Belangrijke posten

Deze afdeling dient niet voor discussies. Het is een databasis van documenten, websites, boeken en andere bronnen teneinde sceptici te voorzien in materiaal om hun artikels op te stellen, zodat ze islam kunnen weerleggen. Plaats uw links in de juiste topic. Indien u een nieuwe topic wil inleiden, gelieve mij dat dan eerst te laten weten, we willen gelijklopende topics vermijden. Geen copy paste. Geef volledige referenties en ga na of uw bron betrouwbaar is. Indien u één van de aangehaalde bronnen wil weerleggen, vragen wij u dat te doen in de andere afdelingen van dit forum.
stropke
Berichten: 3411
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Bericht door stropke »

Dit weer uit mijn copykes genomen en terug hier gezet. Te belangrijk om kwijt te graken.

Niet-vertelde verhalen over Mohammed.

FFI Nederlands Forum Index -> Bronnen Centrum


Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp

Auteur
Bericht

ManonGeregistreerd op: 17-2-2003
Berichten: 884
Geplaatst: Di Jun 07, 2005 2:21 pm Onderwerp: Niet-vertelde verhalen over Mohammed.

--------------------------------------------------------------------------------
Het zou kunnen dat ik hier reeds vermelding heb gemaakt van een zeer interessant boekje van de Belgische professor H.Somers: "Een andere Mohammed", waarbij hij als psycholoog dieper ingaat op de persoon van Mohammed aan de hand van de overgeleverde geschriften.

Dit boekje is (in het Nederlands) te vinden op: http://users.skynet.be/sky50779/mohammed%201.htm

Recent ontdekte ik een totaal andere bron, nl. MUHAMMAD & ISLAM: Stories not told before - By Mohammad Asghar
http://www.mukto-mona.com/Articles/asgh ... _islam.htm

Beiden zijn werkelijk de moeite van het lezen waard, maar vermits nogal tijdrovend, haal ik hier even een zeer belangrijk stukje aan, nl. de vermoede ziekte van Mohammed.

Professor Somers geeft daar een zeer duidelijk beeld over, dat ik hier integraal aanhaal:

De verklaring van Mohammeds gedrag als een aanval van paranoïde oorsprong is echter slechts gedeeltelijk en onvolkomen. Wij beschikken over een hele reeks lichamelijke symptomen, die de zaak verder verduidelijken.
Mohammed wordt ons beschreven in de hadiths als een man die leed aan een chronische ziekte, waartegen hij aderlating toepaste. Vooral na de veertig jaar werden de symptomen opgemerkt. Aan het einde van het jaar 6 verloor hij zijn eetlust en had pijnen in de rug. Hij schreef dat toe aan de poging tot vergiftiging bij Khaibar. Wij hebben ook een uitvoerige beschrijving van de ziekteverschijnselen in de week voor zijn dood: hij had hevige hoofdpijn,274 hij verloor herhaaldelijk het bewustzijn, hij had hoge koorts en veel pijn in de ingewanden en de rug of lenden.275
Hij was 62 jaar als hij stierf.

We gaven reeds hierboven (p. 15 bij de schets van de persoonlijkheid van Mohammed een vrij volledige opsomming van de beschrijvende elementen die we terugvinden in de hadiths. Vooral de mals-als-deeg- aanvoelende handpalmen, tezamen met de grote voeten en handen, grote oren en neus, symptomen die zeer typisch zijn en om zo te zeggen exclusief,276 suggereren ons dat Mohammed eigenlijk leed aan acromegalie. Dit is namelijk een verlengde groei tijdens de volwassenheid van de uiteinden van de ledematen.

Als we nu een lijst maken van de symptomen van acromegalie, dan vinden we ALLE elementen terug, die zijn tijdgenoten opmerkten.

