Mohammed een valse profeet?

Is Mohammed het zegel der profeten? Of gewoon één der velen? Debatteer over zijn leven, visies, psychologie, sucessen en mislukkingen. Kun je hem met Jezus vergelijken?
Serdar
Berichten: 1120
Lid geworden op: wo jan 22, 2003 7:34 pm

Bericht door Serdar »

De profeet Mohammed verkondigd door Mozes, Habakuk, Jesaja, Jeremia, David, Salomo, Daniël, Zefanja en Jezus:

Genesis (12:3)
Deuteronomium hoofdstuk 18 (18-20)
Deuteronomium (33:2)
Habakuk hoofdstuk 3 (3-7)
Jesaja hoofdstuk 8 (13-17)
Jesaja hoofdstuk 9 (1-6)
Jesaja (11:12)
Jesaja hoofdstuk 21 (13-17)
Jesaja (28:11)
Jesaja (29:12)
Jesaja hoofdstuk 43 (19-22)
Jesaja hoofdstuk 56 (7-8]
Jesaja (60:7)
Jesaja (62:2)
Jeremia hoofdstuk 5 (15-17)
Psalmen hoofdstuk 72 (2-17)
Psalmen hoofdstuk 118 (22-23)
Hooglied hoofdstuk 1 (5-6)
Hooglied hoofdstuk 5 (10-16)
Daniël hoofdstuk 2 (31-35)
Zefanja hoofdstuk 3 (8-9)
Evangelie van Johannes hoofdstuk 1 (19-21)
Evangelie van Johannes (14:16)
Evangelie van Johannes hoofdstuk 16 (7-14)
Evangelie van Mattheüs hoofdstuk 21 (42-44)
Evangelie van Mattheüs hoofdstuk 23 (38-39)


Fijne avond verder.
Laatst gewijzigd door Message op za dec 15, 2007 12:18 am, 7 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85185
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Wat wil je hiermee zeggen Message?
Dat Mohammed in deze verzen genoemd wordt?

En jij ook een goede morgen.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
Freya
Berichten: 1229
Lid geworden op: wo apr 25, 2007 2:57 pm

Bericht door Freya »

Dat is dezelfde message van islamonline, die keer op keer door o.a. Gerard en Waarnemer hierover ter zake kundig wordt beantwoordt. En ook zeer beleefd. Dat is blijkbaar te veel voor Message, want kijk maar eens naar zijn berichten op de topic, waar ik hiervoor al een link heb gegeven. Als men zijn mening niet deelt, is hij snel met het uitdelen van beledigingen, in tegenstelling tot Gerard en Waarnemer.

Message kan het blijkbaar niet verkroppen, dat zijn waarheid niet de absolute waarheid is.
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7919
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

Maroc_21 schreef:De Profeet Mohammed (vzmh) in de Bijbel

Zeg: “Als jullie Allah liefhebben, volgt mij dan en Allah zal jullie liefhebben en jullie zonden vergeven" (Koran3:31)
Hahaha! ’Allah’ vergaf Adam, zijn eerste profeet, zijn zonden. En wat deed ’allah’ vervolgens? Adam kon de pot op! Hij moest sterven net zoals iedere moslim, christen en ongelovige.

Misschien vergeeft die stenen klomp, de maangod ’allah’ wel helemaal geen zonden, gelet op de ellende en armoede en het niet weten van de allahtone islamaanhanger in de wereld. De ’ongelovige’ heeft het tenminste nog tot iets gebracht in zijn leven. Hij heeft de beschaving als christen en ’ongelovige’ op een ongelooflijk hoog welvaartspeil gebracht, getuige de vele moslims die naar deze beschaving zijn uitgeweken om hun zakken te vullen. What else? Met dank aan die stenen maangod ’allah’? Tuurlijk niet! Met dank aan het christelijke ’ongelovige’ Westen!
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

Message schreef:Ah ah, onze afgodendienaars zijn weer bezig met hun anti-Islam tochten.

Waarom Mohammed oorlog voerde? :lol:

Lees Jesaja 42 (1-17) eens, wat de profeet uit de Bijbel over Arabië zegt:

Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Denwelken Mijn ziel een welbehagen heeft! Ik heb Mijn geest op Hem gegeven; Hij zal het recht den heidenen voortbrengen.
Hij zal niet schreeuwen, noch Zijn stem verheffen, noch Zijn stem op de straat horen laten.
Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen; met waarheid zal Hij het recht voortbrengen.
Hij zal niet verdonkerd worden, en Hij zal niet verbroken worden, totdat Hij het recht op aarde zal hebben besteld; en de eilanden zullen naar Zijn leer wachten.
Alzo zegt God, de HEERE, Die de hemelen geschapen, en dezelve uitgebreid heeft, Die de aarde uitgespannen heeft, en wat daaruit voortkomt; Die den volke, dat daarop is, den adem geeft, en den geest dengenen, die daarop wandelen:
Ik, de HEERE, heb u geroepen in gerechtigheid, en Ik zal u bij uw hand grijpen; en Ik zal u behoeden, en Ik zal u geven tot een Verbond des volks, tot een Licht der heidenen.
Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis, die in duisternis zitten.
Ik ben de HEERE, dat is Mijn Naam; en Mijn eer zal Ik geen anderen geven, noch Mijn lof den gesneden beelden.
Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig Ik; eer dat zij uitspruiten, doe Ik ulieden die horen.
Zingt den HEERE een nieuw lied, Zijn lof van het einde der aarde; gij, die ter zee vaart, en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners.
Laat de woestijn en haar steden de stem verheffen, met de dorpen, die Kedar bewoont; laat hen juichen, die in de rotsstenen wonen, en van den top der bergen af schreeuwen.
Laat ze den HEERE de eer geven, en Zijn lof in de eilanden verkondigen.
De HEERE zal uittrekken als een held; Hij zal den ijver opwekken als een krijgsman; Hij zal juichen, ja, Hij zal een groot getier maken; Hij zal Zijn vijanden overweldigen.
Ik heb van ouds gezwegen, Ik heb Mij stil gehouden en Mij ingehouden; Ik zal uitschreeuwen, als een, die baart, Ik zal ze verwoesten, en te zamen opslokken.
Ik zal bergen en heuvelen woest maken, en al hun gras zal Ik doen verdorren; en Ik zal de rivieren tot eilanden maken, en de poelen uitdrogen.
En Ik zal de blinden leiden door den weg, dien zij niet geweten hebben, Ik zal ze doen treden door de paden, die zij niet geweten hebben; Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken, en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen, en Ik zal hen niet verlaten.
Maar die zich op gesneden beelden verlaten, die tot de gegoten beelden zeggen: Gij zijt onze goden; die zullen achterwaarts keren, en met schaamte beschaamd worden.
En waar lees ik ergens: Mohammed??????????

Ga eerst maar eens een cursus volgen: Begrijpend lezen

Oh ja, jij ook welkom namens een "afgodendienaar".
Wat trouwens ook verkeerd is want ik ben atheist!!!!
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!
Serdar
Berichten: 1120
Lid geworden op: wo jan 22, 2003 7:34 pm

Bericht door Serdar »

Salaam alaikoem,

1) God belooft het Arabische volk; Genesis 17:20, Genesis 21:18

2) Een profeet zoals Mozes buiten Israël; Deuteronomium 18:18 (lees ook Deuteronomium 34:10)

3) Hij zal uit het woestijn van Arabië komen; Deuteronomium 33:2, Jesaja 42:11, Habakuk 3:3

4) Hij zal ongeletterd zijn; Jesaja 29:12

5) Hij zal een krijgsman zijn; Jesaja 42:13

6) Hij zal oorlog voeren tegen de heidenen en zal de zwakken verlossen; Haggai 2:8, Jesaja 21:15, Jesaja 42:13, Psalmen 72:4, Psalmen 72:14

7) Hij zal zijn vijanden overwinnen; Habakuk 3:6, Psalmen 72:9, Jesaja 42:13, Jesaja 42:17

8] Hij zal met tienduizenden volgelingen komen; Deuteronomium 33:2, Hooglied 5:10

9) Hij zal komen met een Wet; Deuteronomium 33:2, Jesaja 8:16

10) Hij zal komen met een boodschap voor de gehele mensheid; Jesaja 42:4, Jesaja 42:6, Jesaja 56:7

11) Hij zal aan de heidenen Gods Woord en een nieuwe beschaving brengen; Jesaja 42:16

12) Hij zal alle Arabieren verzamelen bij het heilige Huis van God; Jesaja 60:7, Zefanja 3:8-9

13) Hij zal koning worden; Jesaja 9:5, Mattheüs 21:43

14) Zijn boodschap zal vrede (Islaam) en rechtvaardigheid zijn; Jesaja 9:5, Jesaja 42:1-3, Haggai 2:10, Psalmen 72:7

15) God zal Zijn volgelingen met een nieuwe naam benoemen; Jesaja 62:2

16) Zijn naam zal van kind tot kind gegeven worden; Psalmen 72:17

17) Hij zal de laatste boodschapper Gods zijn; Jesaja 8:16, Haggai 2:10, Johannes 16:13, Johannes 1:20-21

18] God zal zijn volgelingen niet verlaten; Jesaja 42:16

Wasalaam.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85185
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Salaam alaikoem Message.

Kan je ons uitleggen waarom je deze teksten geplaatst hebt?

