Mohammed een valse profeet?

Is Mohammed het zegel der profeten? Of gewoon één der velen? Debatteer over zijn leven, visies, psychologie, sucessen en mislukkingen. Kun je hem met Jezus vergelijken?
Sjeng
Berichten: 5516
Lid geworden op: di dec 07, 2004 3:52 am

Mohammed een valse profeet?

Bericht door Sjeng »

Onder u zullen er valse leraars zijn

voor moslims die in geschriften van het jodendom en het christendom hun gelijk van "profeet" mohammed denken te zien...

Jeremia leefde 600 jaar voor Christus. De afstammelingen van Jakob hadden zich in twee koninkrijken gesplitst: Israël in het noorden en Juda in het zuiden. Velen onder het volk dienden afgoden en waren onzedelijk.

God riep Jeremia om Zijn boodschap bekend te maken. Hij was een echte profeet van God. Er waren ook vele valse profeten in het land, die de mensen vertelden wat zij wilden horen. In Jeremia, hoofdstuk 23, waarschuwt God het volk niet naar de valse profeten te luisteren. En Hij waarschuwt de valse profeten, dat Hij hen zal straffen. Uit dit hoofdstuk leren wij belangrijke waarheden die ons kunnen helpen valse leraars in onze tijd te vermijden.

Petrus waarschuwt christenen van alle tijden: “Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden navolgen” (2 Petrus 2:1).

In het Oude Testament waren er valse profeten, onder ons zullen er ook valse leraars zijn.

Jezus waarschuwde: “En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden” (Matteüs 24:11). Het feit dat er onder ons vele valse leraars zijn en dat velen naar hen luisteren is gewoon een vervulling van het woord van Christus.

Hij zei ook: “Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven” (Matteüs 7:15). Valse leraars zijn vals, niet alleen in hun leer, maar ook in hun verschijning. Zij doen alsof zij iets zijn dat zij niet zijn. Van binnen zijn zij kwaadaardige wolven die de schapen doden en uit elkaar jagen. Maar zij dragen een schapevacht om de schapen te foppen.

Paulus zei aan de oudsten te Efeze: “Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken” (Handelingen 20:29,30).

Johannes waarschuwde: “Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan” (1 Johannes 4:1).

Deze waarschuwingen van Christus en Zijn apostelen zouden zinloos zijn indien er geen manier was om een onderscheid te maken tussen wie de waarheid spreekt en wie de dwaling leert.

Wanneer men de duizenden predikers en priesters in de wereld beschouwt, is het duidelijk dat de meesten niet voor God spreken aangezien zij tegenstrijdige dingen leren.

Eén man die ik doopte, begon de bijbel te lezen omdat verschillende priesters in zijn eigen kerk verschillende dingen aan het leren waren.

Zijn reactie was: “Aangezien de priesters verschillende dingen zeggen, zal ik de bijbel zelf lezen. Wat daarin staat zal zeker juist zijn.” De eerste keer dat ik hem ontmoette, zei hij: “Ik weet niet waar het mij zal leiden, maar ik heb besloten te doen wat de bijbel zegt.” Ik dacht, “Indien hij dat echt meent, zal hij christen worden.” En dat gebeurde ook. Hebben wij besloten te doen wat de bijbel zegt?

God heeft ons de heilige Schriften gegeven om ons in staat te stellen de geesten op de proef te stellen.

Wat denkt God over valse leraars? “Wee de herders, die de schapen welke Ik weid, verderven en verstrooien, luidt het woord des HEREN” (Jeremia 23:1). Voor hun slechte daden worden zij gestraft. “Daarom, zo zegt de HERE, de God van Israël, tot de herders die mijn volk weiden: Gij verstrooit en verstoot mijn schapen, en zoekt ze niet op; zie, Ik bezoek aan u de boosheid uwer handelingen, luidt het woord des HEREN” (Jeremia 23:2).

In de verzen 9 en 10 beklaagt Jeremia de vreselijke toestanden in het land wegens de profeten. “Want zowel profeet als priester plegen heiligschennis” (vers 11). Letterlijk staat er 'zijn ongewijd' of 'zijn onheilig'.

