikaan Lawrence Reed, een econoom en historicus die als journalist gedurende 25 jaar de gehele wereld heeft doorkruist, is de ondergang van het Romeinse Rijk het gevolg van drie factoren. Deze geschiedenis is een les voor onze tijd en zou best van toepassing kunnen zijn voor de ondergang van de westerse beschaving. Om die reden ga ik hier wat dieper op in. Op het eind wordt een voorstel geformuleerd om de strijd die volgt uit de onverenigbaarheid van onze Europese waarden en de islam te vervangen door een vorm van samenwerking. Dit laatste biedt een kans om de ondergang te vermijden.

Opvallend is dat Reed de oorzaak van het einde van het Romeinse Rijk niet ziet in invallen van buitenaf, maar door een verval van binnenuit. Ten eerste was er een verval van de moraal dat leidde tot een klassenstrijd, oorlogen die veel geld kostten en hoge belastingen. Een tweede oorzaak was het despotisme waarin de oorspronkelijke republiek was uitgemond. De Romeinen hadden nochtans de republiek gesticht om te voorkomen dat de macht bij één man was geconcentreerd. De macht werd verdeeld. Er waren instellingen, zoals de senaat, – die nog steeds het voorbeeld zijn voor onze tijd -, en waarvan de leden benoemd werden voor een bepaalde tijd. Er was in de republiek respect voor het individu, voor het particuliere eigendom en er was relatieve vrijheid. De economie bloeide. Met de machtsovername door een despoot werd de absolute macht geclaimd. Alle macht ging naar de centrale regering en de verantwoordelijkheid van het individu, het gezin en de samenleving verschoof naar de staat. Hoe groter de regering werd, hoe corrupter zij werd. Wie de macht heeft trekt zijn vrienden aan om de macht te verdelen. Lobbyisten krijgen vrij spel. Het gevolg hiervan was een slecht management onder slechte leiders. Bekwame mensen die iedereen graag aan de leiding zou willen zien haken af omdat ze aan deze smerige politiek niet willen meewerken. Als laatste oorzaak ziet Reed de wetgeving die meer en meer gericht was op het bevoordelen van individuen en bepaalde groepen. Uiteindelijk ontstond een monsterlijke dictatuur waarin er geen vrije meningsuiting meer was. Ook toen was er de dwang van het politiek correcte denken.

De laatste eeuw van het Romeinse Rijk werd gekenmerkt door (1) geldverslindende oorlogen; (2) een welvaartsstaat die onbetaalbaar was geworden, alle zorg werd verwacht van de Staat ten koste van de individuele verantwoordelijkheid en (3) politici die kost wat kost de macht in handen wilden houden en om die reden anderen omkochten. Hierdoor ontstond grote ongelijkheid tussen arm en rijk en tussen diegenen die de macht in handen hadden en de rest van de bevolking.

Deze laatste drie factoren vertonen een opvallende gelijkenis met wat nu gaande is in de westerse samenleving. Triljoenen worden besteed aan bewapening en aan oorlogvoeren; de welvaartsstaat is eveneens onbetaalbaar geworden en de voorzieningen kunnen de vraag naar zorg niet meer aan; de kloof tussen arm en rijk en tussen de elite in Brussel of in Den Haag en de rest van de bevolking is dieper dan ooit te voren. De macht wordt meer en meer geconcentreerd. De wetgeving wordt in sterke mate beïnvloed door lobbyisten van oppermachtige multinationals. Na hun politiek mandaat kunnen politici rekenen op een lucratieve baan in het bedrijfsleven. Rechters hebben een te grote invloed op de politiek. Het Europees Hof van de Rechten van de Mens opereert als een soort inquisitie die mensen dwingt tot politiek correct handelen. Kortom, onze tijd vertoont zulke grote gelijkenissen met de laatste eeuw van het Romeinse Rijk, dat we hieruit wel de les moeten trekken dat het verval van de westerse beschaving onvermijdelijk is.

Zo ontstond in Europa een situatie waarbij de islam vrij spel kreeg. Deze imperialistische religie vindt geen weerstand in een Europese Unie en in landen zonder leiders die de bevolking weten te inspireren voor de christelijke of humanistische moraal. Willen we de ondergang van het Avondland voorkomen dan zullen we een radicaal andere koers moeten varen.