Wasalaam, en vriendelijke groet.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Ruth
Berichten: 1232
Lid geworden op: vr apr 06, 2007 8:14 pm

Bericht door Ruth »

ja en?? wat is je punt? Wat wil je bewijzen met deze teksten....
Ik heb verschillende teksten opgezocht. Ze wijzen in de verste verten niet naar Mohammed, de enige waar naar verwezen wordt is de Verlosser en zoon van God, Jezus Christus.
Als je denkt dat je te klein bent om invloed te hebben, dan heb je waarschijnlijk nog nooit de nacht doorgebracht met een mug op je kamer.

Wie vecht kan verliezen, wie niet vecht is al verloren.

EDL
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7919
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

Message schreef:Salaam alaikoem,
Hij zal ongeletterd zijn; Jesaja 29:12
Ik weet niet wat deze rimboe mohammedaan nou van plan is om welke onduidelijke boodschap aan ons over te brengen. We weten allemaal dat het verstand van de gemiddelde mohammedaan niet verder rijkt dan de waanzin van de korangekte.

Waar gaat Jesaja 29:12 over? Vanzelfsprekend over de joden en niet over een of andere arabische mafketel. Zoals het hele Oude Testament over de joden en zijn geschiedenis gaat. Jesaja was een profeet die constant opbokste tegen de afvalligheid van de joden. Hij waarschuwde onophoudelijk dat god zich zou afkeren van hen. Dat gebeurde dan ook met de wijzers van de klok. De joden luisterden, de joden luisterden niet. De joden luisterden, de joden luisterden niet. En god huppelde maar achter die joden aan. Dat zo’n god daar nou nooit eens moe van wordt . . . Had hij niet beter direct Jezus kunnen ophangen toen Adam en Eva in de fout waren gegaan?

Nu ik de bijbel ken vind ik het een grotendeels stomvervelend boek. Het hangt ook af van je kritische geest. Ben je apathisch en vóór geprojecteerd, dan slik je al die flauwekul automatisch. Je snapt er weinig van. Maar gelukkig is er dan de Wachttoren die alles weer op de rails van de Wachttoren zet.

Maar goed, Jesaja praat als Brugman tegen de joden. Hij had wat mij betreft ook tegen de eerste de beste muur aan kunnen lullen. Het zou hetzelfde effect sorteren. Terug naar Jesaja 29:12 waarmee onze mohammedaan wil suggereren dat dit vers op onze notoire arabische keurslager slaat. Alleen een nurt die totaal geen verstand heeft van gods boeken zal zoiets beweren. Maar oordeelt u zelf, als u verder interesse mocht tonen in dit onderwerp. Voor alle duidelijkheid begin ik wat eerder in het hoofdstuk van Jesaja waarin Jesaja met donder en bliksem dreigt van Jehovah, de god van de joden en dus automatisch van de latere woestijn arabieren, precies dat soort dingen die abstracter terug te vinden zijn in de imitatie bijbel met een sterk ingekrompen versie in het arabisch: de koran.

JESAJA 29 vanaf vers 1. - ’Wee Ariël, Ariël, de stad waar David zich legerde! Voegt jaar bij jaar, laat de feesten hun kringloop volbrengen. (2) En ik moet Ariël benauwen, en er moet getreur en jammerklacht blijken te zijn, en ze moet mij worden als de altaarhaard van God. (3) En ik moet mij aan alle kanten tegen u legeren, en ik moet het beleg voor u slaan met een palissade, en belegeringswerken tegen u oprichten. (4) En gij moet neergehaald worden, zodat gij als het ware vanuit de aarde zult spreken, en als uit het stof zal uw woord gedempt klinken. En als een geestenmedium moet uw stem worden, ja, uit de aarde en uit het stof zal uw eigen woord piepen (5) En de menigte van hen die u vreemd zijn, moet net als fijn stof worden, en de menigte der tirannen, net als het kaf dat wegstuift. En het moet in een ogenblik, plotseling, geschieden. (6) Van de zijde van Jehovah der legerscharen zal er aandacht aan u worden geschonken met donder en met aardbeving en met een groot geluid, stormwind en orkaan, en de vlam van een verslindend vuur.

Verder naar vers 11 en 12.

(11) - En voor ulieden wordt het visioen van alles gelijk de woorden van het boek dat is verzegeld, dat men geeft aan iemand die de schrift kent en zegt: ”Lees dit alstublieft voor,” en hij moet zeggen: ”Dat kan ik niet, want het is verzegeld.” (12) En het boek moet gegeven worden aan iemand die geen schrift kent, terwijl iemand zegt: ”Lees dit alstublieft voor,” en hij moet zeggen: ”Ik ken in het geheel geen schrift.”

Springen we over naar vers 18 dat verder vervolgt met:

(18 ) - En op die dag zullen de doven stellig de woorden van het boek horen, en uit het donker en uit de duisternis zullen zelfs de ogen der blinden zien. (19) En de zachtmoedigen zullen hun verheuging in Jehovah zelf stellig vermeerderen en zelfs de armen van de mensheid zullen blij zijn in de Heilige Israëls zelf. (20) Want de tiran moet aan zijn eind komen en met de snoever moet het gedaan zijn, en allen die er voortdurend op uit zijn kwaad te doen, moeten worden afgesneden.

Tot zover! Ik heb andere teksten gecontroleerd, maar die slaan helemaal als een tang op een varken.
Wasalaam.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Kritisch over Mohammed

Bericht door naar boven »

Een artikel van Prof. dr. Pieter W. van der Horst is bijbelwetenschapper en judaïst, die ook bekend is van deze censuuraffaire.

Jammer van de disclaimer (blauw)..

Kritisch over Mohammed
Pieter W. van der Horst

Het duurde lang voordat er onder christenen een theologisch debat op gang kwam over de islam, de nieuwe religie die het Midden-Oosten vanaf de zevende eeuw stormenderhand veroverde. Pieter W. van der Horst bestudeerde het alleroudste christelijke document dat polemiseert met de islam, geschreven door Johannes van Damascus. „Hij drong direct door tot de kern van de zaak. Maar wel een kern die tot de dag van vandaag onbespreekbaar blijft.”

Hoewel volgens de islamitische overlevering de profeet Mohammed (569-632 na Chr.) al tijdens zijn leven met aanhangers roofovervallen pleegde op handelskaravanen die door Arabië trokken, vonden de grote veroveringsoorlogen toch pas na zijn dood plaats. De kolonisatie van het Midden-Oosten door Arabisch-islamitische legers in de decennia na 632 zou ingrijpende en blijvende gevolgen hebben voor het aldaar in die tijd dominante christendom. De overwegend christelijke, Byzantijnse cultuur in die streken kwam onder grote druk te staan.

Inmiddels is in onze eigen tijd door de recente radicalisering van de islam een groot deel van de christenen uit het Midden-Oosten verdreven. Maar hoe waren de vroegste christelijke reacties op de komst van de islam, in de eerste eeuw na de veroveringen?

Hoewel de meeste christenen diep ongelukkig waren met het nieuwe regime, kun je toch constateren dat sommige groeperingen aanvankelijk blij waren met de nieuwe heersers. Vooral de christenen wier denkbeelden afweken van de Byzantijnse orthodoxie, en ook Joden en Samaritanen die leden onder de onderdrukking en ontrechting van Byzantijnse zijde, hoopten op een betere behandeling dan ze gewend waren. Inderdaad mochten Joden, die van de christelijke overheid niet of nauwelijks toegang tot hun eigen heilige stad kregen, zich van de islamitische heersers weer in Jeruzalem vestigen – zij het met allerlei beperkingen. Veel Joden zagen de komst van de Arabische strijders als een bevrijding van het Byzantijnse juk. Ook niet-orthodoxe christenen waren aanvankelijk verheugd, omdat de islamieten hun onorthodoxe ideeën veel gemakkelijker tolereerden dan de Byzantijnse overheersers. Maar het gaat hier om uitzonderingen, en meestal was de vreugde van korte duur.

De grondtoon van de meeste reacties op de komst van de legers van Allah was er toch een van afschuw en woede. In de eeuw na de veroveringen kwam een stroom van joodse en christelijke apocalyptische literatuur op gang, waarin de islam werd gezien als de ’gruwel der verwoesting’ uit het bijbelboek Daniël en waarin de onderdrukte gelovigen werden getroost met de voorspelling dat het einde der tijden nu toch echt nabij was. God zou snel ingrijpen ten behoeve van zijn volk.

In de geschriften van christenen domineert heftige kritiek op islamitische strijders die slachtingen aanrichtten in kerken, kloosters platbrandden, kunstschatten stalen, kruisen kapotsloegen, iconen kapotschoten, krijgsgevangenen verkochten of tot slaaf maakten, Joden en christenen tot slavenarbeid dwongen. (Over dwangbekeringen lees je trouwens zelden.)

Een van de vroegste Joodse critici van de islam merkt rond 640 op: „Mohammed kan geen echte profeet zijn want echte profeten treden niet op met getrokken zwaard.” Ofwel: een echte profeet overtuigt door zijn boodschap, maar intimideert niet door dreiging met geweld. Rond 700 antwoordt een christelijke geleerde op de vraag van de islamitische heerser van Palestina, Abd al-Malik, wat hij van de religie der Arabieren vindt: „Het is een religie die zich alleen maar met het zwaard vestigt.” Ofwel: een religie die met geweld wordt opgedrongen kan nooit een werkelijk innerlijke overtuiging worden.