De profeten en priesters moesten geestelijk en heilig zijn. Maar zij waren profaan.

Een toerist die een klooster in Italië bezocht, verbaasde zich over een uithangboord in mislukte Engels waarop stond: “Wij koesteren allerlei ziekten, en hebben geen respect voor godsdienst. Gelieve wat armament aan ons ziekenhuis te schenken.”

Valse leraars koesteren inderdaad allerlei geestelijke ziekten en hebben geen respect voor de ware godsdienst.

Een prediker werd uitgenodigd om met een kleine gemeente van Christus in een zendingsgebied te werken. Hij antwoordde dat hij bereid was te komen indien hij een grote salaris kon krijgen en in een huis mocht wonen dat mooi genoeg was om indruk op de zakenmensen van de stad te maken.

Pas op voor valse profeten, predikers en priesters. Zij stellen meer belang in wereldse zaken dan in geestelijke waarden. Jezus zei aan de godsdienstige leiders: “Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij reinigt de buitenzijde van de beker en van de schotel, maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid. ... Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting” (Matteüs 23:25 en 28).

In Jeremia 23 zegt God dat Hij een ramp over de valse profeten zal brengen. De prefeten van het noordelijk rijk lieten Israël dwalen door afgodendienst. (Zijn er godsdienstige leiders in onze tijd die de mensen aanmoedigen zich voor beelden neer te buigen?)

Van de profeten in het zuidelijk rijk zegt God: “Maar bij de profeten van Jeruzalem heb Ik gezien wat afschuwelijk is: echtbreken en met leugen omgaan; zij sterken de handen der boosdoeners, dat niet één zich van zijn boosheid bekeert; zij zijn Mij altezamen als Sodom geworden, zijn inwoners als Gomorra” (Jeremia 23:14).

Valse leraars sterken de handen van boosdoeners. Dit wordt in vers 17 verklaart: “Zij zeggen voortdurend tot wie Mij verachten: De HERE heeft gesproken: gij zult vrede hebben; en tot ieder die wandelt in verstoktheid van hart, zeggen zij: geen kwaad zal u overkomen.”
Dit verklaart waarom valse leraars zo populair zijn! Zij zijn politiek correct. Ze gaan met hun tijden mee. Hun boodschap word aangepast om geen aanstoot aan de gemeenschap te geven. Ze zeggen de mensen wat ze willen horen.

Worden mensen in onze tijd die hun eigen hart volgen door sommige godsdienstige leiders verteld dat geen kwaad over hen zal komen? Zijn er godsdienstige leiders in onze tijd die de zonden van Sodom en Gomorra goedpraten? Zijn er predikers in onze tijd die zeggen dat geen kwaad zal komen over mensen die volgens Jezus overspel plegen wegens echtscheiding en hertrouw (Matteüs 5:31,32; 19:9)?

Pas op voor valse profeten, predikers en priesters, die de jeukende oren van boosdoeners kietelen (2 Timoteüs 4:3,4).

“Want van de profeten van Jeruzalem is de heiligschennis uitgegaan over het gehele land” (Jeremia 23:15). Zij waren zelf profaan, en profaanheid verspreide zich van hen naar het gehele land. Wij leven in een profane samenleving. Wij moeten oppassen dat wij niet een profane gemeente worden door naar vleiende valse leraars te luisteren.

“Zo zegt de HERE der heerscharen: Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken, dat gij u aan een ijdele waan overgeeft, zij spreken het gezicht van hun eigen hart, niet uit des HEREN mond” (Jeremia 23:16). Valse leraars vertellen wat zij denken in plaats van wat God zegt.

Wegens de nalatigheid van de valse profeten, kwam het volk niet tot bekering: “Ik heb die profeten niet gezonden, toch hebben zij gelopen; Ik heb tot hen niet gesproken, toch hebben zij geprofeteerd. Maar als zij in mijn raad hadden gestaan, dan zouden zij mijn volk mijn woorden hebben doen horen, dan zouden zij hen hebben doen terugkeren van hun boze weg en van de boosheid hunner handelingen” (Jeremia 23:21,22).

