De andere Mohammed

Is Mohammed het zegel der profeten? Of gewoon één der velen? Debatteer over zijn leven, visies, psychologie, sucessen en mislukkingen. Kun je hem met Jezus vergelijken?
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17353
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

De andere Mohammed

Bericht door Manon »

Het boek van Prof. H.Somers, de "andere Mohammed" kan je volledig online vinden op volgende links:


Inhoud
Woord vooraf
Inleiding
Eerste Hoofdstuk : Geschiedenis of mythe
http://users.skynet.be/sky50779/mohammed%201.htm

Tweede Hoofdstuk : De berooide wees
http://users.skynet.be/sky50779/mohammed%202.htm

Derde Hoofdstuk : Mohammed en zijn vrouwen
http://users.skynet.be/sky50779/mohammed%203.htm

Vierde Hoofdstuk : Islam en seks
http://users.skynet.be/sky50779/mohammed%204.htm

Vijfde Hoofdstuk : De Profeet en zijn tumor
http://users.skynet.be/sky50779/mohammed%205.htm

Zesde Hoofdstuk : Allah is groot
http://users.skynet.be/sky50779/mohammed%206.htm

Zevende Hoofdstuk : Het zwaard van Allah
http://users.skynet.be/sky50779/mohammed%207.htm

Achtste Hoofdstuk : Mohammed, Mozes en Christus
Besluit : Mensenrechten en vrijheid van godsdienst http://users.skynet.be/sky50779/mohammed%208.htm

***********************************************

Andere publicaties van hetzelfde Psychological Laboratory onder leiding van Prof.Somers :
http://users.skynet.be/sky50779/home.htm
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4146
Lid geworden op: ma jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contacteer:

Islam en sex ....

Bericht door sprot »

Het onderwerp interesseert mij als man ... :lol: :lol: vandaar eens een van die hoofdstukken van het item van Manon speciaal posten ..... En misschien ook eens tonen aan mijn moslima .... :lol: Merkwaardig dat ik,als ik het eens het idee van 'vreemdgaan' opper, de volle laag krijg .....De islam is in bepaalde opzichten seksueel toleranter dan

het katholicisme en strenger in andere. De moslim krijgt

meer ruimte. Hij kan zijn vrouwen verstoten, hij mag vier

vrouwen hebben, en talloze slavinnen. Het beste in de

` umma', zou Mohammed gezegd hebben, is de toelating om

vele vrouwen te hebben.146 De moslim moet zich alleen

onthouden van de omgang met de vrouwen van anderen en van

ongehuwde meisjes. Voor het overige zijn de vrouwen de akker

voor de man. "Zo komt dan tot uw akker zoals gij maar wilt",

zegt Mohammed.147

Voor de vrouw is de islam eerder streng. Ontucht en

verlies van de maagdelijkheid van de jonge bruid worden

streng bestraft. Ook de echtgenote wordt bij overspel

levenslang in huis opgesloten.148 (Volgens de latere

islamitische wet, de ` shari`a', moeten ontuchtige

vrouwen gestenigd worden.) Volgens de koran moeten alle

ontuchtigen worden gestraft met 100 geselslagen. Zij mogen

alleen met ontuchtigen of ongelovigen huwen.149 Voor

slavinnen geldt een mildere regel; zij worden bestraft met

de helft van de straf voor wettige vrouwen.150 Zij worden

gegeseld of desnoods, wanneer ze zich niet beteren,

verkocht. Toch is Allah barmhartig voor wie zich tijdig

bekeert. Wie dat niet doet krijgt op de dag van de

opstanding een dubbele straf.151

Mohammed schijnt hier iets ruimer te zijn dan Mozes.

Volgens de Thora wordt ontucht steeds met de dood

bestraft: als een meisje dat geen maagd meer is, ten

huwelijk wordt gegeven, moet het gestenigd worden;152

wanneer een man op heterdaad wordt betrapt, terwijl hij

gemeenschap heeft met een gehuwde vrouw, moeten beide

sterven.153

Bovendien is in de islam een zekere zedigheid geboden. De

gelovigen, die gewoon waren te bidden met de Profeet, bonden

hun kleed ( izar) over de schouders om hun nek, - omdat

dat zo kort was, werden bij de prosternaties hun

geslachtsdelen zichtbaar - en de vrouwen kregen de

aanwijzing hun hoofd niet op te richten totdat de mannen

rechtop zaten. Tevens was naakt bidden verboden. 154

"Zeg tot de gelovige mannen, dat zij hun blikken neerslaan

en hun eerbaarheid wel bewaren... En zeg tot de gelovige

vrouwen, dat zij haar blikkenneerslaan en haar eerbaarheid wel bewaren en dat zij haar

charmes niet tonen tenzij wat daarvan (normaal) zichtbaar

is, en laten zij hun sluiers over haar boezem slaan en haar

charmes niet tonen, tenzij aan haar echtgenoot of haar

vaders of de vaders harer echtgenoten, of haar zoons, of de

zoons harer echtgenoten of haar broeders of de zoons harer

broeders of de zoons harer zusters, of haar vrouwen of wat

haar rechterhanden bezitten (slavinnen) of de mannelijke

bedienden, die vrij zijn van aandrift, of de kinderen, die

niet opmerkzaam zijn op de blootheden der vrouwen; en laten

zij niet met de voeten stampen (dansen),155 zodat kenbaar

wordt wat zij van haar charmes verborgen houden."156

Mohammed schrijft tevens de sluier voor: "Zeg tot uw

echtgenoten en uw dochters en de vrouwen der gelovigen, dat

zij iets van haar omslagdoeken over zich laten hangen; dat

bevordert dat zij gekend worden, zodat haar geen overlast

wordt aangedaan".157 De wet van Mozes verbiedt uitsluitend

het ontbloten van schaamdelen: de schaamte van vader of

moeder, of een andere vrouw van vader, van zusters of

halfzusters, van tantes, van schoondochters of

kleinkinderen, kortom de schaamte van geen enkel

bloedverwant mag ontbloot worden.158

De hardheid van Mozes, waarbij berouw geen rol speelt, staat

hier tegenover de milde barmhartigheid van Mohammed voor

diegenen die zich berouwvol bekeren. Dat alles in

tegenstelling met Jezus, die een speciale plaats in deze

problematiek bekleedt..