Acromegalie komt vooral na veertig jaar, heeft een traag verloop over jaren, soms voorbijgaand (fugitive), of `burned-out' 98% van patiënten sterven rond 60 jaar.277 zij hebben grote oren, een grote neus, een grote kin, Fig. 1. Afbeelding onder: normale hand en acromegale hand: dikke vingers, die een gevoel van malsheid geven bij de handdruk. Boven: typisch aangezicht en handen. Uit Tindall p. 211. Zij vertonen grote handen en voeten, mals aanvoelende handpalmen wegens de dikke vingers (cf. fig. 1), zij hebben een diepe holklinkende stem, zij lopen met gekromde ruggegraat wegens overgroei van de wervels, zij ondervinden rugpijnen, zij voelen pijn (arthralgie) wegens klemming van de zenuwen door overgroei van het kraakbeen, 278 zij zweten overvloedig wegens ontregeling van de schildklier, - dat olieachtig zweet heeft een onaangename geur, - 279 zij vallen op door een sterke beharing, opvallende wenkbrauwen, geelachtige huidkleur, zij vertonen een grote eetlust, lijden honger, daardoor worden ze corpulent, wegens het uitgroeien van de ribben krijgen ze een kiekenborst, ze hebben een hoge bloeddruk (te verhelpen bijv. door aderlating), zij vertonen seksuele impotentie of zuch- tigheid, zij munten uit door karakteri‰le betrouw- baarheid, in geval er overdruk is in de hersenen ervaren zij hallucinaties soms en hallucinosen, inzonderheid horen zij soms bellen, zij spreken soms langzaam (de drie laatste symptomen zijn vooral opgemerkt als gevolg van kleine tumoren, en wat betreft de visuele hallucinaties of hallucinosen tumoren in de nabijheid van de optische zenuw).280
Bij apoplexie door een plotse zwelling of bloeding van de hypofyse, lijden zij aan hevige hoofdpijn, braken, nausea en bewustzijnsstoringen.

Als er nu volledige overeenstemming is tussen de opgemerkte en verdervertelde karakteristieken van Mohammed en de symptomen van de acromegalie, dan kunnen we zelfs met een zekere waarschijnlijkheid zijn signalement vervolledigen.

Mohammed had niet alleen grote voeten en handen, dikke vingers, zacht- aanvoelende handpalmen, een grote neus en grote oren, maar ook een vooruitstekende kin, die evenwel verstopt werd wegens zijn volle baard, naast grote seksuele organen (cf. fig. 2).281 Fig. 2. Links: typisch aangezicht van acromegale patiënt: brede neus, vooruitstekende kin, zware wenkbrauwen; rechts: zelfde patiënt na de operatie. Uit Tindall, p. 217. Daarbij kwam een schelle, zelfs schrille stem. Hij had een geelachtige huidkleur als stro, in de getuigenissen vermeld, zoals gezegd, als niet zeer wit en ook niet donkergetaand, zelfs iets rozig. Zijn huid was dik en grof en hij had niet alleen opvallend behaarde wenkbrauwen, maar een sterke beharing over het hele lichaam. Hij liep enigszins gebogen omdat de ruggegraat vergroeid was. Dat verwekte pijn. Het draaien van de wervels was beperkt, waardoor hij telkens het hele lichaam moest wenden. Zijn gang was als van iemand die van een berg daalt, en dus enigszins gebogen is. Hij had een ronde vooruitstekende kippeborst, en ook een uitpuilende ronde buik. Hij had hoge bloeddruk en leed periodiek aan hoofdpijn. Hij zweette overvloedig, en zijn zweet had een onaangename geur. Daarom waste hij zich veel, soms tot driemaal achtereenvolgens, en maakte hij veel gebruik van reukwerk (muskus282, antimonium en amber). Hij verbrandde kamfer op geurig hout.283 Hij had ook een opmerkelijke eetlust en leed nog weleens honger, vooral tijdens zijn vroege verblijf in Medina. (Hij legde soms een steen op zijn maag wegens zijn honger). Aisha zei: "De profeet hield van drie dingen: vrouwen, reukwerk en eten. Hij had wat zijn hart verlangde van de twee eerste dingen, maar niet van het laatste".284 Zijn lust voor vrouwen krijgt hierdoor een nieuwe dimensie: is het een abnormale aangroei van de seksuele behoefte of/en een overcompensatie voor een tanende potentie? Het verloop van de ziekte was, zoals normaal, vrij goedaardig en strekte zich uit over jaren. Zoals de meeste patiënten verdroeg hij de ziekte wel. Zelden treedt er een bloeding op, die tot de dood kan leiden. (Mogelijke doodsoorzaak van Mohammed.) Zulke apoplexie bestaat in de vrij plotse zwelling van een adenoom aan de hypofyse met of zonder bloeding.
De patiënt lijdt, zoals vermeld, aan hevige hoofdpijn, braken, nausea, en bewustzijnsstoringen, zoals gesignaleerd bij Mohammed. Hij sprak traag. Het horen van bellen en andere hallucinosen wordt door hemzelf verteld. 285 Karakterieel was hij standvastig en eerlijk, zodat hij, zoals reeds vermeld, de bijnaam de betrouwbare kreeg. Toevallig kent men ook de oorsprong van die ziekte. (Ziekte van Pierre Marie (1886)). Zij wordt veroorzaakt door een klein gezwel aan de voorkwab van de hypofyse. We kunnen zelfs preciseren dat het hier waarschijnlijk gaat over een eosinofiel of een basofiel adenoom dat zeer klein was, zo niet zou Mohammed aan gezichtsstoornissen geleden hebben. Dit wil zeggen, dat er zich in of op de hypofyse (het hersenaanhangsel, een klier die vele andere klieren, zoals de thyro‹de, de bijnieren, de seksuele klieren, met stimulerende of remmende hormonen voorziet), cellen gaan ontwikkelen die zich kenmerken door het feit dat men ze kan herkenbaar maken onder de microscoop door ze met eosine, een roodbruine vloeistof, te kleuren (eosinofiele) of andere cellen, bijv. basofiele die worden gereveleerd door andere vloeistoffen (basen). Modernere methoden gebruiken dichrome, trichrome en tetrachrome kleuringen.286 De kleine tumor verwekt een endocriene dysfunctie, een overdaad van groeihormoon (somatotropine) en ook soms deficiëntie of overvloed van seksuele hormonen (gonadotropine), of soms zelfs produktie van andere hormonen, bijv. bij een stimulering van de schildklier, thyro‹dine, die het metabolisme of de stofwisseling regelt en dus ook de warmteregeling van het lichaam (cf. zweten).

