Klimaathysterie

"Opinies" is een collectie van korte teksten (van 500 tot 750 woorden) waarin de auteur zijn opinie over courante islam-gelinkte gebeurtenissen uiteen zet. Indien je jouw opinie gepubliceerd wil zien kan je ze hier kwijt. Geef ons ook je naam en email adres. De tekst moet wel van jouw hand zijn.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8645
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Klimaathysterie

Bericht door sjun »

Er lijkt nog iets heel anders mee te spelen...

'Stikstof is een papieren probleem' - Boerenpanel 21 januari


Boerenjournaal! NEDERLAND MOET KAPOT EN DAAR IS EEN PLAN VOOR!


Windmolens en gaswinning in Groningen: Hoe bestrijd je déze overheid!?
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Mahalingam
Berichten: 43723
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Mahalingam »

Een lang verhaal over de stikstofdwaasheid door Driekus Vierkant gelardeerd met toepasselijke foto's op zijn blog.
https://driekusvierkant.wordpress.com/2 ... -momenten/.
Stikstof: de tien WTF momenten
Je zou het bijna vergeten, maar naast de coronacrisis zit Nederland ook nog in een stikstofcrisis. En het wordt er niet beter op…

Door Driekus Vierkant

Goede intenties: minder uitstoot
De weg naar de hel is geplaveid met goede intenties. Zo was er ooit de oprecht goede intentie om uitstoot van vieze en slechte dingen in Nederland terug te dringen. Daar kan niemand op tegen zijn. Zo ook de uitstoot van stikstof bijvoorbeeld. ‘Stikstof’ is niet één stofje. Het is een verzamelnaam voor meerdere en heel verschillende soorten uitstoot. Hier een overzicht van de tien grootste faalmomenten van de overheid in het stikstofdossier:
Spoiler! :
Wat is ammoniak?
Ammoniak (NH3) is een vorm van stikstof. Het is een verbinding van stikstof (N2) en waterstof (H2). Het is een bijproduct van veeteelt. Kippen, koeien en varkens piesen en poepen, en daar zit ammoniak in. Het is niet giftig, niet voor mensen, niet voor dieren, en niet voor planten. Integendeel: deze mest is echt geweldig om plantjes mee te laten groeien. De natuur houdt er van. Deze variant van stikstof is turbo-groeihormoon voor groenten, granen, aardappels, bomen, grassen, struiken en planten.

Je eerste WTF moment
Niet alleen dieren produceren ammoniak. Hallo kunstmest! Ondanks dat de mestkelders in Nederland bomvol zitten, beperkt de overheid (zucht, ja, de overheid, daarover straks nog veel meer…) het uitrijden van puur natuurlijke bio-mest, en in plaats daarvan stimuleert (een eufemisme voor afdwingen) men het gebruik van kunstmest. Jawel. Kunstmest. Kunstmest zit bomvol die ammoniakhoudende stikstof, en het wordt op niet natuurlijke wijze chemisch gemaakt van… jawel: aardgas. Groningen, olé! Alleen al kunstmestfabriek Yara te Sluiskil (voorheen de Nederlandse Stikstof Maatschappij) stoot een half miljoen kilo ammoniak per jaar uit: een kwart van de totale uitstoot in Nederland. Bovenop alle extreme CO2 die ze uitstoten. WTF.

Je tweede WTF moment
Het is te zot voor woorden dat we zoveel kunstmest maken, notabene van fossiele vervuilende CO2-uitstotende bronnen, terwijl we al een overschot aan bio-mest hebben, en de uitstoot willen verlagen. Maar ja, Nederland verdient goud geld aan het exporteren van kunstmest, en jullie groenten groeien er zo lekker van. Het kunstmatig laten groeien van jullie groenten, granen en fruit kost meer ammoniak dan de dieren bij elkaar kunnen produceren. WTF.

Is er iets mis met ammoniak?
Nou eerst even de voordelen: de natuur groeit ervan, en je groente groeit ervan. Dat zijn niet gewoon even leuke voordelen: we lijden sinds WWII geen honger meer dankzij (kunst)mest. Verder is ammoniak dus geen smerige giftige troep zoals stikstofoxiden dat wel zijn. En dan het enige nadeel, tenminste, als je van nepnatuur houdt: door ammoniak groeien sommige plantensoorten harder dan anderen. Want de bodem wordt er zuurder van. De ene soort kan dan de andere gaan overwoekeren. Als het in water terecht komt, groeien sloten en vaarten sneller dicht. Dus wil je de uitstoot remmen? Jawel.

Ja maar de natuur in Nederland dan?
Welke natuur bedoel je? De definitie van natuur is ongereptheid, zonder menselijk ingrijpen. Het tegenovergestelde van natuur is cultuur: door mensen aangelegd of beheerd. In Nederland is vrijwel geen natuur. We kennen mooie aangelegde en onderhouden parkjes en postzegeltjes. Tuintjes. Cultuurlandschap. Onderhouden door partijen als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Groninger Landschap en tal van andere clubs die vele miljoenen krijgen om die gebieden in een bepaalde staat te houden.

Je derde WTF moment
Toen Nederland nog wel echte natuur had, was ons land moerassig, veenachtig en bosrijk. Een rivierdelta, immers. Wat wij nu natuur noemen heeft nog het meeste weg van hoe Nederland pak hem beet ruim 100 jaar geleden eruitzag: arme schrale grond, met per plekje hele eenzijdige vegetatie. Zo werd Nederland na massale veenontginning en inpoldering. Daarvoor was Nederland veel natter en groener met meer bossen. Alles dat we niet ingepolderd hadden plagden we af omdat we het veen gebruikten voor turf. Lekker opstoken, zoals we ook het aardgas opfikten. Na ons de zondvloed, het gold toen en het geldt nog steeds. We houden dus een vals romantisch nepbeeld van de Nederlandse natuur in stand, met minder bomen dan de natuur zelf zou doen, en we smijten er ook nog eens vele miljoenen per jaar tegen aan om vergroening te voorkomen. Ja: Nederland had veel groener kunnen zijn, en dat was nog eens goedkoper ook. WTF.

Dus wat is het probleem met ammoniak?
Natuurbeheerorganisaties willen al hun postzegeltjes nepnatuur graag in die nepstand van na de veenwinning houden: veelal schrale grond. Hoe meer ammoniak, hoe moeilijker dat voor ze is: de natuur doet namelijk nooit wat je wil: het woekert en het groeit. En ammoniak laat het harder groeien. Dus vinden zij ammoniak een probleem. Wij denken dan: pak bijvoorbeeld die kunstmestfabriek eens aan. Of wijzig je beleid naar een ander soort natuur. Echte ongerepte natuur bijvoorbeeld. Maar nee, ze richten zich op de boeren. Die zijn ineens de boeman. Overigens is het niet per se alleen die nepnatuur die ze in stand willen houden: zelfbehoud en invloed zijn tegenwoordig misschien nog wel belangrijker dan de nepnatuur die ze in stand willen houden.

Natura2000
Ken je de term Natura2000? Het is in de basis een enorm EU-fonds voor natuurherstel. Nederlandse provincies en natuurorganisaties doken bovenop die fondsen, want hallo: la la la gratis geld. Zo werden vele tientallen lapjes grond in Nederland ineens aangemerkt als uniek natuurlandschap. Wat dus geen natuurlandschap is.

Je vierde WTF moment
Wie kan er nu tegen meer natuur zijn, zeker als de EU betaalt? Nou, ook hier mooie intenties waarmee men de weg naar de hel plaveide. Veel van die natuurgebieden grenzen aan waar van oudsher geboerd werd. Idem naast industrie, of bebouwde omgevingen. Lekker handig dan. Bovendien werden zulke lage tolerantiegrenzen voor ammoniak vastgesteld, dat zelfs al zou je *alle* ammoniakproductie in Nederland stilleggen, dan nòg zouden de ammoniakwaarden boven de gestelde virtuele grens uitkomen. Hoe bedenk je het hè. WTF.

Je vijfde WTF momentje
Hee maar als ambtenaren gratis geld kunnen regelen, dan zijn er soms hele vervelende regeltjes waar ze dan graag omheen willen. Zo moet een natuurgebied wel verstoord zijn, maar ook kans maken op herstel. Dus verzon men maar gewoon de aanwezigheid van plantensoorten en dierensoorten. Politici en ambtenaren noemen dit flexibel en handig. Wij noemen het ordinaire subsidiefraude waarvoor ze de gevangenis in moeten worden gegooid, op slootwater met een vleugje natuurlijke ammoniak en op met kunstmest geteelde broccoli. Subsidiefraude met nepnatuur. WTF.

Stikstofoxiden
Okay, even genoeg over ammoniak. Het heeft voordelen en nadelen. Er is namelijk een echt giftige, vieze en vervuilende variant van stikstof. Laten we het daar eens over hebben: NOx. De zogeheten stikstofoxiden. Die komen vrij bij bijvoorbeeld verbranding. Denk aan vliegtuigen, auto’s, bouw, energieproductie en chemie. Stikstofoxiden zijn giftig voor mensen, dieren en planten. Ja: giftig. Smog. Fijnstof. Longaandoeningen. Vieze smerige troep is het.

Je zesde WTF moment
Je zou dus denken dat alle focus ligt op het terugdringen van stikstofoxiden: we worden er namelijk letterlijk ziek van. Maar nee. Bij boeren wordt de scheet van elke kip vergund, gemeten en gehandhaafd. Maar de luchtvaart? Boven de 900 meter wordt uitstoot niet meegenomen. Lekker wegkijken. De industrie? Veel vervuilers worden niet gemeten. Men werkt met modellen. Stel je toch eens voor dat je werkelijk zou meten wat de uitstoot is? Dan moet je namelijk ook handhaven. En dat wil je niet. Geen ambtenaar of politicus die de boeken in wil gaan als degene die de groei van Schiphol remt. Bij de boeren blijven ze stug in hun provincietehuis wachten na de boodschap dat de sector toch echt gehalveerd moet worden en men strengere maatregelen nastreeft dan het kabinet. WTF.