Jezus verdedigt simpelweg de maagdelijkheid en de

onverbreekbaarheid van het huwelijk.159 Hij is ruimdenkend

voor hoeren en ontuchtige vrouwen, maar streng voor mannen,

die niet aan een andere vrouw mogen denken.160 Zo ziet men

dat de leer van een Profeet afhangt van de persoonlijke

ervaring en leefwijze. Mohammed was jaloers op zijn vrouwen

en wilde zich beschermen. Jezus was niet gehuwd.

Het wijst nog op een andere tegenstelling tussen islam en

christendom. Bij het gebed is de islam meer gericht op

uiterlijkheid, terwijl het christendom meer de innerlijkheid

vertegenwoordigt. "Wie een vrouw begeert, heeft al overspel

gepleegd", zegt Jezus. Allah is niet zo veeleisend. Hij is

begrijpend en ruim. De moslim kan niet zondigen door onkuise

gedachten alleen. De islam kent ook geen biecht, zodat hij

het voordeel heeft veel gemakkelijker te observeren te zijn

dan het christendom. Het volstaat een pratikerende gelovige

te zijn of te sneuvelen in de heilge oorlog om recht naar

het Paradijs te gaan. De moslim wordt derhalve bevrijd van

vele angsten. Zijn agressiviteit, zijn seksuele begeerte,

zijn drang naar wellustig en luxueus leven kan hij

botvieren. Daarin wordt hij

goedgekeurd door Allah. De vasten tijdens de ramadan is een

vorm van hygiëne, die tegelijk iets feestelijks heeft. Vanaf

zonsopgang tot zonsondergang wordt niets gegeten, maar 's

avonds viert men feest. Ascese is vreemd aan de islam, want

die kent geen erfzonde. En dat stimulert om gemakkelijk en

genotvol te leven. Zo'n overtuiging heeft ook gevolgen voor

de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de moslim. Hij

zal veel instinctiever reageren. De christen integendeel

moet afstand doen van zijn seksuele begeerte, zijn

agressiviteit, zijn drang naar wellustig en luxueus leven,

om in reinheid de arme Jezus te volgen. Hij is bovendien

verplicht tot vasten, gebed, biecht, communie. De

christelijke vasten moet de zondigheid helpen uitboeten en

de begeerlijkheid bedwingen. De christen moet een inwendige

discipline cultiveren, een geestelijke beschaving die de

instinctieve tendensen beteugelt. De christelijke beschaving

is dus meer introvert, de islam meer extravert.Het succes van de islam is niet verbonden aan de salat

(gebed) en de zakat (aalmoes), veeleer aan de belofte van

een toekomst in het luilekkerland van het hiernamaals en de

gedeeltelijke realisatie ervan in het heden. Het succes van

Mohammed begint bij de eerste rooftocht. De rijke buit aan

goederen en vooral slavinnen, de mogelijkheid onbeperkt te

genieten van de vrouwen (het aantal wettelijke vrouwen is

tot vier beperkt, maar niet het aantal slavinnen, met wie

men altijd seksuele betrekkingen mag hebben)161 is een

krachtig motief om de heilige oorlog enthousiast te steunen.

De invoering van de schatplicht voor joden en

christenen, die vaste inkomsten schept waarvoor men niet

meer hoeft te strijden, en die dus de moslimstaat

stabiliseert, laat nu toe dat de moslims zich kunnen

gedragen als rijke lui en later met hun harem in prachtige

paleizen zullen kunnen leven, zoals Mohammed beloofde.

Bovendien wordt dit hele gedragspatroon gerechtvaardigd als

de wil van Allah. Dat is de geniale vondst van Mohammed, of,

zo men wil, de consequentie van een soort paranoîde logica.

Meteen verdwijnen alle scrupules.

Dit succes vindt een parallel in het slagen van de

Sociëteit van Jezus tijdens de Contra-Reformatie.

Het enthousiasme werd ook in dit geval opgewekt door de

idee, dat alles direct de wil van God was, en die liet toe

overal in de mate van het mogelijke de ketters te

bestrijden, ze van de macht te verdrijven, en haar zelf te

veroveren.162 Met deze macht ging natuurlijk, zoals altijd,

de inning van belastingen, tolgelden, huurgelden en

dergelijke gepaard.
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste
Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)
Sapere aude!
In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.
Gebruikersavatar
Hamsa
Berichten: 525
Lid geworden op: za jan 25, 2003 7:45 am

Bericht door Hamsa »

Bedankt Manon. Ik ga dit allemaal lezen en tot mij nemen.
Ik heb al even vluchtig een paar hoofdstukken gelezen.
Heel goed beschreven.
Zero-Cool
Berichten: 4
Lid geworden op: wo jun 02, 2004 11:04 pm

Bericht door Zero-Cool »

Ik heb een par stukken doorgelezen en ik meot zeggen dat ik het er niet mee eens ben. Zoals dat stukje dat Christenen afstand nemen van begeerte om reiner te zijn. Ze doen dat alleen omdat er in de Bijbel staat dat vrouwen manne vervuilen en dat een goede man diegene is die de vrouw vermijdt. En zo zijn er nog wel meer dingen in die tekst die niet kloppen. Ik ga er later wel op in.
unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: do dec 09, 2004 11:02 pm

Bericht door unholy »

Uiteindelijk wordt een geloof gemaakt door degene die ze beleid....

