Artikelen van H Numan

"Opinies" is een collectie van korte teksten (van 500 tot 750 woorden) waarin de auteur zijn opinie over courante islam-gelinkte gebeurtenissen uiteen zet. Indien je jouw opinie gepubliceerd wil zien kan je ze hier kwijt. Geef ons ook je naam en email adres. De tekst moet wel van jouw hand zijn.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85185
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Artikelen van H Numan

Bericht door Ariel »

LONGREAD – Tien Arabische woorden: een uitdaging voor politici en veiligheidsexperts

(Door: H. Numan)

Ik heb tien woorden die u, als u multicul super correct en warm verdediger van de belangen van mohammedanen bent, absoluut moet negeren. U bent al om. Het kalifaat Hollandistan ziet u wel zitten. Maar als u serieus politicus bent, beleidsmaker, hoge militair of (wat door gaat voor) politieofficier moet u direct, zonder uw i-Phone te raadplegen, mij kunnen vertellen wat die woorden betekenen. Niet spieken en opzoeken! Uit het blote hoofd. Als u mij niet kunt vertellen wat die woorden betekenen, wat hun onderlinge relaties zijn of het belang er van niet onderkent, bent u volstrekt ongeschikt voor de functie die u uitoefent. Sterker nog: u bent een groot gevaar voor ons land.

dawah, dhimmi, hijra, jizya, kafir, shaheed, shariah, takfir, Taqiyya, ummah

Als u niet direct in de gaten heeft wat al deze woorden betekenen, bent u even goed op de hoogte als de PvdA, D66, de VVD en het CDA. Als u minder dan zeven van deze woorden kent, bent u ongeschikt om zelfs maar een politiebureau schoon te maken, laat staan er leiding te geven. U bent dan even goed geïnformeerd als de ouders die hun zoontje naar een feestje van pastoors sturen, want dat is stukken leuker, veel spannender dan een jeugdhonk en nog gratis ook. Meneer pastoor zei het zelf. Uw kennis over het mohammedanisme krijgt u niet van meneer pastoor, maar van Achesoes uw schoonmaker, of van Achmed uw sympathieke agent, tevens lid van de Partij voor de Arabieren.

Dit artikel is gericht op BN´ers. Niet Bekende Nederlanders, maar de Belangrijke Nederlanders. Bekend betekent niet automatisch dat je over kennis beschikt. Gordon, Sylvana en Peter R. de V hebben enkel een grote bek. Een Belangrijke Nederlander gaat er altijd prat op vele jaren extra gestudeerd te hebben. Dus u zou dit stukje eigenlijk niet nodig hebben. U had het allang moeten weten…

Iedere serieuze politicus en veiligheidsexpert die niet kan vertellen hoe een kafir een dhimmi wordt, en welke rechten een dhimmi heeft onder shariah (“geen”) is even bekwaam als een admiraal die een vloot van Popla papier commandeert of een politiecommissaris die zijn kennis heeft opgedaan door naar Swiebertje te kijken. Dat soort mensen moet je verre houden van verantwoordelijkheden.

Als u niet weet wanneer een mohammedaanse ploflim een shaheed is en wanneer een terrorist volgens de definitie van de shariah, dan bent u net zo gevaarlijk voor onze veiligheid als Colijn (“uw regering waakt”) destijds.

Als u het verschil niet weet tussen takfir en Taqiyya en het belang daarvan niet kunt beargumenteren, bent u even capabel als Marianne Thieme in een slagerij.

Als u geen zinvolle discussie kunt voeren over de wereld ummah en haar relatie met het OIC in de context van de strijd tegen het terrorisme, dan kunt u beter voor de plantsoenendienst werken, niet op defensie en al helemaal niet bij de politie of de AIVD.

U weet niet wat OIC betekent in deze context? Spring dan uit het raam, a.u.b. Vraag aan een passerende “kennismigrant” die hijra bedrijft wat het betekent. Hij mag dan gebrekkig Nederlands spreken en zakken voor het inburgeringsexamen, maar dat weet hij wel.

Als u niet weet hoe dawah relateert tot jihad, wanneer gelovige mohammedanen hijra praktiseren, dan kunt u beter vervroegd pensioen aanvragen.

Als u onbekend bent met over welke drie opties kafirs beschikken onder shariah, ga ergens anders werken dan bij defensie of in veiligheid. Probeer een baan te krijgen in een islamitisch theehuis in Ede, bijvoorbeeld.

Als u niet weet waarom een dhimmi zich iets moet aantrekken van jizya, draag uw verantwoordelijkheden dan over aan iemand die ze beter aan kan. Aan iemand bijvoorbeeld die Nederland wel als een onafhankelijk land ziet, en zich niet schaamt voor onze Nederlandse cultuur en Nederlandse gewoontes.

Als uw werkveld ligt binnen defensie, politie of inlichtingenwerk en u was niet in staat om tenminste zeven van de tien woorden goed te definiëren dan bent u politiek zeer correct en (dientengevolge?) oliedom. In ieder geval rampzalig kortzichtig. Kijk eens of Kuzu’s Denk partij u als spreekpop wil inhuren.

Beste Belangrijke Nederlander, er is een wereldwijde strijd gaande. Ja, ik weet het. U ontkent het in alle toonaarden. Als u, als Belangrijke Nederlander, oreert dat de wereld plat is, is die dat dan ook? Het Nederlandse Operette Gezelschap Leger voert gevechtsopdrachten uit in Afghanistan, Irak, Syrië en Mali. Dat noemt u “missies”. Zullen we onze soldaten dan maar missionarissen noemen? Kapitein Kroon kreeg de MWO-4 voor … schooltjes bouwen? Waterputten slaan?

Dat overigens was wel de opdracht die hij voor het oog van de (politiek correcte) kerk gekregen had. De missie in Afghanistan was een opbouwmissie, geen gevechtsopdracht. Jullie Belangrijke Nederlanders lieten daar een kabinet over vallen, weet je nog?

Laten we eens kijken wat die tien woorden betekenen. Misschien blijft er iets van hangen. Het OIC is de Organization of Islamic Cooperation, hoofdkwartier is in Jeddah. Er zijn 57 landen lid van. De officiële missie van het OIC is om wereldwijd islam te prediken tot alle landen van de wereld bekeerd zijn. Dar al Harb is dan vervangen door Dar al Islam en alle kafirs hebben zich ofwel bekeerd tot het mohammedanisme ofwel ze hebben zich onderworpen als dhimmi´s. Zoek het eens op. Het staat in koeien van letters op hun website. In het Engels, nota bene. Oh, voor ik het vergeet. Ze hebben zo’n hekel aan polytheïsten dat het India verboden is om lid te worden.

Oeps, weer moeilijke woorden! Dar al Harb is een begrip binnen de mohammedaanse wereld. Het betekent ‘het huis van oorlog’, hier wonen niet gelovigen, vijanden van het mohammedanisme. Er zijn verschillende ‘huizen’, hier in volgorde van slecht naar goed:

Dar al Harb: het huis van oorlog. In deze landen heeft het mohammedanisme geen voorrangspositie en is op z’n allerbest een getolereerde minderheid. Met deze landen is het mohammedanisme in oorlog. Altijd. Permanent. Vanaf het moment dat Mo begon tot de dag van vandaag.

Dar al Dawa: het huis van de invitatie. In deze landen heeft het mohammedanisme vaste voet aan de grond gekregen. Er wonen weinig tot iets meer mohammedanen, en er wordt enigszins rekening gehouden met hun religie (stiltecentrums, iemand?). Nederland bevindt zich in deze groep.

Dar al Hudna: het huis van kalmte. In deze landen heeft het mohammedanisme tenminste gelijkwaardige status aan de lokale religies en is nu een belangrijke dominante minderheid. Verdragen met ongelovigen mogen nageleefd worden, vermits die het mohammedanisme bevorderen. Anders mag je ze rustig negeren. Vandaar bijvoorbeeld dat Erdoğan de EU vrolijk bij de neus neemt. Hij verbreekt helemaal geen verdragen, want hij hoeft zich sowieso niet aan verdragen met dhimmi´s te houden.

Dar al Ahm: het huis van veiligheid. Mohammedanen zijn niet langer een belangrijke minderheid, dat zijn de oorspronkelijke bewoners nu.

Dar al Sulh: het huis van de overeenkomst. Deze landen zijn nog niet officieel mohammedaans, maar hebben zich middels verdragen onderworpen aan het mohammedanisme.

Dar al Islam: het huis van de vrede. Men streeft naar het percentage 100% mohammedaan. Saoedi-Arabië en Iran zijn perfecte Dar al Islam-staten.

Iemand die zich onderwerpt aan het mohammedanisme zonder zich daartoe bekeren (en in leven blijft) wordt automatisch een dhimmi. Ze zijn vanaf dat moment tweederangs staatsburgers die onderworpen zijn aan vele extra regels en regeltjes om ze het leven zuur te maken, en moeten een speciale belasting betalen. Denk aan de Neurenberg-wetten, maar dan een graadje of tien erger. De Neurenberg-wetten zijn overigens gebaseerd op dhimmitude.

Die speciale belasting heet jizya. De jizya kan op verschillende wijze geheven worden. Rechtstreeks, middels de bekende blauwe (dan: koran-groene) enveloppe. Maar ook in natura en direct. Dus niet noodzakelijkerwijze via een belastingdienst. Iedere mohammedaan kan jizya claimen. Een mohammedaan die de sociale dienst getild heeft, ziet dat niet als verduistering of oplichting, maar als het innen van zijn welverdiende jizya. Niet gelovigen (de sociale dienst) moeten tenslotte schatting betalen aan gelovigen. Als Mohammed op school uw zoontje zijn zakgeld afperst is dat ook jizya.

Als collega of ondergeschikte Haroen u belastert op uw werk, u daarmee een slechte beoordeling en een degradatie bezorgt, en hem een promotie: jawel. Ook dat is het incasseren van jizya. U bent tenslotte een ongelovige. Denk daar eens aan, als u Marcouch een onbekwame mohammedaanse hielenlikker bevordert tot inspecteur van politie, Belangrijke Nederlander.

Dat onderwerpen is overigens een voorrecht alleen van toepassing op “volgelingen van het boek”, christenen en Joden. Als u atheïst bent – en als Belangrijke Nederlander (op een enkeling na) bent u dat vrijwel zeker – of boeddhist of iets anders: dan heeft u vette pech. Verslagen kafirs mogen gedood of als slaaf genomen worden. Wat het beste uitkomt. Voor de mohammedaan, uiteraard. In Syrië doen ze een beetje van allebei op dit moment, maar voor u als Belangrijke Nederlander speelt dat niet zo. Ver van uw bed, niet waar? Als vrouw heb je een extra mogelijkheid: je kunt ook als seksslavin verkocht worden. Daar hoeft u als Belangrijke Nederlandse zich gelukkig geen zorgen over te maken. Je wordt pas Belangrijke Nederlandse ver nadat je interessant was als seksslavin.

De meest perfide perfecte man uit de geschiedenis, Mohammed, deed het allemaal. Hij gaf opdracht om dit tot het einde der tijden te doen. Tja, u als Belangrijke Nederlander ziet niet zo veel in eigen cultuur en historie, maar daar denken uw toekomstige meesters toch net eventjes anders over.

Het OIC – en vrijwel alle mohammedanen die in het westen wonen – stellen sharia wetgeving boven lokale seculiere wetgeving. Jazeker, ook die aardige burgemeester uit Rotterdam. Je zal er een verdomde hoop moeite voor moeten doen om dat uit hem te peuren, maar als puntje bij paaltje komt zal ook hij dat toegeven.

En dat heeft nogal wat gevolgen. Het verlaten van het mohammedaanse geloof, bijvoorbeeld. Daar staat de doodstraf op. Iemand die zo’n apostaat doodt, is onschuldig. Sterker nog, hij is lof en dank waardig, volgens de sharia. Overspeligen – dat doet u vrijwel allemaal, Belangrijke Nederlanders! – moeten gestenigd worden. Het doden van een overspelige is geen misdrijf, maar een verplichting.

Dat is geen geintje mijnerzijds, maar het officiële beleid van het OIC en dus van 57 landen die allemaal lid zijn van de Verenigde Naties. Allen verenigd in het geloof dat zij Übermenschen zijn en de rest op z’n best Untermenschen. Ze hebben allemaal de verplichting om de dawah en jihad toe te passen. Dawah is bekeren op alle mogelijke manieren zonder (grof) geweld. Jihad is grotendeels hetzelfde, maar met grof geweld. Beiden vloeien naadloos in elkaar over.

Dawah en jihad mogen en moeten worden toegepast totdat de hele wereld deel uit maakt van Dar al Islam, het huis van de vrede. Het OIC heeft ook een universele verklaring van de rechten van de mens. Maar die is toch net even anders dan die van de Verenigde Naties.

Dawah is bekeren met zo weinig mogelijk geweld. Een onderdeel daarvan is wat onze geliefde premier “leugentjes om bestwil” zou noemen. Taqiyya heet dat, en het gaat flink veel verder dan een leugentje om bestwil. Taqiyya is glashard liegen. Dat mag, zolang dit het mohammedanisme (of de volgelingen daarvan) bevordert. Het ontstond binnen het mohammedanisme toen Soennieten en Sjiieten elkaar gezellig wederzijds uitroeiden. Soennieten waren talrijker en deden dat beter, dus op de vraag ‘ben je Soenniet of Sjiiet’ kon je beter Soenniet zeggen, want anders was je dood. Dat begrip is over- en opgenomen binnen het sharia recht.

Een voorbeeldje: als u zou vragen aan een willekeurige aardige burgemeester, die van Rotterdam bijvoorbeeld, of hij vindt dat homo’s van hoge gebouwen gegooid moeten worden, en dat overspeligen gestenigd moeten worden, zal hij absoluut zeker zeggen: nee, natuurlijk niet. Homo’s moeten met rust gelaten worden. En overspel staat niet in het Nederlandse wetboek van strafrecht. U en ik weten dat hij dan staat te liegen gelijk een Rutte. Maar in tegenstelling tot die laatste doet die aardige burgemeester dat dus niet. Hij pleegt Taqiyya, en daarom zal je geen enkele mohammedaan hem horen tegenspreken. Ze weten daar allemaal donders goed dat hij de dhimmi´s staat te beliegen, en dat is geen enkel probleem.

Het aantal christenen in het Midden-Oosten, waar het christendom zijn oorsprong vond, was tot voor kort boven de 10%. Ondanks vele eeuwen van vervolging, vernedering en uitroeiing. Het laatste decennium is dat gedaald tot bijna het nulpunt. U leest er niets over in de krant (dankzij al die Bekende en Belangrijke Nederlanders die dat ook liever niet lezen), maar de laatste eeuw is de mohammedaanse genocide toegepast in het Midden-Oosten op christenen een stuk effectiever gebleken dan wat Hitler deed met de Joden. Die laatste groep is daar overigens iets eerder uitgeroeid. Want mohammedanen hebben zo mogelijk een nog grotere hekel aan Joden dan aan christenen.

Er was een gelukkig verschil. De Joden hadden een eigen staat opgericht, en daar konden Arabische Joden naartoe vluchten. Arabische christenen echter hebben de pech dat ze met Belangrijke Nederlanders te doen hebben. Ze kunnen dus creperen.

Het OIC is ook bezig, met succes, om de EU en de VN onder druk te zetten om hun heiligschennis wetten te accepteren. Pro forma worden de christenen daarin ook beschermd, maar dat is een doekje voor het bloeden. Geen enkele mohammedaan die gaat rellen over ‘The Passion of the Christ’. Ook al is Jezus gekopieerd als mohammedaans profeet. Uiteraard niet als god, want daar is er maar een van. Drie voor de prijs van een kennen ze daar niet. Maar het klinkt leuk, en de dhimmi´s vreten het als ware het chocola, dus waarom ook niet? Het belangrijkste is dat ze de profeet en zijn religie met rust laten en dat doel wordt op dit moment bereikt. Vereren komt later wel, en dan rekenen we gelijk af met die Jezus vereerders.

“Laten we vooral de mohammedanen niet boos maken, want anders gaan ze door het lint”, is de meest rampzalige politiek die u, als Belangrijke Nederlander, kunt verzinnen. Natuurlijk gaan ze door het lint. Ze weten immers dat het prima werkt. U had het kunnen weten, Belangrijke Nederlander met vele jaren extra tertiair onderwijs, want dat doen ze al sinds 1990. Dus lang voor dat u Belangrijke Nederlander werd.

Natuurlijk nemen ze aanstoot aan alles wat hen niet welgevallig is. Aangezien je politiek correct gratis kunt procederen, zullen ze bijzonder graag middels een linkse advocaat tot aan de Hoge Raad procederen tegen Zwarte Piet, voor stilteplekken op het werk, geen WAO-controle voor een zwakke rug en een uitkering voor het leven na het verlaten van het VMBO. Op onze kosten, want u, Belangrijke Nederlanders, heeft dat zo geregeld. Onbelangrijke en onbekende Nederlanders moeten niet zeuren, dat doet de rest van de wereld wel.

Natuurlijk stellen ze vrijheid van (hun) godsdienst boven vrijheid van (onze) meningsuiting. Het is aan u Belangrijke Nederlanders om daar niet aan toe te geven, want u komt ook aan de beurt. Gordon heeft niet de vrijheid de Roze Bevrijder uit te hangen. Die moet koppeltje duikelen van een hoge flat. Gordon mag doen wat hij wil, zolang hij dat maar discreet doet. Dat doen de mohammedanen ook. (Het aantal mohammedaanse schandknaapjes in Nederland zal u verbazen. Dat is een veelvoud van wat zich als autochtoon verhuurt.) Respect voor hun cultuur, a.u.b.!

Als u boeken, tijdschriften en het Internet laat ‘zuiveren’ op politiek onwelgevallige uitspraken past u censuur toe. Hoe goed bedoelt ook, dat kan niet. Vandaag doet u dat, met de beste bedoelingen uiteraard, om te voorkomen dat mohammedanen gaan rellen. Of om, met de beste bedoelingen, te voorkomen dat een bepaalde partij de minister-president kan leveren. Wat gaat u morgen met de beste bedoelingen censureren?

Terug naar de moeilijke woorden waar u als Belangrijke Nederlander niks van begrijpt. Hijra betekent migratie. Officieel is het de migratie van de destijds nieuwe gelovigen naar Mekka, toen Mohammed Mekka overnam. Onofficieel en in de praktijk is het migreren naar nieuwe gebieden om die over te nemen voor het geloof. U gelooft me niet? Hoeveel moskeeën telde Nederland in 1960, en welke politieke/religieuze voorrechten genoten mohammedanen toen? Zet dat eens af tegen 2016. Als dat geen hijra is, wordt dan parkeerwachter. Dat kunt u verstandelijk net bevatten.

Shaheed is iemand die zelfmoord pleegt voor het mohammedanisme. Wat hij daarvoor gedaan heeft, doet niet ter zake. Een mohammedaanse jongere kan zo crimineel zijn als hij maar kan, op het moment dat hij gedood wordt tijdens een aanslag is hij een heilige. Automatisch. Abdeslam is in de ogen van zijn geloofsgenoten een zielige mislukkeling. En hij zingt als een kanarie; dat vinden ze nog minder leuk. Was Abdeslam omgekomen tijdens de aanslag in Brussel, dan was hij nu een heilige in plaats van een mislukkeling. Zijn verleden wordt automatisch uitgewist door zijn daad.

Dat is een van de belangrijkste redenen waarom geharde mohammedaanse criminelen opeens de aandrang voelen zich op te blazen. Ze zijn op de allereerste plaats mohammedaan, daarna voelen ze zich Marokkaan, Turk, Somaliër of wat dan ook, dan een hele tijd niks, om tenslotte toe te moeten geven dat ze ook Nederlander of Fransman zijn. Zeer tegen hun zin, want het valt helaas niet te ontkennen.