We staan voor een tweespalt. Ofwel wordt de 21ste eeuw de eeuw van de door de mensen veroorzaakte apocalyps, ofwel wordt dit de eeuw van de spiritualiteit waarin de ethiek de politiek en de economie zal bepalen. Dit laatste zal lukken als de Europeanen en de moslims de handen ineen slaan. Aan de ene kant kan een Europese confederatie van natiestaten de voorwaarden creëren van een door de christelijk-humanistische ethiek geïnspireerde politiek. Aan de andere kant kunnen de moslims zich verenigen binnen een Groot Islamitisch Kalifaat in het Midden-Oosten. Als dit is gerealiseerd kan een alliantie van Europa en het kalifaat een doorslaggevende factor worden in de wereldpolitiek. Dan staat de mensheid sterker tegenover de uitdagingen van deze eeuw ten gevolge van de klimaatverandering. Ook zal deze alliantie zwart Afrika een betere toekomst kunnen bieden, want daar ligt een enorm onontgonnen menselijk potentieel. Welke staatsman maakt Europeanen en moslims bewust van deze hoopvolle optie?

Dit is deel twee van een tweeluik. Lees hier deel 1.

https://tpo.nl/2020/01/07/het-explosiev ... e-islam-2/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8876
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Bericht door xplosive »

Ik heb de indruk dat het voorgaande in tweeën opgesplitste artikel "Het explosieve mengsel van de Verlichting en islam" voortkomt uit links onrealistisch wensdenken daar waar ik onder meer het volgende lees als slot van het artikel :
Dit laatste zal lukken als de Europeanen en de moslims de handen ineen slaan. Aan de ene kant kan een Europese confederatie van natiestaten de voorwaarden creëren van een door de christelijk-humanistische ethiek geïnspireerde politiek. Aan de andere kant kunnen de moslims zich verenigen binnen een Groot Islamitisch Kalifaat in het Midden-Oosten. Als dit is gerealiseerd kan een alliantie van Europa en het kalifaat een doorslaggevende factor worden in de wereldpolitiek. Dan staat de mensheid sterker tegenover de uitdagingen van deze eeuw ten gevolge van de klimaatverandering. Ook zal deze alliantie zwart Afrika een betere toekomst kunnen bieden, want daar ligt een enorm onontgonnen menselijk potentieel. Welke staatsman maakt Europeanen en moslims bewust van deze hoopvolle optie?
De islam moet worden uitgeroeid en als dat niet kan lukken dat moet de islam verregaand gemarginaliseerd worden. Een islamitisch kalifaat in de wereld kunnen we missen als kiespijn.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Bericht door Pilgrim »

xplosive schreef:Ik heb de indruk dat het voorgaande in tweeën opgesplitste artikel "Het explosieve mengsel van de Verlichting en islam" voortkomt uit links onrealistisch wensdenken...
Die indruk had ik zelf ook! Maar, och... het is maar een opinie. :wink2:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Bericht door Pilgrim »

ISLAM...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7919
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Bericht door hans van de mortel »

Afbeelding

Beschavingen gingen onder aan zelfgenoegzaamheid.

Wanneer de regering van een democratische staat, met een autochtone bezetting, niet ziet, niet weet, niet kan begrijpen dat moslims een afgrijselijk naargeestig mislukte mensensoort zijn, dan heb ik daar zo mijn eigen gedachten over.

Hoogste tijd voor de teloorgang.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Bericht door Pilgrim »

De ware oorzaak...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10416
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Bericht door sjun »

Er zijn nog wel wat oorzaken aan te wijzen. De tirannie van het politiekcorrectisme gecombineerd met Al-Hijra en al te open grenzen.
:greeting2:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Bericht door Pilgrim »

De culturele zelfmoord van het Westen

Geplaatst op 14 april 2021

Afbeelding
Dante met de “Goddelijke Komedie” in zijn hand.

