De Profeet verbood vrouwen te slaan

Is Mohammed het zegel der profeten? Of gewoon één der velen? Debatteer over zijn leven, visies, psychologie, sucessen en mislukkingen. Kun je hem met Jezus vergelijken?
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85185
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

De Profeet verbood vrouwen te slaan

Bericht door Ariel »

De Profeet verbood vrouwen te slaan

Vaak wordt gezegd dat Mohammed verbood vrouwen te slaan, en dan wordt een bepaalde hadith geciteerd. Verzwegen wordt dat dit verbod in de volgende hadith weer wordt opgeheven, omdat dat vrouwen zich niet langer onderdrukt opstelden toen ze niet meer werden geslagen.

Hier komen beide hadiths:
Abu Dawud: Boek 11, Nummer 2139:
Verteld door Mu'awiyah al-Qushayri:

Ik ging naar de apostel van Allah en vroeg hem: 'Wat beveel je aan over hoe we onze vrouwen moeten behandelen?' Hij antwoordde: geef ze te eten wat je jezelf te eten geeft, kleed ze zoals jezelf kleedt, sla ze niet, en ga niet tegen ze tekeer.

En hier wordt dit herroepen:
Abu Dawud, Book 11, Number 2141:
verteld door Abdullah ibn AbuDhubab:

Iyas ibn Abdullah ibn AbuDhubab deed verslag van de volgende uitspraak van de apostel van Allah: Sla Allahs dienstmaagden niet, maar toen Umar bij de Apostel van Allah kwam en zei: 'Vrouwen worden aangemoedigd tegen hun echtgenoten', gaf de profeet toestemming ze te slaan. Daarop kwamen veel vrouwen bij de familie van de apostel van Allah met klachten over hun echtgenoot. Hierom zei de apostel van Allah: Veel vrouwen komen bij Mohammeds familie om te klagen over hun man. Dat zijn niet de besten onder jullie.
En de direct daarop volgende hadith:
Abu Dawud, Book 11, Number 2142:
Verteld door Umar ibn al-Khattab:

De profeet zei: Een man zal niet worden gevraagd naar de reden waarom hij zijn vrouw slaat.

Hier een andere hadith. Hij gaat over een vrouw die door haar eerste man is verstoten, en ze wil weer met hem trouwen. Dat kan alleen als ze eerst trouwt met een andere man en seks met hem heeft. Ze trouwt met een andere man, die haar slaat. Ze klaagt hierover bij de profeet, maar het kan alleen Aisha wat schelen, de profeet heeft er geen probleem mee.
De profeet zegt haar tenslotte dat ze seks moet hebben met deze man of ze wil of niet, anders kan ze niet terug naar haar eerste man.
Bukhari
Volume 7, boek 72, Nummer 715:
Verteld door 'Ikrima:

Rifa'a verstootte zijn vrouw, waarna 'AbdurRahman bin Az-Zubair Al-Qurazi met haar trouwde. 'Aisha zei dat de vrouw, die een groene sluier droeg, tegen haar (Aisha) klaagde over haar echtgenoot, (en ze toonde haar een groene plek op haar huid, veroorzaakt door slagen). In die tijd steunden de vrouwen elkaar, dus toen Allahs profeet kwam, zei Aisha: "Ik heb nog nooit een vrouw zo zien lijden als de gelovige vrouw. Kijk! Haar huid is nog groener dan haar kleren!"

Toen 'AbdurRahman hoorde dat zijn vrouw bij de profeet was geweest, kwam hij met twee zonen van een andere vrouw. Ze zei: 'Bij Allah! Ik heb hem geen kwaad gedaan, maar hij is impotent, en hij is net zo nutteloos als dit.", terwijl ze de franje van haar kleding liet zien.
'Abdur-Rahman zei: "Bij Allah, o Allahs apostel! Ze liegt! Ik ben heel sterk en kan haar bevredigen, maar ze is ongehoorzaam en wil terug naar Rifa'a".

Allahs apostel ze tegen haar: 'Als dat je bedoeling is, weet dan dat het wettelijk verboden is om met Rifa'a te hertrouwen tenzij Abdur-Rahman geslachtsgemeenschap met je heeft gehad."

Toen zag de profeet de twee jongens met 'Abdur-Rahman en vroeg hem: "Zijn dit je zonen?" Daarop antwoordde 'AbdurRahman: "Ja." De profeet zei: "Je beweert wat je beweert (nl. dat hij impotent is)? Maar bij Allah, deze jongens lijken op hem zoals een koe lijkt op een koe."
Hier is nog een andere hadith over een mishandelde vrouw. Ook zij klaagt bij de profeet. De profeet zegt tegen de man dat hij haar moet verstoten en haar bruidschat mag terugnemen. De man zelf twijfelt er notabene nog aan of dat wel goed is.
Abu Dawud, Divorce (Kitab Al-Talaq) boek 12, nr 2220:
Verteld door Aisha, Ummul Mu'minin:

Habibah, dochter van Sahl, was de vrouw van Thabit ibn Qays Shimmas. Hij sloeg haar en brak haar (delen? ledematen?).
Dus ze ging na de morgen naar de profeet en klaagde bij hem over haar echtgenoot. De profeet liet Thabit ibn Qays halen en zei tegen hem: Neem een deel van haar bezit en scheid je van haar. Hij vroeg: is dat goed, apostel van Allah? Hij zei: ja.
Hij zei: ik heb haar twee tuinen gegeven als bruidschat, en die zijn al in haar bezit. De profeet zei: neem ze en scheid jezelf van haar.