Waarom kunnen veel Christenen en ook Moslims volgens de normale zeden hun geloof beleiden in onze maatschappij......en zijn er weer anderen die hun geloof tot een zuivere vorm van fascisme hebben "verheven" ?

Ik denk dat alles te maken heeft met een kritieke blik op wat je leest en de ruimte die je met een ander wilt delen......

Geloof hoef ik niets van te hebben, ik hoef niet gered te worden van mijn aardse (geërfde) zondes.....wanneer men anders denkt dan is dat voor mij prima.

Maar geachte gelovigen, vergroot Uw zonden niet door de oogkleppen van het fundamentalisme... :wink:
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De andere Mohammed

Bericht door Pilgrim »

De profeet Mohammed – een afrekening door Hamed Abdel-Samad

Geplaatst op 27 september 2015

Islamwetenschapper Hamed Abdel-Samad portretteert de profeet Mohammed in zijn boek als een tegenstrijdige prediker en roept moslims ertoe op om de lichtgestalte van de islam eindelijk als mens in de historische context te bekijken. Ze hebben Mohammed in hun vaandels geschreven: in zijn naam trekken IS-terroristen in de Jihad. Ook vereren miljoenen vreedzame moslims de profeet en zeggen dat de radicale islamieten hem foutief interpreteren. Terwijl terroristen geloven Mohammed te moeten wreken, nodigen de vreedzame moslims ons uit voor de “Dag van de open moskee” om ons te laten zien: De koran is anders. Een islamwetenschapper spreekt dit tegen.

“Deze bewering dat de ´Islamitische Staat´ niets te maken zou hebben met de islam en Mohammed is niet alleen misleidend, maar ook gevaarlijk”, zegt Hamed Abdel-Samad. “Want de IS doet niets dat Mohammed niet gedaan zou hebben – slavernij, onthoofden van krijgsgevangenen, veroveringsoorlogen. Mohammed werd door moslims nooit in twijfel getrokken, hij wordt gemystificeerd en overdreven geprezen. En ik denk dat het tijd is voor een afrekening.”

Zijn provocatieve theses hebben hem bekend en omstreden gemaakt in de islamitische wereld. Daarom gaat Hamed Abdel-Samad liever incognito de straat op, krijgt hij zelfs politiebescherming. Nu waagt de Egyptische Duitser een afrekening met de figuur die voor alle moslims heilig is. Hij wil een discussie op gang brengen over de onaantastbaarheid van Mohammed.

“Ik wil meer onrust stoken. Het wordt tijd dat Mohammed als mens belicht wordt. Mohammed is 1.400 jaar geleden gestorven, maar hij werd nooit echt begraven. Hij ligt in zijn graf en van hieruit regeert hij. Hij heeft macht over onze wereld van nu, die hij niet kent”, zegt Hamed Abdel-Samad.

Mohammed´s erfenis, de koran, werd na zijn dood in het jaar 632 opgeschreven. Daarbij werden soera´s uit verschillende levensfasen van de profeet naast elkaar gerangschikt: pacifistische, zoals “Wie een mens het leven redt, redt de hele mensheid”, of oorlogszuchtige, zoals “Dood de ongelovigen waar je ze ook maar vindt”. Hamed Abdel-Samad wil in zijn boek uitleggen hoe het tot deze tegenstrijdige boodschappen gekomen zou zijn: Omdat Mohammed in het begin in Mekka geen gehoor vindt met zijn vreedzame leer gaat hij naar Medina, sluit een bondgenootschap met oorlogsbendes, plundert en maakt slaven. En richt zodoende zijn islamitische imperium op.

“Toen de koranpassages nog vreedzaam en poëtisch waren, was dit geen succes. Het succes kwam pas met het zwaard. Dat is een feit waarmee de historie van de islam verbonden is. Pas onder de schaduw van het zwaard kwam het tot de doorbraak. Daardoor heeft Mohammed deze erkenning gekregen”, zegt Hamed Abdel-Samad.

Abdel-Samad probeert te doorgronden waarom de mens Mohammed een radicaal werd en legt hem daarvoor rechtstreeks op de bank. Omdat hij als kind al werd afgewezen, zou hij zijn psychische stoornissen hebben moeten compenseren en zijn latere geldingsaanspraak met steeds meer bruutheid hebben doorgedrukt.

“Het is niet mijn bedoeling om vreedzame en gewelddadige passages tegen elkaar uit te spelen, maar beide in de historische context te zien en te zeggen: beide, vreedzame en gewelddadige, passages behoren tot het verleden, net zoals de historische figuur Mohammed. Hij is een historisch uitloopmodel”, zegt Hamed Abdel-Samad.

Abdel-Samad wil van Mohammed het heilige aura wegnemen, hij wil de islam seculariseren. Ooit was hij, de zoon van een imam, zelf streng gelovig, behoorde als student zelfs tot de Moslimbroeders. Maar wanneer hij twee jaar geleden in een voordracht spreekt van een islamitisch fascisme, spreekt een Egyptische prediker een fatwa, een religieuze oproep tot moord, tegen hem uit: “Dat is een leven dat geen mens wil leiden. Het is zeer beperkt en er is natuurlijk altijd gevaar. Ik wil bereiken dat islamkritiek en Mohammed-kritiek een normaliteit is, dat een schrijver niet bang hoeft te zijn voor zijn leven.”

Zijn onverschrokkenheid maakt het boek zo sterk. Maar gaat hij met zijn afrekening desondanks niet te ver? Is hij niet onverstandig om ook de vredelievende moslims voor het hoofd te stoten, die door het Westen als bondgenoten worden beschouwd? Nee, zegt hij – en dat is de eigenlijke provocatie: ook zij, de vredelievende moslims, moeten Mohammed´s boodschap historisch begrijpen, moeten ermee ophouden om de koran te beschouwen als de universele handleiding voor het nu.