De historicus de Voogd doceert aan het “Institut d´études politiques de Paris”. Nadat een uitgever in Nederland Dante´s Goddelijke Komedie liet herschrijven om negatieve verwijzingen naar de islam te verwijderen, plaatste hij deze daad in de context van een omvattende strijd tegen het Europese cultuurerfgoed die op dit moment zou plaatsvinden. Hij beoordeelt deze en gelijksoortige daden als een “vorm van culturele zelfmoord”.

De uitgever zou door zijn handelen op Orwelliaanse wijze “het literaire cultuurerfgoed” zelf in de vorm van een van de belangrijkste werken van het cultuurerfgoed van het Avondland hebben aangevallen. De Goddelijke Komedie zou “een van de meest symbolische en perfecte uitdrukkingsvormen” van dit erfgoed zijn en zou hier plaatsvervangend voor dit erfgoed zijn aangevallen.

Het voorval zou in de context staan van de “Cancel Culture”, die alles zou willen verbieden wat de gevoeligheden en de culturele aanspraken op dominantie van de door haar als geprivilegieerd beschouwde groepen zou kunnen tegenspreken.

De desbetreffende campagnes zouden zich direct en uitsluitend richten tegen “de klassieke wetenschappen en het christelijke cultuurerfgoed” en niet tegen “de homofobie, het racisme of de vrouwenvijandigheid in andere culturen”. De bewering van activisten, die deze wantoestanden zouden willen bestrijden, beschouwt de Voogd daarom als voorgewend.

Het zou opvallen dat dit activisme voor een groot deel “uitgaat van de mensen van de westelijke wereld zelf”, zodat men het “een vorm van culturele zelfmoord moet noemen”.

Achtergrond en beoordeling
De hierboven beschreven ingreep in het werk van Dante is uniek in Europa en markeert een nieuw escalatieniveau in de strijd tegen het christelijk erfgoed van Europa, ook al heeft de uitgeverij haar beslissing op grond van de heftige kritiek op haar maatregelen inmiddels blijkbaar weer ingetrokken en de door haar als aanstootgevend gevoelde delen van het werk in plaats daarvan nu wil voorzien van een waarschuwing.

Paus Franciscus had onlangs met het oog op de 700e herdenkingsdag van de dood van Dante een apostolisch schrijven gepubliceerd, waarin hij hem als “profeet” schatte en zich aansloot bij de honderd jaar geleden door paus Benedictus XV, geschreven woorden, die Dante neerzetten als christelijk schrijver die “de verheven mysteries van het geloof” evenals de christelijke idealen “in bijna goddelijke verzen bezong”. Kurt Flasch, die het werk in 2015 opnieuw had vertaald, waardeerde Dante als “conservatief revolutionair” die de decadente cultuur van het laatmiddeleeuwse Florence door impulsen van het Avondland wilde vernieuwen.

Ideologisch gemotiveerde ingrepen in literaire of andere werken zijn in communistische landen zoals China een gangbare praktijk. Ook in Europa eisten activisten in de afgelopen jaren steeds opnieuw zulke ingrepen, wat vooral kinderboeken betrof, bijvoorbeeld in de boeken van Astrid Lindgren. Achter deze ingrepen zitten vaak activisten zoals de racismeonderzoeker Wolfgang Benz, die beweerde dat bijvoorbeeld het werk van Astrid Lindgren “vol zouden zitten met ressentiment” en gekenmerkt zouden worden door “koloniaalracisme”. Ook de “Goddelijke Komedie” is al lange tijd het doelwit van activisten, die haar inhoud als “islamofoob” afwijzen en o.a. eisen haar niet meer in het schoolonderwijs te gebruiken.

Ulrich Greiner had ideologische ingrepen in werken van de literatuur als “een misdaad op de literatuur” beoordeeld en erop gewezen dat George Orwell in zijn roman “1984” een totalitaire staat had beschreven, die boeken zou herschrijven om hun inhoud ideologisch conform te maken. In Orwell´s boek zegt een van de karakters hier over:

“Ben je je er van bewust dat het verleden inderdaad werd uitgewist? Alle documenten zijn of vernietigd of vervalst, elk boek heeft men herschreven, elk schilderij opnieuw geschilderd, elk monument, elke straat en elk gebouw een andere naam gegeven, elke datum veranderd. De historie is opgehouden te bestaan.”

