Crisis in de democratie

"Opinies" is een collectie van korte teksten (van 500 tot 750 woorden) waarin de auteur zijn opinie over courante islam-gelinkte gebeurtenissen uiteen zet. Indien je jouw opinie gepubliceerd wil zien kan je ze hier kwijt. Geef ons ook je naam en email adres. De tekst moet wel van jouw hand zijn.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Crisis in de democratie

Bericht door Pilgrim »

Zijn EU-sceptici geboren vijanden van de democratie?

Geplaatst op 30 maart 2019

Afbeelding
Martin Renner.

Een gewaagde, maar desondanks ambitieuze titel. De politiek correcte, moreel zogenaamd superieure betermensch zal vermoedelijk al hyperventilerend naar zijn zich altijd binnen handbereik bevindende zuurstofmasker grijpen.

Democratie is de maatschappijvorm, waarin iedereen kan zeggen wat de ander niet wil horen. Het tegenovergestelde van democratie is, zoals bekend, totalitarisme. Het totalitarisme op zijn beurt is de perfide stijging van de dictatuur: een “alleen maar” autoritaire dictatuur is uiteindelijk gefixeerd op puur, maar onvoorwaardelijk behoud van absolute macht.

Het totalitarisme respectievelijk de totalitaire dictatuur gaat echter nog verder: er wordt gestreefd naar het maximale doordringen van de hele maatschappij en haar leden. De overheersende ideologie wordt de enige meetlat waarlangs een “nieuw, beter” mens moet ontstaan, die in het totaal van zijn leden de nieuwe maatschappij zal vormen.

Instrumenten van het totalitarisme: in een kwaad daglicht stellen, taboe verklaren en uitsluiting
Voor dit doel moeten oude overeenkomsten, gemeenschappelijke waarden, tradities, die de fundamenten van de oorspronkelijke orde vormden, opgezegd, nee, weggevaagd worden. De instrumenten hiervoor zijn in een kwaad daglicht stellen, taboe verklaren en uitsluiting, die niet in de laatste plaats ook worden ingezet door de media. Een medialandschap, dat zich van de haar in een democratie toekomende taak, namelijk de controleurs van de politieke macht te zijn, al heel ver heeft verwijderd. Die zich op hun nieuwe en aanmatigende rol, namelijk herauten te zijn van de politiek machtigen, op zichzelf verliefd hebben ingesteld. Joseph Pulitzer, de oprichter van de Pulitzer-prijs, heeft er rondom het jaar 1900 al voor gewaarschuwd en vastgesteld: “Een cynische, corrupte en demagogische pers zal met de tijd een volk produceren, dat net zo gemeen is als zijzelf.”

Het ligt voor de hand dat, om deze totalitaire ideologieën door te drukken, het actieve, politieke, culturele inbinden van zo mogelijk alle sociale lagen, dat betekent van alle te beheersen en beheerste mensen, tot openbaar belang wordt verheven. Massale politieke mobilisering, agitatie en propaganda enerzijds en maximale uitsluiting, stigmatisering, tot taboe verklaren van “afvallige” andersdenkenden anderzijds, zijn typische kenmerken van het totalitarisme.

Om deze door een politieke en economische (pseudo)elite nagestreefde totalitaire toestand te bereiken, worden zelden of nooit rationele argumenten en ideeën in het weinig verzet biedende maatschappelijk publiek gestrooid. In plaats daarvan echter des temeer motiveringen en scenario´s, die men irrationeel, emotioneel en affectief moet noemen. Gekruid met een rijkelijke hoeveelheid (hyper)morele aanmaningen en vingerwijzingen van de door de staat betaalde nanny´s en hun instellingen.

In Brussel heeft men al lang “afvallige andersdenkenden” waargenomen
Denk alleen maar aan het in de hele EU gepropageerde multiculti enthousiasme, dat immers zo gekleurd moet zijn, maar er in werkelijkheid aankomt als boerkazwart. Of aan de om zich heen grijpende diversiteitswaanzin en de Europese genderonzin. Denk aan de klimaat-redding hysterie, die een 16-jarig meisje tot alomtegenwoordig, met prijzen overstelpt en potentiële winnares van de Nobelprijs voor de Vrede op het schild hijst.

In de hoofdsteden van de EU-aanbidding en ook in Brussel heeft men in ieder geval al lang bepaald wie de “afvallige andersdenkenden” zijn. Het zijn de critici van de hierboven genoemde ideologieën, het zijn de sceptici van een zich steeds duidelijker uitende “herfeodalisering” van de politiek en economisch machtigen. Het zijn de “rechts-populisten”, die zogenaamd allemaal “Europa-vijanden” zouden zijn. Het zijn de “radicalen”, die als patriottische voorvechters van de natiestaat en zijn culturele fundamenten sowieso (ongegrond) algemeen verdacht worden van het voorstander zijn van de meest duistere tijden.

Eureka – klaar is het politieke, ideologische krijgstoneel.

Hier de zelfbenoemde verdedigers van de democratie – verschanst achter infantiele, irrationele zwart-rood-groene ideologiefantasieën. Daar de rechts-rationele critici, de stigmatiserende rechts-populisten, de zogenaamde vijanden van de democratie. Diegenen, die in werkelijkheid uit de grond van hun hart gewoon de door de egoïstische elites in gevaar gebrachte democratie proberen te redden.

“Democraten” Manfred Weber en Angela Merkel
Hier zouden twee aspecten moeten opvallen. Ten eerste: verschillende opvattingen over genderonzin, klimaathysterie of multiculti waanzin hebben helemaal niets met het voor of tegen de democratische rechtsstaat zijn te maken. Dat geldt overigen ook voor een “pro of contra”-houding tegenover de EU als instelling. Daaruit volgt ten tweede: hier vindt bewust een ontoelaatbare, fundamenteel op ideologie gebaseerde vermenging van twee niet vergelijkbare themacomplexen plaats.

Zowel de ideologiecritici als de EU-sceptici moeten dus tot vijand van de democratie verklaard worden. En daaruit voortkomend zouden hen de fundamentele democratische rechten, zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van informatie en de deelname aan de democratische discussie, dwingend betwist moeten worden. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de jongste uitlatingen van de topkandidaat van de EVP, Manfred Weber (CSU), die immers zelfs voorzitter van de Europese Commissie moet worden. Volgens hem zouden de EU-kritische partijen de wettelijk voorgeschreven staatsfinanciering niet meer moeten krijgen.