We zijn gewaarschuwd. Wij moeten een onderscheid maken tussen wat van God komt en wat van de mens komt: “De profeet die een droom heeft, vertelle een droom, en die mijn woord heeft, spreke mijn woord naar waarheid; wat heeft het stro met het koren gemeen? luidt het woord des HEREN. Is niet mijn woord zo: als een vuur, luidt het woord des HEREN, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?” (Jeremia 23:28,29).

Indien men een droom heeft en die wil vertellen, goed, maar hij mag niet beweren dat die van God kwam. Het woord van de mens is stro. Gods woord is voedzaam graan. Wie Gods woord heeft, moet Gods woord naar waarheid spreken. Het is krachtig, zoals een laaiend vuur en een hamer die rotsen verbrijzelt.

Petrus zei: “Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God” (1 Petrus 4:11).

Hoe kunnen wij een onderscheid maken tussen het woord van de mens en het woord van God? Door Jesaja beval God het volk: “Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad” (Jesaja 8:20). Om valse leraars te herkennen, vergelijken wij wat zij zeggen met Gods woord.

Valse leraars zijn onder ons, net zoals er valse profeten in het Oude Testament waren. Luister niet naar hen. Valse leraars zijn profaan, meer bezorgd om populariteit dan om zuiverheid. Hun profaanheid verspreid zich als kanker. Valse leraars versterken de handen van boosdoeners door hen in hun zonden aan te moedigen in plaats van hen tot bekering te roepen. God heeft ons de Schrift gegeven opdat wij het verschil kunnen weten tussen het woord van de mens en het woord van God. “Tot de wet en tot de getuigenis!” Wacht u voor de valse leraars.
Laatst gewijzigd door Sjeng op do mar 30, 2006 1:42 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
"Wij zijn allen atheïst. Het enige verschil is dat ik in een god minder geloof dan jij. Als je begrijpt waarom je alle andere goden behalve de jouwe verwerpt, zul je tevens begrijpen waarom ik ook jouw god verwerp" - Stephen Roberts (atheïst)
Sjeng
Berichten: 5516
Lid geworden op: di dec 07, 2004 3:52 am

Bericht door Sjeng »

Hij zei ook: “Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven” (Matteüs 7:15).

Dit moet over Mohammed gaan!! kan niet anders!
"Wij zijn allen atheïst. Het enige verschil is dat ik in een god minder geloof dan jij. Als je begrijpt waarom je alle andere goden behalve de jouwe verwerpt, zul je tevens begrijpen waarom ik ook jouw god verwerp" - Stephen Roberts (atheïst)
Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4146
Lid geworden op: ma jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contacteer:

Bericht door sprot »

Sjeng schreef:
Hij zei ook: “Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven” (Matteüs 7:15).

Dit moet over Mohammed gaan!! kan niet anders!
Aan uw eigen kunt ge een ander ! :twisted:
Alle gepasseerde en nog komende profeten zijn vals ... !!!
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste
Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)
Sapere aude!
In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.
Sjeng
Berichten: 5516
Lid geworden op: di dec 07, 2004 3:52 am

Bericht door Sjeng »

En velen zullen hun losbandigheden navolgen” (2 Petrus 2:1).
:arrow: 4 vrouwen mogen hebben (Mohammed had er zelfs meer)
:arrow: pedofilie
:arrow: tijdelijk huwelijk mogen sluiten (=prostitutie)
:arrow: oude vrouwtjes huwen om het geldelijk gewin (materialisme)
"Wij zijn allen atheïst. Het enige verschil is dat ik in een god minder geloof dan jij. Als je begrijpt waarom je alle andere goden behalve de jouwe verwerpt, zul je tevens begrijpen waarom ik ook jouw god verwerp" - Stephen Roberts (atheïst)
Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: wo feb 01, 2006 10:14 am

Bericht door Linda Danvers »

Lukas 7:13-18
Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden. Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen? Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen.