In vele gevallen verwekt de tumor impotentie, in sommige is overdadige seksuele drang niet uitgesloten. Aangezien de hypofyse ook de plaats van aanmaak van het gonadotrope hormoon is, beïnvloedt zij in sterke mate de produktie van spermatozo‹den en de vruchtbaarheid. Men merkt dat de uitwerking van zo'n tumor niet altijd eenvormig is, maar van het ene geval tot het andere kan verschillen.287 De tumor kan namelijk de hypofyse prikkelen, zodat meer gonadotrope hormonen worden afgescheiden, of dat deel van de hypofyse vernietigen, waarmee de aanmaak van zulke hormonen uitvalt. Wanneer er een zwelling optreedt boven de sella, dan verwekt die een druk op de vloer van het derde ventrikel in de hersenen en het optische chiasma.288 Tengevolge van deze lokale overdruk in de hersenen kunnen visuele (als de overdruk in de nabijheid van de optische zenuw plaatsvindt) en in andere gevallen ook auditieve hallucinaties optreden,289 en vooral ook typische hallucinosen als het horen van bellen,290 samen met een vertraging van het spreken.291 Soms is er een lichte geelachtige, stroachtige verkleuring van de huid te wijten aan een teveel van melanoforenhormoon, dat het pigment van de huid beïnvloedt en door de hypofyse geproduceerd wordt. Als er geen stoornis van de lichaamsgroei voorkomt tijdens de jeugd kan men niet spreken van een constitutionele acromegalie. In gevallen van actieve acromegalie voortkomende van intrasellaire adenomen merkt men een aantal psychologische trekken op: eenvormig is er verlies van energie, zijn er affectieve afwijkingen zoals neerslachtigheid, piekeren en prikkelbaarheid, verhoging van de eetlust en verlies van libido. De psychopathologische symptomen zijn niet afhankelijk van de hoeveelheid van het groeihormoon. De hogere intellectuele functies zijn intact, evenals het geheugen. De persoonlijkheid van deze zieken is uniform gewetensvol, betrouwbaar en werkzaam. Sommigen zijn een beetje angstig en tonen een tekort aan zelfver- trouwen.292.
Specialisten zullen opmerken, dat er geen sprake is in de hadiths over een grote kin bij Mohammed, terwijl dat toch een heel duidelijke aanwijzing is van acromegalie. Sommigen zullen daarom twijfelen. Men bedenke echter dat de 120 kin van Mohammed volkomen verstoken bleef onder de zware baard en derhalve niet opviel. (Cf. fig. 2 p. 113). De hadiths spreken over een `goed-uitziend aangezicht'. Normalerwijze zou hij een ruwe dikke huid moeten gehad hebben. Maar weerom kon een dikke baard veel verstoppen. Negatieve opmerkingen over Mohammed zijn afwezig in de hadiths, en men kan dat goed- uitziende aangezicht ook als een eufemisme interpreteren.
Toch leveren deze hadiths ons heel wat elementen, die de tijdgenoten niet begrepen, of niet belangrijk achtten, maar voor ons veelzeggend zijn. Men kan echt verbaasd staan, als men in de oude bronnen naast ongelooflijke verhaaltjes ook telkens een reeks goed herkenbare indicaties ontdekt, die wijzen naar een fysiologische en psychopathologische symptomatologie. 293 In het verder verloop van zijn leven zien wij vooral de invloed van zijn ziekte op zijn seksueel gedrag, maar ook onrechtstreeks op zijn ideeënwereld doorheen de waanachtige voorstellingen.