Minder stikstof
Nederland wil dus – net als alle EU landen – uitstoot terugdringen. Een fijne intentie. Dus werd op Europees niveau afgesproken om stikstof in te perken. Voor het gemak gooide men alle vormen op 1 hoop. Een totaal niet realistische intentie overigens, want niet alles kan tegelijk: je kan niet meer huizen bouwen, meer vliegen, meer autorijden, meer industrie, meer eten produceren, en tegelijk meer (nep)natuur onderhouden en ook nog de lucht schoner krijgen. Natuurlijk kun je efficiënter gaan produceren en uitstoot afvangen. Maar die efficiency houdt ergens een keer op. Je zit bovendien met je internationale concurrentiepositie. Tot welke prijs kun je gaan? En wie betaalt dat dan?

Je zevende WTF moment
Soms zijn al je wensen domweg niet verenigbaar. Je moet dus keuzes maken. Of je niet committeren aan heftige regels, kan ook. Maar Nederland wilde geen keuzes maken, Nederland wilde alles. En tegelijkertijd committeerde Nederland zich wel aan de Europese regels voor minder uitstoot. Hoe dan? Alleen politici kunnen zulke onnavolgbare commitments maken. WTF.

PAS (je achtste WTF moment)
Als je meer wil uitstoten, dan moet je dat elders compenseren, daar had Nederland zich aan gecommitteerd. Wat verzonnen onze geniale ambtenaren en politici? Dat je die compensatie ook in de toekomst mocht doen. Nu bouwen, nu vliegen, nu rijden, nu produceren, nu uitstoten. Nu vergiftigen. En later wel een keer compenseren. Ooit. Dus nooit. Na ons de zondvloed, wederom. Dit noemde men het PAS. Op voorhand al werd geroepen dat deze sjoemelmethode nooit houdbaar was. Want dat was het. Ordinair de boel bedriegen. Belazeren. Besodemieteren. Frauderen. Toch stemde de 2e Kamer er mee in. En de 1e Kamer ook. Tot zover het democratisch controlerende proces. WTF.

Nederland keek weg
Dus wij bouwden, en reden, en vlogen, en produceerden, en we bleven Natura2000 gebieden naast chemplants en boerenbedrijven bouwen. We wisten heus wel dat het niet kon. Dat gesjoemel en gefraudeer. En lekker het land en de mensen vergiftigen met nog meer stikstofoxiden. Nederland als gidsland in de EU? Hahaha. We zijn de grootste opportunisten, we bedriegen de boel bij elkaar. Onze ambtenaren en politici dan hè. Landelijk, provinciaal en bij de gemeenten. Niet de brave burger, die een lekkere met kunstmest geteelde boterham eet, die door de vieze NOx-uitstoot COPD krijgt, die ondanks zijn ademproblemen geniet van een fietstochtje door de aangelegde nepnatuurparkjes, betaald uit bij elkaar gesjoemelde Natura2000 miljoenen die dezelfde burger bij elkaar ophoestte (haha ophoesten en COPD) in dit land met de hoogste belastingdruk ooit.

Je eerste duh moment
PAS mag niet! De Raad van State zette een streep door PAS. Als je uitstoot, moet je het NU compenseren. Na vele jaren wegkijken en sjoemelen liep Nederland keihard vast. Duh. Wat een verrassing. Het beleid van Nederland was illegaal. Yep: kabinet na kabinet brak haar eigen wetten. Moet jij eens proberen. Eindelijk werd men op de vingers getikt. Vreemd genoeg rolden er geen koppen. Werd niemand vervolgd. Honderden projecten vielen stil. Niet meer bouwen, niet meer uitstoten. Dikke paniek natuurlijk: paniek bij iedereen met zoveel boter op zijn hoofd dat je hem zo terug zijn moeder in kan duwen. Bouwend Nederland. De chemische sector. De fossiele energiesector. De overheid. Met al hun ambities. Die ze op de pof bij elkaar hadden gesjoemeld en besodemieterd. Duh.

Salderen
De overheid zou de overheid niet zijn als ze niet weer met een bizarre Kafkaëske oplossing kwamen. In plaats van eindelijk eens een halt toebrengen aan de Natura2000 subsidiefraude, in plaats van echt eens in te grijpen bij die smerige stikstofoxidenuitstoot, in plaats van met schaamte oneervol ontslag te nemen, kwamen ze met een oplossing: salderen. Salderen betekent dat je de ene uitstoot vermindert om de andere uitstoot toe te staan. Klinkt mooi. Zo voorkom je ongebreidelde groei van uitstoot. Toch?

Je negende WTF moment
Onze geniale ambtenaren en politici willen uiteraard liever niet ter verantwoording worden geroepen. Men werkt zich nog liever dieper in de nesten. En heel Nederland meezuigend in hun vieze stinkende moeras. Want wat werd de oplossing nu: ammoniak tegen stikstofoxiden salderen. Alsof die tegen elkaar uitwisselbaar zijn! De effecten van beide zijn volstrekt anders. Het is alsof je minder broccoli eet, om meer whisky te drinken. Oh wacht. Dat klinkt best goed. Nee, het is alsof je minder vitaminen slikt, om meer heroïne in je aderen te kunnen spuiten. Bah! Ammoniak en stikstofoxiden zijn NIET uitwisselbaar! Zoiets imbeciels kan alleen in de politiek worden bedacht. Nepoplossingen voor zelfgeschapen waanzinproblemen. WTF.

De boeren de klos
Het effect van dit absurde salderen tussen niet uitwisselbare stoffen is dat uit politieke overwegingen bizarre keuzes worden gemaakt. Boeren zitten politiek even in het verdomhoekje. Electoraal kun je scoren met anti-veeteelt populisme. Electoraal kun je scoren door voedselproductie tegenover huizenbouw te stellen. Electoraal kun je scoren door boeren versus economische groei te stellen. Valse tegenstellingen zijn het. Zo vuil als de stikstofoxiden, verpeste lucht en zieke mensen waar zij verantwoordelijk voor zijn.
Poah! John Deere.

Je tiende WTF moment

Het is nu zover gekomen dat de provincie Brabant boerenbedrijven IN ANDERE PROVINCIES opkoopt ter faveure van hun eigen industrieagenda. Dat ze in Brabant op de valreep voordat de Raad van State een streep door PAS zette, er nog snel even voor een extreem uitstotende energiecentrale een VERGUNNING ERDOORHEEN SJOEMELDEN. Het gaat zover dat de CdK van Groningen holle retoriek gebruikt over het huis van democratie in een proces waar DEMOCRATISCHE BORGING EN CONTROLE VER TE ZOEKEN IS (en niet alleen in dit dossier in zijn provincie: hoi aardbevingen) in plaats van zijn burgers te beschermen tegen stikstofoxiden en zijn boeren te beschermen tegen de sector-slopende overheid. Het gaat nu zover dat de overheid KLM MET MILJARDEN REDT, dat tonnen giftige stikstofoxiden over ons land en onze mensen uitstrooit, maar boeren – die ons van voedsel voorzien – met miljarden uitkoopt zodat er minder natuurlijke ammoniak wordt uitgestoten, zodat ze meer ruimte scheppen om NOG MEER GIFTIGE STIKSTOFOXIDEN uit te kunnen stoten, over ons heen, en de rekening voor die miljarden ligt bij ons. Zo verziekt is dit dossier. Zo verziekt zijn deze politici. WTF, WTF. Die kunstmestfabriek laten ze voorlopig ook nog even met rust.

Ontoerekeningsvatbaar
Men mag van geluk spreken dat het Nederlandse volk (dat in de ijdele hoop vertegenwoordigd denkt te worden nog steeds de salarissen van de ambtenaren en de politici betaalt) hen niet massaal ontoerekeningsvatbaar laat verklaren met hun bizarre ondemocratische en landsondermijnende beleid. Misschien moeten mensen eens met een trekkertje, politieondersteuning en een machtiging van een BOPZ-rechter onder de arm bij zo’n ‘huis van democratie’ aanbellen, om ze gedwongen op te laten nemen. We noemen het niet voor niets het provincieTEhuis.

Dingdong.
p.s. de boeren zijn niet onwelwillend om de ammoniakuitstoot te verminderen. Ze reduceerden de uitstoot al met vele tientallen procenten. Er is niets onredelijks in hun nieuwe voorstellen: https://www.foodlog.nl/artikel/stikstof ... enda-te-d/ (klik op doorlezen). Wij voorspellen dat het MOB (dat PAS succesvol aanvocht bij de Raad van State) ook de nieuwe voorstellen van het kabinet torpedeert, dat het Landbouw Collectief niet mee zal werken aan de plannen van het kabinet. Een situatie waarin de overheid zichzelf geheel voor eigen rekening in heeft gemanoeuvreerd.
Dit delen:
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 43723
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Mahalingam »

Hier zien een kaart van temperaturen. En ook wat de klimaatbestrijders verwachten als ze in hun koffiedik kijken.

Afbeelding

Klimaatzones zijn sinds de laatste ijstijd op aan het schuiven. En dat gaat nog steeds door tot aan de volgende ijstijd.
De mensheid is in die tijd meeverhuisd; vroeger was het hier een kale toendra.
Dit is een heel geleidelijk proces. Maar ja, door de 'ongekend snelle' opwarming moet men sneller naar het Noorden trekken: we krijgen zodoende dus klimaatvluchtelingen.
De mens moet massaal gaan verhuizen voor een leefbaar klimaat
De mens is kieskeurig in de temperatuur van zijn leefgebieden, altijd al geweest. Dat kwam eigenlijk als een verrassing uit de studie die een internationale ploeg onderzoekers onder leiding van de Wageningse hoogleraar Marten Scheffer publiceert in vakblad PNAS.

