In memoriam. Arabist Hans Jansen. Artikelen

Is de islamitische openbaring uniform? Wordt deze door alle gelovigen op dezelfde manier geïnterpreteerd? Hoe denken anderen zoals de Arabist HANS JANSEN over de islam?
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77493
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Kopten

De Kopten die de afgelopen dagen in Egypte gedood zijn, hebben de wetten van de islamitische sharia overtreden. Het was na de ‘Arabische lente’ niet meer aan iedereen voldoende duidelijk dat, en in hoeverre, de sharia in Egypte van kracht was. Ook de Kopten hebben kennelijk het zicht op de werkelijkheid verloren.

De Kopten moeten gedacht hebben dat na deze ‘lente’ er aan hen wat meer godsdienstvrijheid gegund
zou worden. Net als veel westerse media moeten ze gedacht hebben dat vrijheden die in het Westen gewoon zijn (een moskee of een kerk mogen opknappen) nu ook in Egypte ingevoerd waren. Dat was niet zo. Dat weten we nu zeker.

‘Kopten’ betekent oorspronkelijk ‘Egyptenaren’, let op k-p-t in het woord ‘Kopten’ en g-p-t in het woord ‘Egypte’. In het hedendaagse taalgebruik is ‘Kopten’ het woord geworden voor de Egyptenaren die zich nog niet tot de islam bekeerd hebben. De Kopten/Egyptenaren waren christen toen de Arabische moslims in de 7de eeuw Egypte hebben veroverd. Zoals Europa een paus heeft in Rome, hebben de Kopten een paus in Alexandrië. Die paus van Alexandrië wordt tegenwoordig meestal ‘Patriarch’ genoemd, en heeft zijn zetel in Cairo.

De islamitische sharia lijkt volgens de Leidse hoogleraar Maurits Berger precies op ons recht (‘voor 95% identiek’), maar de sharia verbiedt een aantal dingen die in Nederland vooralsnog zijn toegestaan. Hoog op het lijstje van wat verboden is, staat het verrichten van groot onderhoud aan kerkgebouwen of synagogen.

Omdat de islam het christendom is komen vervangen, is het ondenkbaar dat er aan zulk onderhoud nog behoefte zou bestaan. Daarom is het verboden, en dat is logisch. Over nieuwbouw hoeven we het hier uiteraard niet te hebben. Nieuwbouw van kerken is in strijd met de sharia, nieuwbouw van moskeeën in Europa en Amerika is daarentegen een verrijking die tot vreugde stemt.

Het verbod op groot onderhoud en nieuwbouw is vastgelegd in het zogeheten Pact van Omar (7de of 8ste eeuw), waarin, maar dat terzijde, ook allerlei regels worden gegeven over hoe iemand die geen moslim is zich dient te kleden. Ook moet volgens dit Pact wie geen moslim is, een stapje op zij doen wanneer hij de weg met een moslim blijkt te delen. Wijze voorzieningen die bijdragen aan het behouden blijven van de vrede, maar waarop de vrienden en vriendinnen van de islam helaas te weinig de aandacht vestigen.

De koloniale tijd was een periode van jaren vol onrecht en onderdrukking, het is maar al te bekend. Toch waren in deze zwarte dagen de anti-christelijke bepalingen van de sharia niet volledig van kracht, en de moderne kerkgebouwen in de islamitische wereld dateren dan ook uit die periode. Maar goed, dat is nu al meer dan een halve eeuw geleden, en de noodzaak van groot onderhoud en reparatie is zo langzamerhand aanwezig. Elk gebouw wordt immers langzaam gesloopt door de tand des tijds.

Sharia-fundamentalisten, en daarvan zijn er veel in Egypte zoals de laatste dagen weer gebleken is, verzetten zich furieus tegen het uitvoeren van groot onderhoud aan deze christelijke gebouwen. Ze hebben daarbij de steun van de overheid, die zulke werkzaamheden eenvoudigweg verbiedt, als gold het een staatsgevaarlijke activiteit waar bovendien de openbare orde ernstig door bedreigd wordt. De sharia-fundamentalisten achten het doden van Kopten die de regels van de islam in dit opzicht niet gehoorzamen in overeenstemming met wet en gebruik.

Kennelijk zijn de sharia-fundamentalisten goed vertegenwoordigd in alle lagen van de Egyptische bevolking en binnen het regeringsapparaat, maar het gaat niet om de precieze cijfers en de precieze omvang van die aanhang, het gaat er om dat het een groep is die zijn zin weet te krijgen, wat anderen het leven kost. Het gaat hier om dozijnen mensenlevens waaraan een eind gemaakt is, en een groot maar onbekend aantal Kopten dat ‘verdwenen’ is. Over de honderden gewonden zullen we het maar niet hebben, dat zijn geluksvogels.

Dat het bovenstaande u allemaal mogelijk ongeloofwaardig voorkomt, is te wijten aan de manier waarop we de laatste jaren over het Midden-Oosten worden voorgelicht door Nederlandse staatsmedia en de daar werkzame Midden-Oosten deskundigen, voorop mensen als Drs. Bertus Hendriks, tevens bekend als traiteur. Het is niet zo simpel een verklaring te bedenken voor de manier waarop de media (en Hendriks) de werkelijkheid en de waarheid geweld aan doen wanneer het over de islam en het Midden-Oosten gaat.

We kunnen daar lang of kort over praten, maar wie de geschiedenis van de christenen onder de islam kent, kan alleen maar verzuchten dat in Cairo de islam zijn ware gezicht weer eens heeft laten zien. Niet alle moslims worden altijd bevangen door moordzucht wanneer de regels van de sharia door christenen worden geschonden, maar het aantal dat in zo’n geval wél dodelijk geweld gaat gebruiken, is ook in oktober 2011 weer ruimschoots genoeg geweest voor het creëren van tientallen Koptische martelaren.

Mogen zij samen met de martelaren die hen zijn voorgegaan, de profeten en de heiligen, schuilen onder de troon van de Allerhoogste.

Hans Jansen.

http://hoeiboei.blogspot.com/2011/10/kopten.html" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17387
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Manon »

Dat het bovenstaande u allemaal mogelijk ongeloofwaardig voorkomt, is te wijten aan de manier waarop we de laatste jaren over het Midden-Oosten worden voorgelicht door Nederlandse staatsmedia en de daar werkzame Midden-Oosten deskundigen, voorop mensen als Drs. Bertus Hendriks, tevens bekend als traiteur. Het is niet zo simpel een verklaring te bedenken voor de manier waarop de media (en Hendriks) de werkelijkheid en de waarheid geweld aan doen wanneer het over de islam en het Midden-Oosten gaat
Boenk! die zit! [hypocrite.gif]
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12347
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Zwartmeer »

Nieuw boek Hans Jansen (en interview)

http://www.geenstijl.nl/archives/images ... r1600.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77493
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Levenslust

Vrome mensen krijgen meer kinderen dan ongelovigen. Eén voorbeeld: de geboortecijfers van niet-religieuze joden, in tegenstelling tot de geboortecijfers van vrome joden, zijn laag. Het is moeilijk een andere oorzaak voor het verschil in vruchtbaarheid te bedenken dan de vroomheid. Ook Europeanen die zoals bekend in meerderheid moderne ongelovigen zijn, krijgen weinig kinderen. In ieder geval te weinig om te kunnen blijven bestaan.

David P. Goldman, die veel van zijn publicaties onder de naam Spengler op het internet laat
verschijnen, houdt het op demografische gronden voor mogelijk dat de inheemse volkeren van West-Europa binnen twee eeuwen uitgestorven zullen zijn. Ruim binnen twee eeuwen zelfs. De Grieken en de Italianen het eerst, gevolgd door de Spanjaarden, de Portugezen en de Ieren. Waar kent u dat rijtje toch van? Het gaat hier om maatschappijen waarin de ouderen hun spaargeld niet kunnen uitlenen aan jongeren omdat die jongeren er eenvoudigweg niet zijn. Dat leidt tot problemen die niet alleen monetair van aard zijn.

Als Goldman gelijk heeft, dan zal de Nederlandse wetgeving, hoe leuk bedacht ook, binnen afzienbare tijd op niemand meer van toepassing zijn omdat er eenvoudigweg geen Nederlanders meer zullen rondlopen.

De Nederlandse wetgeving zal desalniettemin binnenkort mogelijk verrijkt worden met een verbod op joods en islamitisch slachten. De Eerste Kamer behandelt dit zegenrijke verbod binnen enkele weken. Ook een verbod op besnijdenis is mogelijk op handen want menige moderne ongelovige maakt zich dagelijks ernstige zorgen over de voorhuid van de zonen van zijn vromere landgenoten. Zulk leed moet worden gelenigd.

Was dat maar alles. De leden van de Nederlandse Staten-Generaal hebben hun macht voor een groot deel naar Brussel en de EU zien gaan. Ze hebben daarmee hun status en aanzien voor een even groot deel verloren. Over de dingen die er toe doen hebben ze niet veel meer te zeggen. Maar met hernieuwde ijver storten ze zich nu op dingen waar Nederland geen invloed op heeft: het klimaat, de binnenlandse politiek van Libië en Syrië, en de gemoedstoestand van een koe of een kip die geslacht wordt.

De socioloog Manfred Gerstenfeld wist het laatst mooi te zeggen: De gemiddelde Nederlander kan zich beter inleven in een kip, een koe of een varken dan in joden of moslims. Maar het in voorbereiding willen nemen van gedetailleerde maatregelen over slacht en besnijdenis zegt ook iets over de ambities van de overheden zelf, niet alleen over de eventuele naïviteit en machteloosheid van de mensen die aan die overheden onderworpen zijn

De Europese, nationale, provinciale, gemeentelijke en deelraadse overheden waaraan wij onderworpen zijn, willen veel van u. Ze willen niet alleen zeggenschap over de opbrengst van uw arbeid maar ook over uw lichaam en over dat van uw kinderen. Die lichamen mag u niet laten besnijden, ook al gebeurt dat op godsdienstige gronden al honderden jaren terwijl niet gebleken is dat joden daar van te lijden hebben gehad. Het is gebleken dat om Nobelprijzen te winnen voor joden de besnijdenis geen beletsel gevormd heeft. Kennelijk is in ieder geval de geest er niet door beschadigd.

De overheden willen niet alleen zeggenschap over uw geld en uw lichaam, maar ook over uw aanrecht. Eet liever geen vlees, dat is alleen bestemd voor staatsbanketten, niet voor uw belastingplichtig huishouden. Maar als u toch vlees eet, sla dan het slachtdier met een schietmasker een spijker in zijn hersenen, want dat is humaan. Slachten zoals joden en moslims dat al eeuwen doen, door het doorsnijden van de halsslagader, dat is niet humaan, weten de moderne ongelovigen.

Christelijke afbeeldingen van het Lam Gods laten trouwens vaak een hals zien waaruit een sierlijk straaltje bloed spuit. Maar goed, echt slachten is nooit sierlijk. Toch, er ligt al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw een rapport van de Dierenbescherming waarin wordt gesteld dat ‘ritueel’ slachten blijkens EEG’s niet pijnlijker is dan ‘gewoon’ slachten. Dat is goed om te weten, maar het gekrakeel gaat niet om de slachtdieren. Het gaat om u.

U moet worden onderworpen. Met geheel uw hart en geheel uw verstand, met uw gehele lichaam, met de volledige opbrengst van uw arbeid, en de complete inhoud van uw koekenpan en keukenkastjes. In ruil voor een steeds verder gaande verzorging eist de verzorgingsstaat een steeds verder voortschrijdende onderwerping.

En ja, dat weet u diep in uw hart misschien ook wel al. Te moeten leven als onvrije onderworpene, dat is geen lolletje. Net als dieren in een dierentuin, gekooid en goed verzorgd, laten de bewoners van de verzorgingsstaat de voortplanting dan ook maar grotendeels achterwege. En maken er persoonlijk van wat er nog van te maken is. Net zo lang tot ze op hun oude dag, om hun verpleging te betalen, hun huis moeten gaan opeten. Want ook dat huis behoorde de staat toe. Blijkt achteraf.

http://hoeiboei.blogspot.com/2011/11/le ... .html#more" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12347
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Zwartmeer »

Heel goed interview met Hans Jansen vanaf de 22ste minuut:

http://www.joodseomroep.nl/:programma/j ... 59ec3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77493
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Moord en broodroof

Protestanten en katholieken in Nederland weten sinds de 17de eeuw dat het technisch niet mogelijk is elkaar uit te roeien. Hoewel elk van beide vanouds vindt dat de ander ongelijk heeft, en in theorie een groot kwaad belichaamt, wordt het als het minste kwaad beschouwd om elkaar dan maar met rust te laten.

Zelfs de klassieke leer van de islam gaat er vanuit dat het kwaad van ketterij en ongeloof weliswaar met
wortel en tak moet worden uitgeroeid, maar dat de fysieke vernietiging van ketters soms best even kan wachten. Zo lang de ketters hun mond houden en belasting betalen aan de leiders van de islam, zo lang verleent de theorie van de islam uitstel van executie aan al diegenen die als ze niet tot het ware geloof toetreden uiteindelijk opgeruimd zullen moeten worden.

De Nederlandse Groene Khmer en haar bevlogen bondgenoten zijn deze traditionele ouderwetse tolerantie-onzin ver voorbij gegroeid. Ja, waarachtig, er is nog vooruitgang al willen we het niet altijd zien! Nederland wordt eindelijk modern. Wie in Nederland iets afwijkends gelooft, dat mag natuurlijk, er is nu eenmaal vrijheid van godsdienst, maar het wordt nu eindelijk wel goed aangepakt.

Soms is de groene aanpak in de ogen van een buitenstaander wat rigoureus. De ketter die in 2002 de verkiezingen dreigde te winnen, is door een commando van de Groene Khmer geëxecuteerd. De man die dat karwei heeft moeten klaren, is noodgedwongen een tijdje opgesloten geweest, maar komt gelukkig binnenkort weer op vrije voeten. De organisaties die hem geschapen hebben, bestaan gelukkig nog. Hun ideologie juicht nog steeds dagelijks door het land. Ketters van Nederland, hoed u. Zorg buiten schot te blijven.

Niet alleen moord, ook broodroof van wie niet in de moderniteit gelooft, maakt deel uit van het aanbod van de Groene Khmer. Een kamerlid van de Groene Khmer heeft de oorlog verklaard aan een speciale groep ketters die in dienst van de overheid zijn, maar een ander geloof aanhangen dan de leiders van de Groene Khmer en hun bondgenoten. Dood hoeven ze niet, dat is natuurlijk heel tolerant (het lijkt de klassieke islam wel!), maar ze moeten wel ontslagen worden.

Er bestaat een curieuze lakmoesproef om te bepalen of iemand een ketter of een gelovige is. Wie bereid is als ambtenaar van de Burgerlijke Stand mee te werken aan het sluiten van een homohuwelijk is een modern mens en geen ketter. Als een ambtenaar niet bereid is in voorkomende gevallen een homohuwelijk te sluiten, dan gunt de Groene Khmer hem niet zijn dagelijks brood. We kunnen immers alleen waarlijk vrij zijn als de dwingelandij van de oude traditionele ouderwetse godsdiensten verboden is.

Ja, laten we er maar trots op zijn. De Nederlandse Groene Khmer strijdt onvermoeibaar voor een nieuwe wereld, en tegen ketterij en kwaad. Ketterij moet worden uitgeroeid, of desnoods uitgehongerd. Er zouden eigenlijk speciale inquisitierechtbanken voor ketterijen en opiniedelicten moeten worden ingesteld.

Zulke rechtbanken zijn noodzakelijk om te zorgen dat de spontane volkswoede tegen de ketters niet uit de hand loopt. Met andere woorden, zulke rechtbanken dienen ter bescherming van de rechten van mensen die verdacht worden van ketterij of van een opiniedelict. Wie voor zo’n rechtbank terecht moet staan, zal het wel anders zien en de goede bedoelingen van de staat weten te verdraaien, maar deze inquisitie wordt ingesteld ter bescherming van het volk en ter bescherming van de verdachten, niet om een einde te maken aan de vrijheid van godsdienst.

Zijn zulke opinierechtbanken trouwens niet ook een leuke manier om in deze crisistijd banen te scheppen voor de all-round specialisten van de Groene Khmer? De gewone rechtbanken zijn in handen van D66, dus de opinierechtbanken moeten dan maar naar de Groene Khmer. Dat is alleen maar eerlijk. Heersen is eerlijk verdelen.

Voorwaarts, kameraden, op naar de nieuwe tijd! We gaan onszelf verlossen van het kwaad! Leve de vrijheid! Weg met ketterij! Voor de ketters niets dan honger en dood!

Hans Jansen

http://hoeiboei.blogspot.com/2011/11/mo ... .html#more" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5833
Lid geworden op: za sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ozes »

Het grote Hans Jansen Interview
Joost Niemoller

De Arabist Hans Jansen schreef een boek over de kruistochten. In Op, op, ten strijde, Jeruzalem bevrijden!. Het ware verhaal van de kruisvaarders, wilde Jansen een misverstand rechtzetten. In gesprek met een ironicus met een boodschap.
-Wat was de aanleiding om dit boek te schrijven over de kruisvaarders?

“Ik had in 2007-2008 met de jongerenimam Abdul-Jabbar van der Ven dat boek Bombrieven geschreven, en toen had hij me steeds maar tuk over de kruistochten. De kruisvaarders hadden in Jeruzalem zoveel moslims vermoord dat het bloed tot de knieën stond. Een onwaarschijnlijk verhaal natuurlijk, maar ik wist er niks van. Toen heb ik daar met mijn uitgever over gepraat, en die zei: daar gaan we achterheen. Ook als ik wel eens een lezing gaf in het land, kwamen de mensen altijd aan met de kruistochten, onder het mom wat waren wij toen vreselijk slecht. Ik geef nog een paar uur les op een HBO. Zodra het woord ‘Jihad’ valt, beginnen ze allemaal ‘kruistochten!’ te roepen. Dat is er zo ingeramd. Die kruisvaarders waren geen lieverdjes, maar het waren geen bloeddorstige idioten. Je hoort er de raarste dingen over. In de Wikipedia staat dat ze er ‘uit verveling’ aan waren begonnen.”

-Was Bin Laden niet degene die het begrip ‘kruisvaart’ muntte voor de moderne tijd in de moslimwereld?