Volgens Greiner zou men op dit moment niet te maken hebben met totalitaire toestanden respectievelijk met Orwell´s “grote broer”, maar met de “kleine broer” van de politieke correctheid:

“Diens onafgebroken activiteit zou men echter niet moeten onderschatten. Hij realiseert zich in het doen van die talloze, vaak door de staat gesteunde moralisten, die in een hogere opdracht, of dit nu feminisme, antisemitisme of antiracisme is, ageren en die met ideologisch scherpgestelde nachtkijkers duistere afwijkingen van het pad de rechtvaardigen onmiddellijk onthullen.”

Aan de strijd tegen reële misstanden zou dit echter niets bijdragen, omdat “die van haat vervulde knokkers”, waartegen zich zulke ingrepen zouden richten, “hun moorddadige ideeën zeker niet door de in verkeerde banen geleide lectuur” van literaire klassieken zouden hebben gekregen.

De publiciste Birgit Keller had in haar beoordeling van het actuele voorval verwezen naar de zin van de historicus Arnold Toynbee: “Civilisaties sterven niet, ze plegen zelfmoord”. Ze plaatst het voorval bovendien in de context van andere tegen het Europese cultuurerfgoed gerichte acties, zoals de verwijdering van componisten zoals Beethoven en Mozart uit het leerplan van de studierichting muziek van de Oxford University. Deze zou ermee gemotiveerd zijn dat het om “blanke, Europese muziek uit de tijd van de slavernij” zou gaan. Als bijzonder problematisch beoordeelt zij dat deze “zelfvernietiging van cultuur en traditie” nauwelijks op tegenstanders zou stuiten om paal en perk aan haar te stellen.

Bron: renovatio.org

Door: Christophe de Voogd

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2021/04/14 ... et-westen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Bericht door Pilgrim »

Weg met ons!

Geplaatst op 21 mei 2021

Afbeelding

Veel mensen zien dat Europa steeds verder islamiseert. Hele wijken en soms steden veranderen in kasbah’s: door de islam ommuurde vestingen waar het christendom en judaïsme zijn verdreven. De islam maakt er zelf ook geen geheim van dat hij de wereld wil veroveren en precies die boodschap heeft met name Erdoğan regelmatig verwoord. Vele honderdduizenden moslimmigranten komen er jaarlijks bij en die ondermijnen het ’Europese gevoel’, het gevoel dat, hoewel er verschillen zijn tussen Europese landen, je je tóch ergens in Europa bevindt en NIET in Noord-Afrika of het Midden Oosten, waar vanaf minaretten wordt opgeroepen tot Middeleeuwse gewoontes en gebeden.

De invloed van de islam in Europa is de laatste jaren extreem voelbaar. “Islamisme” wordt opgedrongen en westerse normen en waarden verliezen terrein. Ze maken plaats voor hoofddoeken, moskeeën met minaretten, suiker- en offerfeesten, moslimpartijen, moslims op TV, moslims in de Tweede Kamer en de islamitische handleiding voor de omverwerping van de joods-christelijke cultuur in Europa in boekvorm ligt op de tafel naast de voorzitster van de Tweede Kamer.

De toenemende invloed van de islam in Nederland en Europa gaat hand in hand met een toename van onveiligheid t.g.v. discriminatie van vrouwen, homo’s, joden en christenen. Mensen durven niet meer over straat of ’s avonds de deur open te maken vanwege overvallen/verkrachtingen/mishandelingen of moord door licht- en donkergetinten. De codes voor terreurdreiging staan altijd in de hoogste of de op-een-na-hoogste fase. Bij enquêtes geven mensen aan angst te hebben voor bomaanslagen of onthoofdingen, omdat deze vreselijke dingen met regelmaat plaatsvinden.