Sancta simplicitas! Heilige eenvoud! Hoe grondwet-vijandig is eigenlijk zo´n eis? Waar is de binnenlandse veiligheidsdienst als je hem echt nodig hebt? Overigens gaat Weber hier helemaal aan de kant van bondskanselier Angela Merkel staan, die er in oktober vorig jaar bij de regeringsverklaring in de Bondsdag toe aanmaande dat men van partijen, die in de verkiezingsstrijd “desinformatie” bedrijven, de partijfinanciering zou moeten intrekken. Sprak zij en richtte zich met een laatdunkende blik tot de oppositie en neuzelde: “Voelt iemand zich hier aangesproken?” “Quod erat demonstrandum” zou je hier willen roepen. Wie zulke democratische vrienden heeft, heeft geen dictatoriale vijanden meer nodig.

Wie is hier dus de daadwerkelijke democratievijand?

Wanneer linkse, socialistische, irrationele ideologie de democratische discussie bedekt en verdringt, dan opent zich de weg naar het totalitaire.

Er dreigt gevaar voor de democratie
Wanneer van openlijk geuite kritiek “desinformatie en fake-news” gemaakt worden, dan mag dat wel nuttig zijn voor de “herfeodalisering” van de politieke en economische elites, maar daardoor wordt de democratie ernstig verzwakt.

Zodoende wordt de vrijheid van meningsuiting een dwang tot de “juiste” politiek correcte mening. Zodoende wordt van vrijheid van informatie een door de staat gefinancierde en gereglementeerde druk naar de geliefkoosde publiekrechtelijke “kwaliteitsjournalistiek”. Niet “Lügenpresse”, maar alom geaccepteerde opvoeding-pers.

Ja, er dreigt gevaar voor onze democratie, serieus gevaar. Echter niet van de kant die het establishment ons wil voorschotelen. Het gevaar komt niet van de rechtse, rationele kant, maar ogenschijnlijk van de zichzelf gemachtigde feodale socialistenkliek.

Denk altijd aan de paradoxen van de democratie: “Men kan de democratie heel gemakkelijk met democratische instrumenten en middelen verzwakken of zelfs dodelijk verwonden. Zozeer, dat uit de democratie heel gemakkelijk het totalitarisme wordt geboren”.

Bron: www.pi-news.net

Door: Martin E. Renner

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/03/30 ... emocratie/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Crisis in de democratie

Bericht door Pilgrim »

Is onze democratie in gevaar?

Geplaatst op 24 mei 2019

Afbeelding

Democratie betekent dat men een keuze heeft. Maar wanneer je alleen maar mag kiezen tussen partijen die allemaal hetzelfde willen, en wanneer democratisch gekozen regeringen door smeercampagnes verwijderd worden, dan schuilt er kwaad in die democratie.

De mainstream politici hebben het steeds maar over “weerbare” democratie. Maar hetgeen dat zij “weerbaar” noemen, zorgt voor het tegenovergestelde. De EU wordt steeds autoritairder en totalitairder. Wat betreft gebrek aan democratie doen we niet veel onder voor China. De EU is op weg om een Orwelliaanse superstaat te worden. Met de groeten van de EUSSR.

Hoe democratisch is onze democratie eigenlijk nog...
 • ...wanneer de meeste partijen vaart zetten achter steeds dezelfde politiek?
 • ...wanneer echte oppositionele partijen vervolgd en zwartgemaakt worden?
 • ...wanneer democratisch gekozen regeringen d.m.v. lastercampagnes ten val gebracht worden?
 • ...wanneer de burgers gecontroleerd en bespioneerd worden en elk verkeerd woord noodlottig kan worden?
 • ...wanneer alle grote mainstream-media op hetzelfde aambeeld slaan en alternatieve opvattingen marginaliseren?
 • ...wanneer directe en indirecte censuur de burgers eraan hindert hun mening vrij te uiten?
 • ...wanneer referenda en volksstemmingen net zolang gehouden worden tot de elites het gewenste resultaat behalen?
 • ...wanneer burgers vanwege hun politieke instelling hun baan kwijtraken, niet bediend worden in restaurants, verbannen worden van sociale media, hun huismuren besmeurd worden en zij zelfs persoonlijk bedreigd en lichamelijk aangevallen worden?
 • ...wanneer men ´s nachts niet meer veilig over straat kan?
 • ...wanneer het verboden wordt een normaal gezin met veel kinderen te hebben?
 • ...wanneer men alleen de keuze heeft tussen EU, EU en EU? En wanneer men als tegenstander van de EU zwartgemaakt en aangevallen wordt als “Europa-vijand”?
 • ...wanneer men alleen maar de keuze heeft tussen meer belastingen, nog meer belastingen of nog veel meer belastingen?
 • ...wanneer politici, die de stemming van het volk oppakken, aangevallen worden als populisten?
 • ...wanneer burgers, die niet op datgene stemmen waarop ze zouden moeten stemmen, uitgemaakt worden voor “tuig” en “duistere Duitsers”?
 • ...wanneer EU-verordeningen leiden tot absurde politieke beslissingen op lokaal, regionaal en nationaal niveau?
 • ...wanneer klachten over het systeem op kafkaëske wijze in de bureaucratie verzinken?
Als de Brexit mislukt, dan toont dit opnieuw aan dat de EU helemaal niet meer ter verkiezing staat, maar opgedrongen wordt aan de Europeanen. De EU lijkt vanuit de optiek van veel politici zonder alternatief geworden te zijn, net zoals het woord van de bondskanselier. Als er geen alternatieven meer zijn, hoeft men ook niet te stemmen. Dat zou dan het einde van de democratie zijn.

Bron: www.freiewelt.net

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/05/24 ... in-gevaar/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10413
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Crisis in de democratie

Bericht door sjun »

Buiten de Brusselse dictatuur komt er nog een ander gevaar de samenleving binnen. Kijk alvast naar de zwavelzure vruchten die daarvan zo nu en dan zichtbaar worden.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 7595
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Crisis in de democratie

Bericht door Ali Yas »

Democratie wordt steeds meer onze vijand: de demografie leidt vanzelf tot meerderheden met een racistische agenda.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Crisis in de democratie

Bericht door Pilgrim »

Democratie? Het barst hier van de taboes

Geplaatst op 29 mei 2019

Afbeelding

Democratie bestaat bij de tegenstelling van meningen en overtuigingen die verwoord worden door mensen die ergens vóór of juist tegen zijn. Dat mensen niet kunnen zeggen wat ze willen, geen kritiek mogen uiten en zelfs om hun overtuiging vervolgd of gedood worden, zijn kenmerken van een dictatuur. Nu is het vaak niet zo wit-zwart als men ons wil doen geloven. Een staat kan meer of minder autoritair geregeerd worden, maar staten kunnen evengoed meer of minder democratisch zijn.

De media willen ons laten geloven dat Nederland zo ongeveer de beste democratie van de wereld heeft. Dat lijkt maar zo. Er is helemaal geen reden om de loftrompet te steken over de staat van onze democratie. Onze grondwet wordt stelselmatig genegeerd of omzeild, en we worden systematisch en soms op even slinkse als brute manier van onze democratische rechten beroofd. Hoezo democratisch?