“Dat was wel de eerste keer dat het tot ons doordrong. Maar het staat al sinds jaar en dag in de moslimwereld in alle kranten. Sinds 1880-1900, is het daar een heel alledaags thema. Ik bedoel, ook die sullige Nederlandse zendelingen die uit Marokko zijn gezet, worden kruisvaarders genoemd, en de Kopten in Egypte. Het is het doodnormaal scheldwoord als je iemand dood wilt slaan. Al is ‘jood’ natuurlijk nog veel erger. Maar joden zijn heel zeldzaam in de moslimwereld. Die zitten alleen in Israël de hele dag te plotten, en in Amerika in de hoofdkantoren van de banken. Een christen daarentegen kun je af en toe nog wel eens vangen. Daar zijn joden te sluw voor. Die laten de kruisvaarder voor zich werken.”

-Wat was de rol van de joden eigenlijk tijdens de kruistochten?

“Die kozen de kant van de moslims. En gelijk hadden ze, want de kruisvaarders hadden dat niet slim aangepakt. Langs de Rijn en de Moezel zijn veel joden vermoord door het grauw onder de kruisvaarders. Dat is heel stom geweest, het had geen enkele strategische betekenis. De Christenen in het Midden Oosten zagen de kruisvaarders echt als bevrijders, maar de joden niet. Het probleem met die kruisvaartlegers was eten en drinken, hoe kwam je daaraan, en het beroven van alles wat niet christelijk was lag dan zeer voor de hand. Bernard van Clairvaux zag de strategische waarde wel van een overeenkomst met de joden; Je moest ze niet doodslaan, want daarmee ontnam je ze de mogelijkheid om vrijwillig christen te worden, meende hij. Op een gegeven moment, staat er dan, was er een groep van driehonderd ‘rabijnen,’ dat zullen wel geleerde joden zijn geweest, die zich verdeelden tussen het christelijke Akko (vlak bij Haïfa, JN) en het Islamitische Jeruzalem. Bij de eerste verovering van Jeruzalem zijn de joden wel in de pan gehakt door de christenen. Maar dat was dus in een gevechtssituatie. De kruisvaarders zelf zeggen dat ze bij die gelegenheid 70.000 mensen gedood hebben. Moslimse bronnen zeggen 7000 en Hebreeuwse bronnen zeggen 3000, als ik me de getallen goed herinner. Het is wel duidelijk wie er het minste liegt.”

-U haalde net Wikipedia aan. Het viel mij op dat op Wikipedia de kruistochten worden omschreven als ‘een vroeg voorbeeld van de Europese expansiebeweging.’ Eigenlijk dus als een vorm van pre-kolonisatie.

“Die gedachte is ingevoerd door de laatste Turkse sultans in Istanbul, om een ideologisch verhaal te hebben rondom de ontbinding van het Ottomaanse rijk. Maar het is natuurlijk niet waar. Toen ik student was, leerde ik over de kruistochten alleen dat het een late reactie was op de Jihadisten. Dat vroeg-kolonialisme idee is volstrekt onzin. De belangrijkste factor was de Arabische enclaves in Zuid-Italië. De moslims zaten inmiddels heel dicht bij het Vaticaan. Alle wegen gaan naar Rome. Dus als je in Rome moeilijkheden gaat scheppen. dan is het voor de man die daar de lakens uitdeelt mogelijk om heel Europa te mobiliseren. En dat is ook gebeurd. De moslims hebben echt gesmeekt om aandacht in die tijd, en toen hebben ze die gekregen.”

-Die kolonisatiegedachte over de kruistochten paste goed in het beeld wat we in de jaren zestig van de vorige eeuw hadden van onszelf.

“Natuurlijk. Er wordt in het Westen weinig aandacht aan de geschiedenis besteed. Ja, de Tweede Wereldoorlog, dat is een belangrijk ijkpunt, maar verder is geschiedenis junk, afvalhout. Die kruistochten hebben nauwelijks aandacht gehad. In de negentiende eeuw nog een beetje. Op de Middelbare school heb ik er nog iets over gehoord. Maar het wordt door moslims sinds 1900 steeds naar voren gebracht als bewijs van onze slechtheid. Aangezien we in de schaduw van het christendom zijn opgegroeid en nog steeds geloven dat we slecht zijn, heb je daar iets om je aan vast te klampen.”

-Een dubbelslachtige houding eigenlijk. Aan de ene kant zijn we van het christendom af, maar ondertussen maken we nog steeds gebruik van diezelfde mechanismen om onszelf te beschuldigen.

“We zijn helemaal niet van het christendom af. Onze cultuur is gemarineerd in het christendom. Het enige waar veel mensen vanaf zijn is dat ze geloven dat Jezus de zoon van God was, en dat hij is opgestaan uit de doden. Maar al die andere christelijke dingen, de onttovering van de natuur, dat je moet proberen de mensen terug te brengen naar een paradijselijke toestand waar ze geen pijntjes meer hebben, dat je zwakkeren en zieken dient te helpen, het zijn algemeen aanvaarde maar rare tegennatuurlijke opvattingen die van joods-christelijke origine zijn. Het is ook christelijke theologie dat we ervan uitgaan dat de wetten der natuur in het hele heelal gelden, en dat het dus zin heeft natuurkunde, scheikunde en biologie te bedrijven. Niemand die zich ook maar een beetje bewust is dat dat buiten Europa niet geloofd wordt.”

-Hoe dan ook. in de jaren zestig raakten de mensen van het geloof af, en dat ging samen met een afkeer van het kolonialisme. Dat werd een gezamenlijk pakketje. U schrijft ook dat veel kritiek op de kruistochten eigenlijk anti-christelijke kritiek is.

“Precies. Het bewijs dat het christendom slecht is, valt moeilijk te leveren. Als je alleen al kijkt naar kunst en cultuur, Beethoven, Mozart, Haydn enzovoort. Maar de kruistochten zijn een mooi aanknopingspunt om te bewijzen dat het christendom heel slecht is. En daar ga ik niet in mee.”

-U schreef dat kruistochten verklaard moeten worden als een vorm van godsdienstig gedrag.

“Dat is iets anders dan ‘geloof.’ Geloof is oncontroleerbaar. Stel, je hebt een gezelschap van twintig mensen die samenkomen op zondag om te bidden, en die denken allemaal ‘ik geloof er zelf niks van, maar die anderen kennelijk wel, dus laat ik mijn mond maar houden.’ Die mensen geloven niet, maar vertonen dus wel religieus gedrag. Met religieus gedrag vind je waardering bij je geloofsgenoten. De kruistochten kwamen voort uit de behoefte om die waardering te vinden. En daarom wilden ze, eenmaal in Jeruzalem, ook weer zo snel mogelijk terug. Want in Jeruzalem zelf vond je die waardering niet, daar had iedereen de reis naar Jeruzalem gemaakt. Dus de meeste kruisvaarders gingen weer terug. En wat er overbleef, dat was veel te weinig om het land bezet te houden. Wat natuurlijk ook voordelen had, want omdat ze met zo weinig waren, hebben ze waanzinnig veel vernuft in vestingbouw gestoken, zodat vijf oude mannen met jicht zo’n vesting konden verdedigen tegen duizend moslimse boogschutters.”

-In uw vertelling van de kruistochten krijg je toch vooral het idee dat het een sullige bedoening is geweest. De ene fout op de andere.

“Ja, dat is inderdaad niet te geloven geweest. Wat die koningen alleen al aan fouten hebben gemaakt. Zo’n Duitse en Franse koning verlieten gewoon midden in het gevecht hun troepen. Die moesten door de toenmalige grootmeester van de tempeliers in veiligheid worden gebracht. Die tempeliers zullen er wel het hunne van hebben gedacht. Maar de positie van zo’n koning was ook moeilijk, want ze moesten voortdurend twee dingen doen: de belangen van hun dynastieën in het oog houden en zorgen dat je Jeruzalem veroverde. De Byzantijnen zaten in een nog lastiger parket. Want je kon heel goed een Byzantijns rijk hebben zonder Jeruzalem, maar een Jeruzalem zonder Byzantijns rijk, dat kon niet. Tot grote verontwaardiging van de kruisvaarders, gaven de Byzantijnen dan ook steeds prioriteit aan het verdedigen van het eigen rijk tegen de moslims.”

-Daarnaast leken de kruisvaarders niet over veel strategisch inzicht te beschikken.

“Op een gegeven moment komt er een vloot uit Navarro aan. De islamitische krijgsheren zagen die vloot aankomen en lieten meteen zeggen tegen de leiding van die vloot: mensen uit Navarro mogen vrij naar Jeruzalem en weer terug. Gelijk die vloot terug! De kruisvaarders hebben wel een paar grote steden veroverd, maar die waren nog maar kort in het bezit van de moslims. De bevolking van die steden pleegde verraad, die hadden na twintig jaar zwaar tabak van die moslimse meesters.” -De moslims waren strategisch wel goed. “Ja, met name de beroemde strijdheer Saladin was een groot strateeg. Alleen: in de negentiende eeuw wordt Saladin de lucht ingestoken op een manier die ik alleen maar als racistisch kan beoordelen. Dan zeggen ze dat Saladin de wijze lange termijnblik van een westerse heerser had. Maar Richard Leeuwenhart daarentegen gedroeg zich als een dolle woestijnvos.”

-U bent in uw boek behoorlijk negatief over het beschavingsniveau van de moslims op dat moment. De islamoloog Bernard Lewis stelde dat het beschavingsniveau destijds hoog was, maar pas later omlaag is gegaan.

“Maar in die tijd was het dus al misgegaan. Wat in de meeste boeken staat, is dat de kruisvaarders zich vergaapten aan de geweldige voortbrengselen van de Oriënt. Maar als je dan kijkt wat ze opnoemden aan geweldige voortbrengselen, dat is niks. En daarvan zeggen de meest politiek correcte auteurs momenteel alleen maar ‘this is perhaps suggestive of muslim influence.’ Dan denk je nou zeg kan het nog minimaler? Wat dat betreft heeft Rodney Stark me toch op kwade ideeën gebracht met zijn boek God’s Battalions. Dat die kruisvaarders eindeloze marsen hebben afgelegd en dan toch wisten te winnen, terwijl ze hun uitrustingen kwijt waren geraakt en noem maar op. Dat betekent dat ze superieur waren. En al die verhalen dat de kruisvaarders zoveel overnamen uit de Islamitische cultuur, daar geloof ik niks van. Dat is een legende die ook door de Europese Unie wordt verspreid. Het is gewoon niet waar. De moslims liggen vanaf de achtste eeuw steeds verder achterop bij Europa. Europa gaat dan dingen uitvinden en ontwikkelen, de draaibare as van een wagen, het beslaan van de hoeven van het paard, zadels, stijgbeugels, daardoor heeft Karel Martel in Poitiers ook gewonnen. De kracht van de moslims was dat ze voor hun legers geen wegen nodig hadden. Die kamelen en muilezels konden overal lopen. Daardoor waren ze snel ter plekke, verrassend aanwezig, en wisten dat goed uit te buiten. In het jaar 700 waren West Europa en de islamitische wereld ongeveer gelijk qua beschaving. Maar daarna begint er een steeds grotere kloof te komen. Als die mythe van de islamitische hoge ontwikkeling waar zou zijn, dan zou je daarbij ook moeten uitleggen waarom het gestopt is. En die uitleg kan alleen maar heel negatief zijn. De greep van de religie op de intellectuelen, op iedereen eigenlijk, is verstikkend en knellend geweest in de moslimwereld. En de staat had er belang bij om die religieuze leiders niet voor de voeten te lopen. Je krijgt dan een coalitie van de sultan en de geestelijk leider, die enorm aan het touwtrekken zijn, maar die samen de bevolking eronder houden. En er voor zorgen dat er niet zelfstandig nagedacht wordt. Een van de aardigste boeken daarover is The Closing of the Muslim Mind van Robert Reilly. Aan allerlei technische ontwikkelingen zie je hoe de moslims achterbleven. In het Westen werd de kruisboog ontwikkeld. Die oude boogschutters moesten beresterk zijn, terwijl zo’n kruisboog dat kunnen jij en ik in een kwartier leren.”

-Toch zijn de moslims heel wat eeuwen na de kruistochten in 1683 nog tot aan Wenen gekomen. Geen geringe prestatie

“Ja. En dat is ook alleen maar bij toeval afgestopt door het Poolse leger. Maar dan komt de wetenschappelijke en technische ontwikkeling in het Westen in een versnelling, de periode van Bach tot Bush, zal ik maar zeggen. In die tijd neemt Europa een voorsprong op de islamitische wereld die erg groot is. En die de islamitische wereld alleen kan inhalen door of te verwesteren of door de boel te saboteren.”

-Of door een Arabische lente?

“Nee, die Arabische lente, wat het is weten we niet, maar hoe het afloopt weten we wel, met het aan de macht komen van de Sharia fundamentalisten, die de meeste haat koesteren jegens andersdenkenden. Het is ongelooflijk dat de NAVO daaraan mee heeft geholpen. Voor de mensen die daar nu aan de macht komen is Libië het voorgerecht en Europa is het hoofdgerecht. Dat je die steunt! De agressie die er gepleegd wordt in naam van de islam is niet te geloven. En dat geloven we dus ook maar niet. Dat is ook een oplossing.”

-Er is niet alleen slecht nieuws. In Tunesië stonden de mensen massaal in de rij voor de stemhokjes.

“Tja. Ik was toen ik in Egypte woonde er ook heilig van overtuigd dat er verandering zou komen. En ik ben een paar keer in Irak geweest. Dan dacht je ook: Er zitten een paar rare dictatoren in de weg die om tactische redenen het religieuze establishment steunen, maar als die weg zijn, zal het allemaal makkelijk op te lossen zijn. Dat geloof ik nu niet meer. Je moet in die wereld om aan de macht te komen goed georganiseerd en meedogenloos zijn, en er is in het Midden Oosten maar één groep goed georganiseerd en meedogenloos: de Sharia fundamentalisten. Onder allerlei namen. Moslim broeder, Al Qaida, weet ik hoe het allemaal heet. En daarom denk ik dat het niet goed afloopt. Maar anderzijds… alleen een dwaas spreekt over de toekomst staat er ergens in de bijbel geloof ik.”

-Hoe belangrijk is het om de geschiedenis levend te houden?

“Voor sociale cohesie is geschiedenis niet helemaal zonder nut. Die moslimse scholen in Nederland zijn bijna allemaal vernoemd naar krijgsheren en veldslagen. Dat kweekt een zekere cohesie. Ik denk dat wij er ook goed aan zouden doen wat meer te weten over onze geschiedenis. Maar het huidige geschiedenisonderwijs is van zeer laag niveau, als ik kijk naar mijn kinderen in hun middelbare school tijd, die gelukkig afgelopen is. Dat was me een politiek correcte linkse flauwekul wat ze te leren kregen! Ik ben wel eens op de ouderavond op de geschiedenisleraar afgestapt om te vragen of die politiek correcte flauwekul nou niet vervangen kon worden door gewoon een beetje onderwijs. Dan keken ze je aan of je ten onrechte niet opgesloten zat in een inrichting. Daar kon je je dan voor islamofobie laten behandelen.”

-Het is nu op middelbare scholen met zoveel moslimkinderen al helemaal ondenkbaar om de geschiedenis van het moslimimperialisme te laten zien zoals die was.

“Ja, capituleren is verreweg het makkelijkst voor de meeste mensen. Maar kijk, die kruistochten waren lange tijd ook in de islamitische wereld geen item. Nu is het woord ‘kruisvaarder’ een van de lelijkste kwalificaties die er bestaan. Maar het graf van de grote moslimkrijgsheer tegen de kruisvaarders, Saladin, in Damascus, bestaat maar uit een paar stenen plaatjes met een muurtje eromheen, helemaal niks. Als je dan de graven van die andere vorsten uit die tijd ziet, dat zijn enorme gebouwen. De kruistochten zijn in de moslimwereld pas nieuw leven ingeblazen toen de roman The Talisman uit 1825 van Sir Walter Scott in het Arabisch vertaald werd. Scott schetste een beeld van Saladin als geweldenaar en Richard Leeuwenhart als bestiale oriëntaal.”

-De bloeddorst van de kruistochten zit er flink ingeramd inmiddels, qua historisch besef.

“Ja, en dat gaat zover dat Karen Armstrong, die natuurlijk veel leidende moslims spreekt, naar ik aanneem, meent dat de haat jegens het Westen ontstaan is door de kruistochten. Daarin is ze niet de enige. Ook serieuze geleerden die de geschiedenis van de kruistochten hebben onderzocht, denken dat. Maar dat is helemaal niet zo. De Jihad was al vijf eeuwen bezig toen de kruistochten begonnen.”

-In de moslimwereld staat het slachtofferschap niet hoog in aanzien, dus het is wel vreemd dat ze nu zo benadrukken dat ze te lijden hadden onder de kruisridders.

“Dat ligt psychologisch ontzettend ingewikkeld. Kijk, moslims moeten Mohammed tot voorbeeld nemen. Mohammed is in een enorme reeks conflicten verwikkeld geweest en die conflicten heeft hij allemaal gewonnen. Nou, dat zal dus niemand anders lukken. Dus elke moslim wordt meteen al aangepraat dat hij toch eigenlijk maar een min mannetje is, vergeleken bij die grote profeet.”

-Als er dan iets misgaat in je leven kun je het dan ook moeilijk jezelf verwijten.

“Dat is wat in de praktijk gebeurt. Als in het Westen een kind valt, zegt zijn moeder: ‘Kijk uit! Zet je voeten goed neer!’ Maar in Egypte roept de nanny dan: ‘stoute stoep!’ De mens heeft nauwelijks een vrije wil in de moslimwereld, de kosmos giert om iedereen heen. Wij geloven in de vrije wil van ieder individu, weliswaar niet van harte, en er valt heel veel op af te dingen of zo’n vrije wil ook inderdaad bestaat. Maar in de moslimwereld is het een feit dat de vrije wil niet bestaat. Het is bij Goddelijk besluit vastgelegd. Je bent een zandkorrel tegenover de Himalaya.”

-Toch associeer je de islam niet met deemoed.

“Nee, want er zijn in de moslimwereld altijd nog mensen, die nog slechter, nog lager zijn. De ongelovigen, de christenen en de joden, de vrouwen en de slaven.. In het Westen hebben we als beeld: God is je vader. Dat is niet een beeld wat alle godsdiensten hebben hoor. Het beeld in de islamitische cultuur is dat je de slaaf van God bent. Een slaaf heeft niet zoveel te willen. Ik hoor iedereen al roepen ja, moslims zijn geen automaten die leven en handelen naar hun theologie. Nee, dat weet ik ook wel. Maar de verschillen zijn groot. In de bijbel staat dat het prettigste is dat je iemand behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden. En dat is in de Koran niet zo, daar staat dat je heftig moet zijn tegen de ongelovigen en barmhartig tegen de medegelovigen. In de Koran staat ook dat de niet-gelovigen al op aarde gestraft moeten worden voor hun ongeloof. Dan is het natuurlijk heel aantrekkelijk om je daarmee bezig te houden, zeker als je ongelovigen mag beroven etcetera. Waarbij de bijbel heel duidelijk zegt dat God degene is die de straffen uitdeelt. Natuurlijk heeft niet iedereen zich daaraan gehouden. Misschien overschat ik de kracht van het denken hoor, maar ik denk dat de principeredeneringen aan beide kanten van het front zo verschillend zijn, dat valt niet te overbruggen. De christelijke erfenis is ook dat de wetten door de overheid worden gemaakt. De wetten komen bij ons van beneden. Terwijl, in het islamitische besef komen de wetten van boven. Via de Sharia. Ik kan me geen constructie voorstellen die zulke verschillen kan overbruggen.”