Galaten 1: 8
Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

2 Korinthe 11:4
indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht.

2 Korinthe 11:12-15
Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen, om de oorzaak af te snijden dengenen, die oorzaak hebben willen, opdat zij in hetgeen zij roemen, bevonden mochten worden gelijk als wij. Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.
Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: di feb 01, 2005 10:30 am

Bericht door Maroc_21 »

Zeg: “Als jullie Allah liefhebben, volgt mij dan en Allah zal jullie liefhebben en jullie zonden vergeven" (Koran3:31)
Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: di feb 01, 2005 10:30 am

Bericht door Maroc_21 »

"Zeg: "Mensen van het boek! Jullie baseren jullie op niets zolang jullie je niet houden aan de Taura en de Indjiel en aan wat van jullie Heer naar jullie is neergezonden...." (Koran 5:68)

Wanneer Mensen van het boek zouden baseren op Godsboeken, de Torah en de Evangelie zullen ze begrijpen dat de profeet Mohammed (vzmh) slechts een gezant is, een boodschapper van God.

"En Mohammed is slechts een gezant; voor zijn tijd reeds waren de [andere] gezanten heengegaan... " (Koran 3:144)

En wanneer Mensen van de Torah hun Boek beter zouden lezen zouden geloven dat profeet Jezus (vzmh) slechts een gezant, een boodschapper van het God was. Maar de "ondankbaren" geloven niet in Jezus en zijn daarom vervloekt door Jezus (vzmh) zelf in de Evangelie. Het ontkenen van één der profeten staat gelijk met het ontkenen van de boodschap van God.

Alle profeten hebben de boodschap van God verkondigd. Je kan ze vergelijken met Engelen. Je hebt Engel des doods. Engel van de regen. Engel van de wind enz. enz. Als je Engel des doods haat, haat je alle Engelen. En wie vijand is van één der Engelen Gods, zal God op de dag der opstanding jouw vijand zijn. Zult ge slagen wanneer God tegen je hebt?

mvg,
Zeg: “Als jullie Allah liefhebben, volgt mij dan en Allah zal jullie liefhebben en jullie zonden vergeven" (Koran3:31)
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

Zult ge slagen wanneer God tegen je hebt?
Er is toch vrijheid van godsdienst?
Amorele atheistische nitwit
Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4146
Lid geworden op: ma jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contacteer:

Bericht door sprot »

Monique schreef:
Zult ge slagen wanneer God tegen je hebt?
Er is toch vrijheid van godsdienst?
Heb er nog nooit problemen mee gehad om te slagen ..
leuke vrouw, leuke kinderen, leuk werk, leuke vrienden, genoeg comfort, actief in allerlei organisaties, genoeg levenscomfort , mentaal evenwichtig ... en dat allemaal zonder god ...
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste
Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)
Sapere aude!
In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.
Gebruikersavatar
jHenosch
Berichten: 65
Lid geworden op: za nov 11, 2006 12:43 am
Locatie: Al Kuds
Contacteer:

Bericht door jHenosch »

Mohammed was in ieder geval de antichrist,

nl diegeen die wel in Jezus gelooft en de oude joodse indjiel, de bijbel, hoewel vervangen door de Koran, maar niet dat hij God met ons was, Immanuel..
Laatst gewijzigd door jHenosch op zo dec 10, 2006 11:16 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
BFA
Berichten: 11583
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Michelangelo en Dante beschrijven Mohammed als ' de valse profeet'
Islam heeft niet, zoals de goedpraters beweren, mee aan de basis van de Westerse verlivhting gestaan. Deze verlichting is er egekomen door de verwerping van Islam als 'Valse leer'.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Menneke
Berichten: 313
Lid geworden op: vr nov 17, 2006 6:36 pm
Locatie: Utrecht

Bericht door Menneke »

Sjeng schreef:
En velen zullen hun losbandigheden navolgen” (2 Petrus 2:1).
:arrow: oude vrouwtjes huwen om het geldelijk gewin (materialisme)
Je vergeet een ding de man moet de familie onderhouden. Er is nergens geschreven hoe hij aan het geld moet komen. :roll:
Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: za dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Bericht door fucmoh »