Scheffer is van huis uit ecoloog, en weet dat ieder organisme zijn niche heeft. Maar dat de niche van de mens zo nauw kwam, wist hij niet. “Mensen wonen overal, in de meest uiteenlopende temperaturen en klimaatomstandigheden. We zijn niet te beroerd om dingen uit te proberen, en we kunnen van alles maken – truien, kachels – om ons te beschermen tegen extremen. Maar verreweg de meeste mensen blijken te wonen in gebieden met een heel bepaalde temperatuur: 11 tot 15 graden gemiddeld over een jaar.”

De onderzoekers keken voor de zekerheid ook naar andere factoren, zoals neerslag, maar niets leverde zo’n duidelijk relatie op als die tussen de mens en zijn omgevingstemperatuur. Scheffer: “Dan vraag je je af: is dat toeval? En neem je een kijkje in de archeologie: was het in de Middeleeuwen ook al zo? En nog verder terug. En dan blijkt dat de niche van de mens al zesduizend jaar dezelfde is.” Dus ondanks alle technologie is het temperatuurgebied waarin de mens het best gedijt nog steeds hetzelfde. “Daar steekt een fundamenteel kenmerk van de mens in.”

Economie gedijt het best bij 13 graden

Dat vermoeden wordt bevestigd door onderzoek uit heel andere hoek, van economen. In een studie van vijf jaar geleden werd gekeken naar invloeden van klimaat en weer op de economie van honderden landen wereldwijd. En daar kwam precies hetzelfde optimum uit: bij een temperatuur rond de 13 graden gedijt de economie het best; in warmere jaren gaat het minder, in koudere ook. En dat zit niet alleen in de opbrengsten van de landbouw, zegt Scheffer, maar in de hele economie.

De niche waaraan de mens al zo lang is gehecht, is hij nu aan het verstoren. De onderzoekers berekenden wat de klimaatverandering die al gaande is, zal betekenen over vijftig jaar: waar zal de mens dan gebieden vinden met een jaargemiddelde temperatuur tussen 11 en 15 graden?

Door opwarming komen die gebieden over een halve eeuw dichter bij de polen te liggen, wat vooral op het noordelijk halfrond een fors effect is. Maar belangrijker: de totale menselijke niche krimpt doordat nu nog leefbare gebieden te heet worden; een effect dat zich in een ruime strook rond de evenaar voordoet.
[...]
Een voorzichtige schatting zegt dat in de komende halve eeuw 1,5 miljard mensen door klimaatverandering worden gedwongen te migreren. Scheffer: “Een klimaatmigratie op die schaal is ongelooflijk. Op dit moment leven 250 miljoen mensen buiten het land waar ze zijn geboren. En de meesten van hen zijn geen klimaatvluchtelingen.”
https://www.trouw.nl/nieuws/de-mens-moe ... ~b5285606/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 43723
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Mahalingam »

Nu de overheid ons wat meer vrijheiden vergunt, ploppen de actievoerders weer overal op. Ze hebben zo lang al hun strijd moeten staken !
En de pers is er ook helemaal bij aanwezig.
Koninklijke Marechaussee
@Marechaussee
·
4h
11 actievoerders van Greenpeace hebben zich verzameld op de Aalsmeerbaan op #Schiphol. De Marechaussee gaat de actievoerders aanhouden en verwijderen.
https://twitter.com/Marechaussee/status ... 8224968704
Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 43723
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Mahalingam »

Ons burgers is het nog niet opgevallen maar er bestaat een heuse "energiebesparingsplicht" sinds 1993.
Nu alleen nog maar voor bedrijven die 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 kuub gas per jaar gebruiken.
De plicht behelst energiebesparende maatregelen te moeten nemen die zich binnen vijf jaar of minder terugverdienen.
[...]
Energie en duurzaamheid staan bij alle gemeenten op de agenda, maar uit het onderzoek blijkt dat er onvoldoende aandacht is voor energiebesparing bij bedrijven en instellingen. Dit komt omdat de aandacht zich beperkt tot woningbouw, duurzame energie en het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Verder blijkt dat de omgevingsdiensten een onvolledig beeld hebben van bedrijven waarop de energiebesparingsplicht van toepassing is en dat zij niet handhaven bij een overtreding.
Een boete voor iets dat niet gebeurd is en waarvan niet aantoonbaar is dat in het toenmalige koffiedikkijken aannemelijk zou zijn dat de kosten in 5 jaar terugverdiend zouden zijn als er geld tegenaan gegooid was. Dat is een lastige opgave voor simpele ambtenaren om te bewijzen

https://sleutelstad.nl/2020/05/22/oegst ... ngsplicht/.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6999
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Klimaathysterie

Bericht door Ali Yas »

Ik zou als bedrijf niet lang aarzelen om maatregelen te treffen met een terugverdientijd van slechts 5 jaar. Lijkt een goede investering. Er zitten alleen nogal wat haken en ogen aan de berekening van zoiets en hoe je dat financieel klaarspeelt. Zo moeten bedrijven natuurlijk wel de leningen kunnen krijgen om zulke investeringen mee te doen, en bij de berekening hangt veel af van de voorspelling van toekomstige energieprijzen, die op hun beurt weer sterk afhankelijk zijn van de politieke wind, die, zoals we allemaal weten, van de ene maand op de andere uit een andere hoek kan gaan waaien.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Mahalingam
Berichten: 43723
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Mahalingam »

'Stikstof is een papieren probleem' dat ons nog meer miljarden zal kosten en nog meer boeren zullen doen verdwijnen. Want metde huidige stikstofnormen moeten we Nederland ontruimen te behoeven van "de natuur".
Commissie kraakt nieuwe stikstofaanpak kabinet
De nieuwe aanpak van het kabinet van het stikstofprobleem schiet tekort. Er is onvoldoende garantie dat de natuur genoeg zal herstellen. Ook juridisch zijn er te veel onzekerheden. Dat staat in het eindrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek.

De commissie, onder leiding van oud-minister Remkes, heeft flinke kritiek op de kabinetsplannen: ze zijn niet ambitieus genoeg en lijken op onderdelen te veel op eerder beleid, waar de Raad van State een jaar geleden een streep door haalde (zie kader onderaan).

Zo is het streven van het kabinet om de stikstofuitstoot in 2030 met 26 procent te verminderen volgens de commissie niet genoeg. Dat zou 50 procent moeten zijn, en dan niet als streven maar als verplichting. "Het college kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de voorgestelde structurele aanpak overeenkomsten vertoont met het PAS (het oude systeem). Er lijkt sprake van het zoeken naar rek en ruimte".

Volgens Remkes heeft de corona-crisis het stikstofprobleem niet opgelost, "integendeel". Hij wees erop dat er nog een lange weg met flinke maatregelen te gaan is. Herstel van natuur zonder stikstofreductie is geen optie, dat zou dweilen met de kraan open zijn, aldus Remkes.

Boerenuitkoop niet vrijwillig

Ook het vrijwillig uitkopen van boeren zal niet genoeg zijn om de problemen op te lossen, zegt de commissie. Met name bij veehouderijen in de buurt van kwetsbare natuur kan uitkopen niet op basis van vrijwilligheid, aldus de commissie. Verder moet de landbouw flink op de schop. "De grootste inspanning moet komen van de landbouw, die voor ruim 40 procent verantwoordelijk is voor de stikstofuitstoot in de vorm van ammoniak."

Dat het kabinet andere maatregelen moet nemen om aan Europese natuurregels te voldoen werd vorig jaar duidelijk toen de Raad van State een streep haalde door het tot dan toe gebruikte Programma Aanpak Stikstof (PAS).
Spoiler! :
De commissie-Remkes kwam al eerder met tussenrapporten en het kabinet nam al maatregelen gebaseerd op die adviezen, zoals het terugbrengen van de maximumsnelheid op snelwegen overdag naar 100 kilometer per uur en uitkoopregelingen voor veehouders. Ook bouwactiviteiten liggen stil en de opening van Lelystad Airport is uitgesteld.
Meer natuurgebieden

Schouten kwam eind april met de nieuwe Structurele Aanpak Stikstof. Met 5 miljard euro in tien jaar wil het kabinet natuurgebieden herstellen en bedrijven (waaronder boeren) helpen met stikstofmaatregelen dan wel uitkopen.

Het streven van het kabinet om te onderzoeken of het aantal Natura-2000 gebieden omlaag kan, kan ook niet op goedkeuring van de commissie rekenen. De commissie stelt juist voor om meer natuurgebieden aan te wijzen.