Takfir betekent uitsluiting. We hebben daar een prima Nederlands woord voor: excommunicatie. Het gaat alleen iets verder dan u als Belangrijke Nederlander denkt. Meer in de middeleeuwse betekenis van het woord. Je mag als mohammedaan geen omgang hebben met een takfir. Helemaal niet. Als je zoon takfir is verklaard, is hij voor jou dood. Hij bestaat niet meer. Tofik Dibi bijvoorbeeld is vrijwel zeker takfir verklaard. Het is politiek erg onhandig om dat openlijk te laten blijken, want we willen natuurlijk geen slapende dhimmi´s wakker maken.

Even zo goed zal Tofik vrijwel geen contact hebben met ware gelovigen. Of iets meer accuraat: ware gelovigen zullen hem mijden als de pest. Als een willekeurige gematigde mohammedaan, laten we zeggen die aardige burgemeester uit Rotterdam, vrolijk praat met Tofik en hem de hand schudt: Taqiyya. Een belijdend mohammedaan zal vrijwel zeker zijn handen schrobben met lysol na afloop en een vervloeking uitspreken. Maar niet openlijk, want slapende dhimmi´s zijn goede dhimmi´s.

Een kafir is een ongelovige. Iemand die geen mohammedaan is. Wat hij wel of niet gelooft, maakt weinig uit, al hebben christenen en Joden een (minuscuul) streepje voor. Die moeten, in ieder geval in theorie, de keuze geboden worden om zich te bekeren of zich te onderwerpen. Het mohammedanisme biedt drie keuzes:

bekeren, en mohammedaan worden
onderwerpen, en dhimmi worden
de dood
Meer smaken zijn er niet. Het getuigt van goede manieren om de vijand van de voren die keuzes aan te bieden. Het is niet toevallig dat zowel Al Qaida en ISIS verschillende uitnodigingen gestuurd hebben aan westerse regeringen om zich te onderwerpen of te bekeren. Dat doen ze altijd. De keizer van Byzantium zal vrijwel zeker smakelijk gelachen hebben toen hij exact dezelfde invitatie kreeg van ongewassen bedoeïen. Zo ook de shahanshah van het Sassanidische rijk. Pepijn de Korte en Karel de Grote kregen die verzoeken ook. De mohammedanen wisten toen op te rukken tot aan Reims. Vandaag de dag zijn ze een flink stuk verder.

U lacht waarschijnlijk ook, Belangrijke Nederlander. Net als uw voorgangers uit het verleden verging hen het lachen. De keizers van Byzantium en het Sassanidische rijk, veel over gehoord de laatste 500 jaar?

Door: H. Numan
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85185
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van H Numan

Bericht door Ariel »

De AOW is eigenlijk al afgeschaft

Geplaatst op 30 november 2016

Afbeelding

Maar dat mag u natuurlijk nog niet weten. Dus doet de overheid net alsof ze noodgedwongen, helaas, het is nu eenmaal niet anders, de leeftijd ietsje pietsje moet verhogen voor u van Drees kunt gaan trekken. Met stukjes en beetjes gaat de AOW-leeftijd omhoog. Elke keer een heel klein beetje. Op dit moment krijgt u geen AOW als u 67 bent geworden, maar pas als u 68 wordt. Niet in de maand waarin u 68 wordt, maar de maand er op. Dus als u op 2 juli geboren bent, mag u een hele maand extra door werken! Heerlijk toch? Dat laatste geintje is al een tijd van kracht, overigens. Want de overheid laat de kaasschaaf op de AOW los, net zo lang tot er niks meer van over is. Of tot u zegt: nu is het genoeg! Zolang u alles gelaten accepteert, gaat de regering door met het verminderen van de AOW.

Er zijn maar twee partijen die dat complete onzin vinden. Eentje terecht, dat is de PVV. Eentje minder terecht, dat is de 50+ partij. Die partij is letterlijk een ‘één onderwerp’ partij. Erg jammer dat alle andere onderwerpen Henk Krol totaal niet interesseren. Gesteld dat Henkie de Pensioendief de keuze krijgt: AOW terug naar 65, maar wel met ongelimiteerde moskeeën en immigratie, gaat hij direct akkoord. Behalve dat hij in de Kamer zit om zijn eigen zakken te vullen en te voorkomen dat hij wegens verduistering zakjes mag gaan plakken, zit Krol enkel in de Kamer om de belangen van pensioengerechtigden te behartigen. Alle andere onderwerpen interesseren 50+ bijzonder weinig. Zeg maar gerust: niets. Als je haar programma doorleest, nemen pensionado onderwerpen vele pagina’s in beslag, en de rest kan je op de achterkant van een oude envelop kwijt. Hou je nog ruimte over ook. Als u het een beetje vreemd vindt dat een erkend verduisteraar van pensioengeld vecht voor uw pensioen en AOW, dan heeft u nog geen Alzheimer.

De PVV is een heel ander verhaal. Daar is het behoud van de AOW een onderdeel van haar totale programma, en niet eens het belangrijkste onderdeel. Dat is de strijd tegen het mohammedanisme en het behoud van onze nationaliteit. Voor de PVV is dat iets dat je niet kunt uitruilen. Voor Krol totaal geen probleem. Dus behoud van AOW uitruilen tegen meer moskeeën en immigranten, daar hoef je bij Wilders niet mee aan te komen.

Oké, terug naar de AOW. De AOW is een wettelijke verplichting voor u om te sparen voor uw oude dag. Of u het leuk vindt of niet, u moet AOW betalen. Andersom heeft de overheid net zo goed verplichtingen, maar die kunnen daar een stuk gemakkelijker vanaf. Ze doen het gewoon niet meer. Wat kunt u doen? Helemaal niks. Enkel zwoegen, zweten en vooral zwijgen. Als u graag wilt doorwerken tot u er dood bij neervalt: stem dan vooral op de VVD, PvdA, CDA of D66.

Heel simpel gesteld is de AOW een systeem waar u vanaf uw 20ste tot uw 65ste voor betaald. (Nu dus tot uw 68ste, na de verkiezingen vrijwel zeker tot 70-75 jaar.) Elk jaar spaart u ongeveer 2,25%. Als u om wat voor redenen dan ook één of meerdere jaren geen AOW betaalt, wordt dat percentage later ingehouden. De AOW werd ingevoerd in 1956. Voor de meeste mensen is dat zo onderhand de ouwe oertijd, maar in 1956 stond onze economie er heel wat slechter voor dan nu. We hadden de Watersnoodramp van 1953 net achter de rug, Indonesië waren we kwijt en de gasbel in Slochteren moest nog gevonden worden. De eerste generaties kreeg die AOW ‘voor niks’, d.w.z. die kregen een volledige uitkering zonder dat ze daar voor betaald hadden. Toen kon dat dus wel. Als je 40 jaar nodig hebt om je AOW op te bouwen, betekent dit dat de eerste generatie die zelf haar eigen AOW volledig betaalde pas in 1996 65 jaar is geworden. Dus van 1956 tot 1995 moest er geld bij. Nu hebben we opeens geen centjes meer? Gelooft u het serieus?

We hebben echter wel voldoende centjes om heel donker Afrika binnen te halen. En het Midden-Oosten. We hebben ook meer dan genoeg geld om mensen in Marokko en Mali aan cultuur te laten snuiven. Hun eigen cultuur, natuurlijk. Want wij Nederlanders hebben geen cultuur. Dat zegt onze eigen, geïmporteerde, koningin zelf. Die kan het weten.

In Oisterwijk krijgen asielzoekers – een eufemisme voor criminele profiteurs – per persoon € 10.000,- om een woning in te richten. Als we de AOW stellen op € 750,- per per maand plukt de gemeente Oisterwijk voor iedere criminele profiteur 13 bejaarden kaal. Dus om 50 criminele profiteurs van een interieurtje te voorzien, er zijn er veel meer, stroopt de gemeente Oisterwijk zonder een centje gewetensproblemen een compleet bejaardentehuis. Ze heeft nog minder scrupules dan bontkraagjes en slaapt er geen nacht minder om.

Is de AOW op? Welnee. Maar u gelooft echt alles, als het maar lang genoeg herhaald wordt. Ik weet niet welke politicus ooit zei: geef mij een maand de controle over de media, en iedereen gelooft dat de aarde plat is. Waarschijnlijk was het Goebbels. In 1950 zei koning Juliana dat ons land overvol was, en of u zo vriendelijk wilde zijn om op te donderen. Velen hebben dat gedaan, er wonen nu behoorlijk wat Nederlanders in Australië, Nieuw Zeeland en Canada om die reden. Vandaag hebben we geen 10, maar 17 miljoen inwoners, en veel meer niet-productieven dan toen.

In 1960 hoefde je echt niet aan de komen met ‘voor dat geld zet ik de wekker niet’. Als je pa arbeider was, of ambtenaar, dan ging je op je 15e van school af om te werken. Punt uit. Als er geen werk was, dan had je of vet pech, of je ging potloden langs de straat verkopen. Naar de universiteit om Tibetaans trommelen te studeren? Echt niet! Wajang kenden we wel, dat was boter. Wajong kenden we niet. Dat was een stuk werkschuw tuig waar men wel raad mee wist.

Dus het fabeltje, iets anders is het echt niet, dat er niet genoeg mensen zijn om de AOW op te brengen, is onzin. Maar we hebben zo ongeveer elk decennium een fabeltje dat aan iedereen als onfeilbare waarheid wordt voorgehouden, waarna het stilletjes verdwijnt. Hier een lijstje met de meest populaire fabeltjes waar we bijna allemaal in geloofden:

- 1950: Nederland is vol, ten dele overvol. Na 1960 hoorde je er weinig meer over.
- 1965: Flowerpower, kabouters, witte fietsenplan, kraken. Gekraakt wordt er volop, witte fietsen zijn niet meer nodig, want het stelen van een fiets is (de facto) niet meer strafbaar.
- 1970: De seksuele revolutie. Alles kan, mag en moet. Kinderen hebben seksuele gevoelens. Incest is gewoon een familiespelletje, net als ganzenborden. De Stichting Martijn kwam 40 jaar te laat (gelukkig).
- 1970: De IJstijd mythe. De BBC zond een populair wetenschappelijke documentaire uit die insloeg als een bom. In die docu werd een nieuwe IJstijd aangekondigd die binnen twee jaar zou kunnen plaatsvinden. Ongeveer gelijktijdig kondigde de Club van Rome het einde van de wereld aan.
- 1980: Zure regen. Luchtvervuiling zou de zuurgraad van regenwater zo hoog maken dat alle bossen binnen een paar jaar verdwijnen.
- 1990: Global warming. Na de val van het IJzeren Gordijn moesten we ons ergens zorgen over maken, dus verzon men dit.
- 2000: De multiculturele samenleving is de oplossing voor alle problemen.
- 2008: Banken kunnen prima functioneren als ze schulden aan elkaar verkopen en 0% rente geven. Ze kunnen ook niet omvallen. Concurrentie is dodelijk voor grote banken, dat moeten we met z’n allen niet willen.
- 2009: Grenzen zijn nergens nodig voor. Sinterklaasje, kom maar binnen met je slaaf!
(Waarbij wij nu en Sinterklaas en de slaaf zijn.)
- 2010: Europa moet alle asielzoekers van waar ook ter wereld opvangen met tenminste 4 sterren accommodatie en een ridderorde.
= 2012: De AOW is op. Bejaarden zijn rijk, kapitalistisch, egoïstisch en overbodig. Euthanasie is nu flink verruimd. Toeval?

Al die fabeltjes, daar geloofden we ooit rotsvast in. Een aantal roeptoeters (Al Gore, bijvoorbeeld) werden er wereldberoemd en schatrijk mee. Nu wordt u wijs gemaakt dat de AOW op is. Waarom?

Heel simpel. De AOW is een enorme berg geld. Sterker nog: een financiële Mount Everest. Dat geld is “van iedereen”, dus van niemand. Er zijn meer dan genoeg lobbygroepen die dat geld prima kunnen besteden. Als de regering dat zelf niet zou kunnen, wel te verstaan. Dus van alle kanten wordt er gekeken hoe we dat geld kunnen opmaken. Van alle kanten, links (PvdA, D66, CDA), midden (VVD) en rechts (de rest, minus de PVV en 50+), weet men prima redenen te verzinnen waarom er geen geld meer is en dat bejaarden eigenlijk grenzeloze egoïsten zijn. Want sparen voor je oude dag, dat is zo ontzettend ouderwets. Bijna net zo dom als werken voor je geld. Dat doe je toch niet?

Beste mensen, het is aan u. Op 15 maart kunt u laten weten hoe u over de AOW denkt. Als u vindt dat bejaarden kunnen creperen, stem dan vooral op het CDA, D66, de VVD of de PvdA. Als de wereld in elkaar kan zakken, zolang u uw AOW maar krijgt, dan is 50+ de beste keuze. Of u stemt op de PVV, want dat kan natuurlijk ook.

Door: H. Numan

https://ejbron.wordpress.com/2016/11/30 ... fgeschaft/
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85185
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van H Numan

Bericht door Ariel »

Uw stem telt!

Geplaatst op 12 november 2016

Afbeelding

Beste mensen, binnenkort zijn er verkiezingen. Die gaan vrijwel zeker ongeveer op dezelfde manier verlopen als er net in Amerika is gebeurd. De media vertellen u dat de VVD en D66 enorm op winst staan. De hele dag hoort u zeurpieten zoals Sylvana zeiken over hun favoriete stokpaardjes: meer integratie, meer samenwerking, minder Zwarte Pieten, meer zielenpieten en boven alles minder, minder, veel minder PVV. Verder gaat u de hele dag horen hoe ongelofelijk gevaarlijk Wilders is, dat de PVV een fascistische partij is, en dat populisme niet moet, mag of kan.

Laat u niet in de maling nemen. Sylvana Cadillac Wieldopje heeft een hele grote bek, praatjes voor tien. Maar… ze heeft maar één stem. Zijne majesteit Willem-Alexander, koning der Nederlanden, prins van Oranje, graaf van Nassau, baron van Buenos Aires, enz., enz., enz., heeft een hoop titels. Maar … slechts één stem. Mark Rutte is leider van de VVD, weet alle oppositie binnen en buiten zijn partij feilloos buiten spel te zetten. Kan uren op tv aan promo regelen, belooft u koeien met gouden horens (ter waarde van 1000 euro). Maar ... ook hij heeft slechts één stem.

Natuurlijk kunt u ook op andere partijen dan de PVV stemmen. Dan had u eigenlijk net zo goed thuis kunnen blijven en niet stemmen. Bespaar u de moeite. Een stem op bijvoorbeeld het CDA of desnoods de SP; dat is een stem die in de praktijk gaat naar wat ik het linkse collectief noem. Het allegaartje van VVD, D66, CDA en de PvdA. Al die partijen hebben vrijwel hetzelfde programma en kijken exact hetzelfde naar de wereld. Alle vier graaien en grabbelen ze er op los. Alle vier vinden ze het compleet normaal als een simpel schooldirecteurtje het dubbele verdient van een minister-president. Want verantwoordelijkheid, marktwerking, hij stapt anders op, en meer van dat fraais. Compleet onzin, maar zolang u die onzin slikt, graaien ze door.

U kunt, als u de PVV te grof vindt, te hard of anderszins niet ziet zitten, stemmen op bijvoorbeeld VNL. Dat zijn twee zetelrovers die een opportunist ingehuurd hebben. Heel dom als u dat zou doen, want de twee zetelrovers zitten daar enkel voor zichzelf. Dat hebben ze openlijk toegegeven toen Bram Moszkowicz opstapte. Die was het niet eens met hun idee om de doodstraf in hun programma op te nemen. “Waarom?”, vroegen de twee zetelrovers verbaasd. “Dat gaat toch nooit gebeuren. Dat vereist een grondwetswijziging, die komt nooit. En zelfs als dat zou gebeuren, dan nog is het onmogelijk. Want de EU staat het nooit of te nimmer toe. Maar de kiezers likken het op als ware het chocoladevla.” Dat ging Bram net even te ver. Hij is heel wat gewend, maar dit was zelf voor hem te gortig. De twee zetelrovers zochten toen het blanke equivalent van Sylvana Simons, en vonden die in Jan Roos. Erg jammer, want ik had meer van die man verwacht.

VNL heeft het PVV-programma wat netter verwoord, is iets politiek correcter en grenzeloos egoïstisch. Vele malen erger dan de VVD zelfs maar durft te dromen. Als je tussen de regels door leest, zie je dat VNL helemaal niet tegen de PVV concurreert, maar eng commercieel ver rechts van de VVD staat. Dat zijn de mannen die destijds tegen het kinderwetje van Van Houten stemden. VNL, dat zijn de mannen die bedrijven ongelimiteerd ontslagrecht willen geven, want ‘dat is goed voor de economie’. U had dus net zo goed direct op Mark Rutte kunnen stemmen. Want stemmen op VNL is stemmen op de VVD. Vergis u niet.

Is de PVV een perfecte partij? Natuurlijk niet. Er bestaan geen perfecte partijen. Geen enkele partij is perfect. Je moet altijd een afweging maken en proberen de partij te vinden die het dichtst bij jouw idealen komt. Of die jouw belangen het beste behartigt. De rest moet je dan op de koop toe nemen. Het is niet anders.

Deze verkiezingen gaan spijkerhard worden. Wilders wordt op dit moment politiek monddood gemaakt in een showproces. Het heeft absoluut niets met recht te maken, integendeel. De politieke leiding van Nederland weet dondersgoed dat ze de slag om de kiezer eigenlijk al verloren hebben. Dus gaat men over van goedschiks naar kwaadschiks. De komende maanden gaat u verveeld worden met vrijwel onafgebroken propaganda. Met ‘redelijke’ oplossingen die niets anders zijn dan de vleesgeworden onredelijkheid.

Kijk naar onze wijze Salomon, minister Asscher. Hij weet dat +90% van de totale bevolking voor Zwarte Piet is. Niet voor een blauwe smurf, een kanariepiet of een schoorsteenveger. Hij weet ook dat minder dan 7% tegen die Zwarte Piet is. Even zo goed vindt hij het “redelijk” om rekening te houden met de gekwetste tere zieltjes van onze arme zielenpieten. Nee, Asscher. Dat is niet redelijk. Dat is doodeenvoudig je zin doordrijven, tegen beter weten in. Dat doen we al veertig jaar, en was tot dit jaar de standaardmethode van links om haar zin altijd door te drijven. We gaan argumenteren, debatteren, we censureren alles wat wij guur rechts vinden weg en we komen vanzelf bij een ‘redelijke’ oplossing. Die precies is wat we wilden. Maar ook minister Asscher heeft slechts één stem. Net zo veel als u heeft. Maak daar gebruik van, in maart.

U gaat heel veel horen hoe ongelofelijk onbekwaam de PVV is. Die hebben nog nooit geregeerd, dus die kunnen dat niet. Zit vol met tokkies, brievenbus-pissers en coke-snuivers. Complete onzin. De PVV zit vol met mensen die ondanks enorme publieke en sociale afkeuring, vaak regelrechte bedreiging, rechtstreekse chantage en tegenwerking van de politie toch hun rug recht weten te houden. Ga er gerust van uit dat al die ‘gemotiveerde’ PvdA/CDA/VDD/D66 politici als ze minder dan 10% van de bagger die een PVV´er te verduren krijgt al opgestapt waren.

Hoe bekwaam is een Schoevers secretaresse? Vast en zeker heel bekwaam in notuleren, want daar heeft ze voor geleerd. Of ze bekwam in defensie is, waag ik te betwijfelen. Volgens mij leer je dat niet op een Schoevers opleiding. Waarom zit die huppelkut op defensie? Precies daarom. Vanwege haar poes. We moeten politiek correct vrouwen en minderheden in de overheid plaatsen, en de tijd is nog (net) niet rijp om een Marokkaans-Nederlandse salafist minister van Defensie te maken. Een Surinaamse wethouder in Den Haag jast apartheid door de raad, zonder een centje problemen. Want in Nederland hoeven we geen rekening te houden met Nederlanders, maar met Surinamers, zeurpieten, zielenpieten, Marokkanen en god weet wat nog meer. Maar niet met Nederlanders. Waarom zouden we?