Allang weerlegd. Mohammed is gewoon een valse profeet.
Menneke
Berichten: 313
Lid geworden op: vr nov 17, 2006 6:36 pm
Locatie: Utrecht

Bericht door Menneke »

fucmoh schreef: Allang weerlegd. Mohammed is gewoon een valse profeet.
Ik dacht dat iedereen op dit forum dat al lang wist.
Wat hebben die mensen die dit nog niet weten al die tijd gedaan?
Als het geen vieze boekjes zijn die ze hebben gelezen in die tijd, zijn het zeker de verkeerde boekjes geweest.
Laatst gewijzigd door Menneke op wo dec 20, 2006 6:06 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Loubna19
Berichten: 1
Lid geworden op: wo dec 20, 2006 9:43 am
Locatie: Belgium

Bericht door Loubna19 »

kzen een nieuwe lid van jullie heummm site. wat hier allemaal besproken wordt over de islam is gewoon grappig. precies dat jullie elkaar willen blijven overtuigen dat jullie gelijk hebben en dat islam niet juist is. weet je wanneer je elkaar eindelijk overtuigt hebt laat mij dan iets weten.

ALLAH U AKBAR

en nog iets ik zag een topic over de koran over of het perfect is, wel ik kan je zeggen het is bewezen dat geen mens de koran kan hebben samengesteld

Islam is de meest groeiende geloof in de wereld, en ze zullen blijven groeien, en alles wat in de koran staat komt uit.
Weten jullie dat in de tijd van Mohammed vrede zij met hem de moslims al wisten dat de aarde rond was
wat ze hier maar veellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeee later hebben ontdekt
en hoe wisten ze dat? door de koran
ik weet dat jullie elkaars geweten willen laten sussen, maar jullie zullen het wel zien wanneer jullie onder de grond liggen en de engel des doods naar jullie komt.
er zijn zoveel bewijzen van de islam dat HET geloof is.
Ah ja en dan zag ik hier ook iets over de vrouwen van onderdrukking en slaan. de islam is het eerste en enige geloof dat rechten aan de vrouwen gaven wat jullie niet kunnen zeggen, en dit is de laatste keer dat ik deze onzin ga lezen, hoe DOM mensen kunnen zijn.

A salaam ahlikom wa rahmatollah wa barakatoe
Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4146
Lid geworden op: ma jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contacteer:

Bericht door sprot »

Loubna19 schreef:kzen een nieuwe lid van jullie heummm site. wat hier allemaal besproken wordt over de islam is gewoon grappig. precies dat jullie elkaar willen blijven overtuigen dat jullie gelijk hebben en dat islam niet juist is. weet je wanneer je elkaar eindelijk overtuigt hebt laat mij dan iets weten.

ALLAH U AKBAR

en nog iets ik zag een topic over de koran over of het perfect is, wel ik kan je zeggen het is bewezen dat geen mens de koran kan hebben samengesteld

Islam is de meest groeiende geloof in de wereld, en ze zullen blijven groeien, en alles wat in de koran staat komt uit.
Weten jullie dat in de tijd van Mohammed vrede zij met hem de moslims al wisten dat de aarde rond was
wat ze hier maar veellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeee later hebben ontdekt
en hoe wisten ze dat? door de koran
ik weet dat jullie elkaars geweten willen laten sussen, maar jullie zullen het wel zien wanneer jullie onder de grond liggen en de engel des doods naar jullie komt.
er zijn zoveel bewijzen van de islam dat HET geloof is.
Ah ja en dan zag ik hier ook iets over de vrouwen van onderdrukking en slaan. de islam is het eerste en enige geloof dat rechten aan de vrouwen gaven wat jullie niet kunnen zeggen, en dit is de laatste keer dat ik deze onzin ga lezen, hoe DOM mensen kunnen zijn.