Nog bedreigender voor de democratie is dat politici en journalisten mensen met een hen onwelgevallige menig routinematig afblaffen en wegzetten als nazi’s, racisten of niet meer van deze tijd. In de Tweede Kamer doen politici aan de interruptiemicrofoon vaak niets anders dan hun voorgekookte politiek correcte riedel afdraaien. En het gros van de journalisten selecteert, rangschikt en becommentarieert de feiten op zo’n manier dat maar één conclusie mogelijk is: Dit is slecht! Ingaan op de inhoud, ho maar. Verleden week was het weer zover en zagen we politici die hun zogenaamde morele superioriteit demonstreerden en journalisten die de feiten manipuleerden.

Tijdens het Tweede Kamerdebat met Kees van der Staaij over zijn ‘handtekening’ onder het Nashville-document (geframed als anti-homo-verklaring) legde de gedagvaarde voor een bijna lege vergaderzaal uit dat hij noch homofoob noch homohater is. (De SGP houdt gewoon vast aan opvattingen die tot voor kort gemeengoed waren: “Wij volgen de weg die de Schepper ons wijst.”) De SGP-leider had in de achterliggende tijd zelfs met D66-Kamerlid Bergkamp een verzoenend kopje koffie gedronken. Niet dat het geholpen had. De poortwachters van het fatsoen deden een wedstrijdje zich beledigd, bedroefd, gekwetst, verontwaardigd en geschokt voelen, en Bergkamp liet die kans niet onbenut. De opvattingen van de SGP over de homoseksuele praktijk waren “kwetsend en beschadigend”.

Nu heeft de linkse en links-liberale inquisitie niets tegen kwetsen, zolang het maar bij het schofferen van christenen blijft. Voor lhbti’s (en moslims) ligt dat anders en dus kwam er de roep om aangifte tegen Van der Staaij. Nu is gekwetst worden zo subjectief dat het in de praktijk – zoals we hier zien – leidt tot een onaanvaardbare beperking van het recht op vrije meningsuiting, waarbij zelfs het benoemen van verschillen niet meer mag. Vandaar dat in een democratie helemaal geen recht bestaat om niet gekwetst te worden. Maar dat werd gemakshalve even vergeten.

Fleur Agema (PVV) zag het zuiverder én zij had de moed te zeggen dat vervolging van Van der Staaij te ver gaat. Want “nergens wordt in deze christelijke gemeenschappen opgeroepen tot geweld tegen lhbti’s” en “deze verklaring blijft ingebed in de protestants-christelijke traditie van bezinning, gesprek en dialoog.” Eerder weigerde ook Harm Beertema (PVV) tijdens de overhandiging van een petitie mee te doen met het demonstratieve en theatrale gedrag (roze kledij en hand in hand) van Kamerleden. Hij raakte de spijker keihard op de kop toen hij hun gemakzucht om christenen ‘te lijf te gaan’ verweet: “Ik zou ook graag zien dat ze dat doen bij de echte bedreiging van de LHBTI-gemeenschap, de islam.”

Dan was er nog de rel rond Thierry Baudet. Die waagde het om een ander taboe te doorbreken. In een Amerikaanse tijdschrift besprak hij de nieuwste roman van de Franse filosoof Houellebecq, waarin deze laat zien dat de feministische ideologie, het individualisme en de doorgedraaide emancipatiestrijd hun prijs hebben. Baudet vroeg zich in zijn essay alleen maar af of dat niet ook voor onze samenleving zou gelden. Zelfs dat mag niet van de linkse inquisitie. Elke discussie over de inrichting van de samenleving (bijvoorbeeld op niet-liberale manier) moet in de kiem gesmoord worden.

Net als eerder bij Theodore Dalrymple, die hetzelfde thema aansneed in ‘Leven aan de onderkant’, brak ook nu weer de hel los. “We zullen ons abortus en euthanasie nooit laten afnemen”, dreigde orgaanroofster Pia Dijkstra. Minister Van Engelshoven, ook D66, had het over “domme praat”, wat pas echt domme praat was... Maar op platforms kreeg Baudet bijval, juist van hoogopgeleide, hardwerkende vrouwen. Waarom toch hebben de zogenaamde deugende en zich moreel superieur voelende mensen zo’n moeite met democratie, terwijl ‘de andersdenkenden’ altijd braaf een politiek correct links klimaat hebben te accepteren, omdat er nou eenmaal ‘democratie’ is?

In het ‘open’ Nederland zijn opmerkelijk veel taboes. Als het gaat over seksualiteit, abortus, gezin, euthanasie, islam, Israël, klimaat, immigratie, nationale staat enz., bestaat er een linkse bijbel met eigen geloofswaarheden (dogma’s). Wie het waagt een afwijkende boodschap te laten horen, wordt genadeloos neergesabeld en moet liefst vervolgd worden. Zelfs wie alleen maar kanttekeningen plaatst bij een taboe krijgt ervan langs. Hij is intolerant, moet zwijgen en komt aan de publieke schandpaal. De vrijheid van meningsuiting wordt weliswaar unaniem onderschreven, maar wee degene die er daadwerkelijk gebruik van maakt!

Het gevolg is dat steeds meer mensen zich niet meer hardop durven uitspreken. Zij zien dat afwijkende meningen worden bestraft en willen zich niet ‘branden’. Als hoeders van de politieke correctheid beslissen opiniejournalisten waarover nog discussie mag zijn. Gezond verstand telt niet meer. Afwijkende ideeën worden niet meer gekritiseerd. Men haat ze gewoon. Wie tegenspreekt, moet zwijgen. Liefst zou men zo iemand ‘uit het stenen tijdperk’ voor de rechter slepen. Wie vormen nu eigenlijk de werkelijke bedreiging voor onze democratie?

Door: Wim van Schaik

https://ejbron.wordpress.com/2019/05/29 ... de-taboes/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Crisis in de democratie

Bericht door Pilgrim »

Onze ‘democratie’, joepie!

Geplaatst op 1 mei 2019

Afbeelding

Onze vorm van democratie leidt tot onvrede, woede en tweedracht en op termijn, door bijna dictatoriaal bestuur dat er een handje van heeft de wensen van de minderheid volledig te negeren, hoe groot die minderheid ook mag zijn, uiteindelijk tot opstand tegen dit dictatoriale bestuur van lieden die zich allen democraten noemen. Dit lijkt toch echt voor de hand liggend, aangezien onze vorm van democratie een vorm van een soort dictatuur van de meerderheid is, hoe klein die meerderheid ook mag zijn. Dat dit automatisch leidt tot het afscheiden van grote groepen van die democratie, omdat zij zich niet, nooit of nauwelijks door die democratie vertegenwoordigd voelen of zien en zich dus uiteindelijk ook niet meer betrokken voelen bij deze staatsvorm, zou begrijpelijk moeten zijn.