Op een paar zeer capabele Kamerleden na, en dat zijn vrijwel allemaal backbenchers, zit de volledige Kamer vol incapabele megalomane minkukels. Of glibberige sujetten die iedere week het programma van hun partij veranderen zo het hun uitkomt, zoals Alexander Pechtold. De partij die het referendum als kroonjuweel had, heeft het gedumpt bij het oud vuil.

We hebben een koning die boos is, omdat zijn onderdanen het raar vinden als dochter € 1,8 miljoen ontvangt voor haar 18e verjaardag. “Dat was de afspraak!”, zegt de bolle. Sorry, ik dacht dat de afspraak was, toen ik op mijn 18e begon met werken, dat ik op mijn 65ste met pensioen zou gaan. Dat ik daar zelf voor betaald had. Dat was toch ook een afspraak? Die opeens, zonder dat ik er iets over kan zeggen, veranderde van 65 naar 67, is nu bijna 68, en tegen de tijd (als ik dan nog leef) dat ik 70 ben, is verdwenen. Bestaat dan niet meer. Hoe zit het met die afspraak?

Maar ook die bolle en z’n leghen hebben elk één stem. Net als u. Die ene stem kunt u, en moet u gebruiken in maart. Waarschijnlijk de laatste keer dat u dat kunt doen. U hoeft de PVV geen warm hart toe te dragen. Dacht u echt dat Trump enkel door z’n fans gekozen is? Welnee. Er zijn zat mensen die Trump van twee kwaden de minste vonden. Dat is de keuze die u nu ook heeft als u persoonlijk de PVV niet ziet zitten. Stem er dan op, om uw stem op de minst slechte kandidaat uit te brengen. Want de rest, dat is veel erger. Die willen ook minder, minder, minder. Voor u.

Waarom werd Trump gekozen? Omdat – vooralsnog – uw stem geheim is. U hoeft geen PVV-posters voor uw raam te hangen of tegen uw baas te zeggen dat u D66 helemaal niet ziet zitten. Krijgt u enkel narigheid van. In Amerika net zo goed als in Nederland. Ik volg de media nauwgezet, en eerlijk gezegd komt de overwinning van Trump voor mij allesbehalve als een donderslag uit heldere hemel. Ik was helemaal niet bang dat Trump niet zo winnen. Waar ik me veel meer zorgen over maakte, was over stembusfraude. Dat Trump zou winnen, stond als een paal boven water. Dat de IJsheks de verkiezingen in haar voordeel zou gaan manipuleren, gelijk de komende Nederlandse verkiezingen, dat was mijn grote vrees. De super-linkse Michael Moore voorspelde dat Trump ging winnen. Ik was het volledig met hem eens, zij het om andere redenen.

Jan Modaal heeft deze verkiezingen gestemd op dezelfde partij als Jan met de Pet. Waarom? Omdat ze allebei met de rug tegen de muur stonden. Ze konden kiezen tussen wat ze hadden (bagger) en wat ze misschien kunnen krijgen (een betere toekomst). Ze hoefden tegen niemand te zeggen op wie ze gingen stemmen. U ook niet. En dat deden ze dan ook niet. U hoeft ook tegen niemand te zeggen waarop u gaat stemmen.

Laat u niet in de maling nemen met domme praatjes dat de PVV altijd buitenspel zal blijven staan. Dat is onmogelijk. Een coalitie vormen gaat niet makkelijk worden, maar zonder PVV-deelname gaan we langer wachten op een regering dan België destijds. Jesse “Obama” Klaver kan (k)leuteren over een linkse coalitie, maar dat is zotteklap. De drie grote linkse partijen hebben een grotere hekel aan elkaar dan aan de PVV, als dat mogelijk is. Rutte kan als een beledigd nufje zeggen dat hij niet met de PVV wil regeren. Maar dat heeft een compleet andere reden: de PVV gaat niet regeren met Rutte. Wel met de VVD. De meeste flexibele premier ooit is uitgeregeerd, en hij weet dat donders goed. Het is een kwestie van tijd voor hij het referendum verwerpt, en daarmee elke kans op een VVD-overwinning.

Neemt u van mij aan, niet alleen bij links loopt het zeven kleuren de broek uit. Ook bij Pechtold, ook bij Buma, en helemaal bij Rutte. 40 jaar liegen gaat in maart tegen de lamp lopen. De revolutie van 1968 is dan eindelijk voorbij. Er is maar één persoon voor nodig om dat voor elkaar te krijgen: uzelf. Niemand anders. In het stemhokje.

Weet u waarom uw ene stem zoveel verschil maakt? Omdat u niet de enige bent die de politieke correctheid spuugzat is. Met u zijn er vier miljoen andere Nederlanders die er meer dan genoeg van hebben. Er zijn 150.000 opiniemakers die voor u beslist hebben dat Nederland geen cultuur heeft, dat we helemaal geen grenzen nodig hebben, dat de AOW afgeschaft moet worden (want dat is wat er gebeurt, zonder het zo te noemen), dat mohammedanen en Afrikanen van harte welkom zijn, elk een Miele en € 10.000 de man krijgen, en niet hoeven te werken. Maar die ene stem van u, die bepaalt of Wilders premier wordt, of dat u straks in armoede gaat sterven. Niet wat Sylvana loopt te blèren. Niet wat Rutte glibbert, Buma zalft of Obama Klaver raaskalt. Die ene stem van u maakt het verschil.

In Amerika vingen de opiniemakers bot. Niemand verwachtte het. De opiniemakers hadden bepaald dat Clinton president moest worden. En het gewone volk verwachtte dat de verkiezingen geregeld zouden worden. Dat is (waarschijnlijk) geprobeerd, maar mislukt. Nu is Trump president. In Nederland moeten de opiniemakers nog ontdekken dat 4 miljoen stemmen van arme en modale Nederlanders 3.850.000 meer stemmen zijn dan hun 150.000. In maart kunt u ze bot laten vangen.

Nog nooit was het zo eenvoudig om een contrarevolutie op gang te brengen!

H. Numan

https://ejbron.wordpress.com/2016/11/12/uw-stem-telt/
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85185
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van H Numan

Bericht door Ariel »

Slavernij door de eeuwen heen (deel 3)

Geplaatst op 29 oktober 2016

Lees hier deel 1 en hier deel 2 in het drieluik “Slavernij door de eeuwen heen”.

Het grote probleem was en is nog steeds het Midden-Oosten. Of iets nauwkeuriger: de Mohammedanen. Overal. Niet per se in het Midden-Oosten. Mali bijvoorbeeld is een vrijwel 100% Mohammedaans land waar slavernij nooit echt is afgeschaft. De Fransen stonden het min of meer oogluikend toe, zolang het maar niet te openlijk werd gepraktiseerd. Vandaag de dag is het er nog steeds. Mali is een seculiere Mohammedaanse staat, voor zover je over een seculiere staat kunt spreken in een bijna 100% Mohammedaanse samenleving. In het Midden-Oosten, dus Saoedi-Arabië, Koeweit en de Golfstaten, is slavernij nagenoeg legaal. Zolang je je slaven geen slaven noemt, mag het.


Een mooi voorbeeld zijn de wereldkampioenschappen voetbal die in 2022 in Qatar gehouden gaan worden. U hoort er zo heel af en toe wat over. Bijvoorbeeld dat er slaven gebruikt worden voor de bouw van het voetbalstadion in Qatar. Dat zijn dat twee leugens voor de prijs van één: Qatar is zo ongeveer het heetste land ter wereld, en hun beste voetbalteam verliest het nog van de pupillen van FC Lulleradeel. Dat stadion moet gekoeld worden zo ongeveer met een nucleaire reactor, ook als men midden in de nacht gaat spelen.

Leugen 1: niemand die spreekt over corruptie. Waarom een onbetekenend – letterlijk – zandland het belangrijkste voetbaltoernooi van de wereld moet hosten. Het is alsof de Tour de France opeens gereden moet worden in Tasmanië of in Opper Volta. Dat heeft niks met corruptie te maken? Leugen 2: dat nucleair te koelen stadion wordt wel degelijk gebouwd met slaven. Letterlijk. Die slaven komen uit nog armere Mohammedaanse landen in Zuidoost-Azië. Bij aankomst worden hun paspoorten ingenomen, en zonder paspoort mag je daar de straat niet op. De werknemers worden onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest, moeten absurd lange dagen werken en leven op de constructiewerkplaats. Weglopen kan niet, want ze hebben geen paspoort. Als ze naar de politie gaan, krijgen ze op het bureau een flink pak slaag en worden ze direct terug gestuurd naar hun barak. Daar krijgen ze, als ze hersteld zijn van dat eerste pak slaag, nog een pak slaag. Meestal voor het oog hun mede-slaven, want we willen natuurlijk wel dat iedereen goed ziet dat weglopen niet werkt. Hoort u daar Sylvana, de huis-negerin van DENK, over?

In Thaise en Filipijnse kranten staan regelmatig artikelen over slaven die toch wisten te ontsnappen. Dat zijn meestal straatarme mannen die gehuurd werden voor laaggeschoold werk, of vrouwen die als huismeid in het Midden-Oosten gingen werken. Ze (m/v) rapporteren vaak mishandelingen, verkrachtingen en vernederingen. Heel vaak wordt aan jonge Thaise of Filipijnse dames een baan als verpleegster of nanny aangeboden, wat in werkelijkheid een bordeel blijkt te zijn. Waarom veel Thai en Filipino´s? Daar rekruteert men graag. Ze krijgen banen aangeboden in het Midden-Oosten die zeer goed gaan betalen en het ticket is gratis. Natuurlijk maken Mohammedanen liever slaven onder de heidenen (zoals Thai en wij zelf), maar ze zijn niet kieskeurig. Je mag Mohammedanen ook in slavernij houden. Geen enkel probleem. Vandaar dat er zwaar gerekruteerd wordt in o.a. Pakistan en India. Die hebben arme Mohammedanen te over.

Bij aankomst ontdekken ze dat er kleine lettertjes in hun contract staan. Namelijk dat hun paspoorten ingenomen worden (maakt ontsnappen onmogelijk), en dat ticket was helemaal niet gratis. Dat was een lening die ze moeten terugbetalen. Met rente. Zoveel rente dat ze dit onmogelijk kunnen terugbetalen, al werken ze dag en nacht. Hoort u daar Sylvana, de huis-negerin van DENK, over?

De “Islamitische Staat” (ISIS ) heeft slavernij in al haar ‘glorie’ hersteld. Letterlijk. Er zijn regels voor slaven en slavenhouders. Seksslavinnen zijn te koop. Er worden dagelijks slavenmarkten in Raqqa gehouden. Het wordt (mondjesmaat) gerapporteerd in het nieuws, maar er wordt verder niets aan gedaan. Hoort u daar Sylvana, de huis-negerin van DENK, over?

Slavernij is economisch niet rendabel. Dat wisten de Romeinen al, en dat weet u nu ook. Maar slavernij is meer dan centjes tellen. Het is ook een stuk vernedering. Over vernederen hoef je Mohammedanen helemaal niets te leren. Daar weten ze alles van. Dat zijn de grootmeesters met 1400 jaar ervaring. Even een klein zijsprongetje: die beruchte Neurenberger-wetten waren een zwakke afspiegeling van regels die de Mohammedanen hadden voor christenen en Joden. Als u de Neurenberger-wetten vreselijk vernederend vindt, realiseer u zich dan dat christenen en Joden veel vernederender behandeld werden en worden daar waar Mohammedanen echt de baas zijn.

Dacht u dat het toevallig was wanneer vier of vijf bontkraagjes provocerend naast elkaar op de stoep lopen, u dwingend voor hen uit te wijken in de goot? Voor hun is het win-win, voor u is het een verloren zaak. Als u er dwars doorheen loopt, rammen ze u in elkaar, met alle steun van justitie. Want U bent dan degene die het gevecht begon. Niet zij. Als u uitwijkt en door de goot loopt, hebben ze bereikt wat ze wilden: die domme kaas buigt voor het Herrenvolk. Die fetisj voor slavernij is religieus. Een s/m relatie tussen het ware geloof (de ‘s’ kant) en de rest van de wereld (de ‘m’ kant). Als u slachtoffer wordt van een Mohammedaanse zelfmoordenaar, dan bent u – volgens hun geloof – in het hiernamaals slaaf van die zelfmoordenaar tot in de eeuwigheid. Volgens mij weet Sylvana, de huis- negerin van DENK, dat niet eens.

Sylvana heeft een fanatieke carrière als Faalpiet achter de rug, die ze tijdelijk onderbroken heeft voor een korte periode zeurpiet. Na 17 maart is ze zoals vanouds weer Faalpiet. DENK heeft absoluut geen enkele behoefte aan een (hele) domme doos met een grote bek in de Kamer. Gesteld dat ze genoeg zetels halen. Net als vroeger moet je huisnegers met respect behandelen, tot ze op zijn. En dan? Dan gooi je ze weg. Simpel toch? Maar de slavernij, die blijft. En komt helaas weer terug. Met alle medewerking niet alleen van onze linkse partijen, maar ook van het midden. Want zowel de VVD als het CDA hebben er alles aan gedaan om dat weer mogelijk te maken.

Door: H. Numan

https://ejbron.wordpress.com/2016/10/29 ... en-deel-3/
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85185
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van H Numan

Bericht door Ariel »

Slavernij door de eeuwen heen (deel 2)

Geplaatst op 28 oktober 2016

In het vorige artikel las u dat slavernij bijna net zo oud is als onze beschaving, en overal ter wereld gepleegd werd. En ook dat in de Republiek der Verenigde Nederlanden slavernij verboden was. Iemand die hier als slaaf binnenkwam, was automatisch vrij man. Nu gaan we kijken naar de Atlantische Driehoekshandel. Dat is namelijk de reden dat Sylvana Simons nogal gepikeerd is. Althans, zo doet ze dat voorkomen. Ze is namelijk een beetje dom. Want Simons is helemaal geen Surinaamse of Creoolse naam. Het is zeer waarschijnlijk dat een verre voorouder haar ene meneer Simons was en die achternaam kreeg. Dus als je problemen hebt met slavernij, lijkt het me een goed idee om eerst bij jezelf te beginnen. Dus een andere naam aanvragen, mevrouw Sylvana (eigendom van) Simons!

De Simons-familie kreeg waarschijnlijk een gratis overtocht met accommodatie aan boord van WIC schepen. De West Indische Compagnie deed o.a. het transport van levende have. Oorspronkelijk is de WIC opgezet als legaal piratenbedrijf; ze bedreef kaapvaart. De bedoeling was om zo veel mogelijk schade toe te brengen aan onze Spaanse vijanden. Nadat Spanje Portugal had ingenomen, waren Portugese schepen en gebieden legitieme doelen.

Al voor de WIC werd opgericht, ontdekte men dat het een zeer lucratieve handel is om in Amsterdam een lading spiegels en kraaltjes in te slaan. Dan varen naar West-Afrika, die spiegels en kraaltjes ruilen voor slaven. Vervolgens naar Amerika varen, en die slaven tegen goud, suiker en tabak te verkopen. Met die lading terug naar Amsterdam en dan rentenieren voor de rest van je leven. Dat is in een notendop de Atlantische Driehoekshandel. Helemaal niks typisch Hollands. Alle Europese zeevarende landen ontdekten dat ook, en vonden dat een prima manier van zakendoen. Tot en met Denemarken en Zweden aan toe, want die hadden ook koloniën in de Caraïben. Dat wij er vandaag de dag anders tegenaan kijken is ons probleem. Je kunt een situatie uit het verleden niet beoordelen met de normen van nu. Dat is dus precies wat die domme doos van Denk doet.

En nu komt het. Nederland, of toen de Republiek, bedreef transitohandel. We kochten die slaven in. We vingen ze niet zelf. Ze stonden netjes te koop aan de kade. Die slaven vingen zichzelf natuurlijk niet, dat deden andere Afrikanen onder het motto ‘wees geen slaaf, vang een slaaf!’ Soms verkochten ze die vers gevangen slaven zelf, maar meestal lieten ze de handel over aan ... Mohammedanen.

Eeuwen later was dat de grootste ontdekking die Livingstone en andere ontdekkingsreizigers deden. Donker Afrika was helemaal niet donker. Het was allang in kaart gebracht, en grotendeels economisch gekoloniseerd door Mohammedanen. Livingstone had nooit donker Afrika kunnen verkennen zonder hulp van zijn Arabisch sprekende (zwart Afrikaanse) gidsen. Heel donker Afrika had al een lingua franca: Arabisch. Tot zijn stomme verbazing waren er overal pleisterplaatsen, plekken om te eten en te rusten. Zelfs pleisterplaatsen waar kapotte slaven gerepareerd konden worden. Allemaal onderdeel van het slaventransport netwerk dat de Arabieren hadden opgezet en vele eeuwen gebruik van maakten.

Zanzibar was de zuidelijke spil van dit netwerk. Kijkt u even op de kaart? Dat is nogal erg zuidelijk in Afrika. Sylvana Simons klaagt steen en been over de schandelijke behandeling die haar voorouders van ons kregen. Maar ze rept met geen woord over de schandelijke behandeling die de rest van haar familie kreeg van de Arabieren... Arabieren zoals de Ottomanen, waarvoor ze nu zelf werkt.

Voor elke slaaf die wij Europeanen naar Amerika verscheepten, marcheerden Arabieren er drie af richting Noord-Afrika en Midden-Oosten. Er wonen toch geen (of heel weinig) zwarte mensen in het Midden Oosten? Dat klopt helemaal. De bedoeling was namelijk om ze te gebruiken, en niet om ze te fokken. Dat bedoel ik niet racistisch of neerbuigend, maar slaven zijn niet anders dan honden of katten, in de ogen van slavenhouders. Het feit dat er grote zwarte bevolkingsgroepen zijn in Noord- en Zuid-Amerika is een duidelijk teken dat ze het daar weliswaar niet best, maar relatief goed genoeg hadden. Hun familieleden die naar Noord-Afrika en Arabië werden afgemarcheerd, werden daar opgebruikt en dan weggegooid. Misschien is het tekenend dat Sylvana zich ernstig zal storen aan mijn taalgebruik (‘fokken’), maar het veel grovere taalgebruik van haar partijgenoten en DENK kiezers gemakshalve negeert. Voor zo’n persoon had men toen een naam: dat werd een huisneger genoemd.

Noord-Afrika was tot recent een notoir slavenoord. We noemen het nu Marokko en Tunesië, maar destijds waren dat de Barbarijse zeerover staten. Letterlijk. De marine van de Republiek heeft daar meer actie gevoerd dan in alle Nederlands–Engelse zeeoorlogen. Er was permanent een smaldeel gestationeerd in de Middellandse Zee dat daar en rondom Noord-Afrika op de Atlantische Oceaan patrouilleerde. Onze admiraal de Ruyter is een nationale held in Hongarije, omdat hij tijdens zo’n actie de vrijlating bedong van Hongaarse slaven.

Hetzelfde geldt ook voor nu Turkije, toen het Ottomaanse rijk. Dat was een grootverbruiker van slaven. Een groot op-gebruiker, want het enige wat u weggooit is de verpakking… Dus mw. Simons, als u eens wilt gaan praten met uw eigenaar… Oh, u noemt hem uw fractieleider? Wat u maar wilt. Baas mag ook, hoor.