-Bent u op een bepaald moment meer uitgesproken over de islam gaan denken?

“Er zijn natuurlijk ontzettend veel moslims die net zo denken als wij. En de meeste moslims waar ik contact mee hebben, die denken ook net zo als wij. Behalve dat ze wat lelijker doen over de islam dan ik ooit zou durven. Daar krijg je het beeld door dat het allemaal wel losloopt. En het zou ook wel loslopen als die mensen de baas waren. Maar dat zijn ze niet. De macht wordt uitgeoefend door Al Qaida achtige types, door religieuze fanaten. En die mensen die heel genuanceerd en Westers denken, die eindigen toch vaak in de gevangenis en aan de galg.”

-Je zou ook de visie kunnen hebben dat het een teken van zwakte is van de islam dat ze zich zo extreem uiten, tekenend voor een ondergaande cultuur.

“Ik denk wel dat dat juist is. Ik denk ook dat de fanaten zo fanaat zijn omdat ze een gevoel hebben van nu of nooit.”

-Dat is dan weer wel een positieve gedachte.

“Ayaan Hirsi Ali zei altijd: ‘Als uittreden uit de islam straffeloos zou kunnen, zou het als een ballon in een paar jaar leeglopen. En die heeft er toch echt middenin gezeten. Tien procent neemt het heel serieus, die islam, en zijn bereid heel ver te gaan, en daarom houdt de andere negentig procent zich rustig.”

-Veel ex-christenen hebben niet op dramatische wijze afscheid genomen van de kerk, maar het interesseerde ze op een bepaald moment domweg niet meer. Zelfs in de VS neemt het aantal overtuigde christenen zienderogen af. Nu zie je ook dat veel moslims niet meer naar de moskee gaan. Dooft de islam niet gewoon stilletjes uit, net zoals het christendom dat deed?

“Ja, maar die metafysische opvattingen veranderen daardoor niet. Om nog eens een voorbeeld te geven. Wij denken dat natuurwetten universeel geldig zijn en menselijke wetten, dat weten we nog niet zo zeker. Bij de moslims is het net omgekeerd. Dat idee ben je niet één twee drie kwijt. Ook al zeg je als moslim dat de manier waarop joden en christenen door de islam behandeld worden, eigenlijk schandelijk is en dat het gedoe met dat banksysteem zonder rente eigenlijk onzin is, en die shariarechtbanken dat is me een gruwel: desondanks blijven ook die verlichte moslims toch allerlei ideeën houden die met de islam verbonden zijn.”

-Hoe komt het dat maar zo weinig moslims een Nobelprijs hebben gewonnen?

“De meeste moslims wonen in de islamitische wereld en daar is geen vrijheid van onderzoek. Punt. En als je in het lijstje kijkt van redenen die ‘afvalligheid uit de islam’ oplevert, dan staat daartussen ‘geloven in de causaliteit.’ Dat is nummer zeventien op dat lijstje, als ik het wel heb. Tja, als je niet in de causaliteit ‘gelooft,’ dan wordt het natuurlijk heel moeilijk met de scheikunde en de natuurkunde. Ook het voortdurende ‘insjallah’, zo God het wil, dat bij herhaling klinkt in de moslimwereld, is de benadrukking dat er geen vrije wil bestaat. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat toen ik een paar jaar in Egypte woonde, ik ook te pas en te onpas ‘insjallah’ zei, of dacht, of nog net op tijd inslikte. Het is natuurlijk veel makkelijker dan jezelf ergens de schuld van te geven. Ik heb een groot deel van mijn tijd besteed aan het lezen van Arabische teksten. Ik zal niet zeggen dat je daardoor ontspoort, maar je kijkt toch met een andere blik op de wereld. Het is net als met Karel van het Reve -ik ben het natuurlijk niet waard zijn schoenveters vast te maken- die besteedde ook een groot deel van zijn leven aan sovjetonzin. Het is onvermijdelijk dat je kijk op de wereld daardoor verandert. Ik heb echt een zeer groot deel van mijn tijd besteed aan het lezen van Shariaboeken en Koran-commentaren. Terwijl ik natuurlijk wel Westers en Europees gebleven ben. Maar een moslim die niets anders doet, raakt qua denken dan toch nog veel dieper beïnvloed.”

-Je zou op een bepaald moment toch kunnen ontgiften?

“Ik zie het niet als gif. Het is ontzettend prettig in de islamitische wereld. Als je je maar onderwerpt aan de geldende regels. Als je maar niet openlijk iets doet waar mensen aanstoot aan kunnen nemen. In onze wereld is het ook prettig, maar je moet wel zelf van alles bedenken. Ik kan me goed voorstellen dat mensen dat lastig vinden. ‘Als ik mijn opleiding niet afmaak is dat mijn eigen schuld.’ Maar ik aarzel echt nog steeds om te zegen dat de islam ‘gif’ is. Waar ik niet aarzel is bij de stelling: Islam en het Westen gaan niet samen’. Er is geen compromis tussen te vinden. Een van de twee zal moeten capituleren. Of afstand houden.”

-U ziet voor een grote groep mensen wel het nut van de Islam?

“Nou, het nut… Ik zie wel het aangename ervan. Het is voor veel mensen heel aangenaam om moslim te zijn. Je zit als een planeet in je baan, dingen zijn geregeld, aan je zelfrespect zal nooit meer gesleuteld kunnen worden want jij bent moslim, een prima systeem.”

-Er knaagt alleen wel iets, want de ‘ongelovigen’ hebben de macht en jij niet.

“Ja, en op Mohammed, de meest succesvolle mens ooit, wordt door Europeanen en Amerikanen gespuwd. ‘Nou als ze al op Mohammed spuwen, wat zullen ze dan wel niet met mij doen.’ “

-Hoe lang heeft u in Egypte gezeten?

“Bijna vier jaar. Als directeur van het Nederlands Instituut, een soort jeugdherberg voor Nederlandse intellectuelen. Maar ik ben er veel vaker geweest. Ik heb er ook een jaar gestudeerd. Toen ik veertig was, had ik uitgerekend dat ik de helft van mijn volwassen leven in Egypte had doorgebracht. Maar ook vaak met op en neer reizen, soms maar voor een periode van drie maanden.”

-U voelde zich daar dus wel prettig?

“Fantastisch! Als je je plaats maar weet. En in Nederland is dat geen absolute vereiste. Op mijn eenentwintigste heb ik negen maanden in Egypte gezeten. Dat was een hele leuke tijd.”

-U kunt zich er dus wel iets bij voorstellen dat moslims het in Europa helemaal niet leuk vinden.

“Ja, natuurlijk kan ik me dat voorstellen. Onaangenaam.”

-Als het over de kruisvaarders gaat, dan gaat het tegenwoordig ook over de Noorse massamoordenaar Beivik die zich een kruisvaarder noemde. Hij associeerde zich met een groepje mensen in Engeland die zich ook met de tempeliers vereenzelvigde.

“Breivik heeft natuurlijk gedacht dat die tempeliers het leuk vonden om te vechten. Maar als je die verhalen leest, lag dat anders: Als het moest, dan vochten ze. Maar het waren eigenlijk monniken, ze waren gericht op bidden en vasten. Breivik is ziek in een van de vele betekenissen van dat woord. Ik weet niet wat ik met die man aanmoet. Het is alleen maar sneu.”

-Hij nam wel een deel van de retoriek over die je ook ziet op een site als Gates of Vienna.

“Die arme Bat Ye’or in Geneve heeft het heel moeilijk gehad. Die is vreselijk aangevallen door de media omdat ze genoemd was door Breivik. Terwijl ze natuurlijk nooit van die jongen gehoord had. Maar die tempeliers, waar Breivik dan zo van gecharmeerd zou zijn, begonnen als lijfwacht van de pelgrims. En daarna dachten ze: er zit toch meer in. Toen zijn ze de herbergen voor de Jeruzalem-gangers gaan bouwen, door heel Europa heen, en ze werden een reisbureau en een bank. Je kocht een bonnetje aan het begin en dan kon je helemaal op en neer. Het is een van de eerste multinationals geweest als je het mij vraagt. Maar het was een roerige wereld. Er was geen openbare orde. Alle wegen waren onveilig. De tempeliers waren een soort politie agenten. En het waren ook vaak mensen die zwaar gezondigd hadden, zoals ze zelf zeiden, vaak wat ruwe jongens, weliswaar van adel, die toch kwalijke zaken hadden gedaan. Om daar boete voor te doen werden ze tempelier. De enige overeenkomst tussen Breivik en de tempeliers, is dat ze hetzelfde symbooltje gebruiken. En dat ze geweld gebruikten. Maar die tempeliers gebruikten alleen geweld wanneer dat heel erg nodig was. Wanneer ze toestemming kregen van de andere kant om zich vrij te bewegen naar het bedevaartsoord, ondernamen ze niks. De overeenkomsten met Breivik vind ik dus niet zo groot. Maar ik moet toegeven, ik was op reis toen het gebeurde in Noorwegen, en de kaft van mijn boek was er toen al, dat ik meteen met mijn uitgever heb zitten mailen van kan dat wel zo blijven. Toen zei hij: ‘Ja hoor we laten de kaft van je boek niet ontwerpen door een idioot in Oslo.’ Kijk, heel Frankrijk staat vol met de overblijfselen van de tempeliers hè. Die herbergen zijn dan wel vaak afgebroken, maar de kapelletjes staan er nog vaak, verbouwd tot woningen of wat ook. Waarom ging Breivik daar niet heen als hij zijn punt wilde maken? Hij noemde mij vier keer, weliswaar met mijn naam verkeerd gespeld: met dubbel s. Hij baseert zich op samenvattingen van anderen, die mijn opvattingen als extreem rechts probeerden voor te stellen. En aangezien hij extreem rechts is, dacht hij: ‘Ha, daar heb ik weer iemand.’ Die mensen hadden het dus beter niet zo kunnen samenvatten, want daardoor hebben ze hem eigenlijk voeding gegeven. Hij moet gedacht hebben dat hij heel veel medestanders had. En dat is natuurlijk niet zo. De vorm waarin hij het gedachtegoed van Bat Ye’or tot zich kreeg, was ook aangepast aan de internetwerkelijkheid. Trouwens, ik heb die man van The Gates of Vienna wel eens een hand gegeven op een congres. Hij trof mij niet als een volslagen idioot. Ik lees dat blog eerlijk gezegd niet altijd hoor. Of eigenlijk nooit.”

-Heeft u nooit de aanvechting gevoeld om uw ‘Onder Professoren’ over het islamologenwereldje waar in Leiden waarvan u deel uitmaakte?

“Ja, dat is ook al bijna af. Maar daar wordt mijn uitgever natuurlijk pas echt rijk van als ik dood ben. Ik heb bijvoorbeeld een reisje naar Syrië gemaakt met een soort inspecteur Clouseau. Dat is een heel mooi stuk geworden. En met James Bond naar Irak. Maar dat komt allemaal nog. Het heeft geen zin om dat nu allemaal uit te brengen.”

-Het draait qua islamologie in Nederland alleen maar om Leiden, toch?

“Ja, en dat was natuurlijk een open inrichting. Ik vond het er zelf overigens altijd wel prettig hoor. Ja, anders houd je het ook niet vol. Je kreeg grote vrijheid om te lezen en te schrijven. Dat werd helaas onderbroken door colleges, maar dat was soms ook wel weer eens leuk. Natuurlijk waren er wel momenten waarop ik dacht: Ik moet nu onmiddellijk weg. Maar de plekken waar je dan heen kon waren dan altijd zoveel minder aantrekkelijk…”

-Is het er qua politieke correctheid erger op geworden op de universiteit in Leiden?

“Nou, het was al behoorlijk erg. In het begin van de jaren tachtig hoorde ik eens van een ambtenaar van justitie dat het zou kunnen dat de immigranten hun binnenlandse problemen wel eens mee zouden kunnen gaan nemen naar Nederland. Dus ik zei dat een keer op de een of andere werkgroep. Nou jongen, ik werd bijna vermoord. Ik was duidelijk een fascistisch element. En er waren wel meer dingen, waar je achteraf vreselijk om moet lachen. Want ja, die veldslagen tussen de Turken en de Koerden, dat is natuurlijk precies waar die ambtenaar toen aan dacht.”

-Nu zie je dat de Leidse universiteit congressen houdt met als insteek dat de Sharia een goed idee is voor het Westen.

“O, het is inderdaad veel erger geworden. Dat heeft ook te maken met het feit dat de islamologie zich regelrecht door moslimlanden laat financieren. Ik krijg af en toe wel een briefje van een instantie van we hebben subsidie gegeven voor dit of dat congres, maar waarom spreekt u daar ook niet? Hahaha! Dan schrijf ik dat ik niet gevraagd ben, maar dat ze best met de organisatoren contact kunnen opnemen met de vraag of ze dat niet kunnen opwerpen. Hoe dat dan verder afloopt ontrekt zich aan mijn beoordeling, maar er komt nooit wat goeds uit. In mijn tijd trad men nog niet zo naar buiten met het politiek correcte karakter van de studie. Ook waren er toen nog wel mensen die wisten waar ze het over hadden. Maar nu heb je een hoogleraar als Maurits Berger die glashard zegt dat de Sharia voor 95% identiek is aan het Nederland recht. Dat is ongelooflijk. Toen ik hem af en toe nog in Leiden zag, vroeg ik hem wel eens: ‘Goh Maurits, kan ik daar niet eens een onderbouwing van krijgen?’ Nou, dat kwam eraan, zei hij dan op die bekakte toon van hem. Een half jaar later vroeg ik er dan weer om: ‘Je hebt het vast gestuurd, maar ik kon het nergens vinden.’ ‘Nee, dat komt eraan.’ Weer op die Beatrix toon. Maar als je dan in Hilversum bent, dan blijkt Maurits bij al die journalisten van de staatsmedia op schoot te zitten. Dat is hun man, die vertrouwen ze. Mij vinden ze een rare vent, een beetje onberekenbaar.”

-Hij is wel erg saai, die Berger. Zo vaak zie ik hem ook weer niet op de tv.

“Nou ik heb sinds kort weer een televisie. Als je na anderhalf jaar voor het eerst weer Nederlandse televisie ziet, dan kijk je ook weer je ogen uit. Ze steunen hier nog steeds Paars plus.”

-Welk land financiert de islamologie in Leiden?

“Oman. En die willen geen lelijke dingen over de islam gezegd hebben.”

-Als je daarover nadenkt…

“Onvoorstelbaar inderdaad. Stel dat Rome het onderzoek naar het christendom op de universiteit van Caïro zou betalen. Of dat de plaats van Karel van het Reve gefinancierd zou zijn door de Komintern. Maurits heeft daarvoor op kosten van Oman bij Clingendael gewerkt. Het stond gewoon op de website van Clingendael. Maar niemand vond dat een probleem.”

-Aan de andere kant: De beroemde negentiende-eeuwse islamoloog Christiaan Snouck Hurgronje werkte voor de geheime dienst. De Nederlandse regering had er wel wat geld voor over dat hij zich onder de moslims in Nederlands Indië begaf.

“Ja, je kunt dan wel gestuurd worden door een inlichtingendienst, maar echt liegen, dat was er toen niet bij onder de islamologen. Dat principe is nu een beetje losgelaten. Er zijn heel veel islamonderzoekers die ermee beginnen om zich om tactische reden flexibel op te stellen, maar als je twintig jaar lang flexibel opstelt, dan is er niet veel waarheidsdrang meer over. De moeilijkheid is dat als je eens een keer iets kwalijks over de islamitische wereld meldt, dat je niet meer wordt geloofd. Dat overkwam Snouck Hurgronje niet, want een neef van hem was secretaris-generaal bij buitenlandse zaken of algemene zaken, dat weet ik niet precies meer, maar dat waren hele korte lijnen. Als Snouck zei dat imams de schuld waren van de moeilijkheden in Atjeh, dan werd dat geloofd, terwijl als mijn collega’s of ik zoiets zouden zeggen, dan niet.”

- Komt het door de financiering van Oman dat in er onder de islamologen in Leiden geen onderzoek wordt gedaan naar de ouderdom van verschillende versies van de Koran?

“Nee, want die faculteitsbesturen willen studenten trekken, en zo’n onderzoek trekt misschien drie of vier studenten, terwijl met een cursus over ‘de vrouw en de islam’ heb je zo de zaal vol. Echt wetenschappelijk onderzoek naar verschillende Koran versies is heel hard werk met veel valse sporen. De aanwezigheid van moslims maakt heel veel uit. Ik weet nog goed, dat was een heel mooi voorbeeld, het afscheid van de Utrechtse hoogleraar Pieter van der Horst, die had uitgevonden dat er antisemitisme bestond in de islamitische wereld. Hij wilde daar zijn afscheidscollege over houden. Maar in die tijd was de universiteit van Utrecht in onderhandeling met moslimorganisaties om een imamopleiding in Utrecht te starten. In het kader daarvan hadden ze liever geen gedoe over islamitisch antisemitisme. Dat hebben ze Van der Horst toen ook heel duidelijk laten weten. Historisch onderzoek ligt bij het christendom toch heel anders. Een dominee die iets ontdekte over Bijbelteksten werd beloond met een hoogleraarschap. Ik gaf in Leiden ook taalverwerving en dan legde ik uit dat de puntjes in het Arabische alfabet, zoals je dat ook ziet in de Koran, er pas vrij laat gekomen zijn. Dan werden sommige studenten meteen razend, want die puntjes staan in de Koran, dus die moeten er altijd al gestaan hebben. Die studenten waren behoorlijk activistisch, dat werd een vervelende situatie. Dan kreeg je te horen: ‘Waarom haat jij de islam? Waarom vervuil jij de Koran?’ Er werden absoluut geen wetenschappelijke argumenten gehanteerd. Het mocht niet zo zijn, klaar.”

-Om diezelfde redenen weigeren dus nu moslimstudenten om naar colleges te gaan waarin iets wordt gezegd over de evolutietheorie.