Ik heb het hier nog niet eens over overduidelijke vormen van dictatoriaal bestuur, zoals de minister van Binnenlandse Zaken kort geleden met de door haar gewenste en dus zo uitgevoerde afschaffing van het correctief referendum duidelijk heeft gemaakt, maar over meer dan enkel de dictatoriale lust naar macht van een enkeling. Het zijn onze politieke partijen die ons dictatuur brengen. Het zijn onze coalities die, met soms minieme meerderheid, zoals vandaag de dag duidelijk zichtbaar, volkomen maling hebben aan wat grote groepen kiezers willen, voelen, menen, denken et cetera. Politieke partijen, die in hun vorm veel weg hebben van georganiseerde misdaadorganisaties. Een godfather leidt de organisatie zoals partijen geleid worden door hun grote roerganger. Kritiek, geen kritiek.

Als excuus voor dit gedrag klinkt vanuit die politiek constant de kreet ‘de kiezer moet ons dan maar wegstemmen als het de kiezer niet bevalt en omdat de kiezer dat niet doet, zijn we dus goed bezig.’ Is dit zo simpel? Naast het feit dat verkiezingen niet altijd correct hoeven te verlopen, spelen er bij de zeer verdeelde kiezers heel wat factoren mee die hun mening en kiesgedrag beïnvloeden, waarvan democratie er vaak geen van is. De overwaarde van het huis en de hypotheekaftrek, het wel of niet verhogen van huursubsidie en bijstand. Meestal zijn het de dicht bij de kiezers liggende zaken als hun portemonnee die hen overtuigen op een bepaalde partij te stemmen. Dit nog los van alle beloften die politici voor de verkiezingen massaal maken naar die kiezers toe, om ze meteen te breken zo gauw ze weer op het pluche plaatsnemen, die kiezers voor een zoveelste keer met een kater achterlatend.

Als goed voorbeeld van hoe de democratische dictatuur werkt, keer ik in de tijd terug naar, voor zover ik weet, het eerste correctieve referendum ooit in Nederland gehouden: het IJburg referendum in Amsterdam. Los van het feit dat de GroenLinks-fractie in Amsterdam de fractie bij uitstek was die een grote zoetwaterplas wenste te gaan dicht plempen, terwijl zoet water het goud van de toekomst is, was het ook nog eens diezelfde fractie die aan dat referendum een opkomstgrens stelde. Een grens, in dit geval een abstractie, die door het populistische en weinig democratische GroenLinks als het haar uitkomt dus wordt opgeworpen en gebruikt, werd net niet gehaald waardoor het ook toen namaak linkse Amsterdamse bestuur maling kon hebben aan pakweg rond de 130 duizend kiezers die de aanleg van dat IJburg niet zinvol achtten.

Het hierna volkomen negeren van een dermate grote groep kiezers is democratische dictatuur te noemen, wat het ook is. De plannen werden niet eens nog een keer doorgenomen of bekeken aan de hand van de vele kritieken, iets dat toch wel zo logisch was geweest. Maar waarom? Het bestuur had via een truc gewonnen! Voorstanders waren weliswaar zwaar in de minderheid geweest, maar de opkomstgrens was net niet gehaald, dus... Schijt hadden PvdA en GroenLinks en andere regenteske bestuurders aan die 130 duizend kiezers, dus ook schijt aan democratie en schijt aan al die kiezers die zo schijt aan hen als dictatoriale bestuurders kregen.

Dan zou ik een vervalser van de historie zijn als ik enkel met de vinger naar dat neplinks zou wijzen om zodoende gemakshalve de conservatieven te vergeten. Dat doe ik niet en breng de heer Lubbers als soort absoluut heerser in herinnering: “Indrukwekkend, maar het zal de politieke besluitvorming NIET beïnvloeden!”. Aldus luidden de weinig democratisch gezinde woorden van deze toen premier van ons land inzake de honderdduizenden, op het hoogtepunt zelfs meer dan een half miljoen kiezers die hem als premier via demonstraties een boodschap wensten af te geven. Een boodschap die hij als goed democratisch dictator wenste te negeren. Wat is er meer onbeschoft en gewoonweg dictatoriaal te noemen dan dit soort woorden nota bene uit te spreken terwijl de demonstranten nog in dikke rijen langs lopen. Het uiten van dit soort woorden getuigt naar mijn smaak van pure minachting ten aanzien van die kiezers en democratie, een staatsvorm die ook deze premier zo hoog in het vaandel stelde te hebben staan.

Vandaag is het nog erger dan ooit. We bevinden ons al in een DDR-stadium. ‘Democratische’ bestuurders hebben maling aan wat zij de maatschappij op dit moment brengen. Zij hebben hun ‘pracht’ plannen op hun tekentafels laten ontwerpen en deze worden uitgevoerd, koste wat het kost. Dit is te zien aan wat deze ‘democratische’ niet eens gekozen EU bazen en hun ondergeschikte office-managers als Merkel, Macron, Rutte en noem ze allemaal maar op, de maatschappij aandoen. Het feit dat zij niet eens bereid zijn om tot uitzetting over te gaan van op z’n minst die ‘vluchtelingen’ die geen enkel recht hebben om hier asiel aan te vragen, in combinatie met diegenen die al bewezen hebben vol haat en kwade gedachten te zitten met door hen verrichte criminele daden, van overvallen tot verkrachting en moord aan toe, is het summum van verkrachting door dictatoriale bestuurders van die democratie.

Dat dit niet goed gaat aflopen, lijkt mij logisch en nog enkel een kwestie van tijd voor er opstand kan uitbreken die in burgeroorlog kan uitmonden. Maar dit alles, wat ik als kiezer vrees, zal de politieke bobo’s, soms ook nog eens corrupt op de loonlijst staand van Soros of een andere lobbyist, worst zijn. De omhooggevallen timmerman, om er een te noemen, doet denken aan de ooit ook omhooggevallen kunstschilder, die ook zo’n overtuigd democraat was? Dus joepie, daar gaan we weer!

Door: “bozeoudeman”

https://ejbron.wordpress.com/2019/05/01 ... ie-joepie/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 7595
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Crisis in de democratie

Bericht door Ali Yas »

dictatoriaal bestuur dat er een handje van heeft de wensen van de minderheid volledig te negeren
Ja, maar dat is de essentie van democratie: de meerderheid bepaalt wat er gebeurt. Om een democratie gezond te houden moeten we er dus voor zorgen dat democratische beslissingen worden genomen over zo weinig mogelijk zaken, terwijl het gros van de besluiten wordt genomen door individuele burgers: een republiek zoals de founding fathers dat voor de VS in gedachten hadden.