De profeet had wel meer handige uitspraken over die bruidschat, waaruit blijkt dat hij wel de lusten wilde, maar niet de lasten. Tijdens de rooftocht tegen Khaibar werden de vrouwen tot oorlogsbuit gemaakt. De profeet nam Safiya in zijn bezit, wier echtgenoot hij juist daarvoor had laten doodmartelen. Safiya werd een van de seksslavinnen van de profeet, maar vervolgens maakte hij haar 'vrij' en trouwde met haar. Wat betaalde hij als haar bruidsschat? Haar vrijlating! Hij vermoordde haar man en familie, maakte haar als oorlogsbuit een slavin, en trouwde haar vervolgens zonder haar ook maar iets te geven, en noemde dat 'vrijlating'.
Sahih Bukhari, volume 5, boek 59, nr 512:
Verteld door Anas:

De profeet hield het Fajr gebed bij Khaibar toen het nog donker was, en zei toen: 'Allahu-Akbar! Khaibar is vernietigd, want steeds als wij deze (vijandige) natie naderen (om te bevechten), zal het kwaad er zijn voor degenen die zijn gewaarschuwd.'

Toen kwamen de bewoners van Khaibar tevoorschijn en renden over de wegen. De profeet liet hun strijders doden, en nam hun kinderen en vrouwen gevangen. Safiya behoorde tot de gevangenen. Ze behoorde eerst tot het deel van Dahya Alkali, maar later werd ze het bezit van de profeet. De profeet maakte haar vrijlating tot haar 'mahr'.

Ook worden vrouwen gelijkgesteld aan de duivel.
Sahih Bukhari, boek 008, nr 3240:

Jabir bracht over dat de boodschapper van Allah een vrouw zag, dus ging hij naar zijn vrouw Zainab, die juist leer aan het looien was, en had gemeenschap met haar. Hij ging naar zijn metgezellen en zei: De vrouw komt en gaat in de gedaante van de duivel, dus wie van jullie een vrouw ziet, moet naar zijn eigen vrouw gaan, want dat verdrijft wat hij in zijn hart voelt.

Ook blijkt dat vrouwen altijd klaar moeten staan voor seks, ook al zijn ze aan het werk. Dat blijkt ook uit de volgende hadith.
Sahih Bukhari, volume 4, boek 54, nr 460:

Verteld door Abu Huraira. De apostel van Allah zei: 'Als een man zijn vrouw naar bed roept (voor seks) en ze weigert, waardoor hij boos gaat slapen, zullen de engelen haar vervloeken tot in de ochtend.

Nog een voorbeeld van de 'vriendelijkheid' van de profeet als het om vrouwen gaat:
Sahih Muslim

Toen kwam Umar om toestemming vragen, die hem werd verleend, en hij vond de apostel van Allah stil zittend, met zijn vrouwen om hem heen. Hij (Hadrat Umar) zei: Ik zou iets willen zeggen dat de heilige profeet weer aan het lachen maakt, dus hij zei: Boodschapper van Allah, ik wilde dat je had gezien hoe ik de dochter van Khadija behandelde toen ze mij om wat geld vroeg. Ik stond op en sloeg haar in haar nek.

De boodschapper van Allah lachte, en zei: Ze zitten rond me zoals je ziet, en vragen om extra geld. Vervolgens stond Abu Bakr op en ging naar Aisha, en sloeg haar op haar nek, en Umar stond op voor Hafsa en sloeg haar, terwijl hij zei: 'Je vraagt iets aan de boodschapper van de profeet wat hij niet heeft.

Hier staat deze hadith in zijn geheel. Naar aanleiding van die geschiedenis was het koranvers 33:28 geopenbaard.

Sahih Muslim Book 009, Number 3506[/quote]


De volgende hadith dankt zijn beledigende en discrminerende gehalte aan een simplistische cirkelredenering. De islamitische wet discrimineert vrouwen en maakt ze juridisch en op religieus gebied ondergeschikt aan mannen. Vervolgens wordt deze discriminerende wet als 'bewijs' aangevoerd dat vrouwen zwakzinnig zijn. Ten slotte wordt dit 'bewijs' aangevoerd als oorzaak dat vrouwen massaal naar de hel gaan - tenzij ze zich vrijkopen door te betalen!
Sahih Bukhari, volume 1, boek 6, nr 301:

Verteld door Abu Said Al-Khudri:

Op een keer ging de apostel van Allah naar de Musalla (om te bidden) voor het 'Id al Adha of Al-Fitr-gebed. Hij passeerde de vrouwen en zei: 'O vrouwen, geef aalmoezen, want ik heb gezien dat de meerderheid van de bewoners van het hellevuur jullie (vrouwen) waren.