Minister Schouten van Landouw zegt in een reactie de "ferme adviezen" te gaan lezen. "We zijn steeds verder aan het leren hoe we dingen moeten aanpakken." De minister zei dat dit dossier geen gemakkelijke oplossingen kent en dat de discussie over stikstof na vandaag niet voorbij is.
https://nos.nl/artikel/2336574-commissi ... binet.html

"Met name bij veehouderijen in de buurt van kwetsbare natuur kan uitkopen niet op basis van vrijwilligheid, "

De milieudeskundigen hebben op papier heel veel kwetsbare natuur geschapen.
En natuurlijk zullen die genationaliseerde boerenbedrijven omgevormd worden tot nog meer kwestsbare natuur, waardoor nog meer boeren het veld zullen ruimen.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 43723
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Mahalingam »

Sinds de laatste ijstijd zijn de klimaatzones naar het noorden aan het schuiven.
Een paar duizend jaar geleden was het hier te koud voor eikenbomen. Nu stikt het ervan.
Hun Noordelijke grens is inmiddels naar Zuid-Zweden geschoven.
Dus over enige tijd zullen we het klimaat hebben van Parijs nu.
Maar wannneer? Volgens de klimaataanhangers sneller dan we denken natuurlijk:
Statistieken laten zien: ‘Aan het eind van deze eeuw heeft Nederland een mediterraans klimaat’
Het zomerse weer dat we de afgelopen weken hebben gehad in ons land is in de toekomst normaal. De statistieken van Weerplaza laten zien dat het hier steeds warmer zal worden. Als de trend doorzet, hebben we aan het einde van deze eeuw een mediterraans klimaat, verwacht het weerbureau.
[...]
De klimaatgebieden schuiven ook elders in Europa op, ziet Weerplaza. Zo zal het zuiden van Scandinavië minder koude winters gaan hebben. Het Nederlandse klimaat zoals we dat tot voor kort kenden, schuift op naar midden-Zweden. Oost-Europa zal een steppeklimaat krijgen en in Spanje en Zuid-Italië doet het woestijnklimaat uit Noord-Afrika zijn intrede. Tenslotte zal in de berggebieden van Europa het hooggebergteklimaat hoger beginnen.
https://www.ad.nl/binnenland/statistiek ... ~ad65cf4e/
En zo'n artikel kan niet zonder de nodige vermeldingen voor het klimaat door onze CO2.
"De wetenschap is het erover eens dat de wereldwijde opwarming komt door een een flinke toename van CO2 in de atmosfeer. "
"De opwarming van de aarde gaan we maar op één manier tegen: de hoeveelheid CO2 in de lucht verminderen. Klimaatverandering een halt toeroepen kan nog, zegt het IPCC. "
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7149
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door hans van de mortel »

Mahalingam schreef:
"Klimaatverandering een halt toeroepen kan nog, zegt het IPCC. "
Ach maar natuurlijk. Het betreft hier een roepende in de woestijn die maar niet van ophouden weet. Plotselinge verstandsverbijstering of al jarenlang knettergek?

DE NATUUR LAAT ZICH NIET DWINGEN.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8645
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Klimaathysterie

Bericht door sjun »

Psychology of Climate Consensus and Fear of Ostracism

https://www.climategate.nl/2020/07/klimaat-van-angst/
:scratch:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8645
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Klimaathysterie

Bericht door sjun »

Let op!! Nederland wordt één groot industrieel energiepark: marcel Crok en Theo Wolters


In dit gesprek vertelt ingenieur Theo Wolters dat het goede nieuws is dat de overheid eindelijk duidelijkheid geeft over waar de energietransitie in Nederland in 2050 toe gaat leiden. Het slechte nieuws is dat zo goed als elke beschikbare vierkante kilometer op land, zee en binnenwater vol komt te staan met wind- en zonneparken. Dit blijkt uit scenario’s van Berenschot in opdracht van het ministerie van EZK. Er moet immers meer dan tien keer zoveel elektriciteit opgewekt worden dan nu, als we in 2050 van fossiel af willen zijn.

Het betekent ook dat de Regionale Energiestrategie (RES), waarin dertig regio’s hun uiterste best doen om een geschikte locatie te vinden voor de nu verplichte hoeveelheid duurzame opwekking, eigenlijk onzinnig is: over 30 jaar staat alle beschikbare landbouwgrond en al het oppervlaktewater vol met zonne- en windparken. Inclusief IJsselmeer en de Zeeuwse wateren. De regio’s hebben geen keuze over waar de wind- en zonneparken komen, alleen over de volgorde waarin ze er komen. Ze komen immers overal.
De huidige RES zal maar 3% gaan opleveren van de in 2050 benodigde duurzame energie.

Wolters gaat ook in op het advies van meerdere economen en de Nederlandse Bank dat we de huidige economische recessie moeten aangrijpen om de duurzame economie te stimuleren. Dit zal averechts werken en de koopkracht van burgers juist harder raken.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8645
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Klimaathysterie

Bericht door sjun »

#2 Spotgoedkope energietransitie met thorium reactors: Marcel Crok en Theo Wolters


In deel 2 van het gesprek tussen Marcel Crok (Stichting CLINTEL) en ingenieur Theo Wolters wordt besproken hoe een realistisch scenario voor onze toekomstige energievoorziening eruit kan zien. Het meest voor de hand ligt dat we in 2050 nog voor zo’n 50% fossiele brandstoffen gebruiken. Wolters: “Dan hoeft de industrie tenminste niet het land uit. Dat scheelt in onze welvaart.”

Naast fossiele brandstoffen gaat kernenergie een grote rol spelen. De volledige energievoorziening vervangen met kerncentrales zou zo’n 250 kerncentrales ter grootte van die van Borssele vergen, nog altijd niet een realistisch scenario voor 2050. Maar met 50% fossiel volstaat het om in 2050 zo’n 50 nieuwe (kleine) centrales gebouwd te hebben, die dan 20% van het energiegebruik leveren. Wolters: “Dat kan prima op de daarvoor bestemde locaties Borssele, Maasvlakte en Eemshaven.”

Hoewel de nucleaire sector in West-Europa en de VS behoorlijk op zijn gat ligt, zijn er genoeg mogelijkheden om nieuwe kerncentrales te bouwen. De Russen en Chinezen bouwen ze aan de lopende band en als die leveranciers politiek ongewenst zijn, is ook Zuid-Korea een optie. Wolters zou het liefst beginnen met zogenaamde Small Modular Reactors (SMR’s) die in het westen ontwikkeld worden.

Daarnaast is Wolters fervent voorstander en mede-initiatiefnemer in Nederland van de ontwikkeling van de thorium gesmolten zout reactor (Molten Salt Reactor: MSR). Volgens Wolters beschikt Nederland met NRG in Petten en de TU Delft over unieke faciliteiten en kennis om deze ontwikkeling in gang te zetten. Er is een bijna verwaarloosbaar bedrag (20 miljoen euro/jaar) voor nodig: de energietransitie met zon, wind en biomassa gaat honderden miljarden kosten. Deze ontwikkeling in Nederland heeft de belofte in zich om de hele wereld in de toekomst van spotgoedkope en schone energie te voorzien.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8645
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Klimaathysterie

Bericht door sjun »

Hoe zit het nou echt? Thorium en de waarheid over kernenergie!


In deze aflevering wordt Theo Wolters geïnterviewd over de onzin van groene energie en het belang én de mogelijkheden van kernenergie en thorium.

Al wat ouder:

Thorium MSR - Kernenergie zonder nadelen | Theo Wolters
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Mahalingam
Berichten: 43723
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Mahalingam »

Global Cooling And The Great Mandrake Jun 30, 2013 By: Andrew_McKillop
THE GREAT DROWNING
For the Dutch, the Grote Mandrake is nothing to do with Linux software, but means “The Great Drowning” and is named for the epic and massive flooding that occurred, more and more frequently in the Low Countries of Europe's North Sea region as Europe's Little Ice Age intensified.

Normal or predictable spring and autumn flooding was increasingly replaced by large-area and intense flooding, sometimes outside spring and autumn from about 1300, in recurring crises which lasted into the 18th century. In the Low Countries and across Europe, but also elsewhere, the cooling trend starting in the late 13th century became more intense. It brought long cold winters, heavy storms and floods, loss of coastal farmlands, and huge summer sandstorms in coastal areas further damaging agriculture. Climate historians estimate that major flooding on an unpredictable but increasingly frequent basis started as early as 1250. Extreme events like the Grote Mandrake flood of 1362 which killed at least 100 000 people became darkly repetitive.

Other giant floods in the region through the next 200 years probably killed a total of 400 000 persons in the coastlands of what is now Belgium, Germany and Holland. At the time, Europe's population was at most a quarter of today's, meaning that corrected for population size these were really catastrophic disasters. During this time, the Zuider Zee region of northern Holland was inundated and its former farmlands disappeared under water – for several centuries.

The basic reasons was that the weather was getting colder, as well as more unpredictable. As the climate cooled, it also became wetter. Combined with the cold, this caused more crop failures and famines spread as the northern limit of farming retreated south. The start of the cooling – called Europe's Little Ice Age by glaciologist Francois Matthes in 1939 – in the 13th century was in fact the start of a long, sometimes steep dip in temperatures that held sway on an unpredictable, on-and-off basis until at least the first decade of the 19th century. Overall, the cooling lasted about 450 years.
Spoiler! :
Making things worse, the cooling had been preceded by more than two centuries of much warmer and better, more predictable weather. Farming moved northwards, seasons were predictable, food supplies had expanded. Europe's population also grew, in some regions tripling in 200 years. The colonization of Greenland, which failed when the cooling intensified, was a well-known historical spinoff from the previous warming, but by the 16th century there was no trace of Europeans in Greenland. Only ruins of their farms and homes could be found, but with few or no tombstones dated beyond the early 15th century, leading to the theory that these early “Climate Refugees” packed their longboats and sailed south, to what is now the New England coast. Where they became easy prey for American Indian tribes along those coasts.

ECONOMIC DISASTER
By the 14th century the cooling had become an economic disaster in Europe as the northern limit of arable farming, and the altitude limit on farming, retreated southwards and downhill. Traces of ancient fields and farms, vineyards and pastureland in northern Europe, show this retreat. Failing food supplies quite rapidly caused or triggered armed invasion and war for control of remaining croplands. The 1315 Flanders campaign of Louis X who ruled large parts of today's France was an example. While 1315 was disastrous, the previous year had been almost as bad for farming output across much of Europe, due to persistent cold and torrential rains. Thousands of hectares of cereal crops were lost, and hay for feeding farm animals could not be stored and used, because of rot and mildew.

Constant gales and floods affected the North Sea coasts and to this backdrop, spurred by rivalry and conflict among Europe's constantly bickering royal families, Louis sought a military solution to the ongoing Flanders problem, caused by his disputes with a distant relative, the Count of Flanders. At the time, due to the previous Warm Period, Flanders had amassed considerable wealth including easier-stored agricultural wealth in the shape of its woolens, carpets, wine and timber. Flanders was an "immensely wealthy state", inciting Louis X to claim suzerainty over it, like his predecessor Philip IV whose army had been beaten back when he attempted to assert French control.