Overzicht van de symptomatiek van Mohammed

Samenvattend vinden we de volgende symptomen bij Mohammed:

a: organische:

grote handen en voeten, grote oren en neus, zachte palmen van de handen; typische gang als iemand die van een berg daalt (gekromde ruggegraat), beperkte draaimogelijkheid van de wervels, kippeborst, uitpuilende buik, traag spreken, speciale huidkleur, opvallende beharing, grote eetlust (honger) en relatieve onvruchtbaarheid na de veertig jaar; overmatig zweten, en v¢¢r zijn dood: hevige hoofdpijn, herhaalde bewusteloosheid, hevige pijn in de rug en lenden. De begindatum van de kwaal ligt typisch rond het veertigste jaar; de sterfdatum van Mohammed is al even typisch rond het zestigste jaar.

b: psychische:

1ø visuele en auditieve hallucinaties, (Gabriël en de stemmen, gelokaliseerd boven);
2ø hallucinosen (belgeluid, als van vele wateren),
3ø waangedachten met Ego-inflatie (uitverkoren om de Profeet te zijn en wel de Laatste);
4ø vlottende angst, `katastrophen-ahnen' (de Laatste Dag);
5ø simulatie; (gebruiken van inspiraties om gewenste uitspraken ingang te doen vinden);
6ø typische haat tegenover diegenen die twijfelen aan de grondwaan of hem bestrijden, de ongelovigen en de huichelaars, (cf. 156); 122
7ø fabulatie en interpretatiewaan (interpreteren van de bijbel als op hemzelf betrokken en precies zeggend wat hij verwacht; verdraaiend en vervormend interpreteren (cf. 106);
8ø fabulatie, in de zin van het verzinnen van belevenissen zoals de nachtelijke tocht naar Jeruzalem en de reis naar de hemel (cf. 93);
9ø gestoorde seksuele activiteit; Mohammed kon, niettegenstaande hij een zeer actief seksueel leven leidde met talrijke jonge vrouwen, die kinderen konden krijgen, en niettegenstaande zijn uiterste pogingen om een mannelijk opvolger te verwekken, slechts één kind verwekken dat vroeg stierf. Ongetwijfeld is deze onvruchtbaarheid te wijten aan de interacties van stimulerende en remmende hormonen, waarvan in de hypofyse de produktie gestoord werd.
10ø karakteriële betrouwbaarheid
11ø initiële zelfmoordneiging, neiging tot depressie en piekeren;294
12ø verarming van de voorstellingscapaciteit (cf. beschrijving van hemel, hel, Gaarde, Laatste Dag), gebrek aan logisch samenhangende verwoording (cf. koran), herhalingen, ixo‹de of epilepto‹de kleverigheid. Alles samen vormt dit het syndroom van een symptomatische paranoïde geestesziekte295 met dien verstande dat die symptomatiek veroorzaakt wordt door een eosinofiele of/en basofiele tumor van de hypofyse,296 die op zijn beurt oorzaak is van een hormonaal onevenwicht: dit wil zeggen, een overmaat van groei- en storing van het seksueel hormoon.