“Dat helpt niemand”, zegt Hamed Abdel-Samad. “Het is ook gevaarlijk dat men moslims niet met de waarheid wil confronteren en het hen niet toevertrouwt dat zij zich bezighouden met de zelfgemaakte problemen. Wie de koran inzet voor de vrede, mag niet klagen wanneer de terroristen hem ook inzetten voor de oorlog.”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2015/09/27 ... del-samad/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De andere Mohammed

Bericht door Pilgrim »

Huwelijk, oorlog en geslachtsverkeer

Geplaatst op 16 januari 2016

Afbeelding

In mijn nieuwe boek “Mohammed, een afrekening” schrijf ik over de islam en seksueel geweld het volgende:

Geweld begint met het woord. De koran gebruikt voor de woorden huwelijk en geslachtsverkeer hetzelfde begrip: “nikah”. In het eerste woordenboek uit de Arabische geschiedenis, de Lisan al-Arab uit het jaar 1290, vindt u onder het trefwoord “nikah” onder andere de volgende begrippen als synoniemen: bestijgen, worstelen, aanvallen, treffen, verwonden, uitputten, schieten, kloppen, slaan, vallen, op elkaar botsen, dringen in, overvallen, steken. De Tunesische schrijver Fathi al-Miskini stelt terecht de vraag of het toeval is dat bijna al deze begrippen ook in verband met oorlogshandelingen gebruikt kunnen worden.

En hier vraagt men zich af welke morele meerwaarde de geboden van de islam met betrekking tot seksualiteit hebben? Als men zich de realiteit is de islamitische wereld voor de geest haalt, dan regeren dubbele moraal en cynisme in de omgang met seksualiteit. Nergens anders komen zoveel operaties voor als in het islamitische gebied om het maagdenvlies te herstellen. Iedereen weet het, men wil het alleen niet toegeven. In de landen waarin het grootste taboe op seksualiteit rust, zoals in Saoedi-Arabië, Afghanistan, Iran en in Egypte, bereikt de seksuele intimidatie van vrouwen op straat intussen volledig nieuwe dimensies. Maar er verandert niets, want men volgt een morele voorstelling van de profeet, die de ge- en verboden niet zelf bedacht, maar zogenaamd rechtstreeks van Allah ontvangen heeft. Omdat Allah niet aan tijd en ruimte gebonden is, moeten zijn geboden tot in alle eeuwigheid gelden.

Bron: www.facebook.com

Door: Hamed Abdel-Samad

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2016/01/16 ... tsverkeer/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De andere Mohammed

Bericht door Pilgrim »

David Wood – “Mohammed: De blanke profeet met zwarte slaven”

Gepubliceerd op 12 feb. 2016Hahaha!! [icon_lol.gif] Dit is wel een voorbeeld bij uitstek van wat je blanke suprematie zou kunnen noemen. Ik had al vaker gelezen dat Mohammed een blanke huidskleur had en zelfs blond of licht bruin haar. De aanstichter van alle ellende die ons nu overkomt is dus niet van een Arabier maar van een Europeaan!! En dan ook nog een racistische Europeaan. Deze idioot stichtte een doodscultus die nog steeds de hele mensheid bedreigt en dat is dus de respectabele godsdienst waar we volgens de 'progressieven' respect voor moeten hebben. De gruwelijke erfenis van een racistische blanke Europeaan... :roll:

Toch merkwaardig, dat die blanke Mohammed die Arabieren zo snel onder de duim had met zijn praatjes. Net een soort Middeleeuwse Hitler.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De andere Mohammed

Bericht door Pilgrim »

Het testament van Mohammed

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De andere Mohammed

Bericht door Pilgrim »

DE RELIGIE VAN PERVERSIE: PORNO IN HET PARADIJS

Geplaatst op 30 juni 2016

Afbeelding

Achter het schijnheilige islamitische rookgordijn van ‘goede zeden en moraal’ gaat een perverse pornocultus schuil. Omdat de stichter ervan een pedofiele lustmoordenaar was, hoeft dat niemand te verbazen. Zo onthoofdde hij Joodse jongetjes na een schaamhaar-inspectie (Abu Dawud 38:4390), ontmaagdde hij zijn vrouw Aisha toen ze 9 was (Muslim 8:3309), maar pas nadat Allah hem ‘openbaarde’ dat het meisje verkracht mocht worden (koran 65:4). Zijn ongelovige seksslaafjes verkrachtte de kleuter-neuker al veel langer.

Ook had hij seks met zijn dooie tante in een lijkkist (Kanz Al Umal), hield orgieën met 9 vrouwen die het sperma uit zijn kleren moesten wassen (Bukhari 62:6, 4:232), had hij bij voorkeur seks met menstruerende vrouwen (Bukhari 6:300), gaf hij zijn volgelingen ‘goddelijke’ permissie kinderen te verkrachten (koran 65:4) en verkrachtte hij een 17-jarig Joods meisje nadat hij eerst haar familie had vermoord (Bukhari 5:59).

Andere islamitische ‘heilige’ geschriften zijn minimaal zo verdorven als de koran en hadiths. Zo heeft Ayatollah Khomeini in 1989 een boek met fatwa’s uitgebracht (Tahrir al Wasilah), waarin moslims wordt geleerd dat het halal is om kinderen, dieren en familieleden te verkrachten.