Helaas is de dynamiek van politiek dat de invloed van de overheid via almaar stijgende belastingen steeds groter wordt, totdat er een grote ramp gebeurt of een allesvernietigende oorlog uitbreekt waarna de overheid instort. Dat is wat West-Duitsland overkwam na de Tweede Wereldoorlog. De aanvankelijke anarchie maakte plaats voor een zeer bescheiden overheid en het land krabbelde binnen enkele jaren uit het (economische) dal om vervolgens op te klimmen tot een economische grootmacht met vrijwel uitsluitend prettige eigenschappen. Pas enkele jaren geleden werd daar het minimumloon ingevoerd, één van de vele socialistische maatregelen die een economisch vangnet (en bijbehorende belastingen) noodzakelijk maken. De knellende EU-richtlijnen maken het feest compleet, terwijl de Europese "democratie" het belang van een disfunctionerende meerderheid laat prevaleren boven dat van de functionerende minderheid. Dit leidt onherroepelijk tot een ineenstorting en ik zou niet weten hoe dat te voorkomen anders dan door rechts te stemmen - een ontdekking die steeds meer Nederlanders hebben gedaan (kijk maar naar de cijfers van het FvD bij de Statenverkiezingen) maar nog lang niet genoeg. De enige vraag die ik me nu nog stel is hoe de ondergang van onze cultuur er precies uit zal gaan zien.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85172
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Crisis in de democratie

Bericht door Ariel »

Ali Yas schreef: De enige vraag die ik me nu nog stel is hoe de ondergang van onze cultuur er precies uit zal gaan zien.
Zo iets ??????

Afbeelding
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
mercator
Berichten: 19601
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Crisis in de democratie

Bericht door mercator »

Ali Yas schreef: De enige vraag die ik me nu nog stel is hoe de ondergang van onze cultuur er precies uit zal gaan zien.
"Beschaving" is correcter, er zijn vele "culturen". De moslims en de zwarten hebben ook vele culturen maar dat kan je geen beschavingen noemen. Ik verwacht geen burgeroorlogen of ophefmakende zaken maar een langzame conformering van onze landen aan pakweg Turkije of Marokko.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Crisis in de democratie

Bericht door Pilgrim »

Dat was ook de mening van Atatürk. Hij zei: "Er zijn vele culturen, maar er is maar één beschaving; de westerse."
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 7595
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Crisis in de democratie

Bericht door Ali Yas »

Jaja, okee, I stand corrected. :redface2: :razz:
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 7595
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Crisis in de democratie

Bericht door Ali Yas »

mercator schreef:Ik verwacht geen burgeroorlogen of ophefmakende zaken maar een langzame conformering van onze landen aan pakweg Turkije of Marokko.
Ja, dat kan. Compleet met stuitende corruptie in combinatie met het uitzuigen van wie geen vriendjes van de heersende elite zijn. Ik denk niet dat de oorspronkelijke Nederlanders die niet door de pomp willen daarmee kunnen leven. Die gaan weg.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10413
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Crisis in de democratie

Bericht door sjun »

Niet enkel wordt dekdemocratie vanuit Brussel ondergraven. De lokale gemeenteraad in Amsterdam kan daar ook wat van:
Amsterdamse raadsleden zijn te laf om omstreden illegalenopvang met FvD te bediscussiëren
Wel hebben ze tijd voor moties waar de gemeente helemaal niet over gaat
Door: Chris Aalberts, 28 juni 2019

Uw verslaggever is deze donderdagmiddag bij de commissievergadering Algemene Zaken van de Amsterdamse gemeenteraad. Er wordt gesproken over de vermaledijde illegalenopvang waar Forum voor Democratie (FvD) actief oppositie tegen voert. Er moet zestien miljoen worden geïnvesteerd in de panden waarin de illegalen zullen worden opgevangen. Deze middag is de voorbespreking waarna er over twee weken een besluit valt. Dat besluit is eigenlijk al bekend want de coalitie wil deze opvang sowieso doorzetten. Vandaag blijkt vooral dat Amsterdamse raadsleden dit controversiële beleid niet in het openbaar willen verdedigen.

Het gaat vandaag niet alleen over de illegalenopvang. De commissie praat eerst een uur lang over de agenda. De voorzitter kan nauwelijks bijhouden hoe de agenda er na alle wijzigingen uitziet. Na deze bureaucratische horde volgt er nog eentje: de insprekers. Er is een half uur voor gereserveerd maar er zijn te veel mensen op komen dagen. Hun spreektijd wordt daarom ingekort van drie naar twee minuten per persoon. De hele exercitie duurt nog steeds een uur. Sommige insprekers komen traditiegetrouw klagen over Israël en Palestina. Ze komen elke maand langs.

Zo sleept de vergadering zich voort met punten waarvan de relevantie vaak onduidelijk is. Johnas van Lammeren (PvdD) stoort zich aan de uitspraak van een wethouder dat het niet uitmaakt wat de gemeenteraad vindt van het voeren van juridische procedures tegen Schiphol. Die gaat hij sowieso niet voeren. Van Lammeren wil weten of de wethouder wel naar de gemeenteraad luistert. Burgemeester Halsema legt uit dat de wethouder niets nieuws heeft gezegd. ‘Het is een volstrekt theoretische exercitie en daar hou ik van,’ zegt ze.

Dan komt Tjitske Kuiper (ChristenUnie) aan het woord. Ze ziet niets op de gemeentelijke website over de eikenprocessierups. Kuiper wil dat er meer informatie op de website komt over waar je de rups in Amsterdam kunt aantreffen, waar je dit kunt melden en hoe het dier bestreden kan worden als deze in je tuin aanwezig is. Burgemeester Halsema grapt dat het niet duidelijk is wie de ‘woordvoerder rups’ is maar ze gaat erover overleggen met de GGD. Het ontgaat de vergadering dat er allang informatie over de rups op de gemeentelijke website staat.

Zo gaat het nog een hele tijd verder. Er zijn nogal wat moties over etnisch profileren. Burgemeester Halsema meldt dat die vaak over nationale bevoegdheden gaan en dat de gemeente dus machteloos staat. Het is duidelijk dat raadsleden geen idee hebben wat de bevoegdheden van de gemeente zijn en dat ze ook geen zin hebben om zich daarin te verdiepen. We horen meerdere keren dat de moties bedoeld zijn om ‘een signaal te geven’. Volgens Halsema belemmeren ze vooral het normale politiewerk. Er volgt een discussie over de vraag of er kaartjes uitgedeeld moeten worden die burgers aanzetten over de politie te klagen.

Sylvana Simons (Bij1) wil een campagne voor de bewustwording van LHBTI+’ers, zich kennelijk niet realiserend dat de Gay Pride één grote bewustwordingscampagne is. Burgemeester Halsema herinnert haar daar maar even aan. Tjitske Kuiper komt met een onbegrijpelijk verhaal over mensen op de Zuidas die vitaminen krijgen geïnjecteerd. Sylvana Simons heeft een motie zonder dekking en haar partij wil mannenemancipatie uit het veiligheidsbudget gaan financieren. Zo zijn we al snel ruim drie uur verder. De lokale journalisten zijn inmiddels vertrokken. De publieke tribune wordt leger en leger.