By 1315 the more basic issue of food supply set a short fuze to the situation. The attempt by Louis to “deliver a military solution”, mobilising a large army along the Flanders border with the promise of booty for the troops was risky – given the weather – but Louis had taken the gamble. Louis X prohibited exports of grain from France to Flanders, knowing their stocks of food were already low due to the ongoing bad weather, but Flanders beat the food blockade by using its wealth to buy imported food from Spain, the Baltic states and England. This food smuggling laid the basis for later rapid peacetime growth of food trade between north and south Europe – but also enabled the extremely rapid transmission of the Black Death bubonic plague epidemic, which peaked in 1348-1350 and probably killed at least 150 million people right across Europe.

In 1315, the Flanders campaign of King Louis was soon literally bogged down in the flooded chilly fields of Flanders. Louis was forced to use military requisition to feed his troops, resulting in a string of complaints from local lords and from the Church. As his losses mounted, and the weather remained very bad, Louis X was forced to abandon the campaign.

Directly but apparently unrelated, Louis X was also the first royal patron of 'jeu de paume', or indoor tennis, and ordered the construction of indoor tennis courts comparable to modern ones. His entourage of court followers had become unhappy playing tennis out of doors in the increasingly wet, windy and chilly summers of the early 14th century. Weather and royal patronage aiding, the new sheltered indoor tennis sport spread through Europe's royal palaces, but Louis X himself paid a high price. In June 1316 at his Val-de-Marne chateau, following a strenuous game of indoor tennis he went outside to drink wine on an already typically overcast, cool and wet summer evening - and subsequently died of either pneumonia or pleurisy.

THE COOLING CONTINUED
To be sure, the major ideological or political problem with accepting firstly a two or three century period of warming, followed by a long period of cooling in the northern hemisphere and very widespread – from northern Latin America to China, North America and Europe – is that any possible linkage with human carbon dioxide emissions can be instantly discarded.

One argument used by leading lights of the IPCC such as Michael 'Hockey Stick' Mann is the claim that the Little Ice Age was not a “globally synchronous cold period”, but only a large-scale climate event marked by no more than modest cooling in most of the areas it affected on a variable basis, through the period claimed by the IPCC as about 1600-1800.

As we know, unpredictable and generally much colder weather is well known and historically documented in Europe starting in the 14th century.

The key factor of lowered weather predictability, and especially the increase in year-round rainfall and rainstorms – or “weather disruption” - were themselves enough to cause major economic and human losses. The climate historian Hubert H. Lamb in his 2002 book 'Climate History and the Modern World' dates the cooling to two main phases. The first leg of this change he places at about 1200-1400, but his second phase of about 1500-1825 which for some climate historians is Europe's Little Ice Age, was marked by much steeper drops in average temperatures. Indicators used by Lamb and other climate historians like Emmanuel Leroy Ladrie and Wolfgang Behringer include food price peaks as cold summers followed cold and wet springs, with increasing examples of “climate wars”, such as Louis X's Flanders campaign where the climate chilling was a sure factor in play.

One social group in particular suffered from Europe's deterioriating weather conditions - people thought to be witches. Wolfgang Behringer details the rapid increase in witch hunts across Europe – and then in the newly founded USA – because weather-making was thought to be the traditional purview of witches. In Europe, from the late fourteenth century and for at least a century, what can be called the Great Witch Conspiracy emerged. Witch hunts were always most intensive and cruel during the most severe years of the cooling as people looked for scapegoats to blame for their suffering.

As the cold winds from the north intensified and the polar jet stream strengthened, the frequency of storms mounted. Massive winter and springtime flooding became all too commonplace in the 14th century – but were set to re-intensify in later centuries. Sea levels had likely increased through ice melt during the previous two-to-three century warming, which compounded the flood damage. The greatest North Sea floods of the cooling period after the Grote Mandrake, in 1421, 1446 and 1570, probably killed a total of 400 000 persons in affected coastal regions, but the sharpened cooling had many other disastrous effects. Farms and their croplands which had survived the cold, wet and long winter were on frequent occasions later hit by summertime hail, floods, wind and sandstorms, killing livestock and destroying crops, as very cold and warm air masses collided. Farming in coastal areas, apart from the flooding, was also damaged by severe erosion due to continual high winds and storm surges leading to salination and frequent sand storms “so huge they could only be due to witches”

Today's IPCC climatologists, who only pursue a “warmist” agenda, can of course brush aside the length, intensity and damage caused by Europe's Little Ice Age but the fact of weather variability radically increasing, in Europe during that period, cannot be denied. One of history's most notorious quotes may have been caused by an unfortunately typical effect of this weather disruption. Northern France, after an all-too-usual bad winter in 1787-88, experienced extreme heat in May and June – destroying a large amount of the grain crops which had survived the previous cold. On July 13, at harvest time, a massive hailstorm caused by the mixing of very cold and warm air masses destroyed what little crops remained. The bad harvest of 1788 was followed by the bread riots of 1789. In front of the Bastille prison in Paris, the rioters became ever more dangerous, prompting Marie Antoinette's famous one-liner: "Let them eat cake", because, as she knew, they had no bread.

BEWARE OF COOLING
As we know, a major morph of global warming theory, and the way it is now promoted in media, political and corporate agendas, is that anthropogenic weather disruption due to CO2 or “carbon effluent in the atmosphere” is the new major fear, replacing global warming fear. The lack of any scientifically proven and provable global warming since 1998, despite rising CO2 levels, is a good explanation of why this “new official crisis” has jumped off Barack Obama's teleprompter.

So far and to date however, global cooling is strictly excluded as even remotely possible. This flies in the face of world climate history, where the changeover from warming, to cooling, was rapid and at least as important, was impossible to predict. To be sure we have vastly better scientific methods and equipment available today, but the ideological basis of global warming theory – and its present mutant of “anthropogenic weather disruption” - does not allow for the possibility of cooling. Simply due to global cooling being “permanently off limits”, cooling remains a constant possibility and threat.

Global cooling began at the end of the so-called Medieval Warm Period, by or before the year 1300, and was preceded by at least 200 years, and as long as 350 years, of warming on the same variable and unpredictable basis. Measurement problems include the type of proxies used – ice cores, tree rings, corals and shells, others – but at least as important, the ideological bias of climate science leads to extreme variations in reconstructed climate data for the same region, same period. One flagrant example is IPCC treatment of Medieval Warming Period data – as published by the IPCC in different editions of its reports and studies. Before year 2000, IPCC studies include papers showing Warm Period temperatures in certain high latitude locations at certain dates around 950-1200 as several full degrees celsius above present day temperatures.

That is, despiter 213 years of anthropogenic global warming if with the IPCC we use a start date of 1800 for human “carbon pollution of the atmosphere”, we have in no way matched this natural warming. Which needed zero assistance from human-source CO2.

Other major problems also exist. Equatorial and low latitude regional climate change has always been the “poor cousin” of political, media and corporate interest in the subject, obscuring the fact that while higher latitude regions were general losers from global cooling – low latitude regions were winners. While peak temperatures on a short term base in these regions through 30 degN-30 degS were possibly or probably not significantly different from today, this ignores the major beneficial weather change – in these regions – caused by cooling. Conversely, further away from the Equator, the intensity of cooling and peak lows of temperature experienced after the end of the Warm Period, were impressive.

Since 1800 using the best-highest claims of the IPCC, world average temperatures have risen by at most 1 degC. During the Warm Period before year 1300, in some high latitude regions, temperatures were probably at least 5 degC higher than afterwards, during the Little ice Age, and 4 degC higher than today. The recovery since the Little Ice Age would in theory have a long way to go – assuming it can go that far. Assuming it can't, and the Earth's climate clock may not allow the time, temperature falls of at least 1.5 degC are logical and totally possible. Just as important, the cooling can be rapid and will be accompanied by much wetter, unpredictable and “unseasonable” weather.

This is the global cooling fear.

By Andrew McKillop
http://www.marketoracle.co.uk/Article41182.html
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51258
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Klimaathysterie

Bericht door Pilgrim »

Klimaathysterie kost levens, maar activisten blijven paniek zaaien

Door H. Labohm (HR) | 23 juli 2020

Afbeelding
Michael Shellenberger.

Voor het vertellen van de waarheid over klimaatverandering word ik uitgemaakt voor racist en gecensureerd door Facebook. Ik ben de New York Post dankbaar dat ze me een hele pagina heeft gegeven om mij te verdedigen tegen de censuur van Facebook.

Gastauteur: Michael Shellenberger.

Vorige maand publiceerde ik een boek, “Apocalypse Never”, dat populaire milieu-mythen ontkracht, waaronder dat de mensheid een zesde massale uitsterving van dieren en planten zou veroorzaken en dat klimaatverandering natuurrampen verergert. (Zie hier.) Hoewel ik vermoedde dat mijn boek controversieel zou zijn, verwachtte ik niet dat de beste klimaatverslaggever van CNN het zou vergelijken met een advertentie voor sigaretten. Of dat een milieujournalist met bijna een half miljoen volgers op Twitter, mij zou beschuldigen van het promoten van ‘blanke suprematie’.

Ik ben nauwelijks een klimaatontkenner. Ik ben zelfs al 20 jaar klimaatactivist en meer dan 30 jaar milieuactivist. Regeringen, waaronder het Amerikaanse Congres, vragen me regelmatig te getuigen als energiedeskundige. En dit jaar heeft het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties mij uitgenodigd om als expert reviewer deel te nemen aan de opstelling van zijn volgende rapport.

Vorig jaar besloot ik me uit te spreken, nadat me duidelijk was geworden dat alarmisme de geestelijke gezondheid schaadt. Uit een groot onderzoek onder 30.000 mensen over de hele wereld bleek dat bijna de helft geloofde dat de klimaatverandering de mensheid zou doen uitsterven. Professionals in de geestelijke gezondheidszorg merken nu routinematig dat adolescenten angst hebben voor klimaatverandering. In januari ontdekten enquêteurs dat één op de vijf Britse kinderen aangaf er nachtmerries van te hebben.