Waarschijnlijke doodsoorzaak: hypofysaire apoplexie. Geen enkel symptoom elimineert de mogelijkheid van een acromegalie; integendeel wanneer men alle in de bronnen gevonden elementen samenbrengt dan vindt men alle details van een hypofysaire pathologie.297

Als besluit kunnen we bevestigen dat Mohammed ziekelijk was en leed aan een hypofysaire aandoening.
Als psychopathologische diagnose kan men stellen: organische hallucinatorische aandoening met paranoïde kenmerken. Deze diagnose levert ons de verklaring van zijn gedrag na zijn veertigste jaar, tijdstip waarop zowel een paranoïde instelling klassiek optreedt als een tumor aan de hypofyse. Zij verklaart ons ook waarom zijn seksueel gedrag zoveel meer gestoord werd na zijn veertigste. Zij legt ook uit waarom zoveel geleerden perplex bleven voor de symptomatiek van Mohammed en zich verdeeld opstelden en bleven twijfelen tussen epilepsie en andere geestesziekten. Zij waren er niet in geslaagd de juiste oorzaak te identificeren
------------------------------------------


De nummers verwijzen naar de voetnoten - te vinden in de aangeduide link, met telkens verwijzingen naar de koranteksten, hadith en tafsir.

---------------------------

Indien men nu de beschrijving leest van Mohammad Asghar in "MUHAMMAD & ISLAM: Stories not told before", vanaf hoofdstuk 12: http://www.mukto-mona.com/Articles/asgh ... slam12.htm

dan ziet men dat de hyptohese van Prof. Somers volledig wordt onderschreven in verband met de waarschijnlijke impotentie van Mohammed.


Readers would be confused by our above assertions. With a view to putting their perplexity to rest, we need to mention the following historical fact:

Muhammad had six children from Khudeija. Three of them were male and they died in their infancy. Subsequent to Khudeija's death, he took at least ten wives. Almost all of them were in their childbearing ages. Despite this fact, none of them bore him a child. In our judgment it was his impotency that had prevented his wives from conceiving, and enjoying the pleasures of motherhood.

Muhammad's sexual impotency has always remained a well-guarded secret. To prevent it from ever becoming a public scandal, he forbad his followers from marrying his wives even after his death. His sycophantic followers buried his embarrassing condition forever by including his slave-girls and concubines in the same prohibition (cf. Maulana Mufti Muhammad Shafi, Quranul Karim, p. 1088-9).

Ook het feit dat hij bij Maryiam (de koptische slavin) wèl een zoon (Ibrahim) zou hebben gehad, wordt volledig uit de doeken gedaan. (zie eind hoofdstuk 12 en hoofdstuk 13). Bovendien wordt er vanuit de impotentie-hypothese ook ingegaan op de verschillende vrouw-onvriendelijke verzen die best een gevolg konden zijn van de manier waarop de harem zich ten opzichte van "de profeet" opstelde.

Kortom, voor de geïnteresseerden, werkelijk twee niet te missen benaderingen.
(ook de eerste 11 hoofstukken trouwens: met een volledige beschrijving van Mohammed's jeugd (en een nieuwe kijk erop) én de chronologische beschrijving van de verschillende stadia in het vestigen van deze ideologie.
_________________
Mensen zijn gelijkwaardig, maar juist daarom kunnen culturen het niet zijn: culturen die mensen als ongelijk beschouwen, verknechten, verlagen, of monddood maken zijn inferieur aan culturen waarin mensen gelijk zijn en individuele vrijheid genieten.Naar boven
_________________
Mo Slim Is Lam
Jezus zegt tot MoSlim: Sta op en wandel

Vrijheid = ik zal spreken zonder haat en vrees de waarheid en niks dan de waarheid.
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77304
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Van Sebastiaan...