Er is nog maar een half uur over. Dan blijkt pas echt hoe belangrijk al dit gedoe is. De vraag komt op of de vergadering in de avond verder moet gaan. Meerdere punten worden op initiatief van de raadsleden alsnog van de agenda gehaald omdat die toch geen haast hebben of omdat ze ook wel schriftelijk kunnen worden afgehandeld. Soms worden punten zelfs verschoven naar september. Dit alles om maar niet in de avond te hoeven vergaderen. Er komen nog wat insprekers praten over de voorgestelde illegalenopvang, maar het uiteindelijke debat over dat onderwerp wordt toch pas in de avond gehouden.

Na een pauze van twee uur is de halve raadscommissie terug: Bij1, Denk, PvdA, SP, PvdD en Partij voor de Ouderen zijn niet meer van de partij. Naast de voorzitter en de wethouder zijn er nog zes raadsleden over. Er zitten nog zes mensen op de publieke tribune, waaronder minstens twee partijmedewerkers en uw verslaggever. De insprekers zijn ook naar huis. Annabel Nanninga (FvD) en Marianne Poot (VVD) komen met kritische vragen en opmerkingen. Het college komt toezeggingen aan bewoners niet na, er was geen inspraak, wat zijn de kosten echt, wat gebeurt er met de panden als de opvang is beëindigd en waarom moet deze opvang juist plaatsvinden in Amsterdam waar de woningmarkt zo extreem onder druk staat?

Echt veel zin heeft dit allemaal niet. Wethouder Groot Wassink (GroenLinks) beantwoordt alle vragen en wimpelt bezwaren af. Het contrast met de middagvergadering is immens: toen ging het over relatieve details of zaken waar de gemeente weinig aan kan doen. Alle partijen waren aanwezig en konden niet genoeg krijgen van het stellen van vragen. Deze avond gaat over de beslissing om zestien miljoen euro in illegalenopvang te investeren. De helft van de fracties is er opeens niet. De huisvesting komt er toch wel, mompelt Nanninga. Er is sowieso een meerderheid en er valt vanavond toch geen besluit.

Dat is een belachelijke redenering. De hoogste macht in de gemeente ligt bij de raad, bijvoorbeeld bij de illegalenopvang die Amsterdam wil gaan organiseren. Tientallen burgers kwamen er inmiddels hun zorgen over uiten. Het weerhoudt raadsleden van coalitiepartijen SP en PvdA – die de opvang zullen steunen – er niet van om weg te blijven. Partijen die zich laten voorstaan op een inclusieve samenleving als Denk en Bij1 zijn er ook niet. Het ontbreekt hen aan basaal democratisch besef dat hun standpunten over deze kwestie publiekelijk besproken en verantwoord moeten worden. Je vraagt je af waarom ze daar niet toe bereid zijn.

Chris Aalberts onderzoekt dit jaar de opmars en ontwikkeling van Forum voor Democratie. Hij gaat op bezoek bij campagnebijeenkomsten, ledenactiviteiten en vergaderingen in Amsterdam, Den Haag, Brussel en de provincie waar FvD-politici het woord voeren. Ook gaat hij in gesprek met FvD-politici, hun collega’s en hun achterban. Doet FvD wat ze aan haar kiezers belooft, wat is in de praktijk het politieke geluid van FvD en welke politici krijgen de kans een eigen plek in de schijnwerpers te bemachtigen?
TPO 28.06.19

Vaker van dit soort verslagen om ze in Amsterdam in de kroegen, de parken en op de pleinen voorlichtend uit te kunnen delen ter bewustmaking aan de burgers die zich met uitkeringen hebben laten kopen en vergeten dat ook deze afkoopsom een prijs van links beleid heeft dat bepaald de leefbaarheid in de eigen buurt niet ten goede komt.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10413
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Crisis in de democratie

Bericht door sjun »

En dan is er nog een aardige crisis: Linkse bedilzucht en manipulatie. Kennelijk gaat de omvolking nog niet snel genoeg. En wat is er dan eenvoudiger dan via emopolitiek en politiekcorrecte dramdwingende bijsturing wat jongeren te mobiliseren om de gewenste denkbeelden georkestreerd te demonstreren en hen zo jouw politieke mandaat te laten bestendigen.

Wynia’s Week: Hoe politiek wijs is de 16 jarige?
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Crisis in de democratie

Bericht door Pilgrim »

Gerechtelijke dictatuur?

Geplaatst op 3 juli 2019

Afbeelding

Hoe zit dat toch met democratie vandaag de dag? Waar dienen verkiezingen voor? Ik dacht om een volksvertegenwoordiging te kiezen waaruit een regering wordt samengesteld, een regering die dan het land bestuurt en in dat besturen wordt gecontroleerd door die volksvertegenwoordiging? Ja toch? Dus met andere woorden is het zo dat een regering en het parlement, de volksvertegenwoordiging, de zaken in een democratisch land bepalen. Of zijn het vandaag opeens deels rechters die de macht in handen hebben genomen, want zo lijkt het in de Verenigde Staten en in Italië. Hebben rechters, ofwel heeft de gerechtelijke macht in stilte een coupe gepleegd?

Een president in het nog machtigste land van de wereld wordt constant door rechters, nota bene lagere rechters, teruggefloten alsof hij de jongste bediende bij een bedrijf is. In Italië wordt een terrorist gewoon door een rechter vrijgelaten alsof een proces niet nodig is om tot die eventuele vrijspraak te komen. Nee, één persoon besluit dit? Democratisch?

Als dit vandaag de dag normaal is, komt hier direct de vraag uit voort of dit nu nog democratie te noemen is. Heeft een justitieapparaat, dat mede de democratie dient te beschermen door die democratie te dienen en dient te worden gecontroleerd door een volksvertegenwoordiging, de rollen omgedraaid en bepaalt nu deze instantie wat er in een land moet gebeuren? Dat neigt naar, nee, dat is een vorm van dictatuur.

Advocaten, rechters en openbaar aanklagers dienen in zo’n geval terug hun hok te worden ingejaagd als bovenstaand de waarheid is en zij stiekem de democratie ten grave hebben gedragen. Het is naar mijn smaak te bizar voor woorden dat bijvoorbeeld in Italië een terrorist een vrijbrief heeft gekregen om onbeperkt met haar terreur door te gaan.

Een terrorist die zich niets heeft aangetrokken van de eis van dat land dat deze terrorist niet met haar boot een Italiaanse haven mocht binnenvaren, die ondanks dat bevel ook nog de brutaliteit had een politie- of marineschip van dat land aan te varen, mag via naar mijn smaak kromspraak van een ‘rechter’ gewoon vrij rondlopen. Dit is toch absurd te noemen.