A salaam ahlikom wa rahmatollah wa barakatoe
Woehaa ..... allez, we kunnen opnieuw beginnen !!
Alsje ons wilt overtuigen zul je met sterkere argumenten moeten komen .... nu lees ik alle simpele clichés !! :lol: :lol:
FLauwe god die zo lang wacht om mi jte straffen tot ik dood ben ... moest hij ballen aan zijn lijf hebben straft hij mij onmiddellijk ... :reaper:

Voorts baseren wij ons op de feiten niet op allerlei halve kwakkels zoals je hier boven vermeldt ! Snappie ?

En terwijl je er toch bent, antwoordt dan eens hier op ....
http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... =voordelen
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste
Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)
Sapere aude!
In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.
Polleke
Berichten: 3234
Lid geworden op: ma sep 04, 2006 3:07 pm
Locatie: Amsterdam

Bericht door Polleke »

en nog iets ik zag een topic over de koran over of het perfect is, wel ik kan je zeggen het is bewezen dat geen mens de koran kan hebben samengesteld
O, wie heeft de codificatie dan gedaan? Codificatie = samenstellen,
Onder de derde kalief, Oethman (644-656), begon het proces van officiële codificatie van de verzamelde teksten. Oethman stelde een commissie samen die een officiële uitgave van de openbaring - de Koran - moest voorbereiden. Deze commissie nam als uitgangspunt het werk van Zaid ibn Thabit en bevroeg voor de 'juiste' volgorde diverse moslims van het eerste uur. In 651 werd aldus de eerste officiële Koran vastgelegd, maar eeuwen later bestonden er nog steeds alternatieve teksten, ondanks alle pogingen van de kaliefen om deze teksten uit de roulatie te nemen.
Zelfs nu bestaan er twee versies van de koran, de oosterse en de Basraanse, verschillend qua nummering (van de soera's).

In de jaren zeventig werd in Jemen een Koran (uit de 8ste eeuw) gevonden waar de teksten nog met de hand waren veranderd.

De koran zegt dat de aarde werd uitgespreid. Noem mij één Islamitische 'wetenschapper' uit de tijd van het kalifaat die zergt dat de aarde rond is, met bronvermelding graag. Dan kun je niet, want die zijn er niet.
Ah ja en dan zag ik hier ook iets over de vrouwen van onderdrukking en slaan. de islam is het eerste en enige geloof dat rechten aan de vrouwen gaven wat jullie niet kunnen zeggen, en dit is de laatste keer dat ik deze onzin ga lezen, hoe DOM mensen kunnen zijn.
Lulkoek. De sharia is niks anders dan een voortzetting van het Oost-Romeins staatsrecht.

Domme mensen spreken, ventileren onwetendheid.
Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: wo feb 01, 2006 10:14 am

Bericht door Linda Danvers »

In de jaren zeventig werd in Jemen een Koran (uit de 8ste eeuw) gevonden waar de teksten nog met de hand waren veranderd.
Voor meer informatie:
http://www.derafsh-kaviyani.com/english/quran1.html
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

Loubna19 schreef:kzen een nieuwe lid van jullie heummm site. wat hier allemaal besproken wordt over de islam is gewoon grappig. precies dat jullie elkaar willen blijven overtuigen dat jullie gelijk hebben en dat islam niet juist is. weet je wanneer je elkaar eindelijk overtuigt hebt laat mij dan iets weten.

ALLAH U AKBAR

en nog iets ik zag een topic over de koran over of het perfect is, wel ik kan je zeggen het is bewezen dat geen mens de koran kan hebben samengesteld

Islam is de meest groeiende geloof in de wereld, en ze zullen blijven groeien, en alles wat in de koran staat komt uit.
Weten jullie dat in de tijd van Mohammed vrede zij met hem de moslims al wisten dat de aarde rond was
wat ze hier maar veellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeee later hebben ontdekt
en hoe wisten ze dat? door de koran
ik weet dat jullie elkaars geweten willen laten sussen, maar jullie zullen het wel zien wanneer jullie onder de grond liggen en de engel des doods naar jullie komt.
er zijn zoveel bewijzen van de islam dat HET geloof is.
Ah ja en dan zag ik hier ook iets over de vrouwen van onderdrukking en slaan. de islam is het eerste en enige geloof dat rechten aan de vrouwen gaven wat jullie niet kunnen zeggen, en dit is de laatste keer dat ik deze onzin ga lezen, hoe DOM mensen kunnen zijn.