“Ja, en dat is eigenlijk wel eigenaardig. Want tot de jaren vijftig, zestig waren de moslims juist wel voor de evolutie. Omdat ze doorhadden dat ze dan de kerk tuk hadden, die namelijk tegen was. In het begin van de vorige eeuw schreven Korancommentatoren dan ook: ‘Zie je wel, de islam is de ware wetenschappelijke religie, want wij hebben geen enkele moeite met de evolutietheorie.’ In de Koran staan ook verzen die zo zijn geformuleerd dat je ze eventueel als evolutie-vriendelijk kunt uitleggen. Alleen doen ze dat nu niet meer.”

-Maar op de universiteit is de sfeer verhard?

“Het is natuurlijk ook vervelend voor moslims om les te krijgen over je eigen godsdienst door mensen die zelf niet geloven, en dat in je eigen taal.”

-Vroeger werd islamologie in Nederland waarschijnlijk nooit gegeven aan moslims.

“Nee, die waren er niet. Snouck heeft waarschijnlijk nooit moslims bij zijn colleges gehad. Snouck zelf liep college bij moslims in Caïro en Mekka. Je moet bij zo goed als alle soorten Arabische teksten natuurlijk iets van de islam weten, anders snap je het niet. Als je in een Franse roman leest ‘de kapelaan gaf zijn vriendin een klap op haar billen,’ dan weet je al dat kapelaans niet getrouwd zijn. Zulke informatie moet je ook over de islam hebben, anders kun je geen Arabische teksten lezen. Maar die allochtonen studenten kennen die betekenis al. Nou, ook niet altijd hoor.”

-Hoe is het gesteld met de kennis van de islam onder moslimallochtonen in Nederland?

“Niet zo goed. En hun Arabisch is ook niet zo goed. Veel fouten. Er is maar een enkele allochtone student die dragelijk Arabisch spreekt. Vaak spreken ze een streekdialect. Een paar jaar geleden maakte ik daar nog iets grappigs over mee. Ik moet dan wel even een vertaalslag maken naar het Nederlands, anders komt het niet over. Ik had college gegeven en toen kwamen er twee hele vriendelijke Marokkaanse jongens naar me toe en die zeiden: ‘Mijnheer, we kunnen wel horen dat u een beetje Arabisch spreekt, maar u zegt steeds ‘kijken’. Het is ‘kiekn.’ Toen zei ik: ‘Nou, ik ken die vorm wel, maar dat is dialect, van het platteland.’ ‘Nee mijnheer, mijn vader zegt kiekn, de imam zegt kiekn, mijn oom zegt kiekn, echt, het is kiekn.’ Hahaha! Wat moet je dan doen? En die jongens waren zo vol goede wil. Dat was niet eens zo lang geleden hoor, ‘95, ‘96, zo. Je hart breekt, maar wat moet je ermee.”

-Hoe zit het met de kennis van de Koran onder de moslimstudenten?

“Als ze een jaartje meelopen, kunnen de ze Koran wel in het Arabisch leren. Zo moeilijk is dat niet. De Koran heeft een heel klein vocabulaire, 1800 woorden, waarvan een kwart maar één keer voorkomt. Als je duizend woorden kent, kun je de Koran grotendeels wel lezen. Het is geen Shakespeare, zullen we maar zeggen.”

Hans Jansen: Op, op, ten strijde, Jeruzalem bevrijden!. Het ware verhaal van de kruisvaarders. Uitgeverij Van Praag. €17,50.
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17387
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Manon »

Op de portal gezet!
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Mahalingam
Berichten: 42585
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Mahalingam »

De volle waarheid Hand Jansen 23 nov. 2011
Dinsdagavond 22 november 2011 waren de acteur Sabri Saad el Hamus en de cabaretière Nilgün Yerli te gast bij Pauw en Witteman. Ze praatten veel, maar verzwegen nog meer.

De discussie ging in het bijzonder over de vraag waarom er zo weinig Turken en Marokkanen met een Nederlander getrouwd waren, en omgekeerd. ‘Waren er misschien redenen die met de religie samenhingen’, opperde Jeroen Pauw snaaks, ‘of zouden Nederlandse mannen Turkse vrouwen gewoon niet aantrekkelijk vinden?’.

Daar werd overheen gepraat. Het lag aan van alles. ‘Soort zoekt soort’, zeiden Mevrouw Yerli en de
heer Hamus, vrij vertaald, in allerlei toonaarden.

Maar er bestaat wel degelijk een reden die met de islam te maken heeft. Een meisje dat moslim is, mag alleen trouwen met een andere moslim. Ze mag niet trouwen met een man die dat niet is. Dat schrijft de islamitische sharia zo voor, want de inferioriteit van wie geen moslim is, valt niet te rijmen met de superioriteit die binnen een huwelijk aan de man toekomt. Het zou raar zijn als de man in zijn hoedanigheid van bijvoorbeeld christen inferieur was aan zijn moslimse vrouw, maar daarentegen superieur in zijn hoedanigheid van echtgenoot.

De sharia is daar heel precies en duidelijk over. Ook al bestaan er binnen het sharia-recht (zoals in elk rechtssysteem) zogenoemde ‘rechtsscholen’, op dit punt is er (zoals op veel punten) geen verschil tussen de Sjafi’ieten, Malikieten, Hanafieten en Hanbalieten. Het is bovendien niet alleen een regel uit de sharia die in alle handboeken kan worden teruggevonden: het wordt ook door moslims in het algemeen diep zo gevoeld.

Verzwijgen kan ook liegen zijn, zeker wanneer er dringend een belangrijke vraag aan je wordt gesteld. Mevrouw Yerli en de heer Hamus hebben terwijl ze druk aan het praten waren, bewust langdurig gezwegen. Als een acteur en een cabaretière die allebei een tamelijk vernederlandste indruk maken zich al zo opstellen, en er geen been in zien een regel van de islam te verzwijgen omdat ze vermoeden dat Nederlanders die regel wel eens niet zo mooi zouden kunnen vinden, wat mogen we dan verwachten van de rest?
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5833
Lid geworden op: za sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ozes »

Een bestaand huwelijk word ook verbroken als een van de twee zich tot de Islam bekeert.
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77493
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Ozes schreef:Een bestaand huwelijk word ook verbroken als een van de twee zich tot de Islam bekeert.

Van Islam afkeert bedoel je Ozes. Als iemand in een moslim huwelijk het islamitisch geloof laat vallen, dan wordt het huwelijk ontbonden. De man of vrouw kan dan ook niet meer erven van zijn of haar familie.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5833
Lid geworden op: za sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ozes »

Mm, ook als twee niet-Moslims getrouwd zijn. En als de vrouw of man Moslim dan vervalt het huwelijk. Er zijn iets van 6 manieren waardoor een huwelijk ontbonden word. Ook een manier om de andere partner tot bekeren te dwingen.
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77493
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Religieuze diversiteit

Geschreven voor een bijeenkomst in Nijmegen op dinsdagavond 29 november 2011. De voordracht is niet gehouden omdat de avond over iets anders bleek te handelen.

Hier aan de universiteit van mevrouw Roos Vonk, dierenactiviste, zal wel niet erg zwaar getild worden aan de bewijsbaarheid van beweringen, maar toch, mocht het iemand interesseren, veel van wat er hieronder volgt, is in de een of andere vorm terug te vinden in een boek uit 2011, van de hand van de Amerikaanse godsdienstwetenschapper Rodney Stark. De titel van het boek luidt The Triumph of Christianity. In dat boek, 506 pp., vindt u uitgebreide verwijzingen naar verdere literatuur en naar allerlei deelonderzoeken. Wat nu volgt moet geen bibliografisch overzicht worden: wat de voetnoten betreft, blijft het daarom bij de alinea die u zo juist gelezen hebt.

Wanneer in een maatschappij de godsdienstige markt wordt vrijgelaten, zal er zich op die markt een maximale diversificatie voordoen. Zoals op elke markt die vrijgelaten wordt, zal die diversificatie zich voordoen om tegemoet te komen aan de uiteenlopende wensen van de klanten, in dit geval de gelovigen. Er zal op de markt van godsdiensten dan ook een breed spectrum, een waaier van godsdienstige organisaties ontstaan die hun diensten aanbieden. De karakters van zulke organisaties zullen uiteenlopen van activistisch tot mystiek, romantisch, wettisch, missionair, militant, bevindelijk, gesloten, exotisch, warm, hiërarchisch, anarchistisch – de lijst is per definitie onbeperkt want de klant is koning en er moet voor elk wat wils zijn.

Sinds de 16de-18de eeuw is het in Europa gemeengoed geworden om de bestrijding van godsdienstige diversiteit te zien als een groter kwaad dan die diversiteit zelf. Een godsdienstige groep die de waarheid bezit, zal het uiteraard als een groot kwaad beschouwen wanneer andere groepen ten onrechte ook menen de waarheid te bezitten. Waarheid en leugen hebben zoals bekend niet gelijkelijk recht op verspreiding, dus er moet wat gebeuren om die anderen (die ongelijk hebben) te bestrijden.

Maar er zijn nu eenmaal grote en kleine kwaden. In het algemeen wordt het in Europa als een groter kwaad gezien om groepen die afwijkende godsdienstige opvattingen prediken, te vuur en te zwaard, met geweld en bloedvergieten, te bestrijden. Zulke groepen tolereren is misschien wel bedenkelijk, en ketters te moeten tolereren is een groot kwaad, maar het is wel zeker een kleiner kwaad dan moord en doodslag. Hier doet zich sinds enkele decennia desalniettemin een probleem voor: deze vorm van tolerantie is een Europese interne afspraak, waaraan buitenstaanders en nieuwkomers geen boodschap hebben.

Maximale diversiteit van godsdienstige bewegingen is de natuurlijke situatie, zoals een vrije markt per definitie de natuurlijke situatie is. Maar de natuurlijke situatie is niet de gebruikelijke. Elke vrije markt kan worden verstoord. De vrije markt van godsdiensten kan zoals alle markten door twee factoren worden ontwricht: (1) door de overheid die dwang uitoefent en het aanbod op die markt beperkt, en (2) door een maffia die met de knuppel in de hand bepaalde aanbieders de toegang tot de markt ontzegt.

In Amerika is de godsdienstige markt vrij. Daar roeren zich dan ook ontelbare godsdienstige bewegingen en organisaties, van allerlei aard en allure. Nergens is de deelname aan religieuze activiteiten groter dan in Amerika, en dat is een gevolg van de marktsituatie die onderlinge concurrentie van de aanbieders op de reli-markt bevordert. In de islamitische wereld heeft de overheid de markt afgesloten voor andere aanbieders dan de orthodoxe islam. Ook afwijkende vormen van islam, zoals de Bahai, de Babi’s of de Ahmadiyya worden niet getolereerd, en haast nog feller vervolgd dan het restantje christenen dat er in het Midden-Oosten nog over.

Op de religieuze markt in de islamitische wereld heeft de islam al eeuwen het absolute monopolie op het aanbieden van godsdienst. Het is de staat die de islam dat monopolie verleend heeft. Het is belangrijk dat helder te hebben. Maar een monopolie maakt lui, dat is het geval in alle landen van de wereld. Het gemiddelde niveau van de islamitische predikanten en de islamitische wet- en schriftgeleerden is door het monopolie dat zij genieten, steeds verder achteruit gegaan. Ze hebben geen idee van wat kritiek is, of een vrije discussie. Concurrentie hebben ze niet te duchten, wat ze ook doen of zeggen. Ze kunnen werkelijk alles maken, want wie hen tegenspreekt, mag zich gelukkig prijzen als hij niet linea recta de bak in draait. Pastoors, bisschoppen, rabbijnen en dominees zijn er aan gewend hun zin niet te krijgen en voor rotte vis uitgemaakt te worden. Moslimse geestelijken daarentegen zijn niet met die situatie vertrouwd, en niet in staat er volwassen mee om te gaan. Dit is een negatief bijeffect van het monopolie.

In de meeste islamitische landen heeft de overheid aan de islam het alleenrecht gegeven om als aanbieder op te treden op de religieuze markt, en het resultaat is een geestelijke onvrijheid waarvan Europeanen of Amerikanen zich, gelukkig maar, geen voorstelling kunnen vormen. Het monopolie leidt tot dwang om zich te conformeren aan de standaard-islam. Deze situatie is te wijten aan de overheid, die voor dit beleid heeft gekozen omdat zij niet voldoende legitimiteit bezit om bestand te zijn tegen enige vorm van confrontatie met de godsdienstige establishment. De legitimiteit daarentegen van de overheid in de vrije wereld is evident, en ontleend aan verkiezingen. De legitimiteit van de overheid in een dictatuur is daarentegen nihil. Het is, om het in westerse termen te zeggen, voor een dictatoriale overheid belangrijk de zegen te hebben van de islamitische religieuze leiders. Dat kan het democratische tekort soms enigszins compenseren.

In het Europa van de migratie werken de overheden in het algemeen niet mee aan de instandhouding van het monopolie van de orthodoxe islam om als aanbieder op de religieuze markt op te treden. Vanuit de traditionele situatie van de islam gezien, schept dat een leegte. In die leegte wordt voorzien door een maffia-achtige testosteronbrigade die mensen actief onder druk zet om de officiële islam niet voor de voeten te lopen.

Deze brigade heeft een aantal aanslagen uitgevoerd, en tenminste één sluipmoord, die op Theo van Gogh. Sluipmoorden op Geert Wilders en op Kurt Westergaard, de beroemde Deense tekenaar van de Mohammed-cartoons, zijn steeds mislukt, wegens de strenge maatregelen ter bewaking van de bedreigden. Maar het gevolg van deze permanente dreiging is dat boekwinkels, uitgevers, drukkers, distributeurs, schrijvers, krantenredacties en journalisten zich wel duizend keer bedenken voor ze iets doen dat mogelijk de toorn zou kunnen wekken van deze testosteronbrigade. Dat ‘zich duizend keer bedenken’, dat heet ‘zelfcensuur’.

Waarom bestaat er een scala van maatschappelijke problemen rond de islam, ook in landen waar godsdienstvrijheid zowel in theorie als in praktijk de norm is? Het antwoord dat de islam zelf op deze vraag geeft, is eenvoudig: de oorzaak daarvan moet gezocht worden bij de mensen die geen moslim zijn: die vrezen en haten de islam. Of de islam gevreesd wordt, is niet volstrekt zeker, maar dat de islam gehaat wordt is niet of hoogstens zeer zelden het geval.

Een buitenstaander zal de oorzaak van de problemen elders willen zoeken. Het is mogelijk alle geboden van het christendom uit te voeren zonder in conflict te komen met de Nederlandse strafwet. Het is daarentegen niet mogelijk alle opdrachten van de islam uit te voeren zonder met de strafrechter in aanraking te komen. De sharia-handboeken bevatten op allerlei gebieden tal van opdrachten die in strijd met de wet zijn. Eén van die opdrachten houdt verband met de religieuze diversiteit. De gelovigen wordt opgedragen te strijden tegen de ongelovigen ‘totdat Gods woord het hoogste zij’ en ‘de godsdienst geheel aan God toebehoort’. Dit past niet binnen het streven naar religieuze diversiteit. Maar dit is niet de enige problematische opdracht die de islam geeft. Onder tal van omstandigheden geeft de islam goedkeuring aan het gebruik van geweld tegen aanhangers van andere godsdiensten dan de islam. Niet alleen goedkeuring: soms zelfs beveelt de islam de moslims zulk geweld te gebruiken. Zulk gebruik van geweld is geen bijdrage aan de religieuze diversiteit.

De islam in zijn huidige vorm past daarom niet goed in een maatschappij waarin religieuze diversiteit al eeuwen de norm is. Maar er is hoop. Zoals christenen van oudsher van hun voorgangers moeten leren wat de Tien Geboden zijn en hoe de tekst van het Onze Vader luidt, zo moeten ook moslims door hun Imams verteld krijgen dat er een plicht tot Jihad bestaat. Zo lang de gewone moslims de instructies van hun religieuze leiders grotendeels naast zich neer leggen, is de oproep tot Jihad niet een groot probleem. Wanneer er geen imams zouden rondlopen die tot het gebruik van geweld oproepen, zou er evenmin een probleem zijn. Maar zo lang imams en beroepsmoslims wél oproepen tot Jihad, en daarbij enig gehoor vinden, heeft de maatschappij een lastig probleem, en zal de maatschappij zich bereid moeten tonen om zich met passend geweld te verdedigen tegen het gebruik van geweld in de naam van de islam door groepjes moslims.

De aanwezigheid van de islam roept daarom de oude vraag weer op: zijn we verplicht om intolerantie te tolereren? Is het intolerant om intolerantie niet te tolereren? Tolerantie draagt immers een paradox in zich: intolerantie tolereren leidt onvermijdelijk tot het verdrongen worden van tolerantie door intolerantie. Maar of dat goed of kwaad is, dat is een morele en religieuze keuze die ieder voor zichzelf moet maken.

Hans Jansen
http://hoeiboei.blogspot.com/2011/11/re ... iteit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
KevinB
Berichten: 1427
Lid geworden op: vr okt 14, 2011 4:42 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door KevinB »

Alweer een heel goed en heel raak stuk van Hans Jansen. Met alweer heel wat rake waarheden.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77493
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Arabische lente, islamitische zomer

Religieuze bewegingen groeien. Die groei wordt niet veroorzaakt door een innerlijke behoefte bij de toetreders, en al helemaal niet door de ‘maatschappelijke onderbouw’, maar doordat toetreders weten dat hun toetreding op prijs gesteld zal worden door mensen aan wier oordeel ze waarde hechten.

Het groeitempo kan door allerlei factoren afgeremd worden, bijvoorbeeld doordat er veel concurrentie is van andere religieuze bewegingen, of doordat je juist door uittreding aan prestige en respect wint. Maar het draait om de nauwe sociale contacten met mensen die belangrijk zijn voor de toetreder. Zulke contacten leggen is niet ieders hobby. Sommigen zijn in staat veel van zulke contacten te leggen, anderen doen het bescheidener. Een erfelijk vorst die toetreedt, is voor veel mensen belangrijk, en zal dus tot veel verdere toetredingen leiden. Het is hierom dat missionarissen en zendelingen zich vaak in de eerste plaats tot de elite wenden. Maar van onderop werken is ook effectief.

Kinderen hebben de waardering van hun ouders nodig, en treden dus toe. Hebben ze de waardering van hun leeftijdgenoten nodig, treden ze soms weer uit. Wie snel nieuwe vrienden zoekt, kan die verwerven door toetreding tot een religieuze beweging. Vandaar dat mensen die voor het eerst de gevangenis indraaien, of verhuizen naar een stad waar niemand ze kent, een makkelijker prooi zijn voor recruteerders dan anderen. In het Egypte van Nasser, Sadat en Mubarak zaten de gevangenissen en strafkampen vol met sharia-fundamentalisten, en wie toen de gevangenis niet als fundamentalist inging, kwam er wel als fundamentalist uit. Ook onder de studenten die net verhuisd waren voor hun studie, tellen we zoals te verwachten veel toetreders.