Vandaag de dag is slavernij in het Westen ondenkbaar. Tenminste, dat was tot voor kort zo. De slavernij is niet ondanks, maar dankzij het christendom afgeschaft. Lang voordat machines het zware werk konden overnemen, waren er stromingen in de maatschappij en in alle westerse landen die slavernij verwierpen. Dat waren allemaal christenen, meestal protestanten. De reden waarom er zo veel Simonsjes rondlopen in Zuid-Amerika hebben we aan Bartolomé de Las Casas te danken. De Spanjaarden waren geen prettige mensen om voor te werken als je in eigendom was. Men ontdekte vrij snel dat de Indiaanse slaven niet lang mee gingen in de zilvermijnen van Potosi.

Bartholomé was een destijds progressieve man, die exact dezelfde resultaten boekte als de progressieven vandaag de dag boeken: een beetje lachwekkende geiten wollen sokken die gemolken worden voor wat ze waard zijn. Hij pleitte er voor om indianen menselijk te behandelen, en dat betekende uiteraard te betalen en minder uren te laten maken. De Spaanse overheid ging gedeeltelijk met hem mee en verbood om indianen in slavernij te houden. Maar verving die simpeltjes door op grote schaal zwarte slaven in te zetten… De Zuid-Amerikaanse indianen zien Bartholomé als een groot man, en de Simonsjes? Nou nee, niet direct.

Ook voor het economisch rendabeler werd om slaven door machines te vervangen waren er al stemmen die slavernij wilde afschaffen. Dat waren zonder veel uitzondering christenen. Er valt een hoop op kerken aan te merken, vooral dat ze zolang aan slavernij vasthielden. Maar het waren oprechte christenen die op het idee kwamen om slavernij af te schaffen, en dat idee in leven hielden. Een verdienste die wel even genoemd mag worden.

Na de uitvinding van de stoommachine werd het opeens stukken goedkoper om een straatarme Ier (of Duitser, of Waal, of Vlaming, etc.) naar de fabriek te halen, en die enkel te betalen voor de uren die hij werkte. Een dag vrij betekende een dag geen salaris. Tien man willen werk? Prima! Wie van jullie tien aanvaardt het laagste loon? Die krijgt vandaag de job. Morgen biedt mogelijk een ander lager, dan mag hij een dag werken. Dat is veel goedkoper dan een dure slaaf kopen. Die moet ergens slapen, eten, en als hij ziek is, moet de fabriek hem ook nog eens laten genezen. Als de arbeider er niet is, kost hij helemaal niks. Ook daar hoor je mw. Simons niet over. Want dat zijn witte mensen die het aanzienlijk beroerder hadden dan haar arme zielige voorouders, en op die manier krijgt onze Faalpiet geen aandacht.

Dankzij de mechanisatie in de industriële revolutie werd het niet alleen mogelijk om slavernij af te schaffen, het was ook nog stukken goedkoper. Dat leidde regelrecht tot de uitvinding van het communisme en haar softe variant het socialisme, want je kunt mensen tot op zekere hoogte uitbuiten. Op een gegeven moment vechten ze terug. Slaven deden dat middels opstanden en passief verzet. Daarom zijn stereotype negers altijd traag en dommig. Dat waren ze niet, maar zo deden ze zich wel graag voor.

Tijdens de industriële revolutie beleefde het geloof een periode van bloei. Men wilde graag de wereld bekeren tot het ware geloof. Nederland was tot WO2 de grootste leverancier van katholieke missionarissen, maar elke variant van het christendom deed haar best. Livingstone zelf was missionaris en een andere hele bekende was Albert Schweitzer. Omdat het economisch toch niet rendabel was, en de publieke opinie tegen slavernij, was het niet zo gek moeilijk om dat via wetgeving in eigen land af te dwingen. Daarna overal in de hele wereld.

De Britse marine heeft na de afschaffing van de slavernij overal ter zee gepatrouilleerd om slavenschepen in beslag te nemen en de lading vrij te laten. In die tijd werd de kortste oorlog ter wereld gevoerd. Als ze gaan verliezen houden Mohammedanen namelijk helemaal niet van oorlog voeren. Dus na 35 minuten ging de witte (of bruine) vlag uit. Die oorlog werd gevoerd, omdat de Britten de slavenhandel van Zanzibar niet langer tolereerden. Niet omdat ze het wilden koloniseren (dat was hooguit een extraatje) of om het christelijke geloof te verspreiden.

In het volgende stukje gaan we daar op in. De slavernij vandaag de dag in het Midden-Oosten.

Door: H. Numan

https://ejbron.wordpress.com/2016/10/28 ... en-deel-2/
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85185
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van H Numan

Bericht door Ariel »

Slavernij door de eeuwen heen (deel 1)

Geplaatst op 27 oktober 2016

Afbeelding

U wordt wijs gemaakt dat slavernij iets is dat het Westen heeft uitgevonden. We moeten ons er tot in de eeuwen der eeuwen voor schamen. Slavernij is de nieuwe erfzonde, die niet uitgewist kan worden. In ieder geval niet met wijwater. Wel met geld. Heel veel geld. Geld wast alle zonden moeiteloos weg. Wat weet u over slavernij? Weinig, denk ik. Dus lees gerust even verder. Sylvana zal het niet leuk vinden, Denk ik.

Slavernij kwam over op de wereld voor en begon na de neolithische revolutie. Dat is de grootste stap in de ontwikkeling van de mensheid geweest. Vóór de neolithische revolutie trokken we rond als jagers en verzamelaars. Na die revolutie ging men zich ergens permanent vestigen en gingen we landbouw uitoefenen. Jagers en verzamelaars kunnen zich geen slaven veroorloven. Slaven houden is namelijk duur. Je moet die slaven te eten geven, opsluiten en bewaken. Jagers en verzamelaars kunnen zichzelf in leven houden, maar meer niet. Een hok bouwen om slaven in op te sluiten, kost mankracht die ze niet kunnen missen. Hetzelfde geldt voor het bewaken en te eten geven. Nu moet u dat niet idealiseren. Je geen slaven kunnen permitteren, betekent dat men gewoon voor een andere oplossing koos: alle buitgemaakte gevangenen doodslaan of opeten. Pas na de neolithische revolutie beschikten samenlevingen over genoeg overschot om aan alternatieve oplossingen te denken.

Slavernij kwam voor in alle samenlevingen, waar ook ter wereld. In meerdere of mindere mate. Sommige samenlevingen hielden veel slaven, andere minder. Maar allemaal hielden ze slaven. Het Romeinse rijk is een voorbeeld van een maatschappij, waarin heel veel slaven gehouden werden. Het Chinese rijk precies andersom, daar kwam slavernij minder voor. China was meer modern. Waarom (dure) slaven houden als je vrije mensen via belastingen en wetgeving precies hetzelfde kan laten doen?

De status van slaven varieerde ook enorm. In de meeste gevallen moesten slaven de meest rottige en vooral gevaarlijkste klusjes opknappen die er waren. Een slaaf die naar de mijnen werd gestuurd, ging niet lang mee. Als die het een jaar volhield, was het knap. Maar dat was lang niet altijd het geval. In Rome en Griekenland konden slaven een hoge positie verwerven. Tot aan topambtenaar toe. Mits je over de juiste kwaliteiten beschikte en de ambitie had. Het was helemaal niet vreemd als iemand zich vrijwillig liet verkopen als slaaf. Dat was een minderheid, en die beschikten allemaal over specialistische kwaliteiten, zoals kunnen lezen en schrijven of technische vaardigheden. Die werden goed betaald, konden na verloop van tijd hun vrijheid terugkopen en rentenieren. In alle andere gevallen had je pech. Dan was het ploegen op de akker, en leven in een slavenkot. Er was in Rome één uitzondering: gladiatoren. Gladiatoren waren ook slaaf, maar opgeleid om elkaar te doden in de arena. Ze hadden een zwaar leven, maar werden uitstekend verzorgd. En ze konden zelfs superster status bereiken. Onze sporthelden van nu waren toen gladiatoren en wagenrenners. (De laatste groep was geen slaaf.)

Ook in Rome wist men heel goed dat slavernij eigenlijk niet rendabel is. Er zijn verschillende documenten bewaard gebleven waarin dat onomstotelijk zwart op wit werd aangetoond. Je kunt een slaaf 14 uur per dag laten werken. Of veel te hard laten werken. Evenzo goed zal ook een slaaf acht uur per dag moeten slapen, en hij zal moeten eten. Dat betekent dat die slaaf 10 uur per dag niet werkt, en als hij ziek is, werkt hij ook niet. Daar moet de eigenaar net zo goed voor betalen. Op een gegeven moment is een slaaf opgebruikt. Laten we zeggen als ze 30-35 jaar haalden. (Men leefde toen veel korter dan nu.) En dan? Pensioen kenden we niet, en ze zo maar op straat donderen kon ook niet. Zelfs in de oudheid hadden slaven een zekere vorm van rechtsbescherming. Minimaal, maar toch.

Waarom was slavernij zo wijdverbreid in de oudheid? Deels omdat iemand dat werk moest doen, en gastarbeiders kenden ze toen niet. En deels omdat het status had. In Rome was de norm voor absolute armoede het onvermogen om één slaaf te kunnen houden. De Romeinse dictator Sulla stierf zeer rijk, maar tijdens zijn nogal gekleurde en zeer gevarieerde leven was hij in z’n jonge jaren zo arm dat hij een tijd geen enkele slaaf had.

Na de val van het Romeinse rijk zien we een nieuwe vorm van slavernij ontstaan, half slaven of horigen. Die waren niet helemaal slaaf, maar ook geen vrij man. Na de val van het Romeinse rijk was de samenleving nogal gevaarlijk. Men trok zich terug in ommuurde steden en in versterkte boerderijen. De welgestelde eigenaren gaven de omliggende boeren de vrije keuze: of je blijft vrije boer, of je wordt horige op zijn boerderij. In het eerste geval werd je op zeker vermoord tijdens de eerste de beste inval van barbaren of vijandige buren. In het tweede geval leefde je op die boerderij en bleef je in leven. Dit vormde de basis van de middeleeuwse samenleving.

Die Europese slavernij en horigheid verdween door de Zwarte Dood. Tussen 1346 en 1351 kwamen een derde tot de helft van Europa om het leven. Rijk en arm, de dood kent geen onderscheid. Dat had heel weinig invloed op de rijken, daar heb je er niet zo veel van nodig. Sterker nog, hoe minder hoe beter. Maar het had enorme gevolgen voor de rest. Voor de 95% die niet superrijk was. Hoe armer, hoe meer invloed het had. Er ontstond enorm veel vraag naar arbeiders en er was vrijwel geen aanbod. Gevolg: hogere lonen en betere secundaire voorwaarden. Nou wil het geval dat, toen het Romeinse rijk viel, de contracten opgemaakt waren in geld. Dus een horige moest ofwel tig uur herendienst verrichten of die herendiensten afkopen met xxx solidus die hij niet had. Dankzij de Zwarte Dood en 500 jaar was de waarde van dat contract opeens heel goed te betalen voor de horige. Die liep lachend naar zijn heer en betaalde hem vrolijk zijn heergeld. Zoals Johan Cruijff zei: elke nadeel heb z’n voordeel. Horigheid en slavernij verdwenen uit West-Europa vanaf 1352.

Tijdens de republiek der Nederlanden bijvoorbeeld was slavernij verboden. Buitenlandse potentaten op bezoek in de Republiek waren bijzonder onaangenaam verrast te ontdekken dat hun slaven opeens verdwenen. Waar waren ze? Oh, zeiden onze burgers. Die zitten daar. (Wijzend op de overkant waar de voormalige slaaf lachend in een taveerne een biertje dronk.) Nee, u kunt ze niet oppakken, want bij ons is slavernij verboden. Jammer, maar helaas. Let wel, dat gold enkel in de Republiek. Niet voor onze koloniën.

U leest het goed: in de Republiek der Nederlanden bestond geen slavernij, en slaven die het lukte om de Republiek te betreden, waren automatisch vrij man. Dat hoort u nooit van onze vele faal- en zeurpieten. Want dat stukje vaderlandse geschiedenis, daar horen ze liever niet over.

Volgende keer meer over de Atlantische Driehoekshandel.

Door: H. Numan

https://ejbron.wordpress.com/2016/10/27 ... en-deel-1/
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85185
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van H Numan

Bericht door Ariel »

Grensbewaking, waarom is dat zo moeilijk?

Geplaatst op 13 oktober 2016

Afbeelding

Europa wordt overstroomd met kuddes kansloze vluchtelingen die hier graag hun geit willen parkeren. Anderen voelen er niet veel voor om tussen heidense dhimmies te gaan wonen, maar ze willen wel graag gratis op vakantie naar Nederland. Met een douceurtje van € 1950,- voor thuis en een gratis vliegticket terug slaan ze dat prachtige aanbod zeker niet af. De oplossing is o zo simpel… Gewoon onze eigen grensbewaking herstellen. Probleem opgelost. Tocht gebeurt dat niet, en het lijkt wel of het voorstellen om grensbewaking te herstellen hetzelfde is als Westerbork heropenen. Waarom?

Eerst even de technische kant van het verhaal. Grensbewaking wordt door twee instanties gedaan: de Koninklijke Marechaussee en de douane. De eerste controleert personen, en is onderdeel van het ministerie van Defensie, de tweede controleert goederen, is onderdeel van de belastingdienst en dus het ministerie van Financiën. Het enige dat gedaan moet worden is meer marechaussees en douaniers opleiden en inzetten. Dat zou binnen 2 tot 3 maanden kunnen gebeuren, en zodra de grens enigszins normaal beheerd wordt, kunnen we de opleiding verlengen naar 6-12 maanden. Zo lang duurt een opleiding tot marechaussee of douanier. Maar het linkerdeel van de Kamer, gesteund door het midden en rechts, is faliekant tegen. Die lijken te denken dat het bewaken van de grenzen hetzelfde is als het bewaken van een concentratiekamp. Links en midden gaan voor dat concentratiekamp, rechts gaat voor economisch niet rendabel; het is veel te duur. Dat is complete nonsens, maar het verkoopt aardig. De kiezers slikken het, en daar gaat het om.

Dat VVD/D66 ‘kost te veel geld’ argument is complete kul. Er is wel geld genoeg beschikbaar om Marokkanen elk € 1950,- vakantiegeld en een gratis ticket te geven, of zoals in Oosterwijk € 10.000,- per asielzoeker, omdat die nu eenmaal geen genoegen nemen met een Ikea interieurtje, maar niet om de grens te bewaken? Daar moet wat anders achter zitten. Voor de VVD en de 66 dhimmies is dat Europa. Beiden willen Nederland opheffen als onafhankelijke staat, en provincie worden in een grote centrale Europese natie. Je eigen grenzen bewaken zaagt de stoelpoten onder dat plan vandaan. Vandaar dat ze redenen zoeken om het niet te doen. “Te duur” doet het altijd aardig, en beiden proberen zich zo redelijk mogelijk voor te doen, dus gaan we daarvoor.

Afbeelding
Linkse grenscontrole 1948-1989

Links en midden gaan voor ‘de Nederlander bestaat niet’, ‘grenzen en naties zijn achterhaald’ en ‘mededogen’. Onze bidlippen van de CU en het CDA lopen over van menselijk mededogen. Zolang u dat maar betaalt. En als u toch bezig bent: voor het zingen gaat u de kerk niet uit, en blijf onze schooltjes (en madrassa’s) wel doorbetalen. Links heeft haar eigen ideeën en wanen. Die lopen te jeremiëren over concentratiekampen, één Europa, en hoe meer mohammedanen des te beter. Daar hebben ze hun redenen voor. Midden moet u even vergeten. In deze discussie staan de bidlippen langs de zijlijn te juichen voor hun grootste vijanden.

Echt links, dat zijn de voormalige Maoïstische (SP) en Communistische (GL) partijen, weten donders goed dat ze volstrekt kansloos zijn om te regeren in een goed lopend land met een stabiele economie. Enkel als er grote politieke wanorde is en enorme armoede zijn de mensen wanhopig genoeg om op die partijen te stemmen. Dus hebben beiden geen enkel belang bij een redelijke oplossing. Ze hebben wanorde, armoede en chaos nodig. Van harte welkom, wir schaffen das!

Iets minder extreem links, dat zijn de PvdA, D66 en het CDA, zijn de partijen die gratis baantjes uitdelen. De welbekende Melkert-banen. Zij zijn er in twee smaken: de baantjes waar je dankbaar voor moet zijn, en de betere baantjes. Mensen die gedwongen worden om schoon te maken, bejaarden te verzorgen, of als BOA te werk gesteld worden zijn de mensen die dankbaar moeten zijn dat ze dankzij … (vul maar in) een baan gekregen hebben. Wees blij dat je een baan hebt! De betere banen zijn de management banen (chef schoonmaak, hoofd boa, etc.) en natuurlijk de hordes welzijnswerkers, buurtwerkers, wijkcoördinatoren, begeleidingswerkers, culturele trainers, tolken, asieladvocaten en noem ze allemaal maar op. Die baantjes zijn vrijwel uitsluitend en alleen voor mensen die niet enkel stemmen op een linkse partij, maar er ook actief lid van zijn. Voor sommigen is dat een leuke vrije tijdsbesteding, voor anderen een opstapje naar de politiek.

En nu komt het. Het oude gezegde luidt: Wie betaalt, die bepaalt. Marechaussees ontvangen hun wedde van het ministerie van Defensie. Douaniers ontvangen hun salaris van het ministerie van Financiën. Melkert- en leuke sociale banen worden betaald …. via de gemeente. Marechaussees en douaniers zijn van nature conservatief. Dus als de PVV haar zin krijgt en er 10.000 man bijkomen, zijn dat in principe 10.000 PVV, VVD of CDA stemmers. Verder moeten ministeries transparant zijn. In ieder geval transparanter dan gemeentes. Even iets regelen is een flink stuk moeilijker te doen via het ministerie dan via een stadhuis.

Afbeelding

Die leuke baantjes worden uitgedeeld via de gemeente, en daar hebben de linkse partijen alle controle over. Een pot dikke erwtensoep is een stuk transparanter dan welke gemeente dan ook. De landelijke politiek kan met een stalen gezicht zeggen: weten wij hier niks van, dat is een taak voor de gemeente. Op die manier heeft links er een compleet gratis ambtenarenapparaat bij geregeld zonder er iets voor te moeten doen, politiek 100% correct, volledig betrouwbaar en zonder het te hoeven betalen. Dat doet u. “Rechts”, of wat daar voor doorgaat (VVD en D66) doen de boekhouding en de accountancy, dus die graaien ook een paar centen mee.

Als de PVV haar zin zou krijgen, gaan de grenzen dicht. Om dat te kunnen doen, hebben we meer douaniers en waarschijnlijk ook marechaussees nodig. Met eigen grenzen gaan we een stukje onze eigen weg, en dat is niet richting Europa. Als we 10.000 man voor de grensbewaking in gaan zetten, moet dat ergens van betaald worden. Dat betekent vrijwel zeker 10.000 Melkert-baantjes minder, en dat moeten we natuurlijk niet willen met z’n allen.

Denk daar even aan als u Buma of Segers hoort zeveren over menselijk mededogen. Of als u Obama Klaver hoort zeggen ‘ja, nou en?’ Of Rutte en Pechtold die zeggen dat grensbewaking veel te duur is.

Door: H. Numan

https://ejbron.wordpress.com/2016/10/13 ... -moeilijk/
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85185
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van H Numan

Bericht door Ariel »

BRILJANT!

Geplaatst op 28 augustus 2016

Afbeelding
Martin Bosma en Fleur Agema tijdens de presentatie van het verkiezingsprogramma van de PVV.