Niet toevallig staat in zowel de Joodse als de christelijke uitspraken ’het zwaard’ centraal. Het zijn de motieven van geweld, meedogenloosheid, roofzucht, en intimidatie die in deze eerste reacties de boventoon voeren – enkele opvallende uitzonderingen daargelaten.

Voor alle duidelijkheid zij hier benadrukt dat ik hier niet een beeld schilder van de islam, maar van de niet-islamitische reacties op de komst van de islam. Dat in zulke polemische reacties vaak wordt overdreven, staat buiten kijf.

Wel valt direct op dat het in deze polemiek gaat om elementen die ons maar al te bekend in de oren klinken. De radicale islam beroept zich immers heden ten dage voor haar idealen juist op die gewelddadige beginperiode van ’de zuivere islam’ (en ’islam’ betekent ’onderwerping’, submission). Dat zal, vrees ik, zo blijven zolang de islamitische gemeenschap de eigen heilige boeken en tradities niet onder kritiek mag en durft stellen – in tegenstelling tot jodendom en christendom waar dat wél kan.

De hierboven besproken reacties hebben het vooral over de uiterlijke omstandigheden, niet over de inhoudelijke boodschap van de islam. Een gedachtenwisseling over de theologie van de islam heeft verbazend lang op zich laten wachten. Dat heeft voor een deel te maken met het feit dat het enige tijd duurde voordat christenen in de gaten kregen dat het in de islam om méér ging dan alleen een christelijke ketterij. De islam toont immers waardering voor Jezus, voor zijn ouders Jozef en Maria, en daarnaast ook nog voor een reeks oudtestamentische figuren als Abraham, Mozes en David. Op het oog leek de islam een nieuwe variant van de bijbelse religie. Pas langzaam drong door dat de schijn hier bedroog.

Alles wat ’bijbels’ lijkt in de Koran staat in het licht van Mohammeds overtuiging dat Joden en christenen de Bijbel ingrijpend hebben vervalst: zo wilden zij verdoezelen dat de grote bijbelse gestalten in feite helemaal geen Joden (of christenen) waren maar moslims. Pas toen tot Joodse en christelijke kringen doordrong welke zware en ongeloofwaardige beschuldigingen hier aan hun adres werden geuit, gingen zij in de tegenaanval.

Het oudste christelijke geschrift dat polemiseert met de islam stamt uit circa 740. Auteur is de Byzantijnse geleerde Johannes van Damascus (circa 675-750).

Hij was de zoon van een Arabische christen, genaamd Sargun ibn-Mansur, die minister van financiën van de Omayyadische kalief in Damascus was. Na zijn studie in de Griekse filosofie en de artes liberales had Johannes verschillende publieke functies, onder meer als hoogste adviseur van de kalief. Hij kende de islam dus van nabij, sprak en las – naast Grieks – ook Arabisch.

Toen in de eerste decennia van de 8ste eeuw christenen gaandeweg uit alle bestuurlijke functies werden verjaagd, trok hij zich rond 720 terug in het klooster van de beroemde Sabas in de woestijn van Judea, zo’n twintig kilometer ten zuidoosten van Jeruzalem – een klooster dat nog steeds bestaat. Daar schreef hij zijn vele, invloedrijk geworden werken, waaronder ook een boek met een uitvoerige bestrijding van allerlei vormen van dwaalleer. Als laatste behandelt hij daar de islam, overigens zonder dat hij de term gebruikt; hij spreekt van de godsdienst der Saracenen of Ismaëlieten of Hagarenen (naar Abrahams zoon Ismaël, verwekt bij Hagar).

Johannes begint met de constatering dat Mohammed kennis had van het Oude en het Nieuwe Testament, ook nog onderricht had ontvangen van een ketterse (Ariaanse) monnik en met die kennis zijn eigen leer ontwierp. Sindsdien verkondigde hij overal dat God vanuit de hemel een (Heilige) Schrift naar hem had neergezonden. Hij predikt dat er slechts één God is, de Schepper van alle dingen, die noch verwekt is noch iets verwekt heeft (dus ook geen zoon).

Mohammed zegt dat Christus het Woord van God is en ook diens Geest, maar dan wél geschapen en een dienaar, en dat hij zonder zaad is verwekt uit Maria, de zuster van Mozes en Aäron (een merkwaardige en foute identificatie van Mirjam en Maria – Maria is de Griekse vorm van Mirjam). De Joden wilden hem kruisigen, maar toen ze hem hadden gegrepen, kruisigden ze slechts zijn schaduw (Jezus), want Christus zelf is nooit gekruisigd en ook niet gestorven. Toen Christus ten hemel gevaren was, vroeg God hem: „Jezus, heb jij gezegd: Ik ben de zoon van God en ik ben God?” Waarop Jezus antwoordde: „U weet dat ik dat niet gezegd heb en dat ik het niet beneden mijn waardigheid acht uw dienaar te zijn. Maar de overtreders hebben geschreven dat ik dat gezegd heb, en ze hebben over mij gelogen en zijn op een dwaalspoor.” En God antwoordde: „Ik weet dat jij dat niet gezegd hebt.”

Dit is een belangrijke passage. Met Mohammeds geloof dat God „de Schepper van alle dingen is die niet verwekt is” kon Johannes van harte instemmen – al zal hem de anti-nieuwtestamentische pointe van de toevoeging ’en die niets verwekt heeft’ niet ontgaan zijn. Johannes’ weergave van de islamitische opvatting dat Jezus, hoe verheven ook, een gewoon mens was en dat Gods Woord en Geest geschapen zijn, laat zien dat hij goed wist wat de theologische verschilpunten tussen het orthodoxe christendom en de ’ismaëlitische ketterij’ waren.

Ook zijn andere opmerkingen over Jezus komen overeen met wat in de Koran te vinden is. Johannes’ verwijzingen naar de Koran (bij hem ’Schrift’) bewijzen dat hij dat boek kende. De gedachte dat God zijn ’Schrift’ naar Mohammed had neergezonden kom je overal in de Koran tegen. Ook verwijzingen naar enkele soera’s getuigen van zijn kennis van de Koran; hij noemt de namen van een aantal: ’De vrouwen’, ’De kameel’, ’De tafel’, ’De koe’. En het is evident dat hij veel meer soera’s goed kende.

Maar hier zet ook direct Johannes’ kritiek in. Hij vraagt hoe het kan dat Mohammed enerzijds voorschrijft dat bij allerlei belangrijke zaken als huwelijkssluiting en koopcontracten altijd getuigen aanwezig moeten zijn, terwijl hij anderzijds zegt de tekst van de soera’s te hebben ontvangen in dromen of visioenen waarbij uiteraard geen enkele getuige aanwezig was. Hoe betrouwbaar, kortom, is zijn claim openbaringen van God ontvangen te hebben zonder dat iemand anders dat kan bevestigen?

Johannes contrasteert daarmee de wijze waarop Mozes Gods openbaring op de berg Sinaï ontving, waarbij het hele volk Israël aanwezig was als getuige. Die openbaring vond in alle openlijkheid plaats. Hij maant Mohammeds volgelingen een kritischer houding aan te nemen en te zeggen: „Bewijs eerst zelf maar eens met getuigen dat jij een profeet bent en dat je van God komt!” En hij voegt eraan toe: „Degene die jullie dat geschrift heeft gegeven kan jullie geen enkele garantie bieden want er is niet één getuige bekend. Immers, hij ontving het in zijn slaap.”

Of Johannes de intellectuele eerlijkheid zou hebben gehad om op dezelfde manier ook Jezus’ claim kritisch te bevragen dat hij bepaalde zaken in visionaire toestand heeft beleefd en geleerd (zie bijvoorbeeld Lucas 10:18 en Matteüs 4:1-11) mag betwijfeld worden. Ook had Numeri 12:6 (’Als er bij jullie een profeet van de Heer is, maak ik mij in visioenen aan hem bekend en spreek ik met hem in dromen’) hem aan het denken moeten zetten. Hier lijkt Johannes toch in zijn eigen voet te schieten.

Vervolgens gaat Johannes uitvoerig in op de islamitische beschuldiging dat christenen aan God een ’metgezel’ toewijzen, Jezus Christus, en daarmee het monotheïsme opgeven. Hij beroept zich op de bijbelse profeten die zijns inziens al hadden gezegd dat God zijn zoon zou zenden en verweert zich tegen de islamitische kritiek die stelt dat zulke passages in de Bijbel latere vervalsingen zijn, bedoeld om de mensen op een dwaalspoor te zetten.

Belangrijker is zijn betoog dat als Mohammed zegt dat Christus Gods Woord en Geest is, dat ook diens goddelijkheid impliceert. „Want Woord en Geest zijn onscheidbaar van degene in wie zij zijn. Als hij dus in God is als diens Woord, dan is hij uiteraard ook zelf God.” De islamitische leer is dus volgens hem niet consequent op dit punt.

Een volgende punt van islamitische kritiek is dat het christendom aan afgoderij doet die zich uit in de verering van het kruis (waaraan Christus nooit gestorven was). Johannes’ korte respons is dat de pot hier de ketel verwijt dat hij zwart ziet, want de betuigingen van diepe eerbied die moslims jegens de Kaäba in Mekka tentoonspreiden, ontnemen hun het recht de christelijke verering van het kruis te laken. En venijnig voegt hij eraan toe dat op de Kaäba voor mensen met goede ogen nog steeds, zij het vaag, een afbeelding van het hoofd van de godin Afrodite te zien is, Dat herinnert aan het feit dat nog maar kort geleden de Saracenen zélf aan afgoderij deden (wat inderdaad door islamitische bronnen bevestigd wordt).