In het beste geval kan iemand in tien jaar misschien twee zulke nauwe contacten leggen, wat bij een religieuze groep van duizend mensen tot een voorraad van tweeduizend potentiële toetreders leidt. Het moet raar lopen als er niet ongeveer 100 van die potentiële toetreders niet ook inderdaad toetreden, en dat leidt dan voor de groep in kwestie tot een toename van 10% in tien jaar. Volgens veel godsdienstwetenschapper is 10% in tien jaar min of meer normaal. Dat percentage is ook in het veld waargenomen. Soms is het hoger, soms is het lager.

Een toename met 10% per tien jaar lijkt erg weinig, en dat is het ook, maar niet als de groep eenmaal groot is. Het is duidelijk dat het veel tijd kost om van een clubje excentriekelingen uit te groeien tot een stroming waarmee maatschappelijk rekening moet worden gehouden. Dat duurt haast altijd meer dan een of twee generaties. Voor een individu is zo’n tijdspanne moeilijk te overzien.

In Egypte is het sharia-fundamentalisme gestart aan het einde van de jaren twintig van de vorige eeuw, met de groep die een zekere Hasan Al-Banna in het Egyptische provinciestadje Ismailiyya om zich heen wist te verzamelen. Die groep staat bekend als de ‘Moslimse broeders’, tegenwoordig in kranten vaak aangeduid als MB. Die groep eist strikte toepassing van de regels van de sharia, in al hun details.

In de jaren vijftig gold dat nog als een dwaas streven. Toen Nasser in een rede in 1955 liet weten dat de MB begeerde dat alle vrouwen een hoofddoek zouden gaan dragen zoals de islamitische wet dat voorschrijft, barstte het gehoor in lachen uit. Hilariteit en onbegrip alom. Pas in de loop van de jaren zeventig begonnen de hoofddoeken in Cairo op straat te verschijnen. Nu is de hoofddoek (of zwaardere islamitische kleding) in Egypte algemeen geworden.

In de jaren zeventig en tachtig was het voor een goede waarnemer al duidelijk dat deze beweging toch snel groeide, en dat Egyptenaren die er anders over dachten, eigenlijk geen goed en consistent verhaal hadden waarom het anders moest. De meeste westerse waarnemers hadden uitsluitend contact met verwesterde groepen, bijvoorbeeld de piepkleine Egyptische communistische partij, of soortgelijke niet-islamitische stromingen, bijvoorbeeld de vrouwenbewegingen, en hadden dus geen idee.

De Amsterdamse activist drs. Bertus Hendriks en de Amsterdamse hoogleraar Ruud Peters zijn twee goede voorbeelden van waarnemers die door de beperktheid van de kring waarmee zij contact onderhielden, er volledig naast zaten, en zich om ideologische redenen blind hebben gehouden voor wat veel anderen met het blote oog konden zien.

Wanneer een beweging eenmaal de 60% heeft overschreden, gaat het verder snel. Ook wie niet kan hoofdrekenen, heeft wel zo zijn vermoedens over wat er gebeurt als je bij 60% elke tien jaar 10% winst boekt. In Egypte heeft de beweging van de sharia fundamentalisten de 60% overschreden, zoals uit de recente verkiezingsuitslagen is gebleken. Het kan niet lang meer duren of Gods koninkrijk wordt daar op aarde langs de Nijl gevestigd. Tenzij anderen grof geweld gebruiken, is dat niet meer te voorkomen. Die anderen zijn er natuurlijk: het Egyptische leger, dat al sinds de dagen van Toet-Ankh-Amon en Horemheb in Egypte onder verschillende namen (Ikhshiden, Ayyoebiden, Mamlukken) de dienst uitmaakt.

Gezien de groei van het sharia-fundamentalisme in Egypte en Noord-Afrika wordt het de hoogste tijd dat westerse politici zich gaan verdiepen in wat de sharia voorschrijft over expansie van de islam, vrijheden voor niet-moslims onder de islam, emigratie, het gebruik van geweld ter bevordering van toetreding tot de islam, en nog zo wat verwante onderwerpen.

Daarbij kunnen ze zich maar beter niet bedienen van inlichtingen hen verstrekt door Drs. Bertus Hendriks en Professor Ruud Peters. Sharia-handboeken zijn tegenwoordig in het Engels vertaald en op het Internet beschikbaar. Elke stagiaire bij de Tweede Kamer kan het achter zijn computer rustig uitzoeken. Er is immers vermoedelijk wel een fase waarin de groei van een religieuze beweging nog zonder geweld beperkt kan worden. En als de groei niet beperkt kan worden, zal er over andere maatregelen moeten worden nagedacht.

Hans Jansen

http://hoeiboei.blogspot.com/2012/01/ar ... .html#more" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77493
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Wie is de vijand?

Geert Wilders is daar heel precies in: niet de moslims maar de islam. Als hij daar gelijk in heeft, is het wonderlijk dat het van islamitische kant zo stil is terwijl in Nederland het debat over Wilders en de PVV op orkaankracht voortbuldert. Wie eigenlijk zijn degenen die protesteren en reageren wanneer Geert Wilders met een twitter van 140 tekens dagenlang de landelijke discussie beheerst?

De freefight tussen Geert Wilders en zijn vijanden is schadelijk want de reputatie van de Nederlandse staatsmedia wordt er door aangetast. Het is maar de vraag of die reputatie in de komende jaren weer makkelijk te herstellen zal zijn. De staatsmedia hebben immers in dit debat partij gekozen, en dat is stellig vanuit de nobelste motieven denkbaar gedaan. Maar de programmamakers, van hoog tot laag, aarzelen niet te laten merken hoe zeer zij wel aan de goede kant staan. Wie in dit debat de verkeerde kant heeft gekozen, is immers een fout mens. En foute minderwaardige mensen, dat willen we niet zijn.

Dat de programma’s van de staatsomroep ondertussen daardoor er zijn gaan uitzien alsof ze gemaakt zijn door onbevoegde uitzendkrachten die door een Noord-Koreaans propagandabureau aan Hilversum zijn uitgeleend, nemen we dan maar op de koop toe. Het raarste daarbij is dat de media de windrichting verkeerd beoordelen. De staatsmedia zeilen nog steeds op de koers van Paarsplus, terwijl Paarsplus allang het roer uit handen heeft moeten geven. Als je iets dat zo dicht bij huis ligt verkeerd beoordeelt, wat beoordeel je dan nog meer verkeerd? Hoe kunnen de Nederlandse staatsmedia straks nog een redelijke graad van betrouwbaarheid terugwinnen?

Dat de staat de moslims via de islam wil aanspreken, is niet in overeenstemming met de structuur van Nederland. De katholieken worden toch ook niet via de bisschoppen door de staat aangesproken? Het bestuur van een vereniging overlegt wanneer er moeilijkheden zijn, toch niet met de dominees die lid zijn van de vereniging, maar met de algemene ledenraad? Welke moslims hebben ons eigenlijk gevraagd om de imams en de moskeeverenigingen, en de bond van moskeeverenigingen, en de liga van de bonden van moskeeverenigingen, en het centraal comité van de liga’s van de bonden van moskeeverenigingen, als de belangenbehartigers bij uitstek van de nieuwkomers in Nederland te zien? Juist, de imams en hun directe aanhang zelf hebben dat gedaan. En voor onze geliefde elite zal het wel goed zijn uitgekomen. Extra overheidssteun aan een nog niet zo mondige minderheid verzwakt de positie van de mondige en lastige meerderheid. De imams en hun hofhoudingen zullen de ego’s van de Hollandse machthebbers bovendien wel kunstig hebben gemasseerd.

Moslims zelf weten maar al te goed hoe gevaarlijk de islam kan zijn, en houden zich stil in het Nederlandse debat. Alleen de imams en hun hulptroepen geven zo nu en dan een salvo af. Gelukkig bijna altijd geheel over de hoofden van de Nederlanders heen. Geert Wilders is dan wel niet zondeloos, foutloos, onfeilbaar, alwetend en almachtig – maar hij heeft wel beter door dan de andere omstanders wat er gebeurt en wat er ‘namens de islam’ wordt uitgebroed. Uiteraard wordt hem dit door iedereen kwalijk genomen, zeker door de activisten van de Linkse Kerk, maar gelukkig wordt hij professioneel beschermd en bewaakt.

De islam stelt eisen aan de samenleving. Dat is het goed recht van elke godsdienst of ideologie, zelfs als het rare eisen zijn. Eisen stellen, dat doen de pacifisten en de vegetariërs ook, om nog maar te zwijgen van de organisatoren van de gay parade, de gereformeerden, de pedofielen die zich verenigd hebben in de vereniging Martijn, de vakbonden en de eco-socialisten in al hun schakeringen. De lijst van eisers en eiseressen is oneindig lang.

Het wordt pas raar en het wordt pas onrecht wanneer de heersende elite die eisen niet alleen buiten de democratische processen om inwilligt, maar ook nog eens op die eisen vooruit gaat lopen en – bij wijze van spreken, dat dan weer wel – met de pet in de hand bij de imams gaat vragen of er niet nog wat te eisen valt. ‘Eerwaarde, zou u graag willen dat we dit boek/deze film even gaan verbieden? Begeert u misschien vrijdom van huur voor uw moskee of uw clubgebouw? Tot uw dienst, eerwaarde’. Het wordt allemaal pas onrecht als de elite ‘om problemen te voorkomen’ maatregelen gaat nemen waar eigenlijk geen normale, brede vraag naar bestaat en waar evenmin een passende rechtvaardiging voor te leveren is.

Een paar eigenlijk onschuldige voorbeelden: bepaalde elite-brontosaurussen worden haastiglijk maar vast anti-joods, omdat ze in boekjes hebben gelezen dat de koran dat ook is. (Ouderdom maakt haastig). Dominees bieden de moslims die in het gebied van hun parochie wonen een maaltijd aan, en snijden dan zelf onmiddellijk het halal-probleem aan. (Wacht even af, zou ik zeggen, wat uw gasten zelf er van vinden). Militairen die ergens ter wereld in een VN-missie zitten, beginnen te pruttelen over de vraag of hun moslimse collega’s wel een biertje ‘mogen’ meedrinken. (Zijn die mensen eindelijk op de goede weg, gaan hun Hollandse collega’s ze voor de voeten lopen met vroom gekwezel). Tijdens een staatsbezoek gaat een staatshoofd rondlopen verkleed als een haremslavin uit een oude Hollywoodfilm. (Geen commentaar).

Maar het ziet er niet naar uit of het bij zulke dingen blijft. Er is kwaad weer op komst. Denk maar aan het niet (mogen? durven?) ingrijpen van de politie bij allochtoonse straatterreur, of de gevolgen van het islamitische huwelijksrecht en andere sharia-regels. Elk feit op zich is niet meer waard dan een wereldwijs schouderophalen. Alles bij elkaar zijn het desalniettemin geen druppels maar is het een tsunami die veel geld kost en veel misère schept – zeker ook voor veel moslims in Nederland.

De onderzoekster Bat Ye’or heeft een woord bedacht dat weergeeft wie of wat onze vijand dan wél is: dat is de dhimmitude, de zucht tot onderwerping aan de regels van de islam, dan wel de zucht tot onderwerping aan hoe wij denken dat die regels luiden. Het woord ‘dhimmitude’, dat sinds het bedacht is al vele tienduizenden treffers geeft op Google, is de zucht zich te onderwerpen aan een van buiten komend totalitair islamitisch systeem - zelfs wanneer de inhoud van dat systeem nog maar half bekend is, en zelfs nog voordat de eisen die dat systeem stelt duidelijk bekend zijn gemaakt. Mogelijk is dhimmitude een variant op het Stockholm-syndroom, dat is een kwestie voor specialisten op het gebied van de zielkunde.

‘Dhimmitude’ is afgeleid van dhimmi, een Arabisch woord dat meestal uitgesproken wordt als zimmie. ‘Dhimmi’ is de term die de sharia gebruikt om christenen en joden aan te duiden die de superioriteit van de islam hebben erkend, maar in ruil daarvoor nog wel hun eigen geloof mogen blijven belijden, uiteraard tegen betaling van een heffing en met een paar beperkingen, zoals geen zichtbare kruistekens aan de openbare weg, op de mijter van Sinterklaas, of op het overhemd van een Amsterdamse trambestuurder. Onder de islam werden dhimmi’s met het zwaard gedwongen zichzelf te vernederen en te verloochenen. Dhimmitude daarentegen is de gretige vrijwillige zelfverloochening en voorzorgzucht die door de westerse elite wordt bedreven, in de hoop een wit voetje te halen bij de Wijzen van Mekka en Medina.

Die zelfverloochening wordt gretig gepleegd, omdat veel leden van de westerse elite uit onwetendheid en gebrek aan beschaving de westerse cultuur haten, en deze cultuur schuldig achten aan een menigte van kwaadheden, zoals daar zijn slavernij, vrouwenonderdrukking, inquisitie, kruistochten, imperialisme, en weet ik wat allemaal niet nog meer. Alleen met behulp van geschiedvervalsing is deze houding van zelfbeschuldiging vol te houden, want het Westen heeft de slavernij juist afgeschaft, en kan wat betreft humaniteit aan velen een voorbeeld geven. Zie de handboeken en de propaganda. Qua handboeken: begin bijvoorbeeld met die van Rodney Stark of met Ibn Warraq’s recente Why the West is Best, 2011.

De strijd is niet tegen de moslims. De strijd is niet tegen de islam. De strijd is tegen een elite die maar al te graag de vrijheden in de uitverkoop doet, tegelijk met de gelijkheid van een ieder voor de wet, in de waan daarmee anderen te behagen. Omdat die anderen meestal buitenlanders en buitenlandse mogendheden zijn, is het moeilijk de juiste strafrechtelijke kwalificatie voor dit gedrag te vinden. Of misschien ook juist niet.

Wanneer de vrijheden en de gelijkheid voor de wet eenmaal verdwenen zijn, zullen die niet vanzelf terugkomen. Wanneer antiwesterse antiwetenschappelijke gewelddadige godsdienstige activisten eenmaal het roer in handen zullen hebben weten te krijgen, zal de elite, hoe ze zich ook verkleedt, nog een bittere pil te slikken krijgen. En de bevolking zal zwaar lijden.

Iedereen heeft vijanden. De kunst is daar niet te veel aandacht aan te besteden, en alleen die vijanden op afstand te houden die er toe doen. Dhimmitude doet er toe. Dhimmitude moet op afstand worden gehouden. Daar kunnen we niet precies genoeg in zijn.

Hans Jansen.

http://hoeiboei.blogspot.com/2012/01/wi ... ijand.html" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77493
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

slamofoben vrezen de sharia

Waarom maken islamofoben toch zo’n drukte over de sharia? Als vrome moslims dat nu een beetje ingevoerd willen hebben, wat zullen wij ons daar zorgen over maken? Goed, christelijke geintjes als verplichte zondagsrust, of geen passief kiesrecht voor vrouwen, daaraan gaat de wereld toch ook niet ten onder? Waarom gunnen we die moslims niet hun eigen geintjes? Wij met onze prachtige moderne samenleving hoeven voor zulke restanten van wat wel eens ‘woestijnvroomheid’ genoemd wordt, toch waarachtig niet bang te zijn? Godsdienst is wereldwijd aan het verdwijnen, wat zullen we ons angstig laten maken?

Allereerst een slecht bericht. Godsdienst is niet aan het verdwijnen. Hoewel verlichte moderne seculiere
ongelovigen al eeuwen op het einde van de godsdienst staan te wachten, ongeveer zoals christenen geloven dat vrome joden staan te wachten op de komst van de Messias, is er wereldwijd nog geen enkel teken van het einde van de godsdienst, evenmin trouwens van de komst van de Messias. Integendeel, de meeste grote godsdienstige bewegingen groeien, zij het niet in West-Europa, maar vooral in Afrika, Azië en Amerika.

Het West-Europese idee dat de wetenschap de godsdienst overbodig zal maken, geldt maar op een heel beperkt terrein. Ouders die met een doodziek kind bij de pastoor langs gaan, zullen merken dat de pastoor (anders dan in de Middeleeuwen, dat dan weer wel) allereerst bezorgd vraagt of ze al bij de huisarts zijn geweest. In die zin heeft de godsdienst terrein verloren aan de paracematol en de antibiotica. Maar verder is de godsdienst kerngezond.

Wat voor functie vervult godsdienst dan eigenlijk nog? Het gaat om twee dingen. Hoe moet je met je medemens omgaan? Is iedereen in principe je gelijke, je naaste, en moet je hem behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden? Dat is de opvatting van de christelijke en de postchristelijke wereld, en het ligt ten grondslag aan allerlei goedmensengedrag. Hoe hard de intellectueel uitgedaagden van de Humanistische Universiteit ook te keer gaan, dat is een christelijke erfenis. Buiten het vroeger christelijke territorium komt deze opvatting niet voor. (Hier wordt trouwens veel over gelogen, zie de propaganda, maar zo is het nu eenmaal).

Dat goedmensengedrag is trouwens interessant. Het is een onevenwichtige overname uit het christendom, terwijl daarentegen het christendom zelf een gebalanceerd dieet voorschrijft van hulp en zelfhulp, zeg maar van werk en uitkering. Een van de twee van die weegschaal afhalen, zoals de goedmensen doen, verstoort het evenwicht, en leidt tot de ondergang. Zie de landen van de EU.

Er bestaat ook nog een andere opvatting: Niet alle mensen maar alleen de leden van jouw eigen religieuze groep zijn je broeders die een menswaardige behandeling toekomt. Dat is wat de islam leert; de rest van de mensheid is ‘brandstof voor het Hellevuur’, zoals de koran het fijntjes uitdrukt. We zien in de islamitische wereld waar dat toe leidt.

Of is echt iedereen je vijand, ook je geloofsgenoten? Dat is ongeveer wat in de meeste derde-wereld landen ten diepste geloofd wordt, wat voor zoetsappigheden er ook in de boekjes van de plaatselijke priesters, pandits, monniken, lama’s, medicijnmannen en goeroe’s neergeschreven staat. Wie niet de gelegenheid heeft om het zelf een paar jaar van dichtbij te gaan bekijken, kan zich misschien behelpen met de reisboeken van V.S. Naipaul.