De terrorist uitzetten, is nu blijkbaar de enige optie, maar wel een optie zonder echte gevolgen. Deze persoon kan en zal hier gewoon maling aan hebben en weer terugkomen. Als gewelddadige crimineel te noemen daden al niet door een rechter als genoeg worden gezien om een persoon vast te houden, zal het negeren van een uitzettingsbevel dat dan wel zijn?

Het bevel het land te verlaten, is ook in Nederland een lachertje geworden gezien de vele tienduizenden illegalen waarvan nu sommigen gewoon panden kraken en ronduit zeggen: ‘We are here’, ofwel ‘So what do you think you can do about it’. Ofwel, de geliefde zin van veel Antifa-fascisten en terroristen: ‘Jullie democratie is niet de onze en ik heb schijt aan jullie en aan jullie democratie!’ (Maar geef me GVD wel een uitkering!)

Wat kan een land nog doen als een rechter gewoon de democratie verkracht, ofwel gewoon een stukje oprekt als het zo’n ‘rechter’ beter uitkomt? Wie is in zo’n geval nog de ‘baas’ in een land? De president in Amerika lijkt het in ieder geval niet meer te zijn, maar gewoon een lummeltje als een plaatselijke rechter, en in Italië is het blijkbaar niet veel anders. In Nederland? Ha, ha!

Een rechter dient zich in uitspraken te beperken tot het naleven van wetten die zijn vastgelegd door regering en volksvertegenwoordiging en niet omgekeerd. Een rechter dient geen politiek te bedrijven! Want waar dienen democratische verkiezingen dan nog voor, behalve om mensen een rad voor ogen te draaien, als duidelijk de gerechtelijke macht de totale macht naar zich lijkt te hebben toegetrokken en we dus allang in een soort bureaucratische dictatuur leven? Of zie ik iets helemaal verkeerd?

Door: “bozeoudeman”

https://ejbron.wordpress.com/2019/07/03 ... dictatuur/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10413
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Crisis in de democratie

Bericht door sjun »

Zo wordt nog eens duidelijk waarom er in Polen wat rechters met pensioen gestuurd zijn. Direct wordt ook duidelijk waarom het socialistische experiment Europese Unie meent zich daarmee te moeten bemoeien. Polen en Hongarije konden wel eens bakens van verlichting worden waarnaar een grote trek van mensen met ondernemingslust ontstaat. Veilige enclaves in Europa. Verstandige mensen schaven nu vast hun talenkennis bij voor het geval dàt...
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16501
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Crisis in de democratie

Bericht door Hans v d Mortel sr »

sjun schreef:Polen en Hongarije konden wel eens bakens van verlichting worden waarnaar een grote trek van mensen met ondernemingslust ontstaat. Veilige enclaves in Europa. Verstandige mensen schaven nu vast hun talenkennis bij voor het geval dàt...
In dat geval zou ik ook Tsjechisch leren.

Tsjechië - voorheen Tsjechoslowakije - is altijd al een van de meest beschaafde landen in Europa geweest met een hoog cultureel gehalte en gevoel voor humor dat altijd stabiel is gebleven. Een van de alleroudste democratieën in Europa. Duitsland daarentegen was de grote satan, de boosdoener, het corrupte complex van schijnheilige miserabele hard werkende burgers met een christelijke waardeloze opvoeding in dienst van het naziregime Hitler dat de verschrikking van deze tijd heeft voortgebracht: Frau Mutti Merkel.

Het voormalige Tsjechoslowakije bestond uit twee delen: Tsjechië en Slowakije. Ik praat nu uit eigen ervaring. De Tsjechen zijn een heerlijk intelligent wijs volk dat het niet op moslims heeft gemunt, net zo min als als op zigeuners (Slowakije). Niks burgeroorlog, maar een vredelievend afscheid van de altijd zeurende en dwarsliggende minderwaardige Slowaken die het niet konden uitstaan dat zij niets presteerden en dat alle gaafheid voornamelijk in het noorden (Tsjechië) plaatsvond. Net zoals het domme Suriname, dat onafhankelijk van Nederland op eigen benen dacht te kunnen staan, wilde Slowakije niets liever dan zelf de dienst uitmaken. Het was een uitgelezen kans voor de Tsjechen om van dat lastige minderwaardigheidscomplex, dat Slowakije heet, af te komen.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16501
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Crisis in de democratie

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Waarom lukt ons dat niet om van al die (Marokkaanse en Turkse) moslims af te komen?

Omdat moslims geen hoge dunk van zichzelf hebben en als parasieten op onze beschaving zijn voorbestemd. Slowaken hebben wel een hoge dunk van zichzelf. Op die manier kon men makkelijk afscheid van de Tsjechen nemen binnen de democratie (referendum).
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Maarten
Berichten: 975
Lid geworden op: di mar 21, 2017 3:00 pm
Locatie: Twente

Re: Crisis in de democratie

Bericht door Maarten »

Democratie is eigenlijk een illusie. Al die klootzakken in de politiek noemen zichzelf democraten maar als puntje bij paaltje komt zijn het gewoon despoten met dictoriale trekjes.
mercator
Berichten: 19601
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Crisis in de democratie

Bericht door mercator »

Maarten schreef:Democratie is eigenlijk een illusie. Al die klootzakken in de politiek noemen zichzelf democraten maar als puntje bij paaltje komt zijn het gewoon despoten met dictoriale trekjes.
Ik begrijp ook niet dat iemand politieker wil zijn in dit zgz. democratische systeem. Ofwel wil je echt iets betekenen maar dat gaat dan niet omdat je rekening moet houden met de tegenstrijdige wensen van jan en alleman, ofwel doe je het gewoon voor de poen en het prestige en ben je ook niet geschikt voor de politiek.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16501
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Crisis in de democratie

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Hans v d Mortel sr schreef:Waarom lukt ons dat niet om van al die (Marokkaanse en Turkse) moslims af te komen?

Omdat moslims geen hoge dunk van zichzelf hebben en als parasieten op onze beschaving zijn voorbestemd. Slowaken hebben wel een hoge dunk van zichzelf. Op die manier kon men makkelijk afscheid van de Tsjechen nemen binnen de democratie (referendum).
Soms schrijf ik dingen die ik anders bedoel. Ik rectificeer: Het zijn juist moslims die een zeer hoge dunk van zichzelf hebben, maar dat komt niet zo over. Die hoge dunk - zo bedoelde ik het - zit tussen de oren en het tegenovergestelde is waar: zij manifesteren zich met een lage dunk. Door bijvoorbeeld de schaamhaarlap (ook wel kopvod in de volksmond genoemd) die de moslimvrouw om het hoofd draagt, terwijl de moslimvrouw zou moeten weten dat profeet Mohammed juist een zeer lage dunk van vrouwen heeft en denigrerend zijn gal over hen heeft gespuugd. Verschillende hadiths van de alom gerespecteerde Al-Bukhari bevestigen dit.