Over seks met kinderen schrijft hij: ‘Het is een man toegestaan seks te hebben met een kind zo jong als een baby. Het is echter verboden het kind vaginaal te penetreren, maar anale verkrachting is acceptabel’. Over seks met dieren: ‘Het is een man toegestaan seks te hebben met dieren zoals koeien, schapen, kamelen en geiten, mits hij na zijn orgasme het beest afmaakt’. Over seks met familieleden: ‘Als een man anale seks heeft met de zoon, broer of vader van zijn vrouw, dan blijft het huwelijk geldig’.

http://www.liveleak.com/view?i=98d_1268716355

De islam is doordrenkt van seks en herbergt massa’s religieuze roofdieren, wat wil je ook anders met een pornoprofeet als toonbeeld van ‘morele perfectie’. Sinds Mohammed heeft gezegd dat moslims die doden of gedood worden voor Allah in een pornoparadijs vol seksslaven (koran 9:111), én maagdelijke jongetjes terechtkomen (koran 52:24, 56:17, 76:19), zijn moslims nooit meer gestopt ongelovigen uit te moorden.

In het paradijs is Allah de pooier, de grote hoeren-haler van de moslimhemel, waar immoreel aards gedrag wordt beloond met paradijselijke porno. Of zoals Sjeik Yahna Al-Jana van de religie van perversie het zegt: “Allah zegt in de koran dat de maagden in het paradijs lekkere tieten hebben en om je alvast geil te maken laat Allah je weten dat je daar zoveel kunt zuipen, vreten en neuken als je wilt”.

Door: “Islamofobia Terrorist”https://ejbron.wordpress.com/2016/06/30 ... -paradijs/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De andere Mohammed

Bericht door Pilgrim »

Arabische moslim krijgt meltdown nadat hij achter de waarheid is gekomen over Mohammed en de islam

Gepubliceerd op 25 jul. 2016Zo reageert dus een moslim die de waarheid over Mohammed en de islam ontdekt. Heftig!
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10416
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: De andere Mohammed

Bericht door sjun »

Dit ziet er uit als een variant van Lucky TV. Zo'n man zou zijn eigen doodvonnis tekenen in de regio's waar het wordt uitgezonden.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10416
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: De andere Mohammed

Bericht door sjun »

Afbeelding
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De andere Mohammed

Bericht door Pilgrim »

Mohammed een ware fascist

Door Ibn Sufi al Kitab

Afbeelding

Hitler verklaarde dat Linz in Oostenrijk het nieuwe Mekka moest worden. Linz als bedevaartplaats waar nazi-heidense monumenten en rituelen de ware gelovige zouden moeten imponeren. Hitler maakte geen vergissing door de islamitisch bedevaartplaats Mekka als voorbeeld te kiezen. Want Hitler en Mohammed en de culten [cult naar Engelse betekenis] die zij gecreëerd hadden, waren behoorlijk gelijkaardig. Als je de geschiedenis van Mohammed en de vorming van zijn cult leest, vallen er twee dingen op; De islam is gebaseerd op een maancult, overgoten met Joodse noties van het monotheïsme. En het racisme, de overheersingdrang, het geweld, het oproepen tot een oorlog, de ontelbare krijgstochten, het stelen en plunderen van karavanen en steden, en de code tot gehoorzaamheid zijn allemaal aanduidingen van het nazisme en heidense culten, belichaamd in leiders zoals Hitler, Mussolini, Lenin en Stalin. Het is abnormaal dat niemand van de media zich openlijk storen over Mohammed met zijn oorlogen, zijn haat, de bloedbaden en bevelen om de wereld te veroveren. Hij was een monster die, zoals Churchill opmerkte, een cult van primitieve en meedogenloze passie aan zijn volgelingen opdrong. – Een ramp voor beschavingen.

Alleen een moderne liberale marxist zou eventueel beweren dat Mohammed iets anders is geweest dan een heidense-fascistische leider van het bloedigste soort.

Wat is eigenlijk een fascist.
Er wordt met dit woord veel gesmeten, meestal door liberalen en marxisten wanneer zij kritiek op de islam willen doven. Er zijn natuurlijk variaties in het fascisme, maar in wezen zijn de belangrijkste ideeën van het fascisme de volgende.

Modern fascisme gebruikt een schijn van spiritualiteit om zijn volgelingen te verenigen rond een ideaal van een controlerende samenleving, of inderdaad een controlerende wereld. Zoals de deskundige Paxton verklaarde op pagina 40 van zijn boek ‘Fascisme;’ Fascisme zoekt in elke nationale cultuur naar die kwesties die het beste geschikt zijn om een massabeweging op basis van vernieuwing, eenwording en zuiverheid te mobiliseren dat gericht is tegen het liberale individualisme en constitutionalisme.’

De belangrijkste onderliggende elementen van een heidense cult en het bijbehorende intolerante fascisme – zoals gegeven door Paxton :