Dan bekritiseert Johannes de huwelijksethiek zoals die te vinden is in soera 4 (’De vrouwen’). Hij insinueert dat die deels is geïnspireerd door Mohammeds seksuele driften en illustreert dat met een verhaal dat ook in de Koran verteld wordt (soera 33:37), zij het in andere vorm. Het verhaal is dat Mohammed een vriend had genaamd Zaid. Die had een mooie vrouw op wie Mohammed verliefd werd. Toen ze eens bij elkaar zaten, zei Mohammed tegen hem: „God heeft mij opgedragen jou te zeggen dat jij van je vrouw moet scheiden.” De vriend scheidde van haar. Enkele dagen later zei hij: „God heeft mij bevolen dat ik haar zelf moet nemen.” Na haar genomen te hebben en echtbreuk met haar te hebben gepleegd, aldus Johannes, maakte hij de volgende wet: ’Een man die dat wil mag van zijn vrouw scheiden. Maar als hij na de scheiding naar haar terug wil, moet eerst iemand anders met haar trouwen. Want hij mag haar niet terugnemen als ze niet eerst met iemand anders getrouwd is geweest.’

De wijze waarop Johannes dit verhaal vertelt impliceert opnieuw dat Mohammeds openbaringen vooral werden ingegeven door uiterst dubieuze vormen van eigenbelang.

Ten slotte gaat Johannes uitvoerig in op het koranverhaal over de kameel (soera 26:141-159). Hij vertelt dat er een van God gezonden kameel was die een hele rivier placht leeg te drinken en daardoor niet meer tussen twee bergen door kon lopen omdat er niet genoeg ruimte voor haar was. Er woonde daar een stam die de ene dag het water van de rivier placht te drinken, terwijl de volgende dag de kameel dat deed. Wanneer zij het water dronk, voedde zij het volk door het melk te geven in plaats van water.

Op een dag doodden slechteriken de kameel. Maar ze had nog een nakomeling, een klein kameeltje, dat tot God riep toen haar moeder vermoord was. En God nam haar tot zich. Johannes vraagt: „Waar kwam die kameel vandaan?” De moslims zeggen: „Van God.” En hij: „Was er een andere kameel aan haar gekoppeld?” Zij antwoorden: „Nee.” „Maar”, zo vraagt Johannes dan, „hoe komt zij dan aan een nakomeling? We zien dat jullie kameel zonder vader en moeder is, en nadat ze een nakomeling gebaard heeft, treft haar een ramp. Maar de vader van het kleintje is nergens te bekennen en de kleine kameel wordt ten hemel opgenomen. Waarom heeft jullie Profeet, tot wie volgens jullie God gesproken heeft, niet vernomen waar de kleine kameel graast en wie haar melken om haar melk te drinken? Is ook zij wellicht ooit, net als haar moeder, in de handen van booswichten gevallen en vermoord of is zij jullie voorgegaan naar het paradijs en zal van haar de rivier van melk komen waarover jullie praten? Want jullie beweren dat er drie rivieren stromen in jullie paradijs: een van water, een van wijn en een van melk. Als de kameel die jullie is voorgegaan buiten het paradijs is, dan is zij uiteraard omgekomen van honger en dorst, of anderen profiteren van haar melk, en dan is het ijdele praat van jullie profeet dat hij met God heeft gesproken want het mysterie van de kameel is hem niet geopenbaard.”

Deze satirische passage over de kameel en het paradijs mag in onze ogen misschien wat flauw lijken, Johannes’ tekst heeft duidelijk opnieuw als pointe dat Mohammeds openbaringsclaim onhoudbaar is.

Nu kun je natuurlijk stellen dat élke openbaringsclaim onterecht is, omdat die altijd een gewiekste manier is om macht naar je toe te trekken. Dat verwijt zou ook Johannes’ eigen geloofsovertuiging ten aanzien van het openbaringsgehalte van de Bijbel treffen. Maar dat doet in een historische beschouwing weinig ter zake.

Hier gaat het erom zicht te krijgen op de eerste theologische confrontatie van de islam met het christendom. En dat was precies de kwestie van de conflicterende openbaringsclaims. Wat dat betreft drong Johannes direct door tot de kern van de zaak, maar wel een kern die helaas tot op de dag van vandaag onbespreekbaar blijft.

Johannes’ kritische vragen naar de legitimiteit van Mohammeds openbaringsclaim zouden nu vermoedelijk beschouwd worden als beledigingen van de Profeet en leiden tot woedende reacties. Tegenwoordig kunnen – met een beroep op de plicht ’respect’ voor elkaar te hebben – zulke fundamentele vragen aan het adres van religies niet eens meer aan de orde komen.

Het ontbreken van zo’n fundamenteel debat is geen winst, maar verlies.

Prof. dr. Pieter W. van der Horst is bijbelwetenschapper en judaïst.
RTFM
Serdar
Berichten: 1120
Lid geworden op: wo jan 22, 2003 7:34 pm

Bericht door Serdar »

hans van de mortel schreef:
Message schreef:Salaam alaikoem,
Hij zal ongeletterd zijn; Jesaja 29:12
Ik weet niet wat deze rimboe mohammedaan nou van plan is om welke onduidelijke boodschap aan ons over te brengen. We weten allemaal dat het verstand van de gemiddelde mohammedaan niet verder rijkt dan de waanzin van de korangekte.

Waar gaat Jesaja 29:12 over? Vanzelfsprekend over de joden en niet over een of andere arabische mafketel. Zoals het hele Oude Testament over de joden en zijn geschiedenis gaat. Jesaja was een profeet die constant opbokste tegen de afvalligheid van de joden. Hij waarschuwde onophoudelijk dat god zich zou afkeren van hen. Dat gebeurde dan ook met de wijzers van de klok. De joden luisterden, de joden luisterden niet. De joden luisterden, de joden luisterden niet. En god huppelde maar achter die joden aan. Dat zo’n god daar nou nooit eens moe van wordt . . . Had hij niet beter direct Jezus kunnen ophangen toen Adam en Eva in de fout waren gegaan?

Nu ik de bijbel ken vind ik het een grotendeels stomvervelend boek. Het hangt ook af van je kritische geest. Ben je apathisch en vóór geprojecteerd, dan slik je al die flauwekul automatisch. Je snapt er weinig van. Maar gelukkig is er dan de Wachttoren die alles weer op de rails van de Wachttoren zet.

Maar goed, Jesaja praat als Brugman tegen de joden. Hij had wat mij betreft ook tegen de eerste de beste muur aan kunnen lullen. Het zou hetzelfde effect sorteren. Terug naar Jesaja 29:12 waarmee onze mohammedaan wil suggereren dat dit vers op onze notoire arabische keurslager slaat. Alleen een nurt die totaal geen verstand heeft van gods boeken zal zoiets beweren. Maar oordeelt u zelf, als u verder interesse mocht tonen in dit onderwerp. Voor alle duidelijkheid begin ik wat eerder in het hoofdstuk van Jesaja waarin Jesaja met donder en bliksem dreigt van Jehovah, de god van de joden en dus automatisch van de latere woestijn arabieren, precies dat soort dingen die abstracter terug te vinden zijn in de imitatie bijbel met een sterk ingekrompen versie in het arabisch: de koran.

JESAJA 29 vanaf vers 1. - ’Wee Ariël, Ariël, de stad waar David zich legerde! Voegt jaar bij jaar, laat de feesten hun kringloop volbrengen. (2) En ik moet Ariël benauwen, en er moet getreur en jammerklacht blijken te zijn, en ze moet mij worden als de altaarhaard van God. (3) En ik moet mij aan alle kanten tegen u legeren, en ik moet het beleg voor u slaan met een palissade, en belegeringswerken tegen u oprichten. (4) En gij moet neergehaald worden, zodat gij als het ware vanuit de aarde zult spreken, en als uit het stof zal uw woord gedempt klinken. En als een geestenmedium moet uw stem worden, ja, uit de aarde en uit het stof zal uw eigen woord piepen (5) En de menigte van hen die u vreemd zijn, moet net als fijn stof worden, en de menigte der tirannen, net als het kaf dat wegstuift. En het moet in een ogenblik, plotseling, geschieden. (6) Van de zijde van Jehovah der legerscharen zal er aandacht aan u worden geschonken met donder en met aardbeving en met een groot geluid, stormwind en orkaan, en de vlam van een verslindend vuur.

Verder naar vers 11 en 12.

(11) - En voor ulieden wordt het visioen van alles gelijk de woorden van het boek dat is verzegeld, dat men geeft aan iemand die de schrift kent en zegt: ”Lees dit alstublieft voor,” en hij moet zeggen: ”Dat kan ik niet, want het is verzegeld.” (12) En het boek moet gegeven worden aan iemand die geen schrift kent, terwijl iemand zegt: ”Lees dit alstublieft voor,” en hij moet zeggen: ”Ik ken in het geheel geen schrift.”

Springen we over naar vers 18 dat verder vervolgt met:

(18 ) - En op die dag zullen de doven stellig de woorden van het boek horen, en uit het donker en uit de duisternis zullen zelfs de ogen der blinden zien. (19) En de zachtmoedigen zullen hun verheuging in Jehovah zelf stellig vermeerderen en zelfs de armen van de mensheid zullen blij zijn in de Heilige Israëls zelf. (20) Want de tiran moet aan zijn eind komen en met de snoever moet het gedaan zijn, en allen die er voortdurend op uit zijn kwaad te doen, moeten worden afgesneden.