En toch voorspelt het IPCC geen miljarden of zelfs miljoenen sterfgevallen als gevolg van klimaatverandering. Dat komt gedeeltelijk omdat economische ontwikkeling en voorzorgmaatregelen, natuurrampen, ziekten en andere milieueffecten van klimaatverandering verminderen. En wetenschappers verwachten dat ons vermogen om schade te beperken, tot ver in de toekomst nog beter zal worden.

Het dodental per decennium als gevolg van natuurrampen is sinds het hoogtepunt in de jaren twintig met 92 procent afgenomen. In dat decennium stierven 5,4 miljoen mensen door natuurrampen. In de jaren 2010 waren dat er slechts 0,4 miljoen. De daling deed zich voor in een periode waarin de wereldbevolking bijna verviervoudigde en de temperatuur meer dan 1 graad Celsius steeg ten opzichte van het pre-industriële niveau.

Zou het aantal sterfgevallen nog lager zijn geweest als de temperatuur niet met 1 graad was gestegen? Misschien, maar we zullen het nooit weten. Kunnen toekomstige temperatuurstijgingen de trend van dalende sterfte omkeren?

Misschien, maar het IPCC voorspelt dat niet. Dat komt deels omdat we – nogmaals – zoveel beter zijn in het beschermen van mensen tegen natuurrampen, al dan niet door klimaatverandering. Klimaatalarmisten negeren stelselmatig ons aanpassingsvermogen. Om maar een voorbeeld te noemen: Frankrijk had in 2006 4.000 minder sterfgevallen als gevolg van een hittegolf dan verwacht, dankzij verbeterde gezondheidszorg, een systeem voor vroegtijdige waarschuwing en een groter publiek bewustzijn, als reactie op een dodelijke hittegolf drie jaar eerder.

Zelfs arme, klimaatgevoelige landen zoals Bangladesh zagen het aantal sterfgevallen enorm dalen dankzij goedkope bewakings- en waarschuwingssystemen voor het weer en stormopvangcentra. Sommigen beweren dat klimaatverandering de frequentie en ernst van epidemieën zoals COVID-19 zal doen toenemen, maar de belangrijkste factoren achter de nieuwe pandemie van het coronavirus hadden niets te maken met het klimaat en alles met het falen van het Chinese regime om de volksgezondheid te beschermen.

Daarom noemt het IPCC ‘armoedebestrijding, volksgezondheidsinterventies zoals de voorziening van water en sanitaire voorzieningen en een systeem voor vroegtijdige waarschuwing en respons bij rampen en epidemieën’ – geen emissiereductie – als de sleutels tot het verlagen van het ziekterisico in de toekomst.

Dus waarom beweren sommige alarmisten dat klimaatverandering rampen verergert? Voor een deel is het zo dat ze de meest visuele en dramatische gebeurtenissen ter wereld kunnen gebruiken – van orkaan Sandy tot bosbranden in Californië – om de kwestie te dramatiseren bij kiezers. Als zou worden erkend dat de schade van orkaan Sandy vooral te wijten was aan de verwaarlozing van anti-overstromingsmaatregelen in New York, of dat de bosbranden in Californië het gevolg waren van de opeenhoping van houtresten na tientallen jaren van brandbestrijding, zouden alarmistische journalisten, wetenschappers en activisten worden beroofd van gebeurtenissen die visueel grote indruk maken en nieuws”feiten”, die ze nodig hebben om mensen bang te maken, geld in te zamelen en het klimaatbeleid te bepleiten.

Klimaatalarmisme gaat niet alleen over geld. Het gaat ook om macht. Elites hebben klimaatalarmisme gebruikt om meer dan drie decennia lang inspanningen te rechtvaardigen om het voedsel- en energiebeleid in hun eigen land en over de hele wereld te beïnvloeden.

In het afgelopen decennium hebben klimaatalarmisten met succes een koersverlegging van de financiering van de Wereldbank en soortgelijke instellingen beïnvloed van economische ontwikkeling naar niet-rendabele activiteiten, zoals zonnepanelen voor dorpelingen, die de groei niet kunnen stimuleren. In tegenstelling tot de beweringen van CNN’s beste milieuverslaggever, is het gebruik van energie die kooldioxide uitstoot niet hetzelfde als het roken van sigaretten.

Mensen moeten aanzienlijke hoeveelheden energie verbruiken om van een behoorlijke levensstandaard te kunnen genieten. Niemand hoeft sigaretten te roken.

Uiteindelijk heeft klimaatalarmisme zo’n hoge vlucht genomen omdat het een alternatieve religie voor zogenaamd seculiere mensen is geworden, die veel van dezelfde psychologische voordelen biedt als het traditionele geloof. Klimaatalarmisme geeft hen een doel: de wereld redden van klimaatverandering. Het biedt hen een verhaal dat hen tot helden maakt. En het biedt hen een manier om betekenis te vinden in hun leven – terwijl ze de illusie kunnen blijven koesteren dat ze mensen zijn van wetenschap en rede, niet van bijgeloof en fantasie.

Er is niets mis met religieus geloof en het bevat vaak vele goede elementen. Religies hebben mensen lang betekenis, doel en troost gegeven, die ze nodig hebben om aan de vele uitdagingen van het leven het hoofd te bieden. Religies kunnen een gids zijn voor positief, pro-sociaal en ethisch gedrag.

Het probleem met de nieuwe milieureligie is dat deze steeds destructiever is geworden. Het leidt haar aanhangers ertoe om hun opponenten te demoniseren. En zij verspreidt angst en depressie, zonder aan de diepere spirituele behoeften te voldoen. Gelukkig ondermijnen ontwikkelingen in de echte wereld, om te beginnen met de coronaviruspandemie, het idee dat klimaatverandering een “noodsituatie” of “crisis” is. Het was tenslotte een ziekte die de beschaving tot stilstand bracht, geen door klimaat veroorzaakte natuurrampen.

En terwijl COVID-19 meer dan een half miljoen mensen heeft gedood, worstelen alarmerende wetenschappers ermee om uit te leggen hoe klimaatverandering ziekten en rampen erger zal maken.

Ondertussen nemen de emissies in een groot deel van de wereld af. In Europa lag de uitstoot in 2018 23 procent onder het niveau van 1990. In de Verenigde Staten is de uitstoot tussen 2005 en 2016 met 15 procent gedaald. En de emissies zullen waarschijnlijk een piek bereiken en de komende tien jaar in ontwikkelingslanden, waaronder China en India, afnemen.

Als gevolg hiervan zijn de meeste experts van mening dat het onwaarschijnlijk is dat de wereldwijde temperatuur meer dan 3 graden Celsius boven het pre-industriële niveau zal stijgen. Geen enkele hoeveelheid opwarming is ideaal, omdat het de omstandigheden voor zowel mensen als dieren in het wild zal veranderen. Maar 3 graden is niet catastrofaal, laat staan een existentiële bedreiging, voor menselijke samenlevingen en economieën.

Voor het wijzen op deze basisfeiten ben ik, bizar genoeg, besmeurd als racist. Toch zullen lezers ontdekken dat “Apocalypse Never”, in plaats van een verdediging van blanke suprematie, Europese en Noord-Amerikaanse milieuactivisten verantwoordelijk houdt voor het bevorderen van discriminerend anti-ontwikkelingsbeleid ten aanzien van arme Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen. De activisten en hun media-bondgenoten censureren nieuwsartikelen. Maar uiteindelijk zal het publiek het bewijsmateriaal kunnen beoordelen en beseffen dat de censoren ongelijk hebben. Ik hoop dat na de publieke afrekening iedereen, vooral angstige adolescenten, de klimaatverandering niet als het einde van de wereld gaan zien, en het als een zeer beheersbaar probleem gaan beschouwen.

Over de auteur
Michael Shellenberger is de auteur van “Apocalypse Never: Why Environmental Alarmism Hurts Us All.”

Bron New York Post hier.

https://www.climategate.nl/2020/07/klim ... c72LV_3lQY
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 22247
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door King George »

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51258
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Klimaathysterie

Bericht door Pilgrim »

Kritiek op Greta Thunberg en Luisa Neubauer: “Klimaatdictatuur maakt ons arm, zonder het klimaat te dienen”

Geplaatst op 1 augustus 2020

Afbeelding
Socialistisch-communistische pupillen van Soros: Luisa Neubauer (links) en Greta Thunberg.

“De woordvoersters van “Fridays for Furure”, Luisa Neubauer en Greta Thunberg, beschouwen het inmiddels als “wetenschappelijk bewezen” dat alleen een “nieuw systeem” de “klimaatcrisis” de baas zou kunnen worden. Deze aanspraak op de waarheid zorgt inmiddels ook voor angst onder diegenen die hen gunstig gezind zijn.

Columnist Andreas Freytag van de “WirtschaftsWoche” beschouwt de klimaatverandering als “zondermeer het meest dringende probleem van de mensheid, waarvan de oplossing inderdaad niet verder uitgesteld mag worden”. Dat CO2 daarvoor de hoofdoorzaak zou zijn, betwijfelt hij niet. Ook “globale akkoorden die doorgedrukt worden”, “strenge grenswaarden” en “hoge straffen voor de schending van deze grenzen” beschouwt hij als noodzakelijk. Wat de uithangborden van “Fridays for Future”, Greta Thunberg en Luisa Neubauer, onlangs in een open brief aan de EU-regeringschefs geëist hadden, gaat hem echter zelfs te ver, want het zou de beslissende stap naar de “klimaatdictatuur” zijn.

In hun brief eisen Thunberg en Neubauer o.a. dat de EU ervoor zou moeten zorgen dat van “ecoside” een “internationale misdaad” wordt gemaakt, die door het Internationaal Gerechtshof vervolgd zou moeten worden.