1. Leider en elite hebben de macht.

2. Ideologie als propaganda, niet de werkelijkheid.

3. De cult predenteren als goddelijk geïnspireerd.

4. Terreur en controle.

5. Racism – hoogste gezag – universalisme.

6. Economisch autoritarisme.

7. Haat van individualisme en liberalisme.

8. Jihad oorlog en overheersing.

9. Compromisloos en onvermijdelijke instorting.

Fascisme zijn altijd gedoemd te mislukken. De onwetendheid en de afwijzing van de werkelijkheid, de haat tegen alles wat met moderniteit te maken heeft, de zinloze ritualisering, propaganda, terroristische methoden en gewelddadige dwang doodt alle morele rechtvaardigheid van zijn volgelingen.
Dus wat Mohammed met zijn druk bewogen leven heeft gedaan, is de wereld veranderen in een oorlog met fascistische elementen van het mohammedanisme. Net zoals Hitler een politiek-militaire machine creëerde, verenigd in een zogenaamde goddelijk geïnspireerde heidense cult. Hitler zei dat God hem had gezonden om Europa tegen de Joodse Bolsjewistische revolutionairen te beschermen en gebruikte dit thema voortdurend, in een poging een alliantie met de Britten te bewerkstelligen.
Mohammed was minder genuanceerd. Hij verbond het monotheïstisch model van het jodendom aan de regerende cult van de maan ali-ilah of Allah – en verklaarde het als de opvolger van alle eerder ontstane godsdiensten.
Aangezien het Arabië van destijds, voor een belangrijk deel uit Arabische Joden en christenen bestonden, was het duidelijk dat Mohammed de analfabetische bedoeïenen aan zijn zijde probeerde te krijgen om de joods-christelijke concurrenten te confronteren, af te wijzen om vervolgens hun rijkdommen te stelen.
Monotheïsme in de ogen van Mohammed leek inderdaad een zeer krachtig hulpmiddel.
Het was het jaar 622 dat Mohammed in Mekka op vreedzame wijze 70 mensen had bekeerd tot het concept van de islam [onderwerping aan Allah]. Hij werd echter uit Mekka verdreven door degenen die zijn nieuwe theologie als een bedreiging zagen voor het heidendom van de stad.
Na de vlucht naar Medina wees Mohammad zijn vreedzame methoden af en wendde zich tot geweld.

Al Dashti, een Iraanse Moslim en islamoloog stelt: ‘Na de verhuizing naar Medina werd hij een meedogenloze krijger met de intentie zijn godsdienst met het zwaard te verspreiden en op sluwe wijze een staat te stichten.

Voor Mohammad was oorlog het middel om zijn eigen machtige staat te bouwen. De islam is geen religie, maar een staatsconstructie waar het heidendom en het monotheïsme in een verenigende cultuur versmolten zijn.

Afbeelding

Mekka stuurde in 624 een leger om een belangrijke karavaan te beschermen. Bij de oase Badr, op de route tussen Mekka en Medina kwam het tot een gevecht tussen het Mekkaanse leger en de moslims van Mohammed. De veel kleinere groep moslims versloegen de Mekkanen. Het verhaal gaat dat dit te danken was aan de tussenkomst van engelen, die een regen van stenen op de Mekkanen hadden doen neerdalen. Mohammed had gewonnen met hulp van de engelen en zodoende werd zijn Al-Allah, zijn geloof en zijn missie gevestigd.
Wat zakelijk ook gunstig was, was dat de familie van Mohammed voor het ka’aba heiligdom zorgde, het spiritueel en economisch centrum van heidense en hemelse aanbidding in Arabië.
In deze cruciale slag waarin Mohammad de controle over lokale stammen van Mekka en Medina kreeg, nam hij een handvol grind en gooide het in het gezicht van de heidenen en zei; ”Moge uw gezichten worden verminkt.”
Hij vocht ook mee in de strijd – hij moest wel. Als een leider geen dapperheid, kracht en moed toonde, zou hij zijn geloofwaardigheid verliezen. Deze strijd en Mohammads geweld legden de basis voor een islamitische staat en maakte van moslims een angstaanjagende kracht van gangsters en opportunisten.
Islam werd opgebouwd door verwoesting en bloederige oorlogen – niet gebouwd in vrede en liefde.
De islam is doordrengt met veldslagen en conflicten. Na het winnen van de slag van Badr, deden Mohammad en zijn mannen er 3 dagen over om de gevangenen te doden.
Daarna verordende hij de Mekkaanse en Medinese stammen die onder zijn controle vielen, de islam en zijn imperium door het zwaard te verspreiden alsook de uitroeiing van zijn voormalige Joodse bondgenoten in Medina en daarbuiten. Ironisch genoeg werd Mohammed oorspronkelijk ondersteund door sommige joden. Maar dit kon niet voorkomen dat het antisemitisme in de islamitisch denken gegrondvest werd.
Mohammed en zijn volgelingen onthoofdde inderdaad 700 Joodse mannen van de Khuraysh stam als een vergelding voor het proberen om het Mekkaanse leger te helpen. De vrouwen werden als seksslaven meegenomen en de Joodse bezittingen werden onder de volgelingen van de maancult verdeeld. Mohammed nam de mooiste vrouwen en het grootste deel van de buit.
Jodenhaat is natuurlijk een van de grootst bindende thema’s van de Koran. De moeders en dochters werden seksslavinnen, of verkocht.

Uit deze vroege militaire overwinningen, werd Arabië en daarbuiten overspoeld door het mohammedanisme, gevoed door hun heidendom dat een geestdrift en meedogenloosheid creëerde die andere stammen en steden niet konden weerstaan.

Mohammed was een fascist in de ware zin van het woord. Een fascistische geest is er een die het individu wenst te vernietigen om de persoon binnen een gemeenschappelijke cult te plaatsen, waar zijn leven geritualiseerd en beheerd wordt, ten behoeve van de cult en haar leiderschap. Fascistische persoonlijkheden castreren dus de morele, juridische, spirituele en rationele geest van hun volgers. Ze maken fantasieën [Koran] ter rechtvaardiging van hun daden. Ze isoleren en demoniseren een ‘vijand’ [de Jood, de ongelovige, de Hindu enz.]. Zij stellen strikte en strenge wetten die opgevolgd moeten worden of anders wordt de persoon onderworpen aan straf of misschien de dood. Ter naleving van de wet worden er politiesystemen ontwikkeld [Gestapo, KGB, ‘Religieuze’ politie]. De fascistische geest en zijn cult houden zich bezig met moord, bedrog, diefstal en vernietiging van alle centra van oppositie – gerechtvaardigd met mythen en ‘goddelijke’ liturgie, of met magische ‘dialectiek’, die enkel door de leiders van de cult begrepen kunnen worden vanwege hun zogenaamde god-gegeven intellect en begripsvermogen… De fascistische geest produceert een systeem die het nodig heeft om uit te breiden naar de verschillende ‘concurrerende’ partijen. Oorlog is de natuurlijke uitdrukking van het fascisme – oneindig oorlog voeren voor lebensraum, voor een wereld zonder verscheidenheid, dan wel lebensraum via migratie om zich naar alle hoeken van de wereld te verspreiden. De fascistische geest stelt dat iedereen zich aan de gecreëerde cult-eisen van haar heidendom en meedogenloze regime moeten onderwerpen. Dit alles vat de islam en Mohammed treffend samen. Mohammed was een antisemiet die met zijn eigen handen doodde. Hij verkrachtte een 9-jarige meisje. Leidde tientallen militaire expedities. Hij pleegde overvallen, voerde oorlogen, stal goud, land, vrouwen, slaven en eigendommen. Hij was gewelddadig, oversekst, hatelijk, overspelig en achterbaks. Hij was ook als Hitler en in mindere mate als Stalin, dus behoorlijk gek. Veel van de Koran is gewoon grote onzin.