Tot zover! Ik heb andere teksten gecontroleerd, maar die slaan helemaal als een tang op een varken.
Wasalaam.
Het verstand van een "Westerse Hans" reikt inderdaad niet verder dan aan een houten paal opgehangen heidense afgod.
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7919
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Bericht door hans van de mortel »

Message schreef:Het verstand van een "Westerse Hans" reikt inderdaad niet verder dan aan een houten paal opgehangen heidense afgod.
Ik weet best wel dat ik nog veel moet leren in het leven en dat ik vaak genoeg de plank heb misgeslagen. Misschien juist daarom ben ik bereid te leren en naar andere te luisteren. Ik sta voor iedere discussie open. Graag zelfs.

Dat ik een ’Westerse Hans’ ben valt niet tegen te spreken. Maar ik verafschuw de Hollandse krentekakkerige mentaliteit van gastvrijheid. Geef mij maar de Cubaanse hartelijkheid en openheid. Maar ook de gastvrijheid van andere culturen zoals de Marokkaanse en Turkse stel ik boven de Nederlandse bekrompenheid. Maar zo gauw het op religie aankomt, dan is alle liefdevolle gastvrijheid ineens verdwenen. Niet bij Cubanen, die blijven dansen, zingen en blij zijn in het leven. Waarom dan wel bij islamaanhangers? Omdat de angst voor ’allah’ al direct om de hoek komt kijken. Daar moet toch een reden voor zijn, nietwaar? Religie is vooral bij islamitische culturen het spook van hun belemmerd en rudimentair denkvermogen. Zij vereren een agressieve boosaardige sadistische kampioen, uiterst bedreven in het beoefenen van de fascistische terreur zoals verwoord door een woestijnanalfabeet in zijn vastgelegde proza dat later koran werd genoemd.

Nu moet ik even raden. Wie bedoelt ’Message’ eigenlijk met een aan de paal gehangen heidense afgod? Zou hij daar misschien Jezus bij in gedachten hebben? Ten eerste was Jezus geen god, ook al beweren allerlei slecht opgevoede christenen dat. Ten tweede was hij niet heidens, maar een goedgelovige oprechte pure jood. Een echte geschikte knul voor dit forum. Hij zou zich hier zeker thuisvoelen, ben ik van overtuigd. Jammer en spijtig dat hij niet even voor één keer terug kan komen. Dan had hij met de billen bloot gemoeten om als overtuigd agnost weer terug te keren naar het primitieve jaar nul (?) (!).

Kunnen we ons dat voorstellen? Jezus hier op ons forum? Samen met analfabete Mohammedje? En wat te denken met ’allah’ als gast tezamen in ons panel met Ariel, Dutch, Manon, Monique, SDX, Katie en Scarlatti? Voelt u de kneep al zitten? Allah met zeven niet bepaald op hun mondje gevallen vrouwen? Voor mij staat de uitslag al vast. De haat van praktiserende moslims zal alleen maar groter worden in de wereld. Een regelrechte afgang van hun overheerlijke ’allah’ zal hun razernij in onwetendheid alleen maar doen toenemen. Hun enige houvast in tijden van onzekere dagen, geheel en al de grond in geboord door een ’dom’ gansenpanel zonder schaamhaarbedekking van zeven geestelijk hoog verheven vrouwen boven de 500.000.000 nietswaardige tweedehandse allahtone moslimvrouwen in de wereld.

Balkenende heeft hier ook zo over nagedacht liet hij mij in een vertrouwelijk schrijven weten: ”. . . . Maar meneer Van de Mortel, u denkt toch zeker niet dat ik mijn verantwoordelijkheid in de waagschaal wil stellen voor iets dat van te voren al vaststaat: dat met allahtone islamaanhangers niet valt te disccussiëren, die hebben ALTIJD gelijk. U weet dat óók. Zo dom bent u niet. Waarom blijft u dan onophoudelijk ageren op zo’n haatzaaiend forum als de FFI? Stop daarmee, het dient geen enkele zaak.”

Tot zover J.P. Balkenende. Zou hij niet weten dat ’Naar Boven’ een van ons is?
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
BFA
Berichten: 11583
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Hoewel de meeste christenen diep ongelukkig waren met het nieuwe regime, kun je toch constateren dat sommige groeperingen aanvankelijk blij waren met de nieuwe heersers.
DIt waren vooral de Iconoclasten.
Het Byzantijnse rijk was in conflict met Iconclasten en iconodoulen. De iconodoulen aanbaden vooral iconen, de iconoclasten wouden vernietiging van alle afbeeldingen van God. Het standpunt van het Byzantijnse rijk lag ergens tussenin. Het bevocht beide groepen, beide groepen die ook elkaar bevochten.


De gedachte dat God zijn ’Schrift’ naar Mohammed had neergezonden kom je overal in de Koran tegen.
Het Arabische schrift is ontworpen door Syriaakse en Jacobijnse Christenen. speciaal om de bijbel, het woord van God, naar de Arabische stammen die buiten het Romzinse rijk woonden te brengen.
De eerste kennismaking met de magie van het schrift, een schrift dat het woord van God bracht is die simpele Arabieren hoog in de bol geslagen. Arabieren hebben het nog steeds hard met het boek van God.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Mohammed een valse profeet?

Bericht door Pilgrim »

Dit naïeve artikel kwam ik tegen op een christelijke site over kerknieuws. Opvallend is dat ca. 25% bij een enquete de stelling onderschrijft dat Joden en Christenen ook Mohammed als profeet moeten erkennen.
Is Mohammed ook onder de profeten?

De meeste joden en christenen ontkennen nog steeds dat Mohammed een profeet is en loochenen daarom ook dat de Koran het woord van God is. In een uitspraak van het Tweede Vaticaans Concilie, Nostra Aetate, werd na de verwijzing naar het geloof van de moslims in God die één is en de Schepper, toegevoegd: ‘die ook tot de mensen gesproken heeft’. Een amendement dat werd voorgesteld: ‘tot de mensen gesproken heeft door de profeten’ werd niet aanvaard.
Als ik dit laatste zou willen voorstellen laat ik mij inspireren door de benadering door de grote joodse filosoof Mozes Maimonides (1135- 1204). Hij leeft en werkt in de door moslims gedomineerde wereld en heeft zich afgevraagd wat de betekenis is van die andere twee tradities: het christendom en de islam, die zich immers toch ontwikkeld hebben mede vanuit de inspiratiebron van zijn eigen joodse traditie. Hij schrijft dan: 'Het gaat het menselijk denken te boven om de plannen van de Schepper te peilen. Want onze wegen zijn niet Zijn wegen, noch onze gedachten Zijn gedachten (Jesaja 55: 8 ). Alle zaken die betrekking hebben op Jezus van Nazareth en de Ismaëliet, Mohammed, die na hem kwam, diende duidelijk de weg van de koning Messias om de hele wereld voor te bereiden om God eensgezind te aanbidden, zoals geschreven staat: 'Maar dan zal Ik de volken andere, reine lippen geven, opdat zijn allen de naam des HEREN aanroepen; opdat zij Hem dienen zij aan zij' (Sefanja 3:9).

Een ‘profeet’ is zowel een ‘geroepene’ als roepende’. ‘Reciteer’, iqra, is het eerste wat Mohammed verneemt (Q 96:1). Hij moet roepen, reciteren, van welk woord ‘Qurân’ is afgeleid, namelijk datgene wat hij namens God moet verkondigen. Profeten spreken niet uit zich zelf (Q 53:3). Diegenen die dat wél doen zijn valse profeten die spreken wat zij zelf bedacht hebben en in hun eigen hart is opgekomen. De ware profeet spreekt in naam van God. Bij Mohammeds roeping tot profeet gaat het om zowel auditieve als visuele ervaringen, over datgene wat hij hoort (Q 96) als wat hij ziet (Q 53:1-18). Zoals van de profeet Jeremia (Jeremia 20:7) gezegd wordt, dat God hem te sterk werd en hij wel móest spreken, zo overkomt het Mohammed: ‘Hem heeft onderricht een geweldige in kracht’ (Q 53:5).
Zoals Jezus is gekomen om de Openbaring, de Thora die aan Mozes geschonken was te vervullen (Matteus 5:17) dat ook de Koran aanhaalt (Q 5:46; 3:50; 61:6), bevestigt de Koran zowel de Thora (van Mozes) als het Evangelie (van Jezus). ‘De mensen van die boeken’, (wat het Oude en Nieuwe Testament genoemd wordt, samen de Bijbel) joden en christenen, worden nu op hun beurt gevraagd datzelfde te geloven met betrekking tot de Koran (Q 4:47; 2:41). De Koran dringt erop aan te geloven in alles wat geopenbaard is aan ieder van de profeten en geen onderscheid tussen één van hen te maken (Q 2:136, 285; 3: 84). De boodschap die aan de profeet Mohammed geopenbaard is, wordt wezenlijk als dezelfde gezien die van de boeken die aan vroegere profeten is geopenbaard. (Q 35: 31; vgl. 3:3; 5:48; 6:92). Juist omdat ‘de mensen van het boek’ eertijds ontvangers waren van Gods openbaring, worden zij nu verondersteld in Mohammed een ware boodschapper van God te zien en te erkennen dat hij hetzelfde ‘Boek’ brengt, niet dezelfde tekst, maar wél dezelfde boodschap van God, dezelfde leiding voor de mensheid.
Als je als jood of christen wél erkent, dat Mohammed een profeet is die Thora evenals het Evangelie bevestigt, wordt die erkenning door moslims veelal uitgelegd, dat je dan daarmee te kennen geeft moslim te zijn geworden of eigenlijk wel zou moeten worden. Mijns inziens is het mogelijk het profeetschap van Mohammed te erkennen zonder moslim te worden in de sociologische zin door toe te treden tot de moslimse gemeenschap in de exclusieve zin van het woord. Zo hoeft een erkenning dat Jezus de Thora heeft bevestigt niet te betekenen dat ik een jood wordt, zoals een erkenning van een jood van de vervulling van de Thora door Jezus niet hoeft te betekenen dat hij ‘christen’ zou moeten worden in de engere zin van het woord.
Als de Koran zegt: Abraham was geen jood en geen christen maar een moslim (Q 3:67), wordt soms wel gehoord of uitgelegd als te betekenen dat de Koran zou zeggen dat Abraham niet door joden of christenen geclaimd kan worden, maar wél en uitsluitend door de moslims opgeëist zou kunnen worden. Maar dat is niet wat de tekst zegt. Het is dat Abraham voor alle drie het model is, het voorbeeld van de ware gelovige. Aan alle drie: de jood de christen en de moslim stelt deze tekst de kritische vraag: ben je werkelijk een ‘moslim’ in de eigenlijke betekenis van het woord ‘moslim”: hij of zij die zich vol vertrouwen overgeeft aan God.
Moslims zien zich evenals joden en christenen als afstammelingen, lichamelijk en/of geestelijk, of allebei van Abraham. Immers Abrahams oudste zoon Ismail wordt `als de stamvader van de Arabieren en daarmee van de moslims gezien en Izaäk als de stamvader van de joden. De profeet Mohammed ziet zichzelf als van Ismael afstammend.