Vanwege politieke correctheid proberen politici en opiniemakers al deze ellende goed te praten met domme argumenten en schotelen ze de mensen voor dat ZIJ het ZELF veroorzaakt hebben, doordat ze discrimineren en hun voorouders vier eeuwen geleden slaven kochten en verscheepten, of ze zwijgen en kijken weg. Maar nooit een woord over de gratis huisvesting, ziekenzorg, onderwijs en uitkeringen die honderden miljarden kosten, wat de Europeanen moeten ophoesten, ook nu in crisistijd. Hiervoor zijn D,66, GL, PvdA, SP, CU het CDA en de VVD schuld. Maar de verkiezingsuitslag was bedroevend: er zal in Nederland niets veranderen. Integendeel: de PvdA en GL staan te trappelen om mee te regeren. Er is weer teveel geluisterd naar de mooie praatjes van de beroepsleugenaars.

En waarom moet ik aan Newton denken? De 3e wet van Newton luidt: actie = – reactie. Als er een evenwicht wordt verstoord, ontstaat er door de kracht die dat deed een even grote tegenkracht. Als de natuur, waar de mens onderdeel van is, ons dit al laat zien, wat verwacht je dan eigenlijk? Niets anders dan: het ene extremisme roept het andere, tegengestelde extremisme op.

Afrikaans en Oriëntaals moslimextremisme en -terrorisme zijn de voedingsbodem voor het benadrukken van de Europese blanke achtergrond door sommige Europeanen. Ook dat zal weer een tegenreactie oproepen en zo gaat dat maar door en door, steeds feller en extremer. De zwakke overheden weten zich geen raad en de EU verandert in een tweede Republiek van Weimar. Ze hebben het islamisme gefaciliteerd en gesubsidieerd en daarmee ook het slapende nazisme wakker gemaakt. Nazi’s kunnen gelukkig nergens terecht. Tientallen miljoenen doden achtervolgen hen eeuwig en ze zullen hun ideologie van haat en moord nooit meer openlijk kunnen belijden. Daarom sluipen ze stiekem door achterdeurtjes binnen bij rechtse ledenpartijen. Af en toe verraden ze zich door stupide tweets of openlijke versprekingen. Geert Wilders heeft dit allemaal vooruit gezien en koos voor een partij met slechts één lid. Het nadeel daarvan is dat hij moeilijker mensen kan vinden om zijn partij mee te laten besturen/regeren. Het wegzetten door linkse kranten en omroepen van mensen die zich zorgen maken over de omvolking heeft een averechtse uitwerking.

De zo ontstane tegenwerkende kracht zal uiteindelijk resulteren in een ontlading. Stop daarom met het toelaten van mensen die uiteindelijk, als ze een meerderheid vormen, islamofascistische wetgeving willen invoeren en Europa daarmee cultureel terugsturen naar de achterlijkheden van de zevende eeuw, wat door honderden miljoenen Europeanen wordt gevreesd. De spanningen in de maatschappij zullen nog verder toenemen totdat er ergens een kritieke grens wordt overschreden. Daarbij kunnen gebeurtenissen escaleren en ‘Bataclan, Barcelona, Nice’, maar ook ‘Utøya en Christchurch’ zullen zich keer op keer gaan herhalen. De komende jaren zullen ook nog eens gekenmerkt worden door economische malaise, faillissementen, werkloosheid en misoogsten. De daardoor ontstane tekorten en armoede zullen nog fellere en heftigere reacties teweegbrengen en als de onvrede leidt tot massale protesten en zelfs plunderingen, wachten en om de hoek (burger)oorlogen. Als je me niet gelooft, sla er maar een willekeurig boek over de wereldgeschiedenis voor open. Alle ingrediënten zijn reeds aanwezig en ze liggen te wachten op de gek die de lont in ’t kruitvat aansteekt. Idioten aan de macht zijn er al genoeg.

Als het hoofdgerecht straks wordt opgediend en Europa totaal verzwakt zal zijn door de toestroom van nog eens vele miljoenen vluchtelingen, die de samenleving verder zullen ontwrichten en verzwakken en de tegenstellingen binnen en tussen de lidstaten van de EU op de spits zullen drijven, zal men denkend aan de problemen uit de 20e eeuw ze slechts als een amuse en een dunne soep op de menukaart durven vermelden.