Ten tweede, en dat komt goed uit, levert de godsdienst een theorie over alles. Die theorie is niet controleerbaar maar staat wel aan de basis van de westerse wetenschap, en dus onze moderne welvaart en ons moderne welzijn. De Bijbelse theorie over alles (zoals de kerken dat traditioneel zien) luidt dat de wereld en het heelal logisch en redelijk in elkaar zitten. De schepper is redelijk, zijn schepping dus ook. Natuurwetten zijn universeel en gelden altijd en overal. Alles heeft een oorzaak, en wie kaatst moet de bal verwachten. Buiten het traditionele territoir van het christendom komt dit rotsvaste geloof in de oorzakelijkheid en redelijkheid niet voor. Dat geloof is niet pas door het joden- en christendom bedacht, maar heeft diepe wortels in de Griekse oudheid. Zeg Pythagoras, zeg Socrates.

De islamitische theorie over alles daarentegen luidt dat God de wereld elk moment opnieuw herschept, en dat God direct van alles de veroorzaker is, zonder dat hij bij zijn permanente herscheppende arbeid tot redelijkheid, rechtvaardigheid of wat dan ook verplicht is. Wie kaatst, moet maar hopen dat God de bal teruggooit. De islam leert dat er geen oorzaken bestaan dan God zelf. Je wordt ziek omdat God dat wil, niet omdat een virus jou in zijn greep heeft doordat jouw arts zijn handen niet heeft gewassen. Er zijn geen ‘secundaire’ oorzaken, er is alleen een ‘primaire’ oorzaak, en dat is God. Dat staat niet alleen in de handboeken van de beroepsmoslims, het is ook ongeveer wat gewone moslims geloven, vandaar het voortdurende in shaa Allah, ‘zo God het wil’ in het dagelijks leven. De bijbel schrijft ook ergens voor om bij alles ‘zo de HEERE het wil’ te zeggen, maar dat is niet het overheersende gebruik geworden.

Ook in de rest van de wereld, buiten de invloedssferen van de islam en het christendom, is het de godsdienst die de broodnodige theorie over alles levert. De gevolgen daarvan zijn stuk voor stuk onverteerbaar en onbegrijpelijk voor wie zich niet realiseert dat het hier om religieuze keuzes gaat waar wij in onze goedmensenmentaliteit wel heel boos en verdrietig over kunnen doen, maar de wereld is zoals hij is. Daar zal ontwikkelingssamenwerking nooit en te nimmer verandering in kunnen brengen.

Wat heeft de sharia daar mee te maken? De sharia legt een systeem op van hoe mensen met elkaar moeten omgaan. Dat systeem is niet gebaseerd op ‘behandel de ander zoals ge wilt dat de mensen u behandelen’. Dat systeem is gebaseerd op het meten met twee maten. Een maat voor moslims, een maat voor anderen. Een maat voor mannen, een maat voor anderen, in dit geval vrouwen en kinderen.

Wie is opgegroeid in de schaduw van de westerse cultuurkring, behalve uiteraard Prof. dr mr Maurits Berger, Leiden/Oman, zal haast alles wat hij over de sharia aan concrete voorschriften hoort, afkeuren. De sharia stelt bovendien het geloof in het bestaan van secundaire oorzaken gelijk met uittreding uit de islam, en dat is logisch gezien juist geredeneerd.

Invoering van regels uit de sharia tast altijd de rechten aan van iedereen die geen moslimse man is. Nu ja, wie geen moslimse man is, heeft die eigenlijk wel rechten? Volgens de (post)christelijke maatschappijen wel. Maar invoering van de sharia, welk deel of deeltje ook, haalt de axioma’s weg waarop de rechten van een ieder gebaseerd zijn. Invoering van de sharia ontkent en vernietigt bovendien de axioma’s waarop de westerse wetenschap, samenleving en techniek gebaseerd zijn. ‘Dat moeten we samen niet willen.’

Er gaat veel mis in Nederland. De regering is druk bezig ons geld naar Griekenland en Brussel uit te kruien om de euro te redden, grote sectoren van het onderwijs zijn tot op het bot gecorrumpeerd, banken en pensioenfondsen lopen vast, de belastingen zijn ontmoedigend hoog, de toevloed van migranten is niet onder controle, de Amsterdamse Noord-Zuidlijn is er nog steeds niet, scootertuig blijft straffeloos de openbare ruimte terroriseren, de gratis subsidies worden verspild, de elite misdraagt zich, helaas niet alleen met malle verkleedpartijen in het buitenland, onze bekwame eigentijdse bestuurders blijken uit hebzucht of incompetentie nog niet eens in staat een woningbouwvereniging boven water te kunnen houden, ga zo maar door.

Het laatste wat we bij de aanpak van al die problemen nodig hebben is interferentie van een rechtssysteem dat haaks staat op het onze, en waarvan de inhoud in laatste instantie door buitenlanders en buitenlandse mogendheden in de achterkamertjes van een verre moskee bepaald wordt – buiten ons zicht en buiten onze eigen democratische procedures om.

Daarom vrezen islamofoben de sharia.

Hans Jansen

http://hoeiboei.blogspot.com/2012/02/is ... haria.html" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77493
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Wanneer valt onze Muur?

Sinds de val van de Berlijnse Muur weten we het zeker: de overheid kan maar beter de productie en distributie van consumptiegoederen overlaten aan het vrije bedrijfsleven. Want wie anders is in staat het volk te voeden, kleden en huisvesten? De Hoge Raad of de Raad van State? Het Kabinet der Koningin? Moderne Europese overheden kijken wel uit om de verantwoordelijkheid voor de productie van consumptiegoederen over te nemen maar ze geven zichzelf uiteraard wel de zware taak het bedrijfsleven strikt te controleren via gecompliceerde stelsels van vergunningen, subsidies en belemmeringen, dit alles in het belang van de consument, de veiligheid, het milieu en de kwaliteit, dat spreekt voor zich.
Maar verder wordt een ondernemer die iets produceert en distribueert tot op zekere hoogte wel met rust gelaten. Desalniettemin komt het neer, zelfs voor de broodnodige echte producenten, op veel belasting en weinig vrijheid. Dat beetje vrijheid is helaas onvermijdelijk, want anders loopt het spaak, zie het Oost-Europa van voor de val van de Muur, en waar moet het geld voor de vervulling van de zich steeds uitbreidende overheidstaken vandaan komen als het bedrijfsleven het niet ophoest? Wie anders moet er brood en belastingen op tafel brengen?

Elders in de maatschappij is de overheidsdruk groter. De andere sectoren van de maatschappij zijn minder gelukkig dan de gewone productie- en distributiesector. Ze staan niet onder deelcontrole maar onder totale overheidscontrole. Maar zo erg als in het onderwijs en bij de Spoorwegen is het in geen enkele sector. De Spoorwegen is een geval apart. Wie durft er nog iets toe te voegen aan alles wat er de laatste tijd over gezegd is. Maar hoe het ook zij, nergens in Nederland is de schade van de overheidsinvloed groter dan in die twee sectoren.

Ter voorkoming van fraude door particulieren die tegen betaling schertsdiploma’s zouden kunnen gaan weggeven voor schertsopleidingen, heeft de overheid nagenoeg volledige controle gekregen over het totale systeem van alle opleidingen. Ook dit wordt gepresenteerd als in het belang van consument, veiligheid, milieu en kwaliteit. Desalniettemin is het overheidsonderwijs een mislukking geworden. Tegen betaling (maar nu door de overheid) reiken schertsopleidingen schertsdiploma’s uit, precies wat het systeem had moeten voorkomen. Deze misstand heeft overigens dan weer wel een ‘heldere’ oorzaak die goed is aan te wijzen: financiering per uitgereikt diploma.

Het bedrag dat het huidige overheidssysteem van onderwijsorganisatie duurder is dan particulier onderwijs moet gigantisch zijn. Maar omdat de overheid het ‘volk’ heeft laten wennen aan gratis onderricht, koestert het argwaan tegen particulier onderwijs, wil daar niet voor betalen, en kan dat ook niet meer, want het moet belastingen opbrengen om het corrupte staatsonderwijs op de been te houden. De indoctrinatie met het politiek correcte wereldbeeld van de Groene Khmer dat door het staatsonderwijs de kinderen wordt inprent, wat vaak lukt, is mooi meegenomen, en maakt het onnodig de verkiezingen af te schaffen. Het gigantisch opgeblazen bestuursapparaat van deze corrupte onderwijsinstellingen is bovendien een leuke vorm van werkverschaffing aan de tweede garnituur van de politieke elite.

Ook de graad van bederf die de invloed van de overheid uitoefent op de openbare orde is aanzienlijk. In het belang van de veiligheid is de bevolking ontwapend. Dat voorkomt ongelukken. Het bewaren van de openbare orde en het voorkomen van ongelukken is nu een overheidstaak. Maar de politie bedreigt de bevolking (youtube filmpje: Joop van Riessen - Wilders mollen) met moord en doodslag in het geval van het bezit van een afwijkende mening; je kunt als deze hooggeplaatste politieman zijn zin krijgt, nog beter drugs in huis hebben, of kinderporno. Wat zouden andere politiebonzen denken? En zoals overal geldt het wapenverbod voor beroepscriminelen alleen in theorie.

Overigens laat de politie weinig van zich horen of zien, en is meestentijds rustig aan het vergaderen, gelukkig maar eigenlijk, maar wel jammer dat ze door al die belangrijke vergaderingen en besprekingen het nu te druk hebben voor het oplossen van gewone inbraakjes. De rechterlijke macht prikt ondertussen gezellig een vorkje met elkaar, en af en toe ook met getuigen maar zoiets is heus geen beïnvloeding, en ieder denkt er thuis het zijne van.

Het blijft allemaal niet zonder gevolgen: Op doodslag staat ondertussen effectief minder dan een jaar, zie Het Parool en GeenStijl, beide van 11 februari 2012, over de doodslag van Floor van der Wal door Mohamed Saba. Geeft toch een onveilig gevoel, het is een straf die lichter is dan wat Politiecommissaris Riessen heeft voorgesteld in te voeren voor het stemmen op de PVV. Maar wat kan doodslag op straat de heersende elite schelen, zo lang het maar niet gaat om het gooien van een waxinelichtjeshouder. Straatroof, eremoord en het in brandsteken van auto’s is te gewoon geworden om nog echt nieuwswaardig te zijn.

Voor de verloedering in deze sector is particulier initiatief geen werkzaam geneesmiddel. Mogelijk zou het helpen als bepaalde functies (Burgemeester? Hoofdcommissaris?) niet via benoeming maar net als in de Verenigde Staten via verkiezingen verkregen werden. Maar kompasgevoel en ruggegraat blijven onder elk systeem schaars. Desalniettemin, een systeem dat kompasgevoel en ruggegraat zorgvuldig elimineert, is zeker verkeerd.

Kunst lijdt onder idiote subsidies. De vroegere Mecenassen hebben hun vermogen zien verdampen door heffingen en inflatie. Ze leven nu in nette armoe en zijn druk bezig de belastingpenningen op te brengen waar de overheid zijn zegenrijk werk mee doet, en komen aan kunst niet meer toe. Ook kunst wordt beschouwd als iets dat door de overheid betaald wordt en dus zo goed als gratis moet zijn, met alle gevolgen van dien voor kunstenaars die er van willen leven.

De staatsmedia? Met een beetje gelukkige hand van zappen zie je een hele avond commercials afgewisseld met sluikreclame voor het heersende (of erger nog, het vorige) regime. De kranten zijn te erg voor woorden. Geïllustreerde bulletins van de Rijksvoorlichtingsdienst, met hier en daar een plaatje of een column van een columnist die uitlegt dat ‘Europees’ het nieuwe woord voor ‘goed’ is. Met behulp van google.news is het goed te zien hoe eensluidend de kranten rapporteren over wat er gebeurt. Dezelfde zinswendingen zijn in alle kranten aan te treffen, copy-paste moet ter redactie wel een van de meest gebruikte functies zijn.

Gezondheidszorg? Een recht, ja zeker, maar dat zijn water en brood ook, toch moet er voor water en brood betaald worden. Misschien dat overheidsinvloed in deze sector enige bescherming biedt tegen overbehandeling, maar wie huisdieren heeft, weet dat een dierenarts met twee woorden spreekt, de mensen in zijn spreekkamer niet ongevraagd tutoyeert, en überhaupt verstandiger en voorkomender optreedt dan een huisarts. Kennelijk is er toch iets mis gegaan ten gevolge van de gedwongen financiering van de gezondheidszorg door de overheid.

Verplichte pensioenpremie? Dat was een leuk idee, maar blijkt fraudegevoelig. Je weet wel wat je betaalt, maar niet wat je terugkrijgt. Het gaat nooit om twee partijen die afgesproken sommen geld uitwisselen. Een onoverzichtelijke groep van staatsinstellingen en derden die bevoegd is zich overal mee te bemoeien kijkt mee. Alleen de premiebetaler zelf heeft geen enkele bevoegdheid. Dat is dus goed geregeld.

Godsdienstvrijheid is inmiddels geen individueel recht meer, maar het recht van één bepaalde godsdienst om in de openbare ruimte te doen en te laten wat hij wil. Godsdienstvrijheid is door de overheid veranderd van een individueel recht van elke burger of inwoner van het koninkrijk in een collectief privilege voor een aantal zelfbenoemde godsdienstige functionarissen om vrijelijk te keer te gaan.

Ook dit ‘veranderingsproces’ verloopt via subsidie. Wie een moskee wil bouwen, kan rekenen op steun van de overheid. Wie uit de islam wil treden, moet uitkijken dat de overheid hem of haar er niet bij lapt of het land uitgooit wegens lastig. Wie naar zijn werk op zijn kleding een kruisteken draagt, moet ook een beetje uitkijken, zeker als hij bij het Amsterdamse GVB werkt. Islamitische kleding daarentegen valt volgens de Raad van State onder de godsdienstvrijheid. De koningin draagt zelfs vrijwillig tijdens haar werk wat zij in haar onwetendheid als islamitische kleding beschouwt.

Openbare werken? Neem alsjeblieft de overheid de verspilling van de miljarden niet kwalijk, ze zijn maar amateurs, Job Cohen heeft het zelf gezegd. Huizenmarkt? Door overheidsingrijpen volledig verstoord, onoverzichtelijk en onlogisch. Het Nederlandse ‘huisvestingsbeleid’ is haast even ‘geleid’ en verziekt als de markt voor de eerste-levensbehoeften in een ontwikkelingsland dat juist vanwege die foute aanpak het voorrecht heeft ontwikkelingshulp uit Nederland te mogen ontvangen. Het is allemaal ook logisch en te verwachten want er bestaan nu eenmaal distributieproblemen die alleen de onzichtbare hand van de vrije markt kan oplossen. Het klassieke voorbeeld is de gratis malariapillen van de noodhulp die nooit op tijd aankomen bij de kinderen die ze nodig hebben, tegenover de nieuwste Harry Potter, die altijd op tijd bij de afnemertjes is.

Geldomloop? De overheid had vroeger het blinde vertrouwen van de burgerij dat de overheid zelf niet knoeide met de munt, en de bevolking nam daarom ondanks de risiko’s genoegen met door de overheid bedrukt papier in plaats van goud en zilver. Verdere uitleg overbodig, denk even aan Griekenland. Worden we werkelijk geregeerd door mensen die de Griekse tactiek niet doorzien? (Zo veel mogelijk binnen halen voor het faillissement een feit is). En, om de stemming erin te houden, hoe staat het met de invloed van de overheid op het beleid ten opzichte van de bevolkingsomvang? Of de immigratie? Ja, de overheid brengt ons veel goeds.

Zou er een verband zijn tussen al deze dingen en de graagte en gretigheid waarmee Nederlanders, en andere Europeanen, op verre vakanties gaan? Gaan mensen zo vaak en zo ver op vakantie alleen voor de zon, of om eens een keer iets te eten waar geen BTW op ligt? Op een terras te zitten waar de gemeente geen precario van geniet? Lucht in te ademen waar geen inkomstenbelasting op geheven is? Om, oef, een hele sensatie, eens iemand te zien die, het is te erg voor woorden, van zijn levensdagen nooit een uitkering zal ontvangen maar die levenslang zelf voor zichzelf en de zijnen moet zorgen?

Maar in ernst: hoe lang denken we eigenlijk dat die moderne overheidsmuur nog overeind zal kunnen blijven?

Hans Jansen.

http://hoeiboei.blogspot.com/2012/02/wa ... -muur.html" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door mercator »

Helemaal eens met Jansen. Eigenlijk is het treurig en grappig om te zien hoe in de vroegere communistische landen de overheid minimaal is geworden terwijl het communistische systeem hier in de van oudsher "kapitalistische" landen 100 % is ingevoerd. Ik hoor meer en meer van Poolse mensen hier dat ze van de regen in de drup zijn terecht gekomen. Destijds ontvluchtten ze de communistische dwang in Polen, alleen om die hier in W Europa in een meer verkapte maar minstens even efficiënte vorm terug te vinden.
We kunnen er heel kort over zijn: wie hier nog een initiatief vertoont en probeert zaken te doen wordt ongenadig in zijn hemd gezet. In België of Nederland met een onderneming beginnen is het zotste wat je kan doen want het collectief staat klaar om je eerste verdienste af te pakken om zichzelf en het horige kiesvee te verwennen. Dat is wat nu ook gebeurt, alle industrie trekt in sneltreinvaart naar het buitenland, en de overheid reageert daar niet op door de ondernemers meer kansen te bieden, maar in tegendeel de belasting-en regeldruk NOG op te voeren. Toen ik in 2004 in Polen rondtoerde viel het mij al op dat alle grote autoconstructeurs hypermoderne bedrijfsparken neerpootten langs de volop in aanbouw zijnde autowegen. En nu komen de vakbondsdinosaurussen hier met de vuist zwaaien omdat de industrie verdwijnt uit W Europa. Een schande is het, de uitgebuite arbeider zal die lelijke kapitalisten wel s een lesje leren!
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77493
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Godsdienstoorlog: een eerste inleiding

Van mijn collega Professor Haddad IJzermans ontving ik een afstudeerscriptie van de hand van een zijner meest begaafde studenten over godsdienstoorlog. Ik kopieer hieronder grote delen van het voorwoord; ik heb aan mijn Tilburgse collega’s voorgesteld dit werkstuk een tien plus te geven, en ben nog met hen in overleg. Desalniettemin verdient dit geniale werkstuk het om zo spoedig mogelijk gepubliceerd te worden, desnoods voorlopig alleen maar op een blog. Het licht hoort niet onder de korenmaat!!