Ze vroegen: 'Waarom is dat zo, apostel van Allah?' Hij antwoordde: 'Jullie vloeken de hele tijd en zijn je echtgenoten niet dankbaar. Ik heb niemand gezien die zwakzinniger in intelligentie en godsdienst is als jullie. Een voorzichtige, gevoelige man zou door sommigen van jullie aan het dwalen kunnen worden gebracht.'

De vrouwen vroegen: 'Apostel van Allah, waarom zijn wij zwakzinnig wat betreft intelligentie en godsdienst?' Hij antwoordde: 'Is het geen bewijs genoeg dat het getuigenis van vrouwen gelijk staat aan dat van 1 man?" Ze antwoordden bevestigend. Hij zei; 'Dat is het bewijs dat ze achterlijk zijn wat betreft intelligentie. En is het niet waar dat vrouwen niet mogen bidden of vasten tijdens hun menstruatie?" De vrouwen antwoordden bevestigend. Hij zei: 'Daarom zijn hun vermogens op het gebied van godsdienst beperkt'.

Vrouwen gaan dus naar de hel, in het paradijs vormen ze een minderheid.
Sahih muslim, boek 036, nr 6600

Imran b. Husain vertelde dat de boodschapper van Allah zei: Onder de bewoners van het paradijs vormen de vrouwen een minderheid.

De vrouwen gaan naar de hel omdat ze niet dankbaar zijn, en in de hemel vormen ze een minderheid. Toch krijgen alle mannen in de hemel twee vrouwen! Die worden speciaal voor hun gemaakt, mooie, maagdelijke vrouwen.

En Allah heeft er zelfs voor gezorgd dat deze maagden niet vijandig tegenover elkaar staan. Allah weet kennelijk dat vrouwen het niet zo leuk vinden dat vrouwen hun man moeten delen met een andere vrouw. Dat is dan ook een van de redenen waarom moslimvrouwen niet hun mannen niet zo dankbaar zijn: ze zijn altijd bang voor de dreiging van polygamie. Maar daar zat Allah niet zo mee. Hij laat de zeurende aardse vrouwen lekker naar de hel gaan, en geeft de mannen in de hemel mooie nieuwe maagden.
Sahih Muslim, boek 040, nr 6797

Hammam b. Munabbih deelde mee: Er zijn bepaalde hadiths waarin Abu Huraira verslag uitbracht over de boodschapper van Allah, en volgens een ervan heeft hij gezegd: 'De leden van de eerste groep die tot het paradijs worden toegelaten hebben gezichten helder als de volle maan in de nacht. Ze zullen niet spugen noch verkouden worden, en zich niet hoeven te ontlasten. Hun gebruiksvoorwerpen en kammen zijn gemaakt van goud en zilver, en de brandstof voor hun komforen zal aloe zijn, en hun zweet is musk, en iedereen zal twee echtgenotes krijgen, en het merg van hun benen zal door hun vlees heenschijnen. Zijn zullen geen meningsverschillen hebben en niet vijandig tegenover elkaar staan. Hun harten zullen als 1 hart zijn, ochtend en avond de lof zingend van Allah.

Weer een rooftocht waarbij de moslims vrouwen als oorlogsbuit vingen, en natuurlijk kreeg ook de profeet zijn deel.
Sahih Bukhrari, volume 3, boek 46, nr 717

Verteld door Ibn Aun:

Ik schreef een brief naar Nafi, en Nafi schreef als antwoord op mijn brief dat de profeet plotseling, zonder waarschuwing, de Bani Mustaliq had aangevallen, terwijl ze niet opletten en hun vee lieten drinken bijwaterplaatsen. Hun vechters werden gedood, en de vrouwen en kinderen werden als gevangenen meegenomen. Op die dag kreeg de profeet Juwairiya. Nafi zei dat Ibn Umar hem de bovenstaande geschiedenis had verteld, en Ibn Umar maakte deel uit van dit leger.
Heeft de islam respect voor vrouwen? Integendeel, vrouwen zijn de grootste bedreiging en bijzonder schadelijk voor de mannen. Ze zijn de oorzaak van ellende.
Sahih Muslim, boek 036, nr 6604

Usama b. Zaid b. Harith en Said b. Zaid b. Amr b. Naufal deelden beide mee dat de boodschapper van Allah zei: 'Ik heb voor de mensen geen mogelijkheid tot chaos nagelaten die erger is dan de schade die vrouwen aan mannen brengen.
Book 036, Number 6606

Abu Sa'id Khudri deelde mee dat de boodschapper van Allah zei: 'De wereld is zoet en groen (verleidelijk) en Allah zal je waarlijk als goeverneur installeren om te zien hoe je handelt. Dus vermijdt de verleiding van vrouwen: waarlijk, het eerste proces van het volk van Israel was veroorzaakt door vrouwen.
En in de hadith overgebracht op gezag van Ibn Bashshar zijn de woorden: 'Zodat hij kan zien hoe je handelt.'
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Plaats reactie