Mohammad had ‘goddelijke’ openbaringen ter goedkeuring;

• voor het plegen van roofovervallen,
• voor het doden en voor rooftochten tijdens de Ramadan,
• voor het voeren van oorlogen tegen niet-moslims [totdat er geen andere religie is dan de islam],
• voor het veelbelovende paradijs met 72 maagden in ruil voor de doden in de jihad;
• voor het nemen van 20% van de buit, ontnomen na veroveringen;
• voor seks met een 9-jarige meisje,
• voor ondersteuning van overspel en polygamie [zelfs met gehuwde vrouwen],
• voor de Joodse en christelijke dorpen en handelscaravans te vernietigen,
• voor slavenhandel enz.

Nog meer schadelijke openbaringen kunnen worden vermeld, maar het bovenstaande zijn voorbeelden van ‘goddelijke’ openbaringen die Allah aan Mohammad leverde. Wordt het bovenstaande niet rechtstreeks afgeleid van een persoon met een zieke mentaliteit die de wereld een loer wil draaien? Is dit niet het grote voorbeeld van het fascisme? Zoals men kan verwachten van een gestoorde leider als Mohammed ontving hij op wonderlijke wijze openbaringen om zichzelf te distantiëren voor zijn misdaden. Ieder weldenkend mens die naar degelijke onzin luistert, zou deze persoon krankzinnig verklaren. Hitler en Lenin waren uiteraard geschift. We kunnen Mohammed aan die groep toevoegen. De media en politieke deskundigen zouden meer onderzoek moeten doen naar Mohammed voordat men stelling neemt dat de islam heilig en vreedzaam is. Voor mijn deel heb ik veel meer vertrouwen in de gedachten van Alexis de Tocqueville, de 19e eeuwse Amerikaanse tolk en een politiek wetenschapper bij uitstek, dan in de huidige liberale persoonlijkheden;

“Ik heb de Koran grondig bestudeerd... er zijn weinig religies geweest die zo dodelijk zijn als die van Mohammed en is tevens de voornaamste oorzaak van de achteruitgang dat hedendaags zo zichtbaar is in de islamitische wereld. En hoewel minder absurd dan het oude polytheïsme, moet men de sociale en politieke tendensen van de islam naar mijn mening oneindig veel meer vrezen. Ik beschouw de islam als een vorm van verval in plaats van een vorm van vooruitgang met betrekking tot het heidendom zelf.”

Geen twijfel mogelijk.

Afbeelding

http://westerse-beschaving.org/is-mohammed-een-fascist/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16501
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: De andere Mohammed

Bericht door Hans v d Mortel sr »

De smerige psychopaat en historische Arabische halfwas profeet Mohammed heeft vele heidense gebruiken uit de afgoderij van de primitieve analfabete Arabieren overgenomen. Net zoals de pausen vanuit de kerk van Rome. De paus leeft nog, heeft zich bekeerd tot een rol in de achtergrond en houdt zich gedeist en predikt de vrede en verzoening. Het Arabisch sadistisch moorddadig stuk ongeluk Mohammed is al meer dan 1400 jaren dood. Maar zijn geest leeft nog voort in de zaagselhoofden van ALLE moslims die de ideeën van pedofiel en sadistische Arabische woestijnzwerver maar niet uit hun hoofd kunnen zetten.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De andere Mohammed

Bericht door Pilgrim »

Mohammed...

Afbeelding

Aïsha zei: “Altijd als ik opgedroogd zaad in de kleding van de profeet van Allah (vrede zij met hem) vond, krabde ik het met mijn nagels weg.”
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16501
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: De andere Mohammed

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Pilgrim schreef:Mohammed...

Aïsha zei: “Altijd als ik opgedroogd zaad in de kleding van de profeet van Allah (vrede zij met hem) vond, krabde ik het met mijn nagels weg.”
Deze seksistische onthulling berust op de perverse Arabische waarheid.

Toen Aisha nog zes was en Mohammed met haar trouwde volgens de godsdienstwaanzinnige tribale woestijntradities, kon de dikke bruine lul van de profeet er bij Aisha nog niet in. De rest laat ik over aan de fantasie van de heldere geest die wanneer hij om zich heen kijkt ziet dat de moslim niet deugt. Al die weerzinwekkende tegen onze kennisbeschaving gerichte smerige kopvodden maken elke dag weer propaganda voor de perverse smerige achterbakse oversekste historische feiten van de sadistische Arabische psychopaat en oorlogscrimineel Mohammed. Mohammedanen in de wereld zijn zich er blijkbaar van bewust dat er niets mis is met hun geestelijke gezondheid en dat het mohammedanisme te allen tijde superieur behoort te zijn aan onze gedegenereerde samenleving. Dat mohammedanen daarbij de grote parasiet uithangen op diezelfde beschaving doet niet ter zake als je sowieso geestelijk niet in orde bent vanwege je door de eeuwen heen misvormde DNA-structuur met een spiegelreflex waar de achterlijkheid vanaf spettert als het verspilde sperma van Mohammed in de buurt van Mekka.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10416
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: De andere Mohammed