Broeders en Zusters: Wij danken God dat Hij ons op het rechte pad geleid heeft, wij loven Hem omdat Hij ons niet heeft geleid op het pad van hen die dwalen en die onder Zijn toorn staan. God leidt wie Hij wil. (…)

Oorlog is de voortzetting van de diplomatie maar dan met andere middelen. Godsdienstoorlog is de
voortzetting van zending en missie, maar dan met andere middelen. Godsdienstoorlogen gehoorzamen net als bridge en schaken aan bepaalde regels, en het verloop, zo niet de afloop, van een godsdienstoorlog is daarom in het voordeel van de groep die de regels het beste kent.

Wanneer de godsdienstoorlog goed afloopt, is het een oorlog die de verliezende partij maar één keer voert. Om een godsdienstoorlog niet langer te laten duren dan nodig is (dat zou immers nodeloos levens van de gelovigen kunnen kosten), is het van belang te zorgen dat de partij die de oorlog gaat verliezen die regels niet kent. De winnende partij heeft zulke oorlogen al vele keren gevoerd, juist daarom zal hij winnen, maar het is dus toch van enig belang de regels voor de vijand verborgen te houden. Het is in dit kader dat de meest volmaakte mens die er ooit geweest is in zijn grote en onuitputtelijke wijsheid gezegd heeft: ‘Oorlog is bedrog’.

Het gaat bij de regels van de oorlog niet om wetten die door mensen bedacht dan wel ontdekt zijn, zoals de regels van het schaken of de belastingwetgeving, maar om door God bij mensen ingeschapen vaste en voorspelbare reacties. De bekendste daarvan is wat de vijand het Stockholm-syndroom noemt. Wie macht over mensen heeft, wint automatisch aan sympathie, en de machtelozen gaan als vanzelf theorieën zitten bedenken waarom de macht hoort te liggen waar hij is terecht gekomen, en waarom het goed is dat de macht ligt waar hij ligt. Dat is heilzaam, want het maakt de overwonnen rustig en houdt hen af van verzet tegen het onvermijdelijke.

Macht en overmacht levert zoals bekend als vanzelf brede sympathie op. Daarom is het goed dat God de olie aan onze kant van de grens onder de grond heeft gestopt, en de vijand van die olie afhankelijk heeft gemaakt voor het voortzetten van zijn zondige levenswijze. Onze geliefde leiders hebben hier al vele malen op gewezen, in woord en in geschrifte.

Het principe van de liefde en de sympathie voor wie machtig is en wint, laat zich ook goed illustreren aan de geschiedenis van de Zionistische entiteit. Zo lang de entiteit op alle fronten won, denk aan de agressieoorlog van juni 1967, genoot de entiteit alle mogelijke vormen van sympathie in Europa en Amerika. Direct na de eerste nederlaag, in oktober 1973 tegen het heldhaftige Egyptische leger dat het Suezkanaal wist over te steken, begon de Europese en Amerikaanse sympathie te tanen.

Deze sympathie is nu op een dieptepunt aan het raken, vooral door de gebleken machteloosheid van de entiteit tegen de gerechtvaardigde lanceringen van raketten, door de dappere bewoners van de Ghaza die zoals bekend zich niet van hun missie laten afhouden door de welvaart en rijkdom die Ghaza worden binnengebracht dankzij de schattingen die de Verenigde Naties, Europa en Amerika aan Ghaza betalen. De helden van Ghaza verkiezen ontberingen, strijd en ten slotte het Paradijs boven de luxe en het bederf van deze wereld dat van buitenaf Ghaza wordt binnengevoerd, merkwaardig genoeg, of misschien juist wel heel logisch, door internationale hulpverlening die plaats vindt op kosten van belastingbetalers in Europa en Amerika.

Net zoals een schaakpartij kent een godsdienstoorlog een beginspel, middenspel en een eindspel. In het eindspel van het schaken gaat het vooral om een overmacht van stukken. Hetzelfde geldt in het eindspel van een godsdienstoorlog. Het is daarom belangrijk om te zorgen dat al in het beginspel of desnoods in het middenspel een aantal zware stukken geslagen wordt, zodat die in het eindspel geen rol meer kunnen spelen. De moord op Theo van Gogh is hiervan een aardig voorbeeld. We moeten er toch niet aan denken wat hij gezegd zou hebben van sommigen van onze eerwaarde broeders, wijze mannen die het vergund is geweest in Nederland simpele waarheden te verkondigen. Zo’n aanslag kost ons wel iets, het is en blijft een offer, maar het heeft voor jaren een ontnuchterend effect op wie zou willen overwegen ons tegenspel te leveren.

Wat de vijand niet weet, en wij wel, is dat mensen niet tot een nieuwe godsdienst toetreden vanwege de geestelijke rijkdom die deze godsdienst aanbiedt. Hoe zou een toetreder deze rijkdom kunnen kennen voordat hij is toegetreden? Het vereist bovendien jaren van studie voordat zelfs een geboren gelovige zich ten volle bewust is van deze rijkdommen waarvan hij zonder het te weten de wettige erfgenaam en eigenaar is. Nee, toetreding vindt plaats om in het gevlei te komen bij de machthebbers, of bij anderen op wiens waardering de toetreder prijs stelt. De vrouw stelt van nature prijs op de waardering van haar man; wanneer deze laat weten dat hij het op prijs stelt wanneer zij tot het ware geloof overgaat, zal zij gezien haar vrouwelijke aard, dat ten slotte ook doen. Dit is maar een voorbeeld, er zijn vele andere mogelijkheden en situaties. Een kantoorbediende zal wanneer zijn chef hem vraagt mee uit bidden te gaan, niet snel zeggen: ‘Hou je vieze praatjes voor je’.

Aan de mening van een staatshoofd wordt grote waarde gehecht. Er is niemand aan wiens waardering zo veel belang wordt toegekend. Wanneer het staatshoofd eenmaal toegetreden is, volgt de hofhouding haast als vanzelf. Vervolgens de rest van de elite, en zo verder naar beneden. Dit is al vele malen aangetoond, de geschiedenisboekjes staan vol met voorbeelden van ondergeschikten die zonder morren zijn toegetreden. Het probleem nu is dat de meeste volkeren waarmee het ware geloof in contact komt, al een staatshoofd of een regering hebben. Het is niet eenvoudig zo’n staatshoofd of zo’n regering door een gelovig staatshoofd te vervangen, en daarom kan gewone oorlog noodzakelijk zijn. Maar het hoeft niet altijd. Ook een staatshoofd, hoe eigengereid ook, heeft adviezen nodig, en het is hier dat wij de weg naar succes kunnen inslaan. Wanneer de hofhouding in voldoende mate doordrenkt is van ons gedachtengoed, is op den duur alles mogelijk.

Die heersende elite reageert op twee manieren op ons streven om heil en vrede te brengen. De eerste is radicale afwijzing, en pogingen tot ‘ontmaskering’. Dat kan ons eigenlijk weinig schelen, want er is toch niemand die de berichten over het ware geloof gelooft wanneer die afkomstig zijn van radicale extremisten met een ziekelijke fobie. In de ogen van een staatshoofd zijn de berichten van een collega-staatshoofd die het ware geloof aanhangt, betrouwbaarder dan wat dan ook. Het is dan ook duidelijk wat het ware geloof van gelovige koningen en prinsen vraagt.

Maar we moeten er tegelijkertijd wel hard aan werken de ‘ontmaskeraars’ voor te stellen als extremist, radicaal, krankzinnig, lijdend aan ziekelijke fobieën, onwetend, of wat dan ook. De universiteiten kunnen daar goed behulpzaam bij zijn. Wijs op de moeilijke jeugd van wie ons in de weg staat, of op zijn afkomst. Iedereen heeft een afkomst en een jeugd, het kan dus niet missen. Wijs er op dat ze foute vertalingen van de Heilige Schrift gebruiken. Elke vertaling bevat fouten, dat is dus niet echt heel ingewikkeld. Bovendien is onze Schrift lastig uit te leggen. Meestal is onze Schrift voor meerdere uitleggingen vatbaar, een buitenstaander heeft dus al snel de verkeerde uitleg te pakken. Gelukkig is er dankzij Gods grote barmhartigheid één uitzondering: de Schrift is volkomen ondubbelzinnig en helder over de plicht het ongeloof aan te pakken met alle mogelijke middelen.

Probeer de wetten van de doelgroep te gebruiken om zulke ontmaskeraars het zwijgen op te leggen. Met name in christelijke landen is kwaadspreken en het afleggen van vals getuigenis iets dat als verkeerd wordt gezien. Dat het geoorloofd of zelfs verplicht kan zijn wanneer er een hoger doel mee gediend wordt, is zulke mensen onbekend, en van die onwetendheid dienen we rustig gebruikt te maken. Maar genoeg over zulke lasteraars. Ze zullen branden in het Hellevuur, eeuwig daarin vertoevend.

De tweede reactie is meegaandheid. Heersende elites zien op tegen chaos en wanorde. Dreig dat er chaos en wanorde zullen uitbreken wanneer het ware geloof niet de gelegenheid krijgt zich in al zijn glorie te manifesteren, ook waar de voorschriften van het ware geloof vooralsnog in strijd zijn met de heersende wetten en gebruiken. Ontken zo veel mogelijk dat onze regels in strijd zijn met de bestaande regels. Er is bij de doelgroep toch niemand die het kan nazoeken. De gewone juristen van de vijand zijn er te lui voor, of kunnen het niet. Zorg dat wie dat wel kan, zo snel als mogelijk bij ons op de loonlijst komt. Veel kan zo’n namaakgeleerde ons niet kosten, zeker niet gezien in het licht van het hogere doel dat er mee gediend wordt. Zijn hypotheekbank zal ons dankbaar zijn dat wij de aflossing van zijn huisje gegarandeerd hebben.

Richt ook organisaties op, zo veel als maar mogelijk, en koepels van organisaties, en verenig die koepels weer in stichtingen met welluidende namen. Ten slotte een bond van stichtingen, en zo voort. Dat kan ons in staat stellen het geluid van één of twee gelovigen te laten klinken als een symfonie, een oratorium, van protest die vanuit alle hoeken van het land als trompetgeschal opklinkt. Ook rechtvaardigt zo’n wirwar van organisaties en bewegingen, zelfs als het aantal leden beperkt blijft vanwege mogelijke desinteresse bij de gelovigen, het aandringen op het vestigen van enclaves waarin het ware geloof het enige mag zijn. Glorie aan God!

Ten slotte. Ik smeek om Gods barmhartigheden en zegeningen voor een ieder die deze nobele strijd voert. Christenen beschouwen oorlog als zonde; wij weten dat het een goddelijke plicht is die op elke ware gelovige rust. Er zijn Christenen die bereid zijn om ter wille van het behoud van hun verdorven cultuur de zonde van het oorlogvoeren bij het Oordeel op de Laatste Dag in hun debet te nemen, maar hun aantal is gering; net zoals het aantal ware gelovigen dat zich wenst te onttrekken aan de plicht tot strijd, eveneens gering is.

Broeders en zusters, strijd de goede strijd, en niet alleen met de wapenrusting des geloofs, maar met alle tactieken die God in zijn wijsheid geschapen heeft, opdat het een ieder duidelijk zal worden dat de godsdienst van de vrede na de overwinning en de strijd inderdaad vrede brengt. Glorie aan God die de zijnen naar het Paradijs leidt. (…)

Hans Jansen.

http://hoeiboei.blogspot.com/2012/02/go ... .html#more" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77493
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Een koran verbranden

Wie een exemplaar van de koran verbrandt, die moet vermoord worden. Een levend mens van het leven beroven vanwege een levenloos brandend pakje papier? Is het plegen van zo’n moord niet eigenlijk misdadig? Krankzinnig? Ziek?

Elk voorwerp moet een kleur hebben. We kunnen ons geen voorwerp voorstellen dat geen kleur of vorm heeft. Op dezelfde manier wordt onaangenaam gedrag, zoals moorden, automatisch ingedeeld in één van twee categorieën: misdadig of krankzinnig. Afghanen die Amerikanen vermoorden omdat ze de koran verbrand zouden hebben, beschouwen wij hier als ziek of misdadig. Maar er is wel degelijk een derde mogelijkheid, naast misdaad en ziekte.

Die derde mogelijkheid is:
religieus gedrag. Mogelijk komt religieus gedrag voort uit een innerlijke behoefte, maar als dat zo is, valt dat niet te controleren. Wat daarentegen heel goed vast te stellen is, is dat religieus gedrag waardering en respect oplevert bij geloofsgenoten, hoe vervelend het ook is voor anderen. Denk aan klokgelui op de vroege zondagochtend, religieus gedrag dat brave burgers tot razernij kan brengen zonder dat het, vergeleken bij vermoord worden, nou als echt heel ingrijpend moet worden beoordeeld.

Op jihad gaan, in de kerk trouwen, lange broek op hoog water boven de enkels, je kinderen laten besnijden, je baard lang laten groeien en je snor kort knippen, jezelf wegcijferen in een boerka, bidden, vasten, het celibaat houden, naar Mekka heen- en terugreizen, een kruis slaan voor het eten – het zijn allemaal vormen van gewoon en waarneembaar gedrag, dat religieus is en dat winst oplevert in de vorm van waardering en respect, zij het niet in de ogen van iedereen, maar wel in de ogen van de mensen die er in het bijzonder toe doen: meestal de geloofsgenoten, soms de familie.

Voor zo ver er geen geweld bij gebruikt wordt, is het meeste religieuze gedrag verrassend eenvoudig, ook motorisch, en het doet het milieu geen kwaad. Ook drukt het niet erg zwaar op enige begroting. Het verzet tegen zulk gedrag is louter emotioneel. Een gelovige zou misschien zeggen: het verzet tegen religieus gedrag verraadt hoe zeer de pleger van dit verzet God en zijn geboden haat.

In het Amerikaanse en het Nederlandse recht mag je een boek als het van jou is, gewoon verbranden, of opeten, of er de piano mee rechtzetten. Ook als het boek de bijbel of de koran is. De sharia daarentegen (voor wie het dreigt te vergeten: op college aan de Rijksuniversiteit van Leiden leer je dat de sharia voor 95% gelijk is aan het Nederlands recht) beschouwt het verbranden van de koran als een van de ergste vormen van heiligschennis.

De theologen van de islam hebben veel nagedacht over de plaats en de functie van de koran. De koran is het ongeschapen woord van God, leert de islam, maar het is natuurlijk ook een boek van papier en inkt, met een voor- en een achterkaft. Westerse theologen zouden zeggen dat zoals Jezus volgens het christendom volledig God en volledig mens is, het raakpunt van de bovenwereld en de benedenwereld, dat op dezelfde manier de koran volledig het woord van God is, en tegelijkertijd een gewoon boek, papier in een kaft. Hemel in aarde in één.

Tegenover de incarnatie van God in Jezus van Nazareth, zou je dan met enige fantasie de term inlibratie kunnen gaan gebruiken: God is niet vlees maar boek (Latijn: liber) geworden. Moslimse theologen gebruiken de term ‘inlibratie’ niet maar er zijn academische islamologen die dat wel doen. Het dogma van de maagdelijkheid van Maria staat dan parallel met het islamitische leerstuk dat Mohammed analfabeet was toen hij de koran ontving. Theologie is een schone zaak, en schenkt het mensdom veel vermaak.

De islamitische omgang met een exemplaar van de koran doet een beetje denken aan zoals de katholieken vroeger, en soms ook nu nog, met de hostie omgaan. De hostie is het stukje brood dat in de paapse mis het lichaam van Christus wordt. Christus op zijn beurt is weer gelijk in wezen aan God. De hostie is dus een stukje God. Als er iets is dat de aanwezigheid van God in de wereld vertegenwoordigt, dan is het dat stukje brood, of meestal ouwel. In de middeleeuwen (of ook nog later?) hebben er allerlei drama’s plaats gevonden rond mensen die een hostie verbrand hadden. Dat leidde tot rellen en moord, precies zoals tegenwoordig in Afghanistan wanneer er een koran in vlammen opgaat.

Wie nu in Amsterdam hosties gaat verbranden, wordt niet door de inquisitie opgepakt en berecht. De Rijksrecherche komt niet bij hem op bezoek. Wat de AIVD zou doen, is geheim, en hier betreden wij het terrein der speculatie. Maar wie doelbewust een hostie of een koran verbrandt, wordt zeker niet als misdadig beschouwd, wel als gek en/of ziek. In landstreken waar geen scheiding tussen godsdienst en de rest van het leven bestaat (wij hier spreken in onze aangeleerde en gekunstelde westerse beperktheid meestal van scheiding tussen kerk en staat), in zulke landen wordt het verbranden van een koran gezien als het verbranden van God zelf. Gods woord is immers een deel van God, en wie een deel van God verbrandt, die hoort onder de mensen niet thuis.

Het is daarom goed dat Geert Wilders in de film Fitna niet een koran heeft verscheurd of verbrand. Moslims die alles van de islam serieus nemen, zouden hem dan als een zware misdadiger hebben gezien; maar daarmee valt nog wel te leven. Moslims die het wel geloven met de islam zouden hem dan als een krankzinnige hebben gezien, het equivalent van een antichristelijke dwaas die in Nederland publiciteit zoekt door hosties te verscheuren of te verbranden. Dat zou een vervelend misverstand geweest zijn.

Volgens het Nederlands recht is iemand die een koran verbrandt, niet strafbaar. Volgens de sharia is iemand die een koran verbrandt, wél strafbaar, en heeft zelfs de doodstraf verdiend. Volgens de sharia is iemand die hosties verbrandt, een malloot of een Jihad-strijder. Maar als die hosties het wettige eigendom van de verbrander zijn, heeft de sharia er geen enkel probleem mee. Een eigenaar mag zijn bezit verbranden.

Het blijkt keer op keer dat in de islamitische wereld tot op de dag van vandaag in allerlei kringen het veel prestige en waardering oplevert wanneer je je tot in het extreme godsdienstig gedraagt. Het verbranden van bijbels, het doodslaan van Amerikanen die een koran verbrand zouden hebben, het executeren van bekeerlingen, het in brand steken van kerkgebouwen – het is naar moslimse normen allemaal goed werk.

Het is niet duidelijk waarom de academische, journalistieke en politieke elites daar zo luchtig over doen. Wie is er hier nu eigenlijk ziek en misdadig? De Afghanen?

Hans Jansen.

http://hoeiboei.blogspot.com/2012/02/ee ... .html#more" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77493
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Slavernij

Een slaaf werkt voor zijn meester. Een slaaf moet onder dwang de vrucht van zijn arbeid afstaan aan zijn eigenaar, die – anders dan de slaaf – niet werkt.

Is het ook slavernij als de hedendaagse maatschappij iets terugvraagt van mensen die een uitkering genieten? Er wordt door onze progressieve medemens nogal eens gesteld dat dit het geval zou zijn. Ik heb altijd geloofd dat dat zo is. Maar tegenwoordig twijfel ik.