Het punt van het verhaal van de Bijbel en Koran omtrent het voorbeeld van Abraham is dat het gaat om zijn geloof. Abrahams geloof uitte zich in daden en werd pas door zijn daden volkomen (Jk 2: 22). Daarin is hij exemplarisch voor álle gelovigen. De afstamming van Abraham alleen in welke zin dan ook is uiteindelijk niet het punt. Het Godsgeloof in het algemeen en het profeetschap in het bijzonder zijn geen automatismen, en zij worden ook niet automatisch aan de nakomelingen nagelaten. De Koran zegt: ‘De mensen die Abraham het naast staan, zijn diegenen die hem gevolgd zijn' . ‘En deze profeet, namelijk Mohammed, en die mét hem gelovig zijn’ (Q 3:68) of om het met Paulus te zeggen: 'die treden in de voetsporen van Abrahams geloof’(Romeinen 4: 12). Niet de nazaten van Abraham zijn de ware gelovigen, maar zoals Willem Barnard gedicht heeft: ‘Allen die geloven zijn Abraham geslacht’.

http://www.kerknieuws.nl/debat.asp?1=1&oId=97" onclick="window.open(this.href);return false;
Het is eigenlijk opvallend dat men vooral in 'progressieve' vrijzinnige kringen 'openstaat' voor de Islam. I.p.v. er voor te waarschuwen zitten ze er mee aan te pappen. Dit was voor mij destijds ook de reden om mijn lidmaatschap van een vrijzinnige gemeente, waar ik toen nog lid van was, te beëindigen. Hieronder in de spoiler mijn afscheidsbrief (waar ik nooit meer antwoord op gekregen heb):
Spoiler! :
Vrijzinnig afscheid

Beste XXXXX,

Hoewel ik mezelf niet als meer orthodox ben gaan zien heb ik gemerkt dat ik mezelf nauwelijks meer kan vinden in wat kennelijk als typisch vrijzinnig wordt gezien. Zo krijg ik bijvoorbeeld al jaren het krantje Vrijzicht en het valt me vaak op dat het een beetje braaf en soms zelfs pedant op me overkomt. De Vrijzinnigheid is ook heel intellectualistisch (vergeleken bij de orthodoxie), maar helaas niet wijzer. Het is ook zeker waar dat het orthodoxe geloof ergens naïef is, maar de Vrijzinnigheid is dat volgens mij ook, maar op een andere manier. Het volgende voorbeeld geeft volgens mij goed aan wat er mis is met de Vrijzinnigheid en wat er ook mede toe bijgedragen heeft om mijn lidmaatschap op te zeggen.

Zo bezocht ik een tijdje terug een lezing over de Koran; een actueel thema! De hoogleraar (emeritus) die de lezing gaf zag wel overeenkomsten tussen Mohammed en de bijbelse profeten Jeremia en Jesaja. Ook was hij van mening dat de Bijbel en de Koran eigenlijk in één band uitgeven moest worden. Dat zou bijdragen tot meer begrip voor de islamitische cultuur. De rest vond ik ook een aaneenschakeling van onzin. Ik was de enige die er kritiek op had en men applaudisseerde na afloop voor de lezing. Hoewel ik het misschien had kunnen verwachten trof het me als een slag in het gezicht. Dit soort naïviteit had ik voor een intellectualistische vereniging als de VVP niet voor mogelijk gehouden! Ik heb werkelijk met mijn oren staan klapperen. Omdat dit onderwerp de laatste jaren actueel is heb ik mezelf ook in de Islam verdiept en dan vooral ook in het leven van Mohammed. Ik kan er het volgende over zeggen:

Het eerste wat me eigenlijk aan Mohammed opviel is dat hij helemaal niet lijkt op een klassieke profeet, nog in zijn gedrag, nog in zijn boodschap. Die echte profeten waren Joodse zieners die een teruggetrokken bestaan hadden en politieke macht meden. Dat zien we niet terug bij Mohammed. Hij werd een machthebber van een groot rijk, had sluipmoordenaars in dienst om critici en politieke tegenstanders (vooral Joden en zelfs zwangere vrouwen en jonge meisjes) te vermoorden, stond toe dat zijn soldaten gevangen genomen vrouwen verkrachtten, nadat hij hun mannen vermoord had, liet mensen doodmartelen, bijvoorbeeld voor geld, en deed er zelf ook aan mee. Hij stelde discriminerende wetten in (voor Joden en Christenen) die neerkwamen op maatregelen van onderdrukking, en vele openbaringen dienden vooral zijn eigen ego. Hij roofde voor zichzelf de beste vrouwen, en veel van zijn openbaringen betreffende vrouwen kwamen voort uit de slechte, oneerlijke en achterbakse behandeling die hij hen gaf, zodat de achterbaksheid en vrouwenhaat van Mohammed als wet in de koran werd vastgelegd. Ook heeft hij alle mannen van de Joodse stam Banu Quraiza laten onthoofden, nadat ze zich al hadden overgegeven, en hun vrouwen en kinderen in slavernij gevoerd. Aan die onthoofdingen heeft hij zelf deelgenomen. Andere Arabische stammen troffen vaak hetzelfde lot. Om een voorbeeld te geven van deze veroveringen geef ik je hierbij een link naar een filmpje over het lot van de stam Banu Fasarah en de gruwelijke dood van hun vrouwelijk leider.

http://www.youtube.com/watch?v=FXfZWJTZsrw" onclick="window.open(this.href);return false;

Van zijn zogenaamde profetieën kwam trouwens niets uit. Mohammed voorspelde bijvoorbeeld dat de wereld 500 jaar na zijn komst zou vergaan en dat de verovering van Constantinopel spoedig zou plaatsvinden en de komst van de Djaddjal (Antichrist) kort na de val van Constantinopel. Constantinopel werd pas overgenomen door de moslims in mei 1453 na Christus (ver voorbij de periode dat de wereld zou vergaan!) en van een Djaddal was geen sprake. Op zijn sterfbed heeft Mohammed trouwens alle Joden en Christenen vervloekt (Boechari 1: 427).

Die lezing was dus gewoon allemaal onzin. Toch kreeg ik ook van andere vrijzinnigen te horen dat Mohammed een ‘echte’ profeet geweest was; de veelvuldige waarschuwing in de Bijbel voor valse profeten en valse leraren naast zich neerleggend (“Wacht u voor de valse profeten,…” (Matth.: 7: 15-20)). Ik heb ook nergens in de Bijbel gelezen dat we moeten samenwerken met andere godsdiensten ‘om zo de secularisatie tegen te gaan’, wat ik ook uit vrijzinnige hoek gehoord heb. Voor zover ik de Bijbel ken wordt er voor die andere godsdiensten juist gewaarschuwd en werden ze in het oude Israël zoveel mogelijk uitgebannen. Een dergelijke samenwerking met de Islam zal de secularisatie volgens mij juist eerder versnellen omdat veel seculiere mensen daardoor immers gaan denken dat al die godsdiensten toch allemaal maar één pot nat zijn. Dat merk ik tenminste in reacties op internet. Ik heb ook op internet proberen uit te zoeken of dit standpunt over Mohammed en zijn Koran een minderheidsstandpunt is binnen de vrijzinnige wereld, maar dat is helaas niet het geval. Het is kennelijk een typische vrijzinnige stommiteit die past bij een bepaalde mentaliteit die, zo te zien, gemeengoed is in het vrijzinnige geloof. Maar deze geesteshouding past niet bij mij, ook al zie ik mezelf niet als orthodox. Ik heb er achteraf nog veel over nagedacht en ben tot de slotsom gekomen dat dit soort naïviteit inderdaad echt typisch vrijzinnig is. (In de orthodoxe wereld zie je vaak weer een ander soort naïviteit.)