“Klimaatcrisis niet binnen het huidige systeem op te lossen”
Maar het gaat nog verder. In het document staat: “Zelfs een kind kan zien dat de klimaat- en ecologiecrisis niet binnen het huidige systeem opgelost kan worden”. Dit zou “niet langer alleen maar een mening” zijn, maar “op feiten gebaseerd op basis van de bestmogelijk beschikbare wetenschap van onze tijd”. Het logische gevolg: “We hebben een nieuw systeem nodig”.

Weliswaar bevindt zich in de eisencatalogus van de beweging, waarbij zich al een serie prominente persoonlijkheden uit politiek, kunst en wetenschap heeft aangesloten, ook de eis de “democratie te garanderen en te beschermen”.

Uit de uitspraken van het schrijven kan echter volgens de wetten van de denklogica de conclusie getrokken worden dat het bij de “democratie” die de initiatiefneemsters voor ogen zweeft alleen maar om zo eentje kan gaan, waarin individuele rechten, zoals het recht op privé-eigendom, vrijheid van uitoefening van een beroep, vrijheid van reizen of vrije persoonlijkheidsontplooiing, onderworpen zijn aan een veelomvattend “klimaatbescherming”voorbehoud.

Noodzakelijk dat “klimaatpolitiek niet tegen de mensen gemaakt wordt”
Tot deze conclusie komt ook Andreas Freytag in zijn column in de “WirtschaftsWoche” – en zijn vreugde daarover blijft binnen de perken. Om verdragen te verscheuren en bestaande overeenkomsten op te geven wanneer deze geen toereikend rigide “klimaatbescherming”-voorschriften bevatten, zou contraproductief zijn.

“Wanneer in China de CO2-uitstoot toeneemt, lijden de mensen in de hele wereld daar onder”, schrijft Freytag. “Dat betekent echter ook dat minder CO2-uitstoot hier in het land er niet noodzakelijkerwijs daadwerkelijk toe leidt dat de totale uitstoot daalt. Het kan er zelfs via prijswijzigingen toe komen dat het voor anderen nu goedkoop wordt om CO2 uit te stoten, bijvoorbeeld omdat de in Europa dalende (of in het ideale geval volledig wegblijvende) vraag naar aardolie de olieprijs wereldwijd laat dalen en het voor anderen goedkoper maakt om olie te verbruiken.”

Daarom zou een Europese solotoer noch maakbaar noch wenselijk zijn. Het zou echter vooral “noodzakelijk zijn dat klimaatpolitiek niet tegen mensen gemaakt wordt”. Om verdragen te verscheuren en akkoorden op te geven, zou per slot van rekening ook betekenen de rechtsstaat op te geven en eigendomsrechten te ignoreren respectievelijk nietig te verklaren.

Socialistische volksdemocratie als model
Private eigendomsrechten zouden echter heel beslissend voor het zorgzame en efficiënte gebruik van de bronnen zijn: “Als die ontbreken, ontbreekt ook de belangstelling in eigendom, dus ook in de natuur. En de taak van de rechtsstaat betekent ook dat mensen in de toekomst niet meer kunnen klagen wanneer ze iets op de klimaatpolitiek hebben aan te merken. Een openbrief zoals die waarover hier gediscussieerd wordt, mag dan niet meer worden geschreven – hun ondertekenaars zouden wel eens op sancties kunnen rekenen.”

Op de vraag wat er nog geproduceerd zou mogen worden als het daarbij gaat om de uitstoot van “klimaatschadelijke” gassen, zou dan aan willekeur onderhevig zijn – een “democratische”, zoals Thunberg en Neubauer benadrukken. Alleen zou een democratie zonder bescherming van eigendom en zonder onafhankelijke rechtbanken niets nieuws in de geschiedenis van Europa zijn: de socialistische “volksdemocratieën” naar Sovjetvoorbeeld waren al gebaseerd op dit principe.

Dit benoemt ook Freytag: “Maar de ervaring met alle systemen zonder rechtsstaat laten zien dat er minder democratisch en rechtvaardig, maar volgens de criteria macht en belangensituatie beslist wordt. De ervaring leert ook dat in de daartoe noodzakelijke commissies altijd de afremmers de boventoon zullen voeren – verworven rechten zouden regelmatig de creativiteit verslaan, die nodig is om de klimaatbescherming de baas te worden.”

Thunberg en Neubauer “op groteske wijze naïef”
Zonder private eigendomsrechten zou, zoals de milieucatastrofes in de Sovjet-Unie, de DDR, Roemenië of andere voormalige Sovjetlanden zouden aantonen, niemand verantwoordelijk zijn voor hun instandhouding.

“Je kunt deze denkfout van de schrijfsters door de vingers zien, want ze zijn te jong om het socialisme zelf meegemaakt te hebben”, schrijft Freytag verder. “Dat geldt niet in dezelfde mate voor veel ondertekenaars. Desondanks is de eis naar het opgeven van de democratie en de markteconomie met als doel de milieubescherming op groteske wijze naïef. Het is een oud dilemma dat klimaatbeschermers economisch denken afwijzen en zodoende steeds tot ineffectieve en inefficiënte (dus verkwistende) oplossingen komen.”

Als het de “klimaatbescherming”-beweging in werkelijkheid uitsluitend om het klimaat en niet meer om macht als gevolg van de afschaffing van het kapitalisme zou gaan, dan zou ze het innovatiepotentieel van privéondernemingen willen gebruiken en geen systeem van bureaucratische controle- en commando-economie. De invoering van een ecodictatuur in Europa zou de mensen alleen maar arm en onvrij maken, zonder het klimaat te dienen.

“Wie het klimaat wil beschermen, kiest de instrumenten volgens de criteria effectiviteit en efficiëntie; moraliseren zou geen rol moeten spelen”, besluit Freytag. “Het is te hopen dat de beide initiatiefneemsters van de brief snel bijleren en dat hun jongste pamflet nog sneller in vergetelheid raakt.”

Bron: www.epochtimes.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2020/08/01 ... te-dienen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 43723
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Mahalingam »

De troepen van de rebelse uitstervers (=Extinction Rebellion) hebben met aanwezigheid van de camera's van de NOS een landing uitgevoerd op het eiland in de Hofvijver. De hele 2-de kamer (en het Torentje) liggen nu in hun schootsveld.

Afbeelding

Het wachten is op een landingsvaartuig vol mariniers om het eiland terug te veroveren.

Nee, toch niet. De politie komt eraan voor een stevig gesprek.
De onderhandelaar (zonder witte vlag) zie je hier onverrichte zake terugkeren van zijn onderhandelingen.

Afbeelding
Regio15.nl @regio15
·
1h
De actievoerders op het eilandje zitten aan elkaar vast met zgn. 'lock-ons'. Bovendien is de #Hofvijver heel ondiep, dus met z'n allen in een bootje terug wordt nog een uitdaging.
https://twitter.com/regio15/status/1290275912660000768

Mijn advies: gewoon laten zitten. Dan is er een toeristen/kermis attractie bij.
Over een paar dagen zullen ze smeken om redding.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 79376
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Ariel »

Mahalingam schreef:
Mijn advies: gewoon laten zitten. Dan is er een toeristen/kermis attractie bij.
Over een paar dagen zullen ze smeken om redding.
Uitstekend advies Mahalingam. Als hun eten en drinken op is dan lopen ze zelf van het eiland af. De politie moet wel paraat en alert blijven , en zorgen dat niemand voedsel of drinken naar het eiland kan brengen.

Ze kregen vandaag het nodige regen water over hun heen. Ze hadden het vandaag vast niet te warm.

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 79376
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Ariel »

De actievoerders op het eilandje zitten aan elkaar vast met zgn. 'lock-ons'.

Afbeelding

"De politie heeft al het eten en drinken van de rebellen in beslag genomen. Desalniettemin is de stemming nog steeds goed!" roepen de rebellen.

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 79376
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Ariel »

Ach arme!!!! :cry: is de bezetting nu al afgelopen? Het wordt net zo leuk.

Afbeelding

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 43723
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Mahalingam »

Mahalingam schreef:Dit was in 2011 maar het zal nu niet veel anders zijn:
Ventilatie in nieuwbouwwoningen dramatisch slecht
Nieuw onderzoek toont aan dat de ventilatie van Nederlandse nieuwbouwwoningen dramatisch slecht is. Van de 299 onderzochte woningen zijn er 7 waarvan de luchtverversing in alle vertrekken afdoende is. Geen enkele woning met balansventilatie voldoet volledig aan de normen. Gebrekkige ventilatie tast de luchtkwaliteit aan en bedreigt daarom de gezondheid van de bewoners.
[...]
En de vraag is nu of we wel door kunnen gaan met systemen die niets anders doen dan het grootste deel van de lucht te hercirculeren.
Vanwege energiebesparing en duurzaamheid en klimaat zijn alle grote gebouwen voorzien van zo'n installatie. Ook verzorg- en verpleeghuizen.
En wat blijkt nu? ook corona wordt rondgepompt door het gebouw.
Vertrouwelijk RIVM-rapport bevestigt gevaar verspreiding coronavirus via ventilatie: 'Dit is het missende puzzelstukje'
Hoewel er streng bezoekbeleid was, het personeel chirurgische mondkapjes droeg en er gebruik wordt gemaakt van een modern ventilatiesysteem, werd verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis hard getroffen door een corona-uitbraak. Op één afdeling werden 17 bewoners en 18 medewerkers ziek. Het virus kostte aan zes bewoners het leven.

Coronavirus in filters ventilatiesysteem

GGD Rotterdam-Rijnmond onderzocht het ventilatiesysteem na de grote uitbraak en rapporteerde daarover aan het RIVM. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat er op het gaas van het ventilatiesysteem en de airco in een huiskamer van het verpleeghuis deeltjes van het coronavirus (SARS-CoV-2 RNA) zaten, blijkt uit een vertrouwelijke update van het RIVM, in handen van EenVandaag.