Bericht door sjun »

181 Abused Child Aisha Part 181


Er was natuurlijk een reden waarom Aisha geen kinderen kon krijgen... Wie weet wat die midvijftiger bij het arme kind van 9 beschadigd heeft ter consumering van zijn huwelijk. Maar om een of andere reden is het leven van Mohammed het voorbeeld ter navolging voor soennieten.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16501
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: De andere Mohammed

Bericht door Hans v d Mortel sr »

sjun schreef: Er was natuurlijk een reden waarom Aisha geen kinderen kon krijgen... Wie weet wat die midvijftiger bij het arme kind van 9 beschadigd heeft ter consumering van zijn huwelijk.
De Arabische wetenschap dat hij voor het eerst met zijn geslachtsdeel kon penetreren bij zijn vrouwelijke bezit van negen, kan alleen maar uit de mond van Mohammed zelf gekomen zijn. Hij kon deze typisch Arabische prestatie duidelijk niet voor zichzelf houden, waarbij geen geestelijk geweten hem in de weg stond. Nou ja, wat verwacht je ook van een sadistische psychopaat en onbetrouwbaar oversekst oorlogsmisdadig Arabisch sujet?

Hij trouwde met Aisha toen zij zes was om niet als verkrachter aangemerkt te kunnen worden. Hij had gemeenschap met haar toen zij negen was. Hebben al die verschrikkelijke op onze beschaving haaks staande mohammedanen zich nu nooit ook maar een moment afgevraagd wat Mohammed in al die tussenliggende jaren met haar heeft gedaan? Dit staat niet beschreven in een of andere volkoren hadith, maar met de kennis van nu over het gedrag van mohammedanen, hoeven wij niet te raden wat er waarschijnlijk gebeurd is.

Mohammed moet telkenmale geprobeerd hebben te penetreren, want dat is immers de bedoeling van een goed mohammedaans huwelijk. De eerste dag moet er bloed vloeien waarbij de familie vol spanning zijn opwachting maakt. Dat er bloed heeft gevloeid is een ding dat zeker is. We mogen aannemen dat Mohammed Aisha niet in dienst heeft genomen omdat zij weduwe was. Om de schande van deze Arabische misdadiger wit te wassen hebben de geschiedschrijvers vanuit de schaamteloze heidense zandbak openbaar gemaakt dat hij tot de negende verjaardag van Aisha heeft gewacht om met zijn ontblote geslachtsdeel zijn opwachting bij haar te maken. Het zou van humor getuigen wanneer Mohammed een strik om zijn snikkel had gebonden om Aisha daarmee te feliciteren met haar negende verjaardag.

Het is van een onbeschrijflijke schande dat onze beschaving deze sadistische achterlijkheid en mohammedanistische folklore tot zijn gemeengoed heeft gemaakt als de normaalste gang van zaken binnen het bejubelde democratische kader van godsdienstvrijheid.

Geen mens die mij van mening kan doen veranderen dat moslims niet deugen, een ziekelijke geest koesteren, en dientengevolge niet passen in onze kennisbeschaving.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Mahalingam
Berichten: 48513
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: De andere Mohammed

Bericht door Mahalingam »

Nieuw- Zeeland exporteert heel veel levende schapen naar het M.O.
Het kwam onder de aandacht van de overheid dat een boer heel veel schapen naar ISIS gebied in Syrië verkocht. Dat is hulp aan terroristen want die lui van ISIS zijn schapenneukers. In dit artikel wordt uitgelegd dat dit theologisch voor Mohamemedanen is toegestaan.
Afbeelding
New Zealand farmer arrested for selling sheep as sex slaves to ISIS

Allan Seymour, 52, was sending an “intriguing large number” of livestock to Syria, destined to locations in Syria which are not controlled by the local government but are presently under the rule of ISIS forces, which alarmed CIA and MI6 officials monitoring the region.

Although New Zealand Customs Services believed at first he was hiding weapons or explosives within the shipments, further investigations found no such evidence.
Zouden ze die schapen hebben doorgelicht om te zien of het geen plof-schapen waren?
The lust for sheep
According to political analyst and Middle Eastern expert Dave Wellsborough, the demand for livestock in the region is nothing new.
“ISIS soldiers are importing large quantities of livestock from other regions in the area because ISIS soldiers have a high libido giving that there are not many women around,” he explains.
“Islamic law permits to sleep with goats, sheep or other livestock as long as the animal is killed afterward, which explains the high numbers,” he adds.
En hoe zit dat dan theologisch?
Bestiality and Islam
In a controversial interview last year, Dr. Zakir Naik – a noted Quranic scholar – explained why bestiality is permitted under certain conditions in Islam.
  • “A man is still considered pure when he releases his lust with a sheep or goat. If there is no woman, then there is no true lust or sexual sin. Then the animal becomes tainted and so must die. So says the Prophet Mohammed”.
According to New Zealand Customs services, over 20,000 sheep were shipped by Allan Seymour in the last year, but hundreds of thousands more could have been sent from other New Zealand farmers to ISIS forces which are presently unaccounted for.
Zouden die schapen echt maar voor eenmalig gebruik zijn en dan oneetbaar?
Ik heb gelezen dat de hadith ergens bevat dat je zo'n geneukt schaap in het volgende dorp (waar ze niet beter weten) kan verkopen want die 'tainted' zie je er niet aan af.

http://worldnewsdailyreport.com/new-zea ... s-to-isis/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10416
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: De andere Mohammed

Bericht door sjun »

Dat klinkt als een Mohammedaanse nederdaling...
:muslima:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Plaats reactie