Wanneer je als moslimman op de grond gaat liggen met je kont omhoog naar Akkah gericht en vervolgens 'ALLAH AKBAR' roept, getuigt dit niet bepaald van respect voor die god. Wel van opgeklopte HOGE eigendunk. Het gevolg hiervan is dat Allah zich van 1,8 miljard mohammedanen heeft afgewend en zich - zo lijkt het - aan joden, christenen en atheïsten de voorkeur geeft. Vandaar de noodzaak voor mohammedanen hun woestijn habitat te ontvluchten en zich te vestigen in de niet-moslimlanden teneinde daar te parasiteren op wat zij verachten en afkeuren omdat hun afgod Allah hen in de steek heeft gelaten.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 7595
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Crisis in de democratie

Bericht door Ali Yas »

Pilgrim schreef:
Democratie is de maatschappijvorm, waarin iedereen kan zeggen wat de ander niet wil horen. Het tegenovergestelde van democratie is, zoals bekend, totalitarisme.
Wat een warhoofd! Die man denkt bij het woord democratie misschien aan de rechtsstaat, maar democratie is eenvoudig het systeem waarin het volk beslissingen neemt bij meerderheid van stemmen, niets meer of minder. Vrijheid van meningsuiting is wéér wat anders. Dat is een voorwaarde voor een goed functionerende democratie, maar niet voor een democratie op zich; kijk maar naar ons eigen land, waar het gros van de bevolking blijkbaar niet meer in de gaten heeft wat belangrijk is. Een totalitair systeem heeft macht over alle aspecten van het leven van de burgers, en onze democratie brengt ons daar hoe langer hoe dichter bij.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16501
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Crisis in de democratie

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Vrijheid van meningsuiting mag je in een democratie verwachten.

Maar niets is minder waar. Want . . . het zijn altijd de aanhangers van de linkse politieke despoten die vrijheid van meningsuiting erkennen, mits . . . grenzen niet overschreden worden. En de linkse rechters gaan daar in mee. Vinden ze leuk. Veel rechters zijn arrogante notoire dwarsliggers, net zoals ik. Met dit verschil dat ik een logisch denker ben en sommige rechters teveel rekening houden met hun onovertroffen arrogantie van de macht. Grenzen? Overschrijden? Waar bevinden die grenzen zich? Die zijn toch afgeschaft ten faveure van een rijkelijk florerende democratie ? Maar los daarvan, vrijheid van meningsuiting is geen vrijheid wanneer die vrijheid ingeperkt wordt. Dat klinkt dan net zo stupide als:

Deze rode wijn is voortreffelijk, mits hij niet uit Frankrijk komt.

Maar corrupte rechters snappen dit niet. Die zijn te arrogant, zelfingenomen en onvoldoende opgeleid.

Een gewezen advocaat als rechter is zoiets als de slager die zijn eigen vlees keurt. Rechters hebben geen geweten! Net zo min als advocaten. Vandaar!
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Crisis in de democratie

Bericht door Pilgrim »

Lessen uit de verwoesting van Zweden

Geplaatst op 10 juli 2019

Afbeelding

Een noodkreet van een auteur uit Zweden is de zoveelste roep om de hel te stoppen voordat gestoorde idioten van links de hel met volle kracht in werking kunnen zetten om de mensheid te verwoesten. Er is maar één oplossing om dit te vermijden en dat weet iedereen met verstand: dit religieus, geestelijk en moreel achtergebleven volk dat met name door de land- en volksverraders van links met miljoenen wordt binnengehaald, hoort niet in een verlicht Europa en zal de Verlichting in Europa absoluut teniet doen en verwoesten.

Wij zitten gevangen in onze val die democratie heet door zelfs de grootste misdadige partijen vrij de kans te geven zich in onze maatschappij te vestigen met hun vaak zwaar verderfelijke ideeën. Als we als maatschappij wensen te overleven, zullen er restricties aan de democratie moeten worden gesteld anders zal deze vorm van democratie ons van binnenuit via dit soort misdadige, met name vooral linkse, partijen verwoesten.

De fascistisch linkse nazi-partijen dienen per direct te worden verboden. Zolang we dat niet doen, zal haattuig doorgaan om via islam de macht in handen proberen te krijgen. Deze misdadigers zullen nooit hun denkwijzen loslaten noch veranderen, zij zullen zich blijven inzetten voor de verwoesting van een maatschappij van vrijheden, om dan vanuit anarchie hun Hitleriaanse/Stalinistische heilstaat op te tuigen. Dit bevindt zich, gezien hetgeen in Zweden speelt, in Zweden al in zeer ver gevorderd stadium.

Nooit zullen deze gestoorden van dit links van de gruweldaden van hun voormannen als Hitler, Stalin en Mao leren, en blijven zij via terreur van hun grote dreigbekken, en ook opnieuw fysieke SA-terreur van de straat via hun Antifa-stormtroepen, wereldwijd democratische maatschappijen aanvallen om de democratie te ondermijnen, om via het scheppen van angst de maatschappij te overheersen om de mensheid te onderdrukken en te knechten, zoals ooit eerder hun voorgangers, de nazi’s, dit deden.

Dit terreur-links van absoluut kwaad met zijn moordlust en haat in zijn geest en hart zal nooit stoppen met zijn misdaden tegen de menselijkheid en heeft in de radicale islam een bondgenoot gevonden in dat kwaad. Dit ondanks het feit dat deze strijdmakker al eerder een onbetrouwbare partner is gebleken in Iran. De totaal hersenloze debielenbrigade van satanisch links in Europa en de VS blijft stug volhouden en denkt dat het hier in het Westen wel anders zal aflopen. Nee, randdebielen. En Zweden is het al duidelijk zichtbare bewijs.

Lazer op met jullie links, randdebielen van PvdA, D66, SP, GroenLinks en CU, die mede dit soort denken propageren, donder op naar wat mij betreft ergens een woestijn en sticht daar jullie heilstaat van onder andere geweld, onderdrukking, haat, dwang, terreur, moordlust, onvrijheid, slavernij en corruptie. Donder op PvdA, SP, GroenLinks en neem de satanisten van D66 en volledig gestoorde christenen van de CU met jullie mee. Wij, de gezond denkende mensen die in vrijheid wensen te leven, willen jullie bloeddorstige terreurideologie van islam/socialisme niet.

Door: “bozeoudeman”

https://ejbron.wordpress.com/2019/07/10 ... an-zweden/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Crisis in de democratie

Bericht door Pilgrim »

Democratie 2019...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Plaats reactie