De PVV lanceert haar verkiezingsprogramma en half Nederland zit meteen boven op de kast. Gelukkig is dat de verkeerde helft. De mensen die eerst persoonlijk onthoofd moeten worden voor ze, heel voorzichtig, toegeven dat het mohammedanisme – mogelijk, misschien – helemaal geen vrede wil. Het is niet direct een literair meesterwerk. Eigenlijk meer een soort van boodschappenlijstje. Even zo goed staat Nederland compleet op z’n kop. Iedereen, links en rechts, rolt over elkaar om het af te kraken. Iedereen vindt er precies het bewijs in dat ze zoeken. Over een simpel boodschappenlijstje. Niet slecht van Blondie!

De linkerhelft van Nederland (helaas de grootste helft) zou het PVV-programma nog afkraken al was het door Karl Marx zelf geschreven. De rechterhelft van Nederland heeft het grotendeels gekopieerd en verkoopt het als zijn eigen slimmigheid. Dan doe je iets heel erg goed, lijkt me.

Laten we even door de hete lucht heen prikken. Er is niks ‘ongrondwettelijks’ aan. We wonen niet in Amerika. Bij ons is de grondwet gewoon een wet. Een gortdroog oersaai razend ingewikkeld wetboek. Niet een handig pamfletje dat je op de lagere en middelbare school uit je hoofd moet leren. Neemt u maar van mij aan: iedere politicus die gilt dat de PVV ongrondwettelijk bezig is, loopt te Godwinnen. Ze roepen over iets waar ze zelf de ballen verstand van hebben. U kunt er met zekerheid van uitgaan dat er een paar gehaaide advocaten gekeken hebben of iets wel of niet door de beugel kan alvorens het in het programma is gezet.

De linkse partijen zijn furieus, omdat de PVV in een paar regels hun (wan)beleid neersabelt. AOW terug naar 65 jaar en onaangetast. Alleen aanvullende pensioenen worden aangepakt. Meer handen in de zorg, en (hopelijk) navenant minder in het management. Meer budget voor politie en leger. Die vervelende PVV gaat er met ons electoraat vandoor! En nog veel erger: ze hebben het plaatje financieel nog kloppend ook. We kunnen ze niet eens afkraken dat het onbetaalbaar is.

De andere linkse partijen, want rechtse partijen hebben we nauwelijks, zijn net zo furieus. Als die vervelende PVV, net als zijzelf, nou eens open gaat staan voor overleg en compromis. En zichzelf dan, net als zijzelf, het graf in compromitteren. Dan is het probleem zo opgelost. Dat is het voornaamste bezwaar dat VVD en CDA tegen de PVV hebben.

Mensen, het is doodeenvoudig. De PVV heeft in minder dan een A4’tje opschreven hoe zij over Nederland denkt. Als het je bevalt, kan je dat in het stemhokje duidelijk maken. En als het je niet bevalt ook. Door een andere vakje aan te kruisen. Dat noemen we ... “democratie”. Moeilijk hè?

Verder is het niet gebeiteld in stenen tafelen, of heeft de engel Gabriel het persoonlijk doorgegeven aan Wilders. Het is hun aanzet voor onderhandelingen. Meer niet. Als de VVD zelfmoord wil plegen door Rutte wederom voor te dragen als lijsttrekker, is dat haar goede recht. Net zo goed als GL het recht heeft iedereen te dwingen z’n kinderen naar een zwarte school te sturen, behalve die van Femke Halsema. De PVV zegt dat ze uit de EU wil stappen en alle moskeeën wil sluiten. Dat is haar goed recht. Als je denkt dat je op die manier de verkiezingen kunt winnen, moet je het gewoon doen. Dat is het mooie van democratie.

Mag ik u even herinneren aan de uitspraak van minister Donner? Als twee derde van Nederland besluit om sharia recht in te voeren, dan kan de PVV dat bij twee derde meerderheid verbieden. Toch? Of is dat iets heel anders?

Verder is het PVV-programma de eenvoud zelve. Zet dat eens af tegen het boekwerk van de 66 dhimmies. Dikker dan Oorlog en Vrede, alleen staat er niks in. Of kijk naar het jatwerk van de Vereniging Van Directeuren. Behalve dat ze geen opvolger voor Rutte beschikbaar heeft, heeft ze ook geen eigen partij programma. Anders had ze het programma van de PVV niet gekopieerd.

Heerlijk eenvoudig. Ze geeft in één pagina aan waar ze voor staat. Geen fraaie beloftes die niet haalbaar zijn. Geen ingewikkelde constructies. Begrijpelijk voor iedereen. Als je zoiets kunt, dan verdien je het gewoon om de verkiezingen te winnen!

Enne... er is nog iets om even rekening mee te houden. De volgende drie sujetten gaan verdwijnen als de PVV de verkiezingen wint:

1. Arrogander Pechthold, de grootmoefti van de 66 dhimmies, heeft aangekondigd op te stappen als hij geen minister wordt. Zo’n man moet beloond worden!
2. Mark Ratte. Die is veel te slim om zoiets te zeggen en houdt zich nooit aan beloftes. Als de PVV wint, gaat ze niet regeren met een Ratte in de VVD. Weer een (hele) goede reden om op de PVV te stemmen.
3. Vleespet Samson. Hoor je niet veel over, de laatste jaren tijd. Logisch, want Vleespet is allang politiek morsdood. Net als zijn partij. Stem deze keer eens strategisch op de PVV, als u de Partij van de Allochtonen duidelijk wilt maken dat u geen allochtoon bent en daar al veel te veel van zijn.

Door: H. Numan

https://ejbron.wordpress.com/2016/08/28/briljant/
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85185
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van H Numan

Bericht door Ariel »

De verkiezingen komen er aan

Geplaatst op 3 juli 2016

Afbeelding

Dus de politici liegen dat het gedrukt staat. Vandaag zetten we onze gewaardeerde Christenen Dienen Allah leugenaar Sybrand Buma even in het zonnetje. Hij loog namelijk dat hij graag de dienstplicht weer wil invoeren. Multikul zeer correct, natuurlijk. Dus zowel voor jongens (m/v) als voor meisjes (m/v). Leest u even mee waarom hij niets anders probeert dan heel goedkoop stemmen te jatten van de PVV?

De dienstplicht afschaffen was gemakkelijk genoeg. Men verkocht gewoon alles. Dat noemde men ‘het vredes-divident’. Oorlogen, dat is een ver van m’n bed show. Doen wij Nederlanders niet aan. Slecht voor de handel. De gehele infrastructuur die nodig is voor een dienstplichtig leger is verkocht of verschroot.

1- Er zijn geen gebouwen en terreinen.

Het is heel gemakkelijk om alle jongens en meisjes een sms te sturen dat ze op hun 19e jaar hun dienstplicht moeten vervullen, maar die teenagers moeten natuurlijk wel ergens slapen. Alle kazernes zijn verkocht, en gesloopt. Alles moet nieuw aangeschaft gaan worden. Die dienstplichtigen zullen behalve slapen ook moeten oefenen. Daar heb je oefenterreinen voor nodig. Die zijn er ook niet meer. Waar gaat meneer Buma dat mee betalen, en hoelang denkt hij nodig te hebben om faciliteiten te bouwen om 300.000 man (m/v) onder te brengen?

2- Er is geen uitrusting beschikbaar.

Daags voor Buma loog dat hij de dienstplicht wil activeren, stond er in de krant dat onze troepen bij bondgenoten om kleding moeten bedelen omdat bij ons aan alles een gebrek is. Als we een beroepsleger van 40.000 man niet kunnen kleden, hoe kunnen we dan 300.000 man kleden? De tijd dat je een dienstplichtige een uniform en een musket gaf is voorbij.

3- Er zijn niet genoeg zakjes pinda’s.

Die 300.000 man/vrouw hebben behalve kleding ook materieel nodig. Waaronder wapens. Die wapens, daar heb je munitie voor nodig. En die hebben we niet. Moeten die dienstplichten net als onze beroepsmilitairen nu ‘zakje pinda’s´ roepen tijdens oefeningen?

4- Waar halen we de instructeurs vandaan?

Leuk dat je Call of Duty in het hoogste level altijd wint. Het werkelijke leven in oorlogstijd is ietwat anders. Daar moet je voor opgeleid worden. Wie gaan dat doen? Een beroepsleger van 40.000 man trainen is niet hetzelfde als 260.000 gedwongen dienstplichtigen trainen.

5- Met wat gaan die dienstplichtigen vechten?

We vechten niet meer met musketten. Een komende oorlog wordt uitgevochten met hoogwaardig materieel waar je lang voor moet leren en dat peperduur is. We hebben net al onze tanks verkocht voor weinig. Moeten we die terugkopen?

6- Wat doen jongens en meisjes als je ze in een puptent stopt?

Buma loog zeer politiek correct dat hij geen dieskriemienaasjie wil. Wat doen jongens en meisjes van 18-22 jaar normaliter als je ze samen in een puptent stopt? Is dat een CDA-ideaal tegenwoordig? Worden glijmiddel en condooms gratis verstrekt, of geeft de CDA-aalmoezenier opdracht om met de handen boven de dekens te slapen?

7- Militair getrainde Marokkaanse en Turkse jongeren?

Ja, daar zitten we nou net op te wachten. Marokkaanse en Turkse jongeren die eigenlijk liever voor ISIS willen vechten alvast een gratis vooropleiding te geven. Leren ze gelijk hoe je terrorisme in eigen land het beste kunt praktiseren.

8- Tegen wat precies gaan al die jongeren ons beschermen?

Zeggen dat je de dienstplicht weer wilt activeren is één ding. Er iets nuttigs mee doen is iets heel anders. Vraag aan oud dienstplichtigen wat ze het meest tegenstond. Dat was de verveling. De opleiding, dat viel wel mee. Alles was nieuw en je had gewoonweg de tijd niet om na te denken. Maar na de opleiding wel. Ruimschoots de tijd! Meestal een vol jaar waarin je het nutteloze met het zinloze moest verenigen. Gelooft Buma serieus dat ISIS onder de indruk zal zijn van dienstplichtige militairen die ergens op wacht staan? Of dat die pinda pinda roepende tieners Erdoğan dan wel Poetin afschrikken?

Kortom, Buma wil gewoon eventjes in het zonnetje staan en kijken of hij stemmen kan jatten van rechts zonder er iets voor te moeten doen. Volgens mij komen er verkiezingen aan. De politici liegen ongelimiteerd.

Door: H. Numan

https://ejbron.wordpress.com/2016/07/03 ... en-er-aan/
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85185
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van H Numan

Bericht door Ariel »

It giet oan!

Geplaatst op 10 januari 2016

Ik ga het even voor u uitspellen, want het kwartje schijnt niet te willen vallen. Een beschaving die haar vrouwen weigert te beschermen gaat het niet lang maken. Heel simpel. Over welke beschaving zou ik het hier nou hebben? Een westerse meid wordt op haar boerka voorbereid. De Keulse pot boerkameester Henriette Reker zei het letterlijk. Je moet ze op armlengte afstand houden en discrete kleding dragen. Ik neem u niet in de maling. Ze heeft dat absurde advies inmiddels ingetrokken, zij het zeer tegen haar zin en onder grote publieke druk. Merk op: niet onder grote politieke druk. Integendeel. Haar positie als burgemeester staat helaas (nog) niet ter discussie.

De Duitse, Nederlandse en Europese overheden doen er alles aan om de openlijke mohammedaanse oorlogsverklaring af te doen als een ietwat vervelend maar verder futiel probleempje. Je kunt nu eenmaal niet verwachten dat asieligzoekers zich binnen een dag of wat aanpassen, nietwaar?

Inderdaad, niet waar. Want mohammedanen passen zich nooit aan. Voorbeelden te over. Kijk eens naar onze gewaardeerde GAST arbeiders. Die hebben nooit begrepen dat het begrip ‘gast’ inhoud dat ze ooit weer moeten vertrekken. Normaliter integreert een migrant naadloos in drie generaties:

De eerste generatie, bij ons dus die “gast” arbeiders, heeft moeite met de taal en gewoontes. Niks mis mee. Nederlanders die verhuisden naar Amerika, Australië of Nieuw Zeeland kun je bijna altijd herkennen aan hun dikke Nederlandse accent. En vaak, meestal op latere leeftijd, aan de enorme hoeveelheid klompen, molentjes en plaatjes over Nederland in de porseleinkast. Hun kinderen spreken beide talen meestal. Engels altijd een flink stuk beter. Die hebben nog wel wat binding met Nederland, maar niet zo gek veel meer. Ze gaan er hooguit op vakantie en zijn Amerikaan, Australiër of Nieuw Zeelander. Hun kinderen, de derde generatie, spreekt enkel Engels met hooguit een mondje Nederlands, en zijn volledig geassimileerd. Het feit dat hun opa Nederlander is geweest speelt voor hen geen enkele rol.

Zo niet mohammedanen. De oorspronkelijke nationaliteit maakt totaal niets uit. Of ze nu uit Marokko, Turkije of welk ander zandland dan ook komen: ze integreren niet. Helemaal niet. We hebben op dit moment een Marokkaanse met twee paspoorten die zich kandidaat stelt als Voorzitter van de Tweede Kamer. Ze weigert hoe dan ook haar tweede nationaliteit op te geven, en is daar razend trots op. Haar Nederlands is niet bepaald een compliment voor een potentieel voorzitter van de Tweede Kamer. Van de andere kant, je kunt als Schoevers-secretaresse tegenwoordig minister van Defensie worden. En mensen die iemand kennen die overleden is aan blowen minister van Justitie. Binnen het onderwijs ben je vandaag de dag al geslaagd als je een drie voor je rekentoets haalt. Toen ik op school zat, ging je daarvoor naar de LOM-school, en nog een klas terug ook.

Terug naar het doelbewust aanranden van vrouwen. Er zijn ergere beledigingen en vernederingen mogelijk. Oké, je moet dan wel erg creatief aan het denken slaan, want veel erger is er niet. Nog grovere beledigingen en vernederingen, die beschrijf ik hier liever niet. Je komt dan in de meer serieuze S/M sfeer terecht. Alleen dan zonder stopwoord. En ‘voor het eggie’; met het mes op tafel. Of in je ballen ...

Dit is zo ongeveer in ELKE cultuur op de aardbol zo. Maakt niet uit wie je bepoteld. Dat weten al die asieligzoekers dondersgoed. Ik denk dat ze allemaal stomverbaasd zijn dat ze er zo ontzettend makkelijk mee weggekomen zijn. De meeste verdachten zijn inmiddels weer vrijgelaten. Bij die krankzinnige Europeanen kun je letterlijk alles doen. Zelfs hun vrouwen en dochters verkrachten, zonder enig probleem. Als tegenreactie krijg je waarachtig assistentie van de politie en de politiek. De politie houdt de woedende ouders op afstand, en de politiek vraagt of je misschien glijmiddel, Viagra of een nieuwe Mercedes nodig hebt.

George Bush kreeg een schoen naar z’n hoofd geslingerd. Dat is een hele grove belediging binnen de mohammedaanse cultuur (wat daar voor doorgaat). Bij ons een stuk minder. Toegegeven, het is in ieder geval geen compliment. Je kunt alleen maar beledigd of vernederd worden als je weet dat je beledigd of vernederd wordt. George Bush wist niet dat hij zwaar beledigd werd en ging dan ook af als een gieter in de ogen van mohammedanen. Met hem Amerika.

Een schoen naar je kop krijgen is, vergeleken met het aanranden van je vrouwvolk, bijna een compliment. Dus hoe denken mohammedanen nu over ons? Die lachen zich een kamelenbult. We komen naar de rijkste landen in Europa. Om daar lekker te luieren, beetje rotzooi te trappen, en we neuken gelijk jullie vrouwen. Het enige wat jullie doen is vragen of we misschien glijmiddel willen gebruiken, want de dames gillen anders zo.

Beste mensen, dit is gewoon een duidelijke verklaring dat die ransapen hier enkel komen om ons tot slaaf te maken. Sterker nog: zo zien ze ons nu al. Binnen hun samenleving tolereren enkel slaven hun gedrag. Dit is het perfecte voorbeeld van wat slaafs gedrag is. Je vrouwen laten neuken door ranzige zandapen en dan de vrouwen de schuld geven.

Hoor je helemaal niets over, over slaven. Slavernij is springlevend binnen de mohammedaanse wereld. Het is nooit echt weg geweest. In landen zoals Mali, Soedan en Saoedi-Arabië werd het altijd openlijk gepraktiseerd. Tot op de dag van vandaag. Nu zijn er weer slavenmarkten in Raqqa, Syrië. Hoort u daar veel over? Helemaal niets, dacht ik zo. In ieder geval niet van links. Die vinden het verbieden van Kerstmis en Zwarte Piet veel belangrijker.

Er is maar één oplossing voor mohammedaanse ransapen, en dat weet iedereen dondersgoed. De daders zwaar bestraffen en vervolgens terugsturen. Als het zand van herkomst ze weigert te accepteren, dan donder je ze van mijn part aan een parachute uit het vliegtuig. Oh, over dat zwaar bestraffen. Die knapen willen toch zo graag sharia-recht? Lijkt me heerlijk! Geef ze de vrije keuze tussen +10 jaar gevangenisstraf met deportatie of onthoofding onder shariah-recht. (Na het afhakken van de hand die het meeste naar vis ruikt.)

Linkse idioten komen nu aan met ‘opvoedingscursusjes’. Zodat mohammedanen leren hoe ze met vrouwen moeten omgaan. Nou, dat weten ze best wel. Vraag het maar aan de slachtoffers. Ze weten precies welke openingen ze moeten penetreren en waar geknepen kan worden. Of ze nu twaalf of zeventig zijn, maakt totaal niets uit.

De tijd van pappen en nat houden is nu echt wel over.Ich habe es nicht gewußt was geen argument in Neurenberg en dat is het nu nog steeds niet.

Door: H. Numan

https://ejbron.wordpress.com/2016/01/10/it-giet-oan/
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85185
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van H Numan

Bericht door Ariel »

Het Nederlandse referendum

Geplaatst op 4 oktober 2015

Afbeelding

Omdat we op dit moment constant politieke aardbevingen hebben, is dit er een beetje doorheen geslipt: binnenkort hebben we een echt referendum. In april 2016. Zeer tegen de zin van de regering en het politieke establishment. Wat is er gebeurd? Ons parlement passeerde op 1 juli 2015 de wet op het referendum. Noch de regering noch het parlement (in ieder geval de meesten daarin) zagen iets in een referendum. Dus minimaliseerden ze dat waar mogelijk. Men moet 10.000 handtekeningen verzamelen om een referendum aan te kunnen vragen, en binnen 6 weken nog eens 300.000 meer om het te krijgen. Daarbij is dat referendum adviserend en niet wetgevend. In Zwitserland is een referendum niets bijzonders. Ze hebben daar regelmatig wetgevende referendums, ook over hun grondwet. Je krijgt er veel meer tijd om de noodzakelijke handtekeningen te verzamelen. Maar Zwitserland is dan ook het meest democratische land ter wereld en Nederland alles behalve.

GeenStijl heeft de primeur het eerste officiële echte referendum te voor elkaar te krijgen. Daar schrijft ze een stukje geschiedenis mee. Een hele knappe prestatie om binnen de absurd korte periode van 6 weken ruim 300.000 handtekeningen te verzamelen. Zeer tegen de zin van de regering, het politieke establishment en bijna het gehele parlement (op één fractie na) gaan we stemmen over het associatieverdrag tussen de EU met de bananenrepublieken Oekraïne, Moldavië en Georgië.

Niks aan het handje, dat beweren o.a. VVD-vetvlek van Balen, Brusselse bankloper van Rompuy en niet te vergeten Franske Timmermans, het schandknaapje van Juncker. Het is maar een associatieverdragje. Stelt niks voor. Dat niks voorstellende verdrag is tien keer zo dik als andere associatieverdragen en er staat zwart op wit dat er forse militaire en economische steun gegeven gaat worden. Met ‘forse steun’ moet u toch echt gaan denken aan minimaal tien keer meer dan we al weggegeven hebben aan Griekenland. Aan landen met een aanzienlijk slechtere economische situatie en betalingsmoraal. Waarbij we even voor ‘t gemak vergeten dat Rusland vrijwel zeker liever een oorlog provoceert dan dit accepteert.