‘Ween niet om Mij maar om uw kinds kinderen’ zou wel eens op de huidige tijd en de huidige generatie mensen kunnen slaan. En het is altijd goed dat er mensen opstaan, maar ik zie het niet gebeuren dat hun ideeën worden uitgevoerd. Er komen er 500 per week bij in Nederland en degenen die vertrekken (zoals ik heb gedaan) zijn niet de joden hatende moslims, maar autochtonen die hun kans grijpen elders, liefst buiten Europa.

Door: Angélica de Sancé

https://ejbron.wordpress.com/2021/05/21/weg-met-ons-11/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 48513
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: De Westerse cultuurcrisis en de islamisering

Bericht door Mahalingam »

In Brussels it seems that everything is being done for the glory of Islam.

What is the message that the EU is sending so frantically? That Islam is "our future"? That Europe is only a supranational political organization and not a civilization? Op-ed.
Giulio Meotti‏, Italy


Five years ago, some of Europe’s leading intellectuals - the Englishman Roger Scruton, the Pole Ryszard Legutko, the German Robert Spaemann and the French Rémi Brague - launched the "Paris Declaration". They rejected "the utopian pseudo-religious crusade devoted to building a world without borders" and called for a Europe based on "Christian roots", inspired by the "classical tradition" and repudiating multiculturalism:

"The godfathers of false Europe believe that history is on their side and this faith makes them haughty and contemptuous, unable to recognize the defects of the post-national and post-cultural world they are building. They ignore, indeed they repudiate, the Christian roots of Europe. At the same time, they are very careful not to offend Muslims, imagining that they will joyfully embrace their secularist and multiculturalist mentality ".

Prophetic, judging by the poster for the "Conference for the future of Europe" organized by the EU institutions. The only person who wears a religious symbol is a Muslim woman. Not a kippà or a cross o be seen. No, because the recent campaign by the European Commission not to wish one another a “Merry Christmas” had only been postponed. The Canadian essayist Mathieu Bock-Côté is right, when on French TV he said: “The Islamic veil has become the banner of the new society. Our elites capitulate and have accepted the idea that the Islamization of Europe is inevitable. It is a psychology of submission ”.

In November the Council of Europe produced a shameless advertisement in favor of the Islamic veil with photos and unmistakable slogans such as "My veil, my choice", and "Beauty is in diversity, like freedom in the hijab". .

Le Figaro writes that the European Union has become "an organ of the propaganda of diversity". As if Europe is telling us that in the name of tolerance we must help the Sharia to be established.

It is a tsunami.

-In 2013, the Organization for Islamic Cooperation (the body that represents Islamic countries around the world) opened an office in the European Parliament.

-In 2014, the European Commission began funding and participating in the "European Day against Islamophobia".

-In 2015, Brussels financed the "Report on Islamophobia" drawn up by a Turkish NGO close to Erdogan.

-In 2016 an exhibition funded by the European Union (2.5 million euros) entitled “Islam, our history!”

-And then several projects paid for by the European Research Council, such as “The European Koran” financed with 9,842. 534 euros

-And why not mention “The global Koran”, a mega project funded by the Horizon 2020 program of the European Union? Budget: 1,980,000 euros.

In Brussels it seems that everything is being done for the glory of Islam.

What is the message that the European Union is sending frantically? That Islam is inseparable from the idea of ​​Europe? That Islam is "our future"? That Europe is only a supranational political organization and not a civilization that has its roots in the Judeo-Christian heritage?

The veil campaign confirms the analysis of the great Algerian novelist Boualem Sansal, the author of 2084, who writes: “From my long observation of the countries that the Islamic International has targeted, I have learned three lessons. The first is that the companies under fire very quickly realize that they do not have the means to defeat this invisible enemy. This mysterious threat literally liquefies society. At this point, exhausted, discouraged,[lesson 2] they enter a process of relative submission, believing they will appease the enemy, giving him more and more ground, carrying out his requests and eventually becoming his advocate. Society ends up admiring this prodigious enemy and despising itself [lesson 3]. In the end, she joins him, becomes his accomplice, wants to be like him and die at the cry of Allahu Akbar ”.

Europe is at this last stage.
https://www.israelnationalnews.com/news/322590
Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Plaats reactie