Ook op andere terreinen merk ik bij de Vrijzinnigheid helaas deze typische naïviteit, maar het bovenstaande voorbeeld was wel een van de meest stuitende. Er is echter een tijd geweest dat ik dacht dat vrijzinnigen iets wijzer waren dan orthodoxen. Wat dat betreft ben ik toch wel een illusie armer. De Vrijzinnigheid ‘dobbert’ kennelijk gewoon kritiekloos mee met de tijdgeest. Het Nieuwe Testament roept juist op tot waakzaamheid, maar van die waakzaamheid heb ik in al die jaren bij de VVP helaas te weinig gemerkt. Als je het zo bekijkt is er dus niet echt een meerwaarde t.o.v. de orthodoxie en is die hele Vrijzinnigheid dus eigenlijk overbodig. Ik hoop echter nog steeds dat er ooit een echte positieve verandering zal komen.

Met de beste groeten,
XXXXXXXX
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: Mohammed een valse profeet?

Bericht door naar boven »

Kerknieuws schreef:Het punt van het verhaal van de Bijbel en Koran omtrent het voorbeeld van Abraham is dat het gaat om zijn geloof. Abrahams geloof uitte zich in daden en werd pas door zijn daden volkomen (Jk 2: 22). Daarin is hij exemplarisch voor álle gelovigen. De afstamming van Abraham alleen in welke zin dan ook is uiteindelijk niet het punt. Het Godsgeloof in het algemeen en het profeetschap in het bijzonder zijn geen automatismen, en zij worden ook niet automatisch aan de nakomelingen nagelaten. De Koran zegt: ‘De mensen die Abraham het naast staan, zijn diegenen die hem gevolgd zijn' . ‘En deze profeet, namelijk Mohammed, en die mét hem gelovig zijn’ (Q 3:68) of om het met Paulus te zeggen: 'die treden in de voetsporen van Abrahams geloof’(Romeinen 4: 12). Niet de nazaten van Abraham zijn de ware gelovigen, maar zoals Willem Barnard gedicht heeft: ‘Allen die geloven zijn Abraham geslacht’.
De smeerlappen proberen te suggereren dat de koran in versje 3:68 verkondigt dat de Abrahamisten (joden, christenen en mohammedanen) de ware gelovigen zijn en niet exclusief de mohammedanen. Dat lukt alleen als de context weggelaten wordt.

Want het versje ervoor, versje 3:67, luidt:

3:67. Abraham was noch een Jood, noch een Christen, maar hij was een oprecht Moslim. En hij behoorde niet tot de afgodendienaren.

En daar bovenop komen dan de volgende versjes:

69. Een deel der mensen van het Boek zou u gaarne willen doen dwalen, maar zij doen niemand dwalen dan zichzelf; en zij beseffen het niet.
70. O, mensen van het Boek, waarom verwerpt u de tekenen van Allah terwijl u er getuige van bent?
71. O, mensen van het Boek, waarom verwart u de waarheid met de leugen en verbergt de waarheid tegen beter weten in?
72. En een gedeelte der mensen van het Boek zegt: "Gelooft in hetgeen de gelovigen (Moslims) is geopenbaard, in de vroege ochtendstond en verwerpt het aan het einde van de dag; misschien keren zij wel terug."


Dan blijft er weinig over van die zogenaamde moslimse tolerantie voor de anderen voor wie Abraham het model is, het voorbeeld van de ware gelovige.

Mohammed als profeet erkennen, wat Kerknieuws wil doen, betekent dus wel degelijk dat ze zich bekeerd hebben tot het mohammedanisme..
RTFM
Menneke
Berichten: 313
Lid geworden op: vr nov 17, 2006 6:36 pm
Locatie: Utrecht

Re: Mohammed een valse profeet?

Bericht door Menneke »

Waarom denken jullie dat alleen mohamed een valse profeet was?
Geen enkele profeet is eerlijk. Misschien in zijn gedachten wel, maar als je niet de waarheid kent, kun je alleen onzin vertellen.
Maar ja elke geloofsrichting kent zijn eigen profeten die ze wel voor eerlijk houden.

Een mens gelooft wat hij wil geloven. Niet meer en niet minder. (meestal is dat wat hem of haar met de paplepel is ingegeven.
Words, like eyglasses, blur everything that they do not make clear. (Joseph Joubert)
Mahalingam
Berichten: 48513
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Mohammed een valse profeet?

Bericht door Mahalingam »

"Maar ja elke geloofsrichting kent zijn eigen profeten die ze wel voor eerlijk houden."

Er zijn drie geloven die zich bezig houden met het begrip 'profeet'. Dat zijn het Judaïsme, het Christendom en het Mohammedanisme.
Van andere geloofsrichtingen beweren dat die ook profeten hebben is onjuist en een soort van kidnapping; andere geloven in een zelfde denkraam wringen.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7919
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Mohammed een valse profeet? Nee hoor!

Bericht door hans van de mortel »

Mahalingam schreef:Van andere geloofsrichtingen beweren dat die ook profeten hebben is onjuist en een soort van kidnapping; andere geloven in een zelfde denkraam wringen.
Dit begrijp ik niet. Iedereen kan zijn eigen geloofsrichting opstarten en ook zijn eigen profeet zijn. In willekeurige volgorde: dat was Jezus; de onbeschaafde heidense viezerik en sadist Mohammed; Mozes, Lou de Palingboer in Muiden, Nederland. En zo kan ik nog uren doorgaan . . . De psyche van de mens is gebaseerd op het ondoordringbare van de geest. De een wil tandarts worden, de ander vuilnisman. En weer een ander ziet zaligmakend heil in het uitdragen van zijn zelfverzonnen goddelijke boodschap door zich als profeet aan de horizon kenbaar te maken via indruk makende teksten op mensen die daar vatbaar voor zijn. Ik begrijp dat door waarneming. Daardoor ben ik overtuigd van de belachelijkheid aan de waarde van de gedachte over de evolutietheorie van profeet Darwin. Laten we nou toch eens ophouden met dat simpele kort door de bocht geleuter en simpelweg ons gezonde kritische verstand leren gebruiken! Elk boek dat ik gelezen heb over de evolutietheorie stond in het teken van de auteur en zijn eigen dikke ego-lul. :laugh1:
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Mahalingam
Berichten: 48513
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Mohammed een valse profeet?

Bericht door Mahalingam »

Waarop ik doel is de onmogelijkheid voor Mohammedanen om te bedenken dat er andere visies zijn op de wereld die niet uitgaan van een god. Niet-geloven stuit op totaal onbegrip. Zonder lucht kan je niet leven en zonder geloof ook niet.
Zo wordt de Boeddha een profeet van allah die niet goed begrepen is door zijn aanhangers, Cunfucius idem dito, de Tao had ook als grondlegger een profeet (vraag me niet wie) enz.
En mensen die nu aan de grote klok gaan hangen dat ze met god praten en dus een profeet zijn waarnaar geluisterd moet worden, die moeten dood. Moh was de laatste en zo moet het blijven.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7919
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Mohammed was zonder zonde

Bericht door hans van de mortel »

De zonde werd door Mohammed met de mantel van het zwaard bedekt.

In die tijd meende men er goed aan te doen het geweldsboek koran in ere te houden. Het paste tenslotte uitstekend bij een bevolking van uitsluitend analfabeten en tentbewoners. De enkeling die Arabisch lezen kon had enorm gezag en invloed die hij niet naliet uit te oefenen over anderen ter eigen eer, glorie en misselijkmakende macht. Het was nogal wat om als bevoorrechte van God uit Zijn boek te kunnen en te mogen lezen. Veel later was het te laat om van alles en nog wat in die domme agressieve van heidendom doorspekte overleveringen, later bij elkaar gesprokkeld en samengevat als koran, te wijzigen. Dat is dom. Dat is oliedom. Maar gedane zaken nemen geen keer. Wat betekende dat voor al die volgelingen van de zondevrije mens Mohammed? Dat betekende niets anders dan vooruitgeschoven achterlijkheid. Wat de putjesscheppers in islam vergaten was dat de tijd niet stil staat. Nooit heeft gedaan. Tijd wijgert geen dienst. Wat geweest is, komt nooit meer terug. Hooguit als vergane glorie in stoffige herinneringen.

Je moet er toch niet aan denken dat er ook maar iets van die ouwe achterlijke primitieve heidense islam-voorkeuren in ONZE kennisbeschaving wordt verwezenlijkt als antieke troep in een modern jasje.

Koran ondergaat metamorfose
Vrolijke flierefluiter en auteur Kadar Abdolah uit Iran heeft onlangs nog een poging ondernomen om de koran van zijn griezelige misselijkmakende heidense bangmakerij te ontdoen. Hij veranderde de inhoud van de koran in een eersteklas lulverhaal met sprookjes allure. Alsof niemand dat zou opmerken. Je zou een woeste storm van kritiek verwachten uit de hoek van islam. Maar het bleef - voor zo ver mij bekend - angstvallig muisstil. (Allah achbar = Hebreeuws voor Allah muis)

Hoe kwam dat zo? Omdat in islam nu eenmaal alles om één persoon draait, wendt of keert: de historische onaantastbare wijze man die maar niet kon zondigen: Mohammed.