Houd er ook even rekening mee dat dit referendum enkel adviserend is en niet wetgevend. Dat laat prima zien hoeveel waarde onze regering en parlement aan referendums hecht. Net zo als het eerste referendum, dat over de Europese Grondwet, kan de regering zeggen: dus meer dan 65% van ons volk zien een Europese Grondwet/dat EU-asoverdrag niet zitten? Nou mensen, dat weten we dan ook weer! Erg leuk, maar we gaan even tekenen op de stippellijn.

Deze keer is de situatie toch eventjes anders. Heel erg anders. Op de allereerste plaats strompelt het kabinet Blunder II van fiasco naar fiasco. We hebben een minister van Justitie, zijn staatssecretaris en de staatssecretaris van Financiën al overboord zien vallen. Er staan maar liefst nog eens vier ministers met bibberende knieën te wachten op hun motie van wantrouwen. Twee wisten – tijdelijk – aan de bijl te ontsnappen, de volgende twee gaan de komende weken geknipt en geschoren worden.

Dan is er D66. Van democraten naar dhimmicraten in heel wat minder dan 66 jaar. Waarom werd D66 opgericht? Om meer democratie te krijgen middels een wetgevend referendum en gekozen burgemeesters. Dat gekozen burgemeestersprincipe werd gedumpt toen een D66er benoemd werd tot burgemeester van Nijmegen. Nu we eindelijk een adviserend (niet eens wetgevend!) referendum hebben, zijn ze mordicus tegen. D66 is een van de grotere partijen van ons land. Net als Volkswagen gaan ze ontdekken dat eerlijk weliswaar het langst duurt, maar toch een verstandige investering is.

De VVD heeft die prijs betaald aan de PVV, die uit de VVD is voortgekomen. En nu ruim de helft groter is. De PvdA gaat dat betalen bij de komende verkiezingen. Als ze geluk heeft houdt ze 10 zetels over. Het CDA heeft die prijs betaald sinds ze iedereen die in elke vorm van wat voor goden dan ook gelooft ging ondersteunen. Een god, drie goden, de maangod, Quetzalcoatl; het maakt haar totaal niets uit. Zolang u maar in iets gelooft. Als is het maar in koffie. Nu is D66 dus aan de beurt.

Grappig genoeg laat Groen Gek zien dat ze nog steeds een doodordinaire Marxistische partij is. Haar politbureau heeft bij monde van kameraad Klaver verklaart dat u, het gewone volk, te dom voor woorden bent. Alleen het parlement (lees: alleen Groen Gek) kan over dat asoverdrag stemmen, ook al heeft het er niets over gelezen. Democratie? Nou, enkel en alleen als het een volksdemocratie is. Anders liever niet.

Dat leest u dus goed: Zowel Alexander Pechtold en Jesse Klaver geven allebei toe dat ze dat asoverdrag niet gelezen hebben. Als u dit artikeltje gelezen heeft en mogelijk wat GeenStijl er over bericht, dan bent u beter geïnformeerd dan de meeste leden van de Tweede Slaapkamer…

Veel belangrijker is dat PVV volledig is hersteld van haar gedoogsteun aan het kabinet Blunder I. “De breker betaalt” klopt niet helemaal. Achteraf bleek dat het CDA de breker was, maar de PVV wel wist op te zadelen met de Zwarte Pi.. medewerker. Dat herstel zette zich snel in en is consistent. Ze viel van 23 naar 13 zetels, maar staat nu zeer stabiel (en groeiende) op 33 zetels. Een PVV – VDD – CDA kabinet is nu een realistische mogelijkheid. Dat is de ultieme nachtmerrie voor alles wat links en politiek correct is.

Er is nog een verandering met enorme gevolgen: de koning heeft niet meer het voorrecht om een informateur te benoemen. In het verleden kon koningin Beatrix benoemen wie ze wilde, zonder daar uitleg over te hoeven geven. Hetgeen ze dan ook nooit deed, en vrijwel altijd eerst de PvdA-optie probeerde. Alleen als dat niet werkte, koos ze voor iets anders. Bovendien had mw. Von Amsberg een vreselijke hekel aan Pim Fortuyn en Geert Wilders en liet dat zo duidelijk mogelijk blijken.

Hoe Koning Wim er over denkt, weten we niet. Dat doet niet meer ter zake. Als dit kabinet valt, gaat hij die informateur niet benoemen, maar de Kamervoorzitter. Die voorzitter heeft dan een pakket regels en procedures te volgen en is volledig verantwoordelijk voor wie ze benoemt. Dus ‘we gaan even snel een anti-PVV kabinetje ritselen’ is er niet meer bij. In het verleden onder mw. Von Amsberg kon de PVV alleen maar regeringsverantwoordelijkheid verwachten als ze 60 of meer zetels zou behalen – nooit dus. Nu, met 33 zetels, is het een reële mogelijkheid.

En tenslotte is de Europese situatie compleet veranderd. Treinen vol met “vluchtelingen” komen uit Griekenland en rijden afgeladen met bankbiljetten terug. Oh, Griekenland. Daar hoort u niet zo gek veel meer over, hè? Het feit dat Tsipras met een zeer comfortabele meerderheid herkozen is, kwam nauwelijks in de kranten. Tot op heden hebben we 500 miljard gedumpt in die bodemloze put; het einde is nog lang niet in zicht. Tsipras heeft heel duidelijk laten weten dat hij flink meer geld verwacht en heeft tot op heden alle beloftes om terug te betalen gebroken.

Dat onbelangrijke stukje geen-nieuws is nu vervangen door het volgende probleem: de vluchtelingencrisis. Dat is een links eufemisme voor de mohammedaanse kolonisatie van Europa. De slag om Europa is allang begonnen zonder dat iemand het in de gaten heeft. Zoals altijd is Europa diep in slaap, en wil ‘peace in our time’. We hebben een Winston Churchill hier in Nederland, maar die is nog niet gekozen. Hetzelfde geldt voor meer Europese landen, zoals Engeland en Frankrijk. Ook in andere EU-landen groeit de oppositie dagelijks.

Om bij het onderwerp te blijven, GeenPeil wist die 341.666 handtekeningen binnen zes weken voor elkaar te krijgen. Het is vrijwel zeker dat het volk bij monde van dat referendum het EU-asoverdrag gaat afwijzen. Zeer tegen de zin van de regering, en daarmee komt ze in een heel moeilijke positie. De regering heeft al 3 kopstukken verloren, met nog 4 in de wacht. “Dit kabinet moet overleven, want anders krijgen we Wilders!” gaat natuurlijk niet altijd werken.

Tot dit referendum verwachtte ik dat dit kabinet na haar val of ontslag opgevolgd zou worden door een volgende anti-PVV coalitie. Nu ben ik daar niet zo zeker meer van. Het kabinet Wilders 1 is nu niet alleen mogelijk, maar zelfs waarschijnlijk. Vooral omdat de Europese situatie met de dag erger aan het worden is. Wanneer het kabinet Blunder II gaat vallen weet niemand, maar het lijkt me niet waarschijnlijk dat ze het referendum of de eindstreep halen. Daar is de crisis veel te groot voor geworden.

Als ik gelijk heb, dan kunnen we misschien wederom op het allerlaatste nippertje de juiste man op de juiste plaats krijgen. Vergeet niet dat Winston Churchill op 10 mei 1940 gekozen werd, de dag dat Hitler begon met zijn invasie van West Europa.

Opmerkelijk hoe de geschiedenis zich herhaalt.

(Dit artikel is een aangepaste vertaling van mijn Engelstalige artikel op Gates of Vienna.)

Door: Numan

https://ejbron.wordpress.com/2015/10/04 ... more-98290
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85185
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van H Numan

Bericht door Ariel »

Wilders hoeft helemaal niks meer te doen

(Door: H. Numan)

Zijn vijanden slopen zichzelf prima. Als Wilders rustig doorwerkt zoals hij nu bezig is, wordt hij zonder enige twijfel in maart premier. Denkt u even met me mee? Eerst de PvdA. Of wat daar nog van over is. Diederik heeft zijn vleespet aan de wilgen gehangen en gaat nu genieten van wachtgeld. Dat viel te verwachten. Van 30 zetels naar 10, dat blijft niet ongestraft. Lodewijk Asscher neemt de gifbeker van hem over. En wat doet die slimmerik? Hij zet direct Khadija Arib op plaats nummer 2. Zo, Wilders! Daar kan je het mee doen. Die zit! Wilders hoeft helemaal niks te doen. Hooguit wat te twitteren. De partij van en voor de allochtonen sloopt zichzelf wel.

Nu de Maoïstische Partij. Ze noemt zichzelf tegenwoordig Socialistische Partij, dat bekt gewoon wat lekkerder. Daar bedreven een paar hogepriesters (Kamerleden) smalende godslastering. Ze durfden te zeggen dat Dear Leader Emile Roemer een wanhoop is. Ja, dat is reuze handig. Daags voor de verkiezingen de grote onaantastbare leider beschadigen. Het loopt toch al niet best met hun Nationaal Zorgfonds, en daar hebben ze alles op ingezet.

De derde club is de Communistische Partij Nederland. Ze bestaat nog steeds en presenteert zichzelf als GroenLinks. De proletarische wereldrevolutie is nu een groene revolutie geworden. Onder leiding van Jesse “Obama” Klaver. Jesse staat te raaskallen dat hij de volgende premier gaat worden, want zijn partij doet het zo ontzettend goed. Zeker, ze staan momenteel op iets van 14 zetels. Helemaal niet slecht. En over veertien jaar zal Jesse – mogelijk – begrijpen dat om premier te worden hij toch eventjes iets meer dan 14 zetels nodig heeft.

Het lijkt wel dat politici als ze met (zeer riant) pensioen gaan ze standaard seniel worden. Dries van Agt is tegenwoordig zo antisemitisch dat hij een IJzeren Kruis verdient. En Job Cohen doet ook een duit in het zakje. Hij wil een linkse coalitie vormen van bovengenoemde partijen. Die linkse coalitie moet Wilders uit het Catshuis houden. U weet dat Cohen helemaal achteraan stond toen ze logica uitdeelden, maar dit is toch wel een toppertje.

De PvdA staat op 10, en gaat naar beneden. De SP op 11, ook dalende. GL staat op 14. Als enige gaat die omhoog, maar dat is geen eigen verdienste. Dat is gewoon een vlucht van links naar links. Totaal: 35 zetels. Met z’n drieën doen ze minder dan de PVV alleen, want die staat op 36 zetels en gaat fors omhoog. Oké, die geroemde of gevreesde coalitie over links. Dat gaat van z’n lang zal z’n leven echt niet gebeuren. Waarom niet? Omdat Cohen voor het gemak vergat te vermelden dat de PvdA geen enkele belangrijke functie of leuke job gaat weggeven aan haar coalitiegenoten. Zoiets kun je doen als je de grootste partij bent. Daarom deden nummers twee en drie nooit mee. Maar nu staat de PvdA op de derde plaats. Dus zullen de SP en CPN, pardon GL, zeer terecht zeggen: nou nee, bedankt. Wij het vuile werk opknappen en jullie geuren met de rozen? Dat gaat niet gebeuren. Dus ook hier kan Geert lekker op de bank ploffen met een koel biertje. Die drie vechten elkaar de tent wel uit. Hoeft hij helemaal niks voor te doen.

Dan de echte strijd tussen de twee titanen: Geert en Giechel. Die komt er niet. Want Rutte gaat het Oekraïne-verdrag ratificeren. En daarmee diskwalificeert hij zichzelf en de VVD compleet. Geen idee hoeveel zetels dat de VVD gaat kosten, maar als dat geintje ze vijf zetels gaat kosten doen ze het een stuk beter dan ik verwacht. De VVD staat momenteel op 23 zetels, dus tel maar uit. Giechel kan gemakkelijk zeggen dat hij nooit zal regeren met de PVV. Want als de VVD minder dan 18 zetels scoort, gaat hij echt niet regeren. Dan kan hij weer fulltime geschiedenis doceren. Of iets leuks in Brussel gaan doen, als beloning. Halbe, ben je al aan het warmlopen? Messen al geslepen? Wat moet Wilders doen? Helemaal niks. Hooguit heel hard lachen als Rutte bij het kruis… halve maantje tekent.

En dan komen we aan de vergaarbak van de politiek, “de rest.” Partijen die ooit groot waren, zoals het CDA en D66. Het CDA doet het niet slecht, maar dat is geen eigen verdienste. De Christenfluisteraar fleemt er op los. Buma is een echt gristelijk schaap: veel geblaat en weinig wol. Hij zit met de erfenis van Balkenende. Onder leiding van dat sujet ging de CDA heel zorgzaam het sociale systeem slopen. Geen cent te veel hoor! De zorgzame samenleving zoals Buma die ziet, bestaat uit tokkies die tot hun dood zwoegen, zweten, zwijgen. En bidden. Waar staat het CDA voor? Christenen Dienen Allah. Ik kan er met de best wil van de wereld niks anders van maken.

Helemaal achteraan komt Alexandertje Pechtold. Och arm, dat zal hem pijn doen. Want als hij geen kabinetspositie krijgt, bij voorkeur minister-president, dan … dondert hij op. Zijn eigen woorden. Natuurlijk doet hij dat niet. Als er één politicus is die van liegen zijn vak heeft gemaakt, dan is het Pechtold wel. Wat waren de kroonjuwelen van de 66 dhimmi´s? Een wetgevend referendum en gekozen burgemeesters. Wat zijn de kroonjuwelen nu? Wassila Hachchi, die Pechtold’s kroonjuwelen masseerde en daarvoor beloond werd met een Kamerzetel en heul veul wachtgeld. Kroonjuwelen pijpen in een fietsenhok, dat kan ook. En een referendum? Zelfs een adviserend, niet wetgevend, referendum? Dat kan nou weer niet. Maar stem vooral op Pechtold, want wij zijn echt tegen Wilders. Die domme PVV-tokkies, dat zijn allemaal neo-nazi´s. Wij niet hoor! Bij de 66 dhimmi´s mag u dat neo gerust weglaten. Wilders delenda est! Wat moet Geert doen? Helemaal niks. Hooguit aan z’n vrouw vragen of er genoeg oliebollen zijn.

In de afdeling “de rest” zit natuurlijk ook DENK. De partij van en voor Turken. Mocht u toevallig (echte) Nederlander zijn en fan van Erdoğan en een Turkse premier prefereren? Dan moet u emigreren naar Turkije, want Kuzu moet niks van Nederlanders hebben. Die horen niet in zijn Nederlandse partij thuis, en dat verstopt hij echt niet. Wat moet Wilders doen? Vragen aan z’n vrouw om wat meer poedersuiker op de oliebollen.

Achteraan komen de twee zetelrovers van VNL, die achteraf best goede ideeën blijken te hebben. Goh, waarom verstopten jullie dat altijd? Je komt alleen met goede ideeën als je meer dan € 7.500,- per maand kan aftikken? Dan ben je geen volksvertegenwoordiger, maar huurling. Er is FvD en GeenPeil, twee opportunistische partijtjes die het sowieso niet gaan halen. Zeker, met wat moeite komen ze met 1 of 2 zetels in de Kamer. Net goed om ongegeneerd te kunnen graaien (en daar doen ze het om), niet om beleid te maken.

Buiten de Kamer krijgt Wilders ook alle medewerking. Na het succes van de anti Zwarte Pieten kunnen de mohammedanen niet wachten om hun onmin over het kerstfeest en Nieuwjaar te laten blijken. Die twee feesten getuigen namelijk van weinig respect. Voor hun religie. Nieuwjaar is, volgens goed mohammedaans begrip, verandert in een grote batspartij. Met een beetje mazzel, of pech, komt er weer een grote terroristische aanslag. In de drie maanden voor de verkiezingen hebben ze daar ruim de tijd voor.

De media doen ook enthousiast mee: ze laten wel zien dat Wilders – zeer terecht – geen hand schudde van een mohammedaanse. En natuurlijk niet dat een mohammedaanse zeer opvallend weigerde de hand te schudden van de Duitse president. Dat had twee redenen: ten eerste dat Wilders groot gelijk had. Een vrouw de hand schudden staat gelijk aan zalig kerstfeest wensen en dat is erger dan genocide, volgens mohammedanen. Ten tweede laat het zien hoe hondsbrutaal mohammedanen nu geworden zijn. Als u het nog niet wist. Je moet behoorlijk sterk in je pantoffels staan om een staatshoofd te schofferen in het openbaar.

Dat Wilders gaat winnen, lijkt me een zekerheid. De vraag is enkel: met hoeveel zetels? Meer, meer, meer dan 40 zetels? Op 16 maart weten we het.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Artikelen van H Numan

Bericht door Pilgrim »

Natuurlijk kan Wilders niet op de bank ploffen

Geplaatst op 21 december 2016

Afbeelding

Een paar dagen geleden schreef ik dit artikel. Ik ben zeer vereerd met de reacties er op, er kwam zelfs een compleet artikel als reactie. Waarvoor mijn dank, ik waardeer het enorm. Dan schrijf ik in ieder geval niet voor de kat z’n je weet wel. Dus mijn reactie op de reactie. Natuurlijk kan Wilders niet op de bank ploffen en z’n vrouw vragen om meer oliebollen. Voor Wilders zullen de donkere dagen voor Kerstmis… pardon, voor het winterfeest, gigantisch overwerken tot 15 maart zijn. Onder het werk kan hij mogelijk een bolletje nuttigen, maar meer dan ook niet.

Links is hard bezig om een slag te verliezen, maar de oorlog? Dat is lang niet zeker. Integendeel. Er is direct een nieuw offensief ingezet om de aandacht af te leiden. Na Zwarte Piet vermoord te hebben, moeten nu het kerstfeest en Nieuwjaar er aan geloven. Alleen de meest fanatieke mohammedanen eisen dat, en die wappies hoeven we sowieso niet politiek serieus te nemen. Want behalve het afschaffen van Kerstmis en Nieuwjaar moeten we ook polygamie, steniging, klitten snijden en nog veel meer ongein accepteren om die tevreden te stellen. En ons bekeren tot het mohammedanisme, of op z’n allerminst te erkennen dat wij onderworpen zijn aan hun imbeciele geloof. De overige mohammedanen begrijpen heel goed dat het nog (net) te vroeg is om dat soort eisen te stellen. Maar een gegeven kameel kijk je niet in de bek. Dus als domme dhimmi´s zichzelf met een bot mes spontaan besnijden, gewoon hun gang laten gaan.

“... en toen kwam er een mohammedaan in een hele grote truck, en die reed iedereen stuk!”

Terwijl ik dit stukje aan het schrijven ben, lees ik het bericht dat er weer een zware aanslag heeft plaatsgevonden. In Duitsland, op een kerstmarkt. Ongeveer gelijk aan de aanslag in Nice, maar met gelukkig minder slachtoffers. Er zijn twee reacties mogelijk: of je zegt ‘nu is het genoeg, daar moeten we wat aan doen’ of je kijkt de andere kant op en zegt ‘Weten we wel zeker dat het een aanslag was? Kan ook een slechte chauffeur zijn, hoor.’ En natuurlijk: ‘Ach, het is maar een kerstmarkt. Logisch dat die arme zielige aanhangers van de religie van vrede door het lint gaan’.

En dan natuurlijk flink links doorpakken en het wijten aan van alles en nog wat, maar niet aan de oorzaak zelf. Vooral Wilders is de oorzaak. Wie of wat anders? Hij had nooit mogen zeggen dat Merkel bloed aan haar handen heeft, want regeringen hebben zelden of nooit bloed aan hun handen. Respect! Het Westen is sinds 9 september 2001 in oorlog met het mohammedanisme. Wij niet zo zeer met hem, maar andersom is dat wel degelijk het geval.