De Jihaat, de strijd tegen de ongelovigen, is niet een recentelijke ontwikkeling maar is altijd al een van de belangrijkte fundamenten van Islam geweest.

http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... highlight=
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5833
Lid geworden op: za sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Belangrijke posten

Bericht door Ozes »

Zo zie je maar hoe belangrijk dit soort posts zijn,Éen van Linda's bronnen (Hector) was niet meer online, gelukkig heeft zij het hier vertaald neergezet. Ik had het toevallig nodig voor een discussie op het internationale forum en heb het weer naar het engels terug vertaalt. Als iemand een paar unieke posts weet die hij graag met de internationales wil delen vertaal ik die graag. Mijn Engels is niet persé van academisch niveau, maar redelijk genoeg voor dit soort zaken. (PM)
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77304
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Belangrijke posten

Bericht door Ariel »

Op het oude forum zijn heel veel goeie posten van Hector te vinden Ozes.
Hier is hij in discussie ( één op één) met Ahmed Bahgat .
http://www.faithfreedom.org/forum/viewt ... 001983c74a" onclick="window.open(this.href);return false;

Hector is niet meer zo actief, en dat is jammer. Hij heeft niet zoveel tijd meer. Hij post nog wel op het nieuwe forum, maar dat doet hij onder een andere naam.

Weet je wat ik heel graag vertaald wil hebben voor het portal Ozes? Als je de tijd kan vinden....Wat artikelen van Ali Sina. Ik heb ooit eens een artikel van hem vertaald, maar mijn vertaling is niet zo best, en het kost mij teveel tijd.
Er staan een paar vertaalde artikelen van Ali op het portal

http://dutch.faithfreedom.org/category/ ... /ali-sina/" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5833
Lid geworden op: za sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Belangrijke posten

Bericht door Ozes »

Wat engelse posts van hem naar het Nederlands of andersom?
Hoe dan ook, pm of post maar wat links. De meeste posts van Ali Sina zijn ongeveer rond de 1500 woorden dus dat valt nog wel mee.

Ik zat er ook aan te denken om De Ondergang van Nederland naar het Engels te vertalen, de filosofie van de schrijver komt enigszins bij mijn eigen ideeën in de buurt, dus het was zeker een plezier deze te lezen. Is dat het hele boek trouwens?
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77304
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Belangrijke posten

Bericht door Ariel »

Ozes schreef:Wat engelse posts van hem naar het Nederlands of andersom?
Hoe dan ook, pm of post maar wat links. De meeste posts van Ali Sina zijn ongeveer rond de 1500 woorden dus dat valt nog wel mee.

Ik zat er ook aan te denken om De Ondergang van Nederland naar het Engels te vertalen, de filosofie van de schrijver komt enigszins bij mijn eigen ideeën in de buurt, dus het was zeker een plezier deze te lezen. Is dat het hele boek trouwens?
Vanuit Engels naar het Nederlands.
Ik ga een artikel van Ali opzoeken. Lief dat je dat wil doen, maar om De Ondergang van Nederland naar het Engels te vertalen, :shock: Dat is een klus jongen. Heb je daar wel tijd voor? Ik vermoed wel dat Ali daar blij mee zal zijn, en op het Engelse portal zal zetten.

Volgens mij staat het complete boek hier op de site, maar ik zal het bestand van het boek naar je toe mailen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5833
Lid geworden op: za sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Belangrijke posten

Bericht door Ozes »

Die posts van Ali Sina zal ik iedergeval doen. Het boek zelf, van wat er op de site staat lijkt het me wel te doen binnen een maandje ongeveer, maar ik zal nog wel zien of ik hieraan begin.

Ik vertaal trouwens het liefst NL>ENG. Dus het is open aanbod in dit topic om een iets te vertalen wat van waarde zou kunnen zijn voor onze internationale vrienden.
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77304
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Belangrijke posten

Bericht door Ariel »

Wat denk je hier van Ozes? Wil je één van deze artikelen vertalen, of moet ik verder zoeken.

http://alisina.org/martyrdom-in-islam/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.faithfreedom.org/Articles/sina/flogging.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://faithfreedom.org/oped/sina60521.htm" onclick="window.open(this.href);return false;

Of misschien éen van de Miracles in the Quran ?

http://faithfreedom.org/Articles/sina41003.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5833
Lid geworden op: za sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Belangrijke posten

Bericht door Ozes »

Die zijn allemaal goed te doen :smile:
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.
Plaats reactie