A salaam ahlikom wa rahmatollah wa barakatoe
Wow, als ik zie in hoeveel leugens en fabels je gelooft en kunt reproducren in enkele zinnen, ben ik blij dat ik geen moslim ben.

Zijn moslims nog in staat om kritisch te denken? Is het daarom misschien dat ze geen stap meer vooruit zijn gegaan de laatste paar honderd jaar?

Loubna, je weet heel goed dat je geen bewijzen hebt. Als je deze site goed doorleest, vind je meer dan genoeg aanwijzingen van het tegendeel.

Toch nog effe samenvatten:
1. De koran is perfect door een mens gemaakt, net als de Gioconda menselijk is.
2. De koran zegt niet dat de aarde rond is, maar suggereert eerder dat ze plat is.
3. De engel des doods is een fabeltje om jou braaf, bang en schaamtevol te houden. Trouwens, met de hel dreigen is niet ethisch.
4. En vrouwen zijn maar de helft waard van mannen in de koran. Misschien was dat een verbetering in 700, maar nu is het een achteruitgang. Behalve dan misschien in perfecte moslimstaten als Afghanistan en Soedan.

mvg,
Ketter
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

Linda Danvers schreef:
In de jaren zeventig werd in Jemen een Koran (uit de 8ste eeuw) gevonden waar de teksten nog met de hand waren veranderd.
Voor meer informatie:
http://www.derafsh-kaviyani.com/english/quran1.html
Heel interessant. Wat is dat eigenlijk voor een site?
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Menneke
Berichten: 313
Lid geworden op: vr nov 17, 2006 6:36 pm
Locatie: Utrecht

Bericht door Menneke »

Loubna19 schreef:kzen een nieuwe lid van jullie heummm site. wat hier allemaal besproken wordt over de islam is gewoon grappig. precies dat jullie elkaar willen blijven overtuigen dat jullie gelijk hebben en dat islam niet juist is. weet je wanneer je elkaar eindelijk overtuigt hebt laat mij dan iets weten.

ALLAH U AKBAR

en nog iets ik zag een topic over de koran over of het perfect is, wel ik kan je zeggen het is bewezen dat geen mens de koran kan hebben samengesteld

Islam is de meest groeiende geloof in de wereld, en ze zullen blijven groeien, en alles wat in de koran staat komt uit.
Weten jullie dat in de tijd van Mohammed vrede zij met hem de moslims al wisten dat de aarde rond was
wat ze hier maar veellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeee later hebben ontdekt
en hoe wisten ze dat? door de koran
ik weet dat jullie elkaars geweten willen laten sussen, maar jullie zullen het wel zien wanneer jullie onder de grond liggen en de engel des doods naar jullie komt.
er zijn zoveel bewijzen van de islam dat HET geloof is.
Ah ja en dan zag ik hier ook iets over de vrouwen van onderdrukking en slaan. de islam is het eerste en enige geloof dat rechten aan de vrouwen gaven wat jullie niet kunnen zeggen, en dit is de laatste keer dat ik deze onzin ga lezen, hoe DOM mensen kunnen zijn.

A salaam ahlikom wa rahmatollah wa barakatoe
Het is handig als je hier Nederlands praat want die buitenlandse woorden zijn voor jouw misschien prachtig, maar voor ons onleesbaar.
Verder zou ik graag weten welk bewijs er is dat de koran niet door mensen kan zijn geschreven. Want jij kunt wel leuk vertellen, maar jouw woorden alleen zijn geen bewijs. Net zo min als woorden uit een boek gebruikt kunnen worden als bewijs dat die woorden waar zijn. Daarvoor gebruik je onafhankelijke bronnen buiten dat boek.