Verslaan we ISIS in Irak en Syrië? Absoluut zeker. Maar dat zijn guerrilla’s, beste mensen. Guerrilla’s veroveren geen land, dat is een bijkomstigheid. Mao veroverde China niet met de Lange Mars. Hij liep hard weg. China veroverde hij veel later. Waarom liep hij weg? Omdat hij donders goed wist dat hij geen enkele kans maakte dat territorium te houden. ISIS doet precies hetzelfde. Dus laat u niet om de tuin leiden dat ISIS verslagen is. Zodra de grond te heet wordt, verkassen ze naar betere oorden. Onder andere naar Europa. Deze week waren ze eventjes in Berlijn. Ik citeer de oude ADO gordijnreclame: tot siens bai oe tois!

Ik denk dat de mohammedanen zelf met stomheid geslagen zijn hoe ongelofelijk naïef en wezenloos dom onze regeringen zijn. Dit is veel erger dan de inname van het Rijnland destijds, want Frankrijk en Engeland wisten heel goed wat er aan de hand was. Ze wilden er niet tegen optreden, want ze vreesden een nieuwe wereldoorlog. Ten koste van alles probeerden ze dat te voorkomen. Met als uiteindelijk resultaat WO2.

We zijn 1938 “Peace in our time” allang gepasseerd. We zitten nu in september 1939, vlak na de Duitse invasie in Polen. Alle Europese regering doen hun uiterste best om de andere kant op te kijken, en vooral door te gaan met ontwapenen. Want dat is lekker goedkoop. Met dat geld kunnen we heel veel zielige jongemannen in de leeftijd van 18-40 jaar levenslang verzorgen. Dat is toch naastenliefde? U wilt dat niet? Dan bent u een heel naar mens!

Dat is dus het grote probleem. Vanaf 1968 heeft links zich klemvast genesteld in alles. De rechterlijke macht? Als u een plakje spek voor een moskee laat vallen krijgt u jaren gevangenisstraf. Als een geile asieligzoeker uw dochter verkracht, wordt hij beknorrend toegesproken. Wilders is een haatzaaier, die wordt veroordeeld. Onderwijs? Dat is vrijwel volledig om. Als er één ouder zelfs maar suggereert dat Zwarte Piet / Kerstmis / Pasen / Sint Juttemis een mogelijk probleem zou kunnen geven, heel misschien, wordt daar onmiddellijk gehoor aan gegeven. Om maar te zwijgen over de institutionele indoctrinatie die daar dagelijks plaatsvindt. De politie? Die kan niks, die mag niks, en die doet niks. Ze zien er niet uit ook, in hun FedEx overalls. Het leger? Schaaltje pinda’s, iemand? Zelf meebrengen, want ons leger heeft zelfs geen pinda’s meer. De hoogste generaal is compleet wappie: die lult uit z’n nek dat global warming de schuld is van de burgeroorlog in Syrië. Met zo’n randdebiel ga je de oorlog niet winnen. Ambtenarren? Het overgrote deel is fel tegen de PVV.

In Amerika had men een binaire keuze: of je kiest Trump, of je kiest Clinton. Meer smaken hebben ze daar niet. Wij hebben ook een binaire keuze. Je kiest of voor de PVV of voor islamisering. Ook wij hebben niet meer smaken. Enkel de PVV wil het oprukkende mohammedanisme een halt toeroepen. De rest is ofwel voor totale islamisering van het land, ofwel ze wil een graantje meepikken van het harde werk van Wilders.

Laat u niet door fraaie woorden in de maling nemen. Een stem op de VVD, het CDA of D66 is een stem voor het mohammedanisme. Niet een stem voor ‘laten we elkaar in vrede en welvaart gelijkelijk respecteren’, maar een stem om democratisch toch maar sharia recht in te voeren, besnijdenis van jongens en meisjes (we gaan toch niet dieskriemieren, hè?) in de zorgverzekering te stoppen en om djizja belasting te betalen, als u er voor kiest om geen mohammedaan te worden. Zo ver zijn we nu al afgezakt. Het is geen vijf voor twaalf, dat was het toen Pim Fortuyn vermoord werd. Het is nu kwart over twaalf. U wordt geacht het middaggebed uit te spreken en in ieder geval aan te horen via luidsprekers en dat te respecteren.

Kerstmis, Nieuwjaar en Zwarte Piet mogen niet meer en worden stilletjes verminkt, zodat ‘men’ er geen aanstoot van neemt. Heeft u kleine kinderen? Wat gebeurt er als die in de supermarkt luidruchtig zeuren om snoep, en u geeft het ze? Dan zeuren ze de volgende keer veel harder, want ze weten dat het werkt. Iedere ouder weet dat, of zou dat moeten weten. Als Wilders geen premier wordt, wat denkt u dat er dan met Pasen en Pinksteren gaat gebeuren? Die gaan ook aan de hijskraan. Ga er gerust van uit dat er dan tenminste één Paasdag en één Pinksterdag ingeleverd moeten worden om mohammedanen tevreden te stellen. Mogelijk beide Pinksterdagen.

Ja, ik weet heel goed dat de PVV geen meerderheid heeft in de Tweede Kamer, en nog veel minder in de Eerste Kamer. Het grootste deel van het PVV-team is nieuw. Geen bestuurlijke ervaring. Alsof onze ervaren bestuurders het zo goed doen… Ik kan alleen maar zeggen dat je ergens moet beginnen. Wensdromen werken niet. Dromen over een PVV-meerderheid, want anders dan kunnen ze hun programma toch niet uitvoeren, is linkse prietpraat. Daarmee probeert men u zand in de ogen te strooien. Geen enkele partij is groot begonnen. Alle nieuwe partijen hebben nieuwe bestuurders.

U heeft de keuze. Wilt u langzaam maar absoluut zeker leven in een kalifaat? Stem dan niet op de PVV. Elke andere partij doet wat u wilt. De ene doet dat sneller dan de ander. Dat is het enige verschil. Daarom gaat Wilders deze verkiezingen glansrijk winnen. Ik schreef in mijn artikel dat een mogelijke aanslag grote invloed kan hebben. Een van dat soort aanslagen is net gepleegd. Het is zeer waarschijnlijk dat er nog veel meer gaan volgen.

Behalve de aanslag in Berlijn was er vrijwel gelijktijdig een in Zürich en een in Istanboel. Brussel is weer eens hermetisch afgesloten. Fijn hè, zo’n multiculturele samenleving? Dagelijks verkrachten en beroven al dan niet legale asielzoekers er op los. Als ze niet legaal zijn, mogen ze ook blijven, maar dan moeten ze zich middels beroving en diefstal in leven houden.

Dat is waar de kiezers naar kijken, en dat is de reden waarom de PVV gaat winnen. De rest is allemaal bijzaak.

Door: H. Numan

https://ejbron.wordpress.com/2016/12/21 ... k-ploffen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16501
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Artikelen van H Numan

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Het werkelijke grote probleem is natuurlijk niet het terrorisme, maar de psychotisch godsdienstwaanzinnig verstoorde hersenbrij waar alle aanhangers van het mohammedanisme vanaf hun geboorte mee behept zijn.

Zelfs de in de ogen van de corrupte linkse Gutmenschen aanwezige Marokkaanse alleraardigste buurman, die een godsdienstwaanzinnige is aan de leer van de perverse pedofiel zieke sadistische oorlogscriminele Arabische profeet Mohammed, heeft niks met terrorisme te maken. Doorslaggevend voor zijn houding jegens onze kennisbeschaving is zijn overtuiging in de 'vredelievende bedoelingen' 1400 jaar geleden van de perverse pedofiele sadistische terroristische Arabische oorlogsmisdadiger Mohammed. Hij of zij is niet loyaal aan onze kennisbeschaving en zal dat ook nooit worden om de doodeenvoudige reden dat de mohammedaan is opgevoed met de eeuwigdurende stinkende poepluierreligie islam, een tweedehands plagiaat- en achterstandsreligie met superieure kwaliteiten waar nooit aan getwijfeld mag worden op straffe van moord en de eeuwige foltering door Allah, de knecht van Mohammed.

Aanhangers van de historische Arabische pedofiele oorlogsviezerik Mohammed (VZMH), zullen natuurlijk nooit in onze kennisbeschaving passen. NOOIT!
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Artikelen van H Numan

Bericht door Pilgrim »

Nep nieuws en netwerken

Geplaatst op 8 januari 2017

Afbeelding

De laatste stappen worden gezet om van de EU een totalitaire dictatuur te maken. U wordt wijsgemaakt dat ‘nep nieuws’ een serieus probleem is, en dat er pedo netwerken zijn die de politie niet kan kraken. Dus of u zo vriendelijk wilt zijn om enkel naar de NOS te luisteren en naar postbus 51.nl te kijken. Of Joop.nl. Dat mag ook. Laat ik vooropstellen dat ik absoluut niks van pedo’s moet hebben. Wat daar mee moet gebeuren, bepaalt eerst het parlement en daarna de rechter, niet ik. Maar sommige mensen schijnen te denken dat wanneer je niet mee gilt om te vierendelen of te castreren je dan automatisch dat soort smeerlapperij prima vindt.

Okay. Nu u dat weet, terug naar nep nieuws. Wat is nep nieuws? E.J. Bron is nep nieuws. Gates of Vienna is nep nieuws. Xander Nieuws is nep nieuws. Waarom is dat nep nieuws? Omdat het niet officieel door de overheid is goedgekeurd. Ja, Facebook loopt over met stapel krankzinnige berichten over wereldcomplotten, aluminium hoedjes, holle aarde en weet ik wat voor domme onzin. Mag allemaal, wat mij betreft, want we leven in een democratie. Ik erger me soms groen en geel aan de stupiditeit van mensen die dit kennelijk zo belangrijk vinden dat ze dit delen met vele groepen. Maar me er aan ergeren, is iets heel anders dan het willen verbieden of controleren.

Daar hebben we een woord voor: censuur. Iets dat we hoe dan ook moeten voorkomen. Gek genoeg staat het parlement niet op zijn achterste benen om de regering daarop te corrigeren. Wederom een mooi voorbeeld van waarom de bevolking geen vertrouwen meer heeft in de politiek. Een ECHTE volksvertegenwoordiger zou direct de minister terechtwijzen. En hem dan stevig de oren te wassen. Ik ken namelijk heel wat mensen aan censuur gestorven. Moeten we met z’n allen niet willen. Wie bepaalt wat echt en wat nep nieuws is? Facebook? De EU? Ard van der Steur? De PvdA? Rutte? Uw vriendelijke buurt imam, die enkel vrede en naastenliefde predikt? U zeg het maar.

Waarom komt dat nep nieuws nu opeens naar voren? Omdat links de controle over de media grotendeels kwijt is. In het verleden kon een krant doodleuk schrijven: onze koningin heeft 98% steun van het volk! U wist dat het niet waar was, maar wat kon u doen? Niks. Er was geen internet, u kon hooguit een brief schrijven naar de krant. Die dan niet gepubliceerd werd. Vandaag is dat compleet anders. Als de Telegraaf, de partijkrant van de VVD, zou schrijven dat Rutte de komende verkiezingen grandioos gaat winnen, kunnen ze de tent wel sluiten. Dan worden ze weggelachen.

Grappig genoeg schijnt links dat niet door te hebben. Die leven in een eigen wereldje waar je alle andere meningen censureert, belachelijk maakt en bedreigt. Zo af en toe doen ze een raampje open en schrikken zich dood. Wat zijn er ontzettend veel tokkies, Henkies en Ingrids! Allemaal domme mensen, want ze willen maar niet geloven dat mohammedanen aardige hardwerkende mensen zijn en bomvol vrede zitten. Dat de EU een zegen voor iedereen is. Debatteren kunnen ze niet, want in een echt debat zal je op een gegeven moment moeten toegeven dat je fraaie linkse ideeën gewoon niet werken. Dus wat doe je dan? Dan ga je censureren. Vandaar dat vlak voor de verkiezingen nep nieuws – nieuws dat echt is, maar niet politiek correct – geweerd moet worden. Anders heeft die vervelende Wilders helemaal geen coalitiepartners meer nodig.

Dat brengt me op die beruchte pedo netwerken. Nou wil het geval dat ik MSCE examens gedaan heb, hetgeen een pittig Microsoft diploma is om een netwerk te kunnen beheren. Ik werk al een hele tijd niet meer met Windows, maar met Linux. Elke serieuze netwerkbeheerder werkt met Unix of Linux. U mag van mij aannemen dat die studie niet voor de poes is. Ik erger me dan ook pimpelpaars over de onzin die ik constant lees in het nieuws of uitgekraamd wordt door parlementariërs die er de ballen verstand van hebben.

In dit geval zijn politieagenten ontzettend luie mensen. “We kunnen niet in iemands telefoon of computer kijken”, dat is gewoon een bewijs van luiheid of onvermogen. Ik ken gelukkig geen pedofielen, maar wat ik zo in het nieuws zie, geeft me niet direct de indruk dat we te maken hebben met IT-experts. Eerder het tegendeel. Een netwerkje thuis opzetten is niet zo moeilijk. Een netwerk redelijk beveiligen is knap lastig. Een groot netwerk dusdanig beveiligen dat de politie en geheime diensten er niet in kunnen, dan ben je met recht een IT-topper. Iemand met vele jaren ervaring, die de hele dag niets anders doet dan uitzoeken hoe je iets nog beter kunt beveiligen. Er is nogal een verschil tussen een viezerik die wat smerige plaatjes achter een lastig wachtwoord heeft staan en een internationaal netwerk over het internet waar de NSA of de AIVD niet in kan.

Het eerste is simpel, en het laatste vrijwel onmogelijk. Als onze AIVD niet in staat is om een netwerk binnen te komen, dan zit er iets chronisch verkeerd in hun organisatie. Maar net als bij nep nieuws is er een heel andere reden waarom men met dat soort “echt” nieuws naar voren komt, namelijk: censuur.

Er is geen levende ziel die achter onbeperkte politiebevoegdheden staat. En accepteert dat de politie zonder opgave van hele goede redenen zijn computer of telefoon zo maar kan inspecteren. Behalve als je de gevoelige snaar raakt, en dat zijn kinderen. Elke fatsoenlijke ouder is als de dood dat er iets met z’n kinderen gebeurt. Terecht. Het ergste wat je als kind en ouder kan overkomen is kindermishandeling. Vooral seksueel. Natuurlijk moeten we er bijna alles aan doen om dat te voorkomen. Bijna alles, niet alles. Iemand die zegt “als we er één kind mee kunnen redden, dan … “ werkt op uw sentiment. Want met goed fatsoen kun je niet anders dan toegeven aan wat hij wil. Als we één kind kunnen redden met een medische behandeling van 15 miljoen, en een verdrievoudiging van uw ziektekostenpremie, zullen we dat dan maar doen? Helaas voor dat kind, maar ergens denk ik dat de meeste mensen dat geen goed idee vinden. Vanuit het standpunt van de politie begrijp ik het prima. Een stuk gemakkelijker om een met speciale code toegang tot alles te krijgen. Geeft je veel meer tijd om serieuze zaken te doen. Zoals bijpraten bij de koffieautomaat.

Censuur, dat is de gemakkelijkste oplossing. Werkt dat? Natuurlijk niet. Want censuur is een eindeloze weg naar veel meer censuur. De eerste stap is het verbieden van vieze plaatjes. Maar daarmee ben je er nog lang niet. Je moet het onmogelijk maken dat mensen van een anonieme proxyserver gebruik maken, dus hoppa! Die worden ook verboden. Wat is een anonieme proxy? Dat mag u niet weten, want anders maakt u er misschien gebruik van. Dus tutorials over proxyservers worden ook op de zwarte lijst gezet. Software die anonimiteit garandeert, dus bijvoorbeeld de Tor Browser, gaan we natuurlijk ook verbieden. Je komt dan heel snel in een krankzinnige situatie uit waarin je een speciale veiligheidscontrole nodig hebt als je iets simpels zoekt over netwerkbeheer. Online iets bestellen kan ook niet meer, want dan moet uw volledige sessie versleuteld worden, en dat vindt de politie niet goed. Dus of u stuurt uw bankgegevens plus pincode open en bloot, of u gaat gewoon naar een echte winkel. Geen gezeur, u heeft toch niets te verbergen?

Natuurlijk is er altijd wel iemand die een speciaal uitzonderingsgeval weet te verzinnen. Daar bij de koffieautomaat zijn ze bijzonder creatief. In Amerika probeerde de politie Apple zo gek te krijgen om, bij wijze van uitzondering, voor één keer, een iPhone te kraken die ze niet open konden krijgen. Apple trapte daar niet in. En wat dacht je wat? Veertien dagen later lukte het de politie opeens wel. Wat een toeval!

Laten we eens aannemen dat onze overheid 100% te vertrouwen is, en iedereen bij wet verplicht z’n pincode, bankgegevens en telefoonwachtwoord afgeeft. Onze overheid gaat echt niet lopen grasduinen in die gegevens. Enkel bevoegd personeel mag dat doen. Heus? Zoals nu gebeurt met patiëntgegevens? Die enkel door verzekeraars, kredietregistratiebureaus, artsen, buurtleiders, welzijnswerkers en andere bevoegden bekeken mag worden? Het enige wat nog ontbreekt zijn advertentiebureaus.

Niemand heeft ooit een USB stick verloren met staatsgeheimen er op? Professor Hans Jansen, zaliger gedachtenis, had andere ervaringen. Laptops met geheime stukken staan verankerd op kantoor? Ik dacht het niet. Als ik een tientje krijg voor alles wat de overheid verloren heeft of kwijt geraakt is, kan ik gaan rentenieren. Nog afgezien van kwade opzet. Dat doet de overheid ook nooit: wraak nemen of intimideren. Vraag maar aan Gregorius Nekschot.

Die speciale codes die de politie en inlichtingendiensten dan krijgen, zijn die zelf veilig? Is het onmogelijk dat andere inlichtingendiensten of criminelen daar aan komen? Serieus? Er is op dit moment een gigantisch schandaal in de Rotterdamse haven aan de gang. Douaniers blijken omgekocht te zijn, of lid van criminele bendes en smokkelden voor vele miljoenen cocaïne het land in. Er zijn al agenten die vervolgd worden voor gelijke vergrijpen, of die geheime informatie doorspelen aan derden. Volkert de Graaf zou u daar heel veel over kunnen vertellen. Oh, voor vele miljarden coke gesmokkeld in de haven, dat is natuurlijk een onbetekenende futiliteit. Want de media schrijven nauwelijks over zwaar criminele en uiterst corrupte douaniers. Enkel nep nieuws sites doen dat, want dat is tenslotte nep nieuws, nietwaar?

Als afsluitertje iets wat ik nep nieuws noem, maar het is echt nieuws. De hacks gepleegd tijdens de Amerikaanse verkiezingen moeten door Russische hackers gepleegd zijn, want men vond Russische software. Aldus het ANP, dat zich baseert op Amerikaanse bronnen. Zal ik dat even vertalen in leken termen? De inbraak bij uw buren moet door Chinezen zijn gepleegd, want men vond een schroevendraaier waarop ‘made in China’ stond.

Begrijpt u nu waarom u voor het lapje gehouden wordt?

Door: H. Numan

https://ejbron.wordpress.com/2017/01/08 ... netwerken/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85185
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van H Numan

Bericht door Ariel »

:razz: Deze zin moet eigenlijk op een enorm billboard geplaatst worden. Door heel Nederland heen.

Als afsluitertje iets wat ik nep nieuws noem, maar het is echt nieuws. De hacks gepleegd tijdens de Amerikaanse verkiezingen moeten door Russische hackers gepleegd zijn, want men vond Russische software. Aldus het ANP, dat zich baseert op Amerikaanse bronnen. Zal ik dat even vertalen in leken termen? De inbraak bij uw buren moet door Chinezen zijn gepleegd, want men vond een schroevendraaier waarop ‘made in China’ stond.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5268
Lid geworden op: vr mei 09, 2008 10:12 pm

Re: Artikelen van H Numan

Bericht door Scarlatti »

Ariel schreef::razz: Deze zin moet eigenlijk op een enorm billboard geplaatst worden. Door heel Nederland heen.