Longarts Hans in 't Veen verdenkt ventilatiesystemen al langer als mogelijke verspreider van het virus en hoopt dat nu de laatste twijfel verdwijnt. "Dit is het missende puzzelstukje. Dit aangetoonde verband is hetzelfde als het vinden van DNA bij een misdrijf. Het bewijs is geleverd. Je moet wel heel krom redeneren als je nu nog denkt dat ventilatiesystemen geen rol spelen."
[/quote]https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ver ... s-het-mis/

Inmiddels in alle stilte de het RIVM Ventilatierichtlijn herzien.
‘Uit voorzorg wordt geadviseerd om recirculatie binnen één ruimte waar meerdere personen gedurende langere tijd bij elkaar zijn zo veel mogelijk te vermijden en de lucht voldoende te verversen.’"
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8645
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Klimaathysterie

Bericht door sjun »

Zoals hierboven blijkt hebben milieumaatregelen soms dodelijke bijwerkingen... Ook hier geldt: De weg naar de hel wordt geplaveid door goede bedoelingen. Een spreekwoord dat ook al opgaat voor de verzameling en financiering van geluks- en geldzoekers in Europa. Misschien moet er maar eens een nationaal en breed maatschappelijk debat ontstaan over allerhande hobby's van ambtenaren en politici op kosten van't Algemeen?
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Mahalingam
Berichten: 43723
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Mahalingam »

Als je kijkt naar de geologische tijdschaal dan was nog nooit zo koud en was er nog nooit zo weinig CO2 als nu.

Afbeelding

het gebrek aan CO2 is nu de limiterende factor voor de plantengroei. (en alles wat daarvan afhankelijk is)
En nu wil men geforceerd en energievretend (geeft CO2 uitstoot) CO2 afvangen en opslaan.
In lege gasbellen bijvoorbeeld. Of door bomen te planten. Of door zgn. CO2-neutrale energiedragers te maken . Die laatste zijn vooral een directe ramp. Heel veel hectaren goede landbouwgrond worden gebruikt voor de teelt van zetmeetbevattende gewassen (aardappels, mais, suikerbieten, druiven...). Die worden dan door vergisting tot alcohol verwerkt die in de benzine wordt bijgemengt (10% momenteel). En die grond moet ook nog be(kunst)mest worden want anders is de opbrengst miniem.
Climate change: Removing CO2 could spark big rise in food prices

Scientists say that machines that remove CO2 from the air will be needed to keep the rise in global temperatures in check.
But these devices will have major impacts on energy, water and land use.
By 2050, according to this new report, food crop prices could rise more than five-fold in some parts of the world.
[...]
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) reported on this question in 2018, and found that keeping below this temperature rise would require the world to reach net zero emissions by 2050 but would also need the removal and storage of large amounts of carbon dioxide from the atmosphere.

One of the ideas on how to achieve this is called BECCS - bioenergy with carbon capture and storage. It means growing crops that soak up CO2, then burning them for electricity while capturing and burying the carbon that's produced.

Critics say this idea would need the deployment of huge amounts of land which would reduce the amount of land for agriculture at a time of increasing global population.
Another technology that has raised much interest is called Direct Air Capture (DAC), where machines pull CO2 directly from the atmosphere.
A number of experimental installations of this idea have been successfully implemented, notably in Switzerland and Canada.
But there has been little research to date on how the deployment of DAC would impact crop and food prices.
his new study looks at the large-scale deployment of a range of negative emissions technologies including DAC.
The report says that the energy and water resources needed to drive these machines will be on a very large scale.
DAC will need large amounts of heat to make the process work, say the authors. This would require energy equal to 115% of current global natural gas consumption.
[...]And while DAC reduces the amount of land required, there will still be a need for significant amounts of energy crops and new forests.
[...]
According to the report, with widespread use of DAC, many parts of the world will see substantial price increases in maize, wheat and rice.
The worst affected areas would be in sub-Saharan Africa which could see prices rise by 5-600% by 2050.
India, Pakistan and many other countries in Asia could see three to five-fold increases, while Europe and South America could see prices double or treble.
https://www.bbc.com/news/science-environment-53891414
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 79376
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Klimaathysterie

Bericht door Ariel »

Niets geleerd van fouten klimaatdeal

Door RONALD PLASTERK

’Fouten maken mag, maar altijd leren van je fouten, en niet dezelfde fout twee keer.” Dat leerden we in de derde klas lagere school van juffrouw Van der Hout.

Het klimaatakkoord was niet één fout, maar een stapel fouten. Het is tot stand gekomen doordat een aantal lobbyclubs elkaar troffen, de fossiele industrie (Shell en BP voorop, op zich al opvallend), en dan hun aartsvijanden (Greenpeace), aangevuld met minister Wiebes die flink in de bus kwam blazen met 500 miljard belastinggeld. Om bij dat laatste even stil te staan: dat bedrag is naderhand hoger ingeschat door critici, maar in een artikel van De Volkskrant (14 februari 2019) was de conclusie dat 1000 miljard een overdreven inschatting was, en dat het hooguit 500-700 miljard was. Dat is dus, over pakweg 10 miljoen huishoudens in Nederland, 50-70 duizend euro per huishouden. Nooit een kiezer om de mening gevraagd over deze ingreep, eerste fout. Een VVD-minister die zoveel belastinggeld bestemt, de tweede.

Dan blijkt binnen een jaar dat de gemeenten klagen dat ze meer geld nodig hebben omdat de energie 50% duurder wordt, en nu komt het Planbureau voor de Leefomgeving met een rapport dat voorrekent dat die woningisolaties niet renderen. Terugverdientijden van twintig tot vijftig jaar, sint-juttemis!

Zwendel
De volgende fout is dat er zo ongeveer een poging tot zwendel is gedaan met CO₂-duurzame energie. In de presentatie worden steeds opgeteld zonne-energie, wind en biomassa. Als je goed kijkt, is het voor twee derde deel biomassa. Dus de kolencentrales worden omgebouwd tot centrales die bossen verbranden; dat zou CO₂-neutraal zijn omdat die bossen weer aangroeien. Maar dat doen ze natuurlijk niet als je de hele wereld erop gaat laten draaien, dus nu sneuvelen in landen waar ze de inkomsten goed kunnen gebruiken de oerwouden voor onze biomassa. Gelukkig is dit verhaal nu doorgeprikt, maar daarmee stort het klimaatakkoord verder in elkaar. Lees verder ook de interessante beschouwingen van Syp Wynia over het gasverbod; net over de grens in Duitsland wordt gas juist gesubsidieerd.

Ten slotte: de grootste fout is dat de enige sector die schaalbaar en veilig grote hoeveelheden energie kan opwekken niet was uitgenodigd voor die klimaattafels! Wat voor hogere Shell- en BP-politiek daar achter zit is onbekend, maar de enige echte concurrent van olie en kolen was niet welkom. Zelfs de Amerikaanse Democraten, die decennialang ’nee bedankt’ hebben gezegd, zeggen tegenwoordig ja tegen kernenergie, maar bij Economische Zaken komen ze niet aan tafel.

Mislukt
Kortom, werkelijk alles aan dit akkoord is fout en mislukt. Nu zou je denken dat de deelnemers zich wentelen in as, gekleed in slechts een lendendoek zich de hoon van de Nederlandse burgers laten aanleunen, met een tandenborstel de stoepen komen schoonmaken als penitentie voor zoveel fouten. Maar ze hebben er niets van geleerd en maken de fouten opnieuw. Je gelooft het niet, maar het is werkelijk waar: er komt van ditzelfde gezelschap een Klimaatdag! Op 12 oktober. Moet u maar even opzoeken onder klimaatakkoord. U bent gewaarschuwd, het zijn schokkende beelden! Ik citeer.

„Een opening op hoog niveau, verbindende webinars, koplopers in de schijnwerpers, een breed palet aan inspiratie. Zet 12 oktober maar vast in je (je!) agenda. Minister Wiebes trapt af, eurocommissaris, de internationale dimensie komt van Shell en BP. Beide bedrijven streven naar klimaatneutraliteit. Klimaatakkoord komt in volle breedte aan bod. Hoe houden we tempo erin? Hoe verduurzamen zonder dat de woonlasten stijgen? Hoe maken we veenweiden natter? Power to the people. Porthos en Athos, de namen zouden in de Griekse mythologie niet misstaan. Daarmee geven we vervolg aan onze serie Aanpakkers.” En zo reutelt het maar door.

Windmolens
Geen woord over kernenergie! Voor de klimaatakkoorders gaat biomassa gewoon door, dat het klimaatneutraal maken van huizen niet rendabel is volgens het PBL, boeit hen niet, dat de beroepsvissers niet meer windmolens op zee willen, en dat de burgers genoeg hebben van de industriële vogelhakselaars ook niet. De mensen van Shell en Greenpeace gaan samen de veenweiden natter maken, hoera inspiratie, alsof we kleuters zijn. Dat hele klimaatakkoord is nooit fatsoenlijk aan de kiezers voorgelegd, en dat zou ik ook maar niet doen, want dan kun je de bubbels op 12 oktober Klimaatdag in de kast houden.

Laten we 12 oktober in de agenda zetten. Op die dag denken we allemaal aan wat we op de lagere school geleerd hebben over fouten maken. Daar probeer je van te leren. Was het groepsdenken? Wilde het ministerie van EZ relevant zijn en iets belangrijks doen? Was er onderliggend de wens om een nieuwe positieve gemeenschappelijke agenda voor de wereld te vinden, en samen iets groots en goeds te doen? Maar waarom dan een aantoonbaar werkende oplossing uitsluiten? Waarom dan doof en blind voor bezwaren tegen windmolens? En als je dan toch een bijeenkomst organiseert, agendeer dan het bedenken van een alternatief voor biomassa. Maar ga nu niet de oude fouten herhalen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Plaats reactie