Maar ik kan je een geheimpje vertellen. Het hele boek is door een stel machtswellustelingen in elkaar gezet, die de simpele burger niet alleen zijn geld afhandig wilde maken, maar volledig wilde knechten. Het is aardig gelukt in het verleden. En nu de imams en ajatollas zien dat het volk zo slim is geworden, dat ze dit boek, en zeker een aantal pasages ter discussie stellen, willen ze weer terug naar vroegen. Radicaliseren, en opnieuw de mensen drijven naar de aremoede. Veel plezier met jouw sprookjesboek, maar probeer het je eigen vrienden in hun achterste te stoppen. Ik kan het niet pruimen die zooi.
BFA
Berichten: 11583
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Islam is de meest groeiende geloof in de wereld, en ze zullen blijven groeien,
Baarmoederpolitiek.
Alle gronden van Islam zitten al in de problemen door deze baarmoederpolitiek.
Vanaf het ogenblik dat wij jullie produkt niet meer laten exporteren, wat voor een effect gaat jullie snelle groei dan hebben denk je?
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Gebruikersavatar
pd7835
Berichten: 1637
Lid geworden op: di mar 01, 2005 10:35 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door pd7835 »

Loubna19 schreef:kzen een nieuwe lid van jullie heummm site. wat hier allemaal besproken wordt over de islam is gewoon grappig. precies dat jullie elkaar willen blijven overtuigen dat jullie gelijk hebben en dat islam niet juist is. weet je wanneer je elkaar eindelijk overtuigt hebt laat mij dan iets weten.

ALLAH U AKBAR

en nog iets ik zag een topic over de koran over of het perfect is, wel ik kan je zeggen het is bewezen dat geen mens de koran kan hebben samengesteld

Islam is de meest groeiende geloof in de wereld, en ze zullen blijven groeien, en alles wat in de koran staat komt uit.
Weten jullie dat in de tijd van Mohammed vrede zij met hem de moslims al wisten dat de aarde rond was
wat ze hier maar veellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeee later hebben ontdekt
en hoe wisten ze dat? door de koran
ik weet dat jullie elkaars geweten willen laten sussen, maar jullie zullen het wel zien wanneer jullie onder de grond liggen en de engel des doods naar jullie komt.
er zijn zoveel bewijzen van de islam dat HET geloof is.
Ah ja en dan zag ik hier ook iets over de vrouwen van onderdrukking en slaan. de islam is het eerste en enige geloof dat rechten aan de vrouwen gaven wat jullie niet kunnen zeggen, en dit is de laatste keer dat ik deze onzin ga lezen, hoe DOM mensen kunnen zijn.

A salaam ahlikom wa rahmatollah wa barakatoe
Amai nog een fundi. En Loubna zit dan nog in Belgie. We hebben weer geluk. Koning Albert (de laatste) en de multiculpocos zullen weer blij zijn met zulk een 'verrijking'
Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4146
Lid geworden op: ma jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contacteer:

Bericht door sprot »

BFA schreef:
Islam is de meest groeiende geloof in de wereld, en ze zullen blijven groeien,
Baarmoederpolitiek.
Alle gronden van Islam zitten al in de problemen door deze baarmoederpolitiek.
Vanaf het ogenblik dat wij jullie produkt niet meer laten exporteren, wat voor een effect gaat jullie snelle groei dan hebben denk je?
Wat doen ratten bij overbevolking ?
Als je dagelijks het nieuws bekijkt zitten ze blijkbaar al in deze fase ....
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste
Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)
Sapere aude!
In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.
Menneke
Berichten: 313
Lid geworden op: vr nov 17, 2006 6:36 pm
Locatie: Utrecht

Bericht door Menneke »

sprot schreef:Wat doen ratten bij overbevolking ?
Als je dagelijks het nieuws bekijkt zitten ze blijkbaar al in deze fase ....
Zo had ik het nog niet bekeken, maar je hebt gelijk. Wij kunnen als mens dan wel denken, maar gedragen ons nog steeds als dieren. Hoewel het lijkt dat de westerse wereld daar bovenuit aan het groeien is. Zouden de mensen daar dan toch al wat verder zijn?
Plaats reactie