Als afsluitertje iets wat ik nep nieuws noem, maar het is echt nieuws. De hacks gepleegd tijdens de Amerikaanse verkiezingen moeten door Russische hackers gepleegd zijn, want men vond Russische software. Aldus het ANP, dat zich baseert op Amerikaanse bronnen. Zal ik dat even vertalen in leken termen? De inbraak bij uw buren moet door Chinezen zijn gepleegd, want men vond een schroevendraaier waarop ‘made in China’ stond.
ik ga het iig proberen op mijn fb en via tweets à la Trump...

perfect artikel weer van Numan!

ik zag dit nog even trouwens en heb t gemeld bij Bron;

Geachte heer Bron,

Ik zag dat bij de link Xander is nepnieuws, n.a.w. per ongeluk dezelfde link als die voor bij Gates of Vienna is gebruikt.
Wellicht dat u dat kunt aanpassen in het overigens, steengoede, originele artikel? Ik heb zelf dit artikel van Xander er voor in de plaats gezet…

Ik wens u allen een VEILIG, VRIJ en Voorzien van Veel NEPNieuws 2017
waarin wij eindelijk de PVV en Geert Wilders als onze regering hebben per 15e maart 2017.

E.J. Bron https://ejbron.wordpress.com/ is nep nieuws.

Gates of Vienna http://gatesofvienna.net/ is nep nieuws.

Xander Nieuws is nep nieuws. http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... -Holocaust
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16501
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Artikelen van H Numan

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Scarlatti, hou alsjeblieft op met het overmatig gebruik van al die verschrikkelijke onleesbare afkortingen en samentrekkingen. Dat is gebruikelijk en leuk bij SMS-berichtjes naar vriendinnen, maar niet op een leeswaardig forum en zelfs niet bij e-mail verkeer. Ik word er gek van. Nu ben ik al een beetje gek, dus zo eg is het niet, maar ik lees wel altijd jouw berichten. :scratch:
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Artikelen van H Numan

Bericht door Pilgrim »

De stille staatsgreep

Geplaatst op 17 januari 2017

Afbeelding

We zitten midden in de verkiezingen, en zo ongeveer alle partijen hebben de PVV uitgesloten. Mag dat? Jazeker, dat mag. Volgens mij mag elke partij open en bloot zeggen dat ze met andere partijen niet wil samenwerken. Maar is er wel een beperking, helaas voorziet de wet daar niet in. Namelijk wanneer het onmogelijk wordt om een regering te vormen. Dat is dus precies waar men nu mee bezig is, en dit lijkt verdomd veel op een staatsgreep. Een staatsgreep hoeft echt niet met tanks gepleegd te worden. Dat kan prima zonder wapens, zoals nu gebeurt.

Denkt u even met me mee? Laat ik de bekende peiling van Maurice de Hond nemen van deze week om dat duidelijk te maken. Als er vandaag verkiezingen gehouden zouden worden is, dit de uitslag. Daar moet men een kabinet mee vormen. Net zo lang verkiezingen houden tot het gewenste resultaat bereikt is, gaat niet gebeuren. PVV: 36, VVD: 23, CDA: 15, GL:14, D66: 14, SP: 11, 50Plus: 11, PvdA: 10.

Wat voor kabinet kan daar mee gevormd worden? Enkel een PVV-kabinet. Alleen de combinatie PVV-VVD-CDA komt in de buurt van een krappe meerderheid. Daar moet nog een partijtje bij, er zijn er meer dan genoeg die best bereid zijn om mee te werken. Maar dat willen VVD en CDA niet. Die boycotten de PVV nu volledig. Dus, in theorie, valt dat af.

Oké, laten we dan kijken wat minister-president Jesse “Obama” Klaver kan doen. Klaver denkt namelijk dat hij premier gaat worden. GL+SP+PvdA=35. Dat is bij elkaar minder dan de PVV heeft. Doe daar D66 en het CDA bij, dan ben je er nog steeds niet. 64 zetels is niet genoeg. Wie schuift aan? De Dierenpartij? Niet genoeg. De ChristenUnie? Oké, we zijn er. Met een monsterverbond van extreem links plus D66, CDA, CU en PvdD halen ze het net. Zeven partijen, die elkaar op moord en dood bevechten. Enkel verenigd in haat en kortzichtig eigen belang. Dat is zo ongeveer de enige combinatie die het net aan kan halen.

Laten we naar een VVD-CDA combinatie kijken. Lukt niet. Dan heb je veel meer partijen en partijtjes nodig. VVD-CDA tezamen is net iets groter dan de PVV alleen, dus moeten ze ergens 38 zetels vandaan toveren. VVD-CDA-D66=52. Dat is 24 zetels te weinig. Het CDA, de VVD en D66 plegen politiek zelfmoord als ze een kabinet met de SP en GL steunen. De namen zijn anders, maar we spreken wel over de maoïstische en de communistische partijen. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat onze politici zo in paniek zijn dat ze de volksrepubliek Nederland als alternatief zien voor de PVV. Indien dat zo is, heeft de politiek alle zin voor realiteit verloren. Dan is Nederland geen democratie meer, maar een oligarchie. De werkelijke macht wordt uitgeoefend in achterkamertjes.

U leest het goed: dit is een stille staatsgreep. Men gijzelt de kiezer. “Als u op de PVV stemt, komt er geen kabinet, want dat tolereren we niet. Verder mag u stemmen op wie u wilt.” Het doet er niet meer toe waarop u stemt. Het verschil tussen GL en de VVD is sowieso minimaal. Ja, als u twee keer modaal verdient of meer is de VVD een betere keuze, maar dat doen de meeste kiezers nu eenmaal niet. Waar het de gewone man op aankomt zijn onderwerpen als veiligheid, minder geen immigratie, vrijheid van godsdienst (voor christenen en niet gelovigen), minder “Europa”, AOW – daar zitten GL en de VVD bijna op één lijn. Dat zijn dan de twee meest verschillende partijen. De rest zweeft er tussen in. Het maakt vrijwel niets uit of u CDA, D66 of GL stemt.

Heel politiek Nederland loopt te jeremiëren over Wilders die de grondwet zou schenden, maar dit is nog veel erger. Wees op uw hoede als Europese politici beginnen te mekkeren over schending van de grondwet! Dan kunt u er zeker van zijn dat ze daar zelf mee bezig zijn, en wel in hun eigen voordeel. Ja, Nederland heeft een grondwet. Dat is een gortdroog dik juridisch boekwerk. Daarin staan de belangrijkste wetten, aangevuld met wat politici op dat moment heel belangrijk vinden. Niemand kent de grondwet uit z’n hoofd. Ik daag u uit om zonder te googelen de eerste 10 artikelen te noemen. Dat gaat u niet lukken. Hoeft ook niet, want het doet totaal niet ter zake. Wat de volledige Tweede Kamer (minus 1 partij) nu aan het doen is, is die grondwet gebruiken om hun reet mee af te vegen. Een volledige politieke boycot van een democratische partij is nog nooit gebeurd. Dat daardoor het land onbestuurbaar wordt ook niet. Ik vind dat kwade opzet, en moedwil. Dat is met voorbedachte rade de democratie saboteren. Of dat nu wel of niet omschreven staat in die grondwet is juridische haarkloverij.

Gaat dat lukken? Nee. De sociale druk om de PVV buiten de samenleving te zetten werkt net zo goed andersom. Zeg dat u gaat stemmen op de PVV, en u verliest mogelijk uw baan. Of uw vrienden, er gaat een steen door de ruiten of uw auto gaat in de fik. Dus wat doen de meeste mensen? Die zeggen niks. Nergens voor nodig om uw D66-werkgever boos te maken. Of uw familie of vrienden te verliezen. Dus de meeste mensen houden zich op de vlakte. Tot ze hun stem kunnen uitbrengen.

Dat gebeurde in Amerika, en daar won Trump grandioos. Niet omdat hij zo’n innemende man is, verre van dat. Niet omdat hij zo diplomatiek is. Trump is allesbehalve. Maar omdat de gewone man geen andere keuze meer had. Ik denk dat Trump waarschijnlijk een hele goede president gaat worden, maar dat moeten we afwachten. Slechter dan Clinton is in ieder geval godsonmogelijk.

Kijk naar ons eigen land. De stigmatisering van de PVV gaat vele malen verder dan in Amerika voor mogelijk wordt gehouden. In ons ‘democratische’ land zijn er geen onafhankelijke media. En al helemaal geen media die pro-PVV zijn. Op z’n best komt er af en toe een heel klein berichtje pro-PVV, maar dat is enkel als het niet anders kan. U weet dat de criminaliteit 500% erger is dan de overheid u vertelt. Men was zo dom om dat nieuws te publiceren tijdens de verkiezingen...

Wilders hoeft maar te fronsen met z’n wenkbrauwen en Maurice poetst direct een zeteltje weg. Rutte daarentegen kan liegen wat hij wil, z’n reet afvegen aan het referendum, de meest incapabele minister van Justitie in de geschiedenis van ons land handhaven en Maurice vindt het prima. De VVD staat een vol jaar op 23-28 zetels. De komende weken masseert Maurice er wel een paar zeteltjes bij. V=Victorie, want de VVD wint op alle fronten!

Dat denk ik dus niet. Op 16 maart weten we het zeker, maar ik ben er van overtuigd dat de PVV vrijwel zeker alle zetels gaat vullen. Grote kans dat ze zelfs meer dan 50 zetels haalt qua stemmen, maar dat is het maximum wat ze nu in de Kamer kunnen krijgen. De VVD gaat echt geen 23 zetels halen. Als ze 15 zetels haalt mag ze van geluk spreken en Allah op haar blote knieën danken. De politiek en de media doen net alsof er niks aan de hand is, maar de afrekening komt er. Onverwacht? Niet voor u en mij. Wel, net als in Amerika, voor de media, de peilers, de elite en de machthebbers.

U wordt op dit moment gebombardeerd met ‘wat de PVV wil is ongrondwettig, vereist grondwetswijzigingen en dat gaat niet gebeuren! Stem dus geen PVV!’ Echt waar? Laat me niet lachen! De grondwet is niet gewijzigd toen we onze onafhankelijkheid opgaven voor de EU. Er was geen grondwetswijziging nodig om de gulden af te schaffen. De grenzen gingen (en staan) wagenwijd op zonder grondwetswijziging. Dus ... kan de PVV exact hetzelfde doen. De grenzen dicht, de gulden terug en de EU mag lekker in Brussel blijven. Geen grondwetswijziging voor nodig.

Moskeeën sluiten kan niet? M’n zolen! We wonen in Nederland, beste mensen. Het land waar je voor het vuurpeloton komt als je de kozijnen in de verkeerde kleur schildert. Wij verbieden nooit wat. We vragen enkel om een vergunning. Prostitutie is nu legaal? Welnee. Je kunt legaal prostituee worden als je daarvoor een vergunning aanvraagt bij de gemeente. Vervolgens moet je je registeren als prostitutiebedrijf bij de belastingen, de Kamer van Koophandel en de Arbeidsinspectie. Veel succes! Dat is de manier waarop Nederland iets verbiedt wat ze eigenlijk niet kan verbieden. Dat werkt niet voor moskeeën? Waarom niet?

Kan Wilders de koran niet verbieden zonder de grondwet te wijzigen? Waarom zou hij de grondwet daarvoor moeten wijzigen? We hebben het Arrest Goeree. Dat was een knettergek gereformeerd echtpaar uit de jaren “70. Die hadden grote problemen met homo’s en Joden. Ze procedeerden tot aan de Hoge Raad en ze verloren. Ze beweerden dat ze enkel predikten wat er in de bijbel stond, en dat was volgens hen niet strafbaar. De Hoge Raad zei: leuk, maar u bent wel degelijk aansprakelijk voor uw woorden. U kunt u niet beroepen op een al dan niet heilig boek. Wat moet Wilders doen? Enkel de nieuwe minister van Justitie Afshin Ellian en zijn staatssecretaris Sietse Fritsma opdracht geven de rechtbanken dat arrest toe te laten passen. Meer niet. Geen grondwetswijziging voor nodig.

Op dit moment stuurt de regering natte krant delegaties naar Marokko, Algerije en Tunesië. Om te smeken of ze alstublieft hun eigen onderdanen willen terug nemen. Nee, zeggen die voormalige Barbarijse zeerover-staten. Niet als we daar geen grote zak met geld voor krijgen. Ik heb zo het rare idee dat het kabinet Wilders binnen 24 uur wel een deal kan sluiten. Zonder een volle zak met geld. Waarom zou ik dat nou denken?

Die donderslag bij heldere hemel komt enkel voor links. De rest van Nederland zit al jaren in zwaar weer. Het wordt hoog tijd voor verandering. En die verandering? Die komt. Op 15 maart!

Door: H. Numan

https://ejbron.wordpress.com/2017/01/17 ... aatsgreep/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16501
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Artikelen van H Numan

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Pilgrim schreef:
De stille staatsgreep
Duidelijk! Prima stuk van de ons vertrouwde Numan met kennis van zaken en humor.
Alleen over het volgende van hem wil ik een opmerking maken. Daar was hij niet helemaal duidelijk in.
Kan Wilders de koran niet verbieden zonder de grondwet te wijzigen? Waarom zou hij de grondwet daarvoor moeten wijzigen? We hebben het Arrest Goeree. Dat was een knettergek gereformeerd echtpaar uit de jaren “70. Die hadden grote problemen met homo’s en Joden. Ze procedeerden tot aan de Hoge Raad en ze verloren. Ze beweerden dat ze enkel predikten wat er in de bijbel stond, en dat was volgens hen niet strafbaar. De Hoge Raad zei: leuk, maar u bent wel degelijk aansprakelijk voor uw woorden. U kunt u niet beroepen op een al dan niet heilig boek. Wat moet Wilders doen? Enkel de nieuwe minister van Justitie Afshin Ellian en zijn staatssecretaris Sietse Fritsma opdracht geven de rechtbanken dat arrest toe te laten passen. Meer niet. Geen grondwetswijziging voor nodig.
Niet één imam of welke islamitische opgeklopte godsdienstdwaas zal het in zijn verwarde hoofd halen om naar de rechter te stappen om zijn haat tirades strafrechtelijk te laten goedkeuren. Dat uitgekookte parasietenvolk kijkt wel uit. De rechter heeft in het arrest Goeree het knettergekke gereformeerde echtpaar niet veroordeeld. De Hoge Raad gaf hen slechts geen gelijk in hun eis. En dat is heel wat anders. Of zie ik het soms verkeerd vriend Numan? Wanneer post je nu weer eens bij ons? We hebben jou altijd een opmerkelijke geliefde waardevolle super kanjer gevonden. :heart: icon_thumbup.gif
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17353
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: Artikelen van H Numan

Bericht door Manon »

Meer dan 10 jaar geleden hadden we hier een programma Zwart/Wit, waarbij kijkers over een wekelijks debat vragen mochten stellen.

Het debat werd gevoerd door het toenmalige hoofd van het CGKR (nu UNIA) Pater Leman en de toenmalige nog voor écht aanvaarde imam Abdullah Hasselhoefn

Ik stuurde toen gezwind een aantal koranverzen op, met de vraag of de man van het InquisitieCentrum daar mee akkoord was.

Jammer genoeg heb ik dat toen niet op video opgenomen (er is me al dikwijls naar gevraagd).

De pater bekeek de verzen net alsof hij die nog nooit gezien had, en fronste de wenkbrauwen, schuchter zei hij dat die (kap hun hoofden af etc...) verzen toch niet helemaal door de beugel konden. Waarna Hasselhoef met een monkelend lachje de pater onmiddellijk "op zijn plaats" zette, want "wie kan het woord van Allah nu verbieden".

Einde van het fragment hoor.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16501
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Artikelen van H Numan

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Manon schreef: De pater bekeek de verzen net alsof hij die nog nooit gezien had, en fronste de wenkbrauwen, schuchter zei hij dat die (kap hun hoofden af etc...) verzen toch niet helemaal door de beugel konden. Waarna Hasselhoef met een monkelend lachje de pater onmiddellijk "op zijn plaats" zette, want "wie kan het woord van Allah nu verbieden".
Wie kan het woord van Allah verbieden? Een mohammedaan in ieder geval niet. Die kracht is voorbehouden aan de niet-mohammedaan.

Mohammedanen worden dan ook met recht tot de voor onze samenleving waardeloze parasieten gerekend. Wij kunnen ALLE woorden van Allah verbieden omdat WIJ er met recht en alle zekerheid die Allah ons biedt, SCHIJT aan hebben, door macht over Allah en zijn gelovige onderkruipsels uit te oefenen.

De historische Mohammed was een ordinaire pedofiele psychopaat en Arabische roverhoofdman. Hij wist door middel van tomeloos geweld, oorlogvoering, list, bedrog en leugens met een paradijselijke belofte, zich tot onaantastbare boodschapper van de voor hem zelf bedachte assistent Allah op te werken. Mohammedanen trappen daarin. Jammer maar helaas voor dat achterlijke luie zooitje geestelijk laag IQ geschoolde mohammedaanse parasieten, maar onze superieure westerse kennisbeschaving trapt daar niet in. Sterker nog, dat hele triviale achterlijke primitieve mohammedanisme is met handen en voeten gebonden aan de wil van de westerse beschaving.

Ik weet het. Deze wetenschap doet mohammedanen zeer. Omdat Allah een mislukkeling is die in alles al eeuwenlang het nakijken heeft. Vandaar dat de meeste mohammedanen boos zijn op onze beschaving. Zij staan machteloos en met lege handen die bezweet zijn door gebrek aan verstand en vanwege hun eindeloze wanprestaties. Wat rest, is conform de Koran het parasiteren op onze kenniseconomie zoals vanouds, waarmee het woord van Allah voor mohammedanen tenminste volledig recht wordt gedaan en zij kunnen overgaan tot de achterlijkheid die bij hun dagelijkse heidense rituelen past en het beledigen van Allah door met hun achterwerk omhoog op de grond zich tot Allah te richten. Geen mens weet waar Allah zich op dat specifieke belangrijke moment voor moslims bevindt, maar een mohammedaan (volger van de Arabische psychopaat Mohammed) zal het worst wezen. Hij denkt niet na en doet maar wat. Wat moet een mohammedaan anders?
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 7595
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Artikelen van H Numan

Bericht door Ali Yas »

'Hans van de Mortel' schreef:Wie kan het woord van Allah verbieden? Een mohammedaan in ieder geval niet. Die kracht is voorbehouden aan de niet-mohammedaan.
Precies! En daarom is de islam er ook op tegen dat geestelijk gezonde mensen de koran lezen. Ze mochten er eens een haar in vinden... 8-)
Our government no longer stands for logical thought, but only wants to insure that Muslims are not offended by Kafirs. The way for Muslims to not be offended is for the Kafirs to keep silent. This is pure Islamic doctrine, Sharia law.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16501
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Artikelen van H Numan

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Ali Yas schreef:
Our government no longer stands for logical thought, but only wants to insure that Muslims are not offended by Kafirs. The way for Muslims to not be offended is for the Kafirs to keep silent. This is pure Islamic doctrine, Sharia law.
Afbeelding
Not only get rid of Obama, but the Clintons too. icon_thumbup.gif
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
silkyboxershortXL
Berichten: 2541
Lid geworden op: za apr 24, 2010 3:20 pm

Re: Artikelen van H Numan

Bericht door silkyboxershortXL »

H. Numan legt Nederland uit aan de buitenwacht.


Dutch politics explained
Hoop is geen strategie.
WWG1WGA
Plaats reactie