Volgens de gewone manier waarop de woorden ‘slaaf’ en ‘slavernij’ gebruikt worden, is het toch
eigenlijk eerder de belastingbetaler die de slaaf is. Hij moet immers onder dwang de vrucht zijner arbeid afstaan opdat daarmee uitkeringen gedaan kunnen worden aan mensen die niet werken.

Het systeem van uitkeringen berust uiteraard op het toepassen van dwang. Het is geen ouderwetse vrijblijvende liefdadigheid, die tijd is gelukkig voorbij. Maar er is, althans tot op heden, één partij die binnen dit systeem van dwang desondanks geheel vrij van dwang is gebleven: de uitkeringsontvangers. Dat is raar. Dat inwoners van een land naar draagkracht bijdragen aan collectieve voorzieningen (straatverlichting, politie, leger, Noord-Zuidlijn) is goed te begrijpen.

Dat de staat en de ambtenaren ook moeten leven en geld uitgeven, begrijpt iedereen ook nog wel. Maar hoe vaak, voor wie en waarvoor moet een mens nu verder belasting betalen, en meer dan één keer: eerst op het geld dat hij binnenkrijgt, dat heet inkomstenbelasting; dan op het geld dat hij uitgeeft, dat heet BTW; en ook nog weer eens op het geld dat hij spaart, dat heette vermogensbelasting maar de huidige naam is mooier.

Waarom is dwang tot het betalen van belasting goed en sociaal wanneer het om ontvangen, uitgeven en sparen gaat, terwijl dwang elders gelijk gesteld wordt met iets immoreels als slavernij? Het ironische daarbij is dat, gezien de uitgeoefende dwang, de belastingbetaler zich eigenlijk dichter bij de klassieke slavenpositie bevindt dan de uitkeringsgerechtigde die nu, wanneer hij een tegenprestatie moet leveren, in de rol van slaaf wordt gecast.

Waarom moet de benodigde dwang niet even zo goed eerlijk verdeeld worden tussen de slaven en de meesters, net zoals de inkomens?

Hans Jansen

http://hoeiboei.blogspot.com/2012/03/sl ... .html#more" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77493
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Die mensen denken anders dan wij’

Marokkaans straattuig, PvdA-burgemeesters, imams die vanaf de preekstoel tot Jihad oproepen, kannibalen, Kamerlid Pechtold, mannen die hun vrouw in een boerka willen laten lopen, sociologen, tegenstanders van gemengd zwemmen – zouden die allemaal anders denken dan u en ik? Misschien is het troostrijk als het zo zou zijn, maar het is niet zo.
Alle bovengenoemden denken precies zoals u en ik. Denkprocessen zijn denkprocessen, daar is weinig tegen in te brengen. Het probleem zit hem niet in het denken maar in dat verschillende groepen mensen verschillende dingen belangrijk vinden. Niet iedereen heeft dezelfde prioriteiten. Dat is wat voor de conflicten en de wederzijdse verbijstering zorgt.

Mensen denken wel op dezelfde manier, maar niet iedereen vindt dezelfde dingen de moeite van opofferingen of inspanningen waard. Dat leidt permanent tot langdurige conflicten op allerlei niveaus. De partijen in zulke conflicten beschuldigen elkaar er graag van dat ze ‘anders denken’. Op verjaardagen, aan de borreltafel, in ingezonden brieven en internetreacties wordt er heel wat narigheid weggezet als ‘die mensen denken nu eenmaal anders’.

Een paus vindt het belangrijk dat de kerkorganisatie die hij leidt, niet uit elkaar valt. De voorhoede van de islam vindt het belangrijk dat iedereen leeft volgens de sharia. Wie een eremoord pleegt, vindt de reputatie van zijn familie belangrijker dan leven of dood van zijn dochter. Iemand die deelneemt aan het stenigen van een overspelige vrouw, vindt openbare handhaving van de islamitische regels belangrijker dan wat dan ook. Maar echt, met het denken van zulke mensen is er niets bijzonders aan de hand.

Een advocaat vindt het belangrijk dat zijn cliënt wordt vrijgesproken. Mohammed Bouyeri en Volkert van der Graaf vinden het belangrijk dat Theo van Gogh en Pim Fortuyn dood zijn. Communisten, Groenen, Nazi’s, Breivik: allemaal hebben ze dingen die alleen zij belangrijk vinden en die alleen zij nastreven. Maar hun intellectuele vermogens om twee en twee bij elkaar op te tellen, functioneren exact als die van ieder ander.

Een rechter vindt het belangrijk dat zijn collega’s zijn vonnissen OK vinden. Een onderzoeker vindt het belangrijk dat hij als eerste iets weet te publiceren. Een schooldirecteur vindt het belangrijk zo veel mogelijk diploma’s uit te reiken. Een ondernemer heeft als eerste prioriteit winst te maken. Iedereen zijn eigen prioriteit.

Wat zou de prioriteit zijn van de mensen die de Euro hebben ingevoerd? Wat vinden zij belangrijk? Of hebben we hier nu eindelijk eens van doen met een groep die daadwerkelijk anders denkt?

Hans Jansen

http://hoeiboei.blogspot.com/2012/03/di ... .html#more" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77493
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Ariel »

Sharia en Jihad: daar komen we wel uit

Zowel moslims als anderen vragen me soms getergd wat je in hemelsnaam nog tegen de islam kunt doen. Eigenlijk zou ik daar geen antwoord op moeten geven. Het is mijn taak te rapporteren over wat ik in de Arabische en islamitische wereld waarneem. Dat kan ik beter dan veel anderen, bijvoorbeeld omdat ik Arabisch kan lezen.

Het is daarentegen niet mijn vak, of mijn taak, om beleidslijnen te bedenken die ons deel van de wereld nog kunnen redden of veranderen. Bedenken, redden en veranderen: op die gebieden heb ik geen speciale kwalificaties, bevoegdheden of mandaat. Dat hindert niets, want daarvoor hebben we immers geniale politici, gekozen bestuurders en benoemde topambtenaren, die – anders dan ik – wel over een wettig mandaat beschikken om oplossingen te bedenken, voor te stellen en in te voeren, welk probleem er zich ook maar voordoet.

Ten onrechte wordt mijn weigering een medicijn voor te schrijven, wel opgevat als een bekentenis dat ik eigenlijk geen idee heb. Dat heb ik wel, maar mijn ideeën daarover zijn niet meer waard dan die van elke andere burger. Geen razende reporter zal het in zijn hoofd halen een gewone burger
naar zijn ideeën te vragen – behalve natuurlijk als het de bedoeling is voor de tv een voxpopje te doen.

‘Voxpop’ komt van het Latijnse vox populi, ‘de stem van het volk’. De term wordt op de burelen van de praat- en actualiteitsprogramma’s door de vele daar werkzame ambtenaren regelmatig gebruikt voor de gefilmde domme uitspraken van mensen uit het publiek, die op straat gevraagd worden naar dingen waar ze niet van weten. Voor een voxpopje bij de staatsmedia is het geboden die ‘gewone burger’ er zo dom mogelijk uit te laten zien, zodat het contrast met bekende buiswijsgeren als Twan Huys en professor Maarten van Rossem zo groot mogelijk lijkt.

Wat zou tegen de islam helpen? Wat zou helpen is als op alle terreinen de wet- en regelgeving die wij kennen, onderworpen blijft aan uitsluitend het gezag van de gekozen raden, kamers en commissies die al van ouds bevoegd zijn om de wet- en regelgeving vast te stellen. Dat is eigenlijk alles. Er hoeft in feite niets ingevoerd of bedacht te worden. Daarentegen gedogen dat de regels van de sharia zo nu en dan een beetje ingevoerd en halfslachtig toegepast worden, dat is fout en gaat tot rampen leiden. Alleen en uitsluitend onze eigen wetten, die door de islam schamper ‘door mensen bedachte wetten’ worden genoemd, zijn van kracht, verder helemaal niets.

De islam beschikt volgens de sharia-fundamentalisten in tegenstelling tot wat bij ons het geval is over ‘door God gegeven wetten’. De islam eist dat die wetten geleidelijk aan (maar liever nog nu meteen allemaal tegelijk) ook daadwerkelijk ingevoerd worden omdat God nu eenmaal betere wetten maakt dan mensen. Dat zal wel waar wezen, maar het is makkelijk te controleren dat die islamitische ‘door God gegeven wetten’ even goed gewoon door mensen gemaakt zijn. Lees een paar boeken over de geschiedenis van het islamitisch recht. Echt lezen en bestuderen hoeft misschien niet eens: even een kwartiertje doorbladeren is waarschijnlijk al voldoende.

De regels van de sharia worden tegenwoordig bedacht door buitenlandse haatbaarden in verre landen, en kunnen dus nooit rechtens op inwoners van Nederland van toepassing zijn zo lang Nederland een vrij land is dat niet aan een vreemde mogendheid is onderworpen. Uiteindelijk is het recht van Urugay, Duitsland of Birma ook niet van toepassing op wie zich in Nederland bevindt, behalve in een klein aantal (overigens regelmatig wisselende) situaties waarin het internationaal privaatrecht van toepassing is, en ook dan nog alleen mits dit niet in strijd is met de openbare orde.

Nu, geseling, steniging, slavernij, verstoting, uithuwelijking, kinderhuwelijk, onthoofding, eerwraakmoord, huwelijk tussen zeer jonge meisjes en mannen van voorbij de middelbare leeftijd, apartheid, uniformdwang, en de rest, het lijkt me allemaal toch wel enigszins in strijd met de openbare orde zoals wij die in Nederland zien. Hola, maar die dingen komen in Nederland toch helemaal niet voor? Nee? Eerwraakmoord komt niet voor? Of uniformdwang? Kinderhuwelijk en uithuwelijking? Maar goed, wat denkt u dat er staat te gebeuren als de shariarechtbank tot de conclusie is gekomen dat het meisje dat wegens het een of ander voor de kadi staat, maar eens een tijdje op vakantie moest naar het land van herkomst van haar (groot)ouders? U mag één keer raden, en dan heeft u het goed.

Niet volgens de sharia behandeld willen worden, dat is volgens de sharia voor een moslim hetzelfde als uittreding uit de islam, en uittreding is volgens de sharia een doodzonde. Het is dus nooit zo dat een moslim zich 100% vrijwillig onderwerpt aan de ‘bemiddeling’ door een shariahaatbaard van wie de andere haatbaarden gezegd hebben dat hij een sharia-‘rechtbank’ is. Wie weigert bij zo’n kadi voor het hekje te komen en liever het Nederlands recht op zichzelf toegepast ziet, kan al te makkelijk alleen al daarom het slachtoffer te worden van informeel geweld.

Bemiddeling door iemand die zich afficheert als shariarechtbank is dan ook alles behalve vrijblijvend. Bovendien, hoe weet u nu zeker of een haatbaard inderdaad een sharia-rechtbank is, en niet bijvoorbeeld een straatcoach, een AIVD-informant, zo maar een privé-zeurpiet of een parkeerwachter? ‘Wel, dat die haatbaard een shariarechtbank is, dat zei die andere haatbaard.’

Er kan bij zo’n ‘rechtbank’ nooit sprake zijn van vrijwilligheid. Op afwijzing van beoordeling door zo’n ‘rechtbank’ staat immers volgens die ‘rechtbank’ de doodstraf. Maar dat is niet het enige. Er ontbreken bovendien bij zo’n instelling drie dingen die wij als wezenlijk voor een rechtbank beschouwen: een advocaat die de man of vrouw die voor de kadi staat, bijstaat en er op toeziet dat zijn of haar rechten niet geschonden worden; de mogelijkheid van hoger beroep; en een griffie. Vanaf welke leeftijd vallen kinderen bij zo’n ‘rechtbank’ onder het volwassenenrecht? Is er iets geregeld over tolken en vertalers? Vragen waarop u het antwoord niet graag kent.

Het enige wat er wel altijd is, is dwang en de dreiging van onvoorspelbaar informeel geweld. Zulke ‘rechtbanken’ passen niet in de vrije wereld. Vergelijkingen met mediation zijn uitsluitend bedoeld om onnozelaars zand in de ogen te strooien. Het stemt somber over het niveau van de Nederlandse juristerij, journalistiek en politiek dat dat zo vaak lukt.

Maar de terreur dan? Is daar ook een oplossing voor? Jazeker wel. Hier is er een ander probleem dan bij de sluipende infiltratie van ons systeem door sharia-regels. Terreur kan nooit met het gewone wetboek van strafrecht bestreden worden, want het is een vorm van oorlogvoering. Op de stranden van Normandië hebben de Duitse militairen die Europa moesten verdedigen tegen de geallieerde invasie direct het vuur geopend op de geallieerde soldaten die op het strand aan het landen waren – ze hebben niet eerst afgewacht of de bevrijders wellicht een toeristenvisum op zak hadden en, toen dat niet het geval bleek te zijn, vervolgens een bekeuring uitgedeeld wegens wederrechtelijke grensoverschrijding. Oorlog valt nu eenmaal buiten het gewone strafrecht.

Soldaten die een grens overtrekken, wacht geen bekeuring maar andere soldaten en militair geweld. Het ‘rijke islamitische begrip’ jihaad betekent niet alleen ‘oorlog’, maar zoals de vrienden en vriendinnen van de islam altijd zeggen: het is ‘veel rijker’ dan dat alleen. Zeker. Klopt. Maar van de mooie vormen van dit rijke begrip heeft nog nooit iemand last gehad. Integendeel. Maar van oorlog, terreur, ontvoering en mensenroof, inderdaad slechts kleine elementen van het rijke islamitische begrip ‘jihaad’, daarvan hebben daarentegen heel veel mensen wél heel veel last gehad, niet alleen in de afgelopen eeuwen maar tot op de dag van vandaag. ‘Jihaad’ kan, hoe je het ook keert of wendt, gewoon ‘oorlog’ zijn, daarin kunnen we de sharia en de haatbaarden alleen maar gelijk geven.

Bij Jihadistische terreur in Europa, denk aan de Linnaeusstraat, aan Toulouse, en zo voort, is het absoluut ondenkbaar dat de naaste familieleden en de onmiddellijke huisgenoten van de feitelijke dader ‘het niet geweten hebben’. De familie weet bijvoorbeeld dat de dader het geld voor zijn retourtjes naar Pakistan en Afghanistan (of waarheen dan ook) niet zelf verdiend kan hebben. De terrorist zal van te voren herkenbaar zijn aan alleen al iets heel onnozels: in de periode direct voorafgaand aan zijn daad zal hij een ander dagritme vertonen dan gewoonlijk; het is ondenkbaar dat islamitische huisgenoten dat niet herkennen of opmerken, daarvoor leven mensen te dicht op elkaar.

Het is dus gerechtvaardigd en redelijk huisgenoten en familieleden wegens medeplichtigheid terstond uit te wijzen naar een land waarvan zij de nationaliteit bezitten, of naar een ander land waar ze terecht kunnen; en dat, voor deze ene keer, misschien maar eens zonder behoud van uitkering. Sharia-landen zijn er genoeg. Misschien worden ze daar als helden onthaald, en ontvangen ze daar een vorstelijke beloning. Goed, dan weten we dat ook weer. Dat kan alleen ons maar helpen aan ons beleid vast te houden en zal mogelijk zelfs een Alexander Pechtold (D66) overtuigen van de aard van de theologie van de islam.

Als zo’n uitwijzing al is het maar één keer heeft plaats gevonden, zullen terroristen-in-voorbereiding vervolgens door hun huisgenoten (in het geheim, dat dan weer wel) aangegeven worden bij de terreurbestrijders, want uitwijzing is het ergste wat allochtonen zich kunnen voorstellen; het is in feite de enige straf die afschrikt. Zo’n aangifte zal de terreurdaad beletten – als de politie en de geheime dienst tenminste normaal werken.

Mogelijk zullen door toepassing van zo’n beleid er één keer een klein aantal mensen die maar deels schuldig zijn, uitgewezen worden naar de islamitische wereld – wat nog geen transport naar Auschwitz is, er zijn miljoenen mensen in de islamitische wereld, die daar vrolijk en goed gevoed met een normale levensverwachting hun dagen slijten. Zelfs in de Ghaza-strook is de gemiddelde levensverwachting 73 (drieënzeventig) jaar. Maar zo’n verbanning van een kleine groep mensen, die bovendien haast zeker wel medeschuldig zijn, zal aan onze kant het leven sparen van vele honderden toekomstige geheel onschuldige terreurslachtoffers. Wie aan zulke cijfers twijfelt, raadplege Thereligionofpeace.

Strafrechtelijk is zulke verbanning van mogelijk onschuldigen niet in de haak, zoveel is duidelijk; maar militair is het natuurlijk doodnormaal, zelfs een kolonel van het Nederlandse leger zou geen acht seconden over dit dilemma moeten hoeven nadenken. Bovendien is het niet nodig dat het vaak gebeurt: als de vijand maar rotsvast gelooft dat het zal gaan gebeuren is dat voldoende. Daartoe zal het toch minstens een of twee keer daadwerkelijk toegepast moeten worden. Dat is een extreem lage prijs om voorgoed van extremisme en terrorisme verlost te worden.

Zowel de sharia als het terrorisme zijn, indien we dat willen, binnen ons eigen huis relatief makkelijk een halt toe te roepen. Daarbuiten, in de islamitische wereld zelf, is het een andere zaak. Maar de onderlinge islamitische terreur zullen de moslims, desgewenst, zelf aan moeten pakken, daarover gaan wij niet, dat is de verantwoordelijkheid van de moslims zelf. Het zou van een pathologische zelfoverschatting getuigen als we zouden denken dat het vanuit Wassenaar, Koedijk en Zeist mogelijk is de vrede in Afghanistan en de Soedan te bewaren.

Je vraagt je soms af wat de Europeanen en Amerikanen bezielt die de effectieve bestrijding van sharia en jihaad-terreur in hun eigen landen op idealistische gronden afwijzen. Ook de Azteken waren kennelijk heel idealistisch. De Azteken hebben zich door enkele honderden Spaanse ruiters laten verslaan. De Azteken begrepen niet goed wat die Spanjaarden kwamen doen. Toen ze het begrepen hadden, was het te laat.

Hans Jansen.

http://hoeiboei.blogspot.com/2012/04/sh ... l-uit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 42585
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Artikelen van Arabist Hans Jansen.

Bericht door Mahalingam »

Wat in bovenstaande het draaipunt is: de individuele verantwoordelijkheid naar Westerse maatstaven en de collectieve verantwoordelijkheid naar Mohammedaanse / tribale maatstaven.
Er is in ons strafrecht geen collectieve bestraffing. Wel gek genoeg de groepsbelediging (hate crime wetten).
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Plaats reactie