De sandaal die nooit lekker zit
Iedereen van de mensheid heeft weleens gezondigd. En daar is niks mis mee. Het zit nu eenmaal in de mensselijke natuur. En daar wringt hem nu juist de sandaal binnen de islam. Mohammed was geen mens. Hij heeft niet gezondigd omdat hij blijkbaar niet zondigen kon omdat hij geen mens was. God had namelijk voor hem een uitzondering gemaakt. Wat een stelletje domme uilskuikens daar in Mekka. Als Mohammed nu in de buik van zijn moeder al zondenvrij was gemaakt. Ja, ja dan was het nog aannemelijk te maken voor ONZE kennisbeschaving die blijkbaar nog altijd door islam als volslagen randdebiel wordt aangezien.

De volmaakte mens Mohammed
Volgens de geestesgestoorde blinde volgelingen van de 1400 jaar geleden overleden Mohammed was Mohammed dus zondevrij. Punt uit! Geen discussie. Islam eist niet voor niets respect. Waarvoor, vraag je je vele malen af. En zolang die roverhoofdman-vechtjas met dat grote kromme in bloed gedrenkte zwaard maar in ere wordt gehouden, maakt al het andere niets uit. Mohammed is de enige werkelijke grote super held en onaantasbare god van alle mohammedanen. Zielig toch, vergeleken met al die grote genieën die de niet-moslim-wereld heeft voortgebracht. Zonder muziek, blijdschap en kennisbeschaving is de mensheid reddeloos verloren. Dus mohammedanen die de islam aanhangen zijn reddeloos verloren! Is dit soms mijn schuld? Ik denk het niet. Zelfreflectie. Gezond verstand. kritisch nadenken. Luisteren naar anderen. Daar ontbreekt het namelijk ten enenmale aan in islam. Het begin van wijsheid.

Visitekaartje islam
Toch hebben verschillende types binnen islam ingezien dat het zo niet verder kan. Zij die nog haren op hun hoofd hadden trokken deze eruit. Misschien ook wel uit de aangroei onder hun kin. De grote berg aversie tegen de islam bereikte in de loop der jaren astronomische hoogte. Zo kon het niet verder in het tijdperk van moderne snelle visuele telecommunicatie. Geweld, geweld en nog eens geweld was de dagelijkse public relations van islam. Islam werd dan ook zonder na te denken geassocieerd met mensonwaardige onmenselijkheid en pure achterlijkheid van het verstand. Maar in de islam draait men daar zijn zwaard niet voor om. Men heeft, dankzij de hedendaagse technologie uit het westen, leren beschikken over moderne zelf opofferingsrituelen die gemakkelijk dood en verderf kunnen zaaien onder kinderen, moeders, vaders, opa's en alles wat leeft en Allah geschapen heeft. Dat islam religie doorgaans verwerpelijk is en totaal niet geschikt voor welke democratische staat dan ook, moge voor een ieder duideljk zijn.

Mohammed zonder zonde? Volgens mij hebben niet te vertrouwen koran-geleerden dat doodleuk uit de bijbel gejat om de zondevrije Jezus te implanteren in hun eigen woestijn idool. Die islam-sukkels vergaten doodleuk dat Jezus uit de maagd Maria - dus zondevrij - werd geboren; verwekt door God zelf. Wie lust er nog peultjes? Zo maar, om even de smaak van verbijstering weg te spoelen.

:drool:
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7919
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Stamt Mohammed's geslacht uit een huishoer?

Bericht door hans van de mortel »

Is het niet toevallig dat duizenden jaren geleden God al waarschuwde voor de ellende die Arabieren als volgelingen van het latere sadistisch furore makende beestmens Mohammed zouden verroorzaken?

Kijk, aan zo'n God met inzicht heb je tenminste wat. Maar zelfs de christenheid heeft deze toch wel oplettende en indringende waarschuwing van God achteloos in de wind geslagen. En nu zitten we met de gebakken peren. Of moet ik zeggen met onmogelijk gehouden achterlijkheid die momenteel troef is in Europa? En dan te weten dat er regelmatig in de koran naar Genesis en andere boeken van de bijbel wordt verwezen. Mohammedanen wordt dan ook aangeraden met de mensen van het boek te praten. In geval van twijfel. Daarom doen ze het nooit. Niet al te slimme Allah heeft dit dus voor niks in de koran laten optekenen. Vergeefse en verspilde moeite. Die Allah toch! Kan het nog dommer? Want een mohammedaan twijfelt nooit. Waarom zou hij ook? Hij heeft imers alle wijsheid in pacht. Nou lekker toch? Kijk maar eens om je heen wat er nu allemaal gaande is in de islamitische wereld. Ze weten het allemaal zo goed. Geen twijfel mogelijk. Het zal allemaal wel goed komen dankzij hun wijsheid. NIET DUS! Zij zullen uiteindelijk allemaal verrotten als bladeren in de herfst.

Lees maar even mee. Ik heb het niet van mezelf. Het is trouwens onze grote vriend KafirHardy die ons hier op attent maakte.
Genesis 16:11 - Voorts zei JHWH's engel ook nog tot haar (de huishoer Hagar van Abraham): "Zie, gij zijt zwanger, en gij zult stellig een zoon baren en moet hem de naam Ismaël geven; want JHWH heeft omtrent uw ellende gehoord. (12) Wat hem aangaat, hij zal een zebra van een mens worden. Zijn hand zal tegen iedereen zijn, en de hand van iedereen zal tegen hem zijn; en voor het aangezicht van al zijn broeders zal hij verblijf houden."
Toen de voorloper van Mohammed uit de hoer Hagar geboren werd was Abraham 86 jaar. Mohammedanen spreken hier liever niet over. Sterker nog, zij willen hier niets van weten. Anders zou er misschien toch getwijfeld moeten worden. En wie twijfelt denkt na. Dat is toch het allerlaatste waar een mohammedaan zich mee bezig moet houden, nietwaar?
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51244
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Mohammed een valse profeet?

Bericht door Pilgrim »

David Wood: “Ik geloof in Mohammed”

Gepubliceerd op 9 jun. 2015

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10414
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Mohammed een valse profeet?

Bericht door sjun »

Terzake de draadtitel:
Het lijkt me evident als je van ene christelijke traditie uitgaat dat Mohammed als een valse profeet moet worden afgewezen.

Geen profeet uit het Jodendom schoof zichzelf naar voren.
Geen profeet uit het Jodendom vergreep zich aan kinderen.
Geen profeet uit het jodemdom promootte slavernij.
Geen profeet uit het Jodendom overviel karavanen.
Geen profeet uit het Jodendom perste oasebewoners af.
Geen profeet uit het Jodendom noemde zichzelf in een adem met de deiteit die hij verkondigde.
Geen profeet uit het Jodemdom stond boven de wet.
Gene profeet uit het Jodendom genoot goddelijke provileges.
Gene profeet uit het Jodendom spande de eigen deiteit voor zijn karretje om sexuele en financiele lusten gebotvierd te krijgen.
Geen profeet uit het Jodendom verrijkte zichzelf.
Geen profeet uit het Jodendom praktiseerde slavenhandel.
Geen profeet uit het Jodendom sprak zichzelf tegen.
Geen profeet uit het Jodendom liet zich door Satan influisteren en missleiden.
Geen profeet uit het Jodendom probeerde zichzelf van de rotsen te werpen.
Geen profeet uit het Jodendom kwam met abrogatiequatsch.

Deuteronomium 18 is zeer duidelijk over wat er met zulke ''profeten' diende te gebeuren.
20Maar als een profeet de euvele moed heeft om in mijn naam iets te zeggen dat ik hem niet heb opgedragen, of om in de naam van andere goden te spreken, dan moet hij ter dood gebracht worden.’ 21Misschien vraagt u zich af: Is er een manier om te bepalen of een profetie al dan niet van de HEER komt? 22Die is er inderdaad: als een profeet zegt te spreken in de naam van de HEER, maar zijn woorden komen niet uit en er gebeurt niets, dan is dat geen profetie van de HEER geweest. Heb geen ontzag voor een profeet die zich dat aanmatigt.

Kortom: Mohammed gedroeg zich niet als een profeet uit het Jodendom, Mohammed kende zeker niet de deiteit van het Jodendom en Mohammed had hooguit een klok horen luiden twerwijl hij niet wist waar de klepel zich bevond. Tel hierbij op dat hij zichzelf als plaatsvervanger naar voren schoof terwijl er van alles op zijn leven viel aan te merken. Geen wonder dat de joden hem afwezen en dat van de Christenen bekend met hun eigen overleveringen precies hetzelfde mag worden verwacht.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 85185
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Mohammed een valse profeet?

Bericht door Ariel »

Geen wonder dat de joden hem afwezen en dat van de Christenen bekend met hun eigen overleveringen precies hetzelfde mag worden verwacht.
Jammer dat Joden de wet van Deuteronomium 18 niet uitgevoerd hebben.
The heart of the wise inclines to the right,
but the heart of the fool to the left.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 10414
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Mohammed een valse profeet?

Bericht door sjun »

Zij hadden op het arabische schiereiland die mogelijkheid niet. Bovendien gingen dit soort correctieve maatregelen alleen eigen volk in plaats van buitenstaanders en ongelovigen aan. Wat dat betreft is islam precies omgekeerd.

Was Muhammad a Prophet?

Meer info